Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego"

Transkrypt

1 Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego Instrukcja użytkowania PAL DAV-D50N 004 Sony Corporation

2 Środki ostrożności UWAGA W celu zapobieżenia powstania pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed deszczem oraz wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Serwisowanie urządzenia należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi. Przewód zasilający powinien być wymieniany tylko w warsztacie serwisowym posiadającym odpowiednio kwalifikowanych pracowników. W celu uniknięcia powstania pożaru nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia za pomocą gazet, serwetek lub zasłonek, etc. Nie stawiać na urządzeniu zapalonych świec. Przewód zasilający powinien być wymieniany tylko w warsztacie serwisowym posiadającym odpowiednio kwalifikowanych pracowników. Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z pozostałymi śmieciami; usuń je we właściwy sposób tak, jak odpady chemiczne. Niniejsze urządzenie jest produktem klasy CLASS LASER. Oznaczenie umieszczone jest z tyłu na zewnętrznej części urządzenia. Niniejszy produkt został wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych według DYREKTY- WY EEC 89/6/EEC, 9/68/EEC i 7//EEC. Środki ostrożności Bezpieczeństwo Niniejsze urządzenie zasilane jest prądem zmiennym o napięciu 0V i częstotliwości 50/60 Hz. Upewnij się, że napięcie znamionowe urządzenia jest takie samo jak napięcie w sieci. W celu zapobieżenia powstania pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym na urządzeniu nie stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak np. wazony. Odbiornik DVD/VCR nie jest odłączony od zasilania dopóki połączony jest z gniazdem sieciowym nawet, jeśli urządzenie zastało wyłączone. Instalacja Nie instaluj niniejszego produktu w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub regały. Nie ustawiaj urządzenia w pozycji nachylonej. Urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko w pozycji poziomej lub pionowej. Urządzenie, kasety oraz płyty należy trzymać z dala od urządzeń posiadających silne magnesy, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki. Nie stawiaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Nie stawiaj urządzenia na powierzchniach (dywany, koce) lub w pobliżu materiałów (zasłonki, draperie), które mogłyby zasłonić otwory wentylacyjne. UWAGA Dotyczy użytkowania VIDEO Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo oraz inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nieautoryzowane nagrywanie takiego materiału może być sprzeczne z prawami autorskimi. Również używanie tej nagrywarki w połączeniu z telewizją kablową może wymagać pozwolenia od operatora telewizji kablowej i/lub właściciela programu. Dotyczy użytkowania odtwarzacza DVD Produkt ten wykorzystuje technologię chroniącą przed kopiowaniem, która jest metodą chronioną przez niektóre prawa patentowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, oraz inne prawa własności intelektualnych należące do Macrovision Corporation i innych właścicieli tych praw. Użycie tej technologii chroniącej przed kopiowaniem musi zostać autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone do domowego lub innego ograniczonego użytku chyba, że inne użycie zostanie autoryzowane przez Macrovision Corporation. Inżynieria wsteczna i demontaż jest zabroniony. Witamy! Dziękujemy za zakup Zestawu Kina Domowego SONY. Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego systemu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania i zachowanie jej na przyszłość. SHOWVIEW jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gemstar Developement Corporation. System SHOWVIEW produkowany jest na licencji firmy Gemstar Developement Corporation. PL

3 Spis treści WPROWADZENIE Środki ostrożności Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania Odtwarzane płyty Środki ostrożności Uwagi dotyczące płyt O symbolach Wybór źródła obrazu Panel przedni Okienko wyświetlacza Pilot zdalnego sterowania Panel tylny PRZYGOTOWANIE Podłączanie urządzenia Podłączenie telewizora (TV) oraz dekodera (lub Set Top Box) Podłączenie anteny radiowej Podłączenie wyposażenia dodatkowego audio/video (A/V) do odbiornika DVD/VCR..... Podłączenie urządzenia cyfrowego Podłączenie zestawu głośników Rozmieszczenie głośników Wybór źródła wejścia/wyjścia Mini słowniczek Mini słowniczek trybu Audio Stream & Suuround 4 Tryb dźwięku Sterowanie poziomem głośności Wyciszanie Ustawianie pracy VIDEO Ustawianie kanału video Używanie menu głównego Automatyczne dostrajanie stacji TV Ręczne dostrajanie stacji TV Zmiana kolejności stacji TV Usuwanie stacji TV Ręczne ustawianie zegara Wybór systemu kodowania kolorów Ustawienia pracy DVD Ogólne objaśnienia Wyświetlacz ekranowy Ustawienia początkowe Ogólna obsługa Język Obraz Filtr rodzinny Ustawianie głośników Pozostałe (DRC/PBC) OBSŁUGA Obsługa VIDEO Odtwarzanie kasety Pomijanie reklam (CM SKIP) OPR (Optimum Picture Response) (Optymalne parametry obrazu) Natychmiastowe Nagrywanie Czasowe (ITR)... 5 Nagrywanie w systemie SHOWVIEW Nagrywanie czasowe przy użyciu wyświetlania ekranowego System Dźwięków stereo Hi-Fi Kompatybilność szerokoekranowa 6: Ustawianie dekodera Przegrywanie z DVD na VIDEO Nagrywanie z innego magnetowidu Informacje dodatkowe Wyświetlacz ekranowy Obsługa DVD oraz Video CD Odtwarzanie płyt DVD oraz Video CD Funkcje ogólne Powrót do odtwarzania Wybór innego TYTUŁU Wybór innego ROZDZIAŁU/CIEŻKI Wyszukiwanie Wstrzymywanie obrazu Zwolnione tempo Wybieranie losowe SHUFFLE Powtarzanie Powtarzanie A-B Wyszukiwanie czasowe D Surround Funkcje specjalne DVD Sprawdzanie zawartości płyt video DVD: Menu.. Menu TYTUŁÓW Menu DVD Kąt ustawienia kamery Zmiana języka ścieżki dźwiękowej Zmiana kanału ścieżki dźwiękowej Napisy Wygaszasz ekranu Obsługa płyt Audio CD oraz MP Odtwarzanie płyt Audio CD oraz MP Uwagi dotyczące ścieżek MP Pauza Wybór innej ścieżki Wyszukiwanie Wybieranie losowe Powtarzanie Powtarzanie A-B D Surround Zmiana kanału dźwiękowego Obsługa plików JPEG Przeglądanie plików JPEG na płycie Wybór innego pliku Wstrzymanie obrazu Odwracanie obrazu Obracanie obrazu Zapisywanie pokazu slajdów Uwagi dotyczące plików JPEG Odtwarzanie zaprogramowane Zaprogramowane odtwarzanie płyt Audio CD oraz płyt MP Zaprogramowane odtwarzanie płyt Video CD.. 7 Powtarzanie zaprogramowanych ścieżek... 7 Usuwanie ścieżki z listy odtwarzania Usuwanie całej listy odtwarzania Ustawianie głośników Obsługa radia Programowanie stacji radiowych Słuchanie radia Usuwanie zaprogramowanych stacji radiowych. 9 Ręczne dostrajanie stacji radiowych Działanie systemu RDS INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Sterowanie telewizorem za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania Wykaz kodów języków Wykaz kodów krajów Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Symbole użyte w niniejszej instrukcji Oznacza niebezpieczeństwo mogące zagrozić urządzeniu lub wyrządzić inne znaczne szkody. Oznacza szczególny rodzaj funkcji niniejszego urządzenia. Wskazówka Oznacza wskazówkę lub podpowiedź ułatwiającą wykonanie czynności. WPROWADZENIE PL

4 Przed rozpoczęciem użytkowania Odtwarzane płyty DVD (płyta 8 cm / cm) Video CD (VCD) (płyta 8 cm / cm) Audio CD (płyta 8 cm / cm) Niniejsze urządzenie dodatkowo posiada możliwość odtwarzania płyt typu DVD-R/±RW, SVCD oraz płyt CD-R i CD-RW zawierających ścieżki audio, pliki MP oraz JPEG. Uwagi W zależności od jakości urządzeń nagrywających lub samych nośników CD-R/RW (lub DVD-R, DVD?RW) niektóre płyty CD-R/RW (lub DVD-R, DVD?RW) nie będą odtwarzane przez niniejsze urządzenie. Nie przymocowywać żadnych naklejek lub znaczków do żadnej (tej z etykietą lub z nagraniem) ze stron płyty. Nie używać płyt CD o nieregularnych kształtach (na przykład w kształcie serca lub ośmiokąta). Ponieważ może to spowodować wadliwe działanie. Uwagi dotyczące płyt DVD oraz Video CD Niektóre funkcje odtwarzania płyt DVD i CD wideo mogą być celowo zaprogramowane przez producentów oprogramowania. Niniejsze urządzenie odtwarza płyty DVD i CD wideo zgodnie z ich zawartością zaprojektowaną przez producenta oprogramowania. Z tego powodu niektóre funkcje odtwarzania mogą nie być dostępne, a inne mogą być dodane. Należy odnieść się do instrukcji dostarczonych z każdą płytą DVD i CD wideo. Niektóre płyty DVD wyprodukowane w szczególnych celach mogą nie zostać odtworzone przez niniejsze urządzenie. Oznaczenia regionalne odtwarzacza DVD oraz płyt DVD Niniejszy odtwarzacz płyt DVD został zaprojektowany i wyprodukowany do odtwarzania oprogramowania płyt DVD według kodu regionu. Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty DVD z oznaczeniem lub ALL. Jeśli będziesz próbował odtworzyć płytę DVD o innym kodzie regionalnym niż kod Twojego odtwarzacza, na ekranie telewizora pojawi się napis Sprawdź Kod Regionu ( Check Regional Code ). Niektóre płyty DVD nie posiadające oznaczeń kodu regionalnego objęte są pewnymi ograniczeniami i dlatego też, ich odtwarzanie nie jest możliwe. Pojęcia związane z płytami Tytuł (tylko DVD) Główny wątek filmu lub towarzyszących mu treści czy dodatkowych elementów, albo album muzyczny. Każdemu tytułowi przypisany jest odpowiedni numer ułatwiający jego znalezienie. Rozdział (tylko DVD) Części obrazu filmowego lub ścieżki muzycznej, które są mniejsze niż tytuły. Na tytuł składa się z jednego lub wielu rozdziałów. Każdemu rozdziałowi przypisany jest odpowiedni numer umożliwiający znalezienie żądanego rozdziału. W zależności od rodzaju płyty, rozdziały mogą nie być nagrane. Ścieżka (tylko płyty Video CD oraz Audio CD) Fragmenty filmu lub ścieżki muzycznej na płycie Video CD lub Audio CD. Każdej z ścieżek przypisany jest numer umożliwiający znalezienie żądanej ścieżki. Scena Płyty Video CD posiadające funkcję PBC (Sterowanie odtwarzaniem), obrazy ruchome jak i statyczne podzielone są na części zwane scenami. Każda ze scen wyświetlana jest na planszy Menu i przypisany jej jest numer umożliwiający znalezienie żądanej sceny. Scena składa się z jednej lub więcej ścieżek. Rodzaje płyt Video CD Są dwa rodzaje płyt Video CD: Płyty Video CD wyposażone w PBC (Wersja.0) Funkcje PBC (Sterowanie odtwarzaniem) pozwalają na komunikowanie się z systemem poprzez różne Menu, funkcje wyszukiwania oraz inne opcje podobne do komputerowych. Ponadto mogą być odtwarzane obrazy statyczne wysokiej rozdzielczości, jeśli tylko są one zawarte na płycie. Płyty Video CD nie wyposażone w PBC (Wersja.) Sterowane tak samo jak płyty audio CD; pozwalają na odtwarzanie zarówno obrazu jak i dźwięku, lecz nie są wyposażone w funkcje PBC. Uwagi Płyty muzyczne zakodowane przy użyciu technologii ochrony praw autorskich Niniejsze urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt spełniających standardy płyt kompaktowych CD. Ostatnio, niektóre wydawnictwa muzyczne sprzedają różnorodne płyty zakodowane przy użyciu technologii ochrony praw autorskich. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre z nich nie spełniają standardów płyt kompaktowych CD i mogą nie być odtwarzane przez to urządzenie. 4 PL

5 Przed rozpoczęciem użytkowania (ciąg dalszy) Środki ostrożności Obchodzenie się z urządzeniem Podczas transportu urządzenia Oryginalne pudełko oraz materiały opakowaniowe mogą być pomocne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa opakuj sprzęt tak, jak był fabrycznie zapakowany. Podczas ustawiania urządzenia Obraz i dźwięk pobliskiego telewizora (TV), magnetowidu (VCR) lub radia może być zakłócany podczas odtwarzania. W takim przypadku ustaw odtwarzacz DVD z dala od tych urządzeń lub wyłącz go po wyjęciu płyty. Utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych Nie używaj w pobliżu urządzenia łatwo parujących płynów, takich jak środki owadobójcze w sprayu. Nie pozwalaj, aby gumowe lub plastikowe przedmioty przez długi okres czasu stykały się z obudową, gdyż mogą pozostawić przebarwienia. Czyszczenie płyt Odciski palców oraz kurz znajdujący się na płycie może powodować zakłócenia obrazu i obniżyć jakość dźwięku. Zanim rozpoczniesz odtwarzanie wyczyść płytę przy pomocy czystej szmatki. Wycieraj ją od środka do zewnątrz płyty. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik, powszechnie stosowane środki czyszczące lub spraye antystatyczne przeznaczone do płyt winylowych. O symbolach WPROWADZENIE Czyszczenie urządzenia Czyszczenie obudowy Używaj delikatnej i suchej szmatki. Jeśli powierzchnia jest wyjątkowo zabrudzona, użyj delikatnej, lekko zwilżonej szmatki z niewielkim dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Nie używaj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik, gdyż mogą one zniszczyć powierzchnię. Aby uzyskać wyraźny obraz Odbiornik DVD/VCR jest bardzo precyzyjnym sprzętem wykorzystującym najnowsze technologie. Jeśli głowica optyczna lub elementy napędu płyty są zabrudzone lub zużyte, jakość obrazu będzie niska. Zaleca się przeprowadzanie regularnych kontroli oraz serwisowanie, co każde 000 godzin użytkowania. (Zależy to od otoczenia pracy urządzenia). O szczegóły pytaj najbliższego sprzedawcę. Uwagi dotyczące płyt Przenoszenie płyt Nie dotykaj strony płyty zawierającej nagranie. Trzymaj płytę za krawędzie tak, aby nie pozostawić odcisków palców na jej powierzchni. Nigdy nie przyklejaj kawałków papieru lub taśmy na płycie. Przechowywanie płyt Po skończonym odtwarzaniu przechowuj płytę w jej opakowaniu. Nie narażaj płyty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła i nie zostawiaj płyty w zaparkowanym samochodzie na słońcu, gdyż może w nim znacznie wzrosnąć temperatura. O wyświetlaniu symbolu Podczas obsługi urządzenia na ekranie telewizora może pojawić się symbol. Oznacza on, że funkcja wymieniona w instrukcji obsługi nie jest dostępna w danym momencie lub na danej płycie DVD. O symbolach płyt zawartych w instrukcji Fragment, którego tytuł posiada jeden z poniższych symboli, odnosi się tylko do płyt oznaczonych na symbolu DVD Płyty DVD VCD.0 Płyty video CD posiadające funkcję PBC (Sterowanie odtwarzaniem) VCD. Płyty video CD nie posiadające funkcji PBC (Sterowania odtwarzaniem) CD Płyty audio CD MP Płyty formatu MP JPEG Płyty formatu JPEG Wybór źródła obrazu Aby oglądać obraz na ekranie TV, musisz wybrać jedno ze źródeł wyjściowych (DVD lub VIDEO). Jeśli chcesz oglądać ze źródła wyjściowego DVD: Naciskaj przycisk DVD na pilocie zdalnego sterowania lub DVD/VCR na panelu przednim, aż w okienku wyświetlacza pojawi się oznaczenie DVD, a na ekranie pojawi się obraz wyjściowy z DVD. Jeśli chcesz oglądać ze źródła wyjściowego VIDEO: Naciskaj przycisk VIDEO na pilocie lub DVD/VCR na panelu przednim, aż w okienku wyświetlacza pojawi się oznaczenie VIDEO, a na ekranie pojawi się obraz wyjściowy z VIDEO. Jeśli w czasie, gdy odbiornik DVD/VCR jest w trybie DVD włożysz taśmę z wyłamanym zębem zabezpieczającym przed przypadkowym nagraniem, urządzenie samoczynnie przestawi się na tryb VIDEO. 5 PL

6 Panel / Włącza i wyłącza odbiornik DVD/VCR. A VIDEO Wysuwa taśmę Video. AV IN (VIDEO/AUDIO (Lewy/Prawy)) Złącze wyjścia audio/video ze źródła zewnętrznego (układ Audio, TV/Monitor, inne video). Szufladka na płyty (DVD) Tutaj umieść płytę INPUT SELECT Ustawia źródło wejścia VIDEO (Radio, AV, AV, AV OPT lub AV). X (PAUSE) Chwilowo wstrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. H (PLAY) Uruchamia odtwarzanie płyty lub nagranej kasety. VOLUME Reguluje poziom głośności. x (STOP) Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. Kieszeń na kasety wideo Tutaj włóż kasetę video. TUNER FM/AM Wybór trybu pracy radia. Okienko wyświetlacza Pokazuje aktualny tryb pracy odbiornika DVD/VCR. CH/PRESET (+/ ) Przechodzi w górę lub w dół pomiędzy zapamiętanymi kanałami lub częstotliwościami radiowymi (stacje). 6 PL A DVD Wysuwa lub wciąga szufladę na płyty. DVD/VIDEO Przełącza funkcje sterowania pomiędzy trybem DVD i VIDEO. Sensor podczerwieni Tutaj skieruj pilot zdalnego sterowania. lm DVD: Przechodzi do początku aktualnego rozdziału/ścieżki lub do poprzedniego rozdziału/ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć szybkie przeszukiwanie do tyłu. VIDEO: Przewija taśmę do tyłu w trybie STOP lub włącza szybkie wyszukiwanie obrazów do tyłu. ML DVD: Przechodzi do następnego rozdziału/ścieżki. Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć szybkie przeszukiwanie w przód. VIDEO: Przewija taśmę w przód w trybie STOP lub włącza szybkie wyszukiwanie obrazów w przód. z REC/ITR Nagrywanie standardowe lub przechodzenie do trybu nagrywania ITR.

7 Okienko wyświetlacza SHUFFLE Odtwarzanie losowe jest aktywne. BIL Oznacza odbiór przekazu DWUJĘZYCZNEGO. STEREO Oznacza odbiór przekazu w trybie stereo. SP LP Pokazuje prędkość nagrywania i odtwarzania. Oznacza tryb powtarzania Kaseta znajduje się kieszeni VIDEO. PGM Odtwarzanie zaprogramowane jest aktywne. HI-FI Oznacza, że urządzenie odtwarza kasetę nagraną w systemie Hi-Fi. WPROWADZENIE Funkcja ANGLE jest włączona. OPT Oznacza, że źródłem dla odbiornika DVD/VCR jest DIGITAL AUDIO IN. RDS Zapala się, gdy ustawiona stacja radiowa nadaje w systemie RDS. Oznacza format kodowania aktualnej płyty. Oznacza tryb dźwięku DOLBY PRO LOGIC II. SHUFFLE PGM BIL STEREO PCM D PL RDS ANGLE REPEAT A B CHAP TRK VIDEO TIMER REC OPT MP DVD VCDPBC HI-FI SP LP DVD Włożona jest płyta DVD. CD Włożona jest płyta Audio CD. VCD Włożona jest płyta Video CD. MP Włożona jest płyta MP. VIDEO Funkcje odbiornika DVD/VCR są dostępne i wybrane zostały kanały odbiornika DVD/VCR. Pokazuje zegar, całkowity czas odtwarzania, czas od rozpoczęcia odtwarzania, numer rozdziału, numer ścieżki, kanał, częstotliwość radiową, głośność, kanał lub bieżący tryb pracy (Odtwarzanie, Pauza, etc.) Oznacza tryb odtwarzania lub pauzy. PBC Oznacza włączony tryb PBC. REC Odbiornik DVD/VCR nagrywa. TIMER Odbiornik DVD/VCR znajduje się trybie nagrywania czasowego lub nagrywanie czasowe jest zaprogramowane. 7 PL

8 Pilot zdalnego sterowania VIDEO Ustawianie Video jako źródła wyjściowego. DVD Ustawianie DVD jako źródła wyjściowego. INPUT SELECT Wybieranie źródła dla VIDEO (AV, AV, AV OPT, AV lub Radio). TUNER FM/AM Ustawianie radia DVD/VCR jako źródła audio. Przyciski numeryczne 0-9 Wybór numerowanych opcji z menu. TUNING (+/-) Dostrajanie do żądanej stacji. MEMORY Zapamiętywanie częstotliwości ustawionej stacji. RDS Rozpoczyna szukanie określonego typu PS. SHUFFLE Odtwarzanie ścieżek w przypadkowej kolejności. PROGRAM Wchodzi lub wychodzi z trybu edycji programu. z REC/ITR Ustawianie nagrywania standardowego lub w trybie ITR. TV/VIDEO Pozwala oglądać kanały wybierane poprzez odbiornik VIDEO lub odbiornik TV. SP/LP Ustawianie prędkość nagrywania. CM SKIP Szybkie przewijanie nagrania na podglądzie o 0 sekund do przodu. SHOWVIEW Wyświetla menu programowe dla programowania w systemie SHOWVIEW. DVD TOP MENU Wyświetlanie menu tytułów płyty (jeśli dostępne). DVD MENU Wyświetla menu z płyty DVD B/b/V/v (lewo/prawo/góra/dół) Wybór opcji z menu. CH/PRESET(+/-): Wybór programu VIDEO lub radia. Ręczne dostrajanie obrazu z kasety na ekranie. ENTER/OK Potwierdza wybór w menu. DVD DISPLAY, CLK/CNT Włączanie wyświetlacza ekranowego. Przełączanie pomiędzy zegarem i licznikiem taśmy. RETURN Przywraca menu ustawień. / Włącza i wyłącza / Włącza i wyłącza odbiornik DVD/VCR. Klawisze sterujące TV (zob. strona 4) VOL +/- : Regulacja poziom głośności TV. CH +/- : Wybór kanału TV. TV/VIDEO : Wybór źródła dla TV. CLEAR Usuwanie numeru ścieżki z menu programowego. Czyszczenie pamięć odbiornika radiowego z zaprogramowanych stacji. Klawisze sterujące odtwarzaniem H (PLAY) Rozpoczyna odtwarzanie x (STOP) Zatrzymuje odtwarzanie.(prev) (tylko DVD) Przechodzi na początek bieżącego rozdziału lub ścieżki, albo przechodzi do poprzedniego rozdziału lub ścieżki. > (NEXT) (tylko DVD) Przechodzi do następnego rozdziału lub ścieżki. m/m (SLOW t/t) DVD: Wyszukiwanie obrazów lub odtwarzanie do przodu lub do tyłu w zwolnionym tempie. VIDEO: Przewija taśmę do tyłu lub do przodu w trybie STOP lub wyszukuje obrazy. X (PAUSE) Chwilowo wstrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie. ANGLE Wybór kąta kamery na DVD (jeśli dostępne) SUBTITLE Wybór języka napisów. AUDIO Wybór języka ścieżki dźwiękowej (DVD) lub kanału ścieżki dźwiękowej (CD). REPEAT Powtarzanie rozdziału, ścieżki, tytułu, wszystkiego. A-B Powtarzanie kolejności. SETUP/MENU (i) Wchodzenie lub wychodzenie z menu ustawień DVD lub VIDEO. SOUND FIELD Przełączanie trybu dźwięku pomiędzy BYPASS, PRO LOGIC, PRO LOGIC II (MOVIE, MUSIC, MATRIX) oraz D SUR- ROUND. VOL (+/-) Reguluje poziom głośności. MUTING Natychmiastowe wyciszenie głośników odbiornika DVD/VCR. Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje te same klawisze do obsługi funkcji VIDEO i DVD (np. PLAY). Aby obsługiwać VIDEO, najpierw naciśnij przycisk VIDEO. Aby obsługiwać DVD, najpierw naciśnij przycisk DVD. 8 PL

9 Panel tylny AA AA Złącza antenowe FM Podłącz antenę FM do tego gniazda. EURO AV DECODER/EXTERNAL (WEJŚCIE VIDEO) Podłącz do płatnego dekodera TV, Set Top Box lub innego urządzenia video. Przewód zasilający Podłącz do źródła zasilania. Złącza głośnikowe Do tych gniazd podłącz sześć załączonych głośników. WPROWADZENIE ANTENNA IN Podłącz do tego gniazda antenę VHF/UKF/CATV. ANTENNA OUT (DVD/VIDEO OUT) Podłącz do TV posiadającego współosiowe wejście RF. EURO AV (DO TV) (VIDEO IN+OUT/DVD OUT) Podłącz do TV lub innego magnetowidu. AV (OPTICAL IN) (WEJŚCIE DŹWIĘKU CYFROWEGO) Podłącz do wyjścia dźwięku cyfrowego w urządzeniu cyfrowym. Złącza antenowe AM Podłącz antenę AM do tego gniazda. Nakładka ochraniająca Wyjmij z gniazda OPTICAL IN nakładkę ochraniającą i dobrze podłącz cyfrowy kabel optyczny (nie w wyposażeniu) tak, aby zgadzał się układ przewodów kabla i gniazda. Zachowaj nakładkę ochronną i zawsze, gdy nie korzystasz z gniazda zakładaj ją, aby nie dopuścić do penetracji pyłu. Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania Zdejmij tylną pokrywę pilota, a następnie włóż dwie baterie AA odpowiednio ustawiając ich końce oraz. Podczas używania pilota zdalnego sterowania skieruj go na sensor podczerwieni znajdujący się na urządzeniu. Nie mieszaj baterii starych z nowymi. Nigdy nie mieszaj baterii różnego rodzaju (zwykłe, alkaliczne, etc.). Nie dotykaj wewnętrznych szpil w gniazdach na panelu tylnym. Elektrostatyczne wyładowania mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia urządzenia. 9 PL

10 SCART INPUT Podłączanie urządzenia Podłączenie telewizora (TV) oraz dekodera (lub Set Top Box) W zależności od posiadanego wyposażenia, przygotuj jedno z poniższych połączeń. AERIAL Wskazówki W zależności od rodzaju telewizora i sprzętu, który chcesz podłączyć, istnieje kilka sposobów, na jakie możesz połączyć odbiornik DVD/VCR. Wykorzystaj jeden z podanych poniżej sposobów. Aby połączenie było jak najlepsze, w miarę potrzeby odwołaj się do instrukcji obsługi posiadanego wyposażenia. Upewnij się, że odbiornik DVD/VCR podłączony jest bezpośrednio do telewizora. Wybierz odpowiednie wejście AV w telewizorze. Nie podłączaj odbiornika DVD/VCR do telewizora poprzez magnetowid. Obraz z DVD mógłby być zakłócany przez system chroniący przed kopiowaniem. Podstawowe połączenia (RF) Podłącz przewód antenowy (A) od wewnętrznej/zewnętrznej anteny do wejścia ANTE- NA IN na panelu tylnym odbiornika DVD/VCR. Podłącz, za pomocą dostarczonego z zestawem kabla RF (R), gniazdo ANTENA OUT znajdujące się na tylnym panelu odbiornika DVD/VCR do wejścia antenowego w TV. Zanim rozpoczniesz podłączanie DVD do telewizora upewnij się, że obydwa urządzenia są wyłączone i odłącz przewody zasilające do gniazd sieciowych. Podstawowe połączenia (AV) Połącz gniazdo EURO AV (DO TV) znajdujące się na tylnym panelu odbiornika DVD/VCR z gniazdem wejścia TV przy pomocy kabla typu SCART (E). Niektóre stacje telewizyjne nadają kodowany sygnał, który można oglądać tylko po uprzednim zakupie lub wypożyczeniu dekodera. Możesz podłączyć taki dekoder do odbiornika DVD/VCR (D). 0 PL

11 Podłączenie urządzenia (ciąg dalszy) Podłączanie anteny radiowej Aby słuchać radia, podłącz załączone w zestawie anteny FM/AM. Podłącz ramową antenę AM do gniazda antenowego AM. Podłącz przewód antenowy FM do gniazda antenowego FM. Uwagi Aby uniknąć przechwytywania szumów, ustaw antenę ramową AM z dala od odbiornika DVD/VCR oraz innych części zestawu. Upewnij się, że antena FM jest w całkowicie rozciągnięta. Po podłączeniu staraj się utrzymać antenę FM jak najbardziej poziomo. Podłączenia urządzenia cyfrowego Połącz, używając dodatkowego optycznego kabla audio, gniazdo wejściowe OPTICAL IN odbiornika DVD/VCR, z cyfrowym (optycznym) gniazdem wyjściowym audio Twojego urządzenia cyfrowego (konsola gier, cyfrowy Set Top Box, itp.). Aby wybrać gniazdo OPTICAL IN jako źródło sygnału dla odbiornika DVD/VCR, naciskaj przycisk INPUT SELECT, aż w okienku wyświetlacza pojawi się napis AV OPT". Uwagi Jeśli format dźwięku pochodzący z urządzenia cyfrowego nie będzie odpowiadał możliwościom odbiornika DVD/VCR, będzie on wydawał mocny, zniekształcony dźwięk lub nie będzie wydawał go wcale. Funkcja wejścia optycznego dostępna jest tylko, gdy częstotliwość taktowania podłączonego urządzenia mieści się w przedziale -48kHz. PRZYGOTOWANIE Podłączenia wyposażenia dodatkowego audio/video (A/V) do odbiornika DVD/VCR Połącz, przy pomocy dodatkowego kabla audio/video, gniazdo wejściowe AV IN znajdujące się z tyłu odbiornika DVD/VCR z gniazdem wyjściowym audio/video dodatkowego urządzenia. PL

12 FRONT L Podłączanie urządzenia (ciąg dalszy) Podłączanie zestawu głośników Podłącz głośniki używając załączonych przewodów, dopasowując odpowiednie kolory gniazd i przewodów. Aby uzyskać najlepszy efekt dźwiękowy, nastaw parametry głośników (odległość, głośność, etc.). Uwagi Upewnij się, że przewodu głośników podłączone są do właściwych gniazd: do i # do #. Jeśli przewody będą odwrócone, dźwięk będzie zniekształcony i brakować będzie niskich tonów. Jeśli przednie głośniki posiadają niską maksymalną wejściową moc znamionową, ostrożnie reguluj głośność, aby uniknąć zbyt silnego sygnału na wyjściach głośników. Nie zdejmuj osłon przednich dostarczonych głośników. Rozmieszczenie głośników W przypadku standardowego ustawienia użyj 6 głośników ( głośniki przednie, środkowy, głośniki tylne oraz subwoofer). Głośniki przednie W zależności od miejsca, z którego będziesz słuchał, rozstaw głośniki w równej odległości. Ustaw je tak, aby tworzyły względem ciebie kąt 45 stopni. Głośnik środkowy Najlepiej jest, jeśli głośnik środkowy i głośniki przednie ustawione są na tej samej wysokości. Jednakże zazwyczaj głośnik środkowy ustawia się na telewizorze tak, jak pokazano poniżej. Głośniki tylne Głośniki tylne należy rozmieść po lewej i prawej stronie miejsca, z którego będziesz słuchał. Głośniki te tworzą efekt przesuwania się dźwięku oraz atmosferę wymaganą dla odtwarzania dźwięku przestrzennego. Aby osiągnąć najlepszy efekty, nie ustawiaj ich zbyt daleko z tyłu oraz ustaw je powyżej, lub na wysokości uszu słuchającego. Dobre efekty można uzyskać również skierowując tylne głośniki na ścianę lub sufit tak, aby mocniej rozproszyć dźwięk. W przypadku mniejszych pomieszczeń, gdy słuchający znajdują się blisko tylnej ściany, ustaw tylne głośniki naprzeciw siebie około cm powyżej uszu słuchających. Subwoofer Głośnik ten może być ustawiony w dowolnej pozycji z przodu. Głośnik tylny (lewy) Subwoofer Głośnik przedni (lewy) Głośnik środkowy środkowy Głośnik przedni (prawy) Głośnik tylny (prawy) Przykład rozmieszczenia głośników O rdzeniu ferrytowym Upewnij się, że przymocowałeś rdzeń ferrytowy na przewodach głośnikowych (dotyczy podłączania do tego urządzenia). Redukuje on szumy. Mocowanie rdzenia ferrytowego Naciśnij zatrzask [a] na rdzeniu ferrytowym, aby go otworzyć. Jednokrotnie owiń rdzeń przewodami od głośnika środkowego i subwoofera. Resztę przewodów poprowadź prosto po rdzeniu. Zatrzaśnij rdzeń (kliknie w momencie zamknięcia). Podstawy pod głośniki stanowią wyposażenie opcjonalne. Mocowanie podkładek Aby uniknąć wibracji i przesuwania się głośników podczas słuchania, przymocuj załączone podkładki do głośnika tak, jak to pokazano. Mocowanie kolorowych etykiet Zanim rozpoczniesz podłączanie głośników, przymocuj kolorowe etykiety na ich tylne panele. PL

13 Wybór źródła wejścia/wyjścia DVD TUNER FM/AM INPUT SELECT VIDEO Stosuj się do poniższych wskazań wybierając i przełączając pomiędzy różnymi źródłami wejścia i wyjścia sygnałów odbiornika DVD/VCR. DVD Aby oglądać obrazy z DVD: Naciskaj przycisk DVD na pilocie zdalnego sterowania lub DVD/VCR na panelu przednim, dopóki nie zaświeci się na nim oznaczenie DVD i obraz z DVD nie będzie widoczny na ekranie TV. VIDEO Aby oglądać obrazy z VIDEO: Naciskaj przycisk VIDEO na pilocie zdalnego sterowania lub DVD/VCR na panelu przednim, dopóki nie zaświeci się na nim oznaczenie VIDEO i obraz z VIDEO nie będzie widoczny na ekranie TV. PRZYGOTOWANIE TUNER FM/AM Aby słuchać audycji radiowych na częstotliwościach FM/AM: W celu przełączenia zakresu pomiędzy FM i AM naciskaj przycisk TUNER BAND. Wybrana częstotliwość zostanie pokazana okienku wyświetlacza. INPUT SELECT Aby odbierać obraz i dźwięk ze źródła audio podłączonego do gniazda EURO AV: Naciśnij jeden raz przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza i na ekranie TV pojawi się napis AV. Dźwięk i obraz będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda EURO AV (na panelu tylnym). Aby odbierać obraz i dźwięk ze źródła audio podłączonego do gniazda EURO AV: Naciśnij po raz drugi przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza i na ekranie TV pojawi się napis AV. Dźwięk i obraz będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda EURO AV (na panelu tylnym). Aby odbierać dźwięk ze źródła audio podłączonego do gniazda OPTICAL IN: Naciśnij po raz trzeci przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza pojawi się napis AV OPT. Dźwięk będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda OPTICAL IN (na panelu tylnym). Aby odbierać dźwięk i obraz ze źródła audio podłączonego do gniazda AUDIO AV IN z obrazem z gniazda AV: Naciśnij po raz czwarty przycisk INPUT SELECT na pilocie zdalnego sterowania. W okienku wyświetlacza i na ekranie TV pojawi się napis AV. Dźwięk i obraz będzie pochodził ze źródła zewnętrznego podłączonego do gniazda AUDIO/VIDEO AV IN (na panelu przednim). PL

14 Mini słowniczek Mini słowniczek trybu Audio Stream & Surround Pozwala Ci delektować się 5. (lub 6) osobnymi kanałami o wysokiej jakości dźwięku cyfrowego pochodzącymi ze źródeł DTS, takich jak płyty DVD oraz płyty kompaktowe oznaczone tym znakiem. System DTS Digital Surround dostarcza nawet do 6 kanałów przejrzystego dźwięku (co oznacza, że jest on identyczny do nośników oryginalnych) czego rezultatem jest dźwięk o wyjątkowej czystości w zakresie 60 stopni pola dźwiękowego. Oznaczenie DTS jest znakiem handlowym DTS Technology, LLC. Wyprodukowano na licencji DTS Technology, LLC. (Dolby Digital) Format dźwięku Dolby Digital surround pozwala Ci cieszyć się 5. kanałami cyfrowego dźwięku surround pochodzącymi z programu źródłowego Dolby Digital. Jeśli odtwarzasz płyty DVD oznaczone,możesz cieszyć się jeszcze lepszą jakością dźwięku i większą przestrzenną dokładnością oraz większym zakresem dynamiki. (Dolby Pro Logic) Używaj tego trybu podczas odtwarzania filmów lub kanałowego Dolby Digital oznaczonych Ten tryb stwarza wrażenie przebywania w kinie lub sali koncertowej - efekt, którego intensywność może zostać osiągnięta tylko dzięki systemowi DOLBY PRO LOGIC SURROUND. Efekt przemieszczania się obrazów dźwiękowych, jak również odczucie ustalonej pozycji obrazu dźwiękowego jest znacznie czystszy i posiada większą dynamikę niż dotychczas. (Dolby Pro Logic II) System Dolby Pro Logic II tworzy pięć pełnopasmowych kanałów wyjściowych ze źródeł dwukanałowych. Są one tworzone przy wykorzystaniu zaawansowanego, macierzowego dekodera dźwięku surround o wysokiej czystości, który wydobywa przestrzenne własności oryginalnego nagrania bez dodawania żadnych innych dźwięków lub zmian tonacji. Tryb MOVIE: Przeznaczony jest do używania przy stereofonicznych programach telewizyjnych oraz wszelkich programach nagranych w systemie Dolby Surround. Wynikiem tego trybu jest zwiększenie kierunkowości pola dźwiękowego, zbliżone do jakości dźwięku w systemie 5. kanałowym. Tryb MUSIC: Przeznaczony jest do używania przy nagraniach muzycznych; zapewnia szeroką i głęboką przestrzeń dźwiękową. Tryb MUSIC dostarcza również narzędzi umożliwiających przystosowanie dźwięku do gustu słuchacza. Tryb MATRIX: Ten tryb działa jak tryb MUSIC, z tym wyjątkiem, że system wzmacniania kierunkowego jest wyłączony. Może być stosowany do wzmocnienia sygnałów mono poprzez stworzenie wrażenia, że są one większe". Tryb MATRIX może również znaleźć zastosowanie w systemach automatycznych, gdzie fluktuacje pochodzące z kiepskiego odbioru sygnału FM stereo powodują powstawanie zakłóceń sygnału surround pochodzącego z dekodera. Alternatywnym lekarstwem na niską jakość dźwięku FM stereo jest po prostu przełączenie na dźwięk mono. D SURROUND Niniejsze urządzenie może, dzięki zastosowaniu technologii D Surround Sound, wytwarzać efekt D Surround, który symuluje wielokanałowe odtwarzanie dźwięku przez dwa zwykłe głośniki zamiast pięciu lub więcej głośników zwykle wymaganych do wytwarzania dźwięku wielokanałowego w kinie domowym. Funkcja ta dostępna jest w przypadku płyt DVD zakodowanych w technologii Dolby Pro Logic lub ścieżek audio Dolby Digital. BYPASS Oprogramowanie wytwarzające wielokanałowe sygnały audio surround odtwarzane jest zgodnie ze sposobem, w jakim zostało nagrane. Tryb dźwięku W zależności od sposobu odsłuchu, którego chcesz użyć, możesz delektować się dźwiękiem surround, po prostu nastawiając odpowiednio zaprogramowany wcześniej rodzaj pola dźwiękowego. Naciskaj przycisk SOUND FIELD dopóki w okienku wyświetlacza nie pojawi się żądany tryb dźwięku, jak poniżej. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk SOUND FIELD, tryb odtwarzania dźwięku zmieni się w następującej kolejności: PRO LOGIC PL MOVIE PL MUSIC PL MATRIX D SURROUND BYPASS Gdy włożona jest płyta DVD. Podczas odtwarzania możesz zmieniać tryb dźwięku DVD (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, itp.) poprzez naciskanie przycisku AUDIO na pilocie zdalnego sterowania. Mimo, że zawartość płyt DVD jest różna, poniższy schemat przedstawia podstawowe działanie tej funkcji. Przy każdym przyciśnięciu przycisku AUDIO, tryb odtwarzania dźwięku zmienia się w następującym porządku: Wskazówki: Odbiornik DVD/VCR zapamiętuje ostatnie ustawienie dla każdego ze źródeł osobno. Format, w jakim nagrane zostało oprogramowanie oznaczony jest na opakowaniu. - Płyty Dolby Digital oznaczone są logo. - Programy zakodowane w Dolby Surround oznaczone są logo. - Płyty DTS Digital Surround oznaczone są DTS. Uwagi Podczas odtwarzania ścieżek muzycznych z częstotliwością taktowania 96kHz, sygnał wyjściowy zostanie przetworzony na częstotliwość 48kHz. Sterowanie poziomem głośności Głośność można regulować za pomocą pokrętła VOL- UME na panelu przednim lub naciskając przycisk VOL (+/-) na pilocie zdalnego sterowania. Wyciszanie Aby wyciszyć urządzenie naciśnij przycisk MUTING. Można wyciszyć urządzenie, np. aby odebrać telefon. W okienku wyświetlacza pojawi się oznaczenia MUTING. Aby przywrócić głośność do poprzedniego poziomu, należy ponownie nacisnąć MUTING. 4 PL

15 + - Ustawianie pracy VIDEO Ustawianie kanału video Kanał video (kanał wyjściowy RF) jest kanałem, na Twój telewizor odbiera sygnały obrazu i dźwięku przekazane z odbiornika DVD/VCR za pośrednictwem kabla RF. Jeśli użyłeś złącza przewodu typu SCART, nie będziesz musiał dostrajać telewizora - po prostu wybierz kanał AV. Kanał AV jest już dostrojonym kanałem do optymalnego odtwarzania obrazów na telewizorze. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami tylko wtedy, gdy pojawią się zakłócenia obrazu, po tym jak przeniosłeś się w inne miejsce zamieszkania lub w okolicy rozpoczęła nadawanie nowa stacja, lub gdy zmieniłeś połączenie z kabla RF na łącze AV lub odwrotnie. Włącz odbiornik DVD/VCR oraz telewizor. Ustaw pusty kanał 6 w TV. Naciśnij / na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść w tryb czuwania. 4 Naciśnij i przytrzymaj, przez co najmniej 4 sekundy przycisk CH/PRESET + lub - w odbiorniku DVD/VCR. Na wyświetlaczu odbiornika DVD/VCR pojawi się RF 6. P RSET Na ekranie TV zostanie wyświetlony następujący obraz. Jeśli obraz śnieży to przejdź do kroku 5. Jeśli obraz jest czysty, naciśnij / na odbiorniku DVD/VCR, aby zachować ustawiony kanał RF. Kanał video jest ustawiony. 5 Naciśnij przycisk CH/PRESET + lub - na odbiorniku DVD/VCR, aby ustawić kanał video na wolnym kanale pomiędzy a 68, który nie jest zajęty przez żadną lokalną stację. Możesz również wyłączyć go, jeśli dalej występują zakłócenia, podczas gdy TV podłączony jest do odbiornika DVD/VCR. Kanał RF nie będzie zmieniony, dopóki nie zostanie wykonany krok 6. 6 Naciśnij / na odbiorniku DVD/VCR, aby zapamiętać nowy kanał RF. 7 Naciśnij /, aby przywrócić odbiornik DVD/VCR do trybu normalnej pracy (z trybu czuwania), a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami producenta TV, aby nastawić nowy kanał RF do odbiornika DVD/VCR. i Używanie menu głównego Niniejszy odbiornik DVD/VCR jest łatwy do zaprogramowania przy użyciu menu wyświetlanego na ekranie. Menu jest obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Naciśnij /, aby włączyć TV i odbiornik DVD/VCR. Naciśnij przycisk MENU (i). Menu główne pojawi się na ekranie TV. REC fosd ON OFF P SET R 6:9 4: Pr- ACMS DECO- DER TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD REC OK i Wskazuje obecnie wybraną ikonę. REC Ustawianie nagrywania czasowego (zob. strona 7). PR SET Menu ręcznego dostrajania (zob. strony 6-7). ACMS System Samoczynnego Zapamiętywania Kanałów (zob. strona 6). TIME DATE Ustawianie daty i zegara (zob. strona 8) O SYSTEM Służy do ustawiania systemu kolorów telewizora (zob. strona 9). O ABC OSD Zmiana ustawień języka w OSD. Można wybrać pomiędzy następującymi językami: Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Francuski, Polski, Czeski oraz Wegierski. O fosd ON/OFF Wyświetla aktualny tryb pracy odbiornika DVD/VCR (zob. strona 0). O 6:9/4: Wybór współczynnika kształtu TV (zob. strona 8). O DECODER Aby korzystać z płatnego dekodera telewizyjnego w połączeniu z odbiornikiem DVD/VCR (zob. strona 8). O OPR Poprawianie ustawień obrazu (zob. strona 4). O NIC Włączanie i wyłączanie cyfrowego dźwięku NICAM (zob. strona 8). Naciśnij B lub b, aby wybrać żądane menu.to select the desired menu. 4 Naciśnij przycisk ENTER/OK oraz V lub v, aby dokonać wyboru. 5 Aby powrócić do obrazu TV, naciśnij przycisk MENU (i). Menu główne video nie będzie wyświetlane poprawnie, jeśli do odbiornika DVD/VCR zostanie podłączone wejście video w systemie NTSC. PRZYGOTOWANIE 5 PL

16 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) Automatyczne dostrajanie stacji TV Jeśli chcesz skorzystać z Systemu Automatycznego Zapamiętywania Kanałów (ACMS), postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie. Możesz ustawić do 88 kanałów w odbiorniku DVD/VCR. Naciśnij /, aby włączyć odbiornik DVD/VCR. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać ACMS, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. Ręczne dostrajanie stacji TV W niektórych rejonach kraju nadawany sygnał może być zbyt słaby, aby odbiornik DVD/VCR mógł automatycznie dostroić lub przypisać stacje TV. Stacje o słabszym sygnale należy dostroić ręcznie, aby odbiornik DVD/VCR mógł je zapamiętać. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać PR SET, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. PR. MFT STACJA 0 C 0 00 PR-0 P SET R i Pr- ACMS ACMS 4 Naciśnij ponownie przycisk ENTER/OK, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie. 5 Naciśnij przycisk MENU (i), aby usunąć menu z ekranu TV. OK i 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 Pr- ACMS S E i Naciśnij przycisk MENU (i), a następnie naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, który chcesz dostroić (np. PR 07). Naciśnij przycisk ENTER/OK. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 ZMIANA : P R SET KASOWANIE :, OK i PR. MFT STACJA 09 C P SET R 4 Naciśnij przycisk INPUT SELECT, aby wybrać C (stacje standardowe) lub S (stacje kablowe): C0-C70, S0-S4. Wprowadź, za pomocą przycisków numerycznych, numer kanału dla stacji, którą chcesz dostroić. i PR. MFT STACJA 09 C0 00 P SET R i 6 PL

17 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) 5 Wyszukiwanie zostanie przerwane, gdy znaleziona zostanie stacja. Jeśli stacja nadaje VPS/PDC, jej nazwa zostanie samoczynnie zapamiętana. Dokładne dostrajanie odbywa się za pomocą przycisków V lub v. PR. MFT STACJA 09 C0 00 P R SET 6 Naciśnij przycisk b aby wybrać STATION i naciśnij przycisk ENTER/OK OK i Zmiana kolejności stacji TV Po dostrojeniu stacji TV możesz zmienić ich kolejność bez konieczności ponownego ich dostrajania. Instrukcje zawarte na tej stronie podpowiedzą Ci, w jaki sposób łatwo ustawić je w żądanej kolejności. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać PR SET, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. PR. MFT STACJA 0 C 0 00 PR-0 PRZYGOTOWANIE PR. MFT STACJA 09 C P SET R 7 Przycisku V lub v wybierz litery i cyfry składające się na nową nazwę stacji. Naciśnij przycisk B lub b, aby przesuwać się do przodu i do tyłu. Naciśnij przycisk ENTER/OK. 09 C0 00 CCVTV P SET R ZMIANA : KASOWANIE : 8 Naciśnij przycisk MENU (i) i potwierdź ulokowanie stacji. 09 C0 00 CCVTV P SET R ZMIANA : KASOWANIE : 9 Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z ekranu TV. Nowa stacja TV została dostrojona do odbiornika DVD/VCR. Jeśli chcesz ręcznie dostroić inne stacje, powtórz kroki -9.,, OK i OK i OK i P SET R Naciśnij przycisk MENU (i). Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, który chcesz przenieść (np. PR 07). Naciśnij przycisk b. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, na który chcesz go przenieść (np. PR 05). 4 Naciśnij przycisk ENTER/OK. Wybrany program zostanie przeniesiony na nowe miejsce. OK i 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR-0 06 C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R ZMIANA : KASOWANIE :, OK i OK i i 5 Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z ekranu TV. Jeśli chcesz przenieść inne stacje TV, powtórz kroki PL

18 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) Usuwanie stacji TV Po dostrojeniu stacji TV do odbiornika DVD/VCR możesz chcieć usunąć którąś z nich. Instrukcje zawarte na tej stronie podpowiedzą Ci, w jaki sposób łatwo usunąć niepożądaną stację. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać PR SET, a następnie naciśnij przycisk ENTER/OK. PR. MFT STACJA 0 C 0 00 PR-0 P SET R Naciśnij przycisk MENU (i). Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać numer programu, który chcesz usunąć (np. PR 0). i Ręczne ustawianie zegara Zegar w odbiorniku DVD/VCR steruje ustawieniami czasu, dnia i daty. Aby system SHOWVIEW pracował poprawnie, niezbędne jest ustawienie zegara. Naciśnij przycisk MENU (i). Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać TIME DATE i naciśnij przycisk ENTER/OK. Do ustawienia godzin (HOURS), minut (MIN- UTES), dni (DAYS), miesiąca (MONTH) i roku (YEAR), użyj przycisków numerycznych lub ustaw je naciskając przyciski V/v lub B/b na pilocie zdalnego sterowania. Pamiętaj, że odbiornik DVD/VCR używa 4-godzinnej notacji zegara, np. godz. po południu będzie wyświetlana jako :00. Dzień tygodnia pojawi się samoczynnie, gdy wprowadzisz rok. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 P SET R ZMIANA : KASOWANIE : Naciśnij przycisk B. Po krótkiej chwili wybrana stacja zostanie usunięta P SET R 4 Naciśnij przycisk MENU, aby usunąć menu z ekranu TV. Jeśli chcesz usunąć inne stacje TV, powtórz kroki -., OK i C0 00 PR-0 C0 00 PR-0 C06 00 PR-0 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 ZMIANA : KASOWANIE :, OK i TIME DATE HH MM DD MM YY - - : Jeśli się pomylisz, naciśnij przycisk B lub b i wprowadź poprawne dane. TIME DATE HH MM DD MM YY : CZW 4 Naciśnij przycisk MENU (i), aby usunąć menu z ekranu TV. Nowe ustawienia zegara są zachowane i pojawią się na wyświetlaczu odbiornika DVD/VCR. i i Jak wybrać zapamiętane stacje TV: Zapamiętane stacje mogą zostać wybrane na dwa sposoby. Naciśnij przycisk CH+ lub CH-, aby wybrać różne stacje zachowane przez odbiornik DVD/VCR. Możesz również bezpośrednio wybrać stację za pomocą przycisków numerycznych umieszczonych na pilocie zdalnego sterowania. 8 PL

19 Ustawienia pracy VIDEO (ciąg dalszy) Wybór systemu kodowania kolorów Odbiornik DVD/VCR wyposażony jest w podwójny system kodowania kolorów możesz odtwarzać kasety w systemie PAL oraz MESECAM. Podczas odtwarzania odbiornik DVD/VCR automatycznie rozpoznaje system kodowania kolorów. W przypadku jakichkolwiek problemów z kolorami, wybierz system kodowania ręcznie. Naciśnij przycisk MENU (i). Na ekranie TV pojawi się menu główne. Naciśnij przycisk B lub b, aby wybrać SYSTEM. PRZYGOTOWANIE REC fosd ON OFF P SET R 6:9 4: Pr- ACMS DECO- DER TIME DATE OPR SYS- TEM NIC AB C OSD SYS- TEM OK i Naciśnij przycisk ENTER/OK i naciskając przycisk V lub v wybierz w zależności od zastosowanego systemu kodowania KOLORÓW: REC fosd ON OFF AUTOPr- P SET TIME R PALACMS DATE MESECAM 6:9 4: DECO- DER OPR SYS- TEM NIC AB C OSD SYS- TEM OK i AUTO: Umożliwia samoczynne rozróżnianie sygnałów PAL i MESECAM. PAL: Stosuj, gdy odbierane są sygnały PAL lub, gdy kaseta nagrana jest w systemie PAL. MESECAM: Stosuj, gdy odbierane są sygnały MESECAM lub, gdy kaseta nagrana jest w systemie MESECAM. 4 Przy pomocy przycisków B lub b wybierz opcję RF AUDIO a następnie przy pomocy przycisków V lub v wybierz parametr RF AUDIO stosownie do potrzeb. REC fosd ON OFF RF I/I Pr- P SET TIME R RF ACMS B/G DATE RF D/K 6:9 4: DECO- DER OPR SYS- TEM NIC AB C OSD SYS- TEM OK i 5 Naciśnij przycisk MENU (i), aby usunąć menu z ekranu TV. 9 PL

20 Ustawienia pracy DVD Ogólne objaśnienia Niniejszy podręcznik zawiera podstawowe instrukcje użytkowania odbiornika DVD/VCR. Niektóre płyty DVD wymagają szczególnej obsługi lub umożliwiają korzystanie z ograniczonej ilości funkcji podczas odtwarzania. W przypadkach takich, to na ekranie telewizora pojawia się symbol oznaczający, że dana funkcja nie jest dozwolona dla tego odbiornika DVD/VCR lub nie jest dostępna dla tej płyty. Wyświetlacz ekranowy Ogólny tryb odtwarzania może być widoczny na ekranie telewizora. Niektóre z pozycji mogą być zmieniane za pomocą menu. Posługiwanie się wyświetlaczem ekranowym Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DVD DIS- PLAY. Używając przycisków V/v wybierz żądaną pozycję. Wybrana pozycja zostanie podświetlona. Naciskając przyciski B/b zmień ustawienia dla wybranej pozycji. Do zmiany ustawień można również użyć przycisków numerycznych (np. numer tytułu). W przypadku niektórych opcji naciśnij przycisk ENTER/OK, aby potwierdzić wybór ustawień. Ikony funkcji tymczasowego powtarzania A B TITLE CHAPT TRACK RESUME ALL A B OFF Powtórz tytuł Powtórz rozdział Powtórz ścieżkę (tylko płyty Video CD, nie posiadające systemu PBC) Powtórz wszystkie ścieżki (tylko płyty Video CD, nie posiadające systemu PBC) Powtórz A-B Wyłącz powtarzanie Rozpocznij odtwarzanie od tego miejsca Funkcja zabroniona lub niedostępna Uwagi Niektóre płyty mogą nie zawierać wszystkich funkcji wyświetlonych na ekranie z poniższego przykładu. Menu zniknie z ekranu, jeśli przez 0 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. DVD Pozycja Funkcja (Naciśnij przyciski V/v, aby wybrać żądaną pozycję) Sposób wyboru Numer tytułu / Pokazuje numer bieżącego tytułu i całkowitą ilość tytułów oraz przechodzi do wybranego numeru tytułu. B / b,lub cyfry oraz przycisk ENTER/OK Numer rozdziału Wyszukiwanie czasowe Język i tryb wyjścia dźwięku cyfrowego Język napisów Kąt Dźwięk / 0:0:09 ENG D 5. CH OFF / BYPASS Pokazuje numer bieżącego rozdziału i całkowitą ilość rozdziałów oraz przechodzi do wybranego numeru rozdziału. Pokazuje czas odtwarzania i wyszukuje wskazane miejsce na jego podstawie. Pokazuje aktualnie wybrany język ścieżki dźwiękowej, sposób kodowania, numer kanału oraz zmienia te ustawienia. Pokazuje aktualnie wybrany język napisów oraz zmienia jego ustawienia. Pokazuje numer bieżącego kąta ujęcia kamery oraz całkowitą ich ilość, a także zmienia numer kąta. Pokazuje aktualny tryb odtwarzania dźwięku oraz zmienia jego ustawienia. B / b,. / > lub cyfry oraz przycisk ENTER/OK cyfry oraz przycisk ENTER/OK B / b, lub AUDIO B / b, lub SUBTITLE B / b, lub ANGLE B / b, lub SOUND FIELD VCD.0 VCD. Pozycja Funkcja (Naciśnij przyciski V/v, aby wybrać żądaną pozycję) Sposób wyboru Numer tytułu / Pokazuje numer bieżącej ścieżki oraz liczbę ścieżek, tryb PBC oraz przechodzi do wybranego numeru ścieżki. B / b, lub cyfry oraz przycisk ENTER/OK Czas 0:0:09 Pokazuje czas odtwarzania (tylko na wyświetlaczu) Kanał dźwiękowy ST Pokazuje i zmienia aktualny kanał dźwiękowy. B / b, lub AUDIO Dźwięki BYPASS Pokazuje aktualny tryb dźwięku oraz zmienia jego ustawienia. B / b, lub SOUND FIELD 0 PL

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Podstawowe funkcje Wyłącza program PowerVCR. Minimalizuje PowerVCR. Włącza pomoc Online (wymaga połączenia z Internetem). Informacje o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

TV-1800 PCTV Tuner Informacje na temat produktu Łącza. Panel sterowania

TV-1800 PCTV Tuner Informacje na temat produktu Łącza. Panel sterowania Informacje na temat produktu Łącza Złącze VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Panel sterowania CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania Niżej opisane symbole są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na samym urządzeniu w celu zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz w celu zapobieżenia obrażeniom lub uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości.

NOWOŚĆ. W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości. NOWOŚĆ W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości. Seria JAZZ posiada szeroką gamę elementów do stworzenia systemu dźwięku przestrzennego w budynkach, biurach, przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne:

Zawartość pudełka: Rejestracja: Zasady ogólne: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość pudełka: NDX400 Przewód zasilający Przewód audio RCA (cinch) Instrukcja obsługi Umowa gwarancyjna Rejestracja: Proszę zarejestrować sprzęt na stronie http://www.numark.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI TV TUNER USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fabrycznie nowy TV Tuner USB 2.0 z pilotem oraz oprogramowaniem na CD. Karta analogowa, przeznaczona do odbioru telewizji z anten naziemnych i TV kablowej, a także podłączanie

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB ION

Gramofon z wyjściem USB ION INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB ION Nr produktu 304494 Strona 1 z 8 Krótki przewodnik Upewnij się czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu - Gramofon CD - Slipmata - Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Instrukcja obsługi - SR30 Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Zasady działania: Urządzenie zawiera wysokiej jakości odbiornik radiowy z czułym dwuzakresowym radiem AM/FM, cyfrowym wyświetlaczem,

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci.

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci. Art. Nr 99 48 67 Aparat Aiptek www.conrad.pl Jak używać Twojego aparatu: Wstęp: Aparat ten jest przystosowany do robienia i przechowywania 107 zdjęć QVGA(320 X 240 pikseli) lub 26 zdjęć VGA(640 x 480 pikseli).

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Spis treści V2.1 Rozdział 1Instalacja sprzętowa karty PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Wymagania systemowe... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo