ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania"

Transkrypt

1 Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania Uzyskane uprawnienia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi Ŝurawia samojezdnego, stosowanego na podwoziu pojazdu, zawierającego przestrzeń ładunkową. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego. Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego

2 Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych Kierowca wózków jezdniowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - podnośnikowe Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego dla grupy IP lub IIP Uzyskanie uprawnień Przygotowanie do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych Przygotowanie do egzaminu na uprawnienie konserwatora wózków przed Komisją Egzaminacyjną UDT Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) szkolenia (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN Dz. U. Nr 31, poz.216) Egzamin wewnętrzny; Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) KsiąŜeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

3 Operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień. Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień. Operator maszyn sterowanych numerycznie Wózki jezdniowe UDT + wymiana butli Zapoznanie z budową i zasadą działania urządzeń CNC róŝnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację przygotowanie absolwenta do samodzielnego obsługiwania stanowiska roboczego zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu, bezpieczeństwem przeciwpoŝarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi wózków widłowych. Kursant po zdaniu egzaminu jest Skalnego KsiąŜeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KsiąŜeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego

4 Obsługa suwnic Wyciągarki hakowe Hakowy przygotowany do zawodu operatora Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi suwnic oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego dla grupy IS lub IIS IS- suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągniki według kategorii IW i suwnice według kategorii IIS IIS- suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi cięgników oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy hakowego - suwnicy Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie Kwalifikacyjne Dz. U. Nr 122, poz.1321) Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego Zaświadczenie Kwalifikacyjne (Dz.

5 śurawie wieŝowe Operator Ŝurawi przenośnych, przewoźnych, stacjonarnych, ( bez ograniczeń masy) Operator Ŝurawi samojezdnych (II ś) Przygotowanie do egz. na uprawnienia zawodowe Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania Ŝurawi wieŝowych Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do obsługi Ŝurawi przenośnych, przewoźnych, stacjonarnych (bez ograniczeń masy) Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi zurawi II grupy. Osoba zostaje przygotowana do egzaminu państwowego. U. 2000, Nr 122,poz. 1321) Egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego Zaświadczenie Kwalifikacyjne (Dz. U. 2000, Nr 122,poz. 1321) Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Operator Ŝurawi wieŝowych (I ś) Obsługa Ŝurawi stałych, przenośnych, przewoźnych i samojezdnych Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności z zakresu obsługi zurawia wieŝowego. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi Ŝurawi oraz przygotowanie ich do egzaminu kwalifikacyjnego Zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego Egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego lub przed Transportowym Dozorem Technicznym (Zaświadczenie kwalifikacyjne Dz.

6 U. Nr 122, poz.1321) Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny wybuchowy Klasa I Przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawowy + cysterny ADR podstawowy Zapoznanie kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne z zagroŝeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak równieŝ przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych oraz Egzamin państwowy w skład komisji wchodzi przedstawiciel marszałka województwa. ADR - Zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne Rozp. Min Infr. z dn Dz. U. Nr 187, poz.1571) Egzamin państwowy Uprawnienia ADR (MI Dz. U. 187, 2005, poz. 1571) kursu wydane przez ATC s.c.

7 ADR cysterna ADR dla magazynierów i sprzedawców Przewóz towarów niebezpiecznych ADR specjalistyczny Promieniotwórczy Klasa VII ADR klasa I ( materiały wybuchowe) przygotowanie do egzaminu państwowego. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego magazynowania i spedycji materiałów niebezpiecznych. Zapoznanie kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne z zagroŝeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak równieŝ przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczącej przewozu materiałów wybuchowych oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. kursu wydane przez ATC s.c. Pracownik magazynu z towarami niebezpiecznymi. Egzamin państwowy w skład komisji wchodzi przedstawiciel marszałka województwa. ADR - Zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewoŝących towary niebezpieczne Rozp. Min Infr. z dn Dz. U. Nr 187, poz.1571) kursu wydane przez ATC s.c. Początkowy dla kandydatów na Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielania kursu

8 doradców ADR Prawo jazdy kategorii B Kat. C Kat. D z kat. B Kat. C Kat. T doradztwa w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych Zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego, techniką kierowania pojazdem, czynnościami kontrolno obsługowymi, zasadami przewozu osób i ładunków, pierwszą pomocą przedlekarską. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy umiejętności poruszania się samochodem cięŝarowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się autobusem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób posiadających prawo jazdy kat. B Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy umiejętności poruszania się samochodem cięŝarowym oraz przygotowanie do egzaminu państwowego Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się ciągnikiem oraz przygotowanie do wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. Zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego (Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 217 z dnia ) Prawo jazdy Prawo jazdy Prawo jazdy Prawo jazdy

9 Kat. D z kat. C Kat. E + B Kat. E + C Licencja dla taksówkarzy Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy egzaminu państwowego Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się autobusem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób posiadających prawo jazdy kat. C Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się samochodem osobowym z przyczepą Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności poruszania się samochodem cięŝarowym z przyczepą Uzyskanie uprawnień Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych na kursie prawa jazdy. Szkolenia obejmuje praktykę w trakcie prowadzonych zajęć prawa jazdy. Osoba zostaje równieŝ przygotowana do egzaminu państwowego. Prawo jazdy Prawo jazdy Prawo jazdy szkolenia, Licencja do uzyskania w UM na podstawie egzaminu przed komisją Prezydenta Miasta kursu wydane przez ATC s.c. Napełnianie zbiorników LPG z Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności

10 egzaminem związanych z napełnianiem zbiorników LPG kursu wydane przez ATC s.c. Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi zbiorników samochodowych gazem LPG Egzamin przez Transportowym Dozorem Technicznym Lakiernik samochodowy Przyuczenie do zawodu Do zasadniczych celów kursu naleŝy zaliczyć: - zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej do wykonywania zawodu lakiernik samochodowego; - zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wykonania konstrukcji metalowych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216)

11 Mechanik samochodowy Obsługa urządzeń do napełniania i opróŝniania zbiorników transportowych. Z egzaminem Kurs kompetencji zawodowych przewoźników drogowych Spawanie w osłonie gazów Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac mechanika samochodowego Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi zbiorników LPG w zakresie ich napełniania i opróŝniania. Kursant zostanie przygotowany do egzaminu państwowego. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego, prowadzonego przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Kursant po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje certyfikat kompetencji zawodowej, umoŝliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu i logistyki. Przygotowanie do wykonywania zawodu spawacza Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) kursu wydane przez ATC s.c. kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin państwowy uprawnieniaksiąŝeczka spawacza i świadectwo egzaminu spawalniczego w jęz. ang. lub niem. Euronorma PN-EN 287-1:2007

12 Spawanie acetylenowo-tlenowe-311 Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim) Euronorma PN-EN 287-1:2007 Spawanie łukowe elektrodą otuloną Spawanie metodą MAG 135 i 136 Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim ) Euronorma PN-EN 287-1:2007 Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim )

13 Spawanie metodą TIG-141 Cięcie gazowe i sczepianie elektryczne Spawanie gazowe Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi MAG Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania prac w zakresie cięcia i sczepiania stali Przygotowanie do wykonywania zawodu spawacza Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, Euronorma PN-EN 287-1:2007 Egzamin państwowy; Uprawnienia spawacza (KsiąŜka Spawacza; Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w j. ang. lub niemieckim ) Euronorma PN-EN 287-1:2007 Egzamin przed Spawalniczą Komisją Egzaminacyjną Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN,Dz. U. Nr 31,poz.216) Egzamin państwowy uprawnieniaksiąŝeczka spawacza i świadectwo spawalnicze Euronorma PN-EN 287-1:2007 Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w

14 Spawanie blach spoinami czołowymi - MAG Spawanie rur spoinami czołowymi - MAG Spawanie gazowe blach Spawanie gazowe rur związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania gazowego blach. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania gazowego rur Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Spawanie blach i rur spoinami Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i Certyfikat euro spawacza,

15 pachwinowymi TIG Spawanie blach spoinami czołowymi - TIG Spawanie rur spoinami czołowymi - TIG Spawanie - wznowienie uprawnień podstawowe Spawanie - wznowienie uprawnień ponadpodstawowe praktyczne do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG. Kursant nabywa cenne umiejętności pod kątem przygotowania do nowej pracy, związane z umiejętnościami spawania Celem szkolenia jest wznowienie uprawnień spawalniczych Celem szkolenia jest wznowienie uprawnień spawalniczych w zaleŝności od posiadanej metody. ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Certyfikat euro spawacza, ksiąŝeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

16 Cięcie plazmą Stolarz meblowy STOLARZ Cieśla Blacharz budowlany Dekarz Szkolenie ma na celu przygotowanie kursanta do cięcia róŝnych rodzajów stali za pomocą palnika plazmowego. Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac stolarskich Przyuczenie do zawodu stolarza Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac ciesielskich Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac blacharza budowlanego Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin kwalifikacyjny Izby

17 wykonywania prac w budownictwie przy dachach. Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Doskonalący Przygotowanie do egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury Egzamin wewnętrzny kursu (MEN, Dz. U. 2006, Nr 31, poz. 216) Egzamin przed Min. Infrastruktury Drwal operator pilarki Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu drwala operator pilarki Egzamin wewnętrzny (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Doskonalący Przygotowanie do egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury Egzamin wewnętrzny kursu (MEN, Dz. U. 2006, Nr 31, poz. 216) Egzamin przed Min. Infrastruktury BRUKARZ Przygotowanie do zawodu brukarza Zaświadczenie ukończenia kursu

18 (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Brukarz z obsługą zagęszczarki Energetyczny Monter drzwi i okien PCV Uprawnienia SEP do 1 kv z egzaminem państwowym Murarz - tynkarz Murarz - cieśla Pilarz - drwal Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do zawodu Celem jest przygotowanie do wykonywania prac murarskich oraz zabezpieczeń i wykończeń w drewnie. Przygotowanie do zawodu Uprawnienia na zagęszczarki potwierdzone egzaminem państwowym Egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną URE. Zaświadczenie PAKZ zgodne z MEN Egzamin państwowy Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Nabywa uprawnienia do wykonywania prostych prac murarskich i obróbek w drewnie. Egzamin Rejonowej Dyrekcji

19 Glazurnik - posadzkarz Monter wykończeń wnętrz Betoniarz - zbrojarz Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Wykonywanie pomiarów ochronnych Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do zawodu Przygotowanie do zawodu Celem jest przygotowanie do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przyłączy do instalacji komunalnych. Celem jest przygotowanie do wykonywania pomiarów ochronnych w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kv. Lasów Państwowych Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Nabywa uprawnienia do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przyłączy do instalacji komunalnych. Otrzyma, po złoŝonym egzaminie, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pomiarów ochronnych w urządzeniach

20 Elektryk Obsługa sieci elektroenergetycznych do 1 Kv i powyŝej ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Palacz kotłów CO Celem jest przygotowanie do wykonywania obsługi i eksploatacji urządzeń o zasilaniu elektrycznym do 1 kv. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi urządzeń, instalacji sieci elektrycznych do 1 KV. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienie państwowe. Celem szkolenia jest przygotowanie do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnej obsługi urządzeń centralnego ogrzewania. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienie państwowe. i instalacjach o napięciu do 1 kv. Otrzyma, po złoŝonym egzaminie, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i eksploatacji urządzeń o zasilaniu elektrycznym do 1 kv. Uprawnienia wydane przez Zrzeszenie Elektryków Polskich Świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej Uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych

21 Palacz CO wznowienie uprawnień (EGZAMIN) Kurs komputerowy OFFICE Projektowanie stron www Celem szkolenia jest wznowienie uprawnień obsługi urządzeń centralnego ogrzewania. Kursant po zdaniu egzaminu otrzymuje uprawnienie państwowe. Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi pakietu OFFICE Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia stron www Uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych kursu wydane przez ATC s.c. kursu wydane przez ATC s.c. Kurs Komputerowy ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) Grafika komputerowa AutoCAD 2D Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika oprogramowaniem komputera oraz jego obsługa w stopniu wystarczającym do poznania certyfikatu ECDL Podczas szkolenia kursant nabywa umiejętności związane z obsługą graficznych programów komputerowych, przetwarzaniem i modyfikacją danych, szablonami graficznymi itp. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z najwaŝniejszymi funkcjami programu przy tworzeniu projektów budowlanych oraz urządzeń przemysłowych i narzędzi mechanicznych. Po zdaniu egzaminu z wszystkich modułów (7) kursanci otrzymują Kartę ECDL i Certyfikat ECDL kursu wydane przez WKK Sp. z o. o.. Nabywania umiejętność projektowania obiektów budowlanych, urządzeń przemysłowych.

22 AutoCAD zaawansowany (2D) komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Mechanical- podstawowy komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Mechanical zaawansowany komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Electrikal podstawowy komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD geodezyjny -podstawowy komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD geodezyjny zaawansowany komputerowe wspomaganie projektowania

23 AutoCAD 3D Kurs specjalistów personalnych i działów kadr Płace od podstaw Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników Zarządzanie zasobami ludzkimi Pracownik administracyjno biurowy z zagadnieniami kadrowo- płacowymi Profesjonalna Asystentka Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z najwaŝniejszymi funkcjami programu przy tworzeniu projektów budowlanych oraz urządzeń przemysłowych i narzędzi mechanicznych. Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w dziale personalnym lub pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe. Kurs ma na celu zapoznanie z najwaŝniejszymi zagadnieniami takimi jak naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, naliczanie składek ZUS, Nabywania umiejętność projektowania obiektów budowlanych, urządzeń przemysłowych. Przygotowanie do pracy w komórkach personalnych i kadrowych. Przygotowanie do naliczania płac i prowadzenia spraw finansowych w komórkach kadrowych.

24 Archiwizacja dokumentów i danych Rachunkowość uproszczona (podstawy księgowości) Kucharz Barman - kelner Rzeźnik - wędliniarz Szkolenie ma za zadanie przygotowanie kursanta do profesjonalnej obsługi archiwum, komplementowaniu oraz systematyzowaniu dokumentów. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w dziale rachunkowości Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kucharza Przyuczenie do zawodu Przyuczenie do zawodu rzeźnik - wędliniarz kursu wydane przez ATC s.c. kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego szkolenia (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego Przetwórca ryb Przygotowanie do zawodu Egzamin kwalifikacyjny Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

25 Pomorza Środkowego Magazynier z obsługą komputera Magazynier sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw Egzamin + zaświadczenie o ukończeniu kursu, według formularza MEN Egzamin + zaświadczenie o ukończeniu kursu, według formularza MEN Sprzedawca- detalista z obsługą kas fiskalnych Przyuczenie do zawodu Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Obsługa kas fiskalnych Obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi klienta i podstawy obsługi kasy fiskalnej Przygotowanie do samodzielnego obsługiwania kas fiskalnych kursu wydane przez ATC s.c. Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie Ukończenia Kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216)

26 PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH Kasjer Walutowy Profesjonalna obsługa klienta Komunikacja interpersonalna w relacjach z klientem Zarządzanie sprzedaŝą Negocjacje handlowe jako klucz do biznesu Profesjonalny przedstawiciel handlowy Pracownik ochrony fizycznej I stopnia przygotowujący do egzaminu na licencję Przygotowanie do zawodu sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin Wojewódzkiego komendanta Policji

27 MasaŜ klasyczny, segmentarny i sportowy Przyuczenie do zawodu (wymagane wykształcenie średnie) Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Fryzjer damski szkolenie indywidualne Przyuczenie do zawodu Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Fryzjer FRYZJER Fryzjer Przyuczenie do zawodu fryzjera Przygotowanie do zawodu fryzjera Przyuczenie do zawodu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do Egzamin wewnętrzny Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN Dz. U. Nr 31, poz.216) Zaświadczenie ukończenia kursu (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216) Egzamin wewnętrzny ZDZ Gdańsk (MEN, Dz. U. Nr 31, poz. 216)

28 wykonywania zawodu fryzjera Pracownik obsługi hotelowej - pokojowa Zarządzanie wizerunkiem firmy Innowacyjne zarządzanie własną firmą Zarządzanie procesem produkcyjnym w własnej firmie Audytor wewnętrzny ISO 9001 Pełnomocnik ISO 9001 Przyuczenie do zawodu szkolenia (MEN, Dz. U. Nr 31,poz.216) Zdanie egzaminu będzie potwierdzone Certyfikatem wydanym przez Uznane Jednostki Certyfikujące Zdanie egzaminu będzie potwierdzone Certyfikatem wydanym przez Uznane Jednostki Certyfikujące

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Zawodowego

Centrum Szkolenia Zawodowego Centrum Szkolenia Zawodowego Oświata Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Rynek województwa pomorskiego stwarza możliwości zatrudnienia licznej grupy bezrobotnych i innych poszukujących lub

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDIUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH PROJEKTU KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE realizowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM. Lubzina 2014

O F E R T A. KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM. Lubzina 2014 39 102 LUBZINA 311 tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 www.botus.com.pl mail:botus@botus.com.pl O F E R T A KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM Lubzina 2014 Szanowni Państwo! Wychodząc

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2010 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2010 r. PLAN SZKOLEŃ na Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta + minimum sanitarne i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10

Termin realizacji szkolenia/liczba godzin. 67 h 10 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Termin

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016.

SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2016. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Kierowca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku

Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej PODKARPACIE Informacja na temat szkoleń zrealizowanych przez powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w 2011roku

Bardziej szczegółowo

3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1. tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 O F E R T A WSPÓŁPRACY. w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM

3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1. tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 O F E R T A WSPÓŁPRACY. w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM 3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1 tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 www.botus.com.pl mail:botus@botus.com.pl O F E R T A WSPÓŁPRACY w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM Lubzina 2011 W imieniu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2014 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2014 r. PLAN SZKOLEŃ na 2014 r. Lp Planowany kurs i jego zakres tematyczny Planowana ilość osób do szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia/liczba godzin Wymogi stawiane kandydatom Przewidziany egzamin

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Lp. Nazwa i zakres Plan szkoleń na rok 2014 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 20

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14

Termin realizacji szkolenia. kwiecień. marzec/ marzec/ kwiecień 14 SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2014. Lp. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. ABC

Bardziej szczegółowo

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał

II, IV kwartał. kwartał. kwartał. kwartał II, IV. kwartał SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2013. Lp. 1. Nazwa szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie Szkolenie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

1 Specjalistyczny przewoźnik

1 Specjalistyczny przewoźnik DODATKOWE SZKOLENIA DO PLANU SZKOLEŃ PRZYJĘTEGO NA 2015 ROK L. p. Nazwa Zakres Ilość 1 Specjalistyczny przewoźnik 2 Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona - ADR (kurs podstawowy i specjalistyczny)

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin

Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach luty listopad 80 godzin PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH W 2017r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia 1. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2015 roku 1 Rzeszów 2016 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2015 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU KIERUNKI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2009r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Załącznik nr 4 Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Szkolenie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH 2016

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH 2016 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do udziału w szkoleniach przewidzianych w Planie szkoleń na rok 2016" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ukończonych 62 kursów w 2012 r

Zestawienie ukończonych 62 kursów w 2012 r Zestawienie ukończonych 62 kursów w 2012 r 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1/C/01/2012 Mechanik pojazdów samochodowych przygotowanie do wykonywania zawodu 09.01-08.02.2012r. 2/C/01/2012 16-17.01.2012r. ; 01-02.02.2012r.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008. Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008. Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008 Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób Efektywność (liczba osób) Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.12.2015. r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE SZKOLENIA DO PLANU SZKOLEŃ PRZYJĘTEGO NA 2015 ROK. szkolenia. 6 III-IV kwartał 2015

DODATKOWE SZKOLENIA DO PLANU SZKOLEŃ PRZYJĘTEGO NA 2015 ROK. szkolenia. 6 III-IV kwartał 2015 L. p. Nazwa Zakres Ilość 1 Specjalistyczny przewoźnik 2 Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona - ADR (kurs podstawowy i specjalistyczny) - obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: caz@puplubartow.pl

Bardziej szczegółowo

3. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

3. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych KURSY PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU Lp. Nazwa szkolenia Krótki opis 1. Glazurnik Posadzkarz. Czas trwania kursu. 250 godzin teorii około 30 godzin, pozostałe to praktyka. Cena 2800 ( bez ubrań i książek) od osoby,

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje.

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje. TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE *I N T E R W I E D Z A* Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Rok założenia 1990 KRS 182820, 45-064 Opole, ul. Damrota 10, NIP 754-10-00-156 (77) 4566-568, 453-02-55 w. 341, 454-58-66

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań:

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu CZAS NA PRACĘ 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r Opis podjętych działań: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizuje projekt systemowy CZAS NA PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

11. Szkutnik - Laminarz 50 34 68 12. Drwal - Pilarz 4 4 100 13. Lider Klubu pracy 10 5 50 14. Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie komputerowe

11. Szkutnik - Laminarz 50 34 68 12. Drwal - Pilarz 4 4 100 13. Lider Klubu pracy 10 5 50 14. Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie komputerowe Załącznik Nr 1 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2007 Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 1. Kierowca

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009 r.

PLAN SZKOLEŃ na 2009 r. PLAN SZKOLEŃ na Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i kasy fiskalnej Planowana

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2008 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2008 ROK PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA ROK LP. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI, PRZEWIDYWAN A LICZBA GODZIN WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM ZASADY REKRUTACJI 1 KLUB styczeń ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. EDUK@TOR Kursy i szkolenia al 23 Stycznia 18 86-300 Grudziądz tel./fax (56) 642-70-37 kom. 509-827-590

KATALOG SZKOLEŃ. EDUK@TOR Kursy i szkolenia al 23 Stycznia 18 86-300 Grudziądz tel./fax (56) 642-70-37 kom. 509-827-590 1 EDUK@TOR Kursy i szkolenia al 23 Stycznia 18 86-300 Grudziądz tel./fax (56) 642-70-37 kom. 509-827-590 KATALOG SZKOLEŃ Nasz Ośrodek Szkoleniowy realizuje szkolenia z zakresu: Operatorów maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-1 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 215 r. Tarnów 216 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. 2. Operator koparkoładowarki Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i praktyczne. Program

Bardziej szczegółowo

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale

MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale MONITORING SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w III kwartale 2011 r. Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oznaczenie ZSBC/02/2013 sprawy: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na przeprowadzenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu stowarzyszenia NIP 7950008534 REGON 650012965

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2015 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2015 NOWOŚCI NOWOŚCI Opiekun osób starszych i schorowanych 13-21 3-11 21-29 19-27 7-15 500,00 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 06.07-28.08 14.09-06.11 09.11-07.01 1450,00 Operator koparko - ładowarki w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017 r. - Fundusz Pracy/EFS

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017 r. - Fundusz Pracy/EFS PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017 r. - Fundusz Pracy/EFS L.p. NAZWA SZKOLENIA ZAKRES SZKOLENIA ILOŚĆ OSÓB PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI/ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA W GODZINACH CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.K.171.5.2017/EFS ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę organizacji szkoleń zawodowych.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2008 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2008 r. PLAN SZKOLEŃ NA. Lp. 1. Planowany kurs i jego zakres tematyczny Kurs : Sprzedawcafakturzysta i praktyczne do pracy w zawodzie sprzedawcy w szczególności od strony obsługi komputera i kasy fiskalnej Planowana

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo