REGULAMIN. konkursu BĄDŹ ORYGINALNA Z JOICO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. konkursu BĄDŹ ORYGINALNA Z JOICO"

Transkrypt

1 REGULAMIN konkursu BĄDŹ ORYGINALNA Z JOICO 1 Organizacja 1. Organizatorem Akcji jest firma SKD DISTRIBUTION Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ruczaj 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS NIP: , zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs, ani żaden ze składników aplikacji Konkursu nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Konkurs jest dostępny w sieci Internet pod adresem 5. Konkurs będzie trwał od 3 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku w czterech miesięcznych edycjach (czerwiec-wrzesień). 2 Definicje 1. Konkurs udostępniona przez Organizatora poprzez stronę możliwość ubiegania się o nagrody przez Uczestników spełniających ustalone w niniejszym regulaminie kryteria. 2. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w 3 niniejszego regulaminu. 3.Jurorzy wskazane przez Organizatora osoby, odpowiedzialne za wytypowanie Uczestników, którzy według ich uznania przesłali najbardziej oryginalne odpowiedzi na zadane pytanie, zgodnie z niniejszym regulaminem.

2 3 Zasady uczestnictwa 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez ich opiekuna prawnego. 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego należy przesłać listem poleconym na adres Wykonawcy. 3. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku wskazanego w ust. 3 powyżej najpóźniej do dnia ogłoszenia Rankingu za poszczególny etap Konkursu, w którym dany Uczestnik brał udział, Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z konkursu. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Wykonawcy, a także ich rodziny. 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki: a) kupić oryginalny produkt marki JOICO z hologramem w autoryzowanej sieci salonów fryzjerskich lub sklepów on-line. b) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptować i wypełnić określone w nim warunki, c) na stronie konkursu znajdującej się pod adresem dokonać rejestracji, przepisać numer z hologramu znajdującego się na opakowaniu oryginalnego produktu numer oraz odpowiedzieć na pytanie zadane w określonym etapie. 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 4 Zasady rozgrywania Konkursu 1. Konkurs jest rozgrywany w czterech etapach. Każdy etap trwa miesiąc: a) etap I trwa od do roku; b) etap II trwa od do roku; c) etap III trwa od do roku; d) etap IV trwa od do roku.

3 2. Uczestnicy umieszczają na stronie Konkursu odpowiedzi na pytanie z danego etapu oraz numer z hologramu z opakowania oryginalnego produktu JOICO. Jeden uczestnik w danym etapie może umieścić do dwóch odpowiedzi i do dwóch różnych numerów z hologramów. 3. Odpowiedzi przesłane przez Uczestnika nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich, oraz zawierać treści pornograficznych, ani innych, które mogą być uznane jako naruszające dobre obyczaje. W przypadku kiedy zdjęcia są wykonane przez inną osobę niż Uczestnik, Uczestnik zobowiązany jest do nabycia praw autorskich lub licencji do treści w zakresie niezbędnym do wypełnienia warunków regulaminu. 4. W przypadku, gdy zgłoszenie umieszczone przez Uczestnika nie będzie spełniało wymogów określonych w ust. 4 powyżej, Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu, a w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami do Organizatora dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych, Organizator ma prawo wskazać osobę danego Uczestnika, który umieścił zgłoszenie będące przedmiotem naruszeń. 5. Przesłane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe w trakcie trwania danego etapu Konkursu, będą oceniane przez Jurora. 6. Przesłane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe równoznaczne jest wyrażeniem zgody na: a). rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet b). wykorzystanie w celu promocji i reklamy 7. Jurorzy wybiorą według własnego uznania najciekawsze odpowiedzi w danym etapie Konkursu. 8. Uczestnikom, których zgłoszenia zostały wybrane przez Jurorów, zostaną przyznane nagrody, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 9. Ranking Uczestników wytypowanych przez Jurorów jest publikowany na koniec danego etapu Konkursu i jest bezpośrednio dostępny na stronie Konkursu pod adresem 5 Nagrody 1. Nagrody rzeczowe wysłane zostaną przez Organizatora, na jego koszt, pocztą lub przesyłką kurierską, na adres Uczestnika, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia, w którym Organizator przyznał Uczestnikowi daną nagrodę. 2. Inne nagrody, niż określone w ust. 1 powyżej, zostaną przekazane Uczestnikowi w sposób odpowiedni do ich właściwości i formy.

4 3. 1 miejsce torba Joico + zestaw kosmetyków z linii K-PAK 2 miejsce torba plażowa + zestaw kosmetyków z linii Color Endure 3 miejsce torba plażowa + zestaw kosmetyków z linii Moisture Recovery 4. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w terminie wskazanym przez pocztę lub kuriera, pomimo poinformowania Uczestnika o fakcie jej przyznania, o losie nagrody rozstrzyga Organizator. 5. Nagrodami w Konkursie są: 1 miejsce torba (materiałowa) Joico + zestaw kosmetyków z linii K-PAK 2 miejsce torba plażowa + zestaw kosmetyków z linii Color Endure 3 miejsce torba plażowa + zestaw kosmetyków z linii Moisture Recovery 6. Nagrody rzeczowe przyznane Uczestnikom przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę. 7. Wszystkie roszczenia z tytułu wad, niezgodności towaru z Regulaminem, należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). 8. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące dla Uczestników. Prawo odwołania od ww. decyzji przysługuje Uczestnikom do sądu powszechnego. 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, dotyczących warunków Konkursu. Odmowa wykonania powyższych czynności wyklucza Uczestnika z Konkursu. 2.Z tytułu organizowanego konkursu Organizator oraz Wykonawca odpowiadają na zasadach określonych w przepisach prawa polskiego.

5 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Konkursie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 4. Obsługę Konkursu na zlecenie Organizatora prowadzi Wykonawca, któremu należy zgłaszać wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie, pod następujący adres: SKD DISTRIBUTION, Warszawa, ul. Ruczaj 89, z dopiskiem Konkurs JOICO.

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo