Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator"

Transkrypt

1

2 Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 17 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 31 Caritas Diecezji Bydgoskiej 37 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 44 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 50 Caritas Diecezji Elbląskiej 57 Caritas Diecezji Ełckiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej 62 Caritas Diecezji Gliwickiej 73 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 83 Caritas Diecezji Kaliskiej 93 Caritas Archidiecezji Katowickiej 102 Caritas Diecezji Kieleckiej 111 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 132 Caritas Archidiecezji Krakowskiej 142 Caritas Diecezji Legnickiej 158 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 166 Caritas Diecezji Łomżyńskiej 172 Caritas Diecezji Łowickiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Łódzkiej 178 Caritas Diecezji Opolskiej 186 Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 218 Caritas Diecezji Pelplińskiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Płockiej 222 Caritas Archidiecezji Poznańskiej 230 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 238 Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego 246 Caritas Diecezji Radomskiej 249 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 262 Caritas Diecezji Sandomierskiej 273 Caritas Diecezji Siedleckiej 283 Caritas Diecezji Sosnowieckiej 297 Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej 305 Caritas Diecezji Świdnickiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Tarnowskiej 313 Caritas Diecezji Toruńskiej 320 Caritas Archidiecezji Warmińskiej 343 Caritas Archidiecezji Warszawskiej 357 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 365 Caritas Diecezji Włocławskiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 381 Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego 393 Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 397 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 401 2

3 Caritas jest dziełem charytatywnym Kościoła katolickiego i opiera swoją tożsamość na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Kościół bez miłości nie może istnieć, bo człowiek, który jest jego drogą wciąż potrzebuje miłości. Chrześcijanie zawsze czuli się wezwani do pochylania się nad ludzką niedolą, która jak przypomina Papież Franciszek - polega dzisiaj nie tylko na nędzy materialnej, ale również moralnej i duchowej. Caritas należy bowiem do natury Kościoła, reprezentuje całą wspólnotę wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy. Caritas każdego dnia pełni posługę miłości skierowaną do ludzi potrzebujących, niosąc im przesłanie współczucia i solidarności. Caritas Polska, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, została reaktywowana 10 października 1990 roku i odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej sprzed 1950 roku, należy do Caritas Europa z siedzibą w Brukseli oraz do Caritas Internationalis z siedzibą w Watykanie. Caritas Polska współdziała z 44 Caritas diecezjalnymi, powołanymi przez biskupów diecezjalnych jako autonomiczne struktury charytatywne. Wspiera je w wykonywaniu zadań związanych z bezpośrednią pomocą potrzebującym i pełni rolę koordynującą, z zachowaniem zasady pomocniczości. Caritas koncentruje swoją działalność wokół następujących priorytetów: wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Caritas Polska prowadzi kampanie społeczne, działania formacyjne, kieruje ogólnokrajowymi akcjami oraz realizuje pomoc zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Taka struktura pozwala docierać do najbardziej potrzebujących w każdym miejscu. Caritas wspomaga ludzi poprzez ludzi, przede wszystkim poprzez pracowników wolontariuszy, którzy stanowią jej potencjał i siłę. W Polsce wolontariusze zrzeszeni w Przedszkolnych, Szkolnych, Akademickich Kołach oraz Parafialnych Zespołach Caritas. To dzięki ich zaangażowaniu działalność charytatywna jest żywa i owocna. Caritas towarzysząc ludziom w ich niedostatkach i cierpieniu chce budować relacje zaufania oraz otwartości. Rozumie swoją misję nie tyle jako powinność, zadanie czy pracę, ale jako charyzmat, służbę i styl życia. Caritas zawiera dane o działalności Caritas Polska i Caritas diecezjalnych w porządku alfabetycznym. Odnalezienie ich ułatwia interaktywna mapa oraz opcja wyszukiwania. Bardziej szczegółowe wiadomości lub ich potwierdzenie można uzyskać pod adresem właściwej Caritas. Informacje o aktualnych działaniach Caritas Polska oraz archiwum akcji wraz z multimediami dostępne są na stronie 3

4 Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA 4

5 Dane teleadresowe: Rok rejestracji: 1990 Rok uzyskania statusu OPP: 2004 numer KRS: numer Regon: adres siedziby: ul. Okopowa Warszawa telefon: fax: recepcji: strona internetowa: numer konta bankowego: PL PL Zarząd Dyrektor: ks. dr Marian Subocz Zastępca Dyrektora: O. dr Hubert A. Matusiewicz ks. Marek Dec Obszary działania Caritas Polska POLSKA: DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY STARSZE RODZINA NIEPEŁNOSPRAWNI BEZDOMNI IMIGRANCI, UCHODŹCY ZAGRANICA: POMOC DORAŹNA POMOC ROZWOJOWA POMOC POLONII MEDIA CARITAS: kwartalnik caritas strony internetowe media caritas CARITAS POLSKA 5

6 Działalność Caritas Polska Polska Dzieci/młodzież WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS Cel: Pozyskiwanie funduszy na projekty Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas poprzez rozprowadzanie paschalików, palm, baranków wielkanocnych, Chlebków miłości oraz kartek świątecznych. Zgromadzone środki finansowe wspierają dzieła charytatywne w parafiach. Statystyki: W 2014 r. w Caritas diecezjalnych zostało rozprowadzonych małych i dużych paschalików. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: WAKACYJNA AKCJA CARITAS Cel: Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na wyjazd, zwłaszcza podopiecznych świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzieży objętej programem Skrzydła. Statystyki: Diecezjalne Caritas dysponują 51 ośrodkami kolonijnymi (ponad 5 tys. miejsc). Na potrzeby akcji udostępnionych jest również blisko 100 ośrodków wczasowych. W akcji udział wzięło blisko dzieci. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: PROGRAM SKRZYDŁA Cel: Pomoc skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania zajęć nadobowiązkowych i wycieczek szkolnych. Program polega na objęciu opieką finansową CARITAS POLSKA 6

7 dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Statystyki: Od początku istnienia programu do roku 2014 ze wsparcia w ramach Skrzydeł pomoc uzyskało ponad dzieci. Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Pliszka telefon: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Cel: Rozprowadzanie świec, które w wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach. Wpływy uzyskane z akcji przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy. Statystyki: około mln rozprowadzonych świec w parafiach w całej Polsce. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Tornister pełen uśmiechów Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. Statystyki: około tys. wyprawek szkolnych. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Dożywianie z Carrefour Cel: Zapewnienie codziennych posiłków dzieciom w świetlicach Caritas. Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację Carrefour 1260 dzieci z całej Polski otrzymuje posiłki przez 5 dni w tygodniu do końca roku szkolnego 2013/2014. Statystyki: wartość udzielonej pomocy 1,2 mln zł. Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek CARITAS POLSKA 7

8 telefon: Okna Życia Cel: Okno Życia jest alternatywą dla porzucenia noworodka lub pozbawienia go opieki. Pierwsze Okno Życia zostało otwarte 19 marca 2006 r. w Archidiecezji Krakowskiej. Do tej pory pozostawiono w nich ponad 70 niemowląt. Statystyki: W Polsce 53 Okna Życia Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: OSOBY STARSZE 50 + Doświadczenie Cel: Aktywizacja pracowników po 50. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Odbiorcami projektu jest 50 pracowników 50+ z województwa lubelskiego (35 kobiet i 15 mężczyzn), użytkownikami 50 pracodawców z województwa lubelskiego zatrudniających osoby 50+. Projekt jest realizowany w województwie lubelskim w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, z Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie i z firmą Agrotec Polska sp. z o.o. Wcześniej Caritas Polska zrealizowała dwa projekty innowacyjne w województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim. Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Statystyki: projekt jest skierowany do 50 kobiet powyżej 50. roku życia Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: CHORZY 1% Cel: Zakup sprzętu medycznego nierefundowanego przez NFZ. Caritas Polska od czterech lat prowadzi kampanię Ile kosztuje życie? przekonując Polaków, że 1% podatku wystarcza, aby poprawić warunki opieki przy chorym. Sprzęt można wypożyczać w 114 wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas diecezjalne w Polsce. Statystyki: Do tej pory ze środków uzyskanych z 1 % i ze środków własnych Caritas Polska zakupiła 3416 CARITAS POLSKA 8

9 łóżka, 614 koncentratorów tlenu i 336 ssaków medycznych. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA Cel: Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problemy ludzi chorych i potrzebujących. Caritas zachęca do rezygnacji w czasie Wielkiego Postu z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków i proponuje ich równowartość umieścić w Wielkopostnej Skarbonce. Statystyki: W 2013 roku diecezjalne Caritas rozprowadziły skarbonek. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Podaruj Kroplę Miłości - stan na 2013 rok Cel: Zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas pomocy drugiemu człowiekowi w różnych formach, nie tylko materialnych. Statystyki: 1256,00 litrów krwi Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek telefon: WSPARCIE RODZINY KROMKA CHLEBA - stan na 2013 rok Cel: Zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych. Statystyki: W 2013 r. Caritas wydała ponad 67 tys. posiłków o wartości 400 tys. zł zakupionych w ramach akcji Kromka Chleba. Posiłki wydawano w 51 placówkach prowadzonych przez Caritas diecezjalne, skorzystało z nich ponad 12,5 tys. osób. Każdego miesiąca placówki zgłoszone do akcji Kromka Chleba przygotowywały 261 tys. posiłków o wartości blisko 1 mln złotych. CARITAS POLSKA 9

10 Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek telefon: POGRAM PEAD - stan za 2013 rok Cel: Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD), udzielanie stałej pomocy żywnościowej osobom chorym i niepełnosprawnym, bezrobotnym, o niskich dochodach oraz rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym. Statystyki: W 2014 r. wartość pomocy dla najuboższych wyniosła ponad 109 mln 77 tys. zł. Caritas w Polsce rozdysponowała w sumie ponad 34 tys. ton artykułów spożywczych. Dystrybucja odbyła się za pośrednictwem 4200 placówek współpracujących z Caritas. Pomoc udzielona przez Caritas w 2014 r. dotarła do ok. 1 mln 454 tys. osób indywidualnych, a placówki Caritas przygotowały i wydały ok. 25 mln posiłków dla ok. 200 tys. podopiecznych. Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Sztabler telefon: NIEPEŁNOSPRAWNI Radio IN Cel: Radio IN jest radiem internetowym, które integruje osoby niepełnosprawne z otoczeniem. Słuchacze znajdą w nim audycje publicystyczne, muzyczne i sportowe. Radia można słuchać ze strony Statystyki: Projekt koordynowany przez Caritas Polska realizuje kilkanaście osób niepełnosprawnych z całej Polski. Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska telefon: WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV Cel: Wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia i kontynuowania nauki. Projekt realizowany jest od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami : Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie CARITAS POLSKA 10

11 Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR w warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Caritas Polska realizuje projekt w siedmiu biurach w Ełku, Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie, Szczecinie oraz Warszawie. Statystyki: W ramach projektu wsparcie otrzymało 504 osób niepełnosprawnych oraz 229 opiekunów. Osoba odpowiedzialna: Ewa Jawasreh telefon: BEZDOMNI Damy radę Cel: Wychodzenie z wczesnych stadiów bezdomności i związanych z nią uzależnień, 2-letni program oparty na doświadczeniach wspólnot terapeutycznych, szczególnie efektywnych przy leczeniu uzależnień i postaw autodestrukcyjnych, nerwic i zaburzeń psychospołecznych. Pilotażowy program skierowany jest do mężczyzn w wieku lat, także odbywających karę pozbawienia wolności. Statystyki: docelowo program obejmuje opieką 10 mężczyzn. Osoba odpowiedzialna: Janusz Sukiennik telefon: IMIGRANCI, UCHODŹCY I REPATRIANCI CARITAS DLA UCHODŹCÓW Cel: Indywidualny Plan Działania integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa ma na celu zapewnienie cudzoziemcom, którzy otrzymali międzynarodową ochronę w Polsce kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną, zakłada także organizowanie integracyjnych turnusów wypoczynkowych dla dzieci beneficjentów. Statystyki: W ramach projektu 3073 osób otrzymało pomoc. Osoba odpowiedzialna: Marta Walasik-Sałek telefon: CARITAS POLSKA 11

12 Zagranica Europa Bałkany Caritas Polska poprzez Caritas Serbia oraz Caritas Bośnia Hercegowina wsparły powodzian poprzez pomoc doraźną oraz dofinansowanie odbudowy domów i narzędzi pracy. Kwota przekazanej pomocy to EUR. Ukraina W ramach pomocy Ukrainie w 2014 r. zrealizowano 13 projektów pomocowych. W tym: Zrealizowano dwa projekty finansowane z MSZ na kwotę ,22 zł. Celem było przygotowanie do zimy oraz dostarczenie pomocy doraźnej dla uchodźców wewnętrznych znajdujących się na zachodzie oraz wschodzie Ukrainy. Wsparto poszkodowanych na Krymie, Charkowie, Kijowie, Drohobyczu, Lwowie oraz zorganizowano kolonie dla dzieci na Ukrainie na kwotę ok zł. W marcu 2014 roku w porozumieniu z Pocztą Polską została przeprowadzona akcja Rodzina rodzinie rodziny polskie rodzinom ukraińskim. Dzięki Caritas wysłano ponad 9 tysięcy paczek do 96 ukraińskich parafii. POLONIA Podsumowanie wypoczynku polonijnego w 2014 współfinansowanego z MSZ 19 Caritas w Polsce w ciągu trzech miesięcy od czerwca do sierpnia br. zorganizowały łącznie 38 turnusów kolonijnych, w których uczestniczyło 1655 dzieci polonijnych ze wschodu (989 dzieci z Białorusi, 601 dzieci z Ukrainy, 45 dzieci z Litwy, 20 dzieci z Rumunii) oraz 2102 dzieci z Polski. Dzieciom pomagało 212 wolontariuszy, którzy pełnili role m.in. wychowawców, kierowników, ratowników oraz służby medycznej. koszt dotacji ,87 zł. Azja Indie projekt: pomoc ofiarom wybuchu rurociągu z gazem w Indii Social Service Centre Diocese of Eluru. kwota dofinansowania 7000 EUR projekt: zakup rowerów dla dzieci z diecezji Guntur z Indii, Voluntary Rural Development Society kwota dofinansowania: 3407 USD CARITAS POLSKA 12

13 INDIE I SRI LANKA Cel: Pomoc dzieciom osieroconym w wyniku tsunami w Azji Południowo-Wschodniej w grudniu 2004 r. Program zapewnia finansowanie edukacji. Rodzice adopcyjni utrzymują z podopiecznymi kontakt listowny i pomagają im przez systematyczne wpłaty. Czas trwania: od 2004 r. w trakcie realizacji Statystyki: Wparcie finansowe otrzymało ponad 3 tys. sierot w Indiach i na Sri Lance. Osoba odpowiedzialna: Kornelia Wieczorek telefon: Filipiny W 2014 r. Caritas Polska realizowała projekty w Archidiecezji Palo, w diecezji Talibon, Borongan oraz w Jaro-Iloilo. Projekty dotyczyły: odbudowy domów, szkół oraz infrastruktury edukacyjnej, miejsc kultu realizujących również pomoc charytatywną oraz środków utrzymania. Dotychczasowa kwota dofinansowania: ,43 zł. Sri Lanka pomoc świąteczna dla ubogich z parafii św. Antoniego z Padwy w Colombo, kwota dofinansowania: 1000 EUR. Bliski Wschód Autonomia Palestyńska W 2014 r. Caritas Polska we współpracy z Caritas Jerusalem realizowała projekt pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet w Autonomii Palestyńskiej, współfinansowany z MSZ. Projekt oferował szkolenie, praktyki oraz staże dla kobiet. Dzięki udziałowi w projekcie 80 palestyńskich kobiet uzyskało wiedzę i umiejętności w czterech dziedzinach zawodowych: edukacja administracyjno-biurowa, terapia upiększająca, fryzjerstwo i techniki wykonywania palestyńskiego haftu i rękodzieła. Kwota projektu: zł. Gaza Projekt: zakup aparatury medycznej oraz protez dla dzieci z Gazy przy współpracy Caritas Jerusalem (23 866,5 EUR). Irak Caritas Polska dnia 17 sierpnia 2014 r. wysłała CARITAS POLSKA 13

14 transport pomocy humanitarnej do Irbilu o wartości ok ,14 zł. Transport zawierał artykuły spożywcze, środki medyczne oraz koce i namioty. Transport był zorganizowany we współpracy z MSZ. Liban Caritas Polska sfinansowała zakup wyposażenia dwóch klinik dentystycznych w Saida i Zahle należących do Centrum Medyczno Socjalnego Caritas Liban. Kliniki zapewniają badania, testy, analizy, niezbędne badania radiologiczne, leczenie i profilaktykę chorób zębów i jamy ustnej, podnoszenie świadomości i edukację. Kwota dofinansowania USD. Caritas Polska dofinansowała wypoczynek letni dla 60 dzieci syryjskich oraz libańskich w wieku od 6 do 12 lat. Kwota dofinansowania USD. Syria Caritas Polska sfinansowała półroczne funkcjonowanie Centrum Medycznego Bab Sharkhy w Damaszku, które specjalizuje się w pomocy medycznej. Beneficjentami usług medycznych są Syryjczycy oraz uchodźcy z Iraku. Kwota dofinansowania USD. Afryka paczki wielkanocne dla dzieci z Caritas Syria. Przed świętami Wielkanocnymi w 2014 r., Caritas Polska sfinansowała 1000 paczek świątecznych dla dzieci z Syrii z okolic Damaszku, Aleppo, Homs oraz Horan. Paczki zawierały jedzenie oraz ubranie. Kwota dofinansowania USD. Caritas Polska w 2014 r. sfinansowała 13 projektów w Afryce w takich państwach jak: Rwanda, Kenia, Republika Środkowej Afryki, Burundi, Uganda, Burkina Faso, Kamerun. Projekty dotyczyły budowy, rozbudowy budynków użyteczności publicznej (centrum medyczno socjalne, przedszkola), budowę studni, infrastruktury wodnej, remonty, dożywianie biednych, leczenie, zakup narzędzi do rozpoczęcia własnej aktywności. Łączna kwota projektów w 2014 r.: ,60 zł. Wolontariat polska pomoc 2014 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego i zajęcia uświadamiające dla matek dzieci. Realizowany projekt miał na celu wyrównywanie CARITAS POLSKA 14

15 szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez podniesienie jakości nauczania matematyki, nauk ścisłych, zajęć artystycznych, zajęć sportowych, zajęć z języka angielskiego i indywidualną pracę z uczniem oraz wsparcie funkcjonowania Janusz Korczak Day Care Center. 100 ghańskich dzieci z wioski Duadze i 60 kobiet, matek dzieci uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, okres realizacji: koszt zł. Media Caritas Cel: Informowanie dziennikarzy w karaju i zagranicą o działalności Caritas Polska. Na platformie zamieszczane są materiały multimedialne przeznaczone dla dziennikarzy. Statystyki: Miesięcznie platforma rejestruje ponad 400 wejść. Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska telefon: Kwartalnik Caritas Cel: Dokumentowanie działalności Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych poprzez przedstawianie kampanii, akcji i działań stałych. Kwartalnik składa się z czterech działów: Nowa Wyobraźnia Miłosierdzia, Formacja, Ludzie i Dzieła oraz Wydarzenia. W dziale NWM można znaleźć artykuły poruszające problemy i aktualne potrzeby społeczne. Czytelnik znajdzie tu analizy takich zjawisk jak bezrobocie, bezdomność, osamotnienie osób starszych, problemy dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom. Pogłębieniu motywacji i zaangażowania pracowników i wolontariuszy Caritas służy dział "Formacja". Można tu znaleźć artykuły o historii Caritas w Polsce, sylwetki świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, a także uzyskać wiedzę o idei i roli Caritas w Kościele i społeczeństwie. Sylwetki osób, które angażują się w pracę charytatywno-opiekuńczą prezentuje dział Ludzie i Dzieła. Tutaj również przedstawiane są najciekawsze projekty realizowane przez Caritas w Polsce. Rubryka Wydarzenia zawiera krótkie relacje z codziennej pracy Caritas diecezjalnych i Caritas Polska pokazując bogactwo inicjatyw lokalnych. CARITAS POLSKA 15

16 Czas trwania: od 1994 do chwili obecnej Statystyki: Kwartalnik Caritas redagowany jest przez młody zespół, złożony z pracowników i wolontariuszy Caritas. Ukazuje się w nakładzie 9 tys. egzemplarzy i dociera do prenumeratorów indywidualnych oraz wspólnot parafialnych w całej Polsce. Cel: Strona to pierwsze i najobszerniejsze źródło informacji o działaniach i projektach prowadzonych przez Caritas w Polsce. Można tu znaleźć bieżące relacje z działań charytatywnych i uzyskać informacje o wolontariacie, formacji pracowników i wolontariuszy oraz dostępnych publikacjach, w tym pobrać roczne raporty z działalności Caritas. Witryna internetowa posiada moduł, umożliwiający dokonywanie wpłat na konto Caritas Polska, by szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby osób biednych i poszkodowanych w kataklizmach. Statystyki: Stronę internetową codziennie odwiedza ponad 1,5 tys. osób, kilkakrotnie więcej "wejść" notujemy w czasie kryzysów i klęsk żywiołowych. W obecnym kształcie strona działa od września 2011 r. Cel: Prezentowanie aktualnych kampanii prowadzonych przez Caritas Polska - zarówno w Polsce jak i na świecie. Można znaleźć tam dane statystyczne dotyczące obszaru biedy w Polsce i na świecie, multimedia i opis działań prowadzonych przez Caritas. Strona pełni również rolę archiwum prowadzonych kampanii Caritas Polska. Statystyki: Miesięczna liczba odsłon strony to CARITAS POLSKA 16

17 Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 17

18 Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje swoje cele statutowe poprzez działania organizowane w ramach różnego typu placówek. Organizacja pomocy mieści się w następujących kategoriach: 1. Pomoc dziecku i rodzinie (Dom Samotnej Matki, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, wypoczynek dzieci). 2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym, osobom bezrobotnym (Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Centrum Integracji Społecznej). 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy). 4. Leczenie i rehabilitacja (Stacje Opieki, Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny). 5. Pomoc migrantom i uchodźcom (Centrum pomocy migrantom i uchodźcom, Dom dla Repatriantów). 6. Pomoc osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, Punkt Konsultacyjno Informacyjny o Problemach Alkoholowych. Dane ogólne: data reaktywacji lub utworzenia Caritas: 23 stycznia 1991 r. numer KRS: status: Caritas Potrzebującym powierzchnia diecezji: km 2 liczba ludności w diecezji: ok liczba parafii: 114 województwo: podlaskie Dane teleadresowe: adres siedziby: ul. Warszawska Białystok telefon: fax: recepcji: komunikatory internetowe: Facebook strona internetowa: numer konta bankowego: CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 18

19 Zarząd dane dyrektora: ks. mgr Grzegorz Kłoczko tel. kom.: dane rzecznika prasowego: ks. mgr Adam Kozikowski tel. kom.: mgr Michał Gaweł tel. kom.: dane sekretarza: mgr Elżbieta Kaufman-Suszko tel. kom.: dane rzecznika prasowego: mgr Bogumiła Maleszewska Oksztol tel. kom.: dane księgowego: mgr Lucyna Ołdziejewska (główna księgowa) tel.: Struktura Parafialne Zespoły Caritas: 50 Akademickie Koła Caritas: 3 Szkolne Koła Caritas: 54 Przedszkolne Koła Caritas : 3 Centra Wolontariatu: 1 liczba pracowników centrali diecezjalnej oraz liczba etatów: 10/7 łączna liczba pracowników (centrali i placówek) oraz liczba etatów: 105/95 członkostwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach: - członkostwo w Zespole Doradczym Wojewody Podlaskiego, koordynującego na terenie województwa podlaskiego działania służb w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. - członkostwo w zespole przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej ds. opracowania wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata członkostwo w Podlaskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. łączna liczba wolontariuszy, działających w Caritas diecezjalnej: ok. 550 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 19

20 łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas: 200 Działalność statutowa Ogólnopolskie stałe akcje i programy: Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka) Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki) Niedziela Miłosierdzia Tydzień Miłosierdzia Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka) Wakacyjna Akcja Caritas Program Skrzydła Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Kampania 1% Tornister pełen uśmiechów Diecezjalne akcje i programy: Mikołajkowy Koncert Bożonarodzeniowy w ramach WDPD Studenckie pogotowie lekcyjne Kilometry Dobra Diecezjalne akcje i programy: finansowane ze środków unijnych: Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Szansa na awans aktywizacja bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn" realizowany w okresie r., 30 BO, ,00 zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 2. Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna białostocka", realizowany w okresie r., 20 BO, zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 3. Centrum Integracji Społecznej Szansa", okres realizacji r., 40 BO, ,80 zł. Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności", projekt partnerski realizowany w ramach Wdrażania Standardów Wychodzenia z Bezdomności. Wspólnymi siłami - kolektywny system aktywizacji osób 50+ finansowane ze środków samorządowych: Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Stacja Opieki na terenie Choroszczy, Gródka, Krynek, Kuźnicy Białostockiej, Nowego Dworu, Sidry i Szudziałowa finansowane ze środków budżetu gminy lub miasta i NFZ, 2. Dom dla Bezdomnych, Noclegownie dla kobiet i mężczyzn, Ogrzewalnia współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok, 3. Centrum Integracji Społecznej finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku i w Mońkach finansowane ze środków PFRON i środków powiatów, 5. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uza- CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 20

21 leżnień Metanoia całodobowa placówka terapii uzależnień dzieci i młodzieży, placówka opiera się na systemie społeczności terapeutycznej umowa z NFZ, 6. Rodzinny Dom Dziecka w Białymstoku finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok, 7. Dom Matki i Dziecka w Wasilkowie, finansowany ze środków funduszu Kurii Archidiecezji Białostockiej Obrony Życia, 8. Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin ubogich polonijnych dzieci uchodźców, finansowane ze środków Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, ROPS, parafii oraz ofiar indywidualnych, 9. Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych w woj. podlaskim, w tym również w Białymstoku, finansowane ze środków Urzędu miasta Białystok oraz Urzędów Gmin, 10. Środowiskowy Dom Samopomocy, finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok 11. Wolontariat młodzieżowy w ramach szkolnych kół Caritas, finansowany ze środków Miasta Białystok Placówki Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 35 Pomoc doraźna Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej: Centrum pomocy Samarytanin Stołówki/jadłodajnie dla ubogich: Stołówka w Domu dla Bezdomnych Inne: Centrum Pomocy Samarytanin ul. Kolejowa 26 A Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 2 punkt świadczący pomoc doraźną w postaci odzieży, obuwia, środków czystości oraz żywności w miarę posiadanych środków. Dzieci/młodzież Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne: Świetlica Środowiskowa w Kuźnicy ul. Sokólska Kuźnica CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 21

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej Ubi Caritas... Magazyn www.siedlce.caritas.pl 1/2013 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 034 37 24 200, fax: 034 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

miasteczko otwartych serc - to właśnie my

miasteczko otwartych serc - to właśnie my K u r i e r I n t e g r a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne czerwiec 2009 r. miasteczko otwartych serc - to właśnie my PRezentacja organizacji pozarządowych Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo