Spis produktów Table of contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis produktów Table of contents"

Transkrypt

1

2 Spis produktów Table of contents SV, SP, SS Systemy bezpieczeństwa Safety devices Strona Page H/12 - H/17 APF, APFA Sprężyna gazowa standardowa Standard gas spring Strona Page H/58 - H/63 PS, PW, PV, P, PQ, P+PQ Systemy ochrony sprężyn gazowych Spring protection systems H/18 - H/31 AG Sprężyna gazowa standardowa Standard gas spring H/64 - H/75 FR, FS, FP Systemy prowadzenia tłoka Rod guiding systems H/32 - H/39 D Sprężyna gazowa do dużych obciążeń Heavy duty gas spring H/76 - H/95 AFB Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/4 H/41 M Sprężyna gazowa do dużych obciążeń Heavy duty gas spring H/96 - H/117 AFH Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/42 H/43 FD Sprężyna gazowa o obniżonym korpusie ow prifile gas spring H/118 - H/129 AFJ Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/44 H/45 K Sprężyna gazowa o obniżonym korpusie ow prifile gas spring H/1 - H/145 AFK Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/46 H/47 T Sprężyna gazowa o obniżonym korpusie ow prifile gas spring H/146 - H/163 AF Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/48 H/49 W Sprężyna gazowa kompaktowa ompact gas spring H/164 - H/189 AF-H Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/5 H/51 S Sprężyna gazowa Power Power gas spring H/19 - H/7 AFNA Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/52 H/53 VAM Sprężyna gazowa z opóźnionym powrotem tłoka Slow return gas spring H/8 - H/221 AF Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/54 H/55 VMD Sprężyna gazowa z opóźnionym powrotem tłoka Slow return gas spring H/222 - H/229 AFT Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring H/56 H/57 BSG Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka Speed control gas spring H/2 - H/231 H/2

3 Spis produktów Table of contents BSR Sprężyna gazowa z kontrolowanym powrotem tłoka, bez odbicia Speed control gas spring without bounce Strona Page H/232 - H/233 TR Osłona chłodząca Refrigeration H/234 - H/237 Sprężyna do poduszek gazowych Manifold gas springs H/238 - H/239 EFG Odklejacz gazowy Gas strippers H/24 - H/247 MB Odklejacz sprężynowy Spring plunger H/248 - H/255 Panele kontrolne ontrol panels H/26 - H/264 zęści zamienne i narzędzia Spare parts and tools H/265 - H/269 Rozdzielacze Distribution blocks H/27 - H/271 Instalacje 1/8 Hose systems 1/8 H/272 - H/275 Instalacje M8x1 Hose systems M8x1 H/276 - H/277 Instalacje M12x1,5 Hose systems M12x1,5 H/278 - H/281 Urządzenia do napełniania i kontroli Devices for charging and controle H/282 - H/288 H/3

4 Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification Typ Type SPRĘŻYNY MIRO MIRO GAS SPRINGS SPRĘŻYNY STANDARDOWE STANDARD GAS SPRINGS SPRĘŻYNY DO DUŻYH OBIĄŻEŃ HEAVY DUTY GAS SPRINGS > Symbol Ref Siła Force [dan] Średnica korpusu Body dia. Skok Stroke Wysokość Height iśnienie Preassure Praca w sieci onnection Strona Page AFB V Nie / No H/4 AFH V Nie / No H/42 AFJ Nie / No H/44 AFK V Nie / No H/46 AF Nie / No H/48 AF-H H/5 AFNA Nie / No H/52 AF V Nie / No H/54 AFT Nie / No H/56 APFA Nie / No H/58 APFA H/6 APF H/62 AG H/64 AG H/66 AG H/68 AG H/7 AG H/72 AG H/74 D V H/76 D 5 V H/78 D H/8 D 1 V H/82 D 15 V H/84 D H/86 D H/88 D H/9 D H/92 D H/94 M Nie / No H/96 M H/98 M 35 V H/1 M 5 V H/12 M 6 V H/14 M H/16 M H/18 M H/11 M H/112 M H/114 M H/116 H/4

5 Wykaz sprężyn gazowych Gas springs specification Typ Type SPRĘŻYNY O OBNIŻONYM KORPUSIE OW PROFIE GAS SPRINGS <1 SPRĘŻYNY KOMPAKTOWE OMPAT GAS SPRINGS <1 SPRĘŻYNY POWER POWER GAS SPRINGS <S > Symbol Ref Siła Force [dan] Średnica korpusu Body dia. Skok Stroke Wysokość Height iśnienie Preassure Praca w sieci onnection Strona Page FD H/118 FD H/1 FD 75 V H/122 FD 15 V H/124 FD H/126 FD 5 V H/128 K V Nie / No H/1 K V Nie / No H/132 K 57 V H/134 K 75 V H/136 K 1 V H/138 K 15 V H/14 K 25 V H/142 K 4 V H/144 T V Nie / No H/146 T V Nie / No H/148 T 55 V H/15 T H/152 T H/154 T H/156 T H/158 T H/16 T H/162 W 17 V Nie / No H/164 W 3 V H/166 W H/168 W H/17 W H/172 W 1 V H/174 W H/176 W 24 V H/178 W 4 V H/18 W H/182 W H/184 W H/186 W H/188 S 4 V Nie / No H/19 S 77 V Nie / No H/192 S 1 V Nie / No H/194 S 18 V Nie / No H/196 S V Nie / No H/198 S 47 V Nie / No H/ S 75 V Nie / No H/2 S 118 V Nie / No H/4 S 18 V Nie / No H/6 H/5

6 Informacje ogólne General information Sprężyny gazowe/ Gas springs Budowę tłoczników, wykrojników i form wtryskowych trudno sobie wyobrazić bez stosowania różnego rodzaju sprężyn. Do używanych od dawna sprężyn zwojowych i talerzowych doszły przed laty sprężyny elastomerowe, a niewiele później dynamiczny rozwój techniki doprowadził do uzupełnienia programu sprężyn o sprężyny gazowe. Dzięki szeregowi zalet sprężyny gazowe zaczęły stopniowo wypierać sprężyny zwojowe i elastomerowe. Sprężyna gazowa jest niczym innym jak zbiornikiem wypełnionym azotem o maksymalnym ciśnieniu 18 bar. Poszczególne typy sprężyn gazowych różnią się budową, parametrami pracy oraz sposobem zabudowy. It is hard to imagine the construction of press tools, blanking tools or injection moulds without the usage of various types of springs. For a long time engineers have used helical and disc springs, later the elastomer springs have been introduced and a few years later a dynamic growth of technology has enhanced the springs assortment by gas springs. Due to their many advantages, gas springs have gradually begun replacing the helical and elastomer springs. A gas spring is nothing more than a container filled with nitrogen with a maximum pressure of 18 bar. Particular types of gas springs vary in construction, operating parameters and the insertion process. Zalety sprężyn gazowych - siła sprężyny gazowej może być regulowana poprzez wzrost lub redukcję ciśnienia azotu, którym jest ona napełniona. - sprężyny mogą pracować w układzie połączonym. - duża siła przenoszona przy stosunkowo małych wymiarach (oszczędność miejsca w narzędziu w stosunku do rozwiązania konstrukcyjnego z zastosowaniem sprężyn mechanicznych). - możliwość realizacji znacznie większego skoku roboczego narzędzia. - równomierny (niemalże o płaskim przebiegu) wzrost siły w zależności od skoku sprężyny. - brak konieczności stosowania naprężenia wstępnego co jest nieodzowne przy sprężynach mechanicznych. - znacznie większa żywotność liczona w milionach cykli roboczych. - sprężyny gazowe nie ulegają procesowi osadzania i zmęczenia materiałowego (stopniowe zmniejszanie długości sprężyny). Gas springs advantages: - by increasing or reducing the pressure of nitrogen with which the spring is filled in the gas spring capacity can be adjusted. - gas springs can work in a combined system. - a large force is being transmitted with the relatively small dimensions of a gas spring (saving space inside the tool in a relation to the structural solution using mechanical springs). - the possibility of a much larger stroke of the tool. - stabile (with the almost flat course) increase in force depending on the stroke of the spring. - the usage of preload (which is indispensable for mechanical springs) is no longer needed. - much longer life cycle counted in the millions of operating cycles. - gas springs do not undergo the deposition process and material fatigue (the length of spring is being gradually reduced). Bezpieczeństwo pracy Pracownicy obsługujący sprężyny gazowe muszą być w tym celu przeszkoleni oraz zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi sprężyn Azol-Gas. Przed przeprowadzeniem czynności serwisowych, należy upewnić się czy sprężyna gazowa jest opróżniona. Zużyta sprężyna, przeznaczona do złomowania, powinna zostać całkowicie opróżniona z gazu. Sprężyny Azol-Gas zgodnie z Dyrektywą Europejską 97/23/E dla Urządzeń iśnieniowych (PED), są trwale cechowane laserowo znakiem E. Safety at work Never handle gas springs by personnel without the appropriate training, and always following the outlined operating instructions from Azol-Gas. Do not manipulate any part of gas spring without being sure that it is completely discharged, or you are trained in handling the process of unload. At the end of gas spring useful life, the gas spring should be emptied completely. Azol-Gas gas Springs meet European ommunity Directive 97/23/E related to Pressure Equipment Devices (PED), and only the E Mark identification will be laser etched according to the mentioned Directive H/6

7 Informacje ogólne General information Informacje o użytkowaniu / Operating informations Właściwe zamocowanie sprężyn gazowych w narzędziu gwarantuje poprawną pracę oraz optymalną żywotność sprężyny. Wymagania dotyczące montażu: - sztywne mocowanie do narzędzia poprzez gwint w dolnej części sprężyny lub kołnierz mocujący zaprojektowany do każdego typu sprężyny ( patrz katalog). - w przypadku instalacji w gnieździe montażowym maksymalny luz pomiędzy sprężyną a średnicą gniazda nie może przekroczyć 1mm. Dopuszcza się stosowanie tulejek adaptacyjnych z tworzywa sztucznego. The correct gas spring application is going to avoid problems related to leaks or overpressure, and it will provide the life guarantee to whom it was designed. Requirements to install gas springs are: - gas spring have to be firmly fastened to the die tool, either by the thread at the bottom of the body, or by the flange. - should you install the gas spring in a bored pocket the die, the bored pocket diameter should not exceed more than 1mm from the gas spring diameter. Adjustment can be made by a plastic sleeve set. - skok roboczy powinien być krótszy o 1% od nominalnego podanego w kartach katalogowych. - 1% stroke length allowance is recommended. - dopuszcza się tylko prostopadłe przyłożenie siły do powierzchni czołowej tłoka. Inne obciążenia mogą uszkodzić sprężynę lub znacząco obniżyć jej żywotność. - installation of gas springs into the tool must be made in parallel with rod surface perpendicular to the mentioned force. - obciążenie boczne i uderzenia w powierzchnie ślizgowe tłoka są niedopuszczalne. Należy zwrócić szczególną uwagę na siły skośne i wibracje narzędzia podczas pracy tłocznika. - gas spring never should be pushed with lateral force. Pay special attention to lateral forces and vibrations on the tool when press comes down compressing the gas spring. - należy chronić sprężyny przed płynami i zabrudzeniami. - it is important to keep gas springs away from fluids or dirty parts. - mocowanie sprężyny poprzez gwint w tłoku jest zabronione. Gwint służy wyłącznie do demontażu tłoka podczas regeneracji sprężyny. Niewłaściwe prowadzenie lub ustawienie sprężyny może spowodować zużycie uszczelek i zmniejszyć zakładany czas pracy sprężyny. - thread of the top rod cannot be used to fix the gas springs with a screw. This thread on the top rod only must be used in repair and maintenance tasks. Defective guiding or alignment in gas springs involve damaging sealing parts and reducing gas spring live expectancy. H/7

8 Informacje ogólne General information Gwarancja / Guarantee Na prawidłowo zamontowane i eksploatowane sprężyny gazowe firma Azol-Gas udziela gwarancji na 1. metrów liniowego przemieszczenia się tłoczyska lub 12 miesięcy od daty zakupu. For correctly installed and used gas springs, Azol-Gas guarantee is valid for a maximum 1. meters of linear movement of piston rod or 12 months from purchase date. Gwarancja obowiązuje jeżeli: - ślady na powierzchni tłoka wynikają z normalnego użytkowania (tłok nie jest zniszczony przez zadrapania, uderzenia itp.) - sprężyna była prawidłowo zamocowana w narzędziu - dla zabudowy sprężyny w gnieździe zastosowano właściwy luz - nie stwierdzono działania jakichkolwiek sił bocznych - nie stwierdzono śladów zalania sprężyny cieczami - temperatura środowiska pracy była prawidłowa - sprężyna była serwisowana zgodnie z instrukcją Azol-Gas ife expectancy guarantee is valid in the following cases: - no marks on the rod surface different from normal performance ( rod damaged by being heated, scratches) - installation fixed on the gas spring body - gas spring has not been placed on a groove too wide in comparison to the gas spring body diameter - no unstable or tilted force on rod surfaces. - gas spring has not been placed on groove over flooded by fluids. - used to a temperature as recommended - proper maintenance service acc. to Azol-gas manual Użytkowanie i konserwacja / Instructions for use and maintenance Gaz roboczy: Sprężyny gazowe napełnione są azotem N2 technicznym w 5. klasie czystości. iśnienie napełniania: Maksymalne ciśnienie napełniania zależy od typu sprężyny i wynosi 15 18bar w temperaturze. Siła sprężyny rośnie wraz ze wzrostem temperatury o ok.,3% / 1. Przed napełnianiem sprężyny należy maksymalnie wysunąć tłok! Maksymalna prędkość pracy: Maksymalna prędkość pracy tłoczyska jest podana w kartach katalogowych poszczególnych typów sprężyn. Prosimy o kontakt w przypadku zastosowań z szybkością powyżej 1 cykli / min. Temperatura pracy: Wysoka temperatura prowadzi do uszkodzenia sprężyny poprzez zniszczenie uszczelnień. Sprężyny gazowe przeznaczone są do pracy w temperaturze do - 8. Skok roboczy: Skok roboczy powinien być krótszy o 1% od nominalnego podanego w kartach katalogowych. Working gas: Gas springs are charged with commercial nitrogen N 2 gas Grade 5.. harge pressure: Maximum charging pressure for nitrogen gas is 15 18bar depending for exact type of gas spring. Temperature related force increase approx.,3%/ 1. Never load the gas spring if the piston rod is not completely extended! The maximum piston speed: The maximum piston speed is depending on the kind of gas spring. See technical specifications. onsult us for applications of more than 1 cycles per minute. Working temperature: High temperature can damage seals by reducing their elasticity and finally becoming faulty. In general, gas Springs should not work exceeding 8. Stroke: A 1% stroke length allowance is recommended. H/8

9 Informacje ogólne General information Użytkowanie i konserwacja / Instructions for use and maintenance Warunki pracy: Miejsce zabudowy sprężyn gazowych musi być czyste i suche. Sprężyny wyposażone są w pierścień zgarniający redukujący przedostawanie się do wnętrza cylindra płynów i zanieczyszczeń. Tylko właściwe warunki pracy gwarantują długą i bezawaryjną eksploatację sprężyn. W przypadku zabudowy sprężyn w gnieździe nieprzelotowym, należy pamiętać o wykonaniu otworów drenażowych w dnie gniazda, odprowadzających zanieczyszczenia płynne. Operating conditions: It is important to keep gas Springs clear of fluids or dirt. Gas Springs have a scraper to assist keeping fluids or dirt from entering the gas spring, nevertheless the best protection is the absence of fluids and dirt. Should the gas spring be installed into a bored pocket, this pocket could be flooded covering the upper part of gas spring body. Holes at the bottom of the bored pocket could be made to let fluids go out through these holes and avoid the gas spring being flooded Opis oznaczeń / ode discription Sprężyny gazowe Azol-Gas posiadają trwale naniesione oznaczenie na korpusie. Opis zawiera (przykład): Kod sprężyny: AG 7 5 Numer seryjny: Norma PED: 97/23/E art Max ciśnienie (bar): MAX 15 bar N2 Max ciśnienie (psi): MAX 2176 psi N2 Zestaw naprawczy: KIT xxxxxxx Miejsce produkcji: Made in Spain (EU) Azol-Gas springs have a permament marking on the body. Description contains (example): Item code: AG 75 5 Serial number: PED standard: 97/23/E art Max pressure (bar): MAX 15 bar N2 Max pressure (psi): MAX 2176 psi N2 Repait kit KIT xxxxxxx Made in: Made in Spain (EU) AG /23E art bar / 2175 psi KIT XXXXXXX Made in Spain (EU) AZOGAS AG /23E art bar / 2175 psi KIT XXXXXXX Made in Spain (EU) H/9

10 Budowa sprężyn gazowych onstruction of gas springs Seria AFD Micro Seria AP Micro Seria AG Standard Seria M Heavy Duty Seria FD ow Profile Seria K ow Profile H/1

11 Budowa sprężyn gazowych onstruction of gas springs Seria T ow Profile Seria W ompact Seria S Power Odklejacz EFR Porównanie gabarytów sprężyn gazowych Dimensions comparison of gas springs Skok Stroke 25mm 145mm 135mm 1mm 88mm Średnica Ø5mm Body Siła/Typ Force/Type AG 75 M 1 FD 75 M 1 T 1 W 1 H/11

12 Systemy bezpieczeństwa SV - Nadmierna prędkość tłoka Safety devices SV - Over-speed ZAGADNIENIE / HAENGE SYSTEM SV W pewnych aplikacjach może wystąpić sytuacja niekontrolowanego powrotu tłoka sprężyny gazowej do pozycji początkowej (wskutek gwałtownego otwarcia narzędzia). Przekroczenie maksymalnej prędkości tłoka określonej w katalogu może skutkować rozszczelnieniem, a w skrajnych przypadkach uszkodzeniem konstrukcji sprężyny. Uderzenie tłoka z dużą prędkością w pakiet uszczelniający może spowodować oderwanie kołnierza odpowiedzialnego za jego zatrzymanie i w rezultacie jego wystrzelenie z korpusu. ertain application conditions may lead to a free or uncontrolled return of the piston rod (e.g. when the plate or stamped part is suddenly released). Overcome Vmax indicated in the catalog may involve not only premature leakage but also cause structural damage to the gas spring. The uncontrolled expansion of the piston rod causes a sudden impact of the mechanical stop of the piston rod against the cartridge, which can break the mechanical stop of the piston rod and cause the external projection of the piston rod. ROZWIĄZANIE / SOUTION Sprężyny gazowe Azolgas posiadają unikalny system bezpieczeństwa zapobiegający wystrzeleniu tłoka z korpusu w przypadku niekontrolowanego powrotu do pozycji początkowej. System bezpieczeństwa SV zapewnia podwójną ochronę: mechaniczny hamulec tłoka uzupełniony przez mechanizm kontrolowanego rozładowania ciśnienia sprężonego azotu. System SV jest obecnie stosowany w większości sprężyn gazowych Azolgas. The Azolgas gas springs have the original design SV that consists of a safety system that prevents the external projection of the piston rod in case of free and uncontrolled return. The system SV adds double security protection, a mechanical stop into the piston rod and a second mechanism of controlled gas discharging. The SV solution is included in most of Azolgas gas springs, control the fully discharge of the pressure and prevents the external projection of the piston rod. H/12

13 ZAETY / ADVANTAGES Systemy bezpieczeństwa SV - Nadmierna prędkość tłoka Safety devices SV - Over-speed ałkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny / ontrolled and complete discharge Zapobiega wyrzutowi tłoka / Prevents piston rod projection Zwiększa bezpieczeństwo pracy / Extra safety Dostępny w standardzie / Fitted as standard INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA ista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem SV Available for the following gas springs 1. System bezpieczeństwa SV / SV safety system 2. Hamulec tłoka / Mechanical stop 1 2 Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring Sprężyna Spring AFK V1 APFA 15 D V1 M FD K V1 T V1 W 35 AFD APFA 25 D 5 V1 M FD 5 K 57 V1 T 55 V1 W 5 AF APF 5 D 7 M 35 V1 FD 75 V1 K 75 V1 T 75 W 75 AFNA AG 75 D 1 V1 M 5 V1 FD 15 V2 K 1 V1 T 1 W 1 V1 AF V1 AG 15 D 15 V1 M 6 V1 FD K 15 V2 T 15 W 15 AFT V1 AG D 24 M 1 FD 5 V1 K 25 V1 T 25 W 24 V1 AG 5 D 4 M 15 K 4 V1 T W 4 V1 AG 75 D 66 M 25 T 5 W 66 AG 1 D 96 M 4 W 95 D 185 M 65 W 118 M 1 W H/13

14 psi bar Systemy bezpieczeństwa SP - Nadmierne ciśnienie azotu Safety devices SP - Over-pressure ZAGADNIENIE / HAENGE SYSTEM SP psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 W pewnych aplikacjach wskutek nieprawidłowej eksploatacji, ciśnienie azotu wewnątrz sprężyny gazowej może wzrosnąć powyżej dopuszczalnych wartości. Wzrost ciśnienia powyżej wartości maksymalnej określonej w katalogu odrębnie dla każdego typu sprężyn może skutkować nie tylko uszkodzeniem uszczelnień, ale również elementów stalowych. zynnikami powodującym wzrost ciśnienia są zanieczyszczenia stałe lub płynne, które mogą gromadzić się wewnątrz sprężyn. Oprócz oczywistego zagrożenia czynniki te znacząco wpływają na żywotność sprężyn. ertain conditions, incidents or errors in the application may result in an overpressure in the gas cylinders. Overcome Pmax indicated in the catalog may involve not only premature leakage but also cause structural damage to the gas spring. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 psi 6 bar 4 Większość sprężyn gazowych Azolgas wyposażone jest w system bezpieczeństwa SP, który zapobiega wzrostom ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej. Specjalny zawór umieszczony na dnie korpusu otwiera się w momencie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia powodując całkowite rozładowanie sprężyny. Zawór bezpieczeństwa SP jest elementem jednorazowym, jednakże może być z łatwością wymieniony przez użytkownika na nowy. System jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi typami mocowań. The AZOGAS gas springs offer a security system SP that prevents overpressure above a maximum allowable limit (maximum design pressure). The SP is an additional security system, controlled relieving the pressure completely, and avoiding the projection of parts under pressure. The SP solution is included in most of AZOGAS gas springs, is easily replaced by the user, supports to be used with all types of flanges and prevents from a wrong manipulation. H/14

15 ZAETY / ADVANTAGES Systemy bezpieczeństwa SP - Nadmierne ciśnienie azotu Safety devices SP - Over-pressure ałkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny / ontrolled and complete discharge Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne ciśnienie / Prevents parts under pressure projection Zwiększa bezpieczeństwo pracy / Extra safety Dostępny w standardzie / Fitted as standard INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA ista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem SP Available for the following gas springs 1. iśnienie przekracza limit / Pressure > the allowable limit 2. Otwarcie zaworu bezpieczesńtwa / Rupture disc opening 3. Kontrolowane opróżnienie / Gas evacuation controlled Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) APFA D V1 36 D 15 V1 36 FD 36 W 17 V1 36 APFA D 5 V1 36 D FD 5 36 W 3 V1 36 APF 5 36 D 7 36 D 4 36 FD 75 V1 36 W AG D 1 V1 36 D FD 15 V2 36 W 5 36 AG D FD 36 W AG 36 D FD 5 V1 36 W 1 V1 36 AG 5 36 W AG W 24 V1 36 AG 1 36 W 4 V1 36 W W W W 36 H/15

16 Systemy bezpieczeństwa SS - Przekroczenie skoku roboczego Safety devices SS - Over-stroke ZAGADNIENIE / HAENGE SYSTEM SS max Safety W pewnych aplikacjach na skutek awarii lub błędów konstrukcyjno-montażowych, skok roboczy sprężyny może zostać przekroczony. Wartość bezpieczna skoku max to 9% skoku nominalnego. Przekroczenie tej wartości może spowodować rozszczelnienie oraz znaczny spadek żywotności sprężyny. Dodatkowo w momencie przekroczenia całkowitego skoku oraz obszaru bezpieczeństwa może dojść do uszkodzenia korpusu sprężyny, a nawet eksplozji. ertain conditions, incidents or errors in the application may result in an over-stroke in the gas springs. Overcome Smax indicated in the catalog may involve premature leakages and reduce the useful life of gas springs.if, in addition exceeds S (total working stroke), and safety distance is exceeded, they may result in structural damage to gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION Większość sprężyn gazowych Azolgas wyposażone jest w system bezpieczeństwa SS, który eliminuje zagrożenia występujące w momencie przekroczenia określonego skoku. System SS jest dodatkowym zabezpieczeniem powodującym rozszczelnienie sprężyny w momencie kontaktu tłoka z zaworem bezpieczeństwa umieszczonym na dnie korpusu. The AZOGAS gas springs provide a safety system SS that prevents the risks of stroke over the designated limit. The SS system adds extra security when exceeding the maximum allowed travel (total working stroke) discharging the gas spring pressure. The SS solution is included in most of AZOGAS gas springs, discharge completely the pressure in a controlled way, and avoids the projection of parts under pressure. H/16

17 Systemy bezpieczeństwa SS - Przekroczenie skoku roboczego Safety devices SS - Over-stroke ZAETY / ADVANTAGES ałkowite i kontrolowane opróżnianie sprężyny/ ontrolled and complete discharge Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez nadmierne ciśnienie / Prevents parts under pressure projection Zwiększa bezpieczeństwo pracy/ Extra safety Dostępny w standardzie / Fitted as standard INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA ista sprężyn gazowych ze zintegrowanym systemem SS Available for the following gas springs 1. Skok > max. wartość robocza / Stroke > the allowable limit 2. Aktywacja systemu SS / SS safety system drive 3. Kontrolowane opróżnienie / Gas evacuation controlled Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) APFA Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) D V1 36 Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) D 15 V1 36 Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) FD 36 Sprężyna Spring Zawór SP (Bar) W 17 V1 36 APFA D 5 V1 36 D FD 5 36 W 3 V1 36 APF 5 36 D 7 36 D 4 36 FD 75 V1 36 W AG D 1 V1 36 D FD 15 V2 36 W 5 36 AG D FD 36 W AG 36 D FD 5 V1 36 W 1 V1 36 AG 5 36 W AG W 24 V1 36 AG 1 36 W 4 V1 36 W W W W 36 H/17

18 Systemy ochrony sprężyn gazowych Gas springs protection systems ZAGROŻENIE INIDENT ROZWIĄZANIE SOUTION PS PW PV P PQ P-PQ Średnie zagrożenie / Medium incident: Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme Stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok. Solid or liquid particles without corrosion nor piston rod surface damage. Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme Rozwiązanie / Solution: PS (Kołnierz ochronny) (Protective Scraper) Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme PW (Zgarniacz ochronny) (Protective Wiper) Wysokie zagrożenie / High incident: Duża ilość stałych i płynnych cząstek bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok. Solid or liquid particles without corrosion nor piston rod surface damage. Stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych mogące powodować uszkodzenie tłoka. Solid or liquid particles without corrosion but with piston rod surface damage. Bardzo wysokie zagrożenie / Extreme incident: Stałe i płynne cząstki z czynnikami korozyjnymi. Solid or liquid particles with corrosion. Rozwiązanie / Solution: PV (Uszczelnienie aktywne / Active seal) Rozwiązanie / Solution: P (Pokrywa ochronna / Protective cover) Rozwiązanie / Solution: PQ (Powoka ochronna Q / Q Treatment) Stałe i płynne cząstki z czynnikami korozyjnymi i uszkadzającymi tłok. Solid or liquid particles with corrosion and with piston rod surface damage. Rozwiązanie / Solution: P-PQ (Powoka ochronna Q + Pokrywa ochronna) (Q Treatment + Protective over) H/18

19 Systemy ochrony sprężyn gazowych Gas springs protection systems SPRĘŻYNA ROZWIĄZANIE SOUTION PS PW PV P PQ P PQ SPRING AFB V2 PS 6 12 AFH V1 PS 8 15 AFJ V1 PS 8 19 AFK V1 PS 9 AFD V1 PS AF PS AFNA PS AF V1 PS AFT V1 PS APFA 15 PS PW APFA 25 PS PW P APF 5 PS 45 PW 45 P 45 AG 75 PW 25 5 P 25 5 AG 15 PW P AG PW 5 95 P 5 95 AG 5 PW 65 1 P 65 1 AG 75 PW 8 15 P 8 15 AG 1 PW P D V1 PS PW P D 5 V1 PS 38 PW 38 P 38 D 7 PS PW P D 1 V1 PW 28 5 P 28 5 D 15 V1 PW P D 24 PW P D 4 PW 6 95 P 6 95 D 66 PW 75 1 P 75 1 D 96 PW 9 15 P 9 15 D 185 PW P M PS M PS PW P M 35 V1 PS PW P M 5 V1 PS PW P M 6 V1 PW P M 1 PW 28 5 P 28 5 M 15 PW P M 25 PW P M 4 PW 6 95 P 6 95 M 65 PW 75 1 P 75 1 M 1 PW 9 15 P 9 15 FD PS PW P FD 5 PS 45 PW 45 P 45 FD 75 V1 PW 25 5 P 25 5 FD 15 V2 PW P FD PW 5 95 P 5 95 FD 5 V1 PW 65 1 P 65 1 K V1 PS K V1 PS K 57 V1 PS PW P K 75 V1 PS PW P K 1 V1 PW 28 5 P 28 5 K 15 V2 PW P K 25 V1 PW P K 4 V1 PW 6 95 P 6 95 T V1 PS T V1 PS T 55 V1 PS PW P T 75 PW 28 5 P 28 5 T 1 PW 28 5 P 28 5 T 15 PW P T 25 PW 5 75 P 5 75 T PW 5 75 P 5 75 T 5 PW P W 17 V1 PS W 3 V1 PS W 35 PS PW P W 5 PS 38 PW 38 P 38 W 75 PS PW P W 1 V1 PW 28 5 P 28 5 W 15 PW P W 24 V1 PW P W 4 V1 PW 6 95 P 6 95 W 66 PW 75 1 P 75 1 W 95 PW 9 15 P 9 15 W 118 PW 1 15 P 1 15 W PW P S 4 V1 PS S 77 V2 PS 32 P 32 S 1 V1 PS 38 P 38 S 18 V1 P 5 S V2 P S 47 V1 P 5 75 S 75 V1 P S 118 V1 P 8 1 S 18 V1 P 1 15 H/19

20 ZAGADNIENIE / HAENGE Kołnierz ochronny - PS Protective scraper - PS Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował kołnierz ochronny PS, dopasowany do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizujący wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Kołnierz ochronny PS to podwójna ochrona, odpowiednia dla średnich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie kołnierza ochronnego PS redukuje koszty, a jego montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. Jest kompatybilny z wszystkimi typami mocowań i powoduje tylko niewielkie zmniejszenie dostępnego skoku roboczego. AzolGas designed a protective scraper PS that fits both the body and the piston rod of the gas spring succeeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. PS protective scraper adds double protection, and is particularly suitable for medium duty incidents (solid or liquid particles without the presence of corrosion nor surface damage on the piston rod). The solution of PS protective scraper saves costs, it is easy to assemble by the user, supports use with all types of flanges and causes minimal loss of useful stroke. H/

21 ZAETY / ADVANTAGES Łatwy montaż / Easy to assemble Redukcja kosztów / Saves costs Kompatybilność z wszystkimi rodzajami mocowań / Supports all type of flanges Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego / Minimal loss of useful stroke Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu / Extra protection. Medium incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring Ød (mm) ØD (mm) U (mm) ØPS (mm) PS 6 12 AFB V PS 8 15 AFH V PS 8 19 AFJ V PS 9 AFK V PS W 17 V AFD V AF AFNA PS AF V M K V T V S 4 V PS APFA PS W 3 V AFT V ,7 36 D V M PS M 35 V K V T V W PS APFA FD PS 32 S 77 V D 5 V PS 38 W S 1 V Kołnierz ochronny - PS Protective scraper - PS Kołnierz ochronny PS dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs ØPS ØD Nr katalogowy Item no. PS 45 PS PS Sprężyna Spring Ød Ød (mm) ØD (mm) U U (mm) ØPS (mm) APF FD M 5 V K 57 V T 55 V D K 75 V W Sposób zamawiania / How to order Kołnierz ochronny / Protective scraper PS Zastosowanie kołnierza ochronnego powoduje zmianę niektórych wymiarów sprężyny gazowej. Średnica korpusu D zwiększa się do średnicy kołnierza ochronnego PS. Skok nominalny zmniejsza się do wartości roboczej u The use of PS protective scraper involves a variation of the dimensions of the gas spring. The body diameter ØD increases to the size of the diameter of the protective scraper ØPS. The nominal stroke decreases to the size of useful stroke u. SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBING Sprawdzenie modelu sprężyny gazowej / Identify the gas spring model. 2. Wybór odpowiedniego kołnierza ochronnego PS / Select the corresponding PS protective scraper. 3. Ręczne zsunięcie kołnierza w dół tłoka / Insert the protector through the piston rod manually. 4. Dociśnięcie do korpusu w celu uzyskania optymalnego umiejscowienia / Ensure the optimal settlement. H/21

22 ZAGADNIENIE / HAENGE Zgarniacz ochronny - PW Protective wiper - PW Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the wiper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował zgarniacz ochronny PW, dopasowany do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizujący wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Zgarniacz ochronny PW to podwójna ochrona, odpowiednia dla średnich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie zgarniacza ochronnego PW redukuje koszty, a jego montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. Jest kompatybilny z wszystkimi typami mocowań, nie zwiększa średnicy korpusu i powoduje tylko niewielkie zmniejszenie dostępnego skoku roboczego. AzolGas designed a protective wiper PW that fits both the body and the piston rod of the gas spring suceeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. PW protective wiper adds double protection, and is particularly suitable for medium duty incidents (solid or liquid particles without the presence of corrosion nor surface damage on the piston rod). The solution of PW protective wiper saves costs, it is easy to assemble by the user, supports use with all types of flanges, do not increase the body Ø and causes minimal loss of useful stroke. H/22

23 ZAETY / ADVANTAGES Zgarniacz ochronny - PW Protective wiper - PW Łatwy montaż / Easy to assemble Redukcja kosztów / Saves costs Kompatybilność z wszystkimi rodzajami kołnierzy mocujących / Supports all type of flanges Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego / Minimal loss of useful stroke Nie zwiększa średnicy korpusu / No increase diameter of gas springs Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu / Extra protection. Medium incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Zgarniacz ochronny PW dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring U (mm) PW APFA 15-1 D V1-1 PW M M 35 V1-1 W 35-1 PW APFA 25-1 FD -1 PW 38 D 5 V1-1 W 5-1 M 5 V1-1 PW K 57 V1-2 T 55 V1-2 PW 45 APF 5-1 FD 5-1 PW M 6 V1-1 D 7-1 PW K 75 V1-1 W 75-1 PW 25 5 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1-1 PW 28 5 K 1 V1 T 75/1-2 W 1 V1 Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring U (mm) D 15 V1 M 15-1 PW K 15 V2 T 15-1 W 15 PW AG 15 FD 15 V2 D 24 PW M 25-1 K 25 V1 W 24 V1 PW 5 75 T -1 T -1 PW 5 95 AG FD D 4 PW 6 95 M 4-1 K 4 V1 W 4 V1 PW T 5 PW 65 1 AG 5 FD 5 V1 D 66 PW 75 1 M 65-1 W 66 Nr katalogowy Item no. Sprężyna Spring U U (mm) PW 8 15 AG 75 D 96 PW 9 15 M 1 W 95 PW AG 1 PW 1 15 W 118 PW D 185 PW W Sposób zamawiania / How to order Zgarniacz ochronny Protective wiper PW Zastosowanie zgarniacza ochronnego PW powoduje zmianę niektórych wymiarów sprężyny gazowej. Średnica korpusu D nie ulega zwiększeniu. Skok nominalny zmniejsza się do wartości roboczej u. The use of PW protective wiper involves a variation of the dimensions of the gas spring. The body diameter ØD do not increase by using PS protective wiper. The nominal stroke decreases to the size of the useful stroke u. SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBING Sprawdzenie modelu sprężyny gazowej / Identify the gas spring model. 2. Wybór odpowiedniego zgarniacza ochronnego PW / Select the corresponding PW protective scraper. 3. Ręczne zsunięcie kołnierza w dół tłoka / Insert the protector through the piston rod manually. 4. Dociśnięcie do korpusu w celu uzyskania optymalnego umiejscowienia / Ensure the optimal settlement. H/23

24 ZAGADNIENIE / HAENGE Uszczelnienie aktywne - PV Active seal - PV Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Duża ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny gazowej powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował system aktywnego uszczelnienia PV, który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń i wydłuża czas pracy sprężyny gazowej. System aktywnego uszczelnienia PV to podwójna ochrona, odpowiednia dla wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych i uszkadzających tłok). Zastosowanie systemu aktywnego uszczelnienia PV redukuje koszty i zwiększa produktywność. AzolGas designed a protective system PV through an active seal into the gas spring suceeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. PV protective active seal adds double protection, and is particularly suitable for high duty incidents (significant solid or liquid particles without the presence of corrosion nor surface damage on the piston rod). The solution of PV protective active seal saves costs, increases productivity, supports use with all types of flanges and let use in existing applications. H/24

25 ZAETY / ADVANTAGES Uszczelnienie aktywne - PV Active seal - PV Redukcja kosztów / Saves costs Zwiększona produktywność / Increases productivity Kompatybilność z wszystkimi rodzajami mocowań / Supports all type of flanges Zastosowanie w już istniejących aplikacjach / Use in existing applications Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o dużym obciążeniu / Extra protection. High incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Uszczelnienie aktywne PV dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Sprężyna Spring AFB V2 AFH V1 AFJ V1 U (mm) AFD V1-1 AF V1-1 K V1-2 T V1-2 APFA 15 W 3 V1 D V1 M M 35 V1 K V1-1 T V1-2 W 35-1 APFA 25 Sprężyna Spring FD U (mm) W 5-1 APF 5 FD 5-1 M 6 V1 D 7 K 75 V1-1 W 75-1 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1 V1 T 75/1-2 K 1 V1 W 1 V1 D 15 V1 Sprężyna Spring M 15 U (mm) T 15-1 K 15 V2 W 15 AG 15 FD 15 V2 D 24 M 25 K 25 V1 W 24 V1 AG FD D 4 M 4 K 4 V1 Sprężyna Spring W 4 V1 T 5 AG 5 FD 5 V1 D 66 M 65 W 66 AG 75 D 96 M 1 W 95 W 118 AG 1 D 185 W U (mm) Sposób zamawiania / How to order Sprężyna z uszczelnieniem aktywnym Spring with active seal W PV 66 5 U Sprężyna gazowa wyposażona jest w system aktywnego uszczelniania, który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Gas spring equipped with protective active seal that avoids solid or fluid contaminants to be inserted. PODWÓJNA OHRONA / DOUBE PROTETION Zastosowanie systemu aktywnego uszczelnienia PV nie powoduje zmian wymiarów sprężyny gazowej. System aktywnego uszczelnienia który minimalizuje wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń montowany jest wewnątrz sprężyny gazowej. The use of PV protective active seal does not involve a variation of the dimensions of the gas spring.protective active seal that avoids solid or fluid contaminants to be inserted into the gas spring. H/25

26 ZAGADNIENIE / HAENGE Pokrywa ochronna - P Protective cover - P Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić płynne lub stałe zanieczyszczenia. Duża ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia w postaci stałej lub płynnej dostające się do wnętrza sprężyny powodują zwiększanie ciśnienia i temperatury, a w rezultacie rozszczelnienie sprężyny i zmniejszenie jej czasu pracy. ertain application conditions involve the presence of liquid or solid contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The solid or liquid pollution is introduced into the gas springs increasing the pressure and temperature that causes gas leaks and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował pokrywę ochronną P, która pasuje do korpusu i tłoka sprężyny gazowej, minimalizując wpływ stałych i płynnych zanieczyszczeń. Pokrywa ochronna P to podwójna ochrona, odpowiednia dla wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki bez czynników korozyjnych mogące uszkodzić tłok). Zastosowanie pokrywy ochronnej P redukuje koszty, a jej montaż może być przeprowadzony przez użytkownika. AzolGas designed a protective cover P that fits both the body and piston rod of the gas spring suceeding to minimize the impact of solid or liquid contaminants and extending the useful life of the gas springs. P protective cover adds double protection, and is particularly suitable for high duty incidents (significant solid or liquid particles without the presence of corrosion but with surface damage on the piston rod). The solution of P protective cover saves costs, increases productivity, it is easy to assemble by the user, and causes minimal loss of useful stroke. H/26

27 ZAETY / ADVANTAGES Pokrywa ochronna - P Protective cover - P Łatwy montaż / Easy to assemble Redukcja kosztów / Saves costs Zwiększona produktywność / Increases productivity Minimalna utrata dostępnego skoku roboczego / Minimal loss of useful stroke Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o średnim obciążeniu / Extra protection. Medium incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Pokrywa ochronna P dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Nr katalogowy Item no. P xxx P xxx P 32 xxx P 38 xxx P xxx P 45 xxx P xxx P xxx P 25 5 xxx P 28 5 xxx Sprężyna Spring D V1 M M 35 V1 W 35 APFA 25 FD S 77 V1 D 5 V1 W 5 S 1 V1 M 5 V1 K 57 V1 T 55 V1 APF 5 FD 5 M 6 V1 D 7 K 75 V1 W 75 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1 K 1 V1 T 75/1 W 1 V1 Nr katalogowy Item no. P 5 xxx P xxx P xxx P xxx P 5 75 xxx P 5 95 xxx P 6 95 xxx Sprężyna Spring S 18 V1 D 15 V1 M 15 K 15 V2 T 15 W 15 S V1 AG 15 FD 15 V2 D 24 M 25 K 25 V1 W 24 V1 T 25/ S 47 V1 AG FD D 4 M 4 K 4 V1 W 4 V1 S 75 V1 P xxx P xxx T 5 P 65 1 xxx AG 5 FD 5 V1 P 75 1 xxx D 66 ØD+1 ØD Nr katalogowy Item no. P 75 1 xxx Sprężyna Spring M 65 W 66 S 118 V1 P 8 1 xxx P 8 15 xxx AG 75 P 9 15 xxx D 96 M 1 xxx - skok sprężyny / spring stroke Sposób zamawiania / How to order Nr katalogowy Item no. -4 Sprężyna Spring P 9 15 xxx W 95 P xxx AG 1 P 1 15 xxx W 118 S 18 V1 P xxx D 185 P xxx W Pokrywa ochronna / Protective cover P Zastosowanie pokrywy ochronnej P powoduje zwiększenie średnicy korpusu D do wartości P, a skok nominalny zmniejsza się do wartości roboczej u. W przypadku montażu sprężyny w pozycji odwróconej należy dołączyć stosowną informację do zamówienia. The use of P involves that the body diameter ØD increases to the diameter of the protective cover P, and the nominal stroke decreases to the size of the useful stroke u. Notify AZOGAS if fixed gas spring upside down. SPOSÓB MONTAŻU / ASSEMBING Sprawdzenie modelu sprężyny gazowej / Identify the gas spring model. 2. Wybór odpowiedniej pokrywy ochronnej P / Select the corresponding P protective cover. 3. Ręczne nałożenie pokrywy na tłok / Insert the protective cover through the piston rod manually. 4. Dociśnięcie do korpusu w celu uzyskania optymalnego umiejscowienia / Ensure the optimal settlement. H/27

28 ZAGADNIENIE / HAENGE Powłoka ochronna - PQ Q treatment - PQ Średnie/Medium Wysokie/High Bardzo wysokie Extreme W niektórych zastosowaniach mogą wystąpić zanieczyszczenia wywołujące korozyjnę. Ilość stałych i płynnych cząstek oraz długotrwała praca powodują, że zgarniacz w jaki wyposażona jest sprężyna gazowa nie zapewnia wystarczającej ochrony. Zanieczyszczenia korozyjne powodują zwiększenie ciśnienia i temperatury, uszkadzają elementy sprężyny gazowej i zmniejszają jej czas pracy. ertain application conditions involve the presence of corrosive contaminants. The volume of solid or liquid particles and the time of use determine that the scraper gas springs are equipped with is not sufficient to protect them in those conditions. The corrosive pollution increases the pressure and temperature, causes structural damages into the gas spring (warning!) and reduce the useful life of gas springs. ROZWIĄZANIE / SOUTION AzolGas opracował powłokę ochronną PQ, która zabezpiecza powierzchnie mające kontakt z czynnikami korozyjnymi, minimalizując ich wpływ i wydłużając czas pracy sprężyny gazowej. Powłoka ochronna PQ to podwójna ochrona (przeciwko skażeniom przemysłowym, korozji i wodzie o temperaturze maksymalnej do 8º), odpowiednia dla bardzo wysokich zagrożeń (stałe i płynne cząstki zawierające czynniki korozyjne). Zastosowanie powłoki ochronnej PQ redukuje koszty, zabezpiecza konstrukcję sprężyny gazowej, zwiększa produktywność i pozwala na wprowadzenie modyfikacji w już istniejących aplikacjach. AzolGas designed a protective system PQ over the surfaces in contact with corrosive contaminants suceeding to minimize the impact of corrosive contaminants and extending the useful life of the gas springs. PQ protective treatment adds double protection (against pollution and corrosion), and is particularly suitable for extreme duty incidents (significant solid or liquid particles with the presence of corrosion). The solution of PQ protective treatment increase structural safety, saves costs, increases productivity, and let use in existing applications H/28

29 ZAETY / ADVANTAGES Powłoka ochronna - PQ Q treatment - PQ Redukcja kosztów / Saves costs Zwiększona produktywność / Increases productivity Podniesione bezpieczeństwo konstrukcji sprężyny gazowej / Increases structural safety Zastosowanie w już istniejących aplikacjach / Use in existing applications Dodatkowa ochrona przeciwko zagrożeniom o bardzo dużym obciążeniu / Extra protection. Extreme incident INFORMAJE TEHNIZNE / TEHNIA DATA Powłoka ochronna PQ dostępny jest dla poniższych sprężyn gazowych. / Available for the following gas springs Sprężyna Spring U (mm) APFA 15 D V1 M M 35 V1 W 35-1 APFA 25 FD W 5-1 APF 5 FD 5-1 M 6 V1 D 7 K 75 V1-1 W 75-1 AG 75 FD 75 V1 D 1 V1 M 1 T 75/1-2 K 1 V1 W 1 V1 D 15 V1 M 15 T 15-1 K 15 V2 W 15 Sprężyna Spring AG 15 FD 15 V2 D 24 M 25 K 25 V1 W 24 V1 AG FD D 4 M 4 K 4 V1 W 4 V1 T 5 AG 5 FD 5 V1 D 66 M 65 W 66 AG 75 D 96 M 1 W 95 W 118 AG 1 D 185 W U (mm) U 1. Zabezpieczenie tłoka / Rod protection 2. Zabezpieczenie pakietu uszczelnień/ artridge protection 3. Zabezpieczenie korpusu / Body protection Sposób zamawiania / How to order Sprężyna z powłoką ochronną Spring with Q treatment W PQ HOT STAMPING Szczególnie polecana do tłoczenia na gorąco. Especially suitable for certain applications of hot stamping. PODWÓJNA OHRONA / DOUBE PROTETION Ochrona antykorozyjna powierzchni tłoka. 2. Ochrona antykorozyjna wewnętrznej powierzchni korpusu. 3. Ochrona powierzchni pakietu z systemem aktywnego uszczelnienia. 1. Surface protection against corrosion on the piston rod. 2. Surface protection against corrosion on the body. 3. Surface protection on the cartridge, equipped with active seal. H/29

Spis produktów Table of contents

Spis produktów Table of contents J/2 Spis produktów Table of contents AFB Sprężyna gazowa Micro Micro gas spring Strona Page J/14 J/15 CM Sprężyna gazowa Optimal Optimal gas spring Strona Page J/62 - J/79 AFJ Sprężyna gazowa Micro Micro

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS DETEKCJA MAGNETYCZNA MAGNETIC FIELD Podwójnego działania Double acting SERIA VBM, VBM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VPM, VPM Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : de 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UŻYTKOWE USER INFORMATION

INFORMACJE UŻYTKOWE USER INFORMATION Napełniać tylko AZOTEM (N 2 ). Charge only with NITROGEN GAS (N 2 ). Wszystkie sprężyny Special Springs zostały skonstruowane z zachowaniem rezerwy skoku 1-3 mm (oprócz M90/TBM-TBI-TEM) co umożliwia wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Accessories for Cylinders Akcesoria do sprężyn gazowych

Accessories for Cylinders Akcesoria do sprężyn gazowych 1 ccessories for ylinders kcesoria do sprężyn gazowych kcesoria do do sprezyn gazowych gazowych ccessories for for cylinders Podstawy mocujące / astening bases o sprężyny or ylinder 0 70 0 70 9 16 0 S

Bardziej szczegółowo

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02.

LS-082. System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych. Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 02. LS-082 Professional lift up opening for flat linear glasses System LS-082 System podnoszenia szyb pojedyńczych i zespolonych 02.20 LS-082/01 0 600 (Max) 0 47 1000 1016 749 (Max) 785 16 47 8 8 50 Lw/Lt LS-082.0021

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories 06.2014 LS-200/01 Gas springs' fastenings are also in gray colour, with except fastenings, metal pins ends that are currently available only in black.metal

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

. Sprezyny do tłoczników

. Sprezyny do tłoczników . Sprezyny do tłoczników ` > Certyfikaty i oznaczenie jakości MOLLIFICIO BORDIGNON produkuje sprężyny od ponad 50lat, z różnych średnic drutu, kształtów i materiałów, jak również sprężyny zgodne z międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Wersje: dostępne są dwie wersje wykonania - jako zawór zwrotny sterowany oraz jako zawór odcinający sterowany

Wersje: dostępne są dwie wersje wykonania - jako zawór zwrotny sterowany oraz jako zawór odcinający sterowany ZASTOSOWANIE Zawory sterowane (zwrotne i odcinające) są stosowane w układach pneumatycznych do sterowania ruchem siłowników. Są montowane bezpośrednio do przyłączy siłownika przez co zwiększa się ich skuteczność

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Katalog-Numer C01108A. Seria DK

Katalog-Numer C01108A. Seria DK Katalog-Numer C01108A Seria DK ø40 mm ø55 mm Seria DK Firma DADCO założona w 1958 roku dostarcza dzisiaj duży asortyment wyrobów do zastosowań w budowie form, tłoczników i wykrojników jak również w urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

DHMK-0006 Half mask REF. 1001644

DHMK-0006 Half mask REF. 1001644 DHMK-0006 Half mask REF. 1001644 OGÓLNE DANE Oddział : Ochrona głowy Grupa : Ochrona dróg oddechowych Zakres : Maski oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza Marka znana poprzednio jako : WILLSON Business

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE HYDRAULIC CYLINDERS Podwójnego działania Double acting SERIA VXP, VXP Series Uszczelnienie ISO, Seals ISO Ciśnienie robocze, Working pressure : 160 bar Średnice, Diameters : od 25

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S www.andritz.com Pompy dla mediów czystych oraz zawierających części stałe Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material figura / figure przyłącza / ends kształt / form 277 gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 Gas pressure regulator Reduktory ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 The

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

HYDRAULIC CYLINDER. Opatentowany, Patented. Seals ISO (International) Working Pressure 200 bar. Bore Diameters: from 25 to 125 mm

HYDRAULIC CYLINDER. Opatentowany, Patented. Seals ISO (International) Working Pressure 200 bar. Bore Diameters: from 25 to 125 mm SIŁOWNIK HYDRAULICZNY HYDRAULIC CYLINDER Samoblokujący, Auto locking Podwójnego działania, Double Acting. HRBN PCT / FR01 / 02030 Opatentowany, Patented Standard ISO Seals ISO (International) Ciśnienie

Bardziej szczegółowo

www.suder.eu www.suder.eu Sprężyny gazowe Gas springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority

www.suder.eu www.suder.eu Sprężyny gazowe Gas springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority Sprężyny gazowe Gas springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority Dostępne wyłącznie w Suder & Suder, Suder plus oraz u Partnerów. Available in Suder & Suder and Suder plus branches, as well

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

LEPSZEWŁAŚCIWOŚCI WWARUNKACHEKSTREMALNYCH

LEPSZEWŁAŚCIWOŚCI WWARUNKACHEKSTREMALNYCH Katalog Nr. C11133 Do zastosowań w warunkach LEPSZEWŁAŚCIWOŚCI WWARUNKACHEKSTREMALNYCH PED 97/23/EC COMPLIANT Azotowe sprężyny gazowe Wprowadzenie Wiodąca z technice azotowych, naciskowych sprężyn gazowych

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY Zintegrowany hamulec hydrauliczny zbudowany jest z siłownika pneumatycznego pełniącego funkcję urządzenia wykonawczego oraz obwodu hydraulicznego, którego zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Podwójnego działania Seria H2Co Norma ISO 6022/DIN 24333 Uszczelnienie ISO Ciśnienie robocze: 2 bar Średnice: od do mm Wersja 8 1 Charakterystyka ogólna - Ciśnienie robocze: 2 bar

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AIR - RELEASE VALVE

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AIR - RELEASE VALVE figura / figure przyłącza / ends 917 kołnierzowe / flange ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY AIR - RELEASE VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna nominal diameter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8)

Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8) Regulacja luzów zaworowych Honda CRV II (RD8) Valve Clearance Adjustment Honda CRV II (RD8) UWAGA: Regulację zaworów można przeprowadzić jedynie gdy temperatura głowicy cylindrów jest mniejsza niż 38 C

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material 201 figura / figure przyłącza / ends kształt / form gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP

ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP ANDRITZ Pompy wielostopniowe Seria MP www.andritz.com Pompy wielostopniowe do czystych cieczy Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu pomp

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH SLIDING DOOR SYSTEM M-SLDS M-SLDS100B-1 System drzwi przesuwnych Rolki drzwi przesuwnych Sliding door rollers

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture GIP. Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.eu

Oprawa / Fixture GIP. Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.eu Oprawa / Fixture GIP Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 1 2 4 3 1. profil GIP-ALU / GIP-ALU profile 2. zaślepka / end cap GIP-L 00306 GIP-K 00307 3. osłonka / cover G-L 00413 G-L 17006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi

FOG MACHINES User manual. FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi FLM-600 FOG MACHINES User manual FLM-600 Maszyna do dymu Instrukcja obsługi The guarantee for appropriate operation of the smoke machines is the using of the Flash-Butrym smoke liquid. www.flash-butrym.pl

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczny odprowadzacz wytłoczek

Pneumatyczny odprowadzacz wytłoczek Pneumatyczny odprowadzacz wytłoczek ZGŁOSZONY DO PATENTU WYSOKOŚĆ: 27 mm MAX ZAŁADUNEK: 50 Kg MINIMALNE ZUŻYCIE POWIETRZA ŁATWY W UŻYCIU File: p100 ing rev5 ZSUWNIA BRE50 DZIAŁANIE: BRE50 działa tylko

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne zawory zaciskowe Typ OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mechaniczne zawory zaciskowe Typ OV Mechanical Pinch Valves type OV Typ OV type OV Pewność regulacji... Safety regulate... Mechaniczne zawory zaciskowe: Zawory służące o ocinania i regulacji przepływu meium. Rękaw zaworu o użej opowrności na ścieranie i korozję blokuje

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY. 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe. lub.

ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY. 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe. lub. ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe lub Położenie poziome Oferujemy szeroki zakres zbiorników ciśnieniowych we wszystkich standardach

Bardziej szczegółowo

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE Zawory nadmiarowo-upustowe PM 512 Regulator nadmiarowo upustowy utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator może być stosowany w zmiennoprzepływowych

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria ISO www.andritz.com Maksymalna oszczędność, łatwa konserwacja Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu i budowie

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA

user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA user s manual instrukcja obsługi NVB-SD6PA NVB-SD6PA manual ver. 1.0 SAFETY PRECAUTIO S OTE: KNOWLEDGE OF THIS MANUAL PRIOR TO DEVICE MOUNTING AND OPERATION IS ADVISED. PLEASE FAMILIARIZE YOURSELF WITH

Bardziej szczegółowo

project: www.mediatec.pl QUADRO zawory kulowe wodne wzmocnione

project: www.mediatec.pl QUADRO zawory kulowe wodne wzmocnione project: www.mediatec.pl zawory kulowe wodne wzmocnione zawory kulowe wodne wzmocnione Armatury Kraków spis treści: 04_ 06_ 09_ zawór kulowy wodny wzmocniony nakrętnonatrętny z dźwignią zawór kulowy wodny

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA AC A C C E C S E O S R O I R E I S

AKCESORIA AC A C C E C S E O S R O I R E I S AKCERA ACCERE P.0 AKCERA - uchwyty mocujące ACCERE - flanges G-FR16 G-FR24 G-FR28 G-FR38 G-FR45 G-FR G-F1 G-F G-F-1 G-FR A B C D E G-FR45 G-FR G-FR63 G-FR5 G-FR5 G-FR0 45 63 5 5 0 86 5 5 145 10 65 5 0

Bardziej szczegółowo

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2 hawle-combiflex E2 PN PN Cechy konstrukcyjne Modułowa armatura AWE-COMBIFEX przystosowana do indywidualnych potrzeb Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny,

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Design: Piotr Kuchciński

Design: Piotr Kuchciński Design: Piotr Kuchciński 3 Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni: Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny) Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle) Two types of castors for different surfaces:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Poduszki powietrzne Air springs

Poduszki powietrzne Air springs Poduszki powietrzne Air springs Przede wszystkim jakość Quality is our priority Dostępne wyłącznie w Suder & Suder, Suder plus oraz u Partnerów. Available in Suder & Suder and Suder plus branches, as well

Bardziej szczegółowo

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103

INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 s U r e a M n u a l INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 T A B L E O F C O N T E N T S e n g l i s h 3-6 p o l s k i 7-1 1 2 www.modecom.eu INTERNAL CARD READER WITH USB 2.0 MC-CR103 Introduction

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Cylindry jednostronnego działania, seria RC. Cylindry przemysłowe ogólnego przeznaczenia. Hydraulic Technology Worldwide. www.enerpac.

Cylindry jednostronnego działania, seria RC. Cylindry przemysłowe ogólnego przeznaczenia. Hydraulic Technology Worldwide. www.enerpac. ylindry jednostronnego działania, seria R ydraulic Technology Worldwide Na ilustracji od lewej do prawej: R-6, R-, R-, R-1, R-0, R-, R- ylindry przemysłowe ogólnego przeznaczenia Siodełka Wszystkie cylindry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe NASSAU potrzebuję niewiele miejsca do montażu ponieważ rodzaj prowadzenia jest adaptowany do wymiarów bramy i budynku.

Bramy segmentowe NASSAU potrzebuję niewiele miejsca do montażu ponieważ rodzaj prowadzenia jest adaptowany do wymiarów bramy i budynku. 8.1 Rodzaje prowadzeń Bramy segmentowe NAAU potrzebuję niewiele miejsca do montażu ponieważ rodzaj prowadzenia jest adaptowany do wymiarów bramy i budynku. szystko zależy od dostępnego miejsca nad bramą

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30

Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 Nowy produkt na rynku / Product launch Opaska ogniochronna / Fire shutoff strap Typ RAB 30 Type RAB 30 POLTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. http://poltechnik.pl info@poltechnik.pl tel. 71 353 86 94 On the way

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D LED PROFILES GIDEOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D Surface LED Profiles Profile LED nawierzchniowe Recessed LED Profiles Profile LED wpustowe orner LED Profiles Profile LED kątowe Special application LED Profiles

Bardziej szczegółowo