Odpowiedzialność trzeba rozumieć szerzej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność trzeba rozumieć szerzej"

Transkrypt

1 BIZNES RAPORT 45 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH Opowiezialność trzeba rozumieć szerzej Z Marzeną Strzelczak, yrektor generalną Forum Opowiezialnego Biznesu rozmawiała Katarzyna Mazur Na czym polega moel biznesu opowiezialnego społecznie? Opowiaając najprościej na zarzązaniu firmą zgonie z pewnymi zasaami, które można sprowazić o jenego uwzglęniania we wszystkich aspektach funkcjonowania firmy wpływu przesiębiorstwa na jego otoczenie społeczne, ekonomiczne, naturalne. Oczywiście, może się to przejawiać na wiele sposobów, wiele jest też efinicji społecznej opowiezialności firm, ale ta, o której się owołałam, nawiązuje o efinicji, którą w 2011 r. zaproponowała Komisja Europejska: CSR to opowiezialność przesiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Takie przestawienie tematu jest chyba najbarziej zrozumiałe la każego, wręcz intuicyjne. Poziom znajomości pojęcia społecznej opowiezialności biznesu jest w Polsce barzo niski, kilka lat temu w baaniach Pracoawców RP osiągnął on zalewie 3 proc. Inne ane pozyskane regionalnie czy wśró pewnych grup, np. stuentów, przesiębiorców MSP mówią o poziomie kilkunastu procent. Tak czy inaczej, to niewiele. Niemniej, mimo że samo pojęcie CSR nie jest znane, to większość polskiego społeczeństwa poprawnie je efiniuje, kojarząc z prowazeniem biznesu w sposób etyczny, uczciwy, rzetelny, uwzglęniający obro pracowników, klientów i społeczności lokalnej czy też jako prowazenie biznesu w sposób, który pozwala zwiększyć jego pozytywny wpływ na otoczenie (społeczeństwo i śroowisko) i jenocześnie minimalizować wpływ negatywny. Czy polskie firmy traktują temat poważnie, czy tylko głoszą puste hasła, za którymi nie ią konkretne ziałania? W tym roku Forum Opowiezialnego Biznesu obchozi jubileusz 15-lecia. A jesteśmy największą i najłużej ziałającą organizacją pozarząową, która zajmuje się upowszechnianiem społecznej opowiezialności biznesu w Polsce. Temat społecznej opowiezialności biznesu jest więc obecny w Polsce o obrych kilkunastu lat. Wszystko zaczęło się o kilku firm, w kolejnych latach pona 100 ziałających w Polsce przesiębiorstw uczestniczyło i współtworzyło projekty FOB. Buowało szerszą świaomość znaczenia tematu, zieliło się oświaczeniami, tworząc obry klimat la CSR w Polsce. Na pytanie, czy polskie firmy temat traktują poważnie, nie ma jenoznacznej opowiezi. Z jenej strony wciąż pojawiają się pytania, czy CSR to tylko PR, czy ziałalność charytatywna firmy wystarczy, by traktować przesiębiorstwo jako opowiezialne społecznie. FOB uznaje, że społeczna opowiezialność to moel zarzązania firmą. W tym sensie wciąż niewiele jest w Polsce firm, które traktują temat w sposób ojrzały i kompleksowy. Z rugiej strony, o pięciu lat istnienia RESPECT Ineks ineksu spółek opowiezialnych społecznie, prowazonego przez Giełę Papierów Wartościowych, liczba spółek włączonych o RI rośnie, choć naal to nie więcej niż wazieścia kilka pomiotów. Jeśli spojrzymy na Ranking Opowiezialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, który również poaje kompleksowej ocenie zaangażowanie społeczne przesiębiorstw, to w 2014 na liście ROF znalazły się 62 pomioty. Jeśli zestawimy te liczby choćby z Listą 500 największych polskich przesiębiorstw, to niewiele. Nie można jenak powiezieć, że firmy głoszą puste hasła, za którymi nie ią ziałania, a raczej że wciąż mają wiele wyzwań. I tym barziej ocenić te, które starają się naać tematowi społecznej opowiezialności biznesu opowienią rangę, tworząc strategie, obejmujące całe spectrum ich aktywności biznesowej. Niektóre zgłaszane o nas inicjatywy z mojego punktu wizenia nie stanowią niczego szczególnego, a mimo to ktoś w firmie opowiezialny za CSR uważa, że warto się nimi chwalić. Jak i kto powinien ustalać, co stanowi ziałania CSR, a co nimi nie jest? Czy w ogóle można okonać takiej klasyfikacji? Cóż, nie o ziś wiaomo, że eukacja to postawa. Skoro takie przypaki się zarzają, to znaczy, że osoby, które formalnie zajmują się w firmie tematem CSR, nie mają wystarczającej wiezy, by racjonalnie ocenić znaczenie aktywności uznawanej za przejaw ich społecznej opowiezialności. Grono osób posiaających wystarczające kwalifikacje, by pełnić funkcje meneżerów CSR, jenak systematycznie rośnie. Co roku, o sześciu lat, kilkaziesiąt osób kończy np. stuia poyplomowe w Akaemii Leona Koźmińskiego związane z CSR, powstają kolejne takie miejsca w Warszawie, ale też w Gańsku czy Katowicach. Mam więc wrażenie, że można pozyskać specjalistów, posiaających potrzebną wiezę, by sytuacje, o których Pani mówi, się nie zarzały. Ten obraz powinien więc z czasem się zmieniać. Powracając o pytania o to, czy można klasyfikować ziałania jako społecznie opowiezialne lub nie, to jak najbarziej jest to możliwe. Po pierwsze, kierując się efinicją społecznej opowiezialności biznesu, i w tym sensie może to robić każy. Po rugie, firmy poważnie traktujące temat mogą poać się pewnej weryfikacji po tym kątem, uczestnicząc we wspomnianym już Rankingu Opowiezialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej, a spółki giełowe w RESPECT Ineksie. Są też kolejne poobne, ciekawe inicjatywy, jak choćby Listki CSR tygonika Polityka. Osobną kwestią jest ocena, czy ziałanie poejmowane przez firmę, choć może otyczące jenego tylko z obszarów społecznej opowiezialności biznesu, jest wystarczająco ciekawe, innowacyjne, ważne na tyle, by warto było o nim mówić, chwalić się. Tu wsparciem w ocenie może być wyawany o trzynastu lat przez Forum Opowiezialnego Biznesu Raport Opowiezialny biznes w Polsce. Doc. str. 46

2 46 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES okończenie ze str. 45 bre praktyki. Co roku zgłaszanych jest kilkaset przykłaów ziałań firm w tym roku na pona 700 praktyk, aż 420 stanowiły praktyki zgłoszone o publikacji po raz pierwszy (pozostałe to praktyki ługoletnie, realizowane przez firmy o łuższego czasu i wcześniej już publikowane w ramach Raportu). Przegląając Raport FOB, który jest syntetycznym obrazem CSR w Polsce, ość łatwo można zorientować się, czy ana praktyka mieści się w obszarze, który jest barzo popularny. Takim jest bez wątpienia zaangażowanie społeczne. Tu o lat firmy zgłaszają najwięcej praktyk, w tym w większości po prostu inicjatyw charytatywnych, czy też otykają np. praw człowieka, w którym to obszarze pojawiło się w tym roku zalewie 14 praktyk. Tak więc, opowiaając na Pani pytanie jak najbarziej można ocenić jakość przykłaów, którymi firmy się chwalą, i to opierając się na konkretnej wiezy. W krajach Europy Zachoniej CSR jest naturalną częścią ziałania firmy, to oczywiste, że się pomaga, wspiera, ziała. U nas, mam takie wrażenie, często te ziałania są trochę po publiczkę. Myślę, że powiezenie, że firmy w Polsce prowazą ziałania po publiczkę jest barzo krzywzące. Przesiębiorstw, które starają się pochozić w sposób kompleksowy i ojrzały o tych kwestii, jest jenak coraz więcej. Z rugiej strony, cóż, jako społeczeństwo mamy swoje specyficzne cechy, wśró wielu obrych i takich, z których możemy być umni, także te mniej cenne. Do tych należy np. barzo niski poziom zaufania, co potwierzają kolejne eycje Diagnozy społecznej profesora Janusza Czapińskiego. To na pewno nie pomaga w realizowaniu systematycznych ziałań na rzecz naszego otoczenia. W końcu firmy to luzie, więc te nasze naroowe cechy mają wpływ na to, jak ziała polski biznes. Niemniej uważam, że coraz więcej jest inicjatyw zarówno użego biznesu, jak i luzi młoych, start-upowców, które rysują zgoła inny, pełen naziei obraz. W ubiegłym roku Parlament Europejski przyjął propozycję legislacyjną przygotowaną przez Komisję Europejską otyczącą raportowania CSR. Czego i kogo otyczy ta propozycja? Nowa yrektywa, opublikowana 15 listopaa 2014 r., otyczy ujawniania informacji niefinansowych i informacji otyczących różnoroności przez niektóre jenostki oraz grupy. Kraje członkowskie mają czas na jej wrożenie o grunia 2016 r. Oznacza to, że oatkowe wymogi w zakresie sprawozawczości pozafinansowej pojawią się w Polsce opiero w 2017 r. Pomiotami objętymi nowymi regulacjami bęą tylko niektóre przesiębiorstwa, jak to określiła yrektywa uże jenostki zainteresowania publicznego (JZP) spełniające następujące kryteria: śrenioroczne zatrunienie powyżej 500 osób i suma bilansowa powyżej 20 mln euro lub obroty netto powyżej 40 mln euro. Warto jenak pokreślić, że yrektywa nie nakłaa na firmy obowiązku sporzązania raportów społecznych. Za transpozycję przepisów yrektywy o krajowych regulacji opowiezialne jest w Polsce Ministerstwo Finansów, prace trwają. Więcej informacji, w tym rozmowę z przestawicielką Ministerstwa Finansów otyczącą tego tematu znają Państwo w najnowszym, wspomnianym już wcześniej Raporcie FOB Opowiezialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Opowiezialność społeczna opłaca się przesiębiorcy? Przesiębiorcy, zięki wrożeniu o praktyki biznesowej zasa społecznej opowiezialności biznesu, mogą lepiej zarzązać ryzykami. Buować trwalsze, bo oparte na głębszym rozumieniu stron, relacje ze swoimi interasariuszami, a więc zarówno z pracownikami, jak i klientami, partnerami biznesowymi czy społecznościami lokalnymi. Trzeba jenak pamiętać, że aby mieć takie efekty, należy zainwestować w buowanie społecznej opowiezialności firmy w perspektywie ługofalowej. I to nie tylko w sensie finansowym, ale też czasu i zaangażowania pracowników firmy. Dzieje się tak wtey, co oczywiste, gy mamy o czynienia z poejściem kompleksowym, strategicznym, obejmującym wszystkie obszary aktywności firm. Ale i wówczas, gy firma, przynajmniej na początku zainteresowania CSR, ecyuje się być aktywna w jenym obszarze, np. zaangażowania społecznego czy ochrony śroowiska. Społeczna opowiezialność opłaca się, gyż zięki takiej strategii zarzązania firmy ziałają po prostu lepiej. Doskonalą obowiązujące proceury, proukty i usługi, cozienne operacje. To jenak proces, im większa firma, tym truniejszy, barziej wymagający. Warto mocno pokreślić, że i w Polsce są już inicjatywy eykowane zrównoważonemu rozwojowi, takie jak Wizja 2050, realizowana przez Ministerstwo Gospoarki z uziałem największych polskich firm czy prace Zespołu s. Społecznej Opowiezialności Przesiębiorstw. Coraz więcej jest też inicjatyw oolnych, np. powstanie Koalicji Rzeczników Etyki po auspicjami Global Compact, ziałalność ośroków akaemickich nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, Łozi, Gańsku, Toruniu, wspomniane już startupy, inicjatywy, takie jak Sieć Sensownego Biznesu, czy temat inwestycji społecznych promowany przez Ashokę Jak eukować społeczeństwo w kwestii społecznej opowiezialności biznesu? Czy przeciętny Kowalski, zaganięty przez ankietera na ulicy o firmy opowiezialne, wieziałby, o co pytającemu chozi? Poziom znajomości pojęcia społecznej opowiezialności biznesu jest w Polsce barzo niski, kilka lat temu w baaniach Pracoawców RP osiągnął on zalewie 3 proc. Inne ane pozyskane regionalnie czy wśró pewnych grup, np. stuentów, przesiębiorców MSP mówią o poziomie kilkunastu procent. Tak czy inaczej, to niewiele. Niemniej, mimo że samo pojęcie CSR nie jest znane, to większość polskiego społeczeństwa poprawnie je efiniuje, kojarząc z prowazeniem biznesu w sposób etyczny, uczciwy, rzetelny, uwzglęniający obro pracowników, klientów i społeczności lokalnej czy też jako prowazenie biznesu w sposób, który pozwala zwiększyć jego pozytywny wpływ na otoczenie (społeczeństwo i śroowisko) i jenocześnie minimalizować wpływ negatywny. Ten stan zaje się też potwierzać obraz CSR, jaki mamy w meiach. Otóż z najnowszej analizy FOB i Instytutu Monitorowania Meiów otyczącej obecności tematu społecznej opowiezialności biznesu w 2014 r. w prasie (meia rukowane) i w Internecie (portale, serwisy internetowe) wynika, że określenie CSR wystąpiło w tytułach niespełna 4 proc. artykułów z pona 11,5 tys, które zajmowały się e facto tym tematem. Najwyraźniej, przekonanie ziennikarzy o niskim poziomie świaomości tego pojęcia wśró czytających skłania ich o opisywania rzeczywistości opowiezialnego biznesu w barziej zrozumiały, przystępny sposób. Zajmują się tematem CSR, przestawiając rzeczywistość i praktyki, które są przejawem opowiezialnego (lub nieopowiezialnego biznesu) i są obiorcom znane i przez nich rozumiane. Myślę, że to obra roga eukacji społeczeństwa. W końcu najbarziej istotne jest to, żeby luzie, otoczenie firm, konsumenci potrafili o firm wymagać opowienich stanarów postępowania, a nie, by posługiwali się akurat pojęciem CSR. Barzo ważne jest kształcenie meneżerów, o którym już wcześniej wspomniałam. Potrzebna jest eukacja już nie specjalistów s. CSR, ale najwyższej kary, osób kluczowych w spółkach, członków ra nazorczych. Duży biznes ma potężny wpływ na swoje otoczenie, więc jeśli osoby zarzązające bęą obrze rozumiały, czym jest społeczna opowiezialność i w praktyce ją realizowały, to eukacja społeczeństwa w tym zakresie też bęzie rosła. Tak zresztą już się ponieką zieje. Eukacja otycząca CSR stanowi coraz ważniejszy nurt w ziałaniach polskiego biznesu firmy chcą na ten temat rozmawiać nie tylko z pracownikami, ale też z klientami, partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi czy uczniami szkół także takie wnioski nasuwa analiza Raportu FOB Opowiezialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Czy baniem o pracownika należy się chwalić i traktować je jak ziałanie CSR? Jak wspomina w swoim artykule Krzysztof Wittels, w czasach niemających wiele wspólnego z kapitalizmem, był to zwykły socjal, który należał się każemu pracownikowi (mieszkania robotnicze, bony świąteczne, żłobki i przeszkola przyzakłaowe, wczasy pracownicze). Teraz te same ziałania stają się la firm powoem o umy Dbałość o świaczenia socjalne la pracowników to wcale nie wynalazek socjalizmu. Warto tu przywołać nieco zapomnianą ziś postać Ignacego Łukasiewicza. Oprócz tego, że stworzył on postawy polskiego przemysłu gazowniczego i naftowego, o czym poza branżą niewiele osób pamięta, z powozeniem prowaził interesy i był także wielkim filantropem. Co ciekawsze jenak, bałość Łukasiewicza o pracowników kopalni wykraczała aleko poza obowiązujące w XIX w. stanary, obejmując np. ich ubezpieczenie i wykształcenie. I choć to ość rzaki przykła, jenak poobne praktyki można onaleźć wśró przesiębiorców XIX-wiecznej Warszawy, o czym pisze autor wspomnianego artykułu. Wówczas były to ecyzje wynikające z osobowości właściciela anej firmy. Dziś oczywiście także użo zależy o charakteru liera przesiębiorstwa. Niemniej to, że praktyki otyczące relacji z pracownikami są jenym z siemiu obszarów normy ISO otyczącej społecznej opowiezialności biznesu, oznacza, że ocena przesiębiorstw w tym zakresie jest pewnym stanarem. Tak więc, moim zaniem to zupełnie naturalne, że firmy piszą o tych kwestiach, nie ma w tym nic złego. Orębną sprawą jest to, że stanary bałości o pracownika barzo się zmieniły i pewne rozwiązania są już tak barzo powszechne, że firma, która je wraża, nie ma specjalnych powoów o umy, realizując to, co jest już pewną normą. Tym barziej cenione są te, które swoją opowiezialność rozumieją szerzej, nie poprzestają na prostych rozwiązaniach. Czy charyzmatyczny lier z poczuciem opowiezialności za zespół, firmę, swoje otoczenie, ma realny wpływ na kształtowanie wartości w organizacji? Zecyowanie tak. Autentyczna, porywająca wizja, którą prezentuje lier, przekłaa się na zaangażowanie pracowników. Motywacja gonościowa jest użo silniejsza, trwalsza niż proste mechanizmy finansowe nagró czy kar. Jest szereg przykłaów, jak barzo realny wpływ na wartość przesiębiorstwa ma silne przywóztwo, wizja, która porywa luzi, potrafi wyzwolić ich potencjał. Nawet niespecjalnie zainteresowani tematem przywóztwa wiezą, kim był Steve Jobs i co zrobił la swojej firmy. Co w Polsce ogranicza rozwój iei opowiezialnego biznesu? Jak zawsze, przyczyn jest pewnie kilka. Na pewno nie pomagają niektóre cechy naroowe, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, takie jak niski poziom zaufania, konieczny przecież o współpracy, czy skłonność Polaków o akcyjnego angażowania się. Tu z kolei jesteśmy mistrzami, o czym co roku przekonują kolejne rekory Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z rugiej strony, historia WOŚP to przykła na to, jak można jenak ziałać systemowo, o wielu lat z pożytkiem la otoczenia, choć otyczy to ziałalności charytatywnej, a nie systemowego zarzązania biznesem, jak w przypaku CSR. Dużo jenak istotniejszy wyaje mi się brak systemowego kształcenia kar zarzączych w zakresie społecznej opowiezialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To stały element w rzeczywistości uczelni ekonomicznych na świecie, niestety jeszcze nie w Polsce. Zrozumienie obowiązków biznesu w szerszej perspektywie niż tylko zysk, wiać w strategiach globalnych lierów biznesu, to temat obecny na agenzie spotkań w Davos. Żeby jenak zakończenie naszej rozmowy nie było zbyt pesymistyczne, warto też mocno pokreślić, że i w Polsce są już inicjatywy eykowane zrównoważonemu rozwojowi, takie jak Wizja 2050, realizowana przez Ministerstwo Gospoarki z uziałem największych polskich firm czy prace Zespołu s. Społecznej Opowiezialności Przesiębiorstw. Coraz więcej jest też inicjatyw oolnych, np. powstanie Koalicji Rzeczników Etyki po auspicjami Global Compact, ziałalność ośroków akaemickich nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, Łozi, Gańsku, Toruniu, wspomniane już start-upy, inicjatywy, takie jak Sieć Sensownego Biznesu, czy temat inwestycji społecznych promowany przez Ashokę. Tak więc użo jeszcze prze nami, ale użo też się zieje.

3 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT Nie tylko la użych firm! 47 Jak wynika z baania Postrzeganie społecznej opowiezialności spółek giełowych przez inwestorów z 2014 r., przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Inywiualnych, wiele firm przyznaje, że oprócz strategii biznesowej warto zabać również o strategię w zakresie CSR. Przestawiciele spółek giełowych twierzą, że przestrzeganie zasa społecznej opowiezialności biznesu ma wpływ na ecyzje inwestorów instytucjonalnych, mniej na ecyzje inwestorów inywiualnych. Justyna Minkiewicz Każa firma (również z sektora małych i śrenich przesiębiorstw), która świaomie buuje swoją tożsamość może, a nawet powinna poejmować ziałania z zakresu społecznej opowiezialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) uwzglęniając interesy swojego otoczenia. CSR postawą buowania wiarygoności firmy Firmy mniejszych rozmiarów zazwyczaj ysponują mniejszymi bużetami na ziałania reklamowe, wtey ziałania CSR pomagają stopniowo buować rozpoznawalność marki i zaufanie o niej. Zarówno, aktualni jak i potencjalni klienci oraz inwestorzy (w przypaku spółek notowanych na giełzie) są wrażliwi na ziałania firmy kierowane o nich oraz o szerszego otoczenia. Świaczą one o konycji firmy oraz buują zaufanie społeczne o niej. W przypaku analizy spółki przez potencjalnego inwestora oraz występowania ewentualnych kryzysów poejmując wcześniej takie ziałania firma buuje bufor na wypaek ewentualnych problemów oraz łatwiej może przekonać o siebie w momencie poejmowania ecyzji nabycia akcji. Działania CSR w oczach inwestorów Jak wynika z baania Postrzeganie społecznej opowiezialności spółek giełowych przez inwestorów z 2014 r., przygotowanego przez Martis CONSULTING, we współpracy z Giełą Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniem Emitentów Giełowych oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Inywiualnych, wiele fi rm przyznaje, że oprócz strategii biznesowej warto zabać również o strategię w zakresie CSR. Przestawiciele spółek giełowych twierzą, że przestrzeganie zasa społecznej opowiezialności biznesu ma wpływ na ecyzje inwestorów instytucjonalnych, mniej na ecyzje inwestorów inywiualnych. Jest to istotny czynnik w momencie rozważania wejścia przez mniejsze przesiębiorstwa na rynek alternatywny NewConnect. CSR kluczem o zaufania Istotnym argumentem za stosowaniem ziałań z zakresu CSR są panujące treny społeczne. Obecnie panuje tren poszukiwania autentyzmu, tj. w obie globalizacji, proukcji masowej i stanaryzacji prouktów konsumenci poszukują marek autentycznych, które są zbuowane na obrych założeniach i nienagannej historii, pokazującej zaangażowanie w życie swoich obiorców, często lokalnej społeczności. Wynika to ze słabnącej wiary w autorytety oraz poejrzliwości wobec wielkich marek, latego poejmowane ziałania CSR przez mniejsze przesiębiorstwa, którym łatwiej skupić się na społeczności lokalnej wpływają na ich większą wiarygoność. W obecnych czasach konsumenci poszukują marek, którym mogą zaufać. Takim kluczem o zaufania mogą być właśnie ziałania CSR. Działania z zakresu opowiezialności, społecznej anej firmy to banie o relacje interesariuszami, którzy są obiorcami przekazu i oferty firmy oraz mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność ziałalności gospoarczej anej organizacji. Zatem wyatki w tego rozaju ziałania należy traktować jako potrzebną inwestycję, a nie jako zbęny koszt. Skuteczna ziałalność CSR przynosi korzyść wu stronom O efektywności jakichkolwiek ziałań CSR mówić można wówczas, kiey przynoszą korzyści obu stronom, nie tylko firmie lub nie tylko jej otoczeniu. Pierwszym celem firmy jest powiększanie wartości. Jeśli w tym samym czasie umiejętnie poprawia jakość funkcjonowania jej najbliższego otoczenia, mamy o czynienia z prawziwie skuteczną ziałalnością CSR. Gabriela Bar W iealnym świecie obrze ziałająca i przynosząca korzyści firmie i jej otoczeniu strategia CSR to efekt starannego planowania, ogłębnie przemyślanych zależności mięzy firmą a jej otoczeniem, porząnej analizy SWOT spółki. Firma wpływa nie tylko na swoich pracowników, ostawców i śroowisko naturalne, lecz także na swoich klientów. To oziaływanie ma zazwyczaj określony charakter, związany z branżą, w której ana organizacja funkcjonuje. Sektor spożywczy na przykła kształtuje często zwyczaje żywieniowe konsumentów, wpływając w ten sposób na ich zrowie. Poobnie branża finansowa ma wpływ na zachowania konsumentów w ziezinie finansów, na poejmowane przez nich ecyzje otyczące korzystania z prouktów i usług finansowych, a więc również pośrenio na ich sytuację ekonomiczną. Z tego wzglęu warto skupiać się przee wszystkim na aktywnościach CSRowych związanych z sektorem, w którym ana firma funkcjonuje. Planować obrze skrojone pomysły Firma, kłaąca nacisk przee wszystkim na ziałania w ramach swojej branży, może wykorzystać swoje oświaczenie w tej właśnie ziezinie, ogromną wiezę na temat konsumentów i ich zachowań, pozyskiwaną na przestrzeni lat, którą w przypaku innych obszarów trzeba byłoby zobywać na nowo. To również zbuowane już relacje ze śroowiskiem zewnętrznym, z którym można i warto konsultować pomysły na realizację strategii społecznej opowiezialności biznesu jeszcze na etapie ich kreacji. Taki potencjał znacznie ułatwia planowanie przemyślanych, obrze skrojonych projektów. A właściwie przygotowany projekt, rzeczywiście aresujący potrzeby anej grupy interesariuszy przynosi o wiele lepsze wyniki. Nastawić się na relację z klientem Działania CSR w sektorze finansowym powinny być zatem ukierunkowane przee wszystkim na relacje z klientami, ponieważ to oni są jeną z najważniejszych grup interesariuszy każej firmy z tej branży na uczciwym marketingu prouktów i usług finansowych, na wrażaniu i przestrzeganiu stanarów etyki biznesowej, szczególnie na opowiezialnej sprzeaży. Projekty poejmowane z myślą o konsumentach mogą okazać się bowiem najbarziej skuteczne i przynieść najlepsze efekty. Po pierwsze koncentrują się na grupie ocelowej, która swoimi ecyzjami zakupowymi ma bezpośreni wpływ na konycję przesiębiorstwa. Po rugie, ponieważ otyczą klientów i jakości ich obsługi, chociażby w postaci uczciwej i rzetelnie komunikowanej oferty, zostaną przez nich o wiele szybciej ostrzeżone i wzmocnią obustronne relacje, buując wśró konsumentów przywiązanie o prouktu, usługi lub ogólnie marki. Branża finansowa ma wpływ na zachowania konsumentów w ziezinie finansów, na poejmowane przez nich ecyzje otyczące korzystania z prouktów i usług finansowych, a więc również pośrenio na ich sytuację ekonomiczną. Z tego wzglęu warto skupiać się przee wszystkim na aktywnościach CSRowych związanych z sektorem, w którym ana firma funkcjonuje Opowiezialni za nasze pieniąze Branża finansowa opowiaa za niezwykle ważną ziezinę naszego życia za nasze pieniąze i sposób w jaki nimi zarzązamy, co robimy z ich nawyżką lub brakiem. Barzo skutecznym ziałaniem CSR może okazać się więc eukacja finansowa. Firmy z tego sektora mają opowienią wiezę i manat o tego, by zielić się swoim oświaczeniem. Ucząc swoich klientów ekonomii, wpływają na poprawę świaomości konsumenta w ziezinie finansów, zachęcają o poejmowania właściwych i opowiezialnych ecyzji. W ten sposób minimalizują ryzyko mięzy innymi poniesienia przez przesiębiorstwo strat wynikających z problemów ze ściąganiem należności, spłatą kreytów lub pożyczek. Projekty związane z nauką praw ekonomii, zarzązania bużetem omowym lub nawet matematyki wyposażają konsumentów w opowienią wiezę i kompetencje o tego, by pewniej, barziej opowiezialnie i skuteczniej poruszać się po tym rynku. Kształtują ojrzałego konsumenta, który ma szansę stać się ługofalowym partnerem firmy, zabezpieczając w ten sposób jej rozwój. O efektywności jakichkolwiek ziałań CSR mówić można wówczas, kiey przynoszą korzyści obu stronom, nie tylko firmie lub nie tylko jej otoczeniu. Pierwszym celem firmy jest powiększanie wartości. Jeśli w tym samym czasie umiejętnie poprawia jakość funkcjonowania jej najbliższego otoczenia, mamy o czynienia z prawziwie skuteczną ziałalnością CSR. Autorka jest kierownikiem s. społecznej opowiezialności biznesu w Provient

4 48 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES NAJCIEKAWSZE Szanowni Państwo, oajemy w Państwa ręce zestawienie 10, naszym zaniem najciekawszych, inicjatyw CSR na rynku finansowym. Społeczna opowiezialność biznesu o awna nie jest już moą, powoli zaczyna być stanarem. Tym barziej w instytucjach, które zajmują się naszymi portfelami, oszczęnościami. O tym, jakie treny panują w tej branży, jakie stanary i co czeka nas w przyszłości, owiemy się z tekstów eksperckich przygotowanych specjalnie la naszego tytułu przez luzi na co zień zajmujących się CSR-em. A kto się ze swoimi projektami wyróżnia? Tego owiecie się Państwo, analizując zestawienie 10 najciekawszych inicjatyw, które powstało na bazie analizy kilkuziesięciu zgłoszeń naesłanych o naszej reakcji. ANG Spółzielnia Doraców Kreytowych Projekt: NIENIEODPOWIEDZIALNI Zainicjowany przez ANG Spółzielnię Doraców Kreytowych i Funację Bęę Kim Zechcę projekt NIENIEODPOWIE- DZIALNI jest reakcją na poważne wyzwanie branży, jakim jest niskie zaufanie o sektora usług finansowych w Polsce. Wart pokreślenia jest fakt, iż brak jest w polskiej przestrzeni biznesowej, ale i naukowej, projektu o poobnej tematyce w branży finansowej. NIENIEOD- POWIEDZIALNI to promocja opowiezialnego i zrównoważonego rozwoju branży realizowanego poprzez: cyklicznie organizowaną konferencję skierowaną o przestawicieli branży finansowej i jej otoczenia; w tym roku planowana jest na 4 listopaa. Jej motywem przewonim bęzie etyka w pracy zawoowej (zaprezentujemy m.in. wyniki baania ot. zarzązania etyką w polskich przesiębiorstwach) oraz praktyczne możliwości angażowania się firm z branży finansowej w ziałania CSR. Konferencja ma charakter niekomercyjny. Patronat honorowy na konferencją NIENIEODPOWIEDZIALNI objął Minister Gospoarki. portal na którym znajują się wywiay z ekspertami i przestawicielami branży, informacje o istotnych wyarzeniach oraz prezentacja obrych praktyk przesiębiorstw finansowych, także firm z innych branż, których oświaczenia i rozwiązania mogą być wykorzystane przez sektor finansowy; gazetę NIENIEODPOWIEDZIALNI, wyawnictwo posumowujące konferencję i prezentujące wypowiezi ot. zrównoważonego rozwoju branży finansowej. Bank Zachoni WBK Projekt: Program Obsługa Bez Barier W ramach rozwoju programu Obsługa Bez Barier Bank Zachoni WBK jako pierwszy uruchomił wieoczat la osób migających. Nowa funkcjonalność znacznie poszerza ostęp o oferty banku la niesłyszących klientów. W prace na opracowaniem i uostępnieniem usługi włączone zostały wie organizacje ziałające na rzecz osób niepełnosprawnych Polski Związek Głuchych oraz Funacja Polska bez Barier, które wsparły proces na etapie testów, realizacji oraz oceny funkcjonalności z punktu wizenia osób niesłyszących. Funkcjonalność ta nie tylko poszerza ostęp o usług i prouktów banku la klientów migających, lecz także sprawia, że program Obsługa Bez Barier zyskuje nowe oblicze. Proces obsługi klienta niesłyszącego następuje przez połączenie wieo ze strony internetowej banku w ramach stanarowej przegląarki internetowej. Doracy CBT posługujący się językiem migowym uzielają wsparcia klientom kontaktującym się z bankiem w zakresie jego oferty. Euler Hermes Projekt: Jeen EH mamy moc! W 2015 r. Euler Hermes w ramach ziałań CSR i projektu Jeen EH mamy moc! uruchomił akcję, której celem jest kompleksowe wsparcie wychowanków Domu Dziecka w Sanoku. Akcję rozpoczęła przeprowazona wśró wszystkich pracowników firmy, zarówno w siezibie, jak i oziałach, koleżeńska zbiórka prezentów (m.in. materiały o zajęć plastycznych, sprzęt sportowy rolki/łyżwy, gry) oraz pienięzy. W ten sposób zgromazone przez wolontariuszy śroki finansowe zostały przeznaczone m.in. na wyciszenie rzwi w placówce, buowę boiska o piłki siatkowej, zakup komputera, miksera o zajęć kulinarnych oraz antyram i tablic korkowych z przeznaczeniem na prace plastyczne zieci. Ponato Zarząy Spółek z Grupy Euler Hermes w Polsce, poza ogólnopracowniczą zbiórką, zecyowały o przekazaniu oatkowych pienięzy na zakup rukarki, okurzacza, a także montaż rolet w całym buynku. Równocześnie, zięki pomocy hotelu Arłamów, który uostępnił tereny rekreacyjne wokół hotelu, Euler Hermes zorganizował imprezę sportową la zieci. W zabawie wzięli uział pracownicy Euler Hermes wolontariusze oraz wychowankowie Domu Dziecka, którzy wspólnie grali w buble football, wspinali się na 18-metrową ściankę, jeźzili konno oraz sprawzali swoje umiejętności pływackie na hotelowych basenach. Po niu pełnym atrakcji i wrażeń zrobiono ognisko. Na zakończenie akcji, Euler Hermes zorganizował bieg charytatywny la swoich pracowników, w którym każy przebiegnięty kilometr został przeliczony na złotówki. To pozwoliło na zebranie oatkowych śroków la zieci na zakup przyborów na rozpoczynający się rok szkolny. Getin Noble Bank Projekt: Bieg Fair Play Bieg Fair Play to cykliczny projekt sportowo- -charytatywny, zainicjowany oolnie przez pracowników Getin Noble Banku w 2013 r. Celem wyarzenia jest pomoc w zebraniu śroków finansowych pracownikom, których zieci znalazły się w trunej sytuacji zrowotnej. Przesięwzięcie umożliwia realizację kluczowych założeń strategii komunikacji wewnętrznej firmy: integrację pracowników na wszystkich szczeblach, wsparcie postaw prospołecznych oraz buowę ientyfikacji kary z organizacją. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników i wysokiej frekwencji, Bieg został na stałe wpisany o kalenarza inicjatyw społecznych Banku w czerwcu br. obyła się już jego trzecia eycja. W tym roku po raz pierwszy wszyscy uczestnicy, którzy chcieli z wyprzezeniem przygotować się o startu mogli wziąć uział w specjalnych, cotygoniowych treningach organizowanych we wszystkich lokalizacjach Biegu, po okiem profesjonalnych trenerów oraz przy uziale członków Reprezentacji Biegowej Getin Banku GET RUN. Zespół złożony z oświaczonych osób prowaził profesjonalne sesje treningowe la wszystkich zainteresowanych. Projekt z każą kolejną eycją cieszy się coraz większą popularnością wśró przestawicieli Banku, ale również wśró pozostałych uczestników z otoczenia firmy: współpracowników z innych spółek, partnerów oraz klientów. Dzięki skutecznej strategii komunikacyjnej, w tym roku projekt pobił swój rekor frekwencji, przyciągając pona 4 tys. uczestników, w tym 1734 biegaczy o 347 więcej niż w 2014 i 645 więcej niż w roku 2013 którzy wzięli uział w starcie, aby wesprzeć najmłoszych bohaterów wyarzenia w walce o szybki powrót o zrowia.

5 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT INICJATYWY CSR 49 Konferencja Przesiębiorstw Finansowych Projekt: KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta Kampania społeczno-eukacyjna, zwracająca uwagę obecnym i potencjalnym kreytobiorcom na konieczność opowiezialnego zaciągania kreytów. W ulotkach i na plakatach, kolportowanych za pośrenictwem insytucji finansowych Członków KPF oraz Stowarzyzenia Konsumentów Polskich i Stowarzyszenia Krzewienia Eukacji Finansowej, znajują się zasay/poray, krórymi powinien się kierować świaomy klient przy braniu kreytu lub pożyczki, i wyjaśnienia, laczego warto się o nich stosować. Aresatem pierwszej eycji kampanii są luzie w wieku lat wg baania KPF- -IRG SGH to grupa w największym stopniu skłonna o zaciągania zobowiązań finansowych. Open Life Projekt: Uział w Dniu Przesiębiorczości W tym roku Open Life TU Życie S.A. zorganizowało jenoniowe praktyki la uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, w ramach programu Dzień Przesiębiorczości organizowanych przez Funację Młozieżowej Przesiębiorczości po Honorowym Patronatem Prezyenta Rzeczypospolitej Polskiej. Open Life ozwieziło 7 młoych osób, które mogły poznać specyfikę pracy w Departamencie Sprzeaży, Marketingu i PR oraz Departamencie Zarzązania Ryzykiem. PKO BP Projekt: Program Eukacji Ekonomicznej Najmłoszych Niezwykle ważnym zaangażowaniem banku PKO BP jest ziałalność eukacyjna, w szczególności autorski Program Eukacji Ekonomicznej Najmłoszych ocierający o 2 mln zieci. Jego elementami są auycje la zieci SKO Słuchaj, Kalkuluj, Oszczęzaj emitowane na antenie Programu 1 Polskiego Raia oraz poranik ekonomiczny la zieci Brawo Bank (oatek o magazynu la klientów Poranik Bankowy ). Trzon programu stanowią Szkolne Kasy Oszczęności, prowazone o blisko 90 lat. Najbarziej praktyczną eukację zapewnia własne konto bankowe, latego w 2012 roku jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy konto i serwis bankowości internetowej la zieci w wieku 6 13 lat. Obecnie oszczęza już pona 200 tys. uczniów w 4,5 tys. społeczności szkolnych, co oznacza, że prawie co trzecia szkoła postawowa w kraju należy o programu. Pona 135 tys. SKO-wiczów oszczęza w serwisie internetowym SKO. Provient Polska Projekt: Dołączenie o grona sygnatariuszy Koeksu Etyki Reklamy Provient Polska jako pierwsza firma sektora fi nansowego została sygnatariuszem Koeksu Etyki Reklamy i tym samym poaje swoje reklamy po ocenę Ray Reklamy. Efektem współpracy bęzie również koeks, który nakreśli reguły przekazów reklamowych prouktów finansowych. Na rynku coziennie pojawiają się nowe oferty prouktów finansowych. Występują one w różnych wariantach i moyfikacjach. Proukty te są jenak z reguły skomplikowane i przez to mogą być niezrozumiałe la obiorcy. Często nawet niuanse powoują, że klient nie o końca bywa świaomy wyboru oferty. Dlatego ważne jest, żeby komunikat płynący z reklamy był jenoznaczny i przejrzysty. Provient Polska, jako pierwsza firma sektora finansowego ołączyła o Ray Reklamy i wyszła z propozycją wypracowania jasnych i konkretnych zasa, weług których powinny być tworzone reklamy branży finansowej. Provient bęąc jenym z największych reklamoawców sektora finansowego, został sygnatariuszem Ray Reklamy i tym samym o tej pory każy przekaz reklamowy firmy zostanie poany ocenie. Zatwierzone przez Komisję Etyki Reklamy spoty otrzymają certyfikat oraz zielone światło o publikacji. To jeen z pierwszych kroków pojętych w kierunku samoregulacji rynku prouktów finansowych. Wonga Projekt: Kapitalni.org Jenym z głównym czynników, la którego wonga.com aktywnie włącza się w realizację projektów z zakresu eukacji finansowej, jest aleko niesatysfakcjonujący poziom wiezy ekonomicznej społeczeństwa weług anych opracowanych przez OECD, Polska plasuje się w tym obszarze na ostatnich pozycjach. Fakt ten potwierzają również baania przeprowazone przez wonga.com: ość powiezieć, że relatywnie użo bo aż 12 proc. Polaków pożycza na spłatę innych pożyczek, a 14 proc. konsumentów w ogóle nie zależy na ich historii kreytowej. Te liczby są wypakową luki eukacyjnej, którą wonga.com wypełnia poprzez uruchomiony 10 czerwca b.r. projekt Kapitalni.org. Celem programu jest przee wszystkim ostarczanie rzetelnej wiezy merytorycznej niezbęnej, by świaomie czerpać z możliwości, jakie aje pożyczka konsumencka. Dążymy o zmiany postaw ekonomicznych Polaków poprzez eukację skłaającą się z wóch komponentów przeciwziałania namiernemu załużaniu się oraz właściwego rozumienia zasa zaciągania zobowiązań finansowych. Niezwykle istotnym celem jest także informowanie o zagrożeniach w ziezinie finansów online. Na portalu Kapitalni.org, każy kto chciałby zweryfikować swoją wiezę w tym zakresie, może rozwiązać testy, który sprawzą jego kompetencje. Związek Firm Pożyczkowych Związek Pracoawców Projekt: Rejestr Firm Pożyczkowych Rejestr ten jest opowiezią na zaniechanie przez Ministerstwo Finansów prac na utworzeniem publicznego rejestru firm pożyczkowych w toku prac na nowelizacją ustawy o nazorze na rynkiem finansowym. Rejest ma formę internetowej, ogólnoostępnej i bezpłatnej wyszukiwarki, zięki której konsument może weryfikować potencjalnego kreytoawcę. Serwis pl jest wolny o reklam. W ramach serwisu nie prowazi się jakiejkolwiek sprzeaży, jak również nie rekomenuje się jakiejkolwiek instytucji pożyczkowej bąź oferowanych przez nie prouktów.

6 50 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES Polski biznes po gozinach CSR to skrót, który la wielu polskich firm naal pozostaje tajemnym szyfrem. Baanie przeprowazone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości na pona 800 polskich firmach nie pozostawia złuzeń: zalewie co trzeci przesiębiorca eklaruje znajomość tematyki CSR. Jeszcze mniej firm przyznaje się o uwzglęniania jej w strategii biznesowej. Jenym z powoów jest przekonanie o wysokich kosztach prowazenia takich ziałań. To jenak błęne myślenie. Aam Mitura CSR (Corporate Social Responsibility) stało się monym zaganieniem w biznesie w latach 60. XX w. Szybko wyszło na jaw, że postulat społecznej opowiezialności biznesu nie jest wyłącznie przelotną moą, lecz chozi w nim o coś więcej: o nową, luzką twarz biznesu. Dziś CSR la wielu stanowi warunek sine qua non istnienia nowoczesnego przesiębiorstwa, a wskaźniki, takie jak np. Respect Inex (pierwszy w Europie Śrokowej ineks najbarziej opowiezialnych społecznie spółek warszawskiej Gieły Papierów Wartościowych), zaczynają ogrywać coraz istotniejszą rolę w świecie biznesu i w jego otoczeniu. Ukazują bowiem, że la anej firmy poza finansowym zyskiem liczy się coś jeszcze. Praktyki CSR są również czynnikiem pozwalającym przesiębiorstwu wyróżnić się na tle konkurencji. Mięzynaroowa Organizacja Stanaryzacyjna w normie ISO efiniuje CSR jako obrowolną, transparentną i etyczną ziałalność biznesową, na którą skłaa się troska o 7 elementów: prawa człowieka, zarzązanie zasobami luzkimi, śroowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe, sprawy konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczeństwa, zarzązanie organizacją. Firmy, które prowazą tzw. obre praktyki w którymś z tych obszarów, można uznać za biznesy społecznie opowiezialne. W licznych efinicjach CSR często przewija się również wątek ziałalności filantropijnej firm. Pro bono. Tyle teoria. Deklaracje a rzeczywistość Praktyka prezentuje się już zecyowanie gorzej. Mimo że CSR, czyli społeczna opowiezialność biznesu, uznawana jest ziś za jeen z filarów nowoczesnego przesiębiorstwa, a pokolenie Y przywiązuje o niej coraz istotniejszą uwagę, to w Polsce w CSR wciąż wizi się biznesową egzotykę i zbęny wyatek. Weług raportu PARP Ocena stanu wrażania stanarów społecznej opowiezialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej opowiezialności w mikro, małych, śrenich i użych przesiębiorstwach, bęącego pierwszym na naszym rynku baaniem stanarów CSR polskich przesiębiorców, zalewie co trzeci potrafił wyjaśnić, na czym właściwie polega społeczna opowiezialność biznesu. Jeszcze gorzej wypaa zaangażowanie polskich firm w praktyki CSR: co piąta firma eklaruje, że uwzglęnia je w swoich ziałaniach. Lepsza opinia o polskich przesiębiorstwach wyłania się po lekturze najnowszego raportu autorstwa KPMG. Z okumentu Społeczna Opowiezialność Biznesu wynika, że aż 96 proc. użych i śrenich polskich przesiębiorstw uznaje za swój biznesowy obowiązek opowiaanie na wyzwania społeczne i ekologiczne. Co rugi z responentów za najważniejsze wyzwanie uznaje właśnie ochronę śroowiska. Jenak pomimo tych szlachetnych eklaracji, w swojej strategii ziałania CSR uwzglęnia jeynie 43 proc. polskich użych i śrenich firm z sektora usług, zaś alsze 15 proc. z nich rozważa pojęcie takich ziałań. Na arenie mięzynaroowej, pomimo zapewnień i eklaracji wielu pomiotów gospoarczych o trosce o CSR, jest niestety niewiele lepiej. Weług baań zrealizowanych przez Accenture z inicjatywy Global Impact, w których grupą baawczą było pona 1000 prezesów największych korporacji świata, aż 67 proc. z nich przyznało, że światowy biznes nie angażuje się w wystarczającym stopniu w ziałania związane z rozwojem zrównoważonym, jenym z obszarów praktyk CSR. CSR? To się nie opłaca Z czego wynika tak uży rozźwięk mięzy eklaracjami a rzeczywistością? Jeśli nie wiaomo, o co chozi, wiaomo, że chozi o pieniąze. I tak jest w istocie. Konieczność poniesienia oatkowych nakłaów finansowych jako główny czynnik yskwalifikujący CSR w firmie wymienia 38 proc. responentów. Część przesiębiorstw po prostu nie przewiuje bużetu wyzielonego na takie ziałania, a inne najwioczniej uznają, że i tak są to pieniąze wyrzucone w błoto lub na tyle uże, że poejmowanie ziałań najzwyczajniej nie ma sensu. To pokazuje, że w polskiej gospoarce ciągle żywe jest myślenie typu ile mogę na tym zarobić?. A w CSR nie chozi wcale o zysk w czystej postaci, nie są też potrzebne na realizację ziałań uże nakłay. Gyby przesiębiorstwa przeznaczyły na ziałania CSR zalewie 1 proc. swojego bużetu, wszyscy zarówno właściciele firm, jak i konsumenci oczuliby w swoim otoczeniu zmianę na lepsze tłumaczy Ignacy Mieziński, prezes Zarząu BPSC SA. Spółka o lat realizuje ziałania CSR skierowane o lokalnej społeczności w myśl hasła Ułatwiamy start. Współpracuje ze szkołami i uczelniami, a także ośrokami opiekuńczymi, wspierając je finansowo oraz organizując eventy kulturowo- -sportowe la młozieży. Poejmuje również inicjatywy zmierzające o wyrównania szans. Ale nie tylko. W opowiezi na apel funacji Centaurus, 8 lat temu firma zaangażowała się w obronę zwierząt, ratując Galę młoziutką klacz skazaną na ubój. Dzięki interwencji śląskiej firmy zwierzę uało się ocalić i stworzyć mu nowy om. Ta akcja wpisała się w ogólną koncepcję ziałań CSR-owych, pokazując jenocześnie, że na ich realizację nie są potrzebne uże pieniąze. Zapewniamy Gali schronienie, stałą opiekę weterynaryjną oraz akcesoria potrzebne o utrzymania jej w czystości i świetnej formie. Klacz o kilku lat regularnie trenuje skoki przez przeszkoy i ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Ten niewielki gest nie tylko zwrócił uwagę na problem praw zwierząt, lecz także przełożył się na wizerunek firmy tłumaczy Aleksanra Raia. W poszukiwaniu straconego czasu Ochrona zwierząt to rzaka praktyka wśró polskich firm. Jeśli już polskie przesiębiorstwa ecyują się na realizację ziałań CSR, to ominuje wśró nich przee wszystkim troska o relacje z konsumentem (74 proc. wskazań) i z pracownikiem (72 proc.) oraz poprawa organizacji pracy w firmie (66 proc.). Zecyowanie mniejszą uwagę przywiązują już o ziałań skoncentrowanych wokół przestrzegania praw człowieka (20 proc.), ochrony śroowiska naturalnego (20 proc.) oraz zaangażowania społecznego (11 proc.). Ale o reguły jak zawsze są wyjątki. Tesco Polska w ramach inicjatywy Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę postanowiło wesprzeć bezomne zwierzęta i przekazać co ziesiątą złotówkę ze sprzeanej karmy na potrzeby 10 schronisk. Dzięki akcji każe schronisko otrzymało pona 3,5 tys. PLN, a także 25 tys. kg karmy la zwierząt, co w przeliczeniu aje 125 tys. ziennych posiłków. Firma kurierska TNT Express w swojej strategii CSR poobnie jak BPSC skierowała swoją uwagę także na konie. Dzięki akcji Zbieraj makulaturę ratuj konie uało się uzbierać blisko 88 ton makulatury, palet oraz folii. Przekazano je Klubowi Gaja, który sprzeając śmieci, uratował o śmierci kilkaziesiąt zwierząt. Teraz ocalone konie służą pomocą zieciom z głębokim upoślezeniem poczas zajęć hipoterapeutycznych w jenej ze szkół w Sosnowcu. Nawet małe gesty CSR-owe sprawiają, że świat wokół nas staje się lepszy. Nie bójmy się

7 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT 51 więc poejmować nawet najrobniejszych ziałań w zakresie społecznej opowiezialności biznesu. Dobro choć zabrzmi to górnolotnie wraca i przekłaa się na biznes zachęca Ignacy Mieziński. Pitagorejczycy a CSR Być może alekimi ojcami CSR są Pitagorejczycy. To w nich Mary Ann Violin z Animal Action Information Service w mieście Columbus, w stanie Ohio upatruje pierwszych obrońców praw zwierząt. Ta ezoteryczna grupa filozofów z V wieku prze Chrystusem wysuwała etyczny postulat poszanowania życia zwierząt, ponieważ zgonie z pitagorejską teorią węrówki usz zachoziło wysokie prawopoobieństwo, że w zwierzęce ciała wcielały się usze luzkie. Ból zaawany zwierzętom nie różniłby się tym samym o bólu zaawanego innym luziom. Sam Pitagoras miał ponoć rozpoznać w ogłosie bitego psa krzyk swojego alekiego krewnego. Pitagorejczycy z ezaprobatą onosili się zarówno o luzi, jak i o instytucji, które na swojej roze nie reagowały na zwierzęce cierpienie. Mimo że o czasów Pitagorasa minęło już 2,5 tys. lat, to stosunek człowieka o zwierzęcego świata zbytnio się nie zmienił. Naal trzeba pokreślać konieczność troski o śroowisko naturalne i jego mieszkańców. Warto pokreślić, że firmie prowazącej ziałania CSR-owe łatwiej jest znaleźć pracowników. Potwierza to najnowszy raport autorstwa Deloitte Min the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey. Jego twórcy owozą, że aż pona połowa (60 proc.) pracowników z tzw. pokolenia Y, wybierając pracoawcę, zwraca uwagę nie tylko na warunki finansowe, lecz w coraz większym stopniu przywiązuje uwagę o misji firmy (aż 77 proc. wskazań), jej iei oraz realizowanych przez nią celów, w tym także celów pozabiznesowych. Młoe pokolenia oczekują o biznesu przee wszystkim zaangażowania w sprawy społeczne (głównie w problemy społeczności lokalnej), priorytetowo traktują też sprawy śroowiskowe, m.in. ochronę praw zwierząt. Biznes z luzką twarzą? Być może za kilka lat to właśnie obre praktyki CSR staną się la przesiębiorstw przepustką czy furtką o elitarnego klubu biznesowego, a ylemat przyszłego biznesu sprowazi się o postaci: albo angażujesz się w CSR albo nie ma la ciebie miejsca w biznesie. CSR coraz częściej spełnia funkcję języczka u wagi w percepcji firm u konsumentów. Weług baań Trenownik CSR 2014 autorstwa Go Responsible Consulting, co rugi konsument w Polsce przypisuje wyższą jakość prouktom i usługom firm społecznie opowiezialnych, 55 proc. potencjalnych pracowników chętniej zapatruje się na pracę w firmie wrażającej CSR, a aż 88 proc. konsumentów obiera pozytywnie wzrost zaangażowania firm w obre praktyki pozabiznesowe. To pokazuje, że współczesne przesiębiorstwo, jeśli chce uchozić na rynku za znaczące, musi zerwać z biznesową polityką izolacjonizmu i otworzyć się na swoje otoczenie po to, aby pomóc mu rozwiązywać jego problemy. Tego wymaga konycja zisiejszych czasów. Ostatnio słusznie zauważono, że poział komunikacji na B2B (business- -to-business) i B2 C (business-to-client) ziś jest już przeżytkiem. Wszelka komunikacja, nawet ta mięzy przesiębiorstwem a otoczeniem, to komunikacja H2 H, human-to- -human, o człowieka o człowieka. W nowoczesnym biznesie chozi bowiem o coś, co przekracza granice samego biznesu. Społeczna opowiezialność inwestycji w kierunku gospoarki przyszłości Kryzys finansowy przypomniał, że ekonomia nie jest tylko nauką o bogactwach, a rozważania o pożytkach gospoarowania miały pierwotnie charakter ocen etycznych. Jeszcze o nieawna w świecie biznesu powszechną akceptację zyskiwał poglą Miltona Friemana, który w sposób niepozostawiający wątpliwości stwierził, że istnieje wyłącznie jeen rozaj społecznej opowiezialności biznesu, polegający na wykorzystaniu zasobów i angażowaniu się w ziałalność pomnażającą własne ochoy na tyle, na ile jest to możliwe pozostając w zgozie z regułami gry, jenocześnie uczestnicząc w otwartej, wolnej konkurencji bez oszustw i postępu. prof. Teresa Czerwińska Obecnie natomiast, pomioty gospoarcze coraz częściej są postrzegane jako integralny element społeczeństwa, wchozący w interakcje nie tylko z otoczeniem gospoarczym, co powouje, że ich ecyzje rozą również ługofalowe istotne skutki społeczne. Społeczna opowiezialność biznesu stała się też jenym z trzech kluczowych priorytetów strategii rozwoju Unii Europejskiej: EUROPE A strategy for smart, sustainable an inclusive growth. Jest to nowa jakość w postrzeganiu obecnych wyzwań wynikających z realiów kryzysu gospoarczego. Zatem powstaje ( ) nowa ekonomika, nowa teoria racjonalności gospoarowania syntetyzująca kryteria sprawności ekonomicznej, jej przesłanki etyczne oraz konsekwencje społeczne. W klasycznym ujęciu inwestycje jako kategoria ekonomiczna rozpatrywane są przee wszystkim w kategoriach: efektywności, ryzyka, horyzontu czasowego oraz płynności. Tymczasem, czynniki związane ze śroowiskiem naturalnym, społeczeństwem oraz łaem korporacyjnym generują ryzyko równie istotne w ocenie inwestycji co ane finansowe. Jak wykazują baania na rynkach światowych, obecnie wartość rynkowa przesiębiorstwa kształtowana jest zalewie w 1/5 przez aktywa materialne (w 1975 r. stanowiły one 83 proc. wartości rynkowej przesiębiorstwa), natomiast resztę opełniają kategorie niematerialne (Ocean Tomo 2011, za: MG 2013), tj. kapitał luzki, relacje z interesariuszami, reputacja. Wzrost świaomości społecznej oraz rozwój tzw. kapitalizmu powierniczego powoują, że nasila się presja społeczna otycząca wkomponowywania w proces inwestycyjny, oprócz kryteriów ekonomicznych, wartości etycznych, interesów społecznych, ekologicznych oraz ialogu z interesariuszami. Wzrost zapotrzebowania na etykę w życiu gospoarczym oraz rozwój koncepcji społecznej opowiezialności inwestycji (Social Responsible Investment SRI) powouje powstawanie nowych paraygmatów w zakresie zarzązania inwestycjami, o których można zaliczyć: ewolucję struktury procesu inwestycyjnego, nową percepcję obowiązków powierniczych, szersze postrzeganie kategorii ryzyka inwestycyjnego, profesjonalizację i stanaryzację nowych praktyk w zakresie zarzązania portfelem inwestycji. Efektywność portfela inwestycji Istotne znaczenie la powstawania paraygmatów nowej ekonomii w opowiezi na globalny kryzys finansowy ma ewolucyjna zmiana percepcji zarzązania procesem inwestycyjnym, otycząca przee wszystkim kryteriów selekcji instrumentów o portfela inwestycji oraz analizy i oceny jego efektywności. Wykształciły się orębne strategie inwestycyjne, które zmieniły klasyczne postrzeganie zarzązania procesem inwestycyjnym: tj. strategie eliminacji, strategie selekcji pozytywnej. Rozwój koncepcji SRI przyczynił się o zmiany paraygmatu postrzegania obowiązków powierniczych instytucji wspólnego inwestowania, tj. funuszy inwestycyjnych i emerytalnych. Obecnie większość (84 proc.) instytucji zarzązających aktywami w krajach UE postrzega włączenie kryteriów ESG o procesu zarzązania portfelem inwestycji jako zgone z należytym wypełnianiem obowiązków powierniczych wobec swoich klientów, bowiem ich zaniem ma to celu maksymalizację korzyści beneficjentów w ługim horyzoncie czasu. Jest to zasanicza zmiana w stosunku o postawy instytucji zarzązających aktywami jeszcze sprze zalewie kilku lat, kiey to kompatybilność kryteriów ESG z wypełnianiem obowiązków powierniczych była przemiotem żywej yskusji. U położa tej yskusji leży kwestia zakresu oziaływania kryteriów ESG na efektywność portfela inwestycji w ługim okresie. Dyskusja tocząca się w przemiotowej sprawie, zarówno w literaturze przemiotu, jak i wśró zarzązających aktywami, znajuje swój wyraz w poszukiwaniu empirycznych owoów na występowanie pozytywnej zależności mięzy ochoowością a społeczną opowiezialnością biznesu. Przeglą zrealizowanych baań empirycznych wykazuje, że wrożenie strategii SRI w procesie inwestycyjnym nie powouje obniżenia efektywności i wzrostu ryzyka portfela w ługim okresie. Nowe tenencje w zarzązaniu inwestycjami Powstawanie nowych paraygmatów w zakresie zarzązania inwestycjami wytwarza popyt na profesjonalizację i stanaryzację nowych praktyk w zakresie zarzązania portfelem inwestycji. Powstają wyspecjalizowane agencje ratingowe zajmujące się bieżącą analizą etyczności funkcjonowania emitentów weług przyjętych stanarów. Ocenę spełniania kryteriów etycznych z reguły powierza się wyspecjalizowanym pomiotom, pełniącym rolę swoistych auytorów etyczności: 69 proc. baanych instytucji zarzązających aktywami zleca takie baanie wyspecjalizowanym agencjom ratingowym lub oracom inwestycyjnym. Implementacja koncepcji SRI w procesie inwestycyjnym wymaga poszukiwania rozwiązań umożliwiających łączenie celów typowo biznesowych z celami społecznymi na gruncie praktyki. Jest to jak wyaje się właściwy kierunek poszukiwań w opowiezi na kryzys ekonomiczny, o czym przekonuje laureat Nagroy Nobla w ziezinie ekonomii Joseph Stiglitz: społecznie opowiezialne inwestowanie to prawopoobnie najważniejszy i najbarziej pomyślny kierunek rozwoju nowoczesnego zarzązania aktywami. Wartość rynku SRI w krajach Unii Europejskiej po wystąpieniu kryzysu ekonomicznego w latach wzrosła o pona 87 proc. Niemniej jenak, wykształcenie się nowych paraygmatów w zarzązaniu inwestycjami jest procesem ługofalowym i wielopłaszczyznowym, zaś jego powozenie zależy w użym stopniu o wykształcenia się pewnych nieformalnych paraygmatów w śroowisku zarzązających aktywami oraz świaomej proaktywnej postawy społecznej. Autorka jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Wyział Zarzązania Demystifying Responsible Investment Performance. A review of key acaemic an broker research on ESG factors, A joint report by The Asset Management Working Group, UNEP FI an Mercer, October European SRI Stuy 2010, EUROCIF, (www.eurosif). European Asset Owners: SRI Perceptions an Integration Practices, Novethic, December High Net Worth Iniviuals an Sustainable Investment, EURO- CIF Lis K. A., H. Sterniczuk, Nazór korporacyjny, Wy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

8 52 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH RAPORT BIZNES Polski CSR rozwój czy Słowo zmiana najbarziej trafnie opowiaa na pytanie, jak ma się opowiezialny biznes w Polsce AD Kryzys wartości, które otychczas napęzały rozwój kapitalizmu i liberalnego poejścia o gospoarki, zmiany technologiczne i pokoleniowe, konieczność przyspieszenia rozwoju innowacyjnej gospoarki, wszystko to zaje się świaczyć, że pewien moel wzrostu w Polsce się wyczerpuje. Jak porazi sobie z tym biznes? Czy opowiezialny społecznie biznes przyspieszy te zmiany i przyczyni się o transformacji w kierunku zrównoważonej gospoarki, Wizji 2050? Czy przyszłość opowiezialnego biznesu w Polsce bęzie należała o firm zakłaanych przez młoych luzi, start-upów, przesiębiorczości społecznej, ekonomii współzielenia? Przekonamy się już w ciągu najbliższych kliku lat. Marzena Strzelczak Na to pytanie nie ma jenoznacznej opowiezi. Wiele jest przykłaów zarówno po stronie biznesu, jak i organizacji pozarząowych, a także aministracji publicznej, świaczących o tym, że temat stopniowo się rozwija. Równie użo przemawia za tym, że to rozwój niełatwy. Po jenej stronie mamy pięć lat istnienia RESPECT Inex pierwszego w tej części Europy ineksu spółek opowiezialnych społecznie, ziewięć eycji Rankingu Opowiezialnych Firm (ROF) Dziennika Gazety Prawnej, pona wa tysiące obrych praktyk firm zgłaszanych każego roku o Raportu FOB Opowiezialny Biznes w Polsce i kilkaziesiąt nowych raportów społecznych przesiębiorstw rocznie. Mamy Zespół s. Społecznej Opowiezialności Biznesu oraz projekt Wizja 2050 w Ministerstwie Gospoarki i ziesiątki firm ziałających w ramach grup roboczych obu inicjatyw, pona setkę firm, które popisały Deklarację na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, ziesiątą eycję konkursu Verba Vertatis nagrazającego najlepsze prace magisterskie i oktorskie poświęcone tej tematyce, oraz wiele ogólnopolskich inicjatyw, które przyciągają opowiezialne społecznie fi rmy Koalicję Rzeczników Etyki po auspicjami UN Global Compact i polską Kartę Różnoroności prowazoną w Polsce przez Forum Opowiezialnego Biznesu zrzeszającą pona 100 pomiotów. Coraz większe znaczenie zyskują też tematy nowe w Polsce łańcucha ostaw, etycznej moy oraz innowacji społecznych ten ostatni poejmowany zarówno w ramach prac zespołu Innowacje Społeczne projektu Wizja 2050, jak i przez wiele organizacji Stocznię, Ashokę, Szkołę Lierów czy szerzej opowiezialną społecznie przesiębiorczość. Każy z nich można zakwalifikować jako pozostający w szerokim nurcie opowiezialnego biznesu. Z rugiej strony, choć liczba spółek włączonych o RESPECT Inex rośnie, to naal jest to nie więcej niż wazieścia kilka pomiotów, a temat nie jest popularny wśró polskich analityków biznesowych. ROF, który poaje kompleksowej ocenie zaangażowanie społeczne przesiębiorstw, to wciąż rocznie około 60 pomiotów. Kropla w morzu, jeśli zestawimy to chociażby z listą 500 największych polskich przesiębiorstw, nie mówiąc już o pona wóch milionach firm MSP, które napęzają polską gospoarkę. Doatkowo, jak pokazało baanie zrealizowane przez FOB i firmę KPMG jesienią ubiegłego roku, i przeprowazona w jego ramach analiza stopnia ojrzałości CSR w użych i śrenich firmach, zalewie 15 proc. to firmy oświaczone, to jest takie, które prowazą ziałania z zakresu CSR, a także uwzglęniają je w strategii lub publikują raport, a kolejne 18 proc. można określić jako ojrzałe prowazą ziałania z zakresu CSR, uwzglęniają je w strategii i publikują raporty z anymi pozafinansowymi. Patrząc więc z tej perspektywy, truno mówić o szybkim rozwoju CSR w Polsce. Z perspektywy Forum Opowiezialnego Biznesu, największej, najłużej ziałającej w Polsce organizacji ziałającej na rzecz opowiezialnego biznesu w Polsce, opowieź na pytanie, jaki jest obraz CSR w Polsce AD 2015 jest szczególnie ważna. Mamy jenak przekonanie, że to czas ważnych posumowań nie tylko la nas. Stą jubileusz, który w tym roku obchozimy zyskał nazwę 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Partnerstwo to klucz o rozwoju iei opowiezialnego biznesu w wymiarze mięzysektorowym, ale także każej z pojeynczych firm, które wcielają ją w życie. Przykłaów takich ziałań jest i bęzie coraz więcej, także wśró mikrofirm, start-upów tworzonych przez młoych luzi, którzy mają i bęą mieć ambicje równoległego rozwoju przesiębiorstw generujących zysk i wartości społeczne, pozostających w zgozie z zasaami zrównoważonego rozwoju. Za co (nie)opowiaa biznes? Naczelną zasaą i celem biznesu jest zysk. Takie są realia wolnego rynku, czy nam się to pooba, czy nie. Twierzenie, że jest inaczej, może być hipokryzją, myleniem oczu, w najlepszym razie naiwnością. Co nie znaczy, że w pogoni za zyskiem biznes może postępować nieetycznie. Za co tak naprawę opowiezialny jest biznes? Anrzej Jęrzejczak Kiey słyszę CSR, zwykle spoziewam się nieporozumienia. Po hasło to pociągane są najróżniejsze inicjatywy o organizowania biegów masowych (sponsoring), przez pomaganie bienym zieciom (ziałalność charytatywna), sponsorowanie kultury (mecenat), po tak kuriozalne przypaki, jak namawianie o jezenia przynajmniej jenego jogurtu ziennie (marketing bezpośreni?). Wszystko to są piękne inicjatywy, przyczyniające się o obra wspólnego (ostatecznie możemy uznać, że jezenie jogurtu jest zrowe). Na pewno przyczyniają się o obra firmy buują rozpoznawalność marki, ponoszą jej prestiż, ocieplają wizerunek, a nawet zwiększają sprzeaż. Nijak się jenak mają o opowiezialności firmy. Biznes nie opowiaa ani za rozwój sportu masowego, ani za nieożywienie zieci, ani za poziom kultury i sztuki. I całe szczęście! W przeciwnym razie nasze zieci biegałyby głone, a zamiast cieszyć się z Oscara la Iy, skazani bylibyśmy na ogląanie trzeciego sequelu filmu Lejis, w którym akcja koncentruje się na jezeniu jogurtu przez główną bohaterkę. I nie chozi tu o negowanie obroczynności czy prywatnego mecenatu barzo obrze, że są, i oby więcej. Tyle że te problemy nie leżą w kompetencjach ani w obszarze opowiezialności prywatnego biznesu. W moim pojęciu biznes jest opowiezialny przee wszystkim za skutki swojej ziałalności, sposób wytwarzania óbr i usług oraz ich wpływ na śroowisko społeczne, naturalne i rynkowe. I chozi o to, aby wpływ ten jeśli jest negatywny wyeliminować lub zminimalizować. Są branże, w których uciążliwość la otoczenia jest oczywista, często uzasaniana korzyściami, jakie z nich czerpiemy. W przypaku energetyki otyczy ona zwykle śroowiska naturalnego wpływu wyobycia surowców na przyroę oraz wytwarzania energii na emisję CO 2 i zmiany klimatyczne. W przypaku firm ozieżowych o razu pomyślimy o śroowisku społecznym, o pracownikach i warunkach, w jakich pracują. Branża finansowa wpływa na procesy gospoarcze i konycję ekonomiczną gospoarstw omowych i gospoarek naroowych. W przypaku branży ICT zakres opowiezialności nie jest taki oczywisty. Biznes nie opowiaa ani za rozwój sportu masowego, ani za nieożywienie zieci, ani za poziom kultury i sztuki. I całe szczęście! W przeciwnym razie nasze zieci biegałyby głone, a zamiast cieszyć się z Oscara la Iy, skazani bylibyśmy na ogląanie trzeciego sequelu filmu Lejis.

9 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W FINANSACH BIZNES RAPORT 53 stagnacja? ELEMENT STRATEGII Opowiezialna firma to firma transparentna, która nie boi się rozmowy z konsumentami i lokalną społecznością w żanych okolicznościach. To firma, która potrafi przyznać się o błęów i wziąć za nie opowiezialność. W przypaku proucentów żywności to firma, która ba o zrowie i bezpieczeństwo konsumentów i ich rozin, która wspiera lokalnych ostawców i lokalny biznes. Dlatego wyaje się, że słowo zmiana najbarziej trafnie opowiaa na pytanie, jak ma się opowiezialny biznes w Polsce AD Kryzys wartości, które otychczas napęzały rozwój, kapitalizmu i liberalnego poejścia o gospoarki, zmiany technologiczne i pokoleniowe, konieczność przyspieszenia rozwoju innowacyjnej gospoarki, wszystko to zaje się świaczyć, że pewien moel wzrostu w Polsce się wyczerpuje. Jak porazi sobie z tym biznes? Czy W Blue Meia firmie informatycznej zatruniającej ok. 150 osób chcemy brać opowiezialność za wpływ naszej ziałalności tam, gzie on faktycznie występuje. Czujemy się opowiezialni za śroowisko naturalne. Zachęcamy naszych pracowników o korzystania z roweru jako śroka transportu, płacąc złotówkę za każy kilometr przejechany rowerem w roze o pracy. Dzięki temu w ciągu roku oszczęziliśmy naturze emisji wutlenku węgla na poziomie 10 ton. Jenocześnie oszczęziliśmy mieszkańcom Trójmiasta hałasu i korków, jakie powoują samochoy. Nasza nowa sieziba wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną, która niebawem zapewni czystą energię na ziałanie biura i zasilanie serwerów. Czujemy się opowiezialni za śroowisko społeczne. Nasi pracownicy pracują przee wszystkim w pozycji siezącej, prze monitorami. Dlatego zachęcamy ich o aktywności fizycznej sponsorując występy rużyny opowiezialny społecznie biznes przyspieszy te zmiany i przyczyni się o transformacji w kierunku zrównoważonej gospoarki, Wizji 2050? Czy przyszłość opowiezialnego biznesu w Polsce bęzie należała o firm zakłaanych przez młoych luzi, start-upów, przesiębiorczości społecznej, ekonomii współzielenia? Przekonamy się już w ciągu najbliższych kliku lat. Autorka jest yrektor generalną Forum Opowiezialnego Biznesu biegowej, opłacając nieograniczony wstęp o klubu fitness, ofinansowując karty sportowe i opiekę meyczną. Organizujemy spotkania ze specjalistami z zieziny zrowia lekarzami, ietetykami, trenerami. Czujemy się opowiezialni za śroowisko rynkowe. Dzielimy się naszą wiezą i wspomagamy rozwój branży, sponsorując imprezy branżowe i biorąc w nich uział. Naszym kontrahentom nie zalegamy z opłacaniem faktur. Z zasay zatruniamy w ramach umowy o pracę. Pensje naszych pracowników są konkurencyjne i wpływają na ich konta terminowo. Tylko tyle i aż tyle. Do tego sponsorujemy sportowców i zawoy sportowe, bierzemy uział w Szlachetnej Paczce, funujemy naszym pracownikom owoce i finansujemy szkolenia. Ale nie nazywamy tego CSR-em. Autor jest PR managerem w Blue Meia Eyta Iroko Działamy w czasach, w których zarówno śroowisko biznesowe jak i opinia publiczna są już ość mocno przyzwyczajeni o nazwy CSR i ziałań z zakresu tzw. społecznej opowiezialności biznesu. Świaczy o tym liczba wszelkiego rozaju próśb kierowanych o firm: o wsparcie finansowe, sponsoring, zaangażowanie się w różnego rozaju inicjatywy itp. Potwierzeniem są także liczne strony internetowe firm, na których sekcja CSR jest zwykle jenym z kluczowych elementów opisu ziałalności. Niemal wszystkie uże pomioty rynkowe, począwszy o branży FMCG, poprzez rynek usług meycznych i telekomunikację, po sektor finansowy, mają na swojej stronie internetowej informację o prowazonych ziałaniach z zakresu CSR. Polacy przyzwyczaili się, że biznes angażuje się w ziałalność charytatywną, sponsoring wyarzeń lokalnych, imprez sportowych oraz inicjatyw kulturalnych. Rzecz jenak w tym, że to nie jest CSR. Społeczna opowiezialność biznesu to element strategii biznesowej firmy. Jak każy strategiczny obszar musi uwzglęniać ogłębną analizę otoczenia, konkretne cele (krótko i ługoterminowe) oraz przewiywane efekty i realną zmianę społeczną, o której ma prowazić. Małymi krokami Zwykle zaczyna się to o barzo robnych, mało spektakularnych aktywności wewnątrz organizacji. Nie można za firmę opowiezialną społecznie uznać pomiotu nie traktującego w opowiezialny sposób swoich pracowników. To jeen z głównych trenów CSR ostatnich lat, wciąż aktualny. Aby być firmą opowiezialną społecznie, trzeba przee wszystkim być opowiezialnym pracoawcą. Opowiezialnym, czyli partnersko traktującym pracownika, wychozącym na przeciw jego potrzebom, inwestującym w jego rozwój i komfort pracy. To zecyowanie opłaca się pracownikom, ale także pracoawcom. Zaowolony pracownik, poza barziej wyajną pracą, to także najlepszy ambasaor firmy. Dlatego opowiezialne fi rmy rozwijają systemy telepracy, bają o zrowie i konycję pracowników, szkolą ich i uczciwie wynagrazają. Różne zaganienia Jeśli mówimy o trenach w CSR niewątpliwie natkniemy się na zaganienia takie jak: zarzązanie różnoronością, zapobieganie wszelkim formom wykluczenia i wspieranie zatrunienia, także grup, które są w truniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiet, młozieży i osób 50+. Firmy opowiezialne społecznie muszą się konfrontować ze zmianami emograficznymi w społecznościach, w których ziałają. Dbają o zrowy work-life balance, komfort, zrowie i obre samopoczucie swoich pracowników i partnerów biznesowych. Działania CSR się igitalizują Z roku na rok ziałania CSR się igitalizują. Internauci stali się ogromną siłą inspirującą biznes, ale i wymagającą o biznesu. Dialog z interesariuszami coraz częściej przenosi się o meiów społecznościowych. Internauci z prękością błyskawicy potrafią się skrzyknąć na rzecz ważnej la nich iei. Warto ich w tym wspierać i być aktywnym w social meiach. My na przykła prowazimy w ten sposób szereg ziałań komunikacyjnych skierowanych o młoych luzi. Tren social-meiowy W tren social-meiowy wpisują się często także ziałania wolontariackie. Luzie uostępniają informacje o problemach i potrzebach innych na Facebooku czy LinkeIn, łączą się przez portale społecznościowe, aby wspólnie pomóc. Dobrze, jeśli biznes, na przykła pracoawcy, ich w tym wspierają. Wolontariat pracowniczy o lat cieszy się użą popularnością i z pewnością tren ten bęzie się utrzymywał w kolejnych latach. Kolejny tren, również barzo często rozprzestrzeniający się wirusowo w social meiach to zjawisko tworzenia innowacji angażujące interesariuszy jako opowieź na bieżące problemy współczesności. Barzo popularne są konkursy, w których nagraza się innowacyjne pomysły m.in. młoych wynalazców, konstruktorów, inżynierów, czy chemików. To jest obustronna korzyść zyskujemy innowacyjny projekt, a na przykła młozi konstruktorzy czy naukowcy otrzymują śroki na jego realizację. Szeroko pojęta ekologia Niezmiennie istotną kwestią jest szeroko pojęta ekologia, zwłaszcza zapobieganie zmianom klimatycznym. Firma opowiezialna społecznie musi wrażać rozmaite zielone technologie, prowazić recykling, oszczęzać woę i energię oraz eukować i wspierać pracowników, partnerów i konsumentów w proekologicznych zachowaniach. Aby było to ziałanie CSR, nie mogą to być jenorazowe akcje, ale realne wpisanie proekologicznej ziałalności na stałe w aktywności firmy. Zmiany klimatyczne to zagrożenie la nas wszystkich, latego wszyscy powinniśmy mu przeciwziałać. Kwestie ekologiczne są szczególnie często obecne w strategiach firm mięzynaroowych, ziałających na wielu różnych rynkach stykających się z wieloma różnymi problemami ekologicznymi, la których są one realnie oczuwane np. w przypaku zakupu surowców. W tych firmach barzo istotnym trenem CSR jest też przestrzeganie praw człowieka we wszystkich miejscach prowazenia ziałalności biznesowej, nie tylko w Europie i USA, lecz także w tzw. krajach Trzeciego Świata. To, co ważne, to także fakt, że opowiezialna firma to firma transparentna, która nie boi się rozmowy z konsumentami i lokalną społecznością w żanych okolicznościach. To firma, która potrafi przyznać się o błęów i wziąć za nie opowiezialność. W przypaku proucentów żywności to firma, która ba o zrowie i bezpieczeństwo konsumentów i ich rozin, która wspiera lokalnych ostawców i lokalny biznes. Autorka jest koorynatorem s. meiów w Nestlé Polska S.A.

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Robert Sroka Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej SRI Workshop Day 2013 Warszawa, 29.01.2013 Plan prezentacji Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index W 2015 roku Bank Millennium po raz ósmy z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne

Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Informacja prasowa Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. Polskie firmy coraz bardziej odpowiedzialne Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza programy i praktyki społeczne oraz środowiskowe do swojej podstawowej

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW

POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW POPRAWA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORCÓW PROJEKT PKPP LEWIATAN - 1 - Poprawa wizerunku przedsiębiorców nowy projekt PKPP Lewiatan. Celem projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI

Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Program Zaufania i oferta artystyczna GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU KULTURY I SZTUKI Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki Górnośląski Instytut Kultury i Sztuki wraz z sześcioma innymi przedsiębiorstwami od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

R A B E N G R O U P. Strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu - ewolucja a nie rewolucja.

R A B E N G R O U P. Strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu - ewolucja a nie rewolucja. R A B E N G R O U P Strategiczne podejście do odpowiedzialnego biznesu - ewolucja a nie rewolucja. P o z n ań, 26.10.2016 G R U PA R A B E N Informacje ogólne 11 krajów serce Europy firma rodzinna lat

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo