Systemy cięcia łukiem plazmowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy cięcia łukiem plazmowym"

Transkrypt

1 45 Systemy cięcia łukiem plazmowym Instrukcja serwisowa 80611H Wersja 1

2 Zarejestruj nowy system Hypertherm Aby zapewnić sobie wygodny dostęp do pomocy technicznej oraz gwarancyjnej, produkt można zarejestrować online pod adresem Zarejestrowanie produktu umożliwia również otrzymywanie aktualnych informacji o produktach Hypertherm oraz jednorazowo bezpłatnego upominku będącego wyrazem naszej wdzięczności. Do przyszłego wykorzystania Numer seryjny: Data zakupu: Dystrybutor: Uwagi dotyczące serwisu:

3 45 Instrukcja serwisowa Polski / Polish Wersja 1 październik 2010 Hypertherm, Inc. Hanover, NH USA Hypertherm, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Hypertherm i Powermax to znaki handlowe firmy Hypertherm, Inc. i mogą być zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

4 Hypertherm, Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH USA Tel (Main Office) Fax (All Departments) (Main Office ) Tel (Technical Service) (Technical Service ) Tel (Customer Service) (Customer Service ) Hypertherm Automation 5 Technology Drive, Suite 300 West Lebanon, NH USA Tel Fax Hypertherm Plasmatechnik GmbH Technologiepark Hanau Rodenbacher Chaussee 6 D Hanau-Wolfgang, Deutschland Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (S) Pte Ltd. 82 Genting Lane Media Centre Annexe Block #A01-01 Singapore , Republic of Singapore Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (Shanghai) Trading Co., Ltd. Unit A, 5th Floor, Careri Building 432 West Huai Hai Road Shanghai, PR China /1 Tel Fax Hypertherm Europe B.V. Vaartveld SE Roosendaal, Nederland Tel Fax Tel (Marketing) Tel (Technical Service) Tel (Technical Service) Hypertherm Japan Ltd. Level 9, Edobori Center Building Edobori, Nishi-ku Osaka Japan Tel Fax Hypertherm Brasil Ltda. Avenida Doutor Renato de Andrade Maia 350 Parque Renato Maia CEP Guarulhos, SP Brasil Tel Fax Hypertherm México, S.A. de C.V. Avenida Toluca No. 444, Anexo 1, Colonia Olivar de los Padres Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P Tel Fax Hypertherm Korea Branch #3904 Centum Leaders Mark B/D, 1514 Woo-dong, Haeundae-gu, Busan Korea, Tel Fax 03/08/11

5 kompatybilność elektromagnetyczna (emc) Wprowadzenie Urządzenia firmy Hypertherm oznaczone symbolem CE wyprodukowano zgodnie z normą EN W celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia należy zainstalować i używać zgodnie z przedstawionymi dalej informacjami. Wymogi przewidziane przez normę EN mogą nie wystarczać do całkowitego wyeliminowania zakłóceń występujących, gdy urządzenia znajdują się w bliskim sąsiedztwie źródeł zakłóceń lub gdy mają bardzo dużą czułość. W takich przypadkach może być konieczne zastosowanie innych środków ograniczających zakłócenia. Sprzęt tnący zaprojektowano wyłącznie do użytku w środowisku przemysłowym. Instalacja i obsługa Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i korzystanie z urządzenia plazmowego zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku wykrycia zakłóceń elektromagnetycznych odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu wspólnie z pracownikami pomocy technicznej zapewnianej przez producenta spoczywa wyłącznie na użytkowniku. W niektórych sytuacjach działanie zapobiegawcze może polegać wyłącznie na ponownym uziemieniu obwodu tnącego (patrz Uziemianie obrabianego elementu). W innych przypadkach może oznaczać konieczność zaprojektowania ekranu elektromagnetycznego zakrywającego źródło zasilania i miejsce pracy, współpracującego z odpowiednimi filtrami wejściowymi. W każdej sytuacji zakłócenia elektromagnetyczne należy ograniczyć do poziomu, który nie powoduje występowania dalszych problemów. analiza obszaru Przed zainstalowaniem urządzenia użytkownik powinien przeprowadzić analizę sąsiadującego obszaru pod względem występowania potencjalnych problemów elektromagnetycznych. Należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: a. inne kable zasilania, kable sterujące, kable sygnałowe i telefoniczne znajdujące się powyżej i poniżej sprzętu tnącego lub przylegające do niego; b. nadajniki i odbiorniki radiowe i telewizyjne; c. komputery i inne urządzenia sterujące; d. elementy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenia sprzętu przemysłowego; e. zdrowie osób, na przykład w przypadku korzystania z rozruszników serca czy aparatów słuchowych; f. urządzenia używane do kalibracji i pomiarów; g. odporność pozostałych urządzeń znajdujących się w środowisku roboczym w celu zapewnienia zgodności tych urządzeń może być wymagane zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa; h. pora dnia, podczas której są wykonywane czynności związane z cięciem oraz pozostałe operacje. Wielkość analizowanego obszaru zależy od konstrukcji budynku oraz innych wykonywanych w nim czynności. Otaczający obszar może być większy niż wynikający z przyjętych założeń. Metody ograniczania emisji Zasilanie sieciowe Sprzęt tnący należy podłączyć do zasilania sieciowego zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku występowania zakłóceń może być konieczne zastosowanie dodatkowych środków ostrożności, takich jak filtrowanie napięcia sieciowego. Należy rozważyć zastosowanie ekranowania (metalowej rurki lub odpowiednika) kabla zasilania trwale zainstalowanego sprzętu tnącego. Ekranowanie Informacje dotyczące zgodności emc-1 Lipiec 2010

6 kompatybilność elektromagnetyczna elektryczne należy zapewnić na całej długości kabla. Ekran należy podłączyć do sieciowego źródła zasilania urządzenia do cięcia w taki sposób, aby zapewnić dobry styk elektryczny między kanałem kablowym a obudową źródła zasilania cięcia. Serwisowanie sprzętu tnącego Sprzęt tnący należy okresowo serwisować zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas działania sprzętu tnącego wszystkie drzwiczki dostępowe i serwisowe powinny być zamknięte i prawidłowo zabezpieczone. Sprzętu tnącego nie wolno w żaden sposób modernizować. Nie dotyczy to modyfikacji wykonywanych zgodnie z pisemnymi instrukcjami przedstawionymi przez producenta. Na przykład należy zgodnie z zaleceniami producenta serwisować i regulować przerwy iskrowe zapłonu łuku oraz urządzenia stabilizujące. kable tnące Kable tnące powinny być możliwie najkrótsze oraz poprowadzone wspólnie na podłodze lub w jej pobliżu. bezpośredni. W krajach, w których jest to zabronione, przyłączenie można zapewnić przez zastosowanie odpowiednich reaktancji pojemnościowych dobranych zgodnie z przepisami krajowymi. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa obwód tnący można uziemić lub nie. Zmiana projektu uziemienia może być autoryzowana wyłącznie przez osobę, której wiedza jest wystarczającą do oceny, czy taka modyfikacja nie stwarza większego ryzyka odniesienia obrażeń (na przykład przez zapewnienie obwodu zwrotnego prądu cięcia równoległego, co może doprowadzić do uszkodzenia obwodów tnących innych urządzeń). Dalsze wytyczne podano w rozdziale 9 normy IEC dotyczącej instalacji i użytkowania urządzeń do spawania łukowego. ekranowanie i osłanianie Problemy dotyczące zakłóceń można ograniczyć przez selektywne ekranowanie i osłanianie kabli oraz urządzeń występujących w sąsiadującym obszarze. W niektórych zastosowaniach można rozważyć ekranowanie całej instalacji do cięcia plazmowego. Spajanie ekwipotencjalne Należy rozważyć spojenie wszystkich metalowych komponentów instalacji tnącej oraz komponentów, które do niej przylegają. Jednak przyłączenie metalowych komponentów do elementu obrabianego zwiększa ryzyko porażenia operatora prądem, gdy ten jednocześnie dotknie metalowego komponentu i elektrody (dyszy głowicy laserowej). Operator powinien być odizolowany od wszystkich spojonych komponentów metalowych. Uziemianie obrabianego elementu W sytuacjach, gdy obrabiany element nie jest uziemiony w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego lub ze względu na swój rozmiar i umiejscowienie (np. kadłub okrętu lub stalowa konstrukcja budynku), przyłączenie obrabianego elementu do masy może w niektórych przypadkach ograniczyć emisję. Należy zachować ostrożność, aby zapobiec sytuacji, w której uziemienie obrabianego elementu zwiększa ryzyko występowania obrażeń u osób lub uszkodzeń sprzętu elektrycznego. Tam, gdzie to wymagane, przyłączenie elementu obrabianego do masy należy wykonać w sposób emc-2 Informacje dotyczące zgodności Lipiec 2010

7 GWaraNcja Uwaga W przypadku wymiany podzespołów systemu Hypertherm producent zaleca korzystać z oryginalnych części firmy Hypertherm. Wszelkie uszkodzenia lub obrażenia wynikające z zastosowania podzespołów innych niż oryginalne części firmy Hypertherm nie podlegają warunkom gwarancji udzielanej przez firmę Hypertherm i będą traktowane jako wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu firmy Hypertherm. Operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie Produktu. Firma Hypertherm nie może ani nie udziela żadnych zapewnień bądź gwarancji dotyczących bezpiecznego korzystania z produktu w środowisku użytkownika. Informacje ogólne Firma Hypertherm Inc. udziela gwarancji na wady wykonawcze i produkcyjne swoich Produktów na określony, ustalony wcześniej czas i zgodnie z następującymi warunkami: jeśli firma Hypertherm zostanie powiadomiona o wadzie (i) dotyczącej źródła zasilania w okresie dwóch (2) lat od daty odebrania produktu, z wyjątkiem zasilaczy marki Powermax, w przypadku których okres ten wynosi trzy (3) lata od daty odebrania produktu, o wadzie (ii) dotyczącej palnika i przewodów w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, o wadzie dotyczącej zespołów podnośnika palnika w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, o wadzie dotyczącej głowic lasera w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu oraz o wadzie dotyczącej produktów firmy Hypertherm Automation w okresie jednego (1) roku od daty odebrania produktu, z wyjątkiem systemu EDGE Pro CNC i układu kontroli wysokości palnika ArcGlide THC, w przypadku których okres ten wynosi dwa (2) lata od daty odebrania produktu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy pozostałych zasilaczy marki Powermax, które są używany z przetwornicami fazowymi. Dodatkowo firma Hypertherm nie udziela gwarancji na systemy uszkodzone w wyniku dostarczenia napięcia zasilającego o nieodpowiednich parametrach, wynikających z zastosowania przetwornic fazowych bądź z jakości wejściowego napięcia sieciowego. Niniejsza gwarancji nie obejmuje Produktu, który został nieprawidłowo zainstalowany, zmodyfikowany lub zniszczony w inny sposób. Firma Hypertherm zapewnia naprawę, wymianę i regulację Produktu jako jedyny i wyłączny środek zapobiegawczy, tylko jeśli niniejsza gwarancja jest prawidłowo przestrzegana i stosowana. Firma Hypertherm zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, wymiany lub regulacji wszystkich wadliwych Produktów objętych warunkami niniejszej gwarancji, które po uprzedniej autoryzacji (która nie zostanie nieudzielona bez uzasadnionego powodu) i prawidłowym zapakowaniu zostaną zwrócone do siedziby firmy Hypertherm (Hanover, New Hampshire) lub do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hypertherm po opłaceniu przez użytkownika wszystkich kosztów związanych z ubezpieczeniem i dostawą. Firma Hypertherm nie odpowiada za żadne naprawy, wymiany i regulacje Produktu objęte warunkami niniejszej gwarancji, z wyjątkiem wykonywanych w myśl niniejszego paragrafu i po udzieleniu wyraźnej pisemnej zgody przez Hypertherm. Przedstawiona tutaj gwarancja jest typu wyłącznego i pozostaje w zgodzie z wszelkimi innymi gwarancjami (wyrażonymi bezpośrednio bezpośrednio, domniemanymi, ustawowymi) lub wynikającymi z nich następstwami dotyczącymi Produktu oraz ze wszystkimi innymi dorozumianymi gwarancjami i postanowieniami dotyczącymi jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu bądź związanymi z nienaruszeniem praw innych osób. Powyższe stwierdzenie stanowi jedyny i wyłączny środek zapobiegawczy dotyczący jakiegokolwiek naruszenia warunków gwarancji przez firmę Hypertherm. Dystrybutorzy i sprzedawcy OEM mogą oferować inne lub dodatkowe gwarancje, ale nie są oni upoważnieni do udzielania żadnej dodatkowej ochrony gwarancyjnej ani do składania jakichkolwiek zapewnień, że taka ochrona jest udzielana zgodnie z warunkami gwarancji udzielanej przez firmę Hypertherm. Informacje dotyczące zgodności W-1 Kwiecień 2010

8 GWaraNcja Zabezpieczenie patentowe Z wyjątkiem przypadków produktów niewyprodukowanych przez firmę Hypertherm lub wyprodukowanych przez osobę spoza firmy Hypertherm w sposób niezgodny ze specyfikacjami firmy Hypertherm, a także w przypadku konstrukcji, procesów, rozwiązań i kombinacji niezaprojektowanych lub rzekomo zaprojektowanych przez firmę Hypertherm, firma Hypertherm ma prawo na swój własny koszt bronić lub wspierać użytkownika w każdej rozprawie lub postępowaniu wytoczonemu przeciwko niemu w związku z naruszaniem jakichkolwiek patentów podmiotów trzecich przez produkt firmy Hypertherm używany samodzielnie lub w połączeniu z innym produktem niedostarczonym przez firmę Hypertherm. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań lub gróźb działań połączonych z rzekomym naruszeniem (w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni po uzyskaniu wiedzy o takim działaniu lub groźbie działania) należy powiadomić firmę Hypertherm. Firma Hypertherm jest zobowiązana do obrony użytkownika przed roszczeniami, prowadzonej pod wyłączną kontrolą firmy Hypertherm oraz we współpracy z podmiotem zagrożonym postępowaniem odszkodowawczym. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnej sytuacji firma hypertherm nie odpowiada przed jakąkolwiek osobą lub jakimkolwiek podmiotem za szkody przypadkowe, wynikowe, bezpośrednie, pośrednie ani moralne (z uwzględnieniem m.in. utraty zysku) niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z naruszenia warunków umowy, prawa o odpowiedzialności bezpośredniej, prawa o czynie niedozwolonym, naruszenia warunków gwarancji, niedochowaniu określonego celu lub innego, nawet jeśli powiadomiono o możliwości występowania takich szkód. przepisy krajowe i lokalne Krajowe i lokalne przepisy dotyczące instalacji wodociągowych i elektrycznych mają pierwszeństwo przed wszelkimi instrukcjami znajdującymi się w niniejszym podręczniku. W żadnym przypadku firma Hypertherm nie jest odpowiedzialna za obrażenia osób ani uszkodzenia własności spowodowane naruszeniem wytycznych lub wykonywaniem czynności roboczych w nieodpowiedni sposób. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym przypadku jakakolwiek odpowiedzialność firmy hypertherm za jakiekolwiek roszczenia lub postępowania prawne (sądowe, arbitrażowe, nadzorcze lub innego typu) wynikające lub związane z użytkowaniem produktu, niezależnie czy wynikają ona z naruszenia warunków umowy, prawa o odpowiedzialności bezpośredniej, prawa o czynie niedozwolonym, naruszenia warunków gwarancji, niedochowaniu określonego celu lub innego, nie przekroczy łącznie kwoty zapłaconej za produkt, który stanowi podstawę takiego roszczenia. Ubezpieczenie W każdej sytuacji użytkownik powinien mieć zapewnione odpowiednie ubezpieczenie, którego typ i zakres ochrony wystarcza do skutecznej obrony i nienarażania firmy Hypertherm na szkody wynikające z jakichkolwiek zdarzeń związanych z użytkowaniem produktów. przeniesienie praw Wszelkie prawa wynikające z treści niniejszej gwarancji można przenieść wyłącznie w połączeniu ze sprzedażą wszystkich lub prawie wszystkich posiadanych środków trwałych lub kapitału akcyjnego na następcę, który akceptuje wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Gwarancji. Warunkiem akceptacji przeniesienia praw przez firmę Hypertherm jest pisemne poinformowanie jej przez użytkownika o tym fakcie w terminie trzydziestu (30) dni przed nastąpieniem przeniesienia. W przypadku niedotrzymania terminu powiadomienia firmy Hypertherm i następującego później żądania akceptacji, niniejsza Gwarancja ulega anulowaniu i unieważnieniu, a użytkownik traci jakiekolwiek prawo korzystania z gwarancji firmy Hypertherm. W-2 Informacje dotyczące zgodności Kwiecień 2010

9 Informacje związane z bezpieczeństwem Przed rozpoczęciem obsługi systemu firmy Hypertherm zapoznaj się z treścią załączonego do niego osobnego Podręcznika bezpieczeństwa i zgodności (80669C), zawierającego ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

10 Spis treści 2 powermax45 Instrukcja serwisowa

11 Spis treści Kompatybilność elektromagnetyczna... EMC-1 Gwarancja...W-1 Rozdział 1 specyfikacje Opis systemu Gdzie znaleźć potrzebne informacje Wymiary i masa zasilacza Wymiary Masy Parametry znamionowe zasilaczy Wymiary palnika T45v Wymiary palnika T45m Specyfikacje palników T45v i T45m Symbole i oznaczenia Symbole IEC Rozdział 2 USTAWIENIE ZASILANIA Rozpakowanie systemu Powermax Reklamacje Spis treści Miejsce ustawienia zasilacza Przygotowanie zasilania Konfiguracje napięcia Montaż przełącznika odłączenia linii Wymagania dotyczące uziemienia Uwagi dotyczące kabla zasilającego Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego Zalecenia dotyczące generatora Przygotowanie zasilania gazem Podłączenie zasilania gazem Dodatkowa filtracja gazu Rozdział 3 USTAWIENIE PALNIKA Wprowadzenie Trwałość materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika ręcznego Wybór materiałów eksploatacyjnych Montaż materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika zmechanizowanego Montaż palnika Wybór materiałów eksploatacyjnych (wykresy cięcia) Korzystanie z wykresów cięcia T45m materiały eksploatacyjne z osłoną Wyrównanie palnika Podłączanie włącznika zdalnego Podłączenie kabla przejściowego maszyny Dostęp do napięcia pierwotnego łuku Podłączanie przewodu palnika Rozdział 4 DZIAŁANIE Kontrolki i wskaźniki Elementy sterujące i diody kontrolne LED z przodu urządzenia Elementy sterujące z tyłu urządzenia Obsługa systemu Powermax powermax45 Instrukcja serwisowa i

12 Spis treści Podłączenie zasilania elektrycznego i zasilania gazem Włączanie systemu (ON) Ustawianie przełącznika trybu pracy Regulacja ciśnienia gazu Sprawdzanie diod kontrolnych LED Montaż zacisku roboczego Ograniczenia dotyczące cyklu pracy Sposób korzystania z palnika ręcznego Obsługa spustu bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące cięcia palnikiem ręcznym Rozpoczynanie cięcia od krawędzi elementu obrabianego Przebijanie elementu obrabianego Żłobienie elementu obrabianego Najczęstsze błędy popełniane podczas cięcia ręcznego Sposób korzystania z palnika zmechanizowanego Sprawdzanie prawidłowości ustawienia palnika i stołu Rozpoznawanie i optymalizacja jakości cięcia Przebijanie elementu obrabianego za pomocą palnika zmechanizowanego Najczęstsze błędy popełniane podczas cięcia zmechanizowanego Rozdział 5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TESTOWANIE SYSTEMU Opis działania systemu Informacje ogólne Opis funkcjonalny zasilaczy jednofazowych CSA V i CE 230 V Opis funkcjonalny zasilacza trójfazowego CE 400 V Sekwencja czynności Przygotowanie do rozwiązywania problemów Sprzęt do testowania Rozwiązywanie problemów procedury i sekwencje postępowania Kontrola powierzchni zewnętrznych Kontrola wnętrza zasilacza Wstępna kontrola rezystancji Wygląd zasilacza CSA V i zasilacza CE 230 V Wygląd zasilacza CE 400 V Czynności rozwiązywania problemów Diody kontrolne LED na tablicy sterowniczej Rozwiązywanie problemów za pomocą diod kontrolnych LED sygnalizacji błędów i resetowania na tablicy sterowniczej Testy systemu Test nr 1 wejście napięcia Test nr 2 sprawdzanie napięcia płyty zasilającej Test nr 3 napięcie szyny prądu stałego i bilans napięciowy Test nr 4 zawór elektromagnetyczny Test nr 5 zablokowanie palnika w położeniu otwartym (TSO) lub w położeniu zamkniętym (TSC) Test nr 6 aktywacja plazmy Test nr 7 czujnik nasadki palnika Test nr 8 wentylator Test nr 9 przetwornik ciśnienia Test nr 10 cewka wyzwalająca wyłącznik/włącznik zasilania Rozdział 6 WYMIANA KOMPONENTÓW Zdjęcie i wymiana obudowy oraz bariery ekranującej z tworzywa Mylar Demontaż Wymiana ii powermax45 Instrukcja serwisowa

13 Spis treści Wymiana przewodu roboczego (CSA i CE) Wymiana kabla zasilającego (zasilacze CSA V i CE 230 V) Wymiana kabla zasilającego (zasilacze CE 400 V) Wymiana wentylatora Wymiana wkładki filtru gazu Wymiana filtru gazu Wymiana tablicy sterowniczej Wymiana płyty zasilającej (zasilacze CSA V i CE 230 V) Wymiana płyty zasilającej (zasilacze CE 400 V) Rozdział 7 Części Części zasilacza Zasilacz od zewnątrz Wnętrze zasilacza od strony z płytą zasilającą Wnętrze zasilacza od strony z wentylatorem Części palnika ręcznego T45v Materiały eksploatacyjne do palnika ręcznego T45v Palnik T30v (Powermax30) materiały eksploatacyjne 30 A Części palnika zmechanizowanego T45m Materiały eksploatacyjne do palnika zmechanizowanego T45m Akcesoria Powermax45, etykiety Części mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Zalecane części zapasowe Powermax45, etykiety Rozdział 8 Schematy okablowania Schematy tablicy sterowniczej Zasilacze CSA V i zasilacze CE 230 V V CE Schematy okablowania płyty zasilającej Zasilacze CSA V i zasilacze CE 230 V V CE powermax45 Instrukcja serwisowa iii

14 Spis treści iv powermax45 Instrukcja serwisowa

15 Rozdział 1 specyfikacje W tym rozdziale: Opis systemu Gdzie znaleźć potrzebne informacje Wymiary i masa zasilacza Wymiary Masy Parametry znamionowe zasilaczy Wymiary palnika T45v Wymiary palnika T45m Specyfikacje palników T45v i T45m Symbole i oznaczenia Symbole IEC powermax45 Instrukcja serwisowa 1-1

16 Specyfikacje Opis systemu Powermax45 to ręczny lub zmechanizowany przenośny system cięcia plazmą o mocy 45 A przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań. W systemie Powermax45 do cięcia metali przewodzących, takich jak stal miękka, stal nierdzewna czy aluminium, jest stosowane powietrze lub azot. System ten umożliwia cięcie elementów o grubości do 25,4 mm oraz przebijanie elementów o grubości do 9,5 mm. W wersji podstawowej system Powermax45 zawiera zestaw materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do cięcia (osłona, nasadka, pierścień zawirowujący, dysza, elektroda), dwie zapasowe elektrody, dwie zapasowe dysze, materiały eksploatacyjne do żłobienia (tylko w wersji z palnikiem ręcznym), szybkozłącze powietrza (1/4 NPT w wersji CSA oraz 1/4 NPT x G-1/4 BSPP w wersji CE), pojemnik na materiały eksploatacyjne, pasek na ramię, podręcznik operatora, skrócony przewodnik ustawiania oraz płytę konfiguracyjną DVD. Wersje ze zmechanizowanym palnikiem są również wyposażone we włącznik zdalny. Na zamówienie u każdego dystrybutora firmy Hypertherm są dostępne dodatkowe materiały eksploatacyjne i akcesoria, np. przewodnik po zagadnieniach związanych z cięciem plazmowym. Lista części zamiennych i opcjonalnych znajduje się w rozdziale 7, Części. Kable zasilające zasilaczy CSA są dostarczane z wtyczką 50 A, 250 V (NEMA 6-50P). Wersje CE są dostarczane bez wtyczki na końcu kabla zasilającego. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przygotowanie zasilania w rozdziale 2. Gdzie znaleźć potrzebne informacje W tym rozdziale można znaleźć specyfikacje systemu, takie jak wymiary, masy, szczegółowe specyfikacje elektryczne oraz szybkości cięcia. Aby uzyskać więcej informacji na temat: bezpieczeństwa patrz Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności wymogów konfiguracyjnych, w tym wymogów dotyczących zasilania, uziemienia, kabla zasilającego, przewodu przedłużającego oraz zaleceń związanych z agregatem prądotwórczym patrz rozdział 2, Ustawienie zasilania materiałów eksploatacyjnych do palnika ręcznego i zmechanizowanego, wykresów cięcia oraz ustawień palnika patrz rozdział 3, Ustawienie palnika urządzeń sterujących i diod LED, etapów obsługi systemu oraz wskazówek dotyczące jakości cięcia patrz rozdział 4, Działanie rozwiązywania problemów patrz rozdział 5, Rozwiązywanie problemów i testowanie systemu instrukcji serwisu i naprawy patrz rozdział 6, Wymiana komponentów numerów części i sposobu zamawiania akcesoriów oraz części zamiennych patrz rozdział 7, Części schematów okablowania i schematów czasowych patrz rozdział 8, Schematy okablowania 1-2 powermax45 Instrukcja serwisowa

17 Specyfikacje Wymiary i masa zasilacza Wymiary 34,8 cm 31 cm 42,6 cm 17,2 cm Masy Podana niżej masa zasilacza dotyczy palnika ręcznego z przewodem o długości 6,1 m, przewodem roboczym o długości 6,1 m oraz kablem zasilającym o długości 3 m. Zasilacz CSA: 16,8 kg Zasilacz CE 230 V: 16,6 kg Zasilacz CE 400 V: 15,9 kg powermax45 Instrukcja serwisowa 1-3

18 Specyfikacje Parametry znamionowe zasilaczy Znamionowe napięcie obwodu otwartego (U 0 ) CSA/CE, jednofazowe CE, trójfazowe Znamionowy prąd wyjściowy (I 2 ) Znamionowe napięcie wyjściowe (U 2 ) Cykl pracy w temp. 40 C (więcej informacji na temat cyklu pracy podano na tabliczce znamionowej zasilacza) Temperatura robocza Temperatura przechowywania Współczynnik mocy V CSA, 230 V CE, jednofazowe 400 V, trójfazowe CE Napięcie wejścia (U 1 ) / prąd wejściowy (I 1 ) przy napięciu znamionowym (U 2 MAKS, I 2 MAKS ) (dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale 2, Ustawienie zasilacza). 275 V DC 20 do 45 A 132 V DC 50% (I 2 = 45 A, U 2 = 132 V) 60% (I 2 = 41 A, U 2 = 132 V) 100% (I 2 = 32 A, U 2 = 132 V) Od 10 C do +40 C Od 25 C do +55 C 0,99 0, V AC / A (CSA) 230 V AC / 30 A (230 V CE)* 400 V AC / 10 A (400 V CE)** Rodzaj gazu Powietrze Azot Jakość gazu Czysty, suchy, bezolejowy, zgodny z wymogami normy ISO Klasa Czystość 99,995% Zalecane ciśnienie wlotowe gazu / szybkość przepływu 170 l/min przy 6,2 bara * Urządzenie zgodne z wymogami normy IEC ** Urządzenie zgodne z wymogami normy IEC , o ile moc zwarciowa S sc jest wyższa lub równa 692 kva w miejscu doprowadzenia zasilania z sieci zewnętrznej. Instalator lub użytkownik urządzenia ma obowiązek upewnić się, zasięgając informacji u operatora sieci dystrybucyjnej, że urządzenie jest podłączone do zasilania o mocy zwarciowej S sc wyższej lub równej 692 kva. 1-4 powermax45 Instrukcja serwisowa

19 Specyfikacje Wymiary palnika T45v 22,1 cm 21,6 cm 4,0 cm 8,3 cm 4,9 cm 2,5 cm Wymiary palnika T45m 36,5 cm 2,5 cm 30,5 cm 3,6 cm na zewnątrz, 3,3 cm spłaszczone boki 33,0 cm powermax45 Instrukcja serwisowa 1-5

20 Specyfikacje Specyfikacje palników T45v i T45m Wydajność cięcia palnika ręcznego (grubość materiału) Zalecana wydajność cięcia (cięcie ręczne) Maksymalna wydajność cięcia (cięcie ręczne lub zmechanizowane od początku krawędzi) Możliwość odcinania (cięcie ręczne lub zmechanizowane od początku krawędzi) Wydajność przebijania zmechanizowanego (grubość materiału) Wydajność przebijania (w przypadku rozpoczęcia przy krawędzi wydajność jest taka sama jak w przypadku obsługi ręcznej) 12,7 mm 19,1 mm 25,4 mm 9,5 mm Zalecana szybkość cięcia (stal miękka) 6,35 mm 1524 mm/min 9,53 mm 813 mm/min 12,7 mm 508 mm/min 19,1 mm 203 mm/min 25,4 mm 102 mm/min Wydajność żłobienia Szybkość usuwania materiału w przypadku stali miękkiej 2,8 kg/h Masa Sam palnik T45v Palnik T45v z przewodem 6,1 m Palnik T45v z przewodem 15,24 m Sam palnik T45m Palnik T45m z przewodem 7,62 m Palnik T45m z przewodem 10,7 m Palnik T45m z przewodem 15,24 m 0,27 kg 1,55 kg 3,54 kg 0,45 kg 2,27 kg 2,90 kg 3,85 kg 1-6 powermax45 Instrukcja serwisowa

21 Specyfikacje Symbole i oznaczenia Na tabliczce znamionowej produktu firmy Hypertherm może się znajdować jedno lub wiele oznaczeń. Z powodu różnic i sprzeczności przepisów obowiązujących w różnych krajach nie wszystkie oznaczenia mają zastosowanie do każdej wersji produktu. Symbol S Symbol S wskazuje, że zasilacz i palnik nadają się do użytku w środowisku o zwiększonym ryzyku porażenia prądem i spełniają wymogi normy IEC Oznaczenie CSA Produkty Hypertherm ze znakiem CSA są zgodne z wymogami przepisów bezpieczeństwa obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Te produkty zostały ocenione, przetestowane i zatwierdzone przez organizację CSA-International. Produkt może być także oznaczony przez jedno z krajowych laboratoriów testowych (NRTL, Nationally Recognized Testing Laboratories) akredytowanych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie, np. Underwriters Laboratories, Incorporated (UL) lub TÜV. Oznaczenie CE Symbol CE oznacza zgodność produktu z dyrektywami i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Tylko te wersje produktów Hypertherm, które zostały opatrzone oznaczeniami CE umieszczonymi na tabliczkach znamionowych lub obok nich, były testowane pod kątem zgodności z europejską Dyrektywą niskonapięciową oraz Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Filtry EMC, które są zgodne z europejską dyrektywą EMC, stanowią integralną część wyposażenia produktów oznaczonych symbolem CE. Oznaczenie GOST-R Wersje produktów Hypertherm z oznaczeniem CE oraz znakiem zgodności GOST-R spełniają wymagania bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej przy eksporcie do krajów Federacji Rosyjskiej. Oznaczenie c-tick Wersje produktów Hypertherm z oznaczeniem CE oraz znakiem c-tick spełniają wymogi przepisów EMC obowiązujących przy sprzedaży do Australii i Nowej Zelandii.. Oznaczenie CCC Oznaczenie China Compulsory Certification (CCC) wskazuje, że produkt był testowany i został uznany jako zgodny z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi przy sprzedaży do Chin. powermax45 Instrukcja serwisowa 1-7

22 Specyfikacje Symbole IEC Na tabliczce znamionowej, etykietach, przełącznikach oraz diodach LED zasilacza mogą występować następujące symbole: Prąd stały (DC) Prąd zmienny (AC) l O Zasilanie włączone (ON) Zasilanie wyłączone (OFF) Cięcie palnikiem plazmowym 1~ f1 f 2 Zasilanie inwertorem jednofazowe lub trójfazowe Cięcie płyt metalowych Krzywa napięcia/natężenia, charakterystyka opadająca Cięcie siatki Żłobienie AC Zasilanie jest włączone (ON) (dioda LED) Usterka systemu (dioda LED) Złącze zasilania prądem zmiennym Zestyk zewnętrznego przewodu ochronnego (uziemienia) Ciśnienie wlotowe gazu (dioda LED) Brakujące lub poluzowane materiały eksploatacyjne (dioda LED) Tryb testu gazu Temperatura zasilacza poza zakresem (dioda LED) 1-8 powermax45 Instrukcja serwisowa

23 Rozdział 2 USTAWIENIE ZASILANIA W tym rozdziale: Rozpakowanie systemu Powermax Reklamacje Spis treści Miejsce ustawienia zasilacza Przygotowanie zasilania Konfiguracje napięcia Montaż przełącznika odłączenia linii Wymagania dotyczące uziemienia Uwagi dotyczące kabla zasilającego Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego Zalecenia dotyczące generatora Przygotowanie zasilania gazem Podłączenie zasilania gazem Dodatkowa filtracja gazu powermax45 Instrukcja serwisowa 2-1

24 Ustawienie zasilania Rozpakowanie systemu Powermax45 1. Sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały dostarczone i czy są w dobrym stanie. Jeżeli jakakolwiek z części jest uszkodzona lub nie została dostarczona, należy się skontaktować z dystrybutorem. 2. Sprawdzić, czy zasilacz nie został uszkodzony podczas transportu. W razie zauważenia śladów uszkodzenia, patrz Reklamacje poniżej. Wszelka korespondencja związana z niniejszym wyposażeniem musi zawierać numer modelu oraz numer seryjny, które są umieszczone na spodzie zasilacza. 3. Przed ustawieniem i uruchomieniem systemu Hypertherm należy przeczytać Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności. Reklamacje Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, reklamacje należy kierować do przewoźnika. Firma Hypertherm może wydać na żądanie użytkownika kopię listu przewozowego. W przypadku pytań należy się skontaktować z najbliższym biurem Hypertherm. Dane kontaktowe biur można znaleźć na początku niniejszej instrukcji. Reklamacje dotyczące uszkodzonych lub brakujących towarów jeżeli jakikolwiek komponent został uszkodzony lub zagubiony, należy się skontaktować z dystrybutorem. W przypadku pytań należy się skontaktować z najbliższym biurem Hypertherm. Dane kontaktowe biur można znaleźć na początku niniejszej instrukcji. Zawartość Porównać zawartość opakowania z elementami pokazanymi na ilustracji. Podręcznik operatora Skrócony przewodnik ustawiania (CSA) 230 V (CE) Karta rejestracyjna 400 V (CE) Płyta konfiguracyjna DVD lub Pojemnik z dodatkowymi materiałami eksploatacyjnymi Włącznik zdalny (opcja) Pasek na ramię 2-2 powermax45 Instrukcja serwisowa

25 ustawienie zasilania Miejsce ustawienia zasilacza System Powermax45 należy ustawić w pobliżu odpowiedniego gniazdka zasilającego o napięciu V (w przypadku zasilacza jednofazowego CSA lub CE) lub 400 V (w przypadku zasilacza trójfazowego CE). System Powermax45 jest wyposażony w kabel zasilający o długości 3 m. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół zasilacza należy pozostawić pas wolnej przestrzeni o szerokości co najmniej 0,25 m. Przygotowanie zasilania Maksymalne napięcie wyjściowe zależy od napięcia wejścia oraz natężenia prądu w obwodzie. Ponieważ wartość poboru prądu zmienia się w czasie uruchomienia, zaleca się zastosowanie bezpieczników zwłocznych zgodnie z wartościami podanymi w poniższej tabeli. Bezpiecznik zwłoczny wytrzymuje krótkotrwały wzrost natężenia prądu do wartości przekraczającej nawet dziesięciokrotnie wartość znamionową bezpiecznika. Konfiguracje napięcia W poniższej tabeli podano maksymalne znamionowe napięcie wyjściowe dotyczące typowych kombinacji napięcia wejścia i prądu znamionowego. Dopuszczalne napięcie wejścia może odbiegać o ±10% od wartości podanych poniżej. Uwaga: Instalację należy zabezpieczyć bezpiecznikami zwłocznymi o odpowiednich parametrach oraz przełącznikiem odłączenia linii. Model Napięcie wejściowe Fazy Znamionowe napięcie wyjściowe Natężenie prądu wejściowego przy mocy 6 kw Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku Zalecany bezpiecznik zwłoczny CSA CE V AC 1 45 A, 132 V A A 50 A 208 V AC 1 45 A, 132 V 33 A 54,5 A 50 A V AC 1 45 A, 132 V A A 35 lub 50* A 400 V AC 3 45 A, 132 V 10 A 15,5 A 15 lub 20* A CE/CCC 220 V AC 1 45 A, 132 V 31 A 53 A 35 lub 50* A 380 V AC 3 45 A, 132 V 11 A 14 A 15 A * Do zastosowań wymagających dużego rozciągania łuku należy użyć bezpieczników o większym prądzie znamionowym. powermax45 Instrukcja serwisowa 2-3

26 Ustawienie zasilania Montaż przełącznika odłączenia linii Przełącznik odłączenia linii należy stosować w każdym zasilaczu, tak aby operator mógł w nagłym wypadku szybko wyłączyć zasilanie urządzenia. Wyłącznik należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym dla operatora. Instalacja musi być wykonana przez uprawnionego elektryka i zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi oraz lokalnymi. Wartość prądu wyłączenia wyłącznika musi być większa lub równa wartości znamionowej bezpieczników dotyczącej pracy ciągłej. Wyłącznik powinien dodatkowo: izolować sprzęt elektryczny i odłączać wszystkie przewody pod napięciem, gdy znajduje się w położeniu wyłączenia (OFF) mieć jedną pozycję wyłączenia (OFF) i jedną włączenia (ON), wyraźnie oznaczone symbolami O (wyłączony) i l (włączony) być wyposażony w zewnętrzny uchwyt umożliwiający zablokowanie go w pozycji wyłączenia (OFF) być wyposażony w mechanizm zabezpieczający, pełniący funkcję wyłącznika zatrzymania awaryjnego być wyposażony w bezpieczniki zwłoczne zgodne z zaleceniami w tabeli na poprzedniej stronie Wymagania dotyczące uziemienia W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, prawidłowej obsługi oraz zminimalizowania skutków zakłóceń elektromagnetycznych system Powermax45 musi być odpowiednio uziemiony. Zasilacz należy uziemić kablem zasilającym zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Instalacja jednofazowa musi być poprowadzona przewodami trójżyłowymi z przewodem ochronnym (uziemiającym) w kolorze zielonym lub zielono-żółtym. Musi także spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów. Nie podłączać do instalacji z przewodami dwużyłowymi. Instalacja trójfazowa (tylko typ CE) musi być poprowadzona przewodami czterożyłowymi z przewodem ochronnym (uziemiającym) w kolorze zielonym lub zielono-żółtym. Musi także spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku bezpieczeństwa i zgodności. Uwagi dotyczące kabla zasilającego Zasilacze Powermax45 są dostarczane z kablem zasilającym typu CSA lub CE. Kable zasilające zasilacze CSA są dostarczane z wtyczką 50 A, 250 V (NEMA 6-50P). Zasilacze typu CE są dostarczane bez wtyczki na końcu kabla zasilającego. Należy nabyć wtyczkę odpowiednią do typu używanego systemu (zasilanie 230 V lub 400 V) oraz miejsca ustawienia i zlecić jej montaż uprawnionemu elektrykowi. Zalecenia dotyczące przewodu przedłużającego Należy używać przewodu przedłużającego odpowiednio dobranego do długości przewodu i napięcia instalacji systemu. Należy używać przewodu spełniającego wymogi przepisów krajowych i lokalnych. W tabelach przedstawionych na następnej stronie podano zalecenia odnośnie do średnicy przewodów dotyczące różnych długości i wartości napięcia wejścia. Długości podane w tabelach dotyczą długości samego przewodu przedłużającego. Nie dotyczą kabla zasilającego zasilacz. 2-4 powermax45 Instrukcja serwisowa

27 ustawienie zasilania System imperialny Napięcie wejścia Fazy < 10 stóp stóp stóp stóp stóp 208 V AC 1 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 220 V AC 1 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG V AC 1 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 4 AWG 380 V AC 3 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG 400 V AC 3 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG System metryczny Napięcie wejścia Fazy < 3 m 3 7,5 m 7,5 15 m m m 208 V AC 1 10 mm 2 10 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 25 mm V AC 1 10 mm 2 10 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 25 mm V AC 1 10 mm 2 10 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 25 mm V AC 3 4 mm 2 4 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 6 mm V AC 3 4 mm 2 4 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 6 mm 2 powermax45 Instrukcja serwisowa 2-5

28 Ustawienie zasilania Zalecenia dotyczące generatora Generator używany do zasilania systemu Powermax45 powinien wytwarzać prąd znamionowy 240 V AC. Znamionowa moc silnika Prąd wyjściowy Wydajność 8 kw 33 A Dobre rozciągnięcie łuku przy prądzie cięcia o natężeniu 45 A 6 kw 25 A Ograniczone rozciągnięcie łuku przy prądzie cięcia o natężeniu 45 A Dobre rozciągnięcie łuku przy prądzie cięcia o natężeniu 30 A Uwagi: Prąd cięcia należy dobrać odpowiednio do parametrów, wieku i stanu generatora. W razie awarii generatora podczas pracy szybkie wyłączenie (OFF), a następnie szybkie włączenie (ON) zasilania (tzw. szybki reset ), może nie wystarczyć do usunięcia usterki. Dlatego po wyłączeniu zasilania należy zaczekać od 30 do 45 sekund przed ponownym włączeniem. Przygotowanie zasilania gazem Zasilanie gazem systemu Powermax45 może się odbywać ze sprężarki warsztatowej lub przenośnej sprężarki tłokowej. W obu przypadkach należy zastosować regulator wysokiego ciśnienia i zapewnić przepływ gazu do filtru powietrza zasilacza z szybkością 170 l/min przy ciśnieniu 6,2 bara. OSTRZEŻENIE Ciśnienie zasilania gazem nie może przekroczyć 9,3 bara. Przekroczenie wartości ciśnienia może doprowadzić do eksplozji pułapki filtru. Niska jakość gazu zasilającego powoduje zmniejszenie szybkości i pogorszenie jakości cięcia, ograniczenie grubości cięcia oraz zmniejszenie trwałości materiałów eksploatacyjnych. W celu zapewnienia optymalnej wydajności gaz powinien mieć następujące parametry: maksymalna dopuszczalna wielkość cząstek stałych 0,1 mikrona przy maksymalnym stężeniu 0,1 mg/m 3, maksymalna temperatura rosy 40 C oraz maksymalne stężenie oleju 0,1 mg/m 3 (zgodnie z wymogami normy ISO , klasa 1.2.2). 2-6 powermax45 Instrukcja serwisowa

29 ustawienie zasilania Podłączenie zasilania gazem Jako przewodu zasilania systemu gazem należy użyć węża gazu obojętnego o średnicy wewnętrznej 9,5 mm oraz szybkozłączki z gwintem 1/4 NPT lub szybkozłączki z gwintem 1/4 NPT x G-1/4 BSPP (wersje CE). Ciśnienie zasilania gazem 5,5 6,9 bara (maksymalnie 9,3 bara) przy szybkości przepływu co najmniej 165,2 l/min. Zalecana szybkość przepływu to 170 l/min przy ciśnieniu 6,2 bara. Dodatkowa filtracja gazu Jeżeli warunki występujące w miejscu eksploatacji powodują przedostawanie się wilgoci, oleju lub innych zanieczyszczeń do przewodu gazowego, konieczne jest wprowadzenie trójstopniowego systemu filtru koalescencyjnego, np. zestawu filtru oczyszczającego powietrze Eliminizer (numer części ), który można nabyć u dystrybutora produktów Hypertherm. Poniżej przedstawiono schemat budowy systemu filtru trójstopniowego do usuwania zanieczyszczeń z układu zasilania gazem. Filtr wody i cząstek stałych Filtr oleju Filtr par oleju Zasilanie gazem Powermax45 System filtrujący należy instalować między szybkozłączem a zasilaczem. powermax45 Instrukcja serwisowa 2-7

30 Ustawienie zasilania 2-8 powermax45 Instrukcja serwisowa

31 Rozdział 3 USTAWIENIE PALNIKA W tym rozdziale: Wprowadzenie Trwałość materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika ręcznego Wybór materiałów eksploatacyjnych Montaż materiałów eksploatacyjnych Ustawienie palnika zmechanizowanego Montaż palnika Wybór materiałów eksploatacyjnych (wykresy cięcia) Korzystanie z wykresów cięcia T45m materiały eksploatacyjne z osłoną Wyrównanie palnika Podłączanie włącznika zdalnego Podłączenie kabla przejściowego maszyny Dostęp do napięcia pierwotnego łuku Podłączanie przewodu palnika powermax45 Instrukcja serwisowa 3-1

32 ustawienie palnika Wprowadzenie System Powermax45 jest dostępny zarówno z palnikiem ręcznym T45v, jak i z palnikiem zmechanizowanym T45m. Szybkozłączka umożliwia szybki demontaż palnika na czas przenoszenia systemu lub w celu wymiany palnika, jeśli charakter pracy wymaga zastosowania różnych palników. W niniejszym rozdziale opisano procedurę ustawiania palnika i doboru materiałów eksploatacyjnych odpowiednich do prowadzonych prac. Trwałość materiałów eksploatacyjnych Częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych w systemie Powermax45 zależy od kilku czynników: grubości ciętego metalu średniej długości cięcia tego, czy jest używany system do cięcia zmechanizowanego czy cięcia ręcznego jakości powietrza (obecność oleju, wilgoci lub innych zanieczyszczeń) tego, czy jest wykonywane przebijanie metalu czy cięcie rozpoczynane od krawędzi prawidłowego roboczego odsunięcia palnika podczas żłobienia lub cięcia z wykorzystaniem nieosłoniętych materiałów eksploatacyjnych prawidłowej wysokości przebijania rodzaju używanych materiałów eksploatacyjnych stosowanie z palnikiem T45v materiałów eksploatacyjnych 30 A przeznaczonych do palnika T30v (Powermax30) powoduje ich szybsze zużycie. Pozwoli jednak zapewnić optymalną jakość cięcia w przypadku niektórych zastosowań. W normalnych warunkach w czasie cięcia zmechanizowanego zużyciu ulega najpierw elektroda, a w przypadku cięcia ręcznego najszybciej zużywa się dysza. Przyjmuje się, że w zależności od powyższych czynników podczas cięcia ręcznego trwałość zestawu materiałów eksploatacyjnych wynosi około 1 2 godzin rzeczywistej pracy przy włączonym łuku. W przypadku cięcia palnikiem zmechanizowanym trwałość materiałów eksploatacyjnych wynosi od 3 do 5 godzin. Więcej informacji na temat prawidłowych technik cięcia można znaleźć w rozdziale 4, Działanie. Ustawienie palnika ręcznego Materiały eksploatacyjne Spust bezpieczeństwa 3-2 powermax45 Instrukcja serwisowa

33 ustawienie palnika Wybór materiałów eksploatacyjnych System Powermax45 z palnikiem ręcznym T45v zawiera pełny zestaw materiałów eksploatacyjnych do cięcia zamontowanych na palniku, a także zapasowe elektrody i dysze oraz materiały do żłobienia w osobnym pojemniku na materiały eksploatacyjne. W krajach, w których nie obowiązują przepisy Unii Europejskiej, można również nabyć materiały eksploatacyjne bez osłony przydatne w niektórych zastosowaniach. Umożliwiają one np. ciągnięcie końcówki palnika po powierzchni metalu. W przypadku materiałów eksploatacyjnych bez osłony palnik musi się znajdować w odległości ok. 2 mm od powierzchni metalu. Materiały eksploatacyjne bez osłony odznaczają się zasadniczo mniejszą trwałością niż materiały eksploatacyjne z osłoną, jednak w niektórych zastosowaniach zapewniają lepszą widoczność łuku i dostęp. Poniżej pokazano materiały eksploatacyjne do cięcia palnikiem ręcznym. Należy zauważyć, że do cięcia w osłonie, bez osłony oraz żłobienia stosuje się tę samą nasadkę, pierścień zawirowujący oraz elektrodę. Różne są jedynie takie elementy, jak deflektor (osłona do nieosłoniętych materiałów eksploatacyjnych) i dysza. W celu uzyskania lepszej jakości cięcia materiałów ze stali nierdzewnej o mniejszej grubości można zmniejszyć ustawienie natężenia prądu do 30 A i stosować materiały eksploatacyjne 30 A do palnika T30v (Powermax30). T45v materiały eksploatacyjne z osłoną Osłona Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda T45v materiały eksploatacyjne do żłobienia Osłona Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda powermax45 Instrukcja serwisowa 3-3

34 ustawienie palnika T45v materiały eksploatacyjne bez osłony Deflektor Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda Palnik T30v (Powermax30) materiały eksploatacyjne 30 A Opcjonalny deflektor Nasadka Dysza Pierścień zawirowujący Elektroda 3-4 powermax45 Instrukcja serwisowa

35 ustawienie palnika Montaż materiałów eksploatacyjnych OSTRZEŻENIE Palniki o bezpośredniej aktywacji ŁUK PLAZMOWY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA I POPARZENIA I O Łuk plazmowy powstaje natychmiast po naciśnięciu spustu palnika. Przed rozpoczęciem wymiany materiałów eksploatacyjnych należy się upewnić, że zasilanie jest wyłączone (OFF). Aby korzystać z palnika T45v, należy zainstalować komplet materiałów eksploatacyjnych: osłonę lub deflektor, nasadkę, dyszę, pierścień zawirowujący i elektrodę. Po ustawieniu włącznika/wyłącznika zasilania w położeniu O (OFF) należy sprawdzić, czy materiały eksploatacyjne palnika są zainstalowane w sposób przedstawiony poniżej. Elektroda Pierścień zawirowujący Dysza Nasadka Osłona lub deflektor Uwaga: Dokręcać bez użycia narzędzi. Nadmierne dokręcenie spowoduje nieodpalenie palnika. Między materiałem eksploatacyjnym a rękojeścią palnika należy zachować niewielki odstęp. Podczas pracy powietrze będzie uchodzić przez tę szczelinę. powermax45 Instrukcja serwisowa 3-5

36 ustawienie palnika Ustawienie palnika zmechanizowanego Materiały eksploatacyjne Tuleja pozycjonująca Zębatka Mosiężna ochrona przed odkształceniami Ochrona przed odkształceniami Przed użyciem palnika T45m należy: Zamocować palnik do stołu cięcia lub innego wyposażenia. Wybrać i zainstalować materiały eksploatacyjne. Wyrównać palnik. Podłączyć przewód palnika do zasilacza. Skonfigurować zasilacz do zdalnego uruchomienia za pomocą włącznika zdalnego lub kabla przejściowego. Montaż palnika W zależności od typu stołu cięcia może być konieczne rozłożenie palnika, tak aby można go było przeprowadzić przez tor i zamocować. Jeżeli tor stołu cięcia jest na tyle szeroki, że przeprowadzenie palnika nie wymaga odłączania korpusu palnika od przewodu, palnik należy przeprowadzić bez rozłączania, a następnie zamocować do podnośnika zgodnie z instrukcjami producenta. Uwaga: Palniki T45m można mocować do różnych stołów X-Y, przecinarek szynowych, ukosowarek do rur i innych urządzeń. Montaż palnika należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta, a w razie konieczności zgodnie z zamieszczonymi poniżej instrukcjami demontażu. Jeśli jest wymagany demontaż palnika, należy postępować następująco: 1. Odłącz przewód palnika od zasilacza i usuń z palnika materiały eksploatacyjne. 2. Usuń zębatkę z tulei pozycjonującej, odkręcając dwie czarne śruby mocujące. Wykręć sześć śrub (po trzy z każdej strony) mocujących tuleję pozycjonującą do mosiężnego pierścienia ochrony przed odkształceniami i do korpusu palnika. Zsuń tuleję pozycjonującą z palnika. 3-6 powermax45 Instrukcja serwisowa

37 ustawienie palnika 3. Odłącz przewody przełącznika czujnikowego nasadki od środkowego złącza. Złącze przewodu zasilania gazem Śruba mocująca kabel zasilający do ruchomego trzpienia Złącze przewodu przełącznika czujnikowego nasadki 4. Śrubokrętem krzyżakowym nr 2 i kluczem do nakrętek 1/4 (albo kluczem nastawnym) wykręć śruby i nakrętki mocujące kabel zasilający palnik do ruchomego trzpienia (w razie potrzeby obrócić ruchomy trzpień, aby uzyskać dostęp do śruby). 5. Kluczem 5/16 cala oraz kluczem 3/8 cala lub kluczem nastawnym odkręć nakrętkę mocującą przewód zasilania gazem do przewodu palnika. Odłóż korpus palnika na bok. Uwaga: Koniec przewodu gazowego na przewodzie palnika oklej taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu gazowego podczas przeprowadzania go przez tor. 6. Przeprowadź przewód palnika przez tor stołu cięcia. 7. Ponownie przykręć kabel zasilający palnik do ruchomego trzpienia wkrętem i nakrętką. Obróć ruchomy trzpień tak, aby śruba nie wchodziła w kontakt z przełącznikiem czujnikowym nasadki. 8. Ponownie podłącz przewód gazowy do przewodu palnika. 9. Ściśnij dwie części złącza przewodu przełącznika czujnikowego nasadki. 10. Przesuń tuleję pozycjonującą nad korpus palnika i sprawdź położenie otworów na śruby. Włóż po trzy śruby na każdym końcu. 11. Jeśli zamierzasz używać zębatki, przykręć ją dwiema czarnymi śrubami, które zostały wcześniej wykręcone. 12. Zamocuj palnik do podnośnika zgodnie z instrukcjami producenta. powermax45 Instrukcja serwisowa 3-7

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM. SW200173 Rev A

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM. SW200173 Rev A PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM SW200173 Rev A Prawa autorskie 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu

LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu LaserSense Nano Podręcznik instalatora zasysającego systemu wykrywania dymu P/N 9-14768 (PL) REV 02 ISS 25JUN13 Copyright Producent Certyfikacja Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji 80740H Wersja 10 Styczeń 2014 r.

Informacje o wersji 80740H Wersja 10 Styczeń 2014 r. Phoenix Software Version 9.75.1 Informacje o wersji 80740H Wersja 10 Styczeń 2014 r. Hypertherm Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH 03755 USA 603-643-3441 Tel (Main Office) 603-643-5352 Fax (All

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora Systemy respiratorów AVEA Podręcznik operatora ii Podręcznik operatora Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik operatora stołu obrotowego/konika

Podręcznik operatora stołu obrotowego/konika Podręcznik operatora stołu obrotowego/konika Grudzień 2012 HAAS AUTOMATION INC. 2800 STURGIS ROAD OXNARD, CA 93030 TELEFON 888-817-4227 TELEFAKS 805-278-8561 www.haascnc.com Haas AUTOMATION, INC. DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Broszura z instrukcją 253107569-A_POL Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeñstwo przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 1.1 Cel niniejszego dokumentu. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji. 1.3 Przeznaczenie

1 Wstęp. 1.1 Cel niniejszego dokumentu. 1.2 Uwagi dotyczące gwarancji. 1.3 Przeznaczenie Ciągła analiza gazu Urządzenia montowane na regale z serii 6 Informacje dotyczące ATEX w przypadku użycia w obszarach zagrożonych wybuchem Kompaktowa instrukcja eksploatacji 1 Wstęp 1.1 Cel niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo