BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w dniu r. Toruń, kwiecień 007

2 Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych liczbowych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Zestawienia liczb bezrobotnych według okresów sprawozdawczych w podziale na zawody i specjalności - zostały dokonane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 00 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania znoszącym odpowiednie rozporządzenie z dnia 0 kwietnia 1 r. przy klasyfikacji bezrobotnych według zawodów wykorzystano załącznik (poz 1868) o Klasyfikacji zawodów i specjalności. Zestawienia porównawcze obejmujące wcześniejsze okresy sprawozdawcze zostały sporządzone według uzyskanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu klucza przejścia między klasyfikacją zawodów obowiązującą przed 1 stycznia 00r., a obecną. Wyjątek stanowi Fizyk medyczny (10) zestawiony w niniejszym opracowaniu z pozycją Fizyka fizyk medyczny (11011). Kolejne zmiany w klasyfikacji zawodów nastąpiły z dniem 1 stycznia 00 r. Pielęgniarki i połoŝne zaliczane dotychczas do personelu średniego zostały zakwalifikowane do specjalistów, przy czym odstąpiono od podziału obu grup zawodowych na specjalizacje. I tak wszystkie pielęgniarki zostały sklasyfikowane pod jednym kodem 101, natomiast połoŝne 01. Dla celów porównawczych obie grupy zawodowe zostały w niniejszym opracowaniu zaliczone do specjalistów takŝe w okresach poprzedzających 1 stycznia 00 r. Wcześniejsza informacja o liczbie bezrobotnych absolwentów zostaje zastąpiona informacją o liczbie osób pozostających bez pracy do 1 miesięcy od ukończenia nauki bez względu na jej formę (szkoła, kurs, szkolenie itd.). W oparciu o szczegółowe zbiory zadań określone dla poszczególnych zawodów i specjalności nastąpił wybór grup zawodowych mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W zestawieniach uwzględniono równieŝ zawody, których zakres zadań jest zbliŝony do zawodów medycznych i mogą być uŝyteczne równieŝ w placówkach opieki zdrowotnej (zawody te nazwano pokrewnymi). Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu Plac Teatralny, Toruń tel. (0-6) fax (0-6)

3 Liczba bezrobotnych w wybranych grupach zawodów medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach Kod zawodu 1 lekarze lekarze stomatolodzy farmaceuci Stan w dniu Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz Chełmno Golub- Dobrzyń Grudziądz Inowrocław Lipno Mogilno Nakło n/notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie dla m. Torunia, dla powiatu toruńskiego Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin

4 Liczba bezrobotnych w wybranych grupach zawodów medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach (cd.) Kod zawodu 1 pielęgniarki połoŝne 1 higieniści Stan w dniu Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz Chełmno Golub-Dobrzyń Grudziądz Inowrocław Lipno , Mogilno Nakło n/notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie dla m. Torunia, dla powiatu toruńskiego Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin

5 Liczba bezrobotnych w wybranych grupach zawodów medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach (cd.) Kod zawodu asystenci i technicy dentystyczni Stan w dniu Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz Chełmno Golub- Dobrzyń Grudziądz Inowrocław Lipno Mogilno Nakło n/notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie dla m. Torunia, dla powiatu toruńskiego P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin

6 Liczba bezrobotnych w wybranych grupach zawodów medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach (dok.) Kod zawodu Stan w dniu Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz Chełmno Golub- Dobrzyń Grudziądz Inowrocław Lipno Mogilno Nakło n/notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie dla m. Torunia, dla powiatu toruńskiego Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin Ogółem U w a g a: szczegółowy wykaz zawodów zawierają dalsze tablice. 100 Dynamika liczby bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych grup zawodów medycznych i pokrewnych 100 Pracownicy usług osobistych 00 Specjaliści Pracownicy przy pracach prostych 600 Technicy i inny średni personel 00 Specjaliści Pracownicy biurowi Pracownicy przy pracach prostych Technicy i inny średni personel Pracownicy usług osobistych Linia trendu Pracownicy biurowi ,1,006 6

7 Kod zawodu Bezrobotni w zawodach medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach Mikrobiolog Mikrobiolog kliniczny 1 10 Fizyk medyczny Lekarz - alergologia Lekarz - chirurgia dziecięca Lekarz - chirurgia ogólna 1 11 Lekarz - choroby wewnętrzne Lekarz - dermatologia i wenerologia Lekarz - medycyna pracy 1 1 Lekarz - medycyna ratunkowa Lekarz - medycyna rodzinna Lekarz - neurologia 1 1 Lekarz - okulistyka 1 10 Lekarz - pediatra Lekarz - połoŝnictwo i ginekologia Lekarz - urologia 1 16 Lekarz - zdrowie publiczne Pozostali lekarze Lekarz dentysta - chirurgia stomat Lekarz dentysta - protetyka stomat Lekarz dentysta - stomat. dziecięca 1 08 Lekarz dentysta - stomatologia zachowawcza z endodoncją Lekarz dentysta - zdrowie publiczne Pozostali lekarze dentyści Farmaceuta - farmacja apteczna 7 0 Farmaceuta - farmacja kliniczna 1 0 Farmaceuta - farmacja przemysłowa Farmaceuta - farmacja szpitalna 1 0 Farmaceuta - specjalista jakości leków Farmakolog Pozostali farmaceuci Diagnosta laboratoryjny Fizjoterapeuta Logopeda Optometrysta Promotor zdrowia Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Specjalista terapii uzaleŝnień Specjalista zdrowia publicznego Toksykolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i poł.) gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka PołoŜna Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog) 1 10 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Psycholog Psycholog kliniczny Psychoterapeuta Pozostali psycholodzy i pokrewni

8 Kod zawodu Technik analityki medycznej Dietetyk Higienistka szkolna Instruktor higieny Pozostali higieniści Optyk okularowy (zawód szkolny: technik optyk) Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Technik dentystyczny MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) Technik fizjoterapii Technik ortopeda Terapeuta zajęciowy Pozostali fizykoterapeuci i pokrewni Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Technik elektroniki medycznej Technik elektrokardiolog Felczer Instruktor terapii uzaleŝnień Ortoptystka Protetyk słuchu 1 0 Ratownik medyczny Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej 6 1 niesklasyfikowany 1 10 Sekretarka medyczna Opiekun w domu pomocy społecznej Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Asystentka pielęgniarska Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny Zabiegowy balneologiczny 7 10 Pozostały pomocniczy personel medyczny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Preparator medyczny Łazienkowa Pomoc laboratoryjna Salowa Noszowy Ogółem Bezrobotni w zawodach medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego w latach (dok.) P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne)

9 Bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych zawodów medycznych w latach Lekarze Pielęgniarki Asystenci i technicy dentystyczni Lekarze stomatolodzy PołoŜne

10 Bezrobotni w zawodach medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. Kod zawodu Aleks Kuj. Brodnica Bydgoszcz Chełmno Golub- Dobrzyń Grudziądz Inowrocław Lipno 10 Fizyk medyczny Lekarz - dermatologia i wenerologia Lekarz - medycyna ratunkowa Lekarz - medycyna rodzinna Lekarz - pediatria Lekarz - zdrowie publiczne Pozostali lekarze Lekarz dentysta - zdrowie publiczne Pozostali lekarze dentyści Farmaceuta - farmacja apteczna Pozostali farmaceuci Diagnosta laboratoryjny Fizjoterapeuta Logopeda Promotor zdrowia Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdr Specjalista zdrowia publicznego Toksykolog Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i połoŝnych) gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka PołoŜna Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Psycholog Psycholog kliniczny Pozostali psycholodzy i pokrewni Technik analityki medycznej Dietetyk Higienistka szkolna Instruktor higieny Pozostali higieniści Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Mogilno Nakło n/not. Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Świecie dla m. Torunia, dla pow. toruńsk. Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin 10

11 Kod zawodu Aleks Kuj. Brodnica Bydgoszcz Chełmno Golub- Dobrzyń Grudziądz Inowrocław Lipno 0 Technik dentystyczny MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) Technik fizjoterapii Technik ortopeda Terapeuta zajęciowy Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Technik elektroniki medycznej Technik elektroradiolog Instruktor terapii uzaleŝnień Ortoptystka Protetyk słuchu Ratownik medyczny Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany Opiekun w domu pomocy społecznej P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Asystentka pielęgniarska Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny Zabiegowy balneologiczny 1 10 Pozostały pomocniczy personel medyczny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Bezrobotni w zawodach medycznych i pokrewnych według Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. (dok.) 101 Łazienkowa Pomoc laboratoryjna Salowa Noszowy Ogółem Mogilno Nakło n/not. Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Świecie dla m. Torunia, dla pow. toruńsk. Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin 11

12 Bezrobotni w wybranych zawodach medycznych zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. 1 L e k a r z e Lekarze Lekarze stomatolodzy Aleks. Kuj. Chełmno Brodnica Bydgoszcz Golub- Dobrz. Lipno Nakło n/not. Grudziądz Inowrocław Mogilno Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Świecie Toruń Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin P i e l ę g n i a r k i i p o ł o Ŝ n e 111 Pielęgniarki PołoŜne Aleks. Kuj. Chełmno Brodnica Bydgoszcz Golub- Dobrz. Lipno Nakło n/not. Grudziądz Inowrocław Mogilno Radziejów Rypin Sępólno Kraj. Świecie Toruń Tuchola Wąbrzeźno Włocławek śnin 1

13 Kod zawodu 1 lekarze lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - województwo kujawsko-pomorskie - stan w dniu r. Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego liczba udział % liczba udział % ,1 6, , 1, ,7 0 8, 67 86,0 8 0, 10 0,0 1 10, ,8 7, ,7,8 1, 8, 100,0 66,7 1, ,0 0,0 100,0 1 0,0 60,0 60, ,6 7, 7,0 1, ,0 1 7, , 8, ,1 6 7, ,6 06, ,0 8, ,0 6, ,0 6 8, ,0, ,0 17 7, 60 86,0 0 1, , 1, ,8,0 78 7, 7, ,6 1 7, , 7, 8 0,6 60, 68 6,6, ,, , 8, , 7,6 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) ,6 1, ,0 7 61, ,0 6,6 100,0, ,1 7, , 78 7, ,7 668,7 0 86,0 18 6, ,7 6 1, , 7 71, , 16 67, ,7 6, , 1 71,7 Ogółem 77 08,0 1 6, , , , 1 7 0,1 1 poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy

14 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 110 Mikrobiolog 10 Fizyk medyczny Lekarz - dermatologia i wenerologia Lekarz - medycyna ratunkowa 1 1 Lekarz - medycyna rodzinna Lekarz - pediatria Lekarz - zdrowie publiczne 1 10 Pozostali lekarze Lekarz dentysta - zdrowie publiczne 1 0 Pozostali lekarze dentyści Farmaceuta - farmacja apteczna Farmaceuta - farmacja przemysłowa 1 0 Pozostali farmaceuci Diagnosta laboratoryjny Epidemiolog 0 Fizjoterapeuta Logopeda 06 Promotor zdrowia Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdr Specjalista zdrowia publicznego Toksykolog 1 0 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i połoŝnych) gdzie indziej niesklasyfikowani 101 Pielęgniarka PołoŜna Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Nauczyciel logopeda 0 Nauczyciel psycholog 7 01 Psycholog Psycholog kliniczny Psychoterapeuta 1 0 Pozostali psycholodzy i pokrewni Technik analityki medycznej Dietetyk Higienistka szkolna Instruktor higieny Pozostali higieniści 01 Optyk okularowy (zawód szkolny: technik optyk) 01 Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna 0 Technik dentystyczny MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) Technik fizjoterapii

15 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. (dok.) razem 0 Technik ortopeda 1 0 Terapeuta zajęciowy Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych 1 70 Technik elektroniki medycznej Technik elektroradiolog Instruktor terapii uzaleŝnień Ortoptystka 0 Protetyk słuchu 0 Ratownik medyczny Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany Opiekun w domu pomocy społecznej P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Asystentka pielęgniarska 10 Pomoc dentystyczna 10 Sanitariusz szpitalny Zabiegowy balneologiczny 7 10 Pozostały pomocniczy personel medyczny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Łazienkowa Pomoc laboratoryjna Salowa Noszowy 10 Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 1

16 Kod zawodu 1 lekarze 1 higieniści lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % ,0 7 6, ,7 1, , 10, ,0 0, , , , , , ,0 7,8 100,0, ,0 1 1, 100,0 1, ,0 100, ,0 100,0 7 8, 8 1, ,0 1, ,1 6 1, 8 8,1,1 100,0 100,0 1 0, , ,0 100,0 1 0, , , ,0 0,0 100,0 1 0,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) 100,0 66,7 100,0 100, ,0 0,0 100,0 100,0 6 88, 6 6, 7 8, 6 70, ,8 7,7 7 88, 1 1, ,0 0 66,7 7 6,6 8 81, ,0 0 0, ,8 6 8, ,6 10, Ogółem , 8 8, , 6, ,7 6 8,8 16

17 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 1 Lekarz - medycyna rodzinna Fizjoterapeuta Pielęgniarka 7 01 PołoŜna 10 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo 1 0 Nauczyciel psycholog Technik analityki medycznej Dietetyk Higienistka szkolna 0 Technik dentystyczny MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) Technik fizjoterapii Terapeuta zajęciowy 601 Technik farmaceutyczny Technik elektroradiolog Opiekun w domu pomocy społecznej 0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pomoc dentystyczna 10 Sanitariusz szpitalny 10 Zabiegowy balneologiczny Pozostały pomocniczy personel medyczny 10 Siostra PCK 10 Pomoc farmaceutyczna 1 10 Pomoc laboratoryjna 106 Salowa Noszowy 1 Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 17

18 Kod zawodu 1 lekarze 1 pielęgniarki połoŝne farmaceuci 1 lekarze stomatolodzy higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % 66 6, 6, 6,6 17 0, , 6 6, 8 6,7 6 68, 1 0, , , ,0 6,0 7,7 16 7, ,0 0, ,0 80, ,0 1 7, ,0 1, ,0 60,0 100,0 0, ,7 1, ,0 6 60, ,7 6, , 6 7, 1 0,0 100, , , , , ,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) ,1 0 6, ,8, ,8 6 8,1 0 0,0 8,0 1 6, 6, ,0 6 60, , , , , ,8 66, Ogółem 17 17,7 6 6, , 76, , 67 6,8 18

19 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 0 Lekarz dentysta - zdrowie publiczne 1 0 Pozostali lekarze dentyści Farmaceuta - farmacja apteczna 1 01 Diagnosta laboratoryjny Fizjoterapeuta 10 Specjalista zdrowia publicznego Pielęgniarka PołoŜna 10 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 01 Psycholog 1101 Technik analityki medycznej Dietetyk 0 Higienistka stomatologiczna Technik dentystyczny MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) 0 Technik fizjoterapii Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny 1 70 Technik elektroradiolog Protetyk słuchu Ratownik medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Sanitariusz szpitalny 10 Siostra PCK Pomoc laboratoryjna Salowa 1 1 Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 1

20 Kod zawodu lekarze stomatolodzy 1 lekarze farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % 11 11,1 0, ,8, ,7 6, , ,0 1 6, , ,0 100, ,0 1, , , ,0 1 0, ,0 18 1, 7 7 8,6, , 6, ,0 7, ,0, ,0 8, , 1, ,1, ,6 0 8, ,0 80,0 100,0 0, ,0 0, , 7,1 8 88, 1 11, ,1 8,6 7 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) ,0 0, ,0 7 8, ,0 0, , 0 1, ,1 6 7, ,, , 6, ,1 70 6, , 7 6, ,0 16 1,7 Ogółem 1 1, 1, ,0 176, ,7 10, 0

21 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy - stan w dniu r. Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 110 Mikrobiolog 116 Lekarz - dermatologia i wenerologia Lekarz - medycyna ratunkowa 1 1 Lekarz - medycyna rodzinna Lekarz - zdrowie publiczne 10 Pozostali lekarze Lekarz dentysta - zdrowie publiczne Farmaceuta - farmacja apteczna Farmaceuta - farmacja przemysłowa 1 01 Diagnosta laboratoryjny 1 0 Fizjoterapeuta Logopeda Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Specjalista zdrowia publicznego 1 11 Toksykolog 1 0 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i połoŝnych) gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka 8 01 PołoŜna 1 10 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 1 0 Nauczyciel psycholog 6 01 Psycholog Pozostali psycholodzy i pokrewni Technik analityki medycznej Dietetyk 101 Higienistka szkolna Instruktor higieny Optyk okularowy (zawód szkolny: technik optyk) 1 01 Asystentka stomatologiczna 0 Technik dentystyczny 7 01 MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) 8 0 Technik fizjoterapii Terapeuta zajęciowy Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni 601 Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych 1 70 Technik elektroniki medycznej Technik elektroradiolog Instruktor terapii uzaleŝnień 0 Ortoptystka Protetyk słuchu Ratownik medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 1

22 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy - stan w dniu r. (dok.) pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Asystentka pielęgniarska Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna 10 Pomoc laboratoryjna 106 Salowa Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok)

23 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych w rozbiciu na powiaty grodzki i ziemski - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy - stan w dniu r. Powiat grodzki bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesięcy od ukończenia nauki oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozd. (rok) Powiat ziemski bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesięcy od ukończenia nauki razem razem 110 Mikrobiolog 116 Lekarz - dermatologia i wenerol Lekarz - medycyna ratunkowa 1 1 Lekarz - medycyna rodzinna Lekarz - zdrowie publiczne Pozostali lekarze Lekarz dentysta - zdrowie publ Farmaceuta - farmacja apteczna Farmaceuta - farmacja przemysłowa 1 01 Diagnosta laboratoryjny 1 0 Fizjoterapeuta Logopeda 1 07 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Specjalista zdrowia publicznego 1 11 Toksykolog 1 0 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i połoŝnych) gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka PołoŜna Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 1 0 Nauczyciel psycholog 6 01 Psycholog Pozostali psycholodzy i pokrewni Technik analityki medycznej Dietetyk 101 Higienistka szkolna Instruktor higieny Optyk okularowy (zawód szkolny: technik optyk) 1 01 Asystentka stomatologiczna Technik dentystyczny 01 MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) 8 0 Technik fizjoterapii Terapeuta zajęciowy Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni 601 Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych 1 70 Technik elektroniki medycznej Technik elektroradiolog oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozd. (rok)

24 Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych w rozbiciu na powiaty grodzki i ziemski - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy - stan w dniu r. (dok.) Powiat grodzki Powiat ziemski bezrobotni zarejestrowani w końcu bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego oferty okresu sprawozdawczego oferty w Kod pozozstaj tym: cy pracy w pozozstaj tym: cy pracy zawodu bez pracy zgłoszone bez pracy zgłoszone w okresie do 1 miesięcy w okresie do 1 miesięcy od ukończenia sprawozd. od ukończenia sprawozd. nauki (rok) nauki (rok) razem razem 0 Instruktor terapii uzaleŝnień 0 Ortoptystka Protetyk słuchu Ratownik medyczny społecznej P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Asystentka pielęgniarska Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna 10 Pomoc laboratoryjna 106 Salowa Ogółem

25 Kod zawodu 1 1 lekarze lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Stan poprzednio pracujący, pozostający bez w dniu pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % 6, 6, ,0 7 8, ,0, , ,0 6, ,0 7 6, ,0, ,0 100, ,0 1, 1,6 8, 1, ,7 11, ,0 0, ,0 0, ,0 100, ,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) , , ,0 100,0 71, ,0 7 7, , 1, ,0 1, 7,7 7 61, ,0 6, , 7, Ogółem 1 18, 66, ,0 60 0, 0 7,8 7,8

26 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 01 Farmaceuta - farmacja apteczna 1 0 Fizjoterapeuta Pielęgniarka PołoŜna 1 01 Psycholog 1101 Technik analityki medycznej Dietetyk 10 Instruktor higieny 1 0 Higienistka stomatologiczna 0 Technik dentystyczny 0 Technik fizjoterapii 1 0 Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny 0 Ratownik medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej 10 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa 110 Pozostałe opiekunki dziecięce Sanitariusz szpitalny 10 Siostra PCK Pomoc laboratoryjna Salowa Ogółem 0 60 Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 6

27 Kod zawodu 1 lekarze połoŝne lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % ,0 1 0, ,0 1 6, ,7 6 0, , , , ,0 11 7,8 100,0 11, ,0 8, ,0 66,7 100,0 66, , , 1, ,7, , 6 0, ,0 100,0 0, , , ,0 1 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) 100, , ,0 1, ,8 1 86, 16 7, ,0 1 87, ,0 6, ,0 1 7, , , , 7 6, Ogółem 8 8, 0, , 6 6,1 8 0,6,7 7

28 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 1 Lekarz - medycyna rodzinna Fizjoterapeuta 101 Pielęgniarka PołoŜna Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) Psycholog kliniczny Technik analityki medycznej Higienistka szkolna Asystentka stomatologiczna Technik dentystyczny Terapeuta zajęciowy 601 Technik farmaceutyczny 70 Technik elektroradiolog Ratownik medyczny 1 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Sanitariusz szpitalny Siostra PCK 10 Pomoc farmaceutyczna 1 10 Pomoc laboratoryjna Salowa Ogółem 8 1 Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 8

29 Kod zawodu 1 lekarze lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % , 1 0, , 7, ,, , ,0 1 0, , , , 8 1, 100,0, ,0 1, ,0, ,0 7, ,0 18, 81, 18 1, 80,0 17 0, , 6, ,7 100,0 1 0,0 1 0, ,7 1, 66, ,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) 100,0 80,0 100,0 0, ,0 8, 71 6, 18 7, 8 71, 10, , 11 6, ,0 6, ,0 8, ,0 6 6, ,, Ogółem 8, 8, ,0 8, , 18 8,1

30 Kod zawodu pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 110 Mikrobiolog 1 16 Lekarz - zdrowie publiczne 1 10 Pozostali lekarze 1 01 Farmaceuta - farmacja apteczna 0 Pozostali farmaceuci Diagnosta laboratoryjny Fizjoterapeuta 1 0 Logopeda 1 07 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Pielęgniarka PołoŜna 1 10 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 1 01 Psycholog Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu - stan w dniu r Technik analityki medycznej 101 Dietetyk Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Technik dentystyczny 1 01 MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) 1 0 Technik fizjoterapii 11 0 Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Technik elektroradiolog Instruktor terapii uzaleŝnień 1 0 Protetyk słuchu Opiekun w domu pomocy społecznej 8 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce 10 Pomoc dentystyczna 1 10 Sanitariusz szpitalny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Pomoc laboratoryjna Salowa Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 0

31 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych w rozbiciu na powiaty grodzki i ziemski - Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu - stan w dniu r. razem razem 110 Mikrobiolog 1 16 Lekarz - zdrowie publiczne 1 10 Pozostali lekarze 1 01 Farmaceuta - farmacja apteczna 0 Pozostali farmaceuci Diagnosta laboratoryjny Fizjoterapeuta Logopeda 1 07 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Pielęgniarka PołoŜna 1 10 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 1 01 Psycholog Technik analityki medycznej Dietetyk Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Technik dentystyczny 1 01 MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) 1 0 Technik fizjoterapii Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Technik elektroradiolog Instruktor terapii uzaleŝnień 1 0 Protetyk słuchu Opiekun w domu pomocy społecznej 8 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa 110 Pozostałe opiekunki dziecięce Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Pomoc laboratoryjna Salowa Ogółem Powiat grodzki bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesięcy od ukończenia nauki 1 oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozd. (rok) Powiat ziemski bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego pozozstający bez pracy do 1 miesięcy od ukończenia nauki oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozd. (rok)

32 Kod zawodu farmaceuci 1 lekarze lekarze stomatolodzy 1 pielęgniarki połoŝne 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Ogółem Stan w dniu Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział %,6 8 7, , 7 0, ,6 7, 1 1 7,6 6, 1 0, ,0 100, , , ,0 1, 100,0 1,0 0 0, 7 8, ,0, , 7 6, , ,0 0, ,0, ,0 0, ,0 7, , 18 0, 7 7,8 8, ,7 0, , 0 6, , 6, 18 81,8, ,0 7, ,7 7 0, , 6 7,0 80,0 80, ,0 7 77,8 100,0 80,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) ,0 16, ,0 8, ,0 7,0 100,0 7, ,8 0, , 7, ,1 0,6 77 7, 6 6, ,6 6, 87 80,0 6 7, , , 71 67, 7 80, 87 60, 188 8, , 6, ,1 7, , 0,0

33 Kod zawodu pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 10 Pozostali lekarze Lekarz dentysta - zdrowie publiczne 1 01 Farmaceuta - farmacja apteczna Diagnosta laboratoryjny Fizjoterapeuta 10 Specjalista zdrowia publicznego Pozostali specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i połoŝnych) gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka PołoŜna Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo 1 0 Nauczyciel logopeda 01 Psycholog 1101 Technik analityki medycznej Dietetyk Higienistka szkolna Instruktor higieny Pozostali higieniści Optyk okularowy (zawód szkolny: technik optyk) 1 01 Asystentka stomatologiczna 0 Higienistka stomatologiczna 0 Technik dentystyczny 1 01 MasaŜysta (zawód szkolny: technik masaŝysta) 1 0 Technik fizjoterapii Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Technik elektroradiolog 1 0 Instruktor terapii uzaleŝnień 1 0 Ratownik medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny 8 10 Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Łazienkowa 10 Pomoc laboratoryjna 106 Salowa 67 6 Ogółem Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - stan w dniu r. Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok)

34 Kod zawodu 1 lekarze farmaceuci 1 1 Ogółem lekarze stomatolodzy pielęgniarki połoŝne higieniści asystenci i technicy dentystyczni Stan w dniu Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % ,0 1, ,0 7 1, ,0, ,0 6, , , ,0 16, ,0 7, ,0 0, ,0 8, 100, , ,0 100,0 1, , 7 1, 1 1 8,7, ,0 6,0 6 88, 8, 7,0 1, , , ,0 100,0 1, 100,0 0, ,0 0, ,0 1 16,7 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) 100,0 66,7 100,0 1 0, ,0 1 0,0 100,0 100,0 80,0 6,6 1 76, 1 60, ,1 6, 7,1 0 7,1 1 86, 1 6, , 1 68, , 1 80,0 0 80,0 1 6, ,6 61, , 7, , 7 0, , 8,8

35 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 101 Pielęgniarka PołoŜna 1 10 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 101 Dietetyk Instruktor higieny 1 10 Pozostali higieniści Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna 0 Technik dentystyczny 0 Technik fizjoterapii 1 0 Terapeuta zajęciowy Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni Technik farmaceutyczny Technik elektroradiolog 0 Ratownik medyczny Opiekun w domu pomocy społecznej 7 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa 10 Sanitariusz szpitalny Siostra PCK 10 Pomoc farmaceutyczna 10 Pomoc laboratoryjna Salowa Noszowy Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok)

36 Kod zawodu lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne 1 lekarze 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % 0 6,7 16, 1, 1 6, ,7 1 0,0 7,1 10, ,0 1 6,0 8 6, 18 6, ,8 1, 0 1,0 6 0,0 100,0 0,0 100,0 100, ,0 0,0 100,0 60,0,7 1, ,0 1, ,6 7,1 100,0 7 0, ,0 16, ,0 17, ,0 7, ,0 6, 100,0 1, 100, ,0 1 0, , ,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) , ,0 100,0 100, ,0 100,0 1 0,0 8 88,, ,7 6 0, ,0 7 0, , 6, ,0 7, ,0 6, ,0 8 80,0 100,0 0, ,,0 Ogółem ,6 7, ,6 7, ,7 6 7,1 6

37 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 0 Fizjoterapeuta Promotor zdrowia Pielęgniarka PołoŜna 1 10 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 1 01 Psycholog 0 Psychoterapeuta Technik analityki medycznej 101 Dietetyk Higienistka szkolna 10 Instruktor higieny Pozostali higieniści Higienistka stomatologiczna MasaŜysta(zawód szkolny: technik masaŝysta) 1 0 Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny 1 70 Technik elektroradiolog Ratownik medyczny 610 Opiekun w domu pomocy społecznej P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna 110 Opiekunka dziecięca 10 Pomoc dentystyczna Sanitariusz szpitalny 1 10 Siostra PCK 1007 Salowa Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok) 7

38 Kod zawodu Ogółem 1 lekarze lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne 1 higieniści asystenci i technicy dentystyczni Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Nakle Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego liczba udział % liczba udział % 100,0, ,0 6 1, ,0 1 0, 100,0 1 60, , , , ,0 60,0 100,0, ,0 1, ,0 1 70, , ,0 100,0 100, ,0 66,7 100,0 100,0 10 0,0 0,0 10 0,0 0, , 11, ,7 10 7,6 100,0 100,0 66, ,0 1 0,0 100, ,0 100,0 1 0, ,0 7,0 7,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) , , ,8 6, 6 6 6, 0 76, , 0 66,7 100,0 1 8,7 0 6, ,0,7 1 8, ,8 18 7,0,8 1 0, ,8 1, , 8 6, , 7 6, , 0, 8 poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy

39 Kod zawodu Struktura bezrobotnych w zawodach medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Nakle - stan w dniu r. pozozstający bez pracy do 1 miesęcy od ukończenia nauki razem 10 Pozostali lekarze Fizjoterapeuta Pielęgniarka PołoŜna 10 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo Psycholog Higienistka szkolna Instruktor higieny 01 Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Technik dentystyczny 1 0 Technik fizjoterapii 1 0 Terapeuta zajęciowy Technik farmaceutyczny Opiekun w domu pomocy społecznej 7 7 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejestratorki medyczne) 0 Rejestratorka medyczna Opiekunka dziecięca Opiekunka dziecięca domowa Pozostałe opiekunki dziecięce Pomoc dentystyczna 10 Siostra PCK Pomoc farmaceutyczna Łazienkowa Pomoc laboratoryjna 106 Salowa Noszowy 1 Ogółem Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym (rok)

40 Kod zawodu 1 lekarze lekarze stomatolodzy farmaceuci 1 pielęgniarki połoŝne 1 asystenci i technicy dentystyczni Ogółem higieniści Struktura bezrobotnych w grupach zawodów medycznych i pokrewnych - Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie Stan w dniu Bezrobotni zarejestrowani w końcu okresu sprawozdawczego poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyŝej 1 miesięcy liczba udział % liczba udział % ,0 7,0 0 1,0 7, ,0 7, ,0 6 7, , , , ,0 6 0, ,0 7, ,0 8, 100,0, ,0 1 1, ,0 1 0,0 100,0 1,0 100,0 1, 1 1 8,7 8, ,0 6 0, , 1, , ,0 100, , , , ,0 1,0 P R A C O W N I C Y B I U R O W I (rejesteratorki medyczne ) , , , , , , ,0 0 66, ,0 1 70, ,0 1 60,0 16 1,8 10 6, ,0 0, ,0 8 66, ,0 8 61, ,0 6 8, ,0 7,1 67 6, 0, ,, 1,7 7,1 0

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych Załączniki do ustawy z dnia...2006 r. o zawodach medycznych ( poz. ) Załącznik nr 1 Kwalifikacje niezbędne do wykonywania niektórych zawodów medycznych L.p. Nawa zawodu Kwalifikacje 1. asystentka dentystyczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne Załącznik nr 2 Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych Lp. Nazwa zawodu Wymagania kwalifikacyjne 1 asystentka dentystyczna ukończenie szkoły policealnej publicznej

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu Załącznik nr 4 Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu asystentka stomatologiczna 1 diagnosta laboratoryjny 2 dietetyk 3 farmaceuta 4 felczer 5 fizjoterapeuta (technik fizjoterapii+

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 0 lipca 011 r. KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU Kwalifikacja 2018r. KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2018 ROKU Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń,, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik

Kwalifikacje Pracowników Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. W SPRAWIE KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY W PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY. 1 . INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE K O W A L kod 722101 OPIS ZAWODU Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bieżąca. Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg stanu na r.

Sytuacja bieżąca. Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg stanu na r. Sytuacja bieżąca Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg stanu na 31.1.218 r. 1 REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ - CUDZOZIEMCY WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 216 R. OŚWIADCZENIA 216 r. (1 314 127) 67395

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - kod 333906 ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Technik organizacji reklamy (kod 333906) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia 1) z dnia... w sprawie rodzajów stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na tych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Toruń,, 12 grudnia 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Toruń, 19 czerwca 2013 r.

Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Toruń, 19 czerwca 2013 r. Przygotowanie części prognostycznej raportów z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Toruń, 19 czerwca 2013 r. Wykorzystywane źródła danych Wykorzystywane dane z aplikacji Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2019/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2019/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:223415-2019:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2019/S 092-223415 Usługi społeczne i inne szczególne usługi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Aleksandra Poeplau

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Aleksandra Poeplau Wojewódzki Zespół możecie Państwo znaleźć w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B - wieżowiec. Wejście do budynku dostosowane

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 0 lipca 011 r.

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 -relacja popytu i podaży Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach 2011-2013 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Nazwa Komórki organizacyjnej 2015

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Nazwa Komórki organizacyjnej 2015 Nazwa Komórki organizacyjnej 25 Oddział wewnętrzny Oddział Ginekologicznoołożniczy Oddział Neonatologiczny Oddział Chirurgii Urazowo ortopedycznej Oddział Dziecięcy Grupa zawodowa lekarze średni personel

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

W I półroczu 2015 r. i w latach na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano wolnych miejsc pracy

W I półroczu 2015 r. i w latach na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano wolnych miejsc pracy INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY kod 243303 Przedstawiciel medyczny to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia r. Projekt z dnia 25.02.2016 R O Z P O R ZĄDZENIE P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku

Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do końca 2012 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r. Załącznik nr do Stanowiska nr 49 Naczelnej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych z dnia września 200 r. w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres integracji systemu ekolejkowanie (ek) z systemem zewnętrznym obsługującym rejestrację, grafiki, wizyty

Zakres integracji systemu ekolejkowanie (ek) z systemem zewnętrznym obsługującym rejestrację, grafiki, wizyty Załącznik nr 16 do Umowy Zakres integracji systemu ekolejkowanie (ek) z systemem zewnętrznym obsługującym rejestrację, grafiki, wizyty 1) Automatyczny eksport danych nowych pacjentów z ek System ek każdego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji wybranych zawodów opiekuńczo-medycznych na regionalnym rynku pracy jako czynnik obiektywizujący podejmowanie decyzji

Informacja o sytuacji wybranych zawodów opiekuńczo-medycznych na regionalnym rynku pracy jako czynnik obiektywizujący podejmowanie decyzji Informacja o sytuacji wybranych zawodów opiekuńczo-medycznych na regionalnym rynku pracy jako czynnik obiektywizujący podejmowanie decyzji Seminarium dotyczące realizacji projektu systemowego WUP w Toruniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - kod

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DO SPRAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - kod 224001 Specjalista do spraw ratownictwa medycznego - kod 224001 (w poprzednich wersjach klasyfikacji: ratownik medyczny specjalista,

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 marca 1999 r. Dz.U.99.0.00 2007.09.20 zm. Dz.U.07.160.116 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NR /... Zlecam odebranie samochodu Policji przeznaczonego do naprawy:

ZLECENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NR /... Zlecam odebranie samochodu Policji przeznaczonego do naprawy: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Załącznik nr 1 do Umowy ZLECENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI NR / W RAMACH UMOWY NR / z dnia.. (nazwa, adres, NIP i dane kontaktowe podmiotu wykonującej

Bardziej szczegółowo

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz

15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz 15 lipca 2014 r. CHEŁMNO- Starostwo Powiatowe, godz.12.00-14.00 15 lipca 2014 r. WĄBRZEŹNO- Starostwo Powiatowe, godz. 9.00-11.00 17 lipca 2014 r. BRODNICA- Starostwo Powiatowe, godz. 12.00-14.00 17 lipca

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszyskich Działanie Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Program Absolwent Wartość projektu ogółem** Data podpisania umowy o dofinansowanie 196 716,00 1 wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce tel. 25 632 27 97, faks 25 632 42 60 e-mail: spzoz@spzoz-siedlce.pl www.spzoz-siedlce.pl zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych ch organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE ARTYSTA GRAFIK - KOD 265102 Artysta grafik to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Główne założenia Nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Główne założenia Nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Główne założenia Nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Prezentacja przygotowana na podstawie opracowania Nowa metodologia prowadzenia monitoringu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 300 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 0 poz. 00 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Osoby do 12. Osoby do 12. ogółem. miesięcy od dnia ukończenia nauki

Osoby do 12. Osoby do 12. ogółem. miesięcy od dnia ukończenia nauki IINFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ kod 311603 Technik technologii chemicznej (kod 311603) to jeden z 2443 zawodów ujętych w obowiązującej od 01 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA kod 213303

SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA kod 213303 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA kod 213303 Specjalista ochrony środowiska (kod zawodu-213303) to jeden z 2443 zawodów i specjalności ujętych w obowiązującej od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Zakres integracji systemu ekolejkowanie (ek) z systémem zewnętrznym obsługującym rejestrację, grafiki, wizyty.

Zakres integracji systemu ekolejkowanie (ek) z systémem zewnętrznym obsługującym rejestrację, grafiki, wizyty. Załącznik nr 16 do Umowy Zakres integracji systemu ekolejkowanie (ek) z systémem zewnętrznym obsługującym rejestrację, grafiki, wizyty. Zasady ogólne Niniejszy dokument zakłada dwa mechanizmy integracji:

Bardziej szczegółowo

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński

POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko. Danuta Kosieniak. Zofia Majewska. Halina Czeczot. Paweł Konopa. Wojciech Witkowski. Wojciech Matczyński Urząd, Wydział POWIATY GRODZKIE Imię i nazwisko Tel. Faks e-mail, www Bydgoszcz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Miejski ODGiK ZUD Danuta Kosieniak Zofia

Bardziej szczegółowo