Siedziba Spółki : t e l.: , f a x : ul. Browarna 88, Żywiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec"

Transkrypt

1 Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, Warszawa t e l.: , f a x : Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, Żywiec t e l.: , f a x : Raport Społeczny Grupy Żywiec

2 Spis Treści Sp i s t r e ś c i: 1. Pr z e s ł a n i e Pr e z e s a Za r z ą d u Gr u p y Ży w i e c O n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i Misja, w i z j a i n a s z e wa r t o ś c i Jesteśmy częścią gospodarki Z m y ś l ą o o b e c n y c h i p r z y s z ł y c h p r a c o w n i k a c h W n a s z e j p r a c y k i e r u j e m y się wa r t o ś c i a m i Projekt Zasady etyki biznesowej 7. Promujemy odpowiedzialną konsumpcję alkoholu...27 Projekt Polityka alkoholowa 8. Db a m y o ś r o d o w i s k o n a t u r a l n e i b e z p i e c z e ń s t w o p r a c y Ki e r u j e m y się z a s a d ą t r a n s pa r e n t n o ś c i Współpracujemy z samorządami lokalnymi i o r g a n i z a c j a m i p o z a r z ą d o w y m i Projekt Koalicja Marek Ziem Górskich 11. Ws p i e r a m y w y d a r z e n i a k u lt u r a l n e Dz i a ł a n i a m i sponsorskimi s p r a w i am y r a d o ś ć n a s z y m k l i e n t o m Po m a g a m y p o t r z e b u j ą c y m Wa r t o b y ć f i r m ą o d p o w i e d z i a l n ą s p o ł e c z n i e l i s t z Fo r u m Od p o w i e d z i a l n e g o Bi z n e s u Niezależny Raport Poświadczający PricewaterhouseCoopers Czekamy na Wasze opinie Sł o w n i k najważniejszych p o j ę ć Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 4

3 1. Przesłanie Prezesa Zarządu Grupy Żywiec 1. Przesłanie Prezesa Zarządu Grupy Żywiec 1. przesłanie Prezesa Zarządu Gr u p y Ży w i e c dowania dla innych przedsiębiorstw. Bez względu na okoliczności chcemy, aby nasza firma pozytywnie wyróżniała się na się, aby podejmowane przez nas działania przynosiły również korzyści społecznościom lokalnym i partnerom, z którymi współpra- informacji finansowej, działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich obszarach Grupa Żywiec jest czołową firmą piwowarską w Polsce i przedsiębiorstwem, które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Skala działalności gospodarczej, związane z nią możliwości finansowe, a także wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne i środowisko naturalne sprawiają, rynku, była postrzegana jako konkurencyjna i nowoczesna, przyjazna pracownikom i środowisku. Szacunek wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska, pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę to najważniejsze wartości wyznawane przez Grupę Żywiec. cujemy. Jesteśmy przekonani, że biznes to nie tylko prowadzenie efektywnej, zyskownej działalności, ale także kompleksowe podejście do zarządzania, które cele handlowe stawia na równi z takimi kwestiami, jak przejrzystość funkcjonowania naszej firmy. Opierając się na misji, wizji i naszych wartościach, chcemy w przyszłości rozwijać pozycję rynkową. Wyzwaniem dla nas jest budowanie większego zrozumienia idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród naszych że czujemy się odpowiedzialni za otoczenie, w którym działają nasze browary, żyją i pracują nasi konsumenci, pracownicy i ich rodziny. Poczucie tej odpowiedzialności jest dla nas wyzwaniem i jednym z podstawowych priorytetów, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Naszym celem jest, aby Grupa Żywiec była liderem na rynku nie tylko w zakresie realizacji celów handlowych i ekonomicznych. Chcemy, aby nasze relacje z klientami, partnerami handlowymi oraz pracownikami Nasza działalność opiera się na następują - cych filarach: - p o l i t y c e j a k o ś c i i b e z p i e c z e ń s t wa z d r o - wotnego produktu, - p o l i t y c e w z a k r e s i e b e z p i e c z e ń s t wa, higieny pracy i ochrony środowiska. Wartości te są podstawą naszej aktywności. Niezależnie od zmian zachodzących we współczesnym świecie, sytuacji gospodarczej kraju i tendencji na rynku piwnym pozostaną one niezmienne. Naszym celem Rzesze konsumentów w kraju i za granicą czerpią przyjemność ze spożywania naszych produktów. Przykładamy dużą wagę do tego, by były one konsumowane w sposób odpowiedzialny. Dlatego też nasze postanowienia na rok 2006 i pierwszą połowę roku 2007 obejmowały działania dotyczące następujących obszarów: 1. Aktualizacja i wprowadzanie polityki alkoholowej i programu 2. Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu wśród naszych konsumentów. W 2008 roku zamierzamy kontynuować te projekty, a także poświęcić się z większym zaangażowaniem inicjatywom związanym z ochroną środowiska. Wśród celów na przyszły rok jest również wprowadzenie deklaracji o przestrzeganiu Zasad etyki biznesowej dla naszych dostawców. i akcjonariuszami były wzorem do naśla- jest nie tylko generowanie zysków. Staramy 5 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 6

4 1. Przesłanie Prezesa Zarządu Grupy Żywiec 2. O Naszej Działalności pracowników, tak by koncepcja ta przekładała się na ich codzienne decyzje i stosunek Opisy prezentowanych w raporcie projektów obejmują okres od stycznia 2006 r. do 2. o Naszej Działalności mentowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z zasadami HACCP oraz wyma- firmy do akcjonariuszy, klientów, partnerów handlowych oraz społeczności lokalnych sąsiadujących z naszymi browarami. Publikacja pierwszego raportu społecznego, który obrazuje relacje naszej firmy z otoczeniem, to kolejny etap w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności w Grupie Żywiec. Raport dostarcza informacji o odpowiedzialności i wpływie firmy na gospodarkę, działaniach w zakresie transparentności, ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktu i bezpieczeństwa pracy. Dużo uwagi poświęcamy również zagadnieniom związanym z naszymi obecnymi i przyszłymi pracownikami. Przedstawiając konkretne programy, jak np.: czerwca 2007 r. Dane finansowe i wybrane wskaźniki GRI dotyczą wyłącznie 2006 roku. W przyszłości raporty będą publikowane po zakończeniu roku finansowego. Z poważaniem, Chris Barrow Prezes Zarządu Grupy Żywiec Grupa Żywiec powstała w grudniu 1998 roku jako efekt połączenia Zakładów Piwowarskich w Żywcu S.A., których głównym akcjonariuszem był Heineken International BV z firmą Brewpole B.V. (browary w Elblagu, Leżajsku i Warce). Była to największa fuzja w branży spożywczej w Polsce. Łączono wtedy cztery firmy, zatrudniające ponad pracowników. Obecnie Grupa Żywiec S.A. to jeden z najważniejszych graczy na polskim rynku piwa. Świadczą o tym wyniki. W 2004 roku roczna sprzedaż Grupy po raz pierwszy w historii całej branży piwowarskiej przekroczyła ilość 10 mln hl. Rokrocznie ponad 100 tysięcy hl piwa produkowanego w browarch Grupy wysyłane jest za granicę. ganiami normy DS 3027E:2002. Grupa Żywiec posiada również własną, niezależną sieć dystrybucyjną Grupa Żywiec Trade Holding, będącą jedną z największych firm dystrybucyjnych działających na terenie Polski. Grupa Żywiec Trade Holding ma 13 oddziałów i 66 punktów dystrybucyjnych. W skład Grupy Żywiec wchodzi też utworzona na początku 2001 roku Grupa Handlowa. Powstała ona w wyniku wydzielenia ze struktury grupy działów marketingu i sprzedaży. Grupa Handlowa - jedna efektywna organizacja odpowiedzialna za marketing, promocję i wspomaganie sprzedaży wszystkich marek pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału skonsolidowanych browarów. Doświadczone siły work, polityka alkoholowa, zasady etyki biznesowej, działania w zakresie sponsoringu czy też współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, udowadniamy na W skład Grupy Żywiec S.A. wchodzi 5 browarów: w Żywcu, Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Cieszynie. Wszystkie wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia i technologie, które gwarantują sprzedaży docierają ze swym profesjonalnym doradztwem do ponad 50 tys. punktów sprzedaży w kanałach: detal tradycyjny, gastronomia i hurt. Obecnie w całej Grupie Żywiec zatrudnionych konkretnych przykładach, że działania naszej najwyższą jakość piwa. Każdy z browarów wcho- jest ponad 6000 osób. firmy są zgodne z jej deklaracjami. dzących w skład Grupy posiada wdrożony i udoku- 7 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 8

5 2. O Naszej Działalności 2. O Naszej Działalności Co trzecia butelka piwa kupowana w Polsce została wyprodukowana przez Grupę Żywiec S.A. Najważniejsze marki Grupy to: Żywiec, Heineken, Warka, Strong, Tatra i Królewskie. Z browaru w Leżajsku pochodzi także sprzedawany na południu Polski Leżajsk, a z Cieszyna piwo Brackie. Z kolei Specjal oraz Kujawiak dostępne są przede wszystkim na północy kraju. W skład portfolio Grupy wchodzi także Freeq oraz tzw. Specialities, do których należą zarówno marki zagraniczne: Desperados, Paulaner, Fischer, Murphy s Irish Stout i Murphy s Irish Red, jak i piwa polskie: Hevelius, Kaper i Żywiec Porter. Symbolem Grupy są gałązki chmielu zwieńczone koroną. Korona symbolizuje najwyższą jakość chmielowych szyszek, z których produkowane jest piwo, oraz szacunek dla tradycyjnych receptur. Władze spółki Za r z ą d Chris Barrow Prezes Zarządu Jacek Gerula Członek Zarządu Ta d e u s z Do b r z yc k i Członek Zarządu (do ) Mariusz Borowiak Członek Zarządu Radovan Sikorsky Członek Zarządu Cz ł o n k o w i e Ra d y Na d z o r c z e j He r m a n Ni c o l a a s Nu s m e i e r Przewodniczący Rady Nadzorczej Al l a n Ja m e s My e r s Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Da v i d Ri c h a r d Ha z e lw o o d Członek Rady Nadzorczej Kr z ys z t o f Ja s e k Członek Rady Nadzorczej Kr z ys z t o f Lo t h Członek Rady Nadzorczej St e f a n Or ł o w s k i Członek Rady Nadzorczej Thomas Polanyi Członek Rady Nadzorczej Da n e f i n a n s o w e d o t yc z ą c e f ir m y (w t y s i ą c a c h z ł o t y c h ) GRUPA KAPITAŁOWA Ży w i e c S.A. Dane za rok : Przychód netto Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Pr z e p ł y w y n e t t o z działalności operacyjnej Pr z e p ł y w y n e t t o z działalności inwestycyjnej Pr z e p ł y w y n e t t o z działalności finansowej Ak t y w a Zo b o w i ą z a n i a i rezerwy na zobowiązania Zo b o w i ą z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e Zo b o w i ą z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e Kapitał własny Wielkość zatrudnienia Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 10

6 2. O Naszej Działalności 2. O Naszej Działalności Produkcja Piwa DOSTAWA SŁODU ASPEKTY EKONOMICZNE akcjonariusze wpływ na gospodarkę i działalność eksportowa WODA CHMIEL SŁÓD DROŻDŻE Woda ze źródeł oligoceńskich będąca pod stałym nadzorem pod względem parametrów chemicznych i mikrobiologicznych, spełnia dużo ostrzejsze wymagania niż woda pitna. W 1l piwa zawarte jest ok. 0,92 l wody. Chmiel, który nadaje piwu charakterystyczną goryczkę i przyjemny, niepowtarzalny aromat. kadź fermentacyjna Do produkcji piwa najlepszy jest słód ze specjalnie wyselekcjonowanych (wybranych) odmian jęczmienia, zwanych odmianami browarnymi. Uprawiane są one tylko do produkcji słodu, a w konsekwencji piwa. Słód z tych odmian nadaje piwu charakterystyczny smak i zapach. FERMENTACJA drożdże Są niezbędne do przeprowadzenia procesu fermentacji brzeczki piwnej. W procesie tym oprócz alkoholu i dwutlenku węgla wytwarzają one produkty wpływające na smak, zapach i inne cenne własności piwa (np. pienistość). zbiornik gorącej brzeczki chmielowej W dzisiejszych czasach większość browarów kupuje gotowy słód od zewnętrznych firm. O jakości słodu decyduje wiele parametrów, jednak najważniejszym z nich jest zawartość ekstraktu - dobry słód zawiera 80-82% ekstraktu. Słód w browarach przetrzymywany jest w silosach. chmiel kocioł warzelny WARZENIE BRZECZKI kadź zacierna kadź filtracyjna słód zmielony woda chłodnica ASPEKTY SPOŁECZNE polityka pracownicza bezpieczeństwo pracy współpraca z otoczeniem: samorządami i społecznościami lokalnymi odpowiedzialność za produkt Ugotowana w warzelni brzeczka poddawana jest chłodzeniu. Po schłodzeniu brzeczka jest napowietrzana i dodawane są drożdżę, a następnie kieruje się ją do wykonanych ze stali szlachetnej cylindryczno-stożkowych zbiorników zwanych tankofermentatorami. W tankofermentatorach odbywa się fermentacja, a następnie dojrzewanie, czyli leżakowanie piwa. tankofermentator FILTRACJA filtr do piwa zbiornik piwa Proces produkcji piwa rozpoczyna się w warzelni i jest sterowany komputerowo. Rozdrobniony słód jest mieszany z wodą i ogrzewany stopniowo do 78 st. C. Powstały w ten sposób zacier poddawany jest filtracji. Otrzymany w procesie filtracji wodny roztwór ekstraktu słodu nazywamy brzeczką. Brzeczkę gotujemy z chmielem w kotle warzelnym. ROZLEW PIWA ASPEKTY ŚRODOWISKOWE zużycie wody, energii, ścieki zasada transparentności emisja CO 2 sponsoring wykorzystywanie wsparcie kultury amoniaku pomoc potrzebującym stłuczka opakowania Po procesie leżakowania piwo poddawane jest filtracji, której celem jest uczynienie piwa klarownym i nadanie mu trwałości. Piwo może być rozlewane do butelek, puszek lub beczek. Rozlew piwa do butelek sterowany jest komputerowo. Przed rozlewem piwo jest pasteryzowane. Następnie jest ładowane do skrzynek oraz paletowane i w takiej formie trafia do klienta. 11 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 12

7 3. Misja, Wizja i Nasze Wartości 4. Jesteśmy Częścią Gospodarki 3. misja, Wi z ja i Na s z e Wa r t o ś c i Nasze wartości Sz a c u n e k 4. Jesteśmy Częścią Gospodarki Ni e w i e l e j e s t f i r m, k t ó r e m o g ą s z c z yc i ć tów gospodarczych rozsianych po całym kraju. Akcje firmy notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1991 roku. Nasza misja Dzięki naszej tradycji, udanym innowacjom i zamiłowaniu do warzenia piwa przyszłe pokolenia będą czerpać niezmienną radość z picia naszych piw. Nasza wizja Będziemy nieustannie zwiększać swój udział w rynku Grupa Żywiec szanuje ludzi i środowisko, w którym działa. Jesteśmy orędownikami współpracy opartej na wzajemnym szacunku. Sprawą wielkiej wagi dla nas jest przestrzeganie prawa, zasad społecznych oraz polityki i procedur firmy. Pa s j a Grupa Żywiec przywiązuje najwyższą wagę do się t a k d ł u g ą d z i a ł a l n o ś c i ą. Gr u pa Ży w i e c u c h o d z i z a j e d e n z s y m b o l i p o l s k i c h sukcesów g o s p o d a r c z y c h. Ma r ka Ży w i e c n a l e ż y d o g r o n a n a j s i l n i e j s z y c h, n a j l e p i e j r o z p o z n a wa l - nych i najwyżej cenionych marek wytwarza - n y c h w Po l s c e. Je s t u t o ż s a m i a n i a z t y m, c o d o b r e i p o l s k i e. Dla wielu Polaków piwo z Żywca stało się symbolem polskości. Potwierdzają to badania znajomości marki przeprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Ministerstwem Gospodarki. Żywiec zajął w nich trzecie miejsce zarówno w rankingu polskich marek zasługujących na miano narodowych (43% wskazań), i mamy ambicję, by osiągnąć poziom 40%. Pracownicy, jakość naszej pracy i produktów oraz oferowanych usług zawsze będą podstawą dbałości o naszych klientów i konsumentów. Będziemy rozwijać pozycję najbardziej innowacyjnej firmy na rynku, szczególnie w obszarze nowych produktów i opakowań. jakości wszystkiego, co robi lub produkuje. Pr z y j e m n o ś ć Grupa Żywiec wnosi do życia przyjemność poprzez swoje produkty i prowadzoną działalność. Pr o m u j e m y o d p o w i e d z i a l n ą k o n s u m p c j ę naszych produktów. Grupa Żywiec należy do największych firm w branży spożywczej w Polsce. Piwo Żywiec, produkowane niezmiennie według tej samej receptury od 1856 roku, należy do grona najsilniejszych, najlepiej rozpoznawalnych i najwyżej cenionych marek wytwarzanych w naszym kraju. Dzięki intensywnej modernizacji trwającej nieprzerwanie od połowy lat 90., olbrzymim nakładom inwestycyjnym jak i pośród marek uważanych przez konsumentów za najsilniejsze i najbardziej wartościowe (39%). Natomiast w badaniach m.in. Instytutu Marki Polskiej Żywiec jest wymieniany jako trzecia najbardziej lubiana i ceniona polska marka, zaraz po Wedlu i Horteksie. W dwóch kolejnych edycjach konkursu Superbrands Żywiec zaliczono do grona najbardziej popularnych marek w Polsce. Został on też laureatem Jako lider polskiego rynku piwa, będziemy w dalszym ciągu poprawiać naszą pozycję w segmencie piw podstawowych i umacniać pierwsze miejsce w innych segmentach. poczynionym przez głównego udziałowca Żywca, Grupa Żywiec należy dzisiaj do grona firm o silnej i stabilnej pozycji rynkowej. Aktywnie współpracuje z tysiącami podmio- pierwszej edycji konkursu Teraz Polska. Od lat piwo Żywiec pozostaje liderem polskiego eksportu. Działalność eksportową browary 13 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 14

8 4. Jesteśmy Częścią Gospodarki 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach żywieckie zapoczątkowały już w 1913 r., kiedy dystrybucją objęto poza Galicją takie miasta jak: Budapeszt, Morawska Ostrawa i Cieszyn. Eksportowano piwa typu jasne oraz cieszący się wyjątkową sławą Porter. W 1913 r. łączny eksport piw żywieckich wynosił już ponad 28 tys. hl, co stanowiło 21,3% produkcji browaru. W latach realnego socjalizmu na rynki krajowe trafiała już połowa produkcji z Żywca. Głównymi zagranicznymi odbiorcami były wówczas: Belgia, Bułgaria, Egipt, Francja, RFN, Hiszpania, Wielka Brytania, USA i ZSRR. Dziś piwo z Żywca wysyłane jest do 28 krajów na świecie, m.in. do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Francji, Austrii, Grecji, Australii oraz Islandii. W 2006 r. najwyższą dynamikę Grupa Żywiec osiągnęła na rynku brytyjskim. Wyniosła ona aż 200%. Jako pierwsza polska marka Żywiec został wyróżniony w prestiżowym brytyjskim konkursie Superbrands. Wyróżnienie to otrzymał w ka- uwagi. Żywiec jest pierwszym polskim produktem, który zdobył taki tytuł, plasujący go wśród takich gigantów, jak BBC, IBM, Nokia czy Chelsea Football Club. Nagrody w kategorii Brands to Watch przyznawane są markom, które dzięki swojej strategii marketingowej w krótkim czasie uzyskały znaczący udział w brytyjskim rynku i mają potencjał, który może doprowadzić je, w niedalekiej przyszłości, do uzyskania tytułu Superbrands w Wielkiej Brytanii. Grupa Żywiec S.A. jest również laureatem nagrody tygodnika Newsweek i firmy doradztwa strategicznego A.T. Kearney, specjalizując e j się w d o s ta r c z a n i u r o z w i ą z a ń k l u c z o w yc h d l a sukcesu p r z e d s i ę b i o r s t w. W t r z e c i e j e d y c j i r a n k i n g u 100 n a j c e n n i e j s z y c h f i r m w Po l s c e w r o k u 2005 z n a l a z ł a się n a p i er w s z y m m i e j- s c u w ś r ó d f i r m piwowarskich z e w z g l ę d u n a b a r d z o d o b r ą s t r at e g i ę, z b i l a n s o wa n e p o r t f o l i o p r o d u k t ó w o r a z z r o k u n a r o k r o- 5. z My ś l ą o Ob e c n yc h i Pr z y s z ły c h Pp r a c o w n i ka c h Si l n ą s t r o n ą ka ż d e g o p r z e d s i ę b i o r s t wa j e s t d o b r z e w y s z k o l o n a i z aa n g a ż o wa n a ka d r a. W Gr u p i e Ży w i e c j e s t e ś m y d u m n i z n a s z y c h p r a c o w n i k ó w, k t ó r z y z d u ż y m z aa n g a ż o wa n i e m i o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą ka ż d e g o d n i a w y k o n u j ą p o w i e r z o n e im z a d a n i a. To w ł a ś n i e i c h w i e d z a i e n e r g i a umożliwiają r e a l i z a c j ę n a s z e j w i z j i. Sta r a m y się w o p t y m a l n y s p o s ó b w s p i er a ć i z a c h ę c a ć wszystkich z at r u d n i o n y c h d o p o d n o s z e n i a kwalifikacji, o f e r u j ą c r e a l n ą szansę n a m i ę d z y n a r o d o wą ka r i e r ę. Db a ł o ś ć o p e r s o n e l t o j e d e n z p r i o r y t e t ó w s t r at e g i i firmy na najbliższe lata. Sł u c h a m y, a n a l i z u j e m y, w y c i ąg a m y w n i os k i Uczciwość, pełna i przejrzysta komunikacja to zasady, którymi kierujemy się w kontaktach z otoczeniem. Dobrą tradycją obowiązującą ników o najważniejszych decyzjach mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie firmy. Z naszymi pracownikami prowadzimy cykliczne konsultacje, mające na celu wyłonienie obszarów, w których mogą wystąpić problemy. Respektujemy prawo wszystkich zatrudnionych do swobodnego tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich. Zależy nam na tym, aby zapewnić poparcie pracowników dla realizacji misji i celów przedsiębiorstwa oraz zrozumienie dla podejmowanych działań. Opinie pracowników to dla Grupy Żywiec niezwykle ważne informacje wpływające na cały szereg procedur obowiązujących w firmie. Dlatego uważnie słuchamy, analizujemy, wyciągamy wnioski. Regularnie prowadzimy badania klimatu organizacyjnego. Badanie przeprowadzone w pierwszej połowie 2007 r. przez niezależną firmę badawczą Checkmarket zachęcało pracowników do wyrażenia swoich opinii m.in. na temat tegorii Brands to Watch, czyli marki godnej snące wynikifinansowe. w Grupie Żywiec jest informowanie pracow- satysfakcji z pracy, sposobu zarządzania, zrozu- 15 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 16

9 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach Średnia liczba pracowników Średni poziom rotacji 10,00% 28,39% Pr o c e n t p r a c o w n i k ó w r e p r e z e n t o wa n yc h p r z e z niezależną organizację związkową In f o r m a c j a/k o n s u lt a c j e z p r a c o w n i k a m i o d n o ś n i e z a m i e r z o n yc h z m i a n n p. c o d o w i e l k o ś c i, l o ka l i z ac j i l u b s t r u k t u r y o r g a n i z a c j i Po l i t y ka o c h r o n y p r y w a t n o ś c i p r a c o w n i k ó w 24% 24% Nie zbierano danych Porozumienie ze Wspólną reprezentacją Związków Zawodowych - zamierzone zmiany wymagają konsultacji z Radą Delegatów i poinformowanie jej o planowanych działaniach Badanie klimatu organizacyjnego Nie zbierano danych Nie Pr o c e d u r a r o z p a t r y w a n i a s ka r g dotyczących relacji pracowniczych mienia celów firmy. Średni zwrot ankiet wyniósł 66%. Uzyskane wyniki pozwolą na przygotowanie programu działań naprawczych, tak aby pracownicy Grupy Żywiec mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy. Równie ważna jak badania klimatu organizacyjnego jest dla nas codzienna komunikacja z pracownikami. Dla nich właśnie wydawany jest dwumiesięcznik Piwny Obiektyw, w którym prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia firmy, jej struktury, ciekawi ludzie a także fakty i informacje istotne dla całej branży piwowarskiej. Piwny Obiektyw wydawany jest w nakładzie 3500 egzemplarzy. Pracownicy mający dostęp do komputerów o najnowszych wydarzeniach z życia firmy dowiadują się z intranetu. Wszystkie istotne informacje wywieszane są również na tablicach Zat r u d n i e n i e informacyjnych. Do najwyższej kadry kierowniczej informacje docierają za pośrednictwem elektronicznego Newslettera. Od 2006 roku prowadzony jest program Teamtalk, w ramach którego pracownicy mają okazję do bezpośrednich spotkań z członkami Zarządu Grupy i najwyższym kierownictwem, a następnie wspólnego przedyskutowania tematów istotnych dla firmy. Dodatkową formą komunikacji są organizowane corocznie w każdym z browarów pikniki dla pracowników i ich rodzin. Ich atrakcją są występy czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a w godzinach przedpołudniowych bogaty program zabaw dla dzieci. To właśnie na piknikach pracownicy z różnych działów mają możliwość poznania się bliżej, porozmawiania nie tylko na tematy związane z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Programy szkoleniowe Jesteśmy żywotnie zainteresowani rozwojem zawodowym i osobowym naszych pracowników, aby mogli oni ze wzrastającą skutecznością podejmować się coraz trudniejszych zadań służących umacnianiu pozycji produktów naszej firmy na polskim rynku piwowarskim. Naszym celem jest propagowanie kultury organizacyjnej opartej na profesjonalnych zachowaniach na wszystkich poziomach organizacji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby w ramach dostępnych środków i istniejących potrzeb dać pracownikom możliwość podnoszenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą. Nasi pracownicy mają również możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Dofinansowujemy także studia wyższe, podyplomowe, kursy i szkolenia zawodowe. W 2006 roku Dział Szkoleń Grupy Żywiec przeprowadził 355 szkoleń, w których udział wzięło 2112 osób, podnosząc swoje umiejętności m.in. w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji, kreatywności, technik sprzedaży i negocjacji, prowadzenia prezentacji, organizacji pracy i wielu innych. Śr e d n i a l i c z b a g o d z i n s z k o l e n i o w y c h p r a c o w n i k ó w (w o pa r c i u o p e ł n e FTE) Pr o g r a m y w s p i er a j ą c e c i ą g ł ą zdolność do prac pracowników Pr o c e n t p r a c o w n i k ó w p o d d a w a n y c h s y s t e m at y c z n e j o c e n i e w y n i k ó w i r o z w o j u ka r i e r y Sz k o l e n i a Pracowniczy Program Emerytalny Pracowniczy Program Emerytalny Grupy Żywiec jest prowadzony w formie inwestycyjnego Grupowego Funduszu Kapitałowego z Ubezpieczeniem na życie w Generali Życie T.U. S.A. przy współpracy z AON Polska. Jego celem jest gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę oraz zapewnienie uczestnikom ochrony ubezpieczeniowej. Każdy pracownik na bardzo preferencyjnych warunkach może gromadzić dodatkowe środki na przyszłość w ramach funduszu inwestycyjnego oraz ubezpieczyć siebie i swoją najbliższą rodzinę w ramach Dobrowolnej Umowy Ubezpieczenia na Życie. Umowa ta funkcjonuje jednocześnie z PPE. Grupa Żywiec oferuje konkurencyjne wynagrodzenie. Osoby zwalniane z pracy z przyczyn pracodawcy mogą liczyć na atrakcyjne odprawy, przewyższające znacznie wysokość kwot ustawowo wymaganych. Indywidualnie rozpatrywana jest możliwość umorzenia zaciągniętych pożyczek z funduszu socjalnego. Byli pracownicy mają również pierwszeństwo w zatrudnianiu przy pracach sezonowych ,04 11,5 Programy poprawiające kwalifikacje pracowników (np. szkolenia standardowe i fakultatywne, szkolenia w zakresie TPM) Nie zbierano danych 50% 17 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 18

10 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach Zd r o w i e kretnych projektów w różnych lokalizacjach. Stażyści pracują pod opieką kierownika projektu, a mentor wspiera ich w rozwoju zawodowym, spodobały mi się panujące w firmie zasady i ludzie, których poznałam. Nie wyobrażam sobie pracy w nieciekawej firmie, a Żywiec Zatrudnienie własnego lekarza Kontrola absencji i pojedynczych dni nieobecności Wa r t o ś ć p r o c e n t o wa a b s e n c j i i p o j e d y n c z yc h d n i n i e o b e c n o ś c i Nie zbierano danych Nie zbierano danych Niektóre lokalizacje posiadają własne ambulatoria wraz z lekarzem, a niektóre wykupują swoim pracownikom dodatkowe pakiety medyczne Pojedyncze dni tak Absencja tak Absencja 4, 40% Pojedyncze dni -24 dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Program stażu opracowywany jest indywidualnie dla każdego uczestnika. Po zakończeniu stażu najlepsi mają szansę stałego zatrudnienia na samodzielnym stanowisku pracy. Stażyści o Grupie Żywiec: na pewno do nich nie należy. Wierzę w to, że wybraliśmy się nawzajem. Iw o n a Ur b a n o w i c z, Mł o d s z y Sp e c ja l i s ta d s. Za k u p ó w: O tym, że będę aplikować na Warzelnię Talentów, wiedziałam już w momencie przeglądania oferty Grupy Żywiec świetny Ko m is j a d s. BHP i ochrony środowiska, w wielu lokalizacjach Sy l w i a Ma ł ac h w i e j, Mł o d s z y Ki e r o w - n i k d s. Kl i e n t ó w Kl u c z o w y c h: Dlacze- staż, duże możliwości rozwoju, ciekawa i prężnie rozwijająca się firma zdecydowały o wysłaniu mo- Pr o c e d u r a r a p o r t o wa n i a w y p a d k ó w ś m i e rt e l n yc h. Obejmuje e w i d e n c j ę, r a p o r t o wa n i e d o c e n t r a l i, a n a l i z ę p r z yc z y n, wdrożenie zaleceń pokontrolnych go Żywiec? Początkowo była to jedna z kilku korporacji, do których aplikowałam. Ale w trakcie procesu rekrutacyjnego bardzo jej kandydatury. Dwumiesięczny proces rekrutacyjny obfitował w wiele chwil radości, a także chwile zwątpienia w to, iż firma się nie odezwie Identyfikacja zagrożeń z w i ą z a n y c h z p r a c ą Oc e n a z ag r o ż e n i a z d r o w i a w p o s z c z e g ó l n y c h d z i a ł a c h An a l i z a, l e c z e n i e, e w i d e n c ja, r a p o r - towaniechorób zawodowych Pr o c e d u r a r o z p a t r y w a n i a s ka r g dotyczących relacji pracowniczych W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy korzystają z pożyczek mieszkaniowych, dofinansowania do wypoczynku. Każda z lokalizacji ma możliwość indywidualnego rozdysponowania środków, zgodnie z potrzebami pracowników, np.: na dofinansowanie wczasów pod gruszą, kolonii dla dzieci, bilety do kina, basen, siłownię. Firma współfinansuje opiekę medyczną dla pracowników, a w lokalizacjach, w których jest to możliwe, oferuje pakiet medyczny dla rodziny, który pracownik kupuje na bardzo atrakcyjnych warunkach, wynegocjowanych przez Grupę Żywiec. Wa r z e l n i a Ta l e n t ó w i Wa r s z t a t y Um i e j ę t n o ś c i Grupa Żywiec jest jednym z największych i najbardziej znanych pracodawców na rynku, który aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi. Samodzielnie organizuje program stażowy Warzelnia Talentów, którego uczestnicy przygotowywani są do pracy na samodzielnym stanowisku, poprzez pracę w dziale docelowym i działach związanych z przyszłą funkcją. Program ten jest adresowany do absolwentów i studentów ostatniego roku studiów. Przez 12 miesięcy stażyści uczestniczą w realizacji kon- 19 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 20

11 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach i nie zaprosi już do następnego etapu. Pamiętnego czerwcowego dnia telefon jednak zadzwonił, a uczucie radości związane z dostaniem się na upragniony staż było niezwykłe. I oto jestem w Grupie Żywiec. Jestem przekonana, że praca w tej firmie będzie dla mnie niemałym wyzwaniem, ale także źródłem wielu satysfakcji. Ag n i e s z k a Py t l a k o w s k a, k o o r d y n a t o r ds. partnerów biznesowych i systemów sprzed a ż y, d z i a ł s p r z e da ż y: Pierwszy rok pracy w Grupie Żywiec był bardzo dynamicznym okresem w moim życiu. Nieustannie towarzyszyły mi nowe wyzwania, miejsca oraz wspaniali ludzie, dzięki którym praca była dużo przyjemniejsza. Podczas swojego stażu realizowałam projekty o szerokiej tematyce, dzięki którym wiele nauczyłam się na temat procesów zachodzących we wszystkich najważniejszych działach firmy. Praca nie pochłaniała jednak całej mojej energii i miałam jej dużo dla ulubionych zajęć i rozwijania swoich pasji. Myślę, że udział w programie Ka t a r z y n a Hu n i k, Re g i o n a l n y Kierownik d s. Pr o m o c j i Ry n ko w yc h, d z i a ł sprzedaży: Jestem dowodem na to, że wcale nie trzeba być absolwentem kierunków ekonomicznych, by móc pracować w Grupie Żywiec. Codziennie utwierdzam się w przekonaniu, że aplikowanie do Warzelni Talentów było trafną decyzją. Podczas stażu miałam okazję pracować nad projektem związanym z kanałem gastronomicznym, uczestniczyłam w tworzeniu standardów operacyjnych, monitorowałam wdrażanie strategii obsługi rynku. Każde zadanie było dla mnie wyzwaniem i szansą na uświadomienie sobie swojej wartości zawodowej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Branża reprezentowana przez Grupę Żywiec charakteryzuje się niezwykłą elastycznością i dynamiką, a możliwość bycia częścią tego procesu gwarantuje szeroką wiedzę i podnoszenie kwalifikacji. Z myślą o studentach ostatnich lat studiów zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobywaniem W ubiegłym roku akademickim w Warsztatach Umiejętności zorganizowanych w 4 ośrodkach akademickich wzięło udział 115 osób. Za swoją działalność w środowisku studenckim Grupa Żywiec rokrocznie otrzymuje liczne wyróżnienia w takich konkursach jak np.: Najlepszy Pracodawca 2006 wg Biur Karier (Ogólnopolski Ranking Kariera z Pracodawcą 2006), Pracodawca Roku 2006 wg AIESEC Polska. Otrzymała również tytuł Najbardziej przyjazny pracodawca w branży FMCG w ogólnopolskim rankingu pracodawców Kompas Program wdrożeniowy Dla nowych pracowników w naszej firmie organizujemy dwukrotnie w ciągu roku program wdrożeniowy. W ciągu trzech dni poznają oni zasady funkcjonowania całej firmy i jej poszczególnych działów. Ważnym elementem programu jest zwiedzanie browaru w Żywcu i kurs Warzenia piwa. Dla firmowych mam W Grupie Żywiec kobiety stanowią niemal 1/3 wszystkich zatrudnionych. Wiele z nich jest bądź wkrótce zostanie mamami. Grupa Żywiec, realizując politykę personalną, ściśle przestrzega prawa pracy. Młode matki w GŻ mogą korzystać z wszelkich przysługujących im z tego tytułu uprawnień (rozdz. 8 KP). Regułą jest tzw. urlop w związku z rodzicielstwem. Młode mamy mają więc zapewnioną otwartą drogę powrotu, ponieważ na czas ich urlopu macierzyńskiego nowe osoby zatrudniane są na zastępstwo. Sporym ułatwieniem są zmienione godziny w pracy, możliwość przejścia na inne stanowisko, praca w zmienionym wymiarze czasu pracy. Na stanowiskach niewymagających stałej obecności w biurze część mam korzysta z możliwości wykorzystania sieci WAN i wykonywania części obowiązków w domu. Mogą również skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń, np. z tytułu urodzenia dziecka. Warzelnia Talentów był jedną z najtrafniejszych nowych umiejętności powstał program Warszta- decyzji, jakie podjęłam. ty Umiejętności. Podczas szkoleń studenci zdobywają wiedzę na temat: Ja k z a p r e z e n t o wać się p r z e d p r a c o d a w c ą? Sztuki prezentacji W jaki sposób profesjonalnie przygotować się do prowadzeniaspotkania? Wyznaczania celów Jak formułować cele, aby łatwiejje osiągać? Komunikacji w grupie Jak skutecznie komunikować się i współpracować z grupą? Rozwiązywania konfliktów Ja k r o z w i ą z y wać s y t u a c j e k o n f l i k t o w e i asertywnie wyrażać swoje poglądy? Nastawienia Ja k s p o s ó b m y ś l e n i a w p ł y w a na osiągnięcie sukcesu zawodowego? 21 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 22

12 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami 6. w Na s z e j Pr a c y Ki e r u j e m y się Wartościami Za s a d y o d p o w i e d z i a l n e g o b i z n e s u n i e t y l k o ograniczają ryzyko utraty pozytywnego wizer u n k u f i r m, a l e m a j ą r ó w n i eż d o d a t n i w p ł y w n a i c h w y n i k i f i n a n s o w e. Kultura organizacyjna naszej firmy opiera się na rzetelnym wykonywaniu obowiązków, szacunku wobec pracowników, akcjonariuszy, partnerów handlowych, klientów, a także poszanowaniu prawa i zasad społecznych. Zasady etyki biznesowej mają na celu ułatwienie jednoznacznej interpretacji podstawowych wartości Grupy Żywiec. Są także poręcznym Grupa opracowała również własne procedury zgłaszania i wyjaśniania przypadków naruszania zasad. W firmie działa dwóch mężów zaufania, funkcjonuje również bezpłatna linia telefoniczna, obsługiwana przez zewnętrzną kancelarię prawną, gdzie pracownicy mogą zgłaszać swoje wątpliwości w zakresie naruszeń, a także zrozumienia i interpretacji poszczególnych zasad. Prezentacje i szkolenia poświęcone Zasadom etyki biznesowej są również częścią programu wdrożeniowego dla nowych pracowników. Zależy nam, aby nowi pracownicy od początku swojej pracy w naszej firmie posiadali wiedzę na temat obowiązujących w firmie zasad i przestrzeganych przez nią wartości. Grupa Żywiec opiera swoją działalność na trzech podstawowych wartościach: szacunku dla ludzi i środowiska, w którym działa, pasji, przywiązując najwyższą wagę do jakości wszystkiego, co produkuje, i przyjemności, którą wnosi do życia poprzez swoje produkty i wspieraną przez nie działalność. W swoich działaniach wyznaje zasadę kompleksowego podejścia do zarządzania, które cele handlowe stawia na równi z takimi kwestiami, jak przejrzystość informacji finansowej, działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich obszarach instrumentem, który ułatwia naszym pracownikom postępowanie w określonych sytuacjach. Ich przestrzeganie dotyczy wszystkich zatrudnionych w Grupie Żywiec, bez względu na zajmowane stanowisko. Za s a d y e t y k i b i z n e s o w e j o k r e ś l a j ą stanowisko Grupy w obrębie takich zagadnień jak: przeciwdziałanie oszustwom zjawisko korupcji i konfliktu interesów p r a w o ko n k u r e n c j i w r ę c z a n i e i p r z y j m o w a n i eu p o m i n k ó w przestrzeganie praw człowieka z a ka z d y s k r y m i n a c j i i r ó w n o ś ć p r a w To m a s z Misiak, z a s t ę p c a m ę ż a z a u f a n i a, o swojejfunkcji : Etyka zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Dziś już nikt nie kwestionuje konieczności przestrzegania standardów etycznych. Mówienie o etyce wiąże się dla mnie z dużą odpowiedzialnością zarówno za postępowanie wobec naszych partnerów biznesowych, jak i naszych pracowników. Najwyższa jakość naszych produktów i świadczonych przez nas usług mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Ale to pracownik zawsze będzie najważniejszą częścią nowoczesnego przedsiębiorstwa. Ogromne znaczenie ma dla mnie przyjazna dla ludzi atmosfera w pracy, zaufanie i szacunek dla tych, z którymi na co dzień pracujemy. Ważne jest, abyśmy w obu dziedzinach naszego życia, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, widząc negatywne zjawiska, nie reagowali obojętnością, tym bardziej że istnieją takie mechanizmy, które pozwalają nam bezpiecznie wypowiadać się na ten temat. funkcjonowania firmy. molestowanie seksualne i mobbing 23 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 24

13 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami Naszym zdaniem przestrzeganie Zasad etyki Wręczanie i przyjmowanieupominków Za ka z d y s k r y m i n a c j i i r ó w n o ś ć p r a w tencji pracowników, jasne kryteria ich oceny biznesowej zwiększa zaufanie do firmy, a także zmniejsza liczbę sytuacji, w których mogłoby dochodzić do potencjalnego konfliktu interesów lub innych niepożądanych praktyk. Za s a d y e t y k i b i z n e s o w e j Gr u p y Ży w i e c, z o s t a ły w y r ó ż n i o n e w r a p o r c i e Od p o w i e- d z i a l n y b i z n e s w Po l s c e 2005 j a k o j e d n a z najciekawszych inicjatyw z zakresu odpowie - dzialnego biznesu w Polsce. Za s a d y e t y k i b i z n e s o w e j Grupy Żywiec skrót Zapobieganie oszustwom Wszystkie dane dotyczące działalności firmy i raporty sporządzane przez pracowników Grupa Żywiec uznaje, że wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może wykraczać poza zwyczajowo przyjęte formy i powodować sytuacji, w których mogłoby być uznawane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami i wewnętrznymi przepisami Grupy. Ko r u p c j a Grupa Żywiec stanowczo potępia oferowanie, przekazywanie lub wręczanie pośrednio lub bezpośrednio korzyści materialnych lub osobistych osobom pełniącym funkcje publiczne lub osobom podejmującym decyzje gospodarcze w innych spółkach, które wykraczają poza zwyczajowo przyjęte formy, w celu zapewnienia sobie przychylnych decyzji lub zachowań. Grupa Żywiec stanowczo potępia wszelkie przejawy dyskryminacji i w pełni popiera politykę równych szans zarówno w procesie rekrutacji, jak i dalszym rozwoju zawodowym pracowników niezależnie od ich płci, narodowości, wyznawanej religii, pochodzenia, orientacji seksualnej, koloru skóry, poglądów politycznych, wieku, niepełnosprawności, zatrudnienia na czas nie/ określony itp. (zgodnie z zapisami ZUZP i regulaminu pracy). Mo b b i n g Grupa Żywiec aktywnie przeciwdziała mobbingowi, poprzez jednoznaczne określenie kompe- i zdefiniowanie służbowej podległości, a także wprowadzenie procedur podejmowania decyzji i zasad przepływu informacji. Molestowanie seksualne Grupa Żywiec stara się zapewnić swoim pracownikom przyjazne warunki pracy. Grupa Żywiec nie przyzwala na zachowanie, w tym gesty, sposób wyrażania się, kontakt fizyczny, które mają podłoże seksualne, mogą prowadzić do naruszenia godności, poniżenia bądź upokorzenia pracowników. muszą być prawdziwe oraz mieć pokrycie w odpowiednich dokumentach będących w posiadaniu Grupy Żywiec. Pracownicy mogą korzystać z majątku Grupy Żywiec jedynie dla realizacji celów statutowych, zgodnie z wewnętrznymi przepisami, chyba że na jego wykorzystanie w inny sposób, w tym dla celów prywatnych, posiadają stosowne zezwolenie przełożonych. Wszystkie generowane przez pracowników koszty Grupy Żywiec muszą być prawdziwe, rzetelnie udokumentowane oraz uzasadnione Pr a w o ko n k u r e n c j i Respektowanie prawa konkurencji jest jednym z priorytetów Zarządu Grupy Żywiec. Grupa Żywiec ściśle przestrzega przepisów prawa konkurencji w przekonaniu, że wolna i uczciwa konkurencja jest niezbędnym warunkiem pomyślności przedsiębiorstwa, jego klientów i dostawców. Grupa Żywiec popiera przepisy prawne, które zakazują ograniczania wolności handlu, stosowania nieuczciwych praktyk lub nadużywania władzy gospodarczej. z punktu widzenia interesów firmy. Aby uświadomić kadrze kierowniczej i pracownikom doniosłość zagadnienia, charakter obowiązków Konflikt interesów Grupa Żywiec uznaje i respektuje prawo pracowników do angażowania się w zewnętrzne formy aktywności, o ile nie narusza to interesów i skalę konsekwencji ewentualnych naruszeń prawa w tym zakresie, Grupa Żywiec realizuje projekt Polityka Dostosowawcza Prawa Konkurencji. Grupy Żywiec lub jej wizerunku, nie prowadzi do wykorzystywania lub ujawnienia poufnych informacji w celach prywatnych lub konkurencyjnych i nie koliduje z sumiennym wykonywa- Przestrzeganie praw człowieka Grupa Żywiec uznaje i w pełni popiera zapisy przyjęte w Deklaracji praw człowieka oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych niem obowiązków przez pracownika. wolności. 25 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 26

14 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. pr o m u j e m y Od p o w i e d z i a l n ą Konsumpcję Alkoholu Je s t e ś m y w i o d ą c ą g r u pą p i w o w ar s k ą n a p o l s k i m r y n k u. Is t o t n y m e l e m e n t e m n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i j e s t p r a c a n a r z e c z o d p o w i e - dzialnej konsumpcji alkoholu. Aktywnie wspier a m y p r o j e k t y e d u ka c y j n e d o t yc z ą c e z ag r o ż e ń i s k u t k ó w n i e o d p o w i e d z i a l n e g o s p o ż y w a n i a a l k o h o l u. Kl u c z o w e z n a c z e n i e d l a n a s j a k o producenta piwa ma podejście naszych pracowników do alkoholu. Jako jeden z czołowych producentów piwa w Polsce w szczególny sposób czujemy się zobowiązani do działań promujących odpowiedzialne wzorce konsumpcji alkoholu. U podstaw wszystkich podejmowanych przez nas działań leży przekonanie, że odpowiedzialne i rozsądne spożywanie piwa przez osoby pełnoletnie pozostaje w zgodzie ze zdrowym stylem życia. Mając na uwadze potencjalne negatywne dzialna konsumpcja alkoholu, organizujemy i wspieramy przedsięwzięcia zmierzające do promowania kulturalnego spożywania piwa poprzez udzielanie porad i informacji. Szczególną wagę przykładamy do takich zagadnień jak przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz edukowanie kierowców. Nasza firma była jednym z inicjatorów branżowych kampanii mających skupić uwagę społeczeństwa na problemach nadużywania lub nieodpowiedzialnego używania alkoholu, m.in. pod koniec lat 90. akcji Pijani kierowcy wiozą śmierć (z udziałem Krzysztofa Hołowczyca), w latach kampanii Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony oraz zainaugurowanej w 2006 roku akcji Prowadzący-niepijący. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie działania o charakterze edukacyjnym to akcje długofalowe i wymagają współpracy wielu środowisk, stąd też na Heineken Open`er Festival 2007 przeprowadziliśmy akcję społeczną Ci e s z się He i n e k e n e m b ą d ź o d p o w i e d z i a l n y Jej celem było uświadomienie osobom przyjeżdżającym na festiwal samochodem konieczności niewsiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu, a także poinformowanie ich o możliwości pozostawienia samochodu na specjalnie przygotowanym parkingu i skorzystania z bezpiecznych, alternatywnych środków transportu. W działaniach związanych z akcją Ci e s z się He i n e k e n e m - b ą d ź o d p o w i e d z i a l n y istotne miejsce zajmował również problemem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedaż piwa została ograniczona tylko i wyłącznie do specjalnie wydzielonych stref gastronomicznych. Akcja, w którą włączyli się również właściciele punktów gastronomicznych, miała przypominać sprzedawcom, że zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18. roku życia, a uczestnikom Heineken Open`er Festival zwracać uwagę na konieczność okazania dowodu tożsamości przy zakupie alkoholu, jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie wieku osoby go kupu- Ulotki informujące o akcji Ciesz się Heineken e m b ą d ź o d p o w i e d z i a l n y, przygotowaniu specjalnych parkingów, miejscach odjazdu autobusu, zasadach odpowiedzialnej konsumpcji były rozdawane przez hostessy przy wjazdach na parking. Dystrybucja ulotek odbywała się również w punktach sprzedaży piwa, w punkcie informacyjnym, na polu namiotowym, w namiocie dla gości VIP i mediów. Informacje na temat akcji społecznej były zamieszczone również w książeczce festiwalowej. Edukujemy naszych pracowników Projekt Polityka alkoholowa Grupy Żywiec skierowany jest do wszystkich pracowników firmy i koncentruje się na przybliżeniu zatrudnionym takich zagadnień jak: co oznacza w rozumieniu firmy pojęcie odpowiedzialne spożywanie alkoholu, dlaczego tak ważne jest współkształtowanie przez pracowników odpowiedzialnych wzorców konsumpcji we własnym środowisku, czym jest alkohol i co powoduje, obalenie popularnych mitów zwią- skutki, jakie może nieść ze sobą nieodpowie- (Enjoy Heineken Responsibly). jącej. zanych z konsumpcją alkoholu, a także zazna- 27 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 28

15 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu jomienie pracowników z sytuacjami, kiedy nie- Jako kierownik ds. personalnych jestem bar- w tzw. pułapkę współuzależnienia. Na koniec nie przedstawiają prowadzenia pojazdu pod wskazane jest spożywanie nawet najmniejszych dzo zadowolona z wiedzy przekazanej pod- jeszcze jedna uwaga - to szkolenie pokazało, jak wpływem alkoholu ani nie łączą spożywania dawek alkoholu. czas szkoleń kadrze kierowniczej, zwłaszcza cienka jest granica między tzw. piciem towarzy- alkoholu i pracy zawodowej, że wiedzę przekazywały osoby kompetentne. sko-rekreacyjnym a tworzeniem się problemu nie sugerują, że spożywanie alkoholu Aby poinformować pracowników o skutkach Temat trzeźwości w pracy jest bardzo trudny, z nadużywaniem alkoholu - bardzo często tę zwiększa powodzenie w sferze towarzyskiej nadużywania alkoholu, nauczyć pracowni- ale i bardzo ważny dla każdego odpowiedzial- granicę można niepostrzeżenie przekroczyć. lub seksualnej, ków szczebla kierowniczego reagowania na zaistniały wśród podległych pracowników problem alkoholowy oraz dotrzeć do wszystkich potrzebujących pracowników z informacją o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, podobnie jak pozostałych spółkach koncernu Heineken, realizowany jest program O jego unikalnej wartości stanowi fakt, że jest on skierowany do wszystkich pracowników na różnych stanowiskach i szczeblach organizacyjnych. Szkolenia poświęcone zagadnieniom trzeźwości w miejscu pracy są prowadzone przez osoby zajmujące się na co dzień problematyką alkoholową w ośrodkach terapii uzależnień. Opinie uczestników szkolenia: Szkolenie, w którym wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej browaru w Warce, zostało przygotowane w sposób profesjonalny, a prowadzące je osoby na bieżąco i konkretnie reagowały na pytania, które zadawali uczestnicy szkolenia, nie dopuszczając jednocześnie do zagadania nego pracodawcy. Okazuje się, że wbrew potocznym poglądom, temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu dotyczy nas wszystkich. Bezpośrednio lub pośrednio, służbowo lub prywatnie. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że my też mamy wpływ na zachowanie innych, w tym na zachowanie pracowników, i ważne jest, abyśmy reagowali właściwie. Z jednej strony, można, jeśli już umie się rozpoznawać pierwsze oznaki prowadzące do uzależnienia, rozmawiać, wykazywać swoje zaniepokojenie, uświadamiaćbez popadania w pułapkę współuzależnienia. Z drugiej strony, jeśli już ktoś poszedł za daleko w swoim uzależnieniu, sam sobie nie poradzi. Wtedy dobrze jest, jeśli wie, gdzie może uzyskać fachową pomoc. Bywają też przypadki, kiedy należy postawić twarde, bezkompromisowe ultimatum. Wiążę ogromne nadzieje z całym projektem Grażyna Kijuc Kierownik d s. Pe r s o n a l n y c h Browar w Warce Andrzej Jacek Kamieński Kierownik ds. Rozlewów Browar w Warce Dz i a ł a n i a n a r z e c z o d p o w i e d z i a l n e g o m a r k e t i ng u W swojej działalności konkurencyjnej staramy się działać odpowiedzialnie i uczciwie z korzyścią dla konsumentów, przy poszanowaniu szeroko rozumianego interesu społecznego. Wiąże się to ze zrozumiałą koniecznością eliminacji treści i przekazów marketingowych, których niewłaściwe zrozumienie może prowokować u odbiorców zachowania niepożądane lub społecznie naganne. Dz i a ł a l n o ś ć r e k l a m o w a Gr u p y Ży w i e c j e s t: l e ga l n a, u c z c i wa, e t y c z n a, p r z e s t r z e g a o g ó l n i e o b o w i ą z u j ą c y c h z a s a d uczciwej konkurencji i dobrej praktyki han - nie zawierają stwierdzeń, że alkohol posiada walory terapeutyczne, stymulujące, uspokajające bądź jest sposobem na rozwiązanie konfliktów osobistych, nie zachęcają do nadmiernego spożywania alkoholu ani nie przedstawiają abstynencji lub umiarkowanego spożywania alkoholu w złym świetle, nie przedstawiają wysokiej zawartości alkoholu jako pozytywnej cechy napojów alkoholowych. Wyrazem zaangażowania w kształtowanie odpowiedzialnych wzorców konsumpcji i działań marketingowych jest przestrzeganie w działalności reklamowej Grupy Żywiec wewnętrznych przepisów i uregulowań w tym zakresie, do których należy Wewnętrzny kodeks komunikacji marketingowej Grupy Żywiec. Jego zapisy wykraczają poza ograniczenia wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. tematu spotkania. Mam nadzieję, że informacje d l o w e j przekazane w trakcie szkolenia pomogą kadrze Uważam, że było to bardzo ważne szkole- przygotowana zgodnie z zasadami odpowie - We w n ę t r z n y k o d e k s k o m u n i k a c j i kierowniczej w rozpoznawaniu i reagowaniu na pierwsze symptomy problemów, jakie mogą mieć swoje podłoże w nieodpowiedzialnym spożywaniu alkoholu. Zdobyta wiedza powinna zostać wykorzystana w budowaniu konstruktywnej postawy wobec podległych pracowników nad- nie - poznaliśmy, jak można lepiej radzić sobie z ewentualnym problemem alkoholowym wśród podległych pracowników; jak go szybko rozpoznać i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Bardzo ważnym doświadczeniem z tego szkolenia było to, że najgorszym rozwiąza- dzialności społecznej, w ż a d e n s p o s ó b n i e n a r u s z a u c z c i w o ś c i i godności człowieka. Zg o d n i e z t y m i z a s a d a m i r e k l a m y Gr u p y Ży w i e c: marketingowej Grupy Żywiec 1. Odpowiedzialne spożywaniealkoholu Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: zachęcają do nadmiernej lub nieodpowiedzialnej konsumpcji piwa, używających alkoholu. Naturalnie liczę również niem jest tolerowanie problemu alkoholowego nie są skierowane do osób poniżej 18. roku przedstawiają abstynencji lub spożywania i na to, że jednocześnie wzrośnie świadomość u innych, którzy są w pewien sposób powiązani życia i nie wykorzystują wizerunków osób alkoholu w umiarkowanych ilościach w nega- odpowiedzialności przełożonych wobec osób, z nami (np. praca). Nie pomaga się w ten sposób małoletnich, tywnym świetle, które mogą mieć problem z alkoholem. osobie uzależnionej, a wręcz przeciwnie - zdej- nie sugerują, że spożywanie alkoholu po- sugerują jakichkolwiek związków z aspołecz- Leszek Kałuża muje się z niej konsekwencje nadużywania prawia sprawność fizyczną lub umiejętność nym zachowaniem, Dyrektor Browaru w Warce alkoholu, przez co bardzo łatwo można wpaść prowadzenia pojazdu, 29 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 30

16 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 2. Osoby małoletnie Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: są skierowane do osób małoletnich, pokazują osób małoletnich w trakcie picia piwa, promują spożywania piwa poprzez media, imprezy lub programy, co do których wiadomo, że nieletni stanowią większość odbiorców. Produkty Grupy Żywiec są promowane za pomocą mediów, imprez lub programów, co do których wiadomo, że co najmniej 70% odbiorców będą stanowić osoby powyżej 18. roku życia, wykorzystują wizerunków osób w wieku poniżej 25 lat; osoby te muszą wyglądać na swój sobem na rozwiązanie problemów życiowych, przedstawiają wysokiej zawartości alkoholu jako pozytywnej cechy napojów, wykorzystują wizerunków kobiet w ciąży lub kobiet karmiących. 7. Sukces w sferze towarzyskiej i seksualnej Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują, że spożywanie alkoholu przyczynia się do odnoszenia sukcesu w sferze towarzyskiej lub seksualnej, obrażają ogólnie przyjętych standardów dobrego smaku i przyzwoitości. Do d a t k o w y (oprócz obowiązującego prawa ) k o d e k s d o t yc z ą c y d z i a ł a l n o ś c i r e k l a m o w e j Ska r g i Za ż a l e n i e w y n i k a j ą c e z n a r u s z e ń k o d e k s u b r a n ż o w e g o Re k l a m a Nie Według skargi reklama marki Warka naruszyła Kodeks ZPPP. Zdaniem komisji wyznaczonej do zbadania zgodności treści i przesłania spotu reklamowego nie doszło do naruszenia Kodeksu. wiek i zachowywać się stosownie do wieku. 8. Sp o r t 3. Pr o w a d z e n i e p o j a z d u Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują, że spożywanie alkoholu przyczy- przedstawiają i nie zachęcają do konsumpcji al- nia się do uzyskiwania lepszych wyników koholu w kontekście prowadzenia samochodu. sportowych. 4. Wyniki pracy i miejsce pracy 9. Darmowe próbki do degustacji Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: Dystrybucja darmowych próbek podlega nastę- sugerują, że spożywanie alkoholu poprawia pującym zasadom: zdolności psychofizyczne oraz mają pozytyw- darmowych próbek nie wolno oferować nie- ny wpływ na jakość wykonywanej pracy, łączą spożywania alkoholu z miejscem pracy. letnim, darmowych próbek nie wolno oferować w miejscach publicznych (np. na ulicach, 5. Przemoc i niebezpieczeństwo Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują jakichkolwiek związków z brutal- w supermarketach), darmowe piwo można oferować wyłącznie w wydzielonych miejscach. nym, agresywnym, niebezpiecznym lub aspołecznym zachowaniem, łączą spożywania alkoholu z działaniem potencjalnie niebezpiecznych urządzeń lub z potencjalnie niebezpiecznymi czynnościami. Rozumiejąc konieczność promowania odpowiedzialnej komunikacji marketingowej wśród producentów piwa, Grupa Żywiec aktywnie brała udział w przygotowaniu Kodeksu Reklamowego Browarów Polskich, który zawiera 6. Zdrowie a zawartość alkoholu Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują, że spożywanie piwa może zapobiegać chorobom, sugerują, że piwo ma właściwości lecznicze, jest standardy reklamy i mechanizmy autokontroli działań marketingowych całej branży piwnej w Polsce. Kodeks został podpisany 8 czerwca 2005 roku przez browary zrzeszone w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego środkiem pobudzającym, uspokajającym lub spo- Browary Polskie. 31 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 32

17 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. db a m y o Śr o d o w i s k o Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy Znaczna część działań Grupy ukierunkowana jest na wdrożenie rozwiązań prowadzących do zmniejszenia zużycia wody, energii oraz redukcji kosztów transportu, emisji ścieków i zasad, na których oparty jest system, oraz specyfikacji i innych wymagań obowiązujących organizację; respektowanie wymagań klienta i innych stron nowe inwestycje i modernizacje posiadanej infrastruktury; identyfikację zagrożeń i ich nadzorowanie w ramach systemu; Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedn y m z p r i or y t e t ó w Gr u p y Ży w i e c. Ska l a n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i, n o wat o r s t w o, ko m p l e ks o w o ś ć r o z w i ą z a ń w t y m ob szarze są p o z y t y w n i e pos t r z e g a n e p r z e z ko n s u m e n t ó w i i n s t y t u c j e zew n ę t r z n e. i CO 2. W ciągu kilku ostatnich lat konsekwentnie prowadzone przedsięwzięcia w tym zakresie przyniosły konkretne rozwiązania, co potwierdzają tak spektakularne projekty jak np.: system filtracji membranowej w browarze w Warce. Nac z e l n ą z a s a d ą f u n k c j o n o wa n i a n a s z y c h zainteresowanych; odpowiednie zaangażowanie pracowników w realizację niniejszej polityki i wynikających z niej celów; higieniczne i bezpieczne warunki pracy zapobiegające wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym; stałą kontrolę procesów i wyrobu prowadzoną z udziałem kompetentnych pracowników; regularną kontrolę warunków pracy, podejmowanie działań prewencyjnych, w tym utrzymywanie stanu gotowości reagowania na awarie chemiczne, eliminowanie zagrożeń i dążenie do stałej poprawy stanu BHP; Dla Grupy Żywiec ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z priorytetów firmy. Zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska przypisujemy taką samą wagę co naszej polityce jakości czy celom handlowym i gospodarczym. Nasze produkty wytwarzane są za pomocą technologii zapewniających wysoką jakość i bezpieczne metody pracy. Potwierdzeniem jakości piwa oraz nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji są międzynarodowe certyfikaty jakości: ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, oraz zakładów jest nieustanna dbałość o: właściwą jakość i bezpieczeństwo żywnościowe produktów, bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych pracowników, środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy. Dz i a ł a l n o ś ć n a s z y c h b r o wa r ó w o pa r t a j e s t n a z a s a d a c h Zi n t e g r o wa n e g o Sy s t e m u Zarządzania, poprzez który zapewniamy: dostępność produktów o właściwej jakości ograniczanie negatywnych dla środowiska skutków funkcjonowania zakładu; ciągłe doskonalenie skuteczności systemu. Powyższe cele są realizowane przez: zachowanie tradycyjnych receptur oraz dobrych praktyk wytwarzania, tj.: stosowanie wysokiej jakości surowców, materiałów pomocniczych, nowoczesnych rozwiązań technicznych; monitorowanie satysfakcji klienta; racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, monitorowanie znaczących aspektów środowiskowych i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska; współpracę z władzami lokalnymi w działaniach na rzecz ochrony środowiska i rozwoju regionu; zapewnienie dostępności środków i zasobów do funkcjonowania oraz doskonalenia systemu; minimalizację wszelkich strat; współudział pracowników i ich przedstawicieli. certyfikat bezpieczeństwa produkcji żywności i bezpieczeństwie zdrowotnym; kształtowanie świadomości i podnoszenie HACCP. przestrzeganie przepisów prawnych, norm kwalifikacji pracowników; 33 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 34

18 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy Środowisko wskaźnikiza 2006 rok Zakłady produkcyjne Browary 5 Deklaracja dotycząca ochrony środowiska Deklaracja dotycząca ochrony środowiska jest dostępna na piśmie Istnieje system zarządzania środowiskowego ISO (4*) Wo d a Zużycie wody na 1 hl piwa: Źródło: Usuwanie zanieczyszczeń: Stacja własna podoczyszczania ścieków: 3,1 hl Ujęcie miejskie (2*), wody gruntowe (2*), wody powierzchniowe (1*) Do miejskiej oczyszczalni ścieków Brak podoczyszczania (3*), Podoczyszczanie beztlenowe (2*) Przetwarzanie odpadów Osad ze ścieków (1*) Rolnictwo Wysłodziny Pasza dla bydła Nadwyżka drożdży Karma dla zwierząt Nadwyżka ziemi okrzemkowej (4*) Rolnictwo Wartość procentowa substancji przetwarzanych (produkty uboczne, odpady przemysłowe, opakowania): En e r g i a Źródło energii termicznej: Browary Grupy Żywiec włączone są w globalny system monitoringu Heinekena, który zapewnia ciągłą możliwość kontroli i wiarygodnego porównywania wskaźników browarów na całym świecie ze standardami koncernu. Wewnętrzne audyty sprawdzające zgodność z uregulowaniami Heinekena prowadzone są co 3-5 lat w każdym z browarów. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, staramy się uzyskać certyfikacje potwierdzające zgodność naszych działań z przestrzeganiem najwyższych standardów ochrony środowiska. 99% Para (ciepło odpadowe pochodzące od dostawców zewnętrznych) (3*), gaz ziemny/olej opałowy (2*) Energia cieplna odnawialna (2*) Zużycie na 1 hl piwa: Źródło prądu elektrycznego: Zużycie na 1 hl piwa: *liczba zakładów produkcyjnych 70 MJ/hl Wyłącznie sieć energetyczna 6,2 kwh/hl Głównymi parametrami, które wyznaczają parametry ochrony środowiska, są: zużycie wody i energii, a także ilość odpadów produkcyjnych. Wo d a Biorąc pod uwagę wolumen, woda jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji piwa. Znajduje również zastosowanie przy myciu zbiorników, na różnego rodzaju etapach procesu produkcyjnego. Grupa Żywiec korzysta przede wszystkim z własnych ujęć wody głębinowej i wód powierzchniowych oraz w mniejszym stopniu z wody miejskiej. Dużą wagę przykładamy do projektów mających na celu znaczne ograniczenie zużycia wody w browarach. W browarach Grupy wskaźnik zużycia wody wynosi 3,1 hl wody na 1 hl piwa gotowego. Zużycie wody na 1 hl piwa jest praktycznie jednakowe dla wszystkich gatunków naszych piw. Jest to bardzo niski wskaźnik. Zużycie wody zależy przede wszystkim od nowoczesności browaru i dbałości pracowników o niskie koszty wytwarzania piwa. Jeszcze 10 lat temu ten wskaźnik był trzy razy wyższy niż obecnie. Energia cieplna i elektryczna Energia cieplna wykorzystywana jest do warzenia piwa, mycia butelek, pasteryzacji. Energia cieplna wytwarzana jest we własnych kotłowniach oraz pozyskiwana od dostawców zewnętrznych. Energia elektryczna jest konieczna do zabezpieczenia procesów produkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego, budynków produkcyjnych i biurowych. Energia elektryczna jest kupowana u dostawców zewnętrznych. Według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 roku, w energii, którą kupiliśmy w 2006 roku, 3,6% stanowiła energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii. W 2007 roku wskaźnik ten wynosi 5,1%. Opa ko wa n i a Piwo pakowane jest w różne opakowania, w celu zabezpieczenia jakości produktu oraz jego ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Najczęściej wykorzystywanymi opakowaniami są: butelki, puszki i beczki, nazywane kegami. Butelki bezzwrotne 0,33l, i 0,65l pakowane są na tacki z kartonu i owijane w folię. Butelki zwrotne pakowane są w plastikowe skrzynki. Kegi (o pojemności 20, 35 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 36

19 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 30 i 50 litrów), a także butelki 0,5l są opakowa- tablicach informacyjnych znajdujących się two palna, toksyczna i niebezpieczna dla śro- Ścisłej analizie podlegają również parametry niami zwrotnymi, tj. po wykorzystaniu wracają na terenie zakładów. Na działach produkcyj- dowiska. Aby zapewnić bezpieczeństwo przy wody wykorzystywanej do produkcji i mycia do browaru, gdzie są myte, dezynfekowane i po- nych znajdują się również apteczki i tabliczki obsłudze procesów produkcyjnych, w których urządzeń. nownie napełniane. z podanymi numerami alarmowymi. wykorzystywany jest amoniak, w browarach zainstalowane są systemy monitoringu para- W 2006 roku Grupa Żywiec została laureatem Od pa d y Unowocześnienie parku maszynowego i wpro- metrów procesu oraz sygnalizacje wczesnego Narodowego Konkurs Ekologicznego Przyjaźni Produktem ubocznym, który powstaje przy pro- wadzenie nowych technologii istotnie ogra- wykrywania awaryjnego wycieku. Przygotowa- Środowisku. Jest on organizowany już od sied- dukcji piwa, są m.in. wysłodziny, będące cen- niczyło ryzyko występowania wypadków przy no i wdrożono również instrukcje i procedury miu lat pod Patronatem Honorowym Prezyden- nym składnikiem karmy dla zwierząt. pracy. Znaczna część procesu produkcyjnego postępowania na wypadek awarii, ograniczania ta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest odbywa się w obiegu zamkniętym, tak że pra- zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Be z p i e c z e ń s t w o p r a c y cownicy nie mają dostępu do części ruchomych i stosowania sprzętu ochronnego. Podstawowym celem Konkursu jest popularyza- W przemyśle browarniczym występują zagro- maszyn. Szereg urządzeń wyposażonych jest cja inwestycji i działań na rzecz ochrony środo- żenia wynikające głownie ze złożonego proce- w specjalne czujniki. Zidentyfikowanie przez Aby dodatkowo zapewnić bezpieczeństwo wiska naturalnego. Misją konkursu jest poka- su technologicznego oraz stosowanych maszyn czujnik pracownika powoduje natychmiastowe pracownikom i okolicznym mieszkańcom, zanie polskiej ekologii w europejskim wydaniu i urządzeń. Choć browary Grupy Żywiec pracu- wyłączenie maszyny. w browarach działają drużyny ratownictwa poprzez promocję proekologicznych postaw ją w oparciu o najnowocześniejsze technologie, chemicznego. Tworzą je pracownicy bro- obywateli, samorządów oraz biznesu. a procesy produkcyjne są zautomatyzowane, Pracownicy browarów otrzymują zgodnie waru, którzy regularnie odbywają ćwicze- pracownicy w browarach są potencjalnie nara- z wymaganiami UE oraz przepisami Kodeksu nia z Państwową Strażą Pożarną połączone Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu żeni na szkodliwe działanie takich czynników pracy środki ochrony indywidualnej chroniące z symulowanym wyciekiem amoniaku. laureata brana jest pod uwagę skala przedsię- jak: hałas, zapylenie, gazy, mikroklimat, czyn- przed działaniem czynników niebezpiecznych wzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwią- niki chemiczne, biologiczne oraz urazy mecha- i szkodliwych dla zdrowia. W browarach działają również laboratoria, zań, a przede wszystkim wpływ na środowisko niczne. Stąd też wiele uwagi poświęca się zapo- gdzie dokonuje się analiz surowców, kontroluje naturalne. Grupa Żywiec S.A. spełnia wszyst- bieganiu wypadkom poprzez udzielanie szkoleń Amoniak jest substancją wykorzystywaną się jakość i parametry piwa na każdym etapie kie te warunki. i informacji o potencjalnych zagrożeniach na w obiegu chłodniczym. Jest to substancja ła- produkcji-aż do etapu finalnego. 37 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 38

20 9. Kierujemy się Zasadą Transparentności 9. Kierujemy się Zasadą Transparentności 9. ki e r u j e m y się Za s a d ą Tr a n s pa r e n t n o ś c i Jako spółka giełdowa Grupa Żywiec regularnie organizuje konferencje prasowe i spotkania z dziennikarzami. Wiadomości zamieszczane są umieszczane są informacje dotyczące działań marketingowych związanych z poszczególnymi markami, a także wiadomości o bieżących kon- oferowanych przez Grupę Żywiec produktów. Żadnej opinii, czy pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Każdorazowo nawiązywany jest Do k ł a d a m y w s z e l k i c h s ta r a ń, b y n i e u s ta n n i e również na stronie internetowej kursach i promocjach. bezpośredni kontakt z klientem, zakończony sa- podnosić jakość naszych produktów. Wszystk i e u wa g i i s u g e s t i e są d l a n a s c e n n ą w s k a - z ó w k ą, k t ó r a p o z w a l a n a m n a c o d z i e ń w e - r y f i k o w a ć n a s z ą w i e d z ę i d o k ł a d a ć s ta r a ń, b y z a d o w o l i ć n a s z y c h k o n s u m e n t ó w i pa r t n e r ó w handlowych. W naszej działalności wyznajem y z a s a d ę p e ł n e j t r a n s pa r e n t n o ś c i. Zasady otwartej komunikacji obowiązują rów- wiec.pl, a zarejestrowanym dziennikarzom rozsyłane dodatkowo w formie newslettera. Strona internetowa jest także źródłem informacji dla studentów, partnerów handlowych i konsumentów zainteresowanych działalnością firmy. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych informacji została podzielona na profile: ogólny, handlowy, inwestorski, prasowy i studencki. W Grupie Żywiec niezwykle dużą uwagę zwracamy na informacje z rynku dotyczące jakości naszych produktów. Zachęcamy konsumentów do kontaktów z nami. Wszelkie uwagi i sugestie są dla nas cenną wskazówką, która pozwala nam na co dzień weryfikować naszą wiedzę i dokładać starań, by zadowolić naszych konsumentów i partnerów handlowych. tysfakcją konsumentów i naszą. Uwagi dotyczące jakości produktów Grupy Żywiec zgłaszane przez konsumentów indywdualnych za pośrednictwem infolinii, poczty elektronicznej, listów czy telefonów są obsługiwane w przez Dział Inspekcji Jakości w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonywane przez partnerów handlowych naszych spółek dystrybucyjnych nież w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Zarząd Grupy Żywiec w szerokim zakresie deklaruje przestrzeganie w spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie pt. Dobre praktyki w spółkach publicznych Dotyczą one m.in. właściwego reprezentowania wszystkich akcjonariuszy, nadania odpowiedniej pozycji organom nadzoru i za- Własne strony internetowe posiadają również marki Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Strong, Królewskie. Na stronach internetowych: w w w.h e i n e k e n.p l w w w.z y w i e c.c o m.p l w w w.w a r k a.c o m.p l Stąd też na wszystkich produktach Grupy Żywiec można znaleźć bezpłatny numer infolinii czy adres poczty elektronicznej Ta forma komunikacji odbierana jest przez konsumentów jako zachęta do wyrażania swoich opinii i cieszy się dużą popularnością. Obok zapytań dotyczących produktów, załatwiane są w ciągu 7 dni. Pasja i dążenie do najwyższej jakości wszystkiego, co robimy lub produkujemy, znajduje wyraz w obowiązujących wszystkie browary procedurach zarządzania jakością, instrukcjach i zasadach postępowania. pewnienia im optymalnych warunków funkcjo- w w w.s t r o n g.c o m.p l opakowań, punktów sprzedaży czy aktualnie pro- nowania, zwiększenia przejrzystości informacyj- w w w.t a t r a m o c n e.p l wadzonych promocji i konkursów, konsumenci Od lat wzmacniamy świadomość naszych pra- nej oraz podniesienia wiarygodności audytu. w w w.k r o l e w s k i e.p l przekazują również swoje opinie na temat jakości cowników odnośnie roli i wagi jakości, począw- 39 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 40

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii:

4. Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży: Zalecamy, aby kobiety w ciąży unikały spożywania alkoholu. Polityka dotyczy 6 kluczowych kwestii: W historii ludzkości piwo cieszyło się uznaniem w wielu kulturach. O ile spożywane jest w sposób odpowiedzialny przez dorosłych, wiąże się z uroczystościami, przyjaźnią i radością życia. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja otwarcia. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu Jerzy Dwornicki

Prezentacja otwarcia. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu Jerzy Dwornicki Prezentacja otwarcia Arcyksiążęcy Browar w Żywcu Jerzy Dwornicki Koncern Heineken Browar Żywiec jest częścią Grupy Żywiec S.A. która należy do koncernu Heineken (ok. 62% akcji). Heineken to: Firma piwowarska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania produkcją - MES

Systemy zarządzania produkcją - MES Systemy zarządzania produkcją - MES Laboratorium 2: Podstawowe parametry procesu produkcyjnego w środowisku Qcadoo MES Politechnika Rzeszowska 2014 Proces produkcyjny Na początku należy zdefiniować proces

Bardziej szczegółowo

ZOBACZ, CO NAS WYRÓŻNIA?

ZOBACZ, CO NAS WYRÓŻNIA? POZNAJ NAS Getin Noble Bank należy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Jest doceniany i nagradzany przez liczne branżowe instytucje. W naszej strukturze

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

WROPAK H. Młyńska Wrocław

WROPAK H. Młyńska Wrocław KODEKS ETYKI WROPAK H. Młyńska Wrocław Firma Wropak H. Młyńska we wszelkich czynnościach biznesowych przestrzega nie tylko obowiązującego prawa, ale również zasad etycznych. Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl DRUKARNIA WIELKI FORMAT BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE OPAKOWANIA KALENDARZE O firmie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/9 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo