Spis produktów Table of contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis produktów Table of contents"

Transkrypt

1

2 Spis produktów Table of contents SV, SP, SS Systemy bezpieczeństwa Safety devices Strona Page H/12 - H/17 APF, APFA Sprężyna gazowa standardowa Standard gas spring Strona Page H/58 - H/63 PS, PW, PV, P, PQ, P+PQ Systemy ochrony sprężyn gazowych Spring protection systems H/18 - H/31 AG Sprężyna gazowa standardowa Standard gas spring H/64 - H/75 FR, FS, FP Systemy prowadzenia tłoka Rod guiding systems H/32 - H/39 D Sprężyna gazowa do dużych obciążeń Heavy duty gas spring H/76 - H/95 AFB Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/4 H/41 M Sprężyna gazowa do dużych obciążeń Heavy duty gas spring H/96 - H/117 AFH Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/42 H/43 FD Sprężyna gazowa o obniżonym korpusie ow prifile gas spring H/118 - H/129 AFJ Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/44 H/45 K Sprężyna gazowa o obniżonym korpusie ow prifile gas spring H/1 - H/145 AFK Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/46 H/47 T Sprężyna gazowa o obniżonym korpusie ow prifile gas spring H/146 - H/163 AF Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/48 H/49 W Sprężyna gazowa kompaktowa ompact gas spring H/164 - H/189 AF-H Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/5 H/51 S Sprężyna gazowa Power Power gas spring H/19 - H/7 AFNA Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/52 H/53 VAM Sprężyna gazowa z opóźnionym powrotem tłoka Slow return gas spring H/8 - H/221 AF Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/54 H/55 VMD Sprężyna gazowa z opóźnionym powrotem tłoka Slow return gas spring H/222 - H/229 AFT Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/56 H/57 BSG Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka Speed control gas spring H/2 - H/231 H/2

3 Spis produktów Table of contents BSR Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka, bez odbicia Speed control gas spring without bounce Strona Page H/232 - H/233 TR Osłona chłodząca Refrigeration H/234 - H/237 Sprężyna do poduszek gazowych Manifold gas springs H/238 - H/239 EFG Odklejacz gazowy Gas strippers H/24 - H/247 MB Odklejacz sprężynowy Spring plunger H/248 - H/255 Panele kontrolne ontrol panels H/26 - H/264 zęści zamienne i narzędzia Spare parts and tools H/265 - H/269 Rozdzielacze Distribution blocks H/27 - H/271 Instalacje 1/8 Hose systems 1/8 H/272 - H/275 Instalacje M8x1 Hose systems M8x1 H/276 - H/277 Instalacje M12x1,5 Hose systems M12x1,5 H/278 - H/281 Urządzenia do napełniania i kontroli Devices for charging and controle H/282 - H/288 H/3

4 Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification Typ Type SPRĘŻYNY MIRO MIRO GAS SPRINGS SPRĘŻYNY STANDARDOWE STANDARD GAS SPRINGS SPRĘŻYNY DO DUŻYH OBIĄŻEŃ HEAVY DUTY GAS SPRINGS > Symbol Ref Siła Force [dan] Średnica korpusu Body dia. Skok Stroke Wysokość Height iśnienie Preassure Praca w sieci onnection Strona Page AFB V Nie / No H/4 AFH V Nie / No H/42 AFJ Nie / No H/44 AFK V Nie / No H/46 AF Nie / No H/48 AF-H H/5 AFNA Nie / No H/52 AF V Nie / No H/54 AFT Nie / No H/56 APFA Nie / No H/58 APFA H/6 APF H/62 AG H/64 AG H/66 AG H/68 AG H/7 AG H/72 AG H/74 D V H/76 D 5 V H/78 D H/8 D 1 V H/82 D 15 V H/84 D H/86 D H/88 D H/9 D H/92 D H/94 M Nie / No H/96 M H/98 M 35 V H/1 M 5 V H/12 M 6 V H/14 M H/16 M H/18 M H/11 M H/112 M H/114 M H/116 H/4

5 Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification Typ Type SPRĘŻYNY O OBNIŻONYM KORPUSIE OW PROFIE GAS SPRINGS <1 SPRĘŻYNY KOMPAKTOWE OMPAT GAS SPRINGS <1 SPRĘŻYNY POWER POWER GAS SPRINGS <S > Symbol Ref Siła Force [dan] Średnica korpusu Body dia. Skok Stroke Wysokość Height iśnienie Preassure Praca w sieci onnection Strona Page FD H/118 FD H/1 FD 75 V H/122 FD 15 V H/124 FD H/126 FD 5 V H/128 K V Nie / No H/1 K V Nie / No H/132 K 57 V H/134 K 75 V H/136 K 1 V H/138 K 15 V H/14 K 25 V H/142 K 4 V H/144 T V Nie / No H/146 T V Nie / No H/148 T 55 V H/15 T H/152 T H/154 T H/156 T H/158 T H/16 T H/162 W 17 V Nie / No H/164 W 3 V H/166 W H/168 W H/17 W H/172 W 1 V H/174 W H/176 W 24 V H/178 W 4 V H/18 W H/182 W H/184 W H/186 W H/188 S 4 V Nie / No H/19 S 77 V Nie / No H/192 S 1 V Nie / No H/194 S 18 V Nie / No H/196 S V Nie / No H/198 S 47 V Nie / No H/ S 75 V Nie / No H/2 S 118 V Nie / No H/4 S 18 V Nie / No H/6 H/5

6 Informacje ogólne General information Sprężyny gazowe/ Gas springs Budowę tłoczników, wykrojników i form wtryskowych trudno sobie wyobrazić bez stosowania różnego rodzaju sprężyn. Do używanych od dawna sprężyn zwojowych i talerzowych doszły przed laty sprężyny elastomerowe, a niewiele później dynamiczny rozwój techniki doprowadził do uzupełnienia programu sprężyn o sprężyny gazowe. Dzięki szeregowi zalet sprężyny gazowe zaczęły stopniowo wypierać sprężyny zwojowe i elastomerowe. Sprężyna gazowa jest niczym innym jak zbiornikiem wypełnionym azotem o maksymalnym ciśnieniu 18 bar. Poszczególne typy sprężyn gazowych różnią się budową, parametrami pracy oraz sposobem zabudowy. It is hard to imagine the construction of press tools, blanking tools or injection moulds without the usage of various types of springs. For a long time engineers have used helical and disc springs, later the elastomer springs have been introduced and a few years later a dynamic growth of technology has enhanced the springs assortment by gas springs. Due to their many advantages, gas springs have gradually begun replacing the helical and elastomer springs. A gas spring is nothing more than a container filled with nitrogen with a maximum pressure of 18 bar. Particular types of gas springs vary in construction, operating parameters and the insertion process. Zalety sprężyn gazowych - siła sprężyny gazowej może być regulowana poprzez wzrost lub redukcję ciśnienia azotu, którym jest ona napełniona. - sprężyny mogą pracować w układzie połączonym. - duża siła przenoszona przy stosunkowo małych wymiarach (oszczędność miejsca w narzędziu w stosunku do rozwiązania konstrukcyjnego z zastosowaniem sprężyn mechanicznych). - możliwość realizacji znacznie większego skoku roboczego narzędzia. - równomierny (niemalże o płaskim przebiegu) wzrost siły w zależności od skoku sprężyny. - brak konieczności stosowania naprężenia wstępnego co jest nieodzowne przy sprężynach mechanicznych. - znacznie większa żywotność liczona w milionach cykli roboczych. - sprężyny gazowe nie ulegają procesowi osadzania i zmęczenia materiałowego (stopniowe zmniejszanie długości sprężyny). Gas springs advantages: - by increasing or reducing the pressure of nitrogen with which the spring is filled in the gas spring capacity can be adjusted. - gas springs can work in a combined system. - a large force is being transmitted with the relatively small dimensions of a gas spring (saving space inside the tool in a relation to the structural solution using mechanical springs). - the possibility of a much larger stroke of the tool. - stabile (with the almost flat course) increase in force depending on the stroke of the spring. - the usage of preload (which is indispensable for mechanical springs) is no longer needed. - much longer life cycle counted in the millions of operating cycles. - gas springs do not undergo the deposition process and material fatigue (the length of spring is being gradually reduced). Bezpieczeństwo pracy Pracownicy obsługujący sprężyny gazowe muszą być w tym celu przeszkoleni oraz zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi sprężyn Azol-Gas. Przed przeprowadzeniem czynności serwisowych, należy upewnić się czy sprężyna gazowa jest opróżniona. Zużyta sprężyna, przeznaczona do złomowania, powinna zostać całkowicie opróżniona z gazu. Sprężyny Azol-Gas zgodnie z Dyrektywą Europejską 97/23/E dla Urządzeń iśnieniowych (PED), są trwale cechowane laserowo znakiem E. Safety at work Never handle gas springs by personnel without the appropriate training, and always following the outlined operating instructions from Azol-Gas. Do not manipulate any part of gas spring without being sure that it is completely discharged, or you are trained in handling the process of unload. At the end of gas spring useful life, the gas spring should be emptied completely. Azol-Gas gas Springs meet European ommunity Directive 97/23/E related to Pressure Equipment Devices (PED), and only the E Mark identification will be laser etched according to the mentioned Directive H/6

7 Informacje ogólne General information Informacje o użytkowaniu / Operating informations Właściwe zamocowanie sprężyn gazowych w narzędziu gwarantuje poprawną pracę oraz optymalną żywotność sprężyny. Wymagania dotyczące montażu: - sztywne mocowanie do narzędzia poprzez gwint w dolnej części sprężyny lub kołnierz mocujący zaprojektowany do każdego typu sprężyny ( patrz katalog). - w przypadku instalacji w gnieździe montażowym maksymalny luz pomiędzy sprężyną a średnicą gniazda nie może przekroczyć 1mm. Dopuszcza się stosowanie tulejek adaptacyjnych z tworzywa sztucznego. The correct gas spring application is going to avoid problems related to leaks or overpressure, and it will provide the life guarantee to whom it was designed. Requirements to install gas springs are: - gas spring have to be firmly fastened to the die tool, either by the thread at the bottom of the body, or by the flange. - should you install the gas spring in a bored pocket the die, the bored pocket diameter should not exceed more than 1mm from the gas spring diameter. Adjustment can be made by a plastic sleeve set. - skok roboczy powinien być krótszy o 1% od nominalnego podanego w kartach katalogowych. - 1% stroke length allowance is recommended. - dopuszcza się tylko prostopadłe przyłożenie siły do powierzchni czołowej tłoka. Inne obciążenia mogą uszkodzić sprężynę lub znacząco obniżyć jej żywotność. - installation of gas springs into the tool must be made in parallel with rod surface perpendicular to the mentioned force. - obciążenie boczne i uderzenia w powierzchnie ślizgowe tłoka są niedopuszczalne. Należy zwrócić szczególną uwagę na siły skośne i wibracje narzędzia podczas pracy tłocznika. - gas spring never should be pushed with lateral force. Pay special attention to lateral forces and vibrations on the tool when press comes down compressing the gas spring. - należy chronić sprężyny przed płynami i zabrudzeniami. - it is important to keep gas springs away from fluids or dirty parts. - mocowanie sprężyny poprzez gwint w tłoku jest zabronione. Gwint służy wyłącznie do demontażu tłoka podczas regeneracji sprężyny. Niewłaściwe prowadzenie lub ustawienie sprężyny może spowodować zużycie uszczelek i zmniejszyć zakładany czas pracy sprężyny. - thread of the top rod cannot be used to fix the gas springs with a screw. This thread on the top rod only must be used in repair and maintenance tasks. Defective guiding or alignment in gas springs involve damaging sealing parts and reducing gas spring live expectancy. H/7

8 Informacje ogólne General information Gwarancja / Guarantee Na prawidłowo zamontowane i eksploatowane sprężyny gazowe firma Azol-Gas udziela gwarancji na 1. metrów liniowego przemieszczenia się tłoczyska lub 12 miesięcy od daty zakupu. For correctly installed and used gas springs, Azol-Gas guarantee is valid for a maximum 1. meters of linear movement of piston rod or 12 months from purchase date. Gwarancja obowiązuje jeżeli: - ślady na powierzchni tłoka wynikają z normalnego użytkowania (tłok nie jest zniszczony przez zadrapania, uderzenia itp.) - sprężyna była prawidłowo zamocowana w narzędziu - dla zabudowy sprężyny w gnieździe zastosowano właściwy luz - nie stwierdzono działania jakichkolwiek sił bocznych - nie stwierdzono śladów zalania sprężyny cieczami - temperatura środowiska pracy była prawidłowa - sprężyna była serwisowana zgodnie z instrukcją Azol-Gas ife expectancy guarantee is valid in the following cases: - no marks on the rod surface different from normal performance ( rod damaged by being heated, scratches) - installation fixed on the gas spring body - gas spring has not been placed on a groove too wide in comparison to the gas spring body diameter - no unstable or tilted force on rod surfaces. - gas spring has not been placed on groove over flooded by fluids. - used to a temperature as recommended - proper maintenance service acc. to Azol-gas manual Użytkowanie i konserwacja / Instructions for use and maintenance Gaz roboczy: Sprężyny gazowe napełnione są azotem N2 technicznym w 5. klasie czystości. iśnienie napełniania: Maksymalne ciśnienie napełniania zależy od typu sprężyny i wynosi 15 18bar w temperaturze. Siła sprężyny rośnie wraz ze wzrostem temperatury o ok.,3% / 1. Przed napełnianiem sprężyny należy maksymalnie wysunąć tłok! Maksymalna prędkość pracy: Maksymalna prędkość pracy tłoczyska jest podana w kartach katalogowych poszczególnych typów sprężyn. Prosimy o kontakt w przypadku zastosowań z szybkością powyżej 1 cykli / min. Temperatura pracy: Wysoka temperatura prowadzi do uszkodzenia sprężyny poprzez zniszczenie uszczelnień. Sprężyny gazowe przeznaczone są do pracy w temperaturze do - 8. Skok roboczy: Skok roboczy powinien być krótszy o 1% od nominalnego podanego w kartach katalogowych. Working gas: Gas springs are charged with commercial nitrogen N 2 gas Grade 5.. harge pressure: Maximum charging pressure for nitrogen gas is 15 18bar depending for exact type of gas spring. Temperature related force increase approx.,3%/ 1. Never load the gas spring if the piston rod is not completely extended! The maximum piston speed: The maximum piston speed is depending on the kind of gas spring. See technical specifications. onsult us for applications of more than 1 cycles per minute. Working temperature: High temperature can damage seals by reducing their elasticity and finally becoming faulty. In general, gas Springs should not work exceeding 8. Stroke: A 1% stroke length allowance is recommended. H/8

9 Informacje ogólne General information Użytkowanie i konserwacja / Instructions for use and maintenance Warunki pracy: Miejsce zabudowy sprężyn gazowych musi być czyste i suche. Sprężyny wyposażone są w pierścień zgarniający redukujący przedostawanie się do wnętrza cylindra płynów i zanieczyszczeń. Tylko właściwe warunki pracy gwarantują długą i bezawaryjną eksploatację sprężyn. W przypadku zabudowy sprężyn w gnieździe nieprzelotowym, należy pamiętać o wykonaniu otworów drenażowych w dnie gniazda, odprowadzających zanieczyszczenia płynne. Operating conditions: It is important to keep gas Springs clear of fluids or dirt. Gas Springs have a scraper to assist keeping fluids or dirt from entering the gas spring, nevertheless the best protection is the absence of fluids and dirt. Should the gas spring be installed into a bored pocket, this pocket could be flooded covering the upper part of gas spring body. Holes at the bottom of the bored pocket could be made to let fluids go out through these holes and avoid the gas spring being flooded Opis oznaczeń / ode discription Sprężyny gazowe Azol-Gas posiadają trwale naniesione oznaczenie na korpusie. Opis zawiera (przykład): Kod sprężyny: AG 7 5 Numer seryjny: Norma PED: 97/23/E art Max ciśnienie (bar): MAX 15 bar N2 Max ciśnienie (psi): MAX 2176 psi N2 Zestaw naprawczy: KIT xxxxxxx Miejsce produkcji: Made in Spain (EU) Azol-Gas springs have a permament marking on the body. Description contains (example): Item code: AG 75 5 Serial number: PED standard: 97/23/E art Max pressure (bar): MAX 15 bar N2 Max pressure (psi): MAX 2176 psi N2 Repait kit KIT xxxxxxx Made in: Made in Spain (EU) AG /23E art bar / 2175 psi KIT XXXXXXX Made in Spain (EU) AZOGAS AG /23E art bar / 2175 psi KIT XXXXXXX Made in Spain (EU) H/9

10 Budowa sprężyn gazowych onstruction of gas springs Seria AFD Micro Seria AP Micro Seria AG Standard Seria M Heavy Duty Seria FD ow Profile Seria K ow Profile H/1

11 Budowa sprężyn gazowych onstruction of gas springs Seria T ow Profile Seria W ompact Seria S Power Odklejacz EFR Porównanie gabarytów sprężyn gazowych Dimensions comparison of gas springs Skok Stroke 25mm 145mm 135mm 1mm 88mm Średnica Ø5mm Body Siła/Typ Force/Type AG 75 M 1 FD 75 M 1 T 1 W 1 H/11

12 Systemy bezpieczeństwa SV - Nadmierna prędkość tłoka Safety devices SV - Over-speed ZAGADNIENIE / HAENGE SYSTEM SV W pewnych aplikacjach może wystąpić sytuacja niekontrolowanego powrotu tłoka sprężyny gazowej do pozycji początkowej (wskutek gwałtownego otwarcia narzędzia). Przekroczenie maksymalnej prędkości tłoka określonej w katalogu może skutkować rozszczelnieniem, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem konstrukcji sprężyny. Uderzenie tłoka z dużą prędkością w pakiet uszczelniający może spowodować oderwanie kołnierza odpowiedzialnego za jego zatrzymanie i w rezultacie jego wystrzelenie z korpusu. ertain application conditions may lead to a free or uncontrolled return of the piston rod (e.g. when the plate or stamped part is suddenly released). Overcome Vmax indicated in the catalog may involve not only premature leakage but also cause structural damage to the gas spring. The uncontrolled expansion of the piston rod causes a sudden impact of the mechanical stop of the piston rod against the cartridge, which can break the mechanical stop of the piston rod and cause the external projection of the piston rod. ROZWIĄZANIE / SOUTION Sprężyny gazowe Azolgas posiadają unikalny system bezpieczeństwa zapobiegający wystrzeleniu tłoka z korpusu w przypadku niekontrolowanego powrotu do pozycji początkowej. System bezpieczeństwa SV zapewnia podwójną ochronę: mechaniczny hamulec tłoka uzupełniony przez mechanizm kontrolowanego rozładowania ciśnienia sprężonego azotu. System SV jest obecnie stosowany w większości sprężyn gazowych Azolgas. The Azolgas gas springs have the original design SV that consists of a safety system that prevents the external projection of the piston rod in case of free and uncontrolled return. The system SV adds double security protection, a mechanical stop into the piston rod and a second mechanism of controlled gas discharging. The SV solution is included in most of Azolgas gas springs, control the fully discharge of the pressure and prevents the external projection of the piston rod. H/12

13 ZAETY / ADVANTAGES Systemy bezpieczeństwa SV - Nadmierna prędkość tłoka Safety devices SV - Over-speed ałkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny / ontrolled and complete discharge Zapobiega wyrzutowi tłoka / Prevents piston rod projection Zwiększa bezpieczeństwo pracy / Extra safety Dostępny w standardzie / Fitted as standard INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA ista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem SV Available for the following gas springs 1. System bezpieczeństwa SV / SV safety system 2. Hamulec tłoka / Mechanical stop 1 2 Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring AFK V1 APFA 15 D V1 M FD K V1 T V1 W 35 AFD APFA 25 D 5 V1 M FD 5 K 57 V1 T 55 V1 W 5 AF APF 5 D 7 M 35 V1 FD 75 V1 K 75 V1 T 75 W 75 AFNA AG 75 D 1 V1 M 5 V1 FD 15 V2 K 1 V1 T 1 W 1 V1 AF V1 AG 15 D 15 V1 M 6 V1 FD K 15 V2 T 15 W 15 AFT V1 AG D 24 M 1 FD 5 V1 K 25 V1 T 25 W 24 V1 AG 5 D 4 M 15 K 4 V1 T W 4 V1 AG 75 D 66 M 25 T 5 W 66 AG 1 D 96 M 4 W 95 D 185 M 65 W 118 M 1 W H/13

14 psi bar Systemy bezpieczeństwa SP - Nadmierne ciśnienie azotu Safety devices SP - Over-pressure ZAGADNIENIE / HAENGE SYSTEM SP psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 W pewnych aplikacjach wskutek nieprawidłowej eksploatacji, ciśnienie azotu wewnątrz sprężyny gazowej może wzrosnąć powyżej dopuszczalnych wartości. Wzrost ciśnienia powyżej wartości maksymalnej określonej w katalogu odrębnie dla każdego typu sprężyn może skutkować nie tylko uszkodzeniem uszczelnień, ale również elementów stalowych. zynnikami powodującym wzrost ciśnienia są zanieczyszczenia stałe lub płynne, które mogą gromadzić się wewnątrz sprężyn. Oprócz oczywistego zagrożenia czynniki te znacząco wpływają na żywotność sprężyn. ertain conditions, incidents or errors in the application may result in an overpressure in the gas cylinders. Overcome Pmax indicated in the catalog may involve not only premature leakage but also cause structural damage to the gas spring. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 Większość sprężyn gazowych Azolgas wyposażone jest w system bezpieczeństwa SP, który zapobiega wzrostom ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej. Specjalny zawór umieszczony na dnie korpusu otwiera się w momencie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia powodując całkowite rozładowanie sprężyny. Zawór bezpieczeństwa SP jest elementem jednorazowym, jednakże może być z łatwością wymieniony przez użytkownika na nowy. System jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi typami mocowań. The AZOGAS gas springs offer a security system SP that prevents overpressure above a maximum allowable limit (maximum design pressure). The SP is an additional security system, controlled relieving the pressure completely, and avoiding the projection of parts under pressure. The SP solution is included in most of AZOGAS gas springs, is easily replaced by the user, supports to be used with all types of flanges and prevents from a wrong manipulation. H/14

15 ZAETY / ADVANTAGES Systemy bezpieczeństwa SP - Nadmierne ciśnienie azotu Safety devices SP - Over-pressure ałkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny / ontrolled and complete discharge Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne ciśnienie / Prevents parts under pressure projection Zwiększa bezpieczeństwo pracy / Extra safety Dostępny w standardzie / Fitted as standard INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA ista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem SP Available for the following gas springs 1. iśnienie przekracza limit / Pressure > the allowable limit 2. Otwarcie zaworu bezpieczesńtwa / Rupture disc opening 3. Kontrolowane opróżnienie / Gas evacuation controlled Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) APFA D V1 36 D 15 V1 36 FD 36 W 17 V1 36 APFA D 5 V1 36 D FD 5 36 W 3 V1 36 APF 5 36 D 7 36 D 4 36 FD 75 V1 36 W AG D 1 V1 36 D FD 15 V2 36 W 5 36 AG D FD 36 W AG 36 D FD 5 V1 36 W 1 V1 36 AG 5 36 W AG W 24 V1 36 AG 1 36 W 4 V1 36 W W W W 36 H/15

16 Systemy bezpieczeństwa SS - Przekroczenie skoku roboczego Safety devices SS - Over-stroke ZAGADNIENIE / HAENGE SYSTEM SS max Safety W pewnych aplikacjach na skutek awarii lub błędów konstrukcyjno-montażowych, skok roboczy sprężyny może zostać przekroczony. Wartość bezpieczna skoku max to 9% skoku nominalnego. Przekroczenie tej wartości może spowodować rozszczelnienie oraz znaczny spadek żywotności sprężyny. Dodatkowo w momencie przekroczenia całkowitego skoku oraz obszaru bezpieczeństwa może dojść do uszkodzenia korpusu sprężyny, a nawet eksplozji. ertain conditions, incidents or errors in the application may result in an over-stroke in the gas springs. Overcome Smax indicated in the catalog may involve premature leakages and reduce the useful life of gas springs.if, in addition exceeds S (total working stroke), and safety distance is exceeded, they may result in structural damage to gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION Większość sprężyn gazowych Azolgas wyposażone jest w system bezpieczeństwa SS, który eliminuje zagrożenia występujące w momencie przekroczenia określonego skoku. System SS jest dodatkowym zabezpieczeniem powodującym rozszczelnienie sprężyny w momencie kontaktu tłoka z zaworem bezpieczeństwa umieszczonym na dnie korpusu. The AZOGAS gas springs provide a safety system SS that prevents the risks of stroke over the designated limit. The SS system adds extra security when exceeding the maximum allowed travel (total working stroke) discharging the gas spring pressure. The SS solution is included in most of AZOGAS gas springs, discharge completely the pressure in a controlled way, and avoids the projection of parts under pressure. H/16

17 Systemy bezpieczeństwa SS - Przekroczenie skoku roboczego Safety devices SS - Over-stroke ZAETY / ADVANTAGES ałkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny/ ontrolled and complete discharge Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne ciśnienie / Prevents parts under pressure projection Zwiększa bezpieczeństwo pracy/ Extra safety Dostępny w standardzie / Fitted as standard INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA ista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem SS Available for the following gas springs 1. Skok > max. wartość robocza / Stroke > the allowable limit 2. Aktywacja systemu SS / SS safety system drive 3. Kontrolowane opróżnienie / Gas evacuation controlled Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) APFA Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) D V1 36 Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) D 15 V1 36 Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) FD 36 Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) W 17 V1 36 APFA D 5 V1 36 D FD 5 36 W 3 V1 36 APF 5 36 D 7 36 D 4 36 FD 75 V1 36 W AG D 1 V1 36 D FD 15 V2 36 W 5 36 AG D FD 36 W AG 36 D FD 5 V1 36 W 1 V1 36 AG 5 36 W AG W 24 V1 36 AG 1 36 W 4 V1 36 W W W W 36 H/17

18 Systemy ochrony sprężyn gazowych Gas springs protection systems ZAGROŻENIE INIDENT ROZWIĄZANIE SOUTION PS PW PV P PQ P-PQ Średnie zagrożenie / Medium incident: Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme Stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok. Solid or liquid particles without corrosion nor piston rod surface damage. Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme Rozwiązanie / Solution: PS (Kołnierz ochronny) (Protective Scraper) Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme PW (Zgarniacz ochronny) (Protective Wiper) Wysokie zagrożenie / High incident: Duża ilość stałych i płynnych cząstek bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok. Solid or liquid particles without corrosion nor piston rod surface damage. Stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych mogące powodować uszkodzenie tłoka. Solid or liquid particles without corrosion but with piston rod surface damage. Bardzo wysokie zagrożenie / Extreme incident: Stałe i płynne cząstki z czynnikami korozyjnymi. Solid or liquid particles with corrosion. Rozwiązanie / Solution: PV (Uszczelnienie aktywne / Active seal) Rozwiązanie / Solution: P (Pokrywa ochronna / Protective cover) Rozwiązanie / Solution: PQ (Powoka ochronna Q / Q Treatment) Stałe i płynne cząstki z czynnikami korozyjnymi i uszkadzającymi tłok. Solid or liquid particles with corrosion and with piston rod surface damage. Rozwiązanie / Solution: P-PQ (Powoka ochronna Q + Pokrywa ochronna) (Q Treatment + Protective over) H/18

19 Systemy ochrony sprężyn gazowych Gas springs protection systems SPRĘŻYNA ROZWIĄZANIE SOUTION PS PW PV P PQ P PQ SPRING AFB V2 PS 6 12 AFH V1 PS 8 15 AFJ V1 PS 8 19 AFK V1 PS 9 AFD V1 PS AF PS AFNA PS AF V1 PS AFT V1 PS APFA 15 PS PW APFA 25 PS PW P APF 5 PS 45 PW 45 P 45 AG 75 PW 25 5 P 25 5 AG 15 PW P AG PW 5 95 P 5 95 AG 5 PW 65 1 P 65 1 AG 75 PW 8 15 P 8 15 AG 1 PW P D V1 PS PW P D 5 V1 PS 38 PW 38 P 38 D 7 PS PW P D 1 V1 PW 28 5 P 28 5 D 15 V1 PW P D 24 PW P D 4 PW 6 95 P 6 95 D 66 PW 75 1 P 75 1 D 96 PW 9 15 P 9 15 D 185 PW P M PS M PS PW P M 35 V1 PS PW P M 5 V1 PS PW P M 6 V1 PW P M 1 PW 28 5 P 28 5 M 15 PW P M 25 PW P M 4 PW 6 95 P 6 95 M 65 PW 75 1 P 75 1 M 1 PW 9 15 P 9 15 FD PS PW P FD 5 PS 45 PW 45 P 45 FD 75 V1 PW 25 5 P 25 5 FD 15 V2 PW P FD PW 5 95 P 5 95 FD 5 V1 PW 65 1 P 65 1 K V1 PS K V1 PS K 57 V1 PS PW P K 75 V1 PS PW P K 1 V1 PW 28 5 P 28 5 K 15 V2 PW P K 25 V1 PW P K 4 V1 PW 6 95 P 6 95 T V1 PS T V1 PS T 55 V1 PS PW P T 75 PW 28 5 P 28 5 T 1 PW 28 5 P 28 5 T 15 PW P T 25 PW 5 75 P 5 75 T PW 5 75 P 5 75 T 5 PW P W 17 V1 PS W 3 V1 PS W 35 PS PW P W 5 PS 38 PW 38 P 38 W 75 PS PW P W 1 V1 PW 28 5 P 28 5 W 15 PW P W 24 V1 PW P W 4 V1 PW 6 95 P 6 95 W 66 PW 75 1 P 75 1 W 95 PW 9 15 P 9 15 W 118 PW 1 15 P 1 15 W PW P S 4 V1 PS S 77 V2 PS 32 P 32 S 1 V1 PS 38 P 38 S 18 V1 P 5 S V2 P S 47 V1 P 5 75 S 75 V1 P S 118 V1 P 8 1 S 18 V1 P 1 15 H/19

20 ZAGADNIENIE / HAENGE Kołnierz ochronny - PS Protective scraper - PS Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował kołnierz ochronny PS, dopasowany do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizujący wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Kołnierz ochronny PS to podwójna ochrona, odpowiednia dla średnich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie kołnierza ochronnego PS redukuje koszty, a jego montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. Jest kompatybilny z wszystkimi typami mocowań i powoduje tylko niewielkie zmniejszenie dostępnego skoku roboczego. AzolGas designed a protective scraper PS that fits both the body and the piston rod of the gas spring succeeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. PS protective scraper adds double protection, and is particularly suitable for medium duty incidents (solid or liquid particles without the presence of corrosion nor surface damage on the piston rod). The solution of PS protective scraper saves costs, it is easy to assemble by the user, supports use with all types of flanges and causes minimal loss of useful stroke. H/

21 ZAETY / ADVANTAGES Łatwy montaż / Easy to assemble Redukcja kosztów / Saves costs Kompatybilność z wszystkimi rodzajami mocowań / Supports all type of flanges Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego / Minimal loss of useful stroke Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu / Extra protection. Medium incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring Ød (mm) ØD (mm) U (mm) ØPS (mm) PS 6 12 AFB V PS 8 15 AFH V PS 8 19 AFJ V PS 9 AFK V PS W 17 V AFD V AF AFNA PS AF V M K V T V S 4 V PS APFA PS W 3 V AFT V ,7 36 D V M PS M 35 V K V T V W PS APFA FD PS 32 S 77 V D 5 V PS 38 W S 1 V Kołnierz ochronny - PS Protective scraper - PS Kołnierz ochronny PS dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs ØPS ØD Nr katalogowy Item no. PS 45 PS PS Sprężyna Spring Ød Ød (mm) ØD (mm) U U (mm) ØPS (mm) APF FD M 5 V K 57 V T 55 V D K 75 V W Sposób zamawiania / How to order Kołnierz ochronny / Protective scraper PS Zastosowanie kołnierza ochronnego powoduje zmianę niektórych wymiarów sprężyny gazowej. Średnica korpusu D zwiększa się do średnicy kołnierza ochronnego PS. Skok nominalny zmniejsza się do wartości roboczej u The use of PS protective scraper involves a variation of the dimensions of the gas spring. The body diameter ØD increases to the size of the diameter of the protective scraper ØPS. The nominal stroke decreases to the size of useful stroke u. SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBING Sprawdzenie modelu sprężyny gazowej / Identify the gas spring model. 2. Wybór odpowiedniego kołnierza ochronnego PS / Select the corresponding PS protective scraper. 3. Ręczne zsunięcie kołnierza w dół tłoka / Insert the protector through the piston rod manually. 4. Dociśnięcie do korpusu w celu uzyskania optymalnego umiejscowienia / Ensure the optimal settlement. H/21

22 ZAGADNIENIE / HAENGE Zgarniacz ochronny - PW Protective wiper - PW Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the wiper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował zgarniacz ochronny PW, dopasowany do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizujący wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Zgarniacz ochronny PW to podwójna ochrona, odpowiednia dla średnich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie zgarniacza ochronnego PW redukuje koszty, a jego montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. Jest kompatybilny z wszystkimi typami mocowań, nie zwiększa średnicy korpusu i powoduje tylko niewielkie zmniejszenie dostępnego skoku roboczego. AzolGas designed a protective wiper PW that fits both the body and the piston rod of the gas spring suceeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. PW protective wiper adds double protection, and is particularly suitable for medium duty incidents (solid or liquid particles without the presence of corrosion nor surface damage on the piston rod). The solution of PW protective wiper saves costs, it is easy to assemble by the user, supports use with all types of flanges, do not increase the body Ø and causes minimal loss of useful stroke. H/22

23 ZAETY / ADVANTAGES Zgarniacz ochronny - PW Protective wiper - PW Łatwy montaż / Easy to assemble Redukcja kosztów / Saves costs Kompatybilność z wszystkimi rodzajami kołnierzy mocujących / Supports all type of flanges Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego / Minimal loss of useful stroke Nie zwiększa średnicy korpusu / No increase diameter of gas springs Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu / Extra protection. Medium incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Zgarniacz ochronny PW dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring U (mm) PW APFA 15-1 D V1-1 PW M M 35 V1-1 W 35-1 PW APFA 25-1 FD -1 PW 38 D 5 V1-1 W 5-1 M 5 V1-1 PW K 57 V1-2 T 55 V1-2 PW 45 APF 5-1 FD 5-1 PW M 6 V1-1 D 7-1 PW K 75 V1-1 W 75-1 PW 25 5 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1-1 PW 28 5 K 1 V1 T 75/1-2 W 1 V1 Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring U (mm) D 15 V1 M 15-1 PW K 15 V2 T 15-1 W 15 PW AG 15 FD 15 V2 D 24 PW M 25-1 K 25 V1 W 24 V1 PW 5 75 T -1 T -1 PW 5 95 AG FD D 4 PW 6 95 M 4-1 K 4 V1 W 4 V1 PW T 5 PW 65 1 AG 5 FD 5 V1 D 66 PW 75 1 M 65-1 W 66 Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring U U (mm) PW 8 15 AG 75 D 96 PW 9 15 M 1 W 95 PW AG 1 PW 1 15 W 118 PW D 185 PW W Sposób zamawiania / How to order Zgarniacz ochronny Protective wiper PW Zastosowanie zgarniacza ochronnego PW powoduje zmianę niektórych wymiarów sprężyny gazowej. Średnica korpusu D nie ulega zwiększeniu. Skok nominalny zmniejsza się do wartości roboczej u. The use of PW protective wiper involves a variation of the dimensions of the gas spring. The body diameter ØD do not increase by using PS protective wiper. The nominal stroke decreases to the size of the useful stroke u. SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBING Sprawdzenie modelu sprężyny gazowej / Identify the gas spring model. 2. Wybór odpowiedniego zgarniacza ochronnego PW / Select the corresponding PW protective scraper. 3. Ręczne zsunięcie kołnierza w dół tłoka / Insert the protector through the piston rod manually. 4. Dociśnięcie do korpusu w celu uzyskania optymalnego umiejscowienia / Ensure the optimal settlement. H/23

24 ZAGADNIENIE / HAENGE Uszczelnienie aktywne - PV Active seal - PV Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Duża ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował system aktywnego uszczelnienia PV, który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń i wydłuża czas pracy sprężyny gazowej. System aktywnego uszczelnienia PV to podwójna ochrona, odpowiednia dla wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie systemu aktywnego uszczelnienia PV redukuje koszty i zwiększa produktywność. AzolGas designed a protective system PV through an active seal into the gas spring suceeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. PV protective active seal adds double protection, and is particularly suitable for high duty incidents (significant solid or liquid particles without the presence of corrosion nor surface damage on the piston rod). The solution of PV protective active seal saves costs, increases productivity, supports use with all types of flanges and let use in existing applications. H/24

25 ZAETY / ADVANTAGES Uszczelnienie aktywne - PV Active seal - PV Redukcja kosztów / Saves costs Zwiększona produktywność / Increases productivity Kompatybilność z wszystkimi rodzajami mocowań / Supports all type of flanges Zastosowanie w już istniejących aplikacjach / Use in existing applications Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o dużym obciążeniu / Extra protection. High incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Uszczelnienie aktywne PV dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Sprężyna Spring AFB V2 AFH V1 AFJ V1 U (mm) AFD V1-1 AF V1-1 K V1-2 T V1-2 APFA 15 W 3 V1 D V1 M M 35 V1 K V1-1 T V1-2 W 35-1 APFA 25 Sprężyna Spring FD U (mm) W 5-1 APF 5 FD 5-1 M 6 V1 D 7 K 75 V1-1 W 75-1 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1 V1 T 75/1-2 K 1 V1 W 1 V1 D 15 V1 Sprężyna Spring M 15 U (mm) T 15-1 K 15 V2 W 15 AG 15 FD 15 V2 D 24 M 25 K 25 V1 W 24 V1 AG FD D 4 M 4 K 4 V1 Sprężyna Spring W 4 V1 T 5 AG 5 FD 5 V1 D 66 M 65 W 66 AG 75 D 96 M 1 W 95 W 118 AG 1 D 185 W U (mm) Sposób zamawiania / How to order Sprężyna z uszczelnieniem aktywnym Spring with active seal W PV 66 5 U Sprężyna gazowa wyposażona jest w system aktywnego uszczelniania, który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Gas spring equipped with protective active seal that avoids solid or fluid contaminants to be inserted. PODWÓJNA OHRONA / DOUBE PROTETION Zastosowanie systemu aktywnego uszczelnienia PV nie powoduje zmian wymiarów sprężyny gazowej. System aktywnego uszczelnienia który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń montowany jest wewnątrz sprężyny gazowej. The use of PV protective active seal does not involve a variation of the dimensions of the gas spring.protective active seal that avoids solid or fluid contaminants to be inserted into the gas spring. H/25

26 ZAGADNIENIE / HAENGE Pokrywa ochronna - P Protective cover - P Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Duża ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował pokrywę ochronną P, która pasuje do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizując wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Pokrywa ochronna P to podwójna ochrona, odpowiednia dla wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych mogące uszkodzić tłok). Zastosowanie pokrywy ochronnej P redukuje koszty, a jej montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. AzolGas designed a protective cover P that fits both the body and piston rod of the gas spring suceeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. P protective cover adds double protection, and is particularly suitable for high duty incidents (significant solid or liquid particles without the presence of corrosion but with surface damage on the piston rod). The solution of P protective cover saves costs, increases productivity, it is easy to assemble by the user, and causes minimal loss of useful stroke. H/26

27 ZAETY / ADVANTAGES Pokrywa ochronna - P Protective cover - P Łatwy montaż / Easy to assemble Redukcja kosztów / Saves costs Zwiększona produktywność / Increases productivity Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego / Minimal loss of useful stroke Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu / Extra protection. Medium incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Pokrywa ochronna P dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Nr katalogowy Item no. P xxx P xxx P 32 xxx P 38 xxx P xxx P 45 xxx P xxx P xxx P 25 5 xxx P 28 5 xxx Sprężyna Spring D V1 M M 35 V1 W 35 APFA 25 FD S 77 V1 D 5 V1 W 5 S 1 V1 M 5 V1 K 57 V1 T 55 V1 APF 5 FD 5 M 6 V1 D 7 K 75 V1 W 75 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1 K 1 V1 T 75/1 W 1 V1 Nr katalogowy Item no. P 5 xxx P xxx P xxx P xxx P 5 75 xxx P 5 95 xxx P 6 95 xxx Sprężyna Spring S 18 V1 D 15 V1 M 15 K 15 V2 T 15 W 15 S V1 AG 15 FD 15 V2 D 24 M 25 K 25 V1 W 24 V1 T 25/ S 47 V1 AG FD D 4 M 4 K 4 V1 W 4 V1 S 75 V1 P xxx P xxx T 5 P 65 1 xxx AG 5 FD 5 V1 P 75 1 xxx D 66 ØD+1 ØD Nr katalogowy Item no. P 75 1 xxx Sprężyna Spring M 65 W 66 S 118 V1 P 8 1 xxx P 8 15 xxx AG 75 P 9 15 xxx D 96 M 1 xxx - skok sprężyny / spring stroke Sposób zamawiania / How to order Nr katalogowy Item no. -4 Sprężyna Spring P 9 15 xxx W 95 P xxx AG 1 P 1 15 xxx W 118 S 18 V1 P xxx D 185 P xxx W Pokrywa ochronna / Protective cover P Zastosowanie pokrywy ochronnej P powoduje zwiększenie średnicy korpusu D do wartości P, a skok nominalny zmniejsza się do wartości roboczej u. W przypadku montażu sprężyny w pozycji odwróconej należy dołączyć stosowną informację do zamówienia. The use of P involves that the body diameter ØD increases to the diameter of the protective cover P, and the nominal stroke decreases to the size of the useful stroke u. Notify AZOGAS if fixed gas spring upside down. SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBING Sprawdzenie modelu sprężyny gazowej / Identify the gas spring model. 2. Wybór odpowiedniej pokrywy ochronnej P / Select the corresponding P protective cover. 3. Ręczne nałożenie pokrywy na tłok / Insert the protective cover through the piston rod manually. 4. Dociśnięcie do korpusu w celu uzyskania optymalnego umiejscowienia / Ensure the optimal settlement. H/27

28 ZAGADNIENIE / HAENGE Powłoka ochronna - PQ Q treatment - PQ Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić zanieczyszczenia wywołujące korozyjnę. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia korozyjne powodują zwiększenie ciśnienia i temperatury, uszkadzają elementy sprężyny gazowej i zmniejszają jej czas pracy. ertain application conditions involve the presence of corrosive contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The corrosive pollution increases the pressure and temperature, causes structural damages into the gas spring (warning!) and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował powłokę ochronną PQ, która zabezpiecza powierzchnie mające kontakt z czynnikami korozyjnymi, minimalizując ich wpływ i wydłużając czas pracy sprężyny gazowej. Powłoka ochronna PQ to podwójna ochrona (przeciwko skażeniom przemysłowym, korozji i wodzie o temperaturze maksymalnej do 8º), odpowiednia dla bardzo wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki zawierające czynniki korozyjne). Zastosowanie powłoki ochronnej PQ redukuje koszty, zabezpiecza konstrukcję sprężyny gazowej, zwiększa produktywność i pozwala na wprowadzenie modyfikacji w już istniejących aplikacjach. AzolGas designed a protective system PQ over the surfaces in contact with corrosive contaminants suceeding to minimize the impact of corrosive contaminants and extending the useful life of the gas springs. PQ protective treatment adds double protection (against pollution and corrosion), and is particularly suitable for extreme duty incidents (significant solid or liquid particles with the presence of corrosion). The solution of PQ protective treatment increase structural safety, saves costs, increases productivity, and let use in existing applications H/28

29 ZAETY / ADVANTAGES Powłoka ochronna - PQ Q treatment - PQ Redukcja kosztów / Saves costs Zwiększona produktywność / Increases productivity Podniesione bezpieczeństwo konstrukcji sprężyny gazowej / Increases structural safety Zastosowanie w już istniejących aplikacjach / Use in existing applications Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o bardzo dużym obciążeniu / Extra protection. Extreme incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Powłoka ochronna PQ dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Sprężyna Spring U (mm) APFA 15 D V1 M M 35 V1 W 35-1 APFA 25 FD W 5-1 APF 5 FD 5-1 M 6 V1 D 7 K 75 V1-1 W 75-1 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1 T 75/1-2 K 1 V1 W 1 V1 D 15 V1 M 15 T 15-1 K 15 V2 W 15 Sprężyna Spring AG 15 FD 15 V2 D 24 M 25 K 25 V1 W 24 V1 AG FD D 4 M 4 K 4 V1 W 4 V1 T 5 AG 5 FD 5 V1 D 66 M 65 W 66 AG 75 D 96 M 1 W 95 W 118 AG 1 D 185 W U (mm) U 1. Zabezpieczenie tłoka / Rod protection 2. Zabezpieczenie pakietu uszczelnień/ artridge protection 3. Zabezpieczenie korpusu / Body protection Sposób zamawiania / How to order Sprężyna z powłoką ochronną Spring with Q treatment W PQ HOT STAMPING Szczególnie polecana do tłoczenia na gorąco. Especially suitable for certain applications of hot stamping. PODWÓJNA OHRONA / DOUBE PROTETION Ochrona antykorozyjna powierzchni tłoka. 2. Ochrona antykorozyjna wewnętrznej powierzchni korpusu. 3. Ochrona powierzchni pakietu z systemem aktywnego uszczelnienia. 1. Surface protection against corrosion on the piston rod. 2. Surface protection against corrosion on the body. 3. Surface protection on the cartridge, equipped with active seal. H/29

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 15B EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

LSTF 9M115. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

LSTF 9M115. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski LSTF 9M115 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 4 Product Data, 5 Installation, 6-7 Description of the appliance, 8 Refined

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 722

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 722 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWE 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki, 4-5 Panel

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ EN PL INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ Dear Customer, Pause Stop You have just acquired a Mastercook dishwasher and we would like to thank you. We have invested

Bardziej szczegółowo

Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM6-24. Rozdzielnice modułowe Modular cubicles. Warunki instalacji Installation requirements

Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM6-24. Rozdzielnice modułowe Modular cubicles. Warunki instalacji Installation requirements Rozdział Energii SN Medium Voltage Distribution SM- Rozdzielnice modułowe Modular cubicles Warunki instalacji requirements Warunki instalacji requirements Spis treści Table of Contents Warunki instalacji

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści XWE 71251 Instrukcja obsługi PRALKA PL Polski,1 GB English,15 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Utrzymanie i konserwacja,

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents English,1 Polski,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL CZ Contents English,1 Polski,13 Česky,37 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Bardziej szczegółowo

FTP 400 A1. Submersible Water Pump Translation of original operation manual. Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

FTP 400 A1. Submersible Water Pump Translation of original operation manual. Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FTP 400 A1 Submersible Water Pump Translation of original operation manual Pompa zanurzeniowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Búvárszivattyú Az originál használati utasítás fordítása Potopna

Bardziej szczegółowo

User s manual NVC-DN6118SD/IR

User s manual NVC-DN6118SD/IR User s manual NVC-DN6118SD/IR NVC-DN6118SD/IR User s manual, ver. 1.0 INFORMATION EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI

USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI. Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN PL USER MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Cooking hob Płyta grzejna GCF32SI EN 02 PL 20 As part of our commitment to constantly improve our products, we reserve the right to alter any technical,

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

Microlife BP A150 AFIB

Microlife BP A150 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny system czyszczenia The innovative cleaning system

Innowacyjny system czyszczenia The innovative cleaning system Innowacyjny system czyszczenia The innovative cleaning system Wprowadzenie Introduction Nie może być żadnych wątpliwości: ProfilGate to modelowy przykład sukcesu! Po bardzo udanym początku w Niemczech,

Bardziej szczegółowo