REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PROMOCJA WALKMAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PROMOCJA WALKMAN"

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PROMOCJA WALKMAN Organizatorem oferty promocyjnej sprzedaży premiowej PROMOCJA WALKMAN ( Promocja ) w Polsce jest Sony Europe Limited spółka prawa brytyjskiego z siedzibą: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT 13 0XW, Wielka Brytania (zwanej dalej Organizatorem ), która to spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego Sony Europe Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58, Warszawa wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ( Oddział ) 1. Promocja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Promocja trwa od dnia do dnia (włącznie) lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 3. Z Promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawych, które w okresie trwania Promocji dokonają zakupu odtwarzaczy Sony WALKMAN NWZE464 8GB ze specjalną naklejką na opakowaniu informującą o Promocji ( dalej Klienci ). 4. Każda osoba spełniająca warunki określone w punkcie 3 powyżej, w przypadku dokonania w autoryzowanej sieci sprzedaży Sony, sieci sklepów Media Markt, Saturn w okresie trwania Promocji zakupu odtwarzacza Sony WALKMAN NWZE464 8GB otrzyma kupon promocyjny upoważniający do pobrania 2 audiobooków z serwisu auidioteka.pl ( Kupon Promocyjny ). Lista audiobooków, które mogą być pobrane na podstawie Kuponu Promocyjnego określa Lista SONY stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Każdy promocyjny odtwarzacz MP4 Sony WALKMAN NWZE464 zawiera wewnątrz opakowania produktu Kupon Promocyjny. Każdy Kupon Promocyjny zawiera kod uprawniający do pobrania 2 audiobooków spośród pozycji dostępnych na Liście SONY z serwisu auidioteka.pl. 6. Promocją są objęte wyłącznie odtwarzacz MP4 Sony WALKMAN NWZE464. Produkty mogą podlegać ograniczeniom dostępności. 7. Do otrzymania promocyjnych produktów upoważnia tylko zakup wymienionych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu modeli odtwarzaczy MP4 w autoryzowanej sieci sprzedaży Sony, sklepów Media Markt, Saturn, wybranych sklepach sieci Euro RTV-AGD. Aby uniknąć rozczarowania, przed zakupem należy się upewnić, czy wybrany produkt jest objęty Promocją oraz czy sprzedawca należy do autoryzowanej sieci sprzedaży Sony, sklepów Media Markt, Saturn i wybranych sklepów sieci Euro RTV-AGD, 8. Klientom nie przysługuje prawo do żądania wydania im ekwiwalentu pieniężnego zamiast Kuponu Promocyjngo. Klienci nie mogą przenieść praw wynikających z Promocji na osobę trzecią. 9. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy kierować do Organizatora na adres Sony Europe Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie. Organizator rozstrzygnie reklamację w terminie 14 dni. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 10. W Promocji nie mogą uczestniczyć podmioty zajmujące się odsprzedażą produktów Sony; jest ona przeznaczona tylko dla osób fizycznych i firm nabywających produkty na własny użytek. Promocyjne produkty przekazane w ramach tej Promocji nie są przeznaczone do odsprzedaży handlowej. 1

2 11. Wszystkie promocyjne produkty mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Zastrzega się prawo do zastąpienia promocyjnych produktów innymi produktami o równoważnej wartości w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. 12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 13. Promocja podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory winny być poddawane jurysdykcji polskich sądów. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec. 15. Sony nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w szczególności podmioty prowadzące serwis audioteka.pl. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji bez podania przyczyn z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Klientów. 17. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 18. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sony Europe Limited (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Ogrodowa 58, Warszawa, w punktach należących do autoryzowanej sieci sprzedaży Sony oraz na stronie internetowej Załączniki: 1. Lista Sony (lista audiobooków) 2. Instrukcja pobrania audiobooka. 2

3 Załącznik nr 1 Lista Sony (lista audiobooków) 1. Głowa Minotaura (Marek Krajweski, czyta: Marcin Popczyński, Biblioteka Akustyczna) 2. Alicja w krainie czarów (Lewis Carroll, czyta: Anna Romantowska, ZNIW) 3. Najpiękniejsze mity greckie (Dimiter Inkiow, czyta: Piotr Frączewski, Media Rodzina) 4. Akademia Pana Kleksa (Jan Brzechwa, czyta: Krzysztof Kolberger, ZNIW) 5. Wesołe Przygody Robin Hooda (Howard Pyle, czyta: brak, ZNIW) 6. Narrenturm (Andrzej Sapkowski, 112 aktorów, supernowa) 7. Opowieść z Narnii (wszystkie części) (Clive Staples Lewis, Jerzy Zelnik/Agnieszka Greinert, Media Rodzina) 8. W 80 dni dookoła świata (Julisz Verne, czyta: Marek Ślosarski, Promatek) 9. Tunele (Roderick Gordon/Brian Williams, czyta: Wojciech Malajkat, Wilga) 10. Rok 1984 (George Orwell, czyta: Jacek Brzostyński, Propaganda) 11. Mróz (Marcin Ciszewski, czyta: Krzysztof Banaszyk, Ender) 12. I część (Marcin Ciszewski, czyta: Krzysztof Banaszyk, Ender) 13. Major II część (Marcin Ciszewski, czyta: Adam Ferency, Ender) 14. III część (Marcin Ciszewski, czyta: Andrzej Mastalerz, Ender) 17. Przygody Jonatana (Ken Schoolland, czyta: Krzysztof Haładus, Aspekt) 18. Mała Apokalipsa (Tadeusz Konwicki, czyta: Wiesław Minichowski, ZNIW) 19. Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow, czyta: Henryk Boukołowski, Propaganda) 20. Potop (Henryk Sienkiewicz, czyta: Marek Walczak, Aleksandria) 21. Dżuma (Albert Camus, czyta: Adam Ferency, Aleksandria) 22. Ogniem i mieczem (Henryk Sienkiewicz, czyta: Krzysztof Globisz, Aleksandria) 23. Alchemik (Paul Coelho, czyta: Ksawery Jasieński, Drzewo Babel) 24. Księga Dżungli (Rudyard Kipling, czyta: Adam Hutyra, Marcin Nowakowski, Promatek) 25. Nad Niemnem (Eliza Orzeszkowa, czyta: Ewa Matuszek, Biblios) 26. Fraszki, Pieśni, Treny (Jan Kochanowski, czyta: Jacek Kałucki/Agata Rzeszewska, Biblioteka Akustyczna) 27. Zemsta (Aleksander Fredro, czyta: Joanna Lissner/Grzegorz Wons/Stanisław Biczysko/Andrzej Sopa/Wincenty Grabarczyk/Maciej Kujawski/Ilona Chojnowska/Marcin Kwasny, Lissner Studio) 28. Śluby Panieńskie (Aleksander Fredro, czyta: Halina Bednarz/Joanna Lissner/Stanisław biczysko/wojciech Starostecki/Zbigniew Borek/Maria Kowalik/Jacek Chmielnik, Lissner Studio) 29. Krzyżacy (Henryk Sienkiewicz, czyta: Zbigniew Wróbel, Aleksandria) 30. Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński, czyta: Wojciech Malajkat, Aleksandria) 31. Chłopi (Władysław Reymont, czyta: Ksawery Jasieński, ZNIW) 32. Przedwiośnie (Stefan Żeromski, czyta: Bartosz Mazur, Biblios) 33. Wesele (Stanisław Wyspiański, czyta: Paweł Ładniak/Szymon Sędrowski/Anna Zawiślak, Biblios) 34. Ludzie Bezdomni (Stefan Żeromski, czyta: Grzegorz Matysek, Biblios) 35. Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz, czyta: Szymon Sędrowski, Biblios) 36. Lalka (Bolesław Prus, czyta: Katarzyna Skoniecka/Tomasz Bielawiec/Jacek Król/Jan Wojciech Krzyszczak, Biblios) 37. Kordian (Juliusz Słowacki, czyta: Anna Zawiślak/Jacek Król/Jerzy Kurczuk/Bartosz Mazur, Biblios 38. W pustyni i w puszczy (Henryk Sienkiewicz, czyta: Wojciech Bartoszek, Aleksandria) 39. Opowieść wigilijna (Charles Dickens, czyta: Zbigniew Zapasiewicz, Media Rodzina) 40. Quo Vadis (henryk Sienkiewicz, czyta: Grzegorz Młudzik, MTJ) 41. The Phantom Airman (Allan Frewin Jones, MacMillan) 42. Unquiet Graves A Christmas Carol (Allan Frewin Jones, MacMillan) 43. A Midsummer Night's Dream (CIDEB EDITRICE) 44. A Room with a View (CIDEB EDITRICE) 45. Albert Einstein (CIDEB EDITRICE) 46. Alice's Adventures in Wonderland (CIDEB EDITRICE) 47. American Cities (CIDEB EDITRICE) 48. American Folk Tales (CIDEB EDITRICE) 49. Amore e cinema (CIDEB EDITRICE) 50. Aus dem Leben eines Taugenichts (CIDEB EDITRICE) 3

4 51. Bathsheba the Witch (CIDEB EDITRICE) 52. Beauty and the Beast (CIDEB EDITRICE) 53. Black Beauty (CIDEB EDITRICE) 54. Brave New World (CIDEB EDITRICE) 55. British and American Festivities (CIDEB EDITRICE) 56. Business Communication (CIDEB EDITRICE) 57. Business Environment (CIDEB EDITRICE) 58. Business Issues (CIDEB EDITRICE) 59. Carmen (CIDEB EDITRICE) 60. Cuentos de la selva (CIDEB EDITRICE) 61. Das Haus an den Klippen (CIDEB EDITRICE) 62. Das öde Haus (CIDEB EDITRICE) 63. David Copperfield (CIDEB EDITRICE) 64. Davy Crockett An American Hero (CIDEB EDITRICE) 65. Delitto in Piazza del Campo (CIDEB EDITRICE) 66. Der blonde Eckbert (CIDEB EDITRICE) 67. Der Fluch der Mumie (CIDEB EDITRICE) 68. Der Gestiefelte Kater - Das Tapfere Schneiderlein (CIDEB EDITRICE) 69. Der Runenberg (CIDEB EDITRICE) 70. Der Sandmann (CIDEB EDITRICE) 71. Der Schimmelreiter (CIDEB EDITRICE) 72. Der Stein des Nordens (CIDEB EDITRICE) 73. Detective Stories (CIDEB EDITRICE) 74. Die Nachbarn (CIDEB EDITRICE) 75. Die Nibelungen (CIDEB EDITRICE) 76. Die Rache des Computers (CIDEB EDITRICE) 77. Die schwarze Spinne (CIDEB EDITRICE) 78. Die Verwandlung (CIDEB EDITRICE) 79. Don Juan Tenorio (CIDEB EDITRICE) 80. Don Quijote de la Mancha (CIDEB EDITRICE) 81. Dos Leyendas (CIDEB EDITRICE) 82. Dubliners (CIDEB EDITRICE) 83. Effi Briest (CIDEB EDITRICE) 84. Ein Star in Gefahr (CIDEB EDITRICE) 85. El Cantar de Mio Cid (CIDEB EDITRICE) 86. El conde Lucanor (CIDEB EDITRICE) 87. El lirio de los valles (CIDEB EDITRICE) 88. El Matadero (CIDEB EDITRICE) 89. El secreto de Romina (CIDEB EDITRICE) 90. El Zorro (CIDEB EDITRICE) 91. Empire Tales (CIDEB EDITRICE) 92. Erich ist verschwunden (CIDEB EDITRICE) 93. Exploring Places (CIDEB EDITRICE) 94. Five Children and IT (CIDEB EDITRICE) 95. Four Continents (CIDEB EDITRICE) 96. Frankenstein (CIDEB EDITRICE) 97. Fuente Ovejuna (CIDEB EDITRICE) 98. Ghastly Ghosts! (CIDEB EDITRICE) 99. Giallo al Grand Hotel du Lac (CIDEB EDITRICE) 100. Great British Writers (CIDEB EDITRICE) 101. Great English Monarchs and their Times (CIDEB EDITRICE) 102. Great Expectations (CIDEB EDITRICE) 103. Halloween Horror (CIDEB EDITRICE) 104. Halloween... Magic, Witches and Vampires (CIDEB EDITRICE) 105. Heart of Darkness (CIDEB EDITRICE) 106. Huellas en la nieve (CIDEB EDITRICE) 107. I Promessi Sposi (CIDEB EDITRICE) 108. Il Mistero di Veronica (CIDEB EDITRICE) 109. Il Segreto del vecchio olmo (CIDEB EDITRICE) 110. Il Viaggio di Laurent (CIDEB EDITRICE) 4

5 111. Indagaciones por Madrid (CIDEB EDITRICE) 112. Jason and the Argonauts (CIDEB EDITRICE) 113. Kaspar Hauser (CIDEB EDITRICE) 114. King Arthur and his Knights (CIDEB EDITRICE) 115. La cajita de hueso (CIDEB EDITRICE) 116. La casa de Bernarda Alba (CIDEB EDITRICE) 117. La Casa sulla scogliera (CIDEB EDITRICE) 118. La Celestina (CIDEB EDITRICE) 119. La Collana longobarda (CIDEB EDITRICE) 120. La Espanola Inglesa (CIDEB EDITRICE) 121. La Fuga di Bach (CIDEB EDITRICE) 122. La Gitanilla (CIDEB EDITRICE) 123. Lazarillo de Tormes (CIDEB EDITRICE) 124. Legends from the British Isles (CIDEB EDITRICE) 125. Liberta (CIDEB EDITRICE) 126. Little Women (CIDEB EDITRICE) 127. London (CIDEB EDITRICE) 128. Look Back in Anger (CIDEB EDITRICE) 129. Macbeth (CIDEB EDITRICE) 130. Manichini (CIDEB EDITRICE) 131. Marianela (CIDEB EDITRICE) 132. Mistero all'abbazia (CIDEB EDITRICE) 133. Mord im Grand Hotel (CIDEB EDITRICE) 134. Mystery in San francisco (CIDEB EDITRICE) 135. Natural Environments (CIDEB EDITRICE) 136. Naufragios (CIDEB EDITRICE) 137. Novelas ejemplares (CIDEB EDITRICE) 138. Oliver Twist (CIDEB EDITRICE) 139. Oscar Wilde's Short Stories (CIDEB EDITRICE) 140. Parzival (CIDEB EDITRICE) 141. Peter Pan (CIDEB EDITRICE) 142. Peter Schlemihls wundersame Geschichte (CIDEB EDITRICE) 143. Rip Van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow (CIDEB EDITRICE) 144. Robin Hood (CIDEB EDITRICE) 145. Robinson Crusoe (CIDEB EDITRICE) 146. Romeo and Juliet (CIDEB EDITRICE) 147. Rose rosse per il commissario (CIDEB EDITRICE) 148. Sandokan (CIDEB EDITRICE) 149. Sandokan e le tigri di Mompracem (CIDEB EDITRICE) 150. Scoprire l'italia... con una caccia al tesoro (CIDEB EDITRICE) 151. Selected Stories (CIDEB EDITRICE) 152. Seven Short Stories (CIDEB EDITRICE) 153. Sherlock Holmes and The Red Circle (CIDEB EDITRICE) 154. Short Stories (CIDEB EDITRICE) 155. Silas Marner (CIDEB EDITRICE) 156. Simplicius Simplicissimus (CIDEB EDITRICE) 157. Spuren im Schnee (CIDEB EDITRICE) 158. Storia d'amore (CIDEB EDITRICE) 159. Tango (CIDEB EDITRICE) 160. The Adventures of Tom Sawyer (CIDEB EDITRICE) 161. The American West (CIDEB EDITRICE) 162. The Black Arrow (CIDEB EDITRICE) 163. The Bottle Imp (CIDEB EDITRICE) 164. The Call of the Wild (CIDEB EDITRICE) 165. The Canterbury Tales (CIDEB EDITRICE) 166. The Ghost Ship of Bodega Bay (CIDEB EDITRICE) 167. The Happy Prince and The Selfish Giant (CIDEB EDITRICE) 168. The House of the Seven Gables (CIDEB EDITRICE) 169. The Importance of Being Earnest (CIDEB EDITRICE) 170. The Jungle Book (CIDEB EDITRICE) 5

6 171. The Last of the Mohicans (CIDEB EDITRICE) 172. The Lost Treasure of Bodega Bay (CIDEB EDITRICE) 173. The Merchant of Venice (CIDEB EDITRICE) 174. The Mill on the Floss (CIDEB EDITRICE) 175. The Nutcracker (CIDEB EDITRICE) 176. The Picture of Dorian Gray (CIDEB EDITRICE) 177. The Prince and the Pauper (CIDEB EDITRICE) 178. The Railway Children (CIDEB EDITRICE) 179. The Secret Garden (CIDEB EDITRICE) 180. The Secret of the Stones (CIDEB EDITRICE) 181. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (CIDEB EDITRICE) 182. The Tempest (CIDEB EDITRICE) 183. The Treasure of Franchard (CIDEB EDITRICE) 184. The True Story of Pocahontas (CIDEB EDITRICE) 185. The Turn of the Screw (CIDEB EDITRICE) 186. The Wind in the Willows (CIDEB EDITRICE) 187. The Wonderful Wizard of Oz (CIDEB EDITRICE) 188. Till Eulenspiegel (CIDEB EDITRICE) 189. Tor ohne Grenzen (CIDEB EDITRICE) 190. Treasure Island (CIDEB EDITRICE) 191. Tristan und Isolde (CIDEB EDITRICE) 192. Un conjunto especial (CIDEB EDITRICE) 193. Una canzone per cinque (CIDEB EDITRICE) 194. Una estrella en peligro (CIDEB EDITRICE) 195. Vanity Fair (CIDEB EDITRICE) 196. Veleno a colazione (CIDEB EDITRICE) 197. Verfolgung in München (CIDEB EDITRICE) 198. Veronikas Geheimnis (CIDEB EDITRICE) 199. Viaggio a Venezia (CIDEB EDITRICE) 200. Villa dei Mughetti (CIDEB EDITRICE) 201. Waiting for Godot (CIDEB EDITRICE) 202. White Fang (CIDEB EDITRICE) 203. Wie im Film (CIDEB EDITRICE) 204. Wilhelm Tell (CIDEB EDITRICE) 205. Wolfgang Amadeus Mozart (CIDEB EDITRICE) 206. Zorro (CIDEB EDITRICE) 207. The Man in the Iron Mask (Autor: Alexandre Dumas, MacMillan) 208. The Three Musketeers (Autor: Alexandre Dumas, MacMillan) 209. The Treasure of Monte Cristo (Autor: Alexandre Dumas, MacMillan) 212. Dangerous Journey (Autor: Alwyn Cox, MacMillan) 213. Owl Creek Bridge and Other Stories (Autor: Ambrose Bierce, MacMillan) 214. The Tenant of Wildfell Hall (Autor: Anne Bronte, MacMillan) 215. Princess Diana (Autor: Anne Collins, MacMillan) 216. The Hound of the Baskervilles (Autor: Arthur Conan Doyle, MacMillan) 217. The Sign of Four (Autor: Arthur Conan Doyle, MacMillan) 218. The Speckled Band and Other Stories (Autor: Arthur Conan Doyle, MacMillan) 219. Dracula (Autor: Bram Stoker, MacMillan) 220. Tales of Horror (Autor: Bram Stoker, MacMillan) 221. Nelson Mandela (Autor: Carl W. Hart, MacMillan) 222. Barack Obama (Autor: Carl W. Hart, MacMillan) 223. Michael Jackson: The King of Pop (Autor: Carl W. Hart, MacMillan) 224. A Tale Of Two Cities (Autor: Charles Dickens, MacMillan) 225. Great Expectations (Autor: Charles Dickens, MacMillan) 226. Oliver Twist (Autor: Charles Dickens, MacMillan) 227. Jane Eyre (Autor: Charlotte Bronte, MacMillan) 228. Selected Stories by D.H. Lawrence (Autor: D.H. Lawrence, MacMillan) 229. Robinson Crusoe (Autor: Daniel Defore, MacMillan) 230. Seven Stories of Mystery and Horror (Autor: Edgar Allan Poe, MacMillan) 231. Anna and the Fighter (Autor: Elizabeth Laird, MacMillan) 232. The House on the Hill (Autor: Elizabeth Laird, MacMillan) 6

7 233. Therese Raquin (Autor: Emilie Zola, MacMillan) 234. Wuthering Heights (Autor: Emily Brotne, MacMillan) 235. The Secret Garden(Autor: Frances Hodgson Burentt, MacMillan) 236. The Phantom of the Opera (Autor: Gaston Leroux, MacMillan) 237. The Space Invaders (Autor: Geoffrey Matthews, MacMillan) 238. The Mill On The Floss (Autor: George Eliot, MacMillan) 239. Daisy Miller (Autor: Henry James, MacMillan) 240. I,Robot (Autor: Issac Asimov, MacMillan) 241. White Fang (Autor: Jack London, MacMillan) 242. The Last of the Mohicans (Autor: James Fenimore Cooper, MacMillan) 243. Emma (Autor: Jane Austen, MacMillan) 244. Northanger Abbey (Autor: Jane Austen, MacMillan) 245. Sense and Sensibility (Autor: Jane Austen, MacMillan) 246. Heidi (Autor: Johanna Spiri, MacMillan) 247. Money for a Motorbike (Autor: John Milne, MacMillan) 248. The Black Cat (Autor: John Milne, MacMillan) 249. The Long Tunnel (Autor: John Milne, MacMillan) 250. The Queen of Death (Autor: John Milne, MacMillan) 251. The Wizard of Oz (Autor: L. Frank Baum, MacMillan) 252. Little Women (Autor: Louisa M. Alcott, MacMillan) 253. Room 13 and Other Ghost Stories (Autor: M. R. James, MacMillan) 254. The Adventures of Tom Sawyer (Autor: Mark Twain, MacMillan) 255. Frankenstein (Autor: Mary Shelley, MacMillan) 256. Marco (Autor: Mike Esplen, MacMillan) 257. The Stranger (Autor: Norman Whitney, MacMillan) 258. The Canterville Ghost and Other Stories (Autor: Oscar Wilde, MacMillan) 259. The Picture of Dorian Gray (Autor: Oscar Wilde, MacMillan) 260. Kick Off: The Story of Football (Autor: Patrick Adams, MacMillan) 261. Bristol Murder (Autor: Philip Prowse, MacMillan) 262. L.A. Movie (Autor: Philip Prowse, MacMillan) 263. L.A. Winners (Autor: Philip Prowse, MacMillan) 264. The Woman Who Disappeared (Autor: Philip Prowse, MacMillan) 265. The Smuggler (Autor: Piers Plowright, MacMillan) 266. Meet Me in Istanbul (Autor: Richard Chisholm, MacMillan) 267. Officially Dead (Autor: Richart Prescott, MacMillan) 268. King Arthur and the Knights of the Round Table (Autor: Stephen Colbourn, MacMillan) 269. Robin Hood (Autor: Stephen Colbourn MacMillan) 270. Rich Man, Poor Man (Autor: T. C. Jupp, MacMillan) 271. Far from the Madding Crowd (Autor: Thomas Hardy, MacMillan) 272. Tess of the d'urbervilles (Autor: Thomas Hardy, MacMillan) 273. The Legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle (Autor: Washington Irving, MacMillan) 274. Macbeth (Autor: William Shakespeare, MacMillan) 275. Zmierzch (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.) 276. Księżyc w nowiu (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.) 277. Zaćmienie (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.) 278. Przed Świtem (Stephanie Meyer. czyta: Anna Dereszowska, Publicat S.A.) 279. Gra Endera (Orson Scott Card, czyta: Roch Siemianowski, Biblioteka Akustyczna) 280. Gwiezdny Pył (Neil Gaiman, czyta: Artur Barciś, Auditus) 7

8 Załącznik nr 2 Instrukcja pobrania audiobooka Sposób korzystania z kuponu Wejdź pod adres internetowy: Wybierz polecenie Aktywuj kartę i postępuj zgodnie z instrukcjami Po aktywacji karty na koncie pojawi się Karnet na dwa audiobooki Umieść wybrane z kolekcji SONY audiobooki w koszyku Upewnij się, że w zakładce Twój koszyk wybraną formą płatności jest Karnet Pliki będą dostępne do pobrania w zakładce Twoja półka. Pomoc techniczna W razie problemów prosimy o kontakt na lub pod numerem telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00). Warunki i zasady użytkowania karty Karta upoważnia do pobrania przez sieć Internet dwóch dowolnych audiobooków z serwisu audioteka.pl z kolekcji SONY. Wszystkie utwory pobrane z serwisu audioteka.pl przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku osobistego oraz podlegają ochronie praw autorskich i pochodnych. W celu pobrania audiobooka wymagane jest posiadanie aktywnego konta w serwisie audioteka.pl lub założenie i aktywacja nowego konta. Procedury w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz polityka ochrony prywatności są opublikowane pod adresem Karty nie można wymienić na gotówkę. Karta nie może być przedmiotem obrotu wtórnego. 8

Lista pozycji do pobrania: 1. Głowa Minotaura (Marek Krajweski, czyta: Marcin Popczyński, Biblioteka Akustyczna) 2. Alicja w krainie czarów (Lewis

Lista pozycji do pobrania: 1. Głowa Minotaura (Marek Krajweski, czyta: Marcin Popczyński, Biblioteka Akustyczna) 2. Alicja w krainie czarów (Lewis Lista pozycji do pobrania: 1. Głowa Minotaura (Marek Krajweski, czyta: Marcin Popczyński, Biblioteka Akustyczna) 2. Alicja w krainie czarów (Lewis Carroll, czyta: Anna Romantowska, ZNIW) 3. Najpiękniejsze

Bardziej szczegółowo

Angielski Konwersacje - MP3 220 min. nagrań. Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 1 Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 2

Angielski Konwersacje - MP3 220 min. nagrań. Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 1 Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 2 Autor Display name Angielski. Adventure Angielski. Business English mp3 Angielski. Czasy z ćwiczeniami Angielski Discover USA Angielski. Gramatyka Angielski. Idiomy Angielski Konwersacje - MP3 220 min.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp

Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. Wstęp Regulamin kampanii promocyjnej Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii promocyjnej pod nazwą Kupon na wysyłkę do 25 zł z Visa. 2. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo