Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych."

Transkrypt

1 Toruń, dnia r. SSM.DZP Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 Część I.6.3) SIWZ. Ze względu na objętość wymaganych dokumentów prosimy o możliwość złożenia dokumentów na CD bez wcześniejszego potwierdzania za zgodność lub zamiana wymogu na złożenie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu dokumentów badań. Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz Pytanie nr 2 Wzór umowy pkt. 1. Prosimy o informację, czy dni robocze dostawy jako kryterium oceny ofert to dni od pon. do piąt. z wyłączeniem soboty, czy też z uwzględnieniem soboty. Odpowiedź na pytanie nr 2 Terminem dostawy są dni robocze od poniedziałku do piątku. Pytanie nr 3 Wzór umowy pkt 7 Prosimy o podanie terminu płatności za dostarczony towar. Odpowiedź na pytanie nr 3 Termin płatności za dostarczony towar określony został w siwz w części IV Termin wykonania zamówienia i wynosi 60 dni od daty dostawy towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. Pytanie nr 4 wzór umowy pkt 8 Zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż oznaczenie nr serii i daty ważności na fakturze lub dokumencie wz dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Odpowiedź na pytanie nr 4 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 Prosimy o informację, czy preparat z poz. 4 musi być kompatybilny z preparatem z poz. 6? W chwil obecnej opisane preparaty nie są ze sobą kompatybilne. Odpowiedź na pytanie nr 1 Patrz poniżej modyfikacja siwz. Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1, poz. 6 Prosimy o informacje, czy preparat w poz. 6 powinien działać na S (spory) oraz w jakim czasie? Odpowiedź na pytanie nr 2 Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1, poz. 6 Prosimy o informacje, w jakiej ilości pasków testowych Zamawiający oczekuje w poz. 6?

2 Prosimy o informacje, ile pasków testowych powinno być w opakowaniu? Odpowiedź na pytanie nr 3 Patrz poniżej modyfikacja siwz. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2, poz. 4 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy siwz wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc (M. Avium M. Terrae), F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Odpowiedź na pytanie nr 1 Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2, poz. 6 i 8 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy siwz na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V. (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota,Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Posiadającego opinię kliniczną szpitala dziecięcego oraz oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach neonatologicznych oraz pediatrycznych. Odpowiedź na pytanie nr 2 Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2, poz. 9 Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy siwz o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V(BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota,Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja żrąca w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk. Odpowiedź na pytanie nr 3 W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat oparty na bazie aktywnego chloru w tabletkach 3,3g przeznaczony do dezynfekcji z możliwością zastosowania do powierzchni (małych) obciążonych materiałem organicznymi zalecany do codziennej dezynfekcji, likwidacji zakażeń ogniskowych, z możliwością użycia także w przemyśle spożywczym przebadany w obszarze medycznym, zgodnie z normami europejskimi: B EN 13727, F EN (C ALBICANS, A. NIGER), TBC (M. TERRAE + M. AVIUM), V EN (ADENO, POLIO) 15mln, C. difficile 15 ml, dopuszczony do kontaktu z żywnością, trwałość roztworu 24 h, w opakowaniach po 300 tabl.? Odpowiedź na pytanie nr 1 Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V, (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut z możliwością stosowania w obecności pacjentów nie pozostawiający smug, bardzo dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa opakowania 2l? Wyrób medyczny.

3 Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający dopuszcza w/w preparat w opakowaniach wskazanych w siwz tj. w kanistrach 5dm³. Patrz poniżej modyfikacja siwz. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach. Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny chusteczki spełniające wymagania siwz, w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania? Odpowiedź na pytanie nr 1 Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania siwz, z minimalną zawartością alkoholu, o rozmiarze 13 cm x 19 cm lub 18cmx20cm, działające na B,F(Calbicans) 5min., V (HBV,HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie 1 min, w opakowaniach po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania? Odpowiedź na pytanie nr 2 Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania siwz, z minimalną zawartością alkoholu, działające na B,F ( Calbicans) 5 min., V, (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma,Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie 1 min. Tbc ( M. terrae) 15 min.? Odpowiedź na pytanie nr 3 Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 2 Czy zamawiający w poz. 13 dopuści do oceny chusteczki spełniające wymagania siwz, o rozmiarze 13cmx19cm, konfekcjonowane w opakowania po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania? Odpowiedź na pytanie nr 4 W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje ojego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. Pytanie Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zadaniu 2, poz. 4 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym wyrobów medycznych bez zawartości aldehydów, fenoli i jego pochodnych, związków tlenowych oraz chloru o spektrum: B, T, TBC, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio) w czasie działania 15 min., preparat może być stosowany w obecności pacjentów, nie pozostawia smug, posiada bardzo dobre właściwości myjące i ma wysoka kompatybilność materiałową potwierdzoną przez producenta sprzętu medycznego? Odpowiedź na pytanie Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że: 1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: zadanie nr 1 Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego (endoskopy sztywne i giętkie) L.p. Nazwa Rodzaj i wielkość Ilość Cena jedn. Vat% brutto Producent/ nazwa

4 Związki aktywne: nadwęglan sodu, EDTA, bez pochodnych fenolowych i pochodnych benzenu opak. preparatu wszystkie nr katalogowe/ Spektrum działania: 2 % B,F, Tbc (m. tuberculosis) V,( Polio) 30 min. B,F, Tbc V, S(tlenowe i beztlenowe) 6 godz. (badania wg Norm EU fazy II dla obszaru medycznego lub metodyką PZH) Przeznaczony również do myjni ultradźwiękowej. Pozytywna opinia Olympusa. Przygotowanie w wodzie o temp. pokojowej. Postać proszek. Aktywator do preparatu zawierającego nadwęglan sodu i EDTA Związki aktywne: kw. ortofosforowy, inhibitory korozji Czasowo zabarwiający roztwór roboczy, z wykluczeniem substancji żrących. Mycie narzędzi: Środek kompatybilny z preparatem do dezynfekcji narzędzi na bazie nadwęglanu sodu, EDTA, czas mycia 5 min. Mycie endoskopów: Środek kompatybilny z preparatem do dezynfekcji endoskopów działającym w czasie 10 godz. na B,F,Tbc,S Związki aktywne: aldehyd glutarowy, trójetylenoglikol, bez formaldehydu Spektrum działania: max. 5 % B,F,V ( Polio), Tbc - 30 min. ( możliwość dezynfekcji w czasie1 i 2 h ) Pozytywne opinie producentów endoskopów Olympusa, Pentaxa Bezwonny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Związki aktywne: aldehyd orto-ftalowy, nie zawierający aldehydu glutarowego i formaldehydu. Spektrum biobójcze i czas działania: B.F.V.Tbc - 5 min. Roztwór aktywny przez 14 dni. Testy do kontroli substancji aktywnej. Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu - spektrum działania B, F, V (Polio, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficille, Cl. Perfringens) 10 min. B, F (A. Niger), V, Tbc (M.Tuberculosis), S (B. Subtilis) -15 min. - trwałość roztworu 24 godz. kontrolowana przy pomocy pasków Ogółem: Wiaderko 2 kg 84 2 dm dm 3 z miarką 24 1dm 3 z miarką 6 Kanister 6 dm 3 4 Kanister 5 dm 3 32 Wiaderko 1,5 kg 1 zadanie nr 2 Preparaty do dezynfekcji powierzchni w obszarach medycznych,

5 L.p. Nazwa Rodzaj i wielkość Ilość Preparat mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych oraz sprzętu medycznego, w tym do szkła akrylowego i powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Nie zawierający związków fenolowych i aldehydów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( A. Niger i C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, BVDV, Noro, Adeno, Polio) w stężeniu 0,5% w czasie 15 min. z możliwością poszerzenia o spory w stężeniu 0,5% w czasie 30 min. Wymagane jest aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą tj. badania fazy 2.2 dla B, F(zg. z EN 14561, EN 14562)oraz fazy 2.1 dla Tbc, V (zg. z EN 14348, EN 14476). Wymagana jest pozytywna opinia producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób Kanister 1 medyczny. 5 dm Związki aktywne: NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych ph roztworu ok. 7. Spektrum działania: B,F,V ( Polio ), Tbc ( M. tuberculosis ) ppm stężenie aktywnego chloru w roztworze. Skuteczny wobec Cl. Difficile w wyższych stężeniach (badania przy wysokim obciążeniu erytrocytami baranimi).aktywny w obecności materiału biologicznego.postać: tabletki do 2,8g. Trwałość roztworu 24 godz. potwierdzona laboratoryjnie. Wymagane oznakowane miarki. 300 tabl Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych, w tym skażonych materiałem biologicznym oraz mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny min 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium EN 14348) V EN w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. IIA. 40 g Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym wyrobów medycznych, bez zawartości aldehydów, fenoli i jego pochodnych, Kanister 5 dm 3 42 Cena jedn. opak. Vat% brutto Producent/ nazwa preparatu wszystkie nr katalogowe/

6 związków tlenowych oraz chloru. Spektrum- B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, VRE). czas działania do 15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Nie pozostawiający smug. Bardzo dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa. Związki aktywne: NaDCC, postać tabletki jednofazowe umożliwiające przygotowanie mniejszej, niż 1 litr ilości roztworu roboczego), zawiera anionowe tenzydy myjące. Bez pochodnych benzenu i toluenu. Spektrum działania: B,F,V ( polio, Tbc (mycobacterium tuberculosis) Czas działania: 15 min. Max stężenie aktywnego chloru w roztworze 1000 ppm. (w wyższych stężeniach skuteczny wobec Cl. Difficile i B. Subtilis). Bez zapachu chloru Związki aktywne: propanol, izopropanol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Bez aldehydów, pochodnych fenolowych i QAV. Bezbarwny. Spektrum działania: B,F,Tbc,V( HIV, HBV, Vaccinia, Adeno ) - 5 min. Spektrum działania: B,F, Rota wirus-1 min. Nie pozostawiający plam i zacieków Preparat bez aldehydów, myjącodezynfekcyjny do dezynfekcji powierzchni z poliwęglanów, pleksiglasu, płyt akrylowych, głowic USG. dozowanie w postaci pianki eliminującej mgłę aerozolową. Spektrum działania: B,F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Adeno) Czas działania: do 5 min Preparat na bazie alkoholi do dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego. Nie zawierający aldehydów, związków amoniowych. Spektrum działania: B,F,V: Noro, Rota, Adeno, HBV,HCV,HIV do 2 minut. Nie pozostawiający plam i zacieków Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek, bez związków amoniowych, aldehydów, pochodnych jodu. Spektrum działania: B,F,V: Rota, Adeno, Noro, HBV, HCV, HIV do 2 minut. Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 minuty. Możliwość zastosowania do inkubatorów, głowic USG.. Wyrób 10 medyczny. 11 Chusteczki o wymiarach 20cmx20cm do dezynfekcji głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Na 150 tabl dm 3 ze spryskiwa czem 700 Kanister 5 dm ml ze spryskiwacz em pianowym 48 1 dm 3 ze spryskiwa czem szt. chusteczek dm 3 ze spryskiwa czem szt. 186

7 bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 minuty. Wyrób medyczny. Bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG Czas działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Noro) do 1 min. Tbc 15 min. Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji. Minimalny rozmiar 13 x 24 cm, spektrum i czas działania B,F,Tbc,V (HIV,HBV, HCV) do 1 minuty Chusteczki nasączone roztworem kwasu nadoctowego, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, w tym sprzętu medycznego Czas działania i spektrum:b,tbc,f,v,s (w tym Clostridium difficile) w czasie do 5 minut Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) - do 1min. Sporobójczy preparat na bazie nadwęglanu sodu do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Wymagane neutralne ph roztworu. Czas działania i spektrum: B, F, Tbc (m. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S (cl. Perfringens, Cl. Difficile) 10 min. Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum B, F,Tbc, V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium difficile). Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Aktywność roztworu roboczego przynajmniej 24 godz., potwierdzona laboratoryjnie. Ogółem: chusteczek 200 szt. chusteczek 950 zawierające 90 szt. chusteczek szt. chusteczek ml ze spryskiwacz em 98 Puszka 160 g 58 Wiaderko 1,5 kg tabl. 20, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis następującej treści: zadanie nr 1 Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego (endoskopy sztywne i giętkie)

8 L.p. Nazwa Rodzaj i wielkość Związki aktywne: nadwęglan sodu, EDTA, bez pochodnych fenolowych i pochodnych benzenu Ilość Cena jedn. opak. Vat% brutto Producent/ nazwa preparatu wszystkie nr katalogowe/ Spektrum działania: 2 % B,F, Tbc (m. tuberculosis) V,( Polio) 30 min. B,F, Tbc V, S(tlenowe i beztlenowe) 6 godz. (badania wg Norm EU fazy II dla obszaru medycznego lub metodyką PZH) Przeznaczony również do myjni ultradźwiękowej. Pozytywna opinia Olympusa. Przygotowanie w wodzie o temp. pokojowej. Postać proszek. Aktywator do preparatu zawierającego nadwęglan sodu i EDTA Związki aktywne: kw. ortofosforowy, inhibitory korozji Czasowo zabarwiający roztwór roboczy, z wykluczeniem substancji żrących. Mycie narzędzi: Środek kompatybilny z preparatem do dezynfekcji narzędzi na bazie nadwęglanu sodu, EDTA, czas mycia 5 min. Mycie endoskopów: Środek kompatybilny z preparatem do dezynfekcji endoskopów na bazie eldehydu glutarowego Związki aktywne: aldehyd glutarowy, trójetylenoglikol, bez formaldehydu Spektrum działania: max. 5 % B,F,V ( Polio), Tbc - 30 min. ( możliwość dezynfekcji w czasie 1 i 2 h ) Pozytywne opinie producentów endoskopów Olympusa, Pentaxa Bezwonny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Związki aktywne: aldehyd orto-ftalowy, nie zawierający aldehydu glutarowego i formaldehydu. Spektrum biobójcze i czas działania: B.F.V.Tbc - 5 min. Roztwór aktywny przez 14 dni. Testy do kontroli substancji aktywnej. zawiera 60 szt. pasków, ilość - 8 szt. Data ważności pasków min. 12-m-cy Środek do dezynfekcji narzędzi i osprzętu endoskopowego na bazie aktywnego tlenu - spektrum działania B, F, V (Polio, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficille, Cl. Perfringens) 10 min. B, F (A. Niger), V, Tbc (M.Tuberculosis), S (B. Subtilis) -15 min. - trwałość roztworu 24 godz. kontrolowana przy pomocy pasków Wiaderko 2 kg 84 2 dm dm 3 z miarką 24 1dm 3 z miarką 6 Kanister 6 dm 3 4 Kanister 5 dm 3 32 Wiaderko 1,5 kg 1

9 Ogółem: zadanie nr 2 Preparaty do dezynfekcji powierzchni w obszarach medycznych, L.p. Nazwa Rodzaj i wielkość Preparat mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych oraz sprzętu medycznego, w tym do szkła akrylowego i powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Nie zawierający związków fenolowych i aldehydów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F ( A. Niger i C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, BVDV, Noro, Adeno, Polio) w stężeniu 0,5% w czasie 15 min. z możliwością poszerzenia o spory w stężeniu 0,5% w czasie 30 min. Wymagane jest aby preparat posiadał dokumentację potwierdzającą skuteczność bójczą tj. badania fazy 2.2 dla B, F(zg. z EN 14561, EN 14562)oraz fazy 2.1 dla Tbc, V (zg. z EN 14348, EN 14476). Wymagana jest pozytywna opinia producenta sprzętu medycznego w zakresie tolerancji materiałowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny. Związki aktywne: NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych ph roztworu ok. 7. Spektrum działania: B,F,V ( Polio ), Tbc ( M. tuberculosis ) ppm stężenie aktywnego chloru w roztworze. Skuteczny wobec Cl. Difficile w wyższych stężeniach (badania przy wysokim obciążeniu erytrocytami baranimi).aktywny w obecności materiału biologicznego.postać: tabletki do 2,8g. Trwałość roztworu 24 godz. potwierdzona laboratoryjnie. Wymagane oznakowane miarki. Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych, w tym skażonych materiałem biologicznym oraz mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny min 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium EN 14348) V EN w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość Ilość Kanister 5 dm tabl g 1480 Cena jedn. opak. Vat% brutto Producent/ nazwa preparatu wszystkie nr katalogowe/

10 4 5 6 rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. IIA. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym wyrobów medycznych, bez zawartości aldehydów, fenoli i jego pochodnych, związków tlenowych oraz chloru. Spektrum- B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, VRE). czas działania do 15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Nie pozostawiający smug. Bardzo dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa. Lub preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F, V, (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut z możliwością stosowania w obecności pacjentów nie pozostawiający smug, bardzo dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność Kanister materiałowa, wyrób medyczny. 5 dm 3 42 Związki aktywne: NaDCC, postać tabletki jednofazowe umożliwiające przygotowanie mniejszej, niż 1 litr ilości roztworu roboczego), zawiera anionowe tenzydy myjące. Bez pochodnych benzenu i toluenu. Spektrum działania: B,F,V ( polio, Tbc (mycobacterium tuberculosis) Czas działania: 15 min. Max stężenie aktywnego chloru w roztworze 1000 ppm. (w wyższych stężeniach skuteczny wobec Cl. Difficile i B. Subtilis). Bez zapachu chloru 150 tabl. 300 Związki aktywne: propanol, 1 izopropanol, amfoteryczne związki dm 3 powierzchniowo czynne. Bez ze aldehydów, pochodnych fenolowych i spryskiwa QAV. Bezbarwny. czem 700 Spektrum działania: B,F,Tbc,V( HIV, HBV, Vaccinia, Adeno ) - 5 min. Spektrum działania: B,F, Rota wirus-1 min. Nie pozostawiający Kanister plam i zacieków 5 dm 3 30 Preparat bez aldehydów, myjącodezynfekcyjny do dezynfekcji powierzchni z poliwęglanów, pleksiglasu, płyt akrylowych, głowic USG. dozowanie w postaci pianki eliminującej mgłę aerozolową. 750 ml ze spryskiwacz em pianowym 48 Spektrum działania: B,F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Adeno) 7 Czas działania: do 5 min 8 Preparat na bazie alkoholi do dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego. Nie zawierający aldehydów, związków 1 dm 3 ze spryskiwa czem 322

11 amoniowych. Spektrum działania: B,F,V: Noro, Rota, Adeno, HBV,HCV,HIV do 2 minut. Nie pozostawiający plam i zacieków Preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek, bez związków amoniowych, aldehydów, pochodnych jodu. Spektrum działania: B,F,V: Rota, Adeno, Noro, HBV, HCV, HIV do 2 minut. Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 minuty. Możliwość zastosowania do inkubatorów, głowic USG.. Wyrób medyczny. Chusteczki o wymiarach 20cmx20cm do dezynfekcji głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova) w czasie do 1 minuty. Wyrób medyczny. Bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG Czas działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Noro) do 1 min. Tbc 15 min. Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji. Minimalny rozmiar 13 x 24 cm, spektrum i czas działania B,F,Tbc,V (HIV,HBV, HCV) do 1 minuty Chusteczki nasączone roztworem kwasu nadoctowego, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni, w tym sprzętu medycznego Czas działania i spektrum:b,tbc,f,v,s (w tym Clostridium difficile) w czasie do 5 minut Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) - do 1min Sporobójczy preparat na bazie nadwęglanu sodu do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Wymagane neutralne ph roztworu. 150 szt. chusteczek dm 3 ze spryskiwa czem szt. chusteczek szt. chusteczek 950 zawierające 90 szt. chusteczek szt. chusteczek ml ze spryskiwacz em 98 Puszka 160 g 58 Wiaderko 2 1,5 kg

12 17 Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum B, F,Tbc, V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium difficile). Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Aktywność roztworu roboczego przynajmniej 24 godz., potwierdzona laboratoryjnie. Ogółem: 200 tabl. 20 1) w Części VIII Termin i miejsce składania ofert, w ust. 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 3 czerwca 2016 r. do godz , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 6 czerwca 2016 r. do godz , 2) w Części XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert, w ust. 1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 3 czerwca 2016 r. o godz , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 6 czerwca 2016 r. o godz Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. Dnia r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie Zamawiającego

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 3 crwca 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, 01.03.2012 r. L.dz. SSM-XI-08/A/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia 05.04.2017

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 Kielce dn. 3.03.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 01.12.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/30/PN/14 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

PYTANIA do Zapytania Ofertowego

PYTANIA do Zapytania Ofertowego Łapy, 03.10.2016 r. SP ZOZ VII/170 /2016 Uczestnicy postępowania PYTANIA do Zapytania Ofertowego Dotyczy Zapytania Ofertowego - SP ZOZ VII/6/2016/ZO; Dostawa środków antyseptycznych i dazynfekcyjnych do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. preparatu 1.1 Enzymatyczno-tenzydowy preparat do mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją skuteczny w stęŝeniu do

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu CZMP

Dotyczy: Postępowania ZP/69/2016 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-54 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: malgorzata.siwicka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na: DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 20.05.2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne SPL/13/PN/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 C DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych

Pytania i odpowiedzi do: przetargu PN/06/05/17. Dostawa środków dezynfekcyjnych Szpital Giżycki Sp. z o.o. w restrukturyzacji 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41 Tel: 87/ 429-66-45, Fax: 87/ 429-66-30 e-mail: zaopatrzenie@zozgiz.pl strona internetowa: www.zozgiz.pl Giżycko, 17.05.2017

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 02.12.2015r. Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Część nr 1. Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. L.p. Charakterystyka preparatu 1.1 Lekko kwaśny ( ph ok. 5,0 5,2 ) niewysuszający środek do chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: 62073-2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d Piekary Śląskie 02.06.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 lutego 2015 roku A/ZP/SZP.251-6/15 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011 Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 20 Zał. nr 6/20 Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. Ilość cena VAT [%] Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13. Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Zamość, dnia 3 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 46/ / 13 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

DZp.Lap Rybnik, r.

DZp.Lap Rybnik, r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZp.Lap.80.2.2015 Rybnik, 10.03.2015 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 05.07.2013r.

Poznań, dnia 05.07.2013r. Poznań, dnia 05.07.2013r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ ZP-6-D/13 ZAŁ. NR DO SIWZ PAKIET NR 1 Lp. Opis preparatu Producent + nazwa handlowa preparatu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie OFERENCI dotyczy: Pytanie 1 dot. pakietu 1

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie   OFERENCI dotyczy: Pytanie 1 dot. pakietu 1 Stargard, dn. 17.10.2016 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego 11/n/do/2016 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych w podziale na 13 pakietów. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: dotyczy zakresu 9, poz. 22, 23. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 2: dotyczy zakresu 12, poz. 29, 30.

Pytanie 1: dotyczy zakresu 9, poz. 22, 23. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pytanie 2: dotyczy zakresu 12, poz. 29, 30. 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę środków dezynfekcyjnych..znak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ PN - 24/17/AT

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ PN - 24/17/AT Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ PN - 24/17/AT PAKIET NR 1 1. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający 2 alkohole, w tym etanol (za

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Część PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY l. p. 3 4 5 6 Opis preparatu Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Czas dezynfekcji chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do siedziby SP ZZOZ Szpitala w Iłży środków dezynfekcyjnych o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE

Warszawa, dnia r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE Warszawa, dnia 09.01.2017r. Nr sprawy SPZOZ.U.880/2016 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.03.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.03.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.03.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę preparatów dezynfekcyjnych oraz środków

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy 16 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91 ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00 Choroszcz, dn.

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Mycie i dezynfekcja rąk

Pakiet 1 Mycie i dezynfekcja rąk Pakiet 1 Mycie i dezynfekcja rąk Cena zużycie na Zakres Jednostka jednostkowa okres działania miary netto trwania Wartość netto Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, nie powodujący wysuszania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Cena jednostk. netto

Załącznik nr 5. Cena jednostk. netto Załącznik nr 5 Pakiet I Dezynfekcja i pielęgnacja skóry oraz rąk 3. Alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk: - na bazie chlorheksydyny lub czwartorzędowych związków amoniowych

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : 07.10.2014r

Wałcz dnia : 07.10.2014r Wałcz dnia : 07.10.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Kraków, 3 października 2016 r. Dotyczy: postępowania na Dostawę produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji. I. PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POSTĘPOWANIE A.I.271-22/16

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 I - Cezal II - Schulke III - Bialmed zestawienie w cenach netto Białystok Warszawa Biała Piska

Zestawienie ofert Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 I - Cezal II - Schulke III - Bialmed zestawienie w cenach netto Białystok Warszawa Biała Piska Cena 7430,40 Punkty przyznane za kategorię Pg 10 2. Gotowy,bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/10/17

Bardziej szczegółowo

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących)

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz endoskopowego sprzętu medycznego (również w ultradźwiękowych urządzeniach myjących) Nr sprawy 50/MW/2010 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały pozytywną opinię

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 38992-2008; data zamieszczenia: 26.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK Lp. Opis artykułu Nazwa. Ilość.. Brutto 1 2 3 4 Higieniczne mycie rąk Syntetyczny, płynny preparat na bazie laurylosiarczanów. ph 5,5, zawierający substancje

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.brutto za. Cena jedn.netto za opakowanie handlowe. Wartość netto za opakowania VAT % handlowe. opakowanie. handlowe

Cena jedn.brutto za. Cena jedn.netto za opakowanie handlowe. Wartość netto za opakowania VAT % handlowe. opakowanie. handlowe Załącznik, Część - Preparaty do dezynfekcji i mycia skóry, ran i błon śluzowych Lp. netto za za akowania Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Zawierający dichlorowodorek octenidyny.

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Nowy Targ 20.11.2017 rok Nasz znak: DL-271-18/17 WSZYSCY WYKONAWCY Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki, ul. Wieniecka 49, Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki, ul. Wieniecka 49, Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel Strona 1 z 11 Włocławek: DIZ-55-2011 DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Numer ogłoszenia: 232606-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko Pismo: Z.II.2300/Zp/14/2016/4 Nisko dnia: 29/03/2016 Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym na: Dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby...

Bardziej szczegółowo

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r.

DPZ/333/9PN/2015 Olsztyn, dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy preparatów

Bardziej szczegółowo

S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H

S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J W M Y Ś L E N I C A C H 32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205 sekretariat 37-20-670,

Bardziej szczegółowo

WSz II Tarnobrzeg, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

WSz II Tarnobrzeg, dnia r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WSz II.4.291.41.210.2017 Tarnobrzeg, dnia 18.07.2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

- podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae)

- podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae) ZAŁACZNIK NR 1 PAKIET NR 1 - Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, endoskopów. L.P - podane parametry spektrum działania i czasu odnoszą się do metodyki PZH(Polio, Mycobacterium tuberculosis, a nie M. terrae)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr VII. Wymogi zamawiającego dla preparatów myjących, myjącodezynfekcyjnych. I. Mycie i dezynfekcja powierzchni

Załącznik nr VII. Wymogi zamawiającego dla preparatów myjących, myjącodezynfekcyjnych. I. Mycie i dezynfekcja powierzchni 1 Załącznik nr VII Wymogi zamawiającego dla preparatów myjących, myjącodezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych. I. Mycie i dezynfekcja powierzchni 1. Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Oleśnica: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Numer ogłoszenia: 137198-2009; data zamieszczenia: 07.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

160 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia

160 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Pakiet nr I Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy: L.p Charakterystyka preparatu Zakres

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/30/12 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 2 lutego 2009 r. SzNSPZOZ. N-ZP-372-8/10 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę środków dezynfekcyjnych, Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące GRUPA I 1 Mycie i dezynfekcja narzędzi lekarskich i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z.o.o. RAZEM

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z.o.o. RAZEM ... pieczęć nagłówkowa SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z.o.o. Załącznik nr 2.2 PAKIET II: DEZYNFEKCJA 2 m-cy Specjalistyczne chusteczki do dezynfekcji zdrowej nienaruszonej

Bardziej szczegółowo

Golub-Dobrzyń, dn r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.

Golub-Dobrzyń, dn r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej. Golub-Dobrzyń, dn. 16.01.2018r. Numer sprawy: DTZ.382.2.2018 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej. W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa netto Pakiet nr Preparaty do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji rąk i skóry. L.p. Charakterystyka Zakres działania Opakowanie Ilość AXB=C % Kwota Vat sumę C+E= F Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. Znak: AE/ZP-27-105/08 Tarnów, 2008-11-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych. W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Zielona Góra, 17 maja 2013r. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pakietu nr 1b_środki dezynfekcyjne MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA

Dotyczy pakietu nr 1b_środki dezynfekcyjne MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Świebodzice, dnia 14.07.2016 Dotyczy: zaproszenia do złożenia propozycji cenowej w zakresie dostaw błon i odczynników RTG, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto Środki dezynfekcyjne Załącznik nr 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto Producent /kraj 1 2 3 4 Alkoholowy

Bardziej szczegółowo

Włocławek: DIZ Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: DIZ Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 of 9 2010-10-06 08:27 Włocławek: DIZ-65-2010 Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: 319926-2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2. Ilość na 24 m-c

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2. Ilość na 24 m-c Pakiet nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych. FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 Lp. Nr katalogowy Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka Nazwa asortymentu J m Ilość na 24 m-c Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?.

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?. Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

400 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia

400 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Pakiet nr I Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Przewidywana wielkość zamówienia na 24 miesięce: L.p Charakterystyka preparatu Zakres

Bardziej szczegółowo

Przetarg Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych. Załącznik nr 1. handlowa. preparatu. Nazwa

Przetarg Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych. Załącznik nr 1. handlowa. preparatu. Nazwa Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry i błon śluzowych Przetarg 2008 L.p Nazwa Wielkość Ilość opakowania Cena jednostkowa Wartość netto % VAT Wartość brutto netto 1. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r.

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA Preparaty w formie koncentratu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w profilaktyce szpitalnej. Posiadają szerokie spektrum działania. Dzięki

Bardziej szczegółowo