INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA g2

2 2

3 3 SZANOWNI KLIENCI, Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu pilota zdalnego sterowania współpracującego z wybranymi aparatami słuchowymi firmy Audio Service. Podjęcie takiej decyzji, to bardzo ważny krok do poprawy słyszenia. Wybrali Państwo doskonałe produkty o najwyższej jakości. Zapewniamy, że staną się one nieodłącznymi towarzyszami życia, sprawią, że będzie ono pełniejsze, bezpieczniejsze i bardziej radosne. Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli szczegółowo poznać pilot zdalnego sterowania. W razie pojawienia się dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z protetykiem słuchu. Chętnie udzieli Państwu więcej informacji oraz wsparcia.

4 4 Pilot zdalnego sterowania 6-11 Opis ogólny Wyświetlacz Tryb oszczędzania energii Przyciski sterujące Przełącznik blokady klawiszy Złącze do programowania Użycie zgodne z przeznaczeniem 12 ważne informacje na temat bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste Bezpieczeństwo produktu Baterie Wkładanie baterii Sprawdzanie stanu baterii Codzienne używanie Regulacja poziomu głośności Zmiana programu słyszenia Włączanie i wyłączanie (wyciszanie) regulacja poziomu głośności funkcji generatora szumów usznych BUDZIK Ustawianie budzika Wyłączanie alarmu Wyłączanie budzika

5 5 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe Ustawianie czasu Resetowanie głośności i programu słyszenia Wyświetlanie danych kontaktowych Ustawianie języka menu konserwacja i czyszczenie 33 rozwiązywanie problemów ważne informacje Warunki transportu i przechowywania Informacje o utylizacji Informacje na temat zgodności

6 6 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Zakupione przez Państwa aparaty słuchowe wyposażono w technologię bezprzewodową, w związku z tym można nimi sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania. Odległość robocza pilota zdalnego sterowania wynosi około 1 metr. Należy się upewnić, że odległość pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a aparatem słuchowym nie przekracza zalecanej odległości roboczej. przestroga Prosimy uważnie i w całości przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszym dokumencie, aby uniknąć spowodowania szkody lub urazu.

7 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA 7 OPIS OgólNy P 1 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 2 Przełącznik blokady 5 Przycisk zmiany programu klawiszy 3 Złącze do programowania 6 Przycisk zwiększania / zmniejszania głośności dodatkowe funkcje są dostępne w menu. W celu wejścia lub wyjścia z menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności.

8 8 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA WyśWIetlACZ Na wyświetlaczu automatycznie wyświetlane są informacje dotyczące wszystkich operacji inicjowanych za pomocą pilota zdalnego sterowania. Na przykład naciśnięcie przycisku zwiększania głośności powoduje krótkotrwałe wyświetlenie następującej ikony. Pilot zdalnego sterowania nie odbiera informacji od aparatów słuchowych. Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania nie są wyświetlane informacje dotyczące operacji inicjowanych za pomocą regulatorów aparatów słuchowych. 1 Wskazuje zmianę głośności 2 Nazwa programu 3 Ikona programu 4 Numer programu 5 budzik został włączony 6 Niski stan naładowania baterii pilota zdalnego sterowania 7 funkcje przypisane do programowalnych przycisków sterujących

9 Pilot zdalnego sterowania 9 tryb oszczędzania energii Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez pewien czas, wówczas kolor wyświetlacza automatycznie zmienia się na czarny. W takiej sytuacji pilot zdalnego sterowania działa w trybie oszczędzania energii. W celu ponownej aktywacji wyświetlacza, należy nacisnąć dowolny przycisk. przyciski sterujące Za pomocą przycisków sterujących, które znajdują się po prawej stronie pilota zdalnego sterowania, można uzyskiwać szybki dostęp do dwóch funkcji. Przyciski sterujące pilota mogą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Niewielkie ikony na wyświetlaczu określają funkcje przypisane do przycisków sterujących. P Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie aparatów słuchowych. Przywracanie domyślnej głośności i domyślnego programu słyszenia.

10 10 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA Funkcje zaawansowane Zwiększenie poziomu generatora szumów usznych. Zmniejszenie poziomu generatora szumów usznych. regulacja tonów wysokich. regulacja tonów niskich. pozostałe oznaczenia (zależne od modelu): Uniwersalny hałas/przyjęcie mowa 360 Cewka indukcyjna telefon akustycznie głośniej o 6 db / ciszej o 6 db Na zewnątrz / na ulicy

11 PIlOt ZdAlNegO SterOWANIA 11 telewizja muzyka Wejście audio resetowanie głośności programu słyszenia dane kontaktowe PrZełąCZNIK blokady KlAWISZy Aby nie dopuścić do przypadkowego zadziałania pilota zdalnego sterowania przechowywanego w kieszeni lub w torbie, należy ustawić przełącznik klawiszy na pozycję blokady (w tej pozycji widoczne jest czerwone pole). gdy blokada klawiszy jest aktywna, wówczas wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania są zablokowane. W takiej sytuacji na wyświetlaczu widoczna jest następująca ikona. ZłąCZe do PrOgrAmOWANIA Złącze to może być używane wyłącznie przez protetyka słuchu w celu programowania pilota zdalnego sterowania.

12 12 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Z pilota zdalnego sterowania należy korzystać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do obsługi aparatów słuchowych. Objaśnienia symboli Informuje o sytuacji, która może prowadzić do poważnych, umiarkowanych bądź niewielkich urazów. WAŻNE Oznacza ryzyko uszkodzenia mienia. Porady i wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia. Symbol informujący o konieczności zapoznania się i przestrzegania wytycznych z instrukcji obsługi.

13 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa 13 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa Bezpieczeństwo osobiste Ostrzeżenie Ryzyko zadławienia! Urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Aparaty słuchowe, baterie i akcesoria należy trzymać poza zasięgiem dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym. W przypadku połkniecia części należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Ostrzeżenie Ryzyko urazu! Nie należy używać uszkodzonych urządzeń. Należy zwrócic je do punktu sprzedaży. Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wybuchu! Z pilota zdalnego sterowania nie należy korzystać w miejscach zagrożonych wybuchem (np. na obszarach górniczych).

14 14 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm Ostrzeżenie Systemy bezprzewodowe mogą zakłócać pracę urządzeń pomiarowych oraz sprzętu elektronicznego. Z urządzenia nie należy korzystać w szpitalach ani w samolotach. Ostrzeżenie Ryzyko zakłócania pracy implantów aktywnych oraz systemów podtrzymywania życia! W przypadku korzystania z rozrusznika serca: Pilot zdalnego sterowania należy nosić w bezpiecznej odległości, czyli około 30 cm od rozrusznika serca. Nie należy nosić pilota zdalnego sterowania: - w kieszonce na klatce piersiowej, - na smyczy zawieszonej na szyi, - w bezpośrednim kontakcie ze skórą nad miejscem wszczepienia implantu aktywnego. W przypadku wszystkich innych implantów aktywnych i systemów podtrzymywania życia: Przed użyciem należy zweryfikować kompatybilność elektromagnetyczną.

15 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm 15 Ostrzeżenie Zakłócenia elektryczne! W otoczeniu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych lub bezprzewodowych jest ograniczone, prosimy o sprawdzenie czy Państwa pilot musi zostać wyłączony. Informacje o wpływie fal o częstotliwości radiowej: Moc fal radiowych emitowanych przez urządzenie jest znacznie poniżej wartości granicznych ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej zdefiniowanych przez amerykańską agencję FCC. Mimo to, urządzenie powinno być używane w taki sposób, aby jego kontakt z ciałem ludzkim podczas normalnej eksploatacji był ograniczony do niezbędnego minimum. Bezpieczeństwo produktu WAŻNE Urządzenia należy chronić przed wysoką temperaturą. Nie należy ich wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. WAŻNE Urządzenia należy chronić przed wysoką wilgotnością.

16 16 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm WAŻNE Nie suszyć urządzeń w kuchence mikrofalowej. WAŻNE Silne promieniowanie różnych typów, np. stosowane podczas badań RTG lub MRI głowy, może uszkodzić urządzenia. Z urządzeń nie należy korzystać podczas takich badań ani podobnych: Słabsze promieniowanie, np. pochodzące ze sprzętu radiowego lub stosowane przez służby ochrony na lotniskach, nie uszkadza urządzeń. WAŻNE Aparaty słuchowe zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby spełniały założenia międzynarodowych norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, ale urządzenia elektroniczne znajdujące się w niedużej odległości mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku należy odsunąć się od źródła zakłócenia.

17 Użycie zgodne z PRZEZNACZENIEm 17 WAŻNE Dotyczy urządzeń z funkcją komunikacji bezprzewodowej: Gdy aktywny jest program cewki indukcyjnej, pilot zdalnego sterowania może powodować generowanie pulsującego dźwięku. Odległość między urządzeniem a pilotem powinna wynosić co najmniej 10 cm. WAŻNE Pilot zdalnego sterowania został zaprogramowany w taki sposób, aby komunikował się wyłącznie z Państwa aparatami słuchowymi. W przypadku problemów z pilotem zdalnego sterowania używanym przez inną osobę należy skontaktować się z protetykiem słuchu. W niektórych krajach obowiązują ograniczenia dotyczące użycia urządzeń bezprzewodowych. Informacje należy uzyskać u władz lokalnych.

18 18 BATERIE BATERIE Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwiema bateriami AAA. wkładanie baterii Przesunąć pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włożyć baterie. Upewnić się, że symbole + na bateriach są ustawione zgodnie z symbolami w komorze.

19 BATERIE 19 dołączyć pokrywę, nasuwając ją na pilota zdalnego sterowania. Zostanie wyświetlona aktualnie ustawiona godzina. W celu zmiany godziny należy zapoznać się z sekcją Ustawianie czasu. sprawdzanie stanu baterii Gdy stan naładowania baterii pilota zdalnego sterowania jest niski, wówczas informuje o tym ikona na pasku stanu. Dodatkowo stan baterii można sprawdzić w dowolnej chwili w menu.

20 20 baterie W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności (+) i zmniejszania głośności (-). Przejść do pozycji menu Info (Informacje), naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie wyświetlona informacja o stanie baterii: bateria w pełni naładowana bateria wyczerpana W celu powrotu do standardowego widoku należy nacisnąć przycisk zmiany programu. Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć i zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi lokalnie.

21 Codzienne używanie 21 Codzienne używanie regulacja poziomu głośności Jeśli używane są dwa aparaty słuchowe, wówczas głośność zostanie ustawiona jednocześnie na obydwu aparatach. W celu zmiany głośności o jeden poziom, należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności.

22 22 Codzienne używanie Zmiana programu słyszenia Jeśli używane są dwa aparaty słuchowe, wówczas program słyszenia zostanie zmieniony na obydwu aparatach. Nacisnąć przycisk zmiany programu, aby przełączyć na następny program słyszenia. lub Nacisnąć przycisk sterujący znajdujący się obok ikony oznaczającej żądany program słyszenia. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Programy ustawione w Państwa aparacie Program Opis sytuacji słyszenia

23 Codzienne używanie 23 Włączanie i wyłączanie (wyciszanie) Istnieje kilka opcji włączania i wyłączania aparatów słuchowych za pomocą pilota zdalnego sterowania. Włączanie i wyłączanie obydwu aparatów słuchowych odbywa się jednocześnie. W przypadku wyłączenia aparatów słuchowych za pomocą pilota zdalnego sterowania pojawia się następująca ikona. Jest ona widoczna aż do czasu ponownego włączenia aparatów słuchowych. Ponadto, wszystkie przyciski są zablokowane. Jedyną funkcją, jaka jest dostępna, jest funkcja włączania aparatów słuchowych. Po włączeniu zostanie ustawiony poprzednio używany poziom głośności i program słyszenia. Za pomocą przycisku sterującego W celu włączenia lub wyłączenia aparatów słuchowych należy nacisnąć przycisk sterujący, który znajduje się obok następującej ikony. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu. Za pomocą menu Wyłączanie: W celu przejścia do menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu HI Mute / Unmute naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu.

24 24 Codzienne używanie Włączanie: W celu aktywacji wyświetlacza należy nacisnąć dowolny przycisk. Należy poczekać na zniknięcie informacji dotyczącej wyłączonych aparatów słuchowych. Zostanie wyświetlone menu, w którym nadal zaznaczona będzie pozycja menu HI Mute / Unmute. W celu ponownego włączenia aparatów słuchowych należy potwierdzić wybór, naciskając przycisk zmiany programu. Regulacja poziomu Głośności funkcji generatora szumów usznych Ta funkcja jest dostępna, pod warunkiem że protetyk słuchu skonfigurował funkcję generatora szumów usznych dla obydwu aparatów słuchowych oraz dla przycisków sterujących pilota zdalnego sterowania. Jeśli obok przycisków sterujących widoczne są odpowiednie ikony, wówczas oznacza to, że funkcja została skonfigurowana. W celu dostosowania poziomu głośności funkcji należy nacisnąć górny lub dolny przycisk sterujący.

25 BUDZIK 25 BUDZIK Na pilocie zdalnego sterowania można ustawić budzik, który każdego dnia o tej samej porze będzie uruchamiał powtarzający się alarm dźwiękowy, czemu będzie towarzyszyć wyświetlenie ikony budzika na wyświetlaczu. Alarm jest inicjowany przez pilota zdalnego sterowania, ale sygnał dźwiękowy jest emitowany przez aparaty słuchowe. Włączyć aparaty słuchowe. Umieścić aparaty słuchowe w odległości roboczej od pilota zdalnego sterowania. Jeśli aparaty słuchowe znajdą się w zbyt dużej odległości, wówczas alarm dźwiękowy nie zostanie wygenerowany. ustawianie budzika W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Alarm naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone.

26 26 BUDZIK Ustawić godzinę, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole wprowadzania minut. Ustawić minuty, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole włączania/ wyłączania alarmu. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby ustawić kursor obok opcji włączania budzika: Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Po włączeniu budzika na pasku stanu pojawi się informująca o tym ikona.

27 BUDZIK 27 Wyłączanie alarmu Gdy nadejdzie czas włączenia alarmu, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się odpowiednia ikona. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, wówczas zostanie powtórzony w ciągu kilku minut. W celu wyłączenia alarmu należy nacisnąć przycisk zmiany programu. Alarm zostanie włączony o tej samej godzinie następnego dnia.

28 28 BUDZIK Wyłączanie budzika W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Alarm naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone. Nacisnąć dwukrotnie przycisk zmiany programu, aby pominąć pola wprowadzania godzin i minut. Zostanie podświetlone pole włączania/ wyłączania alarmu. Nacisnąć przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby ustawić kursor obok opcji wyłączania budzika: Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu.

29 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe 29 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe ustawianie czasu W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Clock naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Pole wprowadzania godzin zostanie podświetlone. Ustawić godzinę, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić ustawienie poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Zostanie podświetlone pole wprowadzania minut. Ustawić minuty, naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Zapisać ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlona godzina.

30 30 Funkcje konfiguracyjne i serwisowe Godzina jest zawsze wyświetlana w nagłówku menu. W celu wejścia lub wyjścia z menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności.

31 funkcje KONfIgUrACyjNe I SerWISOWe 31 resetowanie głośności I PrOgrAmU SłySZeNIA jeśli po wprowadzeniu zmian w zakresie głośności lub programu aparaty słuchowe zachowują się w nieoczekiwany sposób, wówczas można ręcznie ustawić domyślną głośność i domyślny program słyszenia dla aparatów słuchowych. W celu przejścia do menu należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Hi restore naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Ustawienia aparatów słuchowych zostaną zresetowane i zostanie wyświetlona odpowiednia ikona. W celu zresetowania ustawień aparatów słuchowych można również nacisnąć przycisk sterujący obok następującej ikony. Przyciski sterujące muszą zostać skonfigurowane przez protetyka słuchu.

32 32 funkcje KONfIgUrACyjNe I SerWISOWe WyśWIetlANIe danych KONtAKtOWyCh jeśli protetyk słuchu zapisał swoje dane kontaktowe na pilocie zdalnego sterowania, wówczas można wyświetlić te informacje: W celu przejścia do menu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Przejść do pozycji menu Contact naciskając przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku zmiany programu. Wyświetlone zostaną dane kontaktowe. W celu powrotu do standardowego widoku należy nacisnąć przycisk zmiany programu. UStAWIANIe języka menu Należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

33 konserwacja i czyszczenie/rozwiązywanie problemów 33 konserwacja i czyszczenie WAŻNE Nie zanurzać pilota zdalnego sterowania w wodzie! Nie czyścić pilota zdalnego sterowania alkoholem ani benzyną. Pilot zdalnego sterowania należy czyścić w miarę potrzeb miękką ściereczką i nieściernym mydłem domowym. Należy unikać stosowania ściernych płynów czyszczących z takimi dodatkami, jak kwas cytrynowy, amoniak itp. rozwiązywanie problemów Problem Pilot zdalnego sterowania nie działa. Inny pilot zdalnego sterowania wpływa na posiadane aparaty słuchowe. Możliwe rozwiązania Sprawdzić, czy aktywna jest blokada klawiszy. W razie potrzeby wyłączyć blokadę. Wymienić baterie. Pilota zdalnego sterowania i aparaty słuchowe należy przekazać protetykowi słuchu. Protetyk słuchu może zmienić adres połączenia bezprzewodowego w celu uniknięcia zakłóceń. W przypadku dalszych problemów, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

34 34 ważne informacje ważne informacje warunki transportu i przechowywania W przypadku długotrwałego transportu i przechowywania przez dłuższy czas, wymagane jest spełnienie następujących warunków: Przechowywanie Transport Temperatura od 10 do 40 C od -20 do 60 C Względna wilgotność powietrza od 10 do 80 % od 5 do 90 % Ciśnienie atmosferyczne 700 do 1050 hpa 200 do 1200 hpa W przypadku innych części, takich jak baterie, mogą obowiązywać inne warunki transportu i przechowywania. Informacje o utylizacji Na terenie Unii Europejskiej urządzenie oznaczone tym znakiem podlega Dyrektywie 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 stycznia 2003 o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wraz z poprawkam i wprowadzonymi przez Dyrektywę 2003/108/WE (WEEE).

35 ważne informacje 35 WAŻNE Aparaty słuchowe, akcesoria i opakowania należy oddać do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami krajowymi. WAŻNE Aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je oddać do ponownego wykorzystania lub zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami albo zwrócić do ośrodka protetyki słuchu. Informacje na temat zgodności Znak CE na produktach firmy Audio Service potwierdza zgodność z Europejską Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą urządzeń medycznych i Europejską Dyrektywą 99/5/ WE (R&TTE) dotyczącą radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zmiany techniczne zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i omyłki.

36 Dane: Nazwisko: Typ aparatu: Nr aparatu: Data: Protetyk słuchu: JM Dystrybutor: Audio SAT Sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8, Poznań Producent: Audio Service GmbH, Zeppelinstrasse 9, D Herford

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET www.audioservice.pl Spis treści Schemat Mobil Connect 3 Znaczenie wyświetlanych symboli 5 W jaki sposób trzymać / ustawić pilot 5 Rozmowy telefoniczne

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania RC-S Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja dotyczy następującego pilota zdalnego sterowania: RC-S Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania firmy Bernafon. Jest to jedno

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania. Instrukcja użytkowania

Pilot zdalnego sterowania. Instrukcja użytkowania Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Spis treści 1. Witamy 5 2. Ważne informacje Prosimy się o zapoznanie się z nimi przed uruchomieniem pilota Phonak PilotOne po raz pierwszy 6 Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej

Termometr 480. na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej PL Termometr 480 na podczerwień do pomiaru temperatury powierzchni oraz temperatury wewnętrznej 292.480 Opis z tyłu na opakowaniu Zakres pomiarowy podczerwieni (IR): -27 do 428 F (-33 do 220 C) Dokładność:

Bardziej szczegółowo

RC3-1. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania RC3-1

RC3-1. Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania RC3-1 RC3-1 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania RC3-1 Spis treści Pilot zdalnego sterowania oraz akcesoria mogą różnić się od pokazanych na rysunku w niniejszej instrukcji. Firma Widex zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth w futrzanych nausznikach Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth w futrzanych nausznikach. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Pure micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części składowe i nazwy 6 Regulatory

Bardziej szczegółowo

Słuchawki HDR 110 II

Słuchawki HDR 110 II Instrukcja obsługi Zestaw zawiera: Słuchawki HDR 110 II Nadajnik TR 110 II z kablem przyłączeniowym audio Zasilacz sieciowy SA103K-09G/ NT9-3A (EU) (wyłącznie na rynek UE) Baterie, rozmiar AAA, 1,5 V

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Timer Nr produktu 621250

Timer Nr produktu 621250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Timer Nr produktu 621250 Strona 1 z 6 Uwaga! Należy koniecznie przeczytać: W przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji gwarancja traci ważność!

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź NIP 732 10 04 353 tel. +48 42 714 36 00 fax. +48 42 288 46 68 www.novamed.pl 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem.

Bardziej szczegółowo

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw microconnect

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw microconnect INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw microconnect 2 3 Szanowny Kliencie, Gratulujemy zakupu zestawu microconnect firmy Audio Service. Wybraliście Państwo nowoczesny, wysokiej jakości produkt. Zestaw microconnect

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Braun Nr produktu

Stacja pogodowa Braun Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Braun Nr produktu 000396324 Strona 1 z 6 Wskazówki w zakresie baterii 1. Nie stosuj akumulatorków. 2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE

P 6 G2. z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU FUNKCJE AUTOMATYCZNE AKCESORIA CECHY PODSTAWOWE OPCJE KABLE I ADAPTERY DO PROGRAMOWANIA CECHY TECHNICZNE z rożkiem z filtrem CECHY PRODUKTU Aparat zauszny typu Power z baterią 13 Do otwartego oraz zamkniętego dopasowania CECHY PODSTAWOWE Formowany rożek Komora baterii, jako włącznik/wyłącznik Przycisk programowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa z kamerą Full HD

Stacja pogodowa z kamerą Full HD Stacja pogodowa z kamerą Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogodowej z kamerą Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKA DO APARATÓW SŁUCHOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKA DO APARATÓW SŁUCHOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKA DO APARATÓW SŁUCHOWYCH www.audioservice.pl Spis treści Spis treści 2 Budowa ładowarki 3 Przeznaczenie ładowarki 4 Ważne informacje 5 Informacje dotyczące akumulatorów 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik w języku polskim

Podręcznik w języku polskim Podręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz < : Poprzedni utwór 3. klawisz > : Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Orion RIC. Instrukcja użytkownika. Life sounds brilliant.

Orion RIC. Instrukcja użytkownika.  Life sounds brilliant. Orion RIC Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części składowe i nazwy 6 Regulatory

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Aparat słuchowy zauszny AS1 / Astral / Nova 2 / Nova 2 Mini

Aparat słuchowy zauszny AS1 / Astral / Nova 2 / Nova 2 Mini Aparat słuchowy zauszny AS1 / Astral / Nova 2 / Nova 2 Mini Instrukcja obsługi 1 2 Szanowni Klienci, Zdecydowali się Państwo na nowoczesny, komfortowy, wysokiej jakości aparat zauszny Audio Service serii

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Decybelomierz testo 815. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 8

Decybelomierz testo 815. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 8 Decybelomierz testo 815 Instrukcja obsługi Nr produktu: 100695 Strona 1 z 8 1. Opis produktu 1.1 Wyświetlacz i elementy obsługi Strona 2 z 8 1.2 Napięcie zasilania Napięcie dostarczane jest przez baterię

Bardziej szczegółowo

Turystyczna stacja meteorologiczna

Turystyczna stacja meteorologiczna Turystyczna stacja meteorologiczna Model: EB313HGN INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEGLĄD PRODUKTU 1. Przycisk DRZEMKI / PODŚWIETLENIA 2. Obszar prognozy pogody i tendencji ciśnienia 3. Obszar temperatury i wilgotności

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Ace micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części składowe i nazwy 6 Regulatory

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Carat binax Carat A binax. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Carat binax Carat A binax. Instrukcja użytkownika. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Carat binax Carat A binax Instrukcja użytkownika www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Spis treści Witamy 4 Twoje aparaty słuchowe 5 Typ aparatu 5 Zapoznanie z aparatami słuchowymi 5 Części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO SPIS TREŚCI: 1. Właściwości:... 3 2. Nawilżanie powietrza... 4 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Opis urządzenia....

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo