Zarządzanie i kontrola w nowoczesnym systemie produkcji jaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i kontrola w nowoczesnym systemie produkcji jaj"

Transkrypt

1 Zarządzanie i kontrola w nowoczesnym systemie produkcji jaj

2 amacs system zarządzania i kontroli, pozwalający na ciągłe otrzymywani amacs należy do całkowicie nowej generacji zarządzania i kontroli nowoczesną produkcją jaj. Jego oprogramowanie oparte jest na najnowszej technologii internetowej. System posiada modułową budowę i może być stosowany zarówno w dużych, jak i małych kurnikach, podobnie, jak może być adaptowany do różnych sytuacji i rozbudowywany w dowolnym czasie. amacs pozwala na stałe pobieranie danych oraz kontrolę i nadzór, w czasie rzeczywistym, nad kurnikami niosek w chowie tradycyjnym i alternatywnym a wszystko to w sposób wirtualny, z dowolnego miejsca na świecie, w którym się Państwo znajdujecie. Jest to możliwe dzięki użyciu szczytowych osiągnięć w technologii komunikacyjnej. Dostosowane do indywidualnych potrzeb wyświetlanie danych i wyników, jak również przekaz na żywo obra zów z kurników, stanowią dodatkową zaletę systemu. Możliwe jest również otrzymywanie informacji o alarmach poprzez pocztę elektroniczną lub w formie wiadomości SMS. Nadzorowany kurnik = nadzorowana produkcja dzięki amacs nie ma z tym problemów amacs kontroluje i monitoruje wszystkie kurniki dla niosek na fermie. W zależności od indywidualnych wymagań, można nadzorować i kontrolować do czterech obszarów funkcjonalnych: wentylację, produkcję, zbiór jaj i podsuszanie pomiotu. Poprzez zdalny dostęp, możliwe jest zarządzanie fermami, znajdującymi się w różnych miejscach, z jednego centrum zarządzania. Dzięki niezwykłej elastyczności, w zakresie pobierania i przekazywania danych, analizie graficznie i tabelarycznie przedstawianych wyników, amacs wyznacza całkowicie nowe standardy dla kontrolowanych komputerowo systemów zarządzania produkcją zwierzęcą. Najnowocześniejsze technologie sieci komputerowych i komunikacji szyna komunikacyjna kurnika jednostka centralna komputerowa sieć fermowa (lokalna) gówny komputer fermy Zalety same rzucają się w oczy ) nadzór i kontrola kurników w czasie realnym, tzn. jeśli zarządzający fermą wprowadzi jakiekolwiek zmiany w głównym komputerze fermowym, dokonywane są one natychmiast w kurnikach; ) centralna baza danych i możliwość jej przetwarzania w przeliczeniu na jedną kurę, a także porównywania wyników z poprzednimi cyklami; ) stały podgląd danych na komputerze fermowym; ) duża elastyczność, dzięki zastosowaniu różnych narzędzi do indywidualnego przetwarzania danych; ) zabezpieczony hasłem dostęp do danych oraz ustawień, poprzez ISDN lub DSL/internet; ) bardzo stabilne oprogramowanie, oparte na systemie Linux, z oddzielną kontrolą w każdym kurniku; w przypadku użycia nowoczesnej sieci światłowodowej, można uniknąć ew. uszkodzeń, spowodowanych przepięciami; ) powiadamianie o alarmie pocztą elektroniczną lub SMS; ) zintegrowany dziennik i system tworzenia raportów; ) zastosowanie kamery internetowej do przekazywania obrazów z kurnika (opcja); ) łatwy wybór języka za jednym kliknięciem myszką.

3 e danych oraz nadzór i kontrola w rzeczywistym czasie nad produkcją jaj amacs system zarządzania z możliwością rozbudowy, składający się z urządzeń i oprogramowania Urządzeniami są: jedna jednostka centralna, przypadająca na kurnik oraz do czterech rodzajów inteligentnych modułów, które mogą występować w dowolnej ilości. Moduły komuni - kują się ze sobą przy pomocy szyny komunikacyjnej i dlatego mogą być umiejscowione w każdym punkcie kurnika. W zależności od wielkości kurnika i zakresu funkcjonalnego, moduły mogą być umieszczone w jednej lub kilku, dopasowanych do konkretnego kurnika, szafkach sterowniczych. Niezależnie od podłączenia do szyny komunikacyjnej kurnika oraz do sieci fermowej, jednostka centralna posiada dodat - kowe podłączenie do 6,4" kolorowego ekranu dotykowego, dla sterowania bezpośredniego w kurniku. Każda jednostka centralna jest w stałym kontakcie z głównym komputerem fermy. Stąd wszystkie dane mogą być udostępniane z komputera osobistego, w biurze fermy, poprzez telefon lub internet. Dane są zabezpieczone hasłem i kodowane. szyna kommunikacyjna kurnika sieć lokalna jednostka centralna 4 inteligentne moduły szafka sterownicza z wbudowanym wyświetlaczem główny komputer fermy Oprogramowanie: amacs otwierając się pokazuje wszystkie podłączone kurniki ustawianie i kontrola klimatu w kurniku ustawianie i kontrola żywienia i ważenia paszy ustawianie podsuszania pomiotu, kontrola mieszalnika powietrza ustawianie i kontrola wody i programu świetlnego rejestracja zniesionych jaj i nieśności całkowity zbiór jaj i kontrola transportu jaj zarządzanie stadem i produkcją, obliczanie danych produkcyjnych, ważenie ptaków wolne zegary (do podłączenia) Ekran powitalny głównego komputera fermy pokazuje wszystkie kurniki, które znajdują się pod kontrolą. Poprzez ikony, znajdujące się na każdym kurniku lub poprzez klawisze funkcyjne, można mieć dostęp do poszczególnych obszarów jak np. klimat czy żywienie. Ilustracja pokazuje alarm pojenia w kurniku nr 6. wyświetlanie i odsłuchanie bieżących alarmów zobrazowanie różnych danych na wykresach bieżące obrazy z kurnika otrzymywane poprzez kamerę bieżący stan systemu

4 1. Obszar funkcjonalny Klimat, ze zobrazowaniem Państwa kurnika Obszar funkcjonalny klimat obejmuje regulację temperatury w odniesieniu do powietrza wpuszczanego i wyrzucanego z kurnika, a także ogrzewania i chłodzenia. Przy pomocy czujników temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, jak również czujnika wilgotności, amacs określa zapotrzebowanie na wentylację. Może kontrolować wszystkie typy wentylacji, od poprzecznej po tunelową. Optymalne warunki klimatyczne są bardzo istotne dla poziomu nieśności. Z tego powodu może być istotne posiadania systemu chłodzącego, pracującego w upalne dni. amacs steruje każdym typem tego chłodzenia chłodzenie przez zamgławianie czy maty chłodzące nie tylko na bazie temperatury, ale również na podstawie wilgotności otaczającego powietrza. Możliwe jest również podłączenie dodatkowych czujników gazów szkodliwych, takich jak CO 2 lub NH 3. Siedzicie Państwo w swoim biurze, dzwonicie, aby do wiedzieć się jaka jest sytuacja w Waszym kurniku i chcecie podwyższyć np. temperaturę o 1 C. Nie ma problemu: po prostu wprowadzacie Państwo nową wartość i natychmiast wentylacja w kurniku zostaje obniżona. Wszystko to dzieje się natychmiast po wprowadzeniu to jest właśnie w czasie rzeczywistym. 2. Obszar funkcjonalny Produkcja zarządzanie zadawaniem paszy... Obszerny obszar funkcjonalny produkcji obejmuje całkowite zarządzanie zadawaniem paszy, łącznie z jej ważeniem i dostarczaniem. Sterowanie oświetleniem, pojeniem, alarmami wody, jak również zarządzanie stadem, są także częściami tego obszaru funkcjonalnego. Gdy pasza podawana jest kurom stosownie do ich wieku i nieśności, czynnikiem decydującym staje się obniżenie kosztów żywienia. Dzięki systemowi amacs, możliwe jest określenie w dowolnym czasie spożycia paszy na piętrze, na ptaka i na dzień. Dowolnie pro - gramo wany system zadawania paszy pozwala kontrolować spożycie paszy zarówno automatycznie jak i ręcznie. Zużycie paszy może być kontrolowane przy pomocy elektronicznej wagi lub wagi pod silos.... i kontrola dostaw... Ważenie silosa kontroluje również dostawy paszy. System sprawdza czy dany silos jest pusty czy napełniony lub czy napełnianie miało miejsce. Wszystkie dostawy paszy są oczywiście rozpoznawane i zapamięty - wane przez amacs.

5 ... pojenie i sterowanie oświetleniem Optymalne pojenie jest bardzo ważnym warunkiem wstępnym uzyskania wysokiej nieśności. Można stosować do 12 elektronicznych liczników wody do rejestracji spo - życia wody w litrach lub w ml/dzień na kurę. Możliwe jest zastosowanie zegara do sterowania zaworami wody oraz określanie spożycia wody na piętrze lub w rzędzie. Zbyt małe spożycie wody jest natychmiast sygnalizowane. Czerwony symbol pojawiający się na ekranie pokazuje, gdzie poziom wody w rurce odpowietrzającej jest poniżej zadanego poziomu. Czerwona obwódka klawisza funkcyjnego wskazuje na bieżący problem w dostawie wody. Ponadto wiadomość tekstowa, informująca o rzędzie i piętrze, gdzie wystąpił alarm, pojawia się na górze ekranu. Właściwy program świetlny ma wielki wpływ na zachowanie się kur, nieśność, jakość jaj i zużycie paszy. Dowolnie programowany zegar, funkcja ściemniania i symulacja świtu i zmierzchu, pozwalają na realizację dowolnego programu świetlnego. Czujnik natężenia światła umożliwia aktywną (w czasie realnym) kontrolę oświetlenia. Do - datkową zaletą tego oprogramowania jest tzw. funkcja kontroli. Polega to na podwyższeniu poziomu oświetlenia w zdefiniowanym okresie czasu, dla dokonania codziennej kontroli stada, a następnie powrotu do stanu pierwotnego. Ekran pokazuje sytuację, w której oświetlenie jest przyciemniane ręcznie. 3. Obszar funkcjonalny zbioru jaj nieśność i znacznie więcej... Wydajność nieśna jest rejestrowana w pełni automatycznie przy pomocy licznika jaj. Dane te są przechowywane w bazie danych i mogą być wykorzystywane w dziennikach i wykresach produkcyjnych. Porównanie danych odniesienia, zapamiętanych w bazie danych, odnośnie rasy kur i ich wieku, natychmiast pokazuje czy nieśność znajduje się czy nie na wyznaczonym poziomie. Przy użyciu standardowego programu optymalizacji zbioru jaj można uruchomić proste sterowanie taśmami wzdłużnego zbioru jaj tak, że określona ich ilość jest zbierana w ciągu godziny w każdym kauniku. Na zdjęciu po prawej stronie można od razu zauważyć ile jaj jest zniesionych na poszczególnych piętrach i rzędach. System również nadzoruje i pokazuje, poprzez zaznaczenie na kolorowo, czy ilość zniesionych jaj znaj duje się poniżej czy powyżej założonego poziomu.

6 ... Cyfrowa Kontrola Transportu Jaj zoptymalizowana kontrola transportu jaj do pakowni Gdy zainstalowane jest rozszerzenie amacs pn. optymalizacja pakowni (opatentowane), prędkość taśmy zbioru jaj może być kontrolowana przez moduł pn. ogólny widok kurnika, ustawiony na odpowiednią ilość jaj. Pozwala to na optymalne wykorzystanie sortownic lub maszyn do pakowania na fermie. Niedostateczne ich wykorzystanie często jest spowodowane następującymi czynnikami: ) czasem oczekiwania na start zbioru jaj; ) ręczny start zbioru z poszczególnych kurników; ) ciągłe przestawianie szybkości przesuwu taśm wzdłużnego zbioru jaj; ) ruch pustych taśm zbioru jaj. Dzięki Cyfrowej Kontroli Transportu Jaj problemy te stają się przeszłością, gdyż: ) taśmy są uruchamiane zaraz z rana i jaja zatrzymywane są tuż przed maszyną pakującą; ) utworzenie do 15 dowolnie definiowanych grup, zbioru jaj, które mogą być codziennie zmieniane; ) zbiór jaj ze wszystkich kurników, należących do tej samej grupy kończony jest w tym samym czasie przy maksymalnie możliwym zapełnieniu taśm zbioru jaj; ) jaja z następnej grupy zbioru są w dalszej kolejności transportowane do przenośnika poprzecznego; ) poprzeczny przenośnik zatrzymuje się automatycznie, gdy nowa grupa zbioru jaj pojawia się na pakowaczce; ) w przypadku dwóch przenośników poprzecznych jaja mogą być zbierane z obu jednocześnie lub pojedynczo Widok ogólny fermy pokazuje przepływ jaj (oznaczony na zielono) w 10 kurnikach z dwoma przenośnikami poprzecznymi bezpośred nio do pakowaczki. Zarządzający fermą może wtedy łatwo zobaczyć i zaplanować porządek, w jakim jaja maja być zbierane. Płynna kontrola przenośników jaj 4 5 Jako opcję, Big Dutchman oferuje płynną kontrolę przenośników jaj. Stłoczenie się jaj, gdy zbyt duża ich ilość spotka się ze strumieniem jaj na przenośniku poprzecznym wchodzącym do pakowarki, jest rozpoznawane przez czujnik nacisku. Gdy w zestawie jest regulator częstotliwości, prędkość taśm zbioru wzdłużnego oraz przenośnika poprzecznego jaj jest momentalnie i automatycznie zmniejszana Cyfrowa Kontrola Transportu Jaj uzyskała Światową Nagrodę Drobiarską Obszar funkcjonalny podsuszania pomiotu świeże powietrze, niska emisja NH 3 Mieszalniki powietrza, wymienniki powietrza lub okrągłe wentylatory są regulowane na bazie temperatury zewnętrznej i temperatury podsuszania pomiotu, co gwarantuje skuteczne i równomierne jego podsuszanie. Jest rzeczą oczywistą, że amacs kontroluje również wszystkie zamontowane filtry. amacs może kontrolować do 8 mieszalników powietrza w kurniku. Mogą być one także sterowane ręcznie z komputera PC. Zdjęcie obok pokazuje system klatkowy z mieszalnikiem powietrza z przodu.

7 Powiadamianie i spis alarmów bezpieczeństwo, dzięki amacs Awaria zasilania, skoki temperatury, spożycia wody lub paszy jak, również zbyt niski poziom paszy w silosie, to istotne przyczyny wzbudzenia alarmu. Dzięki amacs zawsze jesteście Państwo zabezpieczeni, gdyż informacje o alarmach przesyłane są pocztą elektroniczną lub w postaci wiadomości SMS. Chronologiczny spis alarmów pozwala na śledzenie najczęstszych przyczyn zaburzeń. Dzięki specjalnym filtrom, możliwe jest wybranie specyficznych zdarzeń, jak np. problemy w produkcji czy wentylacji. Taki spis alarmów może służyć również jako dziennik fermowy. Analiza i zobrazowanie wszystkich kurników i danych produkcyjnych Ten, kto ma informacje, wie więcej od innych! amacs zbiera bardzo dużo różnych danych, które mogą być łatwo i natychmiast analizowane na komputerze PC. Zużycie paszy, nieśność, upadki, waga ptaków, czas pracy wentylatorów, czy całe warunki klimatyczne mogą być zobrazowane w postaci wykresów lub tabel. Wszystkie dane mogą być dowolnie łączone i obrazowane w postaci wykresów na ekranie metodą zaznacz i upuść. Dostosowana do indywidualnych wymagań obróbka danych, dzięki programowi BD-Copy BD-Copy jest programem konwertującym bazę danych. Dzięki temu programowi, specjalnie stworzonemu przez firmę Big Dutchman, możliwe jest łatwe importowanie danych z amacs do tradycyjnych aplikacji Microsoft, jak Excel czy Access i tam tworzenie indywidualnych analiz i wykresów. Dodatkowo możliwe jest uaktywnienie automatycznego ściągania, w dowolnym czasie, danych z fermy. Jeśli potrzebowalibyście Państwo pomocy przy wprowadzaniu danych w zakresie funkcji ogólny widok kurnika lub fermy, jesteśmy do dyspozycji odnośnie wprowadzenia indywidual - nych ustawień (opcja).

8 Pozostałe użyteczne funkcje oferowane przez amacs Zdalny dostęp do danych i ustawień poprzez ISDN lub Internet ISDN Poprzez zdalny dostęp poprzez ISDN lub internet, możecie mieć Państwo podgląd Waszej fermy nawet siedząc właśnie w swoim salonie. A może potrzebujecie Państwo bezpośredniej interwencji? ŻADEN PROBLEM, ponieważ specjaliści z firmy Big Dutchman mogą bezpośrednio wejść do Waszej fermę i udzielić pomocy bezpośrednio. www DSL Pozwólcie Państwo, aby amacs dostarczał Wam informacji. Precyzyjne i natychmiastowe otrzymanie informacji pozwala na szy - bszą i dokładniejszą reakcję, a to daje optymalne wyniki. Zastosowanie kamery internetowej do przesyłania obrazów bezpośrednio z kurnika Zastosowanie wewnętrznej kamery internetowej, pozwala na przekazywanie na żywo obrazów do głównego komputera fermy lub bezpośrednio do Państwa komputera osobistego, przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej. W ten sposób możecie mieć Państwo wgląd we wszystko, co dzieje się na fermie, również na własne oczy. Niemcy Big Dutchman International GmbH Postfach Vechta Germany Tel. +49(0) Fax +49(0) Zdalnie sterowana kamera umieszczona jest w odpornej na uszkodzenia obudowie z pleksiglasu. Przekazuje obraz do Głównego Komputera Fermy lub do Państwa komputera osobistego. Może być łatwo zamontowana na ścianie lub na suficie. Azja BD Asia Sdn. Bhd. No. 20, Lorong Keluli 1 B, Kawasan Perindustrian Bukit Raja, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel Fax USA Big Dutchman, Inc. P.O. Box 1017 Holland, MI USA Tel Fax Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. pol. 12/2006

STEROWNIKI MIKROKLIMATU

STEROWNIKI MIKROKLIMATU STEROWNIKI MIKROKLIMATU Sterowniki Mikroklimatu oraz Zarządzania Chowem i Produkcją Drobiarską we współpracy z ROTEM oferuje trzy rodziny sterowników mikroklimatu oraz zarządzania chowem i produkcją drobiarską:

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania. Wyposażenie dodatkowe DCM601A51. Intuicyjny interfejs użytkownika. Inteligentne zarządzanie energią

Systemy sterowania. Wyposażenie dodatkowe DCM601A51. Intuicyjny interfejs użytkownika. Inteligentne zarządzanie energią Wyposażenie dodatkowe Systemy sterowania I n t e l i g e n t n y m e n e d ż e r d o t y k o w y»» Intuicyjny interfejs użytkownika»» Inteligentne zarządzanie energią»» Elastyczność rozbudowy systemu sterowania»»

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA I TRANSPORT MATERIAŁÓW

OBSŁUGA I TRANSPORT MATERIAŁÓW OBSŁUGA I TRANSPORT MATERIAŁÓW Rozwiązania automatyki Oszczędne i elastyczne systemy transportu materiałów Systemy przenośników /// Magazynowanie i pobieranie (AS/RS) /// Pojazdy sterowane automatycznie

Bardziej szczegółowo

Informacje o produktach 05 / 2015. Gira enet nowy dwukierunkowy system radiowy Prosta modernizacja instalacji elektrycznej

Informacje o produktach 05 / 2015. Gira enet nowy dwukierunkowy system radiowy Prosta modernizacja instalacji elektrycznej Gira enet Informacje o produktach 05 / 2015 www.gira.com/pl Gira enet nowy dwukierunkowy system radiowy Prosta modernizacja instalacji elektrycznej 03 Wprowadzenie 04 Zalety systemu 05 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup OPERO Sp. z o.o. Herberta 3 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993066603 Telefon: +48 61 622 26 78 Fax: +48 95 72 77 012 Email: biuro@opero.pl Spis treści 1Wstęp...4 1.1Manual...4

Bardziej szczegółowo

AVG PC TuneUp 2014. Podręcznik użytkownika. Korekta dokumentu 2014.06 (3/19/2014)

AVG PC TuneUp 2014. Podręcznik użytkownika. Korekta dokumentu 2014.06 (3/19/2014) AVG PC TuneUp 2014 Podręcznik użytkownika Korekta dokumentu 2014.06 (3/19/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością swoich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Automatyka. System INTELYO

Automatyka. System INTELYO Automatyka System INTELYO Konfiguracja on-line zamiast programowania Motywacja W dziedzinie automatyki budynkowej przyjęło się, że oprogramowanie pisane jest przez producenta urządzeń. Z naszego punktu

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH

SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ I LINII TECHNOLOGICZNYCH W NOWOCZESNYCH ODLEWNIACH inż. Waldemar Bojanowski inż. Paweł Naskręt - TECHNICAL Nowa Sól - TECHNICAL Nowa Sól SYSTEMY STEROWANIA MASZYN, URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 ProductInfo Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych

Zwiększ zyski - obniż koszty zużycia mediów energetycznych Endress+Hauser Twój partner Endress+Hauser jest globalnym dostawcą rozwiązań automatyki kontrolno-pomiarowej. Firma produkuje czujniki i systemy pozwalające na odczyt, przesył i przetwarzanie danych procesowych.

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Spis treści Charakterystyka urządzenia... 4 Projekt... 6 Oznakowanie... 6 Dokumentacja... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center IT Cooling Solutions CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej Maksymalna wydajność klimatyzacji data center Maksymalna dostępność i wydajność przy minimalnych kosztach Globalna komunikacja wymaga szybkiego

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo