WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA W RPO WM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19"

Transkrypt

1 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA W RPO WM Jakub Szymański Dyrektr Departamentu Zarządzania Prgramami Operacyjnymi UMWM 19 marca

2 Wystartwały Fundusze Eurpejskie Kmisja Eurpejska 12 luteg 2015 r. zatwierdzała Reginalny Prgram Operacyjny Wjewództwa Małplskieg na lata Alkacja: EUR EFRR 71,9% EFS 28,1% 12 si prirytetwych i pmc techniczna 50% śrdków EFRR na innwacje, cyfryzację, MŚP i gspdarkę niskemisyjną SCHEMAT RPO WM GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 MLN EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 MLN EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 MLN EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 MLN EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169,1 MLN EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390,5 MLN EUR 8. RYNEK PRACY 270,8 MLN EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 MLN EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204,9 MLN EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 MLN EUR 12. INFRASTRUKTUR A SPOŁECZNA 151 MLN EUR wsparcie dla firm EFRR EFS 2

3 1 ś prirytetwa Gspdarka wiedzy 1. Gspdarka wiedzy 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI ( EUR) Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Pddziałanie PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW ( EUR) Pddziałanie INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW ( EUR) Pddziałanie BONY NA INNOWACJE ( EUR) Działanie 1.3 MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI ( EUR) 3

4 Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI A. infrastruktura badawcza w jednstkach naukwych PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW A. prjekty B+R, w tym prjekty bejmujące pierwszą prdukcję INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW A. infrastruktura i dpsażenie labratriów lub działów badawcz-rzwjwych w przedsiębirstwach B. centra badawcz-rzwjwe w przedsiębirstwach BONY NA INNOWACJE A. bn na B+R B. bn na wzrnictw C. bn na chrnę własnści intelektualnej MAŁOPOLSKIE CENTRA INNOWACJI A. infrastruktura instytucji tczenia biznesu śrdków innwacji B. reginalny prgram rzwijania centrów transferu wiedzy 3 ś prirytetwa Przedsiębircza Małplska 4

5 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 1 BUDŻET Ogółem: EUR 2 DZIAŁANIA/ Działanie 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Pddziałanie STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZIT ( EUR) Pddziałanie STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SPR ( EUR) Działanie 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB ( EUR) Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI Pddziałanie PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI ( EUR) Pddziałanie AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP ( EUR) Działanie 3.4 ROZWÓJ IKONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP Pddziałanie INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP-WCZESNA FAZA ROZWOJU ( EUR) Pddziałanie INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP POWYŻEJ 24 M-CY ( EUR) Pddziałanie DOTACJE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU ( EUR) Pddziałanie DOTACJE DLA MŚP POWYŻEJ 24 M-CY ( EUR) Pddziałanie BONY NA DORADZTWO ( EUR) Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów PROMOCJA POSTAW PRZEDSIEBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB A. prmcja pstaw przedsiębirczych bejmuje: wsparcie rzwju nwych firm m.in. świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatry przedsiębirczści, śrdki przedsiębirczści akademickiej elementem prjektu mgą być inwestycje w infrastrukturę (w tym living-labs, centra c-wrking) B. prfesjnalizacja usług dradczych IOB AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP: A. nwe mdele bizneswe B. pracwanie strategii / planu działalnści międzynardwej C. udział w imprezach targw-wystawienniczych D. specjalistyczne usługi dradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalnści E. pzyskiwanie dkumentów uprawniających d wprwadzenia prduktów lub usług na rynek zagraniczny F. dstswania prdukcji (prduktu i jeg właściwści) d wymagań dcelweg rynku zagraniczneg 5

6 Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU: A. instrumenty finanswe dla MŚP funkcjnujących na rynku nie dłużej niż 24 m-ce INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP POWYŻEJ 24 M-CY: A. instrumenty finanswe dla MŚP funkcjnujących na rynku dłużej niż 24 m-ce DOTACJE DLA MŚP WCZESNA FAZA ROZWOJU: A. wdrżenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjnujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce DOTACJE DLA MŚP: A. wdrżenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjnujące na rynku dłużej niż 24 m-ce B. inwestycje w przedsiębirstwa dstarczające urządzenia niezbędne d prdukcji energii z OZE BONY NA DORADZTWO: A. bn na specjalistyczne dradztw dla MŚP funkcjnujące na rynku dłużej niż 24 m-ce 4 ś prirytetwa Reginalna plityka energetyczna 6

7 4. Reginalna plityka energetyczna 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Pddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ( EUR) Pddziałanie ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH ( EUR) Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA ( EUR) Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM Pddziałanie KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZIT ( EUR) Pddziałanie KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPR ( EUR) Pddziałanie KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE ( EUR) Pddziałanie KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH INSTRUMENT FINANSOWY ( EUR) 4. Reginalna plityka energetyczna 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Pddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI ZIT ( EUR) Pddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI SPR ( EUR) Pddziałanie OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) SPR ( EUR) Działanie 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI Pddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ZIT ( EUR) Pddziałanie NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI SPR ( EUR) 7

8 Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH A. budwa, rzbudwa i przebudwa sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI ZIT i SPR A. kmplekswa termmdernizacja budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł dnawialnych C. kmplekswy prjekt bejmujący: (a) termmdernizację budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł dnawialnych D. rzwój budwnictwa energszczędneg raz pasywneg 5 ś prirytetwa Ochrna śrdwiska 8

9 5. Ochrna śrdwiska 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU Pddziałanie PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM ( EUR) Pddziałanie WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH ( EUR) Działanie 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Pddziałanie GOSPODARKA ODPADAMI ZIT ( EUR) Pddziałanie GOSPODARKA ODPADAMI SPR ( EUR) Działanie 5.3 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH Pddziałanie GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA ZIT ( EUR) Pddziałanie GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA SPR ( EUR) Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów GOSPODARKA ODPADAMI ZIT i SPR A. budwa, rzbudwa, przebudwa instalacji d dzysku, recyklingu i pnwneg użycia B. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 9

10 6 ś prirytetwa Dziedzictw reginalne 6. Dziedzictw reginalne 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Pddziałanie OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ( EUR) Pddziałanie ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH ( EUR) Pddziałanie ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ UDOSTĘPNIENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ( EUR) Pddziałanie LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE SPR ( EUR) Pddziałanie REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH ( EUR) Działanie 6.2 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ( EUR) Działanie 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTECJAŁÓW REGIONU Pddziałanie ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR ( EUR) Pddziałanie WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH ( EUR) Pddziałanie ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH ( EUR) 10

11 Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI: A. realizacja prac knserwatrskich, restauratrskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem raz rbót budwlanych prwadznych przy zabytkach nieruchmych (nadawanie nwych funkcji biektm) ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH: A. rganizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, interdyscyplinarnych ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW SPR A. rzwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subreginach WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH A. rzwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej raz gólndstępnej infrastruktury uzdrwiskwej w miejscwściach uzdrwiskwych ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH A. rzwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tczeniu zbirników wdnych 7 ś prirytetwa Infrastruktura transprtwa 11

12 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA Pddziałanie DROGI REGIONALNE ( EUR) Pddziałanie DROGI SUBREGIONALNE ZIT ( EUR) Pddziałanie DROGI SUBREGIONALNE SPR ( EUR) Działanie 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY Pddziałanie TABOR KOLEJOWY ( EUR) Pddziałanie LINIE KOLEJOWE ( EUR) Pddziałanie REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY ( EUR) Pddziałanie INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH SPR ( EUR) 8 ś prirytetwa Rynek pracy 12

13 8. Rynek pracy 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY ( EUR) Działanie 8.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA ( EUR) Działanie 8.3 WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI ( EUR) Pddziałanie WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH ( EUR) Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN Pddziałanie ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP ( EUR) Pddziałanie ADAPTACJA DO ZMIAN ( EUR) Działanie 8.5 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM ( EUR) Działanie 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Pddziałanie REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW ( EUR) Pddziałanie PROGRAMY ZDROWOTNE ( EUR) Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI A. kmplekswe wsparcie dla zakładania działalnści gspdarczej w frmie dtacji WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM W FORMIE INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH A. kmplekswe wsparcie dla zakładania działalnści gspdarczej, w tym w frmie instrumentów zwrtnych ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP A. wsparcie dtyczące pdnszenia kmpetencji i/lub kwalifikacji kadr sektra MŚP w ramach pdmitweg finanswania usług rzwjwych ADAPTACJA DO ZMIAN A. pracwanie i wdrażanie kmplekswych prgramów typu utplacement bejmujących wsparciem: pracwników zagrżnych zwlnieniem, pracwników przewidzianych d zwlnienia raz sób zwlninych z przyczyn zakładu pracy i/lub sób dchdzących z rlnictwa lub ich rdzin 13

14 Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM A. wsparcie dla twrzenia i/lub funkcjnwania pdmitów pieki nad dzieckiem d lat 3, w tym żłbków (m.in. przyzakładwych) i klubów dziecięcych REALIZACJA PROGRAMÓW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW A. prgramy przekwalifikwania pracwników przygtwujące d kntynuwania pracy na innych lub zmdyfikwanych/ zmdernizwanych stanwiskach mniejszym bciążeniu dla zdrwia B. pracwanie strategii zarządzania wiekiem u pracdawcy, w tym mżliwść realizacji szkleń i dradztwa w tym zakresie raz wdrżenie pracwaneg prgramu (jeg elementu) 9 ś prirytetwa Regin spójny spłecznie 14

15 9. Regin spójny spłecznie 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA Pddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR ( EUR) Pddziałanie AKTYWNA INTEGRACJA PROJEKTY KONKURSOWE ( EUR) Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Pddziałanie USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE ( EUR) Pddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA ZIT ( EUR) Pddziałanie USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA SPR ( EUR) Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ ( EUR) 10 ś prirytetwa Wiedza i kmpetencje 15

16 10. Wiedza i kmpetencje 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Pddziałanie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ZIT ( EUR) Pddziałanie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE SPR ( EUR) Pddziałanie EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE ( EUR) Pddziałanie MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA ( EUR) Pddziałanie WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH ( EUR) Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Pddziałanie KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW ZIT ( EUR) Pddziałanie KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW SPR ( EUR) Pddziałanie KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW ( EUR) Pddziałanie KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH ( EUR) Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH ( EUR) Mżliwści wsparcia dla przedsiębirców: typy prjektów KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH: A. rzwijanie kmpetencji i umiejętnści zawdwych sób drsłych w ramach pzaszklnych frm kształcenia B. działania z zakresu ptwierdzania kwalifikacji ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH A. rzwijanie kmpetencji i umiejętnści sób drsłych 16

17 11 ś prirytetwa Rewitalizacja przestrzeni reginalnej 11. Rewitalizacja przestrzeni reginalnej 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST Pddziałanie REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE ( EUR) Pddziałanie REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH ( EUR) Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH ( EUR) Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI ( EUR) 17

18 12 ś prirytetwa Infrastruktura spłeczna 12. Infrastruktura spłeczna 1 BUDŻET Ogółem: EUR Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA Pddziałanie STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE ( EUR) Pddziałanie REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA ( EUR0) Pddziałanie INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM SPR ( EUR) Pddziałanie INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM ZIT ( EUR) Działanie 12.2 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA ( EUR) 18

19 Kncepcja Srebrnej Gspdarki (silver ecnmy) aktywne przygtwanie się d nadchdzącej sytuacji demgraficznej twrzenie wygdniejszych warunków życia, szczególnie w dziedzinie mieszkalnictwa, w rzwju urbanistycznym i siedleńczym, w transprcie i kmunikacji działania włączające sby w wieku 50+ w aktywnść spłeczną i gspdarczą wykrzystanie ptencjału sób zagrżnych dezaktywacją zawdwą ze względu na wiek strategia rzwju ukierunkwana na ptrzeby starzejącej się ppulacji strategia przyjazna wszystkim grupm ludnści Srebrna Gspdarka sprzyja rzwjwi usług zdrwtnych i rehabilitacyjnych raz zdrwia publiczneg realizacja kncepcji zdrweg starzenia się d najwcześniejszych lat życia zwiększa wymagania wbec dstawców usług kultury i rekreacji, czyniąc je bardziej dstępnymi i kmplekswymi sprzyja prcesm spłecznej integracji i slidarnści pkleń włączenie spłeczne senirów 19

20 Srebrna Gspdarka w Małplsce Dkument Wyzwania Małplski w kntekście starzenia się spłeczeństwa. Pdejście strategiczne pd red. Prf. Stanisławy Glinwskiej Wypracwanie Eurpejskiej Strategii wbec Zmian demgraficznych w ramach międzynardweg prjektu ADAPT2DC Knsultacje spłeczne prjektu SzOOP RPO WM Zapraszamy d zgłaszania uwag d prjektu Szczegółweg Opisu Osi Prirytetwych (Uszczegółwienia) Reginalneg Prgramu Wjewództwa Małplskieg na lata Opinie i prpzycje zmian d Uszczegółwienia należy przesyłać w dniach d 10 marca d 10 kwietnia 2015 r. za pmcą frmularza zgłaszania uwag, na adres: 20

21 21

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. maj 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 maj 2015 r. SCHEMAT RPO WM 2014-2020 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 MLN EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 8_RYNEK PRACY 9_REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10_WIEDZA I KOMPETENCJE 28%

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OSIE PRIORYTETOWE RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 I 13% - Wykorzystanie działalności

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje

Instytucja ogłaszająca konkurs (wraz z hiperłączem do strony instytucji) Dodatkowe informacje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok * (wersja z data zatwierdzenia harmonogramu)

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego perspektywa finansowa 2014-2020 Plan prezentacji Osie priorytetowe i Priorytety inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 34/1171/15 Zarządu Województwa z dnia 26 sierpnia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo