Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego"

Transkrypt

1 Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego Instrukcja użytkowania PAL DAV-D50N 004 Sony Corporation

2 Środki ostrożności UWAGA W celu zapobieżenia powstania pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed deszczem oraz wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Serwisowanie urządzenia należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi. Przewód zasilający powinien być wymieniany tylko w warsztacie serwisowym posiadającym odpowiednio kwalifikowanych pracowników. W celu uniknięcia powstania pożaru nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia za pomocą gazet, serwetek lub zasłonek, etc. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych świec. Przewód zasilający powinien być wymieniany tylko w warsztacie serwisowym posiadającym odpowiednio kwalifikowanych pracowników. Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z pozostałymi śmieciami; usuń je we właściwy sposób tak, jak odpady chemiczne. Niniejsze urządzenie jest produktem klasy CLASS LASER. Oznaczenie umieszczone jest z tyłu na zewnętrznej części urządzenia. Niniejszy produkt został wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych według DYREKTY- WY EEC 89/6/EEC, 9/68/EEC i 7//EEC. Środki ostrożności Bezpieczeństwo Niniejsze urządzenie zasilane jest prądem zmiennym o napięciu 0V i częstotliwości 50/60 Hz. Upewnij się, że napięcie znamionowe urządzenia jest takie samo jak napięcie w sieci. W celu zapobieżenia powstania pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym na urządzeniu nie stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak np. wazony. Odbiornik DVD/VCR nie jest odłączony od zasilania dopóki połączony jest z gniazdem sieciowym nawet, jeśli urządzenie zastało wyłączone. Instalacja Nie instaluj niniejszego produktu w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub regały. Nie ustawiaj urządzenia w pozycji nachylonej. Urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko w pozycji poziomej lub pionowej. Urządzenie, kasety oraz płyty należy trzymać z dala od urządzeń posiadających silne magnesy, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki. Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach (dywany, koce) lub w pobliżu materiałów (zasłonki, draperie), które mogłyby zasłonić otwory wentylacyjne. UWAGA Dotyczy użytkowania VIDEO Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo oraz inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nieautoryzowane nagrywanie takiego materiału może być sprzeczne z prawami autorskimi. Również używanie tej nagrywarki w połączeniu z telewizją kablową może wymagać pozwolenia od operatora telewizji kablowej i/lub właściciela programu. Dotyczy użytkowania odtwarzacza DVD Produkt ten wykorzystuje technologię chroniącą przed kopiowaniem, która jest metodą chronioną przez niektóre prawa patentowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, oraz inne prawa własności intelektualnych należące do Macrovision Corporation i innych właścicieli tych praw. Użycie tej technologii chroniącej przed kopiowaniem musi zostać autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do domowego lub innego ograniczonego użytku chyba, że inne użycie zostanie autoryzowane przez Macrovision Corporation. Inżynieria wsteczna i demontaż jest zabroniony. Witamy! Dziękujemy za zakup Zestawu Kina Domowego SONY. Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego systemu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania i zachowanie jej na przyszłość. SHOWVIEW jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gemstar Developement Corporation. System SHOWVIEW produkowany jest na licencji firmy Gemstar Developement Corporation. PL

3 Spis treści WPROWADZENIE Środki ostrożności Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania Odtwarzane płyty Środki ostrożności Uwagi dotyczące płyt O symbolach Wybór źródła obrazu Panel przedni Okienko wyświetlacza Pilot zdalnego sterowania Panel tylny PRZYGOTOWANIE Podłączanie urządzenia Podłączenie telewizora (TV) oraz dekodera (lub Set Top Box) Podłączenie anteny radiowej Podłączenie wyposażenia dodatkowego audio/video (A/V) do odbiornika DVD/VCR..... Podłączenie urządzenia cyfrowego Podłączenie zestawu głośników Rozmieszczenie głośników Wybór źródła wejścia/wyjścia Mini słowniczek Mini słowniczek trybu Audio Stream & Suuround 4 Tryb dźwięku Sterowanie poziomem głośności Wyciszanie Ustawianie pracy VIDEO Ustawianie kanału video Używanie menu głównego Automatyczne dostrajanie stacji TV Ręczne dostrajanie stacji TV Zmiana kolejności stacji TV Usuwanie stacji TV Ręczne ustawianie zegara Wybór systemu kodowania kolorów Ustawienia pracy DVD Ogólne objaśnienia Wyświetlacz ekranowy Ustawienia początkowe Ogólna obsługa Język Obraz Filtr rodzinny Ustawianie głośników Pozostałe (DRC/PBC) OBSŁUGA Obsługa VIDEO Odtwarzanie kasety Pomijanie reklam (CM SKIP) OPR (Optimum Picture Response) (Optymalne parametry obrazu) Natychmiastowe Nagrywanie Czasowe (ITR)... 5 Nagrywanie w systemie SHOWVIEW Nagrywanie czasowe przy użyciu wyświetlania ekranowego System Dźwięków stereo Hi-Fi Kompatybilność szerokoekranowa 6: Ustawianie dekodera Przegrywanie z DVD na VIDEO Nagrywanie z innego magnetowidu Informacje dodatkowe Wyświetlacz ekranowy Obsługa DVD oraz Video CD Odtwarzanie płyt DVD oraz Video CD Funkcje ogólne Powrót do odtwarzania Wybór innego TYTUŁU Wybór innego ROZDZIAŁU/CIEŻKI Wyszukiwanie Wstrzymywanie obrazu Zwolnione tempo Wybieranie losowe SHUFFLE Powtarzanie Powtarzanie A-B Wyszukiwanie czasowe D Surround Funkcje specjalne DVD Sprawdzanie zawartości płyt video DVD: Menu.. Menu TYTUŁÓW Menu DVD Kąt ustawienia kamery Zmiana języka ścieżki dźwiękowej Zmiana kanału ścieżki dźwiękowej Napisy Wygaszasz ekranu Obsługa płyt Audio CD oraz MP Odtwarzanie płyt Audio CD oraz MP Uwagi dotyczące ścieżek MP Pauza Wybór innej ścieżki Wyszukiwanie Wybieranie losowe Powtarzanie Powtarzanie A-B D Surround Zmiana kanału dźwiękowego Obsługa plików JPEG Przeglądanie plików JPEG na płycie Wybór innego pliku Wstrzymanie obrazu Odwracanie obrazu Obracanie obrazu Zapisywanie pokazu slajdów Uwagi dotyczące plików JPEG Odtwarzanie zaprogramowane Zaprogramowane odtwarzanie płyt Audio CD oraz płyt MP Zaprogramowane odtwarzanie płyt Video CD.. 7 Powtarzanie zaprogramowanych ścieżek... 7 Usuwanie ścieżki z listy odtwarzania Usuwanie całej listy odtwarzania Ustawianie głośników Obsługa radia Programowanie stacji radiowych Słuchanie radia Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych. 9 Ręczne dostrajanie stacji radiowych Działanie systemu RDS INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Sterowanie telewizorem za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania Wykaz kodów języków Wykaz kodów krajów Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Symbole użyte w niniejszej instrukcji Oznacza niebezpieczeństwo mogące zagrozić urządzeniu lub wyrządzić inne znaczne szkody. Oznacza szczególny rodzaj funkcji niniejszego urządzenia. Wskazówka Oznacza wskazówkę lub podpowiedź ułatwiającą wykonanie czynności. WPROWADZENIE PL

4 Przed rozpoczęciem użytkowania Odtwarzane płyty DVD (płyta 8 cm / cm) Video CD (VCD) (płyta 8 cm / cm) Audio CD (płyta 8 cm / cm) Niniejsze urządzenie dodatkowo posiada możliwość odtwarzania płyt typu DVD-R/±RW, SVCD oraz płyt CD-R i CD-RW zawierających ścieżki audio, pliki MP oraz JPEG. Uwagi W zależności od jakości urządzeń nagrywających lub samych nośników CD-R/RW (lub DVD-R, DVD?RW) niektóre płyty CD-R/RW (lub DVD-R, DVD?RW) nie będą odtwarzane przez niniejsze urządzenie. Nie przymocowywać żadnych naklejek lub znaczków do żadnej (tej z etykietą lub z nagraniem) ze stron płyty. Nie używać płyt CD o nieregularnych kształtach (na przykład w kształcie serca lub ośmiokąta). Ponieważ może to spowodować wadliwe działanie. Uwagi dotyczące płyt DVD oraz Video CD Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i CD wideo mogą być celowo zaprogramowane przez producentów oprogramowania. Niniejsze urządzenie odtwarza płyty DVD i CD wideo zgodnie z ich zawartością zaprojektowaną przez producenta oprogramowania. Z tego powodu niektóre funkcje odtwarzania mogą nie być dostępne, a inne mogą być dodane. Należy odnieść się do instrukcji dostarczonych z każdą płytą DVD i CD wideo. Niektóre płyty DVD wyprodukowane w szczególnych celach mogą nie zostać odtworzone przez niniejsze urządzenie. Oznaczenia regionalne odtwarzacza DVD oraz płyt DVD Niniejszy odtwarzacz płyt DVD został zaprojektowany i wyprodukowany do odtwarzania oprogramowania płyt DVD według kodu regionu. Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty DVD z oznaczeniem lub ALL. Jeśli będziesz próbował odtworzyć płytę DVD o innym kodzie regionalnym niż kod Twojego odtwarzacza, na ekranie telewizora pojawi się napis Sprawdź Kod Regionu ( Check Regional Code ). Niektóre płyty DVD nie posiadające oznaczeń kodu regionalnego objęte są pewnymi ograniczeniami i dlatego też, ich odtwarzanie nie jest możliwe. Pojęcia związane z płytami Tytuł (tylko DVD) Główny wątek filmu lub towarzyszących mu treści czy dodatkowych elementów, albo album muzyczny. Każdemu tytułowi przypisany jest odpowiedni numer ułatwiający jego znalezienie. Rozdział (tylko DVD) Części obrazu filmowego lub ścieżki muzycznej, które są mniejsze niż tytuły. Na tytuł składa się z jednego lub wielu rozdziałów. Każdemu rozdziałowi przypisany jest odpowiedni numer umożliwiający znalezienie żądanego rozdziału. W zależności od rodzaju płyty, rozdziały mogą nie być nagrane. Ścieżka (tylko płyty Video CD oraz Audio CD) Fragmenty filmu lub ścieżki muzycznej na płycie Video CD lub Audio CD. Każdej z ścieżek przypisany jest numer umożliwiający znalezienie żądanej ścieżki. Scena Płyty Video CD posiadające funkcję PBC (Sterowanie odtwarzaniem), obrazy ruchome jak i statyczne podzielone są na części zwane scenami. Każda ze scen wyświetlana jest na planszy Menu i przypisany jej jest numer umożliwiający znalezienie żądanej sceny. Scena składa się z jednej lub więcej ścieżek. Rodzaje płyt Video CD Są dwa rodzaje płyt Video CD: Płyty Video CD wyposażone w PBC (Wersja.0) Funkcje PBC (Sterowanie odtwarzaniem) pozwalają na komunikowanie się z systemem poprzez różne Menu, funkcje wyszukiwania oraz inne opcje podobne do komputerowych. Ponadto mogą być odtwarzane obrazy statyczne wysokiej rozdzielczości, jeśli tylko są one zawarte na płycie. Płyty Video CD nie wyposażone w PBC (Wersja.) Sterowane tak samo jak płyty audio CD; pozwalają na odtwarzanie zarówno obrazu jak i dźwięku, lecz nie są wyposażone w funkcje PBC. Uwagi Płyty muzyczne zakodowane przy użyciu technologii ochrony praw autorskich Niniejsze urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt spełniających standardy płyt kompaktowych CD. Ostatnio, niektóre wydawnictwa muzyczne sprzedają różnorodne płyty zakodowane przy użyciu technologii ochrony praw autorskich. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre z nich nie spełniają standardów płyt kompaktowych CD i mogą nie być odtwarzane przez to urządzenie. 4 PL

5 Przed rozpoczęciem użytkowania (ciąg dalszy) Środki ostrożności Obchodzenie się z urządzeniem Podczas transportu urządzenia Oryginalne pudełko oraz materiały opakowaniowe mogą być pomocne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa opakuj sprzęt tak, jak był fabrycznie zapakowany. Podczas ustawiania urządzenia Obraz i dźwięk pobliskiego telewizora (TV), magnetowidu (VCR) lub radia może być zakłócany podczas odtwarzania. W takim przypadku ustaw odtwarzacz DVD z dala od tych urządzeń lub wyłącz go po wyjęciu płyty. Utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych Nie używaj w pobliżu urządzenia łatwo parujących płynów, takich jak środki owadobójcze w sprayu. Nie pozwalaj, aby gumowe lub plastikowe przedmioty przez długi okres czasu stykały się z obudową, gdyż mogą pozostawić przebarwienia. Czyszczenie płyt Odciski palców oraz kurz znajdujący się na płycie może powodować zakłócenia obrazu i obniżyć jakość dźwięku. Zanim rozpoczniesz odtwarzanie wyczyść płytę przy pomocy czystej szmatki. Wycieraj ją od środka do zewnątrz płyty. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik, powszechnie stosowane środki czyszczące lub spraye antystatyczne przeznaczone do płyt winylowych. O symbolach WPROWADZENIE Czyszczenie urządzenia Czyszczenie obudowy Używaj delikatnej i suchej szmatki. Jeśli powierzchnia jest wyjątkowo zabrudzona, użyj delikatnej, lekko zwilżonej szmatki z niewielkim dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Nie używaj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik, gdyż mogą one zniszczyć powierzchnię. Aby uzyskać wyraźny obraz Odbiornik DVD/VCR jest bardzo precyzyjnym sprzętem wykorzystującym najnowsze technologie. Jeśli głowica optyczna lub elementy napędu płyty są zabrudzone lub zużyte, jakość obrazu będzie niska. Zaleca się przeprowadzanie regularnych kontroli oraz serwisowanie, co każde 000 godzin użytkowania. (Zależy to od otoczenia pracy urządzenia). O szczegóły pytaj najbliższego sprzedawcę. Uwagi dotyczące płyt Przenoszenie płyt Nie dotykaj strony płyty zawierającej nagranie. Trzymaj płytę za krawędzie tak, aby nie pozostawić odcisków palców na jej powierzchni. Nigdy nie przyklejaj kawałków papieru lub taśmy na płycie. Przechowywanie płyt Po skończonym odtwarzaniu przechowuj płytę w jej opakowaniu. Nie narażaj płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła i nie zostawiaj płyty w zaparkowanym samochodzie na słońcu, gdyż może w nim znacznie wzrosnąć temperatura. O wyświetlaniu symbolu Podczas obsługi urządzenia na ekranie telewizora może pojawić się symbol. Oznacza on, że funkcja wymieniona w instrukcji obsługi nie jest dostępna w danym momencie lub na danej płycie DVD. O symbolach płyt zawartych w instrukcji Fragment, którego tytuł posiada jeden z poniższych symboli, odnosi się tylko do płyt oznaczonych na symbolu DVD Płyty DVD VCD.0 Płyty video CD posiadające funkcję PBC (Sterowanie odtwarzaniem) VCD. Płyty video CD nie posiadające funkcji PBC (Sterowania odtwarzaniem) CD Płyty audio CD MP Płyty formatu MP JPEG Płyty formatu JPEG Wybór źródła obrazu Aby oglądać obraz na ekranie TV, musisz wybrać jedno ze źródeł wyjściowych (DVD lub VIDEO). Jeśli chcesz oglądać ze źródła wyjściowego DVD: Naciskaj przycisk DVD na pilocie zdalnego sterowania lub DVD/VCR na panelu przednim, aż w okienku wyświetlacza pojawi się oznaczenie DVD, a na ekranie pojawi się obraz wyjściowy z DVD. Jeśli chcesz oglądać ze źródła wyjściowego VIDEO: Naciskaj przycisk VIDEO na pilocie lub DVD/VCR na panelu przednim, aż w okienku wyświetlacza pojawi się oznaczenie VIDEO, a na ekranie pojawi się obraz wyjściowy z VIDEO. Jeśli w czasie, gdy odbiornik DVD/VCR jest w trybie DVD włożysz taśmę z wyłamanym zębem zabezpieczającym przed przypadkowym nagraniem, urządzenie samoczynnie przestawi się na tryb VIDEO. 5 PL

6 Panel / Włącza i wyłącza odbiornik DVD/VCR. A VIDEO Wysuwa taśmę Video. AV IN (VIDEO/AUDIO (Lewy/Prawy)) Złącze wyjścia audio/video ze źródła zewnętrznego (układ Audio, TV/Monitor, inne video). Szufladka na płyty (DVD) Tutaj umieść płytę INPUT SELECT Ustawia źródło wejścia VIDEO (Radio, AV, AV, AV OPT lub AV). X (PAUSE) Chwilowo wstrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. H (PLAY) Uruchamia odtwarzanie płyty lub nagranej kasety. VOLUME Reguluje poziom głośności. x (STOP) Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. Kieszeń na kasety wideo Tutaj włóż kasetę video. TUNER FM/AM Wybór trybu pracy radia. Okienko wyświetlacza Pokazuje aktualny tryb pracy odbiornika DVD/VCR. CH/PRESET (+/ ) Przechodzi w górę lub w dół pomiędzy zapamiętanymi kanałami lub częstotliwościami radiowymi (stacje). 6 PL A DVD Wysuwa lub wciąga szufladę na płyty. DVD/VIDEO Przełącza funkcje sterowania pomiędzy trybem DVD i VIDEO. Sensor podczerwieni Tutaj skieruj pilot zdalnego sterowania. lm DVD: Przechodzi do początku aktualnego rozdziału/ścieżki lub do poprzedniego rozdziału/ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć szybkie przeszukiwanie do tyłu. VIDEO: Przewija taśmę do tyłu w trybie STOP lub włącza szybkie wyszukiwanie obrazów do tyłu. ML DVD: Przechodzi do następnego rozdziału/ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć szybkie przeszukiwanie w przód. VIDEO: Przewija taśmę w przód w trybie STOP lub włącza szybkie wyszukiwanie obrazów w przód. z REC/ITR Nagrywanie standardowe lub przechodzenie do trybu nagrywania ITR.

7 Okienko wyświetlacza SHUFFLE Odtwarzanie losowe jest aktywne. BIL Oznacza odbiór przekazu DWUJĘZYCZNEGO. STEREO Oznacza odbiór przekazu w trybie stereo. SP LP Pokazuje prędkość nagrywania i odtwarzania. Oznacza tryb powtarzania Kaseta znajduje się kieszeni VIDEO. PGM Odtwarzanie zaprogramowane jest aktywne. HI-FI Oznacza, że urządzenie odtwarza kasetę nagraną w systemie Hi-Fi. WPROWADZENIE Funkcja ANGLE jest włączona. OPT Oznacza, że źródłem dla odbiornika DVD/VCR jest DIGITAL AUDIO IN. RDS Zapala się, gdy ustawiona stacja radiowa nadaje w systemie RDS. Oznacza format kodowania aktualnej płyty. Oznacza tryb dźwięku DOLBY PRO LOGIC II. SHUFFLE PGM BIL STEREO PCM D PL RDS ANGLE REPEAT A B CHAP TRK VIDEO TIMER REC OPT MP DVD VCDPBC HI-FI SP LP DVD Włożona jest płyta DVD. CD Włożona jest płyta Audio CD. VCD Włożona jest płyta Video CD. MP Włożona jest płyta MP. VIDEO Funkcje odbiornika DVD/VCR są dostępne i wybrane zostały kanały odbiornika DVD/VCR. Pokazuje zegar, całkowity czas odtwarzania, czas od rozpoczęcia odtwarzania, numer rozdziału, numer ścieżki, kanał, częstotliwość radiową, głośność, kanał lub bieżący tryb pracy (Odtwarzanie, Pauza, etc.) Oznacza tryb odtwarzania lub pauzy. PBC Oznacza włączony tryb PBC. REC Odbiornik DVD/VCR nagrywa. TIMER Odbiornik DVD/VCR znajduje się trybie nagrywania czasowego lub nagrywanie czasowe jest zaprogramowane. 7 PL

8 Pilot zdalnego sterowania VIDEO Ustawianie Video jako źródła wyjściowego. DVD Ustawianie DVD jako źródła wyjściowego. INPUT SELECT Wybieranie źródła dla VIDEO (AV, AV, AV OPT, AV lub Radio). TUNER FM/AM Ustawianie radia DVD/VCR jako źródła audio. Przyciski numeryczne 0-9 Wybór numerowanych opcji z menu. TUNING (+/-) Dostrajanie do żądanej stacji. MEMORY Zapamiętywanie częstotliwości ustawionej stacji. RDS Rozpoczyna szukanie określonego typu PS. SHUFFLE Odtwarzanie ścieżek w przypadkowej kolejności. PROGRAM Wchodzi lub wychodzi z trybu edycji programu. z REC/ITR Ustawianie nagrywania standardowego lub w trybie ITR. TV/VIDEO Pozwala oglądać kanały wybierane poprzez odbiornik VIDEO lub odbiornik TV. SP/LP Ustawianie prędkość nagrywania. CM SKIP Szybkie przewijanie nagrania na podglądzie o 0 sekund do przodu. SHOWVIEW Wyświetla menu programowe dla programowania w systemie SHOWVIEW. DVD TOP MENU Wyświetlanie menu tytułów płyty (jeśli dostępne). DVD MENU Wyświetla menu z płyty DVD B/b/V/v (lewo/prawo/góra/dół) Wybór opcji z menu. CH/PRESET(+/-): Wybór programu VIDEO lub radia. Ręczne dostrajanie obrazu z kasety na ekranie. ENTER/OK Potwierdza wybór w menu. DVD DISPLAY, CLK/CNT Włączanie wyświetlacza ekranowego. Przełączanie pomiędzy zegarem i licznikiem taśmy. RETURN Przywraca menu ustawień. / Włącza i wyłącza / Włącza i wyłącza odbiornik DVD/VCR. Klawisze sterujące TV (zob. strona 4) VOL +/- : Regulacja poziom głośności TV. CH +/- : Wybór kanału TV. TV/VIDEO : Wybór źródła dla TV. CLEAR Usuwanie numeru ścieżki z menu programowego. Czyszczenie pamięć odbiornika radiowego z zaprogramowanych stacji. Klawisze sterujące odtwarzaniem H (PLAY) Rozpoczyna odtwarzanie x (STOP) Zatrzymuje odtwarzanie.(prev) (tylko DVD) Przechodzi na początek bieżącego rozdziału lub ścieżki, albo przechodzi do poprzedniego rozdziału lub ścieżki. > (NEXT) (tylko DVD) Przechodzi do następnego rozdziału lub ścieżki. m/m (SLOW t/t) DVD: Wyszukiwanie obrazów lub odtwarzanie do przodu lub do tyłu w zwolnionym tempie. VIDEO: Przewija taśmę do tyłu lub do przodu w trybie STOP lub wyszukuje obrazy. X (PAUSE) Chwilowo wstrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. ANGLE Wybór kąta kamery na DVD (jeśli dostępne) SUBTITLE Wybór języka napisów. AUDIO Wybór języka ścieżki dźwiękowej (DVD) lub kanału ścieżki dźwiękowej (CD). REPEAT Powtarzanie rozdziału, ścieżki, tytułu, wszystkiego. A-B Powtarzanie kolejności. SETUP/MENU (i) Wchodzenie lub wychodzenie z menu ustawień DVD lub VIDEO. SOUND FIELD Przełączanie trybu dźwięku pomiędzy BYPASS, PRO LOGIC, PRO LOGIC II (MOVIE, MUSIC, MATRIX) oraz D SUR- ROUND. VOL (+/-) Reguluje poziom głośności. MUTING Natychmiastowe wyciszenie głośników odbiornika DVD/VCR. Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje te same klawisze do obsługi funkcji VIDEO i DVD (np. PLAY). Aby obsługiwać VIDEO, najpierw naciśnij przycisk VIDEO. Aby obsługiwać DVD, najpierw naciśnij przycisk DVD. 8 PL

9 Panel tylny AA AA Złącza antenowe FM Podłącz antenę FM do tego gniazda. EURO AV DECODER/EXTERNAL (WEJŚCIE VIDEO) Podłącz do płatnego dekodera TV, Set Top Box lub innego urządzenia video. Przewód zasilający Podłącz do źródła zasilania. Złącza głośnikowe Do tych gniazd podłącz sześć załączonych głośników. WPROWADZENIE ANTENNA IN Podłącz do tego gniazda antenę VHF/UKF/CATV. ANTENNA OUT (DVD/VIDEO OUT) Podłącz do TV posiadającego współosiowe wejście RF. EURO AV (DO TV) (VIDEO IN+OUT/DVD OUT) Podłącz do TV lub innego magnetowidu. AV (OPTICAL IN) (WEJŚCIE DŹWIĘKU CYFROWEGO) Podłącz do wyjścia dźwięku cyfrowego w urządzeniu cyfrowym. Złącza antenowe AM Podłącz antenę AM do tego gniazda. Nakładka ochraniająca Wyjmij z gniazda OPTICAL IN nakładkę ochraniającą i dobrze podłącz cyfrowy kabel optyczny (nie w wyposażeniu) tak, aby zgadzał się układ przewodów kabla i gniazda. Zachowaj nakładkę ochronną i zawsze, gdy nie korzystasz z gniazda zakładaj ją, aby nie dopuścić do penetracji pyłu. Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania Zdejmij tylną pokrywę pilota, a następnie włóż dwie baterie AA odpowiednio ustawiając ich końce oraz. Podczas używania pilota zdalnego sterowania skieruj go na sensor podczerwieni znajdujący się na urządzeniu. Nie mieszaj baterii starych z nowymi. Nigdy nie mieszaj baterii różnego rodzaju (zwykłe, alkaliczne, etc.). Nie dotykaj wewnętrznych szpil w gniazdach na panelu tylnym. Elektrostatyczne wyładowania mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia urządzenia. 9 PL

10 SCART INPUT Podłączanie urządzenia Podłączenie telewizora (TV) oraz dekodera (lub Set Top Box) W zależności od posiadanego wyposażenia, przygotuj jedno z poniższych połączeń. AERIAL Wskazówki W zależności od rodzaju telewizora i sprzętu, który chcesz podłączyć, istnieje kilka sposobów, na jakie możesz połączyć odbiornik DVD/VCR. Wykorzystaj jeden z podanych poniżej sposobów. Aby połączenie było jak najlepsze, w miarę potrzeby odwołaj się do instrukcji obsługi posiadanego wyposażenia. Upewnij się, że odbiornik DVD/VCR podłączony jest bezpośrednio do telewizora. Wybierz odpowiednie wejście AV w telewizorze. Nie podłączaj odbiornika DVD/VCR do telewizora poprzez magnetowid. Obraz z DVD mógłby być zakłócany przez system chroniący przed kopiowaniem. Podstawowe połączenia (RF) Podłącz przewód antenowy (A) od wewnętrznej/zewnętrznej anteny do wejścia ANTE- NA IN na panelu tylnym odbiornika DVD/VCR. Podłącz, za pomocą dostarczonego z zestawem kabla RF (R), gniazdo ANTENA OUT znajdujące się na tylnym panelu odbiornika DVD/VCR do wejścia antenowego w TV. Zanim rozpoczniesz podłączanie DVD do telewizora upewnij się, że obydwa urządzenia są wyłączone i odłącz przewody zasilające do gniazd sieciowych. Podstawowe połączenia (AV) Połącz gniazdo EURO AV (DO TV) znajdujące się na tylnym panelu odbiornika DVD/VCR z gniazdem wejścia TV przy pomocy kabla typu SCART (E). Niektóre stacje telewizyjne nadają kodowany sygnał, który można oglądać tylko po uprzednim zakupie lub wypożyczeniu dekodera. Możesz podłączyć taki dekoder do odbiornika DVD/VCR (D). 0 PL

11 Podłączenie urządzenia (ciąg dalszy) Podłączanie anteny radiowej Aby słuchać radia, podłącz załączone w zestawie anteny FM/AM. Podłącz ramową antenę AM do gniazda antenowego AM. Podłącz przewód antenowy FM do gniazda antenowego FM. Uwagi Aby uniknąć przechwytywania szumów, ustaw antenę ramową AM z dala od odbiornika DVD/VCR oraz innych części zestawu. Upewnij się, że antena FM jest w całkowicie rozciągnięta. Po podłączeniu staraj się utrzymać antenę FM jak najbardziej poziomo. Podłączenia urządzenia cyfrowego Połącz, używając dodatkowego optycznego kabla audio, gniazdo wejściowe OPTICAL IN odbiornika DVD/VCR, z cyfrowym (optycznym) gniazdem wyjściowym audio Twojego urządzenia cyfrowego (konsola gier, cyfrowy Set Top Box, itp.). Aby wybrać gniazdo OPTICAL IN jako źródło sygnału dla odbiornika DVD/VCR, naciskaj przycisk INPUT SELECT, aż w okienku wyświetlacza pojawi się napis AV OPT". Uwagi Jeśli format dźwięku pochodzący z urządzenia cyfrowego nie będzie odpowiadał możliwościom odbiornika DVD/VCR, będzie on wydawał mocny, zniekształcony dźwięk lub nie będzie wydawał go wcale. Funkcja wejścia optycznego dostępna jest tylko, gdy częstotliwość taktowania podłączonego urządzenia mieści się w przedziale -48kHz. PRZYGOTOWANIE Podłączenia wyposażenia dodatkowego audio/video (A/V) do odbiornika DVD/VCR Połącz, przy pomocy dodatkowego kabla audio/video, gniazdo wejściowe AV IN znajdujące się z tyłu odbiornika DVD/VCR z gniazdem wyjściowym audio/video dodatkowego urządzenia. PL

12 FRONT L Podłączanie urządzenia (ciąg dalszy) Podłączanie zestawu głośników Podłącz głośniki używając załączonych przewodów, dopasowując odpowiednie kolory gniazd i przewodów. Aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy, nastaw parametry głośników (odległość, głośność, etc.). Uwagi Upewnij się, że przewodu głośników podłączone są do właściwych gniazd: do i # do #. Jeśli przewody będą odwrócone, dźwięk będzie zniekształcony i brakować będzie niskich tonów. Jeśli przednie głośniki posiadają niską maksymalną wejściową moc znamionową, ostrożnie reguluj głośność, aby uniknąć zbyt silnego sygnału na wyjściach głośników. Nie zdejmuj osłon przednich dostarczonych głośników. Rozmieszczenie głośników W przypadku standardowego ustawienia użyj 6 głośników ( głośniki przednie, środkowy, głośniki tylne oraz subwoofer). Głośniki przednie W zależności od miejsca, z którego będziesz słuchał, rozstaw głośniki w równej odległości. Ustaw je tak, aby tworzyły względem ciebie kąt 45 stopni. Głośnik środkowy Najlepiej jest, jeśli głośnik środkowy i głośniki przednie ustawione są na tej samej wysokości. Jednakże zazwyczaj głośnik środkowy ustawia się na telewizorze tak, jak pokazano poniżej. Głośniki tylne Głośniki tylne należy rozmieść po lewej i prawej stronie miejsca, z którego będziesz słuchał. Głośniki te tworzą efekt przesuwania się dźwięku oraz atmosferę wymaganą dla odtwarzania dźwięku przestrzennego. Aby osiągnąć najlepszy efekty, nie ustawiaj ich zbyt daleko z tyłu oraz ustaw je powyżej, lub na wysokości uszu słuchającego. Dobre efekty można uzyskać również skierowując tylne głośniki na ścianę lub sufit tak, aby mocniej rozproszyć dźwięk. W przypadku mniejszych pomieszczeń, gdy słuchający znajdują się blisko tylnej ściany, ustaw tylne głośniki naprzeciw siebie około cm powyżej uszu słuchających. Subwoofer Głośnik ten może być ustawiony w dowolnej pozycji z przodu. Głośnik tylny (lewy) Subwoofer Głośnik przedni (lewy) Głośnik środkowy środkowy Głośnik przedni (prawy) Głośnik tylny (prawy) Przykład rozmieszczenia głośników O rdzeniu ferrytowym Upewnij się, że przymocowałeś rdzeń ferrytowy na przewodach głośnikowych (dotyczy podłączania do tego urządzenia). Redukuje on szumy. Mocowanie rdzenia ferrytowego Naciśnij zatrzask [a] na rdzeniu ferrytowym, aby go otworzyć. Jednokrotnie owiń rdzeń przewodami od głośnika środkowego i subwoofera. Resztę przewodów poprowadź prosto po rdzeniu. Zatrzaśnij rdzeń (kliknie w momencie zamknięcia). Podstawy pod głośniki stanowią wyposażenie opcjonalne. Mocowanie podkładek Aby uniknąć wibracji i przesuwania się głośników podczas słuchania, przymocuj załączone podkładki do głośnika tak, jak to pokazano. Mocowanie kolorowych etykiet Zanim rozpoczniesz podłączanie głośników, przymocuj kolorowe etykiety na ich tylne panele. PL

13 Wybór źródła wejścia/wyjścia DVD TUNER FM/AM INPUT SELECT VIDEO Stosuj się do poniższych wskazań wybierając i przełączając pomiędzy różnymi źródłami wejścia i wyjścia sygnałów odbiornika DVD/VCR. DVD Aby oglądać obrazy z DVD: Naciskaj przycisk DVD na pilocie zdalnego sterowania lub DVD/VCR na panelu przednim, dopóki nie zaświeci się na nim oznaczenie DVD i obraz z DVD nie będzie widoczny na ekranie TV. VIDEO Aby oglądać obrazy z VIDEO: Naciskaj przycisk VIDEO na pilocie zdalnego sterowania lub DVD/VCR na panelu przednim, dopóki nie zaświeci się na nim oznaczenie VIDEO i obraz z VIDEO nie będzie widoczny na ekranie TV. PRZYGOTOWANIE TUNER FM/AM Aby słuchać audycji radiowych na częstotliwościach FM/AM: W celu przełączenia zakresu pomiędzy FM i AM naciskaj przycisk TUNER BAND. Wybrana częstotliwość zostanie pokazana okienku wyświetlacza. INPUT SELECT Aby odbierać obraz i dźwięk ze źródła audio podłączonego do gniazda EURO AV: Naciśnij jeden raz przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza i na ekranie TV pojawi się napis AV. Dźwięk i obraz będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda EURO AV (na panelu tylnym). Aby odbierać obraz i dźwięk ze źródła audio podłączonego do gniazda EURO AV: Naciśnij po raz drugi przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza i na ekranie TV pojawi się napis AV. Dźwięk i obraz będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda EURO AV (na panelu tylnym). Aby odbierać dźwięk ze źródła audio podłączonego do gniazda OPTICAL IN: Naciśnij po raz trzeci przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza pojawi się napis AV OPT. Dźwięk będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda OPTICAL IN (na panelu tylnym). Aby odbierać dźwięk i obraz ze źródła audio podłączonego do gniazda AUDIO AV IN z obrazem z gniazda AV: Naciśnij po raz czwarty przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza i na ekranie TV pojawi się napis AV. Dźwięk i obraz będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda AUDIO/VIDEO AV IN (na panelu przednim). PL

14 Mini słowniczek Mini słowniczek trybu Audio Stream & Surround Pozwala Ci delektować się 5. (lub 6) osobnymi kanałami o wysokiej jakości dźwięku cyfrowego pochodzącymi ze źródeł DTS, takich jak płyty DVD oraz płyty kompaktowe oznaczone tym znakiem. System DTS Digital Surround dostarcza nawet do 6 kanałów przejrzystego dźwięku (co oznacza, że jest on identyczny do nośników oryginalnych) czego rezultatem jest dźwięk o wyjątkowej czystości w zakresie 60 stopni pola dźwiękowego. Oznaczenie DTS jest znakiem handlowym DTS Technology, LLC. Wyprodukowano na licencji DTS Technology, LLC. (Dolby Digital) Format dźwięku Dolby Digital surround pozwala Ci cieszyć się 5. kanałami cyfrowego dźwięku surround pochodzącymi z programu źródłowego Dolby Digital. Jeśli odtwarzasz płyty DVD oznaczone,możesz cieszyć się jeszcze lepszą jakością dźwięku i większą przestrzenną dokładnością oraz większym zakresem dynamiki. (Dolby Pro Logic) Używaj tego trybu podczas odtwarzania filmów lub kanałowego Dolby Digital oznaczonych Ten tryb stwarza wrażenie przebywania w kinie lub sali koncertowej - efekt, którego intensywność może zostać osiągnięta tylko dzięki systemowi DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Efekt przemieszczania się obrazów dźwiękowych, jak również odczucie ustalonej pozycji obrazu dźwiękowego jest znacznie czystszy i posiada większą dynamikę niż dotychczas. (Dolby Pro Logic II) System Dolby Pro Logic II tworzy pięć pełnopasmowych kanałów wyjściowych ze źródeł dwukanałowych. Są one tworzone przy wykorzystaniu zaawansowanego, macierzowego dekodera dźwięku surround o wysokiej czystości, który wydobywa przestrzenne własności oryginalnego nagrania bez dodawania żadnych innych dźwięków lub zmian tonacji. Tryb MOVIE: Przeznaczony jest do używania przy stereofonicznych programach telewizyjnych oraz wszelkich programach nagranych w systemie Dolby Surround. Wynikiem tego trybu jest zwiększenie kierunkowości pola dźwiękowego, zbliżone do jakości dźwięku w systemie 5. kanałowym. Tryb MUSIC: Przeznaczony jest do używania przy nagraniach muzycznych; zapewnia szeroką i głęboką przestrzeń dźwiękową. Tryb MUSIC dostarcza również narzędzi umożliwiających przystosowanie dźwięku do gustu słuchacza. Tryb MATRIX: Ten tryb działa jak tryb MUSIC, z tym wyjątkiem, że system wzmacniania kierunkowego jest wyłączony. Może być stosowany do wzmocnienia sygnałów mono poprzez stworzenie wrażenia, że są one większe". Tryb MATRIX może również znaleźć zastosowanie w systemach automatycznych, gdzie fluktuacje pochodzące z kiepskiego odbioru sygnału FM stereo powodują powstawanie zakłóceń sygnału surround pochodzącego z dekodera. Alternatywnym lekarstwem na niską jakość dźwięku FM stereo jest po prostu przełączenie na dźwięk mono. D SURROUND Niniejsze urządzenie może, dzięki zastosowaniu technologii D Surround Sound, wytwarzać efekt D Surround, który symuluje wielokanałowe odtwarzanie dźwięku przez dwa zwykłe głośniki zamiast pięciu lub więcej głośników zwykle wymaganych do wytwarzania dźwięku wielokanałowego w kinie domowym. Funkcja ta dostępna jest w przypadku płyt DVD zakodowanych w technologii Dolby Pro Logic lub ścieżek audio Dolby Digital. BYPASS Oprogramowanie wytwarzające wielokanałowe sygnały audio surround odtwarzane jest zgodnie ze sposobem, w jakim zostało nagrane. Tryb dźwięku W zależności od sposobu odsłuchu, którego chcesz użyć, możesz delektować się dźwiękiem surround, po prostu nastawiając odpowiednio zaprogramowany wcześniej rodzaj pola dźwiękowego. Naciskaj przycisk SOUND FIELD dopóki w okienku wyświetlacza nie pojawi się żądany tryb dźwięku, jak poniżej. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk SOUND FIELD, tryb odtwarzania dźwięku zmieni się w następującej kolejności: PRO LOGIC PL MOVIE PL MUSIC PL MATRIX D SURROUND BYPASS Gdy włożona jest płyta DVD. Podczas odtwarzania możesz zmieniać tryb dźwięku DVD (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, itp.) poprzez naciskanie przycisku AUDIO na pilocie zdalnego sterowania. Mimo, że zawartość płyt DVD jest różna, poniższy schemat przedstawia podstawowe działanie tej funkcji. Przy każdym przyciśnięciu przycisku AUDIO, tryb odtwarzania dźwięku zmienia się w następującym porządku: Wskazówki: Odbiornik DVD/VCR zapamiętuje ostatnie ustawienie dla każdego ze źródeł osobno. Format, w jakim nagrane zostało oprogramowanie oznaczony jest na opakowaniu. - Płyty Dolby Digital oznaczone są logo. - Programy zakodowane w Dolby Surround oznaczone są logo. - Płyty DTS Digital Surround oznaczone są DTS. Uwagi Podczas odtwarzania ścieżek muzycznych z częstotliwością taktowania 96kHz, sygnał wyjściowy zostanie przetworzony na częstotliwość 48kHz. Sterowanie poziomem głośności Głośność można regulować za pomocą pokrętła VOL- UME na panelu przednim lub naciskając przycisk VOL (+/-) na pilocie zdalnego sterowania. Wyciszanie Aby wyciszyć urządzenie naciśnij przycisk MUTING. Można wyciszyć urządzenie, np. aby odebrać telefon. W okienku wyświetlacza pojawi się oznaczenia MUTING. Aby przywrócić głośność do poprzedniego poziomu, należy ponownie nacisnąć MUTING. 4 PL

15 + - Ustawianie pracy VIDEO Ustawianie kanału video Kanał video (kanał wyjściowy RF) jest kanałem, na Twój telewizor odbiera sygnały obrazu i dźwięku przekazane z odbiornika DVD/VCR za pośrednictwem kabla RF. Jeśli użyłeś złącza przewodu typu SCART, nie będziesz musiał dostrajać telewizora - po prostu wybierz kanał AV. Kanał AV jest już dostrojonym kanałem do optymalnego odtwarzania obrazów na telewizorze. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami tylko wtedy, gdy pojawią się zakłócenia obrazu, po tym jak przeniosłeś się w inne miejsce zamieszkania lub w okolicy rozpoczęła nadawanie nowa stacja, lub gdy zmieniłeś połączenie z kabla RF na łącze AV lub odwrotnie. Włącz odbiornik DVD/VCR oraz telewizor. Ustaw pusty kanał 6 w TV. Naciśnij / na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść w tryb czuwania. 4 Naciśnij i przytrzymaj, przez co najmniej 4 sekundy przycisk CH/PRESET + lub - w odbiorniku DVD/VCR. Na wyświetlaczu odbiornika DVD/VCR pojawi się RF 6. P RSET Na ekranie TV zostanie wyświetlony następujący obraz. Jeśli obraz śnieży to przejdź do kroku 5. Jeśli obraz jest czysty, naciśnij / na odbiorniku DVD/VCR, aby zachować ustawiony kanał RF. Kanał video jest ustawiony. 5 Naciśnij przycisk CH/PRESET + lub - na odbiorniku DVD/VCR, aby ustawić kanał video na wolnym kanale pomiędzy a 68, który nie jest zajęty przez żadną lokalną stację. Możesz również wyłączyć go, jeśli dalej występują zakłócenia, podczas gdy TV podłączony jest do odbiornika DVD/VCR. Kanał RF nie będzie zmieniony, dopóki nie zostanie wykonany krok 6. 6 Naciśnij / na odbiorniku DVD/VCR, aby zapamiętać nowy kanał RF. 7 Naciśnij /, aby przywrócić odbiornik DVD/VCR do trybu normalnej pracy (z trybu czuwania), a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami producenta TV, aby nastawić nowy kanał RF do odbiornika DVD/VCR. i Używanie menu głównego Niniejszy odbiornik DVD/VCR jest łatwy do zaprogramowania przy użyciu menu wyświetlanego na ekranie. Menu jest obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Naciśnij /, aby włączyć TV i odbiornik DVD/VCR. Naciśnij przycisk MENU (i). Menu główne pojawi się na ekranie TV. REC fosd ON OFF P SET R 6:9 4: Pr- ACMS DECO- DER TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD REC OK i Wskazuje obecnie wybraną ikonę. REC Ustawianie nagrywania czasowego (zob. strona 7). PR SET Menu ręcznego dostrajania (zob. strony 6-7). ACMS System Samoczynnego Zapamiętywania Kanałów (zob. strona 6). TIME DATE Ustawianie daty i zegara (zob. strona 8) O SYSTEM Służy do ustawiania systemu kolorów telewizora (zob. strona 9). O ABC OSD Zmiana ustawień języka w OSD. Można wybrać pomiędzy następującymi językami: Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Francuski, Polski, Czeski oraz Wegierski. O fosd ON/OFF Wyświetla aktualny tryb pracy odbiornika DVD/VCR (zob. strona 0). O 6:9/4: Wybór współczynnika kształtu TV (zob. strona 8). O DECODER Aby korzystać z płatnego dekodera telewizyjnego w połączeniu z odbiornikiem DVD/VCR (zob. strona 8). O OPR Poprawianie ustawień obrazu (zob. strona 4). O NIC Włączanie i wyłączanie cyfrowego dźwięku NICAM (zob. strona 8). Naciśnij B lub b, aby wybrać żądane menu.to select the desired menu. 4 Naciśnij przycisk ENTER/OK oraz V lub v, aby dokonać wyboru. 5 Aby powrócić do obrazu TV, naciśnij przycisk MENU (i). Menu główne video nie będzie wyświetlane poprawnie, jeśli do odbiornika DVD/VCR zostanie podłączone wejście video w systemie NTSC. PRZYGOTOWANIE 5 PL

16 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) Automatyczne dostrajanie stacji TV Jeśli chcesz skorzystać z Systemu Automatycznego Zapamiętywania Kanałów (ACMS), postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie. Możesz ustawić do 88 kanałów w odbiorniku DVD/VCR. Naciśnij /, aby włączyć odbiornik DVD/VCR. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać ACMS, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. Ręczne dostrajanie stacji TV W niektórych rejonach kraju nadawany sygnał może być zbyt słaby, aby odbiornik DVD/VCR mógł automatycznie dostroić lub przypisać stacje TV. Stacje o słabszym sygnale należy dostroić ręcznie, aby odbiornik DVD/VCR mógł je zapamiętać. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać PR SET, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. PR. MFT STACJA 0 C 0 00 PR-0 P SET R i Pr- ACMS ACMS 4 Naciśnij ponownie przycisk ENTER/OK, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie. 5 Naciśnij przycisk MENU (i), aby usunąć menu z ekranu TV. OK i 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 Pr- ACMS S E i Naciśnij przycisk MENU (i), a następnie naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, który chcesz dostroić (np. PR 07). Naciśnij przycisk ENTER/OK. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 ZMIANA : P R SET KASOWANIE :, OK i PR. MFT STACJA 09 C P SET R 4 Naciśnij przycisk INPUT SELECT, aby wybrać C (stacje standardowe) lub S (stacje kablowe): C0-C70, S0-S4. Wprowadź, za pomocą przycisków numerycznych, numer kanału dla stacji, którą chcesz dostroić. i PR. MFT STACJA 09 C0 00 P SET R i 6 PL

17 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) 5 Wyszukiwanie zostanie przerwane, gdy znaleziona zostanie stacja. Jeśli stacja nadaje VPS/PDC, jej nazwa zostanie samoczynnie zapamiętana. Dokładne dostrajanie odbywa się za pomocą przycisków V lub v. PR. MFT STACJA 09 C0 00 P R SET 6 Naciśnij przycisk b aby wybrać STATION i naciśnij przycisk ENTER/OK OK i Zmiana kolejności stacji TV Po dostrojeniu stacji TV możesz zmienić ich kolejność bez konieczności ponownego ich dostrajania. Instrukcje zawarte na tej stronie podpowiedzą Ci, w jaki sposób łatwo ustawić je w żądanej kolejności. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać PR SET, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. PR. MFT STACJA 0 C 0 00 PR-0 PRZYGOTOWANIE PR. MFT STACJA 09 C P SET R 7 Przycisku V lub v wybierz litery i cyfry składające się na nową nazwę stacji. Naciśnij przycisk B lub b, aby przesuwać się do przodu i do tyłu. Naciśnij przycisk ENTER/OK. 09 C0 00 CCVTV P SET R ZMIANA : KASOWANIE : 8 Naciśnij przycisk MENU (i) i potwierdź ulokowanie stacji. 09 C0 00 CCVTV P SET R ZMIANA : KASOWANIE : 9 Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z ekranu TV. Nowa stacja TV została dostrojona do odbiornika DVD/VCR. Jeśli chcesz ręcznie dostroić inne stacje, powtórz kroki -9.,, OK i OK i OK i P SET R Naciśnij przycisk MENU (i). Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, który chcesz przenieść (np. PR 07). Naciśnij przycisk b. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, na który chcesz go przenieść (np. PR 05). 4 Naciśnij przycisk ENTER/OK. Wybrany program zostanie przeniesiony na nowe miejsce. OK i 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR-0 06 C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R ZMIANA : KASOWANIE :, OK i OK i i 5 Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z ekranu TV. Jeśli chcesz przenieść inne stacje TV, powtórz kroki PL

18 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) Usuwanie stacji TV Po dostrojeniu stacji TV do odbiornika DVD/VCR możesz chcieć usunąć którąś z nich. Instrukcje zawarte na tej stronie podpowiedzą Ci, w jaki sposób łatwo usunąć niepożądaną stację. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać PR SET, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. PR. MFT STACJA 0 C 0 00 PR-0 P SET R Naciśnij przycisk MENU (i). Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, który chcesz usunąć (np. PR 0). i Ręczne ustawianie zegara Zegar w odbiorniku DVD/VCR steruje ustawieniami czasu, dnia i daty. Aby system SHOWVIEW pracował poprawnie, niezbędne jest ustawienie zegara. Naciśnij przycisk MENU (i). Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać TIME DATE i naciśnij przycisk ENTER/OK. Do ustawienia godzin (HOURS), minut (MIN- UTES), dni (DAYS), miesiąca (MONTH) i roku (YEAR), użyj przycisków numerycznych lub ustaw je naciskając przyciski V/v lub B/b na pilocie zdalnego sterowania. Pamiętaj, że odbiornik DVD/VCR używa 4-godzinnej notacji zegara, np. godz. po południu będzie wyświetlana jako :00. Dzień tygodnia pojawi się samoczynnie, gdy wprowadzisz rok. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R ZMIANA : KASOWANIE : Naciśnij przycisk B. Po krótkiej chwili wybrana stacja zostanie usunięta P SET R 4 Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z ekranu TV. Jeśli chcesz usunąć inne stacje TV, powtórz kroki -., OK i C0 00 PR-0 C0 00 PR-0 C06 00 PR-0 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 ZMIANA : KASOWANIE :, OK i TIME DATE HH MM DD MM YY - - : Jeśli się pomylisz, naciśnij przycisk B lub b i wprowadź poprawne dane. TIME DATE HH MM DD MM YY : CZW 4 Naciśnij przycisk MENU (i), aby usunąć menu z ekranu TV. Nowe ustawienia zegara są zachowane i pojawią się na wyświetlaczu odbiornika DVD/VCR. i i Jak wybrać zapamiętane stacje TV: Zapamiętane stacje mogą zostać wybrane na dwa sposoby. Naciśnij przycisk CH+ lub CH-, aby wybrać różne stacje zachowane przez odbiornik DVD/VCR. Możesz również bezpośrednio wybrać stację za pomocą przycisków numerycznych umieszczonych na pilocie zdalnego sterowania. 8 PL

19 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) Wybór systemu kodowania kolorów Odbiornik DVD/VCR wyposażony jest w podwójny system kodowania kolorów możesz odtwarzać kasety w systemie PAL oraz MESECAM. Podczas odtwarzania odbiornik DVD/VCR automatycznie rozpoznaje system kodowania kolorów. W przypadku jakichkolwiek problemów z kolorami, wybierz system kodowania ręcznie. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać SYSTEM. PRZYGOTOWANIE REC fosd ON OFF P SET R 6:9 4: Pr- ACMS DECO- DER TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD SYS- TEM OK i Naciśnij przycisk ENTER/OK i naciskając przycisk V lub v wybierz w zależności od zastosowanego systemu kodowania KOLORÓW: REC fosd ON OFF AUTOPr- P SET TIME R PALACMS DATE MESECAM 6:9 4: DECO- DER OPR SYS- TEM NIC AB C OSD SYS- TEM OK i AUTO: Umożliwia samoczynne rozróżnianie sygnałów PAL i MESECAM. PAL: Stosuj, gdy odbierane są sygnały PAL lub, gdy kaseta nagrana jest w systemie PAL. MESECAM: Stosuj, gdy odbierane są sygnały MESECAM lub, gdy kaseta nagrana jest w systemie MESECAM. 4 Przy pomocy przycisków B lub b wybierz opcję RF AUDIO a następnie przy pomocy przycisków V lub v wybierz parametr RF AUDIO stosownie do potrzeb. REC fosd ON OFF RF I/I Pr- P SET TIME R RF ACMS B/G DATE RF D/K 6:9 4: DECO- DER OPR SYS- TEM NIC AB C OSD SYS- TEM OK i 5 Naciśnij przycisk MENU (i), aby usunąć menu z ekranu TV. 9 PL

20 Ustawienia pracy DVD Ogólne objaśnienia Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe instrukcje użytkowania odbiornika DVD/VCR. Niektóre płyty DVD wymagają szczególnej obsługi lub umożliwiają korzystanie z ograniczonej ilości funkcji podczas odtwarzania. W przypadkach takich, to na ekranie telewizora pojawia się symbol oznaczający, że dana funkcja nie jest dozwolona dla tego odbiornika DVD/VCR lub nie jest dostępna dla tej płyty. Wyświetlacz ekranowy Ogólny tryb odtwarzania może być widoczny na ekranie telewizora. Niektóre z pozycji mogą być zmieniane za pomocą menu. Posługiwanie się wyświetlaczem ekranowym Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DVD DIS- PLAY. Używając przycisków V/v wybierz żądaną pozycję. Wybrana pozycja zostanie podświetlona. Naciskając przyciski B/b zmień ustawienia dla wybranej pozycji. Do zmiany ustawień można również użyć przycisków numerycznych (np. numer tytułu). W przypadku niektórych opcji naciśnij przycisk ENTER/OK, aby potwierdzić wybór ustawień. Ikony funkcji tymczasowego powtarzania A B TITLE CHAPT TRACK RESUME ALL A B OFF Powtórz tytuł Powtórz rozdział Powtórz ścieżkę (tylko płyty Video CD, nie posiadające systemu PBC) Powtórz wszystkie ścieżki (tylko płyty Video CD, nie posiadające systemu PBC) Powtórz A-B Wyłącz powtarzanie Rozpocznij odtwarzanie od tego miejsca Funkcja zabroniona lub niedostępna Uwagi Niektóre płyty mogą nie zawierać wszystkich funkcji wyświetlonych na ekranie z poniższego przykładu. Menu zniknie z ekranu, jeśli przez 0 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. DVD Pozycja Funkcja (Naciśnij przyciski V/v, aby wybrać żądaną pozycję) Sposób wyboru Numer tytułu / Pokazuje numer bieżącego tytułu i całkowitą ilość tytułów oraz przechodzi do wybranego numeru tytułu. B / b,lub cyfry oraz przycisk ENTER/OK Numer rozdziału Wyszukiwanie czasowe Język i tryb wyjścia dźwięku cyfrowego Język napisów Kąt Dźwięk / 0:0:09 ENG D 5. CH OFF / BYPASS Pokazuje numer bieżącego rozdziału i całkowitą ilość rozdziałów oraz przechodzi do wybranego numeru rozdziału. Pokazuje czas odtwarzania i wyszukuje wskazane miejsce na jego podstawie. Pokazuje aktualnie wybrany język ścieżki dźwiękowej, sposób kodowania, numer kanału oraz zmienia te ustawienia. Pokazuje aktualnie wybrany język napisów oraz zmienia jego ustawienia. Pokazuje numer bieżącego kąta ujęcia kamery oraz całkowitą ich ilość, a także zmienia numer kąta. Pokazuje aktualny tryb odtwarzania dźwięku oraz zmienia jego ustawienia. B / b,. / > lub cyfry oraz przycisk ENTER/OK cyfry oraz przycisk ENTER/OK B / b, lub AUDIO B / b, lub SUBTITLE B / b, lub ANGLE B / b, lub SOUND FIELD VCD.0 VCD. Pozycja Funkcja (Naciśnij przyciski V/v, aby wybrać żądaną pozycję) Sposób wyboru Numer tytułu / Pokazuje numer bieżącej ścieżki oraz liczbę ścieżek, tryb PBC oraz przechodzi do wybranego numeru ścieżki. B / b, lub cyfry oraz przycisk ENTER/OK Czas 0:0:09 Pokazuje czas odtwarzania (tylko na wyświetlaczu) Kanał dźwiękowy ST Pokazuje i zmienia aktualny kanał dźwiękowy. B / b, lub AUDIO Dźwięki BYPASS Pokazuje aktualny tryb dźwięku oraz zmienia jego ustawienia. B / b, lub SOUND FIELD 0 PL

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) HB354BS-DD.BHUNLL_POL_6412 4/29/09 9:55 PM Page 1 HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG dokonuje starań, aby produkt ten lub jego modele spełniały wytyczne ENERGY STAR dotyczące

Bardziej szczegółowo

HR-V510E INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAGNETOWID POLSKI

HR-V510E INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI MAGNETOWID POLSKI PO MAGNETOWID HR-V510E POLSKI LPT0914-014A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 1 Przyciski, złącza i wskaźniki... 3 Podstawowe połączenia... 4 Ustawienia początkowe... 5

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Model : HT554PH (HT554PH-D0, SH54PH-F/S/C/W) HT554TH (HT554TH-D0, SH54TH-F/S/C/W) HT554TM (HT554TM-D0, SH54TM-S/C/W)

Model : HT554PH (HT554PH-D0, SH54PH-F/S/C/W) HT554TH (HT554TH-D0, SH54TH-F/S/C/W) HT554TM (HT554TM-D0, SH54TM-S/C/W) HT554PH-D0_BHUNLL_POL_0734 2/9/09 10:59 PM Page 1 Model : HT554PH (HT554PH-D0, SH54PH-F/S/C/W) HT554TH (HT554TH-D0, SH54TH-F/S/C/W) HT554TM (HT554TM-D0, SH54TM-S/C/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD BDP-S380/S383. \\psf\home\documents\instrukcje\hve\bdp-s380-383\4261092111\00cov- BDPS380\010COV.

Instrukcja obsługi. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD BDP-S380/S383. \\psf\home\documents\instrukcje\hve\bdp-s380-383\4261092111\00cov- BDPS380\010COV. S380-383\4261092111\00COV- BDPS380\010COV.fm master page=right Oprogramowanie tego odtwarzacza może być aktualizowane w przyszłości. Informacje o ewentualnych aktualizacjach można znaleźć pod adresem http://support.sony-europe.com/

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP630/BP630N P/NO : SAC35693301 2

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F4500 HT-F4550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacza Płyt Blu-ray

Odtwarzacza Płyt Blu-ray BD-P1580 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści Wprowadzenie 3 Akcesoria wchodzące w zakres dostawy 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5 Instrukcja obsługi Nagrywarka DVD Model Nr. DMR-EH770 Numer regionu, z którym urządzenie współpracuje Numery regionu są wyznaczane dla nagrywarek DVD i standardu DVD-Video zależnie od miejsca ich sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP730/BP730N P/NO : SAC35673404 2

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-E6750W 7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 INSTRUKCJA Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 1 1. Wstęp... 3 Warunki korzystania... 3 Aktualizacja... 3 Ekologia... 4 Bezpieczeństwo... 4 2. Wypakowanie dekodera... 5 Zawartość opakowania... 5 Dekoder

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI azur Twoje filmy + nasza pasja Spis treści Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprzętu. W tym celu należy przejść do witryny: www.cambridge- -audio.com/care

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo