KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZGIERZU WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO SPRAWOZDANIE ZA 2013 ROK Zgierz, styczeń 2014 Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku

2 2 Zatwierdzam : Zgierz dn r. ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO ZA OKRES 2013 ROKU Miniony 2013 rok uznać należy jako kolejny rok rozwoju polskiej motoryzacji. Specyfiką tego rozwoju jest znaczny import używanych pojazdów. Z danych uzyskanych z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu wynika, że w 2013r na terenie powiatu zgierskiego zarejestrowanych zostało10804 pojazdów. W większości są to pojazdy używane, dziesięcioletnie i starsze, w różnym stanie technicznym. Obecnie na terenie powiatu zgierskiego zarejestrowanych jest pojazdów, co w porównaniu do ogólnej liczby ponad 161 tys. mieszkańców stanowi ok. 4 pojazdy na 5 osób. Szybki wzrost ilości pojazdów na drogach, bez równoległej rozbudowy infrastruktury drogowej, remontów istniejących dróg powoduje, że wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach realizacji Strategii Łódzkiej Policji podejmowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych polegających na propagowaniu bezpiecznego poruszania się po drogach uczestników ruchu jak również działań dyscyplinujących, ukierunkowanych głównie na zwalczanie przypadków kierowania pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu, jazdy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przekraczania dozwolonej prędkości oraz wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W wyniku podejmowanych wzmożonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa odnotowano spadek zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu zgierskiego, co wyraża się ogólnym spadkiem ilości wypadków i kolizji drogowych. Ogółem 2013 roku odnotowano 1311 zdarzeń drogowych, w tym 187 wypadków i 1124 kolizji drogowych. W wypadkach tych 17 osób poniosło śmierć, a 232 doznały obrażeń ciała. Zanotowano 15 wypadków z ofiarami śmiertelnymi (wzrost o 25 %). I. Ilość zdarzeń drogowych na terenie powiatu zgierskiego w 2013 roku. Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje (17 piesi 7,7 %) (31 piesi 14,1 %) (17 piesi 9,1 %) spadek / wzrost % - 15,0 % - 19,1 % - 15,0 % - 5,9 % Spadek ilości kolizji drogowych, ilość wypadków i ich skutków, wzrost natomiast ilość wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

3 3 II. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KPP w Zgierzu za lata roku Lp Gmina wypadki zabici ranni kolizje Zgierz - miasto Zgierz - gmina Aleksandrów Łódzki Ozorków Głowno Stryków Parzęczew RAZEM Spadek wartości w wszystkich przedstawionych kategoriach III. Zestawienie ilości zdarzeń drogowych z podziałem na zmiany, w latach roku Zmiana godz godz godz Ilość zdarzeń drogowych Ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany Ilość zdarzeń drogowych Procentowa ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany ,2 % 41,7 % 43,6 % ,2 % 47,2 % 46,0 % ,6 % 11,1 % 10,4 % 1311 Σ = 100% Z analizy pierwszej części powyższej tabeli wynika, że najbardziej zagrożoną pod kątem powstawania zdarzeń drogowych jest II zmiana. W godz. 14:00 22:00 w 2013 r. doszło do największej ilości zdarzeń drogowych. Również w trakcie I zmiany w godz. od doszło do wielu zdarzeń drogowych.. W godz doszło do blisko 90 % zdarzeń drogowych.

4 4 IV. Główni sprawcy zdarzeń drogowych, przyczyny ich powstawania. Analogicznie do lat ubiegłych, kierujący stanowią największą grupę sprawców wypadków drogowych, a także ich ofiar. Dokładnie odzwierciedlone jest to na poniższych tabelach i wykresie. Ogólne przyczyny zdarzeń drogowych Współwina uczestników ruchu WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE Wzrost/ Wzrost/ Wzrost/ spadek spadek spadek % % % , , , ,4 Z innych przyczyn , , , ,3 Z winy kierującego , , , ,1 Z winy pieszego , , , ,7 OGÓŁEM , , , ,9 Wzrost/ spadek % Jak wynika z powyższej tabeli, zdecydowaną większość wypadków drogowych (86,0%) spowodowali kierujący pojazdami. Śmierć w nich odniosło 88,2% wszystkich ofiar, a około 86,6% zostało rannych. Udział poszczególnych grup uczestników ruchu wśród sprawców wypadków przedstawia poniższy wykres. Sprawcy zdarzeń drogowych powiat zgierski 2013 rok Z winy pieszego Z winy kierującego Z innych przyczyn Współwina uczestników

5 5 Porównując 2013 rok do 2012 roku obserwujemy zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych oraz ilości osób zabitych i rannych. Zmalało zagrożenie ze strony kierujących pojazdami. Zmalała również liczba zdarzeń drogowych spowodowana współwiną uczestników. Zmalała znacznie ilość wypadków spowodowanych przez pieszych, przy jednoczesnym wzroście liczby odnotowanych kolizji. Wśród pieszych, w dalszym ciągu wśród przyczyn dominuje nieostrożne wejście przed jadący pojazd. Dopiero kolejną z przyczyn jest przechodzenie jezdni w miejscu do tego nie dozwolonym. Liczba ofiar śmiertelnych w skutek niewłaściwego zachowania się pieszych na drodze to 1 osoba, co stanowi aż 5,9 % wszystkich ofiar śmiertelnych. Główną przyczyną wypadków drogowych z winy kierującego jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 31,5 % wypadków ). Następną jest nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych ( 12,3 % ) i niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu ( 11,2 % ). Główną przyczyną kolizji drogowych z winy kierującego jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu ( 20,5 % wypadków ). Następną jest niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami ( 19,7 % ) Przyczyny zdarzeń drogowych z winy kierującego WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE Wzrost Wzrost Wzrost Wzrost/ / / / spadek spadek spadek spadek Niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych , , , , , , , ,4 Nieprawidłowe skręcanie , , , ,0 Nieprawidłowe wyprzedzanie , , , ,2 Nieudzielenie , , , ,5 pierwszeństwa pieszemu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami , , , , , , , ,3 Wjazd przy czerwonym świetle , , , ,6 Pozostałe OGÓŁEM , , , , , , , ,9

6 Główne przyczyny wypadków drogowych powiat zgierski 2013 rok Niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszy ch Nieprawidłowe skręcanie Nieprawidłowe wy przedzanie Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami Wjazd przy czerwony m świetle Pozostałe V. Nietrzeźwi sprawcy wypadków i kolizji drogowych na terenie powiatu zgierskiego. Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych Kierujący Piesi Wyeliminowani z ruchu nietrzeźwi kierujący (bez spowodowania zdarzenia drogowego) Ruch drogowy ROK Wypadki Zabici Ranni Kolizje Wypadki Zabici Ranni Kolizje Ogółem Spadek/wzrost % 0,0-100,0-40,0-17,9-42,9 0,0-42, ,0 + 1,8 % + 2,2 %

7 Ogółem Ruch drogowy VI. Czas występowania wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Zmiana godz godz godz Ilość wypadków śmiertelnych Procentowa ilość zdarzeń drogowych Ilość ofiar (zabici) Procentowa ilość zdarzeń drogowych podczas zmiany podczas zmiany Najbardziej zagrożonym okresem doby, w którym odnotowano największą liczbę wypadków z ofiarami śmiertelnymi jest przedział pomiędzy godziną 06:00 a 14:00. Na I zmianie zaistniało 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Niemal równie niebezpieczna jest II zmiana, od godz do 22:00, w tym okresie zaistniało 7 wypadów ze skutkiem śmiertelnym. Na III zmianie nie odnotowano wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku tych wypadków śmierć poniosło 17 osób a kolejne 15 zostało rannych.

8 8 Wypadki ze skutkiem śmiertelnym w rozbiciu na zmiany lata godz godz godz VII. Ofiary wg rodzaju użytkowników dróg. W 2013 roku, podobnie do lat ubiegłych najbardziej zagrożoną grupą użytkowników dróg okazali się użytkownicy samochodów osobowych. Aż w 11 przypadkach sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym byli kierujący pojazdami osobowymi. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 13 osób a 13 zostało rannych. Piesi byli sprawcami 1 wypadku śmiertelnego. Szczegółowe dane dotyczące tego zagadnienia przedstawia poniższa tabela i wykres. Rodzaj sprawcy Motorowerzyści Liczba wypadków Liczba zabitych Piesi 1 1 Rowerzyści 2 2 Użytkownicy autobusów Użytkownicy ciągników Użytkownicy innych pojazdów Użytkownicy motocykli Liczba rannych Użytkownicy samochodów ciężarowych Użytkownicy samochodów osobowych Użytkownicy tramwajów Inne przyczyny OGÓŁEM

9 9 Sprawcy wypadków ze skutkiem śmiertelnym powiat zgierski 2013 rok Użytkownicy samochodów osobowych Rowerzyści Piesi Inne przyczyny Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych VIII. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym wg kategorii dróg. W 2013 roku najwięcej wypadków drogowych, 46,7 %, miało miejsce na drogach krajowych. Co trzeci wypadek miał miejsce na drogach powiatowych Na drogach gminnych odnotowano 20 % ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nie odnotowano wypadku śmiertelnego na drogach wojewódzkich. Dokładne dane w rozbiciu na kategorie dróg przedstawia poniższa tabela i wykres. Rodzaj drogi Ilość wypadków Ofiary śmiertelne Ranni Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi gminne RAZEM Wypadki ze skutkiem śmiertelnym, w edług kategorii drogi Drogi wojewódzkie Drogi wojewódzkie Drogi krajowe Drogi krajowe Drogi powiatowe Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi gminne Ranni Ofiary śmiertelne Ilość wypadków

10 IX. Najbardziej zagrożone odcinki dróg. W rozbiciu na lata 2011, 2012, W 2013 roku, 78,6 % wypadków drogowych odnotowano na obszarze zabudowanym. Jedynie 21,4 % zaistniało na obszarze niezabudowanym. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej. Rok WYPADKI ZABICI RANNI niezabudowany zabudowany niezabudowany zabudowany niezabudowany zabudowany Wypadki według miejsca zdarzenia powiat zgierski obszar niezabudowany obszar zabudowany X. Wyniki pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP Zgierz. zastosowane środki prawne. Rok Ogółem w tym MK Wnioski Pouczenia Spadek/wzrost % + 5,0 % +6,7 % - 1,0 % - 5,4 %

11 11 - ujawniono nietrzeźwych kierujących. w tym ROK OGÓŁEM 178a a Spadek/wzrost% + 2,2 % - 23,8 % + 11,8 % - 30,5 % + 105,2 % Nietrzeźwi kierujący powiat zgierski lata a 178a XI. Ocena efektywności pracy Policji, zgodnie z Priorytetami Komendanta Głównego Policji, za 2013 rok ( ocena mierników). Priorytet II Zadanie 1 - Miernik nr 8 Zwiększenie liczby Policjantów RD pełniących służbę bezpośrednio na drodze: Miernik zakłada, utrzymanie lub zwiększenie procentowego udziału policjantów, faktycznie pełniących służbę na drodze. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w 2013 roku osiągnęła wynik 39,70 %. Jednostki, które nie osiągnęły 40% udziału w służbie bezpośrednio na drodze, zobowiązane są osiągnąć wzrost o 2%. Miernik na 2013 r. został określony przez KWP dla jednostki na poziomie : 41,7 % Natomiast WRD KPP w Zgierzu za 2013r. osiągnął: 56,7 %

12 Miernik wykonany. 12 Priorytet II Zadanie 2 - Miernik nr 9 Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych, a efektywność zastosowanych środków prawnych w stosunku do pieszych: Procentowy udział pieszych w spowodowanych wypadkach drogowych winien być niższy o 3 % od procentowego udziału środków prawnych zastosowanych wobec pieszych. Na ogólną liczbę 187 wypadków drogowych, piesi byli sprawcami 17 wypadków drogowych - 9,1 %. Na ogólną liczbę środków prawnych, wobec pieszych zastosowano ,6 % Procentowy udział pieszych w spowodowanych wypadkach drogowych jest niższy o ponad 3% od zastosowanych środków prawnych wobec pieszych. Miernik wykonany Priorytet I Zadanie 2 - Miernik nr 3 Czas reakcji na zdarzenie: W celu miernika, Policjanci mają obowiązek podjęcia czynności na miejscu interwencji, w jak najszybszym czasie. W terenie miejski, należało podjąć interwencję w czasie nie dłuższym niż 13 min. 25 sek., natomiast w terenie wiejskim 14 min. 17 sek. Okres Ilość interwencji TEREN MIEJSKI Wskaźnik czasu reakcji Ocena (13,25 min.) Ilość interwencji TEREN WIEJSKI Wskaźnik czasu reakcji Ocena (14,17 min.) V --- V rok :34 V :03 V Okres Ilość interwencji Powiat zgierski Wskaźnik czasu reakcji Ocena V rok :03 V Średni czas reakcji na terenie miejskim uzyskany przez funkcjonariuszy KPP w Zgierzu w 2013 roku wyniósł 7: 34 min., natomiast na terenie wiejskim 12:03. Średni czas reakcji w 2013 roku wyniósł 8:03 min.

13 Miernik wykonany 13 XII. Ocena efektywności pracy Policji, zgodnie z Priorytetami Lokalnymi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, za 2013 rok ( ocena mierników). Priorytet I Zadanie 5 - Miernik nr 2 Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych / ilość ujawnionych nietrzeźwych Porównuje się analogiczne okresy z dwóch lat. Elementami składowymi porównania są: ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących i ilość zdarzeń drogowych spowodowana przez nietrzeźwych kierujących. Policjanci Wydziału Ruchu drogowego ujawnili w 2013 roku 640 nietrzeźwych kierujących. W analogicznym okresie 2012 roku ujawniono 626 nietrzeźwych kierujących. Wzrost o ok. 2,2 %. Nastąpił spadek ilości zdarzeń drogowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących, z 66 zdarzeń w 2012 roku do 56 w 2013 roku. Spadek o ok. 15,2 %. XIII. Wykorzystanie czasu służby przez policjantów ruchu drogowego. Rodzaj czynności Czas (w godzinach) Nadzór/kontrola ruchu na trasie 22416:00 Ręczne kierowanie ruchem drogowym 142:30 Obsługa zdarzeń drogowych i sporządzanie dokumentacji 4295:00 Zabezpieczanie imprez 321:30 Pilotaże lub inne zad. specjalne 138:00 Działalność profilaktyczna 12:00 Udział w rozprawach 78:00 Sporządzanie dokumentacji służbowej 3079:30 Inne czynności związane z b.r.d. 4152:00 Inne czynności nie związane z b.r.d. 1957:30 RAZEM 36592:00

14 14 Czas pracy funkcjonariuszy WRD KPP Zgierz 2013 rok Nadzór/kontrola ruchu na trasie Ręczne kierowanie ruchem drogow ym 3079,30 12,00 78,00 138,00 321, , ,00 142, , ,00 Obsługa zdarzeń drogow ych i sporządzanie dokumentacji Zabezpieczanie imprez Pilotaże lub inne zad. specjalne Działalność profilaktyczna Udział w rozprawach Sporządzanie dokumentacji służbow ej Inne czynności związane z b.r.d. Inne czynności nie związane z b.r.d. XIV. Zestawienie sił ruchu drogowego WRD KPP- Zgierz skierowanych do służby patrolowej w 2013 roku. W analogicznym okresie wydarzyło się 1311 zdarzeń drogowych, z czego : 43,6 % na I zmianie w godz ,9 % na II zmianie w godz ,5 % na III zmianie w godz Śmierć na skutek wypadku poniosło 17 osób. 47,0 % na I zmianie w godz ,0 % na II zmianie w godz ,0 % na III zmianie w godz Obrażeń ciała doznało 232 osób: 44,0 % na I zmianie w godz ,5 % na II zmianie w godz ,5 % na III zmianie w godz Biorąc pod uwagę powyższe dane statystyczne należy stwierdzić, że planowanie służby na poszczególnych zmianach było prawidłowe, proporcjonalnie adekwatne do występującego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

15 Absencja wyniosła 4381 służb, z których: 3032 to dni wolne od służby 833 urlopy 516 zwolnienia lekarskie 0 doskonalenie zawodowe 2 inne ( delegowani do pełnienia służby w innej jednostce ) 15 XV. Wykorzystanie radiowozów służbowych wyposażonych w videorejestrator w 2013 r. Alfa Romeo Ford Modeno Kia Ceed HPF W002 EL 853 EU EZG 17 AF 1 Liczba ujawnionych wykroczeń Liczba nałożonych MK MK na kwotę zł zł 3 Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie Liczba pouczeń Łączny efektywny czas pracy urządzenia (w godz.) 1210: : :00 6 Liczba przejechanych kilometrów Przerwy w pracy radiowozu z powodu napraw i konserwacji ( w dniach ) Przerwy w pracy video-rejestratora z powodu napraw i konserwacji ( w dniach ) Ocena: średnia ilość wykroczeń ujawnionych na 1 h efektywnej pracy (powyżej 1,6) poz. 1 / poz. 5 1,5 1,5 1,55 Ocena: średnia ilość przejechanych kilometrów na 1 ujawnione wykroczenie (poniżej 15,6) poz. 6 / poz. 1 8,98 11,03 11,23 XVI. DZIAŁANI PROFILAKTYCZNE, PODEJMOWENE PRZEZ WRD KPP W ZGIERZU Wypowiedzi do mediów i środków masowego przekazu 261 Pogadanki wraz z zajęciami praktycznymi 30 Uczestników pogadanek i spotkań 1549 Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w 2013 roku przeprowadzili 30 pogadanki miedzy innymi z przedszkolakami i uczniami szkół z terenu powiatu zgierskiego, rodzicami uczniów, w których uczestniczyło 1549 osób. Tematem pogadanek były przepisy ruchu drogowego. Poruszano również tematykę związaną szeroko rozumiany, bezpieczeństwem nie tylko w ruchu drogowym ale również poza nim m.in. jak się zachować w sytuacji częstowania przez nieznaną osobę słodyczami lub innymi podobnymi rzeczami, co zrobić gdy puka nieznajomy do drzwi, itp.). Omówiono

16 16 przepisy oraz konsekwencje wynikające z prawa w stosunku do braku nadzoru nad dziećmi przez rodziców jak i konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zachowania się dzieci i młodzieży. W ramach Bezpiecznych Ferii 2013 przeprowadzono 3 pogadanki z dziećmi i młodzieżą. 20 kwietnia 2013 roku przeprowadzono powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym uczestniczyło szkoły z powiatu zgierskiego (szkoły podstawowe i gimnazja). Najlepsze drużyny z w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych reprezentowały KPP na turnieju wojewódzkim rozgrywającym się w Łodzi 24 kwietnia 2013 roku przeprowadzono spotkanie pogadankę z rodzicami młodzieży gimnazjum i liceum w Głownie. 06 maja 2013 roku przeprowadzono Dzień Bezpieczeństwa w RD gdzie spotykano się z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzano krótkie pogadanki w których również uczestniczyła TV Centrum. 15 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu uczestniczono w konkursie Jestem uczestnikiem ruchu drogowego. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny ze Szkół Podstawowych w mieście Zgierzu. Dzieci rozwiązywały różnego rodzaju zadania związane z szeroko-rozumianym bezpieczeństwem oraz była zorganizowana jazda po torze rowerowym. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. W dniu 25 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas Festynu dzieci dowiadywały się jak prawidłowo poruszać się po drodze rowerem i miały okazje skorzystać z objazdowego miasteczka ruchu drogowego, każde dziecko otrzymywało upominek związany z bezpieczeństwem. W dniu 07 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Ozorkowie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Podczas Festynu dzieci dowiadywały się jak prawidłowo poruszać się po drodze rowerem oraz jako osoba piesza. Mogły skorzystać z mobilnego miasteczka ruchu drogowego, każde dziecko otrzymywało upominek związany z bezpieczeństwem. W dniu 11 czerwca 2013 na zaproszenie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zgierzu uczestniczyliśmy w imprezie integracyjnej dla dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno wychowawczych z terenu powiatu zgierskiego zorganizowanej na Źródliskach. Młodzież uczestniczyła najpierw w biegu na orientacje, następnie było zorganizowane liczne gry i konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Duża atrakcja był sprzęt policyjny jak, który można było dotknąć taka forma rekreacji i wypoczynku dała dużą radość niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. 14 września 2013 r. odbył się piknik rodzinny Radio Zet Gold w którym uczestniczyły dzieci i dorośli. Odbyła się krótka pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy festynu mogli zaznajomić się ze sprzętem policyjnym oraz mogli dowiedzieć się na temat przepisów ruchu drogowego i ich zmian. W grudniu miłe chwile przeżywały dzieci a związane to było z akcją w dniu 6.XII skierowaną do uczniów szkół na terenie powiatu zgierskiego pn. MIKOŁAJ NA DRODZE.. Akcja była przeprowadzona wspólnie z WORD w Łodzi. Wraz z Mikołajem na pokładzie radiowozu odwiedzaliśmy tereny niedaleko szkół gdzie najczęściej dzieci poruszają się po drogach. Dzieci rozmawiały z Mikołajem. Za poprawną odpowiedź, na pytanie z tematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa były otrzymywały nagrody. Ponadto podczas roku szkolnego jak i ferii czy wakacji policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą w szkołach jak i miejscach wypoczynku prowadząc zajęcia z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko. Podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły policjanci wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej odwiedzali szkoły i przedszkola prowadząc pogadanki z wychowankami tych placówek. Podczas tych spotkań dzieci otrzymywały elementy odblaskowe dzięki którym będą widoczne na drodze. Policjanci w ciągu całego roku 2013 podczas różnego rodzaju akcji przeprowadzanych na terenie powiatu zgierskiego rozdawali elementy odblaskowe i oświetleniowe niechronionym uczestnikom, ruchu drogowego w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych z pieszymi jak i rowerzystami. Miejmy nadzieje, że każda akcja i każde spotkanie z Policjantami, dziećmi jak i rodzicami, sprzyja poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i wywoła u nich większą świadomość dotyczącą czyhających niebezpieczeństw.

17 17 XVII. DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY WRD KPP ZGIERZ W 2013 ROKU W ramach działań przeprowadzono: Akcji pod kryptonimem Alkohol i Narkotyki 61 Załącznik I Akcji pod kryptonimem Niechronieni 48 Załącznik II Akcji pod kryptonimem Prędkość 45 Załącznik III Wnioski : - zanotowano spadek ilości wypadków i kolizji drogowych oraz ich skutków, - niezmienioną ilość wypadków i spadek ilości kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących przy jednoczesnym przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ze strony policjantów, - spadek ilości wypadków i wzrost ilości kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych, - wzrost ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym o 25 % (z 12 do 15), - jedną z przyczyn zaistnienia zdarzeń drogowych było uruchomieniem autostrady przebiegającej przez teren powiatu zgierskiego co wiąże się z oddaniem do użytku trzech węzłów wjazdowych na autostradę z dróg krajowych nr 91 w miejscowości Emilia, 14, 71 w miejscowości Stryków oraz drogi wojewódzkiej nr 702 w miejscowości Leonów oraz przebudową dróg krajowych nr 14 i 71 oraz drogi wojewódzkiej nr 708, - wzrost o 1,8 % wyeliminowanych z ruchu nietrzeźwych kierujących, wzrost o 2.2 % nietrzeźwych wykrytych przez funkcjonariuszy WRD KPP w Zgierzu, - wzrost o 5,0 % zastosowanych sankcji prawnych, przy jednoczesnym spadku ilości pouczeń o 5,4 %, - mając na celu dalsze ograniczenie ilości zdarzeń na terenie miasta Zgierza w dyslokacji służby należy zwrócić szczególną uwagę na ciągi dróg krajowych nr 91, 14, 71 i 72, z nasileniem na drogę K 14 i 91 - do służby na terenie miasta Zgierza najczęściej kierować patrole z zadaniami oddziaływania prewencyjnego na uczestników ruchu drogowego w miejscach najbardziej zagrożonych wypadkowością ze szczególnym zwróceniem uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego, - w I kwartale 2014 roku policjantów kierować do służby zgodnie z grafikiem zagrożeń opracowanym na podstawie analizy kwartalnej, - wzmóc represje w stosunku do uczestników ruchu popełniających wykroczenia będące głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych ( kierujący niewłaściwe przejeżdżanie przejść dla pieszych, przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, natomiast piesi przechodzenie jezdni przy czerwonym świetle i w miejscu zabronionym oraz niewyznaczonym), - w celu utrzymania wysokiej ujawnialności nietrzeźwych kierujących należy poddawać kontrolnemu badaniu stanu trzeźwości jak największą liczbę kierujących, oraz przeprowadzać wzmożone kontrole kierujących na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu (NARKOTYKÓW ), - należy przyjąć zasadę, aby kontrolnemu badaniu trzeźwości poddać każdego legitymowanego kierującego pojazdem, - kontynuować działania pod kryptonimem Niechronieni ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, - kontynuować działania profilaktyczne i propagandowe. Utrzymywać kontakty z mediami, szkołami i innymi instytucjami, - w celu zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych z tytułu przekraczania dozwolonej prędkości należy maksymalnie wykorzystywać pojazdy służbowe wyposażone w videorejestrator - podczas akcji TRZEŹWOŚĆ I NARKOTYKI oraz Trzeźwy poranek zadaniować policjantów w oparciu o następujące założenia : poddawanie kontrolnemu badaniu stanu trzeźwości jak największą liczbę kierujących, badania stanu trzeźwości należy przeprowadzać w oparciu o zasady zawarta w 5 Zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie badań na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w miarę możliwości wykorzystywać radiowozy nieoznakowane, których załogi będą miały za zadanie penetrację rejonów wokół wyznaczonych punktów kontroli trzeźwości,podejmować współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu polegającą na przekazywaniu informacji o planowanych działaniach, - opracować na własne potrzeby i wdrożyć do realizacji przesłane z WRD KWP Łódź programy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w takich zagadnieniach jak PRĘDKOŚĆ, ALKOHOLI I NARKOTYKI, NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO. Piotr Chojnacki Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu styczeń 2014 roku

18 Załącznik I 18 Plan Taktyczny Alkohol i Narkotyki 2013 rok KPP Zgierz "ALKOHOL I NARKOTYKI" liczba punktów kontrolnych w których prowadzono działania liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba przebadanych kierujących art KW ALKOHOL liczba ujawnionych kierujących art KW art.178a 1 KK art.178a 2 KK liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania liczba przebadanych kierujących NARKOTYKI liczba ujawnionych kierujących liczba zatrzymanych uprawnień do kierowania Liczba ujawnionych przestępstw z art. 244 kk Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków liczba wypadków liczba wypadków spowodowanych przez kierujących pod wpływem alkoholu liczba zabitych w wypadkach z poz.17 liczba rannych w wypadkach z poz.17 Liczba ujawnionych naruszeń niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących przez pasażerów nieprawidłowego przewożenia dzieci 1/ SUMA

19 Załącznik II 19 Plan Taktyczny Niechronieni 2013 rok KPP Zgierz Nazwa jednostki Liczba zaangażowanych policjantów Ruchu drogowego innych Liczba ujawnionych wykroczeń, popełnionych przez: kierujących pojazdami silnikowymi nieustąpienie pierszeństwa przejazdu nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych inne Kierujących rowerami nieprawidłowe oświetlenie jazda wzdłuż przejść dla pieszych inne niestosowanie się do sygnalizacji Pieszych przechodzenie w miejscach niedozwolonych inne Wnioski do Sądu Grodzkiego kierujących pojazdami silnikowymi Mandaty karne Zastosowane środki prawne wobec: Pouczenia Kierujących rowerami Wnioski do Sądu Grodzkiego Mandaty karne Pouczenia Wnioski do Sądu Grodzkiego Pieszych Mandaty karne Pouczenia KPP Zgierz

20 Załącznik III 20 Plan Taktyczny Prędkość 2013 rok KPP Zgierz Lp. Działania PRĘDKOŚĆ KPP Zgierz liczba policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach liczba innych policjantów biorących udział w działaniach liczba skontrolowanych pojazdów Pomiar z wykorzystaniem RMP i videorejestratorów liczba ujawnionych przekroczeń prędkości ogółem liczba nałożonych mandatów karnych liczba RMP użytych w działaniach liczba videorejestratorów użytych w działaniach łączny czas pracy RMP i videorejestratorów liczba przekroczeń prędkości popełniona pojazdami zarejestrowanymi za granicą Dane dotyczące wypadków zaistniałych w trakcie działań oraz ich skutków liczba wypadki ogółem zabici ranni wypadki z powodu niedostosowania prędkości jazdy liczba zabici ranni Liczba ujawnionych naruszeń Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa przez kierujących przez pasażerów nieprawidłowe przewożenie dzieci :30 h Opracowano na bazie danych SEWIK z dnia 24/01/2014 r. opracował: Piotr Chojnacki Specjalista w WRD KPP w Zgierzu

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DZIAŁANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W 2011 r. ORAZ REKOMENDACJE NA 2012 r. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel. 091 485

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO. ZA OKRES OD 01.01.2014 do 30.06.2014

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO. ZA OKRES OD 01.01.2014 do 30.06.2014 Krapkowice 02.09.2014r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2014 do 30.06.2014 1. PRZESTĘPCZOŚD W I półroczu 2014 roku na terenie

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-14-02/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-14-02/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-14-02/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/100 - Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2007 r. 1 2 3 4 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE PROBLEMY [nrü U) C r i o @5 W & ( 1 ü 1 W, ( = 1 0 (ñ) (OB) ( (=10 6 ÍÍTD) ÇÆ> tr-u-1 dukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego Wybrane

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO

WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO Biblioteka Policjanta Prewencji Krzysztof Ślusarz WYKONYWANIE PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI NA MIEJSCU ZDARZENIA DROGOWEGO Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo