Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie"

Transkrypt

1 The Grand Theatre National Opera in Warsaw Das Große Theater Die Nationaloper in Warschau Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie ACTIVE FIELD CONTROL SYSTEM

2 GARDEROBY SOLISTÓW MAG. KOSTJ. GARDEROBY SOLISTÓW BIBLIOTEKA SALON BALETU STOLARZ BUFET ŚLUS. MAGAZYN DEKORACJI MANIPULACJA KIESZEŃ BOCZNA FRYZJER MAGAZYN POCZEK. AKT. M A G A Z Y N Y P O D R Ę C Z N E S C E N Y BUFETY POKOJE S C E N A FOSA PARTER HALL PARTERU HALL PARTERU R122 BUFETY SZOFERÓW MAGAZYN MASZYNIŚCI MAGAZYN DEKORACJI MAGAZYN DEKORACJI MANIPULACJA KIESZEŃ BOCZNA TEATR NARODOWY LEKARZ KIEROWN REŻYSER REŻYSER REKWIZY- TORNIA REKWIZY TORNIA GŁ. ELEKTR. MECHAN. MASZYNIŚCI MASZYNIŚCI REDAKCJA MAGAZYN Zaprojektowany przez Antonio Corazziego i odbudowany po II wojnie światowej Teatr Wielki Opera GARDEROBY BALETU KULUARY Narodowa w Warszawie posiada jedną z największych scen w Europie (30m x 33m). Jej rozmiar powodował liczne problemy z akustyką: słabą komunikację między śpiewakami a orkiestronem, złą słyszalność śpiewaków z głębi sceny, słaby pogłos wynikający z małych rozmiarów widowni dla części repertuaru i blokowanie wczesnych odbić dźwięku przez balkony. KULUARY Designed by Antonio Corazzi and re-built after World War II, the Grand Theatre National Opera in Warsaw has one of Europe s largest stages (30m x 33m). Its size contributed to many acoustic problems, such as poor communication between singers and the orchestra pit, insufficient audibility of upstage singers from the auditorium, poor reverberation due to the small volume of the house for some repertoire and early reflections from above being blocked by the balconies for some seats. Entworfen von Antonio Corazzi und wiederaufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, verfügt das Große Theater die Nationaloper in Warschau über eine der größten Bühnen Europas (30 x 33 m). Ihre Größe trug zu vielen akustischen Problemen bei: schlechte Kommunikation zwischen den Sängern und dem Orchesterraum, ungenügende Lautstärke der Sänger im hinteren Bereich der Bühne, schlechter Nachhall aufgrund des kleinen Raumvolumens des Gebäudes bei bestimmtem Repertoire und die Blockierung der von oben kommenden Erstreflexionen bei einigen Sitzen durch die Balkone. W odpowiedzi na te trudności Teatr zamówił jeden z największych systemów AFC3 na świecie: ponad 150 głośników, 2 mikrofony i pięć podsystemów DSP dedykowanych do rozwiązywania osobnych problemów. Dzięki doświadczeniu firm Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA oraz Audile scena im. Moniuszki posiada obecnie doskonałą, dostosowującą się do potrzeb repertuaru akustykę. To overcome these issues, the Theatre commissioned one of the largest AFC3 systems in the world, comprising over 150 loudspeakers, 2 microphones and five DSP subsystems, each dedicated to different challenges. Thanks to the combined expertise of four companies: Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA and Audile, the grand Moniuszko Stage now boasts excellent and highly adaptable acoustics. Um diese Probleme zu bewältigen, gab das Theater eines der größten AFC3-Systeme der Welt in Auftrag. Dieses besteht aus über 150 Lautsprechern, 2 Mikrofonen und fünf DSP-Subsystemen, die jeweils für verschiedene klangliche Herausforderungen vorgesehen sind. Dank der vereinten Expertise von vier Unternehmen Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA und Audile weist die große Moniuszko-Bühne nun eine exzellente und sehr anpassungsfähige Akustik auf.

3 ACTIVE FIELD CONTROL SYSTEM Active Field Control to technologia wynaleziona przez oddział Dźwięku Przestrzennego firmy Yamaha w 1985 r. Wykorzystuje ona cyfrowe przetwarzanie sygnałów i przetworniki elektroakustyczne (głośniki i mikrofony) do regeneratywnego wsparcia akustycznego sal koncertowych i innych przestrzeni akustycznych. ER Stage Level Matrix Delay EQ EQ matrix mixer Individual Volume & delay Stage mic 8 ER House Level Stage mic Matrix Delay EQ EQ matrix Light bridge mixer & delay Stage mic REV House Balcony wall Level HA & Matrix Delay EQ EMR FIR EQ matrix AD Stage mic mixer & delay proscenium Balcony House mic Ceiling Level Matrix Delay EQ FIR EQ matrix mixer & delay Mobile mic On stage Stage Mobile 16 Level Matrix Delay EQ EQ matrix mixer Total Volume & delay Zaprezentowany w 2012 r. AFC3 to trzecia generacja systemu. Wyróżnia ją hybrydowe zastosowanie filtrów FIR i wzorów splotów w pętlach sprzężenia zwrotnego, co daje naturalną, stabilną odpowiedź przy wyjątkowo dużej swobodzie projektowania i strojenia. Dzięki algorytmom uśredniania przestrzennego EMR systemy AFC3 są kompaktowe i inherentnie stabilne zapewniają doskonałe wsparcie akustyczne używając do tego tylko czterech niezależnych kanałów (mikrofonów). Active Field Control is a technology invented by Yamaha s Spatial Audio division in 1985, which utilises Digital Signal Processing technology and electroacoustic transducers (loudspeakers and microphones) to produce regenerative acoustic enhancement of acoustic spaces, such as concert halls. Stage side gallery 8 Stage pros. side ER wall L Stage edge 8 Proscenium ER wall S 12 PA Ceiling L ch Ceiling SW Balcony 3F Wall 18 Ceiling S 28 Balcony 1F ceiling 3 Balcony 2F ceiling 20 Mobile stage Up to 32 Launched in 2012, AFC3 is the third generation of this technology. The unique feature of AFC3 is its hybrid use of FIR filters and convolution patterns in the feedback loops, which deliver a stable, natural response with an exceptionally high degree of design and tuning freedom. Furthermore, the use of EMR spatial averaging algorithms allows AFC3 systems to be very compact and inherently stable, requiring only four independent channels (microphones) to achieve excellent acoustic enhancement. Active Field Control (deutsch: aktive Schallfeld-Steuerung) ist eine Technologie, die 1985 von Yamahas Spatial-Audio- Abteilung erfunden wurde. Sie verwendet die digitale Signalverarbeitungstechnologie (Digital Signal Processing DSP) und elektroakustische Wandler (Lautsprecher und Mikrofone), um eine regenerative akustische Aufbereitung von akustischen Räumen, wie etwa Konzerhallen, zu erzielen. AFC3 wurde 2012 eingeführt und ist die dritte Generation dieser Technologie. Das Alleinstellungsmerkmal von AFC3 ist dessen hybride Verwendung von FIR-Filtern und Faltungsmustern in den Rückkopplungsschleifen, wodurch eine stabile, natürliche Resonanz bei besonders viel Freiheit zur Gestaltung und Abstimmung der Klangwirkung erreicht wird. Darüber hinaus ermöglichen der Einsatz der Electronic Microphone Rotator (EMR) Algorithmen dem AFC3 System eine exzellente und natürliche Wiedergabe, und das mit nur vier unabhängigen Kanälen (Mikrofon). Dzięki wysokiej skalowalności AFC3 ma znacznie szerszą gamę zastosowań niż jakikolwiek inny system od małych widowni i sal prób po największe sale koncertowe i operowe. Przy ponad 100 zainstalowanych systemach na świecie Yamaha AFC3 to niekwestionowany lider rozwiązań aktywnego wsparcia akustycznego. Because of the high system scalability, AFC3 can be applied in a much broader range of applications than any other system, from small auditoriums and rehearsal studios through to large scale concert halls and opera houses. With over 100 systems installed, Yamaha AFC3 is the world leader in active acoustic enhancement. Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Systems kann AFC3 in einem viel größeren Anwendungsbereich als alle anderen Systeme eingesetzt werden von kleinen Auditorien und Proberaumstudios bis zu großen Konzertsälen und Opernhäusern. Mit über 100 installierten Systemen ist Yamaha AFC3 weltweiter Marktführer im Bereich der aktiven Aufbereitung von Raumklang. AUD LE

4 Nasze prace można znaleźć w budynkach kulturalnych o najwyższym standardzie, obiektach sportowych, w filmie, telewizji, przemyśle muzycznym, wydarzeniach publicznych i w wielu innych miejscach, którym czasem trudno nadać nazwę. Our main focus is sound, stage systems integration and interior acoustics expertise. You ll find our work in highest standard cultural buildings, sport arenas, film, television, music industry, entertainment, and many more places that are hard to describe. Unser Fokus liegt im Sound, der Integration von Bühnensystemen und der fachlichen Kompetenz in der Raumakustik. Unsere Arbeiten finden Sie in Kultureinrichtungen mit den höchsten Standards, Sportarenen, Film und Fernsehen, Musik Industrie, Entertainment und vielen anderen Einrichtungen. Zdarza się nam budować unikatowe rozwiązania techniczne, które są tworzone z myślą o wyłącznie jednym miejscu. Nie definiujemy naszej działalności wedle kategorii. Definiujemy ją poprzez pomysł, piękno, łamanie technicznych niemożliwości i sukces projektów, w których bierzemy udział. Sometimes, when the right medium doesn t yet exist, we bring forward an idea that creates a new one. We don t define ourselves by a category. We define ourselves by idea, beauty, technical impossibilities being broken, and the success of the projects that we help create. Manchmal, wenn das richtige Medium noch nicht existiert, sind es die eigenen Ideen, die uns nach vorne bringen. Wir definieren uns selbst nicht anhand einer Kategorie, sondern anhand unserer Ideen, Design, technischer Lösungskompetenz und dem Erfolg von Projekten, die wir unterstützen.

5 Firma Gorycki & Sznyterman została poproszona o stworzenie innowacyjnej koncepcji systemu nagłośnienia w sali im. Moniuszki. W opracowaniu skupiono się na maksymalnym komforcie widza i artystów przebywających na scenie. Gorycki & Sznyterman was asked to deliver an innovative sound reinforcement concept for the Moniuszko hall. In our works we focused on audience and artists' maximum comfort. Firma Gorycki & Sznyterman wurde um ein innovatives Beschallungskonzept für die Moniuszko Saal gebeten. Während der Projektphase haben wir uns auf den maximalen Komfort der Künstler und des Publikums fokussiert. Głównym problemem było jak osadzić technologię w zgodzie z architekturą, nadzorem konserwatorskim oraz wymogami akustycznymi. The main problem was harmonizing technology with architecture, constraints imposed by the city conservator and interior acoustics demands. Das Hauptproblem war, wie man die Technologie mit der Architektur, Aufsicht der konservatorischen Dienste und akustischen Anforderungen in Einklang bringen soll. Po sformułowaniu założeń zastosowano niestandardowy opis przedmiotu zamówienia, a także nowatorski sposób subiektywnej oceny odsłuchowej. Zadanie zakończyło się całkowitym sukcesem. After establishing the general idea, we decided to adapt a non-standard approach to public tender works, as well as an innovative procedure for subjective listening evaluation of acoustics. The project was a success. Nach den ersten konzeptionellen Ideen, haben wir un s für den Einsatz eines nicht standardisierten Lösungsansatzes und einer innovativen Prozedur zur subjektiven Hörbeurteilung der Akustik entschieden. goryckisznyterman.com

6 M.Ostrowski Sp.j. jest wiodącym w Polsce integratorem systemów dźwiękowych i interkomowych, w szczególności wchodzących w zakres technologii scenicznych. Działająca od 1990 r. firma zajmuje się projektowaniem oraz instalacją profesjonalnych systemów elektroakustycznych, a także dystrybucją i serwisowaniem urządzeń elektronicznych i głośnikowych wielu renomowanych producentów. M.Ostrowski Sp.j. is the leading integrator of sound and intercom systems in Poland. The company's particular area of focus and excellence is stage technology. M.Ostrowski was founded in 1990 and mainly deals in design and installation of professional electroacoustic systems as well as in distribution and servicing of electronic and speaker devices for many worldrenowned brands. M.Ostrowski Sp.j. (gegründet 1990) ist führender Spezialist in Polen, der Beschallungssysteme und Intercom- Anlagen, insb. für Bühnentechnik, verbindet. Die Firma M.Ostrowski beschäftigt sich mit der Projektplanung und Installation von professionellen elektroakustischen Systemen sowie mit dem Vertrieb und Service von elektronischen Anlagen und Lautsprechersystemen von vielen anerkannten Herstellern. Wykorzystując wysokiej jakości cyfrowy system pomiarowy firma M.Ostrowski oferuje szeroki zakres usług związanych z systemami dźwiękowymi, takich jak badanie warunków akustycznych czy konfiguracja i optymalizacja systemów nagłośnieniowych. Utilizing our high-end digital measurement system, we are able to offer our clients a wide range of soundrelated services, such as acoustic condition measurement as well as setup and adjustment of professional electroacoustic systems. Durch den Einsatz eines digitalen High-End Messsystems ist Firma M. Ostrowski in der Lage ihren Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen rund um Akustik anzubieten. Dazu gehören u.a. die Messung von raumakustischen Bedingungen sowie die Konfiguration und Optimierung von Beschallungssystemen.

7 M.Ostrowski uczestniczy w realizacji największych obiektów kultury w Polsce. Firma zrealizowała w oparciu o najnowsze technologie systemy między innymi w Zamku Królewskim, Teatrze Narodowym i Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie, Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budynkach Oper w Krakowie i w Białymstoku, w Teatrze Polskim oraz Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu. M.Ostrowski is a part of many projects in Poland's largest and most technologically advanced cultural complexes. Using state-of-the art technology, the company implemented systems in such venues as the Royal Castle in Warsaw, the National Theatre and Polish Radio's Concert Studio in Warsaw, Polish Radio National Symphony Orchestra Concert Hall in Katowice, the Krakow Opera hall and the Bialystok Opera hall, as well as the Polish Theatre and the CAPITOL Musical Theatre in Wrocław. M.Ostrowski ist an Projekten der größten Kulturobjekten in Polen beteiligt. Mit Hilfe von neuesten Technologien hat die Firma Systeme in folgenden Objekten installiert: im Koeniglichen Schloss, im Nationaltheater und Konzertstudio des Polnischen Rundfunks in Warschau, im Konzertsaal vom Nationalen Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks in Katowice, in der Krakauer Oper und in der Oper in Białystok, im Polnischen Theater und Musiktheater CAPITOL in Breslau. W posiadającym największą scenę w Europie Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie firma dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła system wsparcia akustyki Yamaha AFC3. M.Ostrowski provided, installed and launched Yamaha's acclaimed AFC3 acoustic enhancement system on Europe's largest stage the Grand Theatre National Opera in Warsaw, Poland. Firma M.Ostrowski hat in dem ueber die groesste Buehne in Europa verfuegenden Grossen Theater - National Oper in Warschau, die aktive Schallfeld-Steuerung Yamaha AFC3 geliefert, installiert und in Betrieb genommen. mostrowski.pl

8 Yamaha Corporation Założona w 1897 r. Yamaha to największa firma produkująca instrumenty muzyczne i wyposażenie audio na świecie. Po ponad stu latach działalności Yamaha posiada filie w 77 krajach, prawie pracowników, roczną sprzedaż o wysokości miliardów dolarów i ponad patentów dotyczących instrumentów muzycznych oraz technologii dźwięku. Established in 1897, Yamaha is the world s largest musical instrument and audio equipment manufacturing company. More than a hundred years since its foundation, Yamaha has subsidiaries in 77 countries which employ nearly 20,000 people, annual sales of $ billion and holds more than 10,000 patents in the field of musical instruments and audio technology. Das Unternehmen Yamaha wurde 1897 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller von Musikinstrumenten und Audiogeräten. Mehr als 100 Jahre nach seiner Gründung verfügt Yamaha über Tochterunternehmen in 77 Ländern mit ungefähr Mitarbeitern, verzeichnet einen Jahresumsatz von vier Milliarden Dollar und hält mehr als Patente in den Bereichen Musikinstrumente und Audiotechnologie. Yamaha Commercial Audio Oddział profesjonalnych rozwiązań audio firmy Yamaha stworzył m.in. takie przełomowe rozwiązania, jak sekcja matryc w konsoletach (PM1000, 197), wzmacniacze mocy klasy D (PD2500, 1986), systemy wspomagania akustycznego oparte na DSP (AFC, 1985), konsolety z DSP (DMP7, 1987) i sieciowa dystrybucja audio (NHB32-C, 2003). Yamaha s professional audio division has introduced industry-changing innovations, such as the matrix section on mixing consoles (PM1000, 197), Class D power amplifiers (PD2500, 1986), DSPbased acoustic enhancement systems (AFC, 1985), DSP-based mixing consoles (DMP7, 1987) and networked audio distribution (NHB32-C, 2003). Yamahas Professional-Audio-Abteilung hat bahnbrechende Branchenneuerungen eingeführt, wie etwa den Matrix-Bereich bei Mischpulten (PM1000, 197), Class-D-Leistungsverstärker (PD2500, 1986), DSP-basierte Systeme für die Aufbereitung von Raumklang (AFC, 1985), DSP-basierte Mischpulte (DMP7, 1987) und die vernetzte Audioübertragung (NHB32-C, 2003).

9 Yamaha jest w świecie profesjonalnego audio firmą wyjątkową produkuje sprzęt do nagrywania i wzmacniania dźwięku, ale także większość instrumentów, na których dźwięk ten jest tworzony oraz najwyższej jakości systemy AV, na których jest odsłuchiwany w domach. Unique in the professional audio world, Yamaha not only manufactures audio equipment for recording and sound reinforcement, but also most of the instruments that generate the music itself, as well as the high quality AV systems used to listen to it at home. Einzigartig im Bereich professioneller Audioanwendungen ist die Tatsache, dass Yamaha nicht nur Audiogeräte zur Tonaufzeichnung und Klangverstärkung herstellt, sondern auch die meisten der Instrumente, mit denen die Musik selbst erzeugt wird, ebenso wie die hochwertigen AV-Systeme, die zum Anhören der Musik daheim verwendet werden. Dzięki swojemu oddaniu jakości oraz innowacji firma Yamaha stała się jednym z najbardziej zaufanych dostawców sprzętu do każdego zastosowania audio. Więcej na Dedicated to quality and innovation, Yamaha has become the most trusted equipment supplier for any professional audio application. For more information, please visit Mit seinem Engagement für Qualität und Innovation ist Yamaha zum vertrauenswürdigsten Anbieter professioneller Audioanwendungen avanciert. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte yamahaproaudio.com

10 Audile Electroacoustics AB to integrator systemów audio, którego historia rozpoczęła się od zawiązania współpracy przez dwóch obecnych właścicieli po wprowadzeniu przez Yamahę do Europy systemu AFC3 w 2012 r. Obecnie Audile jest ogólnoeuropejskim dostawcą rozwiązań audio i elektroakustycznych. Audile Electroacoustics AB is an audio system integrator that started out as a cooperation between the two owners when Yamaha Corporation launched the AFC3 concept in Europe in late Audile has since turned into a pan-european provider for audio and electroacoustic solutions. Audile Elektroakustik AB ist ein Systemintegrator. Die Firma begann mit der Zusammenarbeit zwischen den beiden Eigentümern, als Yamaha das AFC3 Konzept in Europa Ende 2012 startete. In der Zwischenzeit hat sich Audile zu einem paneuropäischen Anbieter für Audio- und elektroakustische Lösungen entwickelt. Skupiamy się na dostarczaniu wysokiej jakości przyszłościowych rozwiązań dla oper, teatrów, sal koncertowych i obiektów komercyjnych. Aby dopełnić ofertę rozszerzyliśmy portfolio produktowe o audio 3D oraz głosowe systemy ewakuacyjne. Our main focus is on delivering high quality and future-proof solutions to operas, theatres, concert houses and commercial installs. To complete the offer to the market we have also expanded the product portfolio with 3D audio and voice evacuation systems. Das Hauptaugenmerk ist die Lieferung hochwertiger und zukunftssicherer Lösungen für Opern, Theater, Konzerthäuser und gewerbliche Einrichtungen. Um das Angebot auf dem Markt zu vervollständigen, haben wir die Produktpalette ebenfalls um 3D-Audiound sprachgeschützte Evakuierungssysteme erweitert. Od samego początku było oczywiste, że instalacja systemu AFC3 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie będzie trudnym wyzwaniem. Aby mu sprostać, Yamaha wyznaczyła Audile jako partnera odpowiedzialnego za strojenie systemu. From the very beginning, the installation of Yamaha's AFC3 system in the Grand Theatre National Opera in Warsaw appeared to be a dauntingly difficult task. To cope with a project this complex Yamaha turned to Audile and appointed us the tuning partner. Von Beginn an erschien die Installation des Active Field Control System AFC3 von Yamaha im Großen Theater Nationaloper von Warschau als eine beängstigend schwierige Aufgabe. Um ein solch kompliziertes Projekt bewältigen zu können, wandte sich Yamaha an Audile und ernannte uns zum Tuning-Partner.

11 Zadaniem Audile było zaprojektowanie systemu jak dotąd najbardziej złożonego wdrożenia AFC3 na świecie w bliskiej współpracy z japońskim zespołem firmy Yamaha. Audile had the responsibility of designing the system the most complex installation of any AFC3 system to date in close cooperation with Yamaha's Japanese team. Audile trug die Verantwortung für die Gestaltung des Systems die bis heute komplexeste Installation von AFC3, die es je gab in enger Zusammenarbeit mit dem japanischen Team von Yamaha. Środowisko pracy systemu jest bardzo złożone z uwagi na dużą różnorodność repertuaru wystawianego w obiektach pokroju Teatru Wielkiego Opery Narodowej i różne możliwe scenariusze użycia. Wiele uwagi i wysiłku poświęcono rozmieszczeniu mikrofonów i głośników w taki sposób, aby pozostały niemal niewidoczne dla widza, zapewniając przy tym przewidywalny i stabilny efekt akustyczny. The environment that the system is designed to work in is very complex due to the different use cases that arise in an active Opera house such as the Grand National with a varied repertoire. A great amount of attention and effort was spent on placing speakers and microphones in such a way so as to be almost invisible to the audience, but still give a predictable and stable acoustic result. Das Umfeld, für dass das System entwickelt wurde, ist wegen der verschiedenen Anwendungsfälle, die in einem aktiven Opernhaus wie Großes Theater Nationaloper vorkommen können, extrem komplex. Eine intensive Aufmerksamkeit und einen hohen Aufwand wurde der Platzierung der Lautsprecher und Mikrofone gewidmet, damit diese so gut wie unsichtbar für das Publikum sind, trotzdem jedoch ein vorhersehbares und stabiles akustisches Resultat liefern. Firma Audile była zaangażowana we wszystkie aspekty i etapy projektowania i strojenia systemu AFC3, aż do ostatniej sesji strojeniowej ściśle współpracująć z zespołem firmy Yamaha. Audile Electroacoustics was involved in all aspects and stages of designing and tuning of the AFC3 system on site, and worked closely with Yamaha during the final tuning session. Audile Electroacoustics war in allen Phasen und Aspekten der Entwicklung und Abstimmung des AFC3-Systems vor Ort beteiligt und arbeitete während der letzten Abstimmungen eng mit dem japanischen Team zusammen. audile.se

12 Firma Producencka Gorycki&Sznyterman Sp.j. ul. Komandosów Kraków, Poland tel fax M.Ostrowski Sp.j. al. Armii Krajowej Wrocław, Poland tel fax Yamaha Commercial Audio Systems Europe HQ Office: Siemensstrasse Rellingen, Germany tel. +9 (0) Audile Electroacoustics AB Elektravägen 20 SE , Sweden tel

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt EN DE Company profile Prospekt informacyjny Informationsprospekt tsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passi Table of Contents:

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

windhunter group Za nami dekada prób uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne wiatru.

windhunter group Za nami dekada prób uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne wiatru. windhunter group Za nami dekada prób uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne wiatru. Przez ten czas zmierzyliśmy siły natury w ponad pięciuset miejscach na całym świecie. Z każdą kolejną misją przekonujemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH

LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH LABORATORIUM PRZETWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU SP. Z O.O. LABORATORY OF IMAGE AND SOUND PROCESSING LTD. LABOR FÜR BILD- UND TONVERARBEITUNG GmbH O NAS ABOUT US WIR ÜBER UNS Laboratorium Przetwarzania Obrazu

Bardziej szczegółowo

www.karlino.pl GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Karlino

www.karlino.pl GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Karlino GMINA KARLINO PODSTAWOWE INFORMACJE COMMUNE OF KARLINO BASIC INFORMATION GEMEINDE KARLINO GRUNDUNFORMATIONEN Atutem usytuowania fabryki była infrastruktura; połączenia drogowe, kolejowe czy promowe, bliskość

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL O NAS / ABOUT US / ÜBER UNS 1 Firma HYDRO-INSTAL jest polską spółką powstałą w 1996 roku w Ostrołęce.

Bardziej szczegółowo

Carl Steinitz and Erich Buhmann: Transatlantic co-operation between Harvard Design School and Anhalt University for the studio Bad Muskauer Park und Kulturlandschaft Die transatlantische Kooperation zwischen

Bardziej szczegółowo

Wielki format. Druk offsetowy. Introligatornia. Materiały Expo. Bindery Buchbinderei. Large format Grossformatdruck. Offset printing Offsetdruck

Wielki format. Druk offsetowy. Introligatornia. Materiały Expo. Bindery Buchbinderei. Large format Grossformatdruck. Offset printing Offsetdruck Wielki format Druk offsetowy Introligatornia Materiały Expo Large format Grossformatdruck Offset printing Offsetdruck Bindery Buchbinderei EXPO materials EXPO Materialien Kim jesteśmy? Spis treści Who

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS

WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS WEDŁUG INNYCH WEDŁUG ABBEYS 1 Jesteśmy specjalistami Jesteśmy specjalistami w pozyskiwaniu bezzwrotnych i preferencyjnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł publicznych. Efekty

Bardziej szczegółowo

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Dębica Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Burmistrz Miasta Dębicy - Paweł Wolicki Szanowni Państwo! Zdecydowałem, że w najbliższym czasie promocji miasta przyświecać

Bardziej szczegółowo

André von Graffenried Ambasador Szwajcarii w Polsce / Schweizer Botschafter in Polen

André von Graffenried Ambasador Szwajcarii w Polsce / Schweizer Botschafter in Polen Zarząd / Vorstand Maria Kowalewska, Swiss International Air Lines, Warszawa, Prezes / Präsidentin Krzysztof Arnold, Ekar, Warszawa, Wiceprezes / Vizepräsident Luc Dourver, Nestlé Polska, Warszawa, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 02_03 06_07 08_09 10_11 12_13 18_20 01_2011 biuletyn0_0 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 0-66 Warszawa tel. +48 3 76 5 / fax +48 3 76 6 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja/ Editors:

Bardziej szczegółowo

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW POZNAJ JĘZYK, ODKRYJ POLSKĄ KULTURĘ i daj siê oczarowaæ LERNE DIE SPRACHE KENNEN, ENTDECKE DIE POLNISCHE KULTUR und lass dich verzaubern POLISH LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW EXPLORE THE LANGUAGE, DISCOVER

Bardziej szczegółowo

SUFITY NAPINANE STRETCH CEILINGS PL/EN/FR/DE

SUFITY NAPINANE STRETCH CEILINGS PL/EN/FR/DE SUFITY NAPINANE STRETCH CEILINGS PL/EN/FR/DE Sufit napinany Stretch ceiling/spanndecke/plafond tendu 6 Wall 55 Standard 17 Sky 59 Invisible 21 3D 63 Aqua 27 Perf 69 Light 31 Microsorber 71 Colorlight 37

Bardziej szczegółowo

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Pamiatka A Magical Place

Pamiatka A Magical Place 27 Pamiątka miejsce magiczne Dnia 3 stycznia 1925 roku Wojciech Górski założyciel Gimnazjum Męskiego pod Wezwaniem Św. Wojciecha w Warszawie przy ulicy Hortensji 2, skierował do Rady Szkolnej w Grójcu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego

Posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego Posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego Drodzy Przyjaciele! Jest nam bardzo miło gościć Państwa w Polsce na Spotkaniu Zarządu Europejskiej Federacji Bydła Simentalskiego.

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER

K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER TECHNISCHEN ENDOSKOP E U N D D E S Z U B E H Ö R S 2009 PL MacTronic

Bardziej szczegółowo

Be active build passive vote now! Bądź aktywny - buduj pasywnie - wyraź swój głos!

Be active build passive vote now! Bądź aktywny - buduj pasywnie - wyraź swój głos! Be active build passive vote now! Bądź aktywny - buduj pasywnie - wyraź swój głos! Die Unterzeichner fordern die EU-Kommission, Präsident Jean-Claude Juncker, Kommissions-Vize- Präsident Maroš Šefčovič,

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

the living history lebendige geschichte

the living history lebendige geschichte the living history lebendige geschichte A B C 3 Malbork kojarzy si najcz Êciej z najwi kszà gotyckà warownià w Europie. Zamek malborski to arcydzie o architektury obronnej i rezydencjonalnej Êredniowiecza.

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo