Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz tytułów prac dyplomowych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2003, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Albiniak Monika Źródław finansowania budownictwa mieszkaniowego w Rutkowski Bogdan Polsce 2 Aleksandruk Pełnomocnictwo 3 Andała Justyna Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie Harasimiak Grzegorz karnym Forma i treść aktu oskarżenia w polskim procesie karnym 4 Antoniewicz Rafał 5 Armańska Fotografia w praktyce śledczej Sławik Karol badania poligraficzne i ich wpływ na badanego 6 Badecka karolina Sławik Karol 7 Badower Maciej Sejm w konstytucji marcowej z 1921 roku a w konstytucji Smoliński Tadeusz kwietniowej z 1935 roku Ewolucja opodatkowania czynności cywilnoprawnych 8 Baran Joanna Ofiarski Zbigniew 9 Barcz Piotr Ochrona firmy na tle przepisów ustawy o zwalczaniu Ferenc-Szydełko Ewa nieuczciwej konkurencji 10 Bartkiewicz Zarzuty kasacyjne w polskim procesie karnym Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym 11 Baziuk Joanna 12 Bąk Marcin Zgromadzenie Narodowe V Republiki Francuskiej, a Smoliński Tadeusz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Instytucje zabezpieczające zobowiązania podatkowe 13 Bednarek Joanna Rutkowski Bogdan 14 Bednarski Sławomir Niepoczytalność i poczytalnośc ograniczona Błażej Kolasiński 15 Beim Beata Obszary morskie państwa nadbrzeżnego w świetle prawa Łaski Piotr międzyanrodowego publicznego Wymiana handlowa Polski z Rosją 16 Bęgier Żaneta Rutkowska Irena 17 Biedulska Maria Uelastycznienie czasu pracy, harmonizacja interesów Chobot Andrzej pracodawca-pracownik banki polskie w drodze do Unii Europejskiej 18 Bielecki Sebastian Rutkowska Irena Nadzwyczajne środki wzruszenia decyzji ostatecznych 19 Birecki Konrad 20 Biskupska - Walczak Anna Nadzwyczajne obostrzenie kary w polskim kodeksie karnym skarbowych Baniak Stanisław 21 Biskupski Michał Egzekucja z praw z papierów wartosciowych zapisanych na rachunkach papierów wartościwych Oszustwo komputerowe 22 Bociąga Bartosz Kolasiński Bartosz Przekaz w prawie polskim 23 Bogacka Monika 24 Bogacki Tomasz Walter Bagehot-mysliciel społeczny i konstytucjonalista Zmierczak Maria XIX wiecznej Anglii Umowa factoringu 25 Borowska karolina 26 Boruta Dominik Środki dowodowe w postepowaniu administracyjnym i cywilnym 27 Boryczko Kinga Charakterystyka dochodów z kapitałów pieniężnych i ich Rutkowski Bogdan opodatkowanie-wybrane zagadnienia 28 Borzdyński Tomasz Odpowiedzialność cywilna za wypadek samochodowy Ziemianin Bronisław Sygnatura 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1219

2 29 Bronisz Umowne nabycie własności rzeczy ruchomych w prawie polskim Handel żywym towarem 30 Buczyński Marcin Prawno-kryminalistyczne aspekty przesłuchania dziecka 31 Bury Michał Sławik Karol Dowodzenie w procesie cywilnym 32 Bury Piotr Usiłowanie przstepstwa w ujeciu kodeksu karnego 33 Butkiewicz Bartosz Umowa na rzecz osoby trzeciej 34 Cegłowski Tomasz 35 Chełmiński Grzegorz 36 Chodorowski Jakub 37 Chomicz Przenikanie grup przestepczych do legalizacji interesów Referendum jako forma rządów demoktratycznych Cele, formy prawne i zasady funkcjonowania organizacji społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej Bałaban Andrzej 38 Cierpioł Paweł Pozycjasenatu jako izby parlamentu na podstawie Ciapała Jerzy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 39 Ciesielska Elżbieta Dostosowanie polskiego systemu podatkowego do integracji z Unią Europejską Monarcha - Matlak Aleksandra Rutkowska Irena 40 Cirka Anna Przestepstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego albo osoby nieporadnej w swietle polskiego i niemieckiego prawa karnego 41 Czajkowska Monika 42 Czarnecki Przemysław Prawno-kryminologiczne aspekty badań DNA. Znaczenie dowodowe materiału genetycznego w prawie karnym i cywilnym Czarter na czas 43 Czarnota Tomasz Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe w Bzdak Hanna świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 44 Czebotar Maciej Kuniewicz Zbigniew 45 Czerniawska Agata 46 Czerwińska - Szkudlarek Anna Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z rachunku bankowego Pozycja prawna gminy w postepowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Ustroje majątkowe małżeńskie 47 Czerwiński Michał Bzdak Hanna 48 Czwojdziński Damian Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty prania pieniędzy Kolasiński Błażej Rejestr okrętów a rejestr śródlądowych 49 Dalecki Tomasz Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia 50 Dąbrowski Piotr Ziemianin Bronisław 51 Deboa Aleksander Dowód z ekspertyzy zakładu medycyny sądowej jako środek dowodowy według kodeksu postępowania cywilnego 52 Dejneka - Buczkowska Anna Charakter i funkcja umowy przedwstepnej w obrocie cywilnoprawnym Ziemianin Bronisław 53 Delczyk Justyna Administracyjna i sądowa egzekucja z rachunku Ofiarska bankowego 54 Dobrychłop Marcin Wolność działalności gospodarczej w prawie Unii Ciapała Jerzy Europejskiej 55 Domagała 56 Duchnowicz Marcin Krajowy rejestr sądowy Kryminologiczne i prawne aspekty prostytucji Kolasiński Błażej Kwalifikowane formy zabójstwa w polskim prawie karnym 57 Duda 58 Durlej Adrian Prawo do sadu w postepowaniu cywilnym - Polska i Flaga-Gieruszyńska Kinga standardy europejskie 59 Dutkiewicz Grzegorz Fałszerstwa dokumentów 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1237

3 Podziały terytorialne 60 Dworaczek Adam 61 Dyląg Robert Przelew wuerzytelności w prawie rzymskim i w prawie polskim Gospodarcze procedury celne 62 Dziadosz Jarosław Molski Rajmund Immunitety posłów i senatorów w Polsce 63 Falkiewicz Joanna Smoliński Tadeusz 64 Farfał Piotr Zadania samorządu województwa jako organu samorządu terytorialnego 65 Fietkiewicz - Lis Sylwia Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce w latach ( ) Bałaban Andrzej Samorząd zawodowy komornika sądowego 66 Filipczak Marcin 67 Fleta Justyna Naczelnik Urzędu Skarbowego jako organ egzekucyjny obowiazków o charakterze pieniężnym Małżeństwo w prawie cywilnym a w prawie kanonicznym 68 Forstner Anna Bzdak Hanna 69 Fus Kamila Małżeństwo-jego zawarcie i skutki w świetle kodeksu Bzdak Hanna rodzinnego i opiekuńczego 70 Gadomski Tomasz Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku współdziałania sprawcy przestępstwaz organami ścigania Paserstwo w polskim prawie karnym 71 Gajewski Piotr Harasimiak Grzegorz 72 Gąska Patrycja Wykładnia oswiadczeń woli składanych indywidualnym adresatom 73 Gembicka Anna Środki egzekucyjne należności pieniężnych w Ofiarska administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym 74 Gieczys Wojciech Kolasiński Błażej 75 Giegużyński Aleksander Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego w swietle postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza Gawłowicz Izabela 76 Gienas Krzysztof Przestepstwa przeciwko ochronie informacji w internecie-ujęcie prawnoporównawcze 77 Godlewska Instytucja factoringu w świetle prawa cywilnego Łaski Piotr Skarga windykacyjna 78 Goleniowski Jakub 79 Gonżewska Elżbieta 80 Gośniak Reforma sądownictwa administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej Ochrona praw konsumenta w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej Ofiarska Ciapała Jerzy Wznowienie postępowania cywilnego 81 Grabowska Anna 82 Grabusiński Radosław odpowiedzialność karna za czyn popełniony w stanie nietrzeźwości lub stanie odurzenia Przestepstwo zgwałcenia 83 Grajek Łukasz Obligatoryjny udział obrońcy w polskim procesie karnym 84 Granda Barbara 85 Grzegorczyk Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze pieniężnym z nieruchomości Egzekucja sądowa z rachunku bankowego 86 Grzelewski Cezary Ofiarska 87 Grzybowska Umowa przedwstępna Wolność przepływu osób w Unii Europejskiej 88 Gulbinowicz Paweł Ciapała Jerzy 89 Gurbin Krzysztof Ujawnianie i wykorzystanie śladów biologicznych w Sławik Karol sprawach o przestepstwa seksualne 90 Hanasz Justyna Prawo ochrony środowiska w systemie prawnym Bałaban Andrzej Rzeczypospolitej Polskiej Małżeństwo a konkubinat 91 Hasiak Maciej Bzdak Hanna 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Hedeszyńska Anna Zasady ochrony danych osobowych Ofiarska 175/2049

4 93 Hejmanowska Joanna Agencje zatrudnienia czasowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych Chobot Andrzej Nowe formy dyplomacji 94 Hładki Oskar Gawłowicz Izabela Ubezpieczenia morskie w nowym kodeksie morskim 95 Hoptasz Mariusz 96 Hurko Iwona Instrumenty oddziaływania państwa na obrót towarowy z zagranicą Rei vindicatio w polskim prawie cywilnym 97 Idczak Patrycja Najwyższa Izba Kontroli 98 Iwan Przemysław Bałaban Andrzej 99 Iwaszkiewicz - Trzebiniak Maria 100 Jabłońska Aleksandra Zawieszenie postępowania w procesie cywilnym Instytucja zamknięcia śledztwa lub dochodzenia 101 Jach Dawid Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego w postępowaniu karnym 102 Jaciubek Karolina Zasada samostanowienia narodów w prawie Łaski Piotr międzynarodowym publicznym 103 Jagoda Krzysztof Broń palna jako podstawa identyfikacji sprawcy Żywucka-Kozłowska Elżbieta przestępstwa 104 Jakubczak Anna Nieletni i młodociani sprawcy zabójstw-ujęcie prawno-kryminologiczne 105 Jakubczak Joanna Prawa i obowiązki cudzoziemców na terytorium Monarcha - Matlak Aleksandra Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie administracyjnoprawnym Decyzja administracyjna 106 Jankowska Lidia Apelacja i kasacja w polskim postępowaniu cywilnym 107 Jankowski Artur 108 Januszkiewicz Artur 109 Januszkiewicz Daniel Władza rodzicielska w świetle polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów prawnych Umowa leasingu w polskim ustawodawstwie cywilnym Bzdak Hanna Łaski Piotr Pełnomocnictwo 110 Jaracz Jadwiga Ziemianin Bronisław 111 Jasiecka zd. Kin Bezpieczeństwo obrotru transakcji handlu zagranicznego w polskim prawie cywilnym i jednolitych zwyczajach Łaski Piotr 112 Jasińska Anna Unikanie podójnego opodatkowania-wybrane Ofiarski Zbigniew zagadnienia 113 Jaskulska 114 Jastrzębski Mateusz 115 Jaworska 116 Jelonek Patryk Dominik 117 Jończak Aleksandra zd. Kolenda Umowy na czas określony Międzyanrodowa umowa sprzedaży rzeczy ruchomych System zamówień publicznych w Polsce Import - opodatkowanie podatkiem VAT Prawnokarna problematyka przestepstwa znecania sie (art. 207 k.k) nad członkiem rodziny Chobot Andrzej Łaski Piotr Rutkowski Bogdan Rutkowski Bogdan Harasimiak Grzegorz Przestępstwo zgwałcenia z art. 197 k.k. 118 Jończak Nikodem Decyzja administracyjna 119 Jopek Michał 120 Jóźwiak Krzysztof Wspieranie małych i śrddnich przedsiębiorstw przez samorzad terytorialny Kasacja 121 Jur Monika Prawa majątkowe uprawnionego do patentu 122 Jureczko Monika Ferenc-Szydełko Ewa Potrącenie w polskim prawie cywilnym 123 Jurewicz Paweł Ziemianin Bronisław 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Kachlicka Przestępstwo fałszywych zeznań Kolasiński Błażej 175/1277

5 125 Kaczmarek Joanna 126 Kaczmarzyk Maciej Instytucja rozwodu w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Zobowiązania solidarne Bzdak Hanna 127 Kadur Zofia System opodatkowania posiadania nieruchomości w Ofiarski Zbigniew Polsce 128 Kalecińska - Dominiak Julia Decyzja administracyjna i jej szczegółowe postacie - koncesja i zezwolenie 129 Kałużna Anna Podatek dochodowy od osób prawnych w zarysie Rutkowski Bogdan ogólnym 130 Kamińska Aneta Umowa na czas okreslony a umowa na czas Chobot Andrzej wykonywania określonej pracy Wywłaszczenie nieruchomości 131 Kamińska Bożena Umowa darowizny 132 Karakulski Michał 133 Kardas Tomasz Wybrane sytuacje prawne obywatela o charakterze Monarcha - Matlak Aleksandra osobowym, kształtowane przez materialne prawo administracyjne 134 Kasprowicz Blanka Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych Kuniewicz Zbigniew 135 Katroń Dariusz Cywilnoprawne środki ochrony dóbr osobistych przed ich naruszeniem w internecie 136 Kawka Anna Egzekucja obowiazków o charakterze pienięznym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 137 Kazaniecki Przemysław Problem mafii w Republice Włoskiej Bałaban Andrzej 138 Kazanowska Anita Opodatkowanie dochodów z papierem wartościowym o Ofiarski Zbigniew charakterze dłużnym 139 Kędra Bartłomiej Globalizacja światowej gospodarki i jej ekonomiczne Rutkowska Irena skutki 140 Kijowiec Dorota System srodków wychowawczych w postępowaniu w sprawach nieletnich Elektroniczne oświadczenie woli 141 Klimek Krzysztof Postępowanie w sprawach małżeńskich 142 Klimiuk Julia 143 Klupsch Adam Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności na statku morskim 144 Kolasa Piotr Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym Nabycie własności 145 Kolczyński Jędrzej Ziemianin Bronisław Oskarzyciel posiłkowy w polskim procesie karnym 146 Kołtyś 147 Kondrat Joanna Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w Polsce na Ofiarska tle rozwiązań zachodnioeuropejskich Umowa leasingu 148 Konkel Joanna 149 Kopeć Agata Podpalenia /aspekty prawno-kryminalistyczne i Sławik Karol kryminologiczne/ Praca w godzinach nadliczbowych a bezrobocie 150 Kopeć Chobot Andrzej 151 Korytowski Krzysztof Prokuratura w postępowaniu administracyjnym i wybranych postępowaniach sądowych Funkcje i pozycja ustrojowa trybunału konstytucyjnego 152 Kostyła Beata Bałaban Andrzej 153 Kowalczyk zd. Szabatowicz Proces wkraczania Polski do Unii Europejskiej - korzyści i koszty Rutkowska Irena 154 Kowalczyk Monika Przepeadek przedmiotów i ko0rzysci pochodzących z Kolasiński Błażej przestępstwa 155 Kowalewska Joanna Dług celny Molski Rajmund Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw 156 Kozar Tomasz 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2073

6 157 Koziak Artur Wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości w polskim Harasimiak Grzegorz prawie karnym 158 Kozłowska Marta Eksperyment procesowy w polskim postępowaniu karnym 159 Krajewska Inga Egzekucja administracyjna i sądowa-wybrane aspekty na tle porównawczym 160 Krajewski Grzegorz 161 Krawczyk Radosław Przestępstwo paserstwa w ujęciu polskiego prawa karnego Odpowiedziwlność cywilnoprawna za wypadek morski 162 Krekora Monika Afekt w uprzywilejowanym typie zabójstwa z art. 148 Harasimiak Grzegorz par.4 k.k. 163 Krupka Ewa Nieruchomość jako przedmiot aportu do spółki z Kuniewicz Zbigniew ograniczoną odpowiedzialnością 164 Kryger Anna Kredyt na cele konsumpcyjne udzielany przez Ofiarski Zbigniew bank-status prawny konsumenta 165 Krygier Justyna Identyfikacja zabójcy na tle seksualnym na podstawie jego modus operandi Odszkodowanie w polskim kodeksie cywilnym 166 Krywan Tomaz 167 Książek Piotr Odpowiedzialność cudzoziemca w swietle polskiej ustawy karnej 168 Kubiak Beata Wykonywanie wolnych zawodów w krajowym i Rutkowski Bogdan miedzynarodowym aspekcie podatkowym Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym 169 Kucharska Ewa Kolasiński Błażej 170 Kucharska Marzena 171 Kuckiel Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym w spółkach osobowych Sprawozdanie władzy rodz\icielskiej w swietle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych aktach prawnych Bzdak Hanna 172 Kuczyńska Alina Kontrola podatkowa jako etap postępowania Schneider Karol podatkowego 173 Kujath Agata Prawo i bezprawie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach Odpowiedzialność karna za zbrodnie komunistyczne tego okresu 174 Kulpaczyńska Beata Walka o prawa kobiet jako nieodłaczny elelment walki z terroryzmem Gawłowicz Izabela Standardy wykonywania transportu międzynarodowego 175 Kupczyk Anna Dyżury pracownicze, ich rodzaje i zasady wynagradzania 176 Kuroch Julia Chobot Andrzej 177 Kustosz Redukcja kosztów zatrudnienia a zmiany w czasie pracy Chobot Andrzej Skutki wadliwości czynności prawnych 178 Kuszmar Karol Ziemianin Bronisław 179 Kwapiszewski Marcin 180 Kwiatkowska 181 Lalowska Świadek koronny w polskim procesie karnym Gospodarowanie i zarząd nieruchomościami na przykładzie Gminy Kołobrzeg Funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na przykładzie Stowarzyszenia ZASP Ferenc-Szydełko Ewa Terroryzm bliskowschodni 182 Lasoń Andrzej Bałaban Andrzej 183 Lechman Natalia Groźba i zmuszania jako przestepstwa przeciwko wolności 184 Lenarcik Patrycja Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe nabywcy Ofiarski Zbigniew przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części i składników majątkowych 185 Lepak Marek Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności Wszczęcie procesu cywilnego 186 Lesiak Dawid 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Leszczyńska Adrian Rodzaje i cele ubezpieczeń przy umowach kredytowych Rutkowski Bogdan 175/ Lewicka Anna zd. Kuśka Prokura Kuniewicz Zbigniew 175/1318

7 189 Lisewska Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 190 Łoś Marta Środki dowodowe w polskim postepowaniu cywilnym i karnym Ewolucja ubezpieczeń życiowych w Polsce 191 Łuszcz Piotr Rutkowska Irena Parlament Europejski 192 Mac Artur Bałaban Andrzej 193 Maciejczak Sebastian Wydanie nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym i upominawczym 194 Macur Daniel Konstrukcja podatku akcyzowego w swietle procesu Ofiarski Zbigniew harminizacji w Unii Europejskiej 195 Maczuga Nienależne świadczenie w polskim prawie cywilnym 196 Majewska Beata Egzekucja z udziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cywilnoprawne formy zatrudnienia 197 Makieła Piotr Chobot Andrzej 198 Malatyński Przemysław 199 Manikowska Regina Prawno-kryminalistyczne aspekty funkcjonowania międzynarodowej organizacji policji kryminalnej Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach Schneider Karol 200 Marciniak Dominik Postępowanie nakazowe i upominawcze-postępowania odrębne w polskim procesie cywilnym 201 Marcinkowski Sławomir Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych 202 Markiewicz Anetta Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu Ofiarska terytorialnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 203 Markiewicz Waldemar zd. Borowski 204 Markowski Tomasz 205 Maruszewska Joanna zd. Brzeźniakiewicz Odpowiedzialność przewoźnika morskiego za szkodę w przewozie Status prawny województwa w Rzeczypospolitej Polskiej Poreczenie w prawie cywilnym Ciapała Jerzy Scenograf jako współtwórca utwotu filmowego 206 Matrja Ferenc-Szydełko Ewa Obrona pozwanego w procesie cywilnym 207 Mazuro Piotr 208 Meier Sandra Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym 209 Mieloch Patrycja organy egzekucji obowiazków o charakterze niepienięznym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 210 Mikołajczyk Przeniesienie własności nieruchomości 211 Mikołajuk Ewa Funkcje konsula w swietle prawa międzynarodowego Łaski Piotr publicznego 212 Milcarz Anna Środki probacyjne związane z warunkowym zawieszeniem wykonania kary Ugoda w postępowaniu cywilnym 213 Milcarz 214 Misiek Rafał Zadaniowy czas pracy a charakter pracowniczego Chobot Andrzej zobowiązania do świadczenia pracy 215 Misior Michał Korupcja, zjawiska i prawnokarne środki jej zwalczania w Polsce 216 Misiuro Arkadiusz Środki przymusu w prawie na przykładzie procesu Zieliński Maciej karnego 217 Młodzianowska Alicja 218 Mokrzycka Aleksandra Dobra osobiste pacjenta w świetle polskich przepisów prawnych Posyepowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym Ferenc-Szydełko Ewa 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1339

8 219 Najder kacper Dyżury lekarskie a charakter prawny pracowniczego Chobot Andrzej obowiązku świadczenia pracy 220 Niemczuk Adriana Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów Gawłowicz Izabela międzynarodowych 221 Niewiadomska Estera Prawo konkurencji w Unii Europejskiej Ciapała Jerzy Funkcja fiskalna podatku od dochodów osobistych 222 Nizioł Krystyna Ofiarski Zbigniew 223 Nosalska Daria Zaniechanie ukarania sprawcy p przestępstwa i Stanisław Baniak wykroczenia skarbowego (prawna degresja karania) 224 Nowacka Testament holograficzny 225 Nowicka Joanna Wykorzystanie sladów biologicznych w sprawach o Sławik Karol przestępstwa na tle seksualnym Wznowienie postępowania administracyjnego 226 Nowicki Wojciech Przestepstwa przerywania ciązy w kodeksie karnym 227 Nykiel Patrycja Kolasiński Błażej Przestępstwo zniesławienia 228 Nykiel Romana Kolasiński Błażej 229 Ohr zd. Stryjek 230 Okoniewski Bartosz Zdolność człowieka do posiadania uprawnień w klasycznym prawie rzymskim Narkomania-prawnokryminologiczne aspekty Rozwadowski Władysław Wasilewska Anna 231 Olech Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych w procesie cywilnym według kpc i konwencji z Lugano 232 Olechnowicz Michał Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela Prawna ochrona wód śródlądowych w Polsce 233 Olejnik Beata 234 Olszewski Sebastian Umowa ożyczki Ziemianin Bronisław Przestępstwo skladania fałszywych zeznań 235 Onasz Izabela Kolasiński Błażej Podróż służbowa 236 Opala Justyna Chobot Andrzej 237 Osiewicz - Maternowska Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce Monarcha - Matlak Aleksandra 238 Osiński Michał Świadek koronny, jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej 239 Osoś Oktawiusz Przesłuchanie podejrzanego w aspekcie prawno kryminalistycznym 240 Otto Dawid Kontrola administracji publicznej. Zagadnienia ogólne, instytucje kontroli wewnętrznej 241 Owczarek Status prawny cudzoziemca uprzywilejowanego w Polsce 242 Paduch Arkadiusz Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu Kuniewicz Zbigniew spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 243 Pasiewicz - Kuciak Anna Wywłaszczanie nieruchomości w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami Źródła prawa w Unii Europejskiej 244 Pendasiuk Marek Ciapała Jerzy Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 245 Persak Urszula Wymuszenie rozbójnicze w polskim prawie karnym 246 Perużyński Paweł Kolasiński Błażej 247 Pietrakowski Grzegorz 248 Piwowarski Arkadiusz 249 Płaskowicki Przemysław Przestępczość ubezpieczeniowa Procedury kontrolne w świetle prawa podatkowego Uprawnienia prawodawcze hetmanów polskich na tle wojskowości w okresie od XVI do XVIII wieku Wasilewska Anna Rutkowski Bogdan Kulejewska Zofia 250 Płóciennik Anna Ewidencja podatku od towaru i usług za pomocą kas Rutkowski Bogdan rejestrujących 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2103

9 251 Popławska Zażalenie w postępowaniu cywilnym Apelacja w polskim postępowaniu cywilnym 252 Princ Marzena Wyrok sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym 253 Princ Reginald Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym 254 Przecherski Piotr 255 Przyborska Czas pracy kierowców Chobot Andrzej 256 Przybylski Patryk Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną na Kuniewicz Zbigniew podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych 257 Ptasiński Piotr Pomoc poaństwowa dla przedsiębiorstw publicznych w Gawłowicz Izabela Unii Europejskiej i w Polsce 258 Pyfel Tomasz Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji 259 Pysiak Wolność przepływu kapitału i płatności w Unii Ciapała Jerzy Europejskiej 260 Radzińska Zadania i funkcje postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym Separacja w polskim prawie rodzinnym 261 Ragan katarzyna Bzdak Hanna Kryminalistyczne i medyczne aspekty oględzin zwłok 262 Rak Anna Sławik Karol 263 Ramęda Joanna Jurysdykcja krajowa w polskim procesie cywilnym /na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i postanowiaeń konwencji z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych 264 Rembowski Arkadiusz Podatki i opłaty lokalne Schneider Karol Wypadek w komunikacji drogowej i stan nietrzeźwości 265 Rogowski Bartosz Przesłanki rozwodu 266 Rom Marcin 267 Romanowski Bartłomiej Nienależne świadczenie Wyrok zaoczny 268 Rożnowska Ewa Przysposobienie w prawie polskim 269 Rózga Beata Pełnomocnictwo procesowe 270 Rybnicka Iwona 271 Ryder Praktyki monopolistyczne jako przedmiot postepowania Flaga-Gieruszyńska Kinga odrębnego w sprawach gospodarczych 272 Samosiuk Anna Zwyczajne, nadzwyczajne i sadowe środki zaskarżania decyzji administracyjnych Dobra osobiste osób fizycznych i ich ochrona 273 Sanocki Jacek 274 Sarbiewska Monika 275 Semenowicz Aneta Przestępstwo kradzieży w polskim prawie karnym Róznice między śledztwem a dochodzeniem 276 Sęk Kamil Rządowa administracja zespolona, słuzby, inspekcje, straże 277 Sępkowski Filip Uznanie państwa a zasada samostanowienia narodów w Gawłowicz Izabela prawie międzynarodowym 278 Siarska - Zacharewicz Dorota 279 Sienkiewicz Adrian Współczesny sprawca terroru Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu cywilnym Konstytucyjna zasada równości wobec prawa 280 Sikora Mariusz Ciapała Jerzy 281 Słocińska Joanna Przekroczenie uprawnień lub nieodpłatnie obowiązków Kolasiński Błażej przez funkcjonariusza publicznego Nadzów nad jednostkami samorządu terytorialnego 282 Słomion Mariusz 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1384

10 Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym 283 Słotwiński Adam Kolasiński Błażej Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej 284 Smalec Joanna Chobot Andrzej 285 Smok Środki i metody pokojowego rozwiazania sporów Łaski Piotr międzynarodowych 286 Smolińska Emilia Instytucja świadka anonimowego w polskim procesie karnym 287 Sobolewski Grzegorz Robert Pietas a władza ojcowska w Starozytnym Rzymie i władza rodzicielska w Polsce doby współczesnej Łączenie sie spółek handlowych 288 Sokal Kuniewicz Zbigniew 289 Stadniczeńko Justyna Ochrona prawna ofiar w świetle standardów międzyanrodowych i w prawie polskim Gawłowicz Izabela 290 Staniowska Anna Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między Flaga-Gieruszyńska Kinga rodzicami a dziećmi 291 Stawarczyk Marek Podstawy prawne współpracy transgranicznej jednostek Sowiński Roman samorządu terytorialnego 292 Stawarski - Bassa Bartosz 293 Stawarz Aneta zd. Undas Małżeństwo i jego ochrona w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Władza uchwałodawcza i wykonawcza w gminie we nastepstwie zmany ustawy o samorządzie gminnym (bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta) Bzdak Hanna 294 Stępień Szymon Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów w procesie Flaga-Gieruszyńska Kinga cywilnym Modus operandi w przestępstwie kradzieży z włamaniem 295 Stronikowski kamil Sławik Karol 296 Sutuła Anna Handel organami ludzkimi-aspekty prawno-kryminalistyczne Konwencja z Lugano 297 Szarek Krystian Prawne formy działania administracji publicznej 298 Szczerba Andrzej 299 Szefliński Michał Nieustniejące orzeczenia w postepowaniu cywilnym na Czepita Stanisław tle koncepcji czynności konwencjonalnych 300 Szperka Aleksander Pozwolenie na budowę 301 Szpigiel Kamilla Przysposobienie jako instytucja prawa rodzinnego i Bzdak Hanna opiekuńczego 302 Szulczewski Mariusz 303 Szydłowska 304 Szymanowski Grzegorz Wina jako przesłanka odpowiedzialnosci odszkodowawczej w prawie cywilnym Oględziny i sekcja zwłok jako czynno sć dowodowa w polskim postępowaniu karnym Postępowanie w sprawach celnych Monarcha - Matlak Aleksandra Molski Rajmund Hipoteka morska w kodeksie morskim z 2001 roku 305 Szymańska Eliza Karok Schneider 306 Szymoniak Szymon 307 Świebodzińska Przywileje i immunitety dyplomatyczne w swietle prawa międzyanrodowego publiczengo Przedawnienie w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń Łaski Piotr Kolasiński Błażej 308 Świerk Status prawny kapitana statku w świetle obowiązujacych przepisów 309 Tabor Paweł Ochrona sfery życia prywatnego w polskim porządku Ferenc-Szydełko Ewa prawnym Przestepczość drogowa pod wpływem alkoholu 310 Tańska Izabela Wymuszenie rozbójnicze w polskim prawie karnym 311 Targoni Adrian 312 Tąkiel Izabela Podstawy stosowania środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym Granice swobody umów w prawie morskim 313 Thiele Marta Pozycja prawna administratora danych osobowych 314 Turski Andrzej Ferenc-Szydełko Ewa 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1402

11 315 Turski Krzysztof Prawo wycofania utworu z obiegu w świetle przepisów Ferenc-Szydełko Ewa ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku w prawie autorskim i prawach pokrewnych 316 Tworzydło Postepowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych 317 Tylewski Tomasz Ograniczenia reklamy wybranych wolnych zawodów Ferenc-Szydełko Ewa prawniczych i medycznych w prawie polskim Struktura przestepczości zorganizowanej 318 Tylman Maciej 319 Tymszan Paweł Kryminalistyczna i medyczno-sądowa problematyka broni palnej 320 Uniejewska Maria Dowód z zeznań świadków i przesłuchania stron w procesie cywilnym Zasada swobody umów - jej istota i ograniczenia 321 Wacławski Maciej 322 Walczak Elżbieta Katastrofa jako przestepstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 323 Walczak Agencje zatrudnienia czasowego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Chobot Andrzej 324 Wałczuk Tomasz Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiazania Rutkowski Bogdan podatkowe 325 Warzbińska Maja Komornik sadowy na tle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Egzekucja z nieruchomości 326 Waś Robert 327 Waśniowska Natalia 328 Wesołowski Arkadiusz 329 Węcławowicz Jakub Rodziny zastępcze jako forma pieczy zastępczej Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (actio Pauliana) Baza danych jako dobro prawnie chronione Bzdak Hanna Ferenc-Szydełko Ewa Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania 330 Węgrzyn Anna 331 Wicher Anna Władza rodzicielska-treść i wykonanie a kontakty z Bzdak Hanna dzieckiem 332 Widawski Arkadiusz Zarządzanie mieniem jednostek samorządu terytorialnego Ofiarska Tranzyt jako procedura celna 333 Widła Marek Molski Rajmund 334 Wiejak - Głuszko Aldona 335 Wiekiera - Kocikowska 336 Wieruszewski Tomasz 337 Więckowski Daniel 338 Wilczkiewicz Ewolucja podatku dochodowego w Polsce w latach Przemoc wobec dziecka w rodzinie a proces nieprzystosowania społecznego Podziały terytorialne i ustrój Pomorza achodniego w latach Ochrona osób i mienia (teoria a praktyka) Umowa przedwstepna Rutkowska Irena Walachowicz Jerzy Sławik Karol Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 339 Wilczyńska Anna Kuniewicz Zbigniew 340 Wiśniewska Anna Słuzba cywilna w Polsce i w wybranych krajach Unii Monarcha - Matlak Aleksandra Europejskiej Zasiedzenie niruchomości 341 Witaszek Adam 342 Witkowski Wojciech Konstytucyjna wolność działalności środków społecznego orzekazu na tle rozwiazań prawa Unii Europejskiej Ciapała Jerzy 343 Witos Karolina Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami Ofiarska pozarządowymi Zachowek 344 Woźniak Ewa Ziemianin Bronisław Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym 345 Wrona Patrycja Policja w społeczeństwie obywatelskim 346 Wróbel Natalia 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1422

12 347 Zacharczuk Marcin 348 Zachwieja Przemysław Paserstwo umyslne w ujeciu art.291 k.k. Przestępstwa prostytucyjne w prawie karnym Ratajczak Aleksander Kolasiński Błażej 349 Zaryńska Monika Istota i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Ofiarska Polsce w Wielkiej Brytanii 350 Zawadzka Marta Oględziny zwłok ludzkich - ujecie kryminalistyczne i medyczno-sądowe 351 Zawicki Mariusz Księgi podatkowe jako dowody w postępowaniu Rutkowski Bogdan podatkowym 352 Zdrenka Ewa Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Kontrola skarbowa-wybrane zagadnienia 353 Zielińska Kamila Rutkowski Bogdan 354 Zieliński Maciej Wypadki morskie w ujeciu administracyjnoprawnym. Dynamika postępowania 355 Ziółkowski Piotr Pozycja prawna wspólnika w spółce z ograniczoną Kuniewicz Zbigniew odpowiedzialnością 356 Zwirblis Natalia Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Przestepstwo zabójstwa w polskim prawie karnym 357 Zwolińska Ilona Kolasiński Błażej 358 Żakowski Sławomir 359 Żminkowska Kornelia Potrącenie w prawie cywilnym Postępowanie nakazowe jako rodzaj postępowania w sprawach gospodarczych Flaga-Gieruszyńska Kinga 360 Żurowicz Artur Stosunek państwa do gospodarki wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw 175/ / / / / / / / / / / / / /1434

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010

RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 RAMOWY PLAN SZKOLENIA DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE W STYCZNIU 2010 I rok szkolenia obejmuje następujące dziedziny: 1. Sprawy organizacyjne 2. Historia zawodu adwokata 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Akcje Akt notarialny Akt stanu cywilnego Alimenty Fundusz alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny Autorskie prawo i pokrewne Bank Bank (przepisy

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM

PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM PROKURATURA APELACYJNA W POZNANIU PROGRAM RAMOWY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH II ROKU APLIKACJI PROKURATORSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 1 02.09.2008r. 13.00 13.45 Etyka zawodowa Prawa i obowiązki aplikanta oraz

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWA I ADMINISTRACJI INFORMATOR studiów podyplomowych tryby studiów programy studiów terminy WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI dokumenty kontakty ilości miejsc płatności KONTAKT Z WYDZIAŁEM Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Klasyfikacja problemowa według Zespołów ( obowiązująca od dnia 1 września 2007 roku ) 1 września 2007 r. Zespół I Prawa Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Hasła tematyczne - Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych Adopcja Adwokat Akt normatywny Akt notarialny Akty stanu cywilnego Alimenty Alkohol Apelacja Autorskie prawo Bank Bankowe prawo Bankowy tytuł

Bardziej szczegółowo

Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I

Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I Od redakcji: na stronach od 1 do 60 zamieszczono zestawienie publikacji za lata 1996-2013 wg alfabetycznego spisu tytułów, strony od 61 do 120 zawierają zestawienie publikacji za lata 1996-2013 wg alfabetycznego

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 37/2010 Rady Programowej KSSiP PROGRAM APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ Założenia: 1) Zajęcia w Krajowej Szkole zostaną przeprowadzone w ramach 26 zjazdów; 2) Zasadą jest, że zjazd trwa tydzień,

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik

Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik Redaktor naukowy prof. dr hab. Marek Zubik Autorzy: Agnieszka Adamska-Karska, Jacek Bąbikowski, Dorota Bieniasz, Anna Bilmin, Stanisława Błachowska, Anna Błaszczak, Barbara Błońska, Anna Bogucka, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne 1. Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego... 2 2. Prawne podstawy zarzadzania kryzysowego... 5 3. Stany nadzwyczajne w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. fot. arch. Wolters Kluwer Polska

Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich. fot. arch. Wolters Kluwer Polska Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich fot. arch. Wolters Kluwer Polska BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2011, nr 1 ŹRÓDŁA Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2010 oraz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013

Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 Zagadnienia na egzamin licencjacki w Społecznej Akademii Nauk dla studentów kierunku: Administracja w roku akademickim 2012/2013 I. Specjalizacja: Prawo Pracy i Kadr 1) Omów zasadę równego traktowania

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update October 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and October 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

O G Ł O S Z E N I E. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2582. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21.

Artykuły naukowe 1. G.2582. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21. Artykuły naukowe 1. G.2582 Aksjologiczne uwikłanie ekonomii / Bożena Klimczak // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2014, vol. 17, nr 1, s. 9-21. WARTOŚĆ (FILOZOFIA); DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA; EKONOMIA

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo