Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator"

Transkrypt

1 WERSJA ROBOCZA

2 Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 18 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 32 Caritas Diecezji Bydgoskiej 38 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 45 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 53 Caritas Diecezji Elbląskiej 60 Caritas Diecezji Ełckiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej 65 Caritas Diecezji Gliwickiej 76 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 86 Caritas Diecezji Kaliskiej 96 Caritas Archidiecezji Katowickiej 105 Caritas Diecezji Kieleckiej 114 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 135 Caritas Archidiecezji Krakowskiej 145 Caritas Diecezji Legnickiej 161 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 169 Caritas Diecezji Łomżyńskiej 175 Caritas Diecezji Łowickiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Łódzkiej 181 Caritas Diecezji Opolskiej 189 Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 221 Caritas Diecezji Pelplińskiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Płockiej 225 Caritas Archidiecezji Poznańskiej 233 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 241 Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego 249 Caritas Diecezji Radomskiej 252 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 265 Caritas Diecezji Sandomierskiej 276 Caritas Diecezji Siedleckiej 286 Caritas Diecezji Sosnowieckiej 300 Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej 307 Caritas Diecezji Świdnickiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Tarnowskiej 315 Caritas Diecezji Toruńskiej 322 Caritas Archidiecezji Warmińskiej 345 Caritas Archidiecezji Warszawskiej 359 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 367 Caritas Diecezji Włocławskiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 383 Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego 395 Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 399 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 403 2

3 Caritas jest dziełem charytatywnym Kościoła katolickiego i opiera swoją tożsamość na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Kościół bez miłości nie może istnieć, bo człowiek, który jest jego drogą wciąż potrzebuje miłości. Chrześcijanie zawsze czuli się wezwani do pochylania się nad ludzką niedolą, która jak przypomina Papież Franciszek - polega dzisiaj nie tylko na nędzy materialnej, ale również moralnej i duchowej. Caritas należy bowiem do natury Kościoła, reprezentuje całą wspólnotę wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy. Caritas każdego dnia pełni posługę miłości skierowaną do ludzi potrzebujących, niosąc im przesłanie współczucia i solidarności. Caritas Polska, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, została reaktywowana 10 października 1990 roku i odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej sprzed 1950 roku, należy do Caritas Europa z siedzibą w Brukseli oraz do Caritas Internationalis z siedzibą w Watykanie. Caritas Polska współdziała z 44 Caritas diecezjalnymi, powołanymi przez biskupów diecezjalnych jako autonomiczne struktury charytatywne. Wspiera je w wykonywaniu zadań związanych z bezpośrednią pomocą potrzebującym i pełni rolę koordynującą, z zachowaniem zasady pomocniczości. Caritas koncentruje swoją działalność wokół następujących priorytetów: wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Caritas Polska prowadzi kampanie społeczne, działania formacyjne, kieruje ogólnokrajowymi akcjami oraz realizuje pomoc zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Taka struktura pozwala docierać do najbardziej potrzebujących w każdym miejscu. Caritas wspomaga ludzi poprzez ludzi, przede wszystkim poprzez wolontariuszy, którzy stanowią jej potencjał i siłę na całym świecie. W Polsce są oni zrzeszeni w Przedszkolnych, Szkolnych, Akademickich Kołach oraz Parafialnych Zespołach Caritas. To dzięki ich zaangażowaniu działalność charytatywna jest żywa i owocna. Caritas poprzez towarzyszenie ludziom w ich niedostatkach i cierpieniu chce budować relacje zaufania oraz otwartości. Rozumie swoją misję nie tyle jako powinność, zadanie czy pracę, ale jako charyzmat, służbę i styl życia. Caritas zawiera dane o działalności Caritas Polska i Caritas diecezjalnych w porządku alfabetycznym. Odnalezienie ich ułatwia interaktywna mapa oraz opcja wyszukiwania. Bardziej szczegółowe wiadomości lub ich potwierdzenie można uzyskać pod adresem właściwej Caritas. Informacje o aktualnych działaniach Caritas Polska oraz archiwum akcji wraz z multimediami dostępne są na stronie 3

4 Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA 4

5 Dane teleadresowe: Rok rejestracji: 1990 Rok uzyskania statusu OPP: 2004 numer KRS: numer Regon: adres siedziby: ul. Okopowa Warszawa telefon: fax: recepcji: strona internetowa: numer konta bankowego: PL PL Zarząd Dyrektor: ks. dr Marian Subocz Zastępca Dyrektora: ks. dr Marcin Brzeziński Sekretarz: O. dr Hubert A. Matusiewicz Obszary działania Caritas Polska POLSKA: DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY STARSZE RODZINA NIEPEŁNOSPRAWNI BEZDOMNI IMIGRANCI, UCHODŹCY ZAGRANICA: POMOC DORAŹNA POMOC ROZWOJOWA POMOC POLONII MEDIA CARITAS: kwartalnik caritas strony internetowe media caritas CARITAS POLSKA 5

6 Działalność Caritas Polska Polska Dzieci/młodzież WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS Cel: Pozyskiwanie funduszy na projekty Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas poprzez rozprowadzanie paschalików, palm, baranków wielkanocnych, "Chlebków miłości" oraz kartek świątecznych. Zgromadzone środki finansowe wspierają dzieła charytatywne w parafiach. Statystyki: W 2013 r. w Caritas diecezjalnych zostało rozprowadzonych małych i 8050 dużych paschalików oraz Chlebków miłości. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: WAKACYJNA AKCJA CARITAS Cel: Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na wyjazd, zwłaszcza podopiecznych świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzieży objętej programem "Skrzydła". Statystyki: Diecezjalne Caritas dysponują 51 ośrodkami kolonijnymi (ponad 5 tys. miejsc). Na potrzeby akcji udostępnionych jest również blisko 100 ośrodków wczasowych. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: PROGRAM SKRZYDŁA Cel: Pomoc skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania zajęć nadobowiązkowych i wycieczek szkolnych. CARITAS POLSKA 6

7 Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Statystyki: Stypendyści programu Skrzydła uczą się w ponad 1500 szkołach w całej Polsce. Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Pliszka telefon: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Cel: Rozprowadzanie świec, które w wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach. Wpływy uzyskane z WDPD przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy. Statystyki: około 3 mln rozprowadzonych świec w parafiach w całej Polsce. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Tornister pełen uśmiechów Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. Statystyki: około 8 tys. wyprawek szkolnych. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Dożywianie z Carrefour Cel: Zapewnienie codziennych posiłków dzieciom w świetlicach Caritas. Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację Carrefour 1260 dzieci z całej Polski otrzymuje posiłki przez 5 dni w tygodniu do końca roku szkolnego 2013/2014. Statystyki: wartość udzielonej pomocy 1,2 mln zł. Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek CARITAS POLSKA 7

8 telefon: Okna Życia Cel: Okno Życia jest alternatywą dla porzucenia noworodka lub pozbawienia go opieki. Pierwsze Okno Życia zostało otwarte 19 marca 2006 r. w Archidiecezji Krakowskiej. Do tej pory pozostawiono w nich ponad 70 niemowląt. Statystyki: 53 Okna Życia Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: OSOBY STARSZE 50 + Doświadczenie Cel: Aktywizacja pracowników po 50. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Projekt jest realizowany w województwie lubelskim w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, z Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie i z firmą Agrotec Polska sp. z o.o. Wcześniej Caritas Polska zrealizowała dwa projekty innowacyjne w województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim. Statystyki: projekt jest skierowany do 50 kobiet powyżej 50. roku życia Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: CHORZY 1% Cel: Zakup sprzętu medycznego nierefundowanego przez NFZ. Caritas Polska od trzech lat prowadzi kampanię Ile kosztuje życie? przekonując Polaków, że 1% podatku wystarcza, aby poprawić warunki opieki przy chorym. Sprzęt można wypożyczać w 114 wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas diecezjalne w Polsce. Statystyki: Do tej pory ze środków uzyskanych z 1 % i ze środków własnych Caritas Polska zakupiła 3152 łóżka, 525 koncentratorów tlenu i 346 ssaków medycznych. CARITAS POLSKA 8

9 Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA Cel: Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problemy ludzi chorych i potrzebujących. Caritas zachęca do rezygnacji w czasie Wielkiego Postu z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków i proponuje ich równowartość umieścić w Wielkopostnej Skarbonce. Statystyki: W 2013 roku diecezjalne Caritas rozprowa-dziły skarbonek. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Podaruj Kroplę Miłości Cel: Zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas pomocy drugiemu człowiekowi w różnych formach, nie tylko materialnych. Statystyki: 1256,00 litrów krwi Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek telefon: WSPARCIE RODZINY KROMKA CHLEBA Cel: Zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych. Statystyki: W 2013 r. Caritas wydała ponad 67 tys. posiłków o wartości 400 tys. zł zakupionych w ramach akcji Kromka Chleba. Posiłki wydawano w 51 placówkach prowadzonych przez Caritas diecezjalne, skorzystało z nich ponad 12,5 tys. osób. Każdego miesiąca placówki zgłoszone do akcji Kromka Chleba przygotowywały 261 tys. posiłków o wartości blisko 1 mln złotych. CARITAS POLSKA 9

10 Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek telefon: POGRAM PEAD Cel: Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD), udzielanie stałej pomocy żywnościowej osobom chorym i niepełnosprawnym, bezrobotnym, o niskich dochodach oraz rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym. Statystyki: W 2013 r. wartość pomocy dla najuboższych wyniosła ponad 109 mln 77 tys. zł. Caritas w Polsce rozdysponowała w sumie ponad 34 tys. ton artykułów spożywczych. Dystrybucja odbyła się za pośrednictwem 4200 placówek współpracujących z Caritas. Pomoc udzielona przez Caritas w 2013 r. dotarła do ok. 1 mln 454 tys. osób indywidualnych, a placówki Caritas przygotowały i wydały ok. 25 mln posiłków dla ok. 200 tys. podopiecznych. Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Sztabler telefon: NIEPEŁNOSPRAWNI Radio IN Cel: Radio IN jest radiem internetowym, które integruje osoby niepełnosprawne z otoczeniem. Słuchacze znajdą w nim audycje publicystyczne, muzyczne i sportowe. Radia można słuchać ze strony Statystyki: Projekt koordynowany przez Caritas Polska realizuje kilkanaście osób niepełnosprawnych z całej Polski. Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska telefon: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III Cel: Wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuowania nauki. Projekt realizowany jest od marca 2012 do końca lutego 2014 r. przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie CARITAS POLSKA 10

11 Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Caritas Polska realizuje projekt w siedmiu biurach w Ełku, Bydgoszczy, Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie oraz Szczecinie Osoba odpowiedzialna: Ewa Jawasreh telefon: Statystyki: W ramach projektu wsparcie otrzymało 677 osób niepełnosprawnych i 243 opiekunów. BEZDOMNI Damy radę Cel: Wychodzenie z wczesnych stadiów bezdomności i związanych z nią uzależnień, 2-letni program oparty na doświadczeniach wspólnot terapeutycznych, szczególnie efektywnych przy leczeniu uzależnień i postaw autodestrukcyjnych, nerwic i zaburzeń psychospołecznych. Pilotażowy program skierowany jest do mężczyzn w wieku lat. Statystyki: docelowo program obejmuje opieką 10 mężczyzn. Osoba odpowiedzialna: Janusz Sukiennik telefon: IMIGRANCI, UCHODŹCY I REPATRIANCI CARITAS DLA UCHODŹCÓW Cel: Indywidualny Plan Działania integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa ma na celu zapewnienie cudzoziemcom, którzy otrzymali międzynarodową ochronę w Polsce kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną, zakłada także organizowanie integracyjnych turnusów wypoczynkowych dla dzieci beneficjentów. Statystyki: W ramach projektu 3060 osób otrzymało pomoc. Osoba odpowiedzialna: Marta Walasik-Sałek telefon: Zagranica CARITAS POLSKA 11

12 POMOC DORAŹNA INDIE I SRI LANKA Cel: Pomoc dzieciom osieroconym w wyniku tsunami w Azji Południowo-Wschodniej w grudniu 2004 r. Program zapewnia finansowanie edukacji. Rodzice adopcyjni utrzymują z podopiecznymi kontakt listowny i pomagają im przez systematyczne wpłaty. Czas trwania: od 2004 r. w trakcie realizacji Statystyki: Wparcie finansowe otrzymało ponad 3 tys. sierot w Indiach i na Sri Lance. Osoba odpowiedzialna: Kornelia Wieczorek telefon: HAITI Cel: Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti w 2010 r., w wyniku którego zginęło ponad 300 tys. osób; zniszczeniu uległa również infrastruktura publiczna. Czas trwania: Statystyki: 2010 r. w trakcie realizacji Caritas zaraz po tragedii zebrała blisko 13 mln zł i realizuje 4 duże projekty edukacyjne oraz program odbudowy domów. W sumie we współpracy z Caritas Austria i Caritas Niemcy odbudowano już 60 domów mieszkalnych i 5 szkół. Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: SYRIA Cel: Projekt Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii był wspófinansowany ze środków MSZ RP (w ramach polskiej współpracy rozwojowej). Oferował wsparcie dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii. Dzieci korzystały z zajęć edukacyjnych z matematyki, języka arabskiego, języka angielskiego oraz artystycznych i teatralnych. Dzieci niepełnosprawne zostały objęte rehabilitacją w ramach: elektroterapii, hydroterapii, ćwiczeń rehabilitacyjnych; terapii edukacyjnej, terapii zajęciowej. Czas trwania: 1 czerwca - 31 grudnia 2013 r. Statystyki: W zajęciach w kilku miejscowościach wzięło udział 666 pełnosprawnych CARITAS POLSKA 12

13 i 32 niepełnosprawnych syryjskich dzieci. Wartość projektu: zł Osoby odpowiedzialne: Marta Titaniec telefon: SYRIA Cel: Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu w Syrii, którzy uciekli do Libanu oraz pomoc wewnętrznym uchodźcom w Syrii. Czas trwania: 2013 r. w trakcie realizacji Statystyki: Caritas zebrała w kościołach ,95 zł na pomoc ofiarom wojny w Syrii podczas zbiórki ogłoszonej 6 października przez Konferencję Episkopatu Polski. Osoby odpowiedzialne: Marta Titaniec telefon: REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA Cel: Wsparcie działalności charytatywnej polskich misjonarek w diecezji Bouar, polegającej na opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi. Czas trwania: wrzesień 2013 r. Statystyki: Dzięki akcji SMS-owej zebrano ponad 20 tys. zł, a pomoc trafiła do blisko 160 osób. Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: FILIPINY Cel: Zebrano ponad 6 mln zł (ponad 5,3 mln zł pochodziło od osób indywidualnych oraz ze zbiórki do puszek, 1,2 mln zł poprzez SMS charytatywny). Caritas Polska przekazała 50 tys. EUR dla Caritas na Filipinach na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, leków oraz namiotów. Pomoc była dystrybuowana jako zestawy pomocowe i paczki żywnościowe. Czas trwania: 2013 r. w trakcie realizacji Statystyki: Zebrano ponad 6 mln złotych (ponad 5,3 mln zł pochodziło od osób indywidualnych oraz ze zbiórki do puszek, natomiast 1,2 mln zł pozy- CARITAS POLSKA 13

14 skano dzięki sms-om charytatywnym). Planowane działania: dot. odbudowy domów, szkół oraz zakupu łodzi i nasion,pomoc w uzyskaniu niezależności finansowej. Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: POMOC ROZWOJOWA POMOC DLA GRUZJI Cel: Projekt "Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie" był współfinansowany ze środkow MSZ RP (w ramach polskiej współpracy rozwojowej). Realizowany w partnerstwie z Caritas Gruzja polegał na wzmocnieniu placówek pomocy dzieciom ulicy w Tbilisi, Kutaisi i Arali. Wsparcie otrzymało sześć typów placówek dla dzieci ulicy (grupy mobilne, domy dziennego pobytu, integracyjne domy dziecka dla niepełnosprawnych, tranzytowe domy dziecka, rodzinne domy dziecka oraz tranzytowe mieszkania), których zadaniem jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom żyjącym na ulicy. Czas trwania: 1 marca - 31 grudnia 2013 r. Statystyki: Pomoc dotarła do ponad 500 dzieci w trzech gruzińskich miastach. Wartość projektu: zł Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: POMOC POLONII POLONIA Cel: Projekt Nie ma dzieci, są ludzie J. Korczak wpływ kultury polskiej i języka polskiego na kształtowanie postaw u dzieci polonijnych był współfinansowany ze środków MSZ RP. Caritas Polska wraz z 17 Caritas diecezjalnymi z Polski zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci z Ukrainy oraz Białorusi. Celem turnusów edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce było zapewnienie dzieciom i młodzieży polonijnej możliwości integracji z dziećmi i młodzieżą z Polski oraz nauka j. polskiego. Czas trwania: 1 marca - 31 października 2013 r. CARITAS POLSKA 14

15 Statystyki: W 2013 r. na kolonie przyjechało 1864 dzieci. Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: BIAŁORUŚ Cel: Projekt Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową był współfinansowany ze środków MSZ. Zakładał zbliżenie polskiej i białoruskiej młodzieży oraz dokumentowanie działalności dobroczynnej najsłynniejszych polskich rodów szlacheckich zamieszkujących tereny dzisiejszej zachodniej Białorusi. Czas trwania: 1 maja 30 listopada 2013 r. Statystyki: W wymianie wzięło udział 29 uczestników, w tym 17 osób z Polski i 12 z Białorusi. Wartość projektu: zł Osoba odpowiedzialna: Rafał Chibowski telefon: Media Caritas Cel: Informowanie dziennikarzy w karaju i zagranicą o działalności Caritas Polska. Na platformie zamieszczane są materiały multimedialne przeznaczone dla dziennikarzy. Statystyki: Miesięcznie platforma rejestruje ponad 400 wejść. Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska telefon: Kwartalnik Caritas Cel: Dokumentowanie działalności Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych poprzez przedstawianie kampanii, akcji i działań stałych. Kwartalnik składa się z czterech działów: Nowa Wyobraźnia Miłosierdzia, Formacja, Ludzie i Dzieła oraz Wydarzenia. W dziale NWM można znaleźć artykuły poruszające problemy i aktualne potrzeby społeczne. Czytelnik znajdzie tu analizy takich zjawisk jak bezrobocie, CARITAS POLSKA 15

16 bezdomność, osamotnienie osób starszych, problemy dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom. Pogłębieniu motywacji i zaangażowania pracowników i wolontariuszy Caritas służy dział "Formacja". Można tu znaleźć artykuły o historii Caritas w Polsce, sylwetki świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, a także uzyskać wiedzę o idei i roli Caritas w Kościele i społeczeństwie. Sylwetki osób, które angażują się w pracę charytatywno-opiekuńczą prezentuje dział Ludzie i Dzieła. Tutaj również przedstawiane są najciekawsze projekty realizowane przez Caritas w Polsce. Rubryka Wydarzenia zawiera krótkie relacje z codziennej pracy Caritas diecezjalnych i Caritas Polska pokazując bogactwo inicjatyw lokalnych. Czas trwania: od 1994 do chwili obecnej Statystyki: Kwartalnik Caritas redagowany jest przez młody zespół, złożony z pracowników i wolontariuszy Caritas. Ukazuje się w nakładzie 9 tys. egzemplarzy i dociera do prenumeratorów indywidualnych oraz wspólnot parafialnych w całej Polsce. Cel: Strona to pierwsze i najobszerniejsze źródło informacji o działaniach i projektach prowadzonych przez Caritas w Polsce. Można tu znaleźć bieżące relacje z działań charytatywnych i uzyskać informacje o wolontariacie, formacji pracowników i wolontariuszy oraz dostępnych publikacjach, w tym pobrać roczne raporty z działalności Caritas. Witryna internetowa posiada moduł, umożliwiający dokonywanie wpłat na konto Caritas Polska, by szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby osób biednych i poszkodowanych w kataklizmach. Statystyki: Stronę internetową codziennie odwiedza ponad 1,5 tys. osób, kilkakrotnie więcej "wejść" notujemy w czasie kryzysów i klęsk żywiołowych. W obecnym kształcie strona działa od września 2011 r. CARITAS POLSKA 16

17 Cel: Prezentowanie aktualnych kampanii prowadzonych przez Caritas Polska - zarówno w Polsce jak i na świecie. Można znaleźć tam dane statystyczne dotyczące obszaru biedy w Polsce i na świecie, multimedia i opis działań prowadzonych przez Caritas. Strona pełni również rolę archiwum prowadzonych kampanii Caritas Polska. Statystyki: Miesięczna liczba odsłon strony to CARITAS POLSKA 17

18 Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 18

19 Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje swoje cele statutowe poprzez działania organizowane w ramach różnego typu placówek. Organizacja pomocy mieści się w następujących kategoriach: 1. Pomoc dziecku i rodzinie (Dom Samotnej Matki, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, wypoczynek dzieci). 2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym, osobom bezrobotnym (Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Centrum Integracji Społecznej). 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy). 4. Leczenie i rehabilitacja (Stacje Opieki, Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny). 5. Pomoc migrantom i uchodźcom (Centrum pomocy migrantom i uchodźcom, Dom dla Repatriantów). 6. Pomoc osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, Punkt Konsultacyjno Informacyjny o Problemach Alkoholowych. Dane ogólne: data reaktywacji lub utworzenia Caritas: 23 stycznia 1991 r. numer KRS: status: Caritas Potrzebującym powierzchnia diecezji: km 2 liczba ludności w diecezji: ok liczba parafii: 114 województwo: podlaskie Dane teleadresowe: adres siedziby: ul. Warszawska Białystok telefon: fax: recepcji: komunikatory internetowe: Facebook strona internetowa: numer konta bankowego: CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 19

20 Zarząd dane dyrektora: ks. mgr Grzegorz Kłoczko tel. kom.: dane rzecznika prasowego: ks. mgr Adam Kozikowski tel. kom.: mgr Michał Gaweł tel. kom.: dane sekretarza: mgr Elżbieta Kaufman-Suszko tel. kom.: dane rzecznika prasowego: mgr Bogumiła Maleszewska Oksztol tel. kom.: dane księgowego: mgr Lucyna Ołdziejewska (główna księgowa) tel.: Struktura Parafialne Zespoły Caritas: 50 Akademickie Koła Caritas: 3 Szkolne Koła Caritas: 54 Przedszkolne Koła Caritas : 3 Centra Wolontariatu: 1 liczba pracowników centrali diecezjalnej oraz liczba etatów: 10/7 łączna liczba pracowników (centrali i placówek) oraz liczba etatów: 105/95 członkostwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach: - członkostwo w Zespole Doradczym Wojewody Podlaskiego, koordynującego na terenie województwa podlaskiego działania służb w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. - członkostwo w zespole przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej ds. opracowania wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata członkostwo w Podlaskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. łączna liczba wolontariuszy, działających w Caritas diecezjalnej: ok. 550 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 20

21 łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas: 200 Działalność statutowa Ogólnopolskie stałe akcje i programy: Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka) Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki) Niedziela Miłosierdzia Tydzień Miłosierdzia Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka) Wakacyjna Akcja Caritas Program Skrzydła Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Kampania 1% Tornister pełen uśmiechów Diecezjalne akcje i programy: Mikołajkowy Koncert Bożonarodzeniowy w ramach WDPD Studenckie pogotowie lekcyjne Kilometry Dobra Diecezjalne akcje i programy: finansowane ze środków unijnych: Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Szansa na awans aktywizacja bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn" realizowany w okresie r., 30 BO, ,00 zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 2. Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna białostocka", realizowany w okresie r., 20 BO, zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 3. Centrum Integracji Społecznej Szansa", okres realizacji r., 40 BO, ,80 zł. Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności", projekt partnerski realizowany w ramach Wdrażania Standardów Wychodzenia z Bezdomności. Wspólnymi siłami - kolektywny system aktywizacji osób 50+ finansowane ze środków samorządowych: Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Stacja Opieki na terenie Choroszczy, Gródka, Krynek, Kuźnicy Białostockiej, Nowego Dworu, Sidry i Szudziałowa finansowane ze środków budżetu gminy lub miasta i NFZ, 2. Dom dla Bezdomnych, Noclegownie dla kobiet i mężczyzn, Ogrzewalnia współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok, 3. Centrum Integracji Społecznej finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku i w Mońkach finansowane ze środków PFRON i środków powiatów, 5. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uza- CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 21

22 leżnień Metanoia całodobowa placówka terapii uzależnień dzieci i młodzieży, placówka opiera się na systemie społeczności terapeutycznej umowa z NFZ, 6. Rodzinny Dom Dziecka w Białymstoku finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok, 7. Dom Matki i Dziecka w Wasilkowie, finansowany ze środków funduszu Kurii Archidiecezji Białostockiej Obrony Życia, 8. Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin ubogich polonijnych dzieci uchodźców, finansowane ze środków Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, ROPS, parafii oraz ofiar indywidualnych, 9. Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych w woj. podlaskim, w tym również w Białymstoku, finansowane ze środków Urzędu miasta Białystok oraz Urzędów Gmin, 10. Środowiskowy Dom Samopomocy, finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok 11. Wolontariat młodzieżowy w ramach szkolnych kół Caritas, finansowany ze środków Miasta Białystok Placówki Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 35 Pomoc doraźna Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej: Centrum pomocy Samarytanin Stołówki/jadłodajnie dla ubogich: Stołówka w Domu dla Bezdomnych Inne: Centrum Pomocy Samarytanin ul. Kolejowa 26 A Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 2 punkt świadczący pomoc doraźną w postaci odzieży, obuwia, środków czystości oraz żywności w miarę posiadanych środków. Dzieci/młodzież Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne: Świetlica Środowiskowa w Kuźnicy ul. Sokólska Kuźnica CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 22

23 telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 1 organizacja czasu wolnego dzieci i pomoc w lekcjach, 15 miejsc. Świetlica Socjoterapeutyczna Dobrego Pasterza w Supraślu ul. 3 Maja 5B Supraśl telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 2 placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (głównie z rodzin dysfunkcyjnych). Pomoc w nauce, zajęcia pozalekcyjne - zagospodarowanie czasu wolnego po szkole, wsparcie rozwoju, dożywianie, miejsc 23. Świetlica Środowiskowa STOKROTKA ul. Antoniuk Fabryczny 40/ Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 1 profilaktyka zachowań ryzykowanych dzieci i młodzieży, zapewnienie wsparcia edukacyjnego, liczba miejsc 15. Świetlica socjoterapeutyczna,,tęcza ul. Szkolna1/1 Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 2/2 placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, miejsc 15. Świetlica Socjoterapeutyczna Promyk ul. Stoczni Gdańskiej 111/ Białystok strona internetowa: liczba pracowników: 2 pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego, dożywienie dzieci, liczba miejsc 15. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 23

24 Domy Dziecka: Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu ul. Nowa 32A Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 3 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Interwencyjne Placówki Dom dla Kobiet w okresie okołoporodowym Dom Matki i Dziecka Nazaret w Supraślu ul. 3 Maja 5B Supraśl telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 1 dbiorcami Domu Matki i Dziecka są przede wszystkim matki z małymi dziećmi, lub kobiety będące w ciąży, miejsc 15. Osoby starsze Inne: usługi opiekuńcze: 8 opiekunek Usługi medyczne/uzależnienia Stacje Opieki/NZOZ: Stacja Opieki Caritas w Choroszczy ul. Aleja Niepodległości 1D Choroszcz telefon: liczba pracowników: 2 opieka medyczna, pielęgnacyjna i socjalna. W 2014 objętych zostało ok. 140 mieszkańców miasta i gminy Choroszcz. Stacja Opieki Caritas w Gródku ul. Fabryczna 12/4 lok. Nr Gródek telefon: liczba pracowników: 2 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 24

25 usługi pielęgniarskie, dowóz leków i żywności osobom samotnym. W 2014 zadeklarowanych było ok pacjentów. Stacja Opieki Caritas w Krynkach ul. Grodzieńska Krynki telefon: liczba pracowników: 2 w Stacji pracują 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, które swoją opieką obejmują mieszkańców gminy Krynki. W 2013 roku Stacja objęła opieką ok pacjentów. Stacja Opieki Caritas w Nowym Dworze ul. Sidrzańska Nowy Dwór telefon: liczba pracowników oraz liczba etatów: 1,5/2 usługi pielęgniarskie, wynikające z kompetencji pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej i położnej środowiskowo- rodzinnej. W 2014 roku Stacja objęła opieką około 1300 pacjentów. Stacja Opieki Caritas w Sidrze ul. Sokólska Sidra telefon: , liczba pracowników: 1 pomoc głównie mieszkańcom gminy Sidra. Liczba osób zadeklarowanych w NFZ w 2014 r. wynosi 330 osoby. Stacja Opieki Caritas w Szudziałowie ul Górna Szudziałowo telefon: liczba pracowników: 2 opieka pielęgniarska w środowisku pacjenta,usługi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym. W 2014 roku zadeklarowanych było 1729 osób, głównie z terenu Gminy Szudziałowo. Stacja Opieki Caritas w Kuźnicy ul. Sokólska Kuźnica telefon: CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 25

26 strona internetowa: liczba pracowników: 2 usługi pielęgniarskie, świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Liczba zadeklarowanych pacjentów osób. Ośrodki Terapii Uzależnień dla Młodzieży: Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA Czarna Białostocka skr. 45 telefon: fax: strona internetowa: liczba pracowników: 10 pracowników: 5 Specjalistów Terapii Uzależnień, 1 Instruktor Terapii Uzależnień, 1 Psycholog, 2 Wychowawców, Kucharka, Kierowca; 10 osób jest zatrudnionych na pełnym etacie, jedna osoba na umowę- zlecenie. terapia młodzieży uzależnionej oraz zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Ilość miejsc: 30. Ośrodki Terapii Uzależnień dla Dorosłych: Punkt Konsultacyjno - Informacyjny o Problemach Alkoholowych ul. Warszawska Białystok telefon: fax: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/0,5 konsultacja i wsparcie osób uzależnionych, głównie od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. W 2014 r. w ramach działalności Punktu z oferty skorzystały 854 osoby. Niepełnosprawność Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki ul. Pogodna Białystok telefon: , fax: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 11/10,75 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 26

27 terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, po szkołach - dzienny pobyt, 45 miejsc. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku ul. Knyszyńska 12a Białystok telefon: , fax: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 14/12 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (intelektualnie lub ruchowo) w celu pozyskania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Placówka posiada 40 miejsc. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mońkach Al. Niepodległości Mońki telefon: fax: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 11/8 rehabilitacja społeczna i zawodowa w zakresie pozyskania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, 30 miejsc. Centrum Rehabilitacyjne: Gabinet Rehabilitacyjny Bobrówka Jaświły telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 2 zabiegi rehabilitacyjne w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii. W roku 2014 było 218 pacjentów. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego: Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. św. Łukasza ul. Św. Kazimierza 1 Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 1 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 27

28 wypożyczalnia dysponuje takim sprzętem jak: łóżka rehabilitacyjne automatyczne, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, kule łokciowe. Centrum Opieki Dziennej: usługi opiekuńcze: 7 opiekunek Bezdomność Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn: Dom dla Bezdomnych Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Sienkiewicza 81/ Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 9 pracowników, 2 wolontariuszy możliwość całodobowego przebywania dla 86 mężczyzn, wyżywienie, możliwość korzystania ze świetlicy i pomieszczeń sanitarnych, możliwość korzystania z pomocy i porad specjalistów. Noclegownie: Noclegownia dla Mężczyzn Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Sienkiewicza 81/ Białystok telefon: strona internetowa: schronienie i nocleg, możliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnych, możliwość skorzystania ze specjalistycznych punktów pomocowych, działających w budynku. Liczba miejsc: dostawek. Noclegownia dla Kobiet Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 1 schronienie i nocleg, możliwość kąpieli, możliwość otrzymania czystego ubrania i obuwia. Liczba miejsc: 20. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 28

29 Ogrzewalnia: Ogrzewalnia ul. Kolejowa 26 A Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 1/1 schronienie dla osób bezdomnych i potrzebujących, obiad, możliwość skorzystania z kąpieli i zmiany odzieży. Liczba miejsc: 62. Placówka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Łaźnie: 2 w Domu dla Bezdomnych i w Ogrzewalni Punkty wydawania odzieży (diecezjalne i parafialne): Centrum Pomocy Samarytanin, PZC w parafii św. Rocha i parafii NSM Punkty pomocy doraźnej: Centrum Pomocy Samarytanin, wydawanie posiłków przez PZC w parafii Wniebowzięcia NMP i parafii Miłosierdzia Bożego Bezrobotni/ aktywizacja społeczno - zawodowa Centrum Integracji Społecznej: Centrum Integracji Społecznej w Czarnej Białostockiej Chmielnik Czarna Białostocka telefon: , strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 14/5 działania przygotowujące do funkcjonowania w społeczeństwie, reintegracja zawodowa oraz społeczna. Liczba miejsc: 25. Świetlice dla bezrobotnych: Projekt Być razem ul. Antoniuk Fabryczny 40/ Białystok telefon: , strona internetowa: liczba pracowników: 2 wsparcie rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, poradnic- CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 29

30 two zawodowe, psychologiczne, prawne, wsparcie osób uzależnionych. We wszystkich formach wsparcia udział wzięło ok. 80 osób. Uchodźcy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom ul. Warszawska Białystok telefon: fax: strona internetowa: liczba pracowników oraz liczba etatów: 4/3,75 udzielanie cudzoziemcom pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej. Objętych pomocą jest ok. 300 rodzin wielodzietnych, co daje ponad 1000 osób. Dom dla Repatriantów ks. Suchowolca 25 F Białystok strona internetowa: w Domu mieszkają 4 polskie rodziny z Kazachstanu, które mają zagwarantowane mieszkanie (na zasadzie użyczenia) oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia, nauce języka polskiego i pomoc prawną. Edukacja Wolontariat: Centrum Integracji Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Warszawska Białystok telefon: fax: strona internetowa: liczba pracowników: 2 pomoc dzieciom ze świetlic w odrabianiu lekcji, pomoc przy zbiórkach żywności, pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych. Działalność wydawnicza i promocyjna Stała rubryka w miesięczniku: Drogi Miłosierdzia Materiały reklamowe, m.in.: foldery, ulotki, długopisy, banery. Caritas Archidiecezji Białostockiej. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 30

31 Formacja Spotkania formacyjne pracowników i wolontariuszy PZC. Szkolenia dla wolontariuszy współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok: Wolontariusz Caritas w służbie osobom starszym. Budżet roczny Caritas diecezjalnej Środki własne: ofiary, spadki: Środki zewnętrzne: dotacje: programy unijne: dotacje Caritas Polska: ,18 PLN ,20 PLN ,59 PLN ,71 PLN Środki zewnętrzne: refundacje z Podlaskiego oddziału NFZ: ,57 PLN Razem: ,25 PLN CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 31

32 Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 32

33 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej powołana została do istnienia dekretem ks. biskupa Tadeusz Rakoczego 6 października 1992 r. W swej posłudze miłosierdzia opiera się przede wszystkim na działaniach wolontariuszy Parafialnych Zespołów Charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas. Swymi działaniami wspiera ludzi potrzebujących nie tylko z terenów diecezji, ale także na obszarze całego kraju i poza jego granicami. Dane ogólne: data reaktywacji lub utworzenia Caritas: 6 października 1992 r. powierzchnia diecezji: 3000 km 2 liczba ludności w diecezji: liczba parafii: 212 województwo/-a: śląskie, małopolskie Dane teleadresowe: adres siedziby: ul. Żeromskiego 5A Bielsko-Biała telefon: recepcji: strona internetowa: numer konta bankowego: Zarząd dane dyrektora: ks. Robert Kasprowski, Ec, mgr tel. kom.: dane zastępcy dyrektora: ks. Ignacy Czader, RM, mgr tel. kom.: Struktura Parafialne Zespoły Caritas: ok. 150 Szkolne Koła Caritas: ok. 10 Centra Wolontariatu: 1 łączna liczba pracowników (centrali i placówek) oraz liczba etatów: 3/1,75 łączna liczba wolontariuszy, działających w Caritas diecezjalnej: 20 CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 33

34 łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas: 1500 PZC, 200 SKC Działalność statutowa Ogólnopolskie stałe akcje i programy: Dzień Chorego Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka) Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, baranki) Niedziela Miłosierdzia Tydzień Miłosierdzia Wakacyjna Akcja Caritas Program Skrzydła Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Światowy Dzień Chorego Kampania społeczna Podaruj Kroplę Miłości Inne: Tornister Pełen Uśmiechów Ogólnopolska Zbiórka Tak Pomagam Diecezjalne akcje i programy: Rodzina Rodzinie TAK Koszulki z literą N pomoc prześladowanym chrześcijanom Zbiórka żywności dla mieszkańców Ukrainy Realizowane projekty: finansowane ze środków unijnych: - POPŻ, - EMBARGO finansowane ze środków własnych: - turnusy rehabilitacyjne, - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, - pomoc pogorzelcom, - pomoc ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, - Diecezjalny Dom Matki i Dziecka, - Dom księży Emerytów finansowane ze środków centralnych: zakup sprzętu rehabilitacyjnego finansowane ze środków samorządowych: - prowadzenie dwóch stacji opieki Placówki Stacja Opieki Caritas w Bielsku Białej ul. Polna Bielsko-Biała Lipnik telefon: domowa opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna Stacja Opieki Caritas w Oświęcimiu ul. Dąbrowskiego 5A Oświęcim CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 34

35 telefon: domowa opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna Jubileuszowe Centrum Caritas w Bielsku- Białej Lipniku ul. Polna Bielsko-Biała Lipnik telefon: fax: recepcji: strona internetowa: liczba miejsc dla beneficjentów: 40 ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy Ośrodek Caritas w Szczyrku Czyrnej Czyrna Szczyrk telefon kom.: telefon: liczba miejsc dla beneficjentów: 50 ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy Dom księży Emerytów (należy do diecezji, prowadzony przez Caritas) ul. Żeromskiego Bielsko-Biała t e l efo n : recepcji: liczba miejsc dla beneficjentów: 30 Diecezjalny Dom Matki i Dziecka (należy do diecezji, prowadzony przez Caritas) Okno Życia ul. ks. Brzóski 3a Bielsko-Biała telefon: liczba pracowników oraz liczba etatów: 3/3 liczba miejsc dla beneficjentów: 11 prowadzony przez Córki Bożej Miłości Magazyn żywnościowy + sprzętu rehabilitacyjnego CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 35

36 Pomoc doraźna Stołówki/jadłodajnie dla ubogich: współfinansowanie i współpraca z Towarzystwem Brata Alberta w Bielsku-Białej, prowadzącym Kuchnię, Dom Pobytu Dziennego, Łaźnię i Magazyn z odzieżą dla bezdomnych i ubogich Środowiskowy Dom Pomocy: współpraca z Domami Pomocy na terenie całej diecezji Dzieci/młodzież Świetlice socjoterapeutyczne: współpraca ze Stowarzyszeniem IGNIS, prowadzącym świetlicę dla dzieci i młodzieży w Bielsku- Białej, ks. Wicedyrektor jest założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Ośrodki kolonijne/domy wczasowo-rekolekcyjne:2 Domy Matki i Dziecka: 1 Dom dla Kobiet w okresie okołoporodowym: 1 Fundusze stypendialne: Fundusz Obrony Życia, Adopcja Miłości, Skrzydła Okna życia: 1 Osoby starsze Domy Pomocy Społecznej: współpraca z Domami Pomocy na terenie całej diecezji Usługi medyczne/uzależnienia Stacje Opieki/NZOZ: 2 Hospicja: współpraca z Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej Ośrodki Terapii Uzależnień dla Młodzieży: współpraca z Fundacją Nadzieja Niepełnosprawność Centrum Rehabilitacyjne: rehabilitacja w domach pacjentów - w ramach prowadzonych Stacji Opieki Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego 1 Bezdomność Punkty wydawania odzieży diecezjalne i parafialne przy siedzibie Caritas i w parafiach prowadzone przez PZC Punkty pomocy doraźnej: przy siedzibie Caritas i w parafiach PEAD Magazyny 1 Magazyny do przechowywania odzieży, sprzętu etc. (inne, nie służące do PEAD) 1 Inne: korzystamy z życzliwości parafii w miarę potrzeb CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 36

37 Formacja Kursy formacyjne: Rekolekcje i Dni skupienia dla PZC i SKC Budżet roczny Caritas diecezjalnej Środki własne wypracowane ofiary, spadki, Środki zewnętrzne Dotacje dotacje Caritas Polska ,00 PLN ,00 PLN 75000,00 PLN 70451,00 PLN CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ 37

38 CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ Patron Caritas diecezjalnej św. Ojciec Pio Stan na 31 grudnia 2013 r. 38

39 Caritas Diecezji Bydgoskiej została powołana dekretem nadanym przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jana Tyrawę 25 marca 2004 r. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości. Dane ogólne: data reaktywacji lub utworzenia Caritas: r. numer KRS: powierzchnia diecezji: 5200 km 2 liczba ludności w diecezji: ok liczba parafii: 150 województwo/-a: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie Dane teleadresowe: adres siedziby: ul. Cienista Bydgoszcz telefon: fax: recepcji: strona internetowa: numer konta bankowego: Zarząd dane dyrektora: ks. prałat Wojciech Przybyła tel. kom.: dane księgowego: Marzena Rutkowska tel. kom.: Struktura Parafialne Zespoły Caritas: 82 Akademickie Koła Caritas: 2 Szkolne Koła Caritas: 72 Centra Wolontariatu: 6 łączna liczba wolontariuszy, działających w Caritas diecezjalnej: 2000 CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ 39

40 łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas: 900 Działalność statutowa Ogólnopolskie stałe akcje i programy: Dzień Chorego Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka) Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki) Niedziela Miłosierdzia Tydzień Miłosierdzia Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka) Wakacyjna Akcja Caritas Program Skrzydła Kromka chleba Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Światowy Dzień Chorego Kampania 1% Kampania społeczna Podaruj Kroplę Miłości Inne (proszę uzupełnić) Dożywianie z Carrefour Tornister pełen uśmiechu Potrzebuję rodziców od zaraz PEAD Podaruj Krople Miłości Rodzina Rodzinie Diecezjalne akcje i programy: Z uśmiechem do szkoły Bezpieczeństwo ze Św. Mikołajem Realizowane projekty: Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w formie posiłków jednodaniowych w okresie do r. Wydawanie obiadów dla 99 osób przez 5 dni w tygodniu. Okryjmy ich płaszczem troski r r. Działania wspierające dla osób oraz rodzin osób objętych opieką paliatywną, długoterminową oraz w innych chorobach przewlekłych. W zadaniu uczestniczy ok. 50 osób odbywają się spotkania grupowe, w których korzystamy m.in. z elementów Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, stymulujących rozwój poznawczy, fizyczny i emocjonalny oraz z elementów Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz spotkania indywidualne, w których chorzy korzystają z pomocy pielęgniarki (także leki, materiały opatrunkowe i fachowa pomoc), pedagoga i psychologa. Wolontariusz turystą turysta wolontariuszem CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ 40

Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 17 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 31 Caritas Diecezji Bydgoskiej 37 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 44 Caritas Diecezji

Bardziej szczegółowo

Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 17 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 31 Caritas Diecezji Bydgoskiej 37 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 44 Caritas Diecezji

Bardziej szczegółowo

Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Bydgoskiej 18 Caritas Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 Uwaga: Proszę w pierwszej kolejności przeczytać formularz zwracając uwagę na instrukcje pod tabelami. Pola tabel zostały ponumerowane. Proszę

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009 pieczątka PZC SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009 A. DANE IDENTYFIKACYJNE PZC PZC przy parafii: Parafialny zespół Caritas przy Par. pod w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od do

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od do Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Najczystszego Serca Maryi kontynuuje Dzieło Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. prałata Krzysztofa Uklei - proboszcza parafii. Główny celem Parafialnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 7 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA 25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z ojcem Edwardem Konkolem, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 6 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Celem opublikowania materiałów informacyjnych dotyczących POPŻ 2014-2020 w różnych tytułach prasy (w wersjach papierowych i

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie, ul. Kisielewskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczno finansowe z działalności PZC w Siedlcach za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczno finansowe z działalności PZC w Siedlcach za rok 2008 Sprawozdanie merytoryczno finansowe z działalności PZC w Siedlcach za rok 2008 Zadania PZC Formy realizacji Zadanie 1. Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ 2016/2017

KALENDARZ WYDARZEŃ 2016/2017 KALENDARZ WYDARZEŃ 2016/2017 WRZESIEŃ 1 Tornister pełen uśmiechów, rozdanie plecaków i wyprawek szkolnych w parafiach przez PZC. 17 Diecezjalne spotkanie młodzieży w Skrzatuszu. Zaproszenie do SKC. 18

Bardziej szczegółowo

2. POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

2. POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 1. POMOC MIĘDZYNARODOWA Caritas Diecezji Kieleckiej w roku 2013 włączyła się w międzynarodową akcję pomocy organizowaną

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Pełna nazwa organizacji: CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Ks. Mirosław Jaworski Adres siedziby organizacji oraz telefon i fax: 00-322 Warszawa Ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 172/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK pieczęć organizacji SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK I. Dane podmiotu: 1. Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie ANTIDOTUM 2. Forma prawna: osoba prawna nie działająca dla zysku 3. Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka ul. Niepodległości 85, 10-046 Olsztyn tel. 89 534-99-55 e-mail: arka.dom@wp.pl http://arka.olsztyn.pl Poniedziałek - piątek

Bardziej szczegółowo