MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAXCOM WT-300 SOLAR. Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 MAXCOM WT-300 SOLAR Radiotelefon (krótkofalówka) PMR 446 MHz Podręcznik użytkownika 1

2 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA Warunki bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy krótkofalówek. Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 1. Nie powinno się nadawać więcej niż 50% czasu pracy. Krótkofalówka jest źródłem fal radiowych, które mogą mieć wpływ na organizmy żywe. 2. Nie wolno otwierać krótkofalówek ani dokonywać przeróbek. 3. Fale radiowe emitowane przez krótkofalówki mogą powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń. 4. Nie wolno używać krótkofalówek w pobliżu sprzętu medycznego. 5. Krótkofalówek nie powinny używać osoby posiadające aparaty słuchowe bądź rozruszniki serca. 6. Nie wolno używać krótkofalówek w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych. 7. Nie wolno używać krótkofalówek na pokładzie samolotu. 8. Nie wolno trzymać krótkofalówki za antenę w trakcie nadawania. 9. Nie wolno używać krótkofalówki kiedy antena jest uszkodzona (nadajnik może ulec uszkodzeniu). 10. Należy wyjąć akumulatory jeżeli krótkofalówki nie będą używane przez dłuższy okres czasu. 11. Nie wolno używać i ładować baterii (należy używać akumulatorów!) 12. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektronicznego do śmieci tylko poddać go odpowiedniej utylizacji! WARUNKI EKSPLOATACYJNE 1. Nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia. Istnieje możliwość wybuchu bądź wylania się toksycznych substancji. 2. Krótkofalówki nie mogą znajdować się pod bezpośrednim wpływem źródeł ciepła. 3. Nie wolno zanurzać krótkofalówek w wodzie ani pozostawiać w wilgotnych miejscach. 4. Nie wolno używać krótkofalówek w miejscach takich jak stacja paliw gdzie znajdują się środki łatwopalne. 2

3 LOKALIZACJA PRZYCISKÓW I ELEMENTÓW Krótkofalówki pracują w paśmie PMR466 i mogą być swobodnie użytkowane w krajach europejskich. 1. Antena 2. Potencjometr Obrót w prawo/lewo włączenie/wyłączenie krótkofalówki oraz regulacja poziomu siły głosu 3. Komórka słoneczna 4. Przycisk nadawania (PTT) Przytrzymanie nadawanie, zwolnienie - odbiór. W MENU potwierdzenie danej opcji. 5. Dioda Kolor czerwony nadawanie. 6. Przycisk dzwonienie Krótkie przytrzymanie wysłanie sygnału dzwonka Długie przytrzymanie wysłanie maksymalnie 10 sygnałów a następnie powrót do stanu oczekiwania. 7. Przycisk nawigacyjny 8. Przycisk Menu/blokady przycisków Dłuższe przytrzymanie blokada poszczególnych przycisków. Jednokrotne użycie wejście w MENU Jednokrotne użycie wejście w MENU użycie przycisków nawigacyjnych - i + zmiana kanału. Dwukrotne użycie wejście w tryb kodów podkanałów CTCSS, użycie przycisków nawigacyjnych - i + wybór kodu. Trzykrotne użycie wejście w tryb wyboru sygnałów dzwonka (należy użyć przycisków nawigacyjnych - i + ). \ Czterokrotne użycie wejście w tryb regulacji czułości mikrofonu (należy użyć przycisków nawigacyjnych - i + ). Pięciokrotne użycie wyjście z MENU. Automatyczne wyjście z MENU nastąpi gdy użytkownik nie naciśnie żadnego przycisku. 9. Gniazdo do podłączenia akcesorii 10. Przycisk skanowania Dłuższe przytrzymanie sprawdzenie zajętości kanałów. Jednokrotne użycie analiza aktywności wszystkich kanałów. 11. Wyświetlacz LCD 12. Przycisk nawigacyjny Mikrofon 14. Głośnik Wskaźnik akumulatorów Cyfra oznaczająca numer kanału Numer kodu CTCSS (podkanału) Podłączone urządzenie systemu VOX Skanowanie Blokada przycisków Sygnał zakończenia nadawania 3

4 Włączenie/wyłączenie krótkofalówki Aby włączyć krótkofalówkę należy potencjometr (2) obrócić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie ikony. Po krótkim oczekiwaniu na wyświetlaczu pojawi się cyfra odpowiedniego kanału (1-8) oraz kod CTCSS. Wyłączenie krótkofalówki nastąpi po obróceniu potencjometru (2) w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. Funkcja monitoringu Przed rozpoczęciem nadawania należy zorientować się czy kanał nie jest zajęty, dzięki przyciskowi skanowania użytkownik może w bardzo prosty sposób sprawdzić zajętość kanału. Jeżeli wyemitowany zostanie sygnał akustyczny kanał jest wolny. Wskaźnik stanu akumulatorów Ikona wskaźnika akumulatorów na wyświetlaczu na bieżąco informuje użytkownika o stanie akumulatora. Jeżeli akumulatory są bliskie wyładowaniu, emitowany będzie sygnał akustyczny co 10 minut lub po każdorazowym zwolnieniu przycisku nadawania (PTT). NADAWANIE I ODBIÓR Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, zapewni to sprawniejsze i bezpieczniejsze użytkowanie krótkofalówek. Radiotelefon posiada 8 kanałów. Aby zwiększyć liczbę użytkowników (nie zwiększając ilości kanałów) stosuje się kody CTCSS. Jeżeli dana grupa osób używa jednego kodu CTCSS, krótkofalówki wyłączają blokadę szumów tylko dla osób nadających z odpowiednim kodem CTCSS. Jeżeli nadal będą występować zakłócenia, grupa użytkowników powinna zmienić kanał (co za tym idzie, również kod). By polepszyć jakość nadawanego sygnału, należy mikrofon krótkofalówki trzymać ok. 5-7 cm od ust. Nadawanie rozpocznie się po przytrzymaniu przycisku nadawania (PTT) transmisja będzie sygnalizowana za pomocą diody kolor czerwony. Zwolnienie przycisku nadawania (PTT) przełączy krótkofalówkę w stan odbioru.. Poziom siły głosu Odpowiednie ustawienie potencjometru (2) zapewni żądany poziom siły głosu. Kanały By zmienić kanał, należy : Użyć przycisku MENU (8) numer kanału zacznie mrugać. Użyć przycisków nawigacyjnych + i - by zmienić kanał. Zatwierdzić wybrany kanał przyciskiem nadawania (PTT). Częstotliwości kanałów Kanał Częstotliwość (MHz) Kanał Częstotliwość (MHz) Kody podkanałów - CTCSS By wybrać odpowiedni kod CTCSS, należy : Przytrzymać przycisk MENU (8) aż kod CTCSS zacznie mrugać. Użyć przycisków nawigacyjnych + i - by zmienić wartość kodu. Zatwierdzić wybrany kod przyciskiem nadawania (PTT). Możliwe jest przypisanie różnych kodów dla poszczególnych kanałów. W tym celu należy: Użyć przycisku MENU (8) - numer kanału zacznie mrugać, następnie za pomocą przycisków nawigacyjnych + i - wybrać odpowiedni kanał. Użyć ponownie przycisku MENU (8) i za pomocą przycisków nawigacyjnych + i - wybrać odpowiedni kod. 4

5 Nacisnąć przycisk nadawania (PTT) by zapisać dany kanał i przynależny kod. Należy powtórzyć powyższe kroki by ustawić nową kombinację kanału i kodu. Uwaga: Jeżeli krótkofalówka ma współpracować z innymi radiotelefonami, które nie posiadają możliwości zdefiniowania kodu CTCSS, należy wartość kodu dla danego kanału ustawić jako 0. Oszczędność akumulatorów Krótkofalówka posiada funkcję informowania o przypadkowym włączeniu przycisku nadawania (PTT). Jeżeli przycisk nadawania będzie włączony dłużej niż 60 sekund zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy po czym nadawanie zostanie przerwane. Blokada przycisków Jeżeli użytkownik przytrzyma przycisk MENU (8) przez ok. 3 sekundy, zostanie aktywowana blokada poszczególnych przycisków. Na wyświetlaczu pojawi się ikona. Możliwe będzie tylko nadawanie/odbiór, wywołanie innego użytkownika oraz monitoring kanałów. Wyłączenie blokady możliwe będzie po ponownym przytrzymaniu przycisku MENU (8). Skanowanie Dzięki funkcji skanowania, użytkownik może zlokalizować odpowiedni kanał na którym prowadzona jest rozmowa. Można również znaleźć osobę z grupy, która zmieniła kanał. By włączyć skanowanie, należy : Przytrzymać przycisk skanowania (10). Jeżeli kod CTCSS ustawiony jest na wartość 0 zostanie przeszukany każdy kanał pod kątem aktywności z kodem 0. Jeżeli ustawiony został kod CTCSS na wartość od 1 do 38, zostaną przeszukane wszystkie kanały z wyjątkiem aktywności z kodem 0. Podczas skanowania na wyświetlaczu pojawi się ikona Jeżeli wykryta zostanie aktywność na danym kanale, skanowanie zatrzyma się, zostanie wyświetlony dany kanał i kod CTCSS. Jeżeli użytkownik chce nawiązać łączność z osobą która nadawała, należy użyć przycisku nadawania (PTT) w ciągu 5 sekund od wykrycia aktywności na danym kanale. Krótkofalówka wznowi wyszukiwanie w ciągu 5 sekund po zatrzymaniu na danej aktywności. Zatrzymanie skanowania nastąpi po jednokrotnym użyciu przycisku skanowania (10) /. Skanowania zaawansowane Jeżeli użytkownik nie chce nasłuchiwać danej aktywności kanału podczas skanowania, może wznowić dalsze skanowanie za pomocą przycisków nawigacyjnych + i -. Usuwanie kanału ze skanowania Jeżeli skanowanie zatrzymuje się na kanale, którego użytkownik nie chce nasłuchiwać, kanał może zostać usunięty z listy skanowania. Należy przytrzymać przycisk nawigacyjny - lub + przez minimum 3 sekundy. Dany kanał zostanie tymczasowo usunięty z listy skanowania. Przywrócenie usuniętego kanału nastąpi przy ponownym włączeniu krótkofalówki. Uwaga! Nie można usunąć kanału z którego następuje rozpoczęcie skanowania. Zestaw słuchawkowy (system VOX)-opcja Krótkofalówka współpracuje z innymi urządzeniami w systemie VOX. Uwaga: Należy zmniejszyć poziom siły głosu przed podłączeniem zestawu słuchawkowego. Włożenie słuchawki do ucha przy dużym poziomie siły głosu może mieć negatywny skutek. Współpraca z urządzeniami systemu VOX Aby podłączyć np. zestaw słuchawkowy, należy : Wyłączyć krótkofalówkę, Podłączyć zestaw do gniazda (9). Włączyć krótkofalówkę, na wyświetlaczu pojawi się ikona VOX. Zestaw słuchawkowy powinien działać. By nadawać należy mówić do mikrofonu zestawu słuchawkowego. 5

6 Użycie przycisku nadawania (PTT) lub wyjęcie kabla zestawu z gniazda systemu VOX wyłączy zestaw słuchawkowy. Ustawienie czułości mikrofonu (również dla VOX) Ustawienie odpowiedniej czułości mikrofonu umożliwi zredukowanie zakłóceń bądź polepszy jakość odbierania słabych sygnałów. Jeżeli urządzenie systemu VOX jest podłączone do gniazda (6) zmieniana będzie czułość mikrofonu dla zestawu VOX, jeżeli zestaw zostanie odłączony, zmiany zostaną przeprowadzone dla mikrofonu krótkofalówki. By zmienić czułość mikrofonu, należy : Użyć przycisku MENU aż pojawi się napis VOX oraz odpowiednia cyfra na wyświetlaczu. Wybrać odpowiednią wartość czułości od 1 do 3 za pomocą przycisków nawigacyjnych - i +. 1 = Mała czułość (dla głośnego środowiska pracy) 2 = Średnia czułość (dla tradycyjnego środowiska pracy) 3 = Duża czułość (dla słabych sygnałów) Uwaga: Jeżeli podłączony zostanie zestaw VOX, wartość czułości zostanie ustawiona na poprzednią podczas pracy w systemie VOX. SYGNAŁY DŹWIĘKOWE Zajętość kanału Jeżeli dioda mrugnie 2 razy w ciągu sekundy na czerwono oznacza to zajętość danego kanału. Sygnał dzwonienia Należy nacisnąć przycisk (6) by nadać sygnał dźwiękowy informujący innych użytkowników (w tym samym kanale oraz z tym samym kodem CTCSS) iż rozpocznie się nadawanie. Krótkofalówka posiada 10 różnych sygnałów dzwonka. Ustawienie wartości na 0 wyłączenie sygnału dzwonka By zmienić sygnał, należy : Użyć przycisku MENU (8) przy włączonej krótkofalówce, do momentu pojawienia się CA na wyświetlaczu, informacja o aktualnym sygnale zacznie mrugać. Użyć przycisków nawigacyjnych - i + by zmienić i odsłuchać inny sygnał. Użyć przycisku nadawania (PTT) by zatwierdzić wybór danego sygnału. Sygnał zakończenia nadawania (Roger Beep) Jeżeli funkcja zostanie włączona, zakończenie nadawania zostanie potwierdzone odpowiednim sygnałem dźwiękowym. Dzięki temu sygnałowi drugi użytkownik będzie poinformowany o zakończeniu nadawania przez pierwszego użytkownika. By włączyć funkcję, należy : Przytrzymać przycisk nawigacyjny + do włączenia krótkofalówki, na wyświetlaczu pojawi się ikona. Po zwolnieniu przycisku nadawania, zostanie wyemitowany sygnał zakończenia nadawania. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW Ładowanie dzięki promieniom słonecznym Jeżeli komórka słoneczna krótkofalówki zostanie odpowiednio poddana działaniom promieni słonecznych rozpocznie się proces ładowania akumulatorów. Ładowanie za pomocą zasilacza (opcjonalnie) Należy podłączyć zasilacz do urządzenia akumulatory zostaną naładowane znacznie szybciej. Wskaźnik baterii powinien sygnalizować proces ładowania. 6

7 WT-300 SOLAR jest zgodny ze standardami : DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE EN V1.1.1:2001, EN V1.1.1:2000, EN V1.6.1:2005,EN V1.3.1:2002, EN :2006. Oraz jest zgodny z : - dyrektywą 1999/5/CE związaną ze sprzętem radiowym i telekomunikacyjnym, - dyrektywą 89/336/CEE związaną z kompatybilnością elektromagnetyczną, - dyrektywą 73/23/CEE (niskie napięcia) związaną z warunkami bezpieczeństwa. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 7

8 MAXCOM Sp. z o.o. ul. Towarowa 23a Tychy tel.: fax: infolinia (serwis): Koszt połączenia według stawek operatora 8

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony www.maxcom.pl OPIS TELEFONU NAZWA KRÓTKI OPIS 1 EKRAN

Bardziej szczegółowo

HYT. Radiotelefon przenośny TC 610. Instrukcja użytkownika

HYT. Radiotelefon przenośny TC 610. Instrukcja użytkownika HYT Radiotelefon przenośny TC 610 Instrukcja użytkownika Generalny dystrybutor i serwis: SRT sp. z o.o. ul.traugutta 143 71-314 Szczecin tel./fax: +48 91 4829500 www.srt-radio.pl Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi EZX 60 Zestaw słuchawkowy Bluetooth Instrukcja obsługi Quickguide EZX 60 Ładowanie 1 Włączanie/wyłączanie Wył. Wł. 2h 5 s 5 s EU UK US AU Wł. Wył. Parowanie 2 Wył. 8 s 20 cm Ustawianie głośności Vol +

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Comfort. calls DECT. DW Pro1/Pro2 Instrukcja obsługi

Comfort. calls DECT. DW Pro1/Pro2 Instrukcja obsługi Comfort DECT calls DW Pro1/Pro2 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Bezprzewodowy system słuchawkowy DW Pro1/Pro2... 4 Zakres dostawy... 5 Opis produktu... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MONITOR KOLOROWY CDV-1020AE v.2.4

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MONITOR KOLOROWY CDV-1020AE v.2.4 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI MONITOR KOLOROWY CDV-1020AE v.2.4 Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi routera ZTE MF60

Instrukcja obsługi routera ZTE MF60 Instrukcja obsługi routera ZTE MF60 1 Spis treści Plus wita w świecie mobilnego internetu! Plus wita w świecie mobilnego internetu... 1 Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu. Router ZTE

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo