Instalacja Programowanie Użytkowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Programowanie Użytkowanie"

Transkrypt

1 Instalacja Programowanie Użytkowanie

2 Wstęp Ogólne informacje o systemie Dziękujemy za wybór bezprzewodowego sytemu alarmowego Yale. Ten prosty do zainstalowania system został zaprojektowany z myślą o użytkowniku końcowym. Dla zwiększenia atrakcyjności syrena została wyposażona w głośnik oraz w diody LED. Brak przewodów Wszystkie komponenty systemu są niezależne w związku z tym nie ma potrzeby łączenia ich przewodami, niszczenia przy tym wnętrz, podnoszenia dywanów czy prowadzenia kabli. Ilość elementów systemu W ramach jednego systemu można skonfigurować do 20 elementów. System można rozbudować o detektory dymu oraz detektory otwarcia drzwi i okien, jak i o piloty lub klawiatury zdalnego sterowania. Długie działanie baterii W przypadku tego systemu nie ma potrzeby podłączania przewodów do sieci elektrycznej czy korzystania z usług wykwalifikowanego elektryka. Baterie powinny działać przynajmniej 2 lata bez wymiany. Regularne sprawdzanie sprawności i wymiana baterii (wtedy gdy jest to wymagane) zapewnią niezawodność system i spokój ducha. Należy zawsze używać odpowiedniego rodzaju baterii na wymianę. Zachowanie środków bezpieczeństwa Należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do instrukcji obsługi producentów, przy korzystaniu z różnego rodzaju drabin. Podobne środki ostrożności zalecane są w przypadku używania narzędzi, zarówno ręcznych jak i elektrycznych. Bardzo ważne jest, aby stosować narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli sytuacja tego wymaga konieczne jest noszenie okularów i odzieży ochronnej. Ponieważ dźwięk syreny zewnętrznej jest niezwykle głośny należy zachować odpowiedni dystans od urządzenia przy testowaniu i nie stosować syreny z otwartą obudową. Możliwość korzystania z pomocy technicznej Pomoc techniczna i informacje o produkcie dostępne są pod adresem Zarówno informacja jak i ilustracje mogą ulec zmianie w obrębie tego dokumentu. Yale zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian w specyfikacji oraz konstrukcji produktu w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Yale jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASSA ABLOY. Wszelkie prawa zastrzeżone. System odporny na próby ingerencji tamper Czujniki bezpieczeństwa, panel sterowania czy syrena zewnętrzna są zabezpieczone przed próbami ingerencji. W przypadku tych elementów, wszelkie próby nieuprawnionej ingerencji spowodują włączenie alarmu. Funkcja ta może być wyłączona przez użytkownika, zwłaszcza gdy wymagana jest wymiana baterii.

3 Rekomendowana instalacja Spis treści 1 Rozplanowanie lokalizacji Umieszczenie baterii Programowanie syreny - na bazie systemu 8 4 Montaż elementów alarmu 9 5 Użytkowanie systemu 12 Dodawanie akcesoriów 14 Wymiana baterii 15 Rozwiązywanie problemów 18 Kluczowe punkty - tylna okładka Dostępne akcesoria HSA6020 Czujnik ruchu PIR (pasywna podczerwień) HSA x czujniki ruchu PIR (pasywna podczerwień) HSA6010 Detektor otwarcia drzwi lub okna HSA6060 Pilot zdalnego sterowania HSA6080 Klawiatura zdalnego sterowania HSA3045 Bezprzewodowy alarm osobisty (przycisk anty-napadowy) HSA3070 Bezprzewodowy detektor dymu. 3

4 1 Rozplanowanie lokalizacji Bezprzewodowy detektor dymu 4

5 YaleR Ya l e 5

6 1 2 3 ON 4 OFF ON Rozpakowanie wszystkich części YaleR Yal er ON Clear ON Normal Master 6

7 Keypad remote control Keypad remote control R Yale Remove the cover and insert the 3 AAA alkaline batteries Remove as the shown. cover The and Tx insert LED 1the will 23 flash AAA 3 briefly alkaline while components initialise while Please components note, the Home initialise. button on the operating panel Please and note, the jumper the Home switch button inside 7 on (do 8the not 9operating move) have panel no and function the jumper on this switch model. inside (do 0 not move) have no function on this model. K Keyfob remote control accessory Slide off the battery cover, insert the p Slide off the battery cover, insert the battery 23A/MN21 cover. battery Switch as to shown, on. and replace battery cover. Switch to on. On/Off switch On/Off switch YaleR Jumper switch Jumper switch Tamper switch Tamper switch Smoke detector accessory Smoke detector accessory Remove the cover and insert the four AAA batteries Remove as the shown. cover and insert the four AAA batteries as shown. Door/window contacts Door/window contacts 1 Remove the cover of each door/window contact 1 by Remove loosening the the cover fixing of each screw. door/window contact 2 Insert by loosening two AAA the batteries fixing screw. into each detector as 2 shown. Insert two The AAA indicator batteries LED into will flash each detector briefly. as shown. The indicator LED will flash briefly. Tamper switch Tamper switch Jumper switch Jumper switch Extension terminals Extension terminals Learn/Test button Learn/Test button Learn/Test button Learn/Test button Help button accessory Help button accessory Remove the cover by loosening the fixing screw Remove and insert the cover the 12V by loosening battery (supplied) the fixingas shown. screw and Please insert ensure the 12V you battery observe (supplied) battery as polarity. shown. Please ensure you observe battery polarity. Magnet Magnet 7 7 7

8 8 Programowanie syreny na bazie systemu (bez jednostki sterującej)

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Dodawanie akcesoriów Aby ulepszyć ochronę, można zainstalować dodatkowe urządzenia, takie jak detektory otwarcia drzwi/okna, czujniki ruchu PIR, piloty zdanego sterowania, klawiatury zdalnego sterowania, bezprzewodowy alarm osobisty, detektory dymu. Urządzenia te są dostępne oddzielnie u lokalnego dystrybutora. Dodawanie urządzeń po raz pierwszy Należy zajrzeć do rozdziału 3 gdzie opisane jest przygotowanie do dodawania urządzeń do systemu. Dodawanie urządzeń do zainstalowanego systemu Zainstalowany system będzie obsługiwany za pomocą klawiatury lub pilota. Klawiatura 1 Należy wcisnąć przycisk A, następnie wprowadzić kod PIN aby uruchomić tryb testowy, uruchomienie trybu testowego będzie potwierdzone błyskaniem diody LED. 2 Należy wcisnąć przycisk A następnie 2 aby wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne na czas instalowania nowych urządzeń, potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy syreny. 3 Należy wcisnąć przycisk A następnie 4 aby ustawić tryb testowy dla syreny, potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy i świetlny. 4 Należy wcisnąć przyciski trybu testu na urządzeniu (zobacz rozdział 3 punkt 2) aby uruchomić przesyłanie sygnałów testowych, potwierdzeniem uruchomienia trybu testowego wszystkich urządzeń będzie sygnał świetlny i dźwiękowy. Pilot 1 Należy wcisnąć jednocześnie przycisk uzbrajania oraz przycisk uzbrajania częściowego i przytrzymać przez 5 sekund, do czasu aż dioda LED przestanie błyskać, spowoduje to wyłączenie zabezpieczenia antyingerencyjnego na czas instalacji urządzeń. Potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy. 2 Należy wcisnąć jednocześnie przycisk uzbrajania częściowego i przycisk alarmowy i przytrzymać przez 5 sekund, potwierdzeniem będzie sygnał dźwiękowy i świetlny. 3 Należy wcisnąć przyciski trybu testu na urządzeniu (zobacz rozdział 3 punkt 2) aby uruchomić przesyłanie sygnałów testowych, potwierdzeniem uruchomienia trybu testowego wszystkich urządzeń będzie sygnał świetlny i dźwiękowy. 4 Kiedy wszystkie urządzenia zostały przetestowane, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk rozbrojenia aby wyjść z trybu testowego. 5 Należy nacisnąć przyciski uzbrojenia i alarmowy i przytrzymać przez 5 sekund do czasu aż dioda LED przestanie błyskać, spowoduje to uruchomienie zabezpieczenia anty-ingerencyjnego. System anty-ingerencyjny uzbraja się po 1 godzinie automatycznie 5 Kiedy wszystkie urządzenia zostały przetestowane, należy nacisnąć przycisk A i 5 aby wyjść z trybu testowego. Tryb testowy wyłącza się automatycznie po 3 minutach. 6 Kiedy instalacja jest zakończona należy wcisnąć przycisk A oraz 3 aby uzbroić urządzenia w system anty-ingerencyjny. System anty-ingerencyjny uzbraja się po 1 godzinie automatycznie 7 Aby wyjść z systemu należy dwukrotnie wcisnąć przycisk rozbrajania.

14 Wymiana baterii Zawsze należy używać baterii alkaicznych lub właściwego typu baterii pastylkowych, inne baterie mogły by spowodować problemy w działaniu systemu. Średnia żywotność baterii to dwa lata. Upewnij się, że wymiana baterii odbywa się prawidłowo, zwłaszcza w urządzeniach z zabezpieczeniem anty-ingerencyjny. Syrena Detektor otwarcia drzwi/okna Syrena sygnalizuje wyczerpywanie baterii wydając serie dźwięków i błysków podczas rozbrajania i uzbrajania systemu. Takie ostrzeżenia oznaczają, że baterie będą działać jeszcze około miesiąc. 1 Należy wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne, jest to opisane w rozdziale 4. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 2 Należy usunąć obudowę i wyłączyć syrenę. 3 Należy odkręcić cztery śruby na pokrywie baterii i zdjąć ją. 4 Należy wyjąć zużyte baterie i zastąpić je nowymi bateriami alkaicznymi typu D 5 Należy włączyć syrenę i sprawdzić czy wydaje sygnały dźwiękowe i świetlne. Ostrzeżenie Po włożeniu nowych baterii, automatycznie uruchomi się zabezpieczenie anty-ingerencyjne, należy być bardzo ostrożnym przy zakładaniu obudowy oraz przy wyłączaniu zabezpieczenia. 6 Należy przykręcić pokrywę baterii i obudowę syreny oraz włączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne. Syrena sygnalizuje serią dźwięków i błysków uzbrojenie systemu ale nie rozbrojenie (niski poziom baterii też jest sygnalizowany w ten sposób ale przy uzbrajaniu i rozbrajaniu) należy być ostrożnym aby nie pomylić tych dwóch różnych stanów. PIR Jeśli jest niski poziom baterii dioda LED błyska przy każdym wykryciu ruchu. Baterie należy wymienić w następujący sposób: 1 Należy wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne, tak jak jest to opisane w rozdziale 4 2 Należy odkręcić śruby i zdjąć obudowę oraz sensor z bazy aby odsłonić dostęp do trzech baterii AAA. 3 Należy umieścić nowe baterie zwracając uwagę aby bieguny się zgadzały. 4 Należy założyć sensor oraz przykręcić obudowę, następnie włączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne. Stan zabezpieczenia anty-ingerencyjnego również jest sygnalizowany poprzez błyskanie diody LED, należy najpierw sprawdzić zabezpieczenie a potem zmieniać baterie. Jeśli baterie mają niski poziom dioda LED błyska gdy drzwi/okno jest otwarte. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 1 Należy wyłączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne, jest to opisane w rozdziale 4. 2 Należy odkręcić śruby i zdjąć obudowę oraz sensor z bazy aby odsłonić dostęp do baterii. 3 Używając śrubokrętu należy delikatnie podważyć starą baterię. 4 Należy umieścić nową baterię CR2032 kierując ją znakiem + ku górze. 5 Należy docisnąć baterię palcem aż do momentu kliknięcia. 6 Należy założyć sensor oraz przykręcić obudowę, następnie włączyć zabezpieczenie anty-ingerencyjne. Stan zabezpieczenia anty-ingerencyjnego również jest sygnalizowany poprzez błyskanie diody LED, należy najpierw sprawdzić zabezpieczenie a potem zmieniać baterie. Pilot Jeśli baterie mają niski poziom dioda LED błyska delikatnie podczas wciskania przycisków. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 1 Używając monety należy otworzyć pokrywę baterii. 2 Należy umieścić nową baterię CR2032 kierując ją znakiem + ku górze. 3 Należy założyć pokrywę baterii. 4 W celu sprawdzenia należy wcisnąć przycisk. Jeśli dioda LED świeci normalnie to znaczy, że wymiana baterii się udała.

15 Klawiatura Jeśli baterie mają niski poziom dioda LED błyska delikatnie podczas wciskania przycisków. Baterie należy wymieniać w następujący sposób: 1 Należy odkręcić dwie śruby i zdjąć pokrywę aby mieć dostęp do baterii. 2 Używając śrubokrętu należy delikatnie podważyć starą baterię. 3 Należy umieścić nową baterię CR2032 kierując ją znakiem + ku górze. Detektor dymu Niski poziom baterii wskazywany jest co 30 sekund poprzez sygnały świetlne i dźwiękowe. Należy jak najszybciej wymienić baterie na nowe AAA. Bezprzewodowy alarm osobisty (przycisk anty-napadowy) Należy odkręcić pokrywę baterii i włożyć nowe 12V baterie alkaiczne. 4 Należy docisnąć baterię palcem aż do momentu kliknięcia. 5 Żeby sprawdzić czy wymiana baterii przebiegła poprawnie należy wcisnąć klawisz numeryczny i sprawdzić czy dioda LED świeci. Jeśli dioda LED świeci normalnie to znaczy, że wymiana baterii się udała.

16 ASSA ABLOY Ltd. School Street, Willenhall West Midlands England, WV13 3PW ASSA ABLOY Ltd. School Street Willenhall West Midlands England WV13 3PW Model: Model: HSA3400 HSA3400 HSA6010 HSA3020 HSA3020 HSA6020 HSA3060 HSA3060 HSA6030 HSA3010 HSA6050 HSA3010 HSA3050 HSA6060 HSA3050 HSA3045 HSA6080 HSA3045 HSA3080 HSA6090 HSA3080 HSA3030 HSA6091 HSA3030 HSA3070 HSA3045 HSA3070 EN / V2.1.1 ( ) EN , / V1.6.1 ( ) EN , / V ( ) EN / A11 + corrigendum 2004 John Ward Director Date: 16/11/06 On behalf of ASSA ABLOY Ltd

17 Specyfikacja Wszystkie urządzenia Warunki środowiska Temperatura pracy -10 C do 40 C, wilgotność względna 70%, bez kondensacji, dot. wszystkich urządzeń poza syreną zewnętrzną. Syrena: - 20 C do 50 C, odpowiednia wilgotność 95%, bez kondensacji. Zasięg nadajnika 30m przy typowej instalacji domowej, zasięg może wahać się w zależności od konstrukcji budynku, pozycji urządzenia oraz warunków środowiska. Materiał wykonania obudowy ABS (Akrylonitrylo-butadieno-styren)/ poliwęglan Syrena Parametry syreny - dźwięk 104dBA, minimum 1m. Parametry systemu radiowego odbiornik superheterodynowy z detekcją zakłócania odbioru, 433,92MHz AM. Zasilanie 6V, 4 x Baterie alkaiczne typu D (R20), wytrzymałość baterii 3 lata w standardowych warunkach pracy. Pasywny czujnik ruchu PIR Przetwarzanie alarmu - licznik impulsów sekwencyjnych sterowany mikroprocesorem, z funkcją Dual Edge (funkcją cyfrowej obróbki sygnału) oraz różnicowaniem długości impulsu. Parametry systemu radiowego nadajnik MHz AM. Zasilanie 4,5V, 3 x baterie alkaiczne typu AAA, żywotność dwa lata dla pracy w warunkach domowych, zegar przechodzenia w stan 1 minutowego uśpienia. Zasięg wykrywania ruchu 15m, 110 Detektor otwarcia drzwi/okna Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 3V, pastylkowa bateria litowa typu CR2032, żywotność 2 lata dla pracy w warunkach domowych. Detektor dymu Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem, nadajnik MHz AM. Klawiatura zdalnego sterowania Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 3V, pastylkowa bateria litowa typu CR2032, żywotność 3 lata dla pracy w warunkach domowych. Alarm osobisty Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 12V, bateria alkaiczna typu 23A/MN21, żywotność 3 lata dla pracy w standardowych warunkach domowych. Zasilanie 6V, 4xbaterie alkaiczne typu AAA, żywotność 3 lata dla pracy w warunkach domowych, testy testowany według normy EN 54 Pilot zdalnego sterowania Parametry systemu radiowego sterowany mikroprocesorem nadajnik MHz AM. Zasilanie 3V, pastylkowa bateria litowa typu CR2032, żywotność 3 lata dla pracy w warunkach domowych.

18 Usuwanie usterek Syrena Syrena nie współdziała z klawiaturą - Klawiatura ma niski poziom baterii lub złe połączenie. Sprawdź ułożenie baterii, jeżeli baterie są włożone dobrze to znaczy, że trzeba wymienić na nowe. - Baterie syreny są wyczerpane. Sprawdź baterie usuwając pokrywę syreny, jeśli alarm anty-ingerencyjny nie uruchomi się to znaczy, że należy wymienić baterie. - Klawiatura nie uczy się. Jeżeli syrena uruchamia alarm antyingerencyjny kiedy obudowa jest zdjęta, i klawiatura działa, włącz tryb nauki klawiatury. Syrena uruchamia 3 sekundowy alarm kiedy jest rozbrojona. - Jest to ostrzeżenie po alarmie, że ktoś nadal może znajdować się na terenie zamieszkania. Syrena wydaje serie dźwięków podczas uzbrajania i rozbrajania - Syrena ma niski poziom baterii. Upewnij się, że dźwięki pojawiają się przy uzbrajaniu i rozbrajaniu. Wymień baterie na nowe. - Syrena ma uszkodzony włącznik anty-ingerencyjny. Sprawdź czy dźwięki pojawiają się tylko przy uzbrajaniu syreny. Sprawdź czy pokrywa syreny jest dokładnie zabezpieczona i czy zabezpieczenie anty-ingerencyjne przylega do ściany. Jeśli nie użyj materiału który zapełni przestrzeń. Syrena wydaje fałszywe dźwięki podczas alarmu. - Syrena ma niski poziom baterii, należy je wymienić na nowe. Klawiatura Dioda LED nie świeci kiedy jest wciśnięty przycisk uzbrajania. -Baterie się wyczerpane, należy wymienić na nowe. Syrena nie wyłącza się kiedy wprowadzany jest kod użytkownika. - Upewnij się czy tryb klawiatury jest odpowiedni, uruchom tryb testu i wciśnij A następnie 8 Zapomniany kod PIN - Wyjmij i włóż baterię, wprowadź 3. Klawiatura powróci do ustawienia fabrycznego kodu Klawiatura musi zostać znowu zainstalowana, patrz na rozdział Programowanie systemu lub Dodawanie akcesoriów. PIR Czujnik PIR nie reaguje na ruch - Poprzedni ruch został wykryty i przełączył czujnik PIR w funkcję uśpienia, co zapobiega ciągłemu wykrywaniu ruchu. Uzbrój system i pozostaw pokój pusty na przynajmniej 1,5 minuty przed uzbrojeniem. Czujnik PIR ma zbyt wolną reakcję - To normalne, czujnik jest odporny na fałszywe alarmy, filtr redukuje fałszywe alarmy poprzez zaawansowane skanowanie pola widzenia czujnika. Jest mniej czuły na bezpośrednie zbliżanie się do niego. Czujnik PIR daje fałszywy alarm - Sprawdź czy zwierzęta nie mają dostępu do chronionego obszaru. - Sprawdź czy czujnik nie jest umieszczony naprzeciwko ruchomych przedmiotów, np. ruszających się zasłon - Sprawdź czy czujnik PIR nie jest umieszczony obok grzejników lub naprzeciwko okna. Dioda LED czujnika błyska - Oznacza to, że poziom baterii jest niski lub, że zabezpieczenie anty-ingerencyjne zostało naruszone. Należy sprawdzić czy znajduje się w odpowiedniej pozycji. Jeśli zabezpieczenie jest w porządku należy wymienić baterie na nowe. Czujnik nie reaguje na ruch po włączeniu trybu testowego. - Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na nowe, dioda LED będzie migać przez 30 sekund wskazując uruchamianie urządzenia. Czujnik otwarcia drzwi Dioda LED czujnika błyska - Poziom baterii jest niski lub zabezpieczenie anty-ingerencyjne zostało naruszone. Należy sprawdzić czy znajduje się w odpowiedniej pozycji. Jeśli zabezpieczenie jest w porządku należy wymienić baterie na nowe. Czujnik otwarcia drzwi nie reaguje kiedy drzwi są otwierane po włączeniu trybu testowego. - Baterie są wyczerpane. Wymień baterie na nowe. - Magnes znajduje się w za dużej odległości od czujnika. Sprawdź czy przestrzeń między magnesem, a czujnikiem nie przekracza 8 mm.

19 Key points Stopping the alarm Keypad: Press Disarm and enter your PIN code on the Keypad Keyfob: Press Disarm If any of the devices beep or flash, they have either been tampered with See trouble-shooting, page 18 or require a new battery See how to change a battery, page 15 Yale UK School Street, Willenhall, West Midlands WV13 3PW Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and range of products, reassures more people in more countries than any other consumer locking solution. THE ASSA ABLOY GROUP is the world s leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. E1 11\06

DENVER HSA-120 INSTALACJA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. System alarmowy

DENVER HSA-120 INSTALACJA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. System alarmowy DENVER HSA-120 INSTALACJA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA System alarmowy POL Funkcje 1. WSTĘP... 4 1.1 Zawartość pudełka... 4 1.2 Funkcje... 4 1.3 Zalecenia... 4 1.4 Ostrzeżenia... 5 2. OPIS PANELU KONTROLNEGO...

Bardziej szczegółowo

System alarmowy. Instrukcja obsługi. Printed in China PA: OI-G5-UM-PL-V 1.0. 2014 Chuango. All rights reserved.

System alarmowy. Instrukcja obsługi. Printed in China PA: OI-G5-UM-PL-V 1.0. 2014 Chuango. All rights reserved. G5 System alarmowy Instrukcja obsługi 2014 Chuango. All rights reserved. Printed in China PA: OI-G5-UM-PL-V 1.0 Gratulujemy zakupu systemu alarmowego Chuango G5! Zanim przystąpią Państwo do użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOWEGO SYSTEMU ALARMOWEGO Drodzy klienci, Dziękujemy za wybór naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

Układ panelu sterowania

Układ panelu sterowania Właściwości Procesor ARM + Auror Obsługa do 10 pilotów, do 50 czujników bezprzewodowych i do 50 breloków zbliżeniowych Wbudowane 1 000 000 kombinacji kodów RF utrzymuje wysoki stopień zabezpieczenia Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 Instalacja...7 Obsługa systemu AZOR...14 Ustawienia...17 Rozbudowa systemu AZOR...

Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 Instalacja...7 Obsługa systemu AZOR...14 Ustawienia...17 Rozbudowa systemu AZOR... Spis treści Opis urządzenia...3 AZOR Skład zestawu...4 AZ-10K Centrala sterująca z wbudowanym GSM...4 AZ-10D RFID czytnik breloków zbliżeniowych...5 AZ-10M Czujnik otwarcia okna i drzwi...5 AZ-10P Czujnik

Bardziej szczegółowo

Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi

Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi Drodzy Klienci, Dziękujemy za użytkowanie naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

EPIR3 GSM Alarm System

EPIR3 GSM Alarm System EPIR3 GSM Alarm System Spis treści SPECYFIKACJE TECHNICZNE... 4 CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU ALARMOWEGO EPIR3... 5 1. PRZEWODNIK URUCHOMIENIA W 7 KROKACH... 6 Przegląd... 6 2. INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA...

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000

PL Bezprzewodowy otwieracz. drzwi CFA 1000 PL Bezprzewodowy otwieracz drzwi CFA 1000 PL Wstęp Drogi użytkowniku, Dziękujemy za zakup tego produktu. Ten produkt jest przetestowany - EMV i spełnia wymogi Europejskie i wytyczne krajowe. Produkt posiada

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions.

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions. The power behind competitiveness Delta UPS - rodzina Amplon Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva Instrukcja użytkowania www.deltapowersolutions.com Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

User Manual. Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch. Gebruikershandleiding. Manuale d'uso Handbok. Käyttöohje.

User Manual. Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch. Gebruikershandleiding. Manuale d'uso Handbok. Käyttöohje. D7 Series User Manual Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch Gebruikershandleiding Manuale d'uso Handbok Käyttöohje Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami,

Bardziej szczegółowo

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Projektor przenośny P420X/P350X/P350W. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Projektor przenośny P420X/P350X/P350W Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. wydanie, stycznia 2011 Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR

Instrukcja obsługi DVR. Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR Instrukcja obsługi DVR Dotyczy wszystkich modeli rejestratorów cyfrowych Provision ISR 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Wstęp... 6 1.2. Główne cechy... 6 2. Instalacja sprzętu... 9 2.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA

Kino Świat 2014. wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA Atlas Chmur w CANAL+ Kino Świat 2014 wifibox+ Sagemcom DSIW74 instrukcja SAGEMCOM DSIW74 / INSTRUKCJA wifibox+ SPIS TREŚCI 1 1. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2 1.1 Zasady bezpieczeństwa 2 1.2 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Projektor przenośny M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Podręcznik użytkownika Produkty M350X i M230X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X,

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo