Odpowiedzialność trzeba rozumieć szerzej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność trzeba rozumieć szerzej"

Transkrypt

1 BIZNES RAPORT 45 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH Opowiezialność trzeba rozumieć szerzej Z Marzeną Strzelczak, yrektor generalną Forum Opowiezialnego Biznesu rozmawiała Katarzyna Mazur Na czym polega moel biznesu opowiezialnego społecznie? Opowiaając najprościej na zarzązaniu firmą zgonie z pewnymi zasaami, które można sprowazić o jenego uwzglęniania we wszystkich aspektach funkcjonowania firmy wpływu przesiębiorstwa na jego otoczenie społeczne, ekonomiczne, naturalne. Oczywiście, może się to przejawiać na wiele sposobów, wiele jest też efinicji społecznej opowiezialności firm, ale ta, o której się owołałam, nawiązuje o efinicji, którą w 2011 r. zaproponowała Komisja Europejska: CSR to opowiezialność przesiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Takie przestawienie tematu jest chyba najbarziej zrozumiałe la każego, wręcz intuicyjne. Poziom znajomości pojęcia społecznej opowiezialności biznesu jest w Polsce barzo niski, kilka lat temu w baaniach Pracoawców RP osiągnął on zalewie 3 proc. Inne ane pozyskane regionalnie czy wśró pewnych grup, np. stuentów, przesiębiorców MSP mówią o poziomie kilkunastu procent. Tak czy inaczej, to niewiele. Niemniej, mimo że samo pojęcie CSR nie jest znane, to większość polskiego społeczeństwa poprawnie je efiniuje, kojarząc z prowazeniem biznesu w sposób etyczny, uczciwy, rzetelny, uwzglęniający obro pracowników, klientów i społeczności lokalnej czy też jako prowazenie biznesu w sposób, który pozwala zwiększyć jego pozytywny wpływ na otoczenie (społeczeństwo i śroowisko) i jenocześnie minimalizować wpływ negatywny. Czy polskie firmy traktują temat poważnie, czy tylko głoszą puste hasła, za którymi nie ią konkretne ziałania? W tym roku Forum Opowiezialnego Biznesu obchozi jubileusz 15-lecia. A jesteśmy największą i najłużej ziałającą organizacją pozarząową, która zajmuje się upowszechnianiem społecznej opowiezialności biznesu w Polsce. Temat społecznej opowiezialności biznesu jest więc obecny w Polsce o obrych kilkunastu lat. Wszystko zaczęło się o kilku firm, w kolejnych latach pona 100 ziałających w Polsce przesiębiorstw uczestniczyło i współtworzyło projekty FOB. Buowało szerszą świaomość znaczenia tematu, zieliło się oświaczeniami, tworząc obry klimat la CSR w Polsce. Na pytanie, czy polskie firmy temat traktują poważnie, nie ma jenoznacznej opowiezi. Z jenej strony wciąż pojawiają się pytania, czy CSR to tylko PR, czy ziałalność charytatywna firmy wystarczy, by traktować przesiębiorstwo jako opowiezialne społecznie. FOB uznaje, że społeczna opowiezialność to moel zarzązania firmą. W tym sensie wciąż niewiele jest w Polsce firm, które traktują temat w sposób ojrzały i kompleksowy. Z rugiej strony, o pięciu lat istnienia RESPECT Ineks ineksu spółek opowiezialnych społecznie, prowazonego przez Giełę Papierów Wartościowych, liczba spółek włączonych o RI rośnie, choć naal to nie więcej niż wazieścia kilka pomiotów. Jeśli spojrzymy na Ranking Opowiezialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, który również poaje kompleksowej ocenie zaangażowanie społeczne przesiębiorstw, to w 2014 na liście ROF znalazły się 62 pomioty. Jeśli zestawimy te liczby choćby z Listą 500 największych polskich przesiębiorstw, to niewiele. Nie można jenak powiezieć, że firmy głoszą puste hasła, za którymi nie ią ziałania, a raczej że wciąż mają wiele wyzwań. I tym barziej ocenić te, które starają się naać tematowi społecznej opowiezialności biznesu opowienią rangę, tworząc strategie, obejmujące całe spectrum ich aktywności biznesowej. Niektóre zgłaszane o nas inicjatywy z mojego punktu wizenia nie stanowią niczego szczególnego, a mimo to ktoś w firmie opowiezialny za CSR uważa, że warto się nimi chwalić. Jak i kto powinien ustalać, co stanowi ziałania CSR, a co nimi nie jest? Czy w ogóle można okonać takiej klasyfikacji? Cóż, nie o ziś wiaomo, że eukacja to postawa. Skoro takie przypaki się zarzają, to znaczy, że osoby, które formalnie zajmują się w firmie tematem CSR, nie mają wystarczającej wiezy, by racjonalnie ocenić znaczenie aktywności uznawanej za przejaw ich społecznej opowiezialności. Grono osób posiaających wystarczające kwalifikacje, by pełnić funkcje meneżerów CSR, jenak systematycznie rośnie. Co roku, o sześciu lat, kilkaziesiąt osób kończy np. stuia poyplomowe w Akaemii Leona Koźmińskiego związane z CSR, powstają kolejne takie miejsca w Warszawie, ale też w Gańsku czy Katowicach. Mam więc wrażenie, że można pozyskać specjalistów, posiaających potrzebną wiezę, by sytuacje, o których Pani mówi, się nie zarzały. Ten obraz powinien więc z czasem się zmieniać. Powracając o pytania o to, czy można klasyfikować ziałania jako społecznie opowiezialne lub nie, to jak najbarziej jest to możliwe. Po pierwsze, kierując się efinicją społecznej opowiezialności biznesu, i w tym sensie może to robić każy. Po rugie, firmy poważnie traktujące temat mogą poać się pewnej weryfikacji po tym kątem, uczestnicząc we wspomnianym już Rankingu Opowiezialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, a spółki giełowe w RESPECT Ineksie. Są też kolejne poobne, ciekawe inicjatywy, jak choćby Listki CSR tygonika Polityka. Osobną kwestią jest ocena, czy ziałanie poejmowane przez firmę, choć może otyczące jenego tylko z obszarów społecznej opowiezialności biznesu, jest wystarczająco ciekawe, innowacyjne, ważne na tyle, by warto było o nim mówić, chwalić się. Tu wsparciem w ocenie może być wyawany o trzynastu lat przez Forum Opowiezialnego Biznesu Raport Opowiezialny biznes w Polsce. Doc. str. 46

2 46 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES okończenie ze str. 45 bre praktyki. Co roku zgłaszanych jest kilkaset przykłaów ziałań firm w tym roku na pona 700 praktyk, aż 420 stanowiły praktyki zgłoszone o publikacji po raz pierwszy (pozostałe to praktyki ługoletnie, realizowane przez firmy o łuższego czasu i wcześniej już publikowane w ramach Raportu). Przegląając Raport FOB, który jest syntetycznym obrazem CSR w Polsce, ość łatwo można zorientować się, czy ana praktyka mieści się w obszarze, który jest barzo popularny. Takim jest bez wątpienia zaangażowanie społeczne. Tu o lat firmy zgłaszają najwięcej praktyk, w tym w większości po prostu inicjatyw charytatywnych, czy też otykają np. praw człowieka, w którym to obszarze pojawiło się w tym roku zalewie 14 praktyk. Tak więc, opowiaając na Pani pytanie jak najbarziej można ocenić jakość przykłaów, którymi firmy się chwalą, i to opierając się na konkretnej wiezy. W krajach Europy Zachoniej CSR jest naturalną częścią ziałania firmy, to oczywiste, że się pomaga, wspiera, ziała. U nas, mam takie wrażenie, często te ziałania są trochę po publiczkę. Myślę, że powiezenie, że firmy w Polsce prowazą ziałania po publiczkę jest barzo krzywzące. Przesiębiorstw, które starają się pochozić w sposób kompleksowy i ojrzały o tych kwestii, jest jenak coraz więcej. Z rugiej strony, cóż, jako społeczeństwo mamy swoje specyficzne cechy, wśró wielu obrych i takich, z których możemy być umni, także te mniej cenne. Do tych należy np. barzo niski poziom zaufania, co potwierzają kolejne eycje Diagnozy społecznej profesora Janusza Czapińskiego. To na pewno nie pomaga w realizowaniu systematycznych ziałań na rzecz naszego otoczenia. W końcu firmy to luzie, więc te nasze naroowe cechy mają wpływ na to, jak ziała polski biznes. Niemniej uważam, że coraz więcej jest inicjatyw zarówno użego biznesu, jak i luzi młoych, start-upowców, które rysują zgoła inny, pełen naziei obraz. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął propozycję legislacyjną przygotowaną przez Komisję Europejską otyczącą raportowania CSR. Czego i kogo otyczy ta propozycja? Nowa yrektywa, opublikowana 15 listopaa 2014 r., otyczy ujawniania informacji niefinansowych i informacji otyczących różnoroności przez niektóre jenostki oraz grupy. Kraje członkowskie mają czas na jej wrożenie o grunia 2016 r. Oznacza to, że oatkowe wymogi w zakresie sprawozawczości pozafinansowej pojawią się w Polsce opiero w 2017 r. Pomiotami objętymi nowymi regulacjami bęą tylko niektóre przesiębiorstwa, jak to określiła yrektywa uże jenostki zainteresowania publicznego (JZP) spełniające następujące kryteria: śrenioroczne zatrunienie powyżej 500 osób i suma bilansowa powyżej 20 mln euro lub obroty netto powyżej 40 mln euro. Warto jenak pokreślić, że yrektywa nie nakłaa na firmy obowiązku sporzązania raportów społecznych. Za transpozycję przepisów yrektywy o krajowych regulacji opowiezialne jest w Polsce Ministerstwo Finansów, prace trwają. Więcej informacji, w tym rozmowę z przestawicielką Ministerstwa Finansów otyczącą tego tematu znają Państwo w najnowszym, wspomnianym już wcześniej Raporcie FOB Opowiezialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Opowiezialność społeczna opłaca się przesiębiorcy? Przesiębiorcy, zięki wrożeniu o praktyki biznesowej zasa społecznej opowiezialności biznesu, mogą lepiej zarzązać ryzykami. Buować trwalsze, bo oparte na głębszym rozumieniu stron, relacje ze swoimi interasariuszami, a więc zarówno z pracownikami, jak i klientami, partnerami biznesowymi czy społecznościami lokalnymi. Trzeba jenak pamiętać, że aby mieć takie efekty, należy zainwestować w buowanie społecznej opowiezialności firmy w perspektywie ługofalowej. I to nie tylko w sensie finansowym, ale też czasu i zaangażowania pracowników firmy. Dzieje się tak wtey, co oczywiste, gy mamy o czynienia z poejściem kompleksowym, strategicznym, obejmującym wszystkie obszary aktywności firm. Ale i wówczas, gy firma, przynajmniej na początku zainteresowania CSR, ecyuje się być aktywna w jenym obszarze, np. zaangażowania społecznego czy ochrony śroowiska. Społeczna opowiezialność opłaca się, gyż zięki takiej strategii zarzązania firmy ziałają po prostu lepiej. Doskonalą obowiązujące proceury, proukty i usługi, cozienne operacje. To jenak proces, im większa firma, tym truniejszy, barziej wymagający. Warto mocno pokreślić, że i w Polsce są już inicjatywy eykowane zrównoważonemu rozwojowi, takie jak Wizja 2050, realizowana przez Ministerstwo Gospoarki z uziałem największych polskich firm czy prace Zespołu s. Społecznej Opowiezialności Przesiębiorstw. Coraz więcej jest też inicjatyw oolnych, np. powstanie Koalicji Rzeczników Etyki po auspicjami Global Compact, ziałalność ośroków akaemickich nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, Łozi, Gańsku, Toruniu, wspomniane już startupy, inicjatywy, takie jak Sieć Sensownego Biznesu, czy temat inwestycji społecznych promowany przez Ashokę Jak eukować społeczeństwo w kwestii społecznej opowiezialności biznesu? Czy przeciętny Kowalski, zaganięty przez ankietera na ulicy o firmy opowiezialne, wieziałby, o co pytającemu chozi? Poziom znajomości pojęcia społecznej opowiezialności biznesu jest w Polsce barzo niski, kilka lat temu w baaniach Pracoawców RP osiągnął on zalewie 3 proc. Inne ane pozyskane regionalnie czy wśró pewnych grup, np. stuentów, przesiębiorców MSP mówią o poziomie kilkunastu procent. Tak czy inaczej, to niewiele. Niemniej, mimo że samo pojęcie CSR nie jest znane, to większość polskiego społeczeństwa poprawnie je efiniuje, kojarząc z prowazeniem biznesu w sposób etyczny, uczciwy, rzetelny, uwzglęniający obro pracowników, klientów i społeczności lokalnej czy też jako prowazenie biznesu w sposób, który pozwala zwiększyć jego pozytywny wpływ na otoczenie (społeczeństwo i śroowisko) i jenocześnie minimalizować wpływ negatywny. Ten stan zaje się też potwierzać obraz CSR, jaki mamy w meiach. Otóż z najnowszej analizy FOB i Instytutu Monitorowania Meiów otyczącej obecności tematu społecznej opowiezialności biznesu w 2014 r. w prasie (meia rukowane) i w Internecie (portale, serwisy internetowe) wynika, że określenie CSR wystąpiło w tytułach niespełna 4 proc. artykułów z pona 11,5 tys, które zajmowały się e facto tym tematem. Najwyraźniej, przekonanie ziennikarzy o niskim poziomie świaomości tego pojęcia wśró czytających skłania ich o opisywania rzeczywistości opowiezialnego biznesu w barziej zrozumiały, przystępny sposób. Zajmują się tematem CSR, przestawiając rzeczywistość i praktyki, które są przejawem opowiezialnego (lub nieopowiezialnego biznesu) i są obiorcom znane i przez nich rozumiane. Myślę, że to obra roga eukacji społeczeństwa. W końcu najbarziej istotne jest to, żeby luzie, otoczenie firm, konsumenci potrafili o firm wymagać opowienich stanarów postępowania, a nie, by posługiwali się akurat pojęciem CSR. Barzo ważne jest kształcenie meneżerów, o którym już wcześniej wspomniałam. Potrzebna jest eukacja już nie specjalistów s. CSR, ale najwyższej kary, osób kluczowych w spółkach, członków ra nazorczych. Duży biznes ma potężny wpływ na swoje otoczenie, więc jeśli osoby zarzązające bęą obrze rozumiały, czym jest społeczna opowiezialność i w praktyce ją realizowały, to eukacja społeczeństwa w tym zakresie też bęzie rosła. Tak zresztą już się ponieką zieje. Eukacja otycząca CSR stanowi coraz ważniejszy nurt w ziałaniach polskiego biznesu firmy chcą na ten temat rozmawiać nie tylko z pracownikami, ale też z klientami, partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi czy uczniami szkół także takie wnioski nasuwa analiza Raportu FOB Opowiezialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Czy baniem o pracownika należy się chwalić i traktować je jak ziałanie CSR? Jak wspomina w swoim artykule Krzysztof Wittels, w czasach niemających wiele wspólnego z kapitalizmem, był to zwykły socjal, który należał się każemu pracownikowi (mieszkania robotnicze, bony świąteczne, żłobki i przeszkola przyzakłaowe, wczasy pracownicze). Teraz te same ziałania stają się la firm powoem o umy Dbałość o świaczenia socjalne la pracowników to wcale nie wynalazek socjalizmu. Warto tu przywołać nieco zapomnianą ziś postać Ignacego Łukasiewicza. Oprócz tego, że stworzył on postawy polskiego przemysłu gazowniczego i naftowego, o czym poza branżą niewiele osób pamięta, z powozeniem prowaził interesy i był także wielkim filantropem. Co ciekawsze jenak, bałość Łukasiewicza o pracowników kopalni wykraczała aleko poza obowiązujące w XIX w. stanary, obejmując np. ich ubezpieczenie i wykształcenie. I choć to ość rzaki przykła, jenak poobne praktyki można onaleźć wśró przesiębiorców XIX-wiecznej Warszawy, o czym pisze autor wspomnianego artykułu. Wówczas były to ecyzje wynikające z osobowości właściciela anej firmy. Dziś oczywiście także użo zależy o charakteru liera przesiębiorstwa. Niemniej to, że praktyki otyczące relacji z pracownikami są jenym z siemiu obszarów normy ISO otyczącej społecznej opowiezialności biznesu, oznacza, że ocena przesiębiorstw w tym zakresie jest pewnym stanarem. Tak więc, moim zaniem to zupełnie naturalne, że firmy piszą o tych kwestiach, nie ma w tym nic złego. Orębną sprawą jest to, że stanary bałości o pracownika barzo się zmieniły i pewne rozwiązania są już tak barzo powszechne, że firma, która je wraża, nie ma specjalnych powoów o umy, realizując to, co jest już pewną normą. Tym barziej cenione są te, które swoją opowiezialność rozumieją szerzej, nie poprzestają na prostych rozwiązaniach. Czy charyzmatyczny lier z poczuciem opowiezialności za zespół, firmę, swoje otoczenie, ma realny wpływ na kształtowanie wartości w organizacji? Zecyowanie tak. Autentyczna, porywająca wizja, którą prezentuje lier, przekłaa się na zaangażowanie pracowników. Motywacja gonościowa jest użo silniejsza, trwalsza niż proste mechanizmy finansowe nagró czy kar. Jest szereg przykłaów, jak barzo realny wpływ na wartość przesiębiorstwa ma silne przywóztwo, wizja, która porywa luzi, potrafi wyzwolić ich potencjał. Nawet niespecjalnie zainteresowani tematem przywóztwa wiezą, kim był Steve Jobs i co zrobił la swojej firmy. Co w Polsce ogranicza rozwój iei opowiezialnego biznesu? Jak zawsze, przyczyn jest pewnie kilka. Na pewno nie pomagają niektóre cechy naroowe, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, takie jak niski poziom zaufania, konieczny przecież o współpracy, czy skłonność Polaków o akcyjnego angażowania się. Tu z kolei jesteśmy mistrzami, o czym co roku przekonują kolejne rekory Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z rugiej strony, historia WOŚP to przykła na to, jak można jenak ziałać systemowo, o wielu lat z pożytkiem la otoczenia, choć otyczy to ziałalności charytatywnej, a nie systemowego zarzązania biznesem, jak w przypaku CSR. Dużo jenak istotniejszy wyaje mi się brak systemowego kształcenia kar zarzączych w zakresie społecznej opowiezialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To stały element w rzeczywistości uczelni ekonomicznych na świecie, niestety jeszcze nie w Polsce. Zrozumienie obowiązków biznesu w szerszej perspektywie niż tylko zysk, wiać w strategiach globalnych lierów biznesu, to temat obecny na agenzie spotkań w Davos. Żeby jenak zakończenie naszej rozmowy nie było zbyt pesymistyczne, warto też mocno pokreślić, że i w Polsce są już inicjatywy eykowane zrównoważonemu rozwojowi, takie jak Wizja 2050, realizowana przez Ministerstwo Gospoarki z uziałem największych polskich firm czy prace Zespołu s. Społecznej Opowiezialności Przesiębiorstw. Coraz więcej jest też inicjatyw oolnych, np. powstanie Koalicji Rzeczników Etyki po auspicjami Global Compact, ziałalność ośroków akaemickich nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, Łozi, Gańsku, Toruniu, wspomniane już start-upy, inicjatywy, takie jak Sieć Sensownego Biznesu, czy temat inwestycji społecznych promowany przez Ashokę. Tak więc użo jeszcze prze nami, ale użo też się zieje.

3 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT Nie tylko la użych firm! 47 Jak wynika z baania Postrzeganie społecznej opowiezialności spółek giełowych przez inwestorów z 2014 r., przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Inywiualnych, wiele firm przyznaje, że oprócz strategii biznesowej warto zabać również o strategię w zakresie CSR. Przestawiciele spółek giełowych twierzą, że przestrzeganie zasa społecznej opowiezialności biznesu ma wpływ na ecyzje inwestorów instytucjonalnych, mniej na ecyzje inwestorów inywiualnych. Justyna Minkiewicz Każa firma (również z sektora małych i śrenich przesiębiorstw), która świaomie buuje swoją tożsamość może, a nawet powinna poejmować ziałania z zakresu społecznej opowiezialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) uwzglęniając interesy swojego otoczenia. CSR postawą buowania wiarygoności firmy Firmy mniejszych rozmiarów zazwyczaj ysponują mniejszymi bużetami na ziałania reklamowe, wtey ziałania CSR pomagają stopniowo buować rozpoznawalność marki i zaufanie o niej. Zarówno, aktualni jak i potencjalni klienci oraz inwestorzy (w przypaku spółek notowanych na giełzie) są wrażliwi na ziałania firmy kierowane o nich oraz o szerszego otoczenia. Świaczą one o konycji firmy oraz buują zaufanie społeczne o niej. W przypaku analizy spółki przez potencjalnego inwestora oraz występowania ewentualnych kryzysów poejmując wcześniej takie ziałania firma buuje bufor na wypaek ewentualnych problemów oraz łatwiej może przekonać o siebie w momencie poejmowania ecyzji nabycia akcji. Działania CSR w oczach inwestorów Jak wynika z baania Postrzeganie społecznej opowiezialności spółek giełowych przez inwestorów z 2014 r., przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Inywiualnych, wiele fi rm przyznaje, że oprócz strategii biznesowej warto zabać również o strategię w zakresie CSR. Przestawiciele spółek giełowych twierzą, że przestrzeganie zasa społecznej opowiezialności biznesu ma wpływ na ecyzje inwestorów instytucjonalnych, mniej na ecyzje inwestorów inywiualnych. Jest to istotny czynnik w momencie rozważania wejścia przez mniejsze przesiębiorstwa na rynek alternatywny NewConnect. CSR kluczem o zaufania Istotnym argumentem za stosowaniem ziałań z zakresu CSR są panujące treny społeczne. Obecnie panuje tren poszukiwania autentyzmu, tj. w obie globalizacji, proukcji masowej i stanaryzacji prouktów konsumenci poszukują marek autentycznych, które są zbuowane na obrych założeniach i nienagannej historii, pokazującej zaangażowanie w życie swoich obiorców, często lokalnej społeczności. Wynika to ze słabnącej wiary w autorytety oraz poejrzliwości wobec wielkich marek, latego poejmowane ziałania CSR przez mniejsze przesiębiorstwa, którym łatwiej skupić się na społeczności lokalnej wpływają na ich większą wiarygoność. W obecnych czasach konsumenci poszukują marek, którym mogą zaufać. Takim kluczem o zaufania mogą być właśnie ziałania CSR. Działania z zakresu opowiezialności, społecznej anej firmy to banie o relacje interesariuszami, którzy są obiorcami przekazu i oferty firmy oraz mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność ziałalności gospoarczej anej organizacji. Zatem wyatki w tego rozaju ziałania należy traktować jako potrzebną inwestycję, a nie jako zbęny koszt. Skuteczna ziałalność CSR przynosi korzyść wu stronom O efektywności jakichkolwiek ziałań CSR mówić można wówczas, kiey przynoszą korzyści obu stronom, nie tylko firmie lub nie tylko jej otoczeniu. Pierwszym celem firmy jest powiększanie wartości. Jeśli w tym samym czasie umiejętnie poprawia jakość funkcjonowania jej najbliższego otoczenia, mamy o czynienia z prawziwie skuteczną ziałalnością CSR. Gabriela Bar W iealnym świecie obrze ziałająca i przynosząca korzyści firmie i jej otoczeniu strategia CSR to efekt starannego planowania, ogłębnie przemyślanych zależności mięzy firmą a jej otoczeniem, porząnej analizy SWOT spółki. Firma wpływa nie tylko na swoich pracowników, ostawców i śroowisko naturalne, lecz także na swoich klientów. To oziaływanie ma zazwyczaj określony charakter, związany z branżą, w której ana organizacja funkcjonuje. Sektor spożywczy na przykła kształtuje często zwyczaje żywieniowe konsumentów, wpływając w ten sposób na ich zrowie. Poobnie branża finansowa ma wpływ na zachowania konsumentów w ziezinie finansów, na poejmowane przez nich ecyzje otyczące korzystania z prouktów i usług finansowych, a więc również pośrenio na ich sytuację ekonomiczną. Z tego wzglęu warto skupiać się przee wszystkim na aktywnościach CSRowych związanych z sektorem, w którym ana firma funkcjonuje. Planować obrze skrojone pomysły Firma, kłaąca nacisk przee wszystkim na ziałania w ramach swojej branży, może wykorzystać swoje oświaczenie w tej właśnie ziezinie, ogromną wiezę na temat konsumentów i ich zachowań, pozyskiwaną na przestrzeni lat, którą w przypaku innych obszarów trzeba byłoby zobywać na nowo. To również zbuowane już relacje ze śroowiskiem zewnętrznym, z którym można i warto konsultować pomysły na realizację strategii społecznej opowiezialności biznesu jeszcze na etapie ich kreacji. Taki potencjał znacznie ułatwia planowanie przemyślanych, obrze skrojonych projektów. A właściwie przygotowany projekt, rzeczywiście aresujący potrzeby anej grupy interesariuszy przynosi o wiele lepsze wyniki. Nastawić się na relację z klientem Działania CSR w sektorze finansowym powinny być zatem ukierunkowane przee wszystkim na relacje z klientami, ponieważ to oni są jeną z najważniejszych grup interesariuszy każej firmy z tej branży na uczciwym marketingu prouktów i usług finansowych, na wrażaniu i przestrzeganiu stanarów etyki biznesowej, szczególnie na opowiezialnej sprzeaży. Projekty poejmowane z myślą o konsumentach mogą okazać się bowiem najbarziej skuteczne i przynieść najlepsze efekty. Po pierwsze koncentrują się na grupie ocelowej, która swoimi ecyzjami zakupowymi ma bezpośreni wpływ na konycję przesiębiorstwa. Po rugie, ponieważ otyczą klientów i jakości ich obsługi, chociażby w postaci uczciwej i rzetelnie komunikowanej oferty, zostaną przez nich o wiele szybciej ostrzeżone i wzmocnią obustronne relacje, buując wśró konsumentów przywiązanie o prouktu, usługi lub ogólnie marki. Branża finansowa ma wpływ na zachowania konsumentów w ziezinie finansów, na poejmowane przez nich ecyzje otyczące korzystania z prouktów i usług finansowych, a więc również pośrenio na ich sytuację ekonomiczną. Z tego wzglęu warto skupiać się przee wszystkim na aktywnościach CSRowych związanych z sektorem, w którym ana firma funkcjonuje Opowiezialni za nasze pieniąze Branża finansowa opowiaa za niezwykle ważną ziezinę naszego życia za nasze pieniąze i sposób w jaki nimi zarzązamy, co robimy z ich nawyżką lub brakiem. Barzo skutecznym ziałaniem CSR może okazać się więc eukacja finansowa. Firmy z tego sektora mają opowienią wiezę i manat o tego, by zielić się swoim oświaczeniem. Ucząc swoich klientów ekonomii, wpływają na poprawę świaomości konsumenta w ziezinie finansów, zachęcają o poejmowania właściwych i opowiezialnych ecyzji. W ten sposób minimalizują ryzyko mięzy innymi poniesienia przez przesiębiorstwo strat wynikających z problemów ze ściąganiem należności, spłatą kreytów lub pożyczek. Projekty związane z nauką praw ekonomii, zarzązania bużetem omowym lub nawet matematyki wyposażają konsumentów w opowienią wiezę i kompetencje o tego, by pewniej, barziej opowiezialnie i skuteczniej poruszać się po tym rynku. Kształtują ojrzałego konsumenta, który ma szansę stać się ługofalowym partnerem firmy, zabezpieczając w ten sposób jej rozwój. O efektywności jakichkolwiek ziałań CSR mówić można wówczas, kiey przynoszą korzyści obu stronom, nie tylko firmie lub nie tylko jej otoczeniu. Pierwszym celem firmy jest powiększanie wartości. Jeśli w tym samym czasie umiejętnie poprawia jakość funkcjonowania jej najbliższego otoczenia, mamy o czynienia z prawziwie skuteczną ziałalnością CSR. Autorka jest kierownikiem s. społecznej opowiezialności biznesu w Provient

4 48 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES NAJCIEKAWSZE Szanowni Państwo, oajemy w Państwa ręce zestawienie 10, naszym zaniem najciekawszych, inicjatyw CSR na rynku finansowym. Społeczna opowiezialność biznesu o awna nie jest już moą, powoli zaczyna być stanarem. Tym barziej w instytucjach, które zajmują się naszymi portfelami, oszczęnościami. O tym, jakie treny panują w tej branży, jakie stanary i co czeka nas w przyszłości, owiemy się z tekstów eksperckich przygotowanych specjalnie la naszego tytułu przez luzi na co zień zajmujących się CSR-em. A kto się ze swoimi projektami wyróżnia? Tego owiecie się Państwo, analizując zestawienie 10 najciekawszych inicjatyw, które powstało na bazie analizy kilkuziesięciu zgłoszeń naesłanych o naszej reakcji. ANG Spółzielnia Doraców Kreytowych Projekt: NIENIEODPOWIEDZIALNI Zainicjowany przez ANG Spółzielnię Doraców Kreytowych i Funację Bęę Kim Zechcę projekt NIENIEODPOWIE- DZIALNI jest reakcją na poważne wyzwanie branży, jakim jest niskie zaufanie o sektora usług finansowych w Polsce. Wart pokreślenia jest fakt, iż brak jest w polskiej przestrzeni biznesowej, ale i naukowej, projektu o poobnej tematyce w branży finansowej. NIENIEOD- POWIEDZIALNI to promocja opowiezialnego i zrównoważonego rozwoju branży realizowanego poprzez: cyklicznie organizowaną konferencję skierowaną o przestawicieli branży finansowej i jej otoczenia; w tym roku planowana jest na 4 listopaa. Jej motywem przewonim bęzie etyka w pracy zawoowej (zaprezentujemy m.in. wyniki baania ot. zarzązania etyką w polskich przesiębiorstwach) oraz praktyczne możliwości angażowania się firm z branży finansowej w ziałania CSR. Konferencja ma charakter niekomercyjny. Patronat honorowy na konferencją NIENIEODPOWIEDZIALNI objął Minister Gospoarki. portal na którym znajują się wywiay z ekspertami i przestawicielami branży, informacje o istotnych wyarzeniach oraz prezentacja obrych praktyk przesiębiorstw finansowych, także firm z innych branż, których oświaczenia i rozwiązania mogą być wykorzystane przez sektor finansowy; gazetę NIENIEODPOWIEDZIALNI, wyawnictwo posumowujące konferencję i prezentujące wypowiezi ot. zrównoważonego rozwoju branży finansowej. Bank Zachoni WBK Projekt: Program Obsługa Bez Barier W ramach rozwoju programu Obsługa Bez Barier Bank Zachoni WBK jako pierwszy uruchomił wieoczat la osób migających. Nowa funkcjonalność znacznie poszerza ostęp o oferty banku la niesłyszących klientów. W prace na opracowaniem i uostępnieniem usługi włączone zostały wie organizacje ziałające na rzecz osób niepełnosprawnych Polski Związek Głuchych oraz Funacja Polska bez Barier, które wsparły proces na etapie testów, realizacji oraz oceny funkcjonalności z punktu wizenia osób niesłyszących. Funkcjonalność ta nie tylko poszerza ostęp o usług i prouktów banku la klientów migających, lecz także sprawia, że program Obsługa Bez Barier zyskuje nowe oblicze. Proces obsługi klienta niesłyszącego następuje przez połączenie wieo ze strony internetowej banku w ramach stanarowej przegląarki internetowej. Doracy CBT posługujący się językiem migowym uzielają wsparcia klientom kontaktującym się z bankiem w zakresie jego oferty. Euler Hermes Projekt: Jeen EH mamy moc! W 2015 r. Euler Hermes w ramach ziałań CSR i projektu Jeen EH mamy moc! uruchomił akcję, której celem jest kompleksowe wsparcie wychowanków Domu Dziecka w Sanoku. Akcję rozpoczęła przeprowazona wśró wszystkich pracowników firmy, zarówno w siezibie, jak i oziałach, koleżeńska zbiórka prezentów (m.in. materiały o zajęć plastycznych, sprzęt sportowy rolki/łyżwy, gry) oraz pienięzy. W ten sposób zgromazone przez wolontariuszy śroki finansowe zostały przeznaczone m.in. na wyciszenie rzwi w placówce, buowę boiska o piłki siatkowej, zakup komputera, miksera o zajęć kulinarnych oraz antyram i tablic korkowych z przeznaczeniem na prace plastyczne zieci. Ponato Zarząy Spółek z Grupy Euler Hermes w Polsce, poza ogólnopracowniczą zbiórką, zecyowały o przekazaniu oatkowych pienięzy na zakup rukarki, okurzacza, a także montaż rolet w całym buynku. Równocześnie, zięki pomocy hotelu Arłamów, który uostępnił tereny rekreacyjne wokół hotelu, Euler Hermes zorganizował imprezę sportową la zieci. W zabawie wzięli uział pracownicy Euler Hermes wolontariusze oraz wychowankowie Domu Dziecka, którzy wspólnie grali w buble football, wspinali się na 18-metrową ściankę, jeźzili konno oraz sprawzali swoje umiejętności pływackie na hotelowych basenach. Po niu pełnym atrakcji i wrażeń zrobiono ognisko. Na zakończenie akcji, Euler Hermes zorganizował bieg charytatywny la swoich pracowników, w którym każy przebiegnięty kilometr został przeliczony na złotówki. To pozwoliło na zebranie oatkowych śroków la zieci na zakup przyborów na rozpoczynający się rok szkolny. Getin Noble Bank Projekt: Bieg Fair Play Bieg Fair Play to cykliczny projekt sportowo- -charytatywny, zainicjowany oolnie przez pracowników Getin Noble Banku w 2013 r. Celem wyarzenia jest pomoc w zebraniu śroków finansowych pracownikom, których zieci znalazły się w trunej sytuacji zrowotnej. Przesięwzięcie umożliwia realizację kluczowych założeń strategii komunikacji wewnętrznej firmy: integrację pracowników na wszystkich szczeblach, wsparcie postaw prospołecznych oraz buowę ientyfikacji kary z organizacją. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników i wysokiej frekwencji, Bieg został na stałe wpisany o kalenarza inicjatyw społecznych Banku w czerwcu br. obyła się już jego trzecia eycja. W tym roku po raz pierwszy wszyscy uczestnicy, którzy chcieli z wyprzezeniem przygotować się o startu mogli wziąć uział w specjalnych, cotygoniowych treningach organizowanych we wszystkich lokalizacjach Biegu, po okiem profesjonalnych trenerów oraz przy uziale członków Reprezentacji Biegowej Getin Banku GET RUN. Zespół złożony z oświaczonych osób prowaził profesjonalne sesje treningowe la wszystkich zainteresowanych. Projekt z każą kolejną eycją cieszy się coraz większą popularnością wśró przestawicieli Banku, ale również wśró pozostałych uczestników z otoczenia firmy: współpracowników z innych spółek, partnerów oraz klientów. Dzięki skutecznej strategii komunikacyjnej, w tym roku projekt pobił swój rekor frekwencji, przyciągając pona 4 tys. uczestników, w tym 1734 biegaczy o 347 więcej niż w 2014 i 645 więcej niż w roku 2013 którzy wzięli uział w starcie, aby wesprzeć najmłoszych bohaterów wyarzenia w walce o szybki powrót o zrowia.

5 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT INICJATYWY CSR 49 Konferencja Przesiębiorstw Finansowych Projekt: KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta Kampania społeczno-eukacyjna, zwracająca uwagę obecnym i potencjalnym kreytobiorcom na konieczność opowiezialnego zaciągania kreytów. W ulotkach i na plakatach, kolportowanych za pośrenictwem insytucji finansowych Członków KPF oraz Stowarzyzenia Konsumentów Polskich i Stowarzyszenia Krzewienia Eukacji Finansowej, znajują się zasay/poray, krórymi powinien się kierować świaomy klient przy braniu kreytu lub pożyczki, i wyjaśnienia, laczego warto się o nich stosować. Aresatem pierwszej eycji kampanii są luzie w wieku lat wg baania KPF- -IRG SGH to grupa w największym stopniu skłonna o zaciągania zobowiązań finansowych. Open Life Projekt: Uział w Dniu Przesiębiorczości W tym roku Open Life TU Życie S.A. zorganizowało jenoniowe praktyki la uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, w ramach programu Dzień Przesiębiorczości organizowanych przez Funację Młozieżowej Przesiębiorczości po Honorowym Patronatem Prezyenta Rzeczypospolitej Polskiej. Open Life ozwieziło 7 młoych osób, które mogły poznać specyfikę pracy w Departamencie Sprzeaży, Marketingu i PR oraz Departamencie Zarzązania Ryzykiem. PKO BP Projekt: Program Eukacji Ekonomicznej Najmłoszych Niezwykle ważnym zaangażowaniem banku PKO BP jest ziałalność eukacyjna, w szczególności autorski Program Eukacji Ekonomicznej Najmłoszych ocierający o 2 mln zieci. Jego elementami są auycje la zieci SKO Słuchaj, Kalkuluj, Oszczęzaj emitowane na antenie Programu 1 Polskiego Raia oraz poranik ekonomiczny la zieci Brawo Bank (oatek o magazynu la klientów Poranik Bankowy ). Trzon programu stanowią Szkolne Kasy Oszczęności, prowazone o blisko 90 lat. Najbarziej praktyczną eukację zapewnia własne konto bankowe, latego w 2012 roku jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy konto i serwis bankowości internetowej la zieci w wieku 6 13 lat. Obecnie oszczęza już pona 200 tys. uczniów w 4,5 tys. społeczności szkolnych, co oznacza, że prawie co trzecia szkoła postawowa w kraju należy o programu. Pona 135 tys. SKO-wiczów oszczęza w serwisie internetowym SKO. Provient Polska Projekt: Dołączenie o grona sygnatariuszy Koeksu Etyki Reklamy Provient Polska jako pierwsza firma sektora fi nansowego została sygnatariuszem Koeksu Etyki Reklamy i tym samym poaje swoje reklamy po ocenę Ray Reklamy. Efektem współpracy bęzie również koeks, który nakreśli reguły przekazów reklamowych prouktów finansowych. Na rynku coziennie pojawiają się nowe oferty prouktów finansowych. Występują one w różnych wariantach i moyfikacjach. Proukty te są jenak z reguły skomplikowane i przez to mogą być niezrozumiałe la obiorcy. Często nawet niuanse powoują, że klient nie o końca bywa świaomy wyboru oferty. Dlatego ważne jest, żeby komunikat płynący z reklamy był jenoznaczny i przejrzysty. Provient Polska, jako pierwsza firma sektora finansowego ołączyła o Ray Reklamy i wyszła z propozycją wypracowania jasnych i konkretnych zasa, weług których powinny być tworzone reklamy branży finansowej. Provient bęąc jenym z największych reklamoawców sektora finansowego, został sygnatariuszem Ray Reklamy i tym samym o tej pory każy przekaz reklamowy firmy zostanie poany ocenie. Zatwierzone przez Komisję Etyki Reklamy spoty otrzymają certyfikat oraz zielone światło o publikacji. To jeen z pierwszych kroków pojętych w kierunku samoregulacji rynku prouktów finansowych. Wonga Projekt: Kapitalni.org Jenym z głównym czynników, la którego wonga.com aktywnie włącza się w realizację projektów z zakresu eukacji finansowej, jest aleko niesatysfakcjonujący poziom wiezy ekonomicznej społeczeństwa weług anych opracowanych przez OECD, Polska plasuje się w tym obszarze na ostatnich pozycjach. Fakt ten potwierzają również baania przeprowazone przez wonga.com: ość powiezieć, że relatywnie użo bo aż 12 proc. Polaków pożycza na spłatę innych pożyczek, a 14 proc. konsumentów w ogóle nie zależy na ich historii kreytowej. Te liczby są wypakową luki eukacyjnej, którą wonga.com wypełnia poprzez uruchomiony 10 czerwca b.r. projekt Kapitalni.org. Celem programu jest przee wszystkim ostarczanie rzetelnej wiezy merytorycznej niezbęnej, by świaomie czerpać z możliwości, jakie aje pożyczka konsumencka. Dążymy o zmiany postaw ekonomicznych Polaków poprzez eukację skłaającą się z wóch komponentów przeciwziałania namiernemu załużaniu się oraz właściwego rozumienia zasa zaciągania zobowiązań finansowych. Niezwykle istotnym celem jest także informowanie o zagrożeniach w ziezinie finansów online. Na portalu Kapitalni.org, każy kto chciałby zweryfikować swoją wiezę w tym zakresie, może rozwiązać testy, który sprawzą jego kompetencje. Związek Firm Pożyczkowych Związek Pracoawców Projekt: Rejestr Firm Pożyczkowych Rejestr ten jest opowiezią na zaniechanie przez Ministerstwo Finansów prac na utworzeniem publicznego rejestru firm pożyczkowych w toku prac na nowelizacją ustawy o nazorze na rynkiem finansowym. Rejest ma formę internetowej, ogólnoostępnej i bezpłatnej wyszukiwarki, zięki której konsument może weryfikować potencjalnego kreytoawcę. Serwis pl jest wolny o reklam. W ramach serwisu nie prowazi się jakiejkolwiek sprzeaży, jak również nie rekomenuje się jakiejkolwiek instytucji pożyczkowej bąź oferowanych przez nie prouktów.

6 50 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES Polski biznes po gozinach CSR to skrót, który la wielu polskich firm naal pozostaje tajemnym szyfrem. Baanie przeprowazone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości na pona 800 polskich firmach nie pozostawia złuzeń: zalewie co trzeci przesiębiorca eklaruje znajomość tematyki CSR. Jeszcze mniej firm przyznaje się o uwzglęniania jej w strategii biznesowej. Jenym z powoów jest przekonanie o wysokich kosztach prowazenia takich ziałań. To jenak błęne myślenie. Aam Mitura CSR (Corporate Social Responsibility) stało się monym zaganieniem w biznesie w latach 60. XX w. Szybko wyszło na jaw, że postulat społecznej opowiezialności biznesu nie jest wyłącznie przelotną moą, lecz chozi w nim o coś więcej: o nową, luzką twarz biznesu. Dziś CSR la wielu stanowi warunek sine qua non istnienia nowoczesnego przesiębiorstwa, a wskaźniki, takie jak np. Respect Inex (pierwszy w Europie Śrokowej ineks najbarziej opowiezialnych społecznie spółek warszawskiej Gieły Papierów Wartościowych), zaczynają ogrywać coraz istotniejszą rolę w świecie biznesu i w jego otoczeniu. Ukazują bowiem, że la anej firmy poza finansowym zyskiem liczy się coś jeszcze. Praktyki CSR są również czynnikiem pozwalającym przesiębiorstwu wyróżnić się na tle konkurencji. Mięzynaroowa Organizacja Stanaryzacyjna w normie ISO efiniuje CSR jako obrowolną, transparentną i etyczną ziałalność biznesową, na którą skłaa się troska o 7 elementów: prawa człowieka, zarzązanie zasobami luzkimi, śroowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe, sprawy konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczeństwa, zarzązanie organizacją. Firmy, które prowazą tzw. obre praktyki w którymś z tych obszarów, można uznać za biznesy społecznie opowiezialne. W licznych efinicjach CSR często przewija się również wątek ziałalności filantropijnej firm. Pro bono. Tyle teoria. Deklaracje a rzeczywistość Praktyka prezentuje się już zecyowanie gorzej. Mimo że CSR, czyli społeczna opowiezialność biznesu, uznawana jest ziś za jeen z filarów nowoczesnego przesiębiorstwa, a pokolenie Y przywiązuje o niej coraz istotniejszą uwagę, to w Polsce w CSR wciąż wizi się biznesową egzotykę i zbęny wyatek. Weług raportu PARP Ocena stanu wrażania stanarów społecznej opowiezialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej opowiezialności w mikro, małych, śrenich i użych przesiębiorstwach, bęącego pierwszym na naszym rynku baaniem stanarów CSR polskich przesiębiorców, zalewie co trzeci potrafił wyjaśnić, na czym właściwie polega społeczna opowiezialność biznesu. Jeszcze gorzej wypaa zaangażowanie polskich firm w praktyki CSR: co piąta firma eklaruje, że uwzglęnia je w swoich ziałaniach. Lepsza opinia o polskich przesiębiorstwach wyłania się po lekturze najnowszego raportu autorstwa KPMG. Z okumentu Społeczna Opowiezialność Biznesu wynika, że aż 96 proc. użych i śrenich polskich przesiębiorstw uznaje za swój biznesowy obowiązek opowiaanie na wyzwania społeczne i ekologiczne. Co rugi z responentów za najważniejsze wyzwanie uznaje właśnie ochronę śroowiska. Jenak pomimo tych szlachetnych eklaracji, w swojej strategii ziałania CSR uwzglęnia jeynie 43 proc. polskich użych i śrenich firm z sektora usług, zaś alsze 15 proc. z nich rozważa pojęcie takich ziałań. Na arenie mięzynaroowej, pomimo zapewnień i eklaracji wielu pomiotów gospoarczych o trosce o CSR, jest niestety niewiele lepiej. Weług baań zrealizowanych przez Accenture z inicjatywy Global Impact, w których grupą baawczą było pona 1000 prezesów największych korporacji świata, aż 67 proc. z nich przyznało, że światowy biznes nie angażuje się w wystarczającym stopniu w ziałania związane z rozwojem zrównoważonym, jenym z obszarów praktyk CSR. CSR? To się nie opłaca Z czego wynika tak uży rozźwięk mięzy eklaracjami a rzeczywistością? Jeśli nie wiaomo, o co chozi, wiaomo, że chozi o pieniąze. I tak jest w istocie. Konieczność poniesienia oatkowych nakłaów finansowych jako główny czynnik yskwalifikujący CSR w firmie wymienia 38 proc. responentów. Część przesiębiorstw po prostu nie przewiuje bużetu wyzielonego na takie ziałania, a inne najwioczniej uznają, że i tak są to pieniąze wyrzucone w błoto lub na tyle uże, że poejmowanie ziałań najzwyczajniej nie ma sensu. To pokazuje, że w polskiej gospoarce ciągle żywe jest myślenie typu ile mogę na tym zarobić?. A w CSR nie chozi wcale o zysk w czystej postaci, nie są też potrzebne na realizację ziałań uże nakłay. Gyby przesiębiorstwa przeznaczyły na ziałania CSR zalewie 1 proc. swojego bużetu, wszyscy zarówno właściciele firm, jak i konsumenci oczuliby w swoim otoczeniu zmianę na lepsze tłumaczy Ignacy Mieziński, prezes Zarząu BPSC SA. Spółka o lat realizuje ziałania CSR skierowane o lokalnej społeczności w myśl hasła Ułatwiamy start. Współpracuje ze szkołami i uczelniami, a także ośrokami opiekuńczymi, wspierając je finansowo oraz organizując eventy kulturowo- -sportowe la młozieży. Poejmuje również inicjatywy zmierzające o wyrównania szans. Ale nie tylko. W opowiezi na apel funacji Centaurus, 8 lat temu firma zaangażowała się w obronę zwierząt, ratując Galę młoziutką klacz skazaną na ubój. Dzięki interwencji śląskiej firmy zwierzę uało się ocalić i stworzyć mu nowy om. Ta akcja wpisała się w ogólną koncepcję ziałań CSR-owych, pokazując jenocześnie, że na ich realizację nie są potrzebne uże pieniąze. Zapewniamy Gali schronienie, stałą opiekę weterynaryjną oraz akcesoria potrzebne o utrzymania jej w czystości i świetnej formie. Klacz o kilku lat regularnie trenuje skoki przez przeszkoy i ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Ten niewielki gest nie tylko zwrócił uwagę na problem praw zwierząt, lecz także przełożył się na wizerunek firmy tłumaczy Aleksanra Raia. W poszukiwaniu straconego czasu Ochrona zwierząt to rzaka praktyka wśró polskich firm. Jeśli już polskie przesiębiorstwa ecyują się na realizację ziałań CSR, to ominuje wśró nich przee wszystkim troska o relacje z konsumentem (74 proc. wskazań) i z pracownikiem (72 proc.) oraz poprawa organizacji pracy w firmie (66 proc.). Zecyowanie mniejszą uwagę przywiązują już o ziałań skoncentrowanych wokół przestrzegania praw człowieka (20 proc.), ochrony śroowiska naturalnego (20 proc.) oraz zaangażowania społecznego (11 proc.). Ale o reguły jak zawsze są wyjątki. Tesco Polska w ramach inicjatywy Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę postanowiło wesprzeć bezomne zwierzęta i przekazać co ziesiątą złotówkę ze sprzeanej karmy na potrzeby 10 schronisk. Dzięki akcji każe schronisko otrzymało pona 3,5 tys. PLN, a także 25 tys. kg karmy la zwierząt, co w przeliczeniu aje 125 tys. ziennych posiłków. Firma kurierska TNT Express w swojej strategii CSR poobnie jak BPSC skierowała swoją uwagę także na konie. Dzięki akcji Zbieraj makulaturę ratuj konie uało się uzbierać blisko 88 ton makulatury, palet oraz folii. Przekazano je Klubowi Gaja, który sprzeając śmieci, uratował o śmierci kilkaziesiąt zwierząt. Teraz ocalone konie służą pomocą zieciom z głębokim upoślezeniem poczas zajęć hipoterapeutycznych w jenej ze szkół w Sosnowcu. Nawet małe gesty CSR-owe sprawiają, że świat wokół nas staje się lepszy. Nie bójmy się

7 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT 51 więc poejmować nawet najrobniejszych ziałań w zakresie społecznej opowiezialności biznesu. Dobro choć zabrzmi to górnolotnie wraca i przekłaa się na biznes zachęca Ignacy Mieziński. Pitagorejczycy a CSR Być może alekimi ojcami CSR są Pitagorejczycy. To w nich Mary Ann Violin z Animal Action Information Service w mieście Columbus, w stanie Ohio upatruje pierwszych obrońców praw zwierząt. Ta ezoteryczna grupa filozofów z V wieku prze Chrystusem wysuwała etyczny postulat poszanowania życia zwierząt, ponieważ zgonie z pitagorejską teorią węrówki usz zachoziło wysokie prawopoobieństwo, że w zwierzęce ciała wcielały się usze luzkie. Ból zaawany zwierzętom nie różniłby się tym samym o bólu zaawanego innym luziom. Sam Pitagoras miał ponoć rozpoznać w ogłosie bitego psa krzyk swojego alekiego krewnego. Pitagorejczycy z ezaprobatą onosili się zarówno o luzi, jak i o instytucji, które na swojej roze nie reagowały na zwierzęce cierpienie. Mimo że o czasów Pitagorasa minęło już 2,5 tys. lat, to stosunek człowieka o zwierzęcego świata zbytnio się nie zmienił. Naal trzeba pokreślać konieczność troski o śroowisko naturalne i jego mieszkańców. Warto pokreślić, że firmie prowazącej ziałania CSR-owe łatwiej jest znaleźć pracowników. Potwierza to najnowszy raport autorstwa Deloitte Min the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey. Jego twórcy owozą, że aż pona połowa (60 proc.) pracowników z tzw. pokolenia Y, wybierając pracoawcę, zwraca uwagę nie tylko na warunki finansowe, lecz w coraz większym stopniu przywiązuje uwagę o misji firmy (aż 77 proc. wskazań), jej iei oraz realizowanych przez nią celów, w tym także celów pozabiznesowych. Młoe pokolenia oczekują o biznesu przee wszystkim zaangażowania w sprawy społeczne (głównie w problemy społeczności lokalnej), priorytetowo traktują też sprawy śroowiskowe, m.in. ochronę praw zwierząt. Biznes z luzką twarzą? Być może za kilka lat to właśnie obre praktyki CSR staną się la przesiębiorstw przepustką czy furtką o elitarnego klubu biznesowego, a ylemat przyszłego biznesu sprowazi się o postaci: albo angażujesz się w CSR albo nie ma la ciebie miejsca w biznesie. CSR coraz częściej spełnia funkcję języczka u wagi w percepcji firm u konsumentów. Weług baań Trenownik CSR 2014 autorstwa Go Responsible Consulting, co rugi konsument w Polsce przypisuje wyższą jakość prouktom i usługom firm społecznie opowiezialnych, 55 proc. potencjalnych pracowników chętniej zapatruje się na pracę w firmie wrażającej CSR, a aż 88 proc. konsumentów obiera pozytywnie wzrost zaangażowania firm w obre praktyki pozabiznesowe. To pokazuje, że współczesne przesiębiorstwo, jeśli chce uchozić na rynku za znaczące, musi zerwać z biznesową polityką izolacjonizmu i otworzyć się na swoje otoczenie po to, aby pomóc mu rozwiązywać jego problemy. Tego wymaga konycja zisiejszych czasów. Ostatnio słusznie zauważono, że poział komunikacji na B2B (business- -to-business) i B2 C (business-to-client) ziś jest już przeżytkiem. Wszelka komunikacja, nawet ta mięzy przesiębiorstwem a otoczeniem, to komunikacja H2 H, human-to- -human, o człowieka o człowieka. W nowoczesnym biznesie chozi bowiem o coś, co przekracza granice samego biznesu. Społeczna opowiezialność inwestycji w kierunku gospoarki przyszłości Kryzys finansowy przypomniał, że ekonomia nie jest tylko nauką o bogactwach, a rozważania o pożytkach gospoarowania miały pierwotnie charakter ocen etycznych. Jeszcze o nieawna w świecie biznesu powszechną akceptację zyskiwał poglą Miltona Friemana, który w sposób niepozostawiający wątpliwości stwierził, że istnieje wyłącznie jeen rozaj społecznej opowiezialności biznesu, polegający na wykorzystaniu zasobów i angażowaniu się w ziałalność pomnażającą własne ochoy na tyle, na ile jest to możliwe pozostając w zgozie z regułami gry, jenocześnie uczestnicząc w otwartej, wolnej konkurencji bez oszustw i postępu. prof. Teresa Czerwińska Obecnie natomiast, pomioty gospoarcze coraz częściej są postrzegane jako integralny element społeczeństwa, wchozący w interakcje nie tylko z otoczeniem gospoarczym, co powouje, że ich ecyzje rozą również ługofalowe istotne skutki społeczne. Społeczna opowiezialność biznesu stała się też jenym z trzech kluczowych priorytetów strategii rozwoju Unii Europejskiej: EUROPE A strategy for smart, sustainable an inclusive growth. Jest to nowa jakość w postrzeganiu obecnych wyzwań wynikających z realiów kryzysu gospoarczego. Zatem powstaje ( ) nowa ekonomika, nowa teoria racjonalności gospoarowania syntetyzująca kryteria sprawności ekonomicznej, jej przesłanki etyczne oraz konsekwencje społeczne. W klasycznym ujęciu inwestycje jako kategoria ekonomiczna rozpatrywane są przee wszystkim w kategoriach: efektywności, ryzyka, horyzontu czasowego oraz płynności. Tymczasem, czynniki związane ze śroowiskiem naturalnym, społeczeństwem oraz łaem korporacyjnym generują ryzyko równie istotne w ocenie inwestycji co ane finansowe. Jak wykazują baania na rynkach światowych, obecnie wartość rynkowa przesiębiorstwa kształtowana jest zalewie w 1/5 przez aktywa materialne (w 1975 r. stanowiły one 83 proc. wartości rynkowej przesiębiorstwa), natomiast resztę opełniają kategorie niematerialne (Ocean Tomo 2011, za: MG 2013), tj. kapitał luzki, relacje z interesariuszami, reputacja. Wzrost świaomości społecznej oraz rozwój tzw. kapitalizmu powierniczego powoują, że nasila się presja społeczna otycząca wkomponowywania w proces inwestycyjny, oprócz kryteriów ekonomicznych, wartości etycznych, interesów społecznych, ekologicznych oraz ialogu z interesariuszami. Wzrost zapotrzebowania na etykę w życiu gospoarczym oraz rozwój koncepcji społecznej opowiezialności inwestycji (Social Responsible Investment SRI) powouje powstawanie nowych paraygmatów w zakresie zarzązania inwestycjami, o których można zaliczyć: ewolucję struktury procesu inwestycyjnego, nową percepcję obowiązków powierniczych, szersze postrzeganie kategorii ryzyka inwestycyjnego, profesjonalizację i stanaryzację nowych praktyk w zakresie zarzązania portfelem inwestycji. Efektywność portfela inwestycji Istotne znaczenie la powstawania paraygmatów nowej ekonomii w opowiezi na globalny kryzys finansowy ma ewolucyjna zmiana percepcji zarzązania procesem inwestycyjnym, otycząca przee wszystkim kryteriów selekcji instrumentów o portfela inwestycji oraz analizy i oceny jego efektywności. Wykształciły się orębne strategie inwestycyjne, które zmieniły klasyczne postrzeganie zarzązania procesem inwestycyjnym: tj. strategie eliminacji, strategie selekcji pozytywnej. Rozwój koncepcji SRI przyczynił się o zmiany paraygmatu postrzegania obowiązków powierniczych instytucji wspólnego inwestowania, tj. funuszy inwestycyjnych i emerytalnych. Obecnie większość (84 proc.) instytucji zarzązających aktywami w krajach UE postrzega włączenie kryteriów ESG o procesu zarzązania portfelem inwestycji jako zgone z należytym wypełnianiem obowiązków powierniczych wobec swoich klientów, bowiem ich zaniem ma to celu maksymalizację korzyści beneficjentów w ługim horyzoncie czasu. Jest to zasanicza zmiana w stosunku o postawy instytucji zarzązających aktywami jeszcze sprze zalewie kilku lat, kiey to kompatybilność kryteriów ESG z wypełnianiem obowiązków powierniczych była przemiotem żywej yskusji. U położa tej yskusji leży kwestia zakresu oziaływania kryteriów ESG na efektywność portfela inwestycji w ługim okresie. Dyskusja tocząca się w przemiotowej sprawie, zarówno w literaturze przemiotu, jak i wśró zarzązających aktywami, znajuje swój wyraz w poszukiwaniu empirycznych owoów na występowanie pozytywnej zależności mięzy ochoowością a społeczną opowiezialnością biznesu. Przeglą zrealizowanych baań empirycznych wykazuje, że wrożenie strategii SRI w procesie inwestycyjnym nie powouje obniżenia efektywności i wzrostu ryzyka portfela w ługim okresie. Nowe tenencje w zarzązaniu inwestycjami Powstawanie nowych paraygmatów w zakresie zarzązania inwestycjami wytwarza popyt na profesjonalizację i stanaryzację nowych praktyk w zakresie zarzązania portfelem inwestycji. Powstają wyspecjalizowane agencje ratingowe zajmujące się bieżącą analizą etyczności funkcjonowania emitentów weług przyjętych stanarów. Ocenę spełniania kryteriów etycznych z reguły powierza się wyspecjalizowanym pomiotom, pełniącym rolę swoistych auytorów etyczności: 69 proc. baanych instytucji zarzązających aktywami zleca takie baanie wyspecjalizowanym agencjom ratingowym lub oracom inwestycyjnym. Implementacja koncepcji SRI w procesie inwestycyjnym wymaga poszukiwania rozwiązań umożliwiających łączenie celów typowo biznesowych z celami społecznymi na gruncie praktyki. Jest to jak wyaje się właściwy kierunek poszukiwań w opowiezi na kryzys ekonomiczny, o czym przekonuje laureat Nagroy Nobla w ziezinie ekonomii Joseph Stiglitz: społecznie opowiezialne inwestowanie to prawopoobnie najważniejszy i najbarziej pomyślny kierunek rozwoju nowoczesnego zarzązania aktywami. Wartość rynku SRI w krajach Unii Europejskiej po wystąpieniu kryzysu ekonomicznego w latach wzrosła o pona 87 proc. Niemniej jenak, wykształcenie się nowych paraygmatów w zarzązaniu inwestycjami jest procesem ługofalowym i wielopłaszczyznowym, zaś jego powozenie zależy w użym stopniu o wykształcenia się pewnych nieformalnych paraygmatów w śroowisku zarzązających aktywami oraz świaomej proaktywnej postawy społecznej. Autorka jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Wyział Zarzązania Demystifying Responsible Investment Performance. A review of key acaemic an broker research on ESG factors, A joint report by The Asset Management Working Group, UNEP FI an Mercer, October European SRI Stuy 2010, EUROCIF, (www.eurosif). European Asset Owners: SRI Perceptions an Integration Practices, Novethic, December High Net Worth Iniviuals an Sustainable Investment, EURO- CIF Lis K. A., H. Sterniczuk, Nazór korporacyjny, Wy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ

NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ SPIS TREŚCI Czym jest CSR?...4 Ciekawe praktyki dobrego biznesu...5 Raportowanie CSR...6 CSR a kryzys finansowy...6 Promocja dobrych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu 10 lat CSR-u w Polsce 10 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives

Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych Przewodnik dla CEO i executives Spis treści 3 05 4 8 15 17 18 28 31 35 39 43 47 50 53 05 57 62 Słowo wstępne Liliana Anam, CSRinfo Mirosław

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwój. Janusz Lewandowski. Krzysztof Więckiewicz. Raportowanie środowiskowe. Debata międzysektorowa. numer 01 // 2014. 10

Rozwój. Janusz Lewandowski. Krzysztof Więckiewicz. Raportowanie środowiskowe. Debata międzysektorowa. numer 01 // 2014. 10 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. numer 01 // 2014. 10 Janusz Lewandowski Ćwierć wieku rozwoju polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU

Co daje PR? INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU INFORMACJE Z IZBY: Pociągiem na Ukrainę z Forum Młodych Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Październik 2008 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach TEMAT NUMERU Co daje PR? Projekt okładki: STUDIO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES

KOMPENDIUM CSR ODPOWIEDZIALNE PRZYWÓDZTWO ODPOWIEDZIALNY BIZNES NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ www.kompendiumcsr.pl Nr 13 / Grudzień 2014 ODPOWIEDZIALNY BIZNES KOMPENDIUM CSR 13 EDYCJA CZTERY ROLE MENEDŻERA DLA PEŁNI LIDERSTWA Maciej

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Znajdziesz tam: ponad 1500 dobrych praktyk CSR bazę Kto jest kim w CSR ponad 250 artykułów eksperckich encyklopedię CSR ponad 120 publikacji i badań kalendarium

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Znajdziesz tam: ponad 1500 dobrych praktyk CSR bazę Kto jest kim w CSR ponad 250 artykułów eksperckich encyklopedię CSR ponad 120 publikacji i badań kalendarium

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Joanna Iwko Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu Koordynatorka wydania: Mirella Panek-Owsiańska Redakcja: Mirella Panek-Owsiańska Bolesław Rok Współpraca: Iwona Kuraszko

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo