Raport Korporacyjny PKP Energetyka S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Korporacyjny PKP Energetyka S.A."

Transkrypt

1 Raport Korporacyjny PKP Energetyka S.A.

2

3 Spis treści List Prezesa...4 Misja oraz wizja Spółki...5 Otoczenie rynkowe...7 Kluczowe informacje...11 Podstawowe dane finansowe...17 Segmenty działalności Spółki...27 Projekty inwestycyjne...33 Dla otoczenia...35 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 3

4 List Prezesa Szanowni Państwo, rok 2011 był dla Spółki PKP Energetyka S.A. czasem bardzo intensywnej pracy i wielu wyzwań, jakie postawił przed nami rynek. Analizując sytuację makroekonomiczną, w której znalazły się polskie przedsiębiorstwa w ostatnim okresie, wyniki wypracowane przez PKP Energetyka S.A. oceniamy jako dobre. Nasze przychody ze sprzedaży wzrosły do 2,96 mld zł, w tym aż o blisko 17 proc. w stosunku do 2010 roku, zwiększyliśmy wpływy pochodzące z obrotu energią elektryczną oraz usług dystrybucyjnych. O efektywnym wykorzystywaniu przez Spółkę możliwości rynkowych świadczy także podwojenie przychodów ze sprzedaży energii na zasadach TPA w 2011 roku przedsiębiorcy kupili od nas energię elektryczną na łączną kwotę 504,4 mln zł. Do najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęliśmy w ubiegłym roku, należało zaangażowanie w strategiczny projekt związany z infrastrukturą kolejową modernizacją układów zasilania sieci trakcyjnej. Wśród największych kontraktów realizowanych przez nas w roli lidera konsorcjum, znalazła się m.in. modernizacja kolejnego odcinka linii kolejowej E-65 Warszawa Gdynia objętego Obszarem Lokalnego Centrum Sterowania Tczew wartość tej inwestycji to ponad 1 mld zł. Mamy nadzieję, że następne miesiące będą okresem przyspieszenia jakościowych zmian w transporcie kolejowym, w których działania naszej Spółki odegrają bardzo istotną rolę. Aby skuteczniej i jeszcze bardziej efektywnie konkurować na rynku, planujemy w najbliższym czasie przyjęcie nowej strategii na lata i wypracowanie modelu biznesowego, który umożliwi nam oferowanie multienergetycznych usług oraz znaczące powiększenie bazy klientów. W osiągnięciu tego celu z pewnością pomoże nam wszystko to, co od ponad 11 lat buduje potencjał i pozycję naszej Spółki wartościowi i doświadczeni pracownicy, nowoczesny sprzęt oraz przewagi konkurencyjne, które pozwalają nam tworzyć wartość widoczną nie tylko w postaci zysku finansowego, ale także wartości dla otoczenia. Prezes Zarządu PKP Energetyka S.A. Tadeusz Skobel 4 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

5 Misja oraz wizja Spółki

6 Misja oraz wizja Spółki Misja Misją Spółki PKP Energetyka S.A. jest dostarczanie klientom produktów i usług energetycznych najwyższej jakości. Wizja W roku 2016 Spółka PKP Energetyka S.A. będzie preferowanym partnerem biznesowym w obszarze energetycznym dla klientów z rynku kolejowego oraz klientów z pozostałych rynków, dzięki zapewnieniu pełnej koncentracji zasobów Spółki na kliencie i jego potrzebach oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności współpracy. Wartości bezpieczeństwo ie odpowiedzialność ckoncentracja na klien Wartości marki to kluczowe zasady, jakimi kieruje się PKP Energetyka S.A. i wszyscy jej pracownicy, wspierające wdrożenie wizji firmy i realizację celów biznesowych. Kluczowe wartości marki PKP Energetyka to: 1) koncentracja na kliencie, 2) bezpieczeństwo; 3) odpowiedzialność; 4) partnerstwo. partnerstwo 6 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

7 Otoczenie rynkowe

8 Otoczenie rynkowe W 2011 roku polska gospodarka rozwijała się w relatywnie wysokim, stabilnym tempie, wykazując znaczną odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej. Najistotniejsze z uwarunkowań, które miały miejsce w tym okresie to: wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej (4,4%), analogiczny do wzrostu krajowego produktu brutto (4,3%); utrzymująca się tendencja zmienionej struktury produkcji energii elektrycznej ze wzrostem udziału źródeł odnawialnych, oraz zwyżka średnich cen w obrocie hurtowym analogiczna jak poziom rocznej inflacji (4,3%). Na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego wpływ miały także zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, w szczególności nowelizacja prawa energetycznego polegająca na publicznym obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców. Płynność i transparentność handlu energią elektryczną w Polsce zdecydowanie wzrosła w ostatnim roku. Wśród głównych uwarunkowań mających wpływ na ten fakt wymienić można zmianę strategii kontraktacji polegającej na zdecydowanym wzroście transakcji giełdowych oraz pomniejszającym się udziale kontraktów bilateralnych. Zmiana dostawcy Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sytuacja przywiązania konsumentów do dotychczasowych sprzedawców i niewielka skala ich zmiany, mimo że prawo wyboru sprzedawcy przysługuje od 1 lipca 2007 r. wszystkim grupom odbiorców. Pomimo ciągle małej liczby konsumentów, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy, ich liczba była w 2011 r. ponad czterokrotnie wyższa w stosunku do stanu z 2010 r. W grupach komercyjnych w 2011 r. zaobserwowano prawie trzykrotny wzrost liczby odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę, zarazem jednak był on niższy niż w 2010 r., co może świadczyć o tym, że w aktualnie dość stabilnej sytuacji rynkowej, ten segment rynku osiąga pewien poziom nasycenia. Interesująca jest natomiast sytuacja segmentu gospodarstw domowych, gdzie w 2011 r. zaobserwowano ponad dziesięciokrotny wzrost liczby odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę. Oceniając powyższe wskaźniki należy jednak pamiętać, że w ujęciu makro ciągle stosunkowo niewielu odbiorców (ok. 0,23%) skorzystało do tej pory z prawa do zmiany sprzedawcy, choć trzeba podkreślić, że w stosunku do 2010 r. nastąpiła w tym zakresie znacząca poprawa (w 2010 r. poziom ten wyniósł 0,05%). Stały wzrost wolumenu energii sprzedanej na zasadach TPA oraz przychodów uzyskanych przez PKP Energetyka S.A. w 2011 roku 176,9% 182 mln zł 504 mln zł Źródło: Urząd Regulacji Energetycznej, Charakterystyka rynku energii elektrycznej w 2011 roku, 8 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

9 Otoczenie rynkowe Udział PKP Energetyka S.A. w rynku energii Szacunkowy udział w rynku sprzedaży dla klientów biznesowych 2011 (%) 4,2% PKP Energetyka Produkty i usługi adresowane do głównych grup klientów Centrala Zarząd, HR, Zarządzanie kontraktami, Finanse, Rachunkowość, Zarządzanie ryzykiem, Zakupy, IT, Wyposażenie techniczne, Controling, Administracja, PR i Marketing, Obsługa prawna 11,8% Pozostali 26% PGE Obrót Energią Elektryczną Klienci kolejowi Energia trakcyjna Energia nietrakcyjna Klienci B2B Oferta dla klientów przyłączonych i TPA Klienci B2C 16% Dystrybucja Energii Elektrycznej Usługa dostarczania i przyłączania (taryfa) Energa 13% 29% Tauron Usługi Sieć trakcyjna i układ zasilania Budownictwo elektroenergetyczne Oświetlenie Badania i pomiary Pozostałe usługi Enea Paliwa energetyczne Sprzedaż paliw Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 9

10 Otoczenie rynkowe Udział PKP Energetyka S.A. w rynku energii Porównanie obszaru działania Spółki z firmami konkurencji PKP Energetyka S.A. to największy alternatywny dostawca energii i jedyny podmiot posiadający własną sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. ENERGA Spółka świadczy usługi w dużych aglomeracjach miejskich i na terenach słabiej zurbanizowanych, o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze elektroenergetycznej. Jest także dominującym dostawcą energii dla przewoźników kolejowych. ENEA Zakład Pomorski Zakład Kujawski Zakład Północny Zakład Wschodni RWE Zakład Zachodni Zakład Łódzki Zakład Mazowiecki PGE Zakład Dolnośląski Zakład Staropolski Zakład Śwętokrzyski Zakład Lubelski TAURON Zakład Śląski siedziba zakładu Spółki granice zakładów Spółki Zakład Górnośląski Zakład Południowy 10 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

11 Kluczowe informacje

12 Kluczowe informacje Historia Spółki W kwietniu podpisano akt założycielski Spółki PKP Energetyka. W marcu na mocy umowy przewłaszczeniowej PKP Energetyka stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W styczniu PKP Energetyka podpisała umowę społeczną z pracownikami - Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. W czerwcu został określony system identyfikacji wizualnej Spółki. W styczniu PKP Energetyka rozpoczęła aktywnie korzystać z zasady TPA w zakresie zakupu energii elektrycznej. W kwietniu Spółka otrzymała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W czerwcu Spółka uzyskała tytuł Lidera Świata Energii w kategorii Odbiorca Roku 2005 za efektywne wykorzystywanie zasady TPA, przyznawany przez redakcję Świata Energii. W czerwcu Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości przyznało Spółce wyróżnienie Nowy Impuls za odwagę, pomysłowość i konsekwencję w działaniach przy realizacji zasady TPA. W sierpniu podpisana została umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prace współfinansowane przez UE, w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, I etap odcinek Skierniewice Łódź Widzew W lipcu Spółka uzyskała koncesję na obrót oraz przesył i dystrybucję energii elektrycznej na terenie całego kraju nadaną przez Urząd Regulacji Energetyki. W kwietniu na Dworcu Centralnym w Warszawie zainaugurowano kampanię pod hasłem Kolej to też energia. W ramach tej akcji na dworcach wszystkich większych miast uruchomiono punkty informacyjno-konsultacyjne, prezentujące energetyczną Spółkę w ramach Grupy PKP. W październiku Spółka podpisała pierwszy kontrakt na zakup energii elektrycznej z wykorzystaniem zasady TPA (Third Party Access), czyli prawa do swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej na rynku. W lipcu podpisana została umowa z Operatorem Sieci Przesyłowej, dzięki której Spółka otrzymała możliwość pełnienia funkcji Operatora Handlowego na rynku bilansującym. W listopadzie Spółka otrzymała nagrodę Panteon Polskiej Ekologii za opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem. W październiku został podpisany pierwszy kontrakt na dostawy energii elektrycznej w ramach zasady TPA - klient Grupa Żywiec S.A. W grudniu wydano pierwszy numer firmowego biuletynu informacyjnego PKP Energetyka - Dobra Energia. W grudniu Spółka zorganizowała konferencję 70 lat trakcji elektrycznej w PKP osiągnięcia i perspektywy, podczas której świętowane były jednocześnie jubileusze trakcji oraz 5-lecia Spółki. W grudniu Spółka zawarła umowę na realizację kontraktu o wartości 49,5 mln euro Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce Terespol, I etap, LOT C Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska. 12 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

13 Kluczowe informacje Historia Spółki W czerwcu Spółka, w drodze przetargu, została liderem konsorcjum modernizującego odcinek Warszawa Wschodnia Legionowo (wraz ze stacją Nasielsk) linii kolejowej E 65 Warszawa Gdynia o wartości 151 mln euro. W lipcu nastąpiła całkowita liberalizacja rynku energii elektrycznej. Spółka przyjęła cenniki: dla odbiorców indywidualnych i odbiorców instytucjonalnych nieprzyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka. W lutym PKP Energetyka oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły trzy długoterminowe umowy dotyczące usługi utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej będących w zarządzaniu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów zabudowanych na liniach kolejowych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., utrzymania urządzeń oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W styczniu oddano do eksploatacji Rozdzielczy Punkt Zasilania 110/15 kv Kutno - znacząca inwestycja w majątek dystrybucyjny Spółki, która zasiliła m.in. odbiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W styczniu Spółka podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na modernizację linii kolejowej E 65 Warszawa Gdynia, etap II - LCS Tczew o wartości 250 mln euro. W maju uruchomiono Rozdzielczy Punkt Zasilania 110/15kV Niewiadów drugą dużą inwestycję w majątek sieciowy Spółki na terenie Zakładu Łódzkiego. W kwietniu PKP Energetyka S.A. otrzymała koncesję na obrót paliwami ciekłymi na kolejowych stacjach paliw. W styczniu uruchomiono stację paliw w Gdyni. W marcu PKP Energetyka S.A. zdobyła tytuł Złota Jakość Roku oraz Jakość Roku 2010 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. W maju podpisano Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju branży energetycznej. Uruchomiono stację paliw w Lublinie W sierpniu Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnie z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO oraz PN-N We wrześniu Spółka zakupiła urządzenia 3kV prądu stałego od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stając się właścicielem zdecydowanej większości majątku dystrybucyjnego niezbędnego do prowadzenia działalności. W marcu PKP Energetyka otrzymała status Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W listopadzie utworzony został Oddział Paliwa PKP Energetyka. W lutym PKP Energetyka została przekształcona w spółkę akcyjną. W marcu PKP S.A., na mocy umowy przewłaszczenia akcji na zabezpieczenie, przeniosła na Skarb Państwa prawo własności części akcji PKP Energetyka S.A. W październiku utworzono dwa nowe oddziały Oddział Obrót Energią Elektryczną oraz Oddział Dystrybucji Energii Elektrycznej PKP Energetyka S.A. W sierpniu została przyjęta strategia marki PKP Energetyka S.A. oraz nowa misja, wizja i wartości. We wrześniu uruchomiono stacje paliw w Kamieńcu Ząbkowickim, Węglińcu i Białymstoku. W listopadzie wysoka jakość usług elektroenergetycznych oferowanych przez PKP Energetyka S.A. została potwierdzona certyfikatem kapituły konkursu Perły Polskiej Gospodarki 2010 w kategorii Perły Wielkie. W listopadzie uruchomiono stacje paliw w Tarnowskich Górach, Jaworznie Szczakowej i Rybniku. W lipcu uruchomiono stację paliw w Poznaniu. W październiku PKP Energetyka S.A. otrzymała kolejne istotne wyróżnienie rynku energetyczno-paliwowego Nowy Impuls. Nagroda została przyznana przez miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł za skuteczność rynkowych działań, wyznaczanie trendów w aktywnym zabieganiu o klienta i stanowienie impulsu dla konkurencji. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 13

14 Kluczowe informacje Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce PKP Energetyka S.A. posiada własną sieć dystrybucyjną w całej Polsce, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych. PKP Energetyka S.A. to największy ogólnopolski alternatywny dostawca energii elektrycznej. Spółka prowadzi działalność w czterech obszarach: sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej zarówno dla przewoźników kolejowych (energia trakcyjna), jak i klientów indywidualnych oraz biznesowych (energia nietrakcyjna), usługi elektroenergetyczne, a także sprzedaż paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. PKP Energetyka S.A. posiada własną sieć dystrybucyjną w całej Polsce, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych. PKP Energetyka S.A. posiada certyfikaty z obszarów zarządzania: jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 w zakresie prowadzonej działalności: obrót, przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz montaż i serwis sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, produkcja elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych. WALNE ZGROMADZENIE W skład PKP Energetyka S.A. wchodzą: Oddział Obrót, zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej, Oddział Dystrybucja, który odpowiada za jej dostarczenie do odbiorców, Oddział Paliwa, który prowadzi sprzedaż paliw płynnych, głównie dla przewoźników kolejowych, 14 zakładów świadczących szeroko rozumiane usługi energetyczne, Zakład Robót Energetycznych, trudniący się realizacją dużych kontraktów w zakresie energetyki trakcyjnej. RADA NADZORCZA ZARZĄD SPÓŁKI CENTRALA ZAKŁADY SPÓŁKI ODDZIAŁ PALIWA ODDZIAŁ DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODDZIAŁ OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 14 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

15 Kluczowe informacje Władze Władze Zarząd Od dnia r. Marta Towpik Członek Zarządu Tadeusz Skobel Prezes Zarządu Wojciech Szwankowski Członek Zarządu Zarząd Na dzień r. Tadeusz Skobel Prezes Zarządu Gabriela Dwornik Członek Zarządu Grzegorz Grabowski Członek Zarządu Konrad Tuliński Członek Zarządu Rada Nadzorcza Od dnia r. Piotr Ciżkowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Kryszkiewicz Członek Rady Nadzorczej Barbara Balcerzak Członek Rady Nadzorczej Marta Sitko Członek Rady Nadzorczej Andrzej Łukasik Członek Rady Nadzorczej Andrzej Niezgoda Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Na dzień r. Małgorzata Kryszkiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Balcerzak Członek Rady Nadzorczej Marta Sitko Członek Rady Nadzorczej Anna Siejda Członek Rady Nadzorczej Andrzej Łukasik Członek Rady Nadzorczej Andrzej Niezgoda Członek Rady Nadzorczej Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 15

16 Kluczowe informacje PKP Energetyka S.A. w liczbach PKP Energetyka S.A. w liczbach PKP Energetyka S.A. w liczbach dane na koniec 2011 r. Kapitał zakładowy ,00 zł (wpłacony w całości): Przychody ze sprzedaży ~ 2,96 mld zł Spółka posiada koncesje na: Dystrybucję Energii Elektrycznej, Obrót Energią Elektryczną, Obrót Paliwami oraz Licencję Przewoźnika Kolejowego. 41,31% w tym PKP S.A zł 58,69% w tym Skarb Państwa zł Zysk netto ~ 71 mln zł Wolumen sprzedanej energii ~ 5,4 TWh Zatrudnienie ~ pracowników Klienci ~ klientów indywidualnych i biznesowych 16 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

17 Podstawowe dane finansowe

18 Podstawowe dane finansowe Rok 2011 Spółka zamknęła zyskiem ze sprzedaży na poziomie ,45 tys. zł i był on wyższy niż w roku Największy wpływ na zyski Spółki miały przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: ,61 tys. zł w tym sprzedaż energii elektrycznej: ,80 tys. zł. Na uwagę zasługuje znaczny wzrost, w stosunku do planu jak i roku ubiegłego, przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej dla klientów nieprzyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki korzystających z zasady TPA. Nastąpił także wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej trakcyjnej, przy nieznacznym spadku z energii nietrakcyjnej. Nastąpił dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży paliwa z ,0 tys. zł w roku 2010 do ,2 tys. zł w roku 2011 spowodowany m.in. przejęciami majątku od PKP CARGO S.A. oraz rozpoczęciem działalności handlowej na trzech dodatkowych stacjach paliw: stacja paliw Gdynia od 4 stycznia 2011 r. stacja paliw Lublin od 2 maja 2011 r. stacja paliw Poznań od 1 lipca 2011 r. Na przestrzeni roku 2011 pozyskano nowych kontrahentów, z którymi zawarto umowy na sprzedaż paliwa. Znaczny wpływ na w/w wynik miały także przychody ze sprzedaży usług ( ,2 tys. zł) w tym: usługi dystrybucyjnej ( ,90 tys. zł), usługi utrzymania sieci trakcyjnej ( ,8 tys. zł) oraz z pozostałych usług ( ,3 tys. zł), jak też z modernizacji linii kolejowych ( ,8 tys. zł). Ponadto na przestrzeni roku 2011 pozyskano nowych kontrahentów, z którymi zawarto umowy na sprzedaż paliwa. Również znaczny wpływ na w/w wynik miały przychody ze sprzedaży usług ( ,2 tys. zł) w tym: usługi dystrybucyjnej ( ,90 tys. zł), usługi utrzymania sieci trakcyjnej ( ,8 tys. zł) oraz z pozostałych usług ( ,3 tys. zł) jak też z modernizacji linii kolejowych ( ,8 tys. zł). zysk ,45 tys. zł przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,61 tys. zł przychody ze sprzedaży w tym sprzedaż energii elektrycznej ,80 tys. zł 18 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

19 Podstawowe dane finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 19

20 Podstawowe dane finansowe Rachunek zysków i strat główne pozycje Rachunek zysków i strat główne pozycje Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 r. Przychody/ koszty A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,19 B. Koszty działalności operacyjnej , ,69 C. Zysk/strata na sprzedaży , ,50 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,86 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,47 F. Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,89 G. Przychody finansowe , ,61 H. Koszty finansowe , ,51 I. Zysk/strata na działalności gospodarczej , ,99 J. Zysk/strata na zdarzeniach nadzwyczajnych ,17 0,00 K. Zysk/strata brutto , ,99 L. Podatek dochodowy , ,79 M Zysk/strata netto , ,20 20 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

21 Podstawowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży W 2011 roku Spółka osiągnęła wyższe przychody zarówno w porównaniu do roku ubiegłego jak i do planu. Wartość przychodów uzyskanych w latach (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010 r. Plan 2011 r. Wykonanie 2011 r. Zmiana 2011/2012 Odchylenie plan 2011 wartość % wartość % Przychody netto ze sprzedaży , , , ,2 1, ,0 6,2 I Energia elektryczna i usługa dystrybucyjna , , , ,9 16, ,0 15,7 1. Dystrybucja energii elektrycznej , , , ,5 0, ,7-1,7 w tym: trakcyjna , , , ,3 0, ,6-1,6 nietrakcyjna , , ,2-937,8-0, ,1-2,2 2. Obrót energią elektryczną , , , ,4 27, ,7 27,7 w tym: trakcyjna , , , ,3 1, ,1 7,2 nietrakcyjna , , , ,5-4, ,8-1,9 sprzedaż TPA , , , ,4 177, ,6 126,2 weryfikacja pozycji kontraktowych , , , ,8-21, ,2-33,7 II Sieć trakcyjna , , , ,7 18, ,7 15,7 III Modernizacja linii kolejowych , , , ,1-79, ,9 IV Pozostałe usługi , , , ,6 11, ,4 V Sprzedaż paliwa , , , ,1 461, ,0-62,7 20,6 35,0 VI Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby , , , ,3 65, ,2-26,2 VII Zmiana stanu produktów -0,72 0,00 0,05 0,77 106,3 0,0 - Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 21

22 Podstawowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży Podstawowe wyniki finansowe ,79 Przychody ze sprzedaży 48,6% Obrót energią elektryczną 11,1% Sieć trakcyjna 4,0% Modernizacje linii kolejowych 4,1% Pozostałe usługi 4,2% Sprzedaż paliwa 2,4% Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby , , , , , Zysk netto EBIT EBITDA 25,6% Dystrybucja energii elektrycznej Wskaźniki rentowności rentowność sprzedaży 2,9 % 3,0 % rentowność sprzedaży netto 4,5 % 2,4 % rentowność netto kapitału własnego 16,7 % 8,3 % 22 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

23 Podstawowe dane finansowe Koszty rodzajowe Koszty rodzajowe (porównanie) L.p. Wyszczególnienie Rok poprzedni 2010 Rok bieżący 2011 I. Amortyzacja , ,92 II. Zużycie materiałów i energii , ,13 III. Usługi obce , ,91 IV. Podatki i opłaty , ,30 V. Wynagrodzenia , ,97 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne wynagrodzenia , ,98 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,77 OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE , ,98 Koszty prowadzenia działalności gospodarczej obniżyły się w 2011 roku o ponad 382 mln zł. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 23

24 Podstawowe dane finansowe Koszty rodzajowe Podział kosztów rodzajowych w 2011 roku: 2,6% Ubezpieczenia społeczne i inne 12,5% Wynagrodzenia ,66 0,3% Pozostałe koszty 0,8% Podatki i opłaty ,98 2,1% Modernizacje ,2% Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14,1% Usługa dystrybucyjna ,5% Pozostałe usługi obce ,4% Zużycie materiałów i energii 2,6% Amortyzacja 24 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

25 Podstawowe dane finansowe Rachunek przepływów Rachunek przepływów Środki pieniężne PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk/strata netto , ,20 II. Korekty razem , ,35 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,15 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy , ,82 II. Wydatki , ,27 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,45 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , ,60 II. Wydatki , ,75 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,15 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO , ,75 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , ,43 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,65 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU , ,22 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 25

26 Podstawowe dane finansowe Bilans główne pozycje Bilans główne pozycje AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,11 I. Wartości niematerialne i prawne , ,32 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,64 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,94 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,21 B. Aktywa obrotowe , ,55 I. Zapasy , ,13 II. Należności krótkoterminowe , ,02 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,95 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,45 AKTYWA RAZEM , ,66 PASYWA A. Kapitał własny , ,36 I. Kapitał zakładowy , ,00 II. Kapitał zapasowy , ,16 III. Zysk/strata z lat ubiegłych ,44 0,00 IV. Zysk/strata netto , ,20 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,30 I. Rezerwy na zobowiązania , ,32 II. Zobowiązania długoterminowe , ,99 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,40 PASYWA RAZEM , ,66 26 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

27 Segmenty działalności Spółki

28 Segmenty działalności Spółki Pion Usług Różnorodność wykonywanych prac pozwoliła PKP Energetyka S.A. zdobyć cenne doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość usług oraz sprawność realizacji dużych kontraktów. Jednym z głównych segmentów działalności PKP Energetyka S.A. są usługi elektroenergetyczne. Dziś Spółka występuje coraz częściej w roli lidera lub partnera konsorcjów wykonawców realizujących wielobranżowe projekty. W ciągu ostatnich 10 lat Spółka zrealizowała kilka spektakularnych kontraktów, takich jak: elektryfikacja układu torowego dla Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie czy warta ponad 1 mld zł modernizacja odcinka linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia objętego obszarem Lokalnego Centrum Sterowania Tczew (wartość prac 1 050,9 mln zł). Różnorodność wykonywanych prac pozwoliła PKP Energetyka S.A. zdobyć cenne doświadczenie, które przekłada się na wysoką jakość usług oraz sprawność realizacji dużych kontraktów. Wśród dużych kontraktów wielobranżowych, które PKP Energetyka S.A. realizowała jako lider konsorcjum w 2011 roku, znalazły się: Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia na szlaku Szymankowo Lisewo oraz Pszczółki - Pruszcz Gdański objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie; Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica państwa na odcinku Bochnia Biadoliny; Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych modernizacji sieci trakcyjnej na odcinku Kozłów Starzyny. Jako partner konsorcjum wykonawców Spółka uczestniczyła w realizacji następujących zadań wielobranżowych: Lot B - Modernizacja szlaków: Legionowo - Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin; Modlin - Nasielsk; Nasielsk Świercze; Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia Skierniewice; Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków Przetarg nr 3; modernizacja odcinka: Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy; Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław - Grabiszyn - Skokowa i Żmigród; Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od 236,920 km do 287,700 km objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku. Spółka w 2011 roku realizowała kompleksowe usługi utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej na rzecz następujących podmiotów: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP CARGO S.A. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. PKP Intercity S.A. inne spółki z Grupy PKP spółki spoza Grupy PKP W ramach zleconego zakresu utrzymywania sieci trakcyjnej, Spółka zapewnia ciągłą całodobową obsługę techniczną, serwis awaryjny oraz wykonuje przeglądy okresowe. 28 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

29 Segmenty działalności Spółki Pion Usług Najważniejsze kontrakty pozyskane w 2011 roku: L.p. Jednostka Zlecenie Zlecający 1 PKP Energetyka Centrala (członek konsorcjum) Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław - Grabiszyn - Skokowa i Żmigród - granica woj. dolnośląskiego PKP PLK S.A. 2 PKP Energetyka Centrala (członek konsorcjum) Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku PKP PLK S.A. 3 PKP Energetyka Centrala (podwykonawca) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica państwa na odcinku Tarnów Dębica w km 80, ,500 FEROCO S.A. 4 PKP Energetyka Zakład w Słotwinach (lider konsorcjum) Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych modernizacji sieci trakcyjnej na odcinku Kozłów Starzyny PKP PLK S.A. 5 PKP Energetyka Centrala (podwykonawca) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica państwa na odcinku Podłęże Bochnia w km 16,000 39,000 TORPOL Sp. z o.o. 6 Zakład Północny (podwykonawca) Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej w obszarze LCS Gdynia (przebudowa sieci trakcyjnej, roboty elektroenergetyczne) FEROCO S.A. 7 Zakład Północny (podwykonawca) Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk LOT A-stacje, LOT B-szlaki (przebudowa sieci trakcyjnej, roboty elektroenergetyczne) TORPOL Sp. z o.o. 8 Zakład Północny (podwykonawca) Wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Ciechanów - Mława od km 99,450 do km 131,100 (przebudowa sieci trakcyjnej, roboty elektroenergetyczne) FEROCO S.A. 9 Zakład Kujawski (podwykonawca) Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 na odcinku Bydgoszcz - Tczew, roboty branży energetycznej SKANSKA S.A. 10 Zakład Górnośląski Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2,3,4 w ramach Modernizacji układu torowego na l. 1,137,139 infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice - przebudowa sieci trakcyjnej, roboty elektroenergetyczne Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Coraz częściej Spółce powierzane są również do realizacji kompleksowe prace przy budowie dróg i autostrad. Dotyczą one głównie usuwania kolizji nowopowstających dróg z kolejową siecią trakcyjną. PKP Energetyka S.A. osiąga również przychody z innych usług, takich jak: wykonywanie projektów budowlanych; wynajem maszyn, środków transportu i sprzętu budowlanego. PKP Energetyka S.A. wciąż dąży do poszerzania zakresu działalności i poszukiwania nowych odbiorców swoich usług. W 2011 roku Spółka złożyła łącznie oferty na postępowań przetargowych, w tym 862 organizowanych przez podmioty spoza Grupy PKP. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 29

30 Segmenty działalności Spółki Oddział Obrót Oddział Obrót Obrót energią elektryczną to podstawowa działalność PKP Energetyka S.A. W 2011 roku Spółka dostarczyła dobrą energię do klientów. Obrót energią elektryczną to podstawowa działalność PKP Energetyka S.A. W 2011 roku Spółka dostarczyła dobrą energię do klientów. Jest to kolejny rok, w którym liczba ta wzrosła, podobnie jak wolumen sprzedanej energii elektrycznej. Po raz pierwszy w historii Spółka sprzedała GWh. Głównymi odbiorcami PKP Energetyka S.A. są przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy kolejowej infrastruktury, którzy zakupili łącznie GWh. Najwięksi klienci energii trakcyjnej w 2011 roku to: PKP CARGO S.A. PKP Intercity S.A GWh sprzedanej energii elektrycznej w 2011 roku stanowiła energia nietrakcyjna. Klienci mogą korzystać z oferty PKP Energetyka S.A. na dwa sposoby: zawierając umowy kompleksowe (łączące obrót i dystrybucję) oraz poprzez zasadę TPA umożliwiającą zakup energii u dowolnego sprzedawcy na terenie każdego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Grupa Ożarów S.A. Koleje Mazowieckie-KM Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Lotos Kolej Sp. z o.o. Euro-Energetyka Sp. z o.o. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Jeronimo Martins Polska S.A. Grupa CTL Logistics TESCO POLSKA Sp. z o.o. Grupa DB Schenker Rail Grupa KĘTY S.A. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A. Zakład Odsalania Dębieńsko Sp. z o.o. Technicolor Polska Sp. z o.o. GWh energia trakcyjna Najwięksi klienci energii nietrakcyjnej w 2011 roku to: PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A Rynek TPA to najdynamiczniej rozwijający się kierunek działalności PKP Energetyka S.A. General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. 30 Ilość sprzedanej energii elektrycznej w roku 2011 (w GWh) GWh energia nietrakcyjna GWh

31 Segmenty działalności Spółki Oddział Dystrybucja Oddział Dystrybucja PKP Energetyka S.A. jako jedyna Spółka zajmująca się jednocześnie dystrybucją i energią elektryczną w Polsce, dysponuje własną siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju. PKP Energetyka S.A. jako jedyna Spółka zajmująca się jednocześnie dystrybucją i energią elektryczną w Polsce, dysponuje własną siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju. Spółka nieustannie inwestuje w modernizację i rozbudowę. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2011 roku należy wymienić: Modernizację linii kablowej SN pomiędzy stacjami transformatorowymi w rejonie Portu Gdynia. Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: WAGO ELWAG Sp. z o.o. Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: A2 Strada Sp. z o.o. Budowę słupów z rozłącznikami sterowanymi zdalnie na LPN linii E20 (stacja Nowy Tomyśl, Dąbrówka) oraz na LPN linii 353 (stacja Pobiedziska). Budowę linii SN w 15 kv Łódź Karolew - Łódź Olechów o długości ok. 12,8 km. Modernizację układu elektroenergetycznego SN zasilającego węzeł Wrocław Główny. Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Dworzec Wrocław Główny wraz z garażem podziemnym. Zasilanie placu budowy, przebudowy Dworca PKP Warszawa Centralna wraz z galeriami handlowymi PORR Polska S.A. Modernizację linii napowietrznej LPN Bydgoszcz Wsch. - Kotomierz 20 km (poprawa pewności zasilania odbiorców). Przebudowę linii kablowej SN 15 kv od ST do ST w Inowrocławiu poprawa pewności zasilania odbiorców). Modernizację linii kolejowej 001 Warszawa - Łódź (szlak Radziwiłłów Mazowiecki - Miedniewice). Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych SN 15 kv LPN od km 61,470 do granicy ERD2 w km 57, : linia napowietrzno-kablowa LPN wraz z trzema stacjami transformatorowymi 15/0,4 kv. Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: ATS S.A. Centrum Logistyczno - Serwisowe stali na stacji Zamość Bortatycze moc przyłączeniowa 3000kW. Modernizację podstacji trakcyjnej w Sandomierzu. Budowę linii kablowej SN 15 kv stacja Karolew - ECIII - PT Zgierz o długości ok. 16 km. Przyłączenie kompleksu parkowo - rekreacyjnego w Krakowie Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się. Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: obiekty firmy LM GLASFIBER POLAND Spółka z o.o. (zasilanie Zakładu Produkcji Łopat Śmigieł Turbin Wiatrowych w Łozienicy zlokalizowanego na terenie Parku Technologicznego). Przebudowę linii zasilających (L-25 i L-26) podstację trakcyjną Wrocław Zachodni. Modernizację nastawni systemu zdalnego sterowania NC Sopot. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 31

32 Segmenty działalności Spółki Oddział Paliwa Oddział Paliwa 28 kwietnia 2010 roku Spółka otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami ciekłymi na kolejowych stacjach paliw, ważną do 31 grudnia 2030 roku. Obrót paliwami ciekłymi na potrzeby przewoźników kolejowych to najmłodszy obszar działalności PKP Energetyka S.A. Dzięki obecności Spółki na rynku paliw może ona zdywersyfikować swoje przychody. 28 kwietnia 2010 roku Spółka otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót paliwami ciekłymi na kolejowych stacjach paliw, ważną do 31 grudnia 2030 roku. Na tej podstawie Spółka rozpoczęła działalność koncesjonowaną na stacjach: Kamieniec Ząbkowicki, Węgliniec, Białystok, 1 września 2010 roku; Tarnowskie Góry, Jaworzno Szczakowa, Rybnik, 3 listopada 2010 roku; Gdynia, 3 stycznia 2011 roku; Lublin, 4 maja 2011 roku; Poznań, 1 lipca 2011 roku. Pod koniec 2011 roku PKP Energetyka S.A. dysponowała siecią dziewięciu kolejowych stacji paliw, na których sprzedano łącznie 30,2 tys. metrów sześciennych oleju napędowego, a więc wielkości odpowiadającej około baryłek. 30,2 tys. m 3 ~ baryłek oil oil oil Sieć kolejowych stacji paliw PKP Energetyka S.A. w najbliższej przyszłości zamierza oferować swoim klientom w pełni profesjonalną, zinformatyzowaną i bezobsługową sieć dziewiętnastu kolejowych stacji paliw płynnych. W tym celu Spółka pozyskała w obecnych i nowych lokalizacjach tereny i prowadzi proces inwestycyjny. Dzięki takim działaniom firma będzie dysponować najnowocześniejszymi obiektami wyposażonymi w urządzenia o najwyższej jakości, spełniającymi wymagania ochrony środowiska i obowiązujących rozporządzeń w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. oil oil oil oil oil oil oil oil oil 32 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

33 Projekty inwestycyjne

34 Projekty inwestycyjne W 2011 roku wszystkie działania związane z modernizacją i rozbudową majątku Spółki zostały zrealizowane ze środków własnych i wyniosły ,7 tys. zł, co stanowi wzrost nakładów o 37,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Zestawienie nakładów na aktywa trwałe w 2011 roku ( w tys. zł) Wyszczególnienie Modernizacja taboru 7 937, ,5 Zakup taboru 4 853, ,5 Pozostałe inwestycje, w tym: , ,7 Modernizacja układów rozdzielczych energii nietrakcyjnej i trakcyjnej , ,5 Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej , ,6 Budowa i modernizacja budynków i budowli , ,6 Modernizacja urządzeń sterowania zdalnego i lokalnego 3 934, ,0 Wytwarzanie energii ele ktrycznej 410, ,5 Zakupy inwestycyjne , ,0 inne 2 878, ,5 Do najważniejszych projektów inwestycyjnych w 2011 roku należały: modernizacja dwóch lokomotyw typu SM42, pociągu sieciowego typu WM-15P.00 nr 16 oraz pojazdu kolejowego typu PUSiO.01.; modernizacja wagonu typu 304C, w ramach której przystosowano go do budowy urządzeń kolejowej sieci trakcyjnej; poszerzenie taboru o palownicę szynową oraz specjalistyczny pojazd kolejowy z własnym napędem, przeznaczony do regulacji sieci trakcyjnej i montażu osprzętu sieciowego; modernizacja linii zasilających podstacje trakcyjne, przebudowa zasilaczy napowietrznych i kablowych prądu stałego 3 kv, wymiana baterii akumulatorów wraz z prostownikami ładowczymi; podłączenie do sieci dystrybucyjnej 126 nowych odbiorców energii. RAZEM , ,7 34 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

35 Dla otoczenia

36 PKP Energetyka S.A. dla otoczenia PKP Energetyka S.A. traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element systemu zarządzania, integrujący cele biznesowe z troską o stan środowiska naturalnego oraz potrzeby interesariuszy. PKP Energetyka S.A. traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako element systemu zarządzania, integrujący cele biznesowe z troską o stan środowiska naturalnego oraz potrzeby interesariuszy. Towarzyszy temu świadomość, że od firm energetycznych należy wymagać więcej, gdyż pełnią one kluczową rolę w obszarze rozwoju i bezpieczeństwa przemysłu oraz gospodarstw domowych. Od maja 2011 roku jesteśmy sygnatariuszem Deklaracji zrównoważonego rozwoju branży energetycznej, która ma przyczynić się do większej dbałości o społeczeństwo i środowisko, zwłaszcza w obliczu rosnącej presji na wzrost efektywności zużycia energii. Nieustannie monitorujemy stan naszego otoczenia i staramy się być aktywnym podmiotem w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Pomaga nam w tym zidentyfikowana mapa interesariuszy, która świadczy o wysokiej świadomości firmy i zrozumieniu istotności dialogu z jej wszystkimi partnerami społecznymi. Pracownicy Wiedza, specjalistyczne umiejętności i doświadczenie naszych pracowników to kluczowy zasób Spółki, na którym budujemy przewagę konkurencyjną. Wiedza, specjalistyczne umiejętności i doświadczenie naszych pracowników to kluczowy zasób Spółki, na którym budujemy przewagę konkurencyjną. PKP Energetyka S.A. stawia zarówno na ekspertów o dużym doświadczeniu zawodowym, jak i młodych, dopiero wkraczających na ścieżkę kariery. To połączenie wiedzy i doświadczenia ze świeżym spojrzeniem i entuzjazmem daje nam synergię, dzięki której zespół PKP Energetyka S.A. jest w stanie realizować najbardziej wymagające projekty. 36 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

37

38 PKP Energetyka S.A. dla otoczenia Pracownicy Rozwój pracowniczy W 2011 roku dofinansowaliśmy różne formy doskonalenia zawodowego kwotą zł. Rozwój i wzrost wartości budujemy poprzez inwestycje w kapitał intelektualny. Nasi pracownicy podwyższają swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w licznych programach szkoleniowych, warsztatach i seminariach, a także studiach wyższych, podyplomowych, MBA oraz kursach językowych. W 2011 roku dofinansowaliśmy różne formy doskonalenia zawodowego kwotą zł. Jednym z realizowanych programów edukacyjnych jest cykl szkoleń Rachunkowość zarządcza w PKP Energetyka jako realizacja celu strategicznego Spółki. Cel projektu to podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników PKP Energetyka S.A. w zakresie rachunkowości zarządczej, które umożliwią realizację celów strategicznych Spółki, m.in.: wzrost konkurencyjności na rynku energii elektrycznej i usług energetycznych. Wsparciem merytorycznym objęto 767 przedstawicieli kadry zarządzającej oraz pionu ekonomicznego, którzy wzmocnili swoje kompetencje w zakresie controllingu, metod i narzędzi rachunkowości zarządczej oraz budowy strategicznej karty wyników. Projekt przygotowany we współpracy z firmą CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o. o. zakwalifikował się na ósmym miejscu w rankingu 545 firm, które wystąpiły z wnioskiem do Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach środków unijnych. Klienci Dowodem naszych starań i troski o interesy klientów jest godło Firma przyjazna Klientowi. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, aby dostarczyć im produkty i usługi spełniające ich oczekiwania oraz gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności. W tym celu, co dwa lata, przeprowadzamy badania satysfakcji klientów uwzględniające różnorodność naszej oferty (usługi energetyczne, budowa instalacji energetycznych, dostawa energii elektrycznej). Dowodem naszych starań i troski o interesy klientów jest godło Firma przyjazna Klientowi. 38 Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

39 PKP Energetyka S.A. dla otoczenia Klienci Stabilność dostaw energii PKP Energetyka S.A. każdego dnia zmienia się na lepsze, w przekonaniu, iż niezawodność można budować tylko poprzez stały rozwój. Niezawodność to wartość niezbędna dla każdej firmy działającej na rynku energetycznym. Stałe dostawy energii elektrycznej o stabilnych parametrach mają kluczowe znaczenie dla odbiorców. Jakiekolwiek przerwy mogą spowodować wymierne straty w produkcji, przemyśle, prowadzonym biznesie czy nawet dla indywidualnych klientów. Co więcej, w przypadku rynku kolejowego, niezawodność dostaw jest wręcz niezbędna bez prądu pociągi nie mogłyby szybko i bezpiecznie zawieźć na miejsce tysięcy pasażerów. To właśnie dzięki kolejowym doświadczeniom PKP Energetyka S.A. jest dziś jednym z najbardziej niezawodnych dostawców energii elektrycznej. Potwierdzeniem tych słów są publikowane corocznie wskaźniki niezawodności. Wskaźniki niezawodności Wskaźnik przerw w zasilaniu (dane całoroczne) 2011 Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI - nieplanowane) Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi) Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI - planowane) Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI - nieplanowane) Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalne (SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi) Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI - planowane) Wartość 18,70 min. 19,92 min. 8,41 min. Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI) 0,03 0,12 0,12 0,06 Niezależnie od sytuacji PKP Energetyka S.A. stara się być jak najbliżej potrzeb swojego klienta, zapewniając najwyższą jakość usług oraz dbając o terminowość realizacji powierzonych zadań. Spółka realizuje szereg skomplikowanych i wymagających projektów, którym sprostać mogą tylko najlepsi dostawcy energii i wykonawcy usług elektroenergetycznych. Niezawodność czyli zaufanie budowane poprzez gwarancję bezpieczeństwa i pewność dostaw energii elektrycznej zapewnia odbiorcom Spółki doświadczony zespół pracowników wyposażonych w najnowocześniejsze narzędzia. PKP Energetyka S.A. każdego dnia zmienia się na lepsze, w przekonaniu, iż niezawodność można budować tylko poprzez stały rozwój. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swojego otoczenia, Spółka nieprzerwanie inwestuje w coraz bardziej nowoczesną i pewną infrastrukturę oraz wyposażenie techniczne. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 39

40 PKP Energetyka S.A. dla otoczenia Środowisko Środowisko Ochrona otoczenia, w którym funkcjonujemy, to dla nas priorytet. Dlatego od lat zwiększamy wydatki na inwestycję w rozwiązania pozwalające skutecznie chronić środowisko przed zanieczyszczeniami. Cele środowiskowe Spółki Wszystkie oddziały Spółki współtworzą programy środowiskowe, które ukierunkowane są na realizację następujących celów: ograniczanie szkodliwych emisji do powietrza zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów podniesienie świadomości ekologicznej pracowników ochronę gleby i wód przed zanieczyszczeniem ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej ograniczenie zużycia wody i wytwarzania ścieków Monitoring stanu środowiska Monitoring stanu środowiska w Spółce jest wspomagany poprzez kompleksową aplikację Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska (ZBZŚ). Stanowi ona jednolitą i doskonale zorganizowaną bazę danych o wszystkich komponentach ochrony środowiska, co pozwala na efektywniejsze działania oraz szybsze i łatwiejsze rozliczanie się z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto program kontroluje wypełnianie wszystkich wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska, generuje analizy uciążliwości i oceny oddziaływania na otoczenie, a także realizowania normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001: Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A.

41 PKP Energetyka S.A. dla otoczenia Środowisko Inwestycje w ochronę środowiska W celu poprawy warunków środowiskowych Spółka w trzech ostatnich latach poniosła nakłady finansowe w kwocie ok zł netto, między innymi na: inwestycje i remonty z zakresu modernizacji oraz termomodernizacji obiektów Spółki; modernizacje urządzeń związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną; przygotowanie do realizacji inwestycji polegających na budowie bioelektrowni oraz elektrociepłowni; budowę stanowiska lakierni oraz myjni wagonowej spełniającej wymagania ochrony środowiska i BHP. Nakłady finansowe poniesione na inwestycje dotyczące ochrony środowiska w trzech ostatnich latach (zł netto) 2009 r r r EKOmocni Wiemy, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość i stan przyrody, dlatego stawiamy sobie za cel wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników. Wiemy, że każdy z nas ma realny wpływ na jakość i stan przyrody, dlatego stawiamy sobie za cel wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników. Jednym z wykorzystywanych do tego narzędzi jest program edukacyjny EKOmocni, który motywuje nas do proekologicznych zachowań także w miejscu pracy. Oszczędzając papier, racjonalnie gospodarując energią lub segregując odpady przyczyniamy się nie tylko do ochrony środowiska naturalnego, ale także do zmniejszenia kosztów działalności Spółki ekologia opłaca się każdemu. Raport Korporacyjny 2011 PKP ENERGETYKA S.A. 41

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r. Szanowni Państwo, Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie z działalności PKP Energetyka. W 2008 roku dały znać o sobie pierwsze symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednak

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Iława, listopad 2011 r. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU 2011-11-14 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE - 3-2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. sporządzony dla KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej Nowa święta, dnia 14 sierpnia 2012 r. Szanowni Państwo Z ogromną satysfakcją prezentujemy raport kwartalny naszej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za II kwartał 2015 r. 3 17 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZA ROK OBROTOWY 2015 AUTORYZOWANY DORADCA: ALLSTREET SP. Z O. O. SOSNOWIEC, DNIA 31 MAJA 2016 ROKU SPIS TREŚCI: 1. List Prezesa Zarządu SAF S.A... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku Warszawa, 14.05.2012 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna;

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe Spółki za rok

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011) Wrocław, 14.02.2012 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 2. Wybrane dane finansowe...7 3. Komentarz Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r.

RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r. RAPORT KWARTALNY NANOTEL S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012) Wrocław, 30.04.2012r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 6 czerwca 2012 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013 RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013 Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 roku Szanowni Państwo, Zarząd Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA ROK 2014

RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA ROK 2014 RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA ROK 2014 Warszawa, 30 czerwca 2015 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, niniejszym składam na Państwa ręce raport roczny za rok 2014 Spółki Hussar Gruppa S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo