POLAMP-Warszawa Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLAMP-Warszawa Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 -Warszawa Sp. z o.o. Firma -Warszawa Spółka z o.o. jest znanym w kraju i zagranicą producentem źródeł światła. Wysokoprężne lampy wyładowcze to podstawowy asortyment produkcyjny w ofercie firmy. Są to lampy, w których światło wytwarzane jest poprzez międzyelektrodowe wyładowanie elektryczne w gorącym gazie, oparach metalu lub mieszaninie gazów i par metali. Charakterystyczną cechą tej grupy lamp jest wysoka wydajność świetlna, od 5 do razy wyższa w stosunku do żarówek głównego szeregu, długi czas eksploatacji przy zachowaniu swych parametrów początkowych, od do razy dłuższy w stosunku do żarówek głównego szeregu oraz duża odporność mechaniczna. y użytkowane są w przystosowanych do tego celu oprawach, zawierających statecznik i kondensator lub statecznik, kondensator oraz układ zapłonowy. Ich cechy predysponują je do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacji tzn. na ulicach, halach przemysłowych i targowych, w miejscach wysokiego zapylenia lub wilgotności oraz w miejscach gdzie wymaga się jak największej ilości światła przeliczonej na 1 metr kwadratowy powierzchni oświetlanej, np. wystawy, fasady budynków, banery reklamowe. -Warszawa LTD -Warszawa is well-known producer of light sources. High intensity discharge (HID) lamps are basic products. In all High Intensity Discharge lamps, light is produced by passing a current through a metal vapour. ical feature of such lamps is high efficiency, 5- times higher comparing with GLS lamps, maintaining light parameters during long time (average life is - times higher then in case of GLS lamps) and durability. s require suitable luminaries with ballast and capacitor or with ballast, capacitor and ignitor. Due to their features HID lamps can be used in the most heavy conditions like streets, industrial and fair halls, in high-humidity and dusty places and locations where high life density is required like shop windows, fronts of buildings, advertising banners. BIURO HADLU TRADE OFFICE P.P.H. -Warszawa Sp. z o. o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, 165 Poznańska street tel , tel./fax DZIAŁ EKSPORTU EXPORT DIVISIO P.P.H. -Warszawa Sp. z o. o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, 165 Poznańska street tel./fax IFORMACJE TECHICZE TECHICAL IFORMATIO P.P.H. -Warszawa Sp. z o. o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, 165 Poznańska street tel , kom

3 Spis treści Table of contents RYS HISTORYCZY SHORT HISTORY OF PLAT... 2 WYSOKOPRĘŻE LAMPY WYŁADOWCZE HIGH ITESITY DISCHARGE LAMPS WLS PLUS Wysokoprężne lampy sodowe PLUS High pressure sodium vapour lamps PLUS... 3 WLS Wysokoprężne lampy sodowe High pressure sodium vapour lamps... 5 WLS W Wysokoprężne lampy sodowe W High pressure sodium vapour lamps W WLS-D Wysokoprężne lampy sodowe High pressure sodium vapour lamps o przedłużonej trwałości dwujarznikowe long life - double burners... 9 WLS Wysokoprężne lampy sodowe - zamienniki lamp rtęciowych High pressure sodium vapour lamps - direct replacement for mercury lamps 11 MHL kwarc Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe Metal halide lamps quartz MHL CDM Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe Metal halide lamps ceramic MHL DE, G Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe Metal halide lamps LRF Wysokoprężne lampy rtęciowe High pressure mercury vapour lamps MIX F Wysokoprężne lampy rtęciowo- żarowe Blended light lamps 21 LAMPY ŻAROWE ICADESCET LAMPS IR-1 Promienniki podczerwieni Infrared heat lamps.. 23 LAMPY FLUORESCECYJE FLUORESCET LAMPS LFS LED-T8 Świetlówki liniowe T8 Zamienniki świetlówek liniowych T8 Fluorescent tubes T8... Direct replacement for fluorescent lamps T8... LAMPY EERGOOSZCZĘDE EERGY SAVIG LAMPS CFL Świetlówki kompaktowe Compact fluorescent lamps STATECZIKI BALLASTS DSMS Stateczniki ahj (;; 1; 2; )W Ballasts ahj (; ; 1; 2; ) W KODESATORY CAPACITORS... Kondensatory CBB - MKP Capacitors CBB MKP... ELEKTROICZE UKŁADY ZAPŁOOWE IGITORS. ZHS M 4,5 kv; M 2,5 kv; M 5 kv M 4,5 kv; M 2,5 kv; M 5 kv... OPRAWY ULICZE ROAD ILLUMIATIO FITTIGS LED OU LED M Oprawy uliczne LED typ M moduł Road illumination fittings LED type M module OU LED L Oprawy uliczne LED typ L soczewki Road illumination fittings LED type L lens OU LED P Oprawy uliczne LED typ P ścieżka Road illumination fittings LED type P path.. 33 O 1 LED aświetlacze LED O 1 - Led floodlights. 34 O 2 LED aświetlacze LED O 2 - Led floodlights. 35 OPRAWY DO LAMP SODOWYCH I METALO - HALOGEKOWYCH FITTIGS FOR SODIUM AD METAL HALIDE LAMPS.. 36 OSM M OSM (; ; 1) M OSM (; ; 1) M OSM D OSM (1; 2; ) D OSM (1; 2; ) D OSM IT OSM (; ; 1) IT OSM (; ; 1) IT OSM IS OSM (; 1; 2) IS OSM (; 1; 2) IS AGS-65 AGS-65 (; ; 1) W AGS-65 (; ; 1) W... AGS-66 AGS-66 (1; 2; ) W AGS-66 (1; 2; ) W LUM glass LUM (11.; 11.; 11.1) glass LUM (11.; 11.; 11.1) glass OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE DO ŚWIETLÓWEK LIIOWYCH T8 FLUORESCET LAMP EXSPLOSIO-PROOF FITTIGS T FLUO Ex FLUO Ex 2 x (18; 36; 58) W FLUO Ex 2 x (18; 36; 58) W Charakterystyki wysokoprężnych lamp wyładowczych Characteristics of discharge lamps.. 44 Zalecane układy połączeń wysokoprężnych lamp wyładowczych Recommended circuit diagrams for discharge lamps Wskazówki eksploatacyjne dla lamp Instructions for lamp operation. 46 Oznaczenie cech produktu Marking exploitation 47 Ogólne informacje na temat fizycznych własności światła General information about physical properties of light.. 47 System Bezpieczeństwa HSE w -Warszawa Sp. z o.o. HSE Safety System in -Warszawa LTD Certyfikacja wyrobów Product Certification Warszawa Spółka z o. o.

4 -Warszawa Sp. z o.o. RYS HISTORYCZY 1922 Powstaje Polsko-Holenderska Fabryka Elektrycznych należąca do koncernu.v. Philips. Fabryka posiadała w swojej ofercie bogaty asortyment wysokiej jakości wyrobów. ależały do niego m. in. żarówki głównego szeregu, żarówki miniaturowe, jak również elektronowe lampy odbiorcze Produkcja żarówek w Polskiej Fabryce Philips S.A. wynosiła 4 mln sztuk. W tym okresie fabryka zatrudniała osób, z czego 3 pracowników umysłowych Powstają Zakłady Wytwórcze Elektrycznych im. Róży Luksemburg. -Warszawa LTD. SHORT HISTORY OF PLAT 1922 Polish-Dutch Electric Factory was founded by.v.philips. Factory had wide variety of high quality products, i.e. GLS lamps, miniature lamps as well as Radio lamps Production in Polish Factory PHILIPS reached 4 million pcs. with employment including 3 white collars Electric Factory Róża Luksemburg (ZWLE) was established. 2 Lata --te ZWLE w skutek prac badawczo- rozwojowych rozpoczęła produkcję wielu nowoczesnych źródeł światła, m. in. : y elektronowe y rtęciowe i rtęciowo-żarowe typu MIX Świetlówki głównego szeregu o mocy od W do 65W oraz miniatury (7,11,13, 18 i 24W) Żarówki halogenowe samochodowe i specjalnego przeznaczenia Żarówki halogenowe liniowe y sodowe uliczne i sodowe zamienniki lamp rtęciowych y metalohalogenkowe o dużej mocy Diody The - s ZWLE developed production of modern light sources: Electric valves Mercury and blended light lamps Standard fluorescent tubes in range -65W as well as Miniature tubes (7,11,13,18 and 24W) Automotive and special halogen lamps Linear halogen lamps Sodium lamps of standard and retrofit type High-wattage metal halide lamps L.E.D Lata -te Fabryka przeżywała chwilowe trudności związane ze spadkiem krajowej i zagranicznej (ZSRR) sprzedaży oraz z brakiem środków dewizowych związanych z niewymienialnością polskiej waluty. The 19 s Factory faced temporary problems due to drop of home and export sales (Soviet Union market) and lack of hard currency as polish zloty was unconvertible. VII 1991 Przekształcenie ZWLE w nową formę organizacyjną o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe -Warszawa Spółka z o.o. Rynek spowodował stopniowe wyeliminowanie wyrobów mało rentownych. Firma skupiła się na produkcji: lamp metalohalogenkowych lamp rtęciowych lamp rtęciowo- żarowych typu MIX wysokoprężnych lamp sodowych WLS zamienników lamp rtęciowych żarówek wysokowatowych promienników podczerwieni VII 1991 ZWLE was converted into Trade and Production Company -Warszawa Co.Ltd. Due to market situation company had to eliminate unprofitable products and focused on following light sources: metal halide lamps mercury lamps blended light lamps (MIX type) standard sodium lamps retrofit type sodium lamps (replacements of mercury lamps) high-wattage lamps (GLS) infrared heat lamps Lata -te To ugruntowanie pozycji rynkowej w kraju i za granicą, a w szczególności: przeniesienie Firmy z Centrum Warszawy do własnej siedziby w Ożarowie Mazowieckim (15 km od Centrum Warszawy), prace nad dalszym podwyższaniem jakości wyrobów oraz wdrażanie procedur proekologicznych przy produkcji. The 19 s Strengthening -Warszawa market position at home and foreign markets: moving 15 kilometers from center of Warsaw to own seat in Ozarow Mazowiecki, working on continued quality improvement and implementation of ecological friendly production procedures. Wiek XXI Rozwój kolejnych asortymentów produkcji i dystrybucji nowych wyrobów, tj. zatrzymanie produkcji żarówek głównego szeregu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, poszerzenie asortymentu lamp metalohalogenkowych, wprowadzenie lamp sodowych wyższej wydajności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, wprowadzenie świetlówek liniowych, wprowadzenie osprzętu do opraw oświetleniowych lamp wysokoprężnych, wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia LED (diody świetlne), poszerzenie oferty o oprawy oświetleniowe. 21st century Development of new items to production and distribution: end of GLS production according to EU directive, widening of metal halide lamps range, implementation of higher efficiency sodium lamps according to EU directives, implementation of linear fluorescent tubes, implementation of modern light sources-led, broadening of the fittings Doświadczenie, bogate zaplecze z własnym terenem i historyczna obecność na polskim rynku oświetleniowym czynią z firmy -Warszawa poważnego partnera do współpracy. Experience and long presence on polish lighting market makes -Warszawa a serious partner for cooperation. - Warszawa Spółka z o. o.

5 WLS PLUS WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS PRZEZACZEIE APPLICATIO Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów. stations. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy [W] [V] [A] Rated wattage voltage current Strumień świetlny 25 O C [lm] Luminous flux TC tubular glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor Skuteczność świetlna 25 O C [lm/w] Efficiency Wskaźnik oddawania barw [Ra] Color rendering index CRI Tempera -tura barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing (pcs) WLS TC Plus E WLS TC Plus E WLS EC Plus E WLS TC Plus E 24 1 WLS EC Plus E 24 2 WLS 1 TC Plus E 24 1 WLS 1 EC Plus E 24 2 WLS 2 TC Plus E 24 1 WLS 2 EC Plus E 24 2 WLS TC Plus E 24 1 WLS EC Plus E Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy dowolne. wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position any. WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP plus e plus TC TC EC TC EC 1 TC 1 EC 2 TC 2 EC TC EC L max Lc D max Waga [g] Weight T D max E D max Wysoka skuteczność świetlna / High efficiency max. 1 lm/w Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting Lc L max Lc Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra = 25 L max Universal Burning Position W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec. Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ WLS PLUS λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

6 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 4 Klasa efektywn. energetycznej h h h h h h h Trwałość średnia trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury Energy life temperaturture tempera- content class WLS TC Plus A WLS TC Plus A WLS EC Plus A WLS TC Plus A WLS EC Plus A WLS 1 TC Plus A WLS 1 EC Plus A WLS 2 TC Plus A WLS 2 EC Plus A WLS TC Plus A WLS EC Plus A lamp lumen maintenance factor lamp survival factor strum ienia świetlnego flu x lum ine ux WLS Plus 1 time -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego ; ; ; 1; 2 2 Trwałość użytkowa WLS (; ) W Plus - h WLS (; ) W Plus - h WLS (1; 2) W Plus - h czas temps[h] Service life WLS (; ) W Plus - h WLS (; ) W Plus - h WLS (1; 2) W Plus - h świecących lamp lampes en travail WLS Plus 1 time -współczynnik trwałości lamp Trwałość do uszkodzeń WLS (; ) W Plus - h WLS W Plus - h WLS (1; 2; ) W Plus - h 2 ; 1; 2; czas temps[h] Life till defects WLS (; ) W Plus - h WLS W Plus - h WLS (1; 2; ) W Plus - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

7 WLS WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS 5 PRZEZACZEIE APPLICATIO Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - kolejowych, lotnisk, parkingów. stations. z zewnętrznym zapłonnikiem WYKOAIE * ) z wewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO TC bańka szklana rurowa przezroczysta TC tubular glass bulb, clear EC bańka szklana elipsoidalna przezroczysta EC elliptical glass bulb, clear ED bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca ED elliptical glass bulb, diffuse lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy [A] current Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [lm] [lm/w] [Ra] Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI Temper. barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type with external ignitor *) with inside ignitor Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing WLS TC E WLS ED I * E WLS EC E WLS ED I * E WLS TC E WLS TC E 24 1 WLS 1 TC E 24 1 WLS 2 TC E 24 1 WLS TC E 24 1 Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy dowolne. wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position any. WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP WLS TC WLS ED I WLS EC WLS ED I WLS TC WLS TC WLS 1 TC WLS 2 TC WLS TC e L max Lc D max Waga [g] Weight T E Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting D max D max W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec.. Lc L max Lc L max Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra = 25 Universal Burning Position Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] WLS λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

8 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 6 Klasa efektywn. energetycznej h h h h h h h h Trwałość średnia trzonka Tempera -tura bańki Zawartość rtęci [mg] [] [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] e Average Cap Bulb Mercury Energy life temperaturture tempera- content class WLS TC A WLS ED I * A WLS EC A WLS ED I * A WLS TC A WLS TC A WLS 1 TC A WLS 2 TC A WLS TC A lamp lumen maintenance factor WLS -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego strumienia świetlnego luminous flux ; - czas time [h] WLS ( - ) W świecących lamp working lamps lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp ; - czas time [h] Trwałość użytkowa WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - 2 h Service life WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - 2 h Trwałość do uszkodzeń WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - h Life till defects WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

9 WLS W WYSOKOPRĘŻA LAMPA SODOWA HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMP 7 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów. APPLICATIO Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - stations. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO With external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp TC tubular glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw barwowa trzonka Ilość lamp w opakowaniu Rys. [W] [V] [A] [lm] [lm/w] [Ra] [K] [szt.] type Rated wattage voltage current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI Color temperature WLS TC 1, E 24 1 Cap type Standard packing Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy - dowolne wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position any. WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e WLS TC L max 3 Lc 2 D max / 66 Waga [g] Weight 3 T Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings D max W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec. L c L max Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] WLS λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Ra = 25 Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

10 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 8 h h h h h h h Trwałość średnia Klasa efektywn. energetycznej trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average life Cap Bulb Mercury Energy class temperaturture tempera- content WLS TC A , lamp lumen maintenance factor lamp survival factor WLS W -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego WLS W LFS -współczynnik trwałości lamp strumienia świetlnego lum inous flux 1 czas time [h] trwałoś ci lam p working lam ps 1 czas time [h] Trwałość użytkowa WLS W TC - h Service life WLS W TC - h Trwałość do uszkodzeń WLS W TC - h Life till defects WLS W TC - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

11 WLS-D WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE o przedłużonej trwałości dwujarznikowe PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów. HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS long life - double burners APPLICATIO Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - stations. 9 WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp TC tubular glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy e lampe Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Puiss. nom. lampe et lamp wattage 25 C, rated apięcie na lampie [V] Tension de la lampe Prąd lampy [A] Courant lampe Strumień świetlny 25 O C [lm] Flux lumineux Skuteczność świetlna 25 O C [lm/w] Efficacité lumineuse Wskaźnik oddawania barw [Ra] Indice IRC barwowa [K] Température couleur trzonka e culot Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Emballage standard [pcs] WLS-D TC E WLS-D TC E 24 1 WLS-D 1 TC E 24 1 WLS-D 2 TC E 24 1 WLS-D TC E 24 1 Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy -dowolne wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position -any WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e WLS-D TC WLS-D TC WLS-D 1 TC WLS-D 2 TC WLS-D TC L max Lc D max Waga [g] Weight T Wysoka skuteczność świetlna / High efficiency till to 1 lm/w Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting D max W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec. Lc L max Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ WLS-D PLUS λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Ra = 25 Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

12 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor h h h h h h h Trwałość średnia [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury life temperaturture tempera- content WLS-D TC A ,5 x 2 Klasa efektywn. energetycznej trzonka bańki Zawartość rtęci WLS-D TC A , x 2 WLS-D 1 TC A ,2 x 2 WLS-D 2 TC A , x 2 WLS-D TC A , x 2 Klasa energetyczna A+ Energy class A+ WLS -D Plus strum ienia świetlnego flu x lu m in eu x time 1 lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego ; 4 Trwałość użytkowa - WLS D W - 4 h - WLS D (; ) W - h - WLS D (1; 2) W - h Service life WLS - D W - 4 h WLS - D (; ) W - h WLS - D (1; 2) W - h ; 1; 2 czas temps [h] WLS -D Plus świecących lamp flux lumineux 1 time lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp Trwałość do uszkodzeń - WLS D W - 4 h - WLS D W - 4 h - WLS D (1; 2; ) W - h 4 1; 2; czas temps [h] Life till defects - WLS - D W - h - WLS - D W - 4 h - WLS - D (1; 2; ) W - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters operating voltage Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W 1 1 Stabilizacja parametrów w czasie Stabilzation of photoelectric parameters in time Ф [lm] czas time [min.] I [A] UL [V] P [W] - Warszawa Spółka z o. o.

13 WLS WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE- ZAMIEIKI LAMP RTĘCIOWYCH HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS- DIRECT REPLACET FOR MERCURY LAMPS (RETROFIT TYPE) 11 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, parkingów. APPLICATIO Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area floodlighting, warehousing, industrial units. WYKOAIE z wewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with inside ignitor ED bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp ED elliptical glass bulb, diffuse lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [A] [lm] [lm / W] [Ra] current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing (pcs) WLS 1 ED E WLS 2 ED E 24 1 WLS 3 ED E 12 1 Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy dowolne. wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position -any WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e WLS 1 ED WLS 2 ED WLS 3 ED L max D max Waga [g] Weight D max L max Rys./ Fig. 1 Ra = 25 Universal Burning Position Współczynnik oddawania kolorów / Color rendering indem R a 25 Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition sec Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ WLS λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution y te zostały specjalnie skonstruowane jako bezpośrednie zamienniki lamp rtęciowych, bez potrzeby wymiany całych opraw. Stosowanie tych lamp przy minimalnych kosztach inwestycyjnych znacznie poprawia parametry eksploatowanej instalacji oświetleniowej. Przy zastępowaniu lamp typu LRF lampami typu WLS obowiązują następujące zasady: WLS 1W zastępuje LRF 125W WLS 2W zastępuje LRF 2W WLS 3W zastępuje LRF W Direct replacement for corresponding Mercury (LRF) lamps they were developed to upgrade existing mercury installations to higher lighting levels. Instant energy saving in existing mercury installations: WLS 1W replaces LRF 125W WLS 2W replaces LRF 2W WLS 3W replaces LRF W - Warszawa Spółka z o. o.

14 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 12 h h h h h h h Trwałość średnia Klasa efektywn. energetycznej trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury Energy class life temperature temperat content ure WLS 1 ED A WLS 2 ED A WLS 3 ED A WLS - replacement lamp lumen maintenance factor WLS - replacement lamp survival factor WLS -zamienniki (1; 2; 3) W -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego strum ienia świetlnego lum inous flux 1 czas time [h] WLS - zamienniki (1, 2; 3) W LFS -współczynnik trwałości lamp trwałoś c i lam p working lam ps 1 2 czas time [h] Trwałość użytkowa h Service life - h Trwałość do uszkodzeń - h Life till defects - h WLS (1-3) W zamiennik Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating v oltage 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] WLS (1-3) W zamiennik Stabilizacja parametrów w czasie 1 Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

15 MHL kwarc WYSOKOPRĘŻE LAMPY METALOHALOGEKOWE METAL HALIDE LAMPS 13 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego parków, terenów mieszkalnych, rekreacyjnych, iluminacji obiektów zabytkowych, terenów przemysłowych oraz stacji benzynowych. Do oświetlenia wewnętrznego centrów handlowych, wystaw, obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych i innych. APPLICATIO Outdoor lighting - amenity areas, parks, recreation areas, illumination of architectonical buildings, industrial areas, petrol stations. Indoor lighting - trade centers, shop windows, public areas sport halls and others. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta EC bańka szklana elipsoidalna przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp TC tubular glass bulb, clear EC elliptical glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw barwowa trzonka Ilość lamp w opakowaniu Rys. type [W] Rated wattage Technologia kwarcowa [V] voltage [A] current [lm] Luminous flux [lm/w] Efficiency [Ra] Color rendering index CRI [K] [szt.] Color temperature Cap type Standard Fig. packing (pcs) Quartz technology MHL EC / / 6 E MHL EC / / 6 E MHL 1 EC / / 6 E MHL 1 TC / / 6 E27/E 28 1 MHL 2 TC / / 6 E 24 1 MHL TC / 6 E 24 1 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. wattage does not include the power consumption associated facilities WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] e MHL EC quartz MHL EC quartz MHL 1 EC quartz MHL 1 TC quartz MHL 2 TC quartz MHL TC quartz L max Lc D max Waga [g] Weight T D max E D max Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings Lc L max Lc L max Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] MHL quartz λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra > Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

16 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 14 e Energy class Technologia kwarcowa h [] h [] h [] h [] h [] h [] h [] h [] Trwałość średnia [h] Average life Klasa efektywn. energetycznej trzonka [ C] Cap temperature bańki [ C] Bulb temperature Zawartość rtęci [mg] Mercury content Quartz technology MHL EC A MHL EC A MHL 1 EC A MHL 2 TC A MHL TC A MHL (-) W quartz MHL ( -) W kwarc strum ienia ś wietlnego lum inous flux lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego czas time [h] MHL (-) W quartz MHL ( -) W kwarc świecących lamp working lamps lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp czas time [h] Trwałość użytkowa - h Service life - h Trwałość do uszkodzeń - h Life till defects - h MHL (-) W quartz MHL (-1) W quartz MHL ( -) W kwarc Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] MHL DE, G (;1 W kwarc Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectrc parametrs on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] - Warszawa Spółka z o. o.

17 MHL CDM WYSOKOPRĘŻE LAMPY METALOHALOGEKOWE METAL HALIDE LAMPS 15 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego parków, terenów mieszkalnych, rekreacyjnych, iluminacji obiektów zabytkowych, terenów przemysłowych oraz stacji benzynowych. Do oświetlenia wewnętrznego centrów handlowych, wystaw, obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych i innych. APPLICATIO Outdoor lighting - amenity areas, parks, recreation areas, illumination of architectonical buildings, industrial areas, petrol stations Indoor lighting - trade centers, shop windows, public areas, sport halls and others. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta TC tubular glass bulb, clear EC bańka szklana elipsoidalna przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp EC elliptical glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage Technologia ceramiczna CDM apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy [A] current Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [lm] [lm/w] [Ra] Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Ilość lamp w opakowaniu Rys. [szt.] Cap type Standard Fig. packing (pcs) Ceramic technology CDM MHL TC / EC / 6 86 / / E /2 MHL 1 EC / 1 87 / / E MHL 1 TC 1 1. / 1 87 / / E 24 1 MHL 2 TC / 2 92 / 94 / E 24 1 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. wattage does not include the power consumption associated facilities WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] e MHL TC E27 CDM MHL EC E27 CDM MHL 1 EC E27 CDM MHL 1 TC E CDM MHL 2 TC E CDM L max Lc D max Waga [g] Weight T D max Lc L max E D max Lc L max Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ MHL CDM λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra > Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy/ Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

18 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 16 bańki h h h h h h h h Trwałość średnia trzonka bańki Zawartość rtęci e Bulb type [] Technologia ceramiczna CDM [] [] [] [] [] [] [] [h] Average life [ C] Cap Tempera -ture [ C] Bulb tempera -ture [mg] Mercury content Ceramic technology CDM MHL TC / EC T / E MHL 1 EC E MHL 1 TC T MHL 2 TC T Klasa energetyczna A Energy class A MHL CDM ( -2) W strumienia świetlnego flux lumine 1 lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego 1;2 czas time [h] MHL CDM ( -2) W trwałości lamp lampes en travail 1 time lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp 1;2 czas temps [h] Trwałość użytkowa MHL CDM W MHL CDM (1-2) W - h - h Service life MHL CDM W - h MHL CDM (1-2) W - h Trwałość do uszkodzeń MHL CDM W - h MHL CDM (1-2) W - h Life till defects MHL CDM W - h MHL CDM (1-2) W - h MHL ( -2) W CDM Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectrc parametrs on operating voltage 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] MHL ( -2) W CDM Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

19 MHL DE; G WYSOKOPRĘŻE LAMPY METALOHALOGEKOWE TYPU DE i G PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego terenów przemysłowych oraz stacji benzynowych. Do oświetlenia wewnętrznego centrów handlowych, wystaw, zbiorów muzealnych i innych. METAL HALIDE LAMPS TYPE DE and G APPLICATIO iluminacji obiektów zabytkowych, Outdoor lighting - illumination of architectonical buildings, industrial areas, petrol stations. Indoor lighting - trade centers, shop windows, museum collections and others. 17 lampy type Technologia kwarcowa Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy [A] current Strumień świetlny 25 O C [lm] Luminous flux Skuteczność świetlna 25 O C [lm/w] Efficiency Wskaźnik oddawania barw [Ra] Color rendering index CRI Temper. barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu Rys. [szt.] Standard Fig. packing (pcs) Quartz technology MHL DE K RX7s 1 MHL DE K RX7s 1 MHL DE K6, RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 MHL DE 1 K6, RX7s 1 Technologia ceramiczna CDM Ceramic technology CDM MHL DE K RX7s 1 MHL DE K RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 Technologia kwarcowa Quartz technology MHL G K G12 2 MHL G K G12 2 MHL G K6, G12 2 MHL G 1 K G12 2 MHL G 1 K G12 2 MHL G 1 K6, G12 2 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie Położenie pracy MHL DE - hor.± 15 o. Położenie pracy MHL G12 - dowolne wattage does not include the power consumption associated facilities Burning position MHL DE - hor.± 15 o. Burning position MHL G12 - any WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e MHL DE quartz MHL 1 DE quartz MHL DE CMD MHL 1 DE CMD MHL G quartz MHL G 1 quartz L 114,2 132, 114,2 132, 99±1 1±1 D max ±,5 23±,5 Waga [g] Weight Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting D max D max G12 Rx7s Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 L L Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] MHL DE; G quartz λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution DE G Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] Ra > MHL DE; G CDM λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution Ra > 45 O Universal burning position - Warszawa Spółka z o. o.

20 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 18 e Energy class h [] h [] h [] h [] h [] h [] h [] Trwałość średnia [h] Average life Klasa efektywn. energetycznej trzonka [ C] Cap temperature bańki [ C] Bulb temperature Zawartość rtęci [mg] Mercury content Technologia kwarcowa Quartz technology MHL DE K3 A MHL DE K4 A MHL DE K6,5 A MHL DE 1 K3 A MHL DE 1 K4 A MHL DE 1 K6,5 A Technologia ceramiczna CDM Ceramic technology CDM MHL DE K3 A MHL DE K4 A MHL DE 1 K3 A MHL DE 1 K4 A Technologia kwarcowa Quartz technology MHL G K3 A MHL G K4 A MHL G K6,5 A MHL G 1 K3 A MHL G 1 K4 A MHL G 1 K6,5 A MHL DE, G (-1) W quartz strumienia świetlnego MHL DE, G (; 1) W kwarc -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego luminous flux MHL DE, G CDM (;1) W strumienia świetlnego luminous flux lamp lumen maintenance factor lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego czas time [h] czas time [h] MHL DE, G (-1) W quartz lamp survival factor MHL DE, G ( -1) W kwarc -współczynnik trwałości lamp świecących lamp working lamps czas time [h] lamp survival factor MHL DE, G CDM (; 1) W -współczynnik trwałości lamp trwałości lamp working lamps czas time [h] MHL DE, G (; 1) W Stabilizacja parametrów w czasie Ф [lm] I [A] Stabilization of photoelectric parameters in time UL [V] P [W] czas time [min.] MHL DE, G (;1 W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectrc parametrs on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] - Warszawa Spółka z o. o.

21 LRF WYSOKOPRĘŻE LAMPY RTĘCIOWE HIGH PRESSURE MERCURY VAPOUR LAMPS 19 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów przemysłowych, parkingów, terenów kolejowych, składowisk, terenów sportowych. Do oświetlenia wewnętrznego hal przemysłowych, hal sportowych i innych obiektów, w których nie wymaga się bardzo dobrego oddawania barw przedmiotów oświetlanych. APPLICATIO Outdoor lighting streets, squares, industrial grounds, car parks, railway stations. Indoor lighting sport and industrial halls industrial halls, sport halls etc., where good color rendering is not required. lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [A] [lm] [lm/w] [Ra] current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard Parking (pcs) LRF W E27 35 LRF 125 W E27 35 LRFS 125 W E27 35 LRF 2 W E 24 LRF W E 12 LRF W E 12 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie wattage does not include the power consumption associated facilities WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e LRF W LRF 125W LRF 2 W LRF W LRF W L max D max Waga [g] Weight D max owa lampa do zastosowań wewnątrz obiektów i na zewnątrz / ical lamp for outdoor and indoor lighting aturalna biała barwa światła / atural white light Długa trwałość / Long life Dowolna pozycja pracy / Any burning position Odporna na spadki napięcia w sieci / Resistant to voltage drop in grid ie wymaga układu zapłonowego / Ignitor not required L max Φ λ [ µw / 5nm x lm ] Rys./ Fig. 1 λ [ mm ] Ra > Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

22 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor h h h h h h h h Trwałość średnia Klasa efektywn. energetycznej trzonka Tempera -tura bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average life Cap Bulb Mercury Energy temperature temperature content class LRF W B LRF 125 W B LRF 2 W B LRF W B LRF W B LRF ( -) W s trum ienia ś wietlnego lum inous flux lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego ; 125 2; czas time [h] LRF ( -) W ś w iecąc y c h lam p w ork ing lam ps lamp survival factor LFS -współczynnik trwałości lamp ; 125 2; czas time [h] Trwałość użytkowa LRF (; 125) W - h LRF (2; ) W - h Service life LRF (; 125) W - h LRF (2; ) W - h Trwałość do uszkodzeń LRF (; 125)W - h LRF (2; )W - h Life till defects LRF (; 125)W - h LRF (2; )W - h LRF -) W Zależność parametrów od napięcia Dependence of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] LRF ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] czas [min.] I [A] UL [V] P [W] - Warszawa Spółka z o. o.

23 MIX F WYSOKOPRĘŻE LAMPY RTĘCIOWO- ŻAROWE BLEDED LIGHT LAMPS PRZEZACZEIE APPLICATIO Do oświetlenia zewnętrznego ulic, ciągów pieszych, parków Outdoor lighting pedestrian zones, parks and gardens, parkings. i ogrodów, parkingów. Do oświetlania wewnętrznego hal wystawowych, sportowych, domów towarowych, budynków i obejść gospodarczych, do Indoor lighting - exhibition halls, sport halls, markets, breeding buildings, green houses. naświetlania w hodowli i przy uprawach szklarniowych. y te pozwalają na prostą modernizację istniejącego Blended light lamps do not require any control gear and they are oświetlenia żarowego. replacement for incandescent lamps with better efficiency. 21 WYKOAIE ED bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca EXECUTIO ED elliptical glass bulb, diffuse lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [A] [lm] [lm/w] [Ra] current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing MIX F 1 W E27 / B22 35 MIX F 2 W E27 / E 24 MIX F W E 12 WYMIARY [mm] TYP e DIMESIOS [mm] Mix F 1 W Mix F 2 W Mix F W L max D max Waga [g] Weight D max owa lampa do zastosowań wewnątrz obiektów i na zewnątrz / ical lamp for outdoor and indoor lighting aturalna biała barwa światła / atural white light Długa trwałość / Long life ie wymaga statecznika i układu zapłonowego / o ballast and ignitor required Współczynnik oddawania kolorów / Color rendering index - Ra 52 L max Φ λ [ µw / 5nm x lm ] λ [ mm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution Rys./ Fig. 1 Ra > 52 Mix F 1 W O 45 O Mix F (2; ) W - Warszawa Spółka z o. o.

24 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 22 h h h h h h h h Trwałość średnia trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury life temperaturture tempera- content MIX F 1 W MIX F 2 W MIX F W Klasa energetyczna C Energy class C lamp lumen maintenance factor MIX F (1; 2; ) -współczynnik utrzymania strumienia strum ienia ś wietlnego lum inous flux świetlnego czas time [h] MIX F (1; 2; ) W ś wiecących lam p lum inous flux lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp czas time [h] Trwałość użytkowa h Service life h Trwałość do uszkodzeń h Life till defects h MIX F (1 -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] czas time [min.] I [A] P [W] MIX F (1 -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] - Warszawa Spółka z o. o.

25 IR-1 PROMIEIKI PODCZERWIEI IFRARED HEAT LAMPS 23 PRZEZACZEIE W hodowli drobiu, prosiąt, szczeniaków, domowe terrarium, w weterynarii W procesach suszenia w przemyśle i rolnictwie. APPLICATIO Animal and poultry breeding, home terrariums, veterinary. Drying processes in industry and agriculture Moc [ W ] apięcie zasilania [ V ] Kopuła bańki Szkło trzonka Ilość lamp w opak. [ szt. ] Położenie pracy e Rated wattage voltage Copula of bulb Glass Cap Standard packing (pcs) Burning position IR W Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any IR-1 1 W 1 2 Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any IR W Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any IR-1 2 W 2 2 Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any D max Rys./ Fig. 1 L max Promienniki podczerwieni z odbłyśnikiem aluminiowym, przezroczyste. Ogrzewanie promiennikami podczerwieni stwarza komfort cieplny podobny do tego, jaki daje słońce. Ciepło imitujące promieniowanie słoneczne jest całkowicie bezpieczne. Dzięki promieniowaniu, a nie konwekcji (jak w klasycznej metodzie ogrzewania) promienniki ogrzewają tylko te miejsca, które chcemy ogrzać. Wyposażone są one w odbłyśnik, co zapewnia koncentrację energii cieplnej w pożądanym kierunku, a maksymalną skuteczność grzania uzyskuje się bezpośrednio po załączeniu napięcia Incandescent aluminum coated lamps with a bulb clear in the top. Heating with infrared heat lamps creates thermal comfort like the sun. Such heating imitating sun rays is absolutely safe. Due to fact that heat lamps produce radiation instead of convection (like in classic heating methods) they heat only places we want to heat. They have a reflector which guarantees concentration of heat energy in required direction. Maximum heat efficiency is reached directly after switching on. WYMIARY [mm] / DIMESIOS [mm] TYP IR-1 e (125; 1; 175; 2) W L max 1 D max 125 Waga [g] Weight 5 Promienniki podczerwieni należą do grupy tradycyjnych żarówek, znanych od przeszło lat, znajdują się również w profilu produkcyjnym firmy -Warszawa spółka z o.o. Zasada działania tej grupy wyrobów polega na wytwarzaniu światła poprzez podgrzanie skrętki wolframowej do momentu żarzenia. Podgrzanie jest skutkiem przepływu prądu elektrycznego przez skrętkę. W przypadku promienników podczerwieni zastosowano ponadto specjalny odbłyśnik (reflektor). Zużywają one mniej energii przy stałej emisji ciepła, a więc są znacznie bardziej wydajne w stosunku do zwykłych żarówek jako jednoczesne źródło ciepła i światła. Infrared heat lamps and high-wattage GLS lamps produced for more than years are also in production program of -Warszawa. In a/m light sources light is produced by heating tungsten filament till it incandesces. Heating is a result of passing current by filament. In IR-lamps special reflector is used. They use energy less at constant heat emission. Infrared heat lamps are sources of both, light and heat, much more efficient than standard GLS lamps. - Warszawa Spółka z o. o.

26 LFS LAMPY FLUORESCECYJE ŚWIETLÓWKI LIIOWE T8 FLUORESCET LAMPS FLUORESCET TUBES T8 PRZEZACZEIE APPLICATIO o oświetlenia wewnętrznego mieszkań, lokali użyteczności publicznej, Indoor lighting flats, industry and sport facilities etc., hal przemysłowych, hal sportowych i innych obiektów. W zależności od barwy zaleca się stosowanie świetlówek w obiektach: Depending on color lamps can be used in following objects: K i K ciepłobiała w mieszkaniach, restauracjach, hotelach, salach konferencyjnych. K and K warm-white - in flats, restaurants, hotels, conference rooms K biała w biurach, szkołach, sklepach, halach sportowych, obiektach przemysłowych, salach wykładowych K white in offices, schools, shops, sport halls, industry facilities, classrooms 6K dzienna głównie do celów ekspozycyjnych oraz w obiektach przemysłowych. 6K daylight - mainly for exhibition purposes and in industry halls 24 lampy Znamionowa moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw barwowa trzonka Ilość lamp w opakowaniu [W] [V] [A] [lm] [lm/w] [Ra] [K] [szt.] Color Standard Efficiency Color type Rated wattage Luminous flux rendering Cap type packing voltage current temperature index CRI (pcs) LFS 18 W / 8 Super G13 25 LFS 18 W / 8 Super G13 25 LFS 18 W / 865 Super G13 25 LFS 36 W / 8 Super G13 25 LFS 36 W / 8 Super G13 25 LFS 36 W / 865 Super G13 25 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie Oddawanie barw w zależności od współczynnika Ra źródła światła. wattage does not include the power consumption associated facilities. Color rendering, depending on the ratio of the light source CRI. Ra - współczynnik oddawania barw Idealne Bardzo dobre Dobre Umiarkowane Słabe Wizualne postrzeganie barwy światła K K colour rendiring index Perfect Very good Good Sufficient Unsufficient Visual perception of light colors 6K G13 PO LAM P LFS 18 W / 8 ZM D max barwowa (K) Stopień oddawania kolorów (Ra > ) L max Color temperature (K) Color rendering index (CRI ) WYMIARY DIMESIOS e LF 18 W LF 36 W L max 5 D max Waga [g] Weight [g] 88 1 y fluorescencyjne (świetlówki) charakteryzują się takimi cechami jak: Fluorescent lamps are characterized by such features as: Doskonałe wykorzystanie energii elektrycznej (energooszczędne źródła światła) Perfect use of electric energy (energy saving source of light) Bardzo dobra wierność oddawania kolorów / Very good color rendering Różnorodność barw światła od ciepłobiałej do światła dziennego Wide variety of light (from warm white to day light) Φ λ [ µw / 5n m x lm ] LFS WARM WHITE K Φ λ [ µw / 5n m x l m ] LFS WHITE K Φ λ [ µw / 5n m x l m ] LFS DAYLIGHT 6K λ [ nm ] Widmo promieniowania świetlówki ciepłobiałej (K) Spectral energy distribution-warm white λ [ nm ] Widmo promieniowania świetlówki białej (K) Spectral energy distribution-white λ [ nm ] Widmo promieniowania świetlówki dziennej (6K) Spectral energy distribution-daylight - Warszawa Spółka z o. o.

Topten Product Criteria Paper on Oświetlenie domowe

Topten Product Criteria Paper on Oświetlenie domowe Topten Product Criteria Paper on Oświetlenie domowe Część I: oświetlenie rozproszone (CFL oraz standard dla lamp halogenowych) Bernd Schäppi Austrian Energy Agency 06.2009 Wspierane przez Koordynator O

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła

Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Analizy i ekspertyzy dotyczące źródeł światła Źródła światła w gospodarstwach domowych Oświetlenie dróg, ulic i miejsc publicznych Autorzy opracowania: Mgr

Bardziej szczegółowo

Polski producent opraw i źródeł światła LED. Polish manufacturer of LED luminaires and light sources

Polski producent opraw i źródeł światła LED. Polish manufacturer of LED luminaires and light sources Polski producent opraw i źródeł światła Polish manufacturer of luminaires and light sources Kwiecień 2015 Światłem kształtujemy przestrzeń Lighting your space POLSKI PRODUCENT OŚWIETLENIA W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2015

KATALOG PRODUKTÓW 2015 `` KATALOG PRODUKTÓW 2015 SPIS TREŚCI: Wprowadze ie/i trodu tio....str. Informacje o fir ie/ I for atio a out the o pa...str. RO)D)IAŁ I/CHAPTER I Oświetle ie uli z e/ Street lighti g...str. RO)D)IAŁ II/CHAPTER

Bardziej szczegółowo

Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead

Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Zawsze patrzeć przed siebie Always look ahead Firma tm technologie, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych polskich producentów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plafoniery w technologii LED z ELGO EQUAN ze źródłami światła LED HERMETIC 1xx do pojedynczych świetlówek. str. 18. str. 20. str.

Plafoniery w technologii LED z ELGO EQUAN ze źródłami światła LED HERMETIC 1xx do pojedynczych świetlówek. str. 18. str. 20. str. ISSN 1730-2609 Nr 3 (35) LIPIEC WRZESIEŃ 2011 ADQUEN OU oprawa drogowa PARK LED Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED str. 16 Plafoniery w technologii LED z ELGO EQUAN ze źródłami światła LED HERMETIC 1xx

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość właśnie się zaczęła. The Future Has Just Begun

Przyszłość właśnie się zaczęła. The Future Has Just Begun Przyszłość właśnie się zaczęła The Future Has Just Begun Gniazdo Socket Moduł LED Infusion TM Infusion TM LED Module Optyka Optics Obręcz zamykająca Closing Ring Przyszłościowe rozwiązanie Future-Proof

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zarząd FAMOR S.A. Dear Sir or Madame

Szanowni Państwo! Zarząd FAMOR S.A. Dear Sir or Madame EDITION 2014 Szanowni Państwo! Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy do dyspozycji Państwa kolejne wydanie katalogu naszych wyrobów. Znajdą w nim Państwo duży wybór sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

ADQUEN, ADVISION. str. 22, 32. ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED. str.

ADQUEN, ADVISION. str. 22, 32. ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED. str. ISSN 1730-2609 Nr 4 (36) PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2011 ADQUEN, ADVISION ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED str. 12 str. 36 str. 56 str.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Eco Friendly Lighting

Eco Friendly Lighting Eco Friendly Lighting Firma Polaris powstała z pasji tworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych najwyższej jakości EFL-Polaris wurde aus Leidenschaft für die innovative Beleuchtung und Lichtlösungen

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE advanced air conditioning and ventilation solutions zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Katalog Lamp LED 2014/2015

Katalog Lamp LED 2014/2015 Katalog Lamp LED 2014/2015 Spis treści Światło jest naszą pasją Wstęp...02...03 Planowanie współpracy...04 Produkty Lampy LED Przemysłowe... 05 ETH-Series...06 ETF-Series...07 ET-H-Series...08 Lampy LED

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo