KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Zgierz, styczeń 2014 Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku

2 2 Zatwierdzam : Zgierz dn r. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO ZA OKRES 2013 ROKU Miniony 2013 rok uznać należy jako kolejny rok rozwoju polskiej motoryzacji. Specyfiką tego rozwoju jest znaczny import używanych pojazdów. Z danych uzyskanych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu wynika, że w 2013r na terenie powiatu zgierskiego zarejestrowanych zostało10804 pojazdów. W większości są to pojazdy używane, dziesięcioletnie i starsze, w różnym stanie technicznym. Obecnie na terenie powiatu zgierskiego zarejestrowanych jest pojazdów, co w porównaniu do ogólnej liczby ponad 161 tys. mieszkańców stanowi ok. 4 pojazdy na 5 osób. Szybki wzrost ilości pojazdów na drogach, bez równoległej rozbudowy infrastruktury drogowej, remontów istniejących dróg powoduje, że wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach realizacji Strategii Łódzkiej Policji podejmowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych polegających na propagowaniu bezpiecznego poruszania się po drogach uczestników ruchu jak również działań dyscyplinujących, ukierunkowanych głównie na zwalczanie przypadków kierowania pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu, jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przekraczania dozwolonej prędkości oraz wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W wyniku podejmowanych wzmożonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa odnotowano spadek zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu zgierskiego, co wyraża się ogólnym spadkiem ilości wypadków i kolizji drogowych. Ogółem 2013 roku odnotowano 1311 zdarzeń drogowych, w tym 187 wypadków i 1124 kolizji drogowych. W wypadkach tych 17 osób poniosło śmierć, a 232 doznały obrażeń ciała. Zanotowano 15 wypadków z ofiarami śmiertelnymi (wzrost o 25 %). I. Ilość zdarzeń drogowych na terenie powiatu zgierskiego w 2013 roku. Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje (17 piesi 7,7 %) (31 piesi 14,1 %) (17 piesi 9,1 %) spadek / wzrost % - 15,0 % - 19,1 % - 15,0 % - 5,9 % Spadek ilości kolizji drogowych, ilość wypadków i ich skutków, wzrost natomiast ilość wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

3 3 II. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KPP w Zgierzu za lata roku Lp Gmina wypadki zabici ranni kolizje Zgierz - miasto Zgierz - gmina Aleksandrów Łódzki Ozorków Głowno Stryków Parzęczew RAZEM Spadek wartości w wszystkich przedstawionych kategoriach III. Zestawienie ilości zdarzeń drogowych z podziałem na zmiany, w latach roku Zmiana godz godz godz Ilość zdarzeń drogowych Ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany Ilość zdarzeń drogowych Procentowa ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany ,2 % 41,7 % 43,6 % ,2 % 47,2 % 46,0 % ,6 % 11,1 % 10,4 % 1311 Σ = 100% Z analizy pierwszej części powyższej tabeli wynika, że najbardziej zagrożoną pod kątem powstawania zdarzeń drogowych jest II zmiana. W godz. 14:00 22:00 w 2013 r. doszło do największej ilości zdarzeń drogowych. Również w trakcie I zmiany w godz. od doszło do wielu zdarzeń drogowych.. W godz doszło do blisko 90 % zdarzeń drogowych.

4 4 IV. Główni sprawcy zdarzeń drogowych, przyczyny ich powstawania. Analogicznie do lat ubiegłych, kierujący stanowią największą grupę sprawców wypadków drogowych, a także ich ofiar. Dokładnie odzwierciedlone jest to na poniższych tabelach i wykresie. Ogólne przyczyny zdarzeń drogowych Współwina uczestników ruchu WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE Wzrost/ Wzrost/ Wzrost/ spadek spadek spadek % % % , , , ,4 Z innych przyczyn , , , ,3 Z winy kierującego , , , ,1 Z winy pieszego , , , ,7 OGÓŁEM , , , ,9 Wzrost/ spadek % Jak wynika z powyższej tabeli, zdecydowaną większość wypadków drogowych (86,0%) spowodowali kierujący pojazdami. Śmierć w nich odniosło 88,2% wszystkich ofiar, a około 86,6% zostało rannych. Udział poszczególnych grup uczestników ruchu wśród sprawców wypadków przedstawia poniższy wykres. Sprawcy zdarzeń drogowych powiat zgierski 2013 rok Z winy pieszego Z winy kierującego Z innych przyczyn Współwina uczestników

5 5 Porównując 2013 rok do 2012 roku obserwujemy zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych oraz ilości osób zabitych i rannych. Zmalało zagrożenie ze strony kierujących pojazdami. Zmalała również liczba zdarzeń drogowych spowodowana współwiną uczestników. Zmalała znacznie ilość wypadków spowodowanych przez pieszych, przy jednoczesnym wzroście liczby odnotowanych kolizji. Wśród pieszych, w dalszym ciągu wśród przyczyn dominuje nieostrożne wejście przed jadący pojazd. Dopiero kolejną z przyczyn jest przechodzenie jezdni w miejscu do tego nie dozwolonym. Liczba ofiar śmiertelnych w skutek niewłaściwego zachowania się pieszych na drodze to 1 osoba, co stanowi aż 5,9 % wszystkich ofiar śmiertelnych. Główną przyczyną wypadków drogowych z winy kierującego jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 31,5 % wypadków ). Następną jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych ( 12,3 % ) i niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu ( 11,2 % ). Główną przyczyną kolizji drogowych z winy kierującego jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 20,5 % wypadków ). Następną jest niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami ( 19,7 % ) Przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierującego WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE Wzrost Wzrost Wzrost Wzrost/ / / / spadek spadek spadek spadek Niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych , , , , , , , ,4 Nieprawidłowe skręcanie , , , ,0 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , , ,2 Nieudzielenie , , , ,5 pierwszeństwa pieszemu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami , , , , , , , ,3 Wjazd przy czerwonym świetle , , , ,6 Pozostałe OGÓŁEM , , , , , , , ,9

6 Główne przyczyny wypadków drogowych powiat zgierski 2013 rok Niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszy ch Nieprawidłowe skręcanie Nieprawidłowe wy przedzanie Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Wjazd przy czerwony m świetle Pozostałe V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków i kolizji drogowych na terenie powiatu zgierskiego. Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych Kierujący Piesi Wyeliminowani z ruchu nietrzeźwi kierujący (bez spowodowania zdarzenia drogowego) Ruch drogowy ROK Wypadki Zabici Ranni Kolizje Wypadki Zabici Ranni Kolizje Ogółem Spadek/wzrost % 0,0-100,0-40,0-17,9-42,9 0,0-42, ,0 + 1,8 % + 2,2 %

7 Ogółem Ruch drogowy VI. Czas występowania wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Zmiana godz godz godz Ilość wypadków śmiertelnych Procentowa ilość zdarzeń drogowych Ilość ofiar (zabici) Procentowa ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany podczas zmiany Najbardziej zagrożonym okresem doby, w którym odnotowano największą liczbę wypadków z ofiarami śmiertelnymi jest przedział pomiędzy godziną 06:00 a 14:00. Na I zmianie zaistniało 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Niemal równie niebezpieczna jest II zmiana, od godz do 22:00, w tym okresie zaistniało 7 wypadów ze skutkiem śmiertelnym. Na III zmianie nie odnotowano wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku tych wypadków śmierć poniosło 17 osób a kolejne 15 zostało rannych.

8 8 Wypadki ze skutkiem śmiertelnym w rozbiciu na zmiany lata godz godz godz VII. Ofiary wg rodzaju użytkowników dróg. W 2013 roku, podobnie do lat ubiegłych najbardziej zagrożoną grupą użytkowników dróg okazali się użytkownicy samochodów osobowych. Aż w 11 przypadkach sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym byli kierujący pojazdami osobowymi. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 13 osób a 13 zostało rannych. Piesi byli sprawcami 1 wypadku śmiertelnego. Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia przedstawia poniższa tabela i wykres. Rodzaj sprawcy Motorowerzyści Liczba wypadków Liczba zabitych Piesi 1 1 Rowerzyści 2 2 Użytkownicy autobusów Użytkownicy ciągników Użytkownicy innych pojazdów Użytkownicy motocykli Liczba rannych Użytkownicy samochodów ciężarowych Użytkownicy samochodów osobowych Użytkownicy tramwajów Inne przyczyny OGÓŁEM

9 9 Sprawcy wypadków ze skutkiem śmiertelnym powiat zgierski 2013 rok Użytkownicy samochodów osobowych Rowerzyści Piesi Inne przyczyny Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych VIII. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym wg kategorii dróg. W 2013 roku najwięcej wypadków drogowych, 46,7 %, miało miejsce na drogach krajowych. Co trzeci wypadek miał miejsce na drogach powiatowych Na drogach gminnych odnotowano 20 % ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nie odnotowano wypadku śmiertelnego na drogach wojewódzkich. Dokładne dane w rozbiciu na kategorie dróg przedstawia poniższa tabela i wykres. Rodzaj drogi Ilość wypadków Ofiary śmiertelne Ranni Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi gminne RAZEM Wypadki ze skutkiem śmiertelnym, w edług kategorii drogi Drogi wojewódzkie Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi gminne Ranni Ofiary śmiertelne Ilość wypadków

10 IX. Najbardziej zagrożone odcinki dróg. W rozbiciu na lata 2011, 2012, W 2013 roku, 78,6 % wypadków drogowych odnotowano na obszarze zabudowanym. Jedynie 21,4 % zaistniało na obszarze niezabudowanym. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej. Rok WYPADKI ZABICI RANNI niezabudowany zabudowany niezabudowany zabudowany niezabudowany zabudowany Wypadki według miejsca zdarzenia powiat zgierski obszar niezabudowany obszar zabudowany X. Wyniki pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Zgierz. zastosowane środki prawne. Rok Ogółem w tym MK Wnioski Pouczenia Spadek/wzrost % + 5,0 % +6,7 % - 1,0 % - 5,4 %

11 11 - ujawniono nietrzeźwych kierujących. w tym ROK OGÓŁEM 178a a Spadek/wzrost% + 2,2 % - 23,8 % + 11,8 % - 30,5 % + 105,2 % Nietrzeźwi kierujący powiat zgierski lata a 178a XI. Ocena efektywności pracy Policji, zgodnie z Priorytetami Komendanta Głównego Policji, za 2013 rok ( ocena mierników). Priorytet II Zadanie 1 - Miernik nr 8 Zwiększenie liczby Policjantów RD pełniących służbę bezpośrednio na drodze: Miernik zakłada, utrzymanie lub zwiększenie procentowego udziału policjantów, faktycznie pełniących służbę na drodze. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w 2013 roku osiągnęła wynik 39,70 %. Jednostki, które nie osiągnęły 40% udziału w służbie bezpośrednio na drodze, zobowiązane są osiągnąć wzrost o 2%. Miernik na 2013 r. został określony przez KWP dla jednostki na poziomie : 41,7 % Natomiast WRD KPP w Zgierzu za 2013r. osiągnął: 56,7 %

12 Miernik wykonany. 12 Priorytet II Zadanie 2 - Miernik nr 9 Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych, a efektywność zastosowanych środków prawnych w stosunku do pieszych: Procentowy udział pieszych w spowodowanych wypadkach drogowych winien być niższy o 3 % od procentowego udziału środków prawnych zastosowanych wobec pieszych. Na ogólną liczbę 187 wypadków drogowych, piesi byli sprawcami 17 wypadków drogowych - 9,1 %. Na ogólną liczbę środków prawnych, wobec pieszych zastosowano ,6 % Procentowy udział pieszych w spowodowanych wypadkach drogowych jest niższy o ponad 3% od zastosowanych środków prawnych wobec pieszych. Miernik wykonany Priorytet I Zadanie 2 - Miernik nr 3 Czas reakcji na zdarzenie: W celu miernika, Policjanci mają obowiązek podjęcia czynności na miejscu interwencji, w jak najszybszym czasie. W terenie miejski, należało podjąć interwencję w czasie nie dłuższym niż 13 min. 25 sek., natomiast w terenie wiejskim 14 min. 17 sek. Okres Ilość interwencji TEREN MIEJSKI Wskaźnik czasu reakcji Ocena (13,25 min.) Ilość interwencji TEREN WIEJSKI Wskaźnik czasu reakcji Ocena (14,17 min.) V --- V rok :34 V :03 V Okres Ilość interwencji Powiat zgierski Wskaźnik czasu reakcji Ocena V rok :03 V Średni czas reakcji na terenie miejskim uzyskany przez funkcjonariuszy KPP w Zgierzu w 2013 roku wyniósł 7: 34 min., natomiast na terenie wiejskim 12:03. Średni czas reakcji w 2013 roku wyniósł 8:03 min.

13 Miernik wykonany 13 XII. Ocena efektywności pracy Policji, zgodnie z Priorytetami Lokalnymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, za 2013 rok ( ocena mierników). Priorytet I Zadanie 5 - Miernik nr 2 Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych / ilość ujawnionych nietrzeźwych Porównuje się analogiczne okresy z dwóch lat. Elementami składowymi porównania są: ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących i ilość zdarzeń drogowych spowodowana przez nietrzeźwych kierujących. Policjanci Wydziału Ruchu drogowego ujawnili w 2013 roku 640 nietrzeźwych kierujących. W analogicznym okresie 2012 roku ujawniono 626 nietrzeźwych kierujących. Wzrost o ok. 2,2 %. Nastąpił spadek ilości zdarzeń drogowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, z 66 zdarzeń w 2012 roku do 56 w 2013 roku. Spadek o ok. 15,2 %. XIII. Wykorzystanie czasu służby przez policjantów ruchu drogowego. Rodzaj czynności Czas (w godzinach) Nadzór/kontrola ruchu na trasie 22416:00 Ręczne kierowanie ruchem drogowym 142:30 Obsługa zdarzeń drogowych i sporządzanie dokumentacji 4295:00 Zabezpieczanie imprez 321:30 Pilotaże lub inne zad. specjalne 138:00 Działalność profilaktyczna 12:00 Udział w rozprawach 78:00 Sporządzanie dokumentacji służbowej 3079:30 Inne czynności związane z b.r.d. 4152:00 Inne czynności nie związane z b.r.d. 1957:30 RAZEM 36592:00

14 14 Czas pracy funkcjonariuszy WRD KPP Zgierz 2013 rok Nadzór/kontrola ruchu na trasie Ręczne kierowanie ruchem drogow ym 3079,30 12,00 78,00 138,00 321, , ,00 142, , ,00 Obsługa zdarzeń drogow ych i sporządzanie dokumentacji Zabezpieczanie imprez Pilotaże lub inne zad. specjalne Działalność profilaktyczna Udział w rozprawach Sporządzanie dokumentacji służbow ej Inne czynności związane z b.r.d. Inne czynności nie związane z b.r.d. XIV. Zestawienie sił ruchu drogowego WRD KPP- Zgierz skierowanych do służby patrolowej w 2013 roku. W analogicznym okresie wydarzyło się 1311 zdarzeń drogowych, z czego : 43,6 % na I zmianie w godz ,9 % na II zmianie w godz ,5 % na III zmianie w godz Śmierć na skutek wypadku poniosło 17 osób. 47,0 % na I zmianie w godz ,0 % na II zmianie w godz ,0 % na III zmianie w godz Obrażeń ciała doznało 232 osób: 44,0 % na I zmianie w godz ,5 % na II zmianie w godz ,5 % na III zmianie w godz Biorąc pod uwagę powyższe dane statystyczne należy stwierdzić, że planowanie służby na poszczególnych zmianach było prawidłowe, proporcjonalnie adekwatne do występującego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

15 Absencja wyniosła 4381 służb, z których: 3032 to dni wolne od służby 833 urlopy 516 zwolnienia lekarskie 0 doskonalenie zawodowe 2 inne ( delegowani do pełnienia służby w innej jednostce ) 15 XV. Wykorzystanie radiowozów służbowych wyposażonych w videorejestrator w 2013 r. Alfa Romeo Ford Modeno Kia Ceed HPF W002 EL 853 EU EZG 17 AF 1 Liczba ujawnionych wykroczeń Liczba nałożonych MK MK na kwotę zł zł 3 Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie Liczba pouczeń Łączny efektywny czas pracy urządzenia (w godz.) 1210: : :00 6 Liczba przejechanych kilometrów Przerwy w pracy radiowozu z powodu napraw i konserwacji ( w dniach ) Przerwy w pracy video-rejestratora z powodu napraw i konserwacji ( w dniach ) Ocena: średnia ilość wykroczeń ujawnionych na 1 h efektywnej pracy (powyżej 1,6) poz. 1 / poz. 5 1,5 1,5 1,55 Ocena: średnia ilość przejechanych kilometrów na 1 ujawnione wykroczenie (poniżej 15,6) poz. 6 / poz. 1 8,98 11,03 11,23 XVI. DZIAŁANI PROFILAKTYCZNE, PODEJMOWENE PRZEZ WRD KPP W ZGIERZU Wypowiedzi do mediów i środków masowego przekazu 261 Pogadanki wraz z zajęciami praktycznymi 30 Uczestników pogadanek i spotkań 1549 Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w 2013 roku przeprowadzili 30 pogadanki miedzy innymi z przedszkolakami i uczniami szkół z terenu powiatu zgierskiego, rodzicami uczniów, w których uczestniczyło 1549 osób. Tematem pogadanek były przepisy ruchu drogowego. Poruszano również tematykę związaną szeroko rozumiany, bezpieczeństwem nie tylko w ruchu drogowym ale również poza nim m.in. jak się zachować w sytuacji częstowania przez nieznaną osobę słodyczami lub innymi podobnymi rzeczami, co zrobić gdy puka nieznajomy do drzwi, itp.). Omówiono

16 16 przepisy oraz konsekwencje wynikające z prawa w stosunku do braku nadzoru nad dziećmi przez rodziców jak i konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zachowania się dzieci i młodzieży. W ramach Bezpiecznych Ferii 2013 przeprowadzono 3 pogadanki z dziećmi i młodzieżą. 20 kwietnia 2013 roku przeprowadzono powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym uczestniczyło szkoły z powiatu zgierskiego (szkoły podstawowe i gimnazja). Najlepsze drużyny z w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych reprezentowały KPP na turnieju wojewódzkim rozgrywającym się w Łodzi 24 kwietnia 2013 roku przeprowadzono spotkanie pogadankę z rodzicami młodzieży gimnazjum i liceum w Głownie. 06 maja 2013 roku przeprowadzono Dzień Bezpieczeństwa w RD gdzie spotykano się z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzano krótkie pogadanki w których również uczestniczyła TV Centrum. 15 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu uczestniczono w konkursie Jestem uczestnikiem ruchu drogowego. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny ze Szkół Podstawowych w mieście Zgierzu. Dzieci rozwiązywały różnego rodzaju zadania związane z szeroko-rozumianym bezpieczeństwem oraz była zorganizowana jazda po torze rowerowym. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. W dniu 25 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas Festynu dzieci dowiadywały się jak prawidłowo poruszać się po drodze rowerem i miały okazje skorzystać z objazdowego miasteczka ruchu drogowego, każde dziecko otrzymywało upominek związany z bezpieczeństwem. W dniu 07 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas Festynu dzieci dowiadywały się jak prawidłowo poruszać się po drodze rowerem oraz jako osoba piesza. Mogły skorzystać z mobilnego miasteczka ruchu drogowego, każde dziecko otrzymywało upominek związany z bezpieczeństwem. W dniu 11 czerwca 2013 na zaproszenie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu uczestniczyliśmy w imprezie integracyjnej dla dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno wychowawczych z terenu powiatu zgierskiego zorganizowanej na Źródliskach. Młodzież uczestniczyła najpierw w biegu na orientacje, następnie było zorganizowane liczne gry i konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Duża atrakcja był sprzęt policyjny jak, który można było dotknąć taka forma rekreacji i wypoczynku dała dużą radość niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. 14 września 2013 r. odbył się piknik rodzinny Radio Zet Gold w którym uczestniczyły dzieci i dorośli. Odbyła się krótka pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy festynu mogli zaznajomić się ze sprzętem policyjnym oraz mogli dowiedzieć się na temat przepisów ruchu drogowego i ich zmian. W grudniu miłe chwile przeżywały dzieci a związane to było z akcją w dniu 6.XII skierowaną do uczniów szkół na terenie powiatu zgierskiego pn. MIKOŁAJ NA DRODZE.. Akcja była przeprowadzona wspólnie z WORD w Łodzi. Wraz z Mikołajem na pokładzie radiowozu odwiedzaliśmy tereny niedaleko szkół gdzie najczęściej dzieci poruszają się po drogach. Dzieci rozmawiały z Mikołajem. Za poprawną odpowiedź, na pytanie z tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa były otrzymywały nagrody. Ponadto podczas roku szkolnego jak i ferii czy wakacji policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą w szkołach jak i miejscach wypoczynku prowadząc zajęcia z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko. Podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły policjanci wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej odwiedzali szkoły i przedszkola prowadząc pogadanki z wychowankami tych placówek. Podczas tych spotkań dzieci otrzymywały elementy odblaskowe dzięki którym będą widoczne na drodze. Policjanci w ciągu całego roku 2013 podczas różnego rodzaju akcji przeprowadzanych na terenie powiatu zgierskiego rozdawali elementy odblaskowe i oświetleniowe niechronionym uczestnikom, ruchu drogowego w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych z pieszymi jak i rowerzystami. Miejmy nadzieje, że każda akcja i każde spotkanie z Policjantami, dziećmi jak i rodzicami, sprzyja poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i wywoła u nich większą świadomość dotyczącą czyhających niebezpieczeństw.

17 17 XVII. DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY WRD KPP ZGIERZ W 2013 ROKU W ramach działań przeprowadzono: Akcji pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki 61 Załącznik I Akcji pod kryptonimem Niechronieni 48 Załącznik II Akcji pod kryptonimem Prędkość 45 Załącznik III Wnioski : - zanotowano spadek ilości wypadków i kolizji drogowych oraz ich skutków, - niezmienioną ilość wypadków i spadek ilości kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących przy jednoczesnym przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ze strony policjantów, - spadek ilości wypadków i wzrost ilości kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych, - wzrost ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym o 25 % (z 12 do 15), - jedną z przyczyn zaistnienia zdarzeń drogowych było uruchomieniem autostrady przebiegającej przez teren powiatu zgierskiego co wiąże się z oddaniem do użytku trzech węzłów wjazdowych na autostradę z dróg krajowych nr 91 w miejscowości Emilia, 14, 71 w miejscowości Stryków oraz drogi wojewódzkiej nr 702 w miejscowości Leonów oraz przebudową dróg krajowych nr 14 i 71 oraz drogi wojewódzkiej nr 708, - wzrost o 1,8 % wyeliminowanych z ruchu nietrzeźwych kierujących, wzrost o 2.2 % nietrzeźwych wykrytych przez funkcjonariuszy WRD KPP w Zgierzu, - wzrost o 5,0 % zastosowanych sankcji prawnych, przy jednoczesnym spadku ilości pouczeń o 5,4 %, - mając na celu dalsze ograniczenie ilości zdarzeń na terenie miasta Zgierza w dyslokacji służby należy zwrócić szczególną uwagę na ciągi dróg krajowych nr 91, 14, 71 i 72, z nasileniem na drogę K 14 i 91 - do służby na terenie miasta Zgierza najczęściej kierować patrole z zadaniami oddziaływania prewencyjnego na uczestników ruchu drogowego w miejscach najbardziej zagrożonych wypadkowością ze szczególnym zwróceniem uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego, - w I kwartale 2014 roku policjantów kierować do służby zgodnie z grafikiem zagrożeń opracowanym na podstawie analizy kwartalnej, - wzmóc represje w stosunku do uczestników ruchu popełniających wykroczenia będące głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych ( kierujący niewłaściwe przejeżdżanie przejść dla pieszych, przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, natomiast piesi przechodzenie jezdni przy czerwonym świetle i w miejscu zabronionym oraz niewyznaczonym), - w celu utrzymania wysokiej ujawnialności nietrzeźwych kierujących należy poddawać kontrolnemu badaniu stanu trzeźwości jak największą liczbę kierujących, oraz przeprowadzać wzmożone kontrole kierujących na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu (NARKOTYKÓW ), - należy przyjąć zasadę, aby kontrolnemu badaniu trzeźwości poddać każdego legitymowanego kierującego pojazdem, - kontynuować działania pod kryptonimem Niechronieni ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, - kontynuować działania profilaktyczne i propagandowe. Utrzymywać kontakty z mediami, szkołami i innymi instytucjami, - w celu zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych z tytułu przekraczania dozwolonej prędkości należy maksymalnie wykorzystywać pojazdy służbowe wyposażone w videorejestrator - podczas akcji TRZEŹWOŚĆ I NARKOTYKI oraz Trzeźwy poranek zadaniować policjantów w oparciu o następujące założenia : poddawanie kontrolnemu badaniu stanu trzeźwości jak największą liczbę kierujących, badania stanu trzeźwości należy przeprowadzać w oparciu o zasady zawarta w 5 Zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w miarę możliwości wykorzystywać radiowozy nieoznakowane, których załogi będą miały za zadanie penetrację rejonów wokół wyznaczonych punktów kontroli trzeźwości,podejmować współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu polegającą na przekazywaniu informacji o planowanych działaniach, - opracować na własne potrzeby i wdrożyć do realizacji przesłane z WRD KWP Łódź programy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w takich zagadnieniach jak PRĘDKOŚĆ, ALKOHOLI I NARKOTYKI, NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO. Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku

18 Załącznik I 18 Plan Taktyczny Alkohol i Narkotyki 2013 rok KPP Zgierz "ALKOHOL I NARKOTYKI" liczba punktów kontrolnych w których prowadzono działania liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba przebadanych kierujących art KW ALKOHOL liczba ujawnionych kierujących art KW art.178a 1 KK art.178a 2 KK liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania liczba przebadanych kierujących NARKOTYKI liczba ujawnionych kierujących liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania Liczba ujawnionych przestępstw z art. 244 kk Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków liczba wypadków liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu liczba zabitych w wypadkach z poz.17 liczba rannych w wypadkach z poz.17 Liczba ujawnionych naruszeń niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących przez pasażerów nieprawidłowego przewożenia dzieci 1/ SUMA

19 Załącznik II 19 Plan Taktyczny Niechronieni 2013 rok KPP Zgierz Nazwa jednostki Liczba zaangażowanych policjantów Ruchu drogowego innych Liczba ujawnionych wykroczeń, popełnionych przez: kierujących pojazdami silnikowymi nieustąpienie pierszeństwa przejazdu nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych inne Kierujących rowerami nieprawidłowe oświetlenie jazda wzdłuż przejść dla pieszych inne niestosowanie się do sygnalizacji Pieszych przechodzenie w miejscach niedozwolonych inne Wnioski do Sądu Grodzkiego kierujących pojazdami silnikowymi Mandaty karne Zastosowane środki prawne wobec: Pouczenia Kierujących rowerami Wnioski do Sądu Grodzkiego Mandaty karne Pouczenia Wnioski do Sądu Grodzkiego Pieszych Mandaty karne Pouczenia KPP Zgierz

20 Załącznik III 20 Plan Taktyczny Prędkość 2013 rok KPP Zgierz Lp. Działania PRĘDKOŚĆ KPP Zgierz liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba skontrolowanych pojazdów Pomiar z wykorzystaniem RMP i videorejestratorów liczba ujawnionych przekroczeń prędkości ogółem liczba nałożonych mandatów karnych liczba RMP użytych w działaniach liczba videorejestratorów użytych w działaniach łączny czas pracy RMP i videorejestratorów liczba przekroczeń prędkości popełniona pojazdami zarejestrowanymi za granicą Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków liczba wypadki ogółem zabici ranni wypadki z powodu niedostosowania prędkości jazdy liczba zabici ranni Liczba ujawnionych naruszeń Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących przez pasażerów nieprawidłowe przewożenie dzieci :30 h Opracowano na bazie danych SEWIK z dnia 24/01/2014 r. opracował: Piotr Chojnacki Specjalista w WRD KPP w Zgierzu

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I N F O R M A C J A o stanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie działalności policji ruchu drogowego województwa pomorskiego w 2015 roku STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 216 ROKU 2 W sierpniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 125 wypadków drogowych (o 5 więcej niż w sierpniu 215 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w RADOMIU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO A N A L I Z A STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA OBSZARZE KWP zs. w RADOMIU 2015 rok Radom, luty 2016 SPIS TREŚCI I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w Radomiu Wydział Ruchu Drogowego BIULETYN INFORMACYJNY SŁUŻBY RUCHU DROGOWEGO STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2016 Wrzesień 2016 1 I. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Z danych

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROCZNA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ANALIZA ROCZNA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Akceptuję W Y D Z I A Ł R U C H U D R O G O W E G O K O M E N D Y S T O Ł E C Z N E J P O L I C J I ANALIZA ROCZNA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 216 ROK WARSZAWA, LUTY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie Działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego w ramach realizowania regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku Program profilaktyczno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 216 ROKU 2 W październiku 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 13 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w październiku 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 26 kwietnia 2012 1 Fakty a mity Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Wypadki drogowe w Warszawie 2500 w ach 2004 2013 2063 2075 2000 1500 1000 1819 1534 1881 1671 1707 1708 1560 1467 1130

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w grudniu 2016 roku doszło do: 2 965 wypadków drogowych, w których 288 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu Wejherowskiego W okresie od 01 stycznia 2013 do 30 września 2013r. na drogach powiatu wejherowskiego zaistniało 993 zdarzeń drogowych, w tym 137

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Trzeźwy kierowca - program prewencyjno-profilaktyczny w województwie zachodniopomorskim na rzecz podnoszenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu leszczyńskiego w pierwszym półroczu 2013 roku Komendant Miejski Policji w Lesznie insp. Henryk Kasiński Komenda Miejska Policji w Lesznie

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo