SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego Kraków Znak sprawy: ZP 12/2012 Kraków, 30 maja 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na rozbudowę infrastruktury informatycznej dla CCB w IFJ PAN w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego Kraków tel. ( ) , fax. ( ) Strona www: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa infrastruktury informatycznej dla nowo powstałego Centrum Cyklotronowe Bronowice w IFJ PAN w Krakowie. ZADANIE 1 - Dostawa sprzętu sieciowego dla CCB Wspólny Słownik Zamówień: Wymagania ogólne: Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem oferowanych urządzeń sieciowych z pkt. od I do VIII. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji. Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego. Wszystkie elementy infrastruktury muszą ze sobą współpracować i zapewniać pełną kompatybilność z posiadanymi urządzeniami. Nie dopuszcza się zastosowania produktów nie współpracujących ze sobą. Zamawiający wymaga podania w ofercie producenta oraz modelu oferowanych urządzeń dla produktów z punktu od I do VIII. I. Redundantny kontroler sieci bezprzewodowej - 1 sztuka L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Standardy radiowe a, b, g, n 2. Obudowa a. Kontroler musi być wyposażony w minimum 2 porty 10/100/1000 BaseT b. Musi istnieć możliwość pracy w konfiguracji z zapasowym kontrolerem 2/22

3 który przejmie funkcję podstawowego na wypadek awarii (dostawa zapasowego kontrolera nie wchodzi w zakres zamówienia) c. Wysokość obudowy maksimum 1 U 3. Obsługa minimum 40 punktów dostępowych z możliwością rozbudowy do minimum 200 punktów dostępowych poprzez aktualizację licencji 4. Uwierzytelnianie 5. Szyfrowanie: a. IEEE 802.1x RADIUS server authentication, b. EAP-MD5, EAP-TLS,, EAP-TTLS, PEAP a. Static, WEP, Dynamic WEP, WPA (dynamic, PSK with TKIP), WPA2 (CCMP/AES) b. Dynamic session key management. 6. Kontrola dostępu i jakość ruchu: a. MAC address filtering, access control lists, Diffservice DSCP. b. QoS wielopoziomowa kontrola pasma c. Mapowanie SSID na VLAN (do min 16 jednoczesnych SSID) d. Autentykacja w oparciu o WWW 7. Zarządzanie - przez WWW HTTPS, SNMP v.2, v3, CLI. 8. Funkcja HOT-SPOT 9. Pozostałe: a. Urządzenie musi umożliwiać utworzenie kont administratorów umożliwiających zakładanie kont dla gości (tymczasowe loginy i hasła) dla minimum 1000 jednoczesnych użytkowników z możliwością rozbudowy do minimum 2000 jednoczesnych użytkowników, urządzenie musi obsługiwać "gości" nawet w przypadku ich błędnej/statycznej konfiguracji IP b. Administracja kontami tymczasowymi musi odbywać się z poziomu WWW a. DHCP serwer b. Lokalny radius serwer c. NAT d. Statefull firewall e. Captive Portal 3/22

4 10. Licencje: f. Real Time Location Services (RTLS) g. DHCP server, client-to-client filtering (AP isolation) a. Licencja pozwalająca na obsługę dodatkowych 10 AP przez wyspecyfikowany redundantny kontroler bezprzewodowy b. Licencja pozwalająca na obsługę dodatkowych 10 AP przez kontroler bezprzewodowy, posiadany przez Zamawiającego i nie ujęty w powyższej specyfikacji 11. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość pracy w klastrze z aktualnie posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem HP ProCurve MSM760 Access Controller 12. Oferowane urządzenie musi zostać skonfigurowane do pracy z 40 punktami dostępowymi HP ProCurve MSM410 oraz 10 punktami oferowanymi w punkcie II przy zachowaniu wszystkich istniejących reguł i wirtualnych sieci na posiadanym przez zamawiającego urządzeniu HP ProCurve MSM760. Posiadane przez zamawiającego urządzenie HP ProCurve MSM760 musi zostać zmodyfikowane do pracy z 50 punktami dostępowymi ( 40 HP ProCurve MSM410 plus 10 oferowane w punkcie II). Oferowany kontroler oraz kontroler posiadany przez zamawiającego muszą zostać skonfigurowane do pracy w modzie równoległoredundantnym i muszą pracować z tym samym serwerem RADIUS obsługujący wszystkich użytkowników sieci WI-FI przy awarii jednego z nich. II. Punkty dostępowe WiFi 10 sztuk L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Musi posiadać oprogramowanie do pracy w trybie samodzielnym oraz tzw. lekkiego AP pod kontrolą kontrolera bezprzewodowego. 2. Musi współpracować z kontrolerem sieci bezprzewodowej opisanym w punkcie I. 3. Obsługiwane standardy radiowe - min a/b/g/n, jednoczesna obsługa min 16 ssid/ ssid 4. Ilość portów - min 1 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 port (IEEE Type 10Base- T, IEEE 802.3u Type 100Ba e-tx, IEEE 02.3ab Type 1000Base-T) 5. Ilość zainstalowanych modułów radiowych minimum 1, minimum 3 anteny wewnętrzne 6. - zewnętrzny zasilacz AC 230VAC oraz zasilanie zgodne z 802.3af, zużycie 4/22

5 energii: maks 8W 7. Temperatura pracy - 0º to 50º C 8. Obsługiwane standardy: IEEE 802.1x authentication using EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, and PEAP MAC address authentication using local or RADIUS access lists RADIUS AAA using EAP-MD5, PAP, CHAP, and MS-CHAPv2 ADIUS Client (RFC 2865 and 2 66) 9. Wsparcie dla QoS: IEEE 802.1p prioritization SpectraLink voice priority (SVP) support Wireless L2/L3/L4 classification: IEEE 802.1p VLAN priority, SpectraLink SVP, DiffServ IEEE e EDCF Minimum VoIP call capacity: 12 active calls on IEEE a/b/g/n 10. Certyfikaty - minimum UL 2043; UL ; IEC ; EN ; CAN/CSA-C22.2 No , EN Class B; EN ; EN ; EN ; ICES-003 Class B; FCC Part 15, Class B, FCC Bulletin OET-65C; RSS Wszystkie punkty dostępowe muszą zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez zamawiającego i skonfigurowane do pracy kontrolowanej przez układ równoległo-redundantny dwu kontrolerów sieci bezprzewodowych. (jednego posiadanego przez zamawiającego HP ProCurve MSM760 i drugiego oferowanego opisanego w punkcie I.) III. Przełącznik typ 1 5 sztuk L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Przełącznik posiadający minimum 48 portów 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 portów musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) 2. Musi umożliwiać instalację 2 portów lub modułu 2 portowego 10Gigabit Ethe net (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE)) 3. Musi umożliwiać instalację 4 portów lub modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów GBIC lub SFP lub równoważnych (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie interfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE)) 5/22

6 4. Musi być wyposażony w minimum 1GB pamięci DRAM oraz 1 GB pamięci flash 5. Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności minimum 128 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 101 Mpps; 6. Musi obsługiwać VLAN 802.1q 7. Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia i stancji per-vlan), RSTP, MSTP 8. Musi obsługiwać agregację portów grupy zgodnie z LACP (minimum 8 portów per grupa) 9. Musi umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF 10. Musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2,v3 oraz IGMP Snooping; 12. Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM-SM, PIM- SSM, PIM-DM 13. Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing); 14. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Serve oraz DHCP Relay; 15. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); Obsługa IP recedence i DSCP 16. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) Obsługa DHCP snooping Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 17. Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu N P 6/22

7 18. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 19. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps za pomocą dedykowanych portów. Wszystkie przełączniki w stosie muszą współdzielić jedna tablicę adresów MAC oraz jedna tablice routingu. Musi istnieć możliwość zestawiania połączeń typu port channel do różnych portów w obrębie stosu. 20. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego co najmniej 10 urządzeń. 21. Musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) 22. Przełącznik musi mieć możliwość instalacji wewnątrz swojej obudowy drugiego (redundantnego) zasilacza. Zamawiający wymaga zainstalowania 4 przełączników w pomieszczeniu dystrybucyjnym w szafie 19 zamawiającego, oraz skonfigurowanie ich do pracy w jedno wirtualne urządzenie przy użyciu kabli łączących poszczególne przełączniki w stos. Wirtualne urządzenie musi zostać skonfigurowane do używania jednej wspólnej tablicy MAC adresów i routingu przez wszystkie urządzenia wchodzące w skład stosu, oraz musi zostać połączone z pozostałą siecią LAN w układzie równoległoredundantnym przy użyciu 2 portów 10 Gb opisanych w punkcie IV. Zamawiający wymaga by piąty przełącznik został zainstalowany w stosie z przełącznikiem agregującym opisanym w punkcie VIII. Wszystkie kable potrzebne do wykonania wszystkich połączeń muszą zostać dostarczone wraz z oferowanym sprzętem. IV. Moduł do instalacji portów 10Gb do przełącznika Typ 1 2 sztuki Zamawiający wymaga dostarczenia modułu w postaci np. kart kompatybilnego z przełącznikiem Typ 1 umożliwiającego instalację min 2 portów 10Gb Ethernet definiowanych przez interfejsy SFP+ V. Wkładki światłowodowe Zamawiający wymaga dostarczenia następujących wkładek światłowodowych: 10GBaseLR - 8 sztuk SFP+ - kompatybilne z przełącznikami typ 1 i przełącznikiem agregującym opisanymi w punktach III i VI Wkładki muszą być tego samego producenta co oferowane urządzenia sieciowe. VI. Karta do instalacji 2 portów 10Gb do Firewalla Juniper SRX kpl 7/22

8 Zamawiający wymaga wykonania rozbudowy firewalla Juniper SRX3600 o dodatkowe dwa porty 10Gb Ethernet definiowane przez moduły XFP. W tym celu należy dostarczyć: PN Nazwa Ilość SRX3K- GE-XF 2x 0GE XFP CF for SRX SRX-XFP- 10GE-LR 10GE XFP pluggable transceiver; single mode 1310nm 10km reach 2 Powyższe urządzenia muszą być objęte min. rocznym serwisem gwarancyjnym producenta ważnym od daty instalacji. Zamawiający wymaga zainstalowania kart w routerze SRX3600 oraz połączenia wewnątrz tej samej szafy 42U przy użyciu kabli światłowodowych portów 10 Gb z przełącznikiem agregującym opisanym w punkcie VIII, oraz skonfigurowanie routera SRX3600 do pracy równoległo-redundantnej z dynamicznie wybieraną drogą routingu. VII. Dodatkowe zasilacze do przełącznika typ 1, opisanego w punkcie III 2 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych (redundantnych) zasilaczy przeznaczonych do instalacji w przełącznikach typ 1. VIII. Przełącznik agregujący - 1 sztuka L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Ilość portów minimum 40 interfejsów 10Gb Ethernet typu SFP+ lub Xenpack lub 2. Rodzaj obudowy modularna lub standalone 3. Przepustowość minimum 960 Gbps 4. Wydajność minimum 714 Mpps 5. Minimum 2 redundantne zasilacze 6. Minimum 8 kolejek QoS na 1 port 7. Obsługa minimum adresów MAC 8. Obsługa Jumbo Frames minimum 9000 Bajtów 9. Obsługa co najmniej 4000 VLANów 10. Musi umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIP v1 v2, routing statyczny i OSPF 11. Musi umożliwiać rozszerzenie w przyszłości o oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP Oferowany przełącznik musi umożliwiać dołączenie za pomocą mechanizmu Virtual 8/22

9 Chassis do będącego w posiadaniu Zamawiającego stosu przełączników Juniper EX4500/EX4200 zapewniając przepustowość pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps za pomocą dedykowanych portów. Wszystkie przełączniki w stosie muszą współdzielić jedna tablicę adresów MAC oraz jedna tablice routingu. Musi istnieć możliwość zestawiania połączeń typu port channel do różnych portów w obrębie stosu. Zamawiający wymaga zainstalowania urządzenia w szafie zamawiającego 42U oraz połączenia w stos oferowanego przełącznika agregującego z posiadanym przez zamawiającego przełącznikiem Juniper EX4500, EX4200F oraz przełącznikiem typu 1 opisanego w punkcie III. Urządzenia połączone w stos musza tworzyć jedno urządzenie wirtualne korzystające z jednej wspólnej tablicy MAC adresów oraz tablicy routingu. Prędkość transferu pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład stosu nie może być mniejsza niż 64 Gbps. Urządzenie wirtualne musi być skonfigurowane do pracy równoległoredundantnej z zachowaniem istniejących reguł firewall i routingu na posiadanym przez zamawiającego przełączniku EX4500, oraz routerze SRX3600. Wszelkie kable umożliwiające dokonanie niezbędnych połączeń musza być dostarczone wraz z urządzeniami. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na cały oferowany sprzęt min 36 miesięcznej (z wyłączeniem urządzeń z pkt. VI dla którego wymagana jest roczna gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru) gwarancji liczonej od daty odbioru realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, czas reakcji: następny dzień roboczy czas usunięcia awarii: do 5 dni roboczych od daty zgłoszenie awarii (w ramach usunięcia awarii należy przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonego urządzenia wraz z odtworzeniem konfiguracji z ostatniej posiadanej kopii bezpieczeństwa przekazanej przez klienta) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. ZADANIE 2 - Dostawa dodatkowych przełączników dla CCB Wspólny Słownik Zamówień: Wymagania ogólne: Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem oferowanych urządzeń sieciowych z pkt. I. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji dla wymaganych produktów. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji. Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego. Wszystkie elementy infrastruktury muszą ze sobą współpracować i zapewniać pełną kompatybilność z posiadanymi urządzeniami. Nie dopuszcza się zastosowania produktów nie współpracujących ze sobą. Zamawiający wymaga podania w ofercie producenta oraz modelu oferowanych urządzeń dla produktów z punktu I. 9/22

10 I. Przełącznik programowalny 2 sztuk L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 23. Przełącznik posiadający minimum 48 ortów 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 portów musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) 24. Musi umożliwiać instalację 2 portów lub modułu 2 portowego 10Gigabit Ethe net (dopuszcza się rozwiązan a umożliwiające zamienne wykorzystanie interfejsów E i 10 GE (np. działają e 4 interfejsy GE albo 2 10GE)) 25. Musi umożliwiać instalację 4 portów lub modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą odułów GBIC lub SFP lub równoważnych (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające za ienne wykorzystanie int rfejsów GE i 10 GE (np. działające 4 interfejsy GE albo 2 10GE)) 26. Musi być wyposażony w minimum 1GB pamięci DRAM oraz 1 GB pamięci flash 27. Musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności minimum 128 Gb/s, wyda ność przełączania przynajmniej 101 Mpps; 28. Musi obsługiwać VLAN 802.1q 29. Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia i stancji per-vlan), RSTP, MSTP 30. Musi obsługiwać agregację portów grupy zgodnie z LACP (minimum 8 portów per grupa) 31. Musi umożliwiać przełączanie w wars wie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF 32. Musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2,v3 oraz IGMP Snooping; 34. Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM-SM, PIM- SSM, PIM-DM 35. Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing ; 36. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Serve oraz DHCP Relay; 37. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; 10/22

11 Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); Obsługa IP recedence i DSCP 38. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) Obsługa DHCP snooping Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 39. Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu N P 40. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 41. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps za pomocą dedykowanych portów. Wszystkie przełączniki w stosie muszą współdzielić jedna tablicę adresów MAC oraz jedna tablice routingu. Musi istnieć możliwość zestawiania połączeń typu port channel do różnych portów w obrębie stosu. 42. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego co najmniej 10 urządzeń. 43. Musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) 44. Przełącznik musi mieć możliwość instalacji wewnątrz swojej obudowy drugiego (redundantnego) zasilacza. Zamawiający wymaga zainstalowania przełączników w szafie zamawiającego 42U oraz połączenia w stos oferowanych przełączników z przełącznikiem posiadanym przez zamawiającego Juniper EX4500, EX4200F. Urządzenia połączone w stos musza tworzyć jedno urządzenie wirtualne korzystające z jednej wspólnej tablicy MAC adresów oraz tablicy routingu. Prędkość transferu pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład stosu nie może być mniejsza niż 64 Gbps. Urządzenie wirtualne musi być skonfigurowane do pracy z zachowaniem istniejących reguł zabezpieczeń i routingu na posiadanym przez zamawiającego przełączniku EX4500. Wszelkie kable umożliwiające dokonanie niezbędnych połączeń musza być dostarczone wraz z urządzeniami. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia na cały oferowany sprzęt min 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru realizowanej na następujących warunkach: obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 11/22

12 8:00 do 16:00, czas reakcji: następny dzień roboczy czas usunięcia awarii: do 5 dni roboczych od daty zgłoszenie awarii (w ramach usunięcia awarii należy przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonego urządzenia wraz z odtworzeniem konfiguracji z ostatniej posiadanej kopii bezpieczeństwa przekazanej przez klienta) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w jego ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza on zlecić stronom trzecim w ramach podwykonawstwa. 3.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazwy produktu, nazwy producenta oraz ewentualnie innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 5 tygodni od daty podpisania umowy. 4.2 Zamówienie musi zostać zrealizowane w siedzibie Zamawiającego tj.: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego Kraków. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 5.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień, 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: Dla zadania nr 1: minimum 1 inżynierem posiadającym stosowne uprawnienia uzyskane od producenta (adekwatny stopień certyfikacji) do instalacji i uruchomienia oferowanych przełączników typ 1 oraz przełącznika agregującego minimum 1 inżynierem posiadającym stosowne uprawnienia uzyskane od producenta(adekwatny stopień certyfikacji) do instalacji i uruchomienia oferowanych punktów w zakresie rozbudowy firewalla z punktu VI. 12/22

13 Dla zadania nr 2: minimum 1 inżynierem posiadającym stosowne uprawnienia uzyskane od producenta (adekwatny stopień certyfikacji) do instalacji i uruchomienia oferowanych przełączników. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. 5.2 Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt i SIWZ. 5.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5.5 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 5.6 Warunek określony w pkt 5.5 SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie. 5.7 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5 SIWZ zostaną wykluczeni z postępowania. 5.8 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.9 Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 5 SIWZ Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia/nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp i pkt 5.1 SIWZ, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. 1 2 Wymagany dokument: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (oryginał) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Nr załącznika do SIWZ /22

14 6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. 1 2 Wymagany dokument: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (oryginał) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Nr załącznika do SIWZ Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWZ. 6.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie określonym w pkt 6.4 SIWZ. 6.6 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Lp. 1 Wymagany dokument: Opisy techniczne wraz z autoryzacją dla wymaganych produktów Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia, wraz z podaniem nazwy i modelu urządzenia, warunków gwarancji i szczegółowym opisem instalacji. Wykonawca powinien zamieścić w szczegółowym opisie technicznym wszystkie parametry oferowanego urządzenia, potwierdzając ich zgodność z zapisami SIWZ Nr załącznika do SIWZ 14/22

15 2 Dokument gwarancyjny 6 3 Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa 8 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 7.2 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Pzp. 7.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 7.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 7.5 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Mgr Kinga Zajączkowska Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować do wyboru: pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków, na nr fax lub drogą elektroniczną na adres z określeniem postępowania, którego dotyczą. 8. WADIUM 8.1 W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Pzp, tzn. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku, o którym mowa w pkt 10.3 na formularzu ofertowym, jak również innych 15/22

16 dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika, a do oferty należy załączyć pełnomocnictwo Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Opisy techniczne mogą być sporządzone w języku angielskim Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Jeżeli ofertę podpisuje osoba/y działające w imieniu Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa, dokument ten należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Z treści tego dokumentu musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: Rozbudowę infrastruktury informatycznej dla CCB w IFJ PAN w Krakowie NIE OTWIERAĆ przed 11 czerwca 2012 r. godz. 10:00 znak sprawy: ZP 12/ Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na niej nazwę i adres wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jednolity Dz.U ) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ 1 Wypełniony formularz oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (oryginał) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp (oryginał) /22

17 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie 4 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp 5 Zaakceptowany wzór umowy 4 6 Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez 5 podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział) 7 Opisy techniczne 8 Dokument gwarancyjny 6 9 Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika 10 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 7 zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 11 Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Opisy techniczne mogą być sporządzone w języku angielskim. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Oferty należy składać w siedzibie IFJ PAN, pokój nr: 5305A do dnia 11 czerwca 2012 r. do godz. 09: Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2012 r. o godz. 10:00, w siedzibie IFJ PAN, pokój nr OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty 17/22

18 zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz.U z późniejszymi zmianami) Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie Rozliczenia będą prowadzone w PLN Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena 100 % 13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium: Wzór: 1 Cena brutto Liczba punktów = (C min /C bad )100 gdzie: C bad cena brutto podana w ofercie badanej C min cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 13.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert Zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Pzp. 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie 18/22

19 faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.4 pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 15.1 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub em, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane pocztą Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 15.1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt SIWZ zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 16.1 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 19/22

20 18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) Odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub em, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane pocztą Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub a Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Odwołanie wobec czynności innej niż określone w pkt 18.6 i SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 20/22

21 postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i ust. 3 Pzp Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, która wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 19. INNE: Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: 20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ załączniki 21/22

22 Nr Nazwa załącznika 1 Wzór formularza oferty 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 4 Wzór umowy 5 Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców 6 Dokument gwarancyjny 7 Wykaz osób 8 Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa 22/22

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 39/2011 Kraków, 22 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 35/2011 Kraków, 3 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków znak sprawy: PN-14 2014 Kraków dn. 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 7/2011 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIC CISCO I DOSTAWA NOWEJ PRZEŁĄCZNICY

Znak sprawy: 7/2011 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIC CISCO I DOSTAWA NOWEJ PRZEŁĄCZNICY Znak sprawy: 7/2011 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIC CISCO I DOSTAWA NOWEJ PRZEŁĄCZNICY 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji Postępowanie nr: BZP.2420.21.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, 27 listopada 2012 r. ZP.271.120.3.2012 RISS 2104682 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel. 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo