Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Numer 4/2010 (33) Subregion Zachodni Województwa Śląskiego Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA BUDOWA DROGI GŁÓWNEJ POŁUDNIOWEJ Ruszyła największa inwestycja drogowa w historii Jastrzębia Zdroju i jedna z istotniejszych części przyszłego układu komunikacyjnego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w środę, 15 września w Urzędzie Miasta. Konsorcjum, które będzie budowało drogę zaoferowało realizację zamówienia za kwotę ponad 53 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Inwestycja ta jest dla nas niezwykle ważna, gdyż zdecydowanie poprawi jakość połączeń drogowych Jastrzębia-Zdroju i jego okolic. W pierwszym etapie będzie realizowany odcinek o długości ponad 3 km, który pobiegnie od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej - wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki. Droga Główna Południowa jako część Sieci Dróg Głównych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ma zapewnić m.in. ułatwienie dostępu do autostrady A1 mieszkańcom południowej części Subregionu w tym Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. Mające wkrótce nastąpić dociążenie tras ruchem z i na autostradę - bez budowy przynajmniej obwodnic obu miast oraz wyprowadzenia ruchu w kierunkach Katowic, Gliwic i Opola - spowoduje zablokowanie poruszania się po regionie. Innym aspektem spowolnionego ruchu pojazdów jest zagrożenie ekologiczne wynikające ze zwiększonej emisji spalin. Modernizacja SDG stanowi, więc bardzo istotne przedsięwzięcie infrastrukturalne w Subregionie. Jego realizacja sprawi, że stanie się jednym z podstawowych elementów dla wdrożenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej tej części województwa. Stworzy możliwość uruchomienia prawidłowej organizacji i sterowania ruchem, zapewni odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast itp. od ruchu bezpośrednio z nimi niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego, stanie się podstawową trasą zapewniającą powiązania międzymiejskie w komunikacji indywidualnej. Z powyższych względów bez przesady można SDG nazwać "kręgosłupem" układu drogowego Subregionu. Budowa SDG pozwoli także na osiągnięcie w tej części województwa śląskiego zapisów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. W TYM NUMERZE Aktualności i wydarzenia 1 W sprawie zadłużania się JST..2 Oferta turystyczna na targach..4 Powiadom urzędnika mailem...5 Debiuty JST na Catalyście Informacja prawnicza...6 Projekty realizowane z PRS...8 Dni Dziedzictwa za nami. 9 Konkursy dotacyjne WAŻNE TEMATY Informacja prawnicza w biuletynie Unijne pożyczki dla firm Poparcie dla sądu okręgowego w Rybniku Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, adres: ul. J. i F. Białych 7, Rybnik tel./fax

2 PREZYDENT RP OD- ZNACZYŁ PREZYDENTA ADAMA FUDALEGO Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył prezydenta Rybnika Adama Fudalego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To ważne państwowe odznaczenie, prezydent Adam Fudali otrzymał wraz z innymi wybitnymi postaciami polskiej sceny samorządowej, za wyjątkowe zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej oraz w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Spotkanie samorządowców w Pałacu Prezydenckim z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, odbyło się w piątek, 24 września, stając się jednocześnie ważnym wydarzeniem, wpisującym się w obchody przypadającej w tym roku rocznicy 20-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE ZADŁUŻANIA SIĘ JST Stanowisko Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w sprawie zmiany ustawowych ograniczeń możliwości zadłużania się przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. został w sposób zasadniczy zmieniony wskaźnik zadłużania się przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST). Dotychczasowy katalog sztywnych wskaźników dopuszczalnego zadłużenia JST został zastąpiony modelem zgodnie, z którym wzmocniono kontrolę nad narastaniem długu publicznego oraz umożliwiono elastyczne zarządzanie długiem, a także dostosowywanie go do rzeczywistych wartości. Wszystkich wyróżnionych Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zaprosił też do udziału w Forum Debaty Publicznej "Samorząd dla Polski", które koordynować mają przede wszystkim profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza. Źródło: Urząd Miasta Rybnik Idee, którymi kierowali się legislatorzy są niewątpliwie słuszne, a ich wprowadzenie w życie przydatne i potrzebne. JST funkcjonujące w realiach demokratycznego państwa, w pewnych odstępach czasu stają w obliczu weryfikacji i oceny sprawujących rządy w tych jednostkach, przez wyborców, którzy udzielają im lub cofają swoje poparcie. Rozwiązania nakazujące przy konstruowaniu budżetu w danym roku uwzględnienie wskaźników z poprzednich lat będą czynnikiem mobilizującym dla władz JST do prowadzenia rzetelnej gospodarki budżetowej. Doprowadzi to do sytuacji, w której poszczególne lata budżetowe nie będą stanowiły oderwanych od siebie, zawieszonych w próżni czasokresów. Natomiast konieczne będzie liczenie się z działaniami podjętymi w minionych latach i ponoszenie za nie odpowiedzialności przed wyborcami. Omawiany model nie pozostanie również bez wpływu na zachowanie ciągłości polityki budżetowej JST. Jednakże rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej ustawie, w obecnych re- 2

3 aliach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego znajdą trudności we wdrożeniu. Dzieje się tak, ponieważ jednostki stoją w obliczu realizacji ogromnych inwestycji, związanych z potrzebami mieszkańców oraz determinowane przemianami zapoczątkowanymi w 1989 r., mającymi na celu zlikwidowanie zapóźnienia gospodarczego, infrastrukturalnego i społecznego w stosunku do Europy Zachodniej. Inwestycje te są zazwyczaj realizowane przez samorządy na kredyt. JST znajdujące się tak jak cały kraj, na dorobku nie są wstanie wypełnić obowiązków, które nakłada na nie Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. Niewystarczająca jest również klauzula zawarta w ust. 3 art. 243 Ustawy o finansach publicznych z 2009 r. ograniczająca stosowanie mechanizmów zawartych w art. 243 ust. 1. Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie do kredytów na prefinansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W związku z powyższym przewidziany termin bezwzględnego stosowania postanowień ustawy z 2009 r. dotyczących ograniczeń możliwości zadłużania się przez JST, wynikającego z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wyznaczony na 2014 rok, jest terminem zbyt krótkim i nie możliwym do osiągnięcia dla samorządów. Dlatego logicznym wydaje się być postulat, aby termin bezwzględnego obowiązywania nowego wskaźnika poziomu zadłużenia został oznaczony na rok W tym czasie JST będą posiadały swobodę wyboru pomiędzy stosowaniem starych i nowych wskaźników poziomu zadłużenia. Wydaje się być słuszne, by kompetencja do wyboru wskaźników należała do organów stanowiących JST, które są kompetentne w przedmiocie przyjmowania uchwał budżetowych i dokonywania w nich zmian. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zaproponowany 10 letni okres przejściowy, jest na tyle długi, że pozwoli na uporządkowanie polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz lepsze przygotowanie do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej. Nie do przeceniania w tym przedmiocie będzie rola Regionalnych Izb Obrachunkowych, które jako organy nadzorcze w stosunku do JST będą czuwały nad dyscypliną budżetową tych jednostek oraz kontrolowały postępy w przygotowaniu do stosowania nowych rozwiązań. WSPÓLNY PROJEKT NAGRODZONY Cykl imprez, zorganizowany w ramach projektu Promocja kultury Ziemi Raciborsko-Rybnickiej uznany został za Najlepszy Projekt Promocyjny, w IV edycji konkursu Innowator. Wręczenie nagród w ośmiu kategoriach konkursowych odbyło się 30 września br. W konkursie nagrodzone zostały najlepsze jednostki oraz projekty samorządowe. Wspólny projekt promocyjny Rybnika i Raciborza, na który złożyło się w sumie 26 wydarzeń kulturalnych, zrealizowany został w czerwcu tego roku. Nagroda Innowator dla Najlepszych Projektów Samorządowych jest przyznawana przez jury, Akademię Samorządu złożoną z laureatów ubiegłorocznych edycji konkursu Innowator. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwa Firma Doradcza KPMG. Szczegóły na temat konkursu i udziału w nim rybnickoraciborskiego projektu, znaleźć można na stronie Tam też obejrzeć można krótki film, związany z galą wręczenia nagród Źródło: Urząd Miasta Rybnik W związku z powyższym zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i Parlamentarzystów o podjęcie działań zmierzających do uniknięcia wskazanych zagrożeń i spowodowanie szybkiego wprowadzenia niezbędnych zmian. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Damian Mrowiec 3

4 WIZYTA Z PÓŁNOCNEJ NADRENII WESTFALII 9 września wraz z Urzędem Miasta Rybnika gościliśmy wizytę ekspertów z partnerskiego regionu woj. śląskiego tj. Północnej Nadrenii Westfalii. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu rewitalizacji centrów miast oraz tworzenia nowych przestrzeni publicznych. Na przykładzie miasta Rybnika eksperci mieli okazję zobaczyć jak włodarze postanowili uczynić z miasta lokalny ośrodek akademicki, tworząc Zespół Szkół Wyższych w adaptowanych na ten cel budynkach dawnego szpitala. Warsztaty dla gości z Niemiec organizował Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. OFERTA TURYSTYCZNA SUBREGIONU NA TARGACH W WARSZAWIE W dniach września 2010 odbyły się turystyczne targi TT Warsaw. Ofertę turystyczną gmin i powiatów Subregionu Zachodniego na wspólnym stoisku województwa śląskiego prezentowali pracownicy Biura Związku. Na targach zaprezentowało się ponad 660 wystawców z kraju i zagranicy, nie mogło zabraknąć również bogatej oferty województwa śląskiego. Pierwszy dzień przeznaczony był dla branży, kolejne dla wszystkich odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszył się Atlas rowerowy Subregionu Zachodniego, wraz z rowerowymi gadżetami. Odwiedzający stoisko pytali m.in o możliwości uprawiania turystyki aktywnej, miejsca atrakcyjne dla dzieci oraz ofertę wypoczynkową dla szkół. poprzednich latach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz Festiwalu Śląskie Smaki w tym roku dołączył Szlak Orlich Gniazd. Bogata oferta promocyjna Szlaku dostępna była również na stoisku regionalnym województwa śląskiego. Promocja oferty turystycznej Subregionu Zachodniego na targach możliwa jest dzięki projektowi Śląskie. Pozytywna energia. Promocja Turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych, realizowanego w ramach Działania 3.4 Promocja Turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Partnerami projektu są: 4 Oprócz stoiska regionalnego śląskie promowało się też na stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z piętnastoma innymi województwami. Podczas XVIII edycji targów TT Warsaw odbyła się również Uroczysta Gala Wręczenia Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej. Certyfikaty POT są przyznawane wyjątkowym atrakcjom turystycznym w Polsce i stanowią rekomendację i gwarancję możliwości spędzenia czasu wolnego w sposób niezapomniany. Do grona nagrodzonych w -Śląska Organizacja Turystyczna, - Związek Gmin Jurajskich, - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, - Stowarzyszenie Region Beskidy, - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

5 CZAS INTENSYWNYCH PRAC DROGOWYCH POWIADOM URZĘDNIKA PRZEZ INTERNET W raciborskim urzędzie miasta wdrożono Elektroniczny System Informacji Miejskiej. To platforma teleinformatyczna umożliwiająca kontakt na linii administracja mieszkaniec w Internecie. Komunikacja ta obywa poprzez serwis mapowy, który zawiera usługi o charakterze informacyjnym dla jego użytkowników oraz pełni formę interaktywną. Dostępny jest pod adresem: Obecnie można korzystać z 5 usług informacyjnych oraz 5 interaktywnych. Usługi informacyjne to m.in.: plan miasta, szlaki turystyczne, autobusowa komunikacja miejska, handel i usługi oraz zdrowie. Z kolei wśród usług interaktywnych oferowane są: społeczeństwo lokalne, bezpieczeństwo, ochrona środowiska (monitoring nielegalnych wysypisk śmieci oraz monitoring segregacji odpadów), a także komunikacja (monitoring uszkodzeń nawierzchni). Interaktywność usług polega na możliwości zgłoszenia zaistniałego zdarzenia poprzez zlokalizowanie go przestrzennie na mapie oraz przesłanie informacji o zdarzeniu przez klienta do instytucji odpowiedzialnej. Serwis jest dostępny 24h/d, jednak nie ma charakteru alarmowego. Zrealizowany projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Źródło: Urząd Miasta Racibórz DEBIUT WODZISŁAWIA NA GIEŁDZIE W środę, 13 października 2010 roku obligacje wyemitowane przez Miasto Wodzisław Śląski będą miały swój debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na Rynku Catalyst. Uroczystość tą można będzie zobaczyć na stronie internetowej infoengine.pl/wodzislaw/ W styczniu tego roku Rada Miejska zadecydowała o emisji obligacji komunalnych na okaziciela. W ten sposób pozyskane 30 mln złotych zostało przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2010 spowodowanego głównie realizacją największej inwestycji drogowej budową Drogi Zbiorczej oraz finansowaniem wkładu własnego inwestycji realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich. Obligacje wyemitowano w piętnastu seriach po 2 mln. Wykup obligacji nastąpi po upływie od 3 do 9 lat od daty emisji. Emitentem oraz instytucją obsługującą emisję i zarazem wykup obligacji w wyniku przetargu został bank PKO BP SA. Dwie serie o łącznej wartości 4 mln zł 13 października trafią na Giełdę Papierów Wartościowych. Wprowadzone do obiegu publicznego obligacje mają trzy i czteroletni okres wykupu. Odsetki od zainwestowanego kapitału wypłacone będą po upływie każdych 6 miesięcy w wysokości 2% ponad stawkę WIBOR6M. Źródło: Urząd Miasta Wodzisław Śl. Zakończyła się przebudowa ulicy Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78 i DW 932. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Prace rozpoczęto w 2009 roku, a ich zakres obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 5029S na odcinku od skrzyżowania z DW932 w Marklowicach do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Niepodległości w Radlinie. Całkowity koszt projektu to 3 mln 370 tyś zł z czego wkład własny Powiatu wyniósł 455 tys. zł. W sumie przebudowano 3,033 km drogi powiatowej, ponad 2 km chodników, utwardzono 2,049 km poboczy, wybudowano 4 nowe zatoki autobusowe oraz przebudowano 2 istniejące. Powyższy zakres obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, chodniki do przebudowy, remont nawierzchni, roboty remontowo-konserwacyjne istniejącej kanalizacji deszczowej, utwardzenie poboczy oraz oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W miesięcy wrześniu zakończyły się także budowy chodników wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Paderewskiego w Pszowie gdzie koszt inwestycji wyniósł zł. ; w Olzie przy ulicy Dworcowej oraz w Odrze przy ulicy Głównej remonty wykonano na kwotę zł. Również w Rydułtowach przy ulicy Piecowskiej przeprowadzono remont chodnika wraz z odwodnieniem. Koszt tej inwestycji zamknął się w kwocie zł. Źródło: Urząd Miasta Wodzisław Śl. 5

6 POPARCIE W SPRAWIE SĄDU OKRĘGOWEGO Działając na podstawie 22 ust. 2 Statutu Związku w dniu 6 września 2010 r. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku udzielił poparcia dla Rady Miasta Rybnika w sprawie utworzenia w mieście samodzielnego sądu okręgowego w budującym się obecnie gmachu przy ul. J. Piłsudskiego. Treść uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym uchwałę Rady Miasta Rybnika przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości. INFORMACJA PRAWNICZA Od bieżącego numeru naszego biuletynu pragniemy zaproponować naszym odbiorcom nową rubrykę. Informacja prawnicza stanowi źródło wiedzy o tym, co zmieniło się w obowiązującym prawie ze szczególnym naciskiem na sprawy dotyczące samorządu. Przytaczane w niej będzie także orzecznictwo istotne z punktu widzenia pracowników samorządowych. Opracowanie następuje w oparciu o prasę branżową, która zajmuje się zagadnieniem z szeroko pojmowanej dziedziny prawa. Żywimy głębokie przekonanie, że nasza informacja okaże się pomocna w wypełnianiu codziennych obowiązków. 1.Dz. U. Nr 152 poz Ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Omówienie: Do końca tego roku gminy muszą przekształcić prowadzone przez siebie centra dla zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przekazać je organizacją pozarządowym. Przepisy, które weszły w życie z dniem 22 lipca br. umożliwiają przekształcenie zakładów aktywności zawodowych i centrów integracji społecznej w samorządowe zakłady budżetowe. Do tej pory, tam gdzie funkcjonowały były prowadzone w formie gospodarstw pomocniczych. 2.Dz. U. Nr 161 poz Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Omówienie: Zmiana, która weszła w życie z dniem 16 września zastępuje określenie: organ administracji rządowej, określeniem: organ władzy publicznej. Zmiana umożliwia udzielanie zamówień publicznych wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej w oparciu o jednakowe zasady. Omówienie: Regulacja weszła w życie 25 września. Zgodnie z jej postanowieniami Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej będzie mógł ograniczyć w drodze decyzji- sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na niej urządzeń przesyłowych. Będzie tak nawet wtedy, kiedy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrazi na to zgody. 4.Orzeczenie Sądu Najwyższego- Sygn. Akt II PK6/10 Omówienie: Przedmiotem postępowania Sądu Najwyższego była skarga kasacyjna wniesiona przez nauczyciela, z którym został rozwiązany stosunek pracy. Podstawą rozwiązania stosunku pracy była zmiana planu nauczania. Nauczyciel odwołał się do sądu I instancji, przed którym została zawarta ugoda, a nauczyciel został przywrócony do pracy. Po upływie trzech miesięcy, na które została zawarta umowa, dyrektor znowu rozwiązał umowę z powodu zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Sąd I instancji przywrócił nauczyciela do pracy zarzucając dyrektorowi: prowadzenie wadliwej polityki kadrowej, nieprawidłowy i całkowicie dowolny dobór pracowników do zwolnienia. Od wyroku dyrektor odwołał się do sądu II instancji. W wyroku sąd stwierdził, że zmiany planu nauczania uzasadniające zwolnienie nauczyciela były dostatecznie skonkretyzowane, lecz pozorne. Wyrok został zmieniony w ten sposób, że zamiast przywrócenia do pracy sąd przyznał nauczycielowi odszkodowanie w kwocie 7,3 tys. zł. Nauczyciel wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Uznał on, że w tym wypadku odszkodowanie nie powinno zostać przyznane, bo w postępowaniu nie wykazano konfliktu nauczyciela z dyrektorem. Wobec powyższego należy dojść do wniosku, że pracodawca, który zwolni nauczyciela niezgodnie z prawem, musi przywrócić go do pracy. Może on jednak uniknąć takiej sytuacji, jeśli wykaże, że był skonfliktowany z pracownikiem. 3.Dz. U. Nr 155 poz Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 6

7 5.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Omówienie: W tym miejscu powinny zostać omówione zagadnienia biernego i czynnego prawa wyborczego. Czynne prawo wyborcze czyli prawo wybierania organów władz lokalnych przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy, powiatu, województwa, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Bierne prawo wyborcze do rad gmin, powiatów i sejmików województw, czyli prawo bycia wybieranym przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie działania rady do której kandyduje. W odróżnieniu od kandydata na wójta, kandydat na radnego nie musi posiadać obywatelstwa polskiego. Ustawodawca przyznał bowiem prawa wyborcze, także obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi, którzy osiągnęli wymagany wiek (18 lat) i stale zamieszkują na terenie danej gminy. Wobec powyższego obywatel Hiszpanii bądź Słowenii może nie tylko wybierać radnego w polskiej gminie ale także sam może nim zostać. 6.Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów dotyczy zagadnień wyborczych. Omówienie: Zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie na radnego gminnego, powiatowego, województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz. Kandydat, który złożył oświadczenie, obowiązany jest złożyć informację o tym, że obowiązek poddania się lustracji wykonał. W informacji tej podaje się datę złożenia oświadczenia lustracyjnego, organ do którego oświadczenie było skierowane oraz sytuację w związku z którą oświadczenie zostało złożone. W sytuacji gdy wynikną trudności w ustaleniu prawidłowej daty złożenia oświadczenia o którym mowa, pomocą służy Biuro Oświadczeń Lustracyjnych IPN w Warszawie. 7.Ustawa z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej. Omówienie: Zakres danych, które są informacją publiczną został zawarte w art. 6 cytowanej ustawy. Bez wdawania się w kopiowanie treści przepisu należy stwierdzić, że organy sprawujące władzę muszą udostępnić niemal wszelkie dane związane ze swoim działaniem. Informacja publiczna może być udostępniana w określonej formie. Pierwszy sposób to publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, drugi sposób to wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach ogólnodostępnych. Trzeci sposób to umożliwienie wstępu zainteresowanym osobom na posiedzenia organów sprawujących władzę. Czwartym sposobem jest udzielanie informacji na wniosek zgłoszony przez zainteresowanego. Zasadniczo wniosek powinien posiadać formę pisemną, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by złożyć wniosek ustnie, do protokołu. Na organach władzy ciąży ustawowy obowiązek udostępnienia informacji zgodnie z tym co z wniosku wynika. Informacja powinna być udostępniona niezwłocznie. Nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Gdyby udostępnienie informacji nie było możliwie w tym terminie, organ ma obowiązek do poinformowania zainteresowanego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie, w którym informacja zostanie udzielona. Nie może on być jednak dłuższy niż 2 miesiące. W razie nie zachowania przez organ terminów, zainteresowanemu służy skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, składana za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy. WODZISŁAW ŚL. NA TAR- GACH EXPO Od 4 do 6 października br. delegacja z Wodzisławia Śląskiego uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Nieruchomości EXPO REAL 2010 w Monachium. Podczas targów urzędnicy promowali atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną Miasta. Salon Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2010 w Monachium to jedna z największych i najbardziej prestiżowych targów nieruchomości w Europie. W tym roku na targach obecnych było ponad wystawców z 34 krajów, a liczbę osób odwiedzających oszacowano na ponad 35 tys. Na tegorocznych targach Wodzisław Śląski promował się na największym polskim stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie m.in. obok Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Polska jako kraj była największym wystawcą zagranicznym na targach. W tym roku wyraźnie odczuwalne było zwiększone zainteresowanie nieruchomościami. Naszą ofertą zainteresowali się developerzy, przedstawiciele dużych koncernów zajmujących się szukaniem dogodnych lokalizacji pod inwestycje, kilka banków hipotecznych oraz firmy logistyczne mówi zastępca prezydenta Dariusz Szymczak. Udział miasta w targach odbywał się w ramach projektu pod nazwą Wodzisław Śląski Południowa Brama Polski współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata Równolegle do targów, skupiających kluczowe postaci i liderów rynku nieruchomości Europy będą odbywały się konferencje, seminaria oraz panele dyskusyjne, których celem jest wymiana opinii na temat bieżących trendów dotyczących rynków nieruchomości oraz prezentację możliwości inwestycyjnych poszczególnych krajów. Źródło: Urząd Miasta Wodzisław Śl. 7

8 UNIJNE POŻYCZKI DLA FIRM Forum Firm Miasta Radlin zaprasza do skorzystania z unijnych pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw na realizację inwestycji i rozwój firmy. Kwota pożyczki: ,00 zł ,00 zł. Pożyczka pokrywa do 85% wartości przedsięwzięcia, wymagany wkład własny min. 15%. Okres spłaty: maksymalnie 5 lat. Karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Możliwość spłaty w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oprocentowanie: Stopa Bazowa Komisji Europejskiej (4,49%) + Marża (1% 3%). Prowizja 1%-2%. Wysokość oprocentowania ustalana jest w skali roku wg stopy referencyjnej, która określona jest na podstawie zmiennej stopy bazowej ogłaszanej przez Komisję Europejską (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Więcej na PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU ZACHODNIEGO BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUŹNI RACIBORSKIEJ W drugiej połowie października nastąpi planowane zakończenie budowy oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem administracyjno laboratoryjnym w Kuźni Raciborskiej. Ta największa na przestrzeni ostatnich lat inwestycja gminna prowadzona była od lutego 2008 roku i kosztowała budżet gminy ponad 9,7 mln złotych. Została zrealizowana przy dofinansowaniu środkami unijnymi w wysokości ,41 złotych poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Obszar działania planowanej oczyszczalni ujęty został jako aglomeracja Kuźnia Raciborska. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Ruda. Docelowo w obszarze działania oczyszczalni wybudowana zostanie nawa kanalizacja sanitarna o łącznej długości 19 km. Realizacja projektu budowy oczyszczalni ścieków pozwoli na podłączenie 5470 mieszkańców nowo powstałej aglomeracji Kuźnia Raciborska. Przewidywana przepustowość nowej oczyszczalni to 800 m3/dobę. Obecnie łączna ilość ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni wynosi m3/dobę. Oczyszczalnia stosuje sposób oczyszczania metodą osadu czynnego. Metoda ta zakłada oczyszczanie ścieków poprzez ich napowietrzenie z charakterystycznym zespołem drobnoustrojów tzw. osadem czynnym oraz na oddzieleniu osadu od oczyszczanych ścieków. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą przez następujące obiekty: przepompownię (oczyszczanie podstawowe - mieszanie i wychwytywanie większych ciał stałych), budynek sitopiaskownika (oddzielenie ciał stałych do 5 mm), zbiornik wielofunkcyjny (zbiornik retencyjny, na osad nadmierny, bioreaktory), układ rozprężno -pomiarowy. Nowa oczyszczalnia wyposażona została w hermetyzację procesów ograniczającą nieprzyjemne zapachy. Oczyszczalnia składa się ze zbiorników podziemno-naziemnych i budynków technicznych. Zbiorniki, w których odbywają się procesy oczyszczania, zabudowane zostały częściowo pod ziemią, a odpowietrzenie zostało wyprowadzone poprzez emitor 6m ponad teren. 8

9 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA JUŻ ZA NAMI Po raz osiemnasty w Polsce odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa, tym razem pod hasłem Od pomysłu do przemysłu. W imprezę zaangażowały się także samorządy oraz organizacje pozarządowe z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest ukazanie wartości zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, szerzenie wiedzy na ich temat, zaprezentowanie, jak wyglądała produkcja przemysłowa kiedyś, a jak wygląda dziś. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków jako organizator imprezy chce zainteresować społeczeństwo obiektami przemysłowymi, fabrykami, warsztatami rzemieślniczymi, obiektami związanymi z rękodziełem oraz wszelkimi innymi zabytkami techniki, które często są niedoceniane i niszczone. Podczas trwających od 11 do 19 września Europejskich Dni Dziedzictwa w Subregionie Zachodnim można było: - zwiedzić Izbę Tradycji przy kopalni KWK Rydułtowy-Anna mieszczącą się w zabytkowym budynku wagi drobnicowej zlokalizowanej w Rydułtowach, - odkryć uroki osiedla robotniczego KWK "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach. Osiedle powstało w latach przy kopalni należącej do spółki Vereinigte Königs- und Laurahütte. Zabudowa złożona jest z ok. 90 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w układzie kalenicowym. Zespół znajduje się pod ochroną prawną, a wyróżnia się bogactwem form architektonicznych i detalu, - poznać szczegóły pracy górnika w Sztolni w Wodzisławiu Śl. Sztolnia jest wierną imitacją wyrobiska górniczego o długości kilkuset metrów którą wyposażono w dawne maszyny i urządzenia górnicze. Jest największym tego typu obiektem w Polsce, - zwiedzać zabytkowe osiedle górnicze w Rybniku-Niedobczycach, zbudowane w koncepcji miasta-ogrodu w latach W ramach dni dla turystów otwarta była kopalnia węgla kamiennego Ignacy Hoym w Niewiadomiu. Jednocześnie zainteresowani mogli z przewodnikiem szukać przemysłowych śladów dawnego Rybnika, - odwiedzić zabytkowe spichlerze, lamusy, młyny powiatu raciborskiego, które służyły miejscowym rolnikom do gromadzenia i przechowywania zapasów żywności, - wędrować z przewodnikiem szlakami najciekawszych zabytków przemysłowych i rzemieślniczych w Żorach. - przyjrzeć się pracy kowali, którzy w Bieńkowicach od 1702r. prowadzą warsztat. Po dzień dzisiejszy Sochowie potrafią oczarować wiedzą, kunsztem oraz znajomością tradycji kowalskiej. W swojej historycznej kuźni nadal czynnej urządzili najciekawsze w Polsce muzeum kowalstwa mogące się poszczycić bogatymi zbiorami, - zwiedzić stuletnią leśniczówkę w Suminie. Wewnątrz budynku znajduje się pokaźna kolekcja sprzętów niegdyś używanych przez mieszkańców tych terenów z różnych epok. X FESTIWAL ORGANIZA- CJI POZARZĄDOWYCH W RADLINIE Już po raz dziesiąty w Radlinie odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych, czyli święto lokalnych inicjatyw. Impreza odbędzie się tradycyjnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie w dn. 16 października 2010 r. w godz. 16:30 19:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców całego regionu. W tym roku program zapowiada się szczególnie atrakcyjnie przewidziano w nim: - Wykłady i prezentacje dotyczące radlińskich organizacji pozarządowych. - Seminarium Kobiety w radlińskiej społeczności prelekcje, prezentacje, filmy, konkursy stanowiące podsumowanie projektu Radlinianki. Wyrównywanie szans kobiet w społeczności lokalnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Występ zespołu PRZYTUP -Pokaz mody w wykonaniu grupy FINEZJA - Występ Sabiny Jeszka uczestniczki programu Mam talent - Występ laureatów TAŃCA Z GWIAZDAMI - Występ gwiazdy wieczoru zespołu De Nuevo - Wystawa fotografii uczestników projektu pn. Spotkania z fotografią realizowanego przez Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich oraz Gminne Centrum Informacji w Radlinie, prezentująca zdjęcia wykonane podczas wyjazdów plenerowych do Rud; Pszczyny; robotniczego osiedla Nikiszowiec w Katowicach; nocnego pleneru w Rybniku oraz wyjazdu do Wisły. Projekt Spotkania z fotografią jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami Festiwalu są: - Urząd Miasta Radlin - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych - Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie - Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Źródło: Urząd Miasta Radlin 9

10 KONKURSY DOTACYJNE Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata O wsparcie mogą ubiegać się grupy podmiotów (posiadające status zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej (Dz. U. Nr 167 poz z 2007 r. Nr 133 poz.921 oraz z 2009 r. Nr 62 poz. 504) działające w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia; organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia; porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera. Przewidziane do wsparcia typy projektów: 1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu. 3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także specjalistycznego oprogramowania medycznego. - Wielkość środków, przewidziana do alokacji wynosi Euro, co stanowi ,00 zł (1 Euro = 3,9806 zł). - Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO WSL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną). - Dla projektów objętych pomocą publiczną zasady wsparcia określa rozporządzenie MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach RPO (Dz. U. Nr 214 poz.1661). - Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2010 roku. - Więcej informacji na stronie index.php?grupa=8&id_kon=105 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania Rewitalizacja - małe miasta Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata W ramach naboru jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące grupy podmiotów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia; podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; szkoły wyższe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W ramach naboru wspierane będą jedynie projekty, dla których postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami stosownych dyrektyw, w tym w szczególności z wymogami Dyrektywy 85/337/WE i zakończone decyzją organu właściwego w tej sprawie. Projekty, zawierające przedsięwzięcia, dla których postępowanie OOŚ na moment składania wniosku się nie rozpoczęło lub jest w toku, zostaną odrzucone. Przewidziane do wsparcia typy projektów: Typ 1: Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Typ 2: Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 10

11 KONKURSY DOTACYJNE istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Typ 3: Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Typ 4: Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. Typ 5: Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. - Wielkość środków, przewidziana do alokacji wynosi Euro, co stanowi ,30 zł (1 Euro = 4,004 zł). - Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO WSL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną). - Termin składania wniosków upływa 19 listopada 2010 roku. - Więcej informacji na stronie Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania Rewitalizacja - małe miasta Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast RPO WSL na lata W ramach naboru jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.wspierane będą jedynie projekty, dla których postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami stosownych dyrektyw, w tym w szczególności z wymogami Dyrektywy 85/337/WE i zakończone decyzją organu właściwego w tej sprawie. O wsparcie mogą ubiegać się grupy podmiotów identyczne jak w konkursie wyżej. Przewidziane do wsparcia typy projektów: Typ 6: Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu*. - Wielkość środków wynosi Euro, co stanowi ,70 zł (1 Euro = 4,004 zł). - Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną). - Termin składania wniosków upływa 19 listopada 2010 roku. - Więcej informacji na stronie Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL O wsparcie mogą ubiegać się następujące grupy podmiotów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego; podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; instytucje otoczenia biznesu; porozumienia podmiotów wymienionych wcześniej, reprezentowane przez lidera; podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Przewidziane do wsparcia typy projektów: 1.Organizacja lub udział w imprezach targowo wystawienniczych. 2.Kampanie promocyjne w kraju i za granicą. - Wielkość wkładu ze środków unijnych na działanie wynosi Euro, co stanowi ,00 zł (1 Euro = zł) - Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO WSL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. - Termin składania wniosków upływa 8 listopada 2010 roku. - Więcej informacji na stronie 11

12 KONKURSY DOTACYJNE Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/PN/2010 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewidziane do wsparcia projekty na rzecz integracji społeczno zawodowej, muszą obejmować następujące typy realizowanych operacji: 1. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 2. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym powrocie na rynek pracy. 3. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Beneficjentem i/lub Liderem w projekcie realizowanym w partnerstwie jest podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki: prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego; posiada na terenie województwa śląskiego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu; w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa śląskiego. - Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego, osoby pracujące i/lub uczące się na terenie województwa śląskiego. - Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2010 roku. - Więcej informacji na stronie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.1/2010 z działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko O wsparcie mogą ubiegać się podmioty wskazane w punkcie 17a Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ tzn.: Przedsiębiorcy; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów PO IiŚ, tzn.: 1. Inwestycje w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji. 2. Projekty dotyczące skojarzonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz nieodnawialnych. 3. Projekty obejmujące budowę przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji do najbliżej istniejącej sieci, spełniającej techniczne i ekonomiczne warunki przyłączeniowe. 4. Nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w ciepłowniach, jednak możliwe jest uzyskanie dotacji na przekształcenie tych jednostek w jednostki kogeneracyjne. 5. Wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne. - Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: zł. - Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi zł. - Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie wynosi zł. - Termin składania wniosków upływa 29 października 2010 roku. - Więcej informacji na stronie konkurs-2/ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program Polska Prezydencja 2011 Promesa. Program dysponuje budżetem zł. Celem jego jest finansowanie zadań promujących i prezentujących ciekawe i wartościowe zjawiska oraz tendencje w polskiej kulturze w ramach programu kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku. Finansowane działania muszą odbywać się przynajmniej w jednej z dziesięciu stolic: Brukseli, Berlinie, Paryżu, Londynie, Madrycie, Kijowie, Mińsku, Moskwie, Pekinie, bądź Tokio, w drugiej połowie 2011 roku. - Termin składania wniosków upływa 31 października 2010 roku. - Więcej informacji na stornie 2011/prezydencja.php 12

13 KONKURSY DOTACYJNE Ośrodek Przetwarzania Informacji jako Instytucja Wdrażająca ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.w ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo -rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo -przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych); uczelnie; spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. - Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa). - Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu wynosi Euro. - Termin składania wniosków upływa 29 października 2010 r. - Więcej informacji na stronie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Instytucja Pośrednicząca ogłosił nabór wniosków na rok 2011 projektów systemowych planowanych do realizacji w trybie rocznym dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"; Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty uprawnione zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL tj. ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Na realizację projektów systemowych w 2011 roku w ramach ww. poddziałań przeznaczona jest kwota ,00 zł. Niniejsze środki zostały rozdysponowane pomiędzy ops-y i pcpr-y zgodnie z załącznikami finansowymi do Uchwały nr 2630/416/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia r. - Termin składania wniosków o kwocie powyżej 200 tys. zł upływa 12 listopada 2010 r. - Termin składania wniosków o kwocie poniżej 200 tys. zł upływa 13 grudnia 2010 r. - Więcej informacji na stronie 13

14 ZWIĄZEK SUBREGIONU ZACHODNIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU Jednym z naczelnych zadań wyznaczonych Związkowi w momencie jego powoływania do życia jest dążenie do zrealizowania najważniejszych dla Subregionu zadań inwestycyjnych. Należą do nich: - modernizacja Regionalnej Drogi Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna (RDRP), - budowa autostrady A-1-budowa Drogi Głównej Południowej (Pszczyna - Jastrzębie Zdrój - Wodzisław Śląski - Racibórz), - budowa zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz Dolny". Działalność bieżącą Związku podzielić można na grupy zadań: wspieranie członków Związku w zakresie wniosków o dofinansowanie, wyrażanie opinii i wspólnych interesów Członków Związku, rozwój przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju gospodarczego, upowszechnianie informacji i wymiana doświadczeń. WŁADZE ZWIĄZKU Zarząd Związku: Damian Mrowiec Starosta Powiatu Rybnickiego, Przewodniczący Związku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnik Adam Hajduk Starosta Powiatu Raciborskiego Marian Janecki Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój Mieczysław Kieca Prezydent Miasta Wodzisław Śl. Mirosław Lenk Prezydent Miasta Racibórz Tadeusz Skatuła Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory Komisja Rewizyjna: Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlin Józef Stukator Wójt Gminy Kornowac Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedziba w Rybniku ul. J. i F. Białych 7, Rybnik Tel: Fax: Czynne: pn.- pt. w godz Czesław Grzenia Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych UG Jejkowice BIURO ZWIĄZKU Adam Wawoczny Dyrektor Biura Monika Stępień Główny Specjalista Bazyli Kowalski Koordynator PRSZ Tomasz Doleżych Specjalista ds. obsługi prawnej i projektów Redakcja Biuletynu: Paweł Tułodziecki Specjalista

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r.

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r. Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w perspektywie 2013+ Katowice, 12 lutego 2009 r. Charakterystyka województwa śląskiego najwyŝsza w kraju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Człuchów, 16 lipca 2009r. Możliwość dofinansowania instalacji solarów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr././2017 Rady Miasta Mława z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr././2017 Rady Miasta Mława z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr././2017 Rady Miasta Mława z dnia..2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2017

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Warszawa, listopada 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Warszawa, 24-25 listopada 2010 r. Województwo śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Renata Granowska Dyrektor Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R.

INFORMACJA NT. DOSTĘPNYCH DOTACJI DLA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W 2015 R. EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 9. Nazwa i krótki opis działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo