Dublin cases/tzw. sprawy Dublińskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dublin cases/tzw. sprawy Dublińskie"

Transkrypt

1 Dr Julia Kapelańska-Pręgowska Katedra Praw Człowieka WPiA UMK Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie praw uchodźców i imigrantów / Selected European Court of Human Rights jurisprudence concerning rights of refugees and immigrants Cases concerning art. 3 of the ECHR (prohibition of torture, inhuman or degrading treatment or punishment)/ Sprawy dotyczące art. 3 EKPC (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania) Dublin cases/tzw. sprawy Dublińskie Poniższe wyroki dotyczą skarg związanych z unijnym rozporządzeniem (tzw. Rozporządzenie Dublin II), które zawiera kryteria pozwalające na określenie państwa członkowskiego UE odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl wniesionego przez obywatela państwa trzeciego na terytorium jednego z państw UE. System dubliński ma na celu zapobieganie tzw. asylum shopping oraz zapewnienie, aby wniosek o azyl nie był rozpatrywany w więcej niż jednym państwie. T.I. v. United Kingdom, inadmissibility decision T.I. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, decyzja o niedopuszczalności z r. The applicant, a Sri-Lankan national, left Germany and applied for asylum in the United Kingdom. The UK government requested that Germanu accept responsibility for the applicant s asylum request on the basis of Dublin Convention. The applicant feared that the German authorities would send him back to Sri Lanka, where he claimed there was a real risk of him being subjected to treatment contrary to article 3 at the hands of the security forces, the LTTE and Tamil pro-government activist organisations. He claimed that he had been held prisoner for 3 months by LTTE and afted he managed to escape he was for 4 months held in detention (in very poor conditions), interrogated and tortured by soldiers (Sri-Lankan army), who suspected him of being a member of LTTE. Skarżący obywatel Sri-Lanki, opuścił Niemcy i udał się Zjednoczonego Królestwa, gdzie złożył wniosek o azyl. Powołując się na postanowienia Konwencji dublińskiej, rząd brytyjski zażądał rozpatrzenia wniosku przez właściwe organy niemieckie. Skarżący zakwestionował stanowisko organów brytyjskich w obawie, iż władze niemieckie wydalą go na Sri-Lankę, gdzie jak twierdził istnieje realne ryzyko iż zostanie poddany torturom (traktowaniu sprzecznemu z art. 3 EKPC) przez LTTE (tamilską organizację zaangażowaną w zbrojną walkę o niepodległość) oraz tamilskie grupy prorządowe. Skarżący podniósł, iż został

2 zmuszony do opuszczenia Sri-Lanki właśnie na skutek prześladowań ze strony LTTE. Ponadto, był więziony w Colombo przez cztery miesiące i torturowany przez funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, którzy podejrzewali go o udział w organizacji Tamilskich Tygrysów. The Court s assessment: The existence of a real risk that Germany would return the applicant to Sri Lanka in violation of art. 3 had not been established. Consequently, the United Kingdom have not failed in their obligations under this provision by taking the decision to remove the applicant to Germany. Nor has it been shown that this decision was taken without appropriate regard to the existence of adequate safeguards in Germany to avoid the risk of any inhuman or degrading treatment Zdaniem Trybunału nie zostało przez skarżącego dowiedzione istnienie realnego ryzyka, że Niemcy wydalą go z naruszeniem art. 3. Organy brytyjskie natomiast analizowały istnienie odpowiednich gwarancji ochrony przed traktowaniem sprzecznym z art. 3 w systemie niemiecki. Oznacza to, iż państwo pozwane (Zjednoczone Królestwo) nie naruszyło swoich zobowiązań wydając decyzję o wydaleniu skarżącego. K.R.S. v. United Kingdom, inadmisibility decision K.R.S. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, decyzja o niedopuszczalności z r. An Iranian national entered United Kingdom after passign through Greece. In compliance with the Dublin II Regulation, the British authorities requeasted that Greece accept responsibility for his asylum request. Greece agreed to do that. The applicant claimed that his expulsion to Greece would violate art. 3, due to the situation od asylum seekers in Greece. Skarżący obywatel irański, przekroczył granicę Grecji a następnie udał się do Zjednoczonego Królestwa, gdzie złożył wniosek o azyl. Władze brytyjskie zażądały rozpatrzenia wniosku przez Grecję. Zdaniem skarżącego, wydalenie go do Grecji stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji, co argumentował sytuacją uchodźców w tym kraju. The Court s assesment: Dublin Regulation together with other EU legislation in the field of asylum policy set minimum standards in asylum procedures and to provide minimum standards for the reception of asylum seekers. The presumption must be that Greece will abide by its obligations under those Directives. Wobec braku przeciwnego dowodu, istnieje domniemanie, iż Grecja jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania wobec osób odsyłanych (returnees) płynące z prawa UE w sferze prawa

3 azylowego. Trybunał odnotował również, iż nie było wcześniej przypadków wydalania uchodźców z Grecji do Iranu. M.S.S. v. Belgium and Greece, Grand Chamber judgment of M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji, wyrok Wielkiej Izby z r. Tha applicant an Afghan national, entered the UE through Greece and applied for asylum in Belgium. In proceedings before Belgian authorities he alleged that there is a risk of detention in Greece in appalling conditions and that due to deficiencies in Greek asylum system he might be sent back to Afghanistan wothout proper examination of his case. He claimed that he escaped Afghanistan because the Taliban had attempted to murder him in reprisal for his having worked as an interpreter for the air force troops in Kabul. Belgian authorities returned him to Greece, where he was first detained in poor conditions (small space, toghether with 20 other detainees, access to toilets restriced, very little to eat etc.). Following his release and issuance of an asylum seeker s card, he lived in the street. Skarżący obywatel afgański, wjechał na terytorium UE poprzez Grecję, po czym udał się do Belgii, gdzie złożył wniosek o azyl. W postępowaniu przed organami belgijskimi podnosił, że istnieje prawdopodobieństwo, iż zostanie w Grecji umieszczony w okropnych warunkach, a jego sprawa nie zostanie należycie rozpatrzona. Skarżący wskazał, iż musiał uciekać z Afganistanu ponieważ Talibowie chcieli go zamordować w odwecie za współpracę (w roli tłumacza) z wojskami NATO. Po wydaleniu do Grecji, skarżący został umieszczony w złych warunkach (w małym pomieszczeniu z dwudziestoma innymi osobami, ograniczonym dostępem do toalety, niedostatecznym wyżywieniem etc). Po uzyskaniu karty uchodźcy mieszkał na ulicy, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa pozwanego. The Court s assesment: Violation of art. 3 by Grece because of the applicant s detention conditions and because of his living conditions in Greece; Violation of art. 13 in conjunction with art. 2 by Greece becuase of the deficiencies in the asylum procedure followed in the applicant s case; Violation of art. 3 by Belgium becuase of having exposed the applicant to reisks linked to the deficiencies in the asylum procedure in Greece and because of having exposed him to detention and living condtions in Greece that were in breach of art. 3; Violation of art. 13 in conjunction with art. 3 by Belgium because of lack of an effective remedy against the applicant s expulsion order. Naruszenie art. 3 przez Grecję w odniesieniu do warunków detencji i warunków mieszkaniowych; Naruszenie art. 13 w zw. z art. 3 przez Grecję w odniesieniu do niedostatków postępowania o przyznanie statusu uchodźcy w przypadku skarżącego;

4 Naruszenie art. 3 przez Belgię poprzez narażenie skarżącego na ryzyko związane z niedostatkami postępowań azylowych w Grecji oraz warunki detencji i mieszkaniowe niezgodne ze standardami art. 3 Konwencji; Naruszenie art. 13 w zw. z art. 3 przez Belgię wobec braku skutecznego środka prawnego (odwoławczego) od decyzji o wydaleniu. Existence of a real risk of ill-treatment/istnienie poważnego(rzeczywistego) ryzyka okrutnego traktowania Vilvarajah and Others v. United Kingdom, judgment of Vilvarajah i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z r. Mr Nadarajah Vilvarajah, born in 1960, is a citizen of Sri Lanka, of Tamil ethnic origin. On several occasions the Sri Lankan army had attacked his district, killing people and destroying property. He stated that he was detained on two occasions by naval forces in March and April 1986 and assaulted. During a major Sri Lankan army offensive to retake the Northern Province from the LTTE, the first applicant s family lost their shop and belongings and were at serious risk of losing their lives. On 12 June he requested asylum in the United Kingom under the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees as amended by the Protocol of Brithis authorities refused to grant him asylum. Skarżący - Nadarajah Vilvarajah (będący z pochodzenia Tamilem) jest obywatelem Sri Lanki. Region, w którym zamieszkiwał skarżący był wielokrotnie przedmiotem ataków wojska, w wyniku których wiele osób straciło życie oraz dobytek. Skarżący twierdzi, iż w 1986 r. był dwukrotnie przetrzymywany przez siły marynarki wojennej. W trakcie ofensywy wojskowej, która miała na celu przejęcie kontroli nad rejonem z rąk LTTE, skarżący i jego rodzina stracili sklep i dobytek. Posługując się fałszywym paszportem, skarżący próbował wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy granicznych, złożył wniosek o udzielenia azylu powołując się na Konwencję ONZ w sprawie statusu uchodźców z 1951 r. Władze brytyjskie odmówiły udzielenia azylu. The Court s assessment: No violation of art. 3. A mere possibility of ill-treatment, however, in such circumstances, is not in itself sufficient to give rise to a breach of Article 3 (art. 3). Substantial grounds have to be shown for believing that the person concerned, if extradited, faces a real risk of being subjected to torture... Brak naruszenia art.3

5 Samo prawdopodobieństwo okrutnego traktowania, w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, nie jest wystarczające, aby stwierdzić naruszenie art. 3 Konwencji. Muszą zostać wykazane istotne (zasadnicze) powody wskazujące na ryzyko tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Cruz Varas and others v. Sweden, judgement of Cruz Varas i inni przeciwko Szwecji, wyrok z r. The applicants Mr Cruz Varas, his wife and son are Chilean citizens. The first applicant came to Sweden in January 1987 and applied the following day for political asylum. He was joined there by the second and third applicants in June The applicant alleged that he had worked to create opposition against the Pinochet régime. He was i.a. arrested and taken to a military camp where he was detained for two days, he had been distributing leaflets for the Democratic Front and participated in many demonstrations and two general strikes. Abother reason for leaving Chile was the fact that he could not keep his house and his poor financial situation resulting from lengthy periods of unemployment. He was not able to pay his mortgage and chose to sell the house to avoid an enforced sale. Skarżący Cruz Varas, jego żona i syn są obywatalemi chilijskimi. Pierwszy skarżący przyjechał do Szwecji w styczniu 1987 r., następnie złożył wniosek o udzielenie azylu politycznego. Jako argumenty przemawiające za udzieleniem azylu przestawił swoją działalność opozycyjną przeciwko reżimowi Augusta Pinocheta. Skarżący m.in. rozdawał ulotki, brał udział w demonstracjach i strajkach. Za swoją działalność był aresztowany i przetrzymywany przez dwa dni w obozie wojskowym. Skarżący podniósł również fakt swoich złych warunków finansowych w Chile, które zmusiły go do sprzedaży domu. The Court s assessment: The Court noted the following principles relevant to its assessment of the risk of illtreatment: (1) In determining whether substantial grounds have been shown for believing the existence of a real risk of treatment contrary to Article 3 (art. 3) the Court will assess the issue in the light of all the material placed before it or, if necessary, material obtained proprio motu; (2) Further, since the nature of the Contracting States responsibility under Article 3 (art. 3) in cases of this kind lies in the act of exposing an individual to the risk of ill-treatment, the existence of the risk must be assessed primarily with reference to those facts which were known or ought to have been known to the Contracting State at the time of the expulsion; the Court is not precluded, however, from having regard to information which comes to light subsequent to the expulsion. This may be of value in confirming or refuting the appreciation

6 that has been made by the Contracting Party or the well-foundedness or otherwise of an applicant s fears; (3) Ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 (art. 3). The assessment of this minimum, is, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case. Trybunał wskazał na trzy zasady, które mają znaczenie przy ocenie istnienia ryzyka okrutnego traktowania: 1) W celu stwierdzenia, czy zostały wykazane istotne (zasadnicze) powody wskazujące na rzeczywiste (poważne) ryzyko traktowania sprzecznego z art. 3, Trybunał będzie oceniał całość przedłożonych mu informacji, lub jeśli będzie to konieczne, również tych uzyskanych proprio motu; 2) W ocenie istnienia ryzyka brane będą fakty, które były znane lub powinny być znane państwu-stronie Konwencji w czasie wydalenia. Jednak Trybunał nie może wykluczyć uwzględnienia informacji, które pojawią się już po wydaleniu; 3) Okrutne traktowanie musi osiągnąć minimalny poziom dolegliwości, aby znaleźć się w zakresie przedmiotowym art. 3. Ocena owego minimum jest, z natury rzeczy relatywna; zależy od wszystkich okoliczności sprawy. Y.P. and L.P. v. France, judgment Y.P. i L.P. przeciwko Francji, wyrok z r. The applicants, Y.P. and his wife, L.P., are two Belarus nationals who are currently living illegally in France. In Belarus, Y.P. was arrested, detained and beaten by the police for his activities as a member of the Belarus Popular Front. He was detained and beaten by the authorities for having participated in the Freedom march in Minsk. In October 2004 he was allegedly taken to a forest by police officers and beaten unconscious. Y.P. also claimed to have been subjected to violence when he was placed under house arrest on the eve of the parliamentary elections. In February 2005, on arriving in the French city of Strasbourg, the applicants immediately lodged an application for asylum with the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons ( OFPRA ), which was refused on the ground that Y.P. had not given a sufficiently detailed account of his political involvement and the alleged persecution. Skarżący obywatele białoruscy, od 2005 r. nielegalnie przebywali na terytorium Francji. We wniosku o udzielenie azylu, skarżący (który jest działaczem opozycyjnym) wskazał, iż był szykanowany przez władze białoruskie. Był m.in. aresztowany, przetrzymywany i bity przez policję w związku z udziałem w Marszu wolności w Mińsku. Skarżący twierdzi, iż w październiku 2004 r. został w lesie pobity do nieprzytomności przez funkcjonariuszy policji. Stosowano wobec niego przemoc także gdy był w areszcie domowym w przeddzień wyborów parlamentarnych.

7 The Court s assessment: Violation of art. 3. In their decision refusing Y.P. s asylum application on the grounds that his statements contained few personal or other details the French authorities had made no mention of any international report concerning the situation in Belarus. Furthermore, they had not regarded the alleged continuation of his political activities in France or the fate of other opponents of the regime as indications that Y.P. might be wanted by the authorities. The Court found that the passage of time did not automatically lessen the risks faced by Y.P. in Belarus. The extent of Y.P. s involvement in campaigning was sufficiently demonstrated by his activities in Mogilev. Furthermore, the likelihood that information about him and his family would be made available to the Belarus authorities should they return was reinforced by the brutality and intimidation to which their son had been subjected. Their application for asylum in France was also liable to be seen as discrediting Belarus, an offence punishable by imprisonment under the Belarus Criminal Code. The members of Y.P. s family might also be at risk of persecution purely on account of their association with him. Wydając decyzję o odmowie udzielenia azylu (z powodu braku wystarczająco szczegółowych informacji), francuskie władze nie uwzględniły żadnego międzynarodowego raportu dotyczącego sytuacji na Białorusi. Ponadto, nie uwzględniły faktu kontynuowania przez skarżącego działalności pozycyjnej we Francji oraz losu innych przeciwników reżimu. Zdaniem Trybunału, upływ czasu nie spowodował automatycznego zmniejszenia ryzyka potraktowania skarżącego w sposób sprzeczny z art. 3. Władze francuskie nie wzięły ponadto pod uwagę traktowania przez reżim pozostającego na Białorusi syna skarżących. Trybunał podkreślił, iż najprawdopodobniej wniosek o azyl zostałby uznany jako czyn dyskredytujący Białoruś, za który w świetle białoruskiego kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności. Sufi and Elmi v. United Kingdom, judgement Sufi i Elmi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z r. The facts: Mr Sufi, a member of a minority clan the Reer Hamar, alleged that he has been persecuted and seriously injured by the Hawiye militia, who hava also killed his father and sister. Mr Elmi, who arrived in the UK at the age of 19, alleged that he would be seen as westernised and anti-islamic and, if it were known that he was a drug addict with prior convictions for theft, would be at risk of being amputated or publicly flogged or killed.

8 Pierwszy skarżący (Sufi), który jest członkiem stanowiącego w Somalii mniejszość klanu Reer Hamar, we wniosku o azyl oraz skardze do ETPC podniósł, iż był prześladowany i poważnie zraniony przez milicję Hawiye, z rąk której zginął jego ojciec i siostra. Drugi skarżący (Elmi), który przyjechał do Zjednoczonego Królestwa w wieku 19 lat wskazał, że w Somalii byłby postrzegany jako osoba, która przejęła kulturę zachodnią oraz przeciwnika Islamu. Ponadto, jeśli ujawniono by informacje, że był narkomanem i został skazany za kradzieże, najprawdopodobniej zostałby w Somalii okaleczony, publicznie wychłostany albo zabity. The Court s assessment: Violation of art. 3 if applicants were to be sent back to Mogadishu (Somalia) The Court considers that the situation of general violence in Mogadishu is sufficiently intense to enable it to conclude that any returnee would be at real risk of Article 3 illtreatment solely on account of his presence there, unless it could be demonstrated that he was sufficiently well connected to powerful actors in the city to enable him to obtain protection. Nevertheless, Article 3 does not preclude the Contracting States from placing reliance on the internal flight alternative provided that the returnee could travel to, gain admittance to and settle in the area in question without being exposed to a real risk of Article 3 ill-treatment. In this regard, the Court accepts that there may be parts of southern and central Somalia where a returnee would not necessarily be at real risk of Article 3 ill-treatment. However, in the context of Somalia, the Court considers that this could only apply if the applicant had close family connections in the area concerned, where he could effectively seek refuge. If he has no such connections, or if those connections are in an area which he could not safely reach, the Court considers that there is a likelihood that he would have to have recourse to either an IDP or refugee camp. Where it is reasonably likely that a returnee would find himself in an IDP camp, such as those in the Afgooye Corridor, or in a refugee camp, such as the Dadaab camps in Kenya, the Court considers that there would be a real risk that he would be exposed to treatment in breach of Article 3 on account of the humanitarian conditions there. Opinia Trybunału: Przemoc w Mogadishu jest na tyle powszechna i poważna, że pozwala na stwierdzenie, iż każdy deportowany będzie narażony na ryzyko okrutnego traktowania, chyba że zostanie wykazane, iż ma wystarczająco mocne powiązania z wpływowymi osobami, które mogą mu zapewnić ochronę. Niemniej, art. 3 nie wyklucza powołania się przez państwo-stronę Konwencji na istnienie możliwości ucieczki wewnątrzpaństwowej, pod warunkiem, że deportowany będzie mógł się tam bezpiecznie udać i osiąść. Jeżeli deportowany nie ma w takim bezpiecznym rejonie rodziny lub, gdy jego rodzina jest w miejscu do którego nie może bezpiecznie dotrzeć, istnieje prawdopodobieństwo, że znajdzie się w obozie dla przesiedleńców wewnętrznych (Internaly Displaced Persons IDP) lub w obozie dla uchodźców. Jeżeli tak się stanie, z uwagi na panujące tam warunki, osoba deportowana będzie narażona na poważne ryzyko traktowania niezgodnego z art. 3.

ANALIZA. przeciwko detencji dzieci- Amnesty International Polska, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 20 czerwca 2012 r.

ANALIZA. przeciwko detencji dzieci- Amnesty International Polska, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 20 czerwca 2012 r. ANALIZA przeciwko detencji dzieci- Amnesty International Polska, Centrum Pomocy Prawnej im. Fundacja Fundacja La Strada, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. 20 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

KNOWLEDGE-BASED HARMONISATION OF EUROPEAN ASYLUM PRACTICES

KNOWLEDGE-BASED HARMONISATION OF EUROPEAN ASYLUM PRACTICES Case Summary Country of Decision/Jurisdiction Poland Case Name/Title Court Name (Both in English and in the original language) Naczelny Sąd Administracyjny Supreme Administrative Court Neutral Citation

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e:

Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246. Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: Dziennik Ustaw Nr 29 1931 Poz. 245 i 246 Po zaznajomieniu si z powy szym protoko em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oêwiadczam, e: zosta on uznany za s uszny zarówno w ca oêci, jak i ka de z postanowieƒ

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce POL-2014/1 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

41738/10 przyjęta do rozpatrzenia na wniosek rodziny skarżącego)

41738/10 przyjęta do rozpatrzenia na wniosek rodziny skarżącego) 1 Zarządzenie o deportacji do Gruzji poważnie chorego skazanego połączone z zakazem wjazdu do Belgii przez dziesięć lat Paposhvili przeciwko Belgii (wyrok 13 grudnia 2016 r., Wielka Izba, skarga nr Gruzin

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego

O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego Jon Tappenden Notatki z warsztatów TEPIS 15.10.2011 Poniżej przedstawiam parę

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.10.2004 COM(2004) 682 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 962 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Polish/ English Prawa bezdomnych Homeless Rights Wyjaśnienie przysługujących Panu/Pani praw Your rights explained Wymagane informacje

Polish/ English Prawa bezdomnych Homeless Rights Wyjaśnienie przysługujących Panu/Pani praw Your rights explained Wymagane informacje Prawa bezdomnych Polish/ English Homeless Rights Wyjaśnienie przysługujących Panu/Pani praw Osoby nie posiadające domu lub którym grozi utrata domu, powinny zwrócić się o pomoc do lokalnego biura Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

I.K. przeciwko Austrii (wyrok 28 marca 2013r., Izba (Sekcja I), skarga nr 2964/12)

I.K. przeciwko Austrii (wyrok 28 marca 2013r., Izba (Sekcja I), skarga nr 2964/12) 1 I.K. przeciwko Austrii (wyrok 28 marca 2013r., Izba (Sekcja I), skarga nr I.K., mieszkający obecnie w Wiedniu, w kwietniu 2004r. opuścił wraz z matką Czeczenię. W listopadzie 2004r. przybyli do Austrii.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2015) XXX draft COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi

Wypadek: dzwoń na 112 zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi IP/09/0 Bruksela, dnia lutego 009 r. Wypadek: dzwoń na zdaniem Komisji wspólny europejski numer alarmowy wymaga wielojęzycznej obsługi Już od grudnia 008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

What do all those numbers mean? Migrants and numbers

What do all those numbers mean? Migrants and numbers Przedmiot: etyka, lekcja wychowawcza, inne zajęcia dodatkowe... scenariusz III etap edukacyjny. Przedmiot: język angielski str 1 Tytuł scenariusza: Akceptująca wielokulturowość na wyciągnięcie ręki What

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

April 26, :00 PM

April 26, :00 PM ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 26, 2017 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 26 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND Manual 80/2004 POLAND (en) 1 COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND 1. National Law...2 1.1. Implementation [art. 18]...2 1.2. National Schemes on Compensation [art. 12(2)]...2 2. Responsible authorities

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków Zbigniew Jaroszewicz Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18 03-805 Warszawa e-mail: mmtzjaroszewicz@post.pl 1 Jak oczy (i mózg) nas oszukują Widzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 609 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 25 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 609 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 609 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo