BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 14 STYCZNIA 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 14 STYCZNIA 2010"

Transkrypt

1 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej bo ponad 1% zyskały akcje małych spółek. Po słabszym otwarciu popyt pojawił się w rejonie wsparć, a kolejnych godzinach przewaŝała strona popytowa. Skala ruchów nie była zbyt duŝa, a indeksy w dalszym ciągu znajdują się w fazie konsolidacji w rejonie średnioterminowych maksimów. W przypadku WIG-20 popyt pojawił się centralnie na wsparciu wynikającym z wcześniejszego minimum na 2427 pkt, a w kolejnych godzinach odrobili większość strat z ostatnich sesji. Aktualnie najbliŝsze opory wytyczają maksima na 2475 i 2480 pkt., a przebicie tego ostatniego poziomu będzie potwierdzało trend wzrostowy. Kolejne opory znajdują się na 2495 oraz waŝny poziom na 2550 pkt. NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2445 pkt., a w razie jego przełamania będę oczekiwał na test ostatnich minimów na 2427 pkt. Ewentualne przełamanie tego wsparcia odczytam jako zapowiedź testu 2391 pkt., gdzie aktualnie znajduje się linia trendu wzrostowego prowadzona od lutego. Pozytywna aura na światowych rynkach sugeruje dziś wyŝsze otwarcie, ale tradycyjnie pytaniem pozostaje czy wyŝsze poziomy nie zostaną wykorzystane przez sprzedających, czy teŝ inwestorzy uwierzą w moŝliwość silniejszego wzrostu i przynajmniej te najbliŝsze opory zostaną sforsowane. Cały czas mam problem z rozszyfrowaniem wykresów, wszystko wygląda ksiąŝkowo pozytywnie, ale rynek coś nie moŝe wystartować, a patrząc na miejsce w którym znajdują się indeksy to właśnie w takich miejscach winny być inicjowane silne ruchy. Ale z taką sytuacją mamy do czynienia juŝ od dłuŝszego czasu i jestem ciekaw czy dzisiejsza sesja przyniesie jakieś rozstrzygnięcia. Trzeba jednak ostroŝnie przyjąć, iŝ na wyŝszych poziomach pojawi się podaŝ, bo chyba taka krótkoterminowa gra przynosi największe korzyści niŝ czekanie na definitywne rozstrzygnięcia. Zawsze akcje moŝna kupić po wybiciu, natomiast unikamy wtedy rozterek czy sprzedawać w rejonie wsparć, w obawie przed moŝliwością ich pogłębienia. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY Kontrakt odnotował wzrost do 2471 pkt. Po niŝszym otwarciu kontrakt wytyczył minimum na 2445 pkt., po czym odnotował szybki wzrost do dziennego maksimum na 2485 pkt. Kolejne godziny upłynęły pod znakiem oscylacji w wąskim zakresie, które niewiele zmieniły w układzie technicznym. Na dziennym wykresie świecowym ukształtowała się formacja przenikania hossy, która ma pozytywne przesłanie. Sugeruje ona atak na wczorajsze maksimum na 2485, a w razie jego przebicia kolejne opory widziałbym na 2500 lub teŝ 2505 pkt. Przebicie tego ostatniego poziomu będzie sugerowało atak na maksimum na 2510 pkt. W przypadku przebicia tego ostatniego poziomu potwierdzony zostanie trend wzrostowy co z kolei winno przełoŝyć się na test lub teŝ 2600 pkt. NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 2468 pkt., a w razie jego przełamania będę oczekiwał na test 2455 lub teŝ 2445 pkt. Spadek poniŝej tego ostatniego poziomu będzie miał negatywne przesłanie i będzie zapowiadał test 2422 lub teŝ 2403 pkt. W przypadku silniejszego spadku popyt winien pojawić się na 2340 pkt. Na wczorajszej sesji popyt pojawił się nieznacznie poniŝej minimum na 2447 pkt., a w kolejnych godzinach kontrakt nieco oddalił się od minimów. Obecnie pozycje krótkie w dalszym ciągu naleŝałoby zamykać po przebiciu 2486 pkt. Do otwierania krótkich pozycji konieczny wydaje się spadek poniŝej 2468 lub teŝ 2445 pkt. Pozycje długie otwierałbym po przebiciu 2505 pkt. w oczekiwaniu na wzrost do lub wyŝej. Długie naleŝałoby zamykać w przypadku przebicia 2459 pkt. Tomasz Jerzyk S&P ŚWIAT Ropa o 30 Miedź 2500 KOMENTARZ DO SESJI W USA Po jednodniowej przerwie, amerykańskie indeksy powróciły na ścieŝkę wzrostu pośród wzmoŝonego zainteresowania bankami oraz spółkami z sektora opieki zdrowotnej. W konsekwencji główny indeks wspiął się o blisko jeden procent i tym samym ponownie przybliŝył się do swoich rocznych szczytów. WzmoŜone zainteresowanie sektorem finansowym przyszło w dość niespodziewanym momencie, bowiem w czasie zeznań zarządzających instytucjami finansowymi odnośnie przyczyn oraz walki z kryzysem finansowym. Tym niemniej, to właśnie banki (+1,8%) były motorem napędowym spółek finansowych, które pomimo, Ŝe traciły 0,6% w trakcie dnia, zakończyły go 1,2% wyŝej wobec wtorkowego poziomu zamknięcia. Optymizm wiązał się w tym przypadku przede wszystkim z nadziejami na dobre wyniki kwartalne instytucji finansowych, spośród których pierwszy istotny raport poznamy w piątek (publikacja wyników JP Morgan). Z kolei dobra postawa sektora Heath care, to przede wszystkim zasługa podniesienia rekomendacji przez analityków Credit Suisse względem producenta leków, Merck (+3,7%). Na arenie makroekonomicznej, inwestorzy zapoznali się z publikacją BeŜowej Księgi Fed. Po raz kolejny nie spowodowała ona jednak oŝywienia aktywności inwestorów, bowiem ujęte zostały w niej informacje, które od jakiegoś juŝ czasu zdyskontowane są przez rynek: 1) aktywność gospodarcza pozostaje w dalszym ciągu na stosunkowo niskim poziomie, tym niemniej 2) warunki funkcjonowania w umiarkowanym tempie ulegają poprawie. Co jednak waŝne, poprawa warunków została zauwaŝona w większej geograficznie części Stanów Zjednoczonych niŝ miało to miejsce podczas publikacji poprzedniego raportu. Taki odczyt Księgi raczej nie powinien wskazywać na zmianę w najbliŝszym czasie polityki odnośnie stóp procentowych i tym samym pozostawienia ich przez FOMC na rekordowo niskich poziomach podczas najbliŝszych obrad (26-27 stycznia). Czwartek zapowiada się niezmiernie ciekawie w kontekście kreacji nastrojów na Wall Street. Poza cotygodniową publikacją liczby złoŝonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, inwestorzy zapoznają się bowiem z danymi na temat grudniowej sprzedaŝy detalicznej (prog. +0,5% m/m). Dodatkowo, na poziomie korporacyjnym, uwaga skupiona będzie na producencie mikroprocesorów spółce Intel, która opublikuje swoje wyniki za IV kwartał 2009 roku. Adam Nowakowski BIULETYN PORANNY 14 STYCZNIA 2010 WIG ,1 0,38% WIG 41140,5 0,44% mwig ,3 0,42% WIG-Banki 6112,6 0,68% WIG-Budowl 5281,1 0,81% WIG-Info 1232,8 0,36% WIG-Media 3103,6-0,07% WIG-SpoŜ. 3126,0 1,02% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN Indeks Europa zmiana FTSE 5473,5-0,46% DAX 5963,1 0,34% BUX 23212,0-0,51% RTS 1552,2 0,89% ISE ,2 1,77% Indeks Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,8 0,50% S&P ,7 0,83% Nasdaq 2307,9 1,12% Bovespa ,34% Indeks Azja zmiana NIKKEI 10907,7 1,61% HangSen 21896,2 0,68% Shanghai 3215,6 1,35% Towary i surowce Ropa 80,06 0,51% Miedź ,43% Złoto 1143,68 0,90% Srebro 18,69 0,65% Waluty EURPLN 4,05-0,19% USDPLN 2,78-0,42% CHFPLN 2,75-0,06%

2 KGHM GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Związki zawodowe wzywają do podwyŝszenia wynagrodzenia o 300 zł na pracownika Związki zawodowe domagają się 300 zł podwyŝki wynagrodzenia na pracownika z dniem 1 stycznia, co zwiększyłoby koszty Miedziowego Konglomeratu o ok. 68 mln zł rocznie. Spółka zapowiada kontynuację rozmów z Gazprom Exportem na temat dodatkowych dostaw gazu Prezes nie widzi podstaw do złoŝenia wniosku o cięcia taryf Termin obowiązywania taryf PGNiG upływa z dniem 31 marca Komentarz: Ani my, ani rynkowy konsensus nie zakładamy obniŝki taryf w tym roku, tym niemniej nie zdziwilibyśmy się, gdyby regulator wezwał do obniŝenia taryf od II kw. 10. (Paweł Burzyński) Spółka planuje sprzedaŝ 14 Bcm gazu w 2010 roku; wydobycie gazu ma zostać na niezmienionym poziomie r/r Trzy tygodnie temu, PGNiG informował, Ŝe jego sprzedaŝ moŝe spaść do ok. 13 Bcm ze względu na słabszy popyt. Według prezesa spółki, większa sprzedaŝ w 2010 roku będzie wynikała ze wzrostu pokryzysowego popytu oraz surowych warunków podczas zimy. Komentarz: W zasadzie zgodne z wcześniejszą prognozą. W naszym modelu załoŝyliśmy sprzedaŝ na poziomie 13,5 Bcm oraz niewielki wzrost (1,1% r/r) wolumenów wydobycia w 2010 roku. (Paweł Burzyński) Wydatki inwestycyjne w 2010 roku na poziomie 5 mld zł; emisja Euroobligacji odłoŝona do końca roku Magazyny gazu wykorzystane w 36% MILLENNIUM ENEA ASSECO POLAND CEZ BIOTON TPSA KOPEX RADPOL SEKTOR ENERGETYCZNY Prezes spółki potwierdza, Ŝe PGNiG obetnie dostawy gazu do PKN, Polic, jeśli warunki pogodowe ulegną pogorszeniu Spółka nie planuje zacieśnić współpracy z Petrolinvestem - prezes Bank Millennium chce wykorzystać środki z emisji na wsparcie akcji kredytowej Bank Millennium planuje z emisji akcji L pozyskać 1 mld zł brutto. Zdecydowana większość wpływów przeznaczona ma być na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, z czego około 75 proc. trafi na rozwój portfela kredytów korporacyjnych, a około 25 proc. kredytów detalicznych. MSP zamierza sprzedać do 16 proc. akcji Enei wyłącznie krajowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym Postdata, z grupy Asseco, wygrała przetarg dla Poczty o wartości 12,81 mln zł Postdata, w której Asseco Poland posiada 49 proc. akcji, wygrała przetarg organizowany przez Pocztę Polską na świadczenie usług informatycznych w zakresie systemu Finpost. Wartość zamówienia to 12,81 mln zł netto. Grupa CEZ planuje budowę nowego bloku gazowo-parowego w Skawinie Nowy blok gazowo-parowy o mocy około 430 megawatów powstanie w Elektrowni Skawina, naleŝącej do czeskiej grupy energetycznej CEZ. Inwestycja o wartości około 400 mln euro ma być gotowa w drugiej połowie 2014 roku. Dyrektor finansowy Raczkowski został zastąpiony przez Pana Adama Aleksandrowicza Pan Adam Aleksandrowicz odpowiadał za finanse w AstraZeneca w Polsce w latach oraz w Plisa Kraków w latach W latach pełnił on funkcję prezesa w Plisa Kraków. Spółka zmieniła termin publikacji raportu za IV kw. 09 z 28 stycznia na 23 lutego Spółka uwzględni wyniki IV kw. 09 w raporcie rocznym spółki. Spółka podpisała umowę o wartości 4,2 mln zł na dostawę dzierŝawę sprzętu górniczego Przejęcie Rurgazu przełoŝone do 15 marca URE zatwierdził juŝ 12 taryf dystrybucyjnych Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwunastu spółkom dystrybucyjnym; toczą się jeszcze dwa postępowania. Średni wzrost stawek dystrybucyjnych dla wszystkich odbiorców prądu wynosi 4,9 proc. TORFARM Synoptis Pharma liczy na 12 mln zł przychodów w 2010 wobec ponad 5 mln w 2009 Wywiad z Prezesem: spółka planuje rozwinąć sieć dystrybucyjną do 10 tys. sklepów w 2010 vs 7 tys. obecnie, cztery nowe produkty zostaną wprowadzone na rynek w tym roku; pierwszy w marcu; do tej pory portfolio opiera się na trzech produktach, punkt rentowności zostanie osiągnięty w 2011 lub 2012 roku, budŝet marketingowy wzrośnie do 8 mln zł w 2010 vs. 6 mln zł w ING BSK ORCO Jerzy Hauser zrezygnował z piastowania stanowiska członka RN banku Obligatariusze odrzucili plan restrukturyzacji AMICA ASSECO SEE FAM FASING HYDROBUDOWA POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Amica, której udział w krajowym rynku duŝego AGD wzrósł w 2009 roku o 1,4 pp do 14,2 proc., chce w tym roku mieć ponad 15 proc. rynku. Spółka liczy na wzrost sprzedaŝy o około 10 proc. do ok. 1,3 mld zł. Wiceprzewodniczący RN Jacek Duch zrezygnował z piastowanego stanowiska (z osobistych powodów). Fam podpisał przedwstępny kontrakt z Jupiterem na sprzedaŝ 3,1 mln akcji (9,74%) po 2,4 zł. Fasing poinformował o podpisaniu kontraktów o wartości 5,26 mln zł z Karbon 2 w okresie 8 września stycznia 10. Hydrobudowa zwiększyła swoją linię kredytową w Banku BGZ do 138 mln zł z 90 mln zł (do 21 stycznia 10) oraz do 125 mln zł (do 31stycznia 11). INTEGER.PL Spółka zaleŝna podpisała kontrakt z jednym z telekomów na dostawę przesyłek. Szacowana wartość kontraktu wynosi 60 mln zł. MAGELLAN Magellan podpisał z BRE Bankiem aneks podwyŝszający o 30 mln zł do 100 mln zł limit emisji obligacji o okresie zapadalności ponad 360 dni.

3 MCI MANAGEMENT MIESZKO ORBIS STALPROFIL STALPROFIL TU EUROPA WAWEL MCI Management podniósł prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2009 rok do 42,5 mln zł z 28,7 mln zł prognozowanych wcześniej. Mieszko, który we wtorek poinformował o sprzedaŝy akcji przez swojego głównego akcjonariusza spółce UniCredit, moŝe wkrótce znów zmienić właściciela. Orbis dostrzega spadek obłoŝenia w 2009 na poziomie 7-10%; odbicie oczekiwane w III i IV kw. 10. Nie widzi potrzeby ujemnej rewaluacji aktywów. Stalprofil potwierdza, Ŝe w drugim półroczu tego roku moŝe powrócić do procesu upublicznienia swojej spółki zaleŝnej, Izostalu. Środki z emisji posłuŝyłyby m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego oraz wejście w nowy segment działalności - handel rurami. Stalprofil ocenia, Ŝe wyniki poszczególnych spółek z grupy w czwartym kwartale 2009 roku były lepsze niŝ w trzecim i spodziewa się dalszej poprawy wyników w 2010 roku. Spółka chce w tym roku wydać ponad 20 mln zł na inwestycje w grupie, natomiast w 2011 roku nie wyklucza akwizycji. TU Europa planuje emisję do akcji serii H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W razie ewentualnej sprzedaŝy akcji Mieszka przez nowego właściciela, UniCredit S.p.A., Wawel nie będzie zainteresowany ich zakupem. TRANSAKCJE BOMI Pioneer Pekao IM zwiększyło swój udział w spółce do 15,01% z 14,98%. CENTROZAP CMS zwiększył swój udział w spółce do 17,56% z 16,41%. ELEKTROTIM FAM INTERNET GROUP Prokurent nabył 250 akcji po średniej cenie 12,35 zł. Jupiter nabył 350 tys. akcji (1,1% udziału) po 2,4 zł w dniu 11 stycznia. KBC TFI zmniejszyło zaangaŝowanie w akcje Internet Group i ma obecnie 4,61 proc. kapitału i głosów na WZA spółki. MIRBUD Generali OFE zwiększył swój udział z 0 do 8,22%. MOSTOSTAL PŁOCK PEP Udział Skarbiec TFI w liczbie głosów na WZA Mostostalu Płock spadł z 5,05 proc. do 4,83 proc. PKO TFI zwiększyło zaangaŝowanie w akcje Polish Energy Partners i ma obecnie 5,11 proc. kapitału i głosów na WZA spółki. QUMAK-SEKOM Członek zarządu sprzedał 1,1 tys. akcji po 11,19 zł w dniu 3 grudnia TVN ITI Holdings zmniejszył swój udział w spółce do 57,36% z 59,48%. Opracowanie: Michał Witkowski, Adam Nowakowski, Sławomir KrzyŜaniak WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA Senacki kandydat do RPP Jerzy Hausner powiedział, Ŝe Polska moŝe przystąpić do strefy ero w 2014 lub 2015, dodając, Ŝe do mechanizmu ERM2 w obecnej chwili nie naleŝy przystępować. NBP podjął wszystkie niezbędne działania do wejścia do strefy euro, jakie powinien podjąć bank centralny - powiedział senacki kandydat do RPP Jerzy Hasusner. Ocenia on działalność NBP w dobie kryzysu jako pozytywną. Senacki kandydat do RPP Andrzej Rzońca powiedział, Ŝe Polska powinna jak najszybciej wejść do ERM2 i unii walutowej, jednak po zmianie konstytucjii i uwaŝa, Ŝe moŝliwe jest to do 2015 roku. Senacki kandydat do RPP Andrzej Rzońca powiedział, Ŝe RPP zbyt późno podwyŝszała stopy procentowe w latach 2007 i Przystąpienie do strefy euro powinno nastąpić tak szybko jak będą pozwalać na to warunki ekonomiczne - powiedział senacki kandydat do RPP Jan Winiecki. Senacki kandydat do RPP Jan Winiecki pozytywnie ocenił działania NBP w czasie kryzysu; skrytykował natomiast RPP za spóźnioną reakcję na wzrost presji inflacyjnej. Senat wybrał do RPP Jerzego Hausnera, Andrzeja Rzońcę i Jana Winieckiego - wynika z głosowania w Senacie. Inflacja, po przejściowym istotnym spadku w pierwszej połowie 2010 roku, moŝe znaleźć się powyŝej celu inflacyjnego 2,5 proc. szybciej, niŝ dopiero na końcu horyzontu październikowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Jeśli nowa projekcja to potwierdzi, byłby to powaŝny argument za szybką zmianą nieformalnego nastawienia RPP z neutralnego na restrykcyjne - uwaŝa Andrzej Rzońca, członek Rady Polityki PienięŜnej. W całym 2009 roku produkcja samochodów osobowych i dostawczych wyniosła sztuk, co oznacza spadek o 9,21 proc. rdr - podał w środę Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA Niemiecka gospodarka skurczyła się w 2009 r. o 5 proc. - poinformowało w środę w komunikacie Federalne Biuro Statystyczne we Frankfurcie. SprzedaŜ detaliczna w Czechach spadła w listopadzie 2009 r. o 4,9 proc. rdr, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku w październiku o 4,7 proc. - poinformowało w środę w komunikacie biuro statystyczne w Pradze. Produkcja przemysłowa we Włoszech w XI 2009 r. wzrosła o 0,2 proc. mdm, po wzroście w październiku o 0,7 proc., po korekcie - poinformowało w środę w komunikacie biuro statystyczne Istat. Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła w listopadzie 2009 r. o 0,4 proc. mdm, podczas gdy w październiku pozostała bez zmian - poinformowało w środę w komunikacie Biuro Narodowej Statystyki w Londynie. Indeks zaufania w globalnej gospodarce, przygotowywany przez agencję Bloomberg - Professional Global Confidence, wzrósł w styczniu 2010 r. do 66,60 pkt z 58,9 pkt w grudniu 2009 r. - podała agencja w środę w komunikacie. W USA zanotowano duŝy wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. OPINIE Wartość eksportu w 2010 roku wzrośnie o przynajmniej 5 proc. i osiągnie poziom 103,5 mld EUR - powiedział PAP Piotr Soroczyński z KUKE. W jego opinii w 2010 roku złoty zyska na wartości i na koniec roku będzie o ok. 5 proc. mocniejszy wobec euro niŝ na koniec 2009 roku. Soroczyński szacuje, Ŝe wartość eksportu w 2009 roku spadła o ok.19 proc. do 98,5 mld euro. Odczyt inflacji w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. moŝe być powyŝej poziomu 3,5 proc., jednak w trakcie 2010 r. poziom CPI powinien się obniŝać, by na początku drugiej połowy roku osiągnąć poziom 2,5 proc. - wynika ze styczniowej prognozy Raiffeisen Banku. Zdaniem jej autorów, podwyŝek stóp procentowych naleŝy się spodziewać wczesną jesienią. Ekonomiści banku uwaŝają, Ŝe złoty w 2010 r. będzie się umacniał względem EUR, USD i CHF. Dominique Strauss-Kahn, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nie spodziewa się "podwójnego dna recesji" w globalnej

4 gospodarce. Wzrosty na giełdach będą kontynuowane w pierwszej połowie 2010 roku - w tym okresie WIG 20 moŝe wzrosnąć o proc. - w drugiej połowie nastąpi jednak korekta, która moŝe znieść większość wzrostu z pierwszych dwóch kwartałów - uwaŝa Christian Blaabjerg, główny analityk rynków akcji w Saxo Banku. Gospodarki Grecji i Portugalii mogą doświadczyć "powolnej śmierci", w sytuacji gdy ich rządy są zmuszone do wyłoŝenia większych funduszy na spłatę zadłuŝenia, a inwestorzy chcą premii za posiadanie wyemitowanych przez nie obligacji - uwaŝają analitycy Moody's Investors Service. Analitycy Barclays Capital - inwestycyjnego ramienia banku Barclays sądzą, Ŝe ogłoszone w środę rano dane o PKB w Niemczech za 2009 r. są wstępne i mogą zostać skorygowane w górę, i nie powinno się wyciągać z nich zbyt dalko idących wniosków. Zdaniem analityków rośne prawdopodobieństwo głębszej korekty, chociaŝ rynek moŝe jeszcze zachować trochę siły i wzrosnąć powyŝej pkt na indeksie WIG 20. Skala przyszłej przeceny moŝe sięgnąć nawet proc. Ryzyko ogólnego kryzysu kredytowego w strefie euro wyraźnie ustąpiło, ale zanosi się na to, iŝ przyrost kredytu przez większość 2010 r. będzie negatywny (nawet przy optymistycznym scenariuszu). Sytuacja będzie się poprawiać bardzo stopniowo i dopiero w dalszych miesiącach. KALENDARIUM CZWARTEK, 14 STYCZNIA PPWK - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału poprzez emisję akcji serii H oraz warunkowego podwyŝszenia kapitału poprzez emisję do akcji serii I, po cenie emisyjnej 2,04 zł z wyłączeniem prawa poboru, a takŝe w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie z wyłączeniem prawa poboru; GUS - poda dane o inflacji w grudniu. (14.00) NBP - opublikuje dane o podaŝy pieniądza w grudniu. (14.00) EBC - przedstawi decyzję o stopach procentowych (13.45) USA - zostanie podana informacja o sprzedaŝy detalicznej w XII 2009 (14.30) USA - zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 9 stycznia (14.30) USA - zostanie podana informacja o zapasach w biznesie w XI 2009 (16.00) PIĄTEK, 15 STYCZNIA Instal Lublin - wznowienie NWZA przerwanego 8 stycznia ws. warunkowego podwyŝszenia kapita3u; Ruch - NWZA m.in. w sprawie wyraŝenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych euro, obejmujących zakup i wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze handlu hurtowego i detalicznego oraz w sprawie wyraŝenia zgody na kontynuację wdroŝenia systemu finansowo-księgowego Oracle EBS; Sovereign Capital - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru; NFI Zachodni - wykluczenie z obrotu akcji spółki w związku z połączeniem z NFI Progress; NFI Progress - wprowadzenie do obrotu akcji serii F; Plast-Box - wprowadzenie do obrotu praw do akcji s. G; PONIEDZIAŁEK, 18 STYCZNIA B3System - NWZA w sprawie zmian w statucie i upowaŝnienia zarządu do podwyŝszenia kapitału zakładowego; Tesgas - NWZA w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego i zmian w statucie spółki; Euromark Polska - NWZA o zmianie statutu; EFH - NWZA o zmianie statutu, powołaniu prezesa i zmianach w składzie rady nadzorczej; Victoria Asset Operation Centre - NWZA zdecyduje o przyjęciu nowych kierunków strategicznych dla spółki. DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE USA (14:30) - Dane o sprzedaŝy detalicznej w grudniu 2009 (prog. +0,5% m/m) Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem

5 PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index 170 BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index 120 BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 715,9618-0,59% BNPIREER 214,2963-2,36% BNPIEEER 179,5270 0,21% BNPIGWER 155,9905 0,17% BNPIWAER 143,4101 0,26% BNPITPER 182,8595-0,09% BNPIGIER 219,4520-1,08% KMAI8ER 104,5590 0,67% Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER. Indeksy wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności.

6 Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 3 września 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 3 września 2009 Komentarz poranny Pogorszenie wskazań Wczorajsza sesja zakończyła się silnym spadkiem indeksów i w dalszym ciągu mocniej tracą akcje małych i średnich spółek. W statystyce

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 LIPCA 2011

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 LIPCA 2011 GPW KOMENTARZ PORANNY: Na wsparciu Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a główne indeksy zeszły w rejon wsparć wynikających z ostatnich lokalnych minimów, jak i luk hossy. Są to naturalne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 4 CZERWCA 2010 o BIULETYN TYGODNIOWY 4 CZERWCA 2010 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % KOV 2,20 13,99% SANOK 9,45-12,42% MW TRADE 7,54 11,05% DECORA 17,00-11,46%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq

BIULETYN PORANNY. GPW 28 kwietnia 2009. ŚWIAT Nasdaq BIULETYN PORANNY GPW 28 kwietnia 2009 Komentarz poranny Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, ale skala ruchu nie była znacząca. Po słabszym otwarciu WIG- 20 odnotował spadek do dziennego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012

BIULETYN TYGODNIOWY GPW. ŚWIAT Ropa 2 CZERWCA 2012 o BIULETYN TYGODNIOWY 2 CZERWCA 2012 GPW Największe wzrosty* Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % ATMGRUPA 1,12 30,2% EMPERIA 44,75-58,4% QUANTUM 8,89 18,4% POINTGROUP 0,24-27,3%

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 MARCA 2014 GPW KOMENTARZ PORANNY: Bez rozstrzygnięć Wczorajsza sesja zakończyła się zdecydowanym wzrostem indeksów, a najbardziej zyskał mwig-40, który zyskał ponad 3,5%. Po wyŝszym otwarciu na rynku dominowała strona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 5 SIERPNIA 2014

BIULETYN PORANNY 5 SIERPNIA 2014 GPW WIG20 2361,6 0,84% KOMENTARZ PORANNY: Poprawa nastrojów Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a sesja została rozstrzygnięta już w pierwszych godzinach handlu. Druga część dnia upłynęła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 6 MARCA 2015 GPW WIG20 2355,8 0,76% 3,39% KOMENTARZ PORANNY: Znowu przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, dzięki czemu WIG, mwig40 i swig80 odnotowały wzrosty do nowych krótkoterminowych minimów.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 1 LUTEGO 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Obrona kolejnego Wsparcia Wczoraj WIG 20 w początkowej fazie sesji zanotował osłabienie, które sprowadziło rynek do poziomu 2480,5. Potem inwestorzy postanowili kupować akcje, co

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015

BIULETYN PORANNY 10 MARCA 2015 GPW 2344,1 0,08% 1,15% KOMENTARZ PORANNY: Brak jakichś istotnych rozstrzygnięć Za nami kolejna, raczej mało przełomowa sesja na GPW, choć wpisująca się dość dobrze w całą serię mini zwrotów rynkowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

30/2007 WIG20 EUR/PLN ŚWIAT: (JESZCZE) DALEKO OD PANIKI POLSKA: W RYTM ŚWIATOWYCH PARKIETÓW. Wartość 27.07. Indeksy GPW

30/2007 WIG20 EUR/PLN ŚWIAT: (JESZCZE) DALEKO OD PANIKI POLSKA: W RYTM ŚWIATOWYCH PARKIETÓW. Wartość 27.07. Indeksy GPW 30/2007 E PODSUMOWANIE WYDARZEŃ TYGODNIA Indeksy GPW Wartość 27.07 Zmiana od 20.07 WIG 62 609,47-4,06% WIG20 3 697,31-3,34% mwig40 5 023,40-4,31% TECHWIG 1 247,89-5,37% WIG20 ŚWIAT: (JESZCZE) DALEKO OD

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006 7 listopada 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Makroekonomia 48 767 Średnie P/E 2006 Średnie P/E 2007 Średni dzienny obrót (3 m-ce) 19,5 16,6 1003 mln PLN Listopad 2006 na tle indeksów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Sierpień 2003

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Sierpień 2003 Raport Miesięczny Sierpień 23 ISSN 158-398 Warszawa, 6.8.23 Rynek akcji Giełda nie oderwała się od fundamentów. Coraz więcej spółek notuje bądź niebawem zanotuje najwyższe zyski w swojej historii. W lipcu

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo