POLAMP-Warszawa Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLAMP-Warszawa Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 -Warszawa Sp. z o.o. Firma -Warszawa Spółka z o.o. jest znanym w kraju i zagranicą producentem źródeł światła. Wysokoprężne lampy wyładowcze to podstawowy asortyment produkcyjny w ofercie firmy. Są to lampy, w których światło wytwarzane jest poprzez międzyelektrodowe wyładowanie elektryczne w gorącym gazie, oparach metalu lub mieszaninie gazów i par metali. Charakterystyczną cechą tej grupy lamp jest wysoka wydajność świetlna, od 5 do razy wyższa w stosunku do żarówek głównego szeregu, długi czas eksploatacji przy zachowaniu swych parametrów początkowych, od do razy dłuższy w stosunku do żarówek głównego szeregu oraz duża odporność mechaniczna. y użytkowane są w przystosowanych do tego celu oprawach, zawierających statecznik i kondensator lub statecznik, kondensator oraz układ zapłonowy. Ich cechy predysponują je do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacji tzn. na ulicach, halach przemysłowych i targowych, w miejscach wysokiego zapylenia lub wilgotności oraz w miejscach gdzie wymaga się jak największej ilości światła przeliczonej na 1 metr kwadratowy powierzchni oświetlanej, np. wystawy, fasady budynków, banery reklamowe. -Warszawa LTD -Warszawa is well-known producer of light sources. High intensity discharge (HID) lamps are basic products. In all High Intensity Discharge lamps, light is produced by passing a current through a metal vapour. ical feature of such lamps is high efficiency, 5- times higher comparing with GLS lamps, maintaining light parameters during long time (average life is - times higher then in case of GLS lamps) and durability. s require suitable luminaries with ballast and capacitor or with ballast, capacitor and ignitor. Due to their features HID lamps can be used in the most heavy conditions like streets, industrial and fair halls, in high-humidity and dusty places and locations where high life density is required like shop windows, fronts of buildings, advertising banners. BIURO HADLU TRADE OFFICE P.P.H. -Warszawa Sp. z o. o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, 165 Poznańska street tel , tel./fax DZIAŁ EKSPORTU EXPORT DIVISIO P.P.H. -Warszawa Sp. z o. o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, 165 Poznańska street tel./fax IFORMACJE TECHICZE TECHICAL IFORMATIO P.P.H. -Warszawa Sp. z o. o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, 165 Poznańska street tel , kom

3 Spis treści Table of contents RYS HISTORYCZY SHORT HISTORY OF PLAT... 2 WYSOKOPRĘŻE LAMPY WYŁADOWCZE HIGH ITESITY DISCHARGE LAMPS WLS PLUS Wysokoprężne lampy sodowe PLUS High pressure sodium vapour lamps PLUS... 3 WLS Wysokoprężne lampy sodowe High pressure sodium vapour lamps... 5 WLS W Wysokoprężne lampy sodowe W High pressure sodium vapour lamps W WLS-D Wysokoprężne lampy sodowe High pressure sodium vapour lamps o przedłużonej trwałości dwujarznikowe long life - double burners... 9 WLS Wysokoprężne lampy sodowe - zamienniki lamp rtęciowych High pressure sodium vapour lamps - direct replacement for mercury lamps 11 MHL kwarc Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe Metal halide lamps quartz MHL CDM Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe Metal halide lamps ceramic MHL DE, G Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe Metal halide lamps LRF Wysokoprężne lampy rtęciowe High pressure mercury vapour lamps MIX F Wysokoprężne lampy rtęciowo- żarowe Blended light lamps 21 LAMPY ŻAROWE ICADESCET LAMPS IR-1 Promienniki podczerwieni Infrared heat lamps.. 23 LAMPY FLUORESCECYJE FLUORESCET LAMPS LFS LED-T8 Świetlówki liniowe T8 Zamienniki świetlówek liniowych T8 Fluorescent tubes T8... Direct replacement for fluorescent lamps T8... LAMPY EERGOOSZCZĘDE EERGY SAVIG LAMPS CFL Świetlówki kompaktowe Compact fluorescent lamps STATECZIKI BALLASTS DSMS Stateczniki ahj (;; 1; 2; )W Ballasts ahj (; ; 1; 2; ) W KODESATORY CAPACITORS... Kondensatory CBB - MKP Capacitors CBB MKP... ELEKTROICZE UKŁADY ZAPŁOOWE IGITORS. ZHS M 4,5 kv; M 2,5 kv; M 5 kv M 4,5 kv; M 2,5 kv; M 5 kv... OPRAWY ULICZE ROAD ILLUMIATIO FITTIGS LED OU LED M Oprawy uliczne LED typ M moduł Road illumination fittings LED type M module OU LED L Oprawy uliczne LED typ L soczewki Road illumination fittings LED type L lens OU LED P Oprawy uliczne LED typ P ścieżka Road illumination fittings LED type P path.. 33 O 1 LED aświetlacze LED O 1 - Led floodlights. 34 O 2 LED aświetlacze LED O 2 - Led floodlights. 35 OPRAWY DO LAMP SODOWYCH I METALO - HALOGEKOWYCH FITTIGS FOR SODIUM AD METAL HALIDE LAMPS.. 36 OSM M OSM (; ; 1) M OSM (; ; 1) M OSM D OSM (1; 2; ) D OSM (1; 2; ) D OSM IT OSM (; ; 1) IT OSM (; ; 1) IT OSM IS OSM (; 1; 2) IS OSM (; 1; 2) IS AGS-65 AGS-65 (; ; 1) W AGS-65 (; ; 1) W... AGS-66 AGS-66 (1; 2; ) W AGS-66 (1; 2; ) W LUM glass LUM (11.; 11.; 11.1) glass LUM (11.; 11.; 11.1) glass OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE DO ŚWIETLÓWEK LIIOWYCH T8 FLUORESCET LAMP EXSPLOSIO-PROOF FITTIGS T FLUO Ex FLUO Ex 2 x (18; 36; 58) W FLUO Ex 2 x (18; 36; 58) W Charakterystyki wysokoprężnych lamp wyładowczych Characteristics of discharge lamps.. 44 Zalecane układy połączeń wysokoprężnych lamp wyładowczych Recommended circuit diagrams for discharge lamps Wskazówki eksploatacyjne dla lamp Instructions for lamp operation. 46 Oznaczenie cech produktu Marking exploitation 47 Ogólne informacje na temat fizycznych własności światła General information about physical properties of light.. 47 System Bezpieczeństwa HSE w -Warszawa Sp. z o.o. HSE Safety System in -Warszawa LTD Certyfikacja wyrobów Product Certification Warszawa Spółka z o. o.

4 -Warszawa Sp. z o.o. RYS HISTORYCZY 1922 Powstaje Polsko-Holenderska Fabryka Elektrycznych należąca do koncernu.v. Philips. Fabryka posiadała w swojej ofercie bogaty asortyment wysokiej jakości wyrobów. ależały do niego m. in. żarówki głównego szeregu, żarówki miniaturowe, jak również elektronowe lampy odbiorcze Produkcja żarówek w Polskiej Fabryce Philips S.A. wynosiła 4 mln sztuk. W tym okresie fabryka zatrudniała osób, z czego 3 pracowników umysłowych Powstają Zakłady Wytwórcze Elektrycznych im. Róży Luksemburg. -Warszawa LTD. SHORT HISTORY OF PLAT 1922 Polish-Dutch Electric Factory was founded by.v.philips. Factory had wide variety of high quality products, i.e. GLS lamps, miniature lamps as well as Radio lamps Production in Polish Factory PHILIPS reached 4 million pcs. with employment including 3 white collars Electric Factory Róża Luksemburg (ZWLE) was established. 2 Lata --te ZWLE w skutek prac badawczo- rozwojowych rozpoczęła produkcję wielu nowoczesnych źródeł światła, m. in. : y elektronowe y rtęciowe i rtęciowo-żarowe typu MIX Świetlówki głównego szeregu o mocy od W do 65W oraz miniatury (7,11,13, 18 i 24W) Żarówki halogenowe samochodowe i specjalnego przeznaczenia Żarówki halogenowe liniowe y sodowe uliczne i sodowe zamienniki lamp rtęciowych y metalohalogenkowe o dużej mocy Diody The - s ZWLE developed production of modern light sources: Electric valves Mercury and blended light lamps Standard fluorescent tubes in range -65W as well as Miniature tubes (7,11,13,18 and 24W) Automotive and special halogen lamps Linear halogen lamps Sodium lamps of standard and retrofit type High-wattage metal halide lamps L.E.D Lata -te Fabryka przeżywała chwilowe trudności związane ze spadkiem krajowej i zagranicznej (ZSRR) sprzedaży oraz z brakiem środków dewizowych związanych z niewymienialnością polskiej waluty. The 19 s Factory faced temporary problems due to drop of home and export sales (Soviet Union market) and lack of hard currency as polish zloty was unconvertible. VII 1991 Przekształcenie ZWLE w nową formę organizacyjną o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe -Warszawa Spółka z o.o. Rynek spowodował stopniowe wyeliminowanie wyrobów mało rentownych. Firma skupiła się na produkcji: lamp metalohalogenkowych lamp rtęciowych lamp rtęciowo- żarowych typu MIX wysokoprężnych lamp sodowych WLS zamienników lamp rtęciowych żarówek wysokowatowych promienników podczerwieni VII 1991 ZWLE was converted into Trade and Production Company -Warszawa Co.Ltd. Due to market situation company had to eliminate unprofitable products and focused on following light sources: metal halide lamps mercury lamps blended light lamps (MIX type) standard sodium lamps retrofit type sodium lamps (replacements of mercury lamps) high-wattage lamps (GLS) infrared heat lamps Lata -te To ugruntowanie pozycji rynkowej w kraju i za granicą, a w szczególności: przeniesienie Firmy z Centrum Warszawy do własnej siedziby w Ożarowie Mazowieckim (15 km od Centrum Warszawy), prace nad dalszym podwyższaniem jakości wyrobów oraz wdrażanie procedur proekologicznych przy produkcji. The 19 s Strengthening -Warszawa market position at home and foreign markets: moving 15 kilometers from center of Warsaw to own seat in Ozarow Mazowiecki, working on continued quality improvement and implementation of ecological friendly production procedures. Wiek XXI Rozwój kolejnych asortymentów produkcji i dystrybucji nowych wyrobów, tj. zatrzymanie produkcji żarówek głównego szeregu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, poszerzenie asortymentu lamp metalohalogenkowych, wprowadzenie lamp sodowych wyższej wydajności zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, wprowadzenie świetlówek liniowych, wprowadzenie osprzętu do opraw oświetleniowych lamp wysokoprężnych, wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia LED (diody świetlne), poszerzenie oferty o oprawy oświetleniowe. 21st century Development of new items to production and distribution: end of GLS production according to EU directive, widening of metal halide lamps range, implementation of higher efficiency sodium lamps according to EU directives, implementation of linear fluorescent tubes, implementation of modern light sources-led, broadening of the fittings Doświadczenie, bogate zaplecze z własnym terenem i historyczna obecność na polskim rynku oświetleniowym czynią z firmy -Warszawa poważnego partnera do współpracy. Experience and long presence on polish lighting market makes -Warszawa a serious partner for cooperation. - Warszawa Spółka z o. o.

5 WLS PLUS WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS PRZEZACZEIE APPLICATIO Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów. stations. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy [W] [V] [A] Rated wattage voltage current Strumień świetlny 25 O C [lm] Luminous flux TC tubular glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor Skuteczność świetlna 25 O C [lm/w] Efficiency Wskaźnik oddawania barw [Ra] Color rendering index CRI Tempera -tura barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing (pcs) WLS TC Plus E WLS TC Plus E WLS EC Plus E WLS TC Plus E 24 1 WLS EC Plus E 24 2 WLS 1 TC Plus E 24 1 WLS 1 EC Plus E 24 2 WLS 2 TC Plus E 24 1 WLS 2 EC Plus E 24 2 WLS TC Plus E 24 1 WLS EC Plus E Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy dowolne. wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position any. WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP plus e plus TC TC EC TC EC 1 TC 1 EC 2 TC 2 EC TC EC L max Lc D max Waga [g] Weight T D max E D max Wysoka skuteczność świetlna / High efficiency max. 1 lm/w Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting Lc L max Lc Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra = 25 L max Universal Burning Position W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec. Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ WLS PLUS λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

6 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 4 Klasa efektywn. energetycznej h h h h h h h Trwałość średnia trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury Energy life temperaturture tempera- content class WLS TC Plus A WLS TC Plus A WLS EC Plus A WLS TC Plus A WLS EC Plus A WLS 1 TC Plus A WLS 1 EC Plus A WLS 2 TC Plus A WLS 2 EC Plus A WLS TC Plus A WLS EC Plus A lamp lumen maintenance factor lamp survival factor strum ienia świetlnego flu x lum ine ux WLS Plus 1 time -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego ; ; ; 1; 2 2 Trwałość użytkowa WLS (; ) W Plus - h WLS (; ) W Plus - h WLS (1; 2) W Plus - h czas temps[h] Service life WLS (; ) W Plus - h WLS (; ) W Plus - h WLS (1; 2) W Plus - h świecących lamp lampes en travail WLS Plus 1 time -współczynnik trwałości lamp Trwałość do uszkodzeń WLS (; ) W Plus - h WLS W Plus - h WLS (1; 2; ) W Plus - h 2 ; 1; 2; czas temps[h] Life till defects WLS (; ) W Plus - h WLS W Plus - h WLS (1; 2; ) W Plus - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

7 WLS WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS 5 PRZEZACZEIE APPLICATIO Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - kolejowych, lotnisk, parkingów. stations. z zewnętrznym zapłonnikiem WYKOAIE * ) z wewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO TC bańka szklana rurowa przezroczysta TC tubular glass bulb, clear EC bańka szklana elipsoidalna przezroczysta EC elliptical glass bulb, clear ED bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca ED elliptical glass bulb, diffuse lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy [A] current Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [lm] [lm/w] [Ra] Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI Temper. barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type with external ignitor *) with inside ignitor Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing WLS TC E WLS ED I * E WLS EC E WLS ED I * E WLS TC E WLS TC E 24 1 WLS 1 TC E 24 1 WLS 2 TC E 24 1 WLS TC E 24 1 Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy dowolne. wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position any. WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP WLS TC WLS ED I WLS EC WLS ED I WLS TC WLS TC WLS 1 TC WLS 2 TC WLS TC e L max Lc D max Waga [g] Weight T E Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting D max D max W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec.. Lc L max Lc L max Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra = 25 Universal Burning Position Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] WLS λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

8 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 6 Klasa efektywn. energetycznej h h h h h h h h Trwałość średnia trzonka Tempera -tura bańki Zawartość rtęci [mg] [] [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] e Average Cap Bulb Mercury Energy life temperaturture tempera- content class WLS TC A WLS ED I * A WLS EC A WLS ED I * A WLS TC A WLS TC A WLS 1 TC A WLS 2 TC A WLS TC A lamp lumen maintenance factor WLS -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego strumienia świetlnego luminous flux ; - czas time [h] WLS ( - ) W świecących lamp working lamps lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp ; - czas time [h] Trwałość użytkowa WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - 2 h Service life WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - 2 h Trwałość do uszkodzeń WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - h Life till defects WLS (; ) W EDI - h WLS W EC - h WLS (; ) W TC - h WLS (; ) W TC - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

9 WLS W WYSOKOPRĘŻA LAMPA SODOWA HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMP 7 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów. APPLICATIO Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - stations. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO With external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp TC tubular glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw barwowa trzonka Ilość lamp w opakowaniu Rys. [W] [V] [A] [lm] [lm/w] [Ra] [K] [szt.] type Rated wattage voltage current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI Color temperature WLS TC 1, E 24 1 Cap type Standard packing Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy - dowolne wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position any. WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e WLS TC L max 3 Lc 2 D max / 66 Waga [g] Weight 3 T Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings D max W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec. L c L max Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] WLS λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Ra = 25 Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

10 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 8 h h h h h h h Trwałość średnia Klasa efektywn. energetycznej trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average life Cap Bulb Mercury Energy class temperaturture tempera- content WLS TC A , lamp lumen maintenance factor lamp survival factor WLS W -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego WLS W LFS -współczynnik trwałości lamp strumienia świetlnego lum inous flux 1 czas time [h] trwałoś ci lam p working lam ps 1 czas time [h] Trwałość użytkowa WLS W TC - h Service life WLS W TC - h Trwałość do uszkodzeń WLS W TC - h Life till defects WLS W TC - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

11 WLS-D WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE o przedłużonej trwałości dwujarznikowe PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg i autostrad, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, dworców kolejowych, lotnisk, parkingów. HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS long life - double burners APPLICATIO Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area floodlighting, warehousing, industrial units, aerodromes, railway - stations. 9 WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp TC tubular glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy e lampe Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Puiss. nom. lampe et lamp wattage 25 C, rated apięcie na lampie [V] Tension de la lampe Prąd lampy [A] Courant lampe Strumień świetlny 25 O C [lm] Flux lumineux Skuteczność świetlna 25 O C [lm/w] Efficacité lumineuse Wskaźnik oddawania barw [Ra] Indice IRC barwowa [K] Température couleur trzonka e culot Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Emballage standard [pcs] WLS-D TC E WLS-D TC E 24 1 WLS-D 1 TC E 24 1 WLS-D 2 TC E 24 1 WLS-D TC E 24 1 Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy -dowolne wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position -any WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e WLS-D TC WLS-D TC WLS-D 1 TC WLS-D 2 TC WLS-D TC L max Lc D max Waga [g] Weight T Wysoka skuteczność świetlna / High efficiency till to 1 lm/w Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting D max W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition max sec. Lc L max Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ WLS-D PLUS λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Ra = 25 Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

12 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor h h h h h h h Trwałość średnia [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury life temperaturture tempera- content WLS-D TC A ,5 x 2 Klasa efektywn. energetycznej trzonka bańki Zawartość rtęci WLS-D TC A , x 2 WLS-D 1 TC A ,2 x 2 WLS-D 2 TC A , x 2 WLS-D TC A , x 2 Klasa energetyczna A+ Energy class A+ WLS -D Plus strum ienia świetlnego flu x lu m in eu x time 1 lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego ; 4 Trwałość użytkowa - WLS D W - 4 h - WLS D (; ) W - h - WLS D (1; 2) W - h Service life WLS - D W - 4 h WLS - D (; ) W - h WLS - D (1; 2) W - h ; 1; 2 czas temps [h] WLS -D Plus świecących lamp flux lumineux 1 time lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp Trwałość do uszkodzeń - WLS D W - 4 h - WLS D W - 4 h - WLS D (1; 2; ) W - h 4 1; 2; czas temps [h] Life till defects - WLS - D W - h - WLS - D W - 4 h - WLS - D (1; 2; ) W - h WLS ( -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters operating voltage Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] WLS ( -) W 1 1 Stabilizacja parametrów w czasie Stabilzation of photoelectric parameters in time Ф [lm] czas time [min.] I [A] UL [V] P [W] - Warszawa Spółka z o. o.

13 WLS WYSOKOPRĘŻE LAMPY SODOWE- ZAMIEIKI LAMP RTĘCIOWYCH HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR LAMPS- DIRECT REPLACET FOR MERCURY LAMPS (RETROFIT TYPE) 11 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów mieszkalnych, dróg, terenów rekreacyjnych i przemysłowych, parkingów. APPLICATIO Outdoor lighting - road lighting, amenity areas, car parks, area floodlighting, warehousing, industrial units. WYKOAIE z wewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with inside ignitor ED bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp ED elliptical glass bulb, diffuse lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [A] [lm] [lm / W] [Ra] current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing (pcs) WLS 1 ED E WLS 2 ED E 24 1 WLS 3 ED E 12 1 Rys. Fig. Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. Położenie pracy lampy dowolne. wattage does not include the power consumption associated facilities. Burning position -any WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e WLS 1 ED WLS 2 ED WLS 3 ED L max D max Waga [g] Weight D max L max Rys./ Fig. 1 Ra = 25 Universal Burning Position Współczynnik oddawania kolorów / Color rendering indem R a 25 Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings W przypadku chwilowego zaniku napięcia średni czas ponownego zapłonu do s. / In case of temporary current decay-average time of repeated ignition sec Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ WLS λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution y te zostały specjalnie skonstruowane jako bezpośrednie zamienniki lamp rtęciowych, bez potrzeby wymiany całych opraw. Stosowanie tych lamp przy minimalnych kosztach inwestycyjnych znacznie poprawia parametry eksploatowanej instalacji oświetleniowej. Przy zastępowaniu lamp typu LRF lampami typu WLS obowiązują następujące zasady: WLS 1W zastępuje LRF 125W WLS 2W zastępuje LRF 2W WLS 3W zastępuje LRF W Direct replacement for corresponding Mercury (LRF) lamps they were developed to upgrade existing mercury installations to higher lighting levels. Instant energy saving in existing mercury installations: WLS 1W replaces LRF 125W WLS 2W replaces LRF 2W WLS 3W replaces LRF W - Warszawa Spółka z o. o.

14 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 12 h h h h h h h Trwałość średnia Klasa efektywn. energetycznej trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury Energy class life temperature temperat content ure WLS 1 ED A WLS 2 ED A WLS 3 ED A WLS - replacement lamp lumen maintenance factor WLS - replacement lamp survival factor WLS -zamienniki (1; 2; 3) W -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego strum ienia świetlnego lum inous flux 1 czas time [h] WLS - zamienniki (1, 2; 3) W LFS -współczynnik trwałości lamp trwałoś c i lam p working lam ps 1 2 czas time [h] Trwałość użytkowa h Service life - h Trwałość do uszkodzeń - h Life till defects - h WLS (1-3) W zamiennik Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating v oltage 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] WLS (1-3) W zamiennik Stabilizacja parametrów w czasie 1 Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

15 MHL kwarc WYSOKOPRĘŻE LAMPY METALOHALOGEKOWE METAL HALIDE LAMPS 13 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego parków, terenów mieszkalnych, rekreacyjnych, iluminacji obiektów zabytkowych, terenów przemysłowych oraz stacji benzynowych. Do oświetlenia wewnętrznego centrów handlowych, wystaw, obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych i innych. APPLICATIO Outdoor lighting - amenity areas, parks, recreation areas, illumination of architectonical buildings, industrial areas, petrol stations. Indoor lighting - trade centers, shop windows, public areas sport halls and others. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta EC bańka szklana elipsoidalna przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp TC tubular glass bulb, clear EC elliptical glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw barwowa trzonka Ilość lamp w opakowaniu Rys. type [W] Rated wattage Technologia kwarcowa [V] voltage [A] current [lm] Luminous flux [lm/w] Efficiency [Ra] Color rendering index CRI [K] [szt.] Color temperature Cap type Standard Fig. packing (pcs) Quartz technology MHL EC / / 6 E MHL EC / / 6 E MHL 1 EC / / 6 E MHL 1 TC / / 6 E27/E 28 1 MHL 2 TC / / 6 E 24 1 MHL TC / 6 E 24 1 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. wattage does not include the power consumption associated facilities WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] e MHL EC quartz MHL EC quartz MHL 1 EC quartz MHL 1 TC quartz MHL 2 TC quartz MHL TC quartz L max Lc D max Waga [g] Weight T D max E D max Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings Lc L max Lc L max Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] MHL quartz λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra > Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

16 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 14 e Energy class Technologia kwarcowa h [] h [] h [] h [] h [] h [] h [] h [] Trwałość średnia [h] Average life Klasa efektywn. energetycznej trzonka [ C] Cap temperature bańki [ C] Bulb temperature Zawartość rtęci [mg] Mercury content Quartz technology MHL EC A MHL EC A MHL 1 EC A MHL 2 TC A MHL TC A MHL (-) W quartz MHL ( -) W kwarc strum ienia ś wietlnego lum inous flux lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego czas time [h] MHL (-) W quartz MHL ( -) W kwarc świecących lamp working lamps lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp czas time [h] Trwałość użytkowa - h Service life - h Trwałość do uszkodzeń - h Life till defects - h MHL (-) W quartz MHL (-1) W quartz MHL ( -) W kwarc Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] czas time [min.] MHL DE, G (;1 W kwarc Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectrc parametrs on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] - Warszawa Spółka z o. o.

17 MHL CDM WYSOKOPRĘŻE LAMPY METALOHALOGEKOWE METAL HALIDE LAMPS 15 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego parków, terenów mieszkalnych, rekreacyjnych, iluminacji obiektów zabytkowych, terenów przemysłowych oraz stacji benzynowych. Do oświetlenia wewnętrznego centrów handlowych, wystaw, obiektów użyteczności publicznej, hal sportowych i innych. APPLICATIO Outdoor lighting - amenity areas, parks, recreation areas, illumination of architectonical buildings, industrial areas, petrol stations Indoor lighting - trade centers, shop windows, public areas, sport halls and others. WYKOAIE z zewnętrznym zapłonnikiem EXECUTIO with external ignitor TC bańka szklana rurowa przezroczysta TC tubular glass bulb, clear EC bańka szklana elipsoidalna przezroczysta współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp EC elliptical glass bulb, clear lamp lumen maintenance factor lamp survival factor lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage Technologia ceramiczna CDM apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy [A] current Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [lm] [lm/w] [Ra] Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Ilość lamp w opakowaniu Rys. [szt.] Cap type Standard Fig. packing (pcs) Ceramic technology CDM MHL TC / EC / 6 86 / / E /2 MHL 1 EC / 1 87 / / E MHL 1 TC 1 1. / 1 87 / / E 24 1 MHL 2 TC / 2 92 / 94 / E 24 1 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie. wattage does not include the power consumption associated facilities WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] e MHL TC E27 CDM MHL EC E27 CDM MHL 1 EC E27 CDM MHL 1 TC E CDM MHL 2 TC E CDM L max Lc D max Waga [g] Weight T D max Lc L max E D max Lc L max Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fittings Φ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] λ MHL CDM λ [ nm ] Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 Ra > Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy/ Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

18 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 16 bańki h h h h h h h h Trwałość średnia trzonka bańki Zawartość rtęci e Bulb type [] Technologia ceramiczna CDM [] [] [] [] [] [] [] [h] Average life [ C] Cap Tempera -ture [ C] Bulb tempera -ture [mg] Mercury content Ceramic technology CDM MHL TC / EC T / E MHL 1 EC E MHL 1 TC T MHL 2 TC T Klasa energetyczna A Energy class A MHL CDM ( -2) W strumienia świetlnego flux lumine 1 lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego 1;2 czas time [h] MHL CDM ( -2) W trwałości lamp lampes en travail 1 time lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp 1;2 czas temps [h] Trwałość użytkowa MHL CDM W MHL CDM (1-2) W - h - h Service life MHL CDM W - h MHL CDM (1-2) W - h Trwałość do uszkodzeń MHL CDM W - h MHL CDM (1-2) W - h Life till defects MHL CDM W - h MHL CDM (1-2) W - h MHL ( -2) W CDM Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectrc parametrs on operating voltage 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] MHL ( -2) W CDM Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization photoelectric parameters in time 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] czas time [min.] - Warszawa Spółka z o. o.

19 MHL DE; G WYSOKOPRĘŻE LAMPY METALOHALOGEKOWE TYPU DE i G PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego terenów przemysłowych oraz stacji benzynowych. Do oświetlenia wewnętrznego centrów handlowych, wystaw, zbiorów muzealnych i innych. METAL HALIDE LAMPS TYPE DE and G APPLICATIO iluminacji obiektów zabytkowych, Outdoor lighting - illumination of architectonical buildings, industrial areas, petrol stations. Indoor lighting - trade centers, shop windows, museum collections and others. 17 lampy type Technologia kwarcowa Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy [A] current Strumień świetlny 25 O C [lm] Luminous flux Skuteczność świetlna 25 O C [lm/w] Efficiency Wskaźnik oddawania barw [Ra] Color rendering index CRI Temper. barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu Rys. [szt.] Standard Fig. packing (pcs) Quartz technology MHL DE K RX7s 1 MHL DE K RX7s 1 MHL DE K6, RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 MHL DE 1 K6, RX7s 1 Technologia ceramiczna CDM Ceramic technology CDM MHL DE K RX7s 1 MHL DE K RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 MHL DE 1 K RX7s 1 Technologia kwarcowa Quartz technology MHL G K G12 2 MHL G K G12 2 MHL G K6, G12 2 MHL G 1 K G12 2 MHL G 1 K G12 2 MHL G 1 K6, G12 2 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie Położenie pracy MHL DE - hor.± 15 o. Położenie pracy MHL G12 - dowolne wattage does not include the power consumption associated facilities Burning position MHL DE - hor.± 15 o. Burning position MHL G12 - any WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e MHL DE quartz MHL 1 DE quartz MHL DE CMD MHL 1 DE CMD MHL G quartz MHL G 1 quartz L 114,2 132, 114,2 132, 99±1 1±1 D max ±,5 23±,5 Waga [g] Weight Długa trwałość eksploatacji / Long life y wymagają odpowiedniej oprawy / s demand suitable fitting D max D max G12 Rx7s Rys./ Fig. 1 Rys./ Fig. 2 L L Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] MHL DE; G quartz λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution DE G Φ λ [ µw / m 2 X 5 nm X lux ] Ra > MHL DE; G CDM λ [ nm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution Ra > 45 O Universal burning position - Warszawa Spółka z o. o.

20 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 18 e Energy class h [] h [] h [] h [] h [] h [] h [] Trwałość średnia [h] Average life Klasa efektywn. energetycznej trzonka [ C] Cap temperature bańki [ C] Bulb temperature Zawartość rtęci [mg] Mercury content Technologia kwarcowa Quartz technology MHL DE K3 A MHL DE K4 A MHL DE K6,5 A MHL DE 1 K3 A MHL DE 1 K4 A MHL DE 1 K6,5 A Technologia ceramiczna CDM Ceramic technology CDM MHL DE K3 A MHL DE K4 A MHL DE 1 K3 A MHL DE 1 K4 A Technologia kwarcowa Quartz technology MHL G K3 A MHL G K4 A MHL G K6,5 A MHL G 1 K3 A MHL G 1 K4 A MHL G 1 K6,5 A MHL DE, G (-1) W quartz strumienia świetlnego MHL DE, G (; 1) W kwarc -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego luminous flux MHL DE, G CDM (;1) W strumienia świetlnego luminous flux lamp lumen maintenance factor lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego czas time [h] czas time [h] MHL DE, G (-1) W quartz lamp survival factor MHL DE, G ( -1) W kwarc -współczynnik trwałości lamp świecących lamp working lamps czas time [h] lamp survival factor MHL DE, G CDM (; 1) W -współczynnik trwałości lamp trwałości lamp working lamps czas time [h] MHL DE, G (; 1) W Stabilizacja parametrów w czasie Ф [lm] I [A] Stabilization of photoelectric parameters in time UL [V] P [W] czas time [min.] MHL DE, G (;1 W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectrc parametrs on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] - Warszawa Spółka z o. o.

21 LRF WYSOKOPRĘŻE LAMPY RTĘCIOWE HIGH PRESSURE MERCURY VAPOUR LAMPS 19 PRZEZACZEIE Do oświetlenia zewnętrznego ulic, placów, terenów przemysłowych, parkingów, terenów kolejowych, składowisk, terenów sportowych. Do oświetlenia wewnętrznego hal przemysłowych, hal sportowych i innych obiektów, w których nie wymaga się bardzo dobrego oddawania barw przedmiotów oświetlanych. APPLICATIO Outdoor lighting streets, squares, industrial grounds, car parks, railway stations. Indoor lighting sport and industrial halls industrial halls, sport halls etc., where good color rendering is not required. lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [A] [lm] [lm/w] [Ra] current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard Parking (pcs) LRF W E27 35 LRF 125 W E27 35 LRFS 125 W E27 35 LRF 2 W E 24 LRF W E 12 LRF W E 12 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie wattage does not include the power consumption associated facilities WYMIARY [mm] DIMESIOS [mm] TYP e LRF W LRF 125W LRF 2 W LRF W LRF W L max D max Waga [g] Weight D max owa lampa do zastosowań wewnątrz obiektów i na zewnątrz / ical lamp for outdoor and indoor lighting aturalna biała barwa światła / atural white light Długa trwałość / Long life Dowolna pozycja pracy / Any burning position Odporna na spadki napięcia w sieci / Resistant to voltage drop in grid ie wymaga układu zapłonowego / Ignitor not required L max Φ λ [ µw / 5nm x lm ] Rys./ Fig. 1 λ [ mm ] Ra > Universal Burning Position Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution - Warszawa Spółka z o. o.

22 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor h h h h h h h h Trwałość średnia Klasa efektywn. energetycznej trzonka Tempera -tura bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average life Cap Bulb Mercury Energy temperature temperature content class LRF W B LRF 125 W B LRF 2 W B LRF W B LRF W B LRF ( -) W s trum ienia ś wietlnego lum inous flux lamp lumen maintenance factor -współczynnik utrzymania strumienia świetlnego ; 125 2; czas time [h] LRF ( -) W ś w iecąc y c h lam p w ork ing lam ps lamp survival factor LFS -współczynnik trwałości lamp ; 125 2; czas time [h] Trwałość użytkowa LRF (; 125) W - h LRF (2; ) W - h Service life LRF (; 125) W - h LRF (2; ) W - h Trwałość do uszkodzeń LRF (; 125)W - h LRF (2; )W - h Life till defects LRF (; 125)W - h LRF (2; )W - h LRF -) W Zależność parametrów od napięcia Dependence of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] LRF ( -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] czas [min.] I [A] UL [V] P [W] - Warszawa Spółka z o. o.

23 MIX F WYSOKOPRĘŻE LAMPY RTĘCIOWO- ŻAROWE BLEDED LIGHT LAMPS PRZEZACZEIE APPLICATIO Do oświetlenia zewnętrznego ulic, ciągów pieszych, parków Outdoor lighting pedestrian zones, parks and gardens, parkings. i ogrodów, parkingów. Do oświetlania wewnętrznego hal wystawowych, sportowych, domów towarowych, budynków i obejść gospodarczych, do Indoor lighting - exhibition halls, sport halls, markets, breeding buildings, green houses. naświetlania w hodowli i przy uprawach szklarniowych. y te pozwalają na prostą modernizację istniejącego Blended light lamps do not require any control gear and they are oświetlenia żarowego. replacement for incandescent lamps with better efficiency. 21 WYKOAIE ED bańka szklana elipsoidalna rozpraszająca EXECUTIO ED elliptical glass bulb, diffuse lampy type Znamionowa i nominalna moc lampy 25 O C [W] Rated wattage apięcie na lampie [V] voltage Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw [A] [lm] [lm/w] [Ra] current Luminous flux Efficiency Color rendering index CRI barwowa [K] Color temperature trzonka Cap type Ilość lamp w opakowaniu [szt.] Standard packing MIX F 1 W E27 / B22 35 MIX F 2 W E27 / E 24 MIX F W E 12 WYMIARY [mm] TYP e DIMESIOS [mm] Mix F 1 W Mix F 2 W Mix F W L max D max Waga [g] Weight D max owa lampa do zastosowań wewnątrz obiektów i na zewnątrz / ical lamp for outdoor and indoor lighting aturalna biała barwa światła / atural white light Długa trwałość / Long life ie wymaga statecznika i układu zapłonowego / o ballast and ignitor required Współczynnik oddawania kolorów / Color rendering index - Ra 52 L max Φ λ [ µw / 5nm x lm ] λ [ mm ] Widmo promieniowania lampy / Spectral energy distribution Rys./ Fig. 1 Ra > 52 Mix F 1 W O 45 O Mix F (2; ) W - Warszawa Spółka z o. o.

24 współczynnik zachowania strumienia świetlnego współczynnik trwałości lamp lamp lumen maintenance factor lamp survival factor 22 h h h h h h h h Trwałość średnia trzonka bańki Zawartość rtęci [] [] [] [] [] [] [] [] [h] [ C] [ C] [mg] e Average Cap Bulb Mercury life temperaturture tempera- content MIX F 1 W MIX F 2 W MIX F W Klasa energetyczna C Energy class C lamp lumen maintenance factor MIX F (1; 2; ) -współczynnik utrzymania strumienia strum ienia ś wietlnego lum inous flux świetlnego czas time [h] MIX F (1; 2; ) W ś wiecących lam p lum inous flux lamp survival factor -współczynnik trwałości lamp czas time [h] Trwałość użytkowa h Service life h Trwałość do uszkodzeń h Life till defects h MIX F (1 -) W Stabilizacja parametrów w czasie Stabilization of photoelectric parameters in time Ф [lm] czas time [min.] I [A] P [W] MIX F (1 -) W Zależność parametrów od napięcia Dependance of photoelectric parameters on operating voltage 1 1 Ф [lm] I [A] UL [V] P [W] U [V] - Warszawa Spółka z o. o.

25 IR-1 PROMIEIKI PODCZERWIEI IFRARED HEAT LAMPS 23 PRZEZACZEIE W hodowli drobiu, prosiąt, szczeniaków, domowe terrarium, w weterynarii W procesach suszenia w przemyśle i rolnictwie. APPLICATIO Animal and poultry breeding, home terrariums, veterinary. Drying processes in industry and agriculture Moc [ W ] apięcie zasilania [ V ] Kopuła bańki Szkło trzonka Ilość lamp w opak. [ szt. ] Położenie pracy e Rated wattage voltage Copula of bulb Glass Cap Standard packing (pcs) Burning position IR W Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any IR-1 1 W 1 2 Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any IR W Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any IR-1 2 W 2 2 Przezroczysta Szkło miękkie clear Soft glass E27 24 dowolny / any D max Rys./ Fig. 1 L max Promienniki podczerwieni z odbłyśnikiem aluminiowym, przezroczyste. Ogrzewanie promiennikami podczerwieni stwarza komfort cieplny podobny do tego, jaki daje słońce. Ciepło imitujące promieniowanie słoneczne jest całkowicie bezpieczne. Dzięki promieniowaniu, a nie konwekcji (jak w klasycznej metodzie ogrzewania) promienniki ogrzewają tylko te miejsca, które chcemy ogrzać. Wyposażone są one w odbłyśnik, co zapewnia koncentrację energii cieplnej w pożądanym kierunku, a maksymalną skuteczność grzania uzyskuje się bezpośrednio po załączeniu napięcia Incandescent aluminum coated lamps with a bulb clear in the top. Heating with infrared heat lamps creates thermal comfort like the sun. Such heating imitating sun rays is absolutely safe. Due to fact that heat lamps produce radiation instead of convection (like in classic heating methods) they heat only places we want to heat. They have a reflector which guarantees concentration of heat energy in required direction. Maximum heat efficiency is reached directly after switching on. WYMIARY [mm] / DIMESIOS [mm] TYP IR-1 e (125; 1; 175; 2) W L max 1 D max 125 Waga [g] Weight 5 Promienniki podczerwieni należą do grupy tradycyjnych żarówek, znanych od przeszło lat, znajdują się również w profilu produkcyjnym firmy -Warszawa spółka z o.o. Zasada działania tej grupy wyrobów polega na wytwarzaniu światła poprzez podgrzanie skrętki wolframowej do momentu żarzenia. Podgrzanie jest skutkiem przepływu prądu elektrycznego przez skrętkę. W przypadku promienników podczerwieni zastosowano ponadto specjalny odbłyśnik (reflektor). Zużywają one mniej energii przy stałej emisji ciepła, a więc są znacznie bardziej wydajne w stosunku do zwykłych żarówek jako jednoczesne źródło ciepła i światła. Infrared heat lamps and high-wattage GLS lamps produced for more than years are also in production program of -Warszawa. In a/m light sources light is produced by heating tungsten filament till it incandesces. Heating is a result of passing current by filament. In IR-lamps special reflector is used. They use energy less at constant heat emission. Infrared heat lamps are sources of both, light and heat, much more efficient than standard GLS lamps. - Warszawa Spółka z o. o.

26 LFS LAMPY FLUORESCECYJE ŚWIETLÓWKI LIIOWE T8 FLUORESCET LAMPS FLUORESCET TUBES T8 PRZEZACZEIE APPLICATIO o oświetlenia wewnętrznego mieszkań, lokali użyteczności publicznej, Indoor lighting flats, industry and sport facilities etc., hal przemysłowych, hal sportowych i innych obiektów. W zależności od barwy zaleca się stosowanie świetlówek w obiektach: Depending on color lamps can be used in following objects: K i K ciepłobiała w mieszkaniach, restauracjach, hotelach, salach konferencyjnych. K and K warm-white - in flats, restaurants, hotels, conference rooms K biała w biurach, szkołach, sklepach, halach sportowych, obiektach przemysłowych, salach wykładowych K white in offices, schools, shops, sport halls, industry facilities, classrooms 6K dzienna głównie do celów ekspozycyjnych oraz w obiektach przemysłowych. 6K daylight - mainly for exhibition purposes and in industry halls 24 lampy Znamionowa moc lampy 25 O C apięcie na lampie Prąd lampy Strumień świetlny 25 O C Skuteczność świetlna 25 O C Wskaźnik oddawania barw barwowa trzonka Ilość lamp w opakowaniu [W] [V] [A] [lm] [lm/w] [Ra] [K] [szt.] Color Standard Efficiency Color type Rated wattage Luminous flux rendering Cap type packing voltage current temperature index CRI (pcs) LFS 18 W / 8 Super G13 25 LFS 18 W / 8 Super G13 25 LFS 18 W / 865 Super G13 25 LFS 36 W / 8 Super G13 25 LFS 36 W / 8 Super G13 25 LFS 36 W / 865 Super G13 25 Podana moc lampy nie uwzględnia poboru mocy urządzeń towarzyszących w oprawie Oddawanie barw w zależności od współczynnika Ra źródła światła. wattage does not include the power consumption associated facilities. Color rendering, depending on the ratio of the light source CRI. Ra - współczynnik oddawania barw Idealne Bardzo dobre Dobre Umiarkowane Słabe Wizualne postrzeganie barwy światła K K colour rendiring index Perfect Very good Good Sufficient Unsufficient Visual perception of light colors 6K G13 PO LAM P LFS 18 W / 8 ZM D max barwowa (K) Stopień oddawania kolorów (Ra > ) L max Color temperature (K) Color rendering index (CRI ) WYMIARY DIMESIOS e LF 18 W LF 36 W L max 5 D max Waga [g] Weight [g] 88 1 y fluorescencyjne (świetlówki) charakteryzują się takimi cechami jak: Fluorescent lamps are characterized by such features as: Doskonałe wykorzystanie energii elektrycznej (energooszczędne źródła światła) Perfect use of electric energy (energy saving source of light) Bardzo dobra wierność oddawania kolorów / Very good color rendering Różnorodność barw światła od ciepłobiałej do światła dziennego Wide variety of light (from warm white to day light) Φ λ [ µw / 5n m x lm ] LFS WARM WHITE K Φ λ [ µw / 5n m x l m ] LFS WHITE K Φ λ [ µw / 5n m x l m ] LFS DAYLIGHT 6K λ [ nm ] Widmo promieniowania świetlówki ciepłobiałej (K) Spectral energy distribution-warm white λ [ nm ] Widmo promieniowania świetlówki białej (K) Spectral energy distribution-white λ [ nm ] Widmo promieniowania świetlówki dziennej (6K) Spectral energy distribution-daylight - Warszawa Spółka z o. o.

POLAMP - Warszawa POLAMP. www.polamp.pl MHL (150, 250, 400) W WLS (70, 100, 110, 150) W WLS (210, 250, 330, 400) W CFL (9, 11, 13, 15, 18...

POLAMP - Warszawa POLAMP. www.polamp.pl MHL (150, 250, 400) W WLS (70, 100, 110, 150) W WLS (210, 250, 330, 400) W CFL (9, 11, 13, 15, 18... LF LF S (18, 36) W LRF (125, 2, ) W LRF MHL (1, 2, ) W MHL MIX (1, 2, ) W WLS (,, 11, 1) W WLS (21, 2, 33, ) W WLS IR (125, 1, 175, 2) W CFL (9, 11, 13, 15, 18...) W CFL 2U 3U Spiral - Warszawa BIURO HADLU

Bardziej szczegółowo

P.P.H. POLAMP-Warszawa Sp. z o.o. tel./fax +48 22 722 41 34 www.polamp.pl e-mail: export@polamp.pl. P.P.H. POLAMP-Warszawa Sp. z o.o.

P.P.H. POLAMP-Warszawa Sp. z o.o. tel./fax +48 22 722 41 34 www.polamp.pl e-mail: export@polamp.pl. P.P.H. POLAMP-Warszawa Sp. z o.o. BIURO HANDLU TRADE OFFICE P.P.H. -Warszawa Sp. z o.o. 5-8 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165 tel. +48 22 722 41 35, tel./fax +48 22 722 16 92 e-mail: handel@polamp.pl DZIAŁ EKSPORTU EXPORT DIVISION P.P.H.

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Korzystaj z szerokiej gamy oświetlenia Philips!

Korzystaj z szerokiej gamy oświetlenia Philips! Korzystaj z szerokiej gamy oświetlenia Philips! Lampy wyładowcze Kształt świeczki Liniowe źródła światła Reflektory GU10 Kształt tradycyjnej żarówki Reflektory 111 MASTER LEDbulb Wysoka trwałość Wysoka

Bardziej szczegółowo

Świetlówka zapewniająca bezpieczeństwo w razie rozbicia

Świetlówka zapewniająca bezpieczeństwo w razie rozbicia Świetlówka zapewniająca bezpieczeństwo w razie rozbicia MASTER TL-D Secura Ta świetlówka TL-D została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

LED Lamp 6W MR16. A New Experience in Light

LED Lamp 6W MR16. A New Experience in Light LED Lamp 6W MR16 Żarówka LED MR16 bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, które pozwalają na uzyskanie dużej ilości światła przy małym poborze Znajduje szerokie zastosowanie w oświetleniu sklepów, gablot

Bardziej szczegółowo

120 4 W/827 GU10. Karta katalogowa produktu. LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16. Obszar zastosowań. Korzyści ze stosowania produktu

120 4 W/827 GU10. Karta katalogowa produktu. LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16. Obszar zastosowań. Korzyści ze stosowania produktu 120 4 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań Oświetlenie kierunkowe akcentujące Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe Butiki i sale konferencyjne Oświetlenie kierunkowe

Bardziej szczegółowo

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light LED Lamp 3W MR16 Żarówka LED MR16 bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, które pozwalają na uzyskanie dużej ilości światła przy małym poborze Znajduje szerokie zastosowanie w oświetleniu sklepów, gablot

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" ul. 1 Maja 11/13, 40-224 Katowice CENNIK PRODUKTÓW 14.11.2011

FABRYKA ŻARÓWEK HELIOS ul. 1 Maja 11/13, 40-224 Katowice CENNIK PRODUKTÓW 14.11.2011 CENNIK PRODUKTÓW 14.11.2011 ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE Świetlówki kompaktowe z wymiennym trzonkiem i/lub zestawem m 2048 5907758820483 11 48szt 230 E14 2700 2049 5907758820490 15 35szt 2044 5907758820445 18

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne KONFERENCJA Kraków, HOTEL QUBUS, 27-2828 września 2010 Jacek Piotrowski www.swiatloprojekt.pl Dyrektywa 2002/91/CE

Bardziej szczegółowo

energy saving technology

energy saving technology energy saving technology * (RA) * współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o mniejszym niż 8 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia w Europie Oświetlenie

Zielone Zamówienia w Europie Oświetlenie Zielone Zamówienia w Europie Oświetlenie Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Tło techniczne Definicje Żarówki - bańki szklane z żarnikiem lub rury będące elementem urządzenia oświetleniowego

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" ul. 1 Maja 11/13, 40-224 Katowice CENNIK PRODUKTÓW 20.06.2012

FABRYKA ŻARÓWEK HELIOS ul. 1 Maja 11/13, 40-224 Katowice CENNIK PRODUKTÓW 20.06.2012 CENNIK PRODUKTÓW 20.06.2012 1 ŚWIETLÓWKI KOMPAKTOWE Świetlówki kompaktowe z wymiennym trzonkiem i/lub zestawem m CFL-2048 5907758820483 11 48szt 230 E14 2700 CFL-2049 5907758820490 15 35szt CFL-2044 5907758820445

Bardziej szczegółowo

PARATHOM PAR16 50 36 ADV 5.5 W/827 GU10

PARATHOM PAR16 50 36 ADV 5.5 W/827 GU10 PARATHOM PAR16 50 36 ADV 5.5 W/827 GU10 PARATHOM advanced PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Szafki do ekspozycji

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za HQL/LRF 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za HQL/LRF 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

Lumvee. katalog produktów

Lumvee. katalog produktów Lumvee katalog produktów Rozświetlamy przyszłość Nadmierne zużycie energii elektrycznej to problem, który dotyczy ludzi na całym świecie. Pozyskiwanie elektryczności w ciągle jeszcze niesie za sobą liczne

Bardziej szczegółowo

Product Line 035A Nowa rodzina źródeł światła

Product Line 035A Nowa rodzina źródeł światła Product Line 035A 2011 QUARE Nowa rodzina źródeł światła QUARE Czas na zmiany czas na LED Źródła światła zbudowane w oparciu o technikę diod świecących LED to obecnie najnowocześniejszy i najbardziej energooszczędny

Bardziej szczegółowo

-lampy magazynowe LED. -lampy uliczne LED. -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED

-lampy magazynowe LED. -lampy uliczne LED. -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED -lampy magazynowe LED -lampy uliczne LED -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED Nazwa modelu Producent Pobór energii Zamiennik HPS Strumień świetlny Certyfikaty Gwarancja Lampa uliczna LED

Bardziej szczegółowo

KATALOG OŚWIETLENIA PRZEMYSŁOWEGO

KATALOG OŚWIETLENIA PRZEMYSŁOWEGO 1 KATALOG OŚWIETLENIA PRZEMYSŁOWEGO 2 Spis Treści Opis firmy.. 3 1. Oświetlenie przemysłowe.. 4 1.1 Lampa przemysłowa LED dużej mocy 20x4... 6 1.2 Lampa przemysłowa LED dużej mocy 30X4 7 1.3 Lampa przemysłowa

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Zastosowania domowe _ Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych

Bardziej szczegółowo

Office. Retail TM XO. Office. Office. Healthcare. Retail. Retail. Museum. Education. Education. Healthcare. Healthcare. Museum. Museum.

Office. Retail TM XO. Office. Office. Healthcare. Retail. Retail. Museum. Education. Education. Healthcare. Healthcare. Museum. Museum. GE Lighting Office Retail Lucalox XO Office Education Retail Healthcare Wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności Tubularna przezroczysta lampa LucaloxEducation TM XO Museum Office W, W, W,

Bardziej szczegółowo

Katalog Lamp LED 2014/2015

Katalog Lamp LED 2014/2015 Katalog Lamp LED 2014/2015 Spis treści Światło jest naszą pasją Wstęp...02...03 Planowanie współpracy...04 Produkty Lampy LED Przemysłowe... 05 ETH-Series...06 ETF-Series...07 ET-H-Series...08 Lampy LED

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne źródła światła

Energooszczędne źródła światła Energooszczędne źródła światła Data wprowadzenia: 02.07.2015 r. Nowoczesne źródła światła, których konstrukcja oparta jest na najnowszych technologiach, zapewniają komfortowe oświetlenie, długotrwałą eksploatację

Bardziej szczegółowo

Lucalox XO Superlife Wysokoprężne lampy sodowe

Lucalox XO Superlife Wysokoprężne lampy sodowe GE Lighting Lucalox XO Superlife Wysokoprężne lampy sodowe Tubularne przeźroczyste 70 W, 100 W, 150 W, 250 W i 400 W Eliptyczne dyfuzyjne 70 W i 100 W Informacje o produkcie Lampy Lucalox XO Superlife

Bardziej szczegółowo

Oferta na bezpłatną wymianę oświetlenia ulicznego

Oferta na bezpłatną wymianę oświetlenia ulicznego Oferta na bezpłatną wymianę oświetlenia ulicznego Uprzejmie informujemy, że projekt ustawy o efektywności energetycznej, mający na celu implementację Dyrektywy WE z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie efektywności

Bardziej szczegółowo

Na źródła światła LED. Oprawy rastrowe do źródeł światła. Made in Poland. LEDline T8. Product Line 034 2011

Na źródła światła LED. Oprawy rastrowe do źródeł światła. Made in Poland. LEDline T8. Product Line 034 2011 Product Line 034 2011 RASTRA LED 10 Oprawy rastrowe do źródeł światła LEDline T8 10 lat gwarancji Na źródła światła LED Made in Poland RASTRA LED + LEDline T8 Nowa miara oszczędnego oświetlenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Źródła światła. Philips Lighting Poland sp. z o.o. Czerwiec 2015

NOWOŚCI Źródła światła. Philips Lighting Poland sp. z o.o. Czerwiec 2015 NWŚCI Źródła światła Philips Lighting Poland sp. z o.o. Czerwiec 2015 LEDspot M DimTone 4-35W 2700-2200 Profesjonalny reflektor GU10 do najbardziej Bezpośredni zamiennik 35W reflektora halogenowego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie wewnętrzne Wobecnych czasach oszczędność energii nie jest tylko modą lecz obowiązkiem wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na jej zużycie. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak

Bardziej szczegółowo

L E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl

L E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl T w o j a F i r m a w ś w i e t l e p r z y s z ł o ś c i Oświetlenie przemysłowe L E D Energooszczędna przyszłość Twojej firmy w w w. piniu.pl Rozświetlimy Twój biznes światłem przyszłości Spodziewaj

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkości charakteryzujące elektryczne źródło światła: moc P [W] napięcie

Bardziej szczegółowo

LEDstar narrow T8 źródła światła LED o kierunkowym rozsyle światła

LEDstar narrow T8 źródła światła LED o kierunkowym rozsyle światła LEDstar narrow T8 LEDstar narrow T8 źródła światła LED o kierunkowym rozsyle światła LEDstar narrow T8 to liniowe źródła LED o wąskim kącie rozsyłu światła, uzyskanym dzięki zastosowaniu transparentnego

Bardziej szczegółowo

TBM TELEKOM Sp. z o.o.

TBM TELEKOM Sp. z o.o. TBM TELEKOM Sp. z o.o. Postęp w dziedzinie technologii LED otworzył drzwi nowym koncepcjom oświetleniowym. Nastąpił znaczny wzrost jakości diod świecących LED, co umożliwiło podniesienie efektywności całego

Bardziej szczegółowo

MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit

MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit Wiosna 2012 Philips Lighting Poland S.A. MJ Nowość MASTER LED bulb D 17-75W 17W MASTER LEDbulb, zamiennik 75W żarówki Ciepłobiała barwa światła (2700K) Możliwość

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów szybkorotujących. Źródła światła MARZEC 2016

Przegląd produktów szybkorotujących. Źródła światła MARZEC 2016 Przegląd produktów szybkorotujących Źródła światła MARZEC 2016 Portfolio produktów szybkorotujących Źródła światła Nazwa EAN 1 CorePro LEDbulb 6-40W E27 827 8718291763956 2 CorePro luster ND 6-40W E14

Bardziej szczegółowo

ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE

ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE Świetlówki LED LED bulbs ekonomiczne przyjazne łatwe w obsłudze Październik 2012 October 2012 ENERGY SAVING EYE-fRIENdlY EASY TO USE Czym jest Leduro? hat is Leduro? Najnowsza technologia LED Świetlówki

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. Źródła światła LIGHT SOURCES LICHTQUELLE. www.bemko.eu 73

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA. Źródła światła LIGHT SOURCES LICHTQUELLE. www.bemko.eu 73 Źródła światła LIGHT SOURCES LICHTQUELLE www.bemko.eu 73 JC ŻARNIK HALOGENOWY 12V HALOGEN LIGHTING SOURCES 12V HALOGENGLÜHLAMPE 12V JCG4-10 JCG635-20 żarnik zasilany 12VAC (zasilacz halogenowy) do montażu

Bardziej szczegółowo

LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES

LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES MX 105 LED Indeks Strumień świetlny Statecznik Moc Barwa CRI 0098.800/827 800 lm EVG 11 W 2700 K 80 Ra 0098.800/830 800 lm EVG 11 W 3000 K 80 Ra 0098.850/840

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. nowoczesne energooszczędne technologie i wprowadzać na rynek urządzenia mające na celu obniŝenie zuŝycia energii.

INFORMACJE OGÓLNE. nowoczesne energooszczędne technologie i wprowadzać na rynek urządzenia mające na celu obniŝenie zuŝycia energii. INFORMACJE OGÓLNE Firma BLIX POWER POLAND sp. z o.o. powstała by wdraŝać nowoczesne energooszczędne technologie i wprowadzać na rynek urządzenia mające na celu obniŝenie zuŝycia energii. BLIX POWER POLAND

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

wolne od światła ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego

wolne od światła ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego Lampy LED to nowe energooszczędne produkty, które wykorzystują diody LED jako źródło światła. Nasze lampy mogą być bezpośrednio podłączone do sieci wysokiego napięcia o mocy 85-264VAC. Mogą jednak być

Bardziej szczegółowo

ECOLINE-S. Źródła światła LED, punktowe

ECOLINE-S. Źródła światła LED, punktowe ECOLINE-S Źródła światła LED, punktowe Seria źródeł światła ECOLINE-S z diodami świecącymi LED, o kształcie i rozmiarach klasycznych żarówek, to wyjątkowo wo energooszczędna alternatywa dla tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Katalog Źródeł Światła

Katalog Źródeł Światła 2015 Katalog Źródeł Światła Beghelli SPA zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, parametrów i rysunków zawartych w tym katalogu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Spis treści ŹRÓDŁA LED ANTI BLACK-OUT

Bardziej szczegółowo

Zalety oświetlenia LED. Oświetlenie LED

Zalety oświetlenia LED. Oświetlenie LED Oświetlenie LED Zalety oświetlenia LED Kompaktowa konstrukcja diody LED, wysoka wydajność i optymalne możliwości projektowania systemów oświetlenowych / This is Why /Właśnie dlatego firma Sharp oferuje

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR16 50 36 5 W/827 GU10

LED STAR PAR16 50 36 5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 50 36 5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Zastosowania domowe _ Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie w przemyśle w kontekście energooszczędności

Oświetlenie w przemyśle w kontekście energooszczędności Oświetlenie w przemyśle w kontekście energooszczędności Krzysztof Rajecki, Krzysztof Zaremba Katedra Optoelektroniki i Techniki Świetlnej, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka Streszczenie: Wzrost

Bardziej szczegółowo

MITRA LED 480. Oprawa przemysłowa z diodami świecącymi LED

MITRA LED 480. Oprawa przemysłowa z diodami świecącymi LED Oprawa przemysłowa z diodami świecącymi LED Product Line 036 2011 MITRA LED Nowoczesne oświetlenie dla przemysłu jest oprawą do oświetlania wnętrz przemysłowych, o sprawdzonych, niezawodnych rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Lichtstrom / Luminous ux

Lichtstrom / Luminous ux HED LED 19W 3kK CRI90+ 40 Abmessungen / Dimensions: Spezifikation / Specification: Artikelnummer / Order number: 122011 Abstrahlwinkel / Beam angle: 40 Nennleistung / Nominal lamp wattage: 19 W Lampenspannung

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Cleveo 2 LED

Specyfikacja techniczna Cleveo 2 LED Specyfikacja techniczna Cleveo 2 LED Zastosowanie: inteligentna, ultra nowoczesna oprawa uliczna LED przeznaczona do oświetlania ulic, dróg dojazdowych parkingów, placów, peronów kolejowych, hal sportowych,

Bardziej szczegółowo

ORZ7 IN. made in Poland

ORZ7 IN. made in Poland EN Concept Whilst researching the history of the polish lighting industry, we came across a significant chapter detailing the Mesko Factory, which specialised in the production of outdoor lamps. One of

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02) 24.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22/17 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Lampy wyładowcze SPIS TREŚCI

Lampy wyładowcze SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Lampy wyładowcze POWERBALL HCI -T do zamkniętych opraw oświetleniowych 6.02 POWERBALL HCI -TM do zamkniętych opraw oświetleniowych 6.03 POWERBALL HCI -TC do zamkniętych opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A

P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A P O L I T E CH N I K A P O Z N A Ń S K A I NSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3A PRZEMYSŁOWEJ PRZEPROWADZENIE BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE STANDARDÓW JAKOŚCI PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3

LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 12 V Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym Obszar zastosowań _ Wszystkie pomieszczenia mieszkalne, zwłaszcza tam, gdzie lampy

Bardziej szczegółowo

Firma ATK s.c. Katalog. produktów

Firma ATK s.c. Katalog. produktów Firma ATK s.c. Katalog produktów 1 2 SPIS TREŚCI ŚWIETLÓWKI ŻARÓWKI LAMPY PARKOWE NAŚWIETLACZE RASTORY LAPMY ULICZNE HALOGENY PODŚWIETLACZE.3-9.10-19.20-24.25-33.34-37.38-43...44.45-47 3 ŚWIETLÓWKI Świetlówka

Bardziej szczegółowo

LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3

LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 12 V Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym Obszar zastosowań _ Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów

Bardziej szczegółowo

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015 Nowości Oprawy profesjonalne Philips Lighting Grudzień 2015 1 CoreLine Panel NOC Cechy produktu Skuteczność systemu > 80 lm / W - większe oszczędności w rachunkach za energię w porównaniu do tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość właśnie się zaczęła. The Future Has Just Begun

Przyszłość właśnie się zaczęła. The Future Has Just Begun Przyszłość właśnie się zaczęła The Future Has Just Begun Gniazdo Socket Moduł LED Infusion TM Infusion TM LED Module Optyka Optics Obręcz zamykająca Closing Ring Przyszłościowe rozwiązanie Future-Proof

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ

ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ Andrzej PAWLAK Krzysztof ZAREMBA ANALIZA PARAMETRÓW MIESZANINY ŚWIATŁA DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH O BARWIE BIAŁEJ Z DIODĄ O BARWIE CZERWONEJ LUB CZERWONO-POMARAŃCZOWEJ STRESZCZENIE W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OPRAWA HERMETIC. zewnętrzne bilboardów i banerów.

OPRAWA HERMETIC. zewnętrzne bilboardów i banerów. OPRAWA HERMETIC Rodzina opraw serii HERMETIC to nowoczesne, a zarazem eleganckie rozwiązanie przeznaczone do oświetlania miejsc w których panują bardzo trudne warunki pracy. Oprawy mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA Ćwiczenie S 23 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI I UKŁADÓW PRACY ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z właściwościami elektrycznych źródeł światła, układami w jakich

Bardziej szczegółowo

OPRAWY PRZEMYSŁOWE LED - CHIP

OPRAWY PRZEMYSŁOWE LED - CHIP OPRAWY PRZEMYSŁOWE LED - CHIP CECHY OGÓLNE Oprawy oświetleniowe LED należą do najnowszej generacji sztucznych źródeł światła i zostały zaprojektowane z myślą o typowo przemysłowych zastosowaniach. Dzięki

Bardziej szczegółowo

KATALOG OŚWIETLENIA BIUROWEGO. AREK Sp. z o.o. arek1@arek1.pl www.arek1.pl

KATALOG OŚWIETLENIA BIUROWEGO. AREK Sp. z o.o. arek1@arek1.pl www.arek1.pl 1 KATALOG OŚWIETLENIA BIUROWEGO 2 Spis Treści Opis firmy... 3 1. Oświetlenie biurowe.. 4 1.1 Oprawa LED downlight 15W oraz 30W... 4 1.2 Oprawa LED typu downlight Round+ 15. 5 1.3 Oprawa LED typu downlight

Bardziej szczegółowo

OFFICE M600x300 / 600

OFFICE M600x300 / 600 Katalog 215 Oprawy sufitowe LED OFFICE Mx / Oprawy sufitowe LED są efektywnym zamiennikiem opraw fluorescencyjnych natynkowych do wbudowania 2x18 W i 4x18 W. Konstrukcja opraw OFFICE pozwala na szybki

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800 TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD - 400 oraz FD - 800 Turbiny wiatrowe FD 400 oraz FD 800 to produkty firmy ZUANBAO ELECTRONICS Co., LTD. Charakteryzują się małymi rozmiarami, wysoką wydajnością

Bardziej szczegółowo

Product Line 041B 2014. Liniowe źródła światła LED. LEDstar, LEDline

Product Line 041B 2014. Liniowe źródła światła LED. LEDstar, LEDline Product Line 041B 2014 Liniowe źródła światła LED LEDstar, LEDline LEDstar, LEDline Europejska Produkcja i Jakość Warianty i opcje wykonania Rodzaj dyfuzora Transparentny Frost Opal Liniowe źródła światła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lampy LED A GLS. Lampy LED A GLS ściemnialne. Lampy LED świeczka/kulka. Lampy LED T25. Lampy LED AR111 standard. Lampy LED MR16 eco

Spis treści. Lampy LED A GLS. Lampy LED A GLS ściemnialne. Lampy LED świeczka/kulka. Lampy LED T25. Lampy LED AR111 standard. Lampy LED MR16 eco JESIEŃ 2013 ŚWITŁO DL WYMGJĄCYCH Spis treści Lampy LED GLS strona 3 Lampy LED GLS ściemnialne strona 5 Lampy LED świeczka/kulka strona 7 Lampy LED T25 strona 9 Lampy LED MR16 eco strona 11 Lampy LED MR16

Bardziej szczegółowo

PLANO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

PLANO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED LANO LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności I20 ingress protection class I20 stopień odporności na uderzenie IK07 impact resistance IK07 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light

LED Lamp 3W MR16. A New Experience in Light LED Lamp 3W MR16 Żarówka LED MR16 bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach, które pozwalają na uzyskanie dużej ilości światła przy małym poborze Znajduje szerokie zastosowanie w oświetleniu sklepów, gablot

Bardziej szczegółowo

MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit

MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit MASTER LEDlamps, Novallure LED Retrofit Jesień 2011 Philips Lighting Poland S.A. MJ Nowości Jesień 2011 Nowości Rozszerzenie rodziny MASTER LEDspot Perfect Fit 5.5-50W GU10 2700 K 3000 K Bez regulacji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość oświetlenia jest zielona. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland S.A. POLEKO; Forum Czystej Energii; 27 październik 2008

Przyszłość oświetlenia jest zielona. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland S.A. POLEKO; Forum Czystej Energii; 27 październik 2008 Przyszłość oświetlenia jest zielona Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland S.A. POLEKO; Forum Czystej Energii; 27 październik 2008 Oświetlenie to znaczący konsument energii elektrycznej Oświetlenie to 14%

Bardziej szczegółowo

Producent. Zastosowanie opraw oświetleniowych SlimLED. www.krystian.us

Producent. Zastosowanie opraw oświetleniowych SlimLED. www.krystian.us LED technology Producent Zastosowanie opraw oświetleniowych SlimLED Firma KRYSTIAN PPH jest dynamicznie rozwijającym się zespołem specjalistów w dziedzinie oświetlenia. Ponad 25 lat doświadczenia w przemyśle

Bardziej szczegółowo

ŻARÓWKI E27 SMD LED ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED. Parametry techniczne żarówek E27 SMD LED: STYL-e

ŻARÓWKI E27 SMD LED ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED. Parametry techniczne żarówek E27 SMD LED: STYL-e ŻARÓWKI E27 SMD LED Żarówki E27 SMD LED są odpowiednikiem klasycznych żarówek z gwintem E27, cechuje je wysoka energooszczędność dochodząca do 90% w stosunku do tradycyjnych żarówek oraz długa żywotność

Bardziej szczegółowo

High Bay LED. Broszura informacyjna. www.sunelectro.pl. sunelectro@sunelectro.pl tel. +48 71 327 53 70

High Bay LED. Broszura informacyjna. www.sunelectro.pl. sunelectro@sunelectro.pl tel. +48 71 327 53 70 High Bay LED Broszura informacyjna ul. Jedności Narodowej 19 O Sun Electro Sun Electro zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją inteligentnych rozwiązań oświetleniowych LED. W oparciu o wiedzę

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Źródła światła. www.emos.pl

Źródła światła. www.emos.pl Źródła światła www.emos.pl Spis treści Wyjaśnienie piktogramów i symboli 2 Porównanie wydajności źródeł światła 3 Świetlówki energooszczędne 4-5 Eco halogeny 6-7 Źródła światła LED 8-9 Przegląd asortymentu

Bardziej szczegółowo

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core TownGuide Core to funkcjonalne rozwiązanie, przystosowane do szerokiej gamy zastosowań, w szczególności na obszarach osiedlowych, takich jak

Bardziej szczegółowo

CAMEA PRO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED

CAMEA PRO LED. CHARAKTERYSTYKA LED / LED characteristic. CHARAKTERYSTYKA OPRAWY / Specification. dioda LED light source: LED dioda LED light source: LED zasilanie napięciem 230V power supply 230V stopień szczelności IP44 ingress protection class IP44 stopień odporności na uderzenie IK10 impact resistance IK10 klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

SERIE OSWIETLENIA ULICZNEGO LED PEARLTECH LED 18-115. Najlepsze wyniki w oświetleniu LED, oszczedność energii, kosztów i redukcja emisji CO2

SERIE OSWIETLENIA ULICZNEGO LED PEARLTECH LED 18-115. Najlepsze wyniki w oświetleniu LED, oszczedność energii, kosztów i redukcja emisji CO2 SERIE OSWIETLENIA ULICZNEGO LED PEARLTECH LED 18-115 Najlepsze wyniki w oświetleniu LED, oszczedność energii, kosztów i redukcja emisji CO2 LEDTON SERIES Oświetlenie uliczne LED Oświetlenie zgodne ze standardami

Bardziej szczegółowo

Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin tel.: [025] 682 30 86, 682 47 86, 682 47 87, fax: [25] 682 04 81. Przykładowa karta towaru

Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin tel.: [025] 682 30 86, 682 47 86, 682 47 87, fax: [25] 682 04 81. Przykładowa karta towaru LECHPOL Miętne, ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin tel.: [025] 682 30 86, 682 47 86, 682 47 87, fax: [25] 682 04 81 Listwy_ Neony_ Sznury_ Żarówki_ Żarówki samochodowe Żarówki_energooszczędne Listwy_ Neony_

Bardziej szczegółowo

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS 100 200 300 40 80 120 160 100 200 300 VIP bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Katalog oświetlenie 2015

Katalog oświetlenie 2015 oświetle Katalog 2015 1991 założono w Prerovie firmę EMOS spol. s r. o. Jest firmą ze 100% kapitałem czeskim i zatrudnia ponad 200 pracowników. EMOS posiada certyfikat ISO 9001. 3 EMOS labo rato rium EMOS

Bardziej szczegółowo

Źródła światła produkowane w fabryce ELGO

Źródła światła produkowane w fabryce ELGO Źródła światła produkowane w fabryce ELGO Fabryka oświetlenia ledowego line T5 line T8 star T8 ACRICHE S4 QUARE S4 QUARE A55 R50-LCW ACRICHE R50 ALCRE GU10 ALCRE MR16 GU10-SMD ACRICHE GU10 GU10-LCW QUARE

Bardziej szczegółowo

PILA Rodzina źródeł światła LED. Sierpień 2015

PILA Rodzina źródeł światła LED. Sierpień 2015 PILA Rodzina źródeł światła LED Sierpień 2015 Dlaczego PILA TRADYCJA Marka z długoletnią tradycją na Polskim rynku od 30 lat Marka rozpoznawalna przez konsumentów PORTFOLIO Marka oferująca produkty w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel.

η 86-95% Robust luminaire, IP23 for T5 and T8 tubes made of galvanized steel. η 86-95% Wytrzymała oprawa przemysłowa, IP23 z blachy stalowej ocynkowanej na świetlówki T5 i. Wielopozycyjny i łatwy system montażu źródła światła w uniwersalnym zakończeniu oprawy (end-capie) z tworzywa

Bardziej szczegółowo

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat lepszego światła?

Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat lepszego światła? www.osram.pl/lepsze-swiatlo Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat lepszego światła? Lepsze światło online Porady i użyteczne informacje na temat lepszego światła można znaleźć w Internecie pod adresem:

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

OŚWIETLENIE DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ OŚWIETLENIE DRÓG I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ Dlaczego LED? Natychmiastowy zapłon Dlaczego LED? Możliwość kontroli natężenia światła LED w oświetleniu WPROWADZENIE Źródła światła Żarówka Świetlówka kompaktowa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne i Energooszczędne Oświetlenie LED

Inteligentne i Energooszczędne Oświetlenie LED Inteligentne i Energooszczędne Oświetlenie LED Inteligentne oświetlenie to ważny czynnik w ograniczeniu zużycia energii Natasza Kopczyńska Product Manager Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie opraw oświetleniowych SlimLED

Zastosowanie opraw oświetleniowych SlimLED Producent Zastosowanie opraw oświetleniowych Dlaczego? 90% MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII jest profesjonalnym produktem oświetleniowym zastępującym podwójną oprawę świetlówkową. Oprawy Firma KRYSTIAN PPH jest

Bardziej szczegółowo