Research & Technology Organisation (RTO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Research & Technology Organisation (RTO)"

Transkrypt

1 1 Research & Technology Organisation (RTO) HUMAN FACTORS & MEDICINE PANEL (HFM)

2 2 OUTLINE RTO HFM organizacja RTO misja, miejsce, Place and Tools IST Mission & Scope IST Membership IST Technical Activities

3 BOARD LEVEL EXPERT LEVEL 3 NATO Defence R&T Organisation North Atlantic Council (NAC) Military Committee (MC) Conference of National Armaments Directors (CNAD) Research and Technology Board (RTB) SAS SCI SET IST AVT HFM MSG System, Analysis and Studies Systems Concepts & Integration Sensors and Electronics Technology Information System Technology Applied Vehicle Technology Human Factors and Medicine Panel Modeling & Simulation Group Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other RSY RTG RLS Other

4 4 THE HFM PANEL-MISJA Optymalizacja: Poziomu wykonania zadania Dobrostanu Bezpieczeństwa Zdrowia Człowieka (żołnierza) w warunkach operacyjnych

5 5 THE HFM PANEL MISSION Misją Panelu HFM jest na podsatwie ustaleń naukowych i zdobyczy technologicznych optymalizację zdrowia żołnierza, jego ochrony, dobrostanu i poziomu wykonania zadań w kontekście środowiska operacyjnego. To oczywiście pociąga za sobą rozumienie i uwzględnienie fizycznych, fizjologicznych psychologicznych, i poznawczych odnoszonych do personelu wojskowego, systemów technologicznych, misji i środowiska. Sposoby osiągania tych celów dotyczą wymiany informacji pomiędzy koalicjantami, wspólne eksperymenty naukowe i współprace podczas prób polowych Te cele odnosza się przede wszystkim do takich obszarów jak czynnik ludzki (human factors), medycyna wojskowa (operational medicine) i ohcrona człowieka w niekorzystnych warunkach środowiska and (human protection in adverse environments).

6 25 Panel Business Meeting HFM RTO NATO i Sympozjum 6 25 Panel Business Meeting HFM RTO NATO i Sympozjum Human Performance Enhancement for NATO Military Operations -Science, Technology, and Ethics (poprawa poziomu wykonywania zadań w misjach NATO-nauka, technologia, etyka) odbyły się w Sofii, Bułgaria w dniach r.

7 7 Sympozjum Sympozjum naukowe dotyczyła problematyki, która wzbudza także duże zainteresowanie w Polsce. Już pierwsze wystapienie Płk Karla FRIEDLA z,telemedicine and Advanced Technology Research Center, US Army Medical Research and Materiel Command, Fort Detrick, Maryland (USA) dotyczyło kwestie żołnierza przyszłości w kontekście zdobyczy medycyny

8 8 Sympozjum Ta niezwykła wizja dotyczy przede wszystkim takich kwestii jak: -rozwijanie u żołnierza odporności fizjologicznej i psychologiczne na czynniki stresowe na polu walki (resiliance), -zminimalizowanie ryzyka zranienia (lub zabicia) poprzez synchronizację doktryn wojskowych i wyposażenia (zarówno bojowego jak i indywidualnego) pojedynczego żołnierza, -dostarczenie technologii, która wspierałaby żołnierza w nadzwyczajnych (ponadprzeciętnych) wysiłkach ale była jednocześnie bezpieczna dla jego zdrowia. W tym ostatnim kontekście rozważane były następujące metody inżynieria genetyczna, bionika, farmakologia.

9 9 Sympozjum W odniesieniu do optymalizacji odporności żołnierza to rozumiana była we wspomnianym wystąpieniu jako doskonalenie jakości żywienia, treningu wojskowego wypoczynku, wyposażenia i powrotu do zdrowia w wypadku jego utraty. Inne bardzo ważne wystąpienie pt Moral, Ethical, and Legal Considerations With the Use of Drugs for Performance Enhancement in Canada (moralne, etyczne i prawne rozważania na temat używania farmaceutyków w celu poprawy poziomu wykonywania zadań w armii kanadyjskiej zostało wygłoszone przez Płk dr Carla Walkera z National Defence, Ottawa,

10 10 Sympozjum Analizował on m.in. funkcjonowanie pamięci żołnierza w trakcie wykonywania zadań operacyjnych w odmiennych warunkach środowiskowych i kulturowych (np. Iran, Afganistan). Wiadomo, że pamięć jest bardzo ważna ale w pewnych okolicznościach być może ważniejsza staje się umiejętność zapominania, szczególnie negatywnych doświadczeń. Jednakże jak długo pamięć długotrwała jest podtrzymywana przez hormony stresu i wysokie pobudzenie emocjonalne tak długo dramatyczne zdarzenie trwale przeciążają świadomość człowieka i prowadzą do rozwinięcia syndromu stresu pourazowego (PTSD).

11 11 Sympozjum The Importance of Aerobic Fitness in Extending Thermotolerance in Extreme Environments: Connecting Molecular Biology to the Whole Body Response (Istotność sprawności aerobowej w tolerancji temperaturowej w warunkach ekstremalnych). Using Tactile Cueing to Enhance Spatial Awareness under Degraded Visual Environment.(Użycie taktycznych wskaźników polepszających świadomość sytuacyjną w środowisku o obniżonych parametrach wizualnych). Effects of Personal Equipment on Psycho-Physiological Capabilities: A New Approach to performance. Diagnostics in Armament Project. (Wpływ wyposażenia indywidualnego na psychofizjologiczne możliwości żołnierza. Nowe podejście do poziomu wykonania zadania. Diagnostyka uzbrojenia.

12 12 Sympozjum Obecnie testuje się znany beta-blocker propranolol (lek używany w kardiologii) jako środek osłabiający funkcjonowanie pamięci. Podobnie analizuje się możliwość zastosowania CREB supresora aby osiągnąć ten sam cel : zmniejszenie oddziaływania śladów pamięciowych o negatywnie trwałym zabarwieniu. Wymienione wyżej leki mogą mieć zastosowanie także poza wojskiem np. dla ofiar: gwałtów, ataków terrorystycznych ale także żołnierzy z PTSD. Jednakże pojawia się debata o charakterze etycznym, czy sztuczne usunięcie z pamięci nieprzyjemnych wręcz traumatycznych zdarzeń nie będzie miało skutków ubocznych? (np. poczucie, że stało się coś złego ale co dokładnie to nie wiadomo). Kto może decydować o zasięgu stosowania tego rodzaju. Z pewnością potrzebne są w tym zakresie jasne regulacje, aby nie dochodziło do nadużyć. Z kolei zastosowanie do wszystkich żołnierzy wysyłanych do walki rodzi dylemat czy nie będzie to nadużycie. Najmniej kontrowersyjne ale także wzbudzające pytania o charakterze etycznym jest stosowanie leków podtrzymujących poziom czuwania żołnierzy i możliwości wykonywania zadań bojowych przez długi czas.

13 Raporty z poszczególnych grup funkcjonujących w ramach HFM RTO NATO 13 A. Human Effectiveness (HE) - Efektywność Człowieka i Human System Integration (HSI)- Integracja Człowiek- System. Zakres zainteresowań dotyczy tzw. czynnika ludzkiego i jego efektywności funkcjonowania w złożonych systemach bojowych i technicznych. Szczególnie ważne aspekty to psychologiczne, socjologiczne i kulturowe uwarunkowania misji wielonarodowych. Obie podgrupy obradując razem zaakceptowały następujące tematy do realizacji:

14 14 HE HE 205 RSY Mental Health and Well-being Across the Military Spectrum. (Zdrowie i dobrostan psychiczny w kontekście wojska). HE New-1 RTG Emotion and attitudes in constructive behavioral modeling. (Emocje i nastawienie w modelowaniu zachowań człowieka). HE New-1 ET XXX Military and Civilian Personnel Work Culture and Relations in Defence Organizations. (Kultura pracy wojskowego i cywilnego personelu w organizacjach obronnych). HE New-2 ET XXX Field Guide for Command and Control Assessment. (Podręcznik polowy dla oceny dowodzenia i kontroli).

15 15 HSI HSI RTG Synthetic environments for HSI application, assessment and improvement. (Sztuczne środowisko w relacji człowiek-system, jego zastosowanie, ocena i ulepszenie). HIS HFM xxx ET Medical simulation and training (Trening medyczny i symulacje). HIS HFM xxx ET HSI Relevance in the improvement of NATO decision making and operations. (Układ człowiek-system i jego powiązania z procesem podejmowania decyzji w NATO).

16 16 HE 205 RSY Mental Health Dla Polski interesującym tematem jest HE 205 RSY Mental Health and Well-being Across the Military Spectrum. (Zdrowie i dobrostan psychiczny w kontekście wojska). Mentorem tej grupy jest płk dr Olaf Truszczyński, a ostatecznym rezultatem ich aktywności będzie Sympozjum naukowe (RSY), które będzie towarzyszyło spotkaniu Panel Business Meeting (PBM) HFM NATO w Bergen, Norwegia w 2011 r.

17 17 HE 205 RSY Mental Health Rola mentora zgodnie z decyzją PBM bardzo wzrosła i do jego zakresu kompetencji należy umożliwienie spotkania startowego: ( przypadku omawianego tematu ma odbyć się ono w grudniu w Brukselii w 2009). Wsparcie w możliwie największym zakresie przewodniczącego grupy, bieżąca ewaluacja rezultatów aktywności grupy w tym TAP i TOR i wreszcie udzielenie rekomendacji (lub nie) w trakcie następnego PBM.

18 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 18 Grupa ta z kolei zajmuje się zagadnieniami ochrony zdrowia człowieka przed różnymi zagrożeniami, szczególnie o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym itp. HP HFM-RTG-198 Injury assessment methods for vehicle active and passive protection systems (Ocena poziomu zranień w pojazdach wojskowych mających pasywny i aktywny system ochronny). HP HFM-TG-199 Integration of CBRN protective measures to lessen the burden on personnel (Integracja metod pomiarowych użycia broni ABC w celu oceny obciążenia personelu narażonego na jej skutki). HP HFM-RTG-200 Risk management of exposure to chemicals under operational conditions. (Analiza ryzyka ekspozycji na skażenie chemiczne w warunkach bojowych)

19 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 19 Protection against vibration (GBR) TAP/ToR will be made available Spring 2010 (GBR) Noise hazards: Prevention and therapy TAP/ToR will be made available Spring 2010 (FRA) New technologies for physiological and/or health status monitoring (revisited) TAP/ToR for a ET will be made available Spring 2010 (HUN) Ergonomic aspects of protective gear Suggestion to consider it for HSI Seeking volunteers in HFM to write TAP/ToR

20 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 20 Just some questions and comments Grow the Force (including Duty to Care Problem) should also include Advanced evacuation methods Advanced field treatment methods Long distance health monitoring and treatment Commanders lack of medical awareness, human limitations Back-to-duty issues Science Foundations for Future NATO Strategic Concept / Doctrine Actually means: Lack of exploitation of scientific products CBRNE threat is not only coming from terrorists

21 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 21 Grupa HP zwróciła także uwagę na potrzebę analizy innych problemów związanych z funkcjonowaniem wojsk koalicyjnych NATO ale w tej chwili nie wskazała na sposób ich realizacji ze względu na trudności w identyfikacji właściwych ekspertów. Problemy te to zaawansowane metody ewakuacji medycznej, zaawansowane metody leczenia na polu walki, monitorowanie stanu zdrowia żołnierzy w długiej perspektywie czasowej (Long distance health monitoring and treatment), brak świadomości medycznej u dowódców, powrót do służby po przebytych chorobach, w tym PTSD

22 22 Operational Medicine (OM) - Medycyna Polowa Medycyna wojskowa obejmuje swoim zakresem medycynę lotniczą, hiperbaryczną i wojskową w celu optymalizacji i podtrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa i przeżycia personelu medycznego Szczególne zainteresowanie dotyczy problemów żywienia, epidemiologii, higieny, sprawności fizycznej, farmakologii (leki, szczepionki, przeciwdziałanie), metod leczniczych i ewakuacji

23 23 Operational Medicine (OM) - Medycyna Polowa Eksperci NATO w/w dziedzinie zaakceptowali następujące problemy do realizacji OM HFM-RSY-XXX. Blast Injury (Zranienia po wybuchach). OM HFM-RSY or SM XXX Best practices in civil-military medical coordination in operations (Najlepsza praktyka w działaniach medycznych o charakterze cywilno-wojskowym). OM HFM-ET-XXX Factors affecting recruitment and retention of NATO military medical professionals (Czynniki wpływające na selekcję kandydatów na lekarzy wojskowych i inny personel medyczny ale także na jak najdłuższe ich utrzymanie w służbie). OM RSY Spring 2012? Immunological Issues in Military Operations- Proposal (Immunologiczne aspekty w operacjach wojskowych)

24 24 Operational Medicine (OM) - Medycyna Polowa Szczególną uwagą proponowałbym zwrócić na temat kadr medycznych. Problem zbyt wczesnego kończenia kariery w wojskowej służbie zdrowia nie jest wyłącznie charakterystyczny dla Polski. Jednakże to właśnie Polska jest w grupie państw NATO o szczególnym nasileniu tego problemu. Likwidacja Wojskowej Akademii Medycznej, zmiana systemu opieki zdrowotnej, nie zbyt jasne kryteria funkcjonowania wojskowej i cywilnej służby zdrowia działających na rzecz wojska. Wszystkie te czynniki powodują pogarszanie się sytuacji w zapewnieniu właściwej opieki medycznej, jak i utrzymaniu personelu wojskowego w służbie Temat ten dopiero startuje i uważam, że strona polska powinna wziąć w nim udział. Drugim tematem wartym zainteresowania Polski jest OM HFM-RSY- XXX. Blast Injury (Zranienia po wybuchach) ze względu na zagrożenie tego typu zranieniami w Afganistanie

25 25 Inne problemy, dyskutowane w ramach Human Faktors and Medicine Panel: W ramach tego punktu został poruszony problem jakie rodzaju produktu należy wymagać od autorów występujących na sympozjach HFM. Ustalono, że w tej sprawie nie będą na razie zalecane żadne zmiany (sugestie coraz częściej pojawiające się dotyczą spełniania wymagań publikacyjnych w związku z listą filadelfijską), ze względu na olbrzymie trudności w spełnieniu wysokich kryteriów naukowych w krótkim czasie. Mogłoby to skutkować znaczącym obniżeniem liczby uczestników i zachwianiem wypracowanego dotychczas systemu. Temat ten będzie jednak nadal analizowany w celu wypracownia kompromisu pomiędzy jakością wystąpień a liczba uczestników sympozjów naukowych.

26 26 Inne problemy, dyskutowane w ramach Human Faktors and Medicine Panel: Bardzo istotną kwestią jest współpraca naukowa pomiędzy krajami NATO a krajami PfP (Partnership for Peace) i MD (Mediterranean Dialog). Z analizy wynika, że największą aktywność z krajów europejskich w ramach PfP wykazuje Szwecja i potem Finlandia, z krajów basenu Morza Śródziemnego Izrael i Algieria. Nową inicjatywą RTO jest kontakt w ramach tzw. cc country (kontakt specjalny) skierowany do Australii, Nowej Zelandii, Południowej Korei i Japonii. Wszystkie te propozycje zmierzają do rozszerzenia naukowej współpracy międzynarodowej (także poza granice NATO). RTO jest na dobrej drodze do intensyfikacji dialogu naukowego, co należy ocenić bardzo pozytywnie.

27 27 Trudne problemy naukowe w HFM RTO NATO Advanced evacuation methods Advanced field treatment methods Long distance health monitoring and treatment Commanders lack of medical awareness, human limitations Back-to-duty issues Science Foundations for Future NATO Strategic Concept / Doctrine Actually means: Lack of exploitation of scientific products CBRNE threat is not only coming from terrorists

28 28 Trudne problemy naukowe w HFM RTO NATO Defence /Security Problem Orientation Threat of psychological and social related health problems after deployment Social media Enhance nations abilities to provide psychiatric / psychological support before, during and after deployments to prevent and treat psychological and social related health problems. OM assumes that the Orientation to the hard problems Command Interoperability Grow the Force (including Duty to Care Problem) Influence / Information Operations Rule of Engagement in Complex NATO Missions Environmental Pressures

29 29 Defence /Security Problem Hard Problems Orientation Threat of psychological and social related health problems after deployment Enhance nations abilities to provide psychiatric / psychological support before, during and after deployments to prevent and treat psychological and social related health problems. OM assumes that the Orientation related to the hard problems Command Interoperability Grow the Force (including Duty to Care Problem) Influence / Information Operations Rule of Engagement in Complex NATO Missions Environmental Pressures include medical aspects and requirements.

30 30 Emerging / Disruptive Technologies Technology Comment Self monitoring and controlling systems for medical use (closed-loop) Closed-Loop systems become more and more common in medical treatment. Their use is a precondition for unmanned vehicles used for patients evacuation. OMICS (Genomics, Proteomics, Metabolomics) Provide basis for broad spectrum of therapeutics and multivalent vaccines, improved diagnostic and detection devices as well as personalized medicine.

31 31 ZASADNICZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ POLSKĘ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI HFM NATO HFM-RTG-189 Bio-effects and standardisation of exposure limits of military relevant high energetic electromagnetic pulses (HEEP) HFM 203 RTG Mental Health training HFM 205 RSYMental Health and Wellbeing Across the Military Spectrum HFM 140 RTG Psychosocial, Organisational, and Cultural Aspects of Terrorism PBM i RSY 2002 (płk dr Olaf Truszczyński)

32 HE Activities-1 32 HFM 127 RTG HFM 138 RTG HFM 140 RTG HFM 156 RTG Operational Validation of Command Team Effectiveness Instrument Adaptability in Coalition Teamwork Psychosocial, Organisational, and Cultural Aspects of Terrorism Measuring and Analyzing Command and Control Performance Effectiveness Active On-going Awaiting closeout action Active On-going Active On-going HFM 159 RTG Child Soldiers as the Opposing Force Active On-going HFM 160 RTG HFM 163 RTG HFM 164 RTG HFM 171 RTG HFM 172RWS Measurement of Effectiveness of Information Operations and Psychological Operations Improving the Organisational Effectiveness of Coalition Operations Psychological Aspects of Health Behaviours on Deployed Military Operations Psychological and Physical Selection of Military Special Operations Forces Personnel Social sciences support to military personnel engaged in counter insurgency & counter terrorism operations Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going

33 HE Activities-2 33 HFM 180 RTC HFM 183 RLS HFM 185 RTG HFM 202 RSY HFM 203 RTG HFM 204 RWS HFM 205 RSY HFMBUL Strategies to Address Recruiting and Retention Issues in the Military Measuring effectiveness of psychological operations Assessment Framework for Outcomes of Multinational Mission Human Modeling for Military Application Mental Health training Effective collaboration in joint, multinational, multiagency teams and staffs Mental Health and Well-being Across the Military Spectrum Understanding Factors that Influence Coalition Teamwork Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going New-1 RTG XX Emotion and attitudes in constructive behavioral modeling Proposal New-2 ET XXX Military and Civilian Personnel Work Culture and Relations in Defence Organizations Proposal

34 34 LTRC- Enhanced Human Performance Zgodnie z postanowieniami PBM wizja rozwojowa aktywności naukowej HFM powinna skupić się na maksymalizacji zdolności personelu do wykonywania zadań w trakcie operacji bojowych. Oznacza to konieczność zwiększenia odporności żołnierza na zachorowania i możliwość podnoszenia większych ciężarów, poruszania się szybszego i przez dłuższy okres, a przede wszystkim zwiększenia odporności na zdarzenia ekstremalne.

35 35 LTRC- Enhanced Human Performance Szeroki zakres czynników mogących niekorzystnie wpływać na zachowanie żołnierzy na współczesnym polu walki to: deprywacja snu, wyczerpanie mentalne, choroby, ograniczenia jedzenia i wody, wysoka i niska temperatura, zmęczenie fizyczne i nadmiar informacji. Potencjalny system i technologie. Budulcem nowego systemu jest wspomagany system widzenia człowieka (contact sun lens), biotechnologie w prewencji chorób i zmęczenia, medycyna prewencyjna, trening psychologiczny i naukowe osiągnięcia psychologii, wpływom leków na wykonywanie zadań. Wszystkie elementy systemu nie powinny upośledzać zdolności żołnierzy do współpracy z społeczeństwem cywilnym.

Organizacja ds. Badań i Technologii NATO Research & Technology Organization (RTO)

Organizacja ds. Badań i Technologii NATO Research & Technology Organization (RTO) DEPARTAMEMT NAUKI I SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Organizacja ds. Badań i Technologii NATO Research & Technology Organization (RTO) płk Marek KALBARCZYK Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Krajowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ:

ANALIZA SYSTEMOWA TYPOWE ZADANIA ANALIZY SYSTEMOWEJ: ANALIZA SYSTEMOWA ANALIZA SYSTEMOWA: zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych, badanie wspomagające działania

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania z priorytetu Zdrowie, Horyzont 2020 Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking

Możliwości dofinansowania z priorytetu Zdrowie, Horyzont 2020 Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking Jak ugryźć 10 milionów cz. IV - Finansowanie badań naukowych 21.05.2015 Warszawa Możliwości dofinansowania z priorytetu Zdrowie, Horyzont 2020 Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Emigracja polskich lekarzy na Zachód: implikacje moralne. Zbigniew Szawarski Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego -PZH

Emigracja polskich lekarzy na Zachód: implikacje moralne. Zbigniew Szawarski Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego -PZH Emigracja polskich lekarzy na Zachód: implikacje moralne Zbigniew Szawarski Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl Brain drain of medical human medical resources Zjawisko uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

płk dr Artur ZDROJEWSKI, ul. RADIOWA 49, WARSZAWA tel. (+ 48) ,

płk dr Artur ZDROJEWSKI, ul. RADIOWA 49, WARSZAWA tel. (+ 48) , płk dr Artur ZDROJEWSKI, amz@army.mil.pl ul. RADIOWA 49, 01-499 WARSZAWA tel. (+ 48) 22 68 92 612, http://www.cresz.wp.mil.pl 1 SPIS ZAWARTOŚCI WSTĘP. DEFINICJE MEDINTU. ZAŁOŻENIA PODŁOŻE HISTORYCZNE WYWIADU

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Najważniejsze informacje i wyniki badań nt. stresu zawodowego. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem Dr Dorota Żołnierczyk Zreda Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy Centralny Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

Założenia wstępne i przypominające (pewnik)

Założenia wstępne i przypominające (pewnik) Założenia wstępne i przypominające (pewnik) emantyka łownik Języka Polskiego, PWN: Dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów. Dział semiotyki (logika teorii języka) zajmujący

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT

Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT Szef Centrum Kompetencyjnego Tomasz Leśniak 7/29/2015 [Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Tytuł ISO 14001:2015 Environmental management systems Requirements with guidance for use

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ITTI w zakresie prac dla Europejskiej Agencji Obrony

Doświadczenia ITTI w zakresie prac dla Europejskiej Agencji Obrony Doświadczenia ITTI w zakresie prac dla Europejskiej Agencji Obrony prof. Witold Hołubowicz Krzysztof Samp Warszawa, 21.10.2009 ITTI podstawowe informacje Misja Fakty wykonywanie niezależnego od producentów

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE BADANIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW, CZYLI CZEMU PSYCHOLOGOWIE ROBIĄ CZASEM WIĘCEJ, NIŻ SIĘ OD NICH WYMAGA

PSYCHOLOGICZNE BADANIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW, CZYLI CZEMU PSYCHOLOGOWIE ROBIĄ CZASEM WIĘCEJ, NIŻ SIĘ OD NICH WYMAGA PSYCHOLOGICZNE BADANIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW, CZYLI CZEMU PSYCHOLOGOWIE ROBIĄ CZASEM WIĘCEJ, NIŻ SIĘ OD NICH WYMAGA Piotr Zieliński Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej LOTNICTWO CYWILNE W POLSCE PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Psychologia Spoeczna 2016 tom 11 3 (38) 339 355 Skala motywacji zewntrznej i wewntrznej do pracy Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Instytut Psychologii, Uniwersytet lski w Katowicach Work Extrinsic

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE W ARMII U.S.A.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE W ARMII U.S.A. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE W ARMII U.S.A. SGT FREDERICK, EVELYN Medyk w zespole CIVIL AFFAIRS TEAM 8041 AGENDA POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY: SAMOPOMOC, Wytyczne: TAKTYCZNA POMOC

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

Dobra medycyna w złym miejscu

Dobra medycyna w złym miejscu ŁÓDŹ - 2014 STRUKTURA GRUPY MEDYCZNEJ SZEF GRUPY MEDYCZNEJ KOMÓRKA PLANOWANIA MEDYCZNEGO KOMÓRKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ KOMÓRKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ ZADANIA GRUPY MEDYCZNEJ Lp. 1. Z A D A N I E Planowanie

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną.

Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Ocena koncepcji BIOrafinerii i ich powiązanie z POLitykami rolną i leśną. Assessment of BIOrefinery concepts and the implications for agricultural and forestry POLicy. Czas trwania: kwiecień 2007 marzec

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Teresa Leonardo Alves Polska, listopad 2009 Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia poradnik skrócony Nowe prawo ulepszające usługi W październiku 2012r. weszły w życie nowe przepisy prawne, których celem jest usprawnienie działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW NAUKOWO- BADAWCZYCH EDA KAT. A

WNIOSKI I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW NAUKOWO- BADAWCZYCH EDA KAT. A DEPARTAMENT NAUKI I SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO WNIOSKI I DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW NAUKOWO- BADAWCZYCH EDA KAT. A PERSPEKTYWA RZĄDOWA dr Michał WIERCIŃSKI główny specjalista DNiSW Warszawa, 21 maja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. 9 grudnia

Spotkanie informacyjne. 9 grudnia Spotkanie informacyjne 9 grudnia Plan spotkania 1. Co to jest respeaking? 2. Szkolenie respeakingowe 3. Badanie Co to jest respeaking? Respeaking to technika opracowywania napisów do programów audiowizualnych

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 zamówienia 1. Accident Analysis & Prevention(USA) 0001-4575 2. Acta Acustica 1610-1928 3. Aerobiologia (USA) 0393-5965 4. Aerospace

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Wzajemne uznawanie dopuszczeń pojazdów w kolejowych w świetle zapisów w dyrektywy 2008/57/WE

Wzajemne uznawanie dopuszczeń pojazdów w kolejowych w świetle zapisów w dyrektywy 2008/57/WE Wzajemne uznawanie dopuszczeń pojazdów w kolejowych w świetle zapisów w dyrektywy 2008/57/WE ze szczególnym uwzględnieniem zapisów załącznika VII Dr inż. Marek Pawlik Co to jest wzajemna akceptacja? To

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE CZY KONFLIKT? O AKCEPTACJI CHOROBY. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NF1 W KONTEKŚCIE RODZINNYM

POROZUMIENIE CZY KONFLIKT? O AKCEPTACJI CHOROBY. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NF1 W KONTEKŚCIE RODZINNYM POROZUMIENIE CZY KONFLIKT? O AKCEPTACJI CHOROBY. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NF1 W KONTEKŚCIE RODZINNYM dr n. med. Magdalena Trzcińska Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy NF1 W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo