Spis treści: Pytania 1. Pytania 2. Przysłówki pytające 3. Pytania typu question tags. Zdania złożone i spójniki. Czasowniki nieregularne Phrasal verbs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Pytania 1. Pytania 2. Przysłówki pytające 3. Pytania typu question tags. Zdania złożone i spójniki. Czasowniki nieregularne Phrasal verbs"

Transkrypt

1 Spis treści: Pytania 1. Pytania 2. Przysłówki pytające 3. Pytania typu question tags Zdania złożone i spójniki 4. Zdania złożone i spójniki 5. Zdania złożone i spójniki wiadomości dodatkowe 6. Zdania i zaimki względne Czasowniki nieregularne Phrasal verbs

2 Pytania Pytania 1. Szyk przestawny Zdania twierdzące w języku angielskim mają następującą strukturę: podmiot + orzeczenie + dopełnienie This is a car Natomiast w zdaniach pytających stosujemy szyk przestawny. orzeczenie + podmiot + dopełnienie Is this a car? Tworząc pytania w czasach Simple Present i Simple Past należy nie tylko zastosować szyk przestawny, ale także użyć odpowiedniego operatora:

3 Simple Present Do/does Simple Past did I usually eat breakfast at home. Do you usually eat breakfast at home? Does she usually eat breakfast in bed? I ate breakfast at home. Did you eat breakfast in bed? Zwykle jem śniadanie w domu. Czy zwykle jesz śniadanie w domu? Czy ona zwykle je śniadanie w łóżku? Śniadanie zjadłem w domu. Czy sniadanie zjadłeś w łóżku? Formułując pytanie w pozostałych czasach stosujemy tylko szyk przestawny, czyli przedstawiamy czasownik posiłkowy ( np. is, have) przed podmiot. Present Continuous Past Continuous It is raining. Is it raining? He was eating when I arrived. Was he eating when I arrived? Pada deszcz. (Czy) Pada deszcz? Właśnie jadł, kiedy przyszedłem. Czy on jadł, kiedy przyszedłem?

4 Present Perfect Present Perfect Continous Past Perfect Be going to Future simple He has seen him before. Has he seen him before? We ve been playing cards for two hours. Have you been playing cards? Simon had gone before I arrived. Had Simon gone before you arrived? She s going to learn how to cook. Is she going to learn cooking? We will come tomorrow. Will we come tomorrow? Widział go już wcześniej? Czy on widział go już wcześniej? Gramy w karty od dwóch godzin. Czy gracie w karty? Simon wyszedł, zanim ja przyjechałem. Czy Simon wyszedł, zanim ty przyjechałeś? Ona zamierza się uczyć jak gotować. Czy ona zamierza się uczyć gotowania? Przyjedziemy jutro. Czy przyjedziemy jutro?

5 Future Continous Czasowniki modalne I ll be waiting when you arrive. Where will you be waiting when I arrive? He should drink less coffee. Should he cut down on coffee he drinks? Kiedy przyjedziesz, będę czekał. Gdzie będziesz czekał, kiedy przyjadę? Powinien pić mniej kawy. Czy on powinien zredukować ilośc pitej kawy? 2. Pytania typu yes-no questions i wh-questions Istnieją dwa rodzaje pytań: Pytania wymagające odpowiedzi tak lub nie czyli tzw. yes-no questions. Oczywiście jest tu możliwa cała gama odpowiedzi w rodzaju być może, nie wiem, podobno itp., ale ogólnie chodzi o potwierdzenie lub zaprzeczenie jakiejś informacji. Is it snowing? Yes, it is. Is she going to take up a new sport? I don t think so. Pada śnieg? Tak. Czy ona będzie uprawiac nowy sport? Nie sądzę.

6 Takie pytania tworzymy stosując szyk przestawny, bez użycia jakiegokolwiek zaimka pytającego. W języku polskim zaczynają się one zwykle od czy : Will we stay in a hotel? (Czy) Będziemy przebywać w hotelu? Pytania zaczynające się od przysłówka pytającego. Ponieważ w języku angielskim większość przysłówków pytających zaczyna się od liter wh-, ten rodzaj pytań nazwano wh-questions: Where did he live? Why has she left Berlin? Gdzie on mieszkał? Dlaczego ona wyjechała z Berlina? 3. Who did you see? czy Who saw you? dopełnienie I met Kate. Who did you meet? Spotkałem Kate. Kogo spotkałeś? To pytanie o dopełnienie stosujemy tu szyk przestawny i odpowiedni operator. Inaczej jednak tworzymy pytania o podmiot.

7 podmiot Kate saw me. Kate widziała mnie. Who saw you? Kto cię widział? Kate jest w tym zdaniu podmiotem. Pytania o podmiot mają szyk zdania twierdzącego: I bought a car Who bought a car? Oto inne przykłady pytań o podmiot: Columbus discovered America. Who discovered America? Something happened to my car. What happened to my car? This button shuts the cover. Which button shuts the cover? His notes were lost. Whose notes were lost? Kolumb odkrył Amerykę. Kto odkrył Amerykę? Coś się stało z moim samochodem. Co się stało z moim samoshodem? Ten przycisk zamyka pokrywkę. Który przycisk zamyka pokrywkę? Jego notatki zginęły Czyje notatki zginęły?

8 4. Pytania negatywne Pytania zawierają przeczenia: wyrażają zdziwienie Haven t you seen her? She walked right in front of us! Nie widziałeś jej? Przeszła nam przed samym nosem! wyrażają nasze przekonanie, że rozmówca się z nimi zgodzi Haven t we done that before? Czy nie robiliśmy już gdzieś tego wcześniej? 5. Miejsce przyimka w pytaniu Spójrzmy na poniższe zdania: I ve been waiting for her. She will talk to you. Czekam na nią. Ona porozmawia z tobą.

9 Podkreślone zaimki są ostatnimi wyrazami w zdaniu twierdzącym. Jeżeli zapytamy właśnie o nie, np. Na kogo?, Z kim?, na początku zdania pytającego znajdzie się zaimek pytający who, a przyimek pozostanie na swoim miejscu, za czasownikiem: Macy will talk to you. Who will she talk to? Macy porozmawia z tobą. Z kim ona porozmawia? I ve been waiting for her. Who have you been waiting for? Czekam na nią. Na kogo czekasz? Tworząc te pytania użyliśmy odpowiedniego zaimka pytającego i zmieniliśmy szyk zdania. Nie sugerujmy się jednak językiem polskim, w którym przyimek wędruje na początek zdania razem z zaimkiem pytającym: Czekam na Adama Na kogo czekasz?

10 Oto inne przykłady ilustrujące tę zasadę: What are you talking about? What were you looking for? Who did you spęd the weekend with? O czym ty mówisz? Czego szukałeś? Z kim spędziłeś weekend? Przysłówki pytajace 1. Przysłówki pytajace when Kiedy? When did he come? When do they leave? Kiedy on przyszedł? Kiedy oni wyjeżdzają? where Gdzie? Dokąd? Where does he live? Where are you going? Gdzie on mieszka? Dokąd idziesz?

11 Kto? Who lives with you? Kto z tobą mieszka? Who Kogo? Who did you met? Kogo spotkałeś? Kim? Who is that girl? Kim jest ta dziewczyna? Co? What are you doing? Co robisz? what Jaki? What s your? Jaki jest twój zawód? Który? What s the time? Która godzina? Który? Which bag do you prefer? Którą torebkę wolisz? which Which software is better? Które oprogramowanie jest lepsze? whose Czyj? Whose book is this? Whose are these pencils? Czyja to książka? Czyje są te ołówki? why Dlaczego? Czemu? Why are you crying? Why didn t he ask? Dlaczego płaczesz? Czemu nie zapytał?

12 how Jak? How do you get to work? How fast is your car? Jak dostajesz się do pracy? Jak szybki jest twój samochód? 2. What? czy which? Porównajmy: What s your favourite clothes brand? What s her name? What s his favourite colour? What s the correct answer? What s the capital of Scotland? Jaka jest twoja ulubiona marka ubrań? Jak ona ma na imię? Jaki jest jego ulubiony kolor? Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Jakie miasto jest stolicą Szkocji? To pytania o jedną rzecz z wielu dziesiątek innych kolorów, setek zawodów i imion. Dlatego użyjemy what. Which designer do you prefer:ck,armani or Versace? Which name have you decided on, Mary or Louise? Którego projektanta wolisz: CK,Armani or Versace? Na które imię sie zdecydowaliście: Mary czy Louise?

13 Which użyjemy wtedy, gdy liczba odpowiedzi jest ograniczona. Pytamy o jeden z trzech kolorów, jedno z dwóch imion, lub o jedną z kilku dróg. Which way should we go? Którą drogą powinniśmy pójść? 3. Przysłówki pytające złożenia Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych przysłówków pytających złożonych: how much? Ile? (+ rzeczownik niepoliczalny) How much time do you need? How much money did you spend on your new car? Ile czasu potrzebujesz? Ile pieniędzy wydałeś na twój nowy samochód? How many? Ile? (+ rzeczownik policzalny) How many students are there in your class? How many seats are on this plane? Ilu uczniów jest w twojej klasie? Ilejest miejsc w tym samolocie? How often? jak często? How often do you do a sport? How often did she pay by card? Jak często uprawiasz sport? Jak często płaciła kartą?

14 How many times? Ile razy? How many times did you see her last year? How many times did you go to the disco last month? Ile razy ja widziałeś w zeszłym roku? Ile razy byłeś w dyskotece w ostatnim miesiącu? How old? Ile lat? How old are you? How old where you when you learnt to read? Ile masz lat? Ile miałeś lat, kiedy nauczyłeś się czytać? How far? Jak daleko? How far is it to the nearest bank? How far do you live from here? Jak daleko jest do najbliższego banku? Jak daleko stąd mieszkasz? How long? Jak długo? How long did you stay at the party? How long will it take you to finish the task? Jak długo byłes na przyjęciu? Jak długo/ile zajmie ci zakończenie zadania? What kind Jaki? What kind of play is this? --A comedy. Jaka to jest sztuka?/co to za sztuka? Komedia.

15 of? Jakiego rodzaju? What kind of books do you like? -Adventure books. Jakie książki lubisz? Przygodowe. What time? o której (godzinie)? która(godzina)? What time is she coming? -At 4 p.m. What time is it? - It s 2 a.m. O której ona przyjeżdża? - O czwartej po południu. Która (jest) godzina? - Jest druga w nocy. Pytania typu question tags You ve been to Paris before, haven t you? It s hot today, isn t it? You didn t see her, did you? They will come, will they? Byłeś już kiedyś w Paryżu, prawda? Gorąco dzisiaj, prawda? Nie widziałeś jej, prawda? Oni przyjdą, prawda? Powyższe przykłady ilustrują tzw.question tags pytania, które odpowiadają polskiemu nieprawdaż? lub prawda? i są zadawane, by upewnić się, czy rozmówca się z nami zgadza.

16 1. 1 Has he? Czy hasn t he? ZDANIE TWIERDZĄCE + PRZECZĄCY question tag We have seen her before,haven t we? You re going to come with us, aren t you I should go, shouldn t I? Widzielismy ją już kiedyś, prawda? Zamierzasz iśc z name, prawda? Powinnam iść, prawda? ZDANIE PRZECZĄCE+TWIERDZĄCY question tag She shouldn t eat so much, should she? The film hasn t started yet, has it? Jerry isn t English, is he? Ona nie powinna tyle jeśc, prawda? Film się jeszcze nie zaczął prawda? Jerry nie jest Anglikiem, prawda?

17 2. Yes, I have czy No, I haven t? Po zdaniu twierdzącym question tag w formie przeczącej oczekujemy odpowiedzi twierdzącej: Zdanie twierdzące Przeczący question tag Spodziewana odpowiedź You live in London, Mieszkasz w Londynie, They have finished their project, Zakończyli projekt, It was raining, Padało? don t you? prawda? haven t they? prawda? wasn t it? prawda? Yes, I do. Tak. Yes, they have. Tak. Yes, it was. Tak.

18 Po zdaniu przeczącym z question tag w formie twierdzącej spodziewamy się odpowiedzi negatywnej: Przeczenie Twierdzący questiontag Spodziewana odpowiedź You don t like golf, Nie lubisz golfa, He couldn t come, Nie mógł przyjść, do you? prawda? could he? prawda? No, I don t. Nie, nie lubię. No, he couldn t. Nie, nie mógł. We won t leave before eight, Nie wyjedziemy przed ósmą will we? prawda? No, we won t Nie. Porównaj jeszcze następujące przykłady : You haven t finished reading this book, have you? No, I haven t. (= I haven t finished) Yes, I have. (= I have finished) Nie skończyłeś jeszcze czytać tej książki, prawda? Nie. (= Nie skończyłem) Tak.(= Skończyłem.)

19 He stole bought two cars didn t he? Yes, he did. (= He bought them) No, he didn t(= he didn t buy them) On kupił dwa auta, prawda? Tak (= Kupił) Nie (= Nie kupił) 3. Question tags w różnych czasach Czas Przykład Question tag Czasownik to be Present Continuous He s handsome, On jest przystojny, Mary is friendly, Mary jest przyjacielska, They re playing now, Oni grają teraz, isn t he? prawda? isn t, she? prawda? aren t they? prawda?

20 be going to Czasownik to have Present Perfect I Present Perfect Continuous Simple Present He is going to go with us, On ma zamiar iśc z nami You ve got two houses, Masz dwie siostry, He s gone to the shops, Poszedł na zakupy, John has been working here for a long time, John pracuje tu już długo, He works for BBC, On pracuje dla BBC, They don t speak Polish, Oni nie mówia po polsku, isn t he? prawda? haven t you? prawda? hasn t he? prawda? hasn t he? prawda? doesn t he? prawda? do they? prawda?

21 Simple Past Future Simple Future Continuous Past Perfect He bought the house yestarday, On wczoraj kupił dom, You didn t do it? Nie zrobiłeś tego He won t be there, Nie będzie go tam, You will be working, Będziesz pracował He had been there before, On był tam wcześniej, didn t he? prawda? did you? prawda? will he? prawda? won t you? prawda? hadn t he? prawda?

22 Czasowniki modalne You can swim, Umiesz pływać, I should tell him, Powinienem mu powiedzieć, He could dance very well when he was younger, Bardzo dobrze tańczył kiedy był młodszy can t you? prawda? shouldn t I? prawda? couldn t he? prawda?! Niektóre konstrukcje nie rządzą się powyższymi regułami i należy zapamiętać odpowiadające im question tags.

23 Konstrukcja Przykład Question tag Let s Tryb rozkazujący I am Let s have a party, Zorganizujmy przyjęcie, Let s watch a film, Obejrzyjmy film Do the task, Wykonaj zadanie, Pass me the salt, Podaj mi sól, Don t break the car, Nie zepsuj samochodu, I m late, Spóźniłem się shall we? dobrze? shall we? Zgoda? will you? dobrze? could/can you? dobrze? will you? dobrze? aren t I? prawda?

24 ! Bez względu na to jaką formę ma podmiot zdania, w pytaniach typu question tags mogą występować wyłącznie zaimki: John can t play guitar, can he? The song is beautiful, isn t it? Jeremy can t swim, can he? John nie umie grać na gitarze, prawda? Piosenka jest piękna, nieprawdaż? Jeremy nie umie pływać, prawda? A nie: John can t play the guitar, can John? The song s beautiful today, isn t the song? Jeremy can t swim, can Jeremy?

25 Zdania złożone i spójniki Zdania złożone i spójniki 1. Zdania współrzędnie złożone Zdanie złożone współrzędnie to takie, którego poszczególne części mogą funkcjonować jako osobne, niezależne zdania: I will be forty next week Ja skończę w przyszłym tygodniu 40 lat and i I m having a birthday party on Saturday. organizuję w sobotę przyjęcie urodzinowe.

26 Oba człony zdań mogą z powodzeniem stanowić osobne, niezależne od siebie zdania: I will be forty next week. I m having a birthday party on Saturday. Ja kończę 40 lat w przyszłym tygodniu. Organizuję w sobotę przyjęcie urodzinowe. And to spójnik łączący oba zdania w jedną całość. Poniższa tabela przedstawia spójniki charakterystyczne dla zdań współrzędnie złożonych. Możliwe jest także użycie innych wyrazów łączących and and a/i a/i I work at school and my wife is a clerk Pracuję w szkole, a moja żona jest jest urzędnikiem but ale I work in an office but I don t like my job. Pracuję w biurze, ale nie lubię swojej pracy. or lub I think I will work in a bank or I will be a teacher when I grow up Myślę że jak dorosnę będę pracował w banku albo będę nauczycielem

27 2. Rodzaje zdań podrzędnie złożonych Zdania podrzędnie złożone to takie, których części zwykle nie mogą stanowić osobnych, niezależnych zdań. Jedno z tych zdań jest nadrzędne(określane), a drugie podrzędne (określające): Zdanie nadrzędne Zdanie podrzędne He started working as a driver when he was 20. Zaczał pracować jako kierowca kiedy miał 20 lat. Elementy nadrzędny i podrzędny łączone są w jedno zdanie za pomocą: Spójników, np. because ponieważ, so więc itp. Przysłówków pytających, np. where gdzie, who kto itp.

28 Poniższy tabela prezentuje typy zdań podrzędnych w zależności od funkcji, jaką one spełniają. 2A podmiotowe- zdanie podrzędne zastępuje podmiot zdania nadrzędnego i odpowiada na pytanie co? Wyraz łączący tłumaczenie Przykłady (zdanie podrzędne podmiotowe) What To, co What he did for me was moving. To co zrobił dla mnie było wzruszające. What I saw amazed me. To, co zobaczyłem, zadziwiło mnie. 2B dopełnieniowe zdanie podrzędne pełni funkcję dopełnienia wyraz łączący tłumaczenie Przykłady(zdania podrzędne podmiotowe) (that) że She said (that) she wouldn t come. Powiedziała, że nie przyjdzie. We were certain (that) you would manage to do it. Byliśmy pewni, że uda Ci się to zrobić.

29 część bezokolicznika tłumaczenie przykłady (zdanie podrzędne podmiotowe) to żeby I want her to do it. 2C okolicznikowe miejsca zdanie podrzędne określa miejsce i odpowiada na pytania : gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy? wyraz łączący tłumaczenie Chcę, żeby ona to zrobiła. We decided to move house. Zdecydowaliśmy że się przeprowadzimy.. przykłady (zdanie podrzędne podmiotowe) where gdzie Paul put money where he knew she wouldn t look for it. Paul schował pieniądze tam, gdzie wiedział, że ona nie będzie szukać.

30 czasu zdanie podrzędne określa czas i odpowiada na pytania: kiedy?, odkąd?, jak długo? wyraz łączący tłumaczenie przykłady (zdanie podrzędnepodmiotowe) when kiedy I was ironing when you arrived. Prasowałam, kiedy przyszedłeś. She shouted when she saw the accident. Ona krzyknęła, kiedy zobaczyła wypadek. while podczas(gdy) The thieves broke in while we were sleeping. Złodzieje włamali się, kiedy spaliśmy. John was watching a film while Mary was cooking dinner. John glądał film, podczas gdy Mary gotowała obiad. before zanim Can I say godbye, before you leave? Czy mogę się z tobą pożegnać zanim wyjdziesz? I will tell her before she learns from someone else. Powiem jej, zanim dowie się od kogoś innego.

31 after po(tym,jak): kiedy już I left after we finished cleaning. Wyszedłem, kiedy już posprzątaliśmy. I came an hour after they told me to. Przyszedłem godzinę po tym, jak mi kazali. since od (czasu);odkąd I have been here since I finished lessons. Jestem tu, od skończenia lekcji. It s been four months now since I saw her last time. Już cztery miesiące minęły, odkąd widziałem ją ostatni raz. till/until (aż) do; dopóki Tom is going to wait till the train departs. Tom będzie czekał, dopóki pociąg nie odjedzie. I worked hard until I was feeling exhausted. Ciężko pracowałem, dopóki nie poczułem się wyczerpany.

32 Celu zdanie podrzędne określa cel i odpowiada na pytania:po co?, dlaczego?, w jakim celu? wyraz łączący tłumaczenie przykłady (zdanie podrzędne podmiotowe) to aby; żeby He went to London to improve his English. Pojechał do Londynu,żeby polepszyć swój angielski.. We will stay longer to finish the job. Zostaniemy dłużej, żeby dokonczyć. in order to aby; żeby She studies law in order to get a good job in the future. Studiuje prawo,żeby w przyszłości mieć dobrą pracę. He gets up early in order to jog before going to work. On wstaje rano, żeby pobiegać przed pójściem do pracy.! To jest bardziej potoczne, in order to bardziej formalne. Jednak z czasownikiem w formie przeczącej używamy wyłącznie in order not to, nie samo not to.

33 przyczyny zdanie podrzędne określa przyczynę i odpowiada na pytania: dlaczego?, z jakiej przyczyny? wyraz łączący tłumaczenie przykłady (zdanie podrzędne podmiotowe) because as ponieważ; bo; bowiem ponieważ; bo; bowiem Josh left work earlier because he wanted to see the match. Josh wyszedł wcześniej z pracy, ponieważ chciał zobaczyć mecz. I can t come tonight because I am babysitting for my sister. Nie mogę przyjść dzisiaj wieczorem, ponieważ opiekuję się dzieckiem siostry. As it was late I went to bed. Ponieważ było pózno, poszedlem spać. As she was afraid of the dark, I left a bedside lamp on. Ponieważ bała się ciemności, zostawiłem jej włączoną nocną lampkę.

34 skutku zdanie podrzędne określa skutek i odpowiada na pytanie: z jakim skutkiem? wyraz łączący tłumaczenie przykłady (zdania podrzędne podmiotowe) so więc It was raining so we stayed home. Padało, więc zostaliśmy w domu. Mike doesn t speak German and I don t know any French so we communicated with our hands. Mike nie mówi po niemiecku, a ja nie znam francuskiego, więc rozmawialiśmy na migi. warunku- zdanie podrzędne określa warunek i odpowiada na pytanie: pod jakim warunkiem? wyraz łączący tłumaczenie przykłady (zdania podrzędne podmiotowe) if Jeśli: jeżeli; gdyby I ll do it if you ask me. Zrobie to jeśli mnie poprosisz. If I had more money I would be happier. Gdybym miał więcej pieniędzy, byłbym szczęśliwszy.

35 unless O ile nie: chyba że I ll wash the car unless it rains. Umyję samochód, chyba że będzie padać. He will tell you off unless you complete the task. On nakrzyczy na Ciebie o ile nie dokończysz zadania. przyzwolenia- zdanie podrzędne odpowiada na pytania: mimo czego?, wbrew czemu? wyraz łączący although tłumaczenie chociaż; choć; mimo,że przykład (zdanie podrzędne podmiotowe) Although he had been working all afternoon, he didn t feel tired. Chociaż pracował całe popołudnie, nie był zmęczony. Although Sarah was unemployed at that time, she lived quite happily. Chociaż Sara była wtedy bezrobotna, żyła całkiem szczęśliwie.

36 though chociaż; choć; mimo,że George can swim though he s only 8. George potrafi pływać, choć ma dopiero 8 lat. Mike hasn t called though he promised to. Mike nie zadzwonił, chociaż obiecał. porównawcze zawierają porównanie wyraz łączący tłumaczenie przykład (zdanie podrzędne podmiotowe) than niż She is much fitter now than when I met her. Jest teraz o wiele sprawniejsza, niż kiedy ją poznałem. She speaks better English than I do. Ona mówi lepiej po angielsku niż ja. as as (tak) jak The concert was as good as I expected. Koncert był tak dobry, jak się spodziewałam. The food here is not as good as it used to be. Jedzenie tutaj nie jest już tak dobre, jak kiedyś

37 2D przydawkowe zdanie podrzędne zastępuje przydawkę zdania nadrzędnego i odpowiada na pytania: jaki?, który?, czyj?, ile?:zdania przypadkowe w języku angielskim nazywamy zdaniami względnymi i dzielimy na : ograniczające- definiuje rzeczownik, ograniczając jego znaczenie wyraz łączący tłumaczenie przykład (zdanie podrzędne podmiotowe) that/which jaki; który The wallet that we found yesterday belongs to your father. Portfel, który znaleźliśmy wczoraj, należy do Twojego ojca. Has he found the money which he lost? Znalazł pieniądze, które zgubił? who który A friend of mine who lives in Stockholm works for BBC. Mój przyjaciel, który mieszka w Sztokholmie,pracuje dla BBC. The boy who found my wallet lives in Leedes. Chłopak, który znalazł mój portfel, mieszka w Leeds.

38 whose czyj Our neighbour is a man whose son is a lawyer.. Nasz sąsiad to mężczyzna, którego syn jest prawnikiem. opisujące - opisuje rzeczownik w zdaniu nadrzędnym wyraz łączący tłumaczenie I ve met some parents whose children go to school with Susan. Spotkałem kilku rodziców, których dzieci chodzą do tej samej szkoły, co Susan. przykład (zdanie podrzędne podmiotowe) which jaki; który My car, which cost 3 thousand pounds, is very fast. Mój samochód, który kosztował 3 tys.funtów, jest bardzo szybki. His house, which has 12 rooms, is his pride and joy. Jego dom, który ma 12 pokoi, jest dla niego powodem dumy i radości

39 Who który Immanuel Kant, who was born in 1724, was a great German philosopher. Immanuel Kant, który urodził się w 1724 roku, był wielkim niemieckim filozofem. Whose czyj Tom, who found my money, was chosen as the most honest boy in our school. Tom, który znalazł moje pieniądze, został wybrany na najuczciwszego chłopaka w naszej szkole. Ms Swan, whose car was destroyed in an accident, decided to buy a brand new one. Pani Swan, której samochód został zniszczony w wypadku, postanowiła kupić nowe auto. Sven, whose father is a diplomat, speaks both Swedish and English. Sven, którego ojciec jest dyplomatą, mówi zarówno po szwedzku, jak i po angielsku.

40 Zdania złożone i spójniki - wiadomości dodatkowe 1. Inne zdania podrzędnie złożone Oprócz przedstawionych w poprzednim rozdziale zdań podrzędnie złożonych, istnieją jeszcze następujące ich typy: 1A orzecznikowe zdanie podrzędne odpowiada na pytania kim jest?, czym jest?, jaki jest?, w jakim jest stanie? Połączenie (spójnik lub zaimek) Tłumaczenie Przykłady (zdanie podrzędne orzecznikowe) That Taki, że The thing is that I dont t like her. Rzecz w tym, że jej nie lubię.

41 1B okolicznikowe stopnia - zdanie podrzędne określa stopień i odpowiada na pytanie: jak bardzo? Połączenie (spójnik lub zaimek) So (much) that Tłumaczenie Tak, że; Tak bardzo, że Przykłady (zdanie podrzędne orzecznikowe) She was so shocked, that she couldn t say a word. Była tak zszokowana, że nie mogła wymówić słowa. Such that Taki, że It s such a reliable car that everyone wants to have it. To jest tak niezawodny samochód, że każdy chce go mieć.

42 sposobu zdanie podrzędne określa stopień i odpowiada na pytania: jak?, w jaki sposób? Połączenie (spójnik lub zaimek) (Just/exactly) as Tłumaczenie (dokładnie) tak, jak Przykłady (zdanie podrzędne orzecznikowe) He does exactly as his parents tell him. Robi dokładnie tak, jak kazą mu rodzice. As if jak gdyby He behaves as if he was a boss. Zachowuje się, jak gdyby był szefem. As though Jak gdyby He was running away as though he had seen a ghost. Uciekał, jak gdyby zobaczył ducha. 2. Pozostałe spójniki 2A Spójniki w zdaniach okolicznikowych przyzwolenia Although/though choć; chociaż; mimo, że

43 Występują one często w zdaniach podrzędnych (okolicznikowych przyzwolenia) opisanych w poprzednim rozdziale: She went there although she was afraid. Mel went for a walk although the weather was awful. He failed though he had worked really hard. Poszła tam, mimo że się bała. Mel poszła na spacer, chociaż pogoda był okropna. Oblał, mimo że ciężko pracował. To samo możemy wyrazić za pomocą przyimków In spite of/despite + wyrażenie rzeczownikowe lub forma ing. She went there in spite of her fears. Mel went for a walk despite the awful weather. He failed despite working really hard. Poszła tam pomimo swych obaw. Mel poszła na spacer pomimo paskudnej pogody. Nie zdał, mimo że naprawdę ciężko pracował.

44 Porównaj: She went there although she was afraid went for a walk although the weather was awful went there in spite of her fears. went for a walk despite the awful weather. Możliwe jest także użycie even though, które brzmi bardziej oficjalnie. She went there even though it was dangerous Poszła tam, mimo że było to niebezbieczne.2b Spójniki w zdaniach warunkowych Providing provided that as long as on condition that Najczęściej używanym łącznikiem obu części takich zdań są spójniki if lub whether. Inne łączniki to: unless, In case, supposing i supposed. warunkowych: A oto jakie jeszcze spójniki mogą wystąpić w zdaniach Providing (that)/provided (that) o ile You may go to the cinema provided (that) you have done your homework. You're more than welcome providing (that) you behave yourself. Możesz iśc do kina, o ile zrobiłeś zadanie domowe. Będziesz mile widziany pod warunkiem, że będziesz się dobrze sprawował.

45 As long as pod warunkiem, że You can play here as long as you are careful. Możesz tu grać pod warunkiem, że będziesz ostrożny. On condition that pod warunkiem, że We will decrease the price on condition that you increase your order. Obniżymy cenę, pod warunkiem że zwiększycie zamówienie.!!! Należy pamiętać, że wszystkie zdania warunkowe typu I, bez względu na to, jaki spójnik został w nich użyty, tworzymy według następującego wzoru: Podmiot + will/won t + czasownik + spójnik + czas Simple Present If I Will Stay Providing (that) It rains We ll Home Provided (that) It doesn t rain. They Won t go On condition that as long as

46 2C Inne spójniki Whereas podczas gdy; a John lives in London, whereas his sister lives in Dover. John mieszka w Londynie, podczas gdy jego siostra mieszka w Dover. So as to żeby; w celu So as to to spójnik używany w zdaniach okolicznikowych celu, zamiennie ze spójnikami to i in order to. I tried to speak clearly in order to be understood. I tried to speak clearly so as to be understood. Starałem się mówić wyraźnie, żeby mnie zrozumieli.

47 Zdania i zaimki względne 1. Zdania względne, czyli przydawkowe Zdania względne zostały zostały nazwane zdaniami przydawkowymi, bo tak określane są w języku polskim. W języku angielskim nazywamy je 'relative clauses', czyli zdania względne, i taką nazwą będziemy operowali w tym rozdziale. 2. Zdania względne ograniczające Spójrzmy na poniższe przykłady: The river which/that flows through Paris is the Seine. Rzeka, która przepływa przez Paryż, to Sekwana. Podmiot tego zdania (the river) należy do bardzo licznej grupy - rzek są na świecie tysiące. Zdanie względne (which flows through Paris) wskazuje na jedną, konkretną rzekę, czyli ogranicza grupę rzek do

48 jednej (the Seine). Zdanie względne ograniczające jest bardzo istotną częścią całej wypowiedzi - gdyby je pominięto, wypowiedź ta byłaby w zasadzie pozbawiona sensu: The River is the Seine. A oto inne przykłady zdań względnych ograniczających: The man who invented the telephone was Alexander Graham Bell. The girl who cried in the cinema is my daughter's school friend. The woman whose husband was kidnapped appeared on TV yesterday. The song (which) l heard on the radio a couple of days ago was 'The White Flag' by Dido. Człowiekiem, który wynalazł telefon, był Aleksander Graham Bell. Dziewczynka, która płakała w kinie, jest szkolną koleżanką mojej córki. Kobieta, której męża porwano, pojawiła się wczoraj w telewizji Piosenka, którą usłyszałem kilka dni temu w radio, to "The White Flag" śpiewana przez Dido.!!! W języku angielskim w zdaniach względnych ograniczających nie stawiamy przecinka!

49 3. Zdania względne opisujące A teraz przeanalizujmy następujące przykłady: The Danube, which is the longest river in Europe, flows through Vienna, Budapest and other big cities. Dunaj, który jest najdłuższą rzeką w Europie, przepływa przez Wiedeń, Budapeszt i inne wielkie miasta. W tym zdaniu mowa jest o konkretnej rzece - Dunaju. Zdanie względne nie wskazuje jednej rzeki spośród wielu, a tylko dostarcza dodatkowych informacji o niej: "jest najdłuższą rzeką w Europie". Gdyby zdanie względne opisujące zostało pominięte, pozostałoby mniej treściwe, ale jednak sensowne zdanie: The Danube flows through Vienna, Budapest and other big cities.!!! Dodatkowa informacja - czyli zdanie względne opisujące - podawana jest pomiędzy przecinkami.

50 A oto inne przykłady zdań względnych opisujących: Few people realize that Alexander Graham Bell, who is known as the inventor of the telephone, also invented the gramophone. Mrs Eastwood, who lives next door, has bought a ferocious rottweiler. Jeremy, whose sister was married last month, got engaged to a girl he met at the wedding. The film 'The Return of the King', which I saw last Sunday, has earned a lot of money so far. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że Aleksander Graham Bell, który znany jest jako wynalazca telefonu, wynalazł także gramofon. Pani Eastwood, która mieszka po sąsiedzku, kupiła sobie ostrego rottweilera. Jeremy, którego siostra wyszła za mąż w zeszłym miesiącu, zaręczył się z dziewczyna poznaną na weselu. Film "Powrót króla ", który widziałem w zeszłą niedzielę, jak dotąd zarobił już sporo pieniędzy.

51 4. Zaimki względne Poniższa tabela przedstawia zaimki względne wraz z przykładami ich użycia: Who which That Oznacza kto, który; używany jest wyłącznie w odniesieniu do osób Oznacza co, który; Używany jest wyłącznie w odniesieniu do rzeczy Oznacza kto, co, który; używany jest zarówno w odniesieniu do osób, jak i do rzeczy, szczególnie w potocznym języku The woman who lives next door turned out to be my friends aunt. Kobieta, która mieszka naprzeciwo, okazała się być ciotka mojego przyjaciela. The secretary, who answered the phone, told me that I had been sacked. Sekretarka, któr odebrała telefon, powiedziała mi że zostałem wyrzucony z pracy. This is the car which my dad gave me. To jest samochód, który dał mi mój tato. The steelwoks, which I work for, is going bankrupt. Huta, dla której pracuję, bankrutuje. He told a joke that was very funny.. Powiedział dowcip, który był bardzo smieszny..!!! Użycie zaimka that w zdaniach względnych opisujących jest nieprawidłowe.

52 whose whom Oznacza którego, której; używany jest w odniesieniu do ludzi oznacza którego; używany jest w odniesieniu do osób, szczególnie w języku oficjalnym That s the man whose dog bit me. To jest mężczyzna, którego pies mnie pogryzł. Mr Black, whose daughter works with me, is a bus driver. Pan Black, którego córka pracuje ze mną, jest kierowcą autobusu. The man whom to whom I gave the money is our accountant. Mężczyzna, któremu dałem pieniądze jest naszym księgowym. Mr Finn, whom I gave the money, is our accountant. Pan Finn, któremu dałem pieniądze, jest naszym księgowym. The man to whom I gave the money is MrFinn,our accountant. Mężczyzną,któremu dałem pieniądze,jest pan Finn,nasz księgowy.

53 where oznacza gdzie, w którym; używany jest w odniesieniu do miejsc The place we stayed was fantastic. Miejsce,w którym przebywaliśmy było fantastyczne. Podkarpacie, where I live, is a beautiful region of Poland. Podkarpacie, gdzie mieszkam, to piękny region Polski. 5. Podsumowanie Zdania względne ograniczające 1. Precyzują, o jaką osobę lub rzecz chodzi: The man whom I met last week.. 2. Nie zawierają przeciników: The man whom I met last week is a miner. Zdania względne opisujące 1. Dostarczają dodatkowych informacji o sprecyzowanej już osobie lub rzeczy: Peter, who I met yesterday 2. Zdanie względne opisujące ograniczone jest przecinkami: Peter, who I met yesterday, is a friend of mine.

54 3. Jeśli zaimek (who,which itp.) występuje w funkcji dopełnienia, możliwe jest jego pominięcie: The man who/that I met last week 3. Nie można pominąć zaimka w żadnej sytuacji: Peter, who I met yesterday lub The man I met last week ale The man who/that met me (nie można opuścić zaimka, ponieważ występuje on w funkcji podmiotu) 4. W mowie potocznej zamiast who i which możemy użyć that: The man who/that I met last week.. The car which/that she bought 4. Użycie that jest niedopuszczalne: Peter, who I met yesterday, You car, which you are so proud of,

55 A teraz porównajmy: zdania względne ograniczające My sister who lives in London is a lawyer. Moja siostra, która mieszka w Londynie, jest prawnikiem. Ta siostra, która mieszka w Londynie jest prawnikiem, druga - która mieszka gdzie indziej - ma inny zawód. zdania względne opisujące My sister, who lives In London, is a lawyer. Moja siostra, która mieszka w Londynie, jest prawnikiem. Mam tylko jedną siostrę i jest on prawnikiem, a to, że mieszka w Londynie to tylko dodatkowa informacja.

56 Czasowniki nieregularne Czasownik Past Tense Past Participle Polski odpowiednik Be Was/were Been Być Bear Bore Born Rodzić Beat Beat Beaten Bić Become Became Become Stawać się Begin Began Begun Zaczynać (się) Bend Bent Bent Zginać (się) Bet Bet Bet Zakładać się Bite Bit Bitten Gryźć Bleed Bled Bled Krwawić

57 Blow Break Bring Build Buy Catch Choose Come Cost Cut Dig Do Draw Drink Drive Blew Broke Brought Built Bought Caught Chose Came Cost Cut Dug Did Drew Drank Drove Blown Broken Brought Built Bought Caught Chosen Come Cost Cut Dug Done Drawn Drunk Driven Dmuchać Łamać Przynosić Budować Kupować Łapać Wybierać Przychodzić Kosztować Ciąć Wykopywać Robić Rysować Pić Jechać, prowadzić

58 Eat Fall Feel Fight Find Fly Forget Forgive Get Give Go Grow Hang Have Hear Ate Fell Felt Fought Found Flew Forgot Forgave Got Gave Went Grew Hung Had Heard Eaten Fallen Felt Fought Found Flown Forgotten Forgiven Got/gotten Given Gone Grown Hung Had Heard Jeść Spadać Czuć się Walczyć Znajdować Latać Zapominać Wybaczać Dostawać Dawać Iść, jechać Rosnąć Wisieć, wieszać Mieć Słyszeć

59 Hide Hid Hidden Chować, ukrywać Hit Hit Hit Uderzać Hold Held Held Trzymać Hurt Hurt Hurt Ranić Keep Kept Kept Trzymać Know Knew Known Wiedzieć, znać Lay Laid Laid Kłaść Lean Leant Lent Opierać (się) Learn Learnt/learned Learnt/learned Uczyć się Leave Left Left Zostawiać, opuszczać Lend Lent Lent Pożyczać (komuś) Let Let Let Pozwalać Lie Lay Lain Leżeć Lose Lost Lost Tracić, gubić Make Made Made Robić

60 Mean Meet Pay Put Read Ride Ring Rise Run Say See Sell Send Set Shake Meant Met Paid Put Read Rode Rang Rose Ran Said Saw Sold Sent Set Shook Meant Met Paid Put Read Ridden Rung Risen Run Said Seen Sold Sent Set Shaken Znaczyć Spotykać Płacić Kłaść Czytać Jeździć (rowerem, konno) Dzwonić Podnosić się Biegać Powiedzieć Widzieć Sprzedawać Wysyłać Ustawiać Potrząsać, wstrząsać

61 Shine Shoot Show Shut Sing Sink Sit Sleep Spend Stand Steal Strike Swear Swim Take Shone Shot Showed Shut Sang Sank Sat Slept Spent Stood Stole Struck Swore Swam Took Shone Shot Shown Shut Sung Sunk Sat Slept Spent Stood Stolen Struck Sworn Swum Taken Świecić Strzelać Pokazywać Zamykać Śpiewać Tonąć Siedzieć, siadać Spać Spędzać, wydawać Stać Kraść Uderzać, wybijać Przysięgać, przeklinać Pływać Brać

62 Teach Taught Taught Uczyć Tear Tore Torn Drzeć Tell Told Told Powiedzieć, kazać Think Thought Thought Myśleć Throw Threw Thrown Rzucać Understand Understood Understood Rozumieć Wake Woke Woken Budzić Wear Wore Worn Nosić (ubranie) Win Won Won Wygrywać, zwyciężać Write wrote written Pisać

63 Phrasal verbs Czasowniki frazowe, zwane także phrasal verbs, składają się z czasownika głównego oraz przysłówka lub przyimka. Znaczenie czasownika frazowego często odbiega zasadniczo od znaczenia czasownika głównego. Poniższa lista zawiera 60 najczęściej spotykanych phrasal verbs. Be over Skończyć się The game s over. You ve lost. Koniec gry. Przegrałeś. Blow out Zdmuchnąć John blew out all sixteen candles on his birhday cake. John zdmuchnął wszystkie szesnaście świeczek na swoim torcie urodzinowym.

64 Blow up Wysadzić (w powietrze) The bomb blew up the whole building. Bomba wysadziła cały budynek. Nadmuchać She blew up her balloon. Nadmuchała swój balonik. Break down Break out Zepsuć się My mobile broke down and I couldn t call you. Mój telefon się zepsuł i nie mogłem zadzwonić. Wybuchnąć (o wojnie, epidemii) The fire broke out early this morning. Pożar wybuchł dzisiaj wcześnie rano..

65 Bring up Wychowywać She was brought up in Denmark. Ona wychowała się w Danii. Call off Odwołać The concert has been called off. Koncert został odwołany. Carry on Kontynuować Actually,to carry on we need more money. W zasadzie,aby kontynuować potrzebujemy więcej pieniędzy. Carry out Wykonać, spełnić R&D are carrying out a new project. Wydział rozwoju realizuje nowy projekt.

66 Catch up with Doścignąć, nadgonić She s missed a month of school because she was in hospital. Now she has to catch up witch the rest of the class. Straciła miesiąc nauki ponieważ była w szpitalu. Teraz musi nadgonić z materiałem resztę klasy. Clear away Sprzątnąć (porozrzucane przedmioty) Clear all those cups away! I need the table. Sprzątnij te kubki. Potrzebny mi jest stół. Clear up Przejaśniać się It has been raining for two hours but I think it s clearing up a bit now. Pada od dwóch godzin, ale wydaje mi się, że teraz się trochę przejaśnia.

67 Close down Zamykać (intres) Several local shops closed down when a hypermarket was opened in the area. Kilka lokalnych sklepów zostało zamkniętych po tym, jak w okolicy otworzono hipermarket. Come across Trafić (na coś przypadkiem) I came across this old photo when I was looking for my passport. Przypadkiem trafiłam na to stare zdjęcie, kiedy szukałam paszportu. Come in Wejść I herd a knock At my door so I said come in. Usłyszałem pukanie do drzwi, więc powiedziałem proszę. Come on Dalej, chodź (do kogoś, kto się ociąga) Come on! Don t be afraid. Dalej, chodź! Nie bój się.

68 Die out Wyginąć Dinosaurs died out millions of years ago. Dinozaury wyginęły miliony lat temu. Do up Odnowić, odmalować The walls are so dirty! We must have the room done up! Te ściany są takie brudne! Musimy odnowić ten pokój! Do without Poradzić sobie(bez czegoś), obejść się (bez czegoś) I had to do without a telephone for a month. Musiałam radzić sobie bez telefonu przez miesiąć. Fill In Wypełniać Fill In his form sir, and I ll see what can be done about your situation. Proszę wypełnić ten formylarz, a ja zobacz e, co się da zrobić w Pańskiej sprawie. Find out Dowiedzieć się, zorientować się, odkryć

69 I couldn t find out what was wrong with his machine. Nie mogłem się zorientować, co jest nie tak z tym urządzeniem. Get back Odzyskać I ve lent him that book and I m afraid I won t be able to get it back. Pożyczyłem mu tę książkę I obawiam się, że nie będę mógł jej odzyskać. Get up Wstać(z łóżka) What time do you usually get up? O której zwykle wstajesz? Give away Zdradzić You shouldn t give away secrets. Nie powinineś zdradzać tajemnic.

70 Give up Zrezygnować I tired to climb the mount for the second time but finally I gave up. Próbowałem wspiąć się na szczyt już po raz drugi ale poddałem się. Go back Wrócić, cofnąć się I have to go back- I forgot my umbrella. Muszę się wrócić- zapomniałem parasola. Go on Kontynuować Go on. It has really been interesting.i m listening. Kontynuuj, proszę.to naprawdę było interesujące. Ja słucham. Go out Wychodzić I d like to go out.i don t remember doing so. Mam ochotę gdzieś pójść. Nie pamiętam kiedy ostatnio to robiłam

71 Go through Przechodzić (przez coś), przeżywać You can t even imagine what I had to go through when you were arrested. Nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, przez co musiałem przejść,kiedy zostałem aresztowany. Go up Podnieść się, pójść w górę (ceny) The price of petrol has been going up recently. Cena paliwa idzie ostatnio w górę. Grow up Dorosnąć I m going to be a pilot when I grow up. Będę pilotem, jak dorosnę. Hold on Zaczekać (przy telefonie) Hold on a minute I will put you through. Proszę chwileczkę zaczekać, łączę.

72 Keep on Kontynuować She kept on talking and I couldn t say a word. Mówiła I mówiła, a ja nie mogłem nawet słowa wtrącić. Let down Zawieść Don t let me down. Nie zawiedź mnie. Let In Wpuścić Never let the strangers in. Nigdy nie wpuszczaj obcych. Look after Opiekować się I look after my sister s children when she s away. Opiekuję się dziećmi siostry gdyn jej nie ma.

73 Look for Szukać She s looking for her purse and can t find it anywhere. Ona szuka portmonetki i nie może jej nigdzie znaleźć. Look forward to Look up Oczekiwać, czekać z niecierpliwością I m looking forward to seeing you in Paris. Z niecierpliwością oczekuję na spotkanie w Paryżu. Sprawdzić (w słowniku, rozkładzie jazdy, książce telefonicznej) I don t know his Word. I ll look it up in the dictionary. Nie znam tego słowa. Sprawdzę je w słowniku. Make up Wymyślić, zmyślić I have just made it up. Po prostu to wymysliłem.

74 Move In Wprowadzić się This is my new flat. I moved in two weeks ago. To moje nowe mieszkanie. Wprowadziłam się dwa tygodnie temu. Move out Wyprowadzić się We are going to move out next month. Wyprowadzamy się w przyszłym miesiącu. Pay back Zwrócić, oddać (pieniądze) One should always pay debts back. Powinno się spłacać długi. Pick up Podnosić, zbierać,podwozić We will pick you up to the airport. Podzrzucimy Cię na lotnisko.

75 Put aside Odkładać (pieniądze) Mary tries to put aside $20 every month. Mary stara się odłożyć 20 dolarów każdego miesiąca. Put back Odkładać na miejsce Put the plates back after you ve washed them. Odłóż talerze na miejsce, kiedy je już umyjesz. Put off Przekładać (na później) The meeting has been put off because of the delayed flights. zspotkanie zostało przełożone z powodu opóźninych lotów. Put on Zakładać (ubranie) I put on my shirt and left the room. Założyłem koszulę I wyszedłem z pokoju.

76 Put up with Znosić I won t put up with his rudeness any longer. Nie zamierzam dłużej znosić jego impertynencji. Run away Uciekać She ran away from home. Uciekła z domu. Run into Wpaść, wjechać The car ran into the wall. Samochód wjechał w mur. Set off Wyruszyć We set off early in the morning. Wyruszyliśmy wcześnie rano.

77 Set up Zakładać (biznes, organizcję) I m going to set up a new business. Za kilka lat zamierzam założyć własny interes. Take after Być podobnym I take after my dad. Jestem podobny do mojego taty. Take down Zapisać, zanotować I took down everything Jerry said. Zanotowałem wszystko, co powiedział Jerry. Take off Zdjąć (ubranie) Mike took off his clothes and went to bed. Mike zdjął ubranie i poszedł spać.

78 Take up Zabrać się (za coś) You should take up a sport to be healthier. Powinienes zacząć uprawiać sport żeby być zdrowszym. Think over Przemyśleć I am not sure. I have to think everything over. Niejestem pewien. Muszę to wszystko przemyśleć. Turn down Odrzucić I turned down her application. Odrzuciłem jej podanie. Wash up Zmywać (naczynia) Why don t you wash up after dinner today, Sue. A może pozmywasz po obiedzie, Sue.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2)

Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2) Angielski. Powtórka z czasów (poziom A2). Maria Anna Koloda Wydanie pierwsze, Jędrzejów 2008 ISBN: 978-83-60320-48-8 Wszelkie prawa zastrzeżone! Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego

SYLLABUS. treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego SYLLABUS treści nauczania ujętych w sprawdzianie z języka angielskiego na zakończenie II etapu edukacyjnego Przedstawiony poniżej materiał nauczania dotyczy tylko i wyłącznie sprawdzianu z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas

2. Konstrukcja be able to być w stanie. Stosujemy tutaj formę być. W zaleŝności od czasu wygląda ona następująco: am/is/are (czas Czasowniki modalne (modal verbs) Wstęp Do czasowników modalnych naleŝą: can, could, may, might, must, ought to, will, would, shall, should, have to, need, dare, used to. Większość czasowników modalnych

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA: CZASOWNIK

GRAMATYKA: CZASOWNIK GRAMATYKA: CZASOWNIK 1. Formy czasowników angielskich Czasownik jest częścią mowy, która opisuje stan (like, hate itd.), czynność lub wrażenie (dance, sing, see). Formy czasowników angielskich Czasownik

Bardziej szczegółowo

Present Simple (czas teraźniejszy)

Present Simple (czas teraźniejszy) TENSES CZASY GRAMATYCZNE Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the East.) - przyzwyczajenia (I

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: PODSTAWOWE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNO-LEKSYKALNE: 1. Czasy i inne zagadnienia gramatyczne: a) Present Simple vs. Present Continuous (budowa zd. twierdz. i pytania, przeczenia; użycie, porównanie) b) Simple

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

56 Konstrukcja would like to - pytanie

56 Konstrukcja would like to - pytanie 56 Konstrukcja would like to - pytanie Konstrukcja would like to oznacza chciałbym. Stosujemy ją, aby opisać czynność, którą chcielibyśmy wykonać. Aby utworzyć pytanie słowo would naleŝy przenieść na początek

Bardziej szczegółowo

I. Czasy gramatyczne (tenses)

I. Czasy gramatyczne (tenses) I. Czasy gramatyczne (tenses) 3. Czas present simple (czas teraźniejszy prosty) U ycie: Prawdy ogólne (prawdy naukowe, zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie, np. S³oñce wschodzi na wschodzie.=the Sun rises

Bardziej szczegółowo

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły

Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty. Present Continuous Tense Czas teraźniejszy ciągły Rozdział 3 Czasy Simple Present Tense Czas teraźniejszy prosty Czasu tego używamy mówiąc o codziennych sytuacjach i czynnościach, które co jakiś czas się powtarzają. Stosowany jest do opisywania czynności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Grammar Round-up Stage 6

Grammar Round-up Stage 6 SAY 1. powiedzieć, rzec Grammar Round-up Stage 6 Różnica między czasownikami SAY a TELL Say something. No powiedz coś. He says that he doesn t want to go school. On mówi, że nie chce iść do szkoły. TELL

Bardziej szczegółowo

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty

Present Simple /Czas teraźniejszy prosty Present Simple /Czas teraźniejszy prosty UŜywamy go dla sformułowania wyraŝeń o znaczeniu ogólnym takich jak: prawa naukowe, definicje, szeroko pojętych faktów oczywistych. Stosujemy go gdy czynności mają

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik po angielskich czasach

Mały przewodnik po angielskich czasach Mały przewodnik po angielskich czasach pomoc dla uczniów szkoły postawowej wraz z ćwiczeniami Urszula Turczyn PRESENT CONTINUOUS TENSE 1. Stosowanie: dla czynności odbywającej się w chwili mówienia o niej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Can you help me, please? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Do you speak English? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem m Do you speak _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Can you help me, please? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN Redakcja: Anna Kacmajor, Agata Sulak Redakcja techniczna: Jacek Foromański Okładka: Studio Graficzne Czarnecki Skład (TEX): Lech Chańko c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN 978-83-7420-474-3

Bardziej szczegółowo

1.9. Defining and Non-Defining Clauses - Zdania Przydawkowe

1.9. Defining and Non-Defining Clauses - Zdania Przydawkowe 1.9. Defining and Non-Defining Clauses - Zdania Przydawkowe Zdania przydawkowe to zdania, które stoją po rzeczowniku i spełniają rolę przydawki. Zdania te łączą się ze zdaniem głównym za pomocą: a) zaimków

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Angielskie czasy" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Angielskie czasy Data: 26.06.2011

Bardziej szczegółowo

Konkurs Best at English 6 marca 2014

Konkurs Best at English 6 marca 2014 1. PODKREŚL POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ: (20 PUNKTÓW) np. Show us / our / ours the way to the post office. 1.Tina and John is / are / have on holiday. 2.How old are / is / has Andrew? 3.What is the longest / long

Bardziej szczegółowo

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Załącznik na 1 do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PAST SIMPLE. Forma TWIERDZENIA PYTANIA

PAST SIMPLE. Forma TWIERDZENIA PYTANIA PAST SIMPLE Who/ What + czasownik+ ed? lub Who/What + 2 forma czasownika? Podmiot + czasownik+ ed I washed my car yesterday. Umyłem wczoraj swój samochód. lub I bought a very expensive dress two days ago.

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2013 ISBN: 978-83-62435-38-8 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo