BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 14 STYCZNIA 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 14 STYCZNIA 2010"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej bo ponad 1% zyskały akcje małych spółek. Po słabszym otwarciu popyt pojawił się w rejonie wsparć, a kolejnych godzinach przewaŝała strona popytowa. Skala ruchów nie była zbyt duŝa, a indeksy w dalszym ciągu znajdują się w fazie konsolidacji w rejonie średnioterminowych maksimów. W przypadku WIG-20 popyt pojawił się centralnie na wsparciu wynikającym z wcześniejszego minimum na 2427 pkt, a w kolejnych godzinach odrobili większość strat z ostatnich sesji. Aktualnie najbliŝsze opory wytyczają maksima na 2475 i 2480 pkt., a przebicie tego ostatniego poziomu będzie potwierdzało trend wzrostowy. Kolejne opory znajdują się na 2495 oraz waŝny poziom na 2550 pkt. NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2445 pkt., a w razie jego przełamania będę oczekiwał na test ostatnich minimów na 2427 pkt. Ewentualne przełamanie tego wsparcia odczytam jako zapowiedź testu 2391 pkt., gdzie aktualnie znajduje się linia trendu wzrostowego prowadzona od lutego. Pozytywna aura na światowych rynkach sugeruje dziś wyŝsze otwarcie, ale tradycyjnie pytaniem pozostaje czy wyŝsze poziomy nie zostaną wykorzystane przez sprzedających, czy teŝ inwestorzy uwierzą w moŝliwość silniejszego wzrostu i przynajmniej te najbliŝsze opory zostaną sforsowane. Cały czas mam problem z rozszyfrowaniem wykresów, wszystko wygląda ksiąŝkowo pozytywnie, ale rynek coś nie moŝe wystartować, a patrząc na miejsce w którym znajdują się indeksy to właśnie w takich miejscach winny być inicjowane silne ruchy. Ale z taką sytuacją mamy do czynienia juŝ od dłuŝszego czasu i jestem ciekaw czy dzisiejsza sesja przyniesie jakieś rozstrzygnięcia. Trzeba jednak ostroŝnie przyjąć, iŝ na wyŝszych poziomach pojawi się podaŝ, bo chyba taka krótkoterminowa gra przynosi największe korzyści niŝ czekanie na definitywne rozstrzygnięcia. Zawsze akcje moŝna kupić po wybiciu, natomiast unikamy wtedy rozterek czy sprzedawać w rejonie wsparć, w obawie przed moŝliwością ich pogłębienia. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY Kontrakt odnotował wzrost do 2471 pkt. Po niŝszym otwarciu kontrakt wytyczył minimum na 2445 pkt., po czym odnotował szybki wzrost do dziennego maksimum na 2485 pkt. Kolejne godziny upłynęły pod znakiem oscylacji w wąskim zakresie, które niewiele zmieniły w układzie technicznym. Na dziennym wykresie świecowym ukształtowała się formacja przenikania hossy, która ma pozytywne przesłanie. Sugeruje ona atak na wczorajsze maksimum na 2485, a w razie jego przebicia kolejne opory widziałbym na 2500 lub teŝ 2505 pkt. Przebicie tego ostatniego poziomu będzie sugerowało atak na maksimum na 2510 pkt. W przypadku przebicia tego ostatniego poziomu potwierdzony zostanie trend wzrostowy co z kolei winno przełoŝyć się na test lub teŝ 2600 pkt. NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2468 pkt., a w razie jego przełamania będę oczekiwał na test 2455 lub teŝ 2445 pkt. Spadek poniŝej tego ostatniego poziomu będzie miał negatywne przesłanie i będzie zapowiadał test 2422 lub teŝ 2403 pkt. W przypadku silniejszego spadku popyt winien pojawić się na 2340 pkt. Na wczorajszej sesji popyt pojawił się nieznacznie poniŝej minimum na 2447 pkt., a w kolejnych godzinach kontrakt nieco oddalił się od minimów. Obecnie pozycje krótkie w dalszym ciągu naleŝałoby zamykać po przebiciu 2486 pkt. Do otwierania krótkich pozycji konieczny wydaje się spadek poniŝej 2468 lub teŝ 2445 pkt. Pozycje długie otwierałbym po przebiciu 2505 pkt. w oczekiwaniu na wzrost do lub wyŝej. Długie naleŝałoby zamykać w przypadku przebicia 2459 pkt. Tomasz Jerzyk S&P ŚWIAT Ropa o 30 Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA Po jednodniowej przerwie, amerykańskie indeksy powróciły na ścieŝkę wzrostu pośród wzmoŝonego zainteresowania bankami oraz spółkami z sektora opieki zdrowotnej. W konsekwencji główny indeks wspiął się o blisko jeden procent i tym samym ponownie przybliŝył się do swoich rocznych szczytów. WzmoŜone zainteresowanie sektorem finansowym przyszło w dość niespodziewanym momencie, bowiem w czasie zeznań zarządzających instytucjami finansowymi odnośnie przyczyn oraz walki z kryzysem finansowym. Tym niemniej, to właśnie banki (+1,8%) były motorem napędowym spółek finansowych, które pomimo, Ŝe traciły 0,6% w trakcie dnia, zakończyły go 1,2% wyŝej wobec wtorkowego poziomu zamknięcia. Optymizm wiązał się w tym przypadku przede wszystkim z nadziejami na dobre wyniki kwartalne instytucji finansowych, spośród których pierwszy istotny raport poznamy w piątek (publikacja wyników JP Morgan). Z kolei dobra postawa sektora Heath care, to przede wszystkim zasługa podniesienia rekomendacji przez analityków Credit Suisse względem producenta leków, Merck (+3,7%). Na arenie makroekonomicznej, inwestorzy zapoznali się z publikacją BeŜowej Księgi Fed. Po raz kolejny nie spowodowała ona jednak oŝywienia aktywności inwestorów, bowiem ujęte zostały w niej informacje, które od jakiegoś juŝ czasu zdyskontowane są przez rynek: 1) aktywność gospodarcza pozostaje w dalszym ciągu na stosunkowo niskim poziomie, tym niemniej 2) warunki funkcjonowania w umiarkowanym tempie ulegają poprawie. Co jednak waŝne, poprawa warunków została zauwaŝona w większej geograficznie części Stanów Zjednoczonych niŝ miało to miejsce podczas publikacji poprzedniego raportu. Taki odczyt Księgi raczej nie powinien wskazywać na zmianę w najbliŝszym czasie polityki odnośnie stóp procentowych i tym samym pozostawienia ich przez FOMC na rekordowo niskich poziomach podczas najbliŝszych obrad (26-27 stycznia). Czwartek zapowiada się niezmiernie ciekawie w kontekście kreacji nastrojów na Wall Street. Poza cotygodniową publikacją liczby złoŝonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, inwestorzy zapoznają się bowiem z danymi na temat grudniowej sprzedaŝy detalicznej (prog. +0,5% m/m). Dodatkowo, na poziomie korporacyjnym, uwaga skupiona będzie na producencie mikroprocesorów spółce Intel, która opublikuje swoje wyniki za IV kwartał 2009 roku. Adam Nowakowski BIULETYN PORANNY 14 STYCZNIA 2010 WIG ,1 0,38% WIG 41140,5 0,44% mwig ,3 0,42% WIG-Banki 6112,6 0,68% WIG-Budowl 5281,1 0,81% WIG-Info 1232,8 0,36% WIG-Media 3103,6-0,07% WIG-SpoŜ. 3126,0 1,02% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN Indeks Europa zmiana FTSE 5473,5-0,46% DAX 5963,1 0,34% BUX 23212,0-0,51% RTS 1552,2 0,89% ISE ,2 1,77% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,8 0,50% S&P ,7 0,83% Nasdaq 2307,9 1,12% Bovespa ,34% Indeks Azja zmiana NIKKEI 10907,7 1,61% HangSen 21896,2 0,68% Shanghai 3215,6 1,35% Towary i surowce Ropa 80,06 0,51% Miedź ,43% Złoto 1143,68 0,90% Srebro 18,69 0,65% Waluty EURPLN 4,05-0,19% USDPLN 2,78-0,42% CHFPLN 2,75-0,06%

2 KGHM GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Związki zawodowe wzywają do podwyŝszenia wynagrodzenia o 300 zł na pracownika Związki zawodowe domagają się 300 zł podwyŝki wynagrodzenia na pracownika z dniem 1 stycznia, co zwiększyłoby koszty Miedziowego Konglomeratu o ok. 68 mln zł rocznie. Spółka zapowiada kontynuację rozmów z Gazprom Exportem na temat dodatkowych dostaw gazu Prezes nie widzi podstaw do złoŝenia wniosku o cięcia taryf Termin obowiązywania taryf PGNiG upływa z dniem 31 marca Komentarz: Ani my, ani rynkowy konsensus nie zakładamy obniŝki taryf w tym roku, tym niemniej nie zdziwilibyśmy się, gdyby regulator wezwał do obniŝenia taryf od II kw. 10. (Paweł Burzyński) Spółka planuje sprzedaŝ 14 Bcm gazu w 2010 roku; wydobycie gazu ma zostać na niezmienionym poziomie r/r Trzy tygodnie temu, PGNiG informował, Ŝe jego sprzedaŝ moŝe spaść do ok. 13 Bcm ze względu na słabszy popyt. Według prezesa spółki, większa sprzedaŝ w 2010 roku będzie wynikała ze wzrostu pokryzysowego popytu oraz surowych warunków podczas zimy. Komentarz: W zasadzie zgodne z wcześniejszą prognozą. W naszym modelu załoŝyliśmy sprzedaŝ na poziomie 13,5 Bcm oraz niewielki wzrost (1,1% r/r) wolumenów wydobycia w 2010 roku. (Paweł Burzyński) Wydatki inwestycyjne w 2010 roku na poziomie 5 mld zł; emisja Euroobligacji odłoŝona do końca roku Magazyny gazu wykorzystane w 36% MILLENNIUM ENEA ASSECO POLAND CEZ BIOTON TPSA KOPEX RADPOL SEKTOR ENERGETYCZNY Prezes spółki potwierdza, Ŝe PGNiG obetnie dostawy gazu do PKN, Polic, jeśli warunki pogodowe ulegną pogorszeniu Spółka nie planuje zacieśnić współpracy z Petrolinvestem - prezes Bank Millennium chce wykorzystać środki z emisji na wsparcie akcji kredytowej Bank Millennium planuje z emisji akcji L pozyskać 1 mld zł brutto. Zdecydowana większość wpływów przeznaczona ma być na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, z czego około 75 proc. trafi na rozwój portfela kredytów korporacyjnych, a około 25 proc. kredytów detalicznych. MSP zamierza sprzedać do 16 proc. akcji Enei wyłącznie krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym Postdata, z grupy Asseco, wygrała przetarg dla Poczty o wartości 12,81 mln zł Postdata, w której Asseco Poland posiada 49 proc. akcji, wygrała przetarg organizowany przez Pocztę Polską na świadczenie usług informatycznych w zakresie systemu Finpost. Wartość zamówienia to 12,81 mln zł netto. Grupa CEZ planuje budowę nowego bloku gazowo-parowego w Skawinie Nowy blok gazowo-parowy o mocy około 430 megawatów powstanie w Elektrowni Skawina, naleŝącej do czeskiej grupy energetycznej CEZ. Inwestycja o wartości około 400 mln euro ma być gotowa w drugiej połowie 2014 roku. Dyrektor finansowy Raczkowski został zastąpiony przez Pana Adama Aleksandrowicza Pan Adam Aleksandrowicz odpowiadał za finanse w AstraZeneca w Polsce w latach oraz w Plisa Kraków w latach W latach pełnił on funkcję prezesa w Plisa Kraków. Spółka zmieniła termin publikacji raportu za IV kw. 09 z 28 stycznia na 23 lutego Spółka uwzględni wyniki IV kw. 09 w raporcie rocznym spółki. Spółka podpisała umowę o wartości 4,2 mln zł na dostawę dzierŝawę sprzętu górniczego Przejęcie Rurgazu przełoŝone do 15 marca URE zatwierdził juŝ 12 taryf dystrybucyjnych Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwunastu spółkom dystrybucyjnym; toczą się jeszcze dwa postępowania. Średni wzrost stawek dystrybucyjnych dla wszystkich odbiorców prądu wynosi 4,9 proc. TORFARM Synoptis Pharma liczy na 12 mln zł przychodów w 2010 wobec ponad 5 mln w 2009 Wywiad z Prezesem: spółka planuje rozwinąć sieć dystrybucyjną do 10 tys. sklepów w 2010 vs 7 tys. obecnie, cztery nowe produkty zostaną wprowadzone na rynek w tym roku; pierwszy w marcu; do tej pory portfolio opiera się na trzech produktach, punkt rentowności zostanie osiągnięty w 2011 lub 2012 roku, budŝet marketingowy wzrośnie do 8 mln zł w 2010 vs. 6 mln zł w ING BSK ORCO Jerzy Hauser zrezygnował z piastowania stanowiska członka RN banku Obligatariusze odrzucili plan restrukturyzacji AMICA ASSECO SEE FAM FASING HYDROBUDOWA POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Amica, której udział w krajowym rynku duŝego AGD wzrósł w 2009 roku o 1,4 pp do 14,2 proc., chce w tym roku mieć ponad 15 proc. rynku. Spółka liczy na wzrost sprzedaŝy o około 10 proc. do ok. 1,3 mld zł. Wiceprzewodniczący RN Jacek Duch zrezygnował z piastowanego stanowiska (z osobistych powodów). Fam podpisał przedwstępny kontrakt z Jupiterem na sprzedaŝ 3,1 mln akcji (9,74%) po 2,4 zł. Fasing poinformował o podpisaniu kontraktów o wartości 5,26 mln zł z Karbon 2 w okresie 8 września stycznia 10. Hydrobudowa zwiększyła swoją linię kredytową w Banku BGZ do 138 mln zł z 90 mln zł (do 21 stycznia 10) oraz do 125 mln zł (do 31stycznia 11). INTEGER.PL Spółka zaleŝna podpisała kontrakt z jednym z telekomów na dostawę przesyłek. Szacowana wartość kontraktu wynosi 60 mln zł. MAGELLAN Magellan podpisał z BRE Bankiem aneks podwyŝszający o 30 mln zł do 100 mln zł limit emisji obligacji o okresie zapadalności ponad 360 dni.

3 MCI MANAGEMENT MIESZKO ORBIS STALPROFIL STALPROFIL TU EUROPA WAWEL MCI Management podniósł prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2009 rok do 42,5 mln zł z 28,7 mln zł prognozowanych wcześniej. Mieszko, który we wtorek poinformował o sprzedaŝy akcji przez swojego głównego akcjonariusza spółce UniCredit, moŝe wkrótce znów zmienić właściciela. Orbis dostrzega spadek obłoŝenia w 2009 na poziomie 7-10%; odbicie oczekiwane w III i IV kw. 10. Nie widzi potrzeby ujemnej rewaluacji aktywów. Stalprofil potwierdza, Ŝe w drugim półroczu tego roku moŝe powrócić do procesu upublicznienia swojej spółki zaleŝnej, Izostalu. Środki z emisji posłuŝyłyby m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego oraz wejście w nowy segment działalności - handel rurami. Stalprofil ocenia, Ŝe wyniki poszczególnych spółek z grupy w czwartym kwartale 2009 roku były lepsze niŝ w trzecim i spodziewa się dalszej poprawy wyników w 2010 roku. Spółka chce w tym roku wydać ponad 20 mln zł na inwestycje w grupie, natomiast w 2011 roku nie wyklucza akwizycji. TU Europa planuje emisję do akcji serii H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W razie ewentualnej sprzedaŝy akcji Mieszka przez nowego właściciela, UniCredit S.p.A., Wawel nie będzie zainteresowany ich zakupem. TRANSAKCJE BOMI Pioneer Pekao IM zwiększyło swój udział w spółce do 15,01% z 14,98%. CENTROZAP CMS zwiększył swój udział w spółce do 17,56% z 16,41%. ELEKTROTIM FAM INTERNET GROUP Prokurent nabył 250 akcji po średniej cenie 12,35 zł. Jupiter nabył 350 tys. akcji (1,1% udziału) po 2,4 zł w dniu 11 stycznia. KBC TFI zmniejszyło zaangaŝowanie w akcje Internet Group i ma obecnie 4,61 proc. kapitału i głosów na WZA spółki. MIRBUD Generali OFE zwiększył swój udział z 0 do 8,22%. MOSTOSTAL PŁOCK PEP Udział Skarbiec TFI w liczbie głosów na WZA Mostostalu Płock spadł z 5,05 proc. do 4,83 proc. PKO TFI zwiększyło zaangaŝowanie w akcje Polish Energy Partners i ma obecnie 5,11 proc. kapitału i głosów na WZA spółki. QUMAK-SEKOM Członek zarządu sprzedał 1,1 tys. akcji po 11,19 zł w dniu 3 grudnia TVN ITI Holdings zmniejszył swój udział w spółce do 57,36% z 59,48%. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Sławomir KrzyŜaniak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Senacki kandydat do RPP Jerzy Hausner powiedział, Ŝe Polska moŝe przystąpić do strefy ero w 2014 lub 2015, dodając, Ŝe do mechanizmu ERM2 w obecnej chwili nie naleŝy przystępować. NBP podjął wszystkie niezbędne działania do wejścia do strefy euro, jakie powinien podjąć bank centralny - powiedział senacki kandydat do RPP Jerzy Hasusner. Ocenia on działalność NBP w dobie kryzysu jako pozytywną. Senacki kandydat do RPP Andrzej Rzońca powiedział, Ŝe Polska powinna jak najszybciej wejść do ERM2 i unii walutowej, jednak po zmianie konstytucjii i uwaŝa, Ŝe moŝliwe jest to do 2015 roku. Senacki kandydat do RPP Andrzej Rzońca powiedział, Ŝe RPP zbyt późno podwyŝszała stopy procentowe w latach 2007 i Przystąpienie do strefy euro powinno nastąpić tak szybko jak będą pozwalać na to warunki ekonomiczne - powiedział senacki kandydat do RPP Jan Winiecki. Senacki kandydat do RPP Jan Winiecki pozytywnie ocenił działania NBP w czasie kryzysu; skrytykował natomiast RPP za spóźnioną reakcję na wzrost presji inflacyjnej. Senat wybrał do RPP Jerzego Hausnera, Andrzeja Rzońcę i Jana Winieckiego - wynika z głosowania w Senacie. Inflacja, po przejściowym istotnym spadku w pierwszej połowie 2010 roku, moŝe znaleźć się powyŝej celu inflacyjnego 2,5 proc. szybciej, niŝ dopiero na końcu horyzontu październikowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Jeśli nowa projekcja to potwierdzi, byłby to powaŝny argument za szybką zmianą nieformalnego nastawienia RPP z neutralnego na restrykcyjne - uwaŝa Andrzej Rzońca, członek Rady Polityki PienięŜnej. W całym 2009 roku produkcja samochodów osobowych i dostawczych wyniosła sztuk, co oznacza spadek o 9,21 proc. rdr - podał w środę Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA Niemiecka gospodarka skurczyła się w 2009 r. o 5 proc. - poinformowało w środę w komunikacie Federalne Biuro Statystyczne we Frankfurcie. SprzedaŜ detaliczna w Czechach spadła w listopadzie 2009 r. o 4,9 proc. rdr, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku w październiku o 4,7 proc. - poinformowało w środę w komunikacie biuro statystyczne w Pradze. Produkcja przemysłowa we Włoszech w XI 2009 r. wzrosła o 0,2 proc. mdm, po wzroście w październiku o 0,7 proc., po korekcie - poinformowało w środę w komunikacie biuro statystyczne Istat. Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła w listopadzie 2009 r. o 0,4 proc. mdm, podczas gdy w październiku pozostała bez zmian - poinformowało w środę w komunikacie Biuro Narodowej Statystyki w Londynie. Indeks zaufania w globalnej gospodarce, przygotowywany przez agencję Bloomberg - Professional Global Confidence, wzrósł w styczniu 2010 r. do 66,60 pkt z 58,9 pkt w grudniu 2009 r. - podała agencja w środę w komunikacie. W USA zanotowano duŝy wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. OPINIE Wartość eksportu w 2010 roku wzrośnie o przynajmniej 5 proc. i osiągnie poziom 103,5 mld EUR - powiedział PAP Piotr Soroczyński z KUKE. W jego opinii w 2010 roku złoty zyska na wartości i na koniec roku będzie o ok. 5 proc. mocniejszy wobec euro niŝ na koniec 2009 roku. Soroczyński szacuje, Ŝe wartość eksportu w 2009 roku spadła o ok.19 proc. do 98,5 mld euro. Odczyt inflacji w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. moŝe być powyŝej poziomu 3,5 proc., jednak w trakcie 2010 r. poziom CPI powinien się obniŝać, by na początku drugiej połowy roku osiągnąć poziom 2,5 proc. - wynika ze styczniowej prognozy Raiffeisen Banku. Zdaniem jej autorów, podwyŝek stóp procentowych naleŝy się spodziewać wczesną jesienią. Ekonomiści banku uwaŝają, Ŝe złoty w 2010 r. będzie się umacniał względem EUR, USD i CHF. Dominique Strauss-Kahn, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie spodziewa się "podwójnego dna recesji" w globalnej

4 gospodarce. Wzrosty na giełdach będą kontynuowane w pierwszej połowie 2010 roku - w tym okresie WIG 20 moŝe wzrosnąć o proc. - w drugiej połowie nastąpi jednak korekta, która moŝe znieść większość wzrostu z pierwszych dwóch kwartałów - uwaŝa Christian Blaabjerg, główny analityk rynków akcji w Saxo Banku. Gospodarki Grecji i Portugalii mogą doświadczyć "powolnej śmierci", w sytuacji gdy ich rządy są zmuszone do wyłoŝenia większych funduszy na spłatę zadłuŝenia, a inwestorzy chcą premii za posiadanie wyemitowanych przez nie obligacji - uwaŝają analitycy Moody's Investors Service. Analitycy Barclays Capital - inwestycyjnego ramienia banku Barclays sądzą, Ŝe ogłoszone w środę rano dane o PKB w Niemczech za 2009 r. są wstępne i mogą zostać skorygowane w górę, i nie powinno się wyciągać z nich zbyt dalko idących wniosków. Zdaniem analityków rośne prawdopodobieństwo głębszej korekty, chociaŝ rynek moŝe jeszcze zachować trochę siły i wzrosnąć powyŝej pkt na indeksie WIG 20. Skala przyszłej przeceny moŝe sięgnąć nawet proc. Ryzyko ogólnego kryzysu kredytowego w strefie euro wyraźnie ustąpiło, ale zanosi się na to, iŝ przyrost kredytu przez większość 2010 r. będzie negatywny (nawet przy optymistycznym scenariuszu). Sytuacja będzie się poprawiać bardzo stopniowo i dopiero w dalszych miesiącach. KALENDARIUM CZWARTEK, 14 STYCZNIA PPWK - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału poprzez emisję akcji serii H oraz warunkowego podwyŝszenia kapitału poprzez emisję do akcji serii I, po cenie emisyjnej 2,04 zł z wyłączeniem prawa poboru, a takŝe w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie z wyłączeniem prawa poboru; GUS - poda dane o inflacji w grudniu. (14.00) NBP - opublikuje dane o podaŝy pieniądza w grudniu. (14.00) EBC - przedstawi decyzję o stopach procentowych (13.45) USA - zostanie podana informacja o sprzedaŝy detalicznej w XII 2009 (14.30) USA - zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 9 stycznia (14.30) USA - zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w XI 2009 (16.00) PIĄTEK, 15 STYCZNIA Instal Lublin - wznowienie NWZA przerwanego 8 stycznia ws. warunkowego podwyŝszenia kapita3u; Ruch - NWZA m.in. w sprawie wyraŝenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych euro, obejmujących zakup i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze handlu hurtowego i detalicznego oraz w sprawie wyraŝenia zgody na kontynuację wdroŝenia systemu finansowo-księgowego Oracle EBS; Sovereign Capital - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru; NFI Zachodni - wykluczenie z obrotu akcji spółki w związku z połączeniem z NFI Progress; NFI Progress - wprowadzenie do obrotu akcji serii F; Plast-Box - wprowadzenie do obrotu praw do akcji s. G; PONIEDZIAŁEK, 18 STYCZNIA B3System - NWZA w sprawie zmian w statucie i upowaŝnienia zarządu do podwyŝszenia kapitału zakładowego; Tesgas - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego i zmian w statucie spółki; Euromark Polska - NWZA o zmianie statutu; EFH - NWZA o zmianie statutu, powołaniu prezesa i zmianach w składzie rady nadzorczej; Victoria Asset Operation Centre - NWZA zdecyduje o przyjęciu nowych kierunków strategicznych dla spółki. DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) - Dane o sprzedaŝy detalicznej w grudniu 2009 (prog. +0,5% m/m) Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

5 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index 120 BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 715,9618-0,59% BNPIREER 214,2963-2,36% BNPIEEER 179,5270 0,21% BNPIGWER 155,9905 0,17% BNPIWAER 143,4101 0,26% BNPITPER 182,8595-0,09% BNPIGIER 219,4520-1,08% KMAI8ER 104,5590 0,67% Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności.

6 Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 20.04.2009. BIULETYN PORANNY 21 kwietnia r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 26,.15-2.52% DJ Euro Stoxx 50 1,156.87-4.47% DJIA 7,841.73-3.56% WIG20 1,657.28-2.42% Euronext 100 198.53-4.11% S&P 500

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne i krajowy rynek akcji Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 6 grudnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK GPW KOMENTARZ PORANNY Przełamanie strefy oporu: 2332 2340 pkt W poniedziałek stery na warszawskim parkiecie przejęli kupujący. Było to pokłosiem silnego zachowania się giełd amerykańskich w zestawieniu

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 21 października 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 21 października 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, jedynie swig80 odnotował spadek. Główne indeksy WIG i WIG-20 odnotowały wzrost do nowych,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 14 czerwca 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-12-2006r.) Wczorajszy dzień na krajowym rynku walutowym upłynął pod znakiem presji wzrostu wartości krajowej waluty. Można to było wiązać z nieznacznym osłabieniem dolara

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Wysogotowo, dnia 11 maja 2009 r. Raport bieŝący nr 25/ 2009 Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 1 lutego 2012 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych Akcje,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 24 STYCZNIA 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY Piątkowa sesja zakończyła się nieznacznym wzrostem głównych indeksów, a po sesji na dziennych wykresach świecowych pozostały górne cienie, które wskazują na podaŝ na wyŝszych poziomach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK BIULETYN PORANNY GPW 3 sierpnia 2009 Komentarz poranny Nerwowość na parkiecie Piątkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20. Bez wątpienia sesja zostanie zapamiętana

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV

PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV PRZEWIDYWANE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA GOSPODARCZE 28 III - 30 IV..,WWW.FINANSE.WP.PL ( 00:00:00) finanse.wp.pl/kat,7069,title,przewidywane-najwazniejsze-wydarzenia-gospodarcze-28-iii-30- IV,wid,14368340,wiadomosc.html

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009.

ANALIZA TECHNICZNA Analiza techniczna po sesji z 10.03.2009. BIULETYN PORANNY 11 marca r. Polska/Europa Środkowa Europa Ameryka/Japonia WIG 23,036.22 1.41% DJ Euro Stoxx 50 1,919.53 6.05% DJIA 6,926.49 5.80% WIG20 1,481.42 1.77% Euronext 100 456.90 5.13% S&P 500

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT

BIULETYN PORANNY. GPW 7 maja 2009 ŚWIAT BIULETYN PORANNY GPW 7 maja 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a z szeregu wyłamał się jedynie WIG-20 i to głównie za sprawą podaŝy na kilku spółkach na końcowym

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (29-09-2006r.) Ostatnie dni przyniosły na głównych parach dolarowych umocnienie amerykańskiej waluty. Z punktu widzenia danych fundamentalnych, jakie były publikowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 21 sierpnia 2015 roku = 3,7173 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo