Systemy cięcia łukiem plazmowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy cięcia łukiem plazmowym"

Transkrypt

1 45 Systemy cięcia łukiem plazmowym Podręcznik operatora 80578H Wersja 1

2 Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić sobie wygodny dostęp do pomocy technicznej oraz gwarancyjnej, produkt można zarejestrować online pod adresem Zarejestrowanie produktu umożliwia również otrzymywanie aktualnych informacji o produktach Hypertherm oraz jednorazowo bezpłatnego upominku będącego wyrazem naszej wdzięczności. Do przyszłego wykorzystania Numer seryjny: Data zakupu: Dystrybutor: Uwagi dotyczące serwisu:

3 powermax45 Podręcznik operatora Polski / Polish Wersja 1 październik 2010 Hypertherm, Inc. Hanover, NH Stany Zjednoczone Adres Hypertherm, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Hypertherm i Powermax to znaki handlowe firmy Hypertherm Inc. i mogą być zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

4 Hypertherm, Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH USA Tel (Main Office) Fax (All Departments) (Main Office ) Tel (Technical Service) (Technical Service ) Tel (Customer Service) (Customer Service ) Hypertherm Automation 5 Technology Drive, Suite 300 West Lebanon, NH USA Tel Fax Hypertherm Plasmatechnik GmbH Technologiepark Hanau Rodenbacher Chaussee 6 D Hanau-Wolfgang, Deutschland Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (S) Pte Ltd. 82 Genting Lane Media Centre Annexe Block #A01-01 Singapore , Republic of Singapore Tel Fax (Technical Service) Hypertherm Europe B.V. Vaartveld SE Roosendaal, Nederland Tel Fax Tel (Marketing) Tel (Technical Service) Tel (Technical Service) Hypertherm Japan Ltd. Level 9, Edobori Center Building Edobori, Nishi-ku Osaka Japan Tel Fax Hypertherm Brasil Ltda. Avenida Doutor Renato de Andrade Maia 350 Parque Renato Maia CEP Guarulhos, SP Brasil Tel Fax Hypertherm México, S.A. de C.V. Avenida Toluca No. 444, Anexo 1, Colonia Olivar de los Padres Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P Tel Fax Hypertherm (Shanghai) Trading Co., Ltd. Unit A, 5th Floor, Careri Building 432 West Huai Hai Road Shanghai, PR China /1 Tel Fax 12/17/09

5 KOMPAtYBILNOśĆ elektromagnetyczna (emc) Wprowadzenie Urządzenia firmy Hypertherm oznaczone symbolem CE wyprodukowano zgodnie z normą EN W celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia należy zainstalować i używać zgodnie z przedstawionymi dalej informacjami. Wymogi przewidziane przez normę EN mogą nie wystarczać do całkowitego wyeliminowania zakłóceń występujących, gdy urządzenia znajdują się w bliskim sąsiedztwie źródeł zakłóceń lub gdy mają bardzo dużą czułość. W takich przypadkach może być konieczne zastosowanie innych środków ograniczających zakłócenia. Sprzęt tnący zaprojektowano wyłącznie do użytku w środowisku przemysłowym. Instalacja i obsługa Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i korzystanie z urządzenia plazmowego zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku wykrycia zakłóceń elektromagnetycznych odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu wspólnie z pracownikami pomocy technicznej zapewnianej przez producenta spoczywa wyłącznie na użytkowniku. W niektórych sytuacjach działanie zapobiegawcze może polegać wyłącznie na ponownym uziemieniu obwodu tnącego (patrz Uziemienie obrabianego elementu). W innych przypadkach może oznaczać konieczność zaprojektowania ekranu elektromagnetycznego zakrywającego źródło zasilania i miejsce pracy, współpracującego z odpowiednimi filtrami wejściowymi. W każdej sytuacji zakłócenia elektromagnetyczne należy ograniczyć do poziomu, który nie powoduje występowania dalszych problemów. Analiza obszaru Przed zainstalowaniem urządzenia użytkownik powinien przeprowadzić analizę sąsiadującego obszaru pod względem występowania potencjalnych problemów elektromagnetycznych. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: a. inne kable zasilania, kable sterujące, kable sygnałowe i telefoniczne znajdujące się powyżej i poniżej sprzętu tnącego lub przylegające do niego; b. nadajniki i odbiorniki radiowe i telewizyjne; c. komputery i inne urządzenia sterujące; d. elementy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenia sprzętu przemysłowego; e. zdrowie osób, na przykład w przypadku korzystania z rozruszników serca czy aparatów słuchowych; f. urządzenia używane do kalibracji i pomiarów; g. odporność pozostałych urządzeń znajdujących się w środowisku roboczym w celu zapewnienia zgodności tych urządzeń może być wymagane zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa; h. pora dnia, podczas której są wykonywane czynności związane z cięciem oraz pozostałe. Wielkość analizowanego obszaru zależy od konstrukcji budynku oraz innych wykonywanych w nim czynności. Otaczający obszar może być większy niż wynikający z przyjętych założeń. Informacje dotyczące zgodności emc-1 Wrzesień 2010

6 KOMPAtYBILNOśĆ elektromagnetyczna (emc) Metody ograniczania emisji Zasilanie sieciowe Sprzęt tnący należy podłączyć do zasilania sieciowego zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku występowania zakłóceń może być konieczne zastosowanie dodatkowych środków ostrożności, takich jak filtrowanie napięcia sieciowego. Należy rozważyć zastosowanie ekranowania (metalowej rurki lub odpowiednika) kabla zasilania trwale zainstalowanego sprzętu tnącego. Ekranowanie należy zapewnić na całej długości kabla. Ekran należy podłączyć do sieciowego źródła zasilania urządzenia do cięcia w taki sposób, aby zapewnić dobry styk elektryczny między kanałem kablowym a obudową źródła zasilania cięcia. Serwisowanie sprzętu tnącego Sprzęt tnący należy okresowo serwisować zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas działania sprzętu tnącego wszystkie drzwiczki dostępowe i serwisowe powinny być zamknięte i prawidłowo zabezpieczone. Sprzętu tnącego nie wolno w żaden sposób modernizować. Nie dotyczy to modyfikacji wykonywanych zgodnie z pisemnymi instrukcjami przedstawionymi przez producenta. Na przykład należy zgodnie z zaleceniami producenta serwisować i regulować przerwy iskrowe zapłonu łuku oraz urządzenia stabilizujące. Kable tnące Kable tnące powinny być możliwie najkrótsze oraz poprowadzone wspólnie na podłodze lub w jej pobliżu. Spajanie ekwipotencjalne Należy rozważyć spojenie wszystkich metalowych komponentów instalacji tnącej oraz komponentów, które do niej przylegają. Jednak przyłączenie metalowych komponentów do elementu obrabianego zwiększa ryzyko porażenia operatora emc-2 Wrzesień 2010 prądem, gdy ten jednocześnie dotknie metalowego komponentu i elektrody (dyszy głowicy laserowej). Operator powinien być odizolowany od wszystkich spojonych komponentów metalowych. Uziemianie obrabianego elementu W sytuacjach, gdy obrabiany element nie jest uziemiony w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego lub ze względu na swój rozmiar i umiejscowienie (np. kadłub okrętu lub stalowa konstrukcja budynku), przyłączenie obrabianego elementu do masy może w niektórych przypadkach ograniczyć emisję. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec sytuacji, w której uziemienie obrabianego elementu zwiększa ryzyko występowania obrażeń u osób lub uszkodzeń sprzętu elektrycznego. Tam, gdzie to wymagane, przyłączenie elementu obrabianego do masy należy wykonać w sposób bezpośredni. W krajach, w których jest to zabronione, przyłączenie można zapewnić przez zastosowanie odpowiednich reaktancji pojemnościowych dobranych zgodnie z przepisami krajowymi. Uwaga: ze względów bezpieczeństwa obwód tnący można uziemić lub nie. Zmiana projektu uziemienia może być autoryzowana wyłącznie przez osobę, której wiedza jest wystarczającą do oceny, czy taka modyfikacja nie stwarza większego ryzyka odniesienia obrażeń (na przykład przez zapewnienie obwodu zwrotnego prądu cięcia równoległego, co może doprowadzić do uszkodzenia obwodów tnących innych urządzeń). Dalsze wytyczne podano w rozdziale 9 normy IEC dotyczącej instalacji i użytkowania urządzeń do spawania łukowego. ekranowanie i osłanianie Problemy dotyczące zakłóceń można ograniczyć przez selektywne ekranowanie i osłanianie kabli oraz urządzeń występujących w sąsiadującym obszarze. W niektórych zastosowaniach można rozważyć ekranowanie całej instalacji do cięcia plazmowego. Informacje dotyczące zgodności

7 GWArANcJA Uwaga W przypadku wymiany podzespołów systemu Hypertherm producent zaleca korzystać z oryginalnych części firmy Hypertherm. Wszelkie uszkodzenia lub obrażenia wynikające z zastosowania podzespołów innych niż oryginalne części firmy Hypertherm nie podlegają warunkom gwarancji udzielanej przez firmę Hypertherm i będą traktowane jako wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu firmy Hypertherm. Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie Produktu. Firma Hypertherm nie może ani nie udziela żadnych zapewnień bądź gwarancji dotyczących bezpiecznego korzystania z produktu w środowisku użytkownika. Informacje ogólne Firma Hypertherm Inc. udziela gwarancji na wady wykonawcze i produkcyjne swoich Produktów na określony, ustalony wcześniej czas i zgodnie z następującymi warunkami: jeśli firma Hypertherm zostanie powiadomiona o wadzie (i) dotyczącej źródła zasilania w okresie dwóch (2) lat od daty odebrania produktu, z wyjątkiem zasilaczy marki Powermax, w przypadku których okres ten wynosi trzy (3) lata od daty odebrania produktu, o wadzie (ii) dotyczącej palnika i przewodów w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, o wadzie dotyczącej zespołów podnośnika palnika w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, o wadzie dotyczącej głowic lasera w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu oraz o wadzie dotyczącej produktów firmy Hypertherm Automation w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, z wyjątkiem systemu EDGE Pro CNC i układu kontroli wysokości palnika ArcGlide THC, w przypadku których okres ten wynosi dwa (2) lata od daty odebrania produktu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy pozostałych zasilaczy marki Powermax, które są używany z przetwornicami fazowymi. Dodatkowo firma Hypertherm nie udziela gwarancji na systemy uszkodzone w wyniku dostarczenia napięcia zasilającego o nieodpowiednich parametrach, wynikających z zastosowania przetwornic fazowych bądź z jakości wejściowego napięcia sieciowego. Niniejsza gwarancji nie obejmuje Produktu, który został nieprawidłowo zainstalowany, zmodyfikowany lub zniszczony w inny sposób. Firma Hypertherm zapewnia naprawę, wymianę i regulację Produktu jako jedyny i wyłączny środek zapobiegawczy, tylko jeśli niniejsza gwarancja jest prawidłowo przestrzegana i stosowana. Firma Hypertherm zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, wymiany lub regulacji wszystkich wadliwych Produktów objętych warunkami niniejszej gwarancji, które po uprzedniej autoryzacji (która nie zostanie nieudzielona bez uzasadnionego powodu) i prawidłowym zapakowaniu zostaną zwrócone do siedziby firmy Hypertherm (Hanover, New Hampshire) lub do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hypertherm po opłaceniu przez użytkownika wszystkich kosztów związanych z ubezpieczeniem i dostawą. Firma Hypertherm nie odpowiada za żadne naprawy, wymiany i regulacje Produktu objęte warunkami niniejszej gwarancji, z wyjątkiem wykonywanych w myśl niniejszego paragrafu i po udzieleniu wyraźnej pisemnej zgody przez Hypertherm. Przedstawiona tutaj gwarancja jest typu wyłącznego i pozostaje w zgodzie z wszelkimi innymi gwarancjami (wyrażonymi bezpośrednio bezpośrednio, domniemanymi, ustawowymi) lub Informacje dotyczące zgodności W-1 Wrzesień 2010

8 GWArANcJA wynikającymi z nich następstwami dotyczącymi Produktu oraz ze wszystkimi innymi dorozumianymi gwarancjami i postanowieniami dotyczącymi jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu bądź związanymi z nienaruszeniem praw innych osób. Powyższe stwierdzenie stanowi jedyny i wyłączny środek zapobiegawczy dotyczący jakiegokolwiek naruszenia warunków gwarancji przez firmę Hypertherm. Dystrybutorzy i sprzedawcy OEM mogą oferować inne lub dodatkowe gwarancje, ale nie są oni upoważnieni do udzielania żadnej dodatkowej ochrony gwarancyjnej ani do składania jakichkolwiek zapewnień, że taka ochrona jest udzielana zgodnie z warunkami gwarancji udzielanej przez firmę Hypertherm. Zabezpieczenie patentowe Z wyjątkiem przypadków produktów niewyprodukowanych przez firmę Hypertherm lub wyprodukowanych przez osobę spoza firmy Hypertherm w sposób niezgodny ze specyfikacjami firmy Hypertherm, a także w przypadku konstrukcji, procesów, rozwiązań i kombinacji niezaprojektowanych lub rzekomo zaprojektowanych przez firmę Hypertherm, firma Hypertherm ma prawo na swój własny koszt bronić lub wspierać użytkownika w każdej rozprawie lub postępowaniu wytoczonemu przeciwko niemu w związku z naruszaniem jakichkolwiek patentów podmiotów trzecich przez produkt firmy Hypertherm używany samodzielnie lub w połączeniu z innym produktem niedostarczonym przez firmę Hypertherm. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań lub gróźb działań połączonych z rzekomym naruszeniem (w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni po uzyskaniu wiedzy o takim działaniu lub groźbie działania) należy powiadomić firmę Hypertherm. Firma Hypertherm jest zobowiązana do obrony użytkownika przed roszczeniami, prowadzonej pod wyłączną kontrolą firmy Hypertherm oraz we współpracy z podmiotem zagrożonym postępowaniem odszkodowawczym. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnej sytuacji firma Hypertherm nie odpowiada przed jakąkolwiek osobą lub jakimkolwiek podmiotem za szkody przypadkowe, wynikowe, bezpośrednie, pośrednie ani moralne (z uwzględnieniem m.in. utraty zysku) niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z naruszenia warunków umowy, prawa o odpowiedzialności bezpośredniej, prawa o czynie niedozwolonym, naruszenia warunków gwarancji, niedochowaniu określonego celu lub innego, nawet jeśli powiadomiono o możliwości występowania takich szkód. Przepisy krajowe i lokalne Krajowe i lokalne przepisy dotyczące instalacji wodociągowych i elektrycznych mają pierwszeństwo przed wszelkimi instrukcjami znajdującymi się w niniejszym podręczniku. W żadnym przypadku firma Hypertherm nie jest odpowiedzialna za obrażenia osób ani uszkodzenia własności spowodowane naruszeniem wytycznych lub wykonywaniem czynności roboczych w nieodpowiedni sposób. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym przypadku jakakolwiek odpowiedzialność firmy Hypertherm za jakiekolwiek roszczenia lub postępowania prawne (sądowe, arbitrażowe, nadzorcze lub innego typu) wynikające lub związane W-2 Informacje dotyczące zgodności Wrzesień 2010

9 GWArANcJA z użytkowaniem Produktu, niezależnie czy wynikają ona z naruszenia warunków umowy, prawa o odpowiedzialności bezpośredniej, prawa o czynie niedozwolonym, naruszenia warunków gwarancji, niedochowaniu określonego celu lub innego, nie przekroczy łącznie kwoty zapłaconej za Produkt, który stanowi podstawę takiego roszczenia. Ubezpieczenie W każdej sytuacji użytkownik powinien mieć zapewnione odpowiednie ubezpieczenie, którego typ i zakres ochrony wystarcza do skutecznej obrony i nienarażania firmy Hypertherm na szkody wynikające z jakichkolwiek zdarzeń związanych z użytkowaniem produktów. Przeniesienie praw Wszelkie prawa wynikające z treści niniejszej gwarancji można przenieść wyłącznie w połączeniu ze sprzedażą wszystkich lub prawie wszystkich posiadanych środków trwałych lub kapitału akcyjnego na następcę, który akceptuje wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Gwarancji. Warunkiem akceptacji przeniesienia praw przez firmę Hypertherm jest pisemne poinformowanie jej przez użytkownika o tym fakcie w terminie trzydziestu (30) dni przed nastąpieniem przeniesienia. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia firmy Hypertherm i następującego później żądania akceptacji, niniejsza Gwarancja ulega anulowaniu i unieważnieniu, a użytkownik traci jakiekolwiek prawo korzystania z gwarancji firmy Hypertherm. Informacje dotyczące zgodności W-3 Wrzesień 2010

10 Informacje związane z bezpieczeństwem Przed rozpoczęciem obsługi systemu fi rmy Hypertherm zapoznaj się z treścią załączonego do niego osobnego Podręcznika bezpieczeństwa i zgodności (80669C), zawierającego ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

11 Spis treści Kompatybilność elektromagnetyczna...emc-1 Gwarancja... W-1 Rozdział 1 SPECYFIKACJE Opis systemu Gdzie znaleźć potrzebne informacje Wymiary i waga zasilacza Wymiary Waga Parametry znamionowe zasilaczy Wymiary palnika T45v Wymiary palnika T45m Specyfikacje palników T45v i T45m Symbole i oznaczenia Symbole IEC Rozdział 2 USTAWIENIE ZASILANIA Rozpakowanie systemu Powermax Reklamacje Spis treści Miejsce ustawienia zasilania Przygotowanie zasilania Konfiguracje napięcia Montaż przełącznika odłączenia linii Wymagania dotyczące uziemienia Uwagi dotyczące przewodu zasilającego Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego Zalecenia dotyczące generatora Przygotowanie zasilania gazem Podłączenie zasilania gazem Dodatkowa filtracja gazu powermax45 Podręcznik operatora i

12 Spis treści Rozdział 3 USTAWIENIE PALNIKA Wprowadzenie Trwałość materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika ręcznego Wybór materiałów eksploatacyjnych Instalowanie materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika zmechanizowanego Montaż palnika Wybór materiałów eksploatacyjnych (wykresy cięcia) Wyrównanie palnika Podłączanie włącznika zdalnego Podłączenie kabla przejściowego maszyny Podłączanie przewodu palnika Rozdział 4 DZIAŁANIE Elementy sterowania i wskaźniki Elementy sterujące i diody LED z przodu urządzenia Elementy sterujące z tyłu urządzenia Obsługa systemu Powermax Podłączenie zasilania elektrycznego i zasilania gazem Włączyć system (ON) Ustawianie przełącznika trybu pracy Regulacja ciśnienia gazu Sprawdzanie diod kontrolnych LED Mocowanie zacisku roboczego Ograniczenia dotyczące cyklu pracy Sposób korzystania z palnika ręcznego Obsługa spustu bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące cięcia palnikiem ręcznym Rozpoczynanie cięcia od krawędzi elementu obrabianego Przebijanie elementu obrabianego Żłobienie elementu obrabianego Najczęstsze błędy popełniane podczas cięcia ręcznego ii powermax45 Podręcznik operatora

13 Spis treści Sposób korzystania z wykresów cięcia Sprawdzanie prawidłowości ustawienia palnika i stołu Rozpoznawanie i optymalizacja jakości cięcia Przebijanie elementu obrabianego za pomocą palnika zmechanizowanego Najczęstsze błędy popełniane podczas cięcia zmechanizowanego Rozdział 5 SERWIS I NAPRAWA Rutynowa konserwacja Sprawdzanie materiałów eksploatacyjnych Podstawowe rozwiązywanie problemów Naprawy Zdjęcie i wymiana obudowy oraz bariery ekranującej z tworzywa Mylar Wymiana przewodu roboczego (CSA i CE) Wymiana wkładki filtru gazu Rozdział 6 CZĘŚCI Części zasilacza Części palnika ręcznego T45v Materiały eksploatacyjne do palnika ręcznego T45v T30v (Powermax30) 30 A materiały eksploatacyjne Części palnika zmechanizowanego T45m Materiały eksploatacyjne do palnika zmechanizowanego T45m Akcesoria Powermax45, etykiety powermax45 Podręcznik operatora iii

14 Spis treści iv powermax45 Podręcznik operatora

15 Rozdział 1 SPECYFIKACJE W tym rozdziale: Opis systemu Gdzie znaleźć potrzebne informacje Wymiary i waga zasilacza Wymiary Waga Parametry znamionowe zasilaczy Wymiary palnika T45v Wymiary palnika T45m Specyfikacje palników T45v i T45m Symbole i oznaczenia Symbole IEC powermax45 Podręcznik operatora 1-1

16 Specyfikacje Opis systemu Powermax45 to ręczny lub zmechanizowany przenośny system cięcia plazmowego o mocy 45 A przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań. W systemie Powermax45 do cięcia metali przewodzących, takich jak stal miękka, stal nierdzewna czy aluminium, jest wykorzystywane powietrze lub azot. System ten umożliwia cięcie elementów o grubości do 25,4 mm oraz przebijanie elementów o grubości do 9,5 mm. W wersji podstawowej system Powermax45 obejmuje zestaw materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do cięcia (osłona, nasadka, pierścień zawirowujący, dysza, elektroda), 2 zapasowe elektrody, 2 zapasowe dysze, materiały eksploatacyjne do żłobienia (tylko w wersji z palnikiem ręcznym), przyłącze powietrza szybkiego odłączania (1/4 NPT w wersji CSA oraz 1/4 NPT x G-1/4 BSPP w wersji CE), pojemnik na materiały eksploatacyjne, pasek na ramię, podręcznik operatora, skrócony przewodnik ustawiania oraz płytę konfiguracyjną DVD. Wersje ze zmechanizowanym palnikiem są również wyposażone we włącznik zdalny. Na zamówienie, u każdego dystrybutora firmy Hypertherm są dostępne dodatkowe materiały eksploatacyjne i akcesoria, np. przewodnik po zagadnieniach związanych z cięciem plazmowym. Lista części zamiennych i opcjonalnych znajduje się w rozdziale 6, Części. Przewody zasilające zasilaczy CSA są dostarczane z wtyczką 50 A, 250 V (NEMA 6-50P). Wersje CE są dostarczane bez wtyczki na końcu przewodu zasilającego. Więcej informacji znajduje się w części pt. Przygotowanie zasilania w rozdziale 2. Gdzie znaleźć potrzebne informacje W tym rozdziale można znaleźć specyfikacje systemu, takie jak wymiary, waga, szczegółowe specyfikacje elektryczne oraz szybkości cięcia. Aby uzyskać więcej informacji na temat: Bezpieczeństwa patrz Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności. Wymogów konfiguracyjnych, w tym wymogów dotyczących zasilania, uziemienia, przewodu zasilającego, przewodu przedłużającego oraz zaleceń związanych z agregatem prądotwórczym patrz rozdział 2, Ustawienie zasilanie. Materiałów eksploatacyjnych do palnika ręcznego i zmechanizowanego, wykresów cięcia oraz ustawiania palnika patrz rozdział 3, Ustawienie palnika. Przyrządów sterujących i diod LED, etapów obsługi systemu oraz wskazówek dotyczących jakości cięcia patrz rozdział 4, Działanie. Rutynowej konserwacji i napraw patrz rozdział 5, Serwis i naprawa. Numerów części i sposobu zamawiania akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych patrz rozdział 6, Części. 1-2 powermax45 Podręcznik operatora

17 Specyfikacje Wymiary i waga zasilacza Wymiary 34,8 cm 31 cm 42,6 cm 17,2 cm Waga Podana niżej waga zasilacza obejmuje palnik ręczny z przewodem o długości 6,1 m, przewodem roboczym o długości 6,1 m oraz przewodem zasilającym o długości 3 m. Zasilacz CSA: 16,8 kg Zasilacz CE 230 V: 16,6 kg Zasilacz CE 400 V: 15,9 kg powermax45 Podręcznik operatora 1-3

18 Specyfikacje Parametry znamionowe zasilaczy Znamionowe napięcie obwodu otwartego (U 0 ) CSA/CE, 1-fazowe CE, 3-fazowe Znamionowy prąd wyjściowy (I 2 ) Znamionowe napięcie wyjściowe (U 2 ) Cykl pracy w temp. 40 C (więcej informacji na temat cyklu pracy podano na tabliczce znamionowej zasilacza) Temperatura pracy Temperatura przechowywania Współczynnik mocy V CSA, 230 V CE, 1-fazowe 400 V, 3-fazowe CE Napięcie wejścia (U 1 ) / prąd wejściowy (I 1 ) przy napięciu znamionowym (U 2 MAKS., l 2 MAX ) (dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 3, Ustawienie zasilacza). 275 V DC 20 do 45 A 132 V DC 50% (I 2 =45 A, U 2 =132 V) 60% (I 2 =41 A, U 2 =132 V) 100% (I 2 =32 A, U 2 =132 V) Od -10 C do +40 C Od -25 C do +55 C 0,99 0, V AC / A (CSA) 230 V AC / 30 A (230 V CE)* 400 VAC 10 A (400 V CE)** Typ gazu Powietrze Azot Jakość gazu Czysty, suchy, bezolejowy, zgodny z wymogami normy ISO Klasa Czystość 99,995% Zalecane ciśnienie wlotowe gazu / szybkość przepływu 170 l/min przy 6,2 bara * Urządzenie zgodne z wymogami normy IEC ** Urządzenie spełnia wymogi normy IEC , o ile moc zwarciowa S sc jest wyższa lub równa 692 kva w miejscu doprowadzenia zasilania z sieci zewnętrznej. Instalator lub użytkownik urządzenia ma obowiązek upewnić się, zasięgając informacji u operatora sieci dystrybucyjnej, że urządzenie jest podłączone do zasilania o mocy zwarciowej S sc wyższej lub równej 692 kva. 1-4 powermax45 Podręcznik operatora

19 Specyfikacje Wymiary palnika T45v 22,1 cm 21,6 cm 8,3 cm 4,9 cm Kąt 75 4,0 cm 2,5 cm Wymiary palnika T45m 36,5 cm 2,5 cm 3,6 cm wymiar zewnętrzny, 30,5 cm 3,3 cm spłaszczone boki 33,0 cm powermax45 Podręcznik operatora 1-5

20 Specyfikacje Specyfikacje palników T45v i T45m Wydajność cięcia palnika ręcznego (grubość materiału) Zalecana wydajność cięcia (cięcie ręczne) 12,7 mm Maksymalna wydajność cięcia (cięcie ręczne lub zmechanizowane od początku krawędzi) Możliwość odcinania (cięcie ręczne lub zmechanizowane od początku krawędzi) Wydajność przebijania zmechanizowanego (grubość materiału) Wydajność przebijania (w przypadku cięcia od początku krawędzi obowiązują te same wartości co w przypadku wydajności cięcia palnika ręcznego) Zalecana prędkość cięcia (stal miękka) 19,1 mm 25,4 mm 9,5 mm 6,35 mm 1524 mm/min 9,53 mm 813 mm/min 12 mm 508 mm/min 18 mm 203 mm/min 24 mm 102 mm/min Wydajność żłobienia Szybkość usuwania materiału dla stali miękkiej Masa Sam palnik T45v Palnik T45v z przewodem 6,1 m Palnik T45v z przewodem 15,24 m Sam palnik T45m Palnik T45m z przewodem 7,62 m Palnik T45m z przewodem 10,7 m Palnik T45m z przewodem 15,24 m 2,8 kg/h 0,27 kg 1,55 kg 3,54 kg 0,45 kg 2,27 kg 2,9 kg 3,85 kg 1-6 powermax45 Podręcznik operatora

21 Specyfikacje Symbole i oznaczenia Na tabliczce znamionowej produktu firmy Hypertherm może się znajdować jedno lub wiele oznaczeń. Z powodu różnic i sprzeczności przepisów obowiązujących w różnych krajach nie wszystkie oznaczenia są istotne dla każdej wersji produktu. Symbol S Symbol S wskazuje, że zasilacz i palnik nadają się do użytku w środowisku o zwiększonym ryzyku porażenia prądem i spełniają wymogi normy IEC Oznaczenie CSA Produkty Hypertherm ze znakiem CSA spełniają wymogi przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Te produkty zostały ocenione, przetestowane i zatwierdzone przez organizację CSA-International. Produkt może także nosić znak jednego z krajowych laboratoriów testowych (NRTL, Nationally Recognized Testing Laboratories) akredytowanych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie, np. Underwriters Laboratories, Incorporated (UL) lub TÜV. Oznaczenie CE Symbol CE oznacza zgodność produktu z dyrektywami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Tylko te wersje produktów Hypertherm, które zostały opatrzone oznaczeniami CE na tabliczkach znamionowych lub obok nich, były testowane pod kątem zgodności z europejską Dyrektywą niskonapięciową oraz Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Filtry EMC, które są zgodne z europejską dyrektywą EMC, stanowią integralną część wyposażenia produktów oznaczonych symbolem CE. Oznaczenie GOST-R Wersje produktów Hypertherm z oznaczeniem CE oraz znakiem zgodności GOST-R spełniają wymagania bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej przy eksporcie do krajów Federacji Rosyjskiej. Oznaczenie c-tick Wersje produktów Hypertherm z oznaczeniem CE oraz znakiem c-tick spełniają wymogi przepisów EMC obowiązujących przy sprzedaży do Australii i Nowej Zelandii. Oznaczenie CCC Oznaczenie China Compulsory Certification (CCC) wskazuje, że produkt był testowany i został uznany jako zgodny z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi przy sprzedaży do Chin. powermax45 Podręcznik operatora 1-7

22 Specyfikacje Symbole IEC Na tabliczce znamionowej, etykietach, przełącznikach oraz diodach LED zasilacza mogą występować następujące symbole: Prąd stały (DC) Prąd zmienny (AC) l O Zasilanie jest włączone (ON) Zasilanie jest wyłączone (OFF) Cięcie palnikiem plazmowym 1~ f 1 f 2 Zasilacz inwertorowy jedno- lub trójfazowy Cięcie płyt metalowych Krzywa napięcia/natężenia, charakterystyka opadająca Cięcie siatki Żłobienie Złącze zasilania prądem zmiennym Zestyk zewnętrznego przewodu ochronnego (uziemienia) Tryb testu gazu AC Zasilanie jest włączone (ON) (dioda LED) Usterka systemu (dioda LED) Ciśnienie wlotowe gazu (dioda LED) Brakujące lub poluzowane materiały eksploatacyjne (dioda LED) Temperatura zasilacza poza zakresem (dioda LED) 1-8 powermax45 Podręcznik operatora

23 Rozdział 2 USTAWIENIE ZASILANIA W tym rozdziale: Rozpakowanie systemu Powermax Reklamacje Spis treści Miejsce ustawienia zasilania Przygotowanie zasilania Konfiguracje napięcia Montaż przełącznika odłączenia linii Wymagania dotyczące uziemienia Uwagi dotyczące przewodu zasilającego Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego Zalecenia dotyczące generatora Przygotowanie zasilania gazem Podłączenie zasilania gazem Dodatkowa filtracja gazu powermax45 Podręcznik operatora 2-1

24 Ustawienie ZASILANIA Rozpakowanie systemu Powermax45 1. Sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone i czy są w dobrym stanie. Jeżeli jakakolwiek z części jest uszkodzona lub nie została dostarczona, należy skontaktować się z dystrybutorem. 2. Sprawdzić, czy zasilacz nie został uszkodzony podczas transportu. W razie zauważenia śladów uszkodzenia, patrz Reklamacje poniżej. Wszelka korespondencja związana z niniejszym wyposażeniem musi zawierać numer modelu oraz numer seryjny, które są umieszczone na spodzie zasilacza. 3. Przed ustawieniem i uruchomieniem systemu Hypertherm należy przeczytać Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności. Reklamacje Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu jeżeli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, reklamacje należy kierować do przewoźnika. Firma Hypertherm może wydać na żądanie użytkownika kopię listu przewozowego. W przypadku pytań należy się skontaktować z najbliższym biurem Hypertherm. Dane kontaktowe biur można znaleźć na początku niniejszej instrukcji. Reklamacje dotyczące uszkodzonych lub brakujących towarów jeżeli jakikolwiek komponent został uszkodzony lub zagubiony, należy skontaktować się z dystrybutorem. W przypadku pytań należy skontaktować się z najbliższym biurem Hypertherm. Dane kontaktowe biur można znaleźć na początku niniejszej instrukcji. Spis treści Porównać zawartość opakowania z elementami pokazanymi na ilustracji. Podręcznik operatora Skrócony przewodnik ustawiania Karta rejestracyjna Płyta konfiguracyjna DVD lub (CSA) 230 V (CE) 400 V (CE) Pojemnik z dodatkowymi materiałami eksploatacyjnymi Włącznik zdalny (opcja) Pasek na ramię 2-2 powermax45 Podręcznik operatora

25 Ustawienie ZASILANIA Miejsce ustawienia zasilania System Powermax45 należy ustawić w pobliżu odpowiedniego gniazda zasilającego o napięciu V (w przypadku zasilanie jednofazowego CSA lub CE) lub 400 V (w przypadku zasilanie trójfazowego CE). Zasilanie Powermax45 jest wyposażony w przewód zasilający o długości 3 m. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół zasilanie należy pozostawić pas wolnej przestrzeni o szerokości co najmniej 0,25 m. Przygotowanie zasilania Maksymalne napięcie wyjściowe zależy od napięcia wejścia oraz natężenia prądu w obwodzie. Ponieważ wartość poboru prądu zmienia się w czasie uruchomienia, zaleca się zastosowanie bezpieczników zwłocznych zgodnie z wartościami podanymi w poniższej tabeli. Bezpiecznik zwłoczny wytrzymuje krótkotrwały wzrost natężenia prądu do wartości przekraczającej nawet dziesięciokrotnie wartość znamionową bezpiecznika. Konfiguracje napięcia W poniższej tabeli podano maksymalne znamionowe napięcie wyjściowe dla typowych kombinacji napięcia wejścia i prądu znamionowego. Dopuszczalne napięcie wejścia może odbiegać o ±10% od wartości podanych poniżej. Uwaga: Instalację należy zabezpieczyć bezpiecznikami zwłocznymi o odpowiednich parametrach oraz przełącznikiem odłączenia linii. Model CSA CE CE/CCC Napięcie wejścia Fazy Znamionowe napięcie wyjściowe Natężenie prądu wejściowego przy mocy 6 kw Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku Zalecany bezpiecznik zwłoczny V AC 1 45 A, 132 V A A 50 A 208 V AC 1 45 A, 132 V 33 A 54,5 A 50 A V AC 1 45 A, 132 V A A 35 lub 50* A 400 V AC 3 45 A, 132 V 10 A 15,5 A 15 lub 20* A 220 V AC 1 45 A, 132 V 31 A 53 A 35 lub 50* A 380 V AC 3 45 A, 132 V 11 A 14 A 15 A * Do zastosowań wymagających dużego rozciągania łuku należy użyć bezpieczników o większym prądzie znamionowym. powermax45 Podręcznik operatora 2-3

26 Ustawienie ZASILANIA Montaż przełącznika odłączenia linii Przełącznik odłączenia linii należy stosować w każdym zasilaczu, tak aby operator mógł w nagłym wypadku szybko wyłączyć zasilanie urządzenia. Wyłącznik należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym dla operatora. Instalacja musi być wykonana przez uprawnionego elektryka i zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi oraz lokalnymi. Wartość prądu wyłączenia wyłącznika musi być większa lub równa wartości znamionowej bezpieczników dla pracy ciągłej. Wyłącznik powinien dodatkowo: izolować sprzęt elektryczny i odłączać wszystkie przewody pod napięciem, gdy znajduje się w położeniu wyłączenia (OFF) mieć jedną pozycję wyłączenia (OFF) i jedną włączenia (ON), wyraźnie oznaczone symbolami O (wyłączony) i l (włączony) być wyposażony w zewnętrzny uchwyt umożliwiający zablokowanie go w pozycji wyłączenia (OFF) posiadać mechanizm zabezpieczający, pełniący funkcję wyłącznika awaryjnego być wyposażony w bezpieczniki zwłoczne zgodne z zaleceniami w tabeli na poprzedniej stronie Wymagania dotyczące uziemienia Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, prawidłowej obsługi oraz w celu zminimalizowania skutków zakłóceń elektromagnetycznych system Powermax45 musi zostać odpowiednio uziemiony. Zasilacz należy uziemić za pośrednictwem przewodu zasilającego zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalacja jednofazowa musi być poprowadzona przewodami trójżyłowymi z przewodem ochronnym (uziemiającym) w kolorze zielonym lub zielono-żółtym. Musi także spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów. Nie podłączać do instalacji z przewodami dwużyłowymi. Instalacja trójfazowa (tylko typ CE) musi być poprowadzona przewodami czterożyłowymi z przewodem ochronnym (uziemiającym) w kolorze zielonym lub zielono-żółtym. Musi także spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Bezpieczeństwo wyposażenia uziemiającego w Podręczniku bezpieczeństwa i zgodności. 2-4 powermax45 Podręcznik operatora

27 Ustawienie ZASILANIA Uwagi dotyczące przewodu zasilającego Zasilacze Powermax45 dostarczane są z przewodem zasilającym typu CSA lub CE. Przewody zasilające zasilaczy CSA są dostarczane z wtyczką 50 A, 250 V (NEMA 6-50P). Zasilacze typu CE są dostarczane bez wtyczki na końcu przewodu zasilającego. Należy nabyć wtyczkę odpowiednią do rodzaju zasilania danego systemu (230 V lub 400 V) oraz miejsca ustawienia i zlecić jej montaż wykwalifikowanemu elektrykowi. Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego Przekrój przewodu przedłużającego musi być odpowiednio dobrany do długości przewodu i napięcia instalacji. Należy używać przewodu spełniającego wymogi przepisów krajowych i lokalnych. W tabelach przedstawionych na następnej stronie podano zalecenia odnośnie średnicy przewodów dla różnych długości i wartości napięcia wejścia. Długości podane w tabelach dotyczą długości samego przewodu przedłużającego; nie dotyczą przewodu zasilającego zasilacza. powermax45 Podręcznik operatora 2-5

28 Ustawienie ZASILANIA Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego System imperialny Napięcie wejścia Fazy < 10 stóp stóp stóp stóp stóp 208 V AC 1 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 220 V AC 1 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG V AC 1 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 380 V AC 3 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG 400 V AC 3 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG System metryczny Napięcie wejścia Fazy < 3 m 3-7,5 m 7,5-15 m m m 208 V AC 1 10 mm 2 10 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 25 mm V AC 1 10 mm 2 10 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 25 mm V AC 1 10 mm 2 10 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 25 mm V AC 3 4 mm 2 4 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 6 mm V AC 3 4 mm 2 4 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 6 mm powermax45 Podręcznik operatora

29 Ustawienie ZASILANIA Zalecenia dotyczące generatora Generator używany do zasilania systemu Powermax45 powinien wytwarzać prąd znamionowy 240 V AC. Znamionowa moc silnika Moc wyjściowa silnika Wydajność 8 kw 33 A Dobre rozciągnięcie łuku przy 45 A prądu cięcia 6 kw 25 A Ograniczone rozciągnięcie łuku przy 45 A prądu cięcia Dobre rozciągnięcie łuku przy 30 A prądu cięcia Uwagi: Prąd cięcia należy dobrać odpowiednio do parametrów, wieku i stanu generatora. W razie awarii generatora podczas pracy, szybkie wyłączenie (OFF), a następnie szybkie włączenie (ON) zasilania (tzw. szybki reset ) może nie wystarczyć do usunięcia usterki. Dlatego po wyłączeniu (OFF) zasilania należy zaczekać od 30 do 45 sekund przed ponownym włączeniem (ON). Przygotowanie zasilania gazem Zasilanie gazem systemu Powermax45 może odbywać się ze sprężarki warsztatowej lub przenośnej sprężarki tłokowej. W obu przypadkach należy zastosować regulator wysokiego ciśnienia i zapewnić przepływ gazu do filtra powietrza zasilacza z szybkością 170 l/min przy ciśnieniu 6,2 bara. OSTRZEŻENIE Ciśnienie zasilania gazem nie może przekroczyć 9,3 bara. Przekroczenie dopuszczalnej wartości ciśnienia może doprowadzić do eksplozji pułapki filtru. Niska jakość gazu zasilającego powoduje zmniejszenie szybkości i pogorszenie jakości cięcia, ograniczenie grubości cięcia oraz zmniejszenia trwałości materiałów eksploatacyjnych. Dla zapewnienia optymalnej wydajności gaz powinien mieć następujące parametry: maksymalna dopuszczalna wielkość cząstek stałych 0,1 mikrona przy maksymalnym stężeniu 0,1 mg/m 3, maksymalna temperatura rosy -40 C oraz maksymalne stężenie oleju 0,1 mg/m 3 (zgodnie z wymogami normy ISO , klasa 1.2.2). powermax45 Podręcznik operatora 2-7

30 Ustawienie ZASILANIA Podłączenie zasilania gazem Jako przewodu zasilania gazem należy użyć przewodu gazu obojętnego oraz szybkozłączki o średnicy wewnętrznej 9,5 mm z gwintem 1/4 NPT lub szybkozłączki 1/4 NPT x G-1/4 BSPP (wersje CE). Ciśnienie zasilania gazem 5,5 6,9 bara (maksymalnie 9,3 bara) przy szybkości przepływu co najmniej 165,2 l/min. Zalecana szybkość przepływu to 170 l/min przy ciśnieniu 6,2 bara. Dodatkowa filtracja gazu Jeżeli warunki występujące w miejscu eksploatacji powodują przedostawanie się wilgoci, oleju lub innych zanieczyszczeń do przewodu gazowego, konieczne jest wprowadzenie trójstopniowego systemu filtra koalescencyjnego, np. zestawu filtru oczyszczającego powietrze Eliminizer (numer części ), który można nabyć u dystrybutora produktów Hypertherm. Poniżej przedstawiono schemat budowy systemu filtra trójstopniowego do usuwania zanieczyszczeń z układu zasilania gazem. Filtr wody i cząstek stałych Filtr oleju Filtr par oleju Zasilanie gazem Powermax45 System filtrujący należy instalować między szybkozłączem a zasilaczem. 2-8 powermax45 Podręcznik operatora

31 Rozdział 3 USTAWIENIE PALNIKA W tym rozdziale: Wprowadzenie Trwałość materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika ręcznego Wybór materiałów eksploatacyjnych Instalowanie materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika zmechanizowanego Montaż palnika Wybór materiałów eksploatacyjnych (wykresy cięcia) Wyrównanie palnika Podłączanie włącznika zdalnego Podłączenie kabla przejściowego maszyny Podłączanie przewodu palnika powermax45 Podręcznik operatora 3-1

32 Ustawienie palnika Wprowadzenie System Powermax45 jest dostępny zarówno z palnikiem ręcznym T45v, jak i z palnikiem zmechanizowanym T45m. Szybkozłączka umożliwia szybki demontaż palnika na czas przenoszenia systemu lub w celu wymiany palnika, jeśli charakter pracy wymaga zastosowania różnych palników. W niniejszym rozdziale opisano procedurę ustawiania palnika i doboru materiałów eksploatacyjnych odpowiednich do prowadzonych prac. Trwałość materiałów eksploatacyjnych Częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych w systemie Powermax45 zależy od kilku czynników: Grubości ciętego metalu Średniej długości cięcia Tego, czy jest używany system do cięcia zmechanizowanego czy cięcia ręcznego Jakości powietrza (obecność oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczeń) Tego, czy jest wykonywane przebijanie metalu czy cięcie rozpoczynane od krawędzi Prawidłowego roboczego odsunięcia palnika podczas żłobienia lub cięcia z wykorzystaniem nieosłoniętych materiałów eksploatacyjnych Prawidłowej wysokości przebijania Rodzaju używanych materiałów eksploatacyjnych. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych dla palnika T30v (Powermax30) 30 A do palnika T45v spowoduje ich szybsze zużycie. Pozwoli jednak zapewnić optymalną jakość cięcia w przypadku niektórych zastosowań. W normalnych warunkach w czasie cięcia zmechanizowanego zużyciu ulega najpierw elektroda, a w przypadku cięcia ręcznego najszybciej zużywa się dysza. Przyjmuje się, że trwałość zestawu materiałów eksploatacyjnych wynosi około 1 2 godzin rzeczywistej pracy przy włączonym łuku podczas cięcia ręcznego w zależności od powyższych czynników. W przypadku cięcia zmechanizowanego trwałość materiałów eksploatacyjnych wynosi od 3 do 5 godzin. Więcej informacji na temat prawidłowych technik cięcia znajduje się w rozdziale 4, Działanie. 3-2 powermax45 Podręcznik operatora

33 Ustawienie palnika Ustawienie palnika ręcznego Materiały eksploatacyjne Spust bezpieczeństwa Wybór materiałów eksploatacyjnych System Powermax45 z palnikiem ręcznym T45v obejmuje pełen zestaw materiałów eksploatacyjnych do cięcia zamontowanych do palnika, a także zapasowe elektrody i dysze oraz materiały do żłobienia w osobnym pojemniku na materiały eksploatacyjne. W krajach, w których nie obowiązują przepisy Unii Europejskiej można również nabyć materiały eksploatacyjne bez osłony przydatne w niektórych zastosowaniach. Umożliwiają one np. ciągnięcie końcówki palnika po powierzchni metalu. W przypadku materiałów eksploatacyjnych bez osłony palnik musi się znajdować w odległości ok. 2 mm od powierzchni metalu. Materiały eksploatacyjne bez osłony odznaczają się zasadniczo mniejszą trwałością niż materiały eksploatacyjne z osłoną, jednak w niektórych zastosowaniach zapewniają lepszą widoczność łuku i dostęp. Materiały eksploatacyjne do cięcia ręcznego pokazano na następnej stronie. Należy zauważyć, że do cięcia w osłonie, bez osłony oraz żłobienia stosuje się tę samą nasadkę, pierścień zawirowujący oraz elektrodę. Różne są jedynie takie elementy jak deflektor (osłona dla nieosłoniętych materiałów eksploatacyjnych) i dysza. W celu uzyskania lepszej jakości cięcia materiałów o mniejszej grubości można zmniejszyć ustawienie natężenia prądu do 30 A i stosować materiały eksploatacyjne do systemu T30v (Powermax30) 30 A. powermax45 Podręcznik operatora 3-3

34 Ustawienie palnika T45v materiały eksploatacyjne z osłoną Osłona Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda T45v materiały eksploatacyjne do żłobienia Osłona Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda T45v materiały eksploatacyjne bez osłony* Deflektor Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda * Materiały eksploatacyjne bez osłony nie są dostępne w krajach, w których obowiązuje ustawodawstwo Unii Europejskiej. T30v (Powermax30) 30 A materiały eksploatacyjne Opcjonalny deflektor Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda 3-4 powermax45 Podręcznik operatora

35 Ustawienie palnika Instalowanie materiałów eksploatacyjnych OSTRZEŻENIE PALNIKI O BEZPOŚREDNIEJ AKTYWACJI ŁUK PLAZMOWY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA I POPARZENIA I O Łuk plazmowy powstaje natychmiast po włączeniu palnika. Przed rozpoczęciem wymiany materiałów eksploatacyjnych należy się upewnić, że zasilanie jest wyłączone (OFF). Aby korzystać z palnika T45v, należy zainstalować komplet materiałów eksploatacyjnych: osłonę lub deflektor, nasadkę, dyszę, pierścień zawirowujący i elektrodę. Po ustawieniu wyłącznika zasilania w położeniu O (OFF) należy sprawdzić, czy materiały eksploatacyjne palnika są zainstalowane w sposób przedstawiony poniżej. Elektroda Pierścień zawirowujący Dysza Nasadka Osłona lub deflektor Między materiałem eksploatacyjnym a rękojeścią palnika musi być pewna szczelina. Podczas pracy powietrze będzie uchodzić przez tę szczelinę. Uwaga: Dokręcać bez użycia narzędzi. Nadmierne dokręcenie spowoduje nieodpalenie palnika. powermax45 Podręcznik operatora 3-5

36 Ustawienie palnika Ustawienie palnika zmechanizowanego Materiały eksploatacyjne Tuleja pozycjonująca Zębatka Mosiężna ochrona przed odkształceniami Ochrona przed odkształceniami Przed użyciem palnika T45m trzeba: Zamocować palnik do stołu cięcia lub innego wyposażenia. Wybrać i zainstalować materiały eksploatacyjne. Wyrównać palnik. Podłączyć przewód palnika do zasilacza. Skonfigurować zasilacz do zdalnego uruchomienia za pomocą włącznika zdalnego lub kabla przejściowego. Montaż palnika W zależności od typu stołu cięcia może być konieczne rozłożenie palnika, tak aby można go było przeprowadzić przez tor i zamocować. Jeżeli tor stołu cięcia jest na tyle szeroki, że przeprowadzenie palnika nie wymaga odłączania korpusu palnika od przewodu, palnik należy przeprowadzić bez rozłączania, a następnie zamocować do podnośnika zgodnie z instrukcjami producenta. Uwaga: Palniki T45m można mocować do różnych stołów X-Y, przecinarek szynowych, ukosowarek do rur i innych urządzeń. Montaż palnika należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta, a w razie konieczności zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami demontażu. Jeśli trzeba zdemontować palnik, należy postępować następująco: 1. Odłącz przewód palnika od zasilacza i usuń z palnika materiały eksploatacyjne. 2. Usuń zębatkę z tulei pozycjonującej, odkręcając 2 czarne śruby mocujące. Odkręć 6 śrub (po 3 z każdej strony) mocujących tuleję pozycjonującą do mosiężnej ochrony przed odkształceniami i do korpusu palnika. Zsuń tuleję pozycjonującą z palnika. 3-6 powermax45 Podręcznik operatora

37 Ustawienie palnika 3. Odłącz przewody przełącznika czujnikowego nasadki od środkowego złącza. Złącze przewodu zasilania gazem Śruba mocująca przewód zasilający do ruchomego trzpienia Złącze przewodu przełącznika czujnikowego nasadki 4. Użyć wkrętaka Phillips nr 2 i klucza do nakrętek 1/4 (albo klucza nastawnego) do odkręcenia śrub i nakrętek mocujących przewód zasilający palnika do ruchomego trzpienia (w razie potrzeby obrócić ruchomy trzpień, aby uzyskać dostęp do śruby). 5. Za pomocą klucza 5/16 cala oraz klucza 3/8 cala lub za pomocą klucza nastawnego odkręć nakrętkę mocującą przewód zasilania gazem do przewodu palnika. Odłóż korpus palnika na bok. Uwaga: Koniec przewodu gazowego na przewodzie palnika należy okleić taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu gazowego podczas przeprowadzania go przez tor. 6. Przeprowadź przewód palnika przez tor stołu cięcia. 7. Ponownie przykręć przewód zasilania palnika do ruchomego trzpienia wkrętem i nakrętką. Obróć ruchomy trzpień tak, by śruba nie wchodziła w kontakt z przełącznikiem czujnikowym nasadki. 8. Ponownie podłącz przewód gazowy do przewodu palnika. 9. Ściśnij dwie części złącza przewodu przełącznika czujnikowego nasadki. 10. Przesuń tuleję pozycjonującą nad korpus palnika i sprawdź położenie otworów na śruby. Włóż po trzy śruby na każdym końcu. 11. Jeśli będziesz używać zębatki, przykręć ją 2 czarnymi śrubami, które zostały wcześniej wykręcone. 12. Zamocuj palnik do podnośnika zgodnie z instrukcjami producenta. powermax45 Podręcznik operatora 3-7

38 Ustawienie palnika Wybór materiałów eksploatacyjnych (wykresy cięcia) I O OSTRZEŻENIE PALNIKI O BEZPOŚREDNIEJ AKTYWACJI ŁUK PLAZMOWY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA I POPARZENIA Łuk plazmowy powstaje natychmiast po włączeniu palnika. Przed rozpoczęciem wymiany materiałów eksploatacyjnych należy się upewnić, że zasilanie jest wyłączone (OFF). Palnik zmechanizowany T45m dostarczany jest z kompletnym zestawem materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo jest dostępna nasadka z kontaktem omowym przeznaczona do stosowania razem z osłoniętymi materiałami eksploatacyjnymi do T45m. Materiały eksploatacyjne bez osłony oraz materiały do T30v (Powermax30) 30 A można również stosować do palnika T45m. Sposób korzystania z wykresów cięcia W następnych rozdziałach podano rysunki zestawów materiałów eksploatacyjnych i wykresy cięcia dla każdego zestawu. Maksymalne szybkości cięcia to najwyższe wartości szybkości, jakie można osiągnąć bez spadku jakości cięcia. Najlepszym punktem wyjścia do znalezienia najlepszej jakości cięcia (najlepszy kąt, najmniejsza ilość żużlu oraz największa gładkość powierzchni cięcia) jest zastosowanie się do zalecanej szybkości cięcia. Aby uzyskać oczekiwaną jakość cięcia, szybkość należy dostosować do warunków cięcia i stołu roboczego. T45m materiały eksploatacyjne z osłoną Osłona Nasadka lub Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda Nasadka z kontaktem omowym Wykresy cięcia dla tych materiałów eksploatacyjnych pokazano na następnej stronie. 3-8 powermax45 Podręcznik operatora

39 Ustawienie palnika T45m materiały eksploatacyjne z osłoną Stal miękka System metryczny Szybkość przepływu powietrza (l/min) Gorące 151 Zimne 165,2 Natężenie prądu łuku (A) Grubość materiału (mm) Robocze odsunięcie palnika (mm) Początkowa wysokość przebijania Opóźnienie przebijania (s) Zalecana wartość Szybkość cięcia (mm/min) Napięcie (V) Maksymalna wartość Szybkość cięcia (mm/min) Napięcie (V) 0, * ,8 0, * 117 1,5 3,8 mm 250% 0, * 117 1,5 0, , * 112 0,0 1, * 115 1,9 0, ,7 0, ,8 mm 250% 3,4 0, ,8 0, ,5 6,4 0, ,5 0, , , Zalecany początek krawędzi 19, , *Maksymalna szybkość cięcia jest ograniczona maksymalną szybkością dla testowego stołu cięcia (10160 mm/min). powermax45 Podręcznik operatora 3-9

Systemy cięcia łukiem plazmowym

Systemy cięcia łukiem plazmowym 45 Systemy cięcia łukiem plazmowym Instrukcja serwisowa 80611H Wersja 1 Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić sobie wygodny dostęp do pomocy technicznej oraz gwarancyjnej, produkt można zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Duramax Retrofit Torch Palniki HRT 2 i MRT 2 do systemów

Duramax Retrofit Torch Palniki HRT 2 i MRT 2 do systemów Duramax Retrofit Torch Palniki HRT 2 i MRT 2 do systemów powermax600, powermax800, powermax900, MAX42 i MAX43 Podręcznik operatora 80753H Wersja 1 Duramax Retrofit Torch Palniki HRT 2 i MRT 2 do systemów

Bardziej szczegółowo

Ręczne urządzenia do cięcia plazmowego

Ręczne urządzenia do cięcia plazmowego Ręczne urządzenia do cięcia plazmowego ISO 9001 Dzięki imponującej mocy wyjściowej 200 A, MAX200 potrafi przecinać stal o grubości 50 mm w warunkach całodniowego cyklu roboczego. System MAX100D umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

Jak poprawić jakość cięcia plazmą Jak poprawić jakość cięcia plazmą Poniższe porady wskazują kilka rozwiązań pomagających poprawić jakość cięcia. Jest ważne, aby wykonywać próby pracy zgodnie z zaleceniami ponieważ często występuje wiele

Bardziej szczegółowo

Powermax105. Systemy cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora H Wesja 2 Polski Polish

Powermax105. Systemy cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora H Wesja 2 Polski Polish Powermax105 Systemy łukiem plazmowym Podręcznik operatora 80739H Wesja 2 Polski Polish Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić sobie wygodny dostęp do pomocy technicznej oraz gwarancyjnej, produkt

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Powermax125. System cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora

Powermax125. System cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora Powermax125 System cięcia łukiem plazmowym Podręcznik operatora 80808H Wersja 1 Polski Polish Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić wygodny dostęp do pomocy technicznej i gwarancyjnej, produkt

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Powermax125. System cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora

Powermax125. System cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora Powermax125 System cięcia łukiem plazmowym Podręcznik operatora 80808H Wersja 0 Polski Polish Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić wygodny dostęp do pomocy technicznej i gwarancyjnej, produkt

Bardziej szczegółowo

Powermax30. System cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora H Wersja 3 Polski Polish

Powermax30. System cięcia łukiem plazmowym. Podręcznik operatora H Wersja 3 Polski Polish Powermax30 XP System cięcia łukiem plazmowym Podręcznik operatora 80816H Wersja 3 Polski Polish Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić wygodny dostęp do pomocy technicznej i gwarancyjnej, produkt

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja obsługi. Wskaźnik rotacji faz FLUKE Kwiecień Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Wskaźnik rotacji faz FLUKE 9040 Kwiecień 2005 2005 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Każdy produkt firmy Fluke będzie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160

KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU. HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 tel. 500 068 835, fax. 324450684 e-mail: biuro@hydropath.pl www.hydropath.pl KARTA TECHNICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU HydroFLOW AquaKLEAR P P60, P100, P120, P160 URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA I OCHRONY WODY dok.

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT UTOMTYCZNE SYSTEMY CIĘCI PLZMOWEGO Thermal Dynamics przedstawia SYSTEMY UTOMTYCZNEGO CIĘCI UTO-CUT XT Nowy system uto-cut XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i niezawodność podczas procesu

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-WIGMA 225PM Nr katalogowy 2037 Stan artykułu Znamionowe napięcie wejściowe Częstotliwość sieciowa Znamionowy prąd wejściowy Maksymalny prąd wejściowy Moc wejściowa

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GP GP

GP GP INSTRUKCJA OBSŁUGI GP-12-1000 GP-24-1000 Przetwornica napięcia DC AC 1000W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS Gniazdka wyjściowe AC Dioda sygnalizująca włączenie przetwornicy Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. P.P.H.

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Broszura katalogowa 2 Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Qn= 800 l/min wyjście króćca sprężonego powietrza:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna

VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna ZASILACZ DIN DO 2-ŻYŁOWEGO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO VZA-57A5 Instrukcja obsługi oraz specyfikacja techniczna Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA...3 2. OPIS POSZCZEGÓLNYCH GNIAZD I PRZEŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę. Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność easi-speak docking station lub otwarcia

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011 Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY357 7060 / 00 03 / 011 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności...3 3 Montaż...3 4 Podłączenie elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Y-3365 Podręcznik szybkiej instalacji

Y-3365 Podręcznik szybkiej instalacji Y-3365 Podręcznik szybkiej instalacji Poznań 2013 Specyfikacja: Wymiary: 255 G x 135 S x 185 W (mm) Waga: 2.4kg Interfejs Hosta: USB 3.0 / Seata Interfejs dysku: SATA I/II Zasilacz: wejście 100V-240V;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo