SKUTECZNA I SZYBKA DEZYNFEKCJA POZOSTA?YCH POWIERZCHNI. (fotele, materace, szafki) Spray Off N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNA I SZYBKA DEZYNFEKCJA POZOSTA?YCH POWIERZCHNI. (fotele, materace, szafki) Spray Off N"

Transkrypt

1 Stomatologia Poza standardowymi preparatami wykorzystywanymi w szpitalach i przychodniach do dezynfekcji r?k, narz?dzi i powierzchni, gabinety stomatologiczne potrzebuj? specjalistycznych produktów np. do dezynfekcji urz?dze? ss?cych. SKUTECZNA I SZYBKA DEZYNFEKCJA POZOSTA?YCH POWIERZCHNI (fotele, materace, szafki) Spray Off N gotowy do u?ycia bez rozcie?czania; do dezynfekcji ma?ych powierzchni i wyposa?enia salonów fryzjersko - kosmetycznych; dzia?a bardzo szybko i skutecznie B, F, Tbc w 1 min.; inaktywuje wirusy HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Noro ju? w 30 sek.; wygodny w u?yciu - z atomizerem; na bazie alkoholi, czwartorz?dowych zw. amonowych i poliheksanidynie; bez aldehydu i fenoli; przyjemny zapach. SKUTECZNA I SZYBKA DEZYNFEKCJA POZOSTA?YCH POWIERZCHNI (fotele, materace, szafki) Pliwa Lemon Fresh AF 1 / 10

2 gotowy do u?ycia; do dezynfekcji ma?ych powierzchni i wyposa?enia gabinetów lekarskich i zaplecza, dopuszczony do kontaktu z powierzchni? maj?c? kontakt z?ywno?ci?; dzia?a bardzo szybko i skutecznie B, F, Tbc w 30 sek., aktywny przeciw MRSA; inaktywuje wirusy HCV, HBV, HIV, Vaccinia, SARS ju? w 30 sek.; inaktywuje wirusy Rota, Adeno (faza 2 etap 2) ju? w czasie 5 min.; wygodny w u?yciu - z atomizerem; na bazie etanolu, 2-propanolu i czwartorz?dowych zw. amonowych; bez aldehydu i fenoli; ma przyjemny lemoniadowy zapach, mo?liwe inne zapachy. DEZYNFEKCJA WRA?LIWYCH NA ALKOHOL POWIERZCHNI (delikatny sprz?t medyczny, pow?oki akrylowe) Alpha Guard GF r.f.u. gotowy do u?ycia bez rozcie?czania; do dezynfekcji ma?ych powierzchni i wyposa?enia wra?liwych na alkohol nie powoduje zmian wygl?du powierzchni!; do dezynfekcji powierzchni delikatnych w tym akrylowych!; szybkoschn?cy, nie pozostawia?ladów i zacieków, nie wymaga sp?ukiwania; dzia?a bardzo szybko i skutecznie B, F w 1 min.; inaktywuje wirusy HCV, HBV, HIV, Vaccinia, SARS ju? w do 5 min.; wygodny w u?yciu - z atomizerem; na bazie poliheksanidyny i czwartorz?dowych zw. amonowych; bez alkoholu, aldehydu i fenoli; do stosowania do kapsu? SPA, w solariach, na pow?okach akrylowych i obudowach plastikowych. 2 / 10

3 SKUTECZNA, SZYBKA, EKONOMICZNA I BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA DU?YCH POWIERZCHNI (pod?ogi,?ciany, szafki, pow?oki tapicerskie) Alpha Guard koncentrat?rodka dezynfekcyjnego do du?ych powierzchni; do dezynfekcji powierzchni i wyposa?enia wra?liwych na alkohol, jak obudowy aparatury medycznej, pow?oki tapicerskie; dzia?a bardzo szybko i skutecznie bakterio- i grzybobójczo 1,5% - 15 min.; inaktywuje wirusy otoczkowe 0,25% - 15 min.; aktywny wobec wirusa ROTA 1,5% - 15 min.; na bazie poliheksanidyny i czwartorz?dowych zw. amonowych; doskona?e w?a?ciwo?ci czyszcz?ce; bez chloru, aldehydów i fenoli. DEZYNFEKCJA WRA?LIWYCH POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH Pliwa Big Extra AF nowoczesny preparat do dezynfekcji wra?liwych powierzchni wyrobów medycznych. CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SZYBKO I WYGODNIE! Top Off Wipes 3 / 10

4 4 / 10

5 nas?czone alkoholem chusteczki do dekontaminacyjnego czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych organicznie; wskazany do czyszczenia powierzchni i wyposa?enia o niewielkiej powierzchni, typu uchwyty, zamkni?cia, miejscowo na stanowisku zabiegowym itp.; dzia?anie bakterio- i grzybobójcze ju? od 30 sek.; dzia?anie na wirusy otoczkowe ju? od 30 sek. i otoczkowe ju? od 3 min.; ekonomiczny poprzez system pude?ek i wk?adów uzupe?niaj?cych; opakowania z zawarto?ci? 150 szt.; dost?pne równie? w wersji bezalkoholowej! CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SZYBKO I WYGODNIE! Top Off Alpha Wipes nas?czone bezalkoholowym preparatem Alpha Guard GF chusteczki do dezynfekcji wra?liwych i delikatnych powierzchni w tym akrylowych; nie podra?niaj? dróg oddechowych i nie uczulaj?; na bazie bezpiecznych substancji czynnych: czwartorz?dowych zasad amonowych i pochodnych biguanidyny; wysoce skuteczne na bakterie, grzyby wirusy w czasie 1 min.; doskona?a zgodno?? materia?owa nie zmienia wygl?du dezynfekowanych powierzchni; ekonomiczne poprzez system pude?ek i wk?adów uzupe?niaj?cych; opakowanie zawiera 150 szt.; wielko?ci chusteczki 13,5 x 20 cm. MYCIE I DEZYNFEKCJA URZ?DZE? SS?CYCH W OBSZARZE STOMATOLOGICZNYM 5 / 10

6 Instru Suc nowoczesny preparat w koncentracie na bazie zwi?zków czwartorz?dowych, bez aldehydu, fenolu; do dezynfekcji i czyszczenia urz?dze? ss?cych; niezwykle ekonomiczny w stosowaniu-niskie st??enia (od 0,25%); czas ekspozycji ju? od 5 min. do 60 min. rekomendowany roztwór 2,0% - 15 min.; bakterio-, pr?tkobójczy, inaktywuje HBV/HIV; przyjemny i bezpieczny w stosowaniu przy doskona?ych w?a?ciwo?ciach czyszcz?cych; nie powoduje tworzenia piany; badany zgodnie z nowymi wytycznymi DGHM / EN i EN / EN do dezynfekcji narz?dzi. DEZYNFEKCJA NARZ?DZI BEZ KONIECZNO?CI PRZYGOTOWANIA ROZTWORU Instru Star nowoczesny preparat gotowy do u?ycia na bazie pochodnych kokospropylodiaminy; bez aldehydu, fenolu nie wydziela dra?ni?cych oparów; do dezynfekcji i czyszczenia ka?dego rodzaju narz?dzi i instrumentów wykonanych ze szk?a, metalu, gumy, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych jak: grzebienie, szczotki, no?yczki, pincety itp.; w?a?ciwy do precyzyjnych ma?ych narz?dzi medycznych i kosmetycznych; czas ekspozycji - 15 min. praktyczny do dezynfekcji bez sporz?dzania roztworu roboczego; bakterio-, pr?tkobójczy, inaktywuje wirusy Vaccinia, HCV, HBV, HIV, Adeno; wysoka stabilno?? i aktywno?? roztworu do 14 dni; przyjemny i bezpieczny w stosowaniu przy doskona?ych 6 / 10

7 w?a?ciwo?ciach czyszcz?cych. DEZYNFEKCJA NARZ?DZI BEZ KONIECZNO?CI PRZYGOTOWANIA ROZTWORU Instru Star r.f.u. gotowy do u?ycia; do mycia i dezynfekcji narz?dzi obrotowych wra?liwych na korozj?, w szczególno?ci wierte? oraz pozosta?ych narz?dzi dentystycznych; nowoczesny preparat gotowy do u?ycia na bazie pochodnych kokospropylodiaminy; bez aldehydu, fenolu nie wydziela dra?ni?cych oparów; do dezynfekcji i czyszczenia ka?dego rodzaju narz?dzi i instrumentów wykonanych ze szk?a, metalu, gumy, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych jak: grzebienie, szczotki, no?yczki, pincety itp.; w?a?ciwy do precyzyjnych ma?ych narz?dzi medycznych i kosmetycznych; czas ekspozycji - 15 min. praktyczny do dezynfekcji bez sporz?dzania roztworu roboczego; bakterio-, pr?tkobójczy, inaktywuje wirusy Vaccinia, HCV, HBV, HIV, Adeno; wysoka stabilno?? i aktywno?? roztworu do 14 dni; przyjemny i bezpieczny w stosowaniu przy doskona?ych w?a?ciwo?ciach czyszcz?cych. DEZYNFEKCJA DROBNEGO SPRZ?TU Instru Plus O2 nowoczesny preparat w koncentracie na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji powierzchni i narz?dzi; do dezynfekcji i czyszczenia ka?dego rodzaju narz?dzi i instrumentów wykonanych ze szk?a, metalu, gumy, porcelany, ceramiki, tworzyw 7 / 10

8 sztucznych; niezwykle ekonomiczny w stosowaniu - niskie st??enie (1,5%); czas ekspozycji ju? od 15 min. zapewnia pe?n? skuteczno?? wirusobójcz? wg normy EN (Adeno, Polio); mo?liwo?? stosowania w myjkach ultrad?wi?kowych. MYCIE I DEZYNFEKCJA SPECJALISTYCZNEGO SPRZ?TU I INSTRUMENTARIUM STOMATOLOGICZNEGO Pliwa Roto-Pren gotowy do u?ycia; nowoczesny preparat w koncentracie na bazie alkiloaminy, bez aldehydu, fenolu; szerokie spektrum dzia?ania ju? w czasie 5 min.; do dezynfekcji i czyszczenia ka?dego rodzaju mikronarz?dzi i instrumentów wykonanych ze szk?a, metalu, gumy, porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych; w?a?ciwy do stosowania w stomatologii; alkaliczny odczyn. MYCIE R?K I CIA?A Lotio Med bakteriostatyczny preparat do mycia r?k i cia?a; przyjazny dla skóry - nie wysusza, bo nie zawiera myd?a; ph ok. 5,5, w?a?ciwy dla osób o szczególnie wra?liwej skórze i dzieci; zawiera substancje o dzia?aniu antybakteryjnym; doskonale czy?ci skór? i neutralizuje zapachy; 8 / 10

9 mo?e by? stosowany pod prysznic, do k?pieli i do mycia w?osów; nie zaburza naturalnych funkcji skóry; skuteczny w profilaktyce odle?yn u osób przewlekle chorych; nadaje si? do piel?gnacji skóry osób starszych oraz k?pieli osób dializowanych; dzia?a odwaniaj?co neutralizuj?c zapachy. MYCIE R?K I CIA?A Lotio Med Scrub bakteriobójczy preparat do mycia r?k i cia?a, w tym w?osów; higieniczna dezynfekcja r?k z u?yciem wody ju? w 30 sek.; do mycia r?k zat?uszczonych i zanieczyszczonych; przyjazny dla skóry - nie wysusza, bo nie zawiera myd?a; zawiera penthanol; przyjemny,?agodny od?wie?aj?cy zapach. DEZYNFEKCJA R?K PRZED CZYNNO?CIAMI WYMAGAJ?CYMI WYSOKIEGO POZIOMU HIGIENY Op-Sept alkoholowy preparat dezynfekcyjny do szybkiej higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji r?k; tylko 1,5 min. dla pe?nego spektrum chirurgicznej dezynfekcji r?k i 30 sek. dla higienicznej dezynfekcji r?k; przed?u?one dzia?anie ponad 3 h; zawiera substancje piel?gnuj?ce skór?; 9 / 10

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stomatologia formu?a oparta wy??cznie na alkoholach - nie zawiera dodatkowych substancji czynnych tj. chlorheksydyna, QAC; nie zawiera barwników i substancji zapachowych; nie dzia?a dra?ni?co na skór?. PIEL?GNACJA R?K I CIA?A Lotio Lind preparat w postaci emulsji olej w wodzie ;?agodzi podra?nienia skóry r?k i cia?a; nie niweluje dzia?ania?rodków dezynfekcyjnych; szybkowch?anialny; nie zawiera silikonu, parafiny ciek?ej,?rodków konserwuj?cych oraz barwników; do codziennego u?ycia. 10 / 10

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA

DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA DEZYNFEKCJA - POWIERZCHNIA Preparaty w formie koncentratu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w profilaktyce szpitalnej. Posiadają szerokie spektrum działania. Dzięki

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH/ FRYZJERSKICH/SALONÓW TATUAŻU

OFERTA DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH/ FRYZJERSKICH/SALONÓW TATUAŻU OFERTA DLA GABINETÓW KOSMETYCZNYCH/ FRYZJERSKICH/SALONÓW TATUAŻU Specjalnie dla potrzeb miejsc o podwyższonym ryzyku zakażeń, stworzyliśmy ofertę preparatów do dezynfekcji oraz chemii czyszczącomyjącej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 Kielce dn. 3.03.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/30/12 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d

Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno) w czasie 15 min., konfekcjonowany w op. 1l z dozownikiem.d Piekary Śląskie 02.06.2014r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie Sekcja d/s zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?.

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?. Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Nr sprawy: ZP/18/PN/PB/2014 Wałbrzych dnia 01.10.2014 r. Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 23.04.2014 r. znak sprawy: ZP/220/30/14

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w PYSKOWICACH Sp. z o. o ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

SZPITAL w PYSKOWICACH Sp. z o. o ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice SZPITAL w PYSKOWICACH Sp. z o. o ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl Sp/AZP/381/poza/3/2014 Pyskowice, 2014-11-05 KRS 00110469643 Sąd

Bardziej szczegółowo

Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA 2/2014 okresowe dostawy profesjonalnych środków czystości oraz preparatów dezynfekujących 2014-02-14

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna higiena na co dzień SŁUŻBA ZDROWIA PRZEMYSŁ INSTYTUCJE HOTELE RESTAURACJE

Profesjonalna higiena na co dzień SŁUŻBA ZDROWIA PRZEMYSŁ INSTYTUCJE HOTELE RESTAURACJE Profesjonalna higiena na co dzień SŁUŻBA ZDROWIA PRZEMYSŁ INSTYTUCJE HOTELE RESTAURACJE PODŁOGI - MYCIE CODZIENNE MC 112 MC 111 MC 110 Preparat do mycia i konserwacji podłóg Floor Clean O zapachu pomarańczy

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców Znak sprawy: ZP/14/2012 Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Do wszystkich Wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Solid Shine. Solid Special. Solid Hero. Solid Heavy. Solid Mega

Solid Shine. Solid Special. Solid Hero. Solid Heavy. Solid Mega Institutional Division Asortyment produktów Institutional Division MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ Solid Shine Środek do mycia naczyń w formie bloku Silnie skoncentrowany produkt gwarantujący osiągnięcie maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne środki czystości. Katalog Produktów

Profesjonalne środki czystości. Katalog Produktów Profesjonalne środki czystości Katalog Produktów Innowacyjne Produkty Czyszczące www.kleen-purgatis.pl O FIRMIE Firma KLEEN PURGATIS GmbH to ponad 130 lat tradycji w tworzeniu preparatów chemicznych najwyższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia

Kwadratura trójkąta. 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Institutional Division Asortyment produktów Institutional Division 1. Linie produktów 2. Systemy dozowania 3. Serwis i obsługa Klienta 4. Doradztwo i szkolenia Kwadratura trójkąta Klienci naszej firmy

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX

CENNIK PRODUKTÓW EILFIX CENNIK PRODUKTÓW EILFIX podane ceny nie zawierają kosztów dostawy PASTY DO MYCIA RĄK Mycie i pielęgnacja rąk nazwa symbol pojem. op. oz paleta netto brutto PASTA DO MYCIA RĄK Pasta produkowana na bazie

Bardziej szczegółowo

Cennik artykułów EILFIX

Cennik artykułów EILFIX Cennik artykułów EILFIX 2011 Ważny od 01.02.2011 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen Podane ceny są cenami netto. tel/fax: 56 655 82 74 CENNIK PRODUKTÓW EILFIX PASTY DO MYCIA RĄK podane ceny nie zawierają

Bardziej szczegółowo

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych

SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych SPZOZ Ul. Ks. J. Bosko nr 5 08-300 Sokołów Podlaski Dnia 20.10.2009r. Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i ochrona skóry Pielęgnacja samochodu Rozpuszczalniki Ścierki czyszczące Dozowniki do mydła Czyszczenie podzespołów

Czyszczenie i ochrona skóry Pielęgnacja samochodu Rozpuszczalniki Ścierki czyszczące Dozowniki do mydła Czyszczenie podzespołów Czyszczenie i ochrona skóry Pielęgnacja samochodu Rozpuszczalniki Ścierki czyszczące Dozowniki do mydła Czyszczenie podzespołów ------------------------------------------------- Środki czyszczące Sposoby

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE edycja marzec 2010 TENZI: Profesjonalnie i czysto Sławomir Wasiak Mistrz Polski 2008 2009 budowa i przygotowanie nowego auta do sezonu 2010 RALLY TEAM Terminarz rajdów 2010

Bardziej szczegółowo