Model No. C100 FM1 Model No. C100 FM2 Model No. C100 FM3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model No. C100 FM1 Model No. C100 FM2 Model No. C100 FM3"

Transkrypt

1 Memco C100 Flush Mount 1, 2 and 3 Instrukcja montażu Ref No. C (PL) Version 2 C100 Memco to telefon awaryjny montowany w panelu dyspozycji windy. Powstał z myślą o szybkim i prostym montażu w panelu dyspozycyjnym. Jest to także pierwszy telefon awaryjny, który można programować za naciśnięciem jednego przycisku, co sprawia, że proces programowania jest łatwiejszy i szybszy niż kiedykolwiek. Model No. C100 FM1 Model No. C100 FM2 Model No. C100 FM3 W tej wersji telefon można zamontować na powierzchni panelu dyspozycji. Jest on także wyposażony w zintegrowany głośnik i mikrofon. W tej wersji telefon można zamontować na powierzchni panelu dyspozycji. Jest on także wyposażony w zintegrowany głośnik i mikrofon oraz piktogramy W tej wersji telefon można zamontować wpuszczony w panel dyspozycji. głośnik, piktogramy oraz przycisk alarmu. Wymiary (mm) (70.0) (Ø4.0) (22.4) (90) (141.0) (161)

2 Połączenia do modułu głównego Poniżej zaznaczono wszystkie złącza dostępne w aparacie C100 Flush Mount 3. Wszystkie połączenia o konkretnej biegunowości lub konkretnym sposobie podłączenia wewnątrz złącza są objaśnione na powiększeniach. Linia telefoniczna (PSTN /GSM) Szeregowe (RS485) Pętla induktofoniczna Filtr alarmu 10-30VDC PSU Moduł programowania C100 Przekaźnik Techniczny sygnał wejściowy Piktogramy (0V) LVAS 2 Koniec alarmu Przycisk alarmu 0V (automatycznie wykrywa czy obwód jest zwierny czy rozwierny) LVAS 1 Piktogram odebranego połączenia Piktogram wykonanego połączenia Połączenie zwrotne 0 V do zasilania piktogramów Zasilanie 10 30V (DC) 0V Sygnał wejściowy podłączenia zasilania (0V = zasilanie awaryjne, 12V = zasilanie sieciowe) Sygnał 5 24V (DC) Izolowany przewód zwrotny 0V Sygnał 5 24V (DC) Izolowany przewód zwrotny 0V Podłączanie piktogramów zewnętrznych *(maks. napięcie przełączania 60V (DC) lub 42,4V (AC; szczytowe) / 30V (AC; RMS) O ile piktogramy zewnętrzne są zasilanie niezależnie, telefon C100 może kontrolować ich funkcjonowanie. Należy je podłączyć w następujący sposób: Połączenia zgodnie z powyższym schematem podłączania piktogramów 0V Wymagane napięcie zasilania Zewnętrzne zasilanie External PSU

3 Montaż urządzenia za panelem dyspozycji Poniżej przedstawiono prostą instrukcję montażu urządzenia C100 BASE za panelem dyspozycji. 1. Wyciąć w panelu dyspozycji otwory na kable 2. Wywiercić otwory montażowe 3. Przeprowadzić kable przez otwory Opcje programowania + + Programowanie za naciśnięciem jednego przycisku (moduł programowania) + + Programowanie za pośrednictwem pełnego menu produktu (moduł programowania) + + Programowanie zdalne za pośrednictwem oprogramowania ETR lub telefonu z tonowym wybieraniem Programowanie za naciśnięciem jednego przycisku 1. Programowanie za naciśnięciem jednego przycisku (moduł programowania) 2. Jeśli moduł programowania C100 ma skonfigurowany szablon programowania, na ekranie wyświetli się monit One-touch programming? (Programowanie za naciśnięciem jednego przycisku?) 3. Nacisnąć przycisk a program zostanie załadowany do telefonu C100 automatycznie Jeśli w urządzeniu trzeba nagrać wiadomość o lokalizacji, nacisnąć klawisz 1, aby przejść do trybu programowania, i zarejestrować wiadomość po przejściu do następującego menu: Messages > Location (wiadomości > lokalizacja). Programowanie zakończone. Dalsze rozdziały tego podręcznika dotyczą bardziej zaawansowanego programowania.

4 Przyciski i menu programowania Jeśli nie można użyć funkcji programowania za naciśnięciem jednego przycisku, należy zaprogramować urządzenie za pomocą menu. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy poszczególnych przycisków i elementów menu: Przyciski W górę W dół W przód / akceptuj W tył / anuluj Skrócone menu 1. alarm nr Wprowadzić na klawiaturze pierwszy numer alarmowy. W przypadku podłączania telefonu do linii specjalnej (Hotline), wpisać 0 zamiast pełnego numeru. + + Wybrać z listy protokół: Guided (komunikat z zapytaniem), Unguided (komunikat bez zapytania), Memco, P100, Hotline (linia specjalna) lub Contact ID (identyfikator kontaktu). W przypadku linii specjalnej nie trzeba wpisywać numeru telefonu, ale trzeba zaprogramować urządzenie w następujący sposób: zaznaczyć pozycję Hotline w Settings> Sys Config> Hotline (ustawienia > konfiguracja systemu > linia specjalna). 2. nr techniczny + + Wprowadzić na klawiaturze numer oprogramowania na potrzeby połączeń technicznych 3. nr do połączeń w tle + + Wybrać protokół z listy + + Wyświetlony zostanie monit z zapytaniem o to, czy ten sam numer ma zostać wykorzystany do połączeń w tle. Naciśnięcie klawisza spowoduje zaakceptowanie, a odrzucenie. + + W przypadku twierdzącej odpowiedzi na monit o skopiowanie numeru telefonu do połączeń technicznych tę opcję można pominąć. + + W przeciwnym wypadku wprowadzić właściwy numer. + + Wybrać protokół z listy. 4. głośność + + Aby zmienić głośność na inną niż domyślna, wystarczy ustawić wartość przy użyciu strzałek w górę i w dół. + + Aby zatwierdzić wybór, nacisnąć przycisk 5. lokalizacja + + Aby rozpocząć nagrywanie wiadomości o lokalizacji, nacisnąć klawisz Aby zakończyć nagrywanie, nacisnąć klawisz 6. kod identyfikacyjny 7. identyfikator sieciowy + + Aby odtworzyć wiadomość, nacisnąć klawisz Niezbędne wyłącznie w przypadku monitorowania aparatu C100 z użyciem systemu GlobalNet. + + W takim przypadku dodać 3-cyfrowy numer klienta GlobalNet do numeru identyfikacyjnego aparatu, który znajduje się w jego dolnej części, np Jeśli do jednej linii telefonicznej podłączanych jest kilka aparatów C100, każdy z nich musi mieć przypisany identyfikator sieciowy + + Pierwszemu urządzeniu przypisuje się identyfikator 1, drugiemu 2, trzeciemu 3 itd. Aby następnie zamknąć tryb programowania, wystarczy dwa razy nacisnąć przycisk i wybrać czynność, która ma zostać wykonana po wyjściu z tego menu.

5 Pełne programowanie Struktura pełnego menu Status OK 1: Programming W przypadku ponownego programowania aparatu wyświetlany będzie ekran główny, przedstawiony poniżej. Aby wyświetlić wszystkie opcje programowania, nacisnąć klawisz 1. Monit o podanie hasła wyświetli się wyłącznie, gdy zostało ono uaktywnione poprzez włączenie trybu EN Quickstart > Tel. Numbers > Settings > Delays > Messages > Time / Date > Advanced > Alarm No. 1 Alarm No. 2 Alarm No. 3 Alarm No. 4 Tech.no. Background No. Call attempts ID Code Volume System Config> HW Monitoring > COP delay LVAS delay Tech delay Hangup delay Answer delay Location Reassurance Guidance Time Date Passcode Network ID Next EN81 call Frequency PBX Language > Relay Mode > Relay Override > GMT Offset Poszczególne elementy menu... skrócone menu Skrócone menu składa się z 8 pozycji, które są niezbędne do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji. Więcej informacji na temat znajduje się na poprzedniej stronie. numery telefonów W aparacie C100 można zaprogramować do czterech numerów alarmowych. Wprowadzić na klawiaturze pierwszy numer alarmowy. Wybrać protokół z listy. Przejść do wybranego protokołu i zatwierdzić wybór klawiszem. W przypadku korzystania z programu ETR lub systemu monitorowania GlobalNet trzeba wybrać protokół Memco. W przypadku linii specjalnej nie trzeba wpisywać numeru telefonu, ale zaprogramować urządzenie w następujący sposób: zaznaczyć pozycję Hotline w Settings> Sys Config> Hotline (ustawienia > konfiguracja systemu > linia specjalna). PBX / PABX W przypadku podłączania do centrali PBX podać numer wymagany do połączenia się z numerem zewnętrznym, a następnie pauzę (*) i numer telefonu np. 9* W razie potrzeby powtórzyć procedurę dla numerów alarmowych nr 2, 3 itd. ustawienia Volume (głośność) przy użyciu strzałek w górę i w dół ustawić głośność, a następnie potwierdzić poprzez naciśnięcie klawisza. System Config (konfiguracja systemu) ustawienia związane z funkcjonowaniem systemu. Zaznaczyć/odznaczyć wybrane tryby funkcjonowania systemu przy użyciu klawisza. Szczegółowe opisy każdej z opcji znajdują się poniżej. HW Monitoring (monitorowanie sprzętu) pozwala wybrać elementy systemu, które będą sprawdzane podczas autotestu urządzenia i połączenia testowego.

6 Pełne programowanie Struktura pełnego menu Quickstart > Tel. Numbers > Settings > Delays > Messages > Time / Date > Advanced > Alarm No. 1 Alarm No. 2 Alarm No. 3 Alarm No. 4 Tech.no. Background No. Call attempts ID Code Volume System Config> HW Monitoring > COP delay LVAS delay Tech delay Hangup delay Answer delay Location Reassurance Guidance Time Date Passcode Network ID Next EN81 call Frequency PBX Language > Relay Mode > Relay Override > GMT Offset Poszczególne elementy menu... opóźnienia Funkcja ta pozwala ustawić czas opóźnienia, jaki musi minąć, zanim aparat nawiąże połączenie. COP delay (opóźnienie COP) ustawienie, jak długo przycisk alarmowy musi pozostać naciśnięty, zanim aparat nawiąże połączenie awaryjne. Hang up delay (opóźnienie zakończenia) ustawienie czasu (w minutach), po jakim aparat C100 przerwie połączenie (czas rozmowy). komunikaty Jedyny komunikat, jaki trzeba nagrać, to wiadomość o lokalizacji (Location). Jest on odtwarzany operatorowi centrum informacyjnego po nawiązaniu połączenia awaryjnego i informuje o położeniu dźwigu. Reassurance message (wiadomość uspokajająca) wiadomość odtwarzana uwięzionym pasażerom podczas nawiązywania połączenia. Jest ona nagrywana fabrycznie, a więc nie trzeba nic w niej zmieniać. Guidance message (zapytanie) wiadomość odtwarzana operatorowi centrum informacyjnego z pytaniem, czy chce odsłuchać wiadomość z położeniem, czy też od razu połączyć się z kabiną dźwigu. godzina/data Żeby ustawić godzinę i datę, wystarczy wpisać prawidłowe wartości, a następnie zatwierdzić je naciśnięciem klawisza. ETR Przy użyciu bezpłatnego oprogramowania ETR C100 użytkownicy mogą utworzyć własną bazę danych telefonów awaryjnych w dźwigach oraz nią zarządzać. System może zbierać zgłoszenia awaryjne i testowe oraz dane z systemu monitorowania sprzętu dla ponad 5600 dźwigów na każdą instalację. Program może także zdalnie programować aparaty, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze, a także ograniczyć liczbę wizyt na miejscu. Pomocy w kwestii programowania aparatu C100 udziela nasz zespół techniczny pod numerem

7 Pełne programowanie Struktura pełnego menu Poszczególne elementy menu... Quickstart > Tel. Numbers > Settings > Delays > Messages > Time / Date > Advanced > Alarm No. 1 Alarm No. 2 Alarm No. 3 Alarm No. 4 Tech.no. Background No. Call attempts ID Code Volume System Config> HW Monitoring > COP delay LVAS delay Tech delay Hangup delay Answer delay Location Reassurance Guidance Time Date Passcode Network ID Next EN81 call Frequency PBX Language > Relay Mode > Relay Override > GMT Offset ustawienia zaawansowane kod Kod wymagany do otwarcia trybu programowania w przypadku uruchomienia trybu kodu (do 4 cyfr). Ten sam kod będzie także służył do zdalnej obsługi telefonu za pośrednictwem programu ETR lub telefonu z wybieraniem tonowym. identyfikator sieciowy Ustawienie numeru rozszerzenia (1 8) w przypadku podłączenia kilku aparatów do jednej linii telefonicznej. Wszystkie identyfikatory aparatów w systemie muszą być niepowtarzalne. następne połączenie EN81 Informacje na temat następnego planowanego połączenia w tle aparatu. częstotliwość PBX Ustawia częstotliwość sygnału rozłączenia ( Hz, co 40 Hz), jeśli system jest podłączony do PBX o niestandardowych sygnałach. język Należy zaznaczyć wybrany język wyświetlanego menu. tryb pracy przekaźnika Przekaźnik może posłużyć do przełączenia zasilania do zewnętrznego urządzenia (np. syreny alarmowej, mechanizmu zamykania drzwi itd). obejście przekaźnika Funkcja ta umożliwia wymuszenie na przekaźniku przełączenia się w znany stan, niezależnie od tego, jaki tryb pracy został wybrany w ramach ustawienia Relay Mode (tryb pracy przekaźnika). Jeśli w ustawieniu Relay Override (obejście przekaźnika) wybrana wartość to None (brak), przekaźnik będzie funkcjonował zgodnie z ustawieniem Relay Mode (tryb pracy przekaźnika). Jeśli w ustawieniu Relay Override (obejście przekaźnika) wybrana wartość to Open (otwarty) lub Closed (zamknięty), styki przekaźnika będą odpowiednio otwarte lub zamknięte do momentu zmiany tego ustawienia. wyrównanie do GMT Nie ma potrzeby zmiany parametrów. Podano tylko w celach informacyjnych. C IG V02 (PL) Memco is a brand of Avire Avire s.r.o. Okruzni Ceske Budejovice Czech Republic T: F: E: W: W:

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500

CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500 Review only System alarmowy CS875-575-275-175 Instrukcja programowania CS5500 Maj 2004 Aritech stanowi markę firmy GE Interlogix. www.aritech.com Prawa autorskie (c) 2004 GE Interlogix B.V. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792 REV 2.0 ISS 24AUG10 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe 2010 UTC

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS SAFESCAN TA-8000 SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacyjny GSM LT-1

Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Moduł komunikacyjny GSM LT-1 Wersja oprogramowania 1.14 gsmlt-1_pl 04/13 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO Drodzy klienci, Dziękujemy za wybór naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

Gigaset C610 IP potężny domownik

Gigaset C610 IP potężny domownik Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Configuration Software. Instrukcja obsługi oprogramowania

Konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena Configuration Software. Instrukcja obsługi oprogramowania Konfiguracja dźwiękowego systemu Configuration Software pl Instrukcja obsługi oprogramowania Konfiguracja dźwiękowego systemu Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje podstawowe 5 1.1 Przeznaczenie 5

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu.

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu. C530 IP Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 700

Instrukcja obsługi Nokia 700 Instrukcja obsługi Nokia 700 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie baterii

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC.

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC. Instrukcja obsługi Dziękujemy, za wybór tego prostego w użyciu telefonu IP, który jest zaprojektowany zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników w środowisku biurowym. Jego cechy to modny i elegancki design,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 1.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 10 Regulacja

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo