KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Zgierz, styczeń 2014 Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku

2 2 Zatwierdzam : Zgierz dn r. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO ZA OKRES 2013 ROKU Miniony 2013 rok uznać należy jako kolejny rok rozwoju polskiej motoryzacji. Specyfiką tego rozwoju jest znaczny import używanych pojazdów. Z danych uzyskanych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu wynika, że w 2013r na terenie powiatu zgierskiego zarejestrowanych zostało10804 pojazdów. W większości są to pojazdy używane, dziesięcioletnie i starsze, w różnym stanie technicznym. Obecnie na terenie powiatu zgierskiego zarejestrowanych jest pojazdów, co w porównaniu do ogólnej liczby ponad 161 tys. mieszkańców stanowi ok. 4 pojazdy na 5 osób. Szybki wzrost ilości pojazdów na drogach, bez równoległej rozbudowy infrastruktury drogowej, remontów istniejących dróg powoduje, że wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach realizacji Strategii Łódzkiej Policji podejmowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych polegających na propagowaniu bezpiecznego poruszania się po drogach uczestników ruchu jak również działań dyscyplinujących, ukierunkowanych głównie na zwalczanie przypadków kierowania pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu, jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przekraczania dozwolonej prędkości oraz wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W wyniku podejmowanych wzmożonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa odnotowano spadek zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu zgierskiego, co wyraża się ogólnym spadkiem ilości wypadków i kolizji drogowych. Ogółem 2013 roku odnotowano 1311 zdarzeń drogowych, w tym 187 wypadków i 1124 kolizji drogowych. W wypadkach tych 17 osób poniosło śmierć, a 232 doznały obrażeń ciała. Zanotowano 15 wypadków z ofiarami śmiertelnymi (wzrost o 25 %). I. Ilość zdarzeń drogowych na terenie powiatu zgierskiego w 2013 roku. Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje (17 piesi 7,7 %) (31 piesi 14,1 %) (17 piesi 9,1 %) spadek / wzrost % - 15,0 % - 19,1 % - 15,0 % - 5,9 % Spadek ilości kolizji drogowych, ilość wypadków i ich skutków, wzrost natomiast ilość wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

3 3 II. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KPP w Zgierzu za lata roku Lp Gmina wypadki zabici ranni kolizje Zgierz - miasto Zgierz - gmina Aleksandrów Łódzki Ozorków Głowno Stryków Parzęczew RAZEM Spadek wartości w wszystkich przedstawionych kategoriach III. Zestawienie ilości zdarzeń drogowych z podziałem na zmiany, w latach roku Zmiana godz godz godz Ilość zdarzeń drogowych Ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany Ilość zdarzeń drogowych Procentowa ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany ,2 % 41,7 % 43,6 % ,2 % 47,2 % 46,0 % ,6 % 11,1 % 10,4 % 1311 Σ = 100% Z analizy pierwszej części powyższej tabeli wynika, że najbardziej zagrożoną pod kątem powstawania zdarzeń drogowych jest II zmiana. W godz. 14:00 22:00 w 2013 r. doszło do największej ilości zdarzeń drogowych. Również w trakcie I zmiany w godz. od doszło do wielu zdarzeń drogowych.. W godz doszło do blisko 90 % zdarzeń drogowych.

4 4 IV. Główni sprawcy zdarzeń drogowych, przyczyny ich powstawania. Analogicznie do lat ubiegłych, kierujący stanowią największą grupę sprawców wypadków drogowych, a także ich ofiar. Dokładnie odzwierciedlone jest to na poniższych tabelach i wykresie. Ogólne przyczyny zdarzeń drogowych Współwina uczestników ruchu WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE Wzrost/ Wzrost/ Wzrost/ spadek spadek spadek % % % , , , ,4 Z innych przyczyn , , , ,3 Z winy kierującego , , , ,1 Z winy pieszego , , , ,7 OGÓŁEM , , , ,9 Wzrost/ spadek % Jak wynika z powyższej tabeli, zdecydowaną większość wypadków drogowych (86,0%) spowodowali kierujący pojazdami. Śmierć w nich odniosło 88,2% wszystkich ofiar, a około 86,6% zostało rannych. Udział poszczególnych grup uczestników ruchu wśród sprawców wypadków przedstawia poniższy wykres. Sprawcy zdarzeń drogowych powiat zgierski 2013 rok Z winy pieszego Z winy kierującego Z innych przyczyn Współwina uczestników

5 5 Porównując 2013 rok do 2012 roku obserwujemy zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych oraz ilości osób zabitych i rannych. Zmalało zagrożenie ze strony kierujących pojazdami. Zmalała również liczba zdarzeń drogowych spowodowana współwiną uczestników. Zmalała znacznie ilość wypadków spowodowanych przez pieszych, przy jednoczesnym wzroście liczby odnotowanych kolizji. Wśród pieszych, w dalszym ciągu wśród przyczyn dominuje nieostrożne wejście przed jadący pojazd. Dopiero kolejną z przyczyn jest przechodzenie jezdni w miejscu do tego nie dozwolonym. Liczba ofiar śmiertelnych w skutek niewłaściwego zachowania się pieszych na drodze to 1 osoba, co stanowi aż 5,9 % wszystkich ofiar śmiertelnych. Główną przyczyną wypadków drogowych z winy kierującego jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 31,5 % wypadków ). Następną jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych ( 12,3 % ) i niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu ( 11,2 % ). Główną przyczyną kolizji drogowych z winy kierującego jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 20,5 % wypadków ). Następną jest niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami ( 19,7 % ) Przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierującego WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE Wzrost Wzrost Wzrost Wzrost/ / / / spadek spadek spadek spadek Niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych , , , , , , , ,4 Nieprawidłowe skręcanie , , , ,0 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , , ,2 Nieudzielenie , , , ,5 pierwszeństwa pieszemu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami , , , , , , , ,3 Wjazd przy czerwonym świetle , , , ,6 Pozostałe OGÓŁEM , , , , , , , ,9

6 Główne przyczyny wypadków drogowych powiat zgierski 2013 rok Niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszy ch Nieprawidłowe skręcanie Nieprawidłowe wy przedzanie Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Wjazd przy czerwony m świetle Pozostałe V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków i kolizji drogowych na terenie powiatu zgierskiego. Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych Kierujący Piesi Wyeliminowani z ruchu nietrzeźwi kierujący (bez spowodowania zdarzenia drogowego) Ruch drogowy ROK Wypadki Zabici Ranni Kolizje Wypadki Zabici Ranni Kolizje Ogółem Spadek/wzrost % 0,0-100,0-40,0-17,9-42,9 0,0-42, ,0 + 1,8 % + 2,2 %

7 Ogółem Ruch drogowy VI. Czas występowania wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Zmiana godz godz godz Ilość wypadków śmiertelnych Procentowa ilość zdarzeń drogowych Ilość ofiar (zabici) Procentowa ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany podczas zmiany Najbardziej zagrożonym okresem doby, w którym odnotowano największą liczbę wypadków z ofiarami śmiertelnymi jest przedział pomiędzy godziną 06:00 a 14:00. Na I zmianie zaistniało 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Niemal równie niebezpieczna jest II zmiana, od godz do 22:00, w tym okresie zaistniało 7 wypadów ze skutkiem śmiertelnym. Na III zmianie nie odnotowano wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku tych wypadków śmierć poniosło 17 osób a kolejne 15 zostało rannych.

8 8 Wypadki ze skutkiem śmiertelnym w rozbiciu na zmiany lata godz godz godz VII. Ofiary wg rodzaju użytkowników dróg. W 2013 roku, podobnie do lat ubiegłych najbardziej zagrożoną grupą użytkowników dróg okazali się użytkownicy samochodów osobowych. Aż w 11 przypadkach sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym byli kierujący pojazdami osobowymi. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 13 osób a 13 zostało rannych. Piesi byli sprawcami 1 wypadku śmiertelnego. Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia przedstawia poniższa tabela i wykres. Rodzaj sprawcy Motorowerzyści Liczba wypadków Liczba zabitych Piesi 1 1 Rowerzyści 2 2 Użytkownicy autobusów Użytkownicy ciągników Użytkownicy innych pojazdów Użytkownicy motocykli Liczba rannych Użytkownicy samochodów ciężarowych Użytkownicy samochodów osobowych Użytkownicy tramwajów Inne przyczyny OGÓŁEM

9 9 Sprawcy wypadków ze skutkiem śmiertelnym powiat zgierski 2013 rok Użytkownicy samochodów osobowych Rowerzyści Piesi Inne przyczyny Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych VIII. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym wg kategorii dróg. W 2013 roku najwięcej wypadków drogowych, 46,7 %, miało miejsce na drogach krajowych. Co trzeci wypadek miał miejsce na drogach powiatowych Na drogach gminnych odnotowano 20 % ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nie odnotowano wypadku śmiertelnego na drogach wojewódzkich. Dokładne dane w rozbiciu na kategorie dróg przedstawia poniższa tabela i wykres. Rodzaj drogi Ilość wypadków Ofiary śmiertelne Ranni Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi gminne RAZEM Wypadki ze skutkiem śmiertelnym, w edług kategorii drogi Drogi wojewódzkie Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi gminne Ranni Ofiary śmiertelne Ilość wypadków

10 IX. Najbardziej zagrożone odcinki dróg. W rozbiciu na lata 2011, 2012, W 2013 roku, 78,6 % wypadków drogowych odnotowano na obszarze zabudowanym. Jedynie 21,4 % zaistniało na obszarze niezabudowanym. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej. Rok WYPADKI ZABICI RANNI niezabudowany zabudowany niezabudowany zabudowany niezabudowany zabudowany Wypadki według miejsca zdarzenia powiat zgierski obszar niezabudowany obszar zabudowany X. Wyniki pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Zgierz. zastosowane środki prawne. Rok Ogółem w tym MK Wnioski Pouczenia Spadek/wzrost % + 5,0 % +6,7 % - 1,0 % - 5,4 %

11 11 - ujawniono nietrzeźwych kierujących. w tym ROK OGÓŁEM 178a a Spadek/wzrost% + 2,2 % - 23,8 % + 11,8 % - 30,5 % + 105,2 % Nietrzeźwi kierujący powiat zgierski lata a 178a XI. Ocena efektywności pracy Policji, zgodnie z Priorytetami Komendanta Głównego Policji, za 2013 rok ( ocena mierników). Priorytet II Zadanie 1 - Miernik nr 8 Zwiększenie liczby Policjantów RD pełniących służbę bezpośrednio na drodze: Miernik zakłada, utrzymanie lub zwiększenie procentowego udziału policjantów, faktycznie pełniących służbę na drodze. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w 2013 roku osiągnęła wynik 39,70 %. Jednostki, które nie osiągnęły 40% udziału w służbie bezpośrednio na drodze, zobowiązane są osiągnąć wzrost o 2%. Miernik na 2013 r. został określony przez KWP dla jednostki na poziomie : 41,7 % Natomiast WRD KPP w Zgierzu za 2013r. osiągnął: 56,7 %

12 Miernik wykonany. 12 Priorytet II Zadanie 2 - Miernik nr 9 Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych, a efektywność zastosowanych środków prawnych w stosunku do pieszych: Procentowy udział pieszych w spowodowanych wypadkach drogowych winien być niższy o 3 % od procentowego udziału środków prawnych zastosowanych wobec pieszych. Na ogólną liczbę 187 wypadków drogowych, piesi byli sprawcami 17 wypadków drogowych - 9,1 %. Na ogólną liczbę środków prawnych, wobec pieszych zastosowano ,6 % Procentowy udział pieszych w spowodowanych wypadkach drogowych jest niższy o ponad 3% od zastosowanych środków prawnych wobec pieszych. Miernik wykonany Priorytet I Zadanie 2 - Miernik nr 3 Czas reakcji na zdarzenie: W celu miernika, Policjanci mają obowiązek podjęcia czynności na miejscu interwencji, w jak najszybszym czasie. W terenie miejski, należało podjąć interwencję w czasie nie dłuższym niż 13 min. 25 sek., natomiast w terenie wiejskim 14 min. 17 sek. Okres Ilość interwencji TEREN MIEJSKI Wskaźnik czasu reakcji Ocena (13,25 min.) Ilość interwencji TEREN WIEJSKI Wskaźnik czasu reakcji Ocena (14,17 min.) V --- V rok :34 V :03 V Okres Ilość interwencji Powiat zgierski Wskaźnik czasu reakcji Ocena V rok :03 V Średni czas reakcji na terenie miejskim uzyskany przez funkcjonariuszy KPP w Zgierzu w 2013 roku wyniósł 7: 34 min., natomiast na terenie wiejskim 12:03. Średni czas reakcji w 2013 roku wyniósł 8:03 min.

13 Miernik wykonany 13 XII. Ocena efektywności pracy Policji, zgodnie z Priorytetami Lokalnymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, za 2013 rok ( ocena mierników). Priorytet I Zadanie 5 - Miernik nr 2 Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych / ilość ujawnionych nietrzeźwych Porównuje się analogiczne okresy z dwóch lat. Elementami składowymi porównania są: ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących i ilość zdarzeń drogowych spowodowana przez nietrzeźwych kierujących. Policjanci Wydziału Ruchu drogowego ujawnili w 2013 roku 640 nietrzeźwych kierujących. W analogicznym okresie 2012 roku ujawniono 626 nietrzeźwych kierujących. Wzrost o ok. 2,2 %. Nastąpił spadek ilości zdarzeń drogowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, z 66 zdarzeń w 2012 roku do 56 w 2013 roku. Spadek o ok. 15,2 %. XIII. Wykorzystanie czasu służby przez policjantów ruchu drogowego. Rodzaj czynności Czas (w godzinach) Nadzór/kontrola ruchu na trasie 22416:00 Ręczne kierowanie ruchem drogowym 142:30 Obsługa zdarzeń drogowych i sporządzanie dokumentacji 4295:00 Zabezpieczanie imprez 321:30 Pilotaże lub inne zad. specjalne 138:00 Działalność profilaktyczna 12:00 Udział w rozprawach 78:00 Sporządzanie dokumentacji służbowej 3079:30 Inne czynności związane z b.r.d. 4152:00 Inne czynności nie związane z b.r.d. 1957:30 RAZEM 36592:00

14 14 Czas pracy funkcjonariuszy WRD KPP Zgierz 2013 rok Nadzór/kontrola ruchu na trasie Ręczne kierowanie ruchem drogow ym 3079,30 12,00 78,00 138,00 321, , ,00 142, , ,00 Obsługa zdarzeń drogow ych i sporządzanie dokumentacji Zabezpieczanie imprez Pilotaże lub inne zad. specjalne Działalność profilaktyczna Udział w rozprawach Sporządzanie dokumentacji służbow ej Inne czynności związane z b.r.d. Inne czynności nie związane z b.r.d. XIV. Zestawienie sił ruchu drogowego WRD KPP- Zgierz skierowanych do służby patrolowej w 2013 roku. W analogicznym okresie wydarzyło się 1311 zdarzeń drogowych, z czego : 43,6 % na I zmianie w godz ,9 % na II zmianie w godz ,5 % na III zmianie w godz Śmierć na skutek wypadku poniosło 17 osób. 47,0 % na I zmianie w godz ,0 % na II zmianie w godz ,0 % na III zmianie w godz Obrażeń ciała doznało 232 osób: 44,0 % na I zmianie w godz ,5 % na II zmianie w godz ,5 % na III zmianie w godz Biorąc pod uwagę powyższe dane statystyczne należy stwierdzić, że planowanie służby na poszczególnych zmianach było prawidłowe, proporcjonalnie adekwatne do występującego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

15 Absencja wyniosła 4381 służb, z których: 3032 to dni wolne od służby 833 urlopy 516 zwolnienia lekarskie 0 doskonalenie zawodowe 2 inne ( delegowani do pełnienia służby w innej jednostce ) 15 XV. Wykorzystanie radiowozów służbowych wyposażonych w videorejestrator w 2013 r. Alfa Romeo Ford Modeno Kia Ceed HPF W002 EL 853 EU EZG 17 AF 1 Liczba ujawnionych wykroczeń Liczba nałożonych MK MK na kwotę zł zł 3 Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie Liczba pouczeń Łączny efektywny czas pracy urządzenia (w godz.) 1210: : :00 6 Liczba przejechanych kilometrów Przerwy w pracy radiowozu z powodu napraw i konserwacji ( w dniach ) Przerwy w pracy video-rejestratora z powodu napraw i konserwacji ( w dniach ) Ocena: średnia ilość wykroczeń ujawnionych na 1 h efektywnej pracy (powyżej 1,6) poz. 1 / poz. 5 1,5 1,5 1,55 Ocena: średnia ilość przejechanych kilometrów na 1 ujawnione wykroczenie (poniżej 15,6) poz. 6 / poz. 1 8,98 11,03 11,23 XVI. DZIAŁANI PROFILAKTYCZNE, PODEJMOWENE PRZEZ WRD KPP W ZGIERZU Wypowiedzi do mediów i środków masowego przekazu 261 Pogadanki wraz z zajęciami praktycznymi 30 Uczestników pogadanek i spotkań 1549 Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w 2013 roku przeprowadzili 30 pogadanki miedzy innymi z przedszkolakami i uczniami szkół z terenu powiatu zgierskiego, rodzicami uczniów, w których uczestniczyło 1549 osób. Tematem pogadanek były przepisy ruchu drogowego. Poruszano również tematykę związaną szeroko rozumiany, bezpieczeństwem nie tylko w ruchu drogowym ale również poza nim m.in. jak się zachować w sytuacji częstowania przez nieznaną osobę słodyczami lub innymi podobnymi rzeczami, co zrobić gdy puka nieznajomy do drzwi, itp.). Omówiono

16 16 przepisy oraz konsekwencje wynikające z prawa w stosunku do braku nadzoru nad dziećmi przez rodziców jak i konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zachowania się dzieci i młodzieży. W ramach Bezpiecznych Ferii 2013 przeprowadzono 3 pogadanki z dziećmi i młodzieżą. 20 kwietnia 2013 roku przeprowadzono powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym uczestniczyło szkoły z powiatu zgierskiego (szkoły podstawowe i gimnazja). Najlepsze drużyny z w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych reprezentowały KPP na turnieju wojewódzkim rozgrywającym się w Łodzi 24 kwietnia 2013 roku przeprowadzono spotkanie pogadankę z rodzicami młodzieży gimnazjum i liceum w Głownie. 06 maja 2013 roku przeprowadzono Dzień Bezpieczeństwa w RD gdzie spotykano się z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzano krótkie pogadanki w których również uczestniczyła TV Centrum. 15 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu uczestniczono w konkursie Jestem uczestnikiem ruchu drogowego. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny ze Szkół Podstawowych w mieście Zgierzu. Dzieci rozwiązywały różnego rodzaju zadania związane z szeroko-rozumianym bezpieczeństwem oraz była zorganizowana jazda po torze rowerowym. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. W dniu 25 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas Festynu dzieci dowiadywały się jak prawidłowo poruszać się po drodze rowerem i miały okazje skorzystać z objazdowego miasteczka ruchu drogowego, każde dziecko otrzymywało upominek związany z bezpieczeństwem. W dniu 07 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas Festynu dzieci dowiadywały się jak prawidłowo poruszać się po drodze rowerem oraz jako osoba piesza. Mogły skorzystać z mobilnego miasteczka ruchu drogowego, każde dziecko otrzymywało upominek związany z bezpieczeństwem. W dniu 11 czerwca 2013 na zaproszenie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu uczestniczyliśmy w imprezie integracyjnej dla dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno wychowawczych z terenu powiatu zgierskiego zorganizowanej na Źródliskach. Młodzież uczestniczyła najpierw w biegu na orientacje, następnie było zorganizowane liczne gry i konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Duża atrakcja był sprzęt policyjny jak, który można było dotknąć taka forma rekreacji i wypoczynku dała dużą radość niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. 14 września 2013 r. odbył się piknik rodzinny Radio Zet Gold w którym uczestniczyły dzieci i dorośli. Odbyła się krótka pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy festynu mogli zaznajomić się ze sprzętem policyjnym oraz mogli dowiedzieć się na temat przepisów ruchu drogowego i ich zmian. W grudniu miłe chwile przeżywały dzieci a związane to było z akcją w dniu 6.XII skierowaną do uczniów szkół na terenie powiatu zgierskiego pn. MIKOŁAJ NA DRODZE.. Akcja była przeprowadzona wspólnie z WORD w Łodzi. Wraz z Mikołajem na pokładzie radiowozu odwiedzaliśmy tereny niedaleko szkół gdzie najczęściej dzieci poruszają się po drogach. Dzieci rozmawiały z Mikołajem. Za poprawną odpowiedź, na pytanie z tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa były otrzymywały nagrody. Ponadto podczas roku szkolnego jak i ferii czy wakacji policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą w szkołach jak i miejscach wypoczynku prowadząc zajęcia z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko. Podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły policjanci wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej odwiedzali szkoły i przedszkola prowadząc pogadanki z wychowankami tych placówek. Podczas tych spotkań dzieci otrzymywały elementy odblaskowe dzięki którym będą widoczne na drodze. Policjanci w ciągu całego roku 2013 podczas różnego rodzaju akcji przeprowadzanych na terenie powiatu zgierskiego rozdawali elementy odblaskowe i oświetleniowe niechronionym uczestnikom, ruchu drogowego w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych z pieszymi jak i rowerzystami. Miejmy nadzieje, że każda akcja i każde spotkanie z Policjantami, dziećmi jak i rodzicami, sprzyja poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i wywoła u nich większą świadomość dotyczącą czyhających niebezpieczeństw.

17 17 XVII. DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY WRD KPP ZGIERZ W 2013 ROKU W ramach działań przeprowadzono: Akcji pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki 61 Załącznik I Akcji pod kryptonimem Niechronieni 48 Załącznik II Akcji pod kryptonimem Prędkość 45 Załącznik III Wnioski : - zanotowano spadek ilości wypadków i kolizji drogowych oraz ich skutków, - niezmienioną ilość wypadków i spadek ilości kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących przy jednoczesnym przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ze strony policjantów, - spadek ilości wypadków i wzrost ilości kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych, - wzrost ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym o 25 % (z 12 do 15), - jedną z przyczyn zaistnienia zdarzeń drogowych było uruchomieniem autostrady przebiegającej przez teren powiatu zgierskiego co wiąże się z oddaniem do użytku trzech węzłów wjazdowych na autostradę z dróg krajowych nr 91 w miejscowości Emilia, 14, 71 w miejscowości Stryków oraz drogi wojewódzkiej nr 702 w miejscowości Leonów oraz przebudową dróg krajowych nr 14 i 71 oraz drogi wojewódzkiej nr 708, - wzrost o 1,8 % wyeliminowanych z ruchu nietrzeźwych kierujących, wzrost o 2.2 % nietrzeźwych wykrytych przez funkcjonariuszy WRD KPP w Zgierzu, - wzrost o 5,0 % zastosowanych sankcji prawnych, przy jednoczesnym spadku ilości pouczeń o 5,4 %, - mając na celu dalsze ograniczenie ilości zdarzeń na terenie miasta Zgierza w dyslokacji służby należy zwrócić szczególną uwagę na ciągi dróg krajowych nr 91, 14, 71 i 72, z nasileniem na drogę K 14 i 91 - do służby na terenie miasta Zgierza najczęściej kierować patrole z zadaniami oddziaływania prewencyjnego na uczestników ruchu drogowego w miejscach najbardziej zagrożonych wypadkowością ze szczególnym zwróceniem uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego, - w I kwartale 2014 roku policjantów kierować do służby zgodnie z grafikiem zagrożeń opracowanym na podstawie analizy kwartalnej, - wzmóc represje w stosunku do uczestników ruchu popełniających wykroczenia będące głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych ( kierujący niewłaściwe przejeżdżanie przejść dla pieszych, przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, natomiast piesi przechodzenie jezdni przy czerwonym świetle i w miejscu zabronionym oraz niewyznaczonym), - w celu utrzymania wysokiej ujawnialności nietrzeźwych kierujących należy poddawać kontrolnemu badaniu stanu trzeźwości jak największą liczbę kierujących, oraz przeprowadzać wzmożone kontrole kierujących na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu (NARKOTYKÓW ), - należy przyjąć zasadę, aby kontrolnemu badaniu trzeźwości poddać każdego legitymowanego kierującego pojazdem, - kontynuować działania pod kryptonimem Niechronieni ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, - kontynuować działania profilaktyczne i propagandowe. Utrzymywać kontakty z mediami, szkołami i innymi instytucjami, - w celu zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych z tytułu przekraczania dozwolonej prędkości należy maksymalnie wykorzystywać pojazdy służbowe wyposażone w videorejestrator - podczas akcji TRZEŹWOŚĆ I NARKOTYKI oraz Trzeźwy poranek zadaniować policjantów w oparciu o następujące założenia : poddawanie kontrolnemu badaniu stanu trzeźwości jak największą liczbę kierujących, badania stanu trzeźwości należy przeprowadzać w oparciu o zasady zawarta w 5 Zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w miarę możliwości wykorzystywać radiowozy nieoznakowane, których załogi będą miały za zadanie penetrację rejonów wokół wyznaczonych punktów kontroli trzeźwości,podejmować współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu polegającą na przekazywaniu informacji o planowanych działaniach, - opracować na własne potrzeby i wdrożyć do realizacji przesłane z WRD KWP Łódź programy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w takich zagadnieniach jak PRĘDKOŚĆ, ALKOHOLI I NARKOTYKI, NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO. Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku

18 Załącznik I 18 Plan Taktyczny Alkohol i Narkotyki 2013 rok KPP Zgierz "ALKOHOL I NARKOTYKI" liczba punktów kontrolnych w których prowadzono działania liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba przebadanych kierujących art KW ALKOHOL liczba ujawnionych kierujących art KW art.178a 1 KK art.178a 2 KK liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania liczba przebadanych kierujących NARKOTYKI liczba ujawnionych kierujących liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania Liczba ujawnionych przestępstw z art. 244 kk Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków liczba wypadków liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu liczba zabitych w wypadkach z poz.17 liczba rannych w wypadkach z poz.17 Liczba ujawnionych naruszeń niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących przez pasażerów nieprawidłowego przewożenia dzieci 1/ SUMA

19 Załącznik II 19 Plan Taktyczny Niechronieni 2013 rok KPP Zgierz Nazwa jednostki Liczba zaangażowanych policjantów Ruchu drogowego innych Liczba ujawnionych wykroczeń, popełnionych przez: kierujących pojazdami silnikowymi nieustąpienie pierszeństwa przejazdu nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych inne Kierujących rowerami nieprawidłowe oświetlenie jazda wzdłuż przejść dla pieszych inne niestosowanie się do sygnalizacji Pieszych przechodzenie w miejscach niedozwolonych inne Wnioski do Sądu Grodzkiego kierujących pojazdami silnikowymi Mandaty karne Zastosowane środki prawne wobec: Pouczenia Kierujących rowerami Wnioski do Sądu Grodzkiego Mandaty karne Pouczenia Wnioski do Sądu Grodzkiego Pieszych Mandaty karne Pouczenia KPP Zgierz

20 Załącznik III 20 Plan Taktyczny Prędkość 2013 rok KPP Zgierz Lp. Działania PRĘDKOŚĆ KPP Zgierz liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba skontrolowanych pojazdów Pomiar z wykorzystaniem RMP i videorejestratorów liczba ujawnionych przekroczeń prędkości ogółem liczba nałożonych mandatów karnych liczba RMP użytych w działaniach liczba videorejestratorów użytych w działaniach łączny czas pracy RMP i videorejestratorów liczba przekroczeń prędkości popełniona pojazdami zarejestrowanymi za granicą Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków liczba wypadki ogółem zabici ranni wypadki z powodu niedostosowania prędkości jazdy liczba zabici ranni Liczba ujawnionych naruszeń Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących przez pasażerów nieprawidłowe przewożenie dzieci :30 h Opracowano na bazie danych SEWIK z dnia 24/01/2014 r. opracował: Piotr Chojnacki Specjalista w WRD KPP w Zgierzu

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I N F O R M A C J A o stanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie działalności policji ruchu drogowego województwa pomorskiego w 2015 roku STAN ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2011 roku Kraków, styczeń 2012 rok W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie Działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego w ramach realizowania regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku Program profilaktyczno

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Wypadki drogowe w Warszawie 2500 w ach 2004 2013 2063 2075 2000 1500 1000 1819 1534 1881 1671 1707 1708 1560 1467 1130

Bardziej szczegółowo

100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 100 ZARZĄDZENIE NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Trzeźwy kierowca - program prewencyjno-profilaktyczny w województwie zachodniopomorskim na rzecz podnoszenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9849,rowerem-bezpiecznie-do-celu.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 09:47 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 03 czerwca 2012 Rowerem bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r.

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. A P J O L J O L Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. K A P Warszawa, 07 stycznia 2010r. K O L Wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Działania ania Wydziału u Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Działania ania Wydziału u Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Działania ania Wydziału u Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Wg KGP policjanci RD pracujący cy na drodze, wzorem państw UE, powinni stanowić

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego

5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego 5. Analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego 5.1. Źródła danych i zakres analizy Analizę wykonano na podstawie zrzutu danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, tj. ogólnopolskiej bazy danych gromadzącej

Bardziej szczegółowo

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Odblaski ratują życie ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Od stycznia 2011 roku w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr Działanie Filar Priorytet 1 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego w Warszawie (wybrane dane za okres styczeń-październik 2014 r.)

Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego w Warszawie (wybrane dane za okres styczeń-październik 2014 r.) Wykorzystanie urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego w Warszawie (wybrane dane za okres styczeń-październik 2014 r.) Mniej zdarzeń drogowych, brak ofiar śmiertelnych, mniej osób rannych, ograniczone

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży

Działania Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży Działania Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego W

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

PLAN KAMPANII WIDOCZNA GMINA KOZIENICE

PLAN KAMPANII WIDOCZNA GMINA KOZIENICE URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP: 812-10-00-724, Regon: 000523749, Teryt: 1407053 PLAN KAMPANII WIDOCZNA GMINA KOZIENICE Kozienice WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Raport Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011 Materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w policji drogowej

Systemy informatyczne w policji drogowej Systemy informatyczne w policji drogowej Mł. insp. Janusz Staniszewski podinsp. Rafał Ziółkowski Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk Zwiększenie stanu etatowego policji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadków z udziałem osób powyżej 60-tego roku życia w 2006 roku

Analiza wypadków z udziałem osób powyżej 60-tego roku życia w 2006 roku 1 Analiza wypadków z udziałem osób powyżej 60-tego roku życia w 2006 roku Prognozy demograficzne wskazują, że udział osób starszych w ruchu drogowym zarówno kierujących jak i pieszych będzie coraz większy,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji Od roku 1990 liczba pojazdów silnikowych w Polsce wzrosła o 62,3%, w tym samochodów osobowych blisko dwukrotnie 99,65%,

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach

Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach PRĘDKOŚĆ Trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu. To niewątpliwie jedna z największych zdobyczy cywilizacji. Daje mobilność, niezależność i często sporo radości. Jednak auto to także niebezpieczne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu

Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Badania zachowańpieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut Transportu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r.

Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA -4821-3(4)/11 Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Załącznik do sprawozdania Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2012 Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Załącznik do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚĆ DŁUGOŚĆ DROGI ZATRZYMANIA

PRĘDKOŚĆ DŁUGOŚĆ DROGI ZATRZYMANIA Prędkość Prędkość Trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu. To niewątpliwie jedna z największych zdobyczy cywilizacji. Daje mobilność, niezależność i często sporo radości. Jednak auto to także niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo