PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI. Marzec 2009 ISSN NR 03/199.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI. Marzec 2009 ISSN 1429-8279 NR 03/199."

Transkrypt

1 PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! B R Z A S K PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI Marzec 2009 ISSN NR 03/ lat w NATO I ani dnia dłużej! 12 marca 2009 r. mija 10. rocznica wstąpienia Polski do NATO. Niecałe dwa tygodnie po przyjęciu nowych członków - 24 marca 1999 r. - Pakt Północnoatlantycki rozpoczął agresję na Jugosławię. Miała ona na celu ostateczne zniszczenie tego kraju. Powtarzane w mediach slogany o pakcie obronnym upadły, gdy zobaczyliśmy zbombardowane osiedla cywilne i płonące budynki telewizji w Belgradzie. Gdy ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski przedstawiał wejście do Paktu Północnoatlantyckiego jako swoje osiągniecie, w Jugosławii wskutek bombardowań ginęły tysiące ludzi, głównie cywilów. Bezprawne użycie sił zbrojnych NATO bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, stało się niebezpiecznym precedensem w stosunkach międzynarodowych. Ten sam mechanizm został powtórzony w rozpoczętej cztery lata później 20 marca 2003 r. - agresji przeciwko Irakowi. I chociaż, na skutek rozbieżności interesów sojuszników, wojny tej nie prowadzono pod szyldem NATO, to w ataku na Irak udział wzięły przede wszystkim państwa należące do NATO. Od 10 lat pomimo sprzeciwu większości społeczeństwa oraz niezależnie od tego, które ugrupowanie sprawowało władzę, Polska aktywnie angażowała się w konflikty zbrojne. Przynależność do NATO dla kolejnych rządów stała się usprawiedliwieniem udziału w okupacji Iraku i Afganistanu, który przedstawiano jako wypełnianie sojuszniczych obowiązków, nawet gdy wojnę prowadzono poza strukturami natowskimi. Plakat Światowej Rady Pokoju Postępuje militaryzacja polskiej polityki zagranicznej, zwiększane są wydatki budżetowe na zbrojenia, w tym zwłaszcza typowo ofensywny sprzęt. Wciąż rozważane jest też zwiększanie liczby żołnierzy przygotowywanych do tak zwanych misji stabilizacyjnych. Armia przygotowywana jest przede wszystkim do działań kolonialnych. Polscy żołnierze ponoszą odpowiedzialność za udział w haniebnych okupacjach Iraku i Afganistanu, odpowiadają też za zbrodnię wojenną w Nangar Khel. W Europie Środkowej rozpoczyna się nowy etap wyścigu zbrojeń, którego częścią są plany zainstalowania bazy rakietowej w Polsce i radaru w Czechach. Na szczęście realizacja projektu tzw. tarczy antyrakietowej jest coraz mniej realna. Od początku, jako komuniści, aktywnie występowaliśmy przeciwko takiej imperialnej polityce zagranicznej. Przykłady Jugosławii, Iraku i Afganistanu potwierdziły słuszność naszego stanowiska. Dziś, w przededniu 60. rocznicy utworzenia utworzenia NATO, domagamy się likwidacji tego paktu militarnego. Redakcja

2 Zjazd Kontrofensywy XVIII Zjazd Komunistycznej Partii Grecji Ateny, lutego 2009 r. W dniach lutego w Atenach odbywał się XVIII Zjazd Komunistycznej Partii Grecji - KKE. Podczas obrad, toczących się pod hasłem Silna KKE Zjazd Kontrofensywy, omawiano dwa główne zagadnienia: - Raport Komitetu Centralnego z działalności KKE za okres od XVII Zjazdu oraz zadania Partii przed XIX Zjazdem; Oceny i wnioski z budowy socjalizmu w XX w. na przykładzie ZSRR. Koncepcja socjalizmu wg KKE. Dokumenty zjazdowe dostępne są na W ostatnim dniu Zjazdu odbyły się wybory nowych władz, w tym 77 osobowego Komitetu Centralnego. Sekretarzem Generalnym KKE ponownie została wybrana Aleka Papariga. W Zjeździe KKE uczestniczyło prawie 90 delegacji zagranicznych, reprezentujących partie komunistyczne i robotnicze z całego świata, w tym Komunistyczną Partię Polski. Dla gości zagranicznych obrady były tłumaczone symultanicznie na 4 języki: angielski, rosyjski, hiszpański i arabski. Zagraniczni delegaci mieli także możliwość wystąpienia z pozdrowieniami w lokalnych komitetach KKE w Atenach i innych greckich miastach. Przerwy w obradach stanowiły okazję do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami partii z innych krajów, odnowienia dotychczasowych oraz nawiązania nowych kontaktów. 22 lutego greccy towarzysze zorganizowali specjalną wycieczkę dla zagranicznych delegatów. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia starożytnej wyroczni w Delfach. Beata Karoń Wspólne oświadczenie dotyczące Palestyny Podpisane poniżej partie komunistyczne i robotnicze oraz organizacje narodowowyzwoleńcze, zebrane w przededniu 18 Zjazdu Komunistycznej Partii Grecji, pragną wyrazić zdecydowane potępienie barbarzyńskiej lądowej, morskiej i lotniczej agresji Izraela przeciwko Strefie Gazy, która rozpoczęła się pod koniec grudnia 2008 r. Ta brutalna napaść na Gazę trwała około 22 dni w wyniku czego zginęło ponad obywateli, rany odniosły tysiące niewinnych cywilów w tym kobiety, dzieci i starcy, pozostawiła olbrzymie ślady w postaci zniszczonych domów, mienia i infrastruktury, pozbawiając mieszkańców Gazy większości podstawowych usług. Partie wyrażają również wielką obawę dotyczącą skutków tragedii humanitarnej i oburzenie z powodu zamierzonego ataku na szkoły i instytucje cywilne, w tym szkołę UNRWA w obozie Jabalia. Izraelski atak na Gazę jest w rzeczywistości agresją przeciwko całej ludności Palestyńskiej. Protestując przeciwko opisanym praktykom, sygnatariusze chcą zadeklarować, że: 1. Oddajemy honor bohaterskiej niezłomności palestyńskiej ludności Gazy, i potwierdzamy podstawowe prawo ludności palestyńskiej do stawiania oporu wobec okupacji, uznane przez ONZ i prawo międzynarodowe. Żądamy natychmiastowego zakończenia oblężenia Gazy, ponownego otwarcia granic oraz szybkiej odbudowy wszystkiego, co zostało uszkodzone albo zniszczone przez tą niczym nie usprawiedliwioną napaść; 2. Potwierdzamy nasze poparcie i solidarność z ludnością Palestyńską w jej walce o odzyskanie słusznych i niezbywalnych praw narodowych, w tym prawa do samostanowienia i utworzenia niezależnego i suwerennego państwa ze stolicą w Al-Quds (Wschodnia Jerozolima) oraz prawa do powrotu wszystkich palestyńskich uchodźców zgodnie z Rezolucją ONZ nr 194; 3. Zdecydowanie potępiamy trwającą budowę rasistowskiego muru jak również osadnictwa kolonialnego na zajętym Zachodnim Brzegu, będących w rażącym konflikcie ze wszystkimi istotnymi decyzjami ONZ. 2

3 Żądamy niezwłocznego usunięcia muru i osadnictwa jak również natychmiastowego uwolnienia z izraelskich więzień wszystkich więźniów politycznych. 4. Wzywamy Radę Bezpieczeństwa ONZ i inne organizacje międzynarodowe do przeprowadzenia wyczerpującego i dokładnego dochodzenia dotyczącego poważnego naruszenia praw człowieka i zbrodni wojennych popełnionych przez izraelską armię podczas szturmu na Gazę, włącznie z użyciem zakazanych broni przeciwko ludności cywilnej. Partie wzywają również do utworzenia specjalnych komisji prawnych do rejestrowania zbrodni wojennych oskarżających izraelskie władze przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, Międzynarodowym Trybunałem Karnym i/lub innymi narodowymi strukturami prawnymi; 5. Wzywamy wszystkie frakcje palestyńskiego narodowego ruchu społecznego do rzeczywistej współpracy i odpowiedzialnego zachowania w celu zakończenia wewnętrznego podziału i przywrócenia palestyńskiej jedności narodowej. W związku z tym partie potwierdzają, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) jest legalną i międzynarodowo uznaną zjednoczoną reprezentacją Palestyńczyków oraz wzywamy do reaktywowania roli i statusu OWP zachowując otwartość wobec wszystkich tych palestyńskich sił narodowych pragnących współpracy. 6. Deklarujemy chęć pomocy w stworzeniu międzynarodowej kampanii poparcia dla Gazy i domagamy się pomocy w nagłych przypadkach od społeczności międzynarodowej. Sygnatariusze zobowiązują się również do następujących działań w imieniu organizacji i członków: 1. Wzmożenia akcji solidarności z Palestyńczykami w skali międzynarodowej i w poszczególnych krajach. 2. Nacisku na poszczególne rządy aby anulowały porozumienia militarne i polityczne z Izraelem. 3. Zorganizowania i wysyłania, przy pierwszej możliwej okazji, wspólnej delegacji partyjnej na terytorium palestyńskie, aby wyrazić naszą wspólną solidarność z narodową walką Palestyńczyków; 4. Zwołania międzynarodowego sympozjum solidarności z Palestyńczykami, w Damaszku przed końcem 2009 roku. 5. Zorganizowania wspólnego konwoju pomocy materialnej dla Gazy; i 6. Zorganizowania Międzynarodowego Dnia Solidarności z Palestyńczykami, ze szczególnym uwzględnieniem żądania przełamania oblężenia Gazy. Lista sygnatariuszy tego oświadczenia, 17 lutego 2009 r. 1. Komunistyczna Partia Albanii 2. PADS, Algieria 3. Komunistyczna Partia Białorusi 4. Robotnicza Partia Belgi 5. Partia Bułgarskich Komunistów 6. Komunistyczna Partia Brazylii (PCdoB) 7. Nowa Komunistyczna Partia Brytanii 8. Kolumbijska Komunistyczna Partia 9. Komunistyczna Partia Czech i Moraw 10. Komunistyczna Partia Egiptu 11. Komunistyczna Partia Kanady 12. Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji 13. Komunistyczna Partia Kuby 14. Komunistyczna Partia w Danii 15. Komunistyczna Partia Danii 16. Komunistyczna Partia Macedonii 17. Komunistyczna Partia Niemiec 18. Komunistyczna Partia Grecji 19. Węgierska Komunistyczna Partia Robotnicza 20. Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska) 21. Partia Tudeh, Iran 22. Komunistyczna Partia Izraela 23. Partia Włoskich Komunistów 24. Jordańska Partia Komunistyczna 25. Socjalistyczna Partia Łotwy 26. Libańska Partia Komunistyczna 27. Komunistyczna Partia Malty 28. Ruch Polityczny Ludowy Opór, Mołdawia 29. Komunistyczna Partia Luksemburga 30. Partia Komunistów, Meksyk 31. Nowa Komunistyczna Partia Holandii 32. Komunistyczna Partia Norwegii 33. Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny 34. Palestyńska Partia Komunistyczna 35. Palestyńska Partia Ludowa 36. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny 37. Peruwiańska Partia Komunistyczna 38. Komunistyczna Partia Polski 39. Portugalska Partia Komunistyczna 40. Partia Sojuszu Socjalistycznego, Rumunia 41. Rumuńska Partia Komunistyczna 42. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej 43. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego 44. Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza Rewolucyjna Partia Komunistów 45. Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii 46. Komunistyczna Partia Słowacji 47. Południowa Afrykańska Partia Komunistyczna 48. Komunistyczna Partia Hiszpanii 49. Partia Komunistów, Katalonia 50. Komunistyczna Partia Sri Lanki 51. Syryjska Partia Komunistyczna 52. Syryjska Partia Komunistyczna 53. Baath, Syria 54. Komunistyczna Partia Tadżykistanu 55. Komunistyczna Partia Turcji 56. Partia Pracy, Turcja 57. Komunistyczna Partia Szwecji 58. Związek Komunistów Ukrainy 59. Front Polisario 60. Światowa Federacja Związków Zawodowych 3

4 W ZWIĄZKU Z 50-TĄ ROCZNICĄ REWOLUCJI KUBAŃSKIEJ PUBLIKUJEMY OSTATNIE DWA ARTYKUŁY Z CYKLU DOTYCZĄCEGO OSIĄGNIĘĆ SOCJALISTYCZNEJ KUBY. KULTURA: DZIEDZICTWO NARODU I GWARANCJA JEGO SUWERENNOŚCI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE Działalność kulturalna podejmowana na Kubie od 1959 roku reprezentuje jeden z najbardziej wymownych wyrazów humanistycznego, uniwersalnego i demokratycznego charakteru Rewolucji Kubańskiej. Konstytucja Republiki Kubańskiej zakłada, że państwo kieruje, pobudza i promuje oświatę, kulturę i naukę we wszystkich ich dziedzinach, oraz szczególnie wspiera swobodę twórczości artystycznej, ochronę kubańskiej tożsamości kulturalnej oraz zachowanie kulturowego dziedzictwa narodu oraz artystycznego i historycznego bogactwa. Na Kubie kultura jest powszechną dziedziną, z równymi możliwościami rozwijania potencjału każdego obywatela. Dla rządu kubańskiego kultura jest niezbędną podstawą rozwoju, w świetle jej duchowych, twórczych, uczuciowych, moralnych i etycznych zasług dla społeczeństwa oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodu. Opierając się na tym przekonaniu, państwo kubańskie promuje najbardziej zróżnicowane przejawy działalności artystycznej, kulturalnej i intelektualnej, a dziedzina ta uzyskała w ostatnich latach dzięki programom rozwojowym mającym na celu wspieranie wyższego ogólnego poziomu, szeroko rozumianej kultury i wykształcenia każdego kubańskiego obywatela. Po narodowej kampanii na rzecz umiejętności czytania i pisania, w początkowych latach Rewolucji, zostały zbudowane fundamenty pod gruntowny rozwój kultury, poprzez utworzenie ważnych instytucji realizujących ten cel. Obejmują one między innymi narodowy system wydawniczy, dostarczający czytelnikom książek, dostępny dla wszystkich system oświaty artystycznej na najwyższym poziomie, system lokalnych instytucji kulturalnych oraz instytucji krajowych i innych agencji odpowiedzialnych za promocję różnych obszarów artystycznych. Postępujący wzrost wydatków państwowych na kulturę odzwierciedla priorytetowe znaczenie rozwoju tej dziedziny, wzrosły one ze 102 mln peso w 1997 r. do 552 mln peso w 2004 r. Ministerstwo Kultury oraz jego wojewódzkie i miejskie departamenty koncentrują się obecnie na następujących priorytetach: - Tworzeniu i promocji sztuki i literatury w całym kraju oraz aktywnym udziale artystów w krajowych instytucjach kulturalnych. - Rozwoju i realizacji złożonych programów kulturalnych wysokiej jakości, wraz ze ścisłą koordynacją krajowych, wojewódzkich i miejskich instytucji, mających na celu zaspokajanie wzrastającego zapotrzebowania społecznego. - Wzbogacaniu, ochronie i szerzeniu dziedzictwa kulturowego. - Wspólnej pracy społecznej instytucji kulturalnych I różnych sił społecznych które wspierają ich działania. - Wzmocnieniu nacisku na system kształcenia artystycznego oraz ogólny rozwój potencjału ludzkiego. - Wprowadzeniu i zastosowaniu nowych technologii informacyjnych I komunikacyjnych służących rozwojowi i szerzeniu kultury. - Bliższej więzi z mediami, jako jednym z podstawowych środków informowania społeczeństwa oraz wpływania na preferencje. - Międzynarodowej promocji kultury kubańskiej. - Wspieranie produkcji i marketingu artykułów i usług kulturalnych. 1. Miejskie instytucje kulturalne Kuba rozwinęła szeroką sieć lokalnych społecznych instytucji kulturalnych, obejmujących cały kraj o łącznej liczbie 2050, w tym 368 księgarni, 21 tradycyjnych klubów muzycznych, 178 video teatrów i 2 zespoły cyrkowe. Ruch artystów amatorów, promowany przez regionalne ośrodki kulturalne, rozszerzył się znacząco w ostatnich latach i obecnie należy do niego członków. Ponad zawodowych animatorów kulturalnych pracuje obecnie w lokalnych radach ludowych na poziomie osiedli i dystryktów. Pomiędzy 1995 a 2002 r. 410 nowych animatorów kulturalnych zostało wykształconych na specjalnie stworzonych w tym celu kursach. Na rok rekrutowano 3654 studentów, z których 1874 było uczestnikami ogólnokształcących kursów dla niepracującej młodzieży. Wspólnie z Ministerstwem Edukacji, specjalny priorytet uzyskały nowe szkoły dla instruktorów sztuki, obsadzonych przez instruktorów rekrutowanych z instytucji kulturalnych w kraju. Istnieje 15 takich szkół, po jednej w każdym z 14 województw oraz dodatkowa na Wyspie Młodzieży. Obecnie zarejestrowanych jest studentów, specjalizujących się w różnych dziedzinach sztuki. Pierwsza grupa absolwentów, licząca 3 353, ukończyła studia w 2004 roku. 2. Edukacja artystyczna Utworzenie w 1962 r. Narodowej Szkoły Artystycznej oznaczało rozpoczęcie jednego z najbardziej niezwykłych 4

5 i pięknych dzieł Rewolucji: stworzenie systemu edukacji artystycznej. System ten uzyskał znaczne międzynarodowe uznanie i prestiż, z powodu umiejętności absolwentów, studiowanych przez nich kierunków oraz wysokich standardów technicznych i artystycznych. Obecnie w kraju funkcjonuje 20 podstawowych szkół artystycznych i 29 ponadpodstawowych zawodowych szkół artystycznych, stanowiąc odbicie nacisku przywiązywanego do tej dziedziny kształcenia. Sukcesy osiągnięte przez kubańską kulturę stanowią niewątpliwie owoc tego systemu edukacji artystycznej, zwieńczonego prestiżowym Wyższym Instytutem Artystycznym. W roku 2003, kontynuowano kształcenie studentów w krajowych szkołach dla instruktorów sztuki. Coroczne targi książki odbywały się w 30 miejscach w całym kraju. Odwiedziło je 3,5 mln osób. Sprzedano miliony książek. 3. Wykorzystanie technologii informacyjnych do rozwoju społeczno-kulturowego Kuba, której działania na rzecz rozwoju kultury są oparte o zasadę partycypacji społeczeństwa oraz równości, zaczęła wprowadzać strategie, które pomogą przekształcić technologie informacyjne I komunikacyjne w narzędzia transformacji społecznej I kulturowej. We wszystkich szkołach, włączając usytuowane w odległych regionach wiejskich, w procesie nauczania wykorzystuje się technologie audiowizualne oraz komputery. 30 tysięcy studentów zgłosiło się do programów szkoleniowych dla programistów oraz innych specjalistów komputerowych na poziomie szkół średnich. Internet oraz nowe technologie są wykorzystywane tak aby przyniosło to jak największe korzyści społeczne. Późne wprowadzenie na Kubie internetu wynika z blokady nałożonej do maja 1994 roku przez USA. Prawo Torriceliego, przyjęte w roku 1992 aby wzmocnić blokadę uznało zakłócenie dostępu Kuby do informacji za sposób na osłabienie rewolucji. W świecie, w którym dostęp do internetu jest zarezerwowany dla niewielkiej mniejszości, a miliony ludzi nie widziały nawet telefonu, nie mówiąc już o korzystaniu z sieci, ponieważ wielu z nich nie umie czytać ani pisać, jedyną drogą dla krajów słabo rozwiniętych, najbardziej demokratyczną i dalekowzroczną w warunkach blokady i ograniczonych zasobów Kuby, jest ta którą przyjęliśmy. Poprzez centra społeczne, edukacyjne, kulturalne, akademickie i inne, w szczegółowych dziedzinach lub całym społeczeństwie, intelektualistom, pisarzom i innym twórcom zapewniono dostęp do internetu. Pomimo wysiłków dostęp Kuby do tak zwanej sieci światowej nie jest wystarcza aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie. Amerykańska blokada zmusza Kubę do wykorzystywania połączeń satelitarnych, które są drogie i powolne. Problem można rozwiązać za pomocą sieci kabli łączących Kubę z Florydą, jednak władze USA nie pozwalają na to. Zdolność do łączenia się z internetem z terytorium Kuby z odpowiednią szybkością lub tyloma kanałami czy za pośrednictwem tylu dostawców internetu ilu się chce, nie zależy od Kuby. Za każdym razem, gdy Kuba próbuje stworzyć nowy kanał dostępu do sieci, amerykański odpowiednik musi otrzymać właściwą licencję Departamentu Skarbu USA. Również gdy firma amerykańska chce otworzyć nowy kanał prowadzący na Kubę lub decyduje się na zwiększenie szybkości połączeń, musi otrzymać na to pozwolenie. SPORT: PRAWO CZŁOWIEKA Prawo wszystkich obywateli Kuby do uprawiania sportu jest jednym z najważniejszych osiągnięć Rewolucji na polu praw człowieka. Sport i wychowanie fizyczne są dostępne całej ludności kraju, w dużej mierze dzięki pracy wyspecjalizowanych instruktorów. Oznacza to, że jeden z nich przypada na 83 mieszkańców, podczas gdy w roku 1959 jeden przypadał na Koncepcja sportu jako prawa człowieka została zrealizowana w 169 okręgach kraju, w których wszyscy mieszkańcy mogą brać bezpłatnie udział w zajęciach sportowych. Kuba jest jedynym krajem świata, w którym pracują wyspecjalizowani instruktorzy wychowania fizycznego dla klas 1 do 4. System wychowania fizycznego opiera się na Szkołach wyższych działających w każdej prowincji, krajowym Instytucie Wychowania Fizycznego, licznych koledżach kształcących przyszłych instruktorów i Międzynarodowej Szkole Wychowania Fizycznego i Sportu. Międzynarodowa Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu, założona w roku 2001, stanowi dowód na kubańską solidarność z krajami trzeciego świata. Obecnie 1372 młodych ludzi z 72 krajów Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Karaibów jest zarejestrowanych w tym centrum wyższej edukacji. W ciągu ostatnich 10 lat ponad 10 tys. kubańskich specjalistów sportowych pracowało w 97 krajach. Na przykład podczas olimpiady w Sydney 36 kubańskich trenerów pomagało ekipom innych krajów. Kuba zajmuje wysoką pozycję międzynarodową. Zdobywa znakomite wyniki na olimpiadach I podczas międzynarodowych zawodów regionalnych. Warto wspomnieć, że w latach 90, Kuba była w czołowej 10 klasyfikacji podczas igrzysk olimpijskich. Oznacza to, że znalazła się wśród 30 krajów które zdobyły najwięcej medali w całej historii olimpiad. 5

6 Agresja NATO na Jugosławię Plany ataku na Jugosławię Operacja NATO na terytorium Jugosławii została opracowana w związku z trwającym w Kosowie konfliktem pomiędzy Armią Wyzwolenia Kosowa UCK, a władzami jugosłowiańskimi. Projekt operacji wojskowej NATO istniał już w połowie 1998 roku, a największym rzecznikiem operacji militarnej były Niemcy. Z ich strony już 28 maja 1998 roku, na konferencji ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu została zgłoszona propozycja interwencji zbrojnej w Kosowie, ale nie uzyskała poparcia innych państw. Wtedy jeszcze stanowisko USA nie było jednoznaczne, ale już w czerwcu przewagę zdobyła opcja zakładająca nasilenie presji militarnej na Jugosławię. 11 czerwca 1998 roku sekretarz generalny NATO Javier Solana powiedział, że zapadła decyzja przygotowania projektów operacji militarnej w Kosowie z użyciem lotnictwa oraz wojsk lądowych NATO. Według oświadczenie głównodowodzącego interwencją gen. Wesleya Clarka, prace nad operacją wojskową zostały ukończone w końcu czerwca 1998 roku. W wyniku osłabienia UCK jesienią sytuacja ustabilizowała się, wydawało się wtedy, że możliwe będzie pokojowe zakończenie konfliktu. W tym czasie nastąpiła jednak eskalacja gróźb ze strony NATO. 13 października został wydany rozkaz przygotowania do ataku lotnictwa NATO. W warunkach zagrożenia agresją NATO oraz na skutek negocjacji z wysłannikiem USA Richardem Holbrookiem w połowie października S. Milosević podpisał porozumienie pokojowe OBWE i NATO. Zobowiązywało ono stronę jugosłowiańską do wycofania z Kosowa specjalnych oddziałów policji, zakładało przybycie misji OBWE, złożonej 200 obserwatorów, mogących swobodnie poruszać się po terenie Kosowa z zapewnieniem swobodnego przemieszczania się po Kosowie. Porozumienie zezwalało nawet na przeprowadzanie przez NATO nieuzbrojonych lotów kontrolnych, chociaż w rzeczywistości raczej zwiadowczych, a w przyszłości utworzenie w Kosowie samorządu i własnej policji. W celu nadzorowania z powietrza tego układu rozpoczęto Operację Eagle Eye. Według sekretarza generalnego ONZ oraz sprawozdawców OBWE jesienią (październik - listopad) w Kosowie poza pojedynczymi starciami nie toczyły się walki na większą skalę. W sprawozdaniu ONZ z 4 grudnia 1998 zwrócono uwagę na napływ przez granicę z Albanią broni dla UCK, oraz fakt że przemoc stosują obie strony. W grudniu UCK nasiliła ataki dążąc do zaostrzenia konfliktu oraz bezpośredniego zaangażowania militarnego NATO mając poczucie bezkarności. 28 stycznia 1999 r. dwaj najwyżsi rangą wojskowi sojuszu, głównodowodzący siłami w Europie gen. Wesley Clark i szef Komitetu Wojskowego gen. Klaus Naumann zapowiedzieli, że użyją siły, jeśli strony konfliktu nie przyjmą planu pokojowego, jaki miał zostać ogłoszony przez Grupę Kontaktową. Ale nawet w pomimo rozpoczęcia rozmów we francuskim mieście Rambouillet, które miały doprowadzić do zakończenia konfliktu, NATO podtrzymywało groźbę interwencji zbrojnej. Konferencja w Rambouillet, z udziałem władz Jugosławii oraz przedstawicieli strony albańskiej rozpoczęła się 6 lutego 1999 roku. Delegaci obu stron nie kontaktowali się jednak bezpośrednio, ponieważ negocjacje toczyły się przy pomocy pośredników. W końcowej fazie przedstawiono w załączniku dodatkowy warunek, dołączony jako Aneks B, oznaczający udzielenie przez władze Jugosławii zgody na rozmieszczenie przez NATO swoich żołnierzy oraz sprzętu na terytorium całej Jugosławii. Ilustrację zamierzeń Paktu Północnoatlantyckiego stanowią konkretne zapisy charakteryzujące uprawnienia, jakich domagał się Sojusz. Na przykład punkt 8. Aneksu B brzmiał Personel NATO wraz z jego pojazdami, okrętami, samolotami i uzbrojeniem będzie bez przeszkód korzystał z przestrzeni lądowej, powietrznej i morskiej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Oznacza to także prawo urządzania polowych obozów wojskowych, przeprowadzania manewrów, kwaterunku, korzystania ze wszystkich obszarów i urządzeń potrzebnych do przeprowadzania ćwiczeń i operacji. Spełnienie takich żądań oznaczałoby zgodę na okupację kraju. Władze jugosłowiańskie nie mogły się na to zgodzić. Nie ujawniono jednak wtedy treści załącznika narzucającego Jugosławii status państwa okupowanego, ponieważ umożliwiało to przerzucenie na Jugosławię odpowiedzialności za niepowodzenie konferencji. Przebieg wojny NATO zaatakowało Jugosławię 24 marca 1999 roku. Realizowana w pierwszych dniach wojny koncepcja "zero śmiertelnych ofiar" wśród własnych żołnierzy zakładała, w celu wykluczenia strat własnych, prowadzenie bombardowań z minimalnej wysokości 5 tysięcy metrów. Rozważano możliwość rozpoczęcia inwazji lądowej, ale Stany Zjednoczone nie były zainteresowane wysłaniem swoich żołnierzy do walk na lądzie. Poza tym obawiano się konfrontacji z wojskami jugosłowiańskimi, w tym przekształcenia walk w wojnę partyzancką. Ze względu na ogromną dysproporcję sił oraz przyjęty sposób walki, początkowo liczono na powodzenie taktyki wojny błyskawicznej oraz na zakończenie operacji już po kilku dniach bezpośredniej konfrontacji. Trwający, ostatecznie przez 78 dni, opór wojska i społeczeństwa jugosłowiańskiego spowodował zmianę strategii działania Paktu. Odejście od nagłaśnianych w mediach uderzeń chirurgicznych skierowanych przeciwko konkretnym celom - chociaż te uderzenia nie były wystarczająco precyzyjne i od pierwszych dni powodowały ofiary, traktowane przez NATO jako skutki uboczne operacji - ku zmasowanemu niszczeniu 6

7 infrastruktury. Ogromna intensyfikacja bombardowań nastąpiła w ostatnich dniach wojny. Bombardowania przeprowadzano, nie tylko w Kosowie, ale na terytorium całej Jugosławii. Dotyczyły one całej infrastruktury przemysłowej kraju. Zburzono wiele obiektów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i codziennego życia obywateli Jugosławii. Zniszczono wszystkie mosty na Dunaju, ponieważ usiłowano sparaliżować komunikację. Atakowano nawet miejscowości, które nie miały istotnego znaczenia z militarnego punktu widzenia, położone z dala od miejsc jakichkolwiek walk. Powodowało to wiele ofiar cywilnych, traktowanych jako skutki uboczne działań wojennych. Prowadzono też celowe ataki na cele cywilne, co stanowi zbrodnie wojenne. Najbardziej znanym przypadkiem było zbombardowanie 23 kwietnia 1999 r. budynku telewizji RTS w Belgradzie. W wyniku ostrzału zginęło 16 pracowników stacji a 17 osób odniosło rany. Usiłowano sparaliżować komunikację. Zniszczono wszystkie mosty na Dunaju, chociaż na atakowanych mostach ginęli ludzie, np. 12 kwietnia 1999 roku na moście w Grdenicy zbombardowany został pociąg pasażerski. Symbolicznego znaczenia nabrała obrona dwóch belgradzkich mostów Brankowa i Gazeli przez obecność na nich ludzi, występujących w charakterze żywych tarcz. W sumie w samej Serbii - bez Kosowa - zniszczono 61 mostów i 121 fabryk, 33 szpitale i 29 szkół. Zastosowane uzbrojenie Z militarnego punktu widzenia wojna stała się operacją lotnictwa USA, które zdominowało siły pozostałych sojuszników. Warto jednak odnotować udział samolotów RFN w nalotach. W Jugosławii budziło ono skojarzenia z agresją Niemiec sprzed ponad pół wieku. Bombardowanie Jugosławii zostało potraktowane jako poligon doświadczalny dla zastosowania nowych rodzajów uzbrojenia. Po raz pierwszy wykorzystano w walce bombowiec strategiczny B-2 a do paraliżowania systemów przesyłu energii elektrycznej użyto broni grafitowej. Zorganizowano także ataki hakerów na systemy komputerowe jugosłowiańskich instytucji rządowych. Duże nadzieje wiązano z wykorzystaniem w walkach samolotu uderzeniowego F - 117A Stealth. Jednak jugosłowiańskim pilotom udało się zestrzelić trzy uznawane za niewidzialne samoloty tego typu. Podczas bombardowań lotnictwo NATO użyło przeciwpancernej broni zawierającej zubożony uran. Metal produkowany z odpadów powstających ze wzbogacania rudy uranowej, dodawane są do niego również odpady nuklearne, które poprzez zanieczyszczenie metalu powodują zwielokrotnienie szkodliwości jego oddziaływania. Pył powstający podczas wybuchu lub korozji niewypału oraz odłamków jest bardzo szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W Jugosławii oraz krajach sąsiednich wykryto wielokrotnie zwiększony poziom promieniowania. Informacje o użyciu broni ze ubożonym uranem pojawiły się w mediach dopiero - z wyjątkiem artykułu opublikowanego w Le Monde Diplomatique w czerwcu 1999 roku - na początku stycznia 2001 roku, kiedy prasa włoska informowała o zgonach na białaczkę i nowotwory żołnierzy włoskich, którzy wrócili z Kosowa i Bośni. Następnie identyczne przypadki wykryto w innych krajach. Sytuacja była bagatelizowana przez czołowych reprezentantów Sojuszu oraz polityków odpowiedzialnych za użycie tej broni. 10 stycznia w czasie obrad Rady Ambasadorów NATO sekretarz generalny Sojuszu zapewniał, że nie ma żadnego związku pomiędzy zachorowaniami na raka i białaczkę a użyciem tej amunicji. Dokładne określenie strat spowodowanych wojną jest trudne ze względu na odmienne dane publikowane w różnych źródłach. Według danych zamieszczonych w wyroku sądu okręgowego w Belgradzie w rezultacie bombardowań śmierć poniosły 504 osoby, w tym 88 dzieci. Wyrok ten wydany został we wrześniu 2000 roku, sąd ten skazał za zbrodnie przeciwko ludzkości przywódców krajów NATO oraz J. Solanę i dowodzącego działaniami wojennymi W. Clarka na najwyższy wymiar kary 20 lat więzienia. Bombardowania spowodowały też znaczne straty w infrastrukturze cywilnej. Władze jugosłowiańskie oszacowały straty materialne na 100 miliardów USD. Bezprawność ataku NATO Atak NATO na Jugosławię podjęty 24 marca 1999 roku na podstawie decyzji Rady Północnoatlantyckiej był agresją. Żadna uchwała Rady Bezpieczeństwa ONZ nie upoważniała NATO do dokonania ataku na Jugosławię. Użycie siły bez uzyskania wcześniejszego mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ stanowiło naruszenie prawa międzynarodowego, złamanie podstawowych jego zasad, w tym zwłaszcza zapisów Karty Narodów Zjednoczonych mówiących o zakazie użycia siły przy rozwiązywaniu sporów oraz stosowania groźby użycia siły. Nie zmienia tego faktu dążenie do usprawiedliwienia bombardowań poprzez twierdzenia, że to nie była wojna. Tego typu uzasadnienia opierały się na wnioskowaniu, że jeśli nie nastąpiło formalne wypowiedzenie wojny, całą operację można potraktować jako akcję innego typu, do nazwania której najczęściej stosowano nacechowany emocjonalnie termin interwencja humanitarna. Wykazano w ten sposób stosowanie podwójnych standardów. NATO nie interweniowało w przypadku niewątpliwych katastrof konfliktów zbrojnych, prześladowań na masową skalę i innych naruszeń praw człowieka, mających miejsce konfliktów różnych krajach świata. Uwidacznia się w ten sposób selektywność podejmowanych działań oraz uzależnienie ich od interesów strategicznych głównych państw 7

8 zaangażowanych w akcje tego typu. Jako najbardziej typowy przykład można podać fakt, że należąca do NATO Turcja łamie prawa człowieka, a pomimo to nie naraża się na krytykę ze strony swoich sojuszników z Paktu. Należy dodać, że łamanie przez NATO prawa międzynarodowego nie rozpoczęło się 24 marca, ale miało miejsce już wcześniej. W październiku 1998 roku, a także w trakcie konferencji w Rambouillet, gdzie polegało na zastosowaniu wobec Jugosławii groźby rozpoczęcia bombardowań kraju w przypadku odmowy realizacji postawionego jej ultimatum. Wojna propagandowa Wojna z Jugosławią była bardzo dobrze przygotowana propagandowo. Celem tej kampanii było ukształtowanie przekonania, że przed rozpoczęciem ataku NATO w Kosowie miała miejsce katastrofa humanitarna - masowe mordowanie oraz wypędzanie Albańczyków z prowincji, że ofiarami są Albańczycy a sprawcami Serbowie. Interwencja zbrojna w celu położenia kresu tej katastrofie miała stać się obowiązkiem państw aspirujących do uznania ich za głównych obrońców praw człowieka. Jednym z takich przykładów podawanych jako bezpośrednia przyczyna ataku miała być masakra w Racak. Ta wieś w środkowym Kosowie, jedna z baz UCK - Wyzwoleńczej Armii Kosowa, od 15 stycznia była ostrzeliwana przez rządowe siły bezpieczeństwa. Po przerwaniu walk we wsi znajdowała się misja OBWE, przedstawiciele OBWE donieśli o 1 zabitym i 4 rannych. Potem obserwatorzy OBWE i siły serbskie opuściły wieś. Następnego dnia rano, kiedy we wsi znajdowali się partyzanci z UCK, członkowie misji OBWE zobaczyli zwłoki 40 ludzi. Szef misji amerykański generał Wiliam Walker oskarżył serbskie siły bezpieczeństwa o dokonanie masakry na 45 osobach. Serbowie twierdzili, że w walkach w okolicy zginęło 50 terrorystów z UCK, a ich zwłoki przeniesiono na teren wsi, aby upozorować rozstrzelanie. Dokładne badania przyczyn zgonów zostały przeprowadzone przez dwa zespoły specjalistów: jugosłowiańskich oraz upoważnionych przez UE fińskich. Pierwszy zespół nie stwierdził śladów masakry, a wyników badań drugiego nie opublikowano wówczas, chociaż mieli do nich dostęp niektórzy politycy, np. J. Fischer - minister spraw zagranicznych RFN, przewodniczącej wówczas w UE. Opublikowane dopiero w marcu 2000 roku rezultaty badań naukowców fińskich nie potwierdziły tezy o mającej miejsce w Racak masakrze. Nie stwierdzały one, że zwłoki należały do cywilów, ani że zostali oni zabili w Racak. Profesor Marek Waldenberg zwraca również uwagę na fakt, że w znajdujący się na miejscu dziennikarze w pobliżu zwłok znaleźli bardzo mało łusek. Propagowano tezę, że wojna skierowana jest przeciwko konkretnemu człowiekowi prezydentowi S. Miloseviciowi, a nie przeciwko państwu czy ludności cywilnej. Dlatego podczas wojny starano się nie pokazywać skutków bombardowań, zwłaszcza jeśli skierowane były one przeciwko obiektom cywilnym oraz powodowały wiele ofiar śmiertelnych. Propaganda wojenna została w znacznym stopniu scentralizowana. Głównym źródłem rozpowszechnianych informacji były konferencje prasowe NATO, a kanałem je rozpowszechniającym stacja telewizyjna CNN. W państwach członkowskich Paktu miało miejsce blokowanie dostępu do mediów dla krytyków działań NATO i przeciwników militarnej obecności Paktu w Jugosławii. Skutki wojny NATO z Jugosławią Zakończenie operacji NATO nastąpiło wraz z przyjęciem 10 czerwca 1999 roku przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji numer Kosowo formalnie pozostając integralną częścią Jugosławii, zostało przekształcone w protektorat. Teoretycznie pod kontrolą ONZ, a faktycznie NATO i Unii Europejskiej. Nie sprecyzowano jednak jego ostatecznego statusu. Brak rozstrzygającego uregulowania tej kwestii umożliwił siłom NATO dalszą obecność w Kosowie jako KFOR. Na podstawie wyżej wymienionej rezolucji Rady Bezpieczeństwa, 12 czerwca w ramach Joint Guardian rozpoczęło się rozmieszczanie 50 tysięcy żołnierzy KFOR. Zaostrzenie antagonizmów narodowościowych, praktycznie przekreśliło szanse na pokojową egzystencję różnych narodowości. Pod kontrolą tego obszaru przez KFOR. Kosowo opuściło tysięcy nie- Albańczyków, głównie Serbów, Romów, Turków. Od zakończenia wojny powróciło jednak tylko około 3 % uchodźców. Tym, którzy pozostali w Kosowie KFOR nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, ale jednocześnie wbrew postanowieniom rezolucji RB ONZ numer 1244 nie zezwala na powrót do prowincji oddziałów serbskiego wojska i policji. Również niezgodne z postanowieniami tej rezolucji nie rozbrojono UCK, tylko przekształcono ją w formację paramilitarną - Korpus Ochrony Kosowa. Dążenie do utworzenia Wielkiej Albanii jest źródłem następnych napięć w regionie, nie rozbrojeni członkowie UCK wzniecili wkrótce walki w południowej Serbii, przy granicy z Kosowem, w listopadzie 2000 roku oraz w Macedonii wiosną 2001 roku. Perspektywy dalszych wydarzeń pogarsza fakt, że sytuacja gospodarcza w Kosowie uległa znacznemu pogorszeniu. Poziom bezrobocia wynosi 50-70%, bez pracy 400 tysięcy Albańczyków, wzrosła przestępczość, przemyt, handel narkotykami. Skutki w skali globalnej W skali globalnej konflikt w Kosowie stanowił precedens mający daleko idące skutki. Osłabienie pozycji i roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w regulowaniu 8

9 konfliktów oraz naruszenie mechanizmów regulujących zasady użycia siły w stosunkach międzynarodowych groziło eskalacją trwających a także wybuchem nowych wojen. Na tej podstawie obawiano się kolejnych ingerencji silniejszych państw lub bloków militarnych w konflikty lub sprawy wewnętrzne innych krajów pod szyldem interwencji humanitarnych. Cztery lata po bombardowaniu Jugosławii Stany Zjednoczone dokonały, również bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ, ataku na Irak. Jugosłowiańska kampania NATO wykazała jednocześnie dysproporcję sił w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, głównie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i pozostałymi członkami NATO. To wzmocnienie USA w odniesieniu do pozostałych członków NATO było tak silne, że wkrótce Stany Zjednoczone zdecydowały się na podjęcie następnych interwencji, najpierw w poza formalnymi strukturami Paktu Północnoatlantyckiego w Afganistanie, później również nawet wbrew stanowisku najważniejszych europejskich sojuszników z Paktu Francji i Niemiec. Uwidoczniły się tutaj sprzeczności strategicznych interesów krajów członkowskich NATO, głównie ekonomicznych. Niepokojące pozostaje jednak wykorzystanie potencjału militarnego przeciwko krajom słabszym pod względem wojskowym. Nasili to bowiem tendencję do rozbudowy armii, odbywającej się kosztem ograniczania nakładów w cywilnych sferach gospodarki. Spowoduje także większe zagrożenie pokoju. A jak wykazały przykłady Jugosławii, Afganistanu, Iraku krajów, w których interweniowało NATO lub USA, nie udało się zapewnić trwałego pokoju ani rozwoju gospodarczego. Wojnę należy również rozpatrywać poprzez dążenia USA do osłabienia pozycji Rosji, nie tylko na Bałkanach, ale również w szerszym kontekście - w tym interesów strategicznych i ekonomicznych USA na Kaukazie i w Azji Centralnej. Zdobycie kontroli nad terenami, przez które mogę przebiegać rurociągi naftowe zaopatrujące Europę Zachodnią w surowce energetyczne pochodzące z regionu kaspijskiego. Beata Karoń Wojny na słowa ciąg dalszy Nie raz byliśmy świadkami dyskusji a raczej pyskówek polityków i możnych tego świata. Mniejsza o nich. Najgorsze, że ta sama elita łączy swe siły i przebiegłość, by atakować ludzi o poglądach postępowych w tym komunistów. Niejeden z nich został przyparty do muru sofizmatami (czyli nieuczciwymi argumentami) przez złośliwego dziennikarza, rzecznika interesów burżuazji lub innego cwaniaczka. Aby skutecznie się przed tym bronić trzeba opanować erystykę, czyli sztukę prowadzenia sporów. W tym odcinku przedstawię Towarzyszom Czytelnikom pozostałe niby-argumenty, które trzeba odpowiednio sprawnie demaskować. 1. Błahe wątpliwości przeciwnik zwyczajnie czepia się. Jego atak nie dotyczy sedna sprawy, lecz mało istotnych szczegółów. 2. Każde dziecko wie... Zaczynanie dyskusji od Każdy inteligentny człowiek wie, że..., Każde dziecko wie, że... Zazwyczaj wypowiedź taka kończy się stwierdzeniem, że wszystkie owe grupy doskonale rozumieją, że kapitalizm jest racjonalny i efektywny, a wolny rynek przynosi dobrobyt. 3. Argumentum ad lapidem wróg przerywa nam wypowiedź krzycząc: To nonsens! Bzdury! 4. Argument z zamożności przeciwnik zakłada, że ludzie bogaci wiedzą lepiej, są uczciwi i godni uwagi. (Np. Ludzie biznesu, poważni finansiści sądzą, że... ). 5. Argument z ubóstwa oponent wmawia słuchaczom, że zna potrzeby prostego, bogobojnego człowieka, szarego obywatela. (Np. Rozmawiałem z prostymi, uczciwymi ludźmi i oni chcą obniżenia podatków dla biznesmenów ). 6. Fałszywa precyzja dyskutant zasypuje nas cyframi i wyliczeniami wziętymi z sufitu, a słuchacze myślą, że stoi za tym wiedza. 7. Powtórzenie przeciwnik wraca do argumentów już podanych, co najwyżej inaczej je formułuje. 8. Nieistotny humor oponent może powiedzieć: Acha! Czyli według naukowców powstaliśmy wszyscy z jakiejś pierwotnej mazi? A może od małpy? Ha, ha, ha! 9. Nieosiągalna doskonałość wróg odrzuca nasze rozwiązanie zestawiając je z sytuacją idealną. Przemilcza fakt, że jakieś rozwiązanie trzeba jednak wybrać. (Np. Ten plan się nie powiedzie. Ludzie nie są przecież doskonali i na pewno coś sknocą ). 10. Argumentum ad numeram przeciwnik odwołuje się do ilości zwolenników. Np. A ile osób głosowało na KPP? Jak w takim razie możecie mówić, że macie słuszność, skoro nie popierają was miliony wyborców? Przecież większość Polaków cieszy się ze zmiany ustroju i popiera wolny rynek. W takiej sytuacji trzeba zapytać skąd wiadomo, że obywatele mają takie właśnie poglądy i dodać, że kiedyś większość ludzi myślała, że Ziemia jest płaska. Zatem większość wcale nie musi mieć racji. 11. Równia pochyła wróg wmawia, że przyjęcie jednego argumentu pociągnie ze sobą jak tocząca się kula śnieżna lawinę kolejnych. Np. A więc Marks uważał, że wywłaszczyciele zostaną wywłaszczeni? Z tego wynika, że później przyjdzie kolej na uczciwych obywateli. Z jakiej racji mają oni stracić swe majątki? 12. Nadużycie związku przyczynowo-skutkowego Przeciwnik bazuje na założeniu, że skoro B nastąpiło po A, to B wynika z A. Oczywiście jest to błędne rozumowanie. Czy z tego, że Greta Garbo zmarła wkrótce po moim narodzeniu wynika, że wpędziłem ją do grobu? 9

10 Burżuazja często posługuje się tym sofizmatem mówiąc: Chcecie komunizmu? To co proponujecie już było. Zobaczcie do czego doprowadziło: W PRL był ocet na półkach, a Kubańczycy muszą się zadowolić starymi samochodami. Tym się kończą rządy komunistów. 13. Przerzucenie ciężaru dowodu Przeciwnik mówi: Nikt nie udowodnił, że Bóg nie istnieje, zatem Bóg istnieje albo Jesteśmy tylko mózgami w słoiczkach symulujących rzeczywistość. Udowodnij, że tak nie jest. Przemilcza, że ciężar dowodu spoczywa na osobie chcącej dowieść, że coś istnieje, że jakieś zjawisko ma miejsce. Wtedy możemy odparować cios: Udowodnij, że nie istnieją bezcielesne i niewykrywalne krwiożercze kabaczki z Madagaskaru polujące na niewidzialne jednorożce. 14. Ruchome stanowisko W pewnym momencie dyskusji, przeciwnik zaczyna własnym słowom przypisywać inny sens. Np. Nie twierdziłem przecież, że kapitalizm jest dobry. Po prostu lepszego systemu nie wymyślono. 15. Argument z następstwa Przypatrzmy się zdaniu: Jeśli on chce otruć babcię, to zdobędzie truciznę. A on chce otruć babcię. Zatem zdobędzie truciznę. Jest to zdanie tautologiczne, czyli zawsze i wszędzie prawdziwe. Ale przeciwnik może leciutko je zmienić, by nas oszukać. Spójrzmy: Jeśli on chce otruć babcię, to zdobędzie truciznę. A on zdobędzie truciznę. Zatem chce otruć babcię. To oczywiście błędne rozumowanie. 16. Argument z umiarkowania wróg twierdzi, że najbliższe prawdy jest to, co pośrodku, najbardziej wyważone, wręcz złoty środek. Np. Zarówno komunizm jak i kapitalizm są złe. Zatem trzeba wybrać Trzecią drogę, by osiągnąć szczęście. Tak właśnie orzekli socjaldemokraci, po czym ruszyli schronić się pod opiekuńcze skrzydełka wielkiego biznesu. Jeśli zetkniemy się z takim argumentem, rozpiszmy na tablicy trzy działania matematyczne: 2+2=4, 2+2=35 i 2+2=2876. Powiedzmy: Najbliższe prawdy jest to co pośrodku? Zatem 2+2=35 jest najbliższe prawdy. W ten sposób zdemaskujemy taki sofizmat. Piotr Biełło CZYM JEST MATERIALIZM? Materializm dialektyczny jest rewolucyjną filozofią partii klasy robotniczej (Filozofia zaś to najogólniejszy pogląd na naturę świata oraz losy ludzkości i jej miejsce w nim). Stoi na stanowisku, że powinniśmy zawsze starać się widzieć rzeczy takimi jakimi są w rzeczywistości, we wszystkich ich wielorakich zmianach i wzajemnym powiązaniu, bez ukrywania czegokolwiek i bez urojeń. Lenin pisał: Nauka Marksa jest wszechpotężna dlatego, że jest prawdziwa (...). Jest pełna i harmonijna, daje bowiem ludziom jednolity światopogląd nie dający się pogodzić z żadnymi przesądami, z żadną reakcją, z żadną obroną ucisku burżuazyjnego. Jej wyjątkowość polega na tym, że marksizm-leninizm stawia sobie za cel poznanie świata, aby go zmienić w interesie ludzi pracy. Dlatego czyni wszystko, aby nasze idee i pojęcia ściśle odpowiadały obiektywnej rzeczywistości, aktualnemu stanowi naszej wiedzy, której źródłem i sprawdzianem jest doświadczenie i praktyka. Bez litości wyrzuca do kosza wszelkie fantazje, spekulacje i w ogóle wszystko, co nie daje się pogodzić z faktami naukowymi. Każde zjawisko może być pojmowane i objaśniane na dwa sposoby. Marksista brytyjski Maurice Cornforth podał jako przykład zwykłą, pospolitą burzę. Zdaniem idealistów burze i pioruny wywoływane są przez rozgniewanych bogów/boga, a więc są powiązane z czymś nadprzyrodzonym. My zwykli śmiertelnicy mamy pokornie pochylić głowy, zaakceptować to i nie zadawać dalszych pytań. Natomiast materialiści twierdzą, że burza jest wynikiem działania sił przyrody, którą warto poznawać. Do tego przecież służy nauka. A swoją drogą, materialistyczne pojmowanie świata pozwala nam zabezpieczyć się przed wieloma zagrożeniami tworząc takie wspaniałe rzeczy, jak piorunochrony, leki, szczepionki, kamizelki ratunkowe i maski tlenowe. Jedyne co polecają idealiści to modlitwa. Podczas, gdy materialista dąży do wyjaśnienia wszystkiego za pomocą elementów świata materialnego (czynników, które mogą być sprawdzone, skontrolowane i zrozumiane) i uważa, że to co duchowe jest uwarunkowane przez materię, idealista uparcie twierdzi, że istnieje jakaś wyższa i duchowa rzeczywistość, do której zawsze można się odwołać, gdy fakty przeczą wymysłom. Oto współczesne maski, jakie zakłada idealizm: 1. Idealizm obiektywny zdaniem jego wyznawców świat materialny istnieje, ale nie jest wart uwagi, bo kryje się za nim o wiele cenniejsza ostateczna rzeczywistość natury duchowej. Do przykładów takiego paranoicznego myślenia można zaliczyć pogląd teologów o stworzeniu świata przez Boga, koncepcję Leibniza o materii jako przejawie aktywności duchowych monad (cokolwiek by to miało znaczyć) oraz urojenie Hegla, że świat jest wcieleniem Absolutnej Idei. 2. Idealizm subiektywny jest najbardziej perfidny, ale zyskuje coraz większą popularność dzięki amerykańskiej kulturze masowej. Zakłada, że... świat materialny nie istnieje, albo w łagodniejszej wersji iż jesteśmy tylko mózgiem w pudełku, samotną wyspą, a wszystko co istnieje to ułuda, Matrix. Ludzie, których dostrzegamy tak naprawdę nie istnieją, gdyż wygenerował ich superkomputer. Jesteśmy tylko my! My! My! Oczywiście wniosek wypływa z tego taki: Po co troszczyć się o innych? Dbajmy tylko o siebie, bo tylko my jesteśmy realni. Po co mamy jako pracownicy walczyć przeciwko systemowi opartemu na wyzysku, skoro nędza, głód i cierpienie są złudzeniem?! Ciemiężcy ani uciemiężeni też nie istnieją. Wszak zostaliśmy sztucznie wyhodowani jako mózgi w pojemniku jakiejś zaawansowanej cywilizacji. A 10

11 może ta cywilizacja również jest złudzeniem jakiegoś supermózgu pływającego sobie w innym naczyniu? I tak w kółko bez końca. Absurd, absurd i jeszcze raz absurd! Tylko, że jest na rękę burżuazji. Warto pociąć go wtedy Brzytwą Ockhama: Bytów nie mnożyć, fikcji nie tworzyć. Tłumaczyć wszystko jak najprościej. 3. Relatywizm uważa, że rzeczywistość jest niepoznawalna. Zaprzecza możliwości poznania świata i praw nim rządzących, nie uznaje wiarygodności naszej wiedzy ani obiektywnej prawdy. Jest zdania, że świat jest pełen rzeczy samych w sobie, które nie mogą być przez naukę poznane. Na pytanie Jak jest naprawdę? udziela nam odpowiedzi materialistyczna teoria poznania opracowana przez Lenina w dziele Materializm a empirokrytycyzm. Streścić ją można w kilku punktach: 1. Nasza wiedza opiera się na społecznej praktyce i ulega sprawdzeniu w toku działalności przekształcania świata. Przedmiotem wiedzy jest obiektywna rzeczywistość, a im lepiej podporządkowujemy sobie zachodzące w świecie procesy, tym pełniej poznajemy prawdę o świecie. 2. Ludzka wiedza jest ograniczona. Ale tylko o tyle, o ile ograniczona jest możliwość naszego działania. Zależy to od szczebla społecznego rozwoju i poziomu techniki. Jednak te ograniczenia nie są nigdy absolutne. Wraz z udoskonalaniem narzędzi badawczych, poszerzamy zakres naszej wiedzy. 3. Prawda o rzeczach jest zawsze względna w tym znaczeniu, że ogranicza ja rodzaj techniki, z której korzystamy badając świat. Prawdę o rzeczach wyrazić można tylko za pomocą terminów naszego własnego doświadczenia. Ale prawda jest jednocześnie obiektywna, tzn. odnosi się do obiektywnego, materialnego świata. Materializm dialektyczny wyłonił się w czasie walki z poprzedzającym go materializmem mechanistycznym, propagowanym przez burżuazję. W przeciwieństwie do swego poprzednika, materializm dialektyczny: 1. Rozpatruje świat nie jako zespół gotowych, niepodzielnych rzeczy, lecz jako zespół procesów, w których wszystkie rzeczy podlegają nieustannym zmianom: stawaniu się i zanikaniu. Co więcej, procesy zachodzące w przyrodzie są nieskończone. Zawsze będzie można ujawniać nowe aspekty tych procesów i nie mogą być one podzielone na żadne ostateczne części składowe. (Lenin pisał: Elektron jest równie niewyczerpalny jak atom, przyroda jest nieskończona). 2. Utrzymuje, że materia jest zawsze w ruchu. Ruch jest formą istnienia materii i są nierozłączne. Ruch nie jest dany materii przez żadną Istotę Najwyższą, czy Pierwszego Poruszyciela, gdyż proces nieustannych przemian wynika z samej istoty materii. Ruch, tak samo jak materia, nigdy nie miał początku. Świat nie został stworzony. Każdy poszczególny stan zorganizowania materii i proces jej ruchu ma swój początek w poprzednim procesie ruchu materii. Natomiast materia w ruchu nie ma genezy ani początku. Źródła przemian trzeba szukać w samym procesie, w jego wewnętrznym ruchu i wewnętrznych impulsach rozwoju zawartych w samych rzeczach. Dlatego nie wolno dać się nam nabrać i uwierzyć, że na historię składają się czyny wielkich ludzi narzucających swe idee biernym masom ludowym, ani przypadkowe czynniki zewnętrzne (lub wola boska ). Wszelkie przemiany społeczne dokonują się dzięki rozwojowi sił wytwórczych danego społeczeństwa. Zrozumienie tego punktu jest dla komunistów najważniejsze, bo uświadamia, że socjalizm i komunizm nie są utopiami, ani marzeniami domorosłych reformatorów. Są rezultatem rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego, kryjącego w sobie przyczyny, które doprowadzą do jego nieuchronnej zagłady i rewolucji socjalistycznej! 3. Udowadnia, że ruch materii obejmuje wszystkie zachodzące we Wszechświecie zmiany i procesy, od zmian miejsca cząsteczki poczynając, a na myśleniu kończąc. Uznaje więc nieskończoną różnorodność form ruchu materii, przekształcanie się jednej formy w drugą, rozwój od prostych do złożonych, od niższych do wyższych. 4 Uświadamia, że w rozmaitych procesach zachodzących we Wszechświecie rzeczy powstają, zmieniają się i zanikają nie jako poszczególne jednostki, lecz w zasadniczej wzajemnej zależności i wszechzwiązku. Zatem każda z tych rzeczy nie może być ujmowana oddzielnie, w oderwaniu, ale w ramach łączności z innymi. To tyle, Towarzysze Czytelnicy, o samym materializmie. Więcej o dialektyce i prawach rozwoju postaram się opowiedzieć w następnej części. Tymczasem zachęcam do lektury fascynujących i przejrzystych książek Maurice a Cornfortha, na których treści opierałem się pisząc ten artykuł: Materializm dialektyczny (wprowadzenie). Tom 1. Materializm i metoda dialektyczna oraz Materializm dialektyczny a nauki ścisłe. Naprawdę serdecznie polecam. Piotr Biełło CZYM JEST DIALEKTYKA? Najkrócej mówiąc, jest to metoda badania i pojmowania rzeczy w ich rzeczywistych przemianach i rozwoju. Wyraz dialektyka pochodzi od greckiego słowa dialego oznaczającego polemizowanie. W starożytności bowiem, filozofowie tacy jak Sokrates twierdzili, że najlepszą drogą wykrycia prawdy jest wszechstronne przedyskutowanie danego zagadnienia, w ten sposób, aby różne jednostronne poglądy mogły się sobie przeciwstawić i nawzajem zaprzeczać. Marks nadał dotychczasowej dialektyce bogatszą treść i szerszy zasięg. 11

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Marzec 2008 Nr 106 (158) Cena: 2 zł W numerze: * Co czwarte dziecko żyje w biedzie * Ekonomiczne menu Tuska * Co Tusk przyniósł z Ameryki?

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Prole tariusze wszystkich krajów, ł ączcie się!

Prole tariusze wszystkich krajów, ł ączcie się! Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI Dz i e s i ę c i o l e c i e Komunistycznej Partii Polski ISSN 1 429-8279 W numerze również: Jak powstawała KPP 2 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

NIE. dla RAKIET USA. Pracownicza Demokracja. Globalny kryzys kapitalizmu s. 6-8. Tarcza to miecz imperium. Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie!

NIE. dla RAKIET USA. Pracownicza Demokracja. Globalny kryzys kapitalizmu s. 6-8. Tarcza to miecz imperium. Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Kwiecień 2008 Nr 107 (159) Cena: 2 zł W numerze: Koniec LiD - SLD udaje lewicę s. 3 Traktat Lizboński s. 2 NIE dla tarczy s. 4 Chiny, USA,

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu

Była już Moskwa - nie chcemy Waszyngtonu Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Wrzesień 2008 Nr 110 (163) Cena: 2 zł Ludzie ponad zyskami s. 2 Nacjonalizacja w USA s.3 Szpitale na sprzedaż s.3 Nowy imperializm s. 5-7

Bardziej szczegółowo

biuletyn bulletin PRZEGLÑD POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO for UNESCO Review POLISH NATIONAL COMMISSION biuletyn

biuletyn bulletin PRZEGLÑD POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO for UNESCO Review POLISH NATIONAL COMMISSION biuletyn biuletyn 2012 bulletin POLISH NATIONAL COMMISSION for UNESCO Review PRZEGLÑD POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO POLISH NATIONAL COMMISSION for UNESCO Review bulletin covbiul13.indd 1 biuletyn biuletyn

Bardziej szczegółowo

Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu

Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu Michał Majczak Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu Abstrakt: Terroryzm jest zjawiskiem historycznie zmiennym, wielopłaszczyznowym i dynamicznym, występującym

Bardziej szczegółowo

Zero tolerancji dla układu Kaczyńscy- Giertych

Zero tolerancji dla układu Kaczyńscy- Giertych Przeciw globalnemu kapitalizmowi i wojnie! Pracownicza Demokracja Listopad 2006 Nr 91 (143) Cena: 2 zł W numerze: * Dmowski musi runąć * Wybory samorządowe - tworzy się alternatywa * Szkoła bez Giertycha

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Wojskowa Formacja Specjalna im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej GROM jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wstęp W jednym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 1) Wymagania ogólne II. Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ! PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI Styczeń 2009 ISSN 1429-8279 NR 01/197 W nowym 2009 roku życzymy wszystkim ludziom pracy najemnej, emerytom oraz rencistom

Bardziej szczegółowo

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 31 maja 16 czerwca 2014 nr 10 (206) O zadaniach polskiej polityki zagranicznej s. 4 Powrót na Majdan Konstanty Czawaga s.

Bardziej szczegółowo

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<<

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<< AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU INSTYTUT ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia, jakie daje mi Konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących

Bardziej szczegółowo

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa.

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN 1 429-8279 NR 1 0-11 /237 RE WO LU CJ A, KTÓ RA ZM I E N I ŁA Ś WI AT W numerze również: Międzynarodowy dzień działania

Bardziej szczegółowo

Kontrola nad mediami

Kontrola nad mediami Kontrola nad mediami Noam Chomsky Początki historii propagandy Zacznijmy od pierwszej współczesnej operacji propagandowej, przeprowadzonej przez rząd. Stało się to za czasów administracji Woodrowa Wilsona.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 1 Komisja Europejska Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Grupę Ekspercką

Bardziej szczegółowo

Konrad Niklewicz. Unia po polsku: prezydencja 2011

Konrad Niklewicz. Unia po polsku: prezydencja 2011 Konrad Niklewicz Unia po polsku: prezydencja 2011 i Konrad Niklewicz w latach 1997-2010 dziennikarz i redaktor Gazety Wyborczej. Był korespondentem Gazety w Brukseli i w Paryżu. Niemal od początku pracy

Bardziej szczegółowo

KURDYJSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W TURCJI W XX WIEKU

KURDYJSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W TURCJI W XX WIEKU Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Krzysztof Belczyński Nr albumu 00575 KURDYJSKI RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY W TURCJI W XX WIEKU Praca dyplomowa napisana pod

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2011 Projekt okładki: Robert P. Stachowicz Przygotowanie do druku: Izabela A. Surga

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI NOWOCZESNA SOLIDARNA BEZPIECZNA POLSKA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI KRAKÓW 2009 Wydawca: Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa SPIS TREŚCI I WSTĘP..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo