ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania"

Transkrypt

1 Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania Uzyskane uprawnienia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi Ŝurawia samojezdnego, stosowanego na podwoziu pojazdu, zawierającego przestrzeń ładunkową. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego. Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego

2 Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych Kierowca wózków jezdniowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - podnośnikowe Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego dla grupy IP lub IIP Uzyskanie uprawnień Przygotowanie do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych Przygotowanie do egzaminu na uprawnienie konserwatora wózków przed Komisją Egzaminacyjną UDT Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) szkolenia (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN Dz. U. Nr 31, poz.216) Egzamin wewnętrzny; Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) KsiąŜeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

3 Operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień. Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień. Operator maszyn sterowanych numerycznie Wózki jezdniowe UDT + wymiana butli Zapoznanie z budową i zasadą działania urządzeń CNC róŝnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację przygotowanie absolwenta do samodzielnego obsługiwania stanowiska roboczego zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu, bezpieczeństwem przeciwpoŝarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi wózków widłowych. Kursant po zdaniu egzaminu jest Skalnego KsiąŜeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KsiąŜeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego

4 Obsługa suwnic Wyciągarki hakowe Hakowy przygotowany do zawodu operatora Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego dla grupy IS lub IIS IS- suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągniki według kategorii IW i suwnice według kategorii IIS IIS- suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi cięgników oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy hakowego - suwnicy Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie Kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego Zaświadczenie Kwalifikacyjne (Dz.

5 śurawie wieŝowe Operator Ŝurawi przenośnych, przewoźnych, stacjonarnych, ( bez ograniczeń masy) Operator Ŝurawi samojezdnych (II ś) Przygotowanie do egz. na uprawnienia zawodowe Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania Ŝurawi wieŝowych Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do obsługi Ŝurawi przenośnych, przewoźnych, stacjonarnych (bez ograniczeń masy) Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi zurawi II grupy. Osoba zostaje przygotowana do egzaminu państwowego. U. 2000, Nr 122,poz. 1321) Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego Zaświadczenie Kwalifikacyjne (Dz. U. 2000, Nr 122,poz. 1321) Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Operator Ŝurawi wieŝowych (I ś) Obsługa Ŝurawi stałych, przenośnych, przewoźnych i samojezdnych Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności z zakresu obsługi zurawia wieŝowego. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi Ŝurawi oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz.

6 U. Nr 122, poz.1321) Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny wybuchowy Klasa I Przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawowy + cysterny ADR podstawowy Zapoznanie kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne z zagroŝeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak równieŝ przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych oraz Egzamin państwowy w skład komisji wchodzi przedstawiciel marszałka województwa. ADR - Zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne Rozp. Min Infr. z dn Dz. U. Nr 187, poz.1571) Egzamin państwowy Uprawnienia ADR (MI Dz. U. 187, 2005, poz. 1571) kursu wydane przez ATC s.c.

7 ADR cysterna ADR dla magazynierów i sprzedawców Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny Promieniotwórczy Klasa VII ADR klasa I ( materiały wybuchowe) przygotowanie do egzaminu państwowego. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego magazynowania i spedycji materiałów niebezpiecznych. Zapoznanie kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne z zagroŝeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak równieŝ przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej przewozu materiałów wybuchowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. kursu wydane przez ATC s.c. Pracownik magazynu z towarami niebezpiecznymi. Egzamin państwowy w skład komisji wchodzi przedstawiciel marszałka województwa. ADR - Zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne Rozp. Min Infr. z dn Dz. U. Nr 187, poz.1571) kursu wydane przez ATC s.c. Początkowy dla kandydatów na Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielania kursu

8 doradców ADR Prawo jazdy kategorii B Kat. C Kat. D z kat. B Kat. C Kat. T doradztwa w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych Zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego, techniką kierowania pojazdem, czynnościami kontrolno obsługowymi, zasadami przewozu osób i ładunków, pierwszą pomocą przedlekarską. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy umiejętności poruszania się samochodem cięŝarowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się autobusem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób posiadających prawo jazdy kat. B Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy umiejętności poruszania się samochodem cięŝarowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się ciągnikiem oraz przygotowanie do wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. Zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego (Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 217 z dnia ) Prawo jazdy Prawo jazdy Prawo jazdy Prawo jazdy

9 Kat. D z kat. C Kat. E + B Kat. E + C Licencja dla taksówkarzy Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy egzaminu państwowego Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się autobusem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób posiadających prawo jazdy kat. C Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się samochodem osobowym z przyczepą Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się samochodem cięŝarowym z przyczepą Uzyskanie uprawnień Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych na kursie prawa jazdy. Szkolenia obejmuje praktykę w trakcie prowadzonych zajęć prawa jazdy. Osoba zostaje równieŝ przygotowana do egzaminu państwowego. Prawo jazdy Prawo jazdy Prawo jazdy szkolenia, Licencja do uzyskania w UM na podstawie egzaminu przed komisją Prezydenta Miasta kursu wydane przez ATC s.c. Napełnianie zbiorników LPG z Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności

10 egzaminem związanych z napełnianiem zbiorników LPG kursu wydane przez ATC s.c. Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi zbiorników samochodowych gazem LPG Egzamin przez Transportowym Dozorem Technicznym Lakiernik samochodowy Przyuczenie do zawodu Do zasadniczych celów kursu naleŝy zaliczyć: - zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej do wykonywania zawodu lakiernik samochodowego; - zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wykonania konstrukcji metalowych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216)

11 Mechanik samochodowy Obsługa urządzeń do napełniania i opróŝniania zbiorników transportowych. Z egzaminem Kurs kompetencji zawodowych przewoźników drogowych Spawanie w osłonie gazów Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac mechanika samochodowego Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi zbiorników LPG w zakresie ich napełniania i opróŝniania. Kursant zostanie przygotowany do egzaminu państwowego. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, prowadzonego przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Kursant po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje certyfikat kompetencji zawodowej, umoŝliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu i logistyki. Przygotowanie do wykonywania zawodu spawacza Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) kursu wydane przez ATC s.c. kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin państwowy uprawnieniaksiąŝeczka spawacza i świadectwo egzaminu spawalniczego w jęz. ang. lub niem. Euronorma PN-EN 287-1:2007

12 Spawanie acetylenowo-tlenowe-311 Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim) Euronorma PN-EN 287-1:2007 Spawanie łukowe elektrodą otuloną Spawanie metodą MAG 135 i 136 Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim ) Euronorma PN-EN 287-1:2007 Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim )

13 Spawanie metodą TIG-141 Cięcie gazowe i sczepianie elektryczne Spawanie gazowe Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MAG Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania prac w zakresie cięcia i sczepiania stali Przygotowanie do wykonywania zawodu spawacza Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, Euronorma PN-EN 287-1:2007 Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim ) Euronorma PN-EN 287-1:2007 Egzamin przed Spawalniczą Komisją Egzaminacyjną Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN,Dz. U. Nr 31,poz.216) Egzamin państwowy uprawnieniaksiąŝeczka spawacza i świadectwo spawalnicze Euronorma PN-EN 287-1:2007 Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w

14 Spawanie blach spoinami czołowymi - MAG Spawanie rur spoinami czołowymi - MAG Spawanie gazowe blach Spawanie gazowe rur związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania gazowego blach. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania gazowego rur Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Spawanie blach i rur spoinami Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i Certyfikat euro spawacza,

15 pachwinowymi TIG Spawanie blach spoinami czołowymi - TIG Spawanie rur spoinami czołowymi - TIG Spawanie - wznowienie uprawnień podstawowe Spawanie - wznowienie uprawnień ponadpodstawowe praktyczne do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania Celem szkolenia jest wznowienie uprawnień spawalniczych Celem szkolenia jest wznowienie uprawnień spawalniczych w zaleŝności od posiadanej metody. ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

16 Cięcie plazmą Stolarz meblowy STOLARZ Cieśla Blacharz budowlany Dekarz Szkolenie ma na celu przygotowanie kursanta do cięcia róŝnych rodzajów stali za pomocą palnika plazmowego. Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac stolarskich Przyuczenie do zawodu stolarza Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac ciesielskich Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac blacharza budowlanego Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin kwalifikacyjny Izby

17 wykonywania prac w budownictwie przy dachach. Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Doskonalący Przygotowanie do egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury Egzamin wewnętrzny kursu (MEN, Dz. U. 2006, Nr 31, poz. 216) Egzamin przed Min. Infrastruktury Drwal operator pilarki Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu drwala operator pilarki Egzamin wewnętrzny (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Doskonalący Przygotowanie do egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury Egzamin wewnętrzny kursu (MEN, Dz. U. 2006, Nr 31, poz. 216) Egzamin przed Min. Infrastruktury BRUKARZ Przygotowanie do zawodu brukarza Zaświadczenie ukończenia kursu

18 (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Brukarz z obsługą zagęszczarki Energetyczny Monter drzwi i okien PCV Uprawnienia SEP do 1 kv z egzaminem państwowym Murarz - tynkarz Murarz - cieśla Pilarz - drwal Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do zawodu Celem jest przygotowanie do wykonywania prac murarskich oraz zabezpieczeń i wykończeń w drewnie. Przygotowanie do zawodu Uprawnienia na zagęszczarki potwierdzone egzaminem państwowym Egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną URE. Zaświadczenie PAKZ zgodne z MEN Egzamin państwowy Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Nabywa uprawnienia do wykonywania prostych prac murarskich i obróbek w drewnie. Egzamin Rejonowej Dyrekcji

19 Glazurnik - posadzkarz Monter wykończeń wnętrz Betoniarz - zbrojarz Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Wykonywanie pomiarów ochronnych Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do zawodu Celem jest przygotowanie do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przyłączy do instalacji komunalnych. Celem jest przygotowanie do wykonywania pomiarów ochronnych w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kv. Lasów Państwowych Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Nabywa uprawnienia do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przyłączy do instalacji komunalnych. Otrzyma, po złoŝonym egzaminie, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pomiarów ochronnych w urządzeniach

20 Elektryk Obsługa sieci elektroenergetycznych do 1 Kv i powyŝej ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Palacz kotłów CO Celem jest przygotowanie do wykonywania obsługi i eksploatacji urządzeń o zasilaniu elektrycznym do 1 kv. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń, instalacji sieci elektrycznych do 1 KV. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienie państwowe. Celem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnej obsługi urządzeń centralnego ogrzewania. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienie państwowe. i instalacjach o napięciu do 1 kv. Otrzyma, po złoŝonym egzaminie, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i eksploatacji urządzeń o zasilaniu elektrycznym do 1 kv. Uprawnienia wydane przez Zrzeszenie Elektryków Polskich Świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej Uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych

21 Palacz CO wznowienie uprawnień (EGZAMIN) Kurs komputerowy OFFICE Projektowanie stron www Celem szkolenia jest wznowienie uprawnień obsługi urządzeń centralnego ogrzewania. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienie państwowe. Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi pakietu OFFICE Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia stron www Uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych kursu wydane przez ATC s.c. kursu wydane przez ATC s.c. Kurs Komputerowy ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) Grafika komputerowa AutoCAD 2D Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika oprogramowaniem komputera oraz jego obsługa w stopniu wystarczającym do poznania certyfikatu ECDL Podczas szkolenia kursant nabywa umiejętności związane z obsługą graficznych programów komputerowych, przetwarzaniem i modyfikacją danych, szablonami graficznymi itp. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z najwaŝniejszymi funkcjami programu przy tworzeniu projektów budowlanych oraz urządzeń przemysłowych i narzędzi mechanicznych. Po zdaniu egzaminu z wszystkich modułów (7) kursanci otrzymują Kartę ECDL i Certyfikat ECDL kursu wydane przez WKK Sp. z o. o.. Nabywania umiejętność projektowania obiektów budowlanych, urządzeń przemysłowych.

22 AutoCAD zaawansowany (2D) komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Mechanical- podstawowy komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Mechanical zaawansowany komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Electrikal podstawowy komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD geodezyjny -podstawowy komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD geodezyjny zaawansowany komputerowe wspomaganie projektowania

23 AutoCAD 3D Kurs specjalistów personalnych i działów kadr Płace od podstaw Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników Zarządzanie zasobami ludzkimi Pracownik administracyjno biurowy z zagadnieniami kadrowo- płacowymi Profesjonalna Asystentka Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z najwaŝniejszymi funkcjami programu przy tworzeniu projektów budowlanych oraz urządzeń przemysłowych i narzędzi mechanicznych. Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w dziale personalnym lub pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe. Kurs ma na celu zapoznanie z najwaŝniejszymi zagadnieniami takimi jak naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, naliczanie składek ZUS, Nabywania umiejętność projektowania obiektów budowlanych, urządzeń przemysłowych. Przygotowanie do pracy w komórkach personalnych i kadrowych. Przygotowanie do naliczania płac i prowadzenia spraw finansowych w komórkach kadrowych.

24 Archiwizacja dokumentów i danych Rachunkowość uproszczona (podstawy księgowości) Kucharz Barman - kelner Rzeźnik - wędliniarz Szkolenie ma za zadanie przygotowanie kursanta do profesjonalnej obsługi archiwum, komplementowaniu oraz systematyzowaniu dokumentów. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w dziale rachunkowości Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kucharza Przyuczenie do zawodu Przyuczenie do zawodu rzeźnik - wędliniarz kursu wydane przez ATC s.c. kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego szkolenia (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Przetwórca ryb Przygotowanie do zawodu Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

25 Pomorza Środkowego Magazynier z obsługą komputera Magazynier sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw Egzamin + zaświadczenie o ukończeniu kursu, według formularza MEN Egzamin + zaświadczenie o ukończeniu kursu, według formularza MEN Sprzedawca- detalista z obsługą kas fiskalnych Przyuczenie do zawodu Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Obsługa kas fiskalnych Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi klienta i podstawy obsługi kasy fiskalnej Przygotowanie do samodzielnego obsługiwania kas fiskalnych kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216)

26 PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Kasjer Walutowy Profesjonalna obsługa klienta Komunikacja interpersonalna w relacjach z klientem Zarządzanie sprzedaŝą Negocjacje handlowe jako klucz do biznesu Profesjonalny przedstawiciel handlowy Pracownik ochrony fizycznej I stopnia przygotowujący do egzaminu na licencję Przygotowanie do zawodu sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin Wojewódzkiego komendanta Policji

27 MasaŜ klasyczny, segmentarny i sportowy Przyuczenie do zawodu (wymagane wykształcenie średnie) Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Fryzjer damski szkolenie indywidualne Przyuczenie do zawodu Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Fryzjer FRYZJER Fryzjer Przyuczenie do zawodu fryzjera Przygotowanie do zawodu fryzjera Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN Dz. U. Nr 31, poz.216) Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216)

28 wykonywania zawodu fryzjera Pracownik obsługi hotelowej - pokojowa Zarządzanie wizerunkiem firmy Innowacyjne zarządzanie własną firmą Zarządzanie procesem produkcyjnym w własnej firmie Audytor wewnętrzny ISO 9001 Pełnomocnik ISO 9001 Przyuczenie do zawodu szkolenia (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Zdanie egzaminu będzie potwierdzone Certyfikatem wydanym przez Uznane Jednostki Certyfikujące Zdanie egzaminu będzie potwierdzone Certyfikatem wydanym przez Uznane Jednostki Certyfikujące

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008. Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008. Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008 Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób Efektywność (liczba osób) Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY L.p. Numer i znak decyzji Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W RZESZOWIE INFORMATOR O SZKOLENIACH, KURSACH I JEDNOSTKACH SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Krosno 2008 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Rzeszów 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2014 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje.

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje. TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE *I N T E R W I E D Z A* Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Rok założenia 1990 KRS 182820, 45-064 Opole, ul. Damrota 10, NIP 754-10-00-156 (77) 4566-568, 453-02-55 w. 341, 454-58-66

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Obsługa kasy fiskalnej z obsługą klienta 60 osób 2. Aranżacja ogrodów 10 osób 3. Kelner barman z językiem angielskim 10 osób 4. ABC Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji szkolenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. EDUK@TOR Kursy i szkolenia al 23 Stycznia 18 86-300 Grudziądz tel./fax (56) 642-70-37 kom. 509-827-590

KATALOG SZKOLEŃ. EDUK@TOR Kursy i szkolenia al 23 Stycznia 18 86-300 Grudziądz tel./fax (56) 642-70-37 kom. 509-827-590 1 EDUK@TOR Kursy i szkolenia al 23 Stycznia 18 86-300 Grudziądz tel./fax (56) 642-70-37 kom. 509-827-590 KATALOG SZKOLEŃ Nasz Ośrodek Szkoleniowy realizuje szkolenia z zakresu: Operatorów maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 6

Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 6 Mazowiecki Ośrodek Badawczo Innowacyjno Szkoleniowy SPAWALNIK Sp. z o.o. 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich 6 NOWOCZESNY MAGAZYNIER MAZOWIECKI OŚRODEK BADAWCZO INNOWACYJNO - SZKOLENIOWY Magazynier

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński marzec 2008r.

Stargard Szczeciński marzec 2008r. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za 2007r. oraz informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Stargardzkim na koniec 2007r. Stargard Szczeciński marzec 2008r. Spis

Bardziej szczegółowo