Podręcznik systemowy. Terminale obsługi DOP11A. Wydanie 09/ / PL EE410000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik systemowy. Terminale obsługi DOP11A. Wydanie 09/2004 11277033 / PL EE410000"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Terminale obsługi DOP11A EE41 Wydanie 9/ / PL Podręcznik systemowy

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Akcesoria i opcje nstalacja Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego nstalacja zgodna z wymogami UL Połączenia urządzenia DOP11A-1 DOP11A Podłączenie do komputera PC Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) Podłączenie RS-422 poprzez UWS11A Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS DP Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A Uruchomienie Pierwsze włączenie Funkcje panelu Eksploatacja i obsługa Transfer projektu za pomocą komputera i HM-Builder Wskazanie robocze podczas uruchamiania urządzenia Komunikaty o błędach Serwis elektroniczny SEW Programowanie Tworzenie projektu Komunikacja z MOVDRVE i MOVTRAC Programowanie za pomocą oprogramowania do programowania Prezentacja graficzna i sterowanie Prezentacja tekstowa i sterowanie Transfer projektu Karty rozszerzeń dla ETHERNET i PROFBUS-DP Adresowanie indeksów Funkcje urządzenia Biblioteka wiadomości Zarządzanie alarmami Zarządzanie recepturami Hasła Wydruk raportów Sterowanie czasowe Zarządzanie językami Unicode Diody świecące Klawisze funkcyjne Trendy Makra Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 3

4 Spis tresci 9 Funkcje sieciowe i komunikacja Komunikacja Komunikacja sieciowa Funkcje sieciowe w panelu Usługi sieciowe Konta sieciowe Dane techniczne i rysunki wymiarowe Ogólne dane techniczne Okablowanie złączy DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Suplement Klawiatura membranowa Pobieranie programu systemowego Skorowidz Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

5 Ważne wskazówki 1 Podręcznik systemowy 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa Należy bezwzględnie przestrzegać zawartych tutaj ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie sygnalizowane jest wówczas, gdy pojawi się możliwe zagrożenie, prowadzące do ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci. Ostrzeżenie Ostrzeżenie sygnalizowane jest wówczas, gdy pojawi się możliwe zagrożenie ze strony produktu, które bez dostatecznej ostrożności prowadzić może do ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci. Symbol ten obecny jest również przy ostrzeżeniach przed szkodami materialnymi. Ostrożnie Ostrzeżenie sygnalizowane jest wówczas, gdy pojawi się możliwa groźna sytuacja, prowadząca do usterki produktu i stwarzająca zagrożenie dla otoczenia. Wskazówka Wskazówki odnoszą się do zastosowania, np. uruchomienia i zawierają użyteczne informacje. Wskazówka dot. dokumentacji Wskazówki odsyłające do dokumentacji, np. instrukcji obsługi, katalogu, karty danych. Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem: Bezawaryjnej eksploatacji. Realizacji roszczeń z tytułu wad. Przeczytaj więc najpierw instrukcję, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! nstrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi. Dlatego przechowuj ją w pobliżu urządzenia. Wskazówki odnośnie użytej terminologii Panele operatorskie serii DOP11A (Drive Operator Panel) mogą różnymi drogami komunikować się w tym samym czasie z przetwornicami częstotliwości SEW i wybranymi sterownikami programowalnymi (PLC). W niniejszej dokumentacji obydwa urządzenia (PLC oraz falownik) oznaczone są dla uproszczenia jako kontroler. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 5

6 1 Ważne wskazówki Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Panele operatorskie serii DOP11A są urządzeniami przeznaczonymi do obsługi i diagnozowania instalacji przemysłowych. Uruchomienie (podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest tak długo niedozwolone, dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wytyczne EMV 89/336/EWG i zachodzi zgodność wyrobu końcowego z wytycznymi dot. maszyn 89/392/EWG (przestrzegać EN 624). Zakres zastosowania Zabronione jest, jeśli nie przewidziano wyraźnie do tego celu: Zastosowanie w obszarach wymagających zabezpieczeń przeciwwybuchowych Zastosowanie w obszarach ze szkodliwymi substancjami: oleje, kwasy, gazy, opary, pyły, promieniowania itp. Lista dopuszczonych materiałów umieszczona jest w załączniku. Stosowanie w obiektach niestacjonarnych, w których występują drgania i udary wykraczające poza wymagania EN Funkcje bezpieczeństwa Panele operatorskie serii DOP11A nie mogą uwzględniać funkcji bezpieczeństwa bez nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, stosuj nadrzędne systemy zabezpieczające. Demontaż i złomowanie Całościową lub częściową utylizację panelu operatorskiego należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zwrócić uwagę na następujące komponenty, które zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska: Bateria litowa, kondensatory elektrolityczne i monitor. 6 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

7 Wskazówki bezpieczeństwa 2 2 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki ogólne Należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa. Należy sprawdzić dostawę przy odbiorze pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę. Panel spełnia wymogi zgodnie z artykułem 4 wytycznej EMC 89/336/EEC. Nie instaluj panelu w otoczeniu zagrożonym wybuchem. SEW-EURODRVE nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone modyfikacje, zmiany lub przebudowy w wyposażeniu. Wolno używać wyłącznie takich części zamiennych i akcesoriów, które wyprodukowane zostały zgodnie ze specyfikacjami SEW-EURODRVE. Zanim panel zostanie zainstalowany, uruchomiony lub przeprowadzana będzie jego naprawa, należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące instalacji i obsługi. W szczeliny i otwory panelu nie może dostać się pod żadnym pozorem jakakolwiek ciecz. Mogłoby to spowodować pożar lub przewodzenie prądu przez urządzenie. Panel może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy. nstalacja i uruchomienie Panel przeznaczony jest do instalacji stałej. Podczas instalowania panelu należy wybrać lokalizację na stabilnym podłożu. Upadek panelu może spowodować jego uszkodzenie. Panel należy zainstalować zgodnie z instrukcją dot. instalacji. Urządzenie należy uziemić zgodnie z danymi zawartymi w dołączonej instrukcji instalacyjnej. nstalacja musi być przeprowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy. Przewody wysokiego napięcia, przewody sygnałowe i zasilające muszą być wyprowadzone oddzielnie. Zanim panel zostanie podłączony do zasilania, należy upewnić się, czy napięcie i polaryzacja źródła zasilania są prawidłowe. Otwory na obudowie przeznaczone są dla cyrkulacji powietrza i nie wolno ich zakrywać. Nie wolno ustawiać panelu w miejscach, w których byłby wystawiony na silne oddziaływanie pola magnetycznego. Panel nie może być montowany lub eksploatowany w otoczeniu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Stosowanie wyposażenia peryferyjnego musi być zgodne z przeznaczeniem. W niektórych modelach panelu szybka wyświetlacza pokryta jest laminowaną taśmą chroniącą przed zadrapaniami. Aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń na panelu w wyniku elektrostatycznych wyładowań, należy po zamontowaniu ściągnąć ostrożnie taśmę. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa. Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np. EN 624 lub EN 5178). Konieczne środki ochronne: Uziemienie urządzenia Konieczne urządzenia ochronne: Nadmiarowo-prądowe urządzenia ochronne Wskazówki dot. eksploatacji Panel należy utrzymywać zawsze w czystości. Funkcja awaryjnego zatrzymania oraz inne funkcje bezpieczeństwa nie mogą być sterowane z panelu. Należy zwrócić uwagę aby klawisze, ekran itd. nie miały styczności z przedmiotami o ostrych krawędziach. Należy pamiętać, iż panel jest gotowy do użytku i rejestruje wprowadzane dane z klawiatury i za pomocą ekranu dotykowego, nawet wówczas, gdy podświetlenie tła przestanie się palić. Serwis i konserwacja Roszczenia z tytułu wad rozpatrywane są zgodnie z zasadami umowy. Monitor oraz przednią część panelu należy czyścić łagodnym środkiem i miękką ściereczką. Naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy. 8 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

9 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie 3 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt 3.1 Wprowadzenie Nieustannie rosną wymagania stawiane przez współczesny przemysł produkcyjny. Rośnie przy tym zarówno odpowiedzialność jak i zakres działań personelu przy maszynie. Użytkownik musi mieć szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących statusu maszyny wraz z możliwością przeprowadzania bezpośrednich zmian w ustawieniach. Funkcjonalność sterowania staje się coraz bardziej powszechna i dopracowana. Umożliwia to efektywne regulowanie skomplikowanych procesów. Panele operatorskie gwarantują przejrzystość i bezpieczeństwo w komunikacji między człowiekiem a maszyną, nawet w przypadku wysoce złożonych procesów produkcyjnych. Graficzne panele operatorskie zostały zaprojektowane, aby sprostać wymogom jakie stawiane są w relacji "człowiek-maszyna-złącze" dla kontroli przebiegu procesów i regulacji we wszystkich zakresach zastosowania techniki produkcyjnej. Panel jest urządzeniem, które ułatwia pracę personelu obsługującego dzięki ukierunkowanemu przystosowaniu procesów do poszczególnych zadań. Fakt ten sprawia, iż użytkownik może stosować dobrze znane mu pojęcia i definicje. W panelu struktura projektów przedstawiana jest jako drzewo menu lub sekwencja. Drzewo menu obejmuje zarówno menu główne (np. z wyświetlaniem przeglądu) jak i szereg menu podrzędnych z wyszczególnionymi danymi dla każdego obszaru użytkowania. Z reguły osoba obsługująca decyduje o tym, który sposób przedstawiania menu ma wybrać. Stosowane w panelu operatorskim pola menu oznaczane są jako bloki. Główne menu Receptura Status silnika Temperatura Stan falownika 53717APL Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 9

10 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie Punktem wyjściowym dla sekwencji jest główne menu. W nim personel obsługujący wybiera sekwencję, dla której bloki przedstawiane będą w podanej kolejności. Z reguły sterowanie wskazaniami bloku odbywa się poprzez program w kontrolerze. Główne menu Krok 1 Ustawienia Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zakończenie programu 53719APL Funkcje panelu operatorskiego umożliwiają graficzne i tekstowe przedstawianie zachodzących procesów. Ponadto dostępne są dalsze funkcje: Zarządzanie alarmem Drukowanie Trendy Zarządzanie recepturami Sterowanie czasowe Funkcje te są nie tylko proste w obsłudze, ale są również korzystniejsze cenowo w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań z przełącznikami, lampami wskaźnikowymi, przekaźnikami czasowymi, licznikami nastawnymi i zegarami sterującymi. Panel obsługi obejmuje poza tym funkcje, które umożliwiają lepsze wykorzystanie elektroniki napędu. 1 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

11 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie 3 Programowanie Panele operatorskie programowane są za pomocą komputera PC wraz z oprogramowaniem HM-Builder. 1575AXX Panel operatorski wyróżnia się w dużym stopniu dzięki pracy zorientowanej na obiektach. Programowanie opiera się przy tym na jednym obiekcie, do którego przypisana jest jedna funkcja. Rodzaje sygnałów definiowane są zgodnie z przedstawioną zasadą. Stworzony projekt zapisywany jest w pamięci panelu operatorskiego. Przyłączenie panelu do przetwornicy częstotliwości SEW Przyłączenie panelu do kontrolera daje wiele korzyści: Użytkownik nie musi dokonywać żadnych zmian w ustawieniach danego kontrolera. Panel nie obsadza ani wyjść ani wejść kontrolera. Optymalizowana jest czytelność funkcji kontrolera, np. sterowanie czasowe i zarządzanie alarmami. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 11

12 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie Wskaźnik statusu i sterowanie Z uwagi na powszechne ich zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, użytkownik jest obecnie zaznajomiony z lampami wskaźnikowymi jak również z analogowymi i cyfrowymi wskaźnikami statusowymi. Odnosi się to w takim samym stopniu do elementów obsługi takich jak: przyciski, przełączniki obrotowe oraz przełączniki przesuwne. Zastąpienie tych elementów jednym panelem umożliwia zespolenie wszystkich wskaźników statusowych i elementów obsługi w jedną jednostkę. Użytkownik może w prosty sposób wyświetlać i wpływać na informacje systemowe. Ponadto użytkownik ma możliwość przedstawienia przeglądu wszystkich sygnałów odnoszących się do wskazanego obiektu, np. pompy lub jednostki napędowej. Opcja ta dodatkowo ułatwia pracę. Możliwe jest to dzięki kompletnej wymianie informacji, która odbywa się w panelu między tzw. blokami. W przypadku bloków mówi się przykładowo o blokach tekstowych, które zawierają wyłącznie informacje tekstowe. Natomiast bloki graficzne zawierają opisy graficzne. Panele operatorskie wyposażone są w klawisze funkcyjne do sterowania bezpośredniego. Do odpowiednich klawiszy przypisane są dane komendy. Na podstawie takiego przypisania może nastąpić sterowanie. W trakcie korzystania z wielu bloków, użytkownik ma możliwość poruszania między nimi używając komendy przeskoku. W ten sposób tworzona jest struktura menu a tym samym strukturalna aplikacja. Ustawianie panelu operatorskiego Aby optymalnie wykorzystać zakres funkcji, panel należy zamontować w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy. Umożliwi to osobie obsługującej otrzymywanie wszystkich niezbędnych informacji i efektywną pracę. Panel ustawić na odpowiedniej wysokości roboczej, tak aby dany użytkownik miał łatwy dostęp i mógł swobodnie go obsługiwać. Współczynnik wizualności ekranu determinowany jest przez odległość, wysokość, kąt, naświetlenie i wybór kolorów. Kontrola, sterowanie i konserwacja mogą być przeprowadzane na odległość, np. z innego budynku lub innego miejsca. Komunikacja może w tym przypadku nastąpić przykładowo poprzez sieć LAN (Local Area Network), internet lub modem. W przypadku długich linii produkcyjnych z wieloma stanowiskami pracy można łączyć większą liczbę paneli w sieci z jednym lub wieloma kontrolerami. 1553AXX 12 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

13 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie 3 Rozwiązania kompaktowe Zewnętrzne urządzenia takie jak czytniki kodów kreskowych, wagi, modemy itd. mogą być łączone z kontrolerem poprzez panel. Do podłączenia urządzenia wymagane jest jedynie złącze RS-232 oraz protokół komunikacji ASC. Napływające do panelu dane przechowywane są w rejestrach. Możliwe jest również podłączenie jednostki pracującej równolegle. Może to dotyczyć również kolejnego panelu lub komputera PC z MOVTOOLS dla programowania falowników. Poprzez panel możliwe jest przy tym równocześnie programowanie kontrolera i komunikowanie się z nim. W przypadku podłączania PLC i falownika do panelu (podwójny sterownik w panelu) może nastąpić pomiędzy tymi urządzeniami wymiana danych (sygnały analogowe i cyfrowe). SPS-Protokół RS-485 MOVLNK 53758APL Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 13

14 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy 3.2 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Przykład oznaczenia typów DOP 11 A 1 Wyposażenie Wersja A Generacja 1 = wyświetlacz tekstu 2 x 2 znaków z klawiszami funkcyjnymi 2 = wyświetlacz grafiki 24 x 64 punktów z klawiszami funkcyjnymi 3 = panel dotykowy 32 x 24 punktów 4 = wyświetlacz grafiki 32 x 24 punktów z klawiszami funkcyjnymi 5 = panel dotykowy 64 x 48 punktów Typ: DOP = Drive Operator Panel Rys. 1: Oznaczenie typu 53648APL Przykład tabliczki znamionowej Z boku na urządzeniu umieszczona jest ogólna tabliczka znamionowa. Rys. 2: Tabliczka znamionowa urządzenia 533AXX Zakres dostawy W skład wyposażenia wchodzą: Panel operatorski DOP11A Materiał montażowy z szablonem montażowym nstrukcja obsługi ze wskazówkami dot. montażu i instalacji DC 24 V wtyczka Phoenix COMBCON 5 mm, 3-pinowa (oprócz DOP11A-5) 14 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

15 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-1 Numer katalogowy: [1] [2] [4] [3] Rys. 3: DOP11A AXX [1] Wyświetlacz [2] Klawisze funkcyjne [3] Klawisze nawigacyjne [4] Klawisze numeryczne 2 x 2 znaków wyświetlacz tekstu LCD (monochromatyczny) z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 2 ma 3 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422/RS-485); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania Klawiatura foliowana P65 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz 3 klawisze funkcyjne 64 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 142 x 9 x 46,5 mm Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 15

16 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-2 Numer katalogowy: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Rys. 4: DOP11A AXX [1] Diody LED czerwona / zielona [2] Wyświetlacz [3] Klawisze funkcyjne [4] Klawisze nawigacyjne [5] Pola opisu [6] Klawisze numeryczne 24 x 64 punktów obrazu LCD wyświetlacz grafiki (monochromatyczny) z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 45 ma 2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania Klawiatura foliowana P65 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz 8 klawiszy funkcyjnych 16 diod LED (2 kolory czerwona / zielona) 1 gniazdo kart rozszerzeń 4 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 214 x 194 x 75 mm 16 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

17 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-3 Numer katalogowy: Rys. 5: DOP11A AXX 32 x 24 punktów obrazu, [frac14] VGA panel dotykowy (Touch Screen) (256 kolorów, STN, 5,7") z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 45 ma 3 złącza szeregowe (RS-232 & RS-422/RS-485); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania P65 Montaż poziomy lub pionowy 1 gniazdo kart rozszerzeń 4 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 2 x 15 x 74 mm Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 17

18 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-4 Numer katalogowy: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Rys. 6: DOP11A AXX [1] Diody LED czerwona / zielona [2] Klawisze nawigacyjne [3] Klawisze numeryczne [4] Wyświetlacz [5] Klawisze funkcyjne [6] Pola opisu 32 x 24 punktów obrazu, ¼ VGA wyświetlacz grafiki (256 kolorów, STN, 5,7") z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 55 ma 2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania Klawiatura foliowana P65 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz 16 klawiszy funkcyjnych 16 diod LED (2 kolory czerwona / zielona) 2 gniazda kart rozszerzeń 4 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 276 x 194 x 92,3 mm 18 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

19 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-5 Numer katalogowy: Rys. 7: DOP11A AXX 64 x 48 punktów obrazu, VGA panel dotykowy (Touch Screen) (256 kolorów, 1,4") z podświetleniem tła Napięcie zasilające AC 1-24-V, 35 ma 2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania P65 2 gniazda kart rozszerzeń 16 Kbajtów Flash-EEPROM 29 x 247 x 114 mm Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 19

20 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Akcesoria i opcje 3.8 Akcesoria i opcje Kabel do programowania panelu operatorskiego DOP11A i dla komunikacji między panelem operatorskim a MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim (RS-232) a komputerem PC (RS-232) dla programowania panelu operatorskiego. Stała długość 3 m PCS11A PCM11A (Panel Cable MP) Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim (RS-232) a SMATC S7 poprzez MP. Stała długość 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim (RS-422) a konwerterem złącza UWS11A lub USS21A (RS-232). Do komunikacji z przetwornicami częstotliwości SEW. Stała długość 3 m PCC11A PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) Karta opcji ETHERNET TCP/P Dla przyłączania panelu operatorskiego DOP11A do sieci komputerowej klienta. Poprzez zastosowanie karty opcji ETHERNET możliwe są następujące funkcje: Obsługa oprogramowania HM-Builder dla programowania panelu operatorskiego poprzez ETHERNET (szybkie ściąganie i ładowanie projektu). Wykorzystanie zintegrowanego serwera WEB dla obsługi i sterowania panelu operatorskiego poprzez program nternet Explorer. Eksploatacja urządzenia MOVTOOLS poprzez ETHERNET i wykorzystanie funkcji Passthrough. Dla zmiany kierunku portów komunikacyjnych komputera PC (Com1 do Com9) na adres P ETHERNET panelu operatorskiego niezbędne jest zastosowanie dodatkowego oprogramowania Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

21 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Akcesoria i opcje 3 PFP11A (Panel Feldbus PROFBUS) Złącze PROFBUS DP Dla przyłączania panelu operatorskiego DOP11A do PROFBUS Feldbus klienta. Karta opcji PROFBUS DP Panel operatorski jest urządzeniem Slave w sieci PROFBUS, sprzężony jest maksymalnie z 128 słowami danych procesowych. Możliwość niezależnego od PLC transferu danych pomiędzy sterowaniem a panelem operatorskim. Poprzez złącze szeregowe może jednocześnie odbywać się komunikacja z komponentami techniki napędowej. UWS11A Konwerter do montażu na szynie RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 21

22 4 nstalacja Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego 4 nstalacja 4.1 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego Należy bezwzględnie przestrzegać podczas instalacji wskazówek bezpieczeństwa z rozdziału 2! Oddzielne kanały kablowe Przewody silnoprądowe i elektroniki prowadź w oddzielnych kanałach kablowych. Przekroje Napięcie zasilania: Przekrój zgodny z wejściowym prądem znamionowym. Przewody elektroniki: 1 Żyła na zacisk,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 Żyły na zacisk,2...,75 mm 2 (AWG ) Ekranowanie i uziemienie Należy używać wyłącznie ekranowane kable sygnałowe. Połącz ekran z masą najkrótszą drogą, obustronnie, płaskim stykiem. W celu zapobieżenia powstawaniu pętli uziemienia, możesz uziemić koniec ekranu przez kondensator odkłócający (22 nf / 5 V). Przy podwójnie ekranowanym przewodzie ekran uziemić po stronie kontrolera, a wewnętrzny ekran na drugim końcu. 755BXX Rys. 8: Przykłady właściwego podłączenia ekranu za pomocą metalowej obejmy (zacisk ekranujący) lub dławika metalowego PG. Za ekranowanie uważa się również ułożenie przewodów w uziemionych kanałach z blachy lub w rurach metalowych. Przewody silnoprądowe i sterownicze powinny być przy tym układane oddzielnie. Uziemienie urządzenia odbywa się poprzez wtyczkę dla napięcia zasilającego 24 V / 24 V. 22 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

23 nstalacja nstalacja zgodna z wymogami UL nstalacja zgodna z wymogami UL nstalacje spełniające warunki UL wymagają przestrzegania następujących wskazówek: Jako przewodu przyłączeniowego użyć tylko przewodów miedzianych z zakresem temperatur 6 / 75 C. Podłączenie elektryczne musi przebiegać zgodnie z metodami opisanymi w ustępie 2 dla klasy 1 (Article 51-4(b) według National Electric Code NFPA7). Jako zewnętrzne źródło napięcia DC 24 V stosuj wyłącznie sprawdzone urządzenia z o ograniczonym napięciu wyjściowym (U max = DC 3 V) i ograniczonym natężeniu wyjściowym ( 8 A). Certyfikacja UL nie obowiązuje w przypadku pracy w sieciach napięciowych z nieuziemionym punktem zerowym (sieci T). 4.3 Połączenia urządzenia DOP11A-1 DOP11A-5 Napięcie zasilające Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Zamiana polaryzacji spowoduje uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, czy panel operatorski i kontroler posiadają takie same uziemienie elektryczne (wartość odniesienia napięcia). W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy w komunikacji. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 23

24 4 nstalacja Podłączenie do komputera PC DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 Napięcie zasilające DOP11A-1 DOP11A-4 [1] Uziemienie [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 5331AXX [1] Napięcie zasilające DOP11A-5 (AC 1-24 V) 5363AXX 4.4 Podłączenie do komputera PC DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Rys. 9: Podłączenie do komputera PC 534AXX Programowanie panelu operatorskiego odbywa się poprzez oprogramowanie HM-Builder. Dla programowania panelu operatorskiego wymagany jest kabel komunikacyjny PCS11A. Podczas łączenia jednostek doprowadzenie napięcia musi być odłączone. 24 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

25 nstalacja Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) Za pomocą złącza RS-485 można do jednego panelu operatorskiego podłączyć maks. 31 urządzeń MOVDRVE. Podłączanie DOP11A do przetwornicy częstotliwości typu MOVDRVE bezpośrednio poprzez RS-485: DOP11A-1 za pomocą 25-pinowego wtyku Sub-D DOP11A-3 poprzez wtykową listwę zaciskową Phoenix Schemat połączeń złącza RS-485 DOP11A-3 RS-485 Rys. 1: Połączenie RS AXX Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 25

26 4 nstalacja Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) MOVDRVE MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ 1 DØ1 2 DØ2 3 DØ3 4 DØ4 5 DØ5 6 DCOM** 7 VO 24 8 DGND 9 ST11 1 ST12 11 Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ 1 DØ1 2 DØ2 3 DØ3 4 DØ4 5 DØ5 6 DCOM ** 7 VO24 8 DGND 9 ST11 1 ST Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Płyta ekranu lub. Zacisk ekranujący Rys. 11: Podłączenie zacisków DOP11A APL MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: D ØØ D Ø1 D Ø2 D Ø3 D Ø4 D Ø5 DCOM** VO 24 DGND ST11 ST MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1 Mostek pomiędzy 6 a 19, aby uaktywnić zakończenie Bus. RS-422 / RS pol. Gniazdo Sub-D 14 Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Rys. 12: Podłączenie zacisków DOP11A APL 26 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

27 nstalacja Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) 4 Specyfikacja kabli Stosuj podwójny, dwużyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: Przekrój żyły,5...,75 mm 2 (AWG ) Oporność przewodu Ω przy 1 MHz Obciążenie pojemnościowe 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: Firma Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Przyłączenie ekranu Ekran przyłożyć obustronnie na powierzchni zacisku ekranującego elektroniki kontrolera i w obudowie 25-pinowego wtyku Sub-D panelu operatorskiego. Nie wolno łączyć końcówek ekranu z DGND! Długości przewodów Dopuszczalna całkowita długość przewodów wynosi 2 m. Opornik obciążeniowy W kontrolerze oraz w konwerterze UWS11A na stałe wbudowane są dynamiczne oporniki obciążeniowe. Nie przyłączaj w tym przypadku żadnych zewnętrznych oporników obciążeniowych! W przypadku gdy panel operatorski DOP11A-1 połączony jest z przetwornicą częstotliwości poprzez RS-485, wówczas należy dla 25-pinowego wtyku Sub-D z DOP11A-1 aktywować opornik obciążeniowy (mostek między pin 6 i pin 19), jeśli panel operatorski jest pierwszym lub ostatnim abonentem. Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu złącza RS-485 nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 27

28 4 nstalacja Podłączenie RS-422 poprzez UWS11A 4.6 Podłączenie RS-422 poprzez UWS11A Podłączanie DOP11A do przetwornicy częstotliwości typu MOVDRVE poprzez UWS11A. PCC11A UWS11A RS Rys. 13: Podłączenie poprzez złącze szeregowe (UWS11A) 53288AXX MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS VDC 2 GND 3 RS + 4 RS 5 GND UWS Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Rys. 14: Podłączenie UWS11A 53763APL Przyłącze RS-485 Patrz rozdział 4.5, "Podłączenie RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3)" dla wyspecyfikowanych kabli. 28 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

29 nstalacja Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET Podłączanie DOP11A z kartą opcji PFE11A (przy DOP11A-1 nie możliwe) do komputera PC dla programowania i zdalnej konserwacji poprzez ETHERNET i TCP / P. LAN Switch / Hub Uplink DOP11A PFE11A Rys. 15: Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET 53331AXX Karta rozszerzeń PFE11A posiada 4 diody LED umieszczone na przedniej części. Diody LED posiadają następujące funkcje: Funkcja Kolor Opis SEL Żółta Dioda LED świeci się, gdy między procesorem panelu a przyłączem dla karty rozszerzeń zachodzi łączność. TxD Żółta Dioda LED świeci się podczas przesyłu danych ETHERNET. RxD Żółta Dioda LED świeci się podczas odbioru danych ETHERNET. LNK Zielona Dioda LED świeci się, jeśli kabel ETHERNET (kabel Twistedpair) podłączony jest prawidłowo. Specyfikacja kabli Należy używać wyłącznie standardowego ekranowanego kabla ETHERNET z ekranowanymi przewodami i wtykami RJ45 zgodnie ze specyfikacją CAT5. Maksymalna długość kabla wynosi 1 m. Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: Firma Lappkabel, UNTRONC LAN UTP BS elastyczny 4 x 2 x 26 AWG Sposób ustalenia adresu ETHERNET (MAC) dla karty opcji opisany jest w rozdziale 5.2, w ustępie "Tryb konfiguracyjny (SETUP)". Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 29

30 4 nstalacja Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS DP 4.8 Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS DP Wymiana danych PLC z DOP11A poprzez PFP11A i PROFBUS DP. (Patrz rozdział 3.8 "Akcesoria i opcje", dla opisu PFP11A.) DOP11A SPS PFP11A PROFBUS-DP Rys. 16: Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS 5343AXX 1 ON Term MSB LSB Stn. no. 2 3 P R O F PROCESS FELD BUS B U S [1] [2] [3] [4] Rys. 17: Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS 53632AXX [1] 9-pinowe gniazdo Sub-D [2] Opornik obciążeniowy PROFBUS W przypadku gdy panel znajduje się na początku lub końcu segmentu PROFBUS i prowadzi do niego tylko jeden kabel PROFBUS, należy wówczas aktywować opornik obciążeniowy we wtyku (jeśli jest on obecny) lub ustawić przełącznik na karcie PFP11A w pozycji "On". W żadnym wypadku nie wolno aktywować oporników obciążeniowych jednocześnie we wtyku i karcie! [3] Diody LED na karcie rozszerzeń posiadają następujące funkcje: 1:ERR Czerwony Sygnalizuje błąd konfiguracji lub komunikacji. Dioda LED świeci się podczas konfiguracji jednostki na czerwono i sygnalizuje przekroczenie czasowe. 2:PWR Zielona Sygnalizuje napięcie zasilające DC 5 V. 3:DA Zielona Sygnalizuje błąd diagnostyczny w sieci PROFBUS. Nie jest ona wykorzystywana przez panel. [4] Ustawianie adresu stacji PROFBUS odbywa się poprzez 2 przełączniki obrotowe. Wymagane dla przeprowadzenia konfiguracji PROFBUS typy plików GSD umieszczone są na płycie CD HM-Builder lub na stronie w części "Oprogramowanie". 3 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

31 nstalacja Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A 4 Specyfikacja kabli Należy stosować dwużyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami zgodnie ze specyfikacją PROFBUS dla typu przewodu A według EN 517 (V2). Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: Firma Lappkabel, UNTRONC BUS L2/F..P. 4.9 Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A DOP11A PCM11A SMATC S7 MP RS-232 Rys. 18: Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A 5344AXX Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 31

32 5 Uruchomienie Pierwsze włączenie 5 Uruchomienie 5.1 Pierwsze włączenie Podczas uruchamiania należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia Warunek Warunkiem skutecznego uruchomienia jest prawidłowe podłączenie elektryczne panelu operatorskiego. Opisane w niniejszym rozdziale funkcje służą do załadowania stworzonego projektu do panelu operatorskiego i ustawieniu urządzenia zgodnie z wymaganymi zależnościami komunikacyjnymi. Panele operatorskie DOP11A nie mogą być wykorzystywane do zastosowań przemysłowych jako urządzenia zabezpieczające. Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Prace przygotowawcze iśrodki pomocnicze Sprawdzić instalację Poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochronnych należy zapobiec niepożądanemu rozruchowi silnika ze strony załączonej przetwornicy częstotliwości. Zdjęcie wejścia elektroniki X13./Blokada stopnia mocy przy MOVDRVE lub Odłączenie napięcia sieciowego (napięcie podtrzymujące 24 V musi być nadal przyłożone) Zdjęcie zacisków "Bieg w prawo" lub "Zezwolenie" przy MOVTRAC 7 Ponadto w zależności od rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe środki ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom dla ludzi i maszyn. Za pomocą właściwego kabla połączyć panel operatorski z MOVDRVE lub MOVTRAC 7. UWS11A PCC11A RS485 Rys. 19: Połączenie między panelem operatorskim a MOVDRVE MDX6B/61B 53243AXX Panel operatorski połączyć z komputerem PC za pomocą kabla do programowania PCS11A (RS-232). Panel operatorski i PC muszą być przy tym odłączone od napięcia, w przeciwnym razie mogą wystąpić stany nieokreślone. Następnie włączyć komputer PC oraz uruchomić oprogramowanie do projektowania HM-Builder. Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane na PC, należy to zrobić w pierwszej kolejności. 32 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

33 Uruchomienie Pierwsze włączenie 5 PCS11A Rys. 2: Połączenie między PC a panelem operatorskim 5325AXX Przyłączyć zasilanie 24 V dla panelu operatorskiego i podłączonej przetwornicy częstotliwości. Dostarczane urządzenia nie posiadają wgranego projektu. Po pierwszym włączeniu, urządzenia z klawiaturą foliowaną (DOP11A-1, DOP11A-2 i DOP11A-4) wyświetlają następującą informację: 53253AXX Rys. 21: Obraz startowy dla DOP11A-1 w stanie fabrycznym Urządzenia z klawiaturą foliowaną DOP11A-1, DOP11A-2 i DOP11A-4 pozostają w trybie [Edit] / [Transfer]. W poniższym rozdziale opisano poszczególne funkcje. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 33

34 5 Uruchomienie Pierwsze włączenie Urządzenia z panelem dotykowym (Touch Screen) DOP11A-3 oraz DOP11A-5 sygnalizują, że nie załadowano sterowników komunikacyjnych dla falownika lub PLC. DOP11A-5 No driver OK Driver2: PLC1: PLC2: Rys. 22: Obraz startowy dla DOP11A-5 w stanie fabrycznym 5362AXX 34 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

35 Uruchomienie Funkcje panelu Funkcje panelu W tej części dokumentacji opisane są poszczególne rodzaje trybów panelu, klawiatura oraz strona informacyjna zawarta w panelu. Klawiatura panelu MAN LST PREV ACK [1] [2] ABCD EFGH JKL 4 5 MNOP QRST 1YZ!? 6UVWX -. +/*= 2 C1 - C4 3<> () [3] [1] Zintegrowane klawisze funkcyjne (nie DOP11A-1) [2] Klawisze ze strzałkami [3] Klawisze alfanumeryczne 5269AXX Klawisze alfanumeryczne Za pomocą klawiatury alfanumerycznej można w trybie roboczym panelu wprowadzać następujące znaki dla tekstu dynamicznego oraz obiekty numeryczne. -9 A-Z a-z!? < > ( ) + / * = % # Znaki szczególne danego państwa Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 35

36 5 Uruchomienie Funkcje panelu Poprzez klawiaturę panelu operatorskiego DOP11A-1 nie można wprowadzać żadnych znaków, gdyż nie posiada ona klawiszy alfanumerycznych. Aby wprowadzić wartości liczbowe, należy jednorazowo przycisnąć właściwy klawisz. Aby wprowadzić wielkie litery (A-Z) należy właściwy klawisz przycisnąć od 2 do 5 razy. Aby wprowadzić małe litery (a-z) należy właściwy klawisz przycisnąć od 6 do 9 razy. stnieje możliwość ustawienia przedziału czasu między dwoma uderzeniami w klawisz. Jeśli w podanych ramach czasowych nie zostanie przyciśnięty klawisz, wówczas kursor przeskoczy do następnej pozycji. Dwu- lub dziewięciokrotne przyciśnięcie klawisza <2> (C1-C4) umożliwia wprowadzenie różnych znaków specjalnych danego państwa. Dzięki temu dostępne są znaki, które nie przynależą do standardowego zestawu znaków alfanumerycznej klawiatury panelu. W HM-Builder można dla tekstu statycznego stosować wszystkie znaki wybrane z danego zestawu znaków, z wyłączeniem znaków zarezerwowanych. Aby wprowadzić żądany znak należy przycisnąć kombinację klawiszy <ALT>+<> (zero) na klawiaturze numerycznej komputera a następnie wprowadzić odpowiedni kod znaku. Wybór stosowanego zestawu znaków odbywa się w HM-Builder. Znaki zarezerwowane Znaki ASC -32 (Hex -1F) oraz 127 zarezerwowane są dla funkcji panelu i nie mogą być wykorzystywane ani w projektach ani w plikach danych w panelu. Służą one jako znaki sterujące. Klawisze ze strzałkami Za pomocą klawiszy ze strzałkami można poruszać kursorem w menu lub w polu dialogowym. Zintegrowane klawisze funkcyjne Nie dla wszystkich paneli dostępne są wszystkie klawisze. Klawisz Opis Klawisz Enter Za pomocą tego klawisza potwierdza się dokonane ustawienia i następuje przejście do kolejnej linii wzgl. następnego poziomu. <PREV> Za pomocą tego klawisza przechodzi się do poprzedniego bloku. <LST> Za pomocą tego klawisza wyświetla się listę alarmów. <ACK> Za pomocą tego klawisza potwierdza się wystąpienie alarmu na liście alarmów. <MAN> Za pomocą tego klawisza przeskakuje się w trybie roboczym do bloku. < > Za pomocą tego klawisza kasuje się znaki po lewej stronie kursora. Jeśli wyświetlony zostanie blok główny (numer bloku ), wówczas przestaje działać klawisz <PREV>, ponieważ osiągnięcie bloku głównego powoduje kasowanie przebiegu bloku. 36 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

37 Uruchomienie Funkcje panelu 5 Kombinacje klawiszy Panel obsługuje kombinacje klawiszy z następującymi funkcjami: Kombinacja klawiszy < > <MAN> < > <F1> < > <PREV> + Funkcja Przechodzenie między RUN i SETUP Aby aktywować tryb ładowania programu systemowego (patrz rozdział 4 "nstalacja") należy podczas startu przytrzymać opisaną kombinację klawiszy. Wyświetlenie strony informacyjnej. Aby aktywować funkcję testu samoczynnego należy podczas startu przytrzymać daną kombinację klawiszy. Model panelu Funkcja Sysload Test samoczynny Przechodzenie między SETUP i RUN Strona diagnostyczna + DOP11A-1 < > + <F1> < > + <ENTER> < > + + DOP11A-2 < > + <F1> < > + <MAN> < > + <PREV> + DOP11A-4 < > + <F1> < > + <MAN> < > + <PREV> Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 37

38 5 Uruchomienie Funkcje panelu Przełączniki na panelach DOP11A-3 i DOP11A-5 Aby uruchomić dla DOP11A-3 oraz DOP11A-5 poszczególne tryby, należy odłączyć zasilanie sieciowe od panelu. W tym celu należy ustawić przełącznik obrotowy umieszczony z boku wzgl. na odwrocie panelu w pozycję podaną w poniższej tabeli. Następnie ponownie podłączyć zasilanie sieciowe. Pozycja przełącznika Funkcja Tryb roboczy (RUN, tryb normalny) 1 Sysload 2 Kalibracja dotyku 3 Kursor 4 Tryb konfiguracyjny (SETUP) 5 Tryb przesyłania, TRANSFER 8 Aktywowanie funkcji testu samoczynnego 9 Kasowanie pamięci zegara Tryby robocze RUN i SETUP Panel posiada 2 tryby robocze. Tryb konfiguracyjny (SETUP): W tym trybie przeprowadzane są wszystkie ustawienia podstawowe, jak np. wybór kontrolera i języka menu. Tryb roboczy (RUN): Tryb normalnej pracy. Transfer Tu następuje ręczne przełączanie panelu w tryb przesyłania. Jeśli panel znajduje się w trybie przesyłania, wówczas możliwe jest przesyłanie projektów między oprogramowaniem do programowania a panelem. Za pomocą funkcji automatycznego przełączania panelu RUN / TRANSFER w oprogramowaniu, program ten powoduje automatyczne przełączenie panelu w tryb przesyłania. Przechodzenie z jednego trybu do drugiego Przechodzenie między RUN i SETUP Aby przejść do trybu konfiguracyjnego (SETUP) należy jednocześnie przycisnąć klawisze < > i <MAN>. Aby powrócić do menu konfiguracyjnego, należy w trakcie wyświetlania menu startowego przycisnąć dowolny klawisz. Aby ponownie przejść do trybu roboczego (RUN), należy przycisnąć < > i <MAN>. Aby wyświetlić menu konfiguracyjne (Setup) należy dla modelu DOP11A-3 i DOP11A-5 ustawić przełącznik znajdujący się z boku lub na odwrocie panelu w pozycji 4. Dla trybu normalnego przełącznik należy ustawić w pozycji. 38 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

39 Uruchomienie Funkcje panelu 5 Tryb konfiguracyjny (SETUP) W tym ustępie opisane są funkcje, które nie mogą być realizowane za pomocą programu HM-Builder. Kasowanie pamięci W menu panelu [Setup] (Konfiguracja) dostępna jest funkcja [Erase memory] (Kasowanie pamięci). Za pomocą tej funkcji kasowana jest pamięć użytkowa panelu. Ma ona wpływ na wszystkie bloki, takie jak definicje alarmu, kanały czasowe, klawisze funkcyjne oraz sygnały systemowe. Parametr Klawisz Enter <PREV> Opis Zawartość pamięci zostanie skasowana. Po zakończeniu procesu kasowania pamięci, automatycznie wyświetli się menu konfiguracyjne. Powoduje przywołanie poprzedniego poziomu, nie kasując przy tym pamięci. Przy kasowaniu zawartości pamięci usuwane są wszystkie dane zapisane w panelu. Parametr odpowiedzialny za wybór języka nie jest kasowany. Wszystkie inne parametry zostaną skasowane lub przywrócone do pierwotnych ustawień. Ustawianie kontrastu Panel operatorski DOP11A-1 DOP11A-2 DOP11A-3 DOP11A-4 DOP11A-5 Ustawianie kontrastu Kontrast ustawiany jest za pomocą regulatora obrotowego umieszczonego na odwrocie panelu. Ustawienie kontrastu odbywa się w trybie roboczym poprzez przeskok do bloku systemowego 997. Przyciśnięcie klawisza funkcyjnego <+> powoduje rozjaśnienie ekranu. Przyciśnięcie klawisza funkcyjnego <-> powoduje przyciemnienie ekranu. Aby wrócić do poprzedniego poziomu należy przycisnąć <EXT>. ntensywność kolorów ekranu może być sterowana poprzez rejestr danych i komendę [DM]. Komenda ta wprowadzana jest do wiersza komend w oprogramowaniu do programowania w opcji [Setup] (Konfiguracja) / [System signals] (Sygnały systemowe). Temperatura otoczenia wpływa na kontrast. W przypadku gdy panel programowany jest w pomieszczeniu, którego temperatura wyraźnie odbiega od temperatury miejsca ustawienia urządzenia, wówczas należy po 15-3 minutach przeprowadzić ustawienie kontrastu przy rzeczywistej temperaturze otoczenia. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 39

40 5 Uruchomienie Funkcje panelu Ustalanie adresu ETHERNET (MAC): Adres ETHERNET karty opcji PFE11A ustawiany jest w trybie konfiguracyjnym (SETUP). Za pomocą kombinacji klawiszy < > <MAN> (DOP11A-2 i DOP11A-4) lub przełącznika w pozycji 4 (DOP11A-3 i DOP11A-5) przechodzi się do trybu konfiguracyjnego. W punkcie menu [Expansion Cards - Slot 1 - PFE] ustawiany jest fizyczny adres ETHERNET. Tryb roboczy (RUN) Jest to tryb pracy normalnej. W przypadku przejścia do trybu roboczego, na monitorze wyświetlony zostanie automatycznie blok. Aby zaznaczać i zmieniać wartości w panelu należy używać zintegrowanej klawiatury. Jeśli między panelem a kontrolerem wystąpi błąd w komunikacji, wówczas na ekranie zasygnalizowany zostanie komunikat błędu. Panel uruchamia się automatycznie, gdy przywrócona zostanie komunikacja. Jeśli w przypadku zasygnalizowanego błędu komunikacji wprowadzona została kombinacja klawiszy /O, wówczas będzie ona zapamiętana w buforze panelu i po przywróceniu komunikacji przeniesiona do kontrolera. Aktywowana funkcja kontrolna umożliwia ciągłe przesyłanie danych przez zegar panelu do rejestru w kontrolerze. Dzięki tej funkcji kontroler może rozpoznać, czy nastąpiła komunikacja. Kontroler sprawdza, czy rejestr został zaktualizowany. Jeśli aktualizacja nie została przeprowadzona, wówczas w kontrolerze może zadziałać funkcja alarmu, która zasygnalizuje błąd w komunikacji. Zasada działania pojedynczych obiektów lub funkcji w trybie roboczym objaśniona zostanie wraz z opisem poszczególnych obiektów i funkcji. Ustawianie zegara czasu rzeczywistego Zegar czasu rzeczywistego panelu ustawiany jest w menu [Setup] (Konfiguracja) w polu [Date / Time] (Formaty daty / czasu). Wybrać opcję [Set terminal clock] (Ustawianie zegara panelu). Wyświetlona zostanie data i godzina. Aby zmienić ustawienie, przycisnąć <SET>. Wprowadzić żądane wartości. W trybie wprowadzania zmian przemieszczanie kursora odbywa się za pomocą klawiszy ze strzałkami. Aby powrócić do poprzedniego menu lub przerwać wprowadzanie ustawień należy przed naciśnięciem klawisza ENTER przycisnąć <NEXT>. Zegar czasu rzeczywistego może być ustawiany w trybie roboczym zarówno poprzez funkcję zegarową z możliwością zmiany jak i podczas przesyłania projektu z komputera PC do panelu. Można ustawić sygnał cyfrowy, który sygnalizuje kiedy należy wymienić baterię w zegarze czasu rzeczywistego. 4 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

41 Uruchomienie Funkcje panelu 5 Strona informacyjna W panelu zaprogramowana została strona informacyjna. Wyświetlenie jej odbywa się poprzez równoczesne przyciśnięcie w trybie roboczym klawiszy < > i <PREV>. Aby wyświetlić stronę informacyjną można również zastosować wzgl. właściwie skonfigurować klawisz funkcyjny lub dotykowy. Na samej górze strony informacyjnej wyświetlany jest typ panelu, systemowa wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa. Parametr STARTS RUN CFL 32 C MN: 21 MAKS: 38 (przykład) DYNAMC MEMORY FLASH MEM PROJ FLASH MEM BACK FLASH CACHEHTS FLASH ALLOCS DRVER 1 DGTAL /Os ANALOG /Os /O POLL PKTS Opis Liczba uruchomień panelu Liczba roboczogodzin panelu Liczba godzin, w ciągu których aktywne było podświetlenie tła Aktualna temperatura robocza, najniższa i najwyższa zmierzona temperatura Wolna pamięć RAM (pamięć operacyjna) w bajtach Wolna pamięć Flash (pamięć projektu) w bajtach zarezerwowana Procent trafień Cache bloku / przydziału w systemie plików Maksymalna stopa procentowa używanych wzgl. aktywnych przydziałów na każdy blok w systemie plików Aktualny sterownik i aktualna wersja sterownika Liczba sygnałów cyfrowych, powiązanych z kontrolerem 1, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). Liczba sygnałów analogowych, powiązanych z kontrolerem 1, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). Czas mierzony w ms między 2 odczytami tego samego sygnału w kontrolerze 1 Liczba sygnałów dla każdego pakietu, który przesyłany jest między panelem a kontrolerem 1. TOUT1 Liczba Timeout przy komunikacji z kontrolerem 1 CSUM1 lość błędów kontrolnych numeru przy komunikacji z kontrolerem 1 BYER Liczba błędów bajtów w komunikacji DRVER 2 Aktualny sterownik i aktualna wersja sterownika Parametry dla Driver 2 (sterownik 2) są wskazywane wówczas, gdy dla projektu zdefiniowany został kontroler 2. DGTAL /Os Liczba sygnałów cyfrowych, powiązanych z kontrolerem 2, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). ANALOG /Os Liczba sygnałów analogowych, powiązanych z kontrolerem 2, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). /O POLL Czas mierzony w ms między 2 odczytami tego samego sygnału w kontrolerze 2. PKTS Liczba sygnałów dla każdego pakietu, który przesyłany jest między panelem a kontrolerem 2. TOUT2 lość Timeout w komunikacji z kontrolerem 2 CSUM2 lość błędów kontrolnych numeru przy komunikacji z kontrolerem 2 1 / 2 / 3 Aktualny port dla FRAME, OVERRUN oraz PARTY. 1=port RS-422, 2=RS-232-Port oraz 3=port RS-485. FRAME lość błędów ramki dla poszczególnych portów OVERRUN lość błędów nadpisywania dla poszczególnego portu PARTY lość błędów parzystości poszczególnych portów Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 41

42 5 Uruchomienie Funkcje panelu Funkcja - joystick Dotyczy tylko DOP11A-2 i DOP11A-4. Funkcja ta umożliwia zastosowanie klawiszy ze strzałkami jako klawiszy funkcyjnych. W wierszu poleceń dla opcji [System signals] (Sygnały systemowe) należy wprowadzić komendę "AK" i adres. przykład: "AKM1" (polecenie AK i komórka pamięci M1). Rys. 23: Sygnały systemowe 5317AEN Komórka pamięci M1 występuje w charakterze sygnału aktywującego a 4 następne komórki pamięci posiadają funkcje zgodne z następującym blokiem sterowniczym. Komórka pamięci Mn Mn1 Mn2 Mn3 Mn4 Opis Aktywny = funkcja - joystick. Nie aktywny = funkcja normalna. STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA DÓŁ STRZAŁKA GÓRA STRZAŁKA PRAWO Jeśli w przypadku załączonego sygnału aktywacyjnego przyciśnięty zostanie klawisz ze strzałką, wówczas aktywowana zostanie komórka pamięci, która odpowiada danemu, wciśniętemu klawiszowi. W przypadku gdy zadziała sygnał dźwiękowy, klawisze ze strzałkami nie spełniają swoich normalnych zadań. 42 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL

Podręcznik. Sterownik MOVI-PLC basic DHP11B.. Wydanie 06/2006 FA37A100 11427558 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Sterownik MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Wydanie 6/6 47558 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world Ważne

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet. Podręcznik. Wydanie 10/2007 11637145 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ ntegracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFD11B DeviceNet Wydanie 1/27 11637145 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe. Wydanie 04/2008 11616350 / PL Technika napędowa \ Automatyzacja napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy MOVIDRIVE MDX61B Złącze fieldbus DFS22B PROFINET IO z PROFIsafe Wydanie 04/2008 11616350 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110

Podręcznik. MOVIAXIS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFIBUS-DP. Wydanie 04/2006 11355654 / PL FB411110 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVAXS MX Złącze Feldbus XFP11A PROFBUS-DP Wydanie 4/26 11355654 / PL FB41111 Podręcznik SEW-EURODRVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B

Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Kompaktowa instrukcja obsługi MOVITRAC B Wydanie 6/21 1171552 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Rozszerzone pozycjonowanie magistrali Wydanie 04/2005 11335254 / PL FA362820 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDXB Aplikacja "Rozszerzone pozycjonowanie magistrali" Wydanie 04/200 3324 / PL FA32820 Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus" Wydanie 01/2005 11313641 / PL FA362000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus Wydanie 01/2005 11313641 / PL FA362000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Aplikacja "Pozycjonowanie względem pozostałej drogi poprzez Bus" FA362 Wydanie 1/25 11313641 /

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP. Wydanie 06/2006 11373547 / PL FA361755 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y MOVIDRIVE MDX61B Złącze Feldbus DFE13B EtherNet/IP FA361755 Wydanie 06/2006 11373547 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Terminal BASIC TOP Terminal traktora z obsługą ISOBUS według normy ISO 11783 Obowiązuje od wersji oprogramowania: 2.80 Stan: 03 / 2008 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DIP11B. Wydanie 08/2004 11267445 / PL FA361771 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVDRVE MDX61B Karta enkodera absolutnego DP11B FA361771 Wydanie 8/24 11267445 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE

Bardziej szczegółowo

przetwornica częstotliwości

przetwornica częstotliwości T MOVITRAC 31C przetwornica częstotliwości Instrukcja obsługi Wydanie 07/2000 08/198/96 0922 9000 / 072000 C U L U L Wskazówki ogólne Należy koniecznie przestrzegać zawartych tutaj wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE

Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Pozycjonowanie modularne MOVIDRIVE Wydanie 08/2003 Podręcznik 11221852 / PL SEW-EURODRIVE Spis tresci 1 Ważne wskazówki... 4 2 Opis systemu... 5 2.1 Zakresy zastosowania... 5 3 Projektowanie... 8 3.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008

Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Jednostka sterująca centralami klimatyzacyjnymi INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 04/2008 Spis treści Charakterystyka urządzenia... 4 Projekt... 6 Oznakowanie... 6 Dokumentacja... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika

Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika Belinea o.max Series Podręcznik użytkownika ompl1.0 Spis treści Wprowadzenie 5 Dane techniczne... 6 Wskazówka... 7 Uwagi do użytkownika... 7 Laser (wskazówka dotycząca bezpieczeństwa)... 7 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo