2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" "Zarządzanie Jakością"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4"

Transkrypt

1 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM "Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" "Tematy i Konteksty" ("Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury") "Zarządzanie Jakością" Accounting, Auditing & Accountability Journal Acta Agraria et Silvestria series Silvestris Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Angiologica X 7 10 Acta Archaeologica Lodziensia ACTA ASIATICA VARSOVIENSIA Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna Acta Biologica Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia X 5 15 Acta Botanica Cassubica ACTA BOTANICA SILESIACA Acta Ecologica Sinica Acta Elbingensia Acta Energetica Acta entomologica silesiana Acta Geographica Silesiana Acta Haematologica Polonica Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) Acta Mechanica et Automatica Acta Mechanica Slovaca Acta Militaria Mediaevalia Acta Mycologica X 5 28 Acta Neuropsychologica Acta Palaeobotanica Acta Philologica Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica ACTA POLONO-RUTHENICA X 6

2 Strona 2 z Acta Pomerania. Zeszyty Naukowe Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej "Pomerania" w Chojnicach Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum Acta Scientiarum Polonorum - Biotechnologia X 5 38 Acta Scientiarum Polonorum - Medicina Veterinaria Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica Acta Scientiarum Polonorum Agricultura Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA Acta Societatis Metheoriticae Polonorum Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica X 1 50 Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica Acta Universitatis Lodziensis, Folia historica ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA LINGUISTICA ROSSICA Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia Acta Universitatis Wratislaviensis. Muzykologia X 2 69 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo X 5 70 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica X 5 72 Acta Zoologica Cracoviensia Ser. B Invertebrata

3 Strona 3 z Acta Zoologica Cracoviensia Series A - Vertebrata Acta Zoologica Lituanica Ad Americam: Journal of American Studies ADMINISTRACJA PUBLICZNA. STUDIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka Advanced Logistic Systems Advances in Cell Biology Advances in Cognitive Psychology Advances in Manufacturing Science and Technology Advances in Materials Science Advances in Palliative Medicine Aktualności Neurologiczne Alergia Alergia Astma Immunologia Alergologia Immunologia Alergoprofil ALGEBRA AND DISCRETE MATHEMATICS Alkoholizm i Narkomania Almanach Historyczny American Journal of Case Reports, The AMERYKA ŁACIŃSKA Anabasis. Studia Classica et Orientalia Analecta Archaeologica Ressoviensia Analecta Cracoviensia Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Analityka : nauka i praktyka Analiza i Egzystencja Anestezjologia I Ratownictwo Anestezjologia Intensywna Terapia Anglica Wratislaviensia Anglica. An International Journal of English Studies Animal Genetic Resources an international journal Annales Academiae Medicae Gedanensis Annales Academiae Medicae Silesiensis Annales Academiae Medicae Stetinensis X Annales Canonici Annales Mathematicae Silesianae Annales Neophilologiarum Annales UMCS sec. E, Agricultura Annales UMCS Sectio FF Philologiae X 2

4 Strona 4 z Annales UMCS, Sectio K: Politologia Annales Universitate Mariae Curie- Skłodowska, sectio G Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultura ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA. SECTIO C: BIOLOGIA Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Pharmacia, sectio DDD Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec.f Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio A, Mathematica Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA, Chemia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 128 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica X Annals of Parasitology Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Horticulture and Landscape Architecture Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW - Agriculture Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation Annals of WULS, Forestry and Wood Technology Annual of Navigation Anthropological Review Anthropos? Antropomotoryka Aparat represji w Polsce Ludowej Aparatura Badawcza i Dydaktyczna APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS X Applicationes Mathematicae Aquatic Invasions

5 Strona 5 z Archaeologia Historica Polona Archeologia Środkowego Nadodrza Archeus Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej Architecturae et Artibus Architecture Civil Engineering Environment Architectus Architektura Krajobrazu Archive of Mechanical Engineering Archives of Civil Engineering Archives of Control Sciences Archives of Electrical Engineering Archives of Foundry Engineering Archives of Materials Science and Engineering Archives of Perintal Medicine Archives of Polish Fisheries Archives of Psychiatry and Psychotherapy Archives of Thermodynamics Archives of Transport Archives of Transport System Telematics Archivum Combustionis Archivum Iuridicum Cracoviense Archiwa - Kancelarie - Zbiory Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne Archiwista Polski Archiwum Emigracji Archiwum Energetyki X Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Archiwum Historii i Filozofii Medycyny Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Archiwum Kryminologii Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Argumenta Oeconomica Cracoviensia X Ars Separatoria Acta Art Inquiry. Recherches sur les arts Art of Dentistry Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy X Artroskopia i Chirurgia Stawów X 3

6 Strona 6 z ASK: RESEARCH & METHODS ASPIRACJE: PISMO WARSZAWSKICH UCZELNI ARTYSTYCZNYCH Asystentka i Higienistka Stomatologiczna Ateneum Kapłańskie Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne AURA Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe AutoElektro Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Azja-Pacyfik. Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka X Badania Fizjograficzne Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Balneologia Polska Baltic Coastal Zone BALTIC JOURNAL OF COLEOPTEROLOGY Baltic Journal of Health and Physical Activity Baltic Linguistics Bank i Kredyt BAROMETR REGIONALNY Barwniki,środki pomocnicze Benchmarking: An International Journal Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka Bezpieczeństwo Świat-Region-Polska Bezpieczeństwo.Teoria i Praktyka Bezpieczny Bank BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE Białorutenistyka Białostocka Białostockie Archiwum Językowe BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE Białostockie Teki Historyczne Biblica et Patristica Thoruniensia Biblioteka Biblioteka Regionalisty Bibliotekarz Lubelski Bibliotekoznawstwo Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne

7 Strona 7 z Bio-Algorithms and Med-Systems Bioarchaeology of the Near East BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION BIOLOGICAL LETTERS Biomedical Human Kinetics Biometrical Letters BioTechnologia Biuletyn Edukacji Medialnej BIULETYN HISTORII POGRANICZA Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach X Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Informatyka" 247 Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja BIULETYN NUMIZMATYCZNY Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission 253 Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego BIULETYN SZADKOWSKI Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej BMC Research Notes Bohemistyka Ból X Bromatologia i Chemia Toksykologiczna Budownictwo Górnicze i Tunelowe Budownictwo i Architektura Budownictwo i Inżynieria Środowiska Budownictwo, Technologie, Architektura X 3

8 Strona 8 z Bulletin de la Société des sciences et des lettres de Łódź, Série: Recherches sur les déformations Bulletin of Geography. Socio-economic Series Bulletin of Geography: Physical Geography Series Bulletin of the Peabody Museum of Natural History X Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics Business and Economic Horizons Business Process Management Journal Cardiology Journal CASOPIS SLEZSKEHO ZEMSKEHO MUZEA SERIE A VEDY PRIRODNI Casus Central European Journal of Communication Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Central European Journal of Energetic Materials Ceramika. Materiały Ogniotrwałe / Materiały Ceramiczne Challenges of modern technology Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia CHEMIK nauka-technika-rynek Chemistry. Environment. Biotechnology CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA x Chirurgia po Dyplomie Chirurgia Polska Choroby Serca i Naczyń Chorzowskie Studia Polityczne X Chowanna X CHRONMY PRZYRODE OJCZYSTA CHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚWIAT, POLITYKA Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura Civil and Environmental Engineering Reports Civitas. Studia z filozofii polityki Classica Cracoviensia Classica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis Clinical and Experimental Medical Letters Collectanea Philologica Colloquia Germanica Stetinensia Colloquia Litteraria Colloquia Theologica Ottoniana Colloquium

9 Strona 9 z Colloquium Biometricum Colloquium Mathematicum Combustion Engines / Silniki Spalinowe Commentationes Mathematicae Communications in Biometry and Crop Science COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE Comparative Legilinguistics Competition & Change. The Journal of Global Business and Political Economy Computational Methods in Science and Technology Computer Applications in Electrical Engineering Computer Assisted Methods in Engineering and Science X Computer Methods in Materials Science Computer Science Contemporary Economics Contributions in New World Archaeology Conversatoria Linguistica Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning, Navigation and Beyond Corporate Communications: an International Journal Cosmetology Today Cracow Indological Studies Cross Cultural Management-An International Journal Cultural Review (Przeglad Kulturoznawczy) X Culture Management - Kulturmanagement - Zarządzanie Kulturą Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud Current Gynecologic Oncology Current Problems of Psychiatry Current Topics in Biophysics Online Cybernetics and Information Technologies Cywilizacja i Polityka Czas Kultury Czasopismo Aptekarskie Czasopismo Geograficzne CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Czasopismo Prawno-Historyczne Czasopismo Psychologiczne - Pychological Journal Czasopismo Stomatologiczne Czasopismo Techniczne CZASY NOWOŻYTNE Czynniki Ryzyka Człowiek i Społeczeństwo

10 Strona 10 z Człowiek i Środowisko Człowiek i Zdrowie CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Człowiek w Kulturze Data Processing Systems Decision Making in Manufacturing and Services Decyzje Demonstratio Mathematica Dental and Medical Problems X Dental Forum Department of Applied Econometrics Working Papers Dermatologia estetyczna x Dermatologia Kliniczna Dermatologia Po Dyplomie Dermatologia Praktyczna Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift Development and Learning in Organizations Diabetologia po Dyplomie Diabetologia Praktyczna Diagnostyka Diagnostyka Laboratoryjna Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej Teatralnej, Filmowej, Radiowej, Telewizyjnej DIALOGI POLITYCZNE. FILOZOFIA, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO Didactica Mathematicae Didactics of Mathematics DIDASKALIA. GAZETA TEATRALNA Differential and Integral Equations DIPTERON-WROCLAW Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications Discussiones Mathematicae Differential Inclusions Control and Optimization Discussiones Mathematicae Graph Theory Discussiones Mathematicae Probability and Statistics Do-so-mo DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE Drogi i Mosty Drogownictwo Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego X Dynamic Econometric Models Dynamic Games and Applications

11 Strona 11 z DYSKURS. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu Dyskursy Młodych Andragogów Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Dziennikarstwo i Media e-dentico Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka E-FINANSE X e-informatica Software Engineering Journal e-mentor e-minds: International Journal on Human-Computer Interaction e-preservation Science Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski ECHA PRZESZŁOŚCI Ecohydrology & Hydrobiology Ecological Chemistry and Engineering. A ECOLOGICAL QUESTIONS Economic and Environmental Studies Economic Sciences for Rural Development Economics Economics&Sociology X Edinburgh Journal of Botany Edukacja - Technika - Informatyka Edukacja Biologiczna i Środowiskowa Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty X Edukacja Muzyczna Edukacja Otwarta Edukacja Ustawiczna Dorosłych Ekologia i Technika x Ekonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu EKONOMIA I PRAWO Ekonomia i Środowisko Ekonomia i Zarządzanie Ekonomia Menedżerska Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY KWARTALNIK TEORETYCZNY Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Elastomery ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSTIES Electrum elektro.info

12 Strona 12 z Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania Elektrotechnika i Elektronika Endokrynologia Pediatryczna Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology) X Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów Engineering Transactions X Environmental Biotechnology Epileptologia. International Journal for Clinical and Experimental Research EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne EQUILIBRIUM X Estetyka i Krytyka Estudios Hispánicos ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL Etnobiologia Polska Etnolingwistyka Etyka Euro-Facta EuroMed Journal of Business Europa Regionum X EUROPA XXI European Business Review X European Journal for Philosophy of Relligion European Journal for Research on the Education and Learning of Adults European Journal of Innovation Management European Journal of Training and Development European Polygraph European Spatial Research and Policy Europejski Przegląd Sądowy Experimental & Clinical Hepatology FA-art. Kwartalnik Literacki Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu Family Medicine & Primary Care Review Farmacja Polska Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie Farmacja Współczesna Fenomenologia Filo-Sofija

13 Strona 13 z Filoteknos Filozofia Chrześcijańska Financial Markets and Portfolio Management FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN Finanse Komunalne Fiziceskoe vospitanie studentov Fizjoterapia Fizjoterapia Polska Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Folia Cardiologica Excerpta Folia Forestalia Polonica Seria B Drzewnictwo Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry Folia Historica Cracoviensia Folia Horticulturae Folia Malacologica Folia Mathematica Folia Medica Cracoviensia Folia Medica Lodziensia Folia Morphologica Folia Oeconomica Bochniensia Folia Oeconomica Cracoviensia X Folia Oeconomica Stetinensia Folia Philosophica Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA Folia Toruniensia Folia Turistica Forestry Letters Formalized Mathematics Forum Artis Rhetoricae Forum Bibliotek Medycznych Forum Eksploatatora Forum Logopedyczne Forum Medycyny Rodzinnej Forum Nefrologiczne Forum Ortodontyczne - Orthodontic Forum Forum Oświatowe Forum Philosophicum Forum Teologiczne

14 Strona 14 z Forum Zaburzeń Metabolicznych Forum Zakażeń Foundations of Civil and Environmental Engineering Foundations of Computing and Decision Sciences Foundations of Management Fragmenta Agronomica FRAGMENTA FAUNISTICA FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA X Frontiers in Psychology Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici Gabinet Prywatny Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy Gastroenterologia Polska Gastroenterologia Praktyczna Gaz, Woda i Technika Sanitarna Gazeta Cukrownicza Gazeta Farmaceutyczna Gdański Rocznik Ewangelicki Gdańskie Studia Międzynarodowe Gdańskie Studia Prawnicze Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa General and Professional Education Gentes et Nationes Genus. International Journal of Invertebrate Taxonomy Geodesy and Cartography Geografický časopis Geographia Polonica Geographia studia et Dissertationes Geography and Natural Resources Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki Geoinformation Issues GeoJournal of Tourism and Geosites Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Geologia Sudetica X GEOLOGOS Geomatics and Environmental Engineering Geomatyka i Inżynieria GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences Geotourism/Geoturystyka Geriatria

15 Strona 15 z Germanica Wratislaviensia. ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS Gerontologia Polska Ginekologia i Położnictwo - medical project Ginekologia po Dyplomie Global Management Journal GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH Glottodidactica Górnictwo i Geoinżynieria Górnictwo i Geologia Górnictwo Odkrywkowe Góry - Literatura - Kultura Gospodarka Materialowa & Logistyka Gospodarka Narodowa Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie Gospodarka w praktyce i teorii Gospodarka Wodna HANDEL WEWNETRZNY Handel Wewnętrzny w Polsce Hematologia HEMISPHERES. STUDIES ON CULTURES AND SOCIETES Herba Polonica HISTORIA I POLITYKA. PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY MYŚLI POLITYCZNEJ I STOSUNKOM MIĘDZYNARODOWYM 564 Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften Historyka. Studia Metodologiczne X HIV and AIDS Review Homines Hominibus Homo Ludens HOMO POLITICUS: ROCZNIK POLITOLOGICZNY Horyzonty Psychologii HORYZONTY WYCHOWANIA Human Movement HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO Humanizacja Pracy Hutnik - Wiadomości Hutnicze Hydraulika i Pneumatyka HYDROACOUSTICS Hygeia Public Health IDEA. STUDIA NAD STRUKTURĄ I ROZWOJEM POJĘĆ FILOZOFICZNYCH

16 Strona 16 z Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, formerly: Ido- Ruch dla Kultury IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games X IM Inżynieria Maszyn X IM Inżynieria Mineralna Image Analysis and Stereology Image Processing & Communications X Implantoprotetyka Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką Industrial and Commercial Training Information Systems in Management Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas Instal Interactions: Ege Journal of British and American Studies X Interactions: Studies in Communication & Culture InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer INTERCATHEDRA INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MUSICOLOGY Internal Security International Business & Economics Research Journal International Business: Innovations, Psychology, Economics International Economics/Economie internationale International Journal for Computational Civil and Structural Engineering International Journal of Accounting International Journal of Acoustics and Vibration International Journal of Applied Mechanics and Engineering International Journal of Arts and Sciences International Journal of Bank Marketing International Journal of Biometrics International Journal of Computer Science and Network Security International Journal of Creativity and Problem Solving X International Journal of Earth Sciences and Engineering International Journal of Electronics and Telecommunications International Journal of Emerging Markets International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research International Journal of Intelligence and Counterintelligence

17 Strona 17 z International Journal of Intelligent Information and Database Systems International Journal of Lean Six Sigma International Journal of Logistics Management International Journal of Meteorology International Journal of Public Sector Management International Journal of Quality & Reliability Management X International Journal of Retail and Distribution Management International Journal of Social Economics International Journal of Sociology and Social Policy X International Journal of Swarm Intelligence Research International Journal of Wine Business Research International Maritime Health International Peacekeeping International Review of Allergology and Clinical Immunology International Studies on Sparrows X International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS Interstitio East European Review of Historical and Cultural Anthropology X Investigationes Linguisticae X Inwestycje zagraniczne w Polsce Inżynieria Ekologiczna X Inżynieria i Aparatura Chemiczna Inżynieria i Budownictwo Inżynieria i Ochrona Środowiska Inżynieria Materiałowa Inżynieria Morska i Geotechnika Inżynieria Powierzchni Inżynieria Rolnicza Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały Italica Wratislaviensia ITINERARIOS. REVISTA DE ESTUDIOS LINGUISTICOS, LITERARIOS, HISTORICOS Y ANTROPOLOGICOS IUS NOVUM Izolacje Jagiellońskie Forum Europejskie Język a Kultura Język. Komunikacja. Informacja Językoznawstwo Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change Journal of Accounting and Management Information Systems

18 Strona 18 z Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Ancient Near Eastern Religions Journal of Applied Analysis Journal of Applied Computer Science Journal of Applied Computer Science Methods Journal of Applied Sciences Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems - JAMRIS Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE Journal of Civil Engineering and Architecture Journal of Combat Sports and Martial Arts Journal of Communication Management X Journal of Contemporary Brachytherapy X Journal of Ecology and Health Journal of Economic and Technical Sciences Journal of Economics and Management Journal of Educational Media, Memory and Society Journal of Energy Markets Journal of Energy Science Journal of Enterprise Information Management Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Journal of Geometry Journal of Health Promotion and Recreation X Journal of Health Sciences Journal of Identity and Migration Studies Journal of Intellectual Capital Journal of Intercultural Management Journal of KONBiN Journal of KONES Journal of law, Economics and Sociology( Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny) Journal of Machine Engineering Journal of Management and Financial Sciences Journal of Management Development Journal of Manufacturing Technology Management X Journal of Mathematics and Applications Journal of Medical Informatics & Technologies

19 Strona 19 z Journal of Modern Science Journal of Plant Protection Research Journal of Polish CIMAC Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars Journal of Positive Management X Journal of Power Technologies Journal of Pre-Clinical and Clinical Research Journal of Product & Brand Management Journal of Property Investment & Finance X Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering X Journal of Science Education Journal of Services Marketing Journal of Social Marketing Journal of Socio-Economics Journal of Telecommunications and Information Technology Journal of Transfusion Medicine Journal of Water and Climate Change Journal of Water and Land Development Karbo Kardiologia Inwazyjna Kardiologia po Dyplomie Kardiologia w Praktyce Key Engineering Materials Klinika Oczna Klio. Czasopismo poswięcone dziejom Polski i powszechnym Kobieta i Biznes Kognitywistyka i Media w Edukacji Kominiarz Polski Kompozyty KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. Communication for Special Purposes. Fachsprachenkommunikation. Professionalnaja kommunikacija KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMINSKIE Komunikaty Rybackie X Koniunktura gospodarcza świata i Polski X Konsumpcja w Polsce w 2010 roku Kontaktologia i Optyka Okulistyczna Konteksty Kultury KONTROLA PAŃSTWOWA Kościół w Polsce. Dzieje i kultura KOSMOS

20 Strona 20 z Krajowa Rada Sądownictwa Krakowski Rocznik Archiwalny Krakowskie Pismo Kresowe Krakowskie Studia Małopolskie KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa Kronika Bydgoska KRONOS. METAFIZYKA, KULTURA, RELIGIA Kształcenie Językowe Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych KULON KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA Kultura i Historia Kultura i Polityka Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA Kwartalnik Architektury i Urbanistyki KWARTALNIK BELLONA Kwartalnik Edukacyjny Kwartalnik Filozoficzny Kwartalnik Historii Żydów KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE X Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio Kwartalnik Naukowy Prawo mediów elektronicznych Kwartalnik Opolski X Kwartalnik Ortopedyczny Kwartalnik Prawa Podatkowego X KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Kwartalnik Prawa Publicznego Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych Landform Analysis X LASE Journal of Sport Science Lectiones & Acroases Philosophicae Lecture Notes in Business Information Processing Leczenie Ran Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich Lek w Polsce X Lekarz Rodzinny Lekarz Wojskowy

21 Strona 21 z Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry Leśne Prace Badawcze Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej Limnological Review Lingua ac Communitas Linguae Mundi Linguistica Copernicana Linguistics Applied Linguistische Treffen in Wrocław LINGUODIDACTICA LINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik Przegląd/Review Literatura i Kultura Popularna Literatura ludowa Literaturoznawstwo X LITTERARIA COPERNICANA X Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence Lodz Papers in Pragmatics LogForum Logistics and Transport Logistyka Logos i Ethos Lumen poloniae Machine Dynamics Research Machine Graphics and Vision Magazyn Lekarza Okulisty X Magazyn Otorynolaryngologiczny Magazyn Stomatologiczny Magazyn Weterynaryjny Management Management and Business Administration. Central Europe Management and Production Engineering Review Management of Environmental Quality: An International Journal Management Research Review Managerial Auditing Journal Managerial Finance Managing Global Transitions: International Research Journal Managing Service Quality

22 Strona 22 z MARKETING I RYNEK Marketing Intelligence & Planning MARMORA Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe Maszyny Górnicze Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa Materiały Budowlane Materiały Elektroniczne Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Materiały Wysokoenergetyczne Mathematical and Computational Forestry & Natural-Resource Sciences (MCFNS) Mathematical Economics Matiematiceskaja teoria igr i jejo prilozenia MAZOWSZE Studia Regionalne Mechanics / AGH University of Science and Technology Mechanics and Mechanical Engineering Mechanik Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa Media - Kultura - Komunikacja Społeczna Media - Kultura - Społeczeństwo Medical and Biological Sciences X Medical Science Review - Hepatologia Medical Tribune Medicina Sportiva Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia Medycyna Manualna Medycyna Metaboliczna Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu Medycyna Paliatywna Medycyna Paliatywna w Praktyce Medycyna po Dyplomie Medycyna Praktyczna X Medycyna Praktyczna - Neurologia Medycyna Rodzinna Medycyna Sportowa X Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Medycyna Weterynaryjna Medycyna Wieku Rozwojowego X Medyczna Wokanda

23 Strona 23 z Memoirs of Museum Victoria Metallurgy and Foundry Engineering Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych X Metody Informatyki Stosowanej Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego Między Oryginałem a Przekładem Międzynarodowe Prawo Humanitarne Międzynarodowy Przegląd Teologiczny COMMUNIO Mikologia Lekarska X Mineralogia Miscellanea Anthropologica et Sociologica Miscellanea Geographica Miscellanea Historico-Archivistica Miscellanea Historico-Iuridica Model Assisted Statistics and Applications Modelowanie Inżynierskie X Modern Turkish Literature Researches Modus. Prace z Historii Sztuki Moja Praktyka X Monitor Podatkowy Monitor Prawa Celnego i Podatkowego Monitor Prawa Pracy Monitor Prawniczy MONITORNIG ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance Multinational Business Review X Myśl Ekonomiczna i Polityczna Na Ratunek Nadciśnienie Tętnicze Nafta - Gaz Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nasza Dermatologia Online Nauka Nauka i Szkolnictwo Wyższe Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój Nauka Przyroda Technologie Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

24 Strona 24 z Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 892 Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki X Nautologia Nawozy i Nawożenie Nefrologia i Dializoterapia Polska NEODIDAGMATA X NEOFILOLOG Neophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach Neurologia Dziecięca Neurologia po Dyplomie Neurologia Praktyczna X Neuropsychiatria i Neuropsychologia Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny New Eastern Europe New Medicine Niepełnosprawność i Rehabilitacja Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy NOMOS - KWARTALNIK RELIGIOZNAWCZY Nonlinear Biomedical Physics Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna dotychczas: Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Notatnik Teatralny NOTES on INTUITIONISTIC FUZZY SETS NOVENSIA Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NOWA KRYTYKA. CZASOPISMO FILOZOFICZNE X Nowa Medycyna Nowa Pediatria Nowa Stomatologia Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne Nowe Media Nowiny Lekarskie Nowoczesne Systemy Zarządzania

25 Strona 25 z Nowoczesny Technik Dentystyczny Nowości Warzywnicze Nowotwory Journal of Oncology X Nuclear Medicine Review Nucleus Numismatický sborník NURT SVD Oblicza Komunikacji Obróbka Plastyczna Metali Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów Ochrona przed Korozją OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH OCHRONA ZABYTKÓW Oeconomia Copernicana Okulistyka Olsztyn Economic Journal Onkologia i Radioterapia medical project Onkologia Info Onkologia po Dyplomie Onkologia Polska Onkologia w Praktyce Klinicznej ONOMASTICA Onomastica slavogermanica OPAKOWANIE Operations Research and Decisions Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny Opolskie Studia Administracyjno-Prawne Optimum. Studia Ekonomiczne Opuscula Mathematica OPUSCULA MUSEALIA Orbis Linguarum Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders Organizacja i Kierowanie Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy Orientalia Christiana Cracoviensia Ornis Polonica Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Orzecznictwo Lekarskie

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

17 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: FORMATIO CIRCUMIECTUS 4

17 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: FORMATIO CIRCUMIECTUS 4 7549 PROBLEMY EKOROZWOJU (PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 10 7550 STUDIA LOGICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SYMBOLIC LOGIC 10 7551 TEKSTY DRUGIE 10 7552 TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Rekordy bibliograficzne

Rekordy bibliograficzne 14/09/2012 catalog-records-columnar-07 Rekordy bibliograficzne Tytuł 245 Tytuł 246 Rok wyd. Pole SYG Nr syst. 2 + 3 D :grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy=polish Design Quarterly.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE . WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE 1 ACCOUNTING HISTORY ACTA ENERGETICA

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH LP NAZWA CZASOPISMA ZESPÓŁ PUNKTY 1. AAAI T11 3 2. AAAI PRESS T11 6 3. AAC T11 3 4. AAPG BULL P04 21 5. ABDOM IMAGING P04 11 6. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS (FLORYDA) P03 3 7. ACAD RADIOL P04 11 8. ACADEMIC

Bardziej szczegółowo

SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH

SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH Acta Angiologica - Acta Angiol Acta Balneologica Acta Balneol Acta Biochimica Polonica - Acta Bioch Pol Acta Bioengineering and Biomechanics - Acta Bioeng Biomech Acta

Bardziej szczegółowo

Nr 47-53(1996-1999) 0239-4251 rocznik Nr 43/44, 49-

Nr 47-53(1996-1999) 0239-4251 rocznik Nr 43/44, 49- Czasopisma, które przestały się ukazywać lub nie są aktualnie prenumerowane, znajdują się w magazynie i są dostępne po wypełnieniu rewersu. Tytuł Podtytuł ISSN częstotliwość wydań Acta Poloniae Historica

Bardziej szczegółowo

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany Gazety Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna Express Ilustrowany Fakt (mut. dla Łodzi) Gazeta Polska Codziennie Gazeta Wyborcza (mut. dla Łodzi) Nasz Dziennik Parkiet Polska Dziennik

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 5 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r. Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UW z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 3 lipiec-wrzesień 2013 poz. 482-703 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera. nasze atuty. wspaniała okolica. dogodna lokalizacja. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim

Zapraszamy. Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera. nasze atuty. wspaniała okolica. dogodna lokalizacja. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Kolportera w Smardzewicach k/tomaszowa Mazowieckiego, nad Zalewem Sulejowskim to idealne

Bardziej szczegółowo

INWEST Ośrodek Szkoleniowo- -Integracyjny BC&O w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim

INWEST Ośrodek Szkoleniowo- -Integracyjny BC&O w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim KATALOG I PRENUMERATA I 2012 INWEST Ośrodek Szkoleniowo- -Integracyjny BC&O w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Kolportera w Smardzewicach k/tomaszowa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prenumerata. katalog 2013

Prenumerata. katalog 2013 Prenumerata katalog 2013 VaT 2013 ponad 200 zmian Dodatkowo otrzymasz Za DaRmO wersję internetową,książki, dodatki Profesjonalne interpretacje, artykuły, porady, orzeczenia i aktywne druki w wielkim pakiecie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci)

Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci) Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci) 1a. Czasopisma z listy filadelfijskiej: (12 punktów) 1c.1 Publikacje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zaufało nam już ponad 12 000 największych firm i instytucji w kraju. Zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo! Zaufało nam już ponad 12 000 największych firm i instytucji w kraju. Zapraszamy do współpracy. Terminowa niezawodna dostawa Szanowni Państwo! prasy Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu najlepszą spośród istniejących na rynku ofertę prenumeraty czasopism. Posiadamy ponad 4000 tytułów prasy polskiej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 3 Poznañ 2011 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ LP A. CZASOPISMA WYRÓśNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 1 AAPG BULLETIN AAPS JOURNAL 3 AAPS PHARMSCI 4 AAPS PHARMSCITECH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZZCONĄ WNICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZZCONĄ WNICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZZCONĄ WNICH PUBLIKACJĘ LP A. CZASOPSIMA WYRÓśNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 1 AAPG BULLETIN AAPS JOURNAL 3 AAPS PHARMSCI 4 AAPS PHARMSCITECH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ - stan na maj 2010 NAZWA CZASOPISMA

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ - stan na maj 2010 NAZWA CZASOPISMA WYKAZ WYBRANYCH CSOPISM WRAZ Z LICZBĄ UMIESZCZONĄ W NICH - stan na maj L.P NAZWA CSOPISMA A. CSOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 1 AAPS PHARMSCI 2 AAPS PHARMSCITECH 3 AATCC REVIEW ABA

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2008

Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich 2008 ISSN 2082-9906 Biblioteka Narodowa Zakład Dokumentacji Księgoznawczej Bibliografia Bibliografii Polskich SPIS TREŚCI Wstęp........................................ 2 Wykaz czasopism i innych wydawnictw

Bardziej szczegółowo