REGULAMIN KONKURSU WEWNĘTRZNEGO SIECI DEALERSKIEJ I SERWISOWEJ VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. - MARKA SKODA DEALER ROKU 2015 SPRZEDAWCA ROKU 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WEWNĘTRZNEGO SIECI DEALERSKIEJ I SERWISOWEJ VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. - MARKA SKODA DEALER ROKU 2015 SPRZEDAWCA ROKU 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WEWNĘTRZNEGO SIECI DEALERSKIEJ I SERWISOWEJ VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. - MARKA SKODA DEALER ROKU 2015 SPRZEDAWCA ROKU 2015 DORADCA SERWISOWY ROKU 2015 / SKODA SERVICE CHALLENGE 2015 TECHNIK SERWISOWY ROKU 2015 / SKODA SERVICE CHALLANGE 2015

2 Organizatorem powyższych działań motywacyjnych jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel producenta samochodów Marki Skoda w Polsce. - I ZAŁOŻENIE WSTĘPNE 1. Zasady Konkursów są jawne i udostępnione wszystkim zainteresowanym w Intranecie, na platformie CTO oraz na stronie -II- DEALER ROKU Konkurs odbywać się będzie w dniach od do dla pracowników Autoryzowanych Zakładów Dealerskich Skoda Auto w Polsce. Dla kogo: 3. W Konkursie DEALER ROKU 2015 mogą brać udział AZD, które podpisały Umowę Dealerską przed i posiadają indywidualny numer dealerski. Jak będzie przebiegał Konkurs: ETAP 1: 4. Autoryzowany Zakład Dealerski dobrowolnie zgłasza swój akces do Konkursu. ETAP 2: Warunki uczestnictwa: 5. Autoryzowany Zakład Dealerski musi w II, III i IV 2015 kwartale uzyskać 0,1% bonusa za plany marketingowe, czyli przedstawić i realizować kwartalne plany marketingowe Dealera. 6. Autoryzowany Partner Serwisowy musi mieć zaliczony test warsztatowy.

3 ETAP 3: Analiza danych uzyskanych przez AZD: 7. Przez okres II, III i IV kwartału 2015 roku Dział Rozwoju Sieci Dealerskiej Skoda analizował będzie parametry w ramach Balance Operation: 7.1. CSS (badanie poziomu satysfakcji Klienta) salon wynik bonusowy, który dostępny będzie w Intranecie SKODA, zakładka Wyniki badań, Sprzedaż, Satysfakcja Klienta sprzedaż. Do wyniku kryterium liczone są dane kwartalne za dany kwartał CSS (badanie poziomu satysfakcji Klienta) serwis wynik bonusowy, który dostępny jest w Intranecie SKODA, zakładka Wyniki badań, Serwis, Satysfakcja Klienta serwis 7.3. Reguła potencjału 1 wyniki reguły są prezentowane w Zintegrowanym Raporcie Zarządczym, który co miesiąc przesyłany jest do każdej stacji Dealerskiej. Wynik reguły to stosunek dziennej liczby przejść serwisowych do miesięcznej sprzedaży nowych samochodów przez Dealera. Do wyniku kryterium liczone są dane rolowane za ostatnie 12 miesięcy np. po 3 kwartale, będzie to narastająca wartość parametru z okresu październik 2014 wrzesień Reguła potencjału 2 wyniki reguły są prezentowane w Zintegrowanym Raporcie Zarządczym, który co miesiąc przesyłany jest do każdej stacji Dealerskiej. Wynik reguły to stosunek liczby sprzedanych samochodów dla Klientów serwisu Dealera, do miesięcznej sprzedaży nowych samochodów przez Dealera. Do wyniku kryterium liczne są dane rolowane za ostatnie 12 miesięcy np. po 3 kwartale, będzie do narastająca wartość parametru z okresu październik 2014 wrzesień Udziały rynkowe udziały, jakie realizuje Dealer, zgodnie z zasadami Raitingu Dealerów. Są one liczone kwartalnie (Wynik Dealera). Dane prezentowane są w Intranecie SKODA w module Analizy Przestrzenne Realizacja celu zlecenia z Biznes Planu dane prezentowane są w Auto Team - raportowanie serwisowe - plan roczny. Wartość dotyczy zleceń płatnych oraz gwarancyjnych dla marki Skoda. 8. Dla każdego z powyższych kryteriów, co kwartał ustalany jest ranking Dealerów. Następnie sumowana jest wartość pozycji rankingowych (czyli suma zajmowanych

4 miejsc/ pozycji). Dealer, który osiągnie najniższą sumę pozycji rankingowych to najlepiej oceniany Dealer. 9. Na etapie 3, na podstawie danych liczbowych zostanie wyłonionych 10 Autoryzowanych Zakładów Dealerskich, które przejdą do etapu 4, na podstawie uzyskanych przez AZD, najlepszych wyników w poszczególnych, wyżej wskazanych parametrach ETAP 4 - FINAŁ: Autoryzowanych Zakładów Dealerskich przystępuje do rozgrywki finałowej bez uwzględnienia punktacji uzyskanej w etapie Zadaniem finałowym będzie przygotowanie przez przedstawicieli AZD prezentacji dotyczącej 4 z 6 wybranych aktywności związanych z KPI Balance Operation czyli: Ilość aktywnych szans sprzedażowych w danym miesiąc. Umówienie pierwszej wizyty na serwis w czasie wydania pojazdu do Klienta ( Np. : wymiana opon ). Odkup pojazdu używanego. Umówienie wizyty w serwisie przed upływem gwarancji. Penetracje kredytów i leasingów. Sprzedaż pakietów przeglądów oraz pogwarancyjnych. 12. Przedstawiciele wyłonionych w 3 etapie 10 Autoryzowanych Zakładów Dealerskich, zostają zaproszeni na prezentacje Prezentacje muszą w pierwszej kolejności zostać przekazane do Doradcy Sieci Dealerskiej i Doradcy Sieci Serwisowej, w celu ich weryfikacji, pod kątem zawartych w nich danych liczbowych. Kryteria oceny prezentacji: 13. Przebieg współpracy między działowej, oceniany pod kątem: W jaki sposób podejmowane akcje sprzedażowe wspierają działalność serwisu W jaki sposób podejmowane akcje serwisowe wspierają działalność sprzedaży. 14. W jakim stopniu podejmowane przez Autoryzowany Zakład Dealerski działania, przyczyniają się do zwiększenia ruchu w salonie i serwisie.

5 15. Jakie działania podejmuje Autoryzowany Zakład Dealerski, w celu poprawy, czyli zwiększenia efektywności sprzedaży. 16. Prezentacja nie może przekroczyć jednej godziny zegarowej. Sposób oceny: 17. W skład Jury wchodzą Dyrektorzy Działów: Dział Marketingu - Maciej Michalik, Dział Rozwoju Sieci - Tomasz Piasny, Dział Obsługi Posprzedażnej - Michał Bajon i Dział Handlowy - Dariusz Brodnicki oraz Dyrektor Marki Tomasz Porawski. 18. Przez Jury przyznawane jest do 25 punktów za każde z kryteriów. 19. Autoryzowany Zakład Dealerski może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 20. Autoryzowany Zakład Dealerski, który uzyska największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Dealera Roku Harmonogram działań konkursowych / Jak będą publikowane wyniki: 21. W dniu opublikowane zostaną nazwy 10 najlepszych Autoryzowanych Zakładów Dealerskich, wyłonionych po przeprowadzeniu 4 etapów. 22. Od do czas na przygotowanie prezentacji oraz weryfikacja prezentacji przez Doradców Sieci Dealerskiej i Doradców Sieci Serwisowej W dniu prezentacje dealerskie, które odbywać się będą w siedzibie Volkswagen Group Polska Sp. z o.o W dniu Prezentacje przedstawi pierwsze 5 Autoryzowanych Zakładów Dealerskich, dnia , kolejne 5 Autoryzowanych Zakładów Dealerskich. 23. Oficjalne przekazanie tytułu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Kongresu Dealerskiego, który odbędzie się w marcu 2016 Nagrody: 24. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły i nagrody:

6 Tytuł Nagrody 1. Dealer Roku Wyróżnienie 3. Wyróżnienie Właściciele Autoryzowanych Zakładów Dealerskich wraz z Dyrektorami Zarządzającymi udadzą się na tygodniowy wyjazd na szkolenie, gdzie będą pozyskiwać doświadczenie z dojrzałego rynku motoryzacyjnego, w celu przeniesienia inspiracji i najlepszych praktyk na rynek polski, aby zwiększać rentowność salonów sieci dealerskiej Skoda oraz budowania przewagi konkurencyjnej Skoda w Polsce. - II KONKURSY INDYWIDUALNE SPRZEDAWCA ROKU Konkurs odbywać się będzie w dniach od do dla pracowników Autoryzowanych Zakładów Dealerskich Skoda Auto w Polsce. Dla kogo: 26. W Konkursie SPRZEDAWCA ROKU 2015 udział biorą AZD, które znalazły się w pierwszej 10 po III etapie Konkursu Dealer Roku 2015 i które podpisały Umowę Dealerską przed oraz posiadają indywidualny numer dealerski W Konkursie indywidualnym SPREDAWCA ROKU 2015 mogą brać udział tylko Ci Sprzedawcy, którzy są zatrudnieni przez cały okres trwania Konkursu Dealer Roku 2015 w ww. AZD w związku ze sprzedażą samochodów Skoda. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości Sprzedawców z jednego punktu dealerskiego. Jak będzie przebiegał Konkurs: ZGŁOSZENIE:

7 27. Sprzedawcy z Autoryzowanego Zakładu Dealerskiego dobrowolnie zgłaszają swój akces do Konkursu, z uwzględnieniem kryterium opisanego w pkt Termin składania zgłoszeń do Zgłoszenia będzie można składać na platformie Każdy Sprzedawca, który wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie otrzyma swój indywidualny login, za pomocą którego będzie mógł rozpocząć rozwiązywanie testu. SPRZEDAWCA ROKU 2015 ETAP 1/ ELIMINACJE 28. Każdy ze zgłoszonych Sprzedawców przystępuje do rozwiązania testu wiedzy, umieszczonego na platformie osiągając określony wynik, wyrażony w procentach, gdzie 100% równa się wynik maksymalny możliwy do osiągnięcia. 29. Do finału przechodzi jeden Sprzedawca z każdego salonu, który zakwalifikował się do Finału Konkursu Dealer Roku 2015, który osiągnął najwyższy wynik w teście wiedzy (pkt. 28). SPRZEDAWCA ROKU 2015 ETAP 2/FINAŁ 30. Drugi etap składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej, realizowany będzie w miejscu wyznaczonym przez przedstawicieli Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Marka Skoda Wiedza finalistów zostanie sprawdzona w trakcie gali finałowej, podczas której Sprzedawcy udzielą odpowiedzi na pytania zadawane przez osobę prowadzącą galę. Punktowane będą wyłącznie prawidłowe odpowiedzi Podczas zmagań finałowych osobą wspierającą Sprzedawcę będzie Kierownik Sprzedaży/Dyrektor Zarządzający, który będzie miał możliwość udzielania podpowiedzi. 31. Sprzedawca, który otrzyma największą liczbę punktów otrzymuje tytuł Sprzedawca Roku Trzej Sprzedawcy z najwyższą liczbą punktów (miejsce I, II i III), otrzymują nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 34. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu Dealerskiego, który odbędzie się w marcu 2016 roku.

8 Jak będą publikowane wyniki: 33. Wyniki zostaną opublikowane na platformie oraz w postaci mailingów, wysyłanych do Działów Handlowych i Kierowników Sprzedaży z zakwalifikowanych Autoryzowanych Zakładów Dealerskich Terminy: I etap do II etap/finał do Nagrody: 34. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły i nagrody: Etapy Pierwsza 10 Sprzedawca Roku 2015 etap 2/Finał Nagrody Nagroda rzeczowa o wartości od 1900 zł 2000 zł dla 10 osób, wraz z dodatkową kwotą pieniężną stanowiącą równowartość podatku zryczałtowanego PIT od nagrody, które zakwalifikują się do 2 etapu/finału Szkolenie, dla trójki finalistów wraz z Kierownikami Sprzedaży, którego celem będzie zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do budowania pozytywnego doświadczenia Klienta w praktyce. Wartość szkolenia zostanie określona do dnia Z w. w. nagród kwota pieniężna zostanie potrącona na poczet zapłaty podatku dochodowego, na co Nagrodzeni wyrażają zgodę. 36. Zasady Konkursu określone przez niniejszy Regulamin są jawne i zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na platformie CTO i na platformie

9 Wszelką pomocą w zakresie zasad konkursu będzie służyć Koordynator Projektu Urszula Mania-Ozdoba (Specjalista ds. Systemów Motywacyjnych) a także Doradcy Sieci Dealerskiej i Serwisowej marki Skoda. DORADCA SERWISOWY Konkurs odbywać się będzie w dniach od do dla pracowników Autoryzowanych Zakładów Dealerskich Skoda Auto w Polsce. Dla kogo: 38. W Konkursie DORADCA SERWISOWY ROKU udział biorą AZD, które znalazły się w pierwszej 10 po III etapie Konkursu Dealer Roku 2015 i które podpisały Umowę Dealerską I Umowę Serwisową przed oraz posiadają indywidualny numer dealerski i serwisowy W Konkursie indywidualnym DORADCA SERWISOWY ROKU 2015 mogą brać udział tylko Ci Doradcy Serwisowi, którzy są zatrudnieni przez cały okres trwania Konkursu Dealer Roku 2015 w ww. AZD w związku z serwisowaniem samochodów Skoda. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości Doradców Serwisowych z jednego punktu dealerskiego. Jak będzie przebiegał Konkurs: ZGŁOSZENIE: 39. Doradcy Serwisowi z Autoryzowanego Zakładu Dealerskiego dobrowolnie zgłaszają swój akces do Konkursu, z uwzględnieniem kryterium opisanego w pkt Termin składania zgłoszeń do Zgłoszenia będzie można składać na platformie Każdy Doradca Serwisowy, który wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie otrzyma swój indywidualny login, za pomocą którego będzie mógł rozpocząć rozwiązywanie testu.

10 DORADCA SERWISOWY 2015 ETAP 1 /ELIMINACJE 40. Każdy ze zgłoszonych Doradców Serwisowych przystępuje do rozwiązania testu wiedzy, umieszczonego na platformie osiągając określony wynik, wyrażony w procentach, gdzie 100% równa się wynik maksymalny możliwy do osiągnięcia. 41. Do finału przechodzi jeden Doradca Serwisowy z każdego salonu, który zakwalifikował się do Finału Konkursu Dealer Roku 2015, który osiągnął najwyższy wynik w teście wiedzy (pkt. 40). DORADCA SERWISOWY ROKU 2015 ETAP 2/ FINAŁ 42. Drugi etap składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej, realizowany będzie w miejscu wyznaczonym przez przedstawicieli Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Marka Skoda Wiedza finalistów zostanie sprawdzona w trakcie gali finałowej, podczas której Doradcy Serwisowi udzielą odpowiedzi na pytania zadawane przez osobę prowadzącą galę. Punktowane będą wyłącznie prawidłowe odpowiedzi Podczas zmagań finałowych osobą wspierającą Doradcę Serwisowego będzie Kierownik Serwisu/Dyrektor Zarządzający, który będzie miał możliwość udzielania podpowiedzi. 43. Na podstawie wyników każdego z Doradców Serwisowych wytypowanych do trzeciego etapu, sporządzany jest ranking Doradców Serwisowych. 44. Doradca Serwisowy, który otrzyma największą liczbę punktów otrzymuje tytuł Doradca Serwisowy Trzej Doradcy Serwisowi z najwyższą liczbą punktów (miejsce I, II i III), otrzymują nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 47. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu Dealerskiego, który odbędzie się w marcu 2016 roku. Jak będą publikowane wyniki: 46. Wyniki zostaną opublikowane na platformie oraz w postaci mailingów, wysyłanych do Działów Handlowych i Kierowników Sprzedaży z zakwalifikowanych Autoryzowanych Zakładów Dealerskich Terminy:

11 I etap do II etap do Nagrody: 47. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły i nagrody: Etapy Pierwsza 10 Doradca Serwisowy 2015 etap 2/Finał Nagrody Nagroda rzeczowa o wartości od 1900 zł 2000 zł dla 10 osób, wraz z dodatkową kwotą pieniężną stanowiącą równowartość podatku zryczałtowanego PIT od nagrody, które zakwalifikują się do 2 etapu/finału Szkolenie, dla trójki finalistów wraz z Kierownikami Serwisu, którego celem będzie zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do budowania pozytywnego doświadczenia Klienta w praktyce. Wartość szkolenia zostanie określona do dnia Z w. w. nagród kwota pieniężna zostanie potrącona na poczet zapłaty podatku dochodowego, na co Nagrodzeni wyrażają zgodę. 49. Zasady Konkursu określone przez niniejszy Regulamin są jawne i zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na platformie CTO i na platformie 50. Wszelką pomocą w zakresie zasad konkursu będzie służyć Koordynator Projektu Urszula Mania-Ozdoba (Specjalista ds. Systemów Motywacyjnych) a także Doradcy Sieci Dealerskiej i Serwisowej marki Skoda.

12 - IV - TECHNIK SERWISOWY ROKU Konkurs odbywać się będzie w dniach od do dla pracowników Autoryzowanych Zakładów Dealerskich Skoda Auto w Polsce. Dla kogo: 52. W konkursie TECHNIK SERWISOWY ROKU 2015 udział biorą AZD, które znalazły się w pierwszej 10 po III etapie konkursu Dealer Roku 2015 i które podpisały Umowę Dealerską i Umowę Serwisową przed oraz posiadają indywidualny numer dealerski i serwisowy W konkursie indywidualnym TECHNIK SERWISOWY ROKU 2015 mogą brać udział tylko Ci Technicy Serwisowi, którzy są zatrudnieni przez cały okres trwania Konkursu Dealer Roku 2015 w ww. AZD w związku z naprawą i serwisowaniem samochodów Skoda. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Jak będzie przebiegał Konkurs: ZGŁOSZENIE: 53. AZD, które znalazły się w pierwszej 10 po III etapie Konkursu Dealer Roku 2015, zgłaszają swojego Technika Serwisowego, z uwzględnieniem kryterium opisanym w pkt Termin składania zgłoszeń do Zgłoszenia będzie można składać na platformie 54. Każdy ze zgłoszonych Techników Serwisowych przystępuje automatycznie do finału Konkursu. TECHNIK SERWISOWY 2015/FINAŁ 55. Finał składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej, realizowany będzie w miejscu wyznaczonym przez przedstawicieli Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Marka Skoda Wiedza finalistów zostanie sprawdzona podczas gali finałowej, podczas której Technicy Serwisowi napiszą test wiedzy a następnie przystąpią do

13 usuwania usterki w samochodzie Skoda. Podczas zmagań finałowych osobą wspierającą Technika Serwisowego będzie Kierownik Serwisu. 56. Technik Serwisowy, który otrzyma największą liczbę punktów otrzymuje tytuł Technik Serwisowy Trzej Technicy Serwisowi z najwyższą liczbą punktów (miejsce I, II i III), otrzymują nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 59. Nagrody zostaną wręczone podczas Kongresu Dealerskiego, który odbędzie się w marcu 2016 roku. Jak będą publikowane wyniki: 58. Terminy publikacji wyników na platformie i w postaci mailingów, wysyłanych do Działów Serwisu i Kierowników Serwisu z zakwalifikowanych Autoryzowanych Zakładów Dealerskich I etap do II etap/finał do Nagrody: 59. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły i nagrody: Etapy Pierwsza 10 Technik Serwisowy 2015 etap 2/FINAŁ Nagrody Nagroda rzeczowa o wartości od 1900 zł 2000 zł dla 10 osób, wraz z dodatkową kwotą pieniężną stanowiącą równowartość podatku zryczałtowanego PIT od nagrody, które zakwalifikują się do 2 etapu/finału Szkolenie, dla trójki finalistów wraz z Kierownikami Serwisu, którego celem będzie zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do budowania pozytywnego doświadczenia Klienta w praktyce. Wartość szkolenia zostanie określona do dnia Z w. w. nagród kwota pieniężna zostanie potrącona na poczet zapłaty podatku dochodowego, na co Nagrodzeni wyrażają zgodę.

14 61. Zasady Konkursu określone przez niniejszy Regulamin są jawne i zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na platformie CTO i na platformie 62. Wszelką pomocą w zakresie zasad konkursu będzie służyć Koordynator Projektu Urszula Mania-Ozdoba (Specjalista ds. Systemów Motywacyjnych) a także Doradcy Sieci Dealerskiej i Serwisowej marki Skoda.

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13

Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 Warszawa, 17/01/2014 rok Regulamin Projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja), POKL.08.01.02-14-233/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG

REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG REGULAMIN SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne

Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne Regulamin IX edycji konkursu Marketing Challenge 2015 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się turniej naukowy pod nazwą Marketing Challenge, zwany dalej "Turniejem". 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Lbn#BiznesStart 1.ORGANIZATOR KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU. Lbn#BiznesStart 1.ORGANIZATOR KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Lbn#BiznesStart 1.ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs Lbn#BiznesStart, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego S.A. w partnerstwie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie. 23 maja 2013r.

Piekary Śląskie. 23 maja 2013r. Piekary Śląskie 23 maja 2013r. 2 Piekary Śląskie, dnia 23-05-2013r. Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze W imieniu Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mam zaszczyt zaprezentować raport z działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór VII. Od 09.01.2015 r. do 10.03.2015 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMSQuiz.pl edycja TELEQUIZ

Regulamin SMSQuiz.pl edycja TELEQUIZ Regulamin SMSQuiz.pl edycja TELEQUIZ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) obejmuje zasady urządzania i uczestniczenia w quizie "SMSQuiz.pl" w edycji pod nazwą TELEQUIZ.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Services spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo