Podręcznik systemowy. Terminale obsługi DOP11A. Wydanie 09/ / PL EE410000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik systemowy. Terminale obsługi DOP11A. Wydanie 09/2004 11277033 / PL EE410000"

Transkrypt

1 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Terminale obsługi DOP11A EE41 Wydanie 9/ / PL Podręcznik systemowy

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Spis tresci 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A Akcesoria i opcje nstalacja Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego nstalacja zgodna z wymogami UL Połączenia urządzenia DOP11A-1 DOP11A Podłączenie do komputera PC Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) Podłączenie RS-422 poprzez UWS11A Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS DP Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A Uruchomienie Pierwsze włączenie Funkcje panelu Eksploatacja i obsługa Transfer projektu za pomocą komputera i HM-Builder Wskazanie robocze podczas uruchamiania urządzenia Komunikaty o błędach Serwis elektroniczny SEW Programowanie Tworzenie projektu Komunikacja z MOVDRVE i MOVTRAC Programowanie za pomocą oprogramowania do programowania Prezentacja graficzna i sterowanie Prezentacja tekstowa i sterowanie Transfer projektu Karty rozszerzeń dla ETHERNET i PROFBUS-DP Adresowanie indeksów Funkcje urządzenia Biblioteka wiadomości Zarządzanie alarmami Zarządzanie recepturami Hasła Wydruk raportów Sterowanie czasowe Zarządzanie językami Unicode Diody świecące Klawisze funkcyjne Trendy Makra Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 3

4 Spis tresci 9 Funkcje sieciowe i komunikacja Komunikacja Komunikacja sieciowa Funkcje sieciowe w panelu Usługi sieciowe Konta sieciowe Dane techniczne i rysunki wymiarowe Ogólne dane techniczne Okablowanie złączy DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Suplement Klawiatura membranowa Pobieranie programu systemowego Skorowidz Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

5 Ważne wskazówki 1 Podręcznik systemowy 1 Ważne wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa Należy bezwzględnie przestrzegać zawartych tutaj ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie sygnalizowane jest wówczas, gdy pojawi się możliwe zagrożenie, prowadzące do ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci. Ostrzeżenie Ostrzeżenie sygnalizowane jest wówczas, gdy pojawi się możliwe zagrożenie ze strony produktu, które bez dostatecznej ostrożności prowadzić może do ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci. Symbol ten obecny jest również przy ostrzeżeniach przed szkodami materialnymi. Ostrożnie Ostrzeżenie sygnalizowane jest wówczas, gdy pojawi się możliwa groźna sytuacja, prowadząca do usterki produktu i stwarzająca zagrożenie dla otoczenia. Wskazówka Wskazówki odnoszą się do zastosowania, np. uruchomienia i zawierają użyteczne informacje. Wskazówka dot. dokumentacji Wskazówki odsyłające do dokumentacji, np. instrukcji obsługi, katalogu, karty danych. Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem: Bezawaryjnej eksploatacji. Realizacji roszczeń z tytułu wad. Przeczytaj więc najpierw instrukcję, zanim rozpoczniesz użytkować urządzenie! nstrukcja obsługi zawiera informacje ważne dla obsługi. Dlatego przechowuj ją w pobliżu urządzenia. Wskazówki odnośnie użytej terminologii Panele operatorskie serii DOP11A (Drive Operator Panel) mogą różnymi drogami komunikować się w tym samym czasie z przetwornicami częstotliwości SEW i wybranymi sterownikami programowalnymi (PLC). W niniejszej dokumentacji obydwa urządzenia (PLC oraz falownik) oznaczone są dla uproszczenia jako kontroler. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 5

6 1 Ważne wskazówki Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Panele operatorskie serii DOP11A są urządzeniami przeznaczonymi do obsługi i diagnozowania instalacji przemysłowych. Uruchomienie (podjęcie pracy zgodnej z przeznaczeniem) jest tak długo niedozwolone, dopóki nie zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wytyczne EMV 89/336/EWG i zachodzi zgodność wyrobu końcowego z wytycznymi dot. maszyn 89/392/EWG (przestrzegać EN 624). Zakres zastosowania Zabronione jest, jeśli nie przewidziano wyraźnie do tego celu: Zastosowanie w obszarach wymagających zabezpieczeń przeciwwybuchowych Zastosowanie w obszarach ze szkodliwymi substancjami: oleje, kwasy, gazy, opary, pyły, promieniowania itp. Lista dopuszczonych materiałów umieszczona jest w załączniku. Stosowanie w obiektach niestacjonarnych, w których występują drgania i udary wykraczające poza wymagania EN Funkcje bezpieczeństwa Panele operatorskie serii DOP11A nie mogą uwzględniać funkcji bezpieczeństwa bez nadrzędnych systemów zabezpieczających. Aby zagwarantować ochronę osób i maszyn, stosuj nadrzędne systemy zabezpieczające. Demontaż i złomowanie Całościową lub częściową utylizację panelu operatorskiego należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zwrócić uwagę na następujące komponenty, które zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska: Bateria litowa, kondensatory elektrolityczne i monitor. 6 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

7 Wskazówki bezpieczeństwa 2 2 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki ogólne Należy uważnie przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa. Należy sprawdzić dostawę przy odbiorze pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę. Panel spełnia wymogi zgodnie z artykułem 4 wytycznej EMC 89/336/EEC. Nie instaluj panelu w otoczeniu zagrożonym wybuchem. SEW-EURODRVE nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone modyfikacje, zmiany lub przebudowy w wyposażeniu. Wolno używać wyłącznie takich części zamiennych i akcesoriów, które wyprodukowane zostały zgodnie ze specyfikacjami SEW-EURODRVE. Zanim panel zostanie zainstalowany, uruchomiony lub przeprowadzana będzie jego naprawa, należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące instalacji i obsługi. W szczeliny i otwory panelu nie może dostać się pod żadnym pozorem jakakolwiek ciecz. Mogłoby to spowodować pożar lub przewodzenie prądu przez urządzenie. Panel może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy. nstalacja i uruchomienie Panel przeznaczony jest do instalacji stałej. Podczas instalowania panelu należy wybrać lokalizację na stabilnym podłożu. Upadek panelu może spowodować jego uszkodzenie. Panel należy zainstalować zgodnie z instrukcją dot. instalacji. Urządzenie należy uziemić zgodnie z danymi zawartymi w dołączonej instrukcji instalacyjnej. nstalacja musi być przeprowadzona wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy. Przewody wysokiego napięcia, przewody sygnałowe i zasilające muszą być wyprowadzone oddzielnie. Zanim panel zostanie podłączony do zasilania, należy upewnić się, czy napięcie i polaryzacja źródła zasilania są prawidłowe. Otwory na obudowie przeznaczone są dla cyrkulacji powietrza i nie wolno ich zakrywać. Nie wolno ustawiać panelu w miejscach, w których byłby wystawiony na silne oddziaływanie pola magnetycznego. Panel nie może być montowany lub eksploatowany w otoczeniu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Stosowanie wyposażenia peryferyjnego musi być zgodne z przeznaczeniem. W niektórych modelach panelu szybka wyświetlacza pokryta jest laminowaną taśmą chroniącą przed zadrapaniami. Aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń na panelu w wyniku elektrostatycznych wyładowań, należy po zamontowaniu ściągnąć ostrożnie taśmę. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 7

8 2 Wskazówki bezpieczeństwa. Środki i urządzenia ochronne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom (np. EN 624 lub EN 5178). Konieczne środki ochronne: Uziemienie urządzenia Konieczne urządzenia ochronne: Nadmiarowo-prądowe urządzenia ochronne Wskazówki dot. eksploatacji Panel należy utrzymywać zawsze w czystości. Funkcja awaryjnego zatrzymania oraz inne funkcje bezpieczeństwa nie mogą być sterowane z panelu. Należy zwrócić uwagę aby klawisze, ekran itd. nie miały styczności z przedmiotami o ostrych krawędziach. Należy pamiętać, iż panel jest gotowy do użytku i rejestruje wprowadzane dane z klawiatury i za pomocą ekranu dotykowego, nawet wówczas, gdy podświetlenie tła przestanie się palić. Serwis i konserwacja Roszczenia z tytułu wad rozpatrywane są zgodnie z zasadami umowy. Monitor oraz przednią część panelu należy czyścić łagodnym środkiem i miękką ściereczką. Naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel fachowy. 8 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

9 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie 3 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt 3.1 Wprowadzenie Nieustannie rosną wymagania stawiane przez współczesny przemysł produkcyjny. Rośnie przy tym zarówno odpowiedzialność jak i zakres działań personelu przy maszynie. Użytkownik musi mieć szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących statusu maszyny wraz z możliwością przeprowadzania bezpośrednich zmian w ustawieniach. Funkcjonalność sterowania staje się coraz bardziej powszechna i dopracowana. Umożliwia to efektywne regulowanie skomplikowanych procesów. Panele operatorskie gwarantują przejrzystość i bezpieczeństwo w komunikacji między człowiekiem a maszyną, nawet w przypadku wysoce złożonych procesów produkcyjnych. Graficzne panele operatorskie zostały zaprojektowane, aby sprostać wymogom jakie stawiane są w relacji "człowiek-maszyna-złącze" dla kontroli przebiegu procesów i regulacji we wszystkich zakresach zastosowania techniki produkcyjnej. Panel jest urządzeniem, które ułatwia pracę personelu obsługującego dzięki ukierunkowanemu przystosowaniu procesów do poszczególnych zadań. Fakt ten sprawia, iż użytkownik może stosować dobrze znane mu pojęcia i definicje. W panelu struktura projektów przedstawiana jest jako drzewo menu lub sekwencja. Drzewo menu obejmuje zarówno menu główne (np. z wyświetlaniem przeglądu) jak i szereg menu podrzędnych z wyszczególnionymi danymi dla każdego obszaru użytkowania. Z reguły osoba obsługująca decyduje o tym, który sposób przedstawiania menu ma wybrać. Stosowane w panelu operatorskim pola menu oznaczane są jako bloki. Główne menu Receptura Status silnika Temperatura Stan falownika 53717APL Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 9

10 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie Punktem wyjściowym dla sekwencji jest główne menu. W nim personel obsługujący wybiera sekwencję, dla której bloki przedstawiane będą w podanej kolejności. Z reguły sterowanie wskazaniami bloku odbywa się poprzez program w kontrolerze. Główne menu Krok 1 Ustawienia Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zakończenie programu 53719APL Funkcje panelu operatorskiego umożliwiają graficzne i tekstowe przedstawianie zachodzących procesów. Ponadto dostępne są dalsze funkcje: Zarządzanie alarmem Drukowanie Trendy Zarządzanie recepturami Sterowanie czasowe Funkcje te są nie tylko proste w obsłudze, ale są również korzystniejsze cenowo w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań z przełącznikami, lampami wskaźnikowymi, przekaźnikami czasowymi, licznikami nastawnymi i zegarami sterującymi. Panel obsługi obejmuje poza tym funkcje, które umożliwiają lepsze wykorzystanie elektroniki napędu. 1 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

11 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie 3 Programowanie Panele operatorskie programowane są za pomocą komputera PC wraz z oprogramowaniem HM-Builder. 1575AXX Panel operatorski wyróżnia się w dużym stopniu dzięki pracy zorientowanej na obiektach. Programowanie opiera się przy tym na jednym obiekcie, do którego przypisana jest jedna funkcja. Rodzaje sygnałów definiowane są zgodnie z przedstawioną zasadą. Stworzony projekt zapisywany jest w pamięci panelu operatorskiego. Przyłączenie panelu do przetwornicy częstotliwości SEW Przyłączenie panelu do kontrolera daje wiele korzyści: Użytkownik nie musi dokonywać żadnych zmian w ustawieniach danego kontrolera. Panel nie obsadza ani wyjść ani wejść kontrolera. Optymalizowana jest czytelność funkcji kontrolera, np. sterowanie czasowe i zarządzanie alarmami. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 11

12 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie Wskaźnik statusu i sterowanie Z uwagi na powszechne ich zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, użytkownik jest obecnie zaznajomiony z lampami wskaźnikowymi jak również z analogowymi i cyfrowymi wskaźnikami statusowymi. Odnosi się to w takim samym stopniu do elementów obsługi takich jak: przyciski, przełączniki obrotowe oraz przełączniki przesuwne. Zastąpienie tych elementów jednym panelem umożliwia zespolenie wszystkich wskaźników statusowych i elementów obsługi w jedną jednostkę. Użytkownik może w prosty sposób wyświetlać i wpływać na informacje systemowe. Ponadto użytkownik ma możliwość przedstawienia przeglądu wszystkich sygnałów odnoszących się do wskazanego obiektu, np. pompy lub jednostki napędowej. Opcja ta dodatkowo ułatwia pracę. Możliwe jest to dzięki kompletnej wymianie informacji, która odbywa się w panelu między tzw. blokami. W przypadku bloków mówi się przykładowo o blokach tekstowych, które zawierają wyłącznie informacje tekstowe. Natomiast bloki graficzne zawierają opisy graficzne. Panele operatorskie wyposażone są w klawisze funkcyjne do sterowania bezpośredniego. Do odpowiednich klawiszy przypisane są dane komendy. Na podstawie takiego przypisania może nastąpić sterowanie. W trakcie korzystania z wielu bloków, użytkownik ma możliwość poruszania między nimi używając komendy przeskoku. W ten sposób tworzona jest struktura menu a tym samym strukturalna aplikacja. Ustawianie panelu operatorskiego Aby optymalnie wykorzystać zakres funkcji, panel należy zamontować w bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy. Umożliwi to osobie obsługującej otrzymywanie wszystkich niezbędnych informacji i efektywną pracę. Panel ustawić na odpowiedniej wysokości roboczej, tak aby dany użytkownik miał łatwy dostęp i mógł swobodnie go obsługiwać. Współczynnik wizualności ekranu determinowany jest przez odległość, wysokość, kąt, naświetlenie i wybór kolorów. Kontrola, sterowanie i konserwacja mogą być przeprowadzane na odległość, np. z innego budynku lub innego miejsca. Komunikacja może w tym przypadku nastąpić przykładowo poprzez sieć LAN (Local Area Network), internet lub modem. W przypadku długich linii produkcyjnych z wieloma stanowiskami pracy można łączyć większą liczbę paneli w sieci z jednym lub wieloma kontrolerami. 1553AXX 12 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

13 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Wprowadzenie 3 Rozwiązania kompaktowe Zewnętrzne urządzenia takie jak czytniki kodów kreskowych, wagi, modemy itd. mogą być łączone z kontrolerem poprzez panel. Do podłączenia urządzenia wymagane jest jedynie złącze RS-232 oraz protokół komunikacji ASC. Napływające do panelu dane przechowywane są w rejestrach. Możliwe jest również podłączenie jednostki pracującej równolegle. Może to dotyczyć również kolejnego panelu lub komputera PC z MOVTOOLS dla programowania falowników. Poprzez panel możliwe jest przy tym równocześnie programowanie kontrolera i komunikowanie się z nim. W przypadku podłączania PLC i falownika do panelu (podwójny sterownik w panelu) może nastąpić pomiędzy tymi urządzeniami wymiana danych (sygnały analogowe i cyfrowe). SPS-Protokół RS-485 MOVLNK 53758APL Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 13

14 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy 3.2 Oznaczenie typu, tabliczki znamionowe i zakres dostawy Przykład oznaczenia typów DOP 11 A 1 Wyposażenie Wersja A Generacja 1 = wyświetlacz tekstu 2 x 2 znaków z klawiszami funkcyjnymi 2 = wyświetlacz grafiki 24 x 64 punktów z klawiszami funkcyjnymi 3 = panel dotykowy 32 x 24 punktów 4 = wyświetlacz grafiki 32 x 24 punktów z klawiszami funkcyjnymi 5 = panel dotykowy 64 x 48 punktów Typ: DOP = Drive Operator Panel Rys. 1: Oznaczenie typu 53648APL Przykład tabliczki znamionowej Z boku na urządzeniu umieszczona jest ogólna tabliczka znamionowa. Rys. 2: Tabliczka znamionowa urządzenia 533AXX Zakres dostawy W skład wyposażenia wchodzą: Panel operatorski DOP11A Materiał montażowy z szablonem montażowym nstrukcja obsługi ze wskazówkami dot. montażu i instalacji DC 24 V wtyczka Phoenix COMBCON 5 mm, 3-pinowa (oprócz DOP11A-5) 14 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

15 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-1 Numer katalogowy: [1] [2] [4] [3] Rys. 3: DOP11A AXX [1] Wyświetlacz [2] Klawisze funkcyjne [3] Klawisze nawigacyjne [4] Klawisze numeryczne 2 x 2 znaków wyświetlacz tekstu LCD (monochromatyczny) z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 2 ma 3 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422/RS-485); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania Klawiatura foliowana P65 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz 3 klawisze funkcyjne 64 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 142 x 9 x 46,5 mm Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 15

16 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-2 Numer katalogowy: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Rys. 4: DOP11A AXX [1] Diody LED czerwona / zielona [2] Wyświetlacz [3] Klawisze funkcyjne [4] Klawisze nawigacyjne [5] Pola opisu [6] Klawisze numeryczne 24 x 64 punktów obrazu LCD wyświetlacz grafiki (monochromatyczny) z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 45 ma 2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania Klawiatura foliowana P65 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz 8 klawiszy funkcyjnych 16 diod LED (2 kolory czerwona / zielona) 1 gniazdo kart rozszerzeń 4 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 214 x 194 x 75 mm 16 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

17 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-3 Numer katalogowy: Rys. 5: DOP11A AXX 32 x 24 punktów obrazu, [frac14] VGA panel dotykowy (Touch Screen) (256 kolorów, STN, 5,7") z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 45 ma 3 złącza szeregowe (RS-232 & RS-422/RS-485); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania P65 Montaż poziomy lub pionowy 1 gniazdo kart rozszerzeń 4 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 2 x 15 x 74 mm Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 17

18 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-4 Numer katalogowy: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Rys. 6: DOP11A AXX [1] Diody LED czerwona / zielona [2] Klawisze nawigacyjne [3] Klawisze numeryczne [4] Wyświetlacz [5] Klawisze funkcyjne [6] Pola opisu 32 x 24 punktów obrazu, ¼ VGA wyświetlacz grafiki (256 kolorów, STN, 5,7") z podświetleniem tła DC 24 V napięcie zasilające, 55 ma 2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania Klawiatura foliowana P65 z klawiszami nawigacyjnymi, klawiatura numeryczna oraz 16 klawiszy funkcyjnych 16 diod LED (2 kolory czerwona / zielona) 2 gniazda kart rozszerzeń 4 Kbajtów Flash-EEPROM Wymiary zewnętrzne 276 x 194 x 92,3 mm 18 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

19 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Budowa urządzenia DOP11A Budowa urządzenia DOP11A-5 Numer katalogowy: Rys. 7: DOP11A AXX 64 x 48 punktów obrazu, VGA panel dotykowy (Touch Screen) (256 kolorów, 1,4") z podświetleniem tła Napięcie zasilające AC 1-24-V, 35 ma 2 złącza szeregowe (RS-232 i RS-422); 2 z możliwością równoczesnego wykorzystania P65 2 gniazda kart rozszerzeń 16 Kbajtów Flash-EEPROM 29 x 247 x 114 mm Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 19

20 3 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Akcesoria i opcje 3.8 Akcesoria i opcje Kabel do programowania panelu operatorskiego DOP11A i dla komunikacji między panelem operatorskim a MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim (RS-232) a komputerem PC (RS-232) dla programowania panelu operatorskiego. Stała długość 3 m PCS11A PCM11A (Panel Cable MP) Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim (RS-232) a SMATC S7 poprzez MP. Stała długość 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Kabel komunikacyjny między panelem operatorskim (RS-422) a konwerterem złącza UWS11A lub USS21A (RS-232). Do komunikacji z przetwornicami częstotliwości SEW. Stała długość 3 m PCC11A PFE11A (Panel Fieldbus ETHERNET) Karta opcji ETHERNET TCP/P Dla przyłączania panelu operatorskiego DOP11A do sieci komputerowej klienta. Poprzez zastosowanie karty opcji ETHERNET możliwe są następujące funkcje: Obsługa oprogramowania HM-Builder dla programowania panelu operatorskiego poprzez ETHERNET (szybkie ściąganie i ładowanie projektu). Wykorzystanie zintegrowanego serwera WEB dla obsługi i sterowania panelu operatorskiego poprzez program nternet Explorer. Eksploatacja urządzenia MOVTOOLS poprzez ETHERNET i wykorzystanie funkcji Passthrough. Dla zmiany kierunku portów komunikacyjnych komputera PC (Com1 do Com9) na adres P ETHERNET panelu operatorskiego niezbędne jest zastosowanie dodatkowego oprogramowania Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

21 nformacja o urządzeniu, montaż i sprzęt Akcesoria i opcje 3 PFP11A (Panel Feldbus PROFBUS) Złącze PROFBUS DP Dla przyłączania panelu operatorskiego DOP11A do PROFBUS Feldbus klienta. Karta opcji PROFBUS DP Panel operatorski jest urządzeniem Slave w sieci PROFBUS, sprzężony jest maksymalnie z 128 słowami danych procesowych. Możliwość niezależnego od PLC transferu danych pomiędzy sterowaniem a panelem operatorskim. Poprzez złącze szeregowe może jednocześnie odbywać się komunikacja z komponentami techniki napędowej. UWS11A Konwerter do montażu na szynie RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 21

22 4 nstalacja Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego 4 nstalacja 4.1 Wskazówki dotyczące instalacji urządzenia podstawowego Należy bezwzględnie przestrzegać podczas instalacji wskazówek bezpieczeństwa z rozdziału 2! Oddzielne kanały kablowe Przewody silnoprądowe i elektroniki prowadź w oddzielnych kanałach kablowych. Przekroje Napięcie zasilania: Przekrój zgodny z wejściowym prądem znamionowym. Przewody elektroniki: 1 Żyła na zacisk,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 Żyły na zacisk,2...,75 mm 2 (AWG ) Ekranowanie i uziemienie Należy używać wyłącznie ekranowane kable sygnałowe. Połącz ekran z masą najkrótszą drogą, obustronnie, płaskim stykiem. W celu zapobieżenia powstawaniu pętli uziemienia, możesz uziemić koniec ekranu przez kondensator odkłócający (22 nf / 5 V). Przy podwójnie ekranowanym przewodzie ekran uziemić po stronie kontrolera, a wewnętrzny ekran na drugim końcu. 755BXX Rys. 8: Przykłady właściwego podłączenia ekranu za pomocą metalowej obejmy (zacisk ekranujący) lub dławika metalowego PG. Za ekranowanie uważa się również ułożenie przewodów w uziemionych kanałach z blachy lub w rurach metalowych. Przewody silnoprądowe i sterownicze powinny być przy tym układane oddzielnie. Uziemienie urządzenia odbywa się poprzez wtyczkę dla napięcia zasilającego 24 V / 24 V. 22 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

23 nstalacja nstalacja zgodna z wymogami UL nstalacja zgodna z wymogami UL nstalacje spełniające warunki UL wymagają przestrzegania następujących wskazówek: Jako przewodu przyłączeniowego użyć tylko przewodów miedzianych z zakresem temperatur 6 / 75 C. Podłączenie elektryczne musi przebiegać zgodnie z metodami opisanymi w ustępie 2 dla klasy 1 (Article 51-4(b) według National Electric Code NFPA7). Jako zewnętrzne źródło napięcia DC 24 V stosuj wyłącznie sprawdzone urządzenia z o ograniczonym napięciu wyjściowym (U max = DC 3 V) i ograniczonym natężeniu wyjściowym ( 8 A). Certyfikacja UL nie obowiązuje w przypadku pracy w sieciach napięciowych z nieuziemionym punktem zerowym (sieci T). 4.3 Połączenia urządzenia DOP11A-1 DOP11A-5 Napięcie zasilające Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. Zamiana polaryzacji spowoduje uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, czy panel operatorski i kontroler posiadają takie same uziemienie elektryczne (wartość odniesienia napięcia). W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy w komunikacji. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 23

24 4 nstalacja Podłączenie do komputera PC DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 Napięcie zasilające DOP11A-1 DOP11A-4 [1] Uziemienie [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 5331AXX [1] Napięcie zasilające DOP11A-5 (AC 1-24 V) 5363AXX 4.4 Podłączenie do komputera PC DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Rys. 9: Podłączenie do komputera PC 534AXX Programowanie panelu operatorskiego odbywa się poprzez oprogramowanie HM-Builder. Dla programowania panelu operatorskiego wymagany jest kabel komunikacyjny PCS11A. Podczas łączenia jednostek doprowadzenie napięcia musi być odłączone. 24 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

25 nstalacja Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) Za pomocą złącza RS-485 można do jednego panelu operatorskiego podłączyć maks. 31 urządzeń MOVDRVE. Podłączanie DOP11A do przetwornicy częstotliwości typu MOVDRVE bezpośrednio poprzez RS-485: DOP11A-1 za pomocą 25-pinowego wtyku Sub-D DOP11A-3 poprzez wtykową listwę zaciskową Phoenix Schemat połączeń złącza RS-485 DOP11A-3 RS-485 Rys. 1: Połączenie RS AXX Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 25

26 4 nstalacja Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) MOVDRVE MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ 1 DØ1 2 DØ2 3 DØ3 4 DØ4 5 DØ5 6 DCOM** 7 VO 24 8 DGND 9 ST11 1 ST12 11 Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ 1 DØ1 2 DØ2 3 DØ3 4 DØ4 5 DØ5 6 DCOM ** 7 VO24 8 DGND 9 ST11 1 ST Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Płyta ekranu lub. Zacisk ekranujący Rys. 11: Podłączenie zacisków DOP11A APL MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: D ØØ D Ø1 D Ø2 D Ø3 D Ø4 D Ø5 DCOM** VO 24 DGND ST11 ST MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1 Mostek pomiędzy 6 a 19, aby uaktywnić zakończenie Bus. RS-422 / RS pol. Gniazdo Sub-D 14 Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Rys. 12: Podłączenie zacisków DOP11A APL 26 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

27 nstalacja Przyłącze RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3) 4 Specyfikacja kabli Stosuj podwójny, dwużyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami (kabel do przesyłu danych z ekranem z plecionki miedzianej). Kabel musi spełniać następujące specyfikacje: Przekrój żyły,5...,75 mm 2 (AWG ) Oporność przewodu Ω przy 1 MHz Obciążenie pojemnościowe 4 pf/m (12 pf/ft) przy 1 khz Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: Firma Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Przyłączenie ekranu Ekran przyłożyć obustronnie na powierzchni zacisku ekranującego elektroniki kontrolera i w obudowie 25-pinowego wtyku Sub-D panelu operatorskiego. Nie wolno łączyć końcówek ekranu z DGND! Długości przewodów Dopuszczalna całkowita długość przewodów wynosi 2 m. Opornik obciążeniowy W kontrolerze oraz w konwerterze UWS11A na stałe wbudowane są dynamiczne oporniki obciążeniowe. Nie przyłączaj w tym przypadku żadnych zewnętrznych oporników obciążeniowych! W przypadku gdy panel operatorski DOP11A-1 połączony jest z przetwornicą częstotliwości poprzez RS-485, wówczas należy dla 25-pinowego wtyku Sub-D z DOP11A-1 aktywować opornik obciążeniowy (mostek między pin 6 i pin 19), jeśli panel operatorski jest pierwszym lub ostatnim abonentem. Pomiędzy urządzeniami połączonymi przy użyciu złącza RS-485 nie może istnieć różnica potencjałów. Należy zapobiec różnicy potencjałów, np. poprzez połączenie ze sobą mas urządzeń oddzielnym przewodem. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 27

28 4 nstalacja Podłączenie RS-422 poprzez UWS11A 4.6 Podłączenie RS-422 poprzez UWS11A Podłączanie DOP11A do przetwornicy częstotliwości typu MOVDRVE poprzez UWS11A. PCC11A UWS11A RS Rys. 13: Podłączenie poprzez złącze szeregowe (UWS11A) 53288AXX MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST MOVDRVE Moduł sterowania /Blokada stopnia mocy Prawo / Stop* Lewo / Stop* Zezwolenie/Szybkie zatrzymanie* n11/n21* n12/n22* Odniesienie X13:DØØ...DØ5 wyjście +24 V Potencjał odniesienia sygnałów binarnych RS RS-485 X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS VDC 2 GND 3 RS + 4 RS 5 GND UWS Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Płytka ekranu lub. Zacisk ekranujący Rys. 14: Podłączenie UWS11A 53763APL Przyłącze RS-485 Patrz rozdział 4.5, "Podłączenie RS-485 (tylko DOP11A-1 i DOP11A-3)" dla wyspecyfikowanych kabli. 28 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

29 nstalacja Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET Podłączanie DOP11A z kartą opcji PFE11A (przy DOP11A-1 nie możliwe) do komputera PC dla programowania i zdalnej konserwacji poprzez ETHERNET i TCP / P. LAN Switch / Hub Uplink DOP11A PFE11A Rys. 15: Podłączenie opcji PFE11A ETHERNET 53331AXX Karta rozszerzeń PFE11A posiada 4 diody LED umieszczone na przedniej części. Diody LED posiadają następujące funkcje: Funkcja Kolor Opis SEL Żółta Dioda LED świeci się, gdy między procesorem panelu a przyłączem dla karty rozszerzeń zachodzi łączność. TxD Żółta Dioda LED świeci się podczas przesyłu danych ETHERNET. RxD Żółta Dioda LED świeci się podczas odbioru danych ETHERNET. LNK Zielona Dioda LED świeci się, jeśli kabel ETHERNET (kabel Twistedpair) podłączony jest prawidłowo. Specyfikacja kabli Należy używać wyłącznie standardowego ekranowanego kabla ETHERNET z ekranowanymi przewodami i wtykami RJ45 zgodnie ze specyfikacją CAT5. Maksymalna długość kabla wynosi 1 m. Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: Firma Lappkabel, UNTRONC LAN UTP BS elastyczny 4 x 2 x 26 AWG Sposób ustalenia adresu ETHERNET (MAC) dla karty opcji opisany jest w rozdziale 5.2, w ustępie "Tryb konfiguracyjny (SETUP)". Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 29

30 4 nstalacja Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS DP 4.8 Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS DP Wymiana danych PLC z DOP11A poprzez PFP11A i PROFBUS DP. (Patrz rozdział 3.8 "Akcesoria i opcje", dla opisu PFP11A.) DOP11A SPS PFP11A PROFBUS-DP Rys. 16: Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS 5343AXX 1 ON Term MSB LSB Stn. no. 2 3 P R O F PROCESS FELD BUS B U S [1] [2] [3] [4] Rys. 17: Podłączenie opcji PFP11A PROFBUS 53632AXX [1] 9-pinowe gniazdo Sub-D [2] Opornik obciążeniowy PROFBUS W przypadku gdy panel znajduje się na początku lub końcu segmentu PROFBUS i prowadzi do niego tylko jeden kabel PROFBUS, należy wówczas aktywować opornik obciążeniowy we wtyku (jeśli jest on obecny) lub ustawić przełącznik na karcie PFP11A w pozycji "On". W żadnym wypadku nie wolno aktywować oporników obciążeniowych jednocześnie we wtyku i karcie! [3] Diody LED na karcie rozszerzeń posiadają następujące funkcje: 1:ERR Czerwony Sygnalizuje błąd konfiguracji lub komunikacji. Dioda LED świeci się podczas konfiguracji jednostki na czerwono i sygnalizuje przekroczenie czasowe. 2:PWR Zielona Sygnalizuje napięcie zasilające DC 5 V. 3:DA Zielona Sygnalizuje błąd diagnostyczny w sieci PROFBUS. Nie jest ona wykorzystywana przez panel. [4] Ustawianie adresu stacji PROFBUS odbywa się poprzez 2 przełączniki obrotowe. Wymagane dla przeprowadzenia konfiguracji PROFBUS typy plików GSD umieszczone są na płycie CD HM-Builder lub na stronie w części "Oprogramowanie". 3 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

31 nstalacja Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A 4 Specyfikacja kabli Należy stosować dwużyłowy, ekranowany kabel miedziany ze skręconymi żyłami zgodnie ze specyfikacją PROFBUS dla typu przewodu A według EN 517 (V2). Odpowiedni będzie na przykład następujący kabel: Firma Lappkabel, UNTRONC BUS L2/F..P. 4.9 Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A DOP11A PCM11A SMATC S7 MP RS-232 Rys. 18: Podłączenie do Siemens S7 poprzez MP i PCM11A 5344AXX Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 31

32 5 Uruchomienie Pierwsze włączenie 5 Uruchomienie 5.1 Pierwsze włączenie Podczas uruchamiania należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Ogólne wskazówki dotyczące uruchomienia Warunek Warunkiem skutecznego uruchomienia jest prawidłowe podłączenie elektryczne panelu operatorskiego. Opisane w niniejszym rozdziale funkcje służą do załadowania stworzonego projektu do panelu operatorskiego i ustawieniu urządzenia zgodnie z wymaganymi zależnościami komunikacyjnymi. Panele operatorskie DOP11A nie mogą być wykorzystywane do zastosowań przemysłowych jako urządzenia zabezpieczające. Jako urządzenia zabezpieczające stosuj systemy nadzorujące lub mechaniczne urządzenia ochronne, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Prace przygotowawcze iśrodki pomocnicze Sprawdzić instalację Poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochronnych należy zapobiec niepożądanemu rozruchowi silnika ze strony załączonej przetwornicy częstotliwości. Zdjęcie wejścia elektroniki X13./Blokada stopnia mocy przy MOVDRVE lub Odłączenie napięcia sieciowego (napięcie podtrzymujące 24 V musi być nadal przyłożone) Zdjęcie zacisków "Bieg w prawo" lub "Zezwolenie" przy MOVTRAC 7 Ponadto w zależności od rodzaju zastosowania należy zaplanować dodatkowe środki ostrożności, aby zapobiec zagrożeniom dla ludzi i maszyn. Za pomocą właściwego kabla połączyć panel operatorski z MOVDRVE lub MOVTRAC 7. UWS11A PCC11A RS485 Rys. 19: Połączenie między panelem operatorskim a MOVDRVE MDX6B/61B 53243AXX Panel operatorski połączyć z komputerem PC za pomocą kabla do programowania PCS11A (RS-232). Panel operatorski i PC muszą być przy tym odłączone od napięcia, w przeciwnym razie mogą wystąpić stany nieokreślone. Następnie włączyć komputer PC oraz uruchomić oprogramowanie do projektowania HM-Builder. Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane na PC, należy to zrobić w pierwszej kolejności. 32 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

33 Uruchomienie Pierwsze włączenie 5 PCS11A Rys. 2: Połączenie między PC a panelem operatorskim 5325AXX Przyłączyć zasilanie 24 V dla panelu operatorskiego i podłączonej przetwornicy częstotliwości. Dostarczane urządzenia nie posiadają wgranego projektu. Po pierwszym włączeniu, urządzenia z klawiaturą foliowaną (DOP11A-1, DOP11A-2 i DOP11A-4) wyświetlają następującą informację: 53253AXX Rys. 21: Obraz startowy dla DOP11A-1 w stanie fabrycznym Urządzenia z klawiaturą foliowaną DOP11A-1, DOP11A-2 i DOP11A-4 pozostają w trybie [Edit] / [Transfer]. W poniższym rozdziale opisano poszczególne funkcje. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 33

34 5 Uruchomienie Pierwsze włączenie Urządzenia z panelem dotykowym (Touch Screen) DOP11A-3 oraz DOP11A-5 sygnalizują, że nie załadowano sterowników komunikacyjnych dla falownika lub PLC. DOP11A-5 No driver OK Driver2: PLC1: PLC2: Rys. 22: Obraz startowy dla DOP11A-5 w stanie fabrycznym 5362AXX 34 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

35 Uruchomienie Funkcje panelu Funkcje panelu W tej części dokumentacji opisane są poszczególne rodzaje trybów panelu, klawiatura oraz strona informacyjna zawarta w panelu. Klawiatura panelu MAN LST PREV ACK [1] [2] ABCD EFGH JKL 4 5 MNOP QRST 1YZ!? 6UVWX -. +/*= 2 C1 - C4 3<> () [3] [1] Zintegrowane klawisze funkcyjne (nie DOP11A-1) [2] Klawisze ze strzałkami [3] Klawisze alfanumeryczne 5269AXX Klawisze alfanumeryczne Za pomocą klawiatury alfanumerycznej można w trybie roboczym panelu wprowadzać następujące znaki dla tekstu dynamicznego oraz obiekty numeryczne. -9 A-Z a-z!? < > ( ) + / * = % # Znaki szczególne danego państwa Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 35

36 5 Uruchomienie Funkcje panelu Poprzez klawiaturę panelu operatorskiego DOP11A-1 nie można wprowadzać żadnych znaków, gdyż nie posiada ona klawiszy alfanumerycznych. Aby wprowadzić wartości liczbowe, należy jednorazowo przycisnąć właściwy klawisz. Aby wprowadzić wielkie litery (A-Z) należy właściwy klawisz przycisnąć od 2 do 5 razy. Aby wprowadzić małe litery (a-z) należy właściwy klawisz przycisnąć od 6 do 9 razy. stnieje możliwość ustawienia przedziału czasu między dwoma uderzeniami w klawisz. Jeśli w podanych ramach czasowych nie zostanie przyciśnięty klawisz, wówczas kursor przeskoczy do następnej pozycji. Dwu- lub dziewięciokrotne przyciśnięcie klawisza <2> (C1-C4) umożliwia wprowadzenie różnych znaków specjalnych danego państwa. Dzięki temu dostępne są znaki, które nie przynależą do standardowego zestawu znaków alfanumerycznej klawiatury panelu. W HM-Builder można dla tekstu statycznego stosować wszystkie znaki wybrane z danego zestawu znaków, z wyłączeniem znaków zarezerwowanych. Aby wprowadzić żądany znak należy przycisnąć kombinację klawiszy <ALT>+<> (zero) na klawiaturze numerycznej komputera a następnie wprowadzić odpowiedni kod znaku. Wybór stosowanego zestawu znaków odbywa się w HM-Builder. Znaki zarezerwowane Znaki ASC -32 (Hex -1F) oraz 127 zarezerwowane są dla funkcji panelu i nie mogą być wykorzystywane ani w projektach ani w plikach danych w panelu. Służą one jako znaki sterujące. Klawisze ze strzałkami Za pomocą klawiszy ze strzałkami można poruszać kursorem w menu lub w polu dialogowym. Zintegrowane klawisze funkcyjne Nie dla wszystkich paneli dostępne są wszystkie klawisze. Klawisz Opis Klawisz Enter Za pomocą tego klawisza potwierdza się dokonane ustawienia i następuje przejście do kolejnej linii wzgl. następnego poziomu. <PREV> Za pomocą tego klawisza przechodzi się do poprzedniego bloku. <LST> Za pomocą tego klawisza wyświetla się listę alarmów. <ACK> Za pomocą tego klawisza potwierdza się wystąpienie alarmu na liście alarmów. <MAN> Za pomocą tego klawisza przeskakuje się w trybie roboczym do bloku. < > Za pomocą tego klawisza kasuje się znaki po lewej stronie kursora. Jeśli wyświetlony zostanie blok główny (numer bloku ), wówczas przestaje działać klawisz <PREV>, ponieważ osiągnięcie bloku głównego powoduje kasowanie przebiegu bloku. 36 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

37 Uruchomienie Funkcje panelu 5 Kombinacje klawiszy Panel obsługuje kombinacje klawiszy z następującymi funkcjami: Kombinacja klawiszy < > <MAN> < > <F1> < > <PREV> + Funkcja Przechodzenie między RUN i SETUP Aby aktywować tryb ładowania programu systemowego (patrz rozdział 4 "nstalacja") należy podczas startu przytrzymać opisaną kombinację klawiszy. Wyświetlenie strony informacyjnej. Aby aktywować funkcję testu samoczynnego należy podczas startu przytrzymać daną kombinację klawiszy. Model panelu Funkcja Sysload Test samoczynny Przechodzenie między SETUP i RUN Strona diagnostyczna + DOP11A-1 < > + <F1> < > + <ENTER> < > + + DOP11A-2 < > + <F1> < > + <MAN> < > + <PREV> + DOP11A-4 < > + <F1> < > + <MAN> < > + <PREV> Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 37

38 5 Uruchomienie Funkcje panelu Przełączniki na panelach DOP11A-3 i DOP11A-5 Aby uruchomić dla DOP11A-3 oraz DOP11A-5 poszczególne tryby, należy odłączyć zasilanie sieciowe od panelu. W tym celu należy ustawić przełącznik obrotowy umieszczony z boku wzgl. na odwrocie panelu w pozycję podaną w poniższej tabeli. Następnie ponownie podłączyć zasilanie sieciowe. Pozycja przełącznika Funkcja Tryb roboczy (RUN, tryb normalny) 1 Sysload 2 Kalibracja dotyku 3 Kursor 4 Tryb konfiguracyjny (SETUP) 5 Tryb przesyłania, TRANSFER 8 Aktywowanie funkcji testu samoczynnego 9 Kasowanie pamięci zegara Tryby robocze RUN i SETUP Panel posiada 2 tryby robocze. Tryb konfiguracyjny (SETUP): W tym trybie przeprowadzane są wszystkie ustawienia podstawowe, jak np. wybór kontrolera i języka menu. Tryb roboczy (RUN): Tryb normalnej pracy. Transfer Tu następuje ręczne przełączanie panelu w tryb przesyłania. Jeśli panel znajduje się w trybie przesyłania, wówczas możliwe jest przesyłanie projektów między oprogramowaniem do programowania a panelem. Za pomocą funkcji automatycznego przełączania panelu RUN / TRANSFER w oprogramowaniu, program ten powoduje automatyczne przełączenie panelu w tryb przesyłania. Przechodzenie z jednego trybu do drugiego Przechodzenie między RUN i SETUP Aby przejść do trybu konfiguracyjnego (SETUP) należy jednocześnie przycisnąć klawisze < > i <MAN>. Aby powrócić do menu konfiguracyjnego, należy w trakcie wyświetlania menu startowego przycisnąć dowolny klawisz. Aby ponownie przejść do trybu roboczego (RUN), należy przycisnąć < > i <MAN>. Aby wyświetlić menu konfiguracyjne (Setup) należy dla modelu DOP11A-3 i DOP11A-5 ustawić przełącznik znajdujący się z boku lub na odwrocie panelu w pozycji 4. Dla trybu normalnego przełącznik należy ustawić w pozycji. 38 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

39 Uruchomienie Funkcje panelu 5 Tryb konfiguracyjny (SETUP) W tym ustępie opisane są funkcje, które nie mogą być realizowane za pomocą programu HM-Builder. Kasowanie pamięci W menu panelu [Setup] (Konfiguracja) dostępna jest funkcja [Erase memory] (Kasowanie pamięci). Za pomocą tej funkcji kasowana jest pamięć użytkowa panelu. Ma ona wpływ na wszystkie bloki, takie jak definicje alarmu, kanały czasowe, klawisze funkcyjne oraz sygnały systemowe. Parametr Klawisz Enter <PREV> Opis Zawartość pamięci zostanie skasowana. Po zakończeniu procesu kasowania pamięci, automatycznie wyświetli się menu konfiguracyjne. Powoduje przywołanie poprzedniego poziomu, nie kasując przy tym pamięci. Przy kasowaniu zawartości pamięci usuwane są wszystkie dane zapisane w panelu. Parametr odpowiedzialny za wybór języka nie jest kasowany. Wszystkie inne parametry zostaną skasowane lub przywrócone do pierwotnych ustawień. Ustawianie kontrastu Panel operatorski DOP11A-1 DOP11A-2 DOP11A-3 DOP11A-4 DOP11A-5 Ustawianie kontrastu Kontrast ustawiany jest za pomocą regulatora obrotowego umieszczonego na odwrocie panelu. Ustawienie kontrastu odbywa się w trybie roboczym poprzez przeskok do bloku systemowego 997. Przyciśnięcie klawisza funkcyjnego <+> powoduje rozjaśnienie ekranu. Przyciśnięcie klawisza funkcyjnego <-> powoduje przyciemnienie ekranu. Aby wrócić do poprzedniego poziomu należy przycisnąć <EXT>. ntensywność kolorów ekranu może być sterowana poprzez rejestr danych i komendę [DM]. Komenda ta wprowadzana jest do wiersza komend w oprogramowaniu do programowania w opcji [Setup] (Konfiguracja) / [System signals] (Sygnały systemowe). Temperatura otoczenia wpływa na kontrast. W przypadku gdy panel programowany jest w pomieszczeniu, którego temperatura wyraźnie odbiega od temperatury miejsca ustawienia urządzenia, wówczas należy po 15-3 minutach przeprowadzić ustawienie kontrastu przy rzeczywistej temperaturze otoczenia. Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 39

40 5 Uruchomienie Funkcje panelu Ustalanie adresu ETHERNET (MAC): Adres ETHERNET karty opcji PFE11A ustawiany jest w trybie konfiguracyjnym (SETUP). Za pomocą kombinacji klawiszy < > <MAN> (DOP11A-2 i DOP11A-4) lub przełącznika w pozycji 4 (DOP11A-3 i DOP11A-5) przechodzi się do trybu konfiguracyjnego. W punkcie menu [Expansion Cards - Slot 1 - PFE] ustawiany jest fizyczny adres ETHERNET. Tryb roboczy (RUN) Jest to tryb pracy normalnej. W przypadku przejścia do trybu roboczego, na monitorze wyświetlony zostanie automatycznie blok. Aby zaznaczać i zmieniać wartości w panelu należy używać zintegrowanej klawiatury. Jeśli między panelem a kontrolerem wystąpi błąd w komunikacji, wówczas na ekranie zasygnalizowany zostanie komunikat błędu. Panel uruchamia się automatycznie, gdy przywrócona zostanie komunikacja. Jeśli w przypadku zasygnalizowanego błędu komunikacji wprowadzona została kombinacja klawiszy /O, wówczas będzie ona zapamiętana w buforze panelu i po przywróceniu komunikacji przeniesiona do kontrolera. Aktywowana funkcja kontrolna umożliwia ciągłe przesyłanie danych przez zegar panelu do rejestru w kontrolerze. Dzięki tej funkcji kontroler może rozpoznać, czy nastąpiła komunikacja. Kontroler sprawdza, czy rejestr został zaktualizowany. Jeśli aktualizacja nie została przeprowadzona, wówczas w kontrolerze może zadziałać funkcja alarmu, która zasygnalizuje błąd w komunikacji. Zasada działania pojedynczych obiektów lub funkcji w trybie roboczym objaśniona zostanie wraz z opisem poszczególnych obiektów i funkcji. Ustawianie zegara czasu rzeczywistego Zegar czasu rzeczywistego panelu ustawiany jest w menu [Setup] (Konfiguracja) w polu [Date / Time] (Formaty daty / czasu). Wybrać opcję [Set terminal clock] (Ustawianie zegara panelu). Wyświetlona zostanie data i godzina. Aby zmienić ustawienie, przycisnąć <SET>. Wprowadzić żądane wartości. W trybie wprowadzania zmian przemieszczanie kursora odbywa się za pomocą klawiszy ze strzałkami. Aby powrócić do poprzedniego menu lub przerwać wprowadzanie ustawień należy przed naciśnięciem klawisza ENTER przycisnąć <NEXT>. Zegar czasu rzeczywistego może być ustawiany w trybie roboczym zarówno poprzez funkcję zegarową z możliwością zmiany jak i podczas przesyłania projektu z komputera PC do panelu. Można ustawić sygnał cyfrowy, który sygnalizuje kiedy należy wymienić baterię w zegarze czasu rzeczywistego. 4 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

41 Uruchomienie Funkcje panelu 5 Strona informacyjna W panelu zaprogramowana została strona informacyjna. Wyświetlenie jej odbywa się poprzez równoczesne przyciśnięcie w trybie roboczym klawiszy < > i <PREV>. Aby wyświetlić stronę informacyjną można również zastosować wzgl. właściwie skonfigurować klawisz funkcyjny lub dotykowy. Na samej górze strony informacyjnej wyświetlany jest typ panelu, systemowa wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa. Parametr STARTS RUN CFL 32 C MN: 21 MAKS: 38 (przykład) DYNAMC MEMORY FLASH MEM PROJ FLASH MEM BACK FLASH CACHEHTS FLASH ALLOCS DRVER 1 DGTAL /Os ANALOG /Os /O POLL PKTS Opis Liczba uruchomień panelu Liczba roboczogodzin panelu Liczba godzin, w ciągu których aktywne było podświetlenie tła Aktualna temperatura robocza, najniższa i najwyższa zmierzona temperatura Wolna pamięć RAM (pamięć operacyjna) w bajtach Wolna pamięć Flash (pamięć projektu) w bajtach zarezerwowana Procent trafień Cache bloku / przydziału w systemie plików Maksymalna stopa procentowa używanych wzgl. aktywnych przydziałów na każdy blok w systemie plików Aktualny sterownik i aktualna wersja sterownika Liczba sygnałów cyfrowych, powiązanych z kontrolerem 1, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). Liczba sygnałów analogowych, powiązanych z kontrolerem 1, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). Czas mierzony w ms między 2 odczytami tego samego sygnału w kontrolerze 1 Liczba sygnałów dla każdego pakietu, który przesyłany jest między panelem a kontrolerem 1. TOUT1 Liczba Timeout przy komunikacji z kontrolerem 1 CSUM1 lość błędów kontrolnych numeru przy komunikacji z kontrolerem 1 BYER Liczba błędów bajtów w komunikacji DRVER 2 Aktualny sterownik i aktualna wersja sterownika Parametry dla Driver 2 (sterownik 2) są wskazywane wówczas, gdy dla projektu zdefiniowany został kontroler 2. DGTAL /Os Liczba sygnałów cyfrowych, powiązanych z kontrolerem 2, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). ANALOG /Os Liczba sygnałów analogowych, powiązanych z kontrolerem 2, które są stale kontrolowane (STATC) wzgl. ich liczba w aktualnym bloku (MONTOR). /O POLL Czas mierzony w ms między 2 odczytami tego samego sygnału w kontrolerze 2. PKTS Liczba sygnałów dla każdego pakietu, który przesyłany jest między panelem a kontrolerem 2. TOUT2 lość Timeout w komunikacji z kontrolerem 2 CSUM2 lość błędów kontrolnych numeru przy komunikacji z kontrolerem 2 1 / 2 / 3 Aktualny port dla FRAME, OVERRUN oraz PARTY. 1=port RS-422, 2=RS-232-Port oraz 3=port RS-485. FRAME lość błędów ramki dla poszczególnych portów OVERRUN lość błędów nadpisywania dla poszczególnego portu PARTY lość błędów parzystości poszczególnych portów Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A 41

42 5 Uruchomienie Funkcje panelu Funkcja - joystick Dotyczy tylko DOP11A-2 i DOP11A-4. Funkcja ta umożliwia zastosowanie klawiszy ze strzałkami jako klawiszy funkcyjnych. W wierszu poleceń dla opcji [System signals] (Sygnały systemowe) należy wprowadzić komendę "AK" i adres. przykład: "AKM1" (polecenie AK i komórka pamięci M1). Rys. 23: Sygnały systemowe 5317AEN Komórka pamięci M1 występuje w charakterze sygnału aktywującego a 4 następne komórki pamięci posiadają funkcje zgodne z następującym blokiem sterowniczym. Komórka pamięci Mn Mn1 Mn2 Mn3 Mn4 Opis Aktywny = funkcja - joystick. Nie aktywny = funkcja normalna. STRZAŁKA LEWO STRZAŁKA DÓŁ STRZAŁKA GÓRA STRZAŁKA PRAWO Jeśli w przypadku załączonego sygnału aktywacyjnego przyciśnięty zostanie klawisz ze strzałką, wówczas aktywowana zostanie komórka pamięci, która odpowiada danemu, wciśniętemu klawiszowi. W przypadku gdy zadziała sygnał dźwiękowy, klawisze ze strzałkami nie spełniają swoich normalnych zadań. 42 Podręcznik systemowy Terminale obsługi DOP11A

Instrukcja obsługi. Panele operatorskie DOP11A. Wydanie 03/2004 11227249 / PL A6.J75

Instrukcja obsługi. Panele operatorskie DOP11A. Wydanie 03/2004 11227249 / PL A6.J75 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Panele operatorskie DOP11A A6.J75 Wydanie 03/2004 11227249 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Panel operatorski DOP11A. Wydanie 05/2006 11424745 / PL GE410000

Instrukcja obsługi. Panel operatorski DOP11A. Wydanie 05/2006 11424745 / PL GE410000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panel operatorski DOP11A GE410000 Wydanie 05/2006 11424745 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/ / PL

Instrukcja obsługi. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/ / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ y Panele operatorskie DOP11B Wydanie 02/2007 11503149 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000

Podręcznik. MOVIDRIVE MDX60B/61B Bezpieczne odłączanie Aplikacje. Wydanie 01/ / PL FA363000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE MDX60B/6B Bezpieczne odłączanie Aplikacje FA6000 Wydanie 0/005 60 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ET2007 Współpracuje z EC, ECC, DC Ekran QVGA TFT 512 MB pamięci flash 512 MB pamięci RAM Środowisko CODESYS Port Ethernet Port USB Port microsd Zasilanie +24V DC, 0.3A

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5

MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 MODUŁ DŹWIĘKOWY EUM-04- INSTRUKCJA OBSŁUGI (DTR nr EU5-1342) wersja programu v 1.5 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI OBSŁUGI 3 2. PRZEZNACZENIE WYROBU 3 3. DANE TECHNICZNE 3 4. BUDOWA MODUŁU DŹWIĘKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Analogowy wyjściowy napięciowo-prądowy o rozdzielczości 16 bitów 1 kanałowy Moduł obsługuje wyjście analogowe sygnały napięciowe lub prądowe. Moduł pracuje z rozdzielczością 16 bitów. Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo