Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie"

Transkrypt

1 The Grand Theatre National Opera in Warsaw Das Große Theater Die Nationaloper in Warschau Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie ACTIVE FIELD CONTROL SYSTEM

2 GARDEROBY SOLISTÓW MAG. KOSTJ. GARDEROBY SOLISTÓW BIBLIOTEKA SALON BALETU STOLARZ BUFET ŚLUS. MAGAZYN DEKORACJI MANIPULACJA KIESZEŃ BOCZNA FRYZJER MAGAZYN POCZEK. AKT. M A G A Z Y N Y P O D R Ę C Z N E S C E N Y BUFETY POKOJE S C E N A FOSA PARTER HALL PARTERU HALL PARTERU R122 BUFETY SZOFERÓW MAGAZYN MASZYNIŚCI MAGAZYN DEKORACJI MAGAZYN DEKORACJI MANIPULACJA KIESZEŃ BOCZNA TEATR NARODOWY LEKARZ KIEROWN REŻYSER REŻYSER REKWIZY- TORNIA REKWIZY TORNIA GŁ. ELEKTR. MECHAN. MASZYNIŚCI MASZYNIŚCI REDAKCJA MAGAZYN Zaprojektowany przez Antonio Corazziego i odbudowany po II wojnie światowej Teatr Wielki Opera GARDEROBY BALETU KULUARY Narodowa w Warszawie posiada jedną z największych scen w Europie (30m x 33m). Jej rozmiar powodował liczne problemy z akustyką: słabą komunikację między śpiewakami a orkiestronem, złą słyszalność śpiewaków z głębi sceny, słaby pogłos wynikający z małych rozmiarów widowni dla części repertuaru i blokowanie wczesnych odbić dźwięku przez balkony. KULUARY Designed by Antonio Corazzi and re-built after World War II, the Grand Theatre National Opera in Warsaw has one of Europe s largest stages (30m x 33m). Its size contributed to many acoustic problems, such as poor communication between singers and the orchestra pit, insufficient audibility of upstage singers from the auditorium, poor reverberation due to the small volume of the house for some repertoire and early reflections from above being blocked by the balconies for some seats. Entworfen von Antonio Corazzi und wiederaufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, verfügt das Große Theater die Nationaloper in Warschau über eine der größten Bühnen Europas (30 x 33 m). Ihre Größe trug zu vielen akustischen Problemen bei: schlechte Kommunikation zwischen den Sängern und dem Orchesterraum, ungenügende Lautstärke der Sänger im hinteren Bereich der Bühne, schlechter Nachhall aufgrund des kleinen Raumvolumens des Gebäudes bei bestimmtem Repertoire und die Blockierung der von oben kommenden Erstreflexionen bei einigen Sitzen durch die Balkone. W odpowiedzi na te trudności Teatr zamówił jeden z największych systemów AFC3 na świecie: ponad 150 głośników, 2 mikrofony i pięć podsystemów DSP dedykowanych do rozwiązywania osobnych problemów. Dzięki doświadczeniu firm Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA oraz Audile scena im. Moniuszki posiada obecnie doskonałą, dostosowującą się do potrzeb repertuaru akustykę. To overcome these issues, the Theatre commissioned one of the largest AFC3 systems in the world, comprising over 150 loudspeakers, 2 microphones and five DSP subsystems, each dedicated to different challenges. Thanks to the combined expertise of four companies: Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA and Audile, the grand Moniuszko Stage now boasts excellent and highly adaptable acoustics. Um diese Probleme zu bewältigen, gab das Theater eines der größten AFC3-Systeme der Welt in Auftrag. Dieses besteht aus über 150 Lautsprechern, 2 Mikrofonen und fünf DSP-Subsystemen, die jeweils für verschiedene klangliche Herausforderungen vorgesehen sind. Dank der vereinten Expertise von vier Unternehmen Gorycki & Sznyterman, M.Ostrowski, Yamaha CA und Audile weist die große Moniuszko-Bühne nun eine exzellente und sehr anpassungsfähige Akustik auf.

3 ACTIVE FIELD CONTROL SYSTEM Active Field Control to technologia wynaleziona przez oddział Dźwięku Przestrzennego firmy Yamaha w 1985 r. Wykorzystuje ona cyfrowe przetwarzanie sygnałów i przetworniki elektroakustyczne (głośniki i mikrofony) do regeneratywnego wsparcia akustycznego sal koncertowych i innych przestrzeni akustycznych. ER Stage Level Matrix Delay EQ EQ matrix mixer Individual Volume & delay Stage mic 8 ER House Level Stage mic Matrix Delay EQ EQ matrix Light bridge mixer & delay Stage mic REV House Balcony wall Level HA & Matrix Delay EQ EMR FIR EQ matrix AD Stage mic mixer & delay proscenium Balcony House mic Ceiling Level Matrix Delay EQ FIR EQ matrix mixer & delay Mobile mic On stage Stage Mobile 16 Level Matrix Delay EQ EQ matrix mixer Total Volume & delay Zaprezentowany w 2012 r. AFC3 to trzecia generacja systemu. Wyróżnia ją hybrydowe zastosowanie filtrów FIR i wzorów splotów w pętlach sprzężenia zwrotnego, co daje naturalną, stabilną odpowiedź przy wyjątkowo dużej swobodzie projektowania i strojenia. Dzięki algorytmom uśredniania przestrzennego EMR systemy AFC3 są kompaktowe i inherentnie stabilne zapewniają doskonałe wsparcie akustyczne używając do tego tylko czterech niezależnych kanałów (mikrofonów). Active Field Control is a technology invented by Yamaha s Spatial Audio division in 1985, which utilises Digital Signal Processing technology and electroacoustic transducers (loudspeakers and microphones) to produce regenerative acoustic enhancement of acoustic spaces, such as concert halls. Stage side gallery 8 Stage pros. side ER wall L Stage edge 8 Proscenium ER wall S 12 PA Ceiling L ch Ceiling SW Balcony 3F Wall 18 Ceiling S 28 Balcony 1F ceiling 3 Balcony 2F ceiling 20 Mobile stage Up to 32 Launched in 2012, AFC3 is the third generation of this technology. The unique feature of AFC3 is its hybrid use of FIR filters and convolution patterns in the feedback loops, which deliver a stable, natural response with an exceptionally high degree of design and tuning freedom. Furthermore, the use of EMR spatial averaging algorithms allows AFC3 systems to be very compact and inherently stable, requiring only four independent channels (microphones) to achieve excellent acoustic enhancement. Active Field Control (deutsch: aktive Schallfeld-Steuerung) ist eine Technologie, die 1985 von Yamahas Spatial-Audio- Abteilung erfunden wurde. Sie verwendet die digitale Signalverarbeitungstechnologie (Digital Signal Processing DSP) und elektroakustische Wandler (Lautsprecher und Mikrofone), um eine regenerative akustische Aufbereitung von akustischen Räumen, wie etwa Konzerhallen, zu erzielen. AFC3 wurde 2012 eingeführt und ist die dritte Generation dieser Technologie. Das Alleinstellungsmerkmal von AFC3 ist dessen hybride Verwendung von FIR-Filtern und Faltungsmustern in den Rückkopplungsschleifen, wodurch eine stabile, natürliche Resonanz bei besonders viel Freiheit zur Gestaltung und Abstimmung der Klangwirkung erreicht wird. Darüber hinaus ermöglichen der Einsatz der Electronic Microphone Rotator (EMR) Algorithmen dem AFC3 System eine exzellente und natürliche Wiedergabe, und das mit nur vier unabhängigen Kanälen (Mikrofon). Dzięki wysokiej skalowalności AFC3 ma znacznie szerszą gamę zastosowań niż jakikolwiek inny system od małych widowni i sal prób po największe sale koncertowe i operowe. Przy ponad 100 zainstalowanych systemach na świecie Yamaha AFC3 to niekwestionowany lider rozwiązań aktywnego wsparcia akustycznego. Because of the high system scalability, AFC3 can be applied in a much broader range of applications than any other system, from small auditoriums and rehearsal studios through to large scale concert halls and opera houses. With over 100 systems installed, Yamaha AFC3 is the world leader in active acoustic enhancement. Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Systems kann AFC3 in einem viel größeren Anwendungsbereich als alle anderen Systeme eingesetzt werden von kleinen Auditorien und Proberaumstudios bis zu großen Konzertsälen und Opernhäusern. Mit über 100 installierten Systemen ist Yamaha AFC3 weltweiter Marktführer im Bereich der aktiven Aufbereitung von Raumklang. AUD LE

4 Nasze prace można znaleźć w budynkach kulturalnych o najwyższym standardzie, obiektach sportowych, w filmie, telewizji, przemyśle muzycznym, wydarzeniach publicznych i w wielu innych miejscach, którym czasem trudno nadać nazwę. Our main focus is sound, stage systems integration and interior acoustics expertise. You ll find our work in highest standard cultural buildings, sport arenas, film, television, music industry, entertainment, and many more places that are hard to describe. Unser Fokus liegt im Sound, der Integration von Bühnensystemen und der fachlichen Kompetenz in der Raumakustik. Unsere Arbeiten finden Sie in Kultureinrichtungen mit den höchsten Standards, Sportarenen, Film und Fernsehen, Musik Industrie, Entertainment und vielen anderen Einrichtungen. Zdarza się nam budować unikatowe rozwiązania techniczne, które są tworzone z myślą o wyłącznie jednym miejscu. Nie definiujemy naszej działalności wedle kategorii. Definiujemy ją poprzez pomysł, piękno, łamanie technicznych niemożliwości i sukces projektów, w których bierzemy udział. Sometimes, when the right medium doesn t yet exist, we bring forward an idea that creates a new one. We don t define ourselves by a category. We define ourselves by idea, beauty, technical impossibilities being broken, and the success of the projects that we help create. Manchmal, wenn das richtige Medium noch nicht existiert, sind es die eigenen Ideen, die uns nach vorne bringen. Wir definieren uns selbst nicht anhand einer Kategorie, sondern anhand unserer Ideen, Design, technischer Lösungskompetenz und dem Erfolg von Projekten, die wir unterstützen.

5 Firma Gorycki & Sznyterman została poproszona o stworzenie innowacyjnej koncepcji systemu nagłośnienia w sali im. Moniuszki. W opracowaniu skupiono się na maksymalnym komforcie widza i artystów przebywających na scenie. Gorycki & Sznyterman was asked to deliver an innovative sound reinforcement concept for the Moniuszko hall. In our works we focused on audience and artists' maximum comfort. Firma Gorycki & Sznyterman wurde um ein innovatives Beschallungskonzept für die Moniuszko Saal gebeten. Während der Projektphase haben wir uns auf den maximalen Komfort der Künstler und des Publikums fokussiert. Głównym problemem było jak osadzić technologię w zgodzie z architekturą, nadzorem konserwatorskim oraz wymogami akustycznymi. The main problem was harmonizing technology with architecture, constraints imposed by the city conservator and interior acoustics demands. Das Hauptproblem war, wie man die Technologie mit der Architektur, Aufsicht der konservatorischen Dienste und akustischen Anforderungen in Einklang bringen soll. Po sformułowaniu założeń zastosowano niestandardowy opis przedmiotu zamówienia, a także nowatorski sposób subiektywnej oceny odsłuchowej. Zadanie zakończyło się całkowitym sukcesem. After establishing the general idea, we decided to adapt a non-standard approach to public tender works, as well as an innovative procedure for subjective listening evaluation of acoustics. The project was a success. Nach den ersten konzeptionellen Ideen, haben wir un s für den Einsatz eines nicht standardisierten Lösungsansatzes und einer innovativen Prozedur zur subjektiven Hörbeurteilung der Akustik entschieden. goryckisznyterman.com

6 M.Ostrowski Sp.j. jest wiodącym w Polsce integratorem systemów dźwiękowych i interkomowych, w szczególności wchodzących w zakres technologii scenicznych. Działająca od 1990 r. firma zajmuje się projektowaniem oraz instalacją profesjonalnych systemów elektroakustycznych, a także dystrybucją i serwisowaniem urządzeń elektronicznych i głośnikowych wielu renomowanych producentów. M.Ostrowski Sp.j. is the leading integrator of sound and intercom systems in Poland. The company's particular area of focus and excellence is stage technology. M.Ostrowski was founded in 1990 and mainly deals in design and installation of professional electroacoustic systems as well as in distribution and servicing of electronic and speaker devices for many worldrenowned brands. M.Ostrowski Sp.j. (gegründet 1990) ist führender Spezialist in Polen, der Beschallungssysteme und Intercom- Anlagen, insb. für Bühnentechnik, verbindet. Die Firma M.Ostrowski beschäftigt sich mit der Projektplanung und Installation von professionellen elektroakustischen Systemen sowie mit dem Vertrieb und Service von elektronischen Anlagen und Lautsprechersystemen von vielen anerkannten Herstellern. Wykorzystując wysokiej jakości cyfrowy system pomiarowy firma M.Ostrowski oferuje szeroki zakres usług związanych z systemami dźwiękowymi, takich jak badanie warunków akustycznych czy konfiguracja i optymalizacja systemów nagłośnieniowych. Utilizing our high-end digital measurement system, we are able to offer our clients a wide range of soundrelated services, such as acoustic condition measurement as well as setup and adjustment of professional electroacoustic systems. Durch den Einsatz eines digitalen High-End Messsystems ist Firma M. Ostrowski in der Lage ihren Kunden eine breite Palette an Dienstleistungen rund um Akustik anzubieten. Dazu gehören u.a. die Messung von raumakustischen Bedingungen sowie die Konfiguration und Optimierung von Beschallungssystemen.

7 M.Ostrowski uczestniczy w realizacji największych obiektów kultury w Polsce. Firma zrealizowała w oparciu o najnowsze technologie systemy między innymi w Zamku Królewskim, Teatrze Narodowym i Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie, Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budynkach Oper w Krakowie i w Białymstoku, w Teatrze Polskim oraz Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu. M.Ostrowski is a part of many projects in Poland's largest and most technologically advanced cultural complexes. Using state-of-the art technology, the company implemented systems in such venues as the Royal Castle in Warsaw, the National Theatre and Polish Radio's Concert Studio in Warsaw, Polish Radio National Symphony Orchestra Concert Hall in Katowice, the Krakow Opera hall and the Bialystok Opera hall, as well as the Polish Theatre and the CAPITOL Musical Theatre in Wrocław. M.Ostrowski ist an Projekten der größten Kulturobjekten in Polen beteiligt. Mit Hilfe von neuesten Technologien hat die Firma Systeme in folgenden Objekten installiert: im Koeniglichen Schloss, im Nationaltheater und Konzertstudio des Polnischen Rundfunks in Warschau, im Konzertsaal vom Nationalen Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks in Katowice, in der Krakauer Oper und in der Oper in Białystok, im Polnischen Theater und Musiktheater CAPITOL in Breslau. W posiadającym największą scenę w Europie Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie firma dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła system wsparcia akustyki Yamaha AFC3. M.Ostrowski provided, installed and launched Yamaha's acclaimed AFC3 acoustic enhancement system on Europe's largest stage the Grand Theatre National Opera in Warsaw, Poland. Firma M.Ostrowski hat in dem ueber die groesste Buehne in Europa verfuegenden Grossen Theater - National Oper in Warschau, die aktive Schallfeld-Steuerung Yamaha AFC3 geliefert, installiert und in Betrieb genommen. mostrowski.pl

8 Yamaha Corporation Założona w 1897 r. Yamaha to największa firma produkująca instrumenty muzyczne i wyposażenie audio na świecie. Po ponad stu latach działalności Yamaha posiada filie w 77 krajach, prawie pracowników, roczną sprzedaż o wysokości miliardów dolarów i ponad patentów dotyczących instrumentów muzycznych oraz technologii dźwięku. Established in 1897, Yamaha is the world s largest musical instrument and audio equipment manufacturing company. More than a hundred years since its foundation, Yamaha has subsidiaries in 77 countries which employ nearly 20,000 people, annual sales of $ billion and holds more than 10,000 patents in the field of musical instruments and audio technology. Das Unternehmen Yamaha wurde 1897 gegründet und ist der weltweit größte Hersteller von Musikinstrumenten und Audiogeräten. Mehr als 100 Jahre nach seiner Gründung verfügt Yamaha über Tochterunternehmen in 77 Ländern mit ungefähr Mitarbeitern, verzeichnet einen Jahresumsatz von vier Milliarden Dollar und hält mehr als Patente in den Bereichen Musikinstrumente und Audiotechnologie. Yamaha Commercial Audio Oddział profesjonalnych rozwiązań audio firmy Yamaha stworzył m.in. takie przełomowe rozwiązania, jak sekcja matryc w konsoletach (PM1000, 197), wzmacniacze mocy klasy D (PD2500, 1986), systemy wspomagania akustycznego oparte na DSP (AFC, 1985), konsolety z DSP (DMP7, 1987) i sieciowa dystrybucja audio (NHB32-C, 2003). Yamaha s professional audio division has introduced industry-changing innovations, such as the matrix section on mixing consoles (PM1000, 197), Class D power amplifiers (PD2500, 1986), DSPbased acoustic enhancement systems (AFC, 1985), DSP-based mixing consoles (DMP7, 1987) and networked audio distribution (NHB32-C, 2003). Yamahas Professional-Audio-Abteilung hat bahnbrechende Branchenneuerungen eingeführt, wie etwa den Matrix-Bereich bei Mischpulten (PM1000, 197), Class-D-Leistungsverstärker (PD2500, 1986), DSP-basierte Systeme für die Aufbereitung von Raumklang (AFC, 1985), DSP-basierte Mischpulte (DMP7, 1987) und die vernetzte Audioübertragung (NHB32-C, 2003).

9 Yamaha jest w świecie profesjonalnego audio firmą wyjątkową produkuje sprzęt do nagrywania i wzmacniania dźwięku, ale także większość instrumentów, na których dźwięk ten jest tworzony oraz najwyższej jakości systemy AV, na których jest odsłuchiwany w domach. Unique in the professional audio world, Yamaha not only manufactures audio equipment for recording and sound reinforcement, but also most of the instruments that generate the music itself, as well as the high quality AV systems used to listen to it at home. Einzigartig im Bereich professioneller Audioanwendungen ist die Tatsache, dass Yamaha nicht nur Audiogeräte zur Tonaufzeichnung und Klangverstärkung herstellt, sondern auch die meisten der Instrumente, mit denen die Musik selbst erzeugt wird, ebenso wie die hochwertigen AV-Systeme, die zum Anhören der Musik daheim verwendet werden. Dzięki swojemu oddaniu jakości oraz innowacji firma Yamaha stała się jednym z najbardziej zaufanych dostawców sprzętu do każdego zastosowania audio. Więcej na Dedicated to quality and innovation, Yamaha has become the most trusted equipment supplier for any professional audio application. For more information, please visit Mit seinem Engagement für Qualität und Innovation ist Yamaha zum vertrauenswürdigsten Anbieter professioneller Audioanwendungen avanciert. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte yamahaproaudio.com

10 Audile Electroacoustics AB to integrator systemów audio, którego historia rozpoczęła się od zawiązania współpracy przez dwóch obecnych właścicieli po wprowadzeniu przez Yamahę do Europy systemu AFC3 w 2012 r. Obecnie Audile jest ogólnoeuropejskim dostawcą rozwiązań audio i elektroakustycznych. Audile Electroacoustics AB is an audio system integrator that started out as a cooperation between the two owners when Yamaha Corporation launched the AFC3 concept in Europe in late Audile has since turned into a pan-european provider for audio and electroacoustic solutions. Audile Elektroakustik AB ist ein Systemintegrator. Die Firma begann mit der Zusammenarbeit zwischen den beiden Eigentümern, als Yamaha das AFC3 Konzept in Europa Ende 2012 startete. In der Zwischenzeit hat sich Audile zu einem paneuropäischen Anbieter für Audio- und elektroakustische Lösungen entwickelt. Skupiamy się na dostarczaniu wysokiej jakości przyszłościowych rozwiązań dla oper, teatrów, sal koncertowych i obiektów komercyjnych. Aby dopełnić ofertę rozszerzyliśmy portfolio produktowe o audio 3D oraz głosowe systemy ewakuacyjne. Our main focus is on delivering high quality and future-proof solutions to operas, theatres, concert houses and commercial installs. To complete the offer to the market we have also expanded the product portfolio with 3D audio and voice evacuation systems. Das Hauptaugenmerk ist die Lieferung hochwertiger und zukunftssicherer Lösungen für Opern, Theater, Konzerthäuser und gewerbliche Einrichtungen. Um das Angebot auf dem Markt zu vervollständigen, haben wir die Produktpalette ebenfalls um 3D-Audiound sprachgeschützte Evakuierungssysteme erweitert. Od samego początku było oczywiste, że instalacja systemu AFC3 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie będzie trudnym wyzwaniem. Aby mu sprostać, Yamaha wyznaczyła Audile jako partnera odpowiedzialnego za strojenie systemu. From the very beginning, the installation of Yamaha's AFC3 system in the Grand Theatre National Opera in Warsaw appeared to be a dauntingly difficult task. To cope with a project this complex Yamaha turned to Audile and appointed us the tuning partner. Von Beginn an erschien die Installation des Active Field Control System AFC3 von Yamaha im Großen Theater Nationaloper von Warschau als eine beängstigend schwierige Aufgabe. Um ein solch kompliziertes Projekt bewältigen zu können, wandte sich Yamaha an Audile und ernannte uns zum Tuning-Partner.

11 Zadaniem Audile było zaprojektowanie systemu jak dotąd najbardziej złożonego wdrożenia AFC3 na świecie w bliskiej współpracy z japońskim zespołem firmy Yamaha. Audile had the responsibility of designing the system the most complex installation of any AFC3 system to date in close cooperation with Yamaha's Japanese team. Audile trug die Verantwortung für die Gestaltung des Systems die bis heute komplexeste Installation von AFC3, die es je gab in enger Zusammenarbeit mit dem japanischen Team von Yamaha. Środowisko pracy systemu jest bardzo złożone z uwagi na dużą różnorodność repertuaru wystawianego w obiektach pokroju Teatru Wielkiego Opery Narodowej i różne możliwe scenariusze użycia. Wiele uwagi i wysiłku poświęcono rozmieszczeniu mikrofonów i głośników w taki sposób, aby pozostały niemal niewidoczne dla widza, zapewniając przy tym przewidywalny i stabilny efekt akustyczny. The environment that the system is designed to work in is very complex due to the different use cases that arise in an active Opera house such as the Grand National with a varied repertoire. A great amount of attention and effort was spent on placing speakers and microphones in such a way so as to be almost invisible to the audience, but still give a predictable and stable acoustic result. Das Umfeld, für dass das System entwickelt wurde, ist wegen der verschiedenen Anwendungsfälle, die in einem aktiven Opernhaus wie Großes Theater Nationaloper vorkommen können, extrem komplex. Eine intensive Aufmerksamkeit und einen hohen Aufwand wurde der Platzierung der Lautsprecher und Mikrofone gewidmet, damit diese so gut wie unsichtbar für das Publikum sind, trotzdem jedoch ein vorhersehbares und stabiles akustisches Resultat liefern. Firma Audile była zaangażowana we wszystkie aspekty i etapy projektowania i strojenia systemu AFC3, aż do ostatniej sesji strojeniowej ściśle współpracująć z zespołem firmy Yamaha. Audile Electroacoustics was involved in all aspects and stages of designing and tuning of the AFC3 system on site, and worked closely with Yamaha during the final tuning session. Audile Electroacoustics war in allen Phasen und Aspekten der Entwicklung und Abstimmung des AFC3-Systems vor Ort beteiligt und arbeitete während der letzten Abstimmungen eng mit dem japanischen Team zusammen. audile.se

12 Firma Producencka Gorycki&Sznyterman Sp.j. ul. Komandosów Kraków, Poland tel fax M.Ostrowski Sp.j. al. Armii Krajowej Wrocław, Poland tel fax Yamaha Commercial Audio Systems Europe HQ Office: Siemensstrasse Rellingen, Germany tel. +9 (0) Audile Electroacoustics AB Elektravägen 20 SE , Sweden tel

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska .

ul. Kościuszki 55 tel. fax. +48 (68) Gądków Wielki tel. kom woj. lubuskie Polska  . Nr.rej.08/07/1391 Materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych objęty kontrolą PIORiN PL. Chciałbym przedstawić państwu ofertę dotyczącą zieleni ciętej (gałęzi) materiału z drzew i krzewów ozdobnych (świerk,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW PROCES REJESTRACJI Jednorazowy proces rejestracji dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech kroków:

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO OBS UGI KLAWIATURY GALILEO KCINSTRUKCJA 600 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE GALILEO TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY GALILEO. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp polski Szanowny Panie Prezydencie, niemiecki Sehr geehrter Herr Präsident, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Szanowny Panie, Sehr geehrter Herr,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KATALOG Industriemöbel und Werkstattausstattung

KATALOG Industriemöbel und Werkstattausstattung KATALOG 2012 Industriemöbel und Werkstattausstattung Im Angebot: Werkstattwagen Transportwagen Arbeitstische SCHRANKSPINDE Geldschränke Sitzbänke und vieles mehr. ALFAKO GmbH ist ein professioneller und

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI 1. System nagłaśniania dla średniej wielkości klubu muzycznego. [17, 29, 32, 37, 45, 78, 61, 65, 69, 75,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland

Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Witamy gości z Niemiec Wir begrüβen unsere Gäste aus Deutschland Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (4 lata): Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Kelner Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice

Zapytanie ofertowe. Anfrage. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Zapytanie ofertowe Anfrage Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. in Polkowice Nr zapytania Data Anfragenummer Datum VWMP2013000090 03.12.2013 Miejscowość Ort

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit

Raport Ergotest. Raport Ergotest. Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Arbeit und Gesundheit Das polnische Forum für Arbeitssicherheit Das Entscheider-Magazin für den polnischen Arbeitsschutz MEDIADATEN Titelporträt Kurzcharakteristik Arbeitsschutz in Polen Verstärkte Initiativen

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem

Rozwiązanie do sterowania oświetleniem Rozwiązanie do sterowania oświetleniem PHOENIX CONTACT Sp. z o.o ul. Bierutowska 57-59 Budynek nr 3/A 51-317 Wrocław 071/ 39 80 410 06.10.2016 phoenixcontact.pl Rozwiązanie do sterowania oświetleniem Przegląd

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Zwischen Randow und Oder Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Między rzekami Randow a Odrą Wer und was ist perspektywa? Die Akteure von perspektywa sind die Bewohnerinnen und Bewohner

Bardziej szczegółowo

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty

Innovation aus Leidenschaft. Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Innovation aus Leidenschaft Kalksandstein / Sand-lime brick / Silikaty Mischerei osing & mixing plants Mieszalnie Wagenumläufe Transportation symstes Transporty wózków Autoklaven Autoclaves Autoklawy Verpackungslinien

Bardziej szczegółowo

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Geschichte Das Museum befindet sich in der ehemaligen Fabrik von Samuel Abbe an der Ecke der Straßen ul. Sowińska und ul. Zgierska. Ab Dezember

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

www.matopat-global.com www.tzmo-global.com

www.matopat-global.com www.tzmo-global.com Matoset INSTRUMENT MM/ 114/1012, (MT-2012-10-89) Projekt ulotki reklamowej Matoset Instrument 24.10.2013 Matoset INSTRUMENT The basic range of single use sterile instruments chosen by professionals and

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo