Wykaz tytułów prac dyplomowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz tytułów prac dyplomowych"

Transkrypt

1 Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2003, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Albiniak Monika Źródław finansowania budownictwa mieszkaniowego w Rutkowski Bogdan Polsce 2 Aleksandruk Pełnomocnictwo 3 Andała Justyna Odpowiedzialność karna nieletnich w polskim prawie Harasimiak Grzegorz karnym Forma i treść aktu oskarżenia w polskim procesie karnym 4 Antoniewicz Rafał 5 Armańska Fotografia w praktyce śledczej Sławik Karol badania poligraficzne i ich wpływ na badanego 6 Badecka karolina Sławik Karol 7 Badower Maciej Sejm w konstytucji marcowej z 1921 roku a w konstytucji Smoliński Tadeusz kwietniowej z 1935 roku Ewolucja opodatkowania czynności cywilnoprawnych 8 Baran Joanna Ofiarski Zbigniew 9 Barcz Piotr Ochrona firmy na tle przepisów ustawy o zwalczaniu Ferenc-Szydełko Ewa nieuczciwej konkurencji 10 Bartkiewicz Zarzuty kasacyjne w polskim procesie karnym Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym 11 Baziuk Joanna 12 Bąk Marcin Zgromadzenie Narodowe V Republiki Francuskiej, a Smoliński Tadeusz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Instytucje zabezpieczające zobowiązania podatkowe 13 Bednarek Joanna Rutkowski Bogdan 14 Bednarski Sławomir Niepoczytalność i poczytalnośc ograniczona Błażej Kolasiński 15 Beim Beata Obszary morskie państwa nadbrzeżnego w świetle prawa Łaski Piotr międzyanrodowego publicznego Wymiana handlowa Polski z Rosją 16 Bęgier Żaneta Rutkowska Irena 17 Biedulska Maria Uelastycznienie czasu pracy, harmonizacja interesów Chobot Andrzej pracodawca-pracownik banki polskie w drodze do Unii Europejskiej 18 Bielecki Sebastian Rutkowska Irena Nadzwyczajne środki wzruszenia decyzji ostatecznych 19 Birecki Konrad 20 Biskupska - Walczak Anna Nadzwyczajne obostrzenie kary w polskim kodeksie karnym skarbowych Baniak Stanisław 21 Biskupski Michał Egzekucja z praw z papierów wartosciowych zapisanych na rachunkach papierów wartościwych Oszustwo komputerowe 22 Bociąga Bartosz Kolasiński Bartosz Przekaz w prawie polskim 23 Bogacka Monika 24 Bogacki Tomasz Walter Bagehot-mysliciel społeczny i konstytucjonalista Zmierczak Maria XIX wiecznej Anglii Umowa factoringu 25 Borowska karolina 26 Boruta Dominik Środki dowodowe w postepowaniu administracyjnym i cywilnym 27 Boryczko Kinga Charakterystyka dochodów z kapitałów pieniężnych i ich Rutkowski Bogdan opodatkowanie-wybrane zagadnienia 28 Borzdyński Tomasz Odpowiedzialność cywilna za wypadek samochodowy Ziemianin Bronisław Sygnatura 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1219

2 29 Bronisz Umowne nabycie własności rzeczy ruchomych w prawie polskim Handel żywym towarem 30 Buczyński Marcin Prawno-kryminalistyczne aspekty przesłuchania dziecka 31 Bury Michał Sławik Karol Dowodzenie w procesie cywilnym 32 Bury Piotr Usiłowanie przstepstwa w ujeciu kodeksu karnego 33 Butkiewicz Bartosz Umowa na rzecz osoby trzeciej 34 Cegłowski Tomasz 35 Chełmiński Grzegorz 36 Chodorowski Jakub 37 Chomicz Przenikanie grup przestepczych do legalizacji interesów Referendum jako forma rządów demoktratycznych Cele, formy prawne i zasady funkcjonowania organizacji społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej Bałaban Andrzej 38 Cierpioł Paweł Pozycjasenatu jako izby parlamentu na podstawie Ciapała Jerzy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 39 Ciesielska Elżbieta Dostosowanie polskiego systemu podatkowego do integracji z Unią Europejską Monarcha - Matlak Aleksandra Rutkowska Irena 40 Cirka Anna Przestepstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego albo osoby nieporadnej w swietle polskiego i niemieckiego prawa karnego 41 Czajkowska Monika 42 Czarnecki Przemysław Prawno-kryminologiczne aspekty badań DNA. Znaczenie dowodowe materiału genetycznego w prawie karnym i cywilnym Czarter na czas 43 Czarnota Tomasz Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe w Bzdak Hanna świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 44 Czebotar Maciej Kuniewicz Zbigniew 45 Czerniawska Agata 46 Czerwińska - Szkudlarek Anna Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z rachunku bankowego Pozycja prawna gminy w postepowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Ustroje majątkowe małżeńskie 47 Czerwiński Michał Bzdak Hanna 48 Czwojdziński Damian Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty prania pieniędzy Kolasiński Błażej Rejestr okrętów a rejestr śródlądowych 49 Dalecki Tomasz Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia 50 Dąbrowski Piotr Ziemianin Bronisław 51 Deboa Aleksander Dowód z ekspertyzy zakładu medycyny sądowej jako środek dowodowy według kodeksu postępowania cywilnego 52 Dejneka - Buczkowska Anna Charakter i funkcja umowy przedwstepnej w obrocie cywilnoprawnym Ziemianin Bronisław 53 Delczyk Justyna Administracyjna i sądowa egzekucja z rachunku Ofiarska bankowego 54 Dobrychłop Marcin Wolność działalności gospodarczej w prawie Unii Ciapała Jerzy Europejskiej 55 Domagała 56 Duchnowicz Marcin Krajowy rejestr sądowy Kryminologiczne i prawne aspekty prostytucji Kolasiński Błażej Kwalifikowane formy zabójstwa w polskim prawie karnym 57 Duda 58 Durlej Adrian Prawo do sadu w postepowaniu cywilnym - Polska i Flaga-Gieruszyńska Kinga standardy europejskie 59 Dutkiewicz Grzegorz Fałszerstwa dokumentów 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1237

3 Podziały terytorialne 60 Dworaczek Adam 61 Dyląg Robert Przelew wuerzytelności w prawie rzymskim i w prawie polskim Gospodarcze procedury celne 62 Dziadosz Jarosław Molski Rajmund Immunitety posłów i senatorów w Polsce 63 Falkiewicz Joanna Smoliński Tadeusz 64 Farfał Piotr Zadania samorządu województwa jako organu samorządu terytorialnego 65 Fietkiewicz - Lis Sylwia Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce w latach ( ) Bałaban Andrzej Samorząd zawodowy komornika sądowego 66 Filipczak Marcin 67 Fleta Justyna Naczelnik Urzędu Skarbowego jako organ egzekucyjny obowiazków o charakterze pieniężnym Małżeństwo w prawie cywilnym a w prawie kanonicznym 68 Forstner Anna Bzdak Hanna 69 Fus Kamila Małżeństwo-jego zawarcie i skutki w świetle kodeksu Bzdak Hanna rodzinnego i opiekuńczego 70 Gadomski Tomasz Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku współdziałania sprawcy przestępstwaz organami ścigania Paserstwo w polskim prawie karnym 71 Gajewski Piotr Harasimiak Grzegorz 72 Gąska Patrycja Wykładnia oswiadczeń woli składanych indywidualnym adresatom 73 Gembicka Anna Środki egzekucyjne należności pieniężnych w Ofiarska administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym 74 Gieczys Wojciech Kolasiński Błażej 75 Giegużyński Aleksander Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego w swietle postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza Gawłowicz Izabela 76 Gienas Krzysztof Przestepstwa przeciwko ochronie informacji w internecie-ujęcie prawnoporównawcze 77 Godlewska Instytucja factoringu w świetle prawa cywilnego Łaski Piotr Skarga windykacyjna 78 Goleniowski Jakub 79 Gonżewska Elżbieta 80 Gośniak Reforma sądownictwa administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej Ochrona praw konsumenta w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej Ofiarska Ciapała Jerzy Wznowienie postępowania cywilnego 81 Grabowska Anna 82 Grabusiński Radosław odpowiedzialność karna za czyn popełniony w stanie nietrzeźwości lub stanie odurzenia Przestepstwo zgwałcenia 83 Grajek Łukasz Obligatoryjny udział obrońcy w polskim procesie karnym 84 Granda Barbara 85 Grzegorczyk Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze pieniężnym z nieruchomości Egzekucja sądowa z rachunku bankowego 86 Grzelewski Cezary Ofiarska 87 Grzybowska Umowa przedwstępna Wolność przepływu osób w Unii Europejskiej 88 Gulbinowicz Paweł Ciapała Jerzy 89 Gurbin Krzysztof Ujawnianie i wykorzystanie śladów biologicznych w Sławik Karol sprawach o przestepstwa seksualne 90 Hanasz Justyna Prawo ochrony środowiska w systemie prawnym Bałaban Andrzej Rzeczypospolitej Polskiej Małżeństwo a konkubinat 91 Hasiak Maciej Bzdak Hanna 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Hedeszyńska Anna Zasady ochrony danych osobowych Ofiarska 175/2049

4 93 Hejmanowska Joanna Agencje zatrudnienia czasowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych Chobot Andrzej Nowe formy dyplomacji 94 Hładki Oskar Gawłowicz Izabela Ubezpieczenia morskie w nowym kodeksie morskim 95 Hoptasz Mariusz 96 Hurko Iwona Instrumenty oddziaływania państwa na obrót towarowy z zagranicą Rei vindicatio w polskim prawie cywilnym 97 Idczak Patrycja Najwyższa Izba Kontroli 98 Iwan Przemysław Bałaban Andrzej 99 Iwaszkiewicz - Trzebiniak Maria 100 Jabłońska Aleksandra Zawieszenie postępowania w procesie cywilnym Instytucja zamknięcia śledztwa lub dochodzenia 101 Jach Dawid Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego w postępowaniu karnym 102 Jaciubek Karolina Zasada samostanowienia narodów w prawie Łaski Piotr międzynarodowym publicznym 103 Jagoda Krzysztof Broń palna jako podstawa identyfikacji sprawcy Żywucka-Kozłowska Elżbieta przestępstwa 104 Jakubczak Anna Nieletni i młodociani sprawcy zabójstw-ujęcie prawno-kryminologiczne 105 Jakubczak Joanna Prawa i obowiązki cudzoziemców na terytorium Monarcha - Matlak Aleksandra Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie administracyjnoprawnym Decyzja administracyjna 106 Jankowska Lidia Apelacja i kasacja w polskim postępowaniu cywilnym 107 Jankowski Artur 108 Januszkiewicz Artur 109 Januszkiewicz Daniel Władza rodzicielska w świetle polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów prawnych Umowa leasingu w polskim ustawodawstwie cywilnym Bzdak Hanna Łaski Piotr Pełnomocnictwo 110 Jaracz Jadwiga Ziemianin Bronisław 111 Jasiecka zd. Kin Bezpieczeństwo obrotru transakcji handlu zagranicznego w polskim prawie cywilnym i jednolitych zwyczajach Łaski Piotr 112 Jasińska Anna Unikanie podójnego opodatkowania-wybrane Ofiarski Zbigniew zagadnienia 113 Jaskulska 114 Jastrzębski Mateusz 115 Jaworska 116 Jelonek Patryk Dominik 117 Jończak Aleksandra zd. Kolenda Umowy na czas określony Międzyanrodowa umowa sprzedaży rzeczy ruchomych System zamówień publicznych w Polsce Import - opodatkowanie podatkiem VAT Prawnokarna problematyka przestepstwa znecania sie (art. 207 k.k) nad członkiem rodziny Chobot Andrzej Łaski Piotr Rutkowski Bogdan Rutkowski Bogdan Harasimiak Grzegorz Przestępstwo zgwałcenia z art. 197 k.k. 118 Jończak Nikodem Decyzja administracyjna 119 Jopek Michał 120 Jóźwiak Krzysztof Wspieranie małych i śrddnich przedsiębiorstw przez samorzad terytorialny Kasacja 121 Jur Monika Prawa majątkowe uprawnionego do patentu 122 Jureczko Monika Ferenc-Szydełko Ewa Potrącenie w polskim prawie cywilnym 123 Jurewicz Paweł Ziemianin Bronisław 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Kachlicka Przestępstwo fałszywych zeznań Kolasiński Błażej 175/1277

5 125 Kaczmarek Joanna 126 Kaczmarzyk Maciej Instytucja rozwodu w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Zobowiązania solidarne Bzdak Hanna 127 Kadur Zofia System opodatkowania posiadania nieruchomości w Ofiarski Zbigniew Polsce 128 Kalecińska - Dominiak Julia Decyzja administracyjna i jej szczegółowe postacie - koncesja i zezwolenie 129 Kałużna Anna Podatek dochodowy od osób prawnych w zarysie Rutkowski Bogdan ogólnym 130 Kamińska Aneta Umowa na czas okreslony a umowa na czas Chobot Andrzej wykonywania określonej pracy Wywłaszczenie nieruchomości 131 Kamińska Bożena Umowa darowizny 132 Karakulski Michał 133 Kardas Tomasz Wybrane sytuacje prawne obywatela o charakterze Monarcha - Matlak Aleksandra osobowym, kształtowane przez materialne prawo administracyjne 134 Kasprowicz Blanka Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych Kuniewicz Zbigniew 135 Katroń Dariusz Cywilnoprawne środki ochrony dóbr osobistych przed ich naruszeniem w internecie 136 Kawka Anna Egzekucja obowiazków o charakterze pienięznym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 137 Kazaniecki Przemysław Problem mafii w Republice Włoskiej Bałaban Andrzej 138 Kazanowska Anita Opodatkowanie dochodów z papierem wartościowym o Ofiarski Zbigniew charakterze dłużnym 139 Kędra Bartłomiej Globalizacja światowej gospodarki i jej ekonomiczne Rutkowska Irena skutki 140 Kijowiec Dorota System srodków wychowawczych w postępowaniu w sprawach nieletnich Elektroniczne oświadczenie woli 141 Klimek Krzysztof Postępowanie w sprawach małżeńskich 142 Klimiuk Julia 143 Klupsch Adam Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności na statku morskim 144 Kolasa Piotr Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym Nabycie własności 145 Kolczyński Jędrzej Ziemianin Bronisław Oskarzyciel posiłkowy w polskim procesie karnym 146 Kołtyś 147 Kondrat Joanna Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w Polsce na Ofiarska tle rozwiązań zachodnioeuropejskich Umowa leasingu 148 Konkel Joanna 149 Kopeć Agata Podpalenia /aspekty prawno-kryminalistyczne i Sławik Karol kryminologiczne/ Praca w godzinach nadliczbowych a bezrobocie 150 Kopeć Chobot Andrzej 151 Korytowski Krzysztof Prokuratura w postępowaniu administracyjnym i wybranych postępowaniach sądowych Funkcje i pozycja ustrojowa trybunału konstytucyjnego 152 Kostyła Beata Bałaban Andrzej 153 Kowalczyk zd. Szabatowicz Proces wkraczania Polski do Unii Europejskiej - korzyści i koszty Rutkowska Irena 154 Kowalczyk Monika Przepeadek przedmiotów i ko0rzysci pochodzących z Kolasiński Błażej przestępstwa 155 Kowalewska Joanna Dług celny Molski Rajmund Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw 156 Kozar Tomasz 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2073

6 157 Koziak Artur Wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości w polskim Harasimiak Grzegorz prawie karnym 158 Kozłowska Marta Eksperyment procesowy w polskim postępowaniu karnym 159 Krajewska Inga Egzekucja administracyjna i sądowa-wybrane aspekty na tle porównawczym 160 Krajewski Grzegorz 161 Krawczyk Radosław Przestępstwo paserstwa w ujęciu polskiego prawa karnego Odpowiedziwlność cywilnoprawna za wypadek morski 162 Krekora Monika Afekt w uprzywilejowanym typie zabójstwa z art. 148 Harasimiak Grzegorz par.4 k.k. 163 Krupka Ewa Nieruchomość jako przedmiot aportu do spółki z Kuniewicz Zbigniew ograniczoną odpowiedzialnością 164 Kryger Anna Kredyt na cele konsumpcyjne udzielany przez Ofiarski Zbigniew bank-status prawny konsumenta 165 Krygier Justyna Identyfikacja zabójcy na tle seksualnym na podstawie jego modus operandi Odszkodowanie w polskim kodeksie cywilnym 166 Krywan Tomaz 167 Książek Piotr Odpowiedzialność cudzoziemca w swietle polskiej ustawy karnej 168 Kubiak Beata Wykonywanie wolnych zawodów w krajowym i Rutkowski Bogdan miedzynarodowym aspekcie podatkowym Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym 169 Kucharska Ewa Kolasiński Błażej 170 Kucharska Marzena 171 Kuckiel Egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym w spółkach osobowych Sprawozdanie władzy rodz\icielskiej w swietle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych aktach prawnych Bzdak Hanna 172 Kuczyńska Alina Kontrola podatkowa jako etap postępowania Schneider Karol podatkowego 173 Kujath Agata Prawo i bezprawie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach Odpowiedzialność karna za zbrodnie komunistyczne tego okresu 174 Kulpaczyńska Beata Walka o prawa kobiet jako nieodłaczny elelment walki z terroryzmem Gawłowicz Izabela Standardy wykonywania transportu międzynarodowego 175 Kupczyk Anna Dyżury pracownicze, ich rodzaje i zasady wynagradzania 176 Kuroch Julia Chobot Andrzej 177 Kustosz Redukcja kosztów zatrudnienia a zmiany w czasie pracy Chobot Andrzej Skutki wadliwości czynności prawnych 178 Kuszmar Karol Ziemianin Bronisław 179 Kwapiszewski Marcin 180 Kwiatkowska 181 Lalowska Świadek koronny w polskim procesie karnym Gospodarowanie i zarząd nieruchomościami na przykładzie Gminy Kołobrzeg Funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na przykładzie Stowarzyszenia ZASP Ferenc-Szydełko Ewa Terroryzm bliskowschodni 182 Lasoń Andrzej Bałaban Andrzej 183 Lechman Natalia Groźba i zmuszania jako przestepstwa przeciwko wolności 184 Lenarcik Patrycja Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe nabywcy Ofiarski Zbigniew przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części i składników majątkowych 185 Lepak Marek Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności Wszczęcie procesu cywilnego 186 Lesiak Dawid 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Leszczyńska Adrian Rodzaje i cele ubezpieczeń przy umowach kredytowych Rutkowski Bogdan 175/ Lewicka Anna zd. Kuśka Prokura Kuniewicz Zbigniew 175/1318

7 189 Lisewska Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 190 Łoś Marta Środki dowodowe w polskim postepowaniu cywilnym i karnym Ewolucja ubezpieczeń życiowych w Polsce 191 Łuszcz Piotr Rutkowska Irena Parlament Europejski 192 Mac Artur Bałaban Andrzej 193 Maciejczak Sebastian Wydanie nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym i upominawczym 194 Macur Daniel Konstrukcja podatku akcyzowego w swietle procesu Ofiarski Zbigniew harminizacji w Unii Europejskiej 195 Maczuga Nienależne świadczenie w polskim prawie cywilnym 196 Majewska Beata Egzekucja z udziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cywilnoprawne formy zatrudnienia 197 Makieła Piotr Chobot Andrzej 198 Malatyński Przemysław 199 Manikowska Regina Prawno-kryminalistyczne aspekty funkcjonowania międzynarodowej organizacji policji kryminalnej Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach Schneider Karol 200 Marciniak Dominik Postępowanie nakazowe i upominawcze-postępowania odrębne w polskim procesie cywilnym 201 Marcinkowski Sławomir Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych 202 Markiewicz Anetta Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu Ofiarska terytorialnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 203 Markiewicz Waldemar zd. Borowski 204 Markowski Tomasz 205 Maruszewska Joanna zd. Brzeźniakiewicz Odpowiedzialność przewoźnika morskiego za szkodę w przewozie Status prawny województwa w Rzeczypospolitej Polskiej Poreczenie w prawie cywilnym Ciapała Jerzy Scenograf jako współtwórca utwotu filmowego 206 Matrja Ferenc-Szydełko Ewa Obrona pozwanego w procesie cywilnym 207 Mazuro Piotr 208 Meier Sandra Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym 209 Mieloch Patrycja organy egzekucji obowiazków o charakterze niepienięznym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 210 Mikołajczyk Przeniesienie własności nieruchomości 211 Mikołajuk Ewa Funkcje konsula w swietle prawa międzynarodowego Łaski Piotr publicznego 212 Milcarz Anna Środki probacyjne związane z warunkowym zawieszeniem wykonania kary Ugoda w postępowaniu cywilnym 213 Milcarz 214 Misiek Rafał Zadaniowy czas pracy a charakter pracowniczego Chobot Andrzej zobowiązania do świadczenia pracy 215 Misior Michał Korupcja, zjawiska i prawnokarne środki jej zwalczania w Polsce 216 Misiuro Arkadiusz Środki przymusu w prawie na przykładzie procesu Zieliński Maciej karnego 217 Młodzianowska Alicja 218 Mokrzycka Aleksandra Dobra osobiste pacjenta w świetle polskich przepisów prawnych Posyepowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym Ferenc-Szydełko Ewa 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1339

8 219 Najder kacper Dyżury lekarskie a charakter prawny pracowniczego Chobot Andrzej obowiązku świadczenia pracy 220 Niemczuk Adriana Dyplomatyczne sposoby rozwiązywania sporów Gawłowicz Izabela międzynarodowych 221 Niewiadomska Estera Prawo konkurencji w Unii Europejskiej Ciapała Jerzy Funkcja fiskalna podatku od dochodów osobistych 222 Nizioł Krystyna Ofiarski Zbigniew 223 Nosalska Daria Zaniechanie ukarania sprawcy p przestępstwa i Stanisław Baniak wykroczenia skarbowego (prawna degresja karania) 224 Nowacka Testament holograficzny 225 Nowicka Joanna Wykorzystanie sladów biologicznych w sprawach o Sławik Karol przestępstwa na tle seksualnym Wznowienie postępowania administracyjnego 226 Nowicki Wojciech Przestepstwa przerywania ciązy w kodeksie karnym 227 Nykiel Patrycja Kolasiński Błażej Przestępstwo zniesławienia 228 Nykiel Romana Kolasiński Błażej 229 Ohr zd. Stryjek 230 Okoniewski Bartosz Zdolność człowieka do posiadania uprawnień w klasycznym prawie rzymskim Narkomania-prawnokryminologiczne aspekty Rozwadowski Władysław Wasilewska Anna 231 Olech Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych w procesie cywilnym według kpc i konwencji z Lugano 232 Olechnowicz Michał Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela Prawna ochrona wód śródlądowych w Polsce 233 Olejnik Beata 234 Olszewski Sebastian Umowa ożyczki Ziemianin Bronisław Przestępstwo skladania fałszywych zeznań 235 Onasz Izabela Kolasiński Błażej Podróż służbowa 236 Opala Justyna Chobot Andrzej 237 Osiewicz - Maternowska Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce Monarcha - Matlak Aleksandra 238 Osiński Michał Świadek koronny, jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej 239 Osoś Oktawiusz Przesłuchanie podejrzanego w aspekcie prawno kryminalistycznym 240 Otto Dawid Kontrola administracji publicznej. Zagadnienia ogólne, instytucje kontroli wewnętrznej 241 Owczarek Status prawny cudzoziemca uprzywilejowanego w Polsce 242 Paduch Arkadiusz Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarządu Kuniewicz Zbigniew spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 243 Pasiewicz - Kuciak Anna Wywłaszczanie nieruchomości w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami Źródła prawa w Unii Europejskiej 244 Pendasiuk Marek Ciapała Jerzy Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 245 Persak Urszula Wymuszenie rozbójnicze w polskim prawie karnym 246 Perużyński Paweł Kolasiński Błażej 247 Pietrakowski Grzegorz 248 Piwowarski Arkadiusz 249 Płaskowicki Przemysław Przestępczość ubezpieczeniowa Procedury kontrolne w świetle prawa podatkowego Uprawnienia prawodawcze hetmanów polskich na tle wojskowości w okresie od XVI do XVIII wieku Wasilewska Anna Rutkowski Bogdan Kulejewska Zofia 250 Płóciennik Anna Ewidencja podatku od towaru i usług za pomocą kas Rutkowski Bogdan rejestrujących 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2103

9 251 Popławska Zażalenie w postępowaniu cywilnym Apelacja w polskim postępowaniu cywilnym 252 Princ Marzena Wyrok sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym 253 Princ Reginald Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym 254 Przecherski Piotr 255 Przyborska Czas pracy kierowców Chobot Andrzej 256 Przybylski Patryk Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną na Kuniewicz Zbigniew podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych 257 Ptasiński Piotr Pomoc poaństwowa dla przedsiębiorstw publicznych w Gawłowicz Izabela Unii Europejskiej i w Polsce 258 Pyfel Tomasz Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji 259 Pysiak Wolność przepływu kapitału i płatności w Unii Ciapała Jerzy Europejskiej 260 Radzińska Zadania i funkcje postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym Separacja w polskim prawie rodzinnym 261 Ragan katarzyna Bzdak Hanna Kryminalistyczne i medyczne aspekty oględzin zwłok 262 Rak Anna Sławik Karol 263 Ramęda Joanna Jurysdykcja krajowa w polskim procesie cywilnym /na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i postanowiaeń konwencji z Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych 264 Rembowski Arkadiusz Podatki i opłaty lokalne Schneider Karol Wypadek w komunikacji drogowej i stan nietrzeźwości 265 Rogowski Bartosz Przesłanki rozwodu 266 Rom Marcin 267 Romanowski Bartłomiej Nienależne świadczenie Wyrok zaoczny 268 Rożnowska Ewa Przysposobienie w prawie polskim 269 Rózga Beata Pełnomocnictwo procesowe 270 Rybnicka Iwona 271 Ryder Praktyki monopolistyczne jako przedmiot postepowania Flaga-Gieruszyńska Kinga odrębnego w sprawach gospodarczych 272 Samosiuk Anna Zwyczajne, nadzwyczajne i sadowe środki zaskarżania decyzji administracyjnych Dobra osobiste osób fizycznych i ich ochrona 273 Sanocki Jacek 274 Sarbiewska Monika 275 Semenowicz Aneta Przestępstwo kradzieży w polskim prawie karnym Róznice między śledztwem a dochodzeniem 276 Sęk Kamil Rządowa administracja zespolona, słuzby, inspekcje, straże 277 Sępkowski Filip Uznanie państwa a zasada samostanowienia narodów w Gawłowicz Izabela prawie międzynarodowym 278 Siarska - Zacharewicz Dorota 279 Sienkiewicz Adrian Współczesny sprawca terroru Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu cywilnym Konstytucyjna zasada równości wobec prawa 280 Sikora Mariusz Ciapała Jerzy 281 Słocińska Joanna Przekroczenie uprawnień lub nieodpłatnie obowiązków Kolasiński Błażej przez funkcjonariusza publicznego Nadzów nad jednostkami samorządu terytorialnego 282 Słomion Mariusz 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1384

10 Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym 283 Słotwiński Adam Kolasiński Błażej Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej 284 Smalec Joanna Chobot Andrzej 285 Smok Środki i metody pokojowego rozwiazania sporów Łaski Piotr międzynarodowych 286 Smolińska Emilia Instytucja świadka anonimowego w polskim procesie karnym 287 Sobolewski Grzegorz Robert Pietas a władza ojcowska w Starozytnym Rzymie i władza rodzicielska w Polsce doby współczesnej Łączenie sie spółek handlowych 288 Sokal Kuniewicz Zbigniew 289 Stadniczeńko Justyna Ochrona prawna ofiar w świetle standardów międzyanrodowych i w prawie polskim Gawłowicz Izabela 290 Staniowska Anna Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między Flaga-Gieruszyńska Kinga rodzicami a dziećmi 291 Stawarczyk Marek Podstawy prawne współpracy transgranicznej jednostek Sowiński Roman samorządu terytorialnego 292 Stawarski - Bassa Bartosz 293 Stawarz Aneta zd. Undas Małżeństwo i jego ochrona w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Władza uchwałodawcza i wykonawcza w gminie we nastepstwie zmany ustawy o samorządzie gminnym (bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta) Bzdak Hanna 294 Stępień Szymon Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów w procesie Flaga-Gieruszyńska Kinga cywilnym Modus operandi w przestępstwie kradzieży z włamaniem 295 Stronikowski kamil Sławik Karol 296 Sutuła Anna Handel organami ludzkimi-aspekty prawno-kryminalistyczne Konwencja z Lugano 297 Szarek Krystian Prawne formy działania administracji publicznej 298 Szczerba Andrzej 299 Szefliński Michał Nieustniejące orzeczenia w postepowaniu cywilnym na Czepita Stanisław tle koncepcji czynności konwencjonalnych 300 Szperka Aleksander Pozwolenie na budowę 301 Szpigiel Kamilla Przysposobienie jako instytucja prawa rodzinnego i Bzdak Hanna opiekuńczego 302 Szulczewski Mariusz 303 Szydłowska 304 Szymanowski Grzegorz Wina jako przesłanka odpowiedzialnosci odszkodowawczej w prawie cywilnym Oględziny i sekcja zwłok jako czynno sć dowodowa w polskim postępowaniu karnym Postępowanie w sprawach celnych Monarcha - Matlak Aleksandra Molski Rajmund Hipoteka morska w kodeksie morskim z 2001 roku 305 Szymańska Eliza Karok Schneider 306 Szymoniak Szymon 307 Świebodzińska Przywileje i immunitety dyplomatyczne w swietle prawa międzyanrodowego publiczengo Przedawnienie w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie wykroczeń Łaski Piotr Kolasiński Błażej 308 Świerk Status prawny kapitana statku w świetle obowiązujacych przepisów 309 Tabor Paweł Ochrona sfery życia prywatnego w polskim porządku Ferenc-Szydełko Ewa prawnym Przestepczość drogowa pod wpływem alkoholu 310 Tańska Izabela Wymuszenie rozbójnicze w polskim prawie karnym 311 Targoni Adrian 312 Tąkiel Izabela Podstawy stosowania środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym Granice swobody umów w prawie morskim 313 Thiele Marta Pozycja prawna administratora danych osobowych 314 Turski Andrzej Ferenc-Szydełko Ewa 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1402

11 315 Turski Krzysztof Prawo wycofania utworu z obiegu w świetle przepisów Ferenc-Szydełko Ewa ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku w prawie autorskim i prawach pokrewnych 316 Tworzydło Postepowanie zabezpieczające w sprawach cywilnych 317 Tylewski Tomasz Ograniczenia reklamy wybranych wolnych zawodów Ferenc-Szydełko Ewa prawniczych i medycznych w prawie polskim Struktura przestepczości zorganizowanej 318 Tylman Maciej 319 Tymszan Paweł Kryminalistyczna i medyczno-sądowa problematyka broni palnej 320 Uniejewska Maria Dowód z zeznań świadków i przesłuchania stron w procesie cywilnym Zasada swobody umów - jej istota i ograniczenia 321 Wacławski Maciej 322 Walczak Elżbieta Katastrofa jako przestepstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 323 Walczak Agencje zatrudnienia czasowego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Chobot Andrzej 324 Wałczuk Tomasz Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiazania Rutkowski Bogdan podatkowe 325 Warzbińska Maja Komornik sadowy na tle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Egzekucja z nieruchomości 326 Waś Robert 327 Waśniowska Natalia 328 Wesołowski Arkadiusz 329 Węcławowicz Jakub Rodziny zastępcze jako forma pieczy zastępczej Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (actio Pauliana) Baza danych jako dobro prawnie chronione Bzdak Hanna Ferenc-Szydełko Ewa Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania 330 Węgrzyn Anna 331 Wicher Anna Władza rodzicielska-treść i wykonanie a kontakty z Bzdak Hanna dzieckiem 332 Widawski Arkadiusz Zarządzanie mieniem jednostek samorządu terytorialnego Ofiarska Tranzyt jako procedura celna 333 Widła Marek Molski Rajmund 334 Wiejak - Głuszko Aldona 335 Wiekiera - Kocikowska 336 Wieruszewski Tomasz 337 Więckowski Daniel 338 Wilczkiewicz Ewolucja podatku dochodowego w Polsce w latach Przemoc wobec dziecka w rodzinie a proces nieprzystosowania społecznego Podziały terytorialne i ustrój Pomorza achodniego w latach Ochrona osób i mienia (teoria a praktyka) Umowa przedwstepna Rutkowska Irena Walachowicz Jerzy Sławik Karol Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 339 Wilczyńska Anna Kuniewicz Zbigniew 340 Wiśniewska Anna Słuzba cywilna w Polsce i w wybranych krajach Unii Monarcha - Matlak Aleksandra Europejskiej Zasiedzenie niruchomości 341 Witaszek Adam 342 Witkowski Wojciech Konstytucyjna wolność działalności środków społecznego orzekazu na tle rozwiazań prawa Unii Europejskiej Ciapała Jerzy 343 Witos Karolina Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami Ofiarska pozarządowymi Zachowek 344 Woźniak Ewa Ziemianin Bronisław Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym 345 Wrona Patrycja Policja w społeczeństwie obywatelskim 346 Wróbel Natalia 175/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1422

12 347 Zacharczuk Marcin 348 Zachwieja Przemysław Paserstwo umyslne w ujeciu art.291 k.k. Przestępstwa prostytucyjne w prawie karnym Ratajczak Aleksander Kolasiński Błażej 349 Zaryńska Monika Istota i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Ofiarska Polsce w Wielkiej Brytanii 350 Zawadzka Marta Oględziny zwłok ludzkich - ujecie kryminalistyczne i medyczno-sądowe 351 Zawicki Mariusz Księgi podatkowe jako dowody w postępowaniu Rutkowski Bogdan podatkowym 352 Zdrenka Ewa Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Kontrola skarbowa-wybrane zagadnienia 353 Zielińska Kamila Rutkowski Bogdan 354 Zieliński Maciej Wypadki morskie w ujeciu administracyjnoprawnym. Dynamika postępowania 355 Ziółkowski Piotr Pozycja prawna wspólnika w spółce z ograniczoną Kuniewicz Zbigniew odpowiedzialnością 356 Zwirblis Natalia Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Przestepstwo zabójstwa w polskim prawie karnym 357 Zwolińska Ilona Kolasiński Błażej 358 Żakowski Sławomir 359 Żminkowska Kornelia Potrącenie w prawie cywilnym Postępowanie nakazowe jako rodzaj postępowania w sprawach gospodarczych Flaga-Gieruszyńska Kinga 360 Żurowicz Artur Stosunek państwa do gospodarki wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw 175/ / / / / / / / / / / / / /1434

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Lp. Data Godz. Dziedzina prawa Radca prawny Kancelaria 1.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin

Akcja Niebieski Parasol 22-27.09.2014r. Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Szczecin Akcja Niebieski Parasol 22- Lista Kancelarii Radców Prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych w kancelariach OIRP Lp. Data Godz. Dziedzina prawa Radca prawny Kancelaria 1. 22.09.2014r. - 2. 22.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r.

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. 100 m kobiet 1 Polak-Grudzińska Klaudia 1997 ZSP Kleszczów bełchatowski

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych PROGRAM I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 6 godz. 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów prawnych. Hierarchia norm prawnych.

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych

Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN Podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych Program ramowy (142 godz.) I. Teoria prawa zagadnienia podstawowe 1. Źródła prawa. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje przepisów

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Prawo cywilne. Spis autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie (Rafał Gołąb)... 3

SPIS TREŚCI. Część I. Prawo cywilne. Spis autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie (Rafał Gołąb)... 3 SPIS TREŚCI Spis autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... XI XIII XVII Część I. Prawo cywilne Wprowadzenie (Rafał Gołąb)... 3 Kazus 1. Zawarcie umowy przez stronę znajdującą się w stanie wyłączającym świadome

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna) INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE HALINÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010

GRUPA 1- sala 216. Godzina 3 września 2010 Godzina 3 września 2010 GRUPA 1- sala 216 14.00-15.30 KPK1 (adw. Maciej Loga) - Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - apelacja i zażalenie. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 2.

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin Temat

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA

Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Najlepsze wyniki w konkurencjach LA Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzetrzewinie T O P 1 0 Szkoła Podstawowa - DZIEWCZĘTA Bieg na 40 m (hala) Poz. Nazwisko i imię Wynik (sek.) Data Miejsce 1 Krzyształ

Bardziej szczegółowo

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00

matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 matematyka poziom podstawowy środa 8 maja 2013r. godzina 9 00 sala gimnastyczna 1. Andersen Martha Alexandra 2. Araszewski Sebastian Adam 3. Arendt Ewelina Julia 4. Baranowski Jakub Kornel 5. Biskupska

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana I rok

Informatyka Stosowana I rok Ćwiczenia Grupa zielona 1 Ambroziak Marcin 282551 2 Biesiadziński Szymon Adrian 280492 3 Chuk Karol 280494 4 Czerski Bartosz 282555 5 Falkowski Patryk 280497 6 Grudek Robert 260102 7 Jabłoński Dawid Waldemar

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię 1 2 3 4 do KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1 Adamczyk Agnieszka 3 K 0:45:22 0:45:22 4,00 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 2 Przyjemska Dorota 925 K 0:54:13 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 3 Przyjemski Artur 926 M 0:36:19 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

BROŃ PROBLEMATYKA PRAWNA I KRYMINALISTYCZNA. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i Leszka Stępki. pod redakcją

BROŃ PROBLEMATYKA PRAWNA I KRYMINALISTYCZNA. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i Leszka Stępki. pod redakcją BROŃ PROBLEMATYKA PRAWNA I KRYMINALISTYCZNA pod redakcją Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i Leszka Stępki Toruń 2013 Spis treści Wstęp... 9 Część 1. BROŃ BIAŁA Damian Wąsik Miecz katowski broń czy narzędzie?...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO R. 62-2009 SPIS TREŚCI nr 1(727) 2 Zawarcie umowy przyłączeniowej w ciepłownictwie / Katarzyna Franczak-Durczok 9 Wspólnotowy projekt powołania agencji regulacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Rok szkolny uczeń Wiktoria Charzewska Gościcka Michał Kolankiewicz Mrozowska uzyskany tytuł Kacper Pawlak

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 266/IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla II roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Data Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

Pływanie- szkoły ponadgimnazjalne 9 grudnia 2009r. Klasyfikacja strefy wałbrzyskiej Dziewczęta

Pływanie- szkoły ponadgimnazjalne 9 grudnia 2009r. Klasyfikacja strefy wałbrzyskiej Dziewczęta Pływanie- szkoły ponadgimnazjalne 9 grudnia 2009r. Klasyfikacja strefy wałbrzyskiej Dziewczęta 50m styl dowolony 1 Balawajder Karolina II LO Dzierżoniów 31,06 9 2 Hepnar Justyna LO Chrobry Kłodz 31,40

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo

L.p. ISBN Autor Tytuł Wydawnictwo 978-83-62723-55-3 ANDRZEJ DROZD WYPOWIEDZENIE STOSUNKU PRACY PRESSCOM 3 1. MAŁGORZATA GERSDORF, MICHAŁ RACZKOWSKI, ALEKSANDRA 978-83-7806-493-0 WOŹNIAK PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA WYD.3 LEXIS NEXIS

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Auli ZSB w dniu godz. 12

Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Auli ZSB w dniu godz. 12 Lista zdających etap pisemny w dniu 23.06.2014 godz. 12 Technik architektury krajobrazu Technik architektury krajobrazu 1. Amolin Eliza 2. Bancer Radosław 3. Baran Karolina Weronika 4. Nawrot Daria 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15

Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15 Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15 Termin przedmiot Zdający Nr sali Absolwenci Technikum 1. Cybulska Agata - godz. 08.00-08.30 07 maja 2. Dziekan Kacper -godz. 08.30-09.00

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.)

Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Udział uczniów Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu w konkursach i olimpiadach (dane zebrane do 21 grudnia 2011r.) Ogólnopolskie olimpiady organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Olimpiada

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo