Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator"

Transkrypt

1

2 Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 17 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 31 Caritas Diecezji Bydgoskiej 37 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 44 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 50 Caritas Diecezji Elbląskiej 57 Caritas Diecezji Ełckiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej 62 Caritas Diecezji Gliwickiej 73 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 83 Caritas Diecezji Kaliskiej 93 Caritas Archidiecezji Katowickiej 102 Caritas Diecezji Kieleckiej 111 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 132 Caritas Archidiecezji Krakowskiej 142 Caritas Diecezji Legnickiej 158 Caritas Archidiecezji Lubelskiej 166 Caritas Diecezji Łomżyńskiej 172 Caritas Diecezji Łowickiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Łódzkiej 178 Caritas Diecezji Opolskiej 186 Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 218 Caritas Diecezji Pelplińskiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Płockiej 222 Caritas Archidiecezji Poznańskiej 230 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 238 Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego 246 Caritas Diecezji Radomskiej 249 Caritas Diecezji Rzeszowskiej 262 Caritas Diecezji Sandomierskiej 273 Caritas Diecezji Siedleckiej 283 Caritas Diecezji Sosnowieckiej 297 Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej 305 Caritas Diecezji Świdnickiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Tarnowskiej 313 Caritas Diecezji Toruńskiej 320 Caritas Archidiecezji Warmińskiej 343 Caritas Archidiecezji Warszawskiej 357 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 365 Caritas Diecezji Włocławskiej dane w opracowaniu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 381 Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego 393 Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 397 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 401 2

3 Caritas jest dziełem charytatywnym Kościoła katolickiego i opiera swoją tożsamość na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Kościół bez miłości nie może istnieć, bo człowiek, który jest jego drogą wciąż potrzebuje miłości. Chrześcijanie zawsze czuli się wezwani do pochylania się nad ludzką niedolą, która jak przypomina Papież Franciszek - polega dzisiaj nie tylko na nędzy materialnej, ale również moralnej i duchowej. Caritas należy bowiem do natury Kościoła, reprezentuje całą wspólnotę wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy. Caritas każdego dnia pełni posługę miłości skierowaną do ludzi potrzebujących, niosąc im przesłanie współczucia i solidarności. Caritas Polska, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, została reaktywowana 10 października 1990 roku i odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej sprzed 1950 roku, należy do Caritas Europa z siedzibą w Brukseli oraz do Caritas Internationalis z siedzibą w Watykanie. Caritas Polska współdziała z 44 Caritas diecezjalnymi, powołanymi przez biskupów diecezjalnych jako autonomiczne struktury charytatywne. Wspiera je w wykonywaniu zadań związanych z bezpośrednią pomocą potrzebującym i pełni rolę koordynującą, z zachowaniem zasady pomocniczości. Caritas koncentruje swoją działalność wokół następujących priorytetów: wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży, ochrona życia, pomoc ubogim, bezdomnym, chorym starszym i niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Caritas Polska prowadzi kampanie społeczne, działania formacyjne, kieruje ogólnokrajowymi akcjami oraz realizuje pomoc zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. Taka struktura pozwala docierać do najbardziej potrzebujących w każdym miejscu. Caritas wspomaga ludzi poprzez ludzi, przede wszystkim poprzez pracowników wolontariuszy, którzy stanowią jej potencjał i siłę. W Polsce wolontariusze zrzeszeni w Przedszkolnych, Szkolnych, Akademickich Kołach oraz Parafialnych Zespołach Caritas. To dzięki ich zaangażowaniu działalność charytatywna jest żywa i owocna. Caritas towarzysząc ludziom w ich niedostatkach i cierpieniu chce budować relacje zaufania oraz otwartości. Rozumie swoją misję nie tyle jako powinność, zadanie czy pracę, ale jako charyzmat, służbę i styl życia. Caritas zawiera dane o działalności Caritas Polska i Caritas diecezjalnych w porządku alfabetycznym. Odnalezienie ich ułatwia interaktywna mapa oraz opcja wyszukiwania. Bardziej szczegółowe wiadomości lub ich potwierdzenie można uzyskać pod adresem właściwej Caritas. Informacje o aktualnych działaniach Caritas Polska oraz archiwum akcji wraz z multimediami dostępne są na stronie 3

4 Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA 4

5 Dane teleadresowe: Rok rejestracji: 1990 Rok uzyskania statusu OPP: 2004 numer KRS: numer Regon: adres siedziby: ul. Okopowa Warszawa telefon: fax: recepcji: strona internetowa: numer konta bankowego: PL PL Zarząd Dyrektor: ks. dr Marian Subocz Zastępca Dyrektora: O. dr Hubert A. Matusiewicz ks. Marek Dec Obszary działania Caritas Polska POLSKA: DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY STARSZE RODZINA NIEPEŁNOSPRAWNI BEZDOMNI IMIGRANCI, UCHODŹCY ZAGRANICA: POMOC DORAŹNA POMOC ROZWOJOWA POMOC POLONII MEDIA CARITAS: kwartalnik caritas strony internetowe media caritas CARITAS POLSKA 5

6 Działalność Caritas Polska Polska Dzieci/młodzież WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS Cel: Pozyskiwanie funduszy na projekty Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas poprzez rozprowadzanie paschalików, palm, baranków wielkanocnych, Chlebków miłości oraz kartek świątecznych. Zgromadzone środki finansowe wspierają dzieła charytatywne w parafiach. Statystyki: W 2014 r. w Caritas diecezjalnych zostało rozprowadzonych małych i dużych paschalików. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: WAKACYJNA AKCJA CARITAS Cel: Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na wyjazd, zwłaszcza podopiecznych świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzieży objętej programem Skrzydła. Statystyki: Diecezjalne Caritas dysponują 51 ośrodkami kolonijnymi (ponad 5 tys. miejsc). Na potrzeby akcji udostępnionych jest również blisko 100 ośrodków wczasowych. W akcji udział wzięło blisko dzieci. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: PROGRAM SKRZYDŁA Cel: Pomoc skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania zajęć nadobowiązkowych i wycieczek szkolnych. Program polega na objęciu opieką finansową CARITAS POLSKA 6

7 dziecka przez firmy i osoby prywatne, które zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Statystyki: Od początku istnienia programu do roku 2014 ze wsparcia w ramach Skrzydeł pomoc uzyskało ponad dzieci. Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Pliszka telefon: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Cel: Rozprowadzanie świec, które w wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach. Wpływy uzyskane z akcji przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy. Statystyki: około mln rozprowadzonych świec w parafiach w całej Polsce. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Tornister pełen uśmiechów Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. Statystyki: około tys. wyprawek szkolnych. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Dożywianie z Carrefour Cel: Zapewnienie codziennych posiłków dzieciom w świetlicach Caritas. Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Międzynarodową Fundację Carrefour 1260 dzieci z całej Polski otrzymuje posiłki przez 5 dni w tygodniu do końca roku szkolnego 2013/2014. Statystyki: wartość udzielonej pomocy 1,2 mln zł. Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek CARITAS POLSKA 7

8 telefon: Okna Życia Cel: Okno Życia jest alternatywą dla porzucenia noworodka lub pozbawienia go opieki. Pierwsze Okno Życia zostało otwarte 19 marca 2006 r. w Archidiecezji Krakowskiej. Do tej pory pozostawiono w nich ponad 70 niemowląt. Statystyki: W Polsce 53 Okna Życia Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: OSOBY STARSZE 50 + Doświadczenie Cel: Aktywizacja pracowników po 50. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Odbiorcami projektu jest 50 pracowników 50+ z województwa lubelskiego (35 kobiet i 15 mężczyzn), użytkownikami 50 pracodawców z województwa lubelskiego zatrudniających osoby 50+. Projekt jest realizowany w województwie lubelskim w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, z Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie i z firmą Agrotec Polska sp. z o.o. Wcześniej Caritas Polska zrealizowała dwa projekty innowacyjne w województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim. Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Statystyki: projekt jest skierowany do 50 kobiet powyżej 50. roku życia Osoba odpowiedzialna: Marta Titaniec telefon: CHORZY 1% Cel: Zakup sprzętu medycznego nierefundowanego przez NFZ. Caritas Polska od czterech lat prowadzi kampanię Ile kosztuje życie? przekonując Polaków, że 1% podatku wystarcza, aby poprawić warunki opieki przy chorym. Sprzęt można wypożyczać w 114 wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas diecezjalne w Polsce. Statystyki: Do tej pory ze środków uzyskanych z 1 % i ze środków własnych Caritas Polska zakupiła 3416 CARITAS POLSKA 8

9 łóżka, 614 koncentratorów tlenu i 336 ssaków medycznych. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA Cel: Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problemy ludzi chorych i potrzebujących. Caritas zachęca do rezygnacji w czasie Wielkiego Postu z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków i proponuje ich równowartość umieścić w Wielkopostnej Skarbonce. Statystyki: W 2013 roku diecezjalne Caritas rozprowadziły skarbonek. Osoba odpowiedzialna: Paweł Kęska telefon: Podaruj Kroplę Miłości - stan na 2013 rok Cel: Zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas pomocy drugiemu człowiekowi w różnych formach, nie tylko materialnych. Statystyki: 1256,00 litrów krwi Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek telefon: WSPARCIE RODZINY KROMKA CHLEBA - stan na 2013 rok Cel: Zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych. Statystyki: W 2013 r. Caritas wydała ponad 67 tys. posiłków o wartości 400 tys. zł zakupionych w ramach akcji Kromka Chleba. Posiłki wydawano w 51 placówkach prowadzonych przez Caritas diecezjalne, skorzystało z nich ponad 12,5 tys. osób. Każdego miesiąca placówki zgłoszone do akcji Kromka Chleba przygotowywały 261 tys. posiłków o wartości blisko 1 mln złotych. CARITAS POLSKA 9

10 Osoba odpowiedzialna: Mariusz Talarek telefon: POGRAM PEAD - stan za 2013 rok Cel: Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD), udzielanie stałej pomocy żywnościowej osobom chorym i niepełnosprawnym, bezrobotnym, o niskich dochodach oraz rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym. Statystyki: W 2014 r. wartość pomocy dla najuboższych wyniosła ponad 109 mln 77 tys. zł. Caritas w Polsce rozdysponowała w sumie ponad 34 tys. ton artykułów spożywczych. Dystrybucja odbyła się za pośrednictwem 4200 placówek współpracujących z Caritas. Pomoc udzielona przez Caritas w 2014 r. dotarła do ok. 1 mln 454 tys. osób indywidualnych, a placówki Caritas przygotowały i wydały ok. 25 mln posiłków dla ok. 200 tys. podopiecznych. Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Sztabler telefon: NIEPEŁNOSPRAWNI Radio IN Cel: Radio IN jest radiem internetowym, które integruje osoby niepełnosprawne z otoczeniem. Słuchacze znajdą w nim audycje publicystyczne, muzyczne i sportowe. Radia można słuchać ze strony Statystyki: Projekt koordynowany przez Caritas Polska realizuje kilkanaście osób niepełnosprawnych z całej Polski. Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska telefon: WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY IV Cel: Wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia i kontynuowania nauki. Projekt realizowany jest od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami : Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie CARITAS POLSKA 10

11 Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR w warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Caritas Polska realizuje projekt w siedmiu biurach w Ełku, Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie, Szczecinie oraz Warszawie. Statystyki: W ramach projektu wsparcie otrzymało 504 osób niepełnosprawnych oraz 229 opiekunów. Osoba odpowiedzialna: Ewa Jawasreh telefon: BEZDOMNI Damy radę Cel: Wychodzenie z wczesnych stadiów bezdomności i związanych z nią uzależnień, 2-letni program oparty na doświadczeniach wspólnot terapeutycznych, szczególnie efektywnych przy leczeniu uzależnień i postaw autodestrukcyjnych, nerwic i zaburzeń psychospołecznych. Pilotażowy program skierowany jest do mężczyzn w wieku lat, także odbywających karę pozbawienia wolności. Statystyki: docelowo program obejmuje opieką 10 mężczyzn. Osoba odpowiedzialna: Janusz Sukiennik telefon: IMIGRANCI, UCHODŹCY I REPATRIANCI CARITAS DLA UCHODŹCÓW Cel: Indywidualny Plan Działania integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa ma na celu zapewnienie cudzoziemcom, którzy otrzymali międzynarodową ochronę w Polsce kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną, zakłada także organizowanie integracyjnych turnusów wypoczynkowych dla dzieci beneficjentów. Statystyki: W ramach projektu 3073 osób otrzymało pomoc. Osoba odpowiedzialna: Marta Walasik-Sałek telefon: CARITAS POLSKA 11

12 Zagranica Europa Bałkany Caritas Polska poprzez Caritas Serbia oraz Caritas Bośnia Hercegowina wsparły powodzian poprzez pomoc doraźną oraz dofinansowanie odbudowy domów i narzędzi pracy. Kwota przekazanej pomocy to EUR. Ukraina W ramach pomocy Ukrainie w 2014 r. zrealizowano 13 projektów pomocowych. W tym: Zrealizowano dwa projekty finansowane z MSZ na kwotę ,22 zł. Celem było przygotowanie do zimy oraz dostarczenie pomocy doraźnej dla uchodźców wewnętrznych znajdujących się na zachodzie oraz wschodzie Ukrainy. Wsparto poszkodowanych na Krymie, Charkowie, Kijowie, Drohobyczu, Lwowie oraz zorganizowano kolonie dla dzieci na Ukrainie na kwotę ok zł. W marcu 2014 roku w porozumieniu z Pocztą Polską została przeprowadzona akcja Rodzina rodzinie rodziny polskie rodzinom ukraińskim. Dzięki Caritas wysłano ponad 9 tysięcy paczek do 96 ukraińskich parafii. POLONIA Podsumowanie wypoczynku polonijnego w 2014 współfinansowanego z MSZ 19 Caritas w Polsce w ciągu trzech miesięcy od czerwca do sierpnia br. zorganizowały łącznie 38 turnusów kolonijnych, w których uczestniczyło 1655 dzieci polonijnych ze wschodu (989 dzieci z Białorusi, 601 dzieci z Ukrainy, 45 dzieci z Litwy, 20 dzieci z Rumunii) oraz 2102 dzieci z Polski. Dzieciom pomagało 212 wolontariuszy, którzy pełnili role m.in. wychowawców, kierowników, ratowników oraz służby medycznej. koszt dotacji ,87 zł. Azja Indie projekt: pomoc ofiarom wybuchu rurociągu z gazem w Indii Social Service Centre Diocese of Eluru. kwota dofinansowania 7000 EUR projekt: zakup rowerów dla dzieci z diecezji Guntur z Indii, Voluntary Rural Development Society kwota dofinansowania: 3407 USD CARITAS POLSKA 12

13 INDIE I SRI LANKA Cel: Pomoc dzieciom osieroconym w wyniku tsunami w Azji Południowo-Wschodniej w grudniu 2004 r. Program zapewnia finansowanie edukacji. Rodzice adopcyjni utrzymują z podopiecznymi kontakt listowny i pomagają im przez systematyczne wpłaty. Czas trwania: od 2004 r. w trakcie realizacji Statystyki: Wparcie finansowe otrzymało ponad 3 tys. sierot w Indiach i na Sri Lance. Osoba odpowiedzialna: Kornelia Wieczorek telefon: Filipiny W 2014 r. Caritas Polska realizowała projekty w Archidiecezji Palo, w diecezji Talibon, Borongan oraz w Jaro-Iloilo. Projekty dotyczyły: odbudowy domów, szkół oraz infrastruktury edukacyjnej, miejsc kultu realizujących również pomoc charytatywną oraz środków utrzymania. Dotychczasowa kwota dofinansowania: ,43 zł. Sri Lanka pomoc świąteczna dla ubogich z parafii św. Antoniego z Padwy w Colombo, kwota dofinansowania: 1000 EUR. Bliski Wschód Autonomia Palestyńska W 2014 r. Caritas Polska we współpracy z Caritas Jerusalem realizowała projekt pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet w Autonomii Palestyńskiej, współfinansowany z MSZ. Projekt oferował szkolenie, praktyki oraz staże dla kobiet. Dzięki udziałowi w projekcie 80 palestyńskich kobiet uzyskało wiedzę i umiejętności w czterech dziedzinach zawodowych: edukacja administracyjno-biurowa, terapia upiększająca, fryzjerstwo i techniki wykonywania palestyńskiego haftu i rękodzieła. Kwota projektu: zł. Gaza Projekt: zakup aparatury medycznej oraz protez dla dzieci z Gazy przy współpracy Caritas Jerusalem (23 866,5 EUR). Irak Caritas Polska dnia 17 sierpnia 2014 r. wysłała CARITAS POLSKA 13

14 transport pomocy humanitarnej do Irbilu o wartości ok ,14 zł. Transport zawierał artykuły spożywcze, środki medyczne oraz koce i namioty. Transport był zorganizowany we współpracy z MSZ. Liban Caritas Polska sfinansowała zakup wyposażenia dwóch klinik dentystycznych w Saida i Zahle należących do Centrum Medyczno Socjalnego Caritas Liban. Kliniki zapewniają badania, testy, analizy, niezbędne badania radiologiczne, leczenie i profilaktykę chorób zębów i jamy ustnej, podnoszenie świadomości i edukację. Kwota dofinansowania USD. Caritas Polska dofinansowała wypoczynek letni dla 60 dzieci syryjskich oraz libańskich w wieku od 6 do 12 lat. Kwota dofinansowania USD. Syria Caritas Polska sfinansowała półroczne funkcjonowanie Centrum Medycznego Bab Sharkhy w Damaszku, które specjalizuje się w pomocy medycznej. Beneficjentami usług medycznych są Syryjczycy oraz uchodźcy z Iraku. Kwota dofinansowania USD. Afryka paczki wielkanocne dla dzieci z Caritas Syria. Przed świętami Wielkanocnymi w 2014 r., Caritas Polska sfinansowała 1000 paczek świątecznych dla dzieci z Syrii z okolic Damaszku, Aleppo, Homs oraz Horan. Paczki zawierały jedzenie oraz ubranie. Kwota dofinansowania USD. Caritas Polska w 2014 r. sfinansowała 13 projektów w Afryce w takich państwach jak: Rwanda, Kenia, Republika Środkowej Afryki, Burundi, Uganda, Burkina Faso, Kamerun. Projekty dotyczyły budowy, rozbudowy budynków użyteczności publicznej (centrum medyczno socjalne, przedszkola), budowę studni, infrastruktury wodnej, remonty, dożywianie biednych, leczenie, zakup narzędzi do rozpoczęcia własnej aktywności. Łączna kwota projektów w 2014 r.: ,60 zł. Wolontariat polska pomoc 2014 Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego i zajęcia uświadamiające dla matek dzieci. Realizowany projekt miał na celu wyrównywanie CARITAS POLSKA 14

15 szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez podniesienie jakości nauczania matematyki, nauk ścisłych, zajęć artystycznych, zajęć sportowych, zajęć z języka angielskiego i indywidualną pracę z uczniem oraz wsparcie funkcjonowania Janusz Korczak Day Care Center. 100 ghańskich dzieci z wioski Duadze i 60 kobiet, matek dzieci uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, okres realizacji: koszt zł. Media Caritas Cel: Informowanie dziennikarzy w karaju i zagranicą o działalności Caritas Polska. Na platformie zamieszczane są materiały multimedialne przeznaczone dla dziennikarzy. Statystyki: Miesięcznie platforma rejestruje ponad 400 wejść. Osoba odpowiedzialna: Kinga Komorowska telefon: Kwartalnik Caritas Cel: Dokumentowanie działalności Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych poprzez przedstawianie kampanii, akcji i działań stałych. Kwartalnik składa się z czterech działów: Nowa Wyobraźnia Miłosierdzia, Formacja, Ludzie i Dzieła oraz Wydarzenia. W dziale NWM można znaleźć artykuły poruszające problemy i aktualne potrzeby społeczne. Czytelnik znajdzie tu analizy takich zjawisk jak bezrobocie, bezdomność, osamotnienie osób starszych, problemy dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom. Pogłębieniu motywacji i zaangażowania pracowników i wolontariuszy Caritas służy dział "Formacja". Można tu znaleźć artykuły o historii Caritas w Polsce, sylwetki świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, a także uzyskać wiedzę o idei i roli Caritas w Kościele i społeczeństwie. Sylwetki osób, które angażują się w pracę charytatywno-opiekuńczą prezentuje dział Ludzie i Dzieła. Tutaj również przedstawiane są najciekawsze projekty realizowane przez Caritas w Polsce. Rubryka Wydarzenia zawiera krótkie relacje z codziennej pracy Caritas diecezjalnych i Caritas Polska pokazując bogactwo inicjatyw lokalnych. CARITAS POLSKA 15

16 Czas trwania: od 1994 do chwili obecnej Statystyki: Kwartalnik Caritas redagowany jest przez młody zespół, złożony z pracowników i wolontariuszy Caritas. Ukazuje się w nakładzie 9 tys. egzemplarzy i dociera do prenumeratorów indywidualnych oraz wspólnot parafialnych w całej Polsce. Cel: Strona to pierwsze i najobszerniejsze źródło informacji o działaniach i projektach prowadzonych przez Caritas w Polsce. Można tu znaleźć bieżące relacje z działań charytatywnych i uzyskać informacje o wolontariacie, formacji pracowników i wolontariuszy oraz dostępnych publikacjach, w tym pobrać roczne raporty z działalności Caritas. Witryna internetowa posiada moduł, umożliwiający dokonywanie wpłat na konto Caritas Polska, by szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby osób biednych i poszkodowanych w kataklizmach. Statystyki: Stronę internetową codziennie odwiedza ponad 1,5 tys. osób, kilkakrotnie więcej "wejść" notujemy w czasie kryzysów i klęsk żywiołowych. W obecnym kształcie strona działa od września 2011 r. Cel: Prezentowanie aktualnych kampanii prowadzonych przez Caritas Polska - zarówno w Polsce jak i na świecie. Można znaleźć tam dane statystyczne dotyczące obszaru biedy w Polsce i na świecie, multimedia i opis działań prowadzonych przez Caritas. Strona pełni również rolę archiwum prowadzonych kampanii Caritas Polska. Statystyki: Miesięczna liczba odsłon strony to CARITAS POLSKA 16

17 Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 17

18 Caritas Archidiecezji Białostockiej została ustanowiona w dniu 23 stycznia 1991 r. dekretem śp. bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje swoje cele statutowe poprzez działania organizowane w ramach różnego typu placówek. Organizacja pomocy mieści się w następujących kategoriach: 1. Pomoc dziecku i rodzinie (Dom Samotnej Matki, Rodzinny Dom Dziecka, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, wypoczynek dzieci). 2. Pomoc osobom ubogim i bezdomnym, osobom bezrobotnym (Dom dla Bezdomnych, Noclegownia, Ogrzewalnia, Centrum Pomocy Samarytanin, Centrum Integracji Społecznej). 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy). 4. Leczenie i rehabilitacja (Stacje Opieki, Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny). 5. Pomoc migrantom i uchodźcom (Centrum pomocy migrantom i uchodźcom, Dom dla Repatriantów). 6. Pomoc osobom uzależnionym (Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA, Punkt Konsultacyjno Informacyjny o Problemach Alkoholowych. Dane ogólne: data reaktywacji lub utworzenia Caritas: 23 stycznia 1991 r. numer KRS: status: Caritas Potrzebującym powierzchnia diecezji: km 2 liczba ludności w diecezji: ok liczba parafii: 114 województwo: podlaskie Dane teleadresowe: adres siedziby: ul. Warszawska Białystok telefon: fax: recepcji: komunikatory internetowe: Facebook strona internetowa: numer konta bankowego: CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 18

19 Zarząd dane dyrektora: ks. mgr Grzegorz Kłoczko tel. kom.: dane rzecznika prasowego: ks. mgr Adam Kozikowski tel. kom.: mgr Michał Gaweł tel. kom.: dane sekretarza: mgr Elżbieta Kaufman-Suszko tel. kom.: dane rzecznika prasowego: mgr Bogumiła Maleszewska Oksztol tel. kom.: dane księgowego: mgr Lucyna Ołdziejewska (główna księgowa) tel.: Struktura Parafialne Zespoły Caritas: 50 Akademickie Koła Caritas: 3 Szkolne Koła Caritas: 54 Przedszkolne Koła Caritas : 3 Centra Wolontariatu: 1 liczba pracowników centrali diecezjalnej oraz liczba etatów: 10/7 łączna liczba pracowników (centrali i placówek) oraz liczba etatów: 105/95 członkostwo pracowników CD w lokalnych i centralnych radach, gremiach: - członkostwo w Zespole Doradczym Wojewody Podlaskiego, koordynującego na terenie województwa podlaskiego działania służb w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. - członkostwo w zespole przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej ds. opracowania wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata członkostwo w Podlaskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. łączna liczba wolontariuszy, działających w Caritas diecezjalnej: ok. 550 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 19

20 łączna liczba wolontariuszy, działających w Parafialnych Zespołach Caritas: 200 Działalność statutowa Ogólnopolskie stałe akcje i programy: Jałmużna Wiekopostna (Skarbonka) Wielkanocne Dzieło Caritas (paschaliki, chlebki) Niedziela Miłosierdzia Tydzień Miłosierdzia Ogólnopolski Festyn Rodzinny (Dzień Dziecka) Wakacyjna Akcja Caritas Program Skrzydła Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Kampania 1% Tornister pełen uśmiechów Diecezjalne akcje i programy: Mikołajkowy Koncert Bożonarodzeniowy w ramach WDPD Studenckie pogotowie lekcyjne Kilometry Dobra Diecezjalne akcje i programy: finansowane ze środków unijnych: Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Szansa na awans aktywizacja bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn" realizowany w okresie r., 30 BO, ,00 zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 2. Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Czarna białostocka", realizowany w okresie r., 20 BO, zł. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 3. Centrum Integracji Społecznej Szansa", okres realizacji r., 40 BO, ,80 zł. Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności", projekt partnerski realizowany w ramach Wdrażania Standardów Wychodzenia z Bezdomności. Wspólnymi siłami - kolektywny system aktywizacji osób 50+ finansowane ze środków samorządowych: Projekty finansowane ze środków PO KL: 1. Stacja Opieki na terenie Choroszczy, Gródka, Krynek, Kuźnicy Białostockiej, Nowego Dworu, Sidry i Szudziałowa finansowane ze środków budżetu gminy lub miasta i NFZ, 2. Dom dla Bezdomnych, Noclegownie dla kobiet i mężczyzn, Ogrzewalnia współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok, 3. Centrum Integracji Społecznej finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białymstoku i w Mońkach finansowane ze środków PFRON i środków powiatów, 5. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uza- CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 20

21 leżnień Metanoia całodobowa placówka terapii uzależnień dzieci i młodzieży, placówka opiera się na systemie społeczności terapeutycznej umowa z NFZ, 6. Rodzinny Dom Dziecka w Białymstoku finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok, 7. Dom Matki i Dziecka w Wasilkowie, finansowany ze środków funduszu Kurii Archidiecezji Białostockiej Obrony Życia, 8. Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin ubogich polonijnych dzieci uchodźców, finansowane ze środków Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, ROPS, parafii oraz ofiar indywidualnych, 9. Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych w woj. podlaskim, w tym również w Białymstoku, finansowane ze środków Urzędu miasta Białystok oraz Urzędów Gmin, 10. Środowiskowy Dom Samopomocy, finansowany ze środków Urzędu Miasta Białystok 11. Wolontariat młodzieżowy w ramach szkolnych kół Caritas, finansowany ze środków Miasta Białystok Placówki Łączna liczba placówek Caritas diecezjalnej: 35 Pomoc doraźna Centrum Pomocowe/Punkt Pomocy Doraźnej: Centrum pomocy Samarytanin Stołówki/jadłodajnie dla ubogich: Stołówka w Domu dla Bezdomnych Inne: Centrum Pomocy Samarytanin ul. Kolejowa 26 A Białystok telefon: strona internetowa: liczba pracowników: 2 punkt świadczący pomoc doraźną w postaci odzieży, obuwia, środków czystości oraz żywności w miarę posiadanych środków. Dzieci/młodzież Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne: Świetlica Środowiskowa w Kuźnicy ul. Sokólska Kuźnica CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 21

Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Stan na 31 grudnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 17 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 31 Caritas Diecezji Bydgoskiej 37 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 44 Caritas Diecezji

Bardziej szczegółowo

Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator WERSJA ROBOCZA Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej 18 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 32 Caritas Diecezji Bydgoskiej 38 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 45

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator

Stan na 30 kwietnia 2014 r. CARITAS POLSKA. Informator Spis treści: Wstęp 3 Caritas Polska 4 Caritas Archidiecezji Białostockiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej dane w opracowaniu Caritas Diecezji Bydgoskiej 18 Caritas Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2007 Uwaga: Proszę w pierwszej kolejności przeczytać formularz zwracając uwagę na instrukcje pod tabelami. Pola tabel zostały ponumerowane. Proszę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009 pieczątka PZC SPRAWOZDANIE ROCZNE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2009 A. DANE IDENTYFIKACYJNE PZC PZC przy parafii: Parafialny zespół Caritas przy Par. pod w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA 25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z ojcem Edwardem Konkolem, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie za 2011 rok Wiązowna marzec 2012rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie Radiówek 25 05-462 Wiązowna tel /fax (22) 780 46 59 tel /fax (22) 610 45 53 e-mail: gops@wa.home.pl Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od do

Parafialny Zespół Caritas ma swój punkt w domu parafialnym i czynny jest w każdą środę w godzinach od do Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Najczystszego Serca Maryi kontynuuje Dzieło Miłosierdzia pod przewodnictwem ks. prałata Krzysztofa Uklei - proboszcza parafii. Główny celem Parafialnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczno finansowe z działalności PZC w Siedlcach za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczno finansowe z działalności PZC w Siedlcach za rok 2008 Sprawozdanie merytoryczno finansowe z działalności PZC w Siedlcach za rok 2008 Zadania PZC Formy realizacji Zadanie 1. Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 7 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Caritas Polsk Caritas P a

Caritas Polsk Caritas P a Caritas Polska Sprawozdanie z działalności Caritas Polska za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Caritas Polska za rok 2014 W służbie miłości bliźniego AKCJE I KAMPANIE OGÓLNOPOLSKIE 2 4 POMOC HUMANITARNA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r.

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie 1 INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK pieczęć organizacji SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK I. Dane podmiotu: 1. Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie ANTIDOTUM 2. Forma prawna: osoba prawna nie działająca dla zysku 3. Data

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo