INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2

2 2

3 3 SZANOWNI KLIENCI, Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu pilota zdalnego sterowania współpracującego z wybranymi aparatami słuchowymi firmy Audio Service. Podjęcie takiej decyzji, to bardzo ważny krok do poprawy słyszenia. Wybrali Państwo doskonałe produkty o najwyższej jakości. Zapewniamy, że staną się one nieodłącznymi towarzyszami życia, sprawią, że będzie ono pełniejsze, bezpieczniejsze i bardziej radosne. Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli szczegółowo poznać pilot zdalnego sterowania. W razie pojawienia się dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z protetykiem słuchu. Chętnie udzieli Państwu więcej informacji oraz wsparcia.

4 4 Pilot zdalnego sterowania 6-11 Opis ogólny Wyświetlacz Tryb oszczędzania energii Przyciski sterujące Przełącznik blokady klawiszy Złącze do programowania Użycie zgodne z przeznaczeniem 12 ważne informacje na temat bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste Bezpieczeństwo produktu Baterie Wkładanie baterii Sprawdzanie stanu baterii Codzienne używanie Regulacja poziomu głośności Zmiana programu słyszenia Włączanie i wyłączanie (wyciszanie) regulacja poziomu głośności funkcji generatora szumów usznych BUDZIK Ustawianie budzika Wyłączanie alarmu Wyłączanie budzika

5 5 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe Ustawianie czasu Resetowanie głośności i programu słyszenia Wyświetlanie danych kontaktowych Ustawianie języka menu konserwacja i czyszczenie 33 rozwiązywanie problemów ważne informacje Warunki transportu i przechowywania Informacje o utylizacji Informacje na temat zgodności

6 6 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Zakupione przez Państwa aparaty słuchowe wyposażono w technologię bezprzewodową, w związku z tym można nimi sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania. Odległość robocza pilota zdalnego sterowania wynosi około 1 metr. Należy się upewnić, że odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a aparatem słuchowym nie przekracza zalecanej odległości roboczej. przestroga Prosimy uważnie i w całości przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie, aby uniknąć spowodowania szkody lub urazu.

7 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA 7 OPIS OgólNy P 1 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 2 Przełącznik blokady 5 Przycisk zmiany programu klawiszy 3 Złącze do programowania 6 Przycisk zwiększania / zmniejszania głośności dodatkowe funkcje są dostępne w menu. W celu wejścia lub wyjścia z menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności.

8 8 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA WyśWIetlACZ Na wyświetlaczu automatycznie wyświetlane są informacje dotyczące wszystkich operacji inicjowanych za pomocą pilota zdalnego sterowania. Na przykład naciśnięcie przycisku zwiększania głośności powoduje krótkotrwałe wyświetlenie następującej ikony. Pilot zdalnego sterowania nie odbiera informacji od aparatów słuchowych. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania nie są wyświetlane informacje dotyczące operacji inicjowanych za pomocą regulatorów aparatów słuchowych. 1 Wskazuje zmianę głośności 2 Nazwa programu 3 Ikona programu 4 Numer programu 5 budzik został włączony 6 Niski stan naładowania baterii pilota zdalnego sterowania 7 funkcje przypisane do programowalnych przycisków sterujących

9 Pilot zdalnego sterowania 9 tryb oszczędzania energii Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez pewien czas, wówczas kolor wyświetlacza automatycznie zmienia się na czarny. W takiej sytuacji pilot zdalnego sterowania działa w trybie oszczędzania energii. W celu ponownej aktywacji wyświetlacza, należy nacisnąć dowolny przycisk. przyciski sterujące Za pomocą przycisków sterujących, które znajdują się po prawej stronie pilota zdalnego sterowania, można uzyskiwać szybki dostęp do dwóch funkcji. Przyciski sterujące pilota mogą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Niewielkie ikony na wyświetlaczu określają funkcje przypisane do przycisków sterujących. P Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie aparatów słuchowych. Przywracanie domyślnej głośności i domyślnego programu słyszenia.

10 10 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA Funkcje zaawansowane Zwiększenie poziomu generatora szumów usznych. Zmniejszenie poziomu generatora szumów usznych. regulacja tonów wysokich. regulacja tonów niskich. pozostałe oznaczenia (zależne od modelu): Uniwersalny hałas/przyjęcie mowa 360 Cewka indukcyjna telefon akustycznie głośniej o 6 db / ciszej o 6 db Na zewnątrz / na ulicy

11 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA 11 telewizja muzyka Wejście audio resetowanie głośności programu słyszenia dane kontaktowe PrZełąCZNIK blokady KlAWISZy Aby nie dopuścić do przypadkowego zadziałania pilota zdalnego sterowania przechowywanego w kieszeni lub w torbie, należy ustawić przełącznik klawiszy na pozycję blokady (w tej pozycji widoczne jest czerwone pole). gdy blokada klawiszy jest aktywna, wówczas wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania są zablokowane. W takiej sytuacji na wyświetlaczu widoczna jest następująca ikona. ZłąCZe do PrOgrAmOWANIA Złącze to może być używane wyłącznie przez protetyka słuchu w celu programowania pilota zdalnego sterowania.

12 12 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Z pilota zdalnego sterowania należy korzystać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do obsługi aparatów słuchowych. Objaśnienia symboli Informuje o sytuacji, która może prowadzić do poważnych, umiarkowanych bądź niewielkich urazów. WAŻNE Oznacza ryzyko uszkodzenia mienia. Porady i wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia. Symbol informujący o konieczności zapoznania się i przestrzegania wytycznych z instrukcji obsługi.

13 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa 13 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste Ostrzeżenie Ryzyko zadławienia! Urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Aparaty słuchowe, baterie i akcesoria należy trzymać poza zasięgiem dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym. W przypadku połkniecia części należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Ostrzeżenie Ryzyko urazu! Nie należy używać uszkodzonych urządzeń. Należy zwrócic je do punktu sprzedaży. Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wybuchu! Z pilota zdalnego sterowania nie należy korzystać w miejscach zagrożonych wybuchem (np. na obszarach górniczych).

14 14 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Ostrzeżenie Systemy bezprzewodowe mogą zakłócać pracę urządzeń pomiarowych oraz sprzętu elektronicznego. Z urządzenia nie należy korzystać w szpitalach ani w samolotach. Ostrzeżenie Ryzyko zakłócania pracy implantów aktywnych oraz systemów podtrzymywania życia! W przypadku korzystania z rozrusznika serca: Pilot zdalnego sterowania należy nosić w bezpiecznej odległości, czyli około 30 cm od rozrusznika serca. Nie należy nosić pilota zdalnego sterowania: - w kieszonce na klatce piersiowej, - na smyczy zawieszonej na szyi, - w bezpośrednim kontakcie ze skórą nad miejscem wszczepienia implantu aktywnego. W przypadku wszystkich innych implantów aktywnych i systemów podtrzymywania życia: Przed użyciem należy zweryfikować kompatybilność elektromagnetyczną.

15 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm 15 Ostrzeżenie Zakłócenia elektryczne! W otoczeniu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych lub bezprzewodowych jest ograniczone, prosimy o sprawdzenie czy Państwa pilot musi zostać wyłączony. Informacje o wpływie fal o częstotliwości radiowej: Moc fal radiowych emitowanych przez urządzenie jest znacznie poniżej wartości granicznych ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej zdefiniowanych przez amerykańską agencję FCC. Mimo to, urządzenie powinno być używane w taki sposób, aby jego kontakt z ciałem ludzkim podczas normalnej eksploatacji był ograniczony do niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo produktu WAŻNE Urządzenia należy chronić przed wysoką temperaturą. Nie należy ich wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. WAŻNE Urządzenia należy chronić przed wysoką wilgotnością.

16 16 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm WAŻNE Nie suszyć urządzeń w kuchence mikrofalowej. WAŻNE Silne promieniowanie różnych typów, np. stosowane podczas badań RTG lub MRI głowy, może uszkodzić urządzenia. Z urządzeń nie należy korzystać podczas takich badań ani podobnych: Słabsze promieniowanie, np. pochodzące ze sprzętu radiowego lub stosowane przez służby ochrony na lotniskach, nie uszkadza urządzeń. WAŻNE Aparaty słuchowe zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały założenia międzynarodowych norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, ale urządzenia elektroniczne znajdujące się w niedużej odległości mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku należy odsunąć się od źródła zakłócenia.

17 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm 17 WAŻNE Dotyczy urządzeń z funkcją komunikacji bezprzewodowej: Gdy aktywny jest program cewki indukcyjnej, pilot zdalnego sterowania może powodować generowanie pulsującego dźwięku. Odległość między urządzeniem a pilotem powinna wynosić co najmniej 10 cm. WAŻNE Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany w taki sposób, aby komunikował się wyłącznie z Państwa aparatami słuchowymi. W przypadku problemów z pilotem zdalnego sterowania używanym przez inną osobę należy skontaktować się z protetykiem słuchu. W niektórych krajach obowiązują ograniczenia dotyczące użycia urządzeń bezprzewodowych. Informacje należy uzyskać u władz lokalnych.

18 18 BATERIE BATERIE Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwiema bateriami AAA. wkładanie baterii Przesunąć pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włożyć baterie. Upewnić się, że symbole + na bateriach są ustawione zgodnie z symbolami w komorze.

19 BATERIE 19 dołączyć pokrywę, nasuwając ją na pilota zdalnego sterowania. Zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona godzina. W celu zmiany godziny należy zapoznać się z sekcją Ustawianie czasu. sprawdzanie stanu baterii Gdy stan naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski, wówczas informuje o tym ikona na pasku stanu. Dodatkowo stan baterii można sprawdzić w dowolnej chwili w menu.

20 20 baterie W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności (+) i zmniejszania głośności (-). Przejść do pozycji menu Info (Informacje), naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie wyświetlona informacja o stanie baterii: bateria w pełni naładowana bateria wyczerpana W celu powrotu do standardowego widoku należy nacisnąć przycisk zmiany programu. Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć i zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi lokalnie.

21 Codzienne używanie 21 Codzienne używanie regulacja poziomu głośności Jeśli używane są dwa aparaty słuchowe, wówczas głośność zostanie ustawiona jednocześnie na obydwu aparatach. W celu zmiany głośności o jeden poziom, należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności.

22 22 Codzienne używanie Zmiana programu słyszenia Jeśli używane są dwa aparaty słuchowe, wówczas program słyszenia zostanie zmieniony na obydwu aparatach. Nacisnąć przycisk zmiany programu, aby przełączyć na następny program słyszenia. lub Nacisnąć przycisk sterujący znajdujący się obok ikony oznaczającej żądany program słyszenia. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Programy ustawione w Państwa aparacie Program Opis sytuacji słyszenia

23 Codzienne używanie 23 Włączanie i wyłączanie (wyciszanie) Istnieje kilka opcji włączania i wyłączania aparatów słuchowych za pomocą pilota zdalnego sterowania. Włączanie i wyłączanie obydwu aparatów słuchowych odbywa się jednocześnie. W przypadku wyłączenia aparatów słuchowych za pomocą pilota zdalnego sterowania pojawia się następująca ikona. Jest ona widoczna aż do czasu ponownego włączenia aparatów słuchowych. Ponadto, wszystkie przyciski są zablokowane. Jedyną funkcją, jaka jest dostępna, jest funkcja włączania aparatów słuchowych. Po włączeniu zostanie ustawiony poprzednio używany poziom głośności i program słyszenia. Za pomocą przycisku sterującego W celu włączenia lub wyłączenia aparatów słuchowych należy nacisnąć przycisk sterujący, który znajduje się obok następującej ikony. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Za pomocą menu Wyłączanie: W celu przejścia do menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu HI Mute / Unmute naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu.

24 24 Codzienne używanie Włączanie: W celu aktywacji wyświetlacza należy nacisnąć dowolny przycisk. Należy poczekać na zniknięcie informacji dotyczącej wyłączonych aparatów słuchowych. Zostanie wyświetlone menu, w którym nadal zaznaczona będzie pozycja menu HI Mute / Unmute. W celu ponownego włączenia aparatów słuchowych należy potwierdzić wybór, naciskając przycisk zmiany programu. Regulacja poziomu Głośności funkcji generatora szumów usznych Ta funkcja jest dostępna, pod warunkiem że protetyk słuchu skonfigurował funkcję generatora szumów usznych dla obydwu aparatów słuchowych oraz dla przycisków sterujących pilota zdalnego sterowania. Jeśli obok przycisków sterujących widoczne są odpowiednie ikony, wówczas oznacza to, że funkcja została skonfigurowana. W celu dostosowania poziomu głośności funkcji należy nacisnąć górny lub dolny przycisk sterujący.

25 BUDZIK 25 BUDZIK Na pilocie zdalnego sterowania można ustawić budzik, który każdego dnia o tej samej porze będzie uruchamiał powtarzający się alarm dźwiękowy, czemu będzie towarzyszyć wyświetlenie ikony budzika na wyświetlaczu. Alarm jest inicjowany przez pilota zdalnego sterowania, ale sygnał dźwiękowy jest emitowany przez aparaty słuchowe. Włączyć aparaty słuchowe. Umieścić aparaty słuchowe w odległości roboczej od pilota zdalnego sterowania. Jeśli aparaty słuchowe znajdą się w zbyt dużej odległości, wówczas alarm dźwiękowy nie zostanie wygenerowany. ustawianie budzika W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Alarm naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone.

26 26 BUDZIK Ustawić godzinę, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole wprowadzania minut. Ustawić minuty, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole włączania/ wyłączania alarmu. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby ustawić kursor obok opcji włączania budzika: Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Po włączeniu budzika na pasku stanu pojawi się informująca o tym ikona.

27 BUDZIK 27 Wyłączanie alarmu Gdy nadejdzie czas włączenia alarmu, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się odpowiednia ikona. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, wówczas zostanie powtórzony w ciągu kilku minut. W celu wyłączenia alarmu należy nacisnąć przycisk zmiany programu. Alarm zostanie włączony o tej samej godzinie następnego dnia.

28 28 BUDZIK Wyłączanie budzika W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Alarm naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone. Nacisnąć dwukrotnie przycisk zmiany programu, aby pominąć pola wprowadzania godzin i minut. Zostanie podświetlone pole włączania/ wyłączania alarmu. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby ustawić kursor obok opcji wyłączania budzika: Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu.

29 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe 29 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe ustawianie czasu W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Clock naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone. Ustawić godzinę, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole wprowadzania minut. Ustawić minuty, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Zapisać ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlona godzina.

30 30 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe Godzina jest zawsze wyświetlana w nagłówku menu. W celu wejścia lub wyjścia z menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności.

31 funkcje KONfIgUrACyjNe I SerWISOWe 31 resetowanie głośności I PrOgrAmU SłySZeNIA jeśli po wprowadzeniu zmian w zakresie głośności lub programu aparaty słuchowe zachowują się w nieoczekiwany sposób, wówczas można ręcznie ustawić domyślną głośność i domyślny program słyszenia dla aparatów słuchowych. W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Hi restore naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Ustawienia aparatów słuchowych zostaną zresetowane i zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. W celu zresetowania ustawień aparatów słuchowych można również nacisnąć przycisk sterujący obok następującej ikony. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu.

32 32 funkcje KONfIgUrACyjNe I SerWISOWe WyśWIetlANIe danych KONtAKtOWyCh jeśli protetyk słuchu zapisał swoje dane kontaktowe na pilocie zdalnego sterowania, wówczas można wyświetlić te informacje: W celu przejścia do menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Contact naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Wyświetlone zostaną dane kontaktowe. W celu powrotu do standardowego widoku należy nacisnąć przycisk zmiany programu. UStAWIANIe języka menu Należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

33 konserwacja i czyszczenie/rozwiązywanie problemów 33 konserwacja i czyszczenie WAŻNE Nie zanurzać pilota zdalnego sterowania w wodzie! Nie czyścić pilota zdalnego sterowania alkoholem ani benzyną. Pilot zdalnego sterowania należy czyścić w miarę potrzeb miękką ściereczką i nieściernym mydłem domowym. Należy unikać stosowania ściernych płynów czyszczących z takimi dodatkami, jak kwas cytrynowy, amoniak itp. rozwiązywanie problemów Problem Pilot zdalnego sterowania nie działa. Inny pilot zdalnego sterowania wpływa na posiadane aparaty słuchowe. Możliwe rozwiązania Sprawdzić, czy aktywna jest blokada klawiszy. W razie potrzeby wyłączyć blokadę. Wymienić baterie. Pilota zdalnego sterowania i aparaty słuchowe należy przekazać protetykowi słuchu. Protetyk słuchu może zmienić adres połączenia bezprzewodowego w celu uniknięcia zakłóceń. W przypadku dalszych problemów, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

34 34 ważne informacje ważne informacje warunki transportu i przechowywania W przypadku długotrwałego transportu i przechowywania przez dłuższy czas, wymagane jest spełnienie następujących warunków: Przechowywanie Transport Temperatura od 10 do 40 C od -20 do 60 C Względna wilgotność powietrza od 10 do 80 % od 5 do 90 % Ciśnienie atmosferyczne 700 do 1050 hpa 200 do 1200 hpa W przypadku innych części, takich jak baterie, mogą obowiązywać inne warunki transportu i przechowywania. Informacje o utylizacji Na terenie Unii Europejskiej urządzenie oznaczone tym znakiem podlega Dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wraz z poprawkam i wprowadzonymi przez Dyrektywę 2003/108/WE (WEEE).

35 ważne informacje 35 WAŻNE Aparaty słuchowe, akcesoria i opakowania należy oddać do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami krajowymi. WAŻNE Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je oddać do ponownego wykorzystania lub zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami albo zwrócić do ośrodka protetyki słuchu. Informacje na temat zgodności Znak CE na produktach firmy Audio Service potwierdza zgodność z Europejską Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą urządzeń medycznych i Europejską Dyrektywą 99/5/ WE (R&TTE) dotyczącą radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zmiany techniczne zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i omyłki.

36 Dane: Nazwisko: Typ aparatu: Nr aparatu: Data: Protetyk słuchu: JM Dystrybutor: Audio SAT Sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Producent: Audio Service GmbH, Zeppelinstrasse 9, D Herford

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 11.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj rozdział Pierwsze kroki na str. 11. Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG6811PD KX-TG6812PD KX-TG6881PD Cyfrowy Telefon Bezsznurowy z Automatem Zgłoszeniowym Model KX-TG6821PD Na ilustracji pokazano model KX-TG6811.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Instrukcja obsługi Telefon bezprzewodowy SIP Model KX-TGP600 Słuchawka bezprzewodowa SIP Model KX-TPA60 Bezprzewodowy stacjonarny telefon SIP Model KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H440n MFL68908001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic.

KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Instrukcja obsługi Elegancki telefon z ekranem dotykowym Model KX-PRX110PD Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem oraz o zachowanie go na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H220. www.lg.com MFL69163701 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H220. www.lg.com MFL69163701 (1.0) WERSJA POLSKA USER GUIDE LG-H220 ENGLISH MFL69163701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H220 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

User Guide. LG-H525n. www.lg.com MFL69175001 (1.0)

User Guide. LG-H525n. www.lg.com MFL69175001 (1.0) User Guide LG-H525n WERSJA POLSKA ENGLISH MFL69175001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H525n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XP5300 FORCE 3G SONIM. Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI XP5300 FORCE 3G SONIM. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI SONIM XP5300 FORCE 3G Polski Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM oraz logo Sonim są znakami firmowymi Sonim Technologies, Inc. Inne nazwy firmowe oraz produktów mogą być znakami

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-D686. www.lg.com MFL68043736 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-D686. www.lg.com MFL68043736 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D686 MFL68043736 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D686 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy

Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy TG1611_1711PD(pd-pd).book Page 1 Monday, February 21, 2011 9:53 AM Instrukcja obsługi Cyfrowy Telefon Bezsznurowy Model KX-TG1611PD KX-TG1711PD Na ilustracji pokazano model KX-TG1611. Na ilustracji pokazano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>>

2 MOTO RAZR V8 WIĘCEJ>> MOTORAZR 2 V8 WIĘCEJ>> HELLOMOTO Telefon komórkowy MOTORAZR 2 V8 jest bardziej płaski, mocniejszy i inteligentniejszy! Ekran dotykowy na wyświetlaczu zewnętrznym umożliwia sterowanie telefonem bez otwierania

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo