O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H"

Transkrypt

1 SPS V/ 33 /06 Grodzisk Mazowiecki Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/9/D/6 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, że Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku : Pakiet Aero-Medica Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 60.,80 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto dwanaście złotych 80/00. Wpłynęły oferty. Aero-Medica Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, Warszawa Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa 87,03 Pakiet Zostaje odrzucona oferta firmy i CZL Cezetel Poznań Sp. z o. o. Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna : Cewniki zaoferowane przez firmę Bialmed i CZL Cezetel Poznań Sp. z o. o. nie spełniają parametrów wymaganych przez zamawiającego nie posiadają kodu numerycznego na konektorze cewnika oraz nie posiadają karbowanej wewnętrznej części konektora. Pakiet zostaje unieważniony Podstawa prawna : art. 93. ust. pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Podstawa faktyczna : Cena jednej ważnej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia w danym pakiecie. Pakiet 3 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź 00 88,03

2 Cena wybranej oferty wynosi: 9.655,0 zł, słownie: złotych 0/00. Wpłynęła oferta. dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć Pakiet 4 CZL Cezetel Poznań Sp. z o. o. Os. Rusa 64/6, 6-45 Poznań Cena wybranej oferty wynosi: 4.339,44 zł, słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych złotych 44/00. Wpłynęły 3 oferty. CZL Cezetel Poznań Sp. z o. o. Os. Rusa 64/6, 6-45 Poznań Zarys International Group Sp. Z o. o. sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź 65,56 33, ,56 35,3 Pakiet 5 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 7.970,40 zł, słownie: złotych 40/00. Wpłynęła oferta. siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt Pakiet 6 Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 3.9,0 zł, słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 0/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 7 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 6.869,60 zł, słownie: szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 60/00. Wpłynęły oferty. Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź BILLMED Ul. Krypska 4, Warszawa 0 Pakiet 8 Ww. pakiet zostaje unieważniony Podstawa prawna : art. 93 ust pkt 7 - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podstawa faktyczna : W SIWZ został pominięty zapis dot. dzierżawy aparatu. Pakiet 9 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi:.77,0 zł, słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 0/00. Wpłynęła oferta. 50,4 5,4

3 Pakiet 0 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 6.480,5 zł, słownie: osiemdziesiąt złotych 5/00. Wpłynęła oferta. dwadzieścia sześć tysięcy czterysta Pakiet Balton Sp. z o. o. Ul. Nowy Świat 7 m 4, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.890,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 3 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.900,80 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 80/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 4 PROMED S.A. Ul. Krajewskiego b, 0-50 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,0 zł, słownie: dziewięć złotych 0/00. Wpłynęła oferta. dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści Pakiet 5 Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski sp. j. Ul. Tomaszowska 3, Rawa Mazowiecka Cena wybranej oferty wynosi: ,00 zł, słownie: Trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych. Wpłynęły oferty. Zostaje odrzucona oferta firmy Balton Sp. z o. o. Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna : Wykonawca zaoferował wyrób medyczny nie spełniający wymagań zamawiającego wyrób medyczny zdefiniowany w art. 30 ustawy z dn. 0 maja 00 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 00 r. nr 07, poz. 679), który musi spełnić wymóg art. 58 ust ustawy z dnia 0 maja 00 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 00 r. nr 07, poz. 679). Pakiet 6 EKOMED Sp. z o. o. ul. Łotewska 7/0, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 9.78,00 zł, słownie: osiemnaście złotych. Wpłynęły 3 oferty. EKOMED Sp. z o. o. ul. Łotewska 7/0, Warszawa NTMMED J. Krysiak Ul. Wyszyńskiego 54 B/, Gorzów Wlkp. 97,3 Alteris S.A. Ul. Ceglana 35, Katowice 96,35 Pakiet 7 NEOMED Polska Sp. z o. o. ul. Orężna 6 A, Piaseczno sto dziewiętnaście tysięcy siedemset 00,3 97,35 3

4 Cena wybranej oferty wynosi: 8.487,8 zł, słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 8/00. Wpłynęły oferty. NEOMED Polska Sp. z o. o. ul. Orężna 6 A, Piaseczno SUN MED. s.c. Ul. Franciszkańska 04/, Łódź 89,45 Pakiet 8 PROMED S.A. Ul. Krajewskiego b, 0-50 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,00 zł, słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta cztery złote. Wpłynęła oferta. Pakiet 9 Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:,80 zł, słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 80/00. Wpłynęły oferty. Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa Zarys Internatinal Group Sp. Z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze 78,9 9,45 Pakiet 0 NEOMED Polska Sp. z o. o. ul. Orężna 6 A, Piaseczno Cena wybranej oferty wynosi:.46,59 zł, słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 59/00. Wpłynęła oferta. Pakiet CZL Cezetel-Poznań Sp. z o. o. Ul. Rusa 64/6, 6-45 Poznań Cena wybranej oferty wynosi: 4.50,68 zł, słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 68/00. Wpłynęły 4 oferty. CZL Cezetel-Poznań Sp. z o. o. Ul. Rusa 64/6, 6-45 Poznań Aero-Medica Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, Warszawa 94,4 Konsorcjum Bafarm Sp. z o. o. ul. Kościuszki 7 A, Tychy 9,50 i Biuro Finanser Sp. z o. o. ul. Gajowa 54/, Bydgoszcz Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 8,3 Pakiet Neomed Polska Sp. z o. o. 79, ,4 9,50 84,3 4

5 Ul. Orężna 6 A, Piaseczno Cena wybranej oferty wynosi: 5.834,50 zł, słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 50/00. Wpłynęły 3 oferty. Neomed Polska Sp. zo. o. Ul. Orężna 6 A, Piaseczno PHU Kruszelnicki Ul. Chorwacka 45, 5-07 Wrocław 95,87 Zarys International Group Sp. Z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze 88,4 Pakiet 3 Skamex Sp. z o. o Sp. k. Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: ,0 zł, słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 0/00. Wpłynęły oferty. Zostaje odrzucona oferta konsorcjum : Bafarm Sp. z o. o. ul. Kościuszki 7 A, Tychy i Biuro Finnasowe Finnaser Sp. z o. o. ul. Gajowa 54/, Bydgoszcz Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna : Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia nie dostarczył próbek poz. 4 i 7. W związku z tym w poz. 7 nie można sprawdzić czy zaoferowany produkt posiada dodatkowy port do iniekcji Poza tym zaoferowane kaniule nie są wykonane z PTFE. Pakiet 4 Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Cena wybranej oferty wynosi: ,68 zł, słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 68/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 5 CZL Cezetel-Poznań Sp. z o. o. Os. Rusa 64/6, 6-45 Poznań Cena wybranej oferty wynosi: 4.363,00 zł, słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote. Wpłynęły 4 oferty. CZL Cezetel-Poznań Sp. z o. o. Ul. Rusa 64/6, 6-45 Poznań Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 89,80 Zarys Internatinal Group Sp. Z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze 63,46 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź 97,87 89,4 Pakiet 6 PROMED S.A. Ul. Krajewskiego b, 0-50 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.77,90 zł, słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 90/00. Wpłynęły 4 oferty. 60, ,80 64,46 6,70 5

6 PROMED S.A. Ul. Krajewskiego b, 0-50 Warszawa Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź 90,0 Biameditek Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 58, 5-60 Białystok 7,69 Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa 5,6 00 9,0 73,69 5,6 Pakiet 7 Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 7.577,00 zł, słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych. Wpłynęły 3 oferty. Zostają odrzucone oferty firmy : Zarys International Group Sp. z o. o. sp. k. oraz CZL Cezetel- Poznań Sp. z o. o. Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna : Zaoferowane w poz. 3 rurki nie posiadają mankietu uszczelniającego typu H- Lo, Soft Seal o potwierdzonej badaniami klinicznymi grubości ścianki 50 mikronów. Pakiet 8 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi:.68,00 zł, słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych. Wpłynęły oferty. Ul. Częstochowska 38/5 Biamedi Tek Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 58, 5-60 Białystok 80,3 Pakiet 9 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 3.304,80 zł, słownie: Trzy tysiące trzysta cztery złote 80/00. Wpłynęły oferty. Ul. Częstochowska 38/5 PROMED S.A. Ul. Krajewskiego b, 0-50 Warszawa 94,5 00 8,3 Pakiet 30 Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Cena wybranej oferty wynosi: 44.66,40 zł, słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 40/00.Wpłynęły oferty ,5 6

7 Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Polmil Sp. z o. o. SKA Ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz 97,58 00,58 Pakiet 3 J. Chodacki A. Misztal MEDICA sp. j. Ul. Przemysłowa 4 A, Lubin Cena wybranej oferty wynosi: 486,00 zł, słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych.wpłynęły oferty. J. Chodacki A. Misztal MEDICA sp. j. Ul. Przemysłowa 4 A, Lubin Ul. Częstochowska 38/5 33,6 Pakiet 3 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi:.058,40 zł, słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 40/00. Wpłynęły oferty. Ul. Częstochowska 38/5 Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 8, ,6 Pakiet 33 Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi: 0.886,40 zł, słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 40/00.Wpłynęły oferty. Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Ul. Częstochowska 38/5 4,95 Pakiet 34 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 4.48,00 zł, słownie: złotych. Wpłynęły oferty ,67 6,95 cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem Ul. Częstochowska 38/5 Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 96,8 00,8 7

8 Pakiet 35 J. Chodacki A. Misztal MEDICA sp. j. Ul. Przemysłowa 4 A, Lubin Cena wybranej oferty wynosi: 7.776,00 zł, słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych. Wpłynęły 3 oferty. J. Chodacki A. Misztal MEDICA sp. j. Ul. Przemysłowa 4 A, Lubin Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 9,36 Ul. Częstochowska 38/5 75,7 Pakiet 36 Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Cena wybranej oferty wynosi: 9.96,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych. Wpłynęły oferty. Ul. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Ul. Częstochowska 38/5 43, ,36 77,7 Pakiet 37 Zarys International Group Sp. Z o. o. sp. k Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi: 5.559,84 zł, słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/00. Wpłynęły 4 oferty. Zarys International Group Sp. Z o. o. sp. k Ul. Pod Borem 8, Zabrze Konsorcjum Bafarm Sp. z o. o. ul. Kościuszki 7 A, Tychy 89,33 i Biuro Finanser Sp. zo. o. ul. Gajowa 54/, Bydgoszcz Ul. Częstochowska 38/5 38,66 Neo Plus Parzniewice Duże 0, Wola Krzysztoporska 38, ,05 Pakiet 38 Balton Sp. z o. o. Ul. Nowy Świat 7 m 4, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 0.68,00 zł, słownie: sto dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 39 Medtronic Poland Sp. z o. o. 90,33 40,66 39,66 8

9 Ul. Polna, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,0 zł, słownie: Pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych 0/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 40 Ul. M. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Cena wybranej oferty wynosi: 8.900,00 zł, słownie: Osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 4 Zarys Inetrnational Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi: 346,68 zł, słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych 68/00. Wpłynęły oferty. Zarys Inetrnational Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Orężna 6 A, Piaseczno 93,83 Pakiet 4 Wykonawca firma POFAM Poznań Sp. z o. o. ul. Lindego 6, Poznań zostaje wykluczony : Podstawa prawna : Art. 4 ust pkt 4 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawa faktyczna : Do oferty nie została dołączona opłacona polisa, ani inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Jednocześnie oferta ww. firmy zostaje odrzucona : Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna: Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia nie dostarczył dokumentów i próbek. Ww. pakiet zostaje unieważniony : Podstawa prawna art. 93 ust pkt Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu Podstawa faktyczna nie złożono żadnej ważnej oferty. Pakiet 43 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 95.75,60 zł, słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa złote 60/00. Wpłynęła oferta. 94,83 dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy Pakiet 44 Zarys Inetrnational Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi:.89,60 zł, słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 60/00. Wpłynęły oferty. Zarys Inetrnational Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze 9

10 Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Orężna 6 A, Piaseczno 9,70 9,70 Pakiet 45 BiaMediTek Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 58, 5-60 Białystok Cena wybranej oferty wynosi:.055,68 zł, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 68/00. Wpłynęły 3 oferty. BiaMediTek Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 58, 5-60 Białystok Ul. Częstochowska 38/5 78,46 Promed S.A. Ul. Krajewskiego b, 0-50 Warszawa 60,56 Pakiet 47 Zarys Inetrnational Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi: 94,84 zł, słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 84/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 49 Beryl Med Ltd ST FLOOR, 6 FOUBERTS PLACE London, WF 7 PP Cena wybranej oferty wynosi: 6.094,60 zł, słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 60/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 50 Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Orężna 6 A, Piaseczno Cena wybranej oferty wynosi: 4.456,88 zł, słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 88/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 5 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.4,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa złote. Wpłynęła oferta. Pakiet 53 SUN-MEDsp. Cywilna próbki Ul. Franciszkańska 04/, Łodź Cena wybranej oferty wynosi: 3.40,00 zł, słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 54 TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 0/6, Toruń Cena wybranej oferty wynosi: 97,00 zł, słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote. Wpłynęły 4 oferty ,46 6,56 0

11 TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 0/6, Toruń Konsorcjum Bafarm Sp. z o. o. ul. Kościuszki 7 A, Tychy i Biuro Finanser Sp. zo. o. ul. Gajowa 54/, Bydgoszcz Polmil Sp. z o. o. SKA Ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz 88,0 Ul. Częstochowska 38/5 46, ,0 48,4 Pakiet 55 Boston Scientific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,00 zł, słownie: Czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych. Wpłynęły oferty. Zostaje odrzucona oferta firmy SUN-MED. Sp. Cywilna Ul. Franciszkańska 04/, Łódź Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna : W zaoferowanym zestawie nie ma nasadki w kształcie półwalcowatym oraz 4 gazików z otworem o wymiarach 5 x 5 cm ( zestaw posiada tylko gaziki). Pakiet 56 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.0,40 zł, słownie: 40/00. Wpłynęła oferta. jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych Pakiet 58 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: ,00 zł, słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 60 SINMED A. Piątkowska Ul. Toszecka 6, Gliwice Cena wybranej oferty wynosi:.88,00 zł, słownie: Jeden tysiąc sto osiemdziesiąt osiem złotych. Wpłynęły oferty. SINMED A. Piątkowska Ul. Toszecka 6, Gliwice Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Okrężna 6 A, Piaseczno Pakiet 6 Zarys International Group Sp. z o. o. sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi:.954,88 zł, słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 88/00. Wpłynęły oferty. 38,6 39,6

12 Zarys Intertational Group Sp. z o. o. sp. k. Ul. Pod Borem Zabrze Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Okrężna 6 A, Piaseczno 96, 97, Pakiet 6 Biochem Polska Sp. z o. o. Ul. Nowa 3, Stara Iwiczna, Piaseczno Cena wybranej oferty wynosi: 7.40,40 zł, słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 40/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 63 SINMED A. Piątkowska Ul. Toszecka 6, Gliwice Cena wybranej oferty wynosi:.74,40 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery złote 40/00. Wpłynęły oferty. Zostaje odrzucona oferta firmy Paramedica Polska Sp. z o. o. ul. Żołny, 0-85 Warszawa Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna : Wykonawca zaoferował złe ilości po 0 szt. w każdej pozycji. Zamawiający wymagał 0 szt. w sumie nie określając ile szt. zamówi z każdej pozycji. Pakiet 64 BiaMediTek Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 58, 5-60 Białystok Cena wybranej oferty wynosi: 8.66,60 zł, słownie: osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 60/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 65 ANT SYMICO Sp. z o. o. Ul. Powstańców Śl. 54a/, Wrocław Cena wybranej oferty wynosi: 0.,6 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 6/00. Wpłynęły oferty. ANT SYMICO Sp. z o. o. Ul. Powstańców Śl. 54a/, Wrocław Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa Pakiet 66 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 6.00,7 zł, słownie: szesnaście tysięcy dwadzieścia złotych 7/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 68 Medtronic Poland Sp. z o. o. Ul. Polna, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: ,80 zł, słownie: czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 80/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 69 Aesculap Chifa Sp. z o. o. Ul. Tysiąclecia 4, Nowy Tomyśl 6, ,57

13 Cena wybranej oferty wynosi:.674,00 zł, słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt cztery złote. Wpłynęła oferta. Pakiet 70 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 6.750,00 zł, słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 7 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 4.30,00 zł, słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 7 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi:.464,00 zł, słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote. Wpłynęły oferty. Zostaje odrzucona oferta firmy Podstawa prawna : Art. 89 ust. pkt Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa faktyczna: Produkt zaoferowany przez firmę Bialmed jest niezgodny z wymaganiami zamawiającego automatyczne zabezpieczenia końca igły nie zatyka w pełni światła igły. Pakiet 73 Zarys Inetrnational Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi: 5,7 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa złote 7/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 76 Aesculap Chifa Sp. z o. o. Ul. Tysiąclecia 4, Nowy Tomyśl Cena wybranej oferty wynosi: 9.93,9 zł, słownie: trzydzieści dwa złote 9/00. Wpłynęła oferta. sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset Pakiet 78 Baxter Polska Sp. z o. o. Ul. Kruczkowskiego 8 Cena wybranej oferty wynosi: 70.48,70 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście złotych 70/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 79 Alteris S.A. Ul. Ceglana 35, Katowice Cena wybranej oferty wynosi: 36.08,00 zł, słownie: Trzydzieści sześć tysięcy osiemnaście złotych. Wpłynęły 3 oferty. Alteris S.A. Ul. Ceglana 35, Katowice NTMMED Jolanta Krysiak Ul. Wyszyńskiego 54B/, Gorzów Wlkp. 69, 7, 3

14 Konsorcjum Asclepios S.A. i Nettle kancelaria Prawno-Finansowa Sp. z o. o. Ul. Hubska 44, Wrocław 69,54 7,54 Pakiet 80 TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 0/6, Toruń Cena wybranej oferty wynosi: ,60 zł, słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 60/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 8 Elmiko Medical Sp. z o. o. Ul. Poleczki 9, 0-8 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 3.888,00 zł, słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych. Wpłynęły oferty. Elmiko Medical Sp. z o. o. Ul. Poleczki 9, 0-8 Warszawa Ma-Je-r Sp. z o. o. Ul. Czarnieckiego 53, 0-54 Warszawa 90,0 0 Pakiet 8 BiaMeditek Sp. z o. o. Ul. Elewatorska 58, 5-60 Białystok Cena wybranej oferty wynosi:.6,6 zł, słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 6/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 83 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 93,97 zł, słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy złote 97/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 84 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 7,80 zł, słownie: siedemset dwanaście złotych 80/00. Wpłynęły oferty. Ul. Częstochowska 38/5 Ul. M. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 90,0 Pakiet 85 Ul. M. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Cena wybranej oferty wynosi: 3.959,00 zł, słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych. Wpłynęła oferta. 65,33 Pakiet 86 Beryl Med Ltd ST FLOOR, 6 FOUBERTS PLACE London, WF 7 PP 00 67,33 4

15 Cena wybranej oferty wynosi: 8.344,38 zł, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 38/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 87 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 3.66,00 zł, słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset szesnaście złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 88 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.96,00 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 89 BILLMED Ul. Krypska 4, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.559,60 zł, słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/00. Wpłynęły 4 oferty. BILLMED Ul. Krypska 4, Warszawa SINMED A. Piątkowska ul. Toszecka 6, Gliwice Baxter Polska Sp. z o. o. Ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa Ul. Częstochowska 38/5 77,58 70,64 38,90 Pakiet 90 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 3.04,00 zł, słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote. Wpłynęły oferty. Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Orężna 6 A, Piaseczno Ul. Częstochowska 38/5 97, ,58 7,64 40,90 Pakiet 95 Promed S.A. Ul. Krajewskiego B, 0-50 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 734,40 zł, słownie: siedemset trzydzieści cztery złote 40/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 96 SINMED A. Piątkowska Ul. Toszecka 6, Gliwice Cena wybranej oferty wynosi:.9,40 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa złote 40/00. Wpłynęły oferty.,30 5

16 SINMED A. Piątkowska Ul. Toszecka 6, Gliwice Ul. M. Konopnickiej a, -30 Biała Piska 7, ,68 Pakiet 97 Paramedica Polska Sp. z o. o. Ul. Żołny, 0-85 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 4.65,9 zł, słownie: cztery tysiące sześćset piętnaście złotych 9/00. Wpłynęły oferty. Paramedica Polska Sp. z o. o. Ul. Żołny, 0-85 Warszawa Neomed Polska Sp. z o. o. Ul. Orężna 6 A, Piaseczno 67,80 0 Pakiet Future Media Sp. z o. o. Ul. Obrońców Tobruku 38/40,, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi: 3.04,00 zł, słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto cztery złote. Wpłynęła oferta. Pakiet Ww. pakiet zostaje unieważniony Podstawa prawna : art. 93 ust pkt 7 - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podstawa faktyczna : Dwie najkorzystniejsze oferty mają taką sama cenę i taki sam W związku z tym nie można wybrać oferty najkorzystniejszej. Pakiet 0 TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 0/6, Toruń Cena wybranej oferty wynosi: 5.83,00 zł, słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote Wpłynęły oferty. TZMO S.A. Ul. Żółkiewskiego 0/6, Toruń Ul. Częstochowska 38/5 68,80 Pakiet 03 Aero Medica Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.808,00 zł, słownie: dwa tysiące osiemset osiem złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet 05 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa Cena wybranej oferty wynosi:.4,00 zł, słownie: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote. Wpłynęła oferta. Pakiet 06 9, ,40 6

17 Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi:.646,00 zł, słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych. Wpłynęły oferty. Ul. Częstochowska 38/5 AKME Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Poloneza 89 B, 0-86 Warszawa 73,88 0 Pakiet 07 Ul. M. Konopnickiej a, -30 Biała Piska Cena wybranej oferty wynosi: 4.483,6 zł, słownie: Cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 6/00. Wpłynęła oferta. Pakiet 08 J. Chodacki A. Misztal MEDICA sp. j. Ul. Przemysłowa 4 A, Lubin Cena wybranej oferty wynosi: 950,40 zł, słownie: Dziewięćset pięćdziesiąt złotych 40/00. Wpłynęły oferty. J. Chodacki A. Misztal MEDICA sp. j. Ul. Przemysłowa 4 A, Lubin CZL Cezetel Poznań Sp. z o. o. Os. Rusa 64/6, 6-45 Poznań 9, ,88 Pakiet 0 Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k. Ul. Pod Borem 8, Zabrze Cena wybranej oferty wynosi:.356,00 zł, słownie: Dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi:.60,00 zł, słownie: Jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych. Wpłynęła oferta. Pakiet Ul. Częstochowska 38/5, 93- Łódź Cena wybranej oferty wynosi: 6.3,68 zł, słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 68/00. Wpłynęła oferta. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy PZP Zamawiający informuje,że zostają unieważnione następujące pakiety :, 46, 48, 5, 57, 59, 67, 74, 75, 77, 9, 9, 93, 94, 00, 0, 04, 09, 3 Podstawa prawna art. 93 ust pkt Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu Podstawa faktyczna nie złożono żadnej ważnej oferty ,4. 7

18 8

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, 28.01.2015 r. SPSSZ V / 43 / 2015 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 22.06.2015 r. SPSSZ - V/174/2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/20/D/15

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SPSSZ V / 45 / 6 Grodzisk Mazowiecki 7.6.6 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/6/D/6 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Kraków, dnia 16 lutego 2012r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP 271-208/2011 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 . AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17 ... AE/ZP-27-12/17 Tarnów, 2017-04-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; 23-25 - sprawa AE/ZP-27-12/17 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

! 1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4

! 1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 ~~~:i~ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ~~ ~('~ WOJEWÓDZKI! 1 SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 ~ : AL. LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM "ł.;; ~~'If ~~ TEL. 281 w 02 71 9 FAX 281-02 70. NIP: 626 25-10-567

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 września 2015r.

Zamość, dnia 11 września 2015r. Zamość, dnia 11 września 2015r. AG.ZP.3320.26. 09315.15 dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniach nr 2, 9, 18, 24, 25, 27,

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, 13.11.2015 r. SPSZZ - V /274/ 2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/46/D/2015

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/16 Tarnów,

AE/ZP-27-86/16 Tarnów, www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 AE/ZP-27-86/16 Tarnów, 2016-10 - 06 Informacja

Bardziej szczegółowo

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów,

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, ....... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, 2017-06 -23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-4, 6, 8-14, 16-20, 22-24, 26-38, 40-43, 45, 47, 50-52 - sprawa AE/ZP-27-10/17 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu S ZPITAL POWIATOWY im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893 centrala ( 017 ) 78 00 100 fax. ( 017 ) 78 00 273 http://www.szpital.mielec.pl email:

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON A.ZP-271-8/14 Zakopane,

NIP: REGON A.ZP-271-8/14 Zakopane, SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. 18/ 20 150 45, fax. 18/ 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/16 Tarnów,

AE/ZP-27-16/16 Tarnów, ...... AE/ZP-27-16/16 Tarnów, 2016-04-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-16/16 w zakresie Pakietu Nr 1-27 oraz Pakietu Nr 31-34. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/051/241/2013 Rzeszów, 2013.07.04.

SzWNr2 ZP/250/051/241/2013 Rzeszów, 2013.07.04. SzW2 ZP/250/051/241/2013 Rzeszów, 2013.07.04. wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych ZAWIADOMIENIE część I

Bardziej szczegółowo

Bytom, dn r. DZP 37/2016

Bytom, dn r. DZP 37/2016 DZP 37/2016 Bytom, dn. 15.12.2016 r. Protokół z otwarcia przez Komisję Przetargową ofert dot. przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych z dnia 15.12.2016 r. o godz. 12

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/15 Tarnów,

AE/ZP-27-86/15 Tarnów, . AE/ZP-27-86/15 Tarnów, 2016-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-86/15 w zakresie Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 29, 30, 33, 34, 35, 47, 51 Zgodnie z art. 92

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-428.5/2015 Kraków, dnia 28.10.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ,94 zł brutto

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ,94 zł brutto Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

Informacja z publicznego otwarcia ofert

Informacja z publicznego otwarcia ofert Bydgoszcz, dnia 17.01.2017 r. Informacja z publicznego otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ -V/90 /2011 Wg rozdzielnika POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SPSSZ -V/90 /2011 Wg rozdzielnika POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert w pakiecie 2-7, 9-19, Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/84/2016

Wybór ofert w pakiecie 2-7, 9-19, Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/84/2016 Poznań, dnia 2017-02-03 EZ/350/84/2016/ 132 Do Wykonawców wg rozdzielnika Wybór ofert w pakiecie 2-7, 9-19, 22-44 Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/84/2016 Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Znak: ZP/PRZET/27/6/2016 Wadowice, dnia 08.12.2016r. Informacja z otwarcia ofert W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 24.

dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 24. Zamość, dnia 13 czerwca 2016 r. AG.ZP.3320.20.06148.16 dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i o unieważnieniu postępowania w zadaniach 10, 11, 24. ul. Aleje Jana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12 Samodzielny Publiczny Człuchów, dnia 24.07.2012 r. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szczecińska 16 77-300 CZŁUCHÓW tel. (059) 834 22 81 fax (059) 834 24 59 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OPRÓCZ PAKIETU NR 12

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych ZP/I/15/6 Białystok, dn. 12.01.2015r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych Działając na podstawie art. 92 i 93 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Bytom, dn r. DZP 38/2017

Bytom, dn r. DZP 38/2017 DZP 38/2017 Bytom, dn. 24.01.2018 r. Protokół z otwarcia przez Komisję Przetargową ofert dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych specjalistycznych z dnia 24.01.2018 r. o godz. 10

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

ul. Kiepury Leszno DZ /13 Do wszystkich Zainteresowanych

ul. Kiepury Leszno DZ /13 Do wszystkich Zainteresowanych Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Kiepury 45 64-100 Leszno DZ-751-10/13 Do wszystkich Zainteresowanych Leszno, 29-04-2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z OTWARCIA

INFORMACJA Z OTWARCIA Stargard, 06.05.2016 r. Nasz znak: SPWZOZ/2016 r. INFORMACJA Z OTWARCIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 1/n/2016 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim opatrunków specjalistycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej Sieradz Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 23.02.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON A.ZP-271-3/15 Zakopane,

NIP: REGON A.ZP-271-3/15 Zakopane, SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. 18/ 20 150 45, fax. 18/ 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków DZ- 271 /133// 2011 Kraków, dnia 21.01.2011 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NR 133/DZ/2010 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, Ŝe w związku z postępowaniem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-21-75-190,

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił:

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

, , , ,00 COVIDIEN

, , , ,00 COVIDIEN . AE/ZP-27-46/11 Tarnów, 2011-09-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-46/11 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

WSz II.4.291.12.102.2015 Tarnobrzeg, dn. 06.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WSz II.4.291.12.102.2015 Tarnobrzeg, dn. 06.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WSz II.4.291.12.102.2015 Tarnobrzeg, dn. 06.05.2015 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wałcz dnia: 16.12.2014r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r.

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, 06.01.2009 r. SPSSZ /3/V/2009 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 21 stycznia 2015r.

Zamość, dnia 21 stycznia 2015r. Zamość, dnia 21 stycznia 2015r. AG-ZP.3320/55/ /14/00542/15 dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniach: 2, 12, 25, 31, 32, 43.

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnej w Lubaczowie Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/5/2016 Lubaczów, dn

Zdrowotnej w Lubaczowie Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/5/2016 Lubaczów, dn Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/5/2016 Lubaczów, dn. 29.04.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Znak sprawy: ZP/220/86/17 Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Szczecin, 21.12.2017 r. ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadań 1-8, 10-14 Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/028/2015/247 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/028/2015/247 Rzeszów, SzW2 ZP/250/028/2015/247 Rzeszów, 2015.07.08. wg rozdzielnika Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.

Bardziej szczegółowo

* pakiet nr 1 AKME Sp. zx o.o., Sp.K., ul. Poloneza 89B, Warszawa. * pakiet nr 2 SKAMEX Sp. z o.o., Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, Łódź

* pakiet nr 1 AKME Sp. zx o.o., Sp.K., ul. Poloneza 89B, Warszawa. * pakiet nr 2 SKAMEX Sp. z o.o., Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, Łódź Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Madalińskiego 25

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa, ul. Madalińskiego 25 Dział Zamówień Publicznych Warszawa, dn. 22.04.2016 r. i Zaopatrzenia tel. 22 4502284 Szp. Sp./ 1088 /16/DZP Strona internetowa Szpitala Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin.

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin. Zamość, dnia 15 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 45/ / 13 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 13. ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16 ... AE/ZP-27-59/16 Tarnów, 2016-05- 31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-59/16 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP. 261.4.2017 Lubaczów, dnia 17.05.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE DZP/7/11/20 Warszawa, dnia 10.11.20 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/2SM/0/20 na dostawy sprzętu medycznego i laboratoryjnego.

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Bielsk Podlaski, 03.03.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów www.szpital-chrzanow.pl e-mail: sekretariat@spch.home.pl Misja Szpitala: SKUTECZNIE LECZYĆ, OTOCZYĆ OPIEKĄ, NATCHNĄĆ NADZIEJĄ. Centrala (032)

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERCIE ODRZUCONEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERCIE ODRZUCONEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Oznaczenie sprawy 8/2015 Elbląg, dnia 29.05.2015 r. Do wszystkich uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT, OFERCIE ODRZUCONEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/108/ 522 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/108/ 522 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 7-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 8 5 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Numer sprawy: SP ZOZ ZP/0/7 Siemiatycze, dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 NIP 739-29-55-802 tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl OLSZTYN, DN. 03.01.2017 R. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT.

Bardziej szczegółowo

DZ- 271/94/ 440 /2016 Kraków, dnia r.

DZ- 271/94/ 440 /2016 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljpkrakow.pl www.szpitaljpkrakow.pl DZ-

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ZP/ /16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZP/ /16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZP/383-380/16 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Lublin, 18.08.2016 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego (Znak sprawy 34/16) Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45 Wszyscy Zainteresowania Wykonawcy Zamość 2014-05-28

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (071) 733 12 00 Fax: (071)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: sekretariat@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/4/266/2012 ul. Prądnicka 80, 1-202 Kraków Kraków, dn. 28.06.2011 r. Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu nr DZ 271/4/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Warunki płatności

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Warunki płatności oznaczenie sprawy DZPZ/ 333/7 UE PN/ 2011 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie UL. śołnierska 18 10-561 Olsztyn Zbiorcze zestawienie ofert Pieczę zamawiającego Numer oferty Nazwa (firma) i adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia 05.09.2008 r.

Warszawa dnia 05.09.2008 r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 5/2015. Wygrała oferta :

Znak sprawy: 5/2015. Wygrała oferta : Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Dział Zamówień Publicznych Tel. 44/ 685 47 04, 685 47 16 Fax 44 / 685 47 01 Radomsko, dnia 21.05.2015r. Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kraków, dnia 27.05.2013r. DZP i Z 271-82/2013 Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os.

Bardziej szczegółowo

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r.

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r. DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia 2.09.2012 r. Szanowni Wykonawcy, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia, Ŝe w związku z postępowaniem nr DZ/271/ 94 /2012 na dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, Powiat zamojski, Województwo lubelskie. REGON: 000291049, klasa działalności wg PKD: 86.10.Z, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DNIA OFERT

INFORMACJA Z DNIA OFERT Numer sprawy 8/2013 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Kamienna Góra, dn. 18 10 2013 r. INFORMACJA Z DNIA OFERT Dotyczy: przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa tel/fax 34/367-37-53, e-mail:szp@data.pl Częstochowa, dn.25.10.2013 r. dot. przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Mława, dnia 13.09.2017 r. Nasz Znak SPZOZ ZP 388/2017 dot. SPZOZ ZP 193/2017 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie informuje, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 Lubaczów, dn. 22.05.2015

Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 Lubaczów, dn. 22.05.2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 Lubaczów, dn. 22.05.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 2.10.201 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawę sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZPZ/250/037/ 260 /2016 Rzeszów,

SzWNr2 ZPZ/250/037/ 260 /2016 Rzeszów, SzWNr2 ZPZ/250/037/ 260 /2016 Rzeszów, 2016.07.15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki; Numer postępowania ZP250/037/2016 ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE, DRENY, MASKI DO ANESTEZJI, IGŁY MEDYCZNE, CEWNIKI, ELEKTRODY, BŁONY RTG, MAMMOGRAFICZNE

MEDYCZNE, DRENY, MASKI DO ANESTEZJI, IGŁY MEDYCZNE, CEWNIKI, ELEKTRODY, BŁONY RTG, MAMMOGRAFICZNE Numer sprawy 41/2016 Mińsk Mazowiecki, 2016-11-29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 41/2016. Nazwa zadania: POMOCE

Bardziej szczegółowo

im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej Sieradz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej Sieradz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Szpital W ojew ódzki im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 Sieradz, dn. 04.02.2014 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gdynia, dnia 03.06.2015. 2015 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo