Instrukcja obsługi App Intercall Remote ViP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi App Intercall Remote ViP"

Transkrypt

1 PL INSTRUKCJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi App Intercall Remote ViP DLA URZĄDZEŃ:

2 Instalacja App Intercall Remote ViP... Konfiguracja aplikacji... 4 Odpowiadanie na wywołanie... 6 WYŚWIETLANIE POŁĄCZEŃ NIEODEBRANYCH... 7 Zarządzanie rubrykami... 8 DODAJ KONTAKT/CENTRALĘ PORTIERSKĄ DO RUBRYKI... 8 DODAJ KAMERĘ LUB PANEL ZEWNĘTRZNY... 9 DODAJ PRZEKAŹNIK... 0 ZMIEŃ POZYCJE RUBRYK... USUŃ POZYCJE RUBRYK... Użycie Rubryk... ROZMOWA W KIERUNKU UŻYTKOWNIKA / PORTIERA... WŁĄCZANIE PANELU ZEWNĘTRZNEGO/ KAMERY... AKTYWACJA PRZEKAŹNIKA / OTWIERANIE DRZWI... SZYBKIE POŁĄCZENIA Z HOME... Ustawienia... 4 ADRES VIP / VIP POD-ADRES... 4 NAZWA... 4 DZWONEK... 4 USTAWIANIE PRZYCISKU OTWIERANIE DRZWI... 5 USTAWIANIE PRZEKAŹNIKA DODATKOWEGO... 6 USTAWIENIA GATEWAY VIP... 6 STREAMING BITRATE ZDALNY... 6

3 Instalacja App Intercall Remote ViP Wymagania systemowe: wersja IOS 6.0 lub wyższa W celu wykonania połączenia zdalnego, niezbędna jest bramka mieszkania, Art.456 lub Art. 456S.. Uzyskać dostęp do App Store, odszukać Comelit lub Intercall Remote ViP w wyszukiwarce. Zainstalować bezpłatnie APP Intercall Remote ViP.. Uruchomić połączenie sieciowe - połączyć się z własnym routerem do połączeń miejscowych; - aktywować połączenie z danymi własnego urządzenia przenośnego do połączeń zdalnych.. Dotknąć ikony, aby uzyskać dostęp do aplikacji Intercall Remote Vip. Przed rozpoczęciem użytkowania niezbędne jest dokonanie konfiguracji (patrz str. 4). Opis interfejsu. Ikona stanu: Wifi niepołączony InterCall zarejestrowany InterCall niezarejestrowany w master InterCall niezarejestrowany w gateway. Nazwa urządzenia (patrz str. 4). Home 4. Rubryka Kontakty / Portierzy 5. Rubryka Kamery / Miejsca Zewnętrzne 6. Rubryka Siłowników / Otwieranie drzwi 7. Ustawienia

4 Konfiguracja aplikacji Aby uzyskać dane do wprowadzenia w fazie konfiguracji i ustawiania, skontaktować się z zaufanym instalatorem. Nacisnąć USTAWIENIA.. W polu "Adres VIP" wprowadzić adres ViP urządzenia MASTER Adres ViP MASTER jest identyfikacyjnym numerem urządzenia głównego mieszkania Dla Planux i PlanuxLux: adres znajduje się w USTAWIENIA - INFORMACJE o urządzeniu. Dla 7Stelle: adres znajduje się na stronie MENU UŻYTKOWNIKA - INFORMACJE Dla oprogramowania PC-INTERCOM (zamontowanego w PC - Mac): adres znajduje się w USTAWIENIA USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Dla Gateway ViP Art.456: Zwrócić się do zaufanego instalatora.. Nacisnąć pole testowe "VIP pod-adres" i ustawić numer SLAVE. Jako Slave rozumiane jest jedno lub kilka urządzeń drugorzędnych (MAKS. 5) mieszkania. Każdy Slave posiada taki sam adres ViP jak monitor Master, lecz można go zidentyfikować przy pomocy unikalnego numeru umożliwiającego odróżnienie go od innych monitorów slave. 4. Przewinąć stronę w dół, nacisnąć pole dzwonka i ustawić melodię połączenia. 4 4

5 5 GATEWAY VIP Adres IP do połączeń lokalnych: Aby uzyskać połączenie miejscowe, wykonać poniższą procedurę (jeżeli połączenie ma być wyłącznie zdalne, przejść do punktu 9): 5. Przewinąć stronę do rubryki "GATEWAY VIP", nacisnąć "Adres miejscowy". 6. Wprowadzić adres IP Gateway VIP Pozostawić niezmienione ustawienie Bramka miejscowa (default 6400) Nacisnąć jeżeli połączenie ma być wyłącznie miejscowe lub przejść do punktu 9, jeżeli połączenie ma być również zdalne. Po zakończeniu konfiguracji ikona stanu zmieni kolor na zielony, potwierdzając zarejestrowanie aplikacji. Hostname do połączeń zdalnych: Aby połączyć się zdalnie, stosować się do poniższej procedury: 9. Przewinąć stronę do rubryki "GATEWAY VIP", nacisnąć "Adres Zdalny" i wprowadzić hostname (przekazany przez zaufanego instalatora). 0. Nacisnąć "Bramka TCP Zdalna" oraz "Bramka UDP Zdalna". Wprowadzić wartości podane przez zaufanego instalatora.*. Nacisnąć Po zakończeniu konfiguracji ikona stanu zmieni kolor na zielony, potwierdzając zarejestrowanie aplikacji. * Jeżeli aplikacja App Intercall Remote ViP nie zostanie zarejestrowana, należy zmienić adres bramek TCP/UDP na ruterze domowym, na następujący: 5, 80, 0, 4 (wraz z aktualizacją wartości w aplikacji) 5

6 Odpowiadanie na wywołanie Po nadejściu rozmowy z miejsca zewnętrznego, słyszany będzie dzwonek rozmowy Wyłącznie przy aplikacji w background (oraz przy zarejestrowanej InterCall Remote) na wyświetlaczu pojawi się okno komunikatu. Nacisnąć komunikat, aby uzyskać dostęp do aplikacji.» Do urządzeń pomocniczych slave, zostanie automatycznie wyświetlony na wyświetlaczu obraz pochodzący z panelu zewnętrznego.» W przypadku urządzeń pomocniczego slave od 4 do 5 pojawia się wskazanie wywołania z panelu zewnętrznego W tym przypadku należy nacisnąć na odebrać sygnał wideo. OCZEKIWANIE NA ODPOWIEDŹ 6 ROZMOWA aby

7 aby włączyć dźwięk (oraz odebrać sygnał wideo, przejmując go z innych monitorów w przypadku monitorów pomocniczych). aby przerwać połączenie. aby wyłączyć mikrofon. aby wykonać operację/-e połączoną/-e z przyciskiem Urządzenia otwierania drzwi (patrz str.5). aby wykonać operację/-e połączoną/-e z przyciskiem Siłownika dodatkowego (patrz str.6). aby odrzucić połączenie. WYŚWIETLANIE POŁĄCZEŃ NIEODEBRANYCH Przeciągnąć panel przesuwny (naciskając górną krawędź wyświetlacza i pociągając w dół), aby wyświetlić "wszystkie rozmowy" oraz "rozmowy nieodebrane". 7

8 Zarządzanie rubrykami Aby uzyskać dane do wprowadzenia w fazie konfiguracji i ustawiania, skontaktować się z zaufanym instalatorem DODAJ KONTAKT/CENTRALĘ PORTIERSKĄ DO RUBRYKI. Nacisnąć RUBRYKA.. Nacisnąć DODAJ.. Wybrać pomiędzy "Dodaj nowy kontakt" a "Dodaj nowego portiera" (centralka portierni). 4. Wypełnić żądane pola: Wyłącznie dla pozycji "nowy kontakt" możliwe jest wskazanie "VIP pod-adres" aby wybrać, czy wywołać: całe mieszkanie, tylko wyświetlacz master (główny) lub wybrany monitor slave (wtórny). 5.a. Zapisz 5.b. Anuluj 4 * Uwaga: Kiedy pojawi się "Używany do połączeń alarmowych" kontakt zostanie zaznaczony przez czerwony krzyżyk i nawiązując połączenie z home, będzie można wykonać alarmowe połączenie priorytetowe (patrz str. ). UWAGA można ustawić tylko kontakt awaryjny * 5 a b 8

9 DODAJ KAMERĘ LUB PANEL ZEWNĘTRZNY. Nacisnąć KAM/P.Z.. Nacisnąć DODAJ.. Wybrać między "Dodaj nową kamerę" i "Dodaj nowy panel zewnętrzny". 4. Wypełnić żądane pola: Tylko dla pozycji "nowa kamera" możliwe jest wybranie "ViP pod-adres", aby wybrać żądaną kamerę. 5.a. Zapisz 5.b. Anuluj 4 5 a b 9

10 DODAJ PRZEKAŹNIK 4. Nacisnąć PRZEKAŹNIKI.. Nacisnąć DODAJ.. Wybrać pomiędzy Dodaj nowy siłownik a Dodaj urządzenie otwierania drzwi. 4. Wypełnić żądane pola: Tylko dla "nowy przekaźnik" można wybrać: rodzaj przekaźnika (Przekaźnik ogólny, Przesłona, Drzwi, Oświetlenie...) "Numer Rozszerzenia" (Moduł przekaźnika lub Ekspansja od do 0) 5.a. Zapisz 5.b. Anuluj * * Uwaga: Z rozwijanego menu można wybrać rodzaj przekaźnika, który należy aktywować. Każdy przekaźnik będzie identyfikowany za pomocą specjalnej ikony, która pojawi się obok nazwy w rubryce. 5 a b 0

11 ZMIEŃ POZYCJE RUBRYK. Nacisnąć RUBRYKA / KAM/P.Z. / PRZEKAŹNIKI aby wybrać żądaną Rubrykę.. Nacisnąć pozycję, która ma być zmieniona.. Nacisnąć. 4. Zmienić pola, które chce się zmienić. 5.a. Zapisz 5.b. Anuluj 5 a b USUŃ POZYCJE RUBRYK. Nacisnąć RUBRYKA/ CAM/P.E / SIŁOWNIKI aby wybrać żądaną rubrykę.. Nacisnąć pozycję do skasowania (podświetlenie na zielono). Nacisnąć., aby usunąć pozycję z rubryki.

12 Użycie Rubryk ROZMOWA W KIERUNKU UŻYTKOWNIKA / PORTIERA. Nacisnąć RUBRYKA.. Nacisnąć użytkownika, którego chce się wywołać.. Nacisnąć aby połączyć się z wybranym użytkownikiem. OCZEKIWANIE NA ODPOWIEDŹ aby przerwać połączenie. PODCZAS TRWANIA POŁĄCZENIA aby przerwać połączenie. aby wyłączyć mikrofon. WŁĄCZANIE PANELU ZEWNĘTRZNEGO/ KAMERY. Nacisnąć KAM/P.Z.. Nacisnąć kamerę lub panel zewnętrzny, który chce się włączyć.. Nacisnąć aby włączyć wybraną kamerę lub panel zewnętrzny. Z PANELEM ZEWN./KAMERĄ WŁĄCZONĄ aby wykonać cykl na większej ilości kamer (jeśli obecne). aby zakończyć połączenie. aby wykonać czynność/ci związaną/e z przyciskiem Otwórz drzwi. aby włączyć dźwięk (o ile został zaprogramowany) aby wykonać czynność przypisaną do przycisku Siłownik. aby przerwać połączenie. aby wyłączyć mikrofon.

13 AKTYWACJA PRZEKAŹNIKA / OTWIERANIE DRZWI. Nacisnąć PRZEKAŹNIKI.. Nacisnąć na przekaźnik, który chce się aktywować.. Nacisnąć # aby aktywować siłownik lub przekaźnik otwierania drzwi. SZYBKIE POŁĄCZENIA Z HOME. Nacisnąć HOME.. Nacisnąć użytkownika, z którym chce się nawiązać połączenie, kamerę lub kasetę bramkową, które chce się włączyć, przekaźnik, który chce się aktywować lub drzwi, które chce się otworzyć.. Nacisnąć "Wykonaj" aby potwierdzić, "Nie" aby anulować. Tylko dla połączeń z adresami ustawionymi jako: "Używany do połączeń alarmowych" (patrz str 8) nacisnąć "SOS" aby wykonać połączenie priorytetowe. Domyślnie kontakty pokazywane są w home. Aby usunąć kontakt z home:. Nacisnąć RUBRYKA / KAM/P.Z / PRZEKAŹNIKI, aby wybrać żądaną Rubrykę.. Nacisnąć na gwiazdkę obok elementu, który chce się usunąć z "rubryki home". Gwiazdka straci kolor wypełniający co potwierdza, że czynność została wykonana.

14 Ustawienia Aby uzyskać dane do wprowadzenia w fazie konfiguracji i ustawiania, skontaktować się z zaufanym instalatorem. ADRES VIP / VIP POD-ADRES NAZWA.Funkcja ta umożliwia zmianę nazwy identyfikacyjnej urządzenia (pojawiającej się w nagłówku aplikacji).. Nacisnąć "Ustawienia".. Wprowadzić / Zmienić nazwę.. Zapisać DZWONEK. Nacisnąć "Ustawienia".. Przewinąć stronę do pozycji "DZWONEK AUDIO". Nacisnąć pole "dzwonek", aby otworzyć lightbox w wykazem dostępnych dzwonków. Wybrać nowy dzwonek, aby zmienić melodię połączenia. 4. Zapisać aby odsłuchać dzwonek 4

15 USTAWIANIE PRZYCISKU OTWIERANIE DRZWI Przycisk Otwieranie drzwi Aktywuje przekaźniki na panelach zewnętrznych. Do jednego przycisku można przypisać sterowanie maks. przekaźnikami jednocześnie.. Nacisnąć "Ustawienia" Przewinąć stronę do pozycji "USTAWIENIA OTWIERANIA DRZWI". Ustawianie Pierwszej Czynności/ Ustawianie Drugiej Czynności. Odznaczyć "Ustawienie Pierwszego Działania" / "Ustawienie Drugiego Działania". 4. Nacisnąć pole testowe "Wybrany Relay" i wybrać przekaźnik, na którym ma zostać wykonane działanie. 5. Odznaczyć "Wykonać polecenie po stronie przeciwnej", jeżeli ma zostać aktywowany przekaźnik zewnętrznego miejsca dzwoniącego lub wprowadzić adres VIP w celu użycia przekaźnika innej jednostki zewnętrznej. 6. Nacisnąć zapisz 5

16 USTAWIANIE PRZEKAŹNIKA DODATKOWEGO Przycisk Dodatkowy Przekaźnik Pozwala na sterowanie dodatkową czynnością podczas połączenia, aktywując dodatkowy przekaźnik. Celem ustawienia Dodatkowego Przekaźnika: Nacisnąć "Ustawienia".. Przewinąć stronę do pozycji "SIŁOWNIK DODATKOWY".. Odznaczyć "Aktywować siłownik dodatkowy podczas..." 4. Nacisnąć pole tekstowe Adres ViP i wprowadzić adres ViP siłownika, który ma być zarządzany. 5. Nacisnąć pole tekstowe Ekspander Relay i wybrać pozycję przekaźnika, który ma zostać aktywowany. 6. Nacisnąć pole tekstowe "Wybrany Relay" i wybrać przekaźnik, który ma zostać aktywowany 7. Nacisnąć zapisz. USTAWIENIA GATEWAY VIP STREAMING BITRATE ZDALNY Funkcja ta umożliwia regulowanie jakości streamingu video, za pomocą bitrate (kilobity na sekundę). Nacisnąć "Ustawienia".. Przewinąć stronę do osiągnięcia pozycji "STREAMING BITRATE ZDALNY".. Nacisnąć pole "Streaming Bitrate Zdalny" i wybrać prędkość transmisji streaming wideo w kbps (kilobity na sekundę). 4. Nacisnąć zapisz. edizione 04/04 cod. G

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR]

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR] [QR/ VGA/ Wireless/ IR] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery IP służącej do przesyłania obrazów wysokiej jakości i dźwięku lokalnie poprzez łącze internetowe. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Często zadawane pytania 2 Omówienie 2 Pierwsze kroki 8 Połączenia 10 Przekierowywanie, parkowanie,

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie za pomocą programu Center V2

Sterowanie za pomocą programu Center V2 ROZDZIAŁ 7 Sterowanie za pomocą programu Center V2 Wraz z Center V2 centralna stacja monitorująca (Central Monitoring Station) może być uaktywniona natychmiast, ponieważ program posiada możliwość łączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100

MOBILNY INTERNET. Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 MOBILNY INTERNET Mobilny Internet podręcznik użytkownika Modem USB ZTE MF100 Spis treści 1. Pierwsze kroki 3 Wprowadzenie 3 Specyfikacja techniczna 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Zasady użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wideotelefon Instrukcja obsługi

Wideotelefon Instrukcja obsługi Wideotelefon Instrukcja obsługi Spis tres ci 1. Wideotelefon ACN...4 1-1. Części składowe wideotelefonu...4 1-2. Instrukcje bezpieczeństwa...5 1-3. Informacje podstawowe...6 1-4. Instalacja...8 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORA CYFROWEGO typu TM-724 serii Net DVR V2.1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORA CYFROWEGO typu TM-724 serii Net DVR V2.1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORA CYFROWEGO typu TM-724 serii Net DVR V2.1 Dziękujemy za zakup rejestratora. Poniższa instrukcja użytkownika ma zastosowanie jedynie do urządzeń typu TM-724 serii Net

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ware V1.31 Podręcznik użytkownika

ware V1.31 Podręcznik użytkownika ware V31 Podręcznik użytkownika SNS-SF064/SNS-SF032 SNS-SF016/SNS-SF008/SNS-SF004 OPROGRAMOWANIE SERWEROWE SAMSUNG DO SIECIOWEJ REJESTRACJI OBRAZU Przed instalacją lub podczas użytkowania tego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo