INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2

2 2

3 3 SZANOWNI KLIENCI, Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu pilota zdalnego sterowania współpracującego z wybranymi aparatami słuchowymi firmy Audio Service. Podjęcie takiej decyzji, to bardzo ważny krok do poprawy słyszenia. Wybrali Państwo doskonałe produkty o najwyższej jakości. Zapewniamy, że staną się one nieodłącznymi towarzyszami życia, sprawią, że będzie ono pełniejsze, bezpieczniejsze i bardziej radosne. Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli szczegółowo poznać pilot zdalnego sterowania. W razie pojawienia się dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z protetykiem słuchu. Chętnie udzieli Państwu więcej informacji oraz wsparcia.

4 4 Pilot zdalnego sterowania 6-11 Opis ogólny Wyświetlacz Tryb oszczędzania energii Przyciski sterujące Przełącznik blokady klawiszy Złącze do programowania Użycie zgodne z przeznaczeniem 12 ważne informacje na temat bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste Bezpieczeństwo produktu Baterie Wkładanie baterii Sprawdzanie stanu baterii Codzienne używanie Regulacja poziomu głośności Zmiana programu słyszenia Włączanie i wyłączanie (wyciszanie) regulacja poziomu głośności funkcji generatora szumów usznych BUDZIK Ustawianie budzika Wyłączanie alarmu Wyłączanie budzika

5 5 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe Ustawianie czasu Resetowanie głośności i programu słyszenia Wyświetlanie danych kontaktowych Ustawianie języka menu konserwacja i czyszczenie 33 rozwiązywanie problemów ważne informacje Warunki transportu i przechowywania Informacje o utylizacji Informacje na temat zgodności

6 6 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Zakupione przez Państwa aparaty słuchowe wyposażono w technologię bezprzewodową, w związku z tym można nimi sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania. Odległość robocza pilota zdalnego sterowania wynosi około 1 metr. Należy się upewnić, że odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a aparatem słuchowym nie przekracza zalecanej odległości roboczej. przestroga Prosimy uważnie i w całości przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie, aby uniknąć spowodowania szkody lub urazu.

7 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA 7 OPIS OgólNy P 1 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 2 Przełącznik blokady 5 Przycisk zmiany programu klawiszy 3 Złącze do programowania 6 Przycisk zwiększania / zmniejszania głośności dodatkowe funkcje są dostępne w menu. W celu wejścia lub wyjścia z menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności.

8 8 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA WyśWIetlACZ Na wyświetlaczu automatycznie wyświetlane są informacje dotyczące wszystkich operacji inicjowanych za pomocą pilota zdalnego sterowania. Na przykład naciśnięcie przycisku zwiększania głośności powoduje krótkotrwałe wyświetlenie następującej ikony. Pilot zdalnego sterowania nie odbiera informacji od aparatów słuchowych. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania nie są wyświetlane informacje dotyczące operacji inicjowanych za pomocą regulatorów aparatów słuchowych. 1 Wskazuje zmianę głośności 2 Nazwa programu 3 Ikona programu 4 Numer programu 5 budzik został włączony 6 Niski stan naładowania baterii pilota zdalnego sterowania 7 funkcje przypisane do programowalnych przycisków sterujących

9 Pilot zdalnego sterowania 9 tryb oszczędzania energii Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez pewien czas, wówczas kolor wyświetlacza automatycznie zmienia się na czarny. W takiej sytuacji pilot zdalnego sterowania działa w trybie oszczędzania energii. W celu ponownej aktywacji wyświetlacza, należy nacisnąć dowolny przycisk. przyciski sterujące Za pomocą przycisków sterujących, które znajdują się po prawej stronie pilota zdalnego sterowania, można uzyskiwać szybki dostęp do dwóch funkcji. Przyciski sterujące pilota mogą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Niewielkie ikony na wyświetlaczu określają funkcje przypisane do przycisków sterujących. P Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie aparatów słuchowych. Przywracanie domyślnej głośności i domyślnego programu słyszenia.

10 10 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA Funkcje zaawansowane Zwiększenie poziomu generatora szumów usznych. Zmniejszenie poziomu generatora szumów usznych. regulacja tonów wysokich. regulacja tonów niskich. pozostałe oznaczenia (zależne od modelu): Uniwersalny hałas/przyjęcie mowa 360 Cewka indukcyjna telefon akustycznie głośniej o 6 db / ciszej o 6 db Na zewnątrz / na ulicy

11 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA 11 telewizja muzyka Wejście audio resetowanie głośności programu słyszenia dane kontaktowe PrZełąCZNIK blokady KlAWISZy Aby nie dopuścić do przypadkowego zadziałania pilota zdalnego sterowania przechowywanego w kieszeni lub w torbie, należy ustawić przełącznik klawiszy na pozycję blokady (w tej pozycji widoczne jest czerwone pole). gdy blokada klawiszy jest aktywna, wówczas wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania są zablokowane. W takiej sytuacji na wyświetlaczu widoczna jest następująca ikona. ZłąCZe do PrOgrAmOWANIA Złącze to może być używane wyłącznie przez protetyka słuchu w celu programowania pilota zdalnego sterowania.

12 12 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Z pilota zdalnego sterowania należy korzystać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do obsługi aparatów słuchowych. Objaśnienia symboli Informuje o sytuacji, która może prowadzić do poważnych, umiarkowanych bądź niewielkich urazów. WAŻNE Oznacza ryzyko uszkodzenia mienia. Porady i wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia. Symbol informujący o konieczności zapoznania się i przestrzegania wytycznych z instrukcji obsługi.

13 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa 13 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste Ostrzeżenie Ryzyko zadławienia! Urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Aparaty słuchowe, baterie i akcesoria należy trzymać poza zasięgiem dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym. W przypadku połkniecia części należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Ostrzeżenie Ryzyko urazu! Nie należy używać uszkodzonych urządzeń. Należy zwrócic je do punktu sprzedaży. Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wybuchu! Z pilota zdalnego sterowania nie należy korzystać w miejscach zagrożonych wybuchem (np. na obszarach górniczych).

14 14 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Ostrzeżenie Systemy bezprzewodowe mogą zakłócać pracę urządzeń pomiarowych oraz sprzętu elektronicznego. Z urządzenia nie należy korzystać w szpitalach ani w samolotach. Ostrzeżenie Ryzyko zakłócania pracy implantów aktywnych oraz systemów podtrzymywania życia! W przypadku korzystania z rozrusznika serca: Pilot zdalnego sterowania należy nosić w bezpiecznej odległości, czyli około 30 cm od rozrusznika serca. Nie należy nosić pilota zdalnego sterowania: - w kieszonce na klatce piersiowej, - na smyczy zawieszonej na szyi, - w bezpośrednim kontakcie ze skórą nad miejscem wszczepienia implantu aktywnego. W przypadku wszystkich innych implantów aktywnych i systemów podtrzymywania życia: Przed użyciem należy zweryfikować kompatybilność elektromagnetyczną.

15 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm 15 Ostrzeżenie Zakłócenia elektryczne! W otoczeniu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych lub bezprzewodowych jest ograniczone, prosimy o sprawdzenie czy Państwa pilot musi zostać wyłączony. Informacje o wpływie fal o częstotliwości radiowej: Moc fal radiowych emitowanych przez urządzenie jest znacznie poniżej wartości granicznych ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej zdefiniowanych przez amerykańską agencję FCC. Mimo to, urządzenie powinno być używane w taki sposób, aby jego kontakt z ciałem ludzkim podczas normalnej eksploatacji był ograniczony do niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo produktu WAŻNE Urządzenia należy chronić przed wysoką temperaturą. Nie należy ich wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. WAŻNE Urządzenia należy chronić przed wysoką wilgotnością.

16 16 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm WAŻNE Nie suszyć urządzeń w kuchence mikrofalowej. WAŻNE Silne promieniowanie różnych typów, np. stosowane podczas badań RTG lub MRI głowy, może uszkodzić urządzenia. Z urządzeń nie należy korzystać podczas takich badań ani podobnych: Słabsze promieniowanie, np. pochodzące ze sprzętu radiowego lub stosowane przez służby ochrony na lotniskach, nie uszkadza urządzeń. WAŻNE Aparaty słuchowe zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały założenia międzynarodowych norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, ale urządzenia elektroniczne znajdujące się w niedużej odległości mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku należy odsunąć się od źródła zakłócenia.

17 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm 17 WAŻNE Dotyczy urządzeń z funkcją komunikacji bezprzewodowej: Gdy aktywny jest program cewki indukcyjnej, pilot zdalnego sterowania może powodować generowanie pulsującego dźwięku. Odległość między urządzeniem a pilotem powinna wynosić co najmniej 10 cm. WAŻNE Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany w taki sposób, aby komunikował się wyłącznie z Państwa aparatami słuchowymi. W przypadku problemów z pilotem zdalnego sterowania używanym przez inną osobę należy skontaktować się z protetykiem słuchu. W niektórych krajach obowiązują ograniczenia dotyczące użycia urządzeń bezprzewodowych. Informacje należy uzyskać u władz lokalnych.

18 18 BATERIE BATERIE Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwiema bateriami AAA. wkładanie baterii Przesunąć pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włożyć baterie. Upewnić się, że symbole + na bateriach są ustawione zgodnie z symbolami w komorze.

19 BATERIE 19 dołączyć pokrywę, nasuwając ją na pilota zdalnego sterowania. Zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona godzina. W celu zmiany godziny należy zapoznać się z sekcją Ustawianie czasu. sprawdzanie stanu baterii Gdy stan naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski, wówczas informuje o tym ikona na pasku stanu. Dodatkowo stan baterii można sprawdzić w dowolnej chwili w menu.

20 20 baterie W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności (+) i zmniejszania głośności (-). Przejść do pozycji menu Info (Informacje), naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie wyświetlona informacja o stanie baterii: bateria w pełni naładowana bateria wyczerpana W celu powrotu do standardowego widoku należy nacisnąć przycisk zmiany programu. Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć i zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi lokalnie.

21 Codzienne używanie 21 Codzienne używanie regulacja poziomu głośności Jeśli używane są dwa aparaty słuchowe, wówczas głośność zostanie ustawiona jednocześnie na obydwu aparatach. W celu zmiany głośności o jeden poziom, należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności.

22 22 Codzienne używanie Zmiana programu słyszenia Jeśli używane są dwa aparaty słuchowe, wówczas program słyszenia zostanie zmieniony na obydwu aparatach. Nacisnąć przycisk zmiany programu, aby przełączyć na następny program słyszenia. lub Nacisnąć przycisk sterujący znajdujący się obok ikony oznaczającej żądany program słyszenia. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Programy ustawione w Państwa aparacie Program Opis sytuacji słyszenia

23 Codzienne używanie 23 Włączanie i wyłączanie (wyciszanie) Istnieje kilka opcji włączania i wyłączania aparatów słuchowych za pomocą pilota zdalnego sterowania. Włączanie i wyłączanie obydwu aparatów słuchowych odbywa się jednocześnie. W przypadku wyłączenia aparatów słuchowych za pomocą pilota zdalnego sterowania pojawia się następująca ikona. Jest ona widoczna aż do czasu ponownego włączenia aparatów słuchowych. Ponadto, wszystkie przyciski są zablokowane. Jedyną funkcją, jaka jest dostępna, jest funkcja włączania aparatów słuchowych. Po włączeniu zostanie ustawiony poprzednio używany poziom głośności i program słyszenia. Za pomocą przycisku sterującego W celu włączenia lub wyłączenia aparatów słuchowych należy nacisnąć przycisk sterujący, który znajduje się obok następującej ikony. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Za pomocą menu Wyłączanie: W celu przejścia do menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu HI Mute / Unmute naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu.

24 24 Codzienne używanie Włączanie: W celu aktywacji wyświetlacza należy nacisnąć dowolny przycisk. Należy poczekać na zniknięcie informacji dotyczącej wyłączonych aparatów słuchowych. Zostanie wyświetlone menu, w którym nadal zaznaczona będzie pozycja menu HI Mute / Unmute. W celu ponownego włączenia aparatów słuchowych należy potwierdzić wybór, naciskając przycisk zmiany programu. Regulacja poziomu Głośności funkcji generatora szumów usznych Ta funkcja jest dostępna, pod warunkiem że protetyk słuchu skonfigurował funkcję generatora szumów usznych dla obydwu aparatów słuchowych oraz dla przycisków sterujących pilota zdalnego sterowania. Jeśli obok przycisków sterujących widoczne są odpowiednie ikony, wówczas oznacza to, że funkcja została skonfigurowana. W celu dostosowania poziomu głośności funkcji należy nacisnąć górny lub dolny przycisk sterujący.

25 BUDZIK 25 BUDZIK Na pilocie zdalnego sterowania można ustawić budzik, który każdego dnia o tej samej porze będzie uruchamiał powtarzający się alarm dźwiękowy, czemu będzie towarzyszyć wyświetlenie ikony budzika na wyświetlaczu. Alarm jest inicjowany przez pilota zdalnego sterowania, ale sygnał dźwiękowy jest emitowany przez aparaty słuchowe. Włączyć aparaty słuchowe. Umieścić aparaty słuchowe w odległości roboczej od pilota zdalnego sterowania. Jeśli aparaty słuchowe znajdą się w zbyt dużej odległości, wówczas alarm dźwiękowy nie zostanie wygenerowany. ustawianie budzika W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Alarm naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone.

26 26 BUDZIK Ustawić godzinę, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole wprowadzania minut. Ustawić minuty, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole włączania/ wyłączania alarmu. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby ustawić kursor obok opcji włączania budzika: Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Po włączeniu budzika na pasku stanu pojawi się informująca o tym ikona.

27 BUDZIK 27 Wyłączanie alarmu Gdy nadejdzie czas włączenia alarmu, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się odpowiednia ikona. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, wówczas zostanie powtórzony w ciągu kilku minut. W celu wyłączenia alarmu należy nacisnąć przycisk zmiany programu. Alarm zostanie włączony o tej samej godzinie następnego dnia.

28 28 BUDZIK Wyłączanie budzika W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Alarm naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone. Nacisnąć dwukrotnie przycisk zmiany programu, aby pominąć pola wprowadzania godzin i minut. Zostanie podświetlone pole włączania/ wyłączania alarmu. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby ustawić kursor obok opcji wyłączania budzika: Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu.

29 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe 29 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe ustawianie czasu W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Clock naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone. Ustawić godzinę, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole wprowadzania minut. Ustawić minuty, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Zapisać ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlona godzina.

30 30 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe Godzina jest zawsze wyświetlana w nagłówku menu. W celu wejścia lub wyjścia z menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności.

31 funkcje KONfIgUrACyjNe I SerWISOWe 31 resetowanie głośności I PrOgrAmU SłySZeNIA jeśli po wprowadzeniu zmian w zakresie głośności lub programu aparaty słuchowe zachowują się w nieoczekiwany sposób, wówczas można ręcznie ustawić domyślną głośność i domyślny program słyszenia dla aparatów słuchowych. W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Hi restore naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Ustawienia aparatów słuchowych zostaną zresetowane i zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. W celu zresetowania ustawień aparatów słuchowych można również nacisnąć przycisk sterujący obok następującej ikony. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu.

32 32 funkcje KONfIgUrACyjNe I SerWISOWe WyśWIetlANIe danych KONtAKtOWyCh jeśli protetyk słuchu zapisał swoje dane kontaktowe na pilocie zdalnego sterowania, wówczas można wyświetlić te informacje: W celu przejścia do menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Contact naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Wyświetlone zostaną dane kontaktowe. W celu powrotu do standardowego widoku należy nacisnąć przycisk zmiany programu. UStAWIANIe języka menu Należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

33 konserwacja i czyszczenie/rozwiązywanie problemów 33 konserwacja i czyszczenie WAŻNE Nie zanurzać pilota zdalnego sterowania w wodzie! Nie czyścić pilota zdalnego sterowania alkoholem ani benzyną. Pilot zdalnego sterowania należy czyścić w miarę potrzeb miękką ściereczką i nieściernym mydłem domowym. Należy unikać stosowania ściernych płynów czyszczących z takimi dodatkami, jak kwas cytrynowy, amoniak itp. rozwiązywanie problemów Problem Pilot zdalnego sterowania nie działa. Inny pilot zdalnego sterowania wpływa na posiadane aparaty słuchowe. Możliwe rozwiązania Sprawdzić, czy aktywna jest blokada klawiszy. W razie potrzeby wyłączyć blokadę. Wymienić baterie. Pilota zdalnego sterowania i aparaty słuchowe należy przekazać protetykowi słuchu. Protetyk słuchu może zmienić adres połączenia bezprzewodowego w celu uniknięcia zakłóceń. W przypadku dalszych problemów, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

34 34 ważne informacje ważne informacje warunki transportu i przechowywania W przypadku długotrwałego transportu i przechowywania przez dłuższy czas, wymagane jest spełnienie następujących warunków: Przechowywanie Transport Temperatura od 10 do 40 C od -20 do 60 C Względna wilgotność powietrza od 10 do 80 % od 5 do 90 % Ciśnienie atmosferyczne 700 do 1050 hpa 200 do 1200 hpa W przypadku innych części, takich jak baterie, mogą obowiązywać inne warunki transportu i przechowywania. Informacje o utylizacji Na terenie Unii Europejskiej urządzenie oznaczone tym znakiem podlega Dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wraz z poprawkam i wprowadzonymi przez Dyrektywę 2003/108/WE (WEEE).

35 ważne informacje 35 WAŻNE Aparaty słuchowe, akcesoria i opakowania należy oddać do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami krajowymi. WAŻNE Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je oddać do ponownego wykorzystania lub zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami albo zwrócić do ośrodka protetyki słuchu. Informacje na temat zgodności Znak CE na produktach firmy Audio Service potwierdza zgodność z Europejską Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą urządzeń medycznych i Europejską Dyrektywą 99/5/ WE (R&TTE) dotyczącą radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zmiany techniczne zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i omyłki.

36 Dane: Nazwisko: Typ aparatu: Nr aparatu: Data: Protetyk słuchu: JM Dystrybutor: Audio SAT Sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Producent: Audio Service GmbH, Zeppelinstrasse 9, D Herford

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania RC-S Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja dotyczy następującego pilota zdalnego sterowania: RC-S Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania firmy Bernafon. Jest to jedno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania. Instrukcja użytkowania

Pilot zdalnego sterowania. Instrukcja użytkowania Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Spis treści 1. Witamy 5 2. Ważne informacje Prosimy się o zapoznanie się z nimi przed uruchomieniem pilota Phonak PilotOne po raz pierwszy 6 Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Pure micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części składowe i nazwy 6 Regulatory

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Timer Nr produktu 621250

Timer Nr produktu 621250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Timer Nr produktu 621250 Strona 1 z 6 Uwaga! Należy koniecznie przeczytać: W przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji gwarancja traci ważność!

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw microconnect

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw microconnect INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw microconnect 2 3 Szanowny Kliencie, Gratulujemy zakupu zestawu microconnect firmy Audio Service. Wybraliście Państwo nowoczesny, wysokiej jakości produkt. Zestaw microconnect

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Ace micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części składowe i nazwy 6 Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU Aparat zauszny typu Power z baterią 13 Do otwartego oraz zamkniętego dopasowania CECHY PODSTAWOWE Formowany rożek Komora baterii, jako włącznik/wyłącznik Przycisk programowany

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Aparat słuchowy zauszny AS1 / Astral / Nova 2 / Nova 2 Mini

Aparat słuchowy zauszny AS1 / Astral / Nova 2 / Nova 2 Mini Aparat słuchowy zauszny AS1 / Astral / Nova 2 / Nova 2 Mini Instrukcja obsługi 1 2 Szanowni Klienci, Zdecydowali się Państwo na nowoczesny, komfortowy, wysokiej jakości aparat zauszny Audio Service serii

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Lokalizator radiowy dla psa, kota, bagażu, dziecka

Lokalizator radiowy dla psa, kota, bagażu, dziecka Lokalizator radiowy dla psa, kota, bagażu, dziecka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora radiowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1.

ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1. ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1. PL Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek

Bardziej szczegółowo

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup widelca ze wskaźnikiem temperatury do grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Carat binax Carat A binax. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Carat binax Carat A binax. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Carat binax Carat A binax Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Typ aparatu 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części

Bardziej szczegółowo

Indywidualne aparaty słuchowe

Indywidualne aparaty słuchowe Indywidualne aparaty słuchowe Insio binax Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Typ aparatu 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA OBROŻA

ELEKTRONICZNA OBROŻA ELEKTRONICZNA OBROŻA KLASIK PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi WIATROMIERZ Model: AR816 Instrukcja obsługi 1.Funkcje: 1)Pomiar prędkości wiatru i temperatury. 2)Wskazanie chłodu wiatru. 3)Wyświetlanie temperatury w C lub F. 4)Jednostka miary różnych prędkości wiatru.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz

Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz Nr produktu 000554883 Strona 1 z 5 Szanowny kliencie Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu. Z pomocą odsraszacza BioMetrixx

Bardziej szczegółowo

SmartLink Instrukcja użytkowania

SmartLink Instrukcja użytkowania SmartLink Instrukcja użytkowania SX 0682! Spis treści Przyciski sterujące 4 Wprowadzenie 6 SmartLink i akcesoria 7 Pierwsze kroki 8 Ładowanie urządzenia SmartLink 8 Włączanie/wyłączanie 10 Zasięg działania

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Hydromette BL Compact TF

Hydromette BL Compact TF Hydromette BL Compact TF czujnik wyświetlacz strzałka do góry włącz/wyłącz przycisk pomiaru strzałka do dołu Producent: Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH Dystrybutor: Emerbi Paweł Trocki, Polska EMERBI,

Bardziej szczegółowo

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Książeczka serwisowa. aparatu słuchowego Audio Service. - informacje o serwisie, pielęgnacji i użytkowaniu aparatu słuchowego

Książeczka serwisowa. aparatu słuchowego Audio Service. - informacje o serwisie, pielęgnacji i użytkowaniu aparatu słuchowego Książeczka serwisowa aparatu słuchowego Audio Service - informacje o serwisie, pielęgnacji i użytkowaniu aparatu słuchowego 2 Szanowni Państwo, Słuch umożliwia nam postrzegać i rozumieć otaczający nas

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo