Instalacja Programowanie Użytkowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Programowanie Użytkowanie"

Transkrypt

1 Instalacja Programowanie Użytkowanie

2 Wstęp Ogólne informacje o systemie Dziękujemy za wybór bezprzewodowego sytemu alarmowego Yale. Ten prosty do zainstalowania system został zaprojektowany z myślą o użytkowniku końcowym. Dla zwiększenia atrakcyjności syrena została wyposażona w głośnik oraz w diody LED. Brak przewodów Wszystkie komponenty systemu są niezależne w związku z tym nie ma potrzeby łączenia ich przewodami, niszczenia przy tym wnętrz, podnoszenia dywanów czy prowadzenia kabli. Ilość elementów systemu W ramach jednego systemu można skonfigurować do 20 elementów. System można rozbudować o detektory dymu oraz detektory otwarcia drzwi i okien, jak i o piloty lub klawiatury zdalnego sterowania. Długie działanie baterii W przypadku tego systemu nie ma potrzeby podłączania przewodów do sieci elektrycznej czy korzystania z usług wykwalifikowanego elektryka. Baterie powinny działać przynajmniej 2 lata bez wymiany. Regularne sprawdzanie sprawności i wymiana baterii (wtedy gdy jest to wymagane) zapewnią niezawodność system i spokój ducha. Należy zawsze używać odpowiedniego rodzaju baterii na wymianę. Zachowanie środków bezpieczeństwa Należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do instrukcji obsługi producentów, przy korzystaniu z różnego rodzaju drabin. Podobne środki ostrożności zalecane są w przypadku używania narzędzi, zarówno ręcznych jak i elektrycznych. Bardzo ważne jest, aby stosować narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli sytuacja tego wymaga konieczne jest noszenie okularów i odzieży ochronnej. Ponieważ dźwięk syreny zewnętrznej jest niezwykle głośny należy zachować odpowiedni dystans od urządzenia przy testowaniu i nie stosować syreny z otwartą obudową. Możliwość korzystania z pomocy technicznej Pomoc techniczna i informacje o produkcie dostępne są pod adresem Zarówno informacja jak i ilustracje mogą ulec zmianie w obrębie tego dokumentu. Yale zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian w specyfikacji oraz konstrukcji produktu w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Yale jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASSA ABLOY. Wszelkie prawa zastrzeżone. System odporny na próby ingerencji tamper Czujniki bezpieczeństwa, panel sterowania czy syrena zewnętrzna są zabezpieczone przed próbami ingerencji. W przypadku tych elementów, wszelkie próby nieuprawnionej ingerencji spowodują włączenie alarmu. Funkcja ta może być wyłączona przez użytkownika, zwłaszcza gdy wymagana jest wymiana baterii.

3 Rekomendowana instalacja Spis treści 1 Rozplanowanie lokalizacji Umieszczenie baterii Programowanie syreny - na bazie systemu 8 4 Montaż elementów alarmu 9 5 Użytkowanie systemu 12 Dodawanie akcesoriów 14 Wymiana baterii 15 Rozwiązywanie problemów 18 Kluczowe punkty - tylna okładka Dostępne akcesoria HSA6020 Czujnik ruchu PIR (pasywna podczerwień) HSA x czujniki ruchu PIR (pasywna podczerwień) HSA6010 Detektor otwarcia drzwi lub okna HSA6060 Pilot zdalnego sterowania HSA6080 Klawiatura zdalnego sterowania HSA3045 Bezprzewodowy alarm osobisty (przycisk anty-napadowy) HSA3070 Bezprzewodowy detektor dymu. 3

4 1 Rozplanowanie lokalizacji Bezprzewodowy detektor dymu 4

5 YaleR Ya l e 5

6 1 2 3 ON 4 OFF ON Rozpakowanie wszystkich części YaleR Yal er ON Clear ON Normal Master 6

7 Keypad remote control Keypad remote control R Yale Remove the cover and insert the 3 AAA alkaline batteries Remove as the shown. cover The and Tx insert LED 1the will 23 flash AAA 3 briefly alkaline while components initialise while Please components note, the Home initialise. button on the operating panel Please and note, the jumper the Home switch button inside 7 on (do 8the not 9operating move) have panel no and function the jumper on this switch model. inside (do 0 not move) have no function on this model. K Keyfob remote control accessory Slide off the battery cover, insert the p Slide off the battery cover, insert the battery 23A/MN21 cover. battery Switch as to shown, on. and replace battery cover. Switch to on. On/Off switch On/Off switch YaleR Jumper switch Jumper switch Tamper switch Tamper switch Smoke detector accessory Smoke detector accessory Remove the cover and insert the four AAA batteries Remove as the shown. cover and insert the four AAA batteries as shown. Door/window contacts Door/window contacts 1 Remove the cover of each door/window contact 1 by Remove loosening the the cover fixing of each screw. door/window contact 2 Insert by loosening two AAA the batteries fixing screw. into each detector as 2 shown. Insert two The AAA indicator batteries LED into will flash each detector briefly. as shown. The indicator LED will flash briefly. Tamper switch Tamper switch Jumper switch Jumper switch Extension terminals Extension terminals Learn/Test button Learn/Test button Learn/Test button Learn/Test button Help button accessory Help button accessory Remove the cover by loosening the fixing screw Remove and insert the cover the 12V by loosening battery (supplied) the fixingas shown. screw and Please insert ensure the 12V you battery observe (supplied) battery as polarity. shown. Please ensure you observe battery polarity. Magnet Magnet 7 7 7

8 8 Programowanie syreny na bazie systemu (bez jednostki sterującej)

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Dodawanie akcesoriów Aby ulepszyć ochronę, można zainstalować dodatkowe urządzenia, takie jak detektory otwarcia drzwi/okna, czujniki ruchu PIR, piloty zdanego sterowania, klawiatury zdalnego sterowania, bezprzewodowy alarm osobisty, detektory dymu. Urządzenia te są dostępne oddzielnie u lokalnego dystrybutora. Dodawanie urządzeń po raz pierwszy Należy zajrzeć do rozdziału 3 gdzie opisane jest przygotowanie do dodawania urządzeń do systemu. Dodawanie urządzeń do zainstalowanego systemu Zainstalowany system będzie obsługiwany za pomocą klawiatury lub pilota. Klawiatura 1 Należy wcisnąć przycisk A, następnie wprowadzić kod PIN aby uruchomić tryb testowy, uruchomienie trybu testowego będzie potwierdzone błyskaniem diody LED. 2 Należy wcisnąć przycisk A następnie 2 aby wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne na czas instalowania nowych urządzeń, potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy syreny. 3 Należy wcisnąć przycisk A następnie 4 aby ustawić tryb testowy dla syreny, potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy i świetlny. 4 Należy wcisnąć przyciski trybu testu na urządzeniu (zobacz rozdział 3 punkt 2) aby uruchomić przesyłanie sygnałów testowych, potwierdzeniem uruchomienia trybu testowego wszystkich urządzeń będzie sygnał świetlny i dźwiękowy. Pilot 1 Należy wcisnąć jednocześnie przycisk uzbrajania oraz przycisk uzbrajania częściowego i przytrzymać przez 5 sekund, do czasu aż dioda LED przestanie błyskać, spowoduje to wyłączenie zabezpieczenia antyingerencyjnego na czas instalacji urządzeń. Potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy. 2 Należy wcisnąć jednocześnie przycisk uzbrajania częściowego i przycisk alarmowy i przytrzymać przez 5 sekund, potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy i świetlny. 3 Należy wcisnąć przyciski trybu testu na urządzeniu (zobacz rozdział 3 punkt 2) aby uruchomić przesyłanie sygnałów testowych, potwierdzeniem uruchomienia trybu testowego wszystkich urządzeń będzie sygnał świetlny i dźwiękowy. 4 Kiedy wszystkie urządzenia zostały przetestowane, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk rozbrojenia aby wyjść z trybu testowego. 5 Należy nacisnąć przyciski uzbrojenia i alarmowy i przytrzymać przez 5 sekund do czasu aż dioda LED przestanie błyskać, spowoduje to uruchomienie zabezpieczenia anty-ingerencyjnego. System anty-ingerencyjny uzbraja się po 1 godzinie automatycznie 5 Kiedy wszystkie urządzenia zostały przetestowane, należy nacisnąć przycisk A i 5 aby wyjść z trybu testowego. Tryb testowy wyłącza się automatycznie po 3 minutach. 6 Kiedy instalacja jest zakończona należy wcisnąć przycisk A oraz 3 aby uzbroić urządzenia w system anty-ingerencyjny. System anty-ingerencyjny uzbraja się po 1 godzinie automatycznie 7 Aby wyjść z systemu należy dwukrotnie wcisnąć przycisk rozbrajania.

14 Wymiana baterii Zawsze należy używać baterii alkaicznych lub właściwego typu baterii pastylkowych, inne baterie mogły by spowodować problemy w działaniu systemu. Średnia żywotność baterii to dwa lata. Upewnij się, że wymiana baterii odbywa się prawidłowo, zwłaszcza w urządzeniach z zabezpieczeniem anty-ingerencyjny. Syrena Detektor otwarcia drzwi/okna Syrena sygnalizuje wyczerpywanie baterii wydając serie dźwięków i błysków podczas rozbrajania i uzbrajania systemu. Takie ostrzeżenia oznaczają, że baterie będą działać jeszcze około miesiąc. 1 Należy wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne, jest to opisane w rozdziale 4. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 2 Należy usunąć obudowę i wyłączyć syrenę. 3 Należy odkręcić cztery śruby na pokrywie baterii i zdjąć ją. 4 Należy wyjąć zużyte baterie i zastąpić je nowymi bateriami alkaicznymi typu D 5 Należy włączyć syrenę i sprawdzić czy wydaje sygnały dźwiękowe i świetlne. Ostrzeżenie Po włożeniu nowych baterii, automatycznie uruchomi się zabezpieczenie anty-ingerencyjne, należy być bardzo ostrożnym przy zakładaniu obudowy oraz przy wyłączaniu zabezpieczenia. 6 Należy przykręcić pokrywę baterii i obudowę syreny oraz włączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne. Syrena sygnalizuje serią dźwięków i błysków uzbrojenie systemu ale nie rozbrojenie (niski poziom baterii też jest sygnalizowany w ten sposób ale przy uzbrajaniu i rozbrajaniu) należy być ostrożnym aby nie pomylić tych dwóch różnych stanów. PIR Jeśli jest niski poziom baterii dioda LED błyska przy każdym wykryciu ruchu. Baterie należy wymienić w następujący sposób: 1 Należy wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne, tak jak jest to opisane w rozdziale 4 2 Należy odkręcić śruby i zdjąć obudowę oraz sensor z bazy aby odsłonić dostęp do trzech baterii AAA. 3 Należy umieścić nowe baterie zwracając uwagę aby bieguny się zgadzały. 4 Należy założyć sensor oraz przykręcić obudowę, następnie włączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne. Stan zabezpieczenia anty-ingerencyjnego również jest sygnalizowany poprzez błyskanie diody LED, należy najpierw sprawdzić zabezpieczenie a potem zmieniać baterie. Jeśli baterie mają niski poziom dioda LED błyska gdy drzwi/okno jest otwarte. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 1 Należy wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne, jest to opisane w rozdziale 4. 2 Należy odkręcić śruby i zdjąć obudowę oraz sensor z bazy aby odsłonić dostęp do baterii. 3 Używając śrubokrętu należy delikatnie podważyć starą baterię. 4 Należy umieścić nową baterię CR2032 kierując ją znakiem + ku górze. 5 Należy docisnąć baterię palcem aż do momentu kliknięcia. 6 Należy założyć sensor oraz przykręcić obudowę, następnie włączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne. Stan zabezpieczenia anty-ingerencyjnego również jest sygnalizowany poprzez błyskanie diody LED, należy najpierw sprawdzić zabezpieczenie a potem zmieniać baterie. Pilot Jeśli baterie mają niski poziom dioda LED błyska delikatnie podczas wciskania przycisków. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 1 Używając monety należy otworzyć pokrywę baterii. 2 Należy umieścić nową baterię CR2032 kierując ją znakiem + ku górze. 3 Należy założyć pokrywę baterii. 4 W celu sprawdzenia należy wcisnąć przycisk. Jeśli dioda LED świeci normalnie to znaczy, że wymiana baterii się udała.

15 Klawiatura Jeśli baterie mają niski poziom dioda LED błyska delikatnie podczas wciskania przycisków. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 1 Należy odkręcić dwie śruby i zdjąć pokrywę aby mieć dostęp do baterii. 2 Używając śrubokrętu należy delikatnie podważyć starą baterię. 3 Należy umieścić nową baterię CR2032 kierując ją znakiem + ku górze. Detektor dymu Niski poziom baterii wskazywany jest co 30 sekund poprzez sygnały świetlne i dźwiękowe. Należy jak najszybciej wymienić baterie na nowe AAA. Bezprzewodowy alarm osobisty (przycisk anty-napadowy) Należy odkręcić pokrywę baterii i włożyć nowe 12V baterie alkaiczne. 4 Należy docisnąć baterię palcem aż do momentu kliknięcia. 5 Żeby sprawdzić czy wymiana baterii przebiegła poprawnie należy wcisnąć klawisz numeryczny i sprawdzić czy dioda LED świeci. Jeśli dioda LED świeci normalnie to znaczy, że wymiana baterii się udała.

16 ASSA ABLOY Ltd. School Street, Willenhall West Midlands England, WV13 3PW ASSA ABLOY Ltd. School Street Willenhall West Midlands England WV13 3PW Model: Model: HSA3400 HSA3400 HSA6010 HSA3020 HSA3020 HSA6020 HSA3060 HSA3060 HSA6030 HSA3010 HSA6050 HSA3010 HSA3050 HSA6060 HSA3050 HSA3045 HSA6080 HSA3045 HSA3080 HSA6090 HSA3080 HSA3030 HSA6091 HSA3030 HSA3070 HSA3045 HSA3070 EN / V2.1.1 ( ) EN , / V1.6.1 ( ) EN , / V ( ) EN / A11 + corrigendum 2004 John Ward Director Date: 16/11/06 On behalf of ASSA ABLOY Ltd

17 Specyfikacja Wszystkie urządzenia Warunki środowiska Temperatura pracy -10 C do 40 C, wilgotność względna 70%, bez kondensacji, dot. wszystkich urządzeń poza syreną zewnętrzną. Syrena: - 20 C do 50 C, odpowiednia wilgotność 95%, bez kondensacji. Zasięg nadajnika 30m przy typowej instalacji domowej, zasięg może wahać się w zależności od konstrukcji budynku, pozycji urządzenia oraz warunków środowiska. Materiał wykonania obudowy ABS (Akrylonitrylo-butadieno-styren)/ poliwęglan Syrena Parametry syreny - dźwięk 104dBA, minimum 1m. Parametry systemu radiowego odbiornik superheterodynowy z detekcją zakłócania odbioru, 433,92MHz AM. Zasilanie 6V, 4 x Baterie alkaiczne typu D (R20), wytrzymałość baterii 3 lata w standardowych warunkach pracy. Pasywny czujnik ruchu PIR Przetwarzanie alarmu - licznik impulsów sekwencyjnych sterowany mikroprocesorem, z funkcją Dual Edge (funkcją cyfrowej obróbki sygnału) oraz różnicowaniem długości impulsu. Parametry systemu radiowego nadajnik MHz AM. Zasilanie 4,5V, 3 x baterie alkaiczne typu AAA, żywotność dwa lata dla pracy w warunkach domowych, zegar przechodzenia w stan 1 minutowego uśpienia. Zasięg wykrywania ruchu 15m, 110 Detektor otwarcia drzwi/okna Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 3V, pastylkowa bateria litowa typu CR2032, żywotność 2 lata dla pracy w warunkach domowych. Detektor dymu Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem, nadajnik MHz AM. Klawiatura zdalnego sterowania Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 3V, pastylkowa bateria litowa typu CR2032, żywotność 3 lata dla pracy w warunkach domowych. Alarm osobisty Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 12V, bateria alkaiczna typu 23A/MN21, żywotność 3 lata dla pracy w standardowych warunkach domowych. Zasilanie 6V, 4xbaterie alkaiczne typu AAA, żywotność 3 lata dla pracy w warunkach domowych, testy testowany według normy EN 54 Pilot zdalnego sterowania Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 3V, pastylkowa bateria litowa typu CR2032, żywotność 3 lata dla pracy w warunkach domowych.

18 Usuwanie usterek Syrena Syrena nie współdziała z klawiaturą - Klawiatura ma niski poziom baterii lub złe połączenie. Sprawdź ułożenie baterii, jeżeli baterie są włożone dobrze to znaczy, że trzeba wymienić na nowe. - Baterie syreny są wyczerpane. Sprawdź baterie usuwając pokrywę syreny, jeśli alarm anty-ingerencyjny nie uruchomi się to znaczy, że należy wymienić baterie. - Klawiatura nie uczy się. Jeżeli syrena uruchamia alarm antyingerencyjny kiedy obudowa jest zdjęta, i klawiatura działa, włącz tryb nauki klawiatury. Syrena uruchamia 3 sekundowy alarm kiedy jest rozbrojona. - Jest to ostrzeżenie po alarmie, że ktoś nadal może znajdować się na terenie zamieszkania. Syrena wydaje serie dźwięków podczas uzbrajania i rozbrajania - Syrena ma niski poziom baterii. Upewnij się, że dźwięki pojawiają się przy uzbrajaniu i rozbrajaniu. Wymień baterie na nowe. - Syrena ma uszkodzony włącznik anty-ingerencyjny. Sprawdź czy dźwięki pojawiają się tylko przy uzbrajaniu syreny. Sprawdź czy pokrywa syreny jest dokładnie zabezpieczona i czy zabezpieczenie anty-ingerencyjne przylega do ściany. Jeśli nie użyj materiału który zapełni przestrzeń. Syrena wydaje fałszywe dźwięki podczas alarmu. - Syrena ma niski poziom baterii, należy je wymienić na nowe. Klawiatura Dioda LED nie świeci kiedy jest wciśnięty przycisk uzbrajania. -Baterie się wyczerpane, należy wymienić na nowe. Syrena nie wyłącza się kiedy wprowadzany jest kod użytkownika. - Upewnij się czy tryb klawiatury jest odpowiedni, uruchom tryb testu i wciśnij A następnie 8 Zapomniany kod PIN - Wyjmij i włóż baterię, wprowadź 3. Klawiatura powróci do ustawienia fabrycznego kodu Klawiatura musi zostać znowu zainstalowana, patrz na rozdział Programowanie systemu lub Dodawanie akcesoriów. PIR Czujnik PIR nie reaguje na ruch - Poprzedni ruch został wykryty i przełączył czujnik PIR w funkcję uśpienia, co zapobiega ciągłemu wykrywaniu ruchu. Uzbrój system i pozostaw pokój pusty na przynajmniej 1,5 minuty przed uzbrojeniem. Czujnik PIR ma zbyt wolną reakcję - To normalne, czujnik jest odporny na fałszywe alarmy, filtr redukuje fałszywe alarmy poprzez zaawansowane skanowanie pola widzenia czujnika. Jest mniej czuły na bezpośrednie zbliżanie się do niego. Czujnik PIR daje fałszywy alarm - Sprawdź czy zwierzęta nie mają dostępu do chronionego obszaru. - Sprawdź czy czujnik nie jest umieszczony naprzeciwko ruchomych przedmiotów, np. ruszających się zasłon - Sprawdź czy czujnik PIR nie jest umieszczony obok grzejników lub naprzeciwko okna. Dioda LED czujnika błyska - Oznacza to, że poziom baterii jest niski lub, że zabezpieczenie anty-ingerencyjne zostało naruszone. Należy sprawdzić czy znajduje się w odpowiedniej pozycji. Jeśli zabezpieczenie jest w porządku należy wymienić baterie na nowe. Czujnik nie reaguje na ruch po włączeniu trybu testowego. - Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na nowe, dioda LED będzie migać przez 30 sekund wskazując uruchamianie urządzenia. Czujnik otwarcia drzwi Dioda LED czujnika błyska - Poziom baterii jest niski lub zabezpieczenie anty-ingerencyjne zostało naruszone. Należy sprawdzić czy znajduje się w odpowiedniej pozycji. Jeśli zabezpieczenie jest w porządku należy wymienić baterie na nowe. Czujnik otwarcia drzwi nie reaguje kiedy drzwi są otwierane po włączeniu trybu testowego. - Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na nowe. - Magnes znajduje się w za dużej odległości od czujnika. Sprawdź czy przestrzeń między magnesem, a czujnikiem nie przekracza 8 mm.

19 Key points Stopping the alarm Keypad: Press Disarm and enter your PIN code on the Keypad Keyfob: Press Disarm If any of the devices beep or flash, they have either been tampered with See trouble-shooting, page 18 or require a new battery See how to change a battery, page 15 Yale UK School Street, Willenhall, West Midlands WV13 3PW Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and range of products, reassures more people in more countries than any other consumer locking solution. THE ASSA ABLOY GROUP is the world s leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. E1 11\06

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

JA-63S bezprzewodowy czujnik dymu 1

JA-63S bezprzewodowy czujnik dymu 1 JA-63S Bezprzewodowy czujnik dymu JA-63S jest jednym z komponentów systemu alarmowego OASIS firmy Jablotron. Przeznaczony do wykrywania dymu wewnątrz pomieszczenia w którym jest zainstalowany. Reakcja

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Mózg Systemu Fibaro Home Center Urządzenie sterujące i zarządzające systemem Fibaro, Bezprzewodowo komunikuje się z komponentami systemu Fibaro, Pozwala kontrolować do

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty INSTRUKCJA OBSŁUGI: OBROŻA ANTYSZCZEKOWA EYENIMAL BARK CONTROL SOFT Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

GSM/SMS System alarmowy

GSM/SMS System alarmowy Printed in China PA : O2-UM-PL-V1.0 O2 GSM/SMS System alarmowy Instrukcja użytkowania Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Produkt ten to kompletne bezprzewodowe rozwiązanie systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1-

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- SPIS TREŚCI: UZBRAJANIE (AKTYWACJA) ALARMU... 2 ROZBRAJANIE ( DEAKTYWACJA ) ALARMU... 2 UZBRAJANIE Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjna klawiatura bezprzewodowa (7991) Instrukcja obsługi oraz montażu

Wielofunkcyjna klawiatura bezprzewodowa (7991) Instrukcja obsługi oraz montażu Wielofunkcyjna klawiatura bezprzewodowa (7991) Instrukcja obsługi oraz montażu Opis Dziękujemy za zakup bezprzewodowej klawiatury QWERTY z panelem dotykowym. Możesz korzystać z niego do pisania emaili,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 0001305447 Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android Strona 1 z 11 Zawartość dostawy Wewnętrzny moduł ARCHOS Opis wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Model: OR-AB-MH-3005

Instrukcja obsługi i montażu Model: OR-AB-MH-3005 Instrukcja obsługi i montażu Model: OR-AB-MH-3005 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zamki do drzwi

Cyfrowe zamki do drzwi Cyfrowe zamki do drzwi Instrukcja użytkownika YDR 4110 * W celu poprawy jakości niniejszego produktu jego funkcje i budowa mogą ulec zmianie bez powiadamiania. Strona 1 z 28 WPROWADZENIE Dziękujemy za

Bardziej szczegółowo