Kamera bezprzewodowa APP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera bezprzewodowa APP"

Transkrypt

1 Kamera bezprzewodowa APP Instrukcja montażu i działania Model: C905IP Wersja 2.6 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM PRODUKTU I PROSZĘ ZACHOWAĆ TĘ INSTUKCJĘ, BY MÓC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 ZASIĘG PRACY URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH... 2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 ELEMENTY W ZESTAWIE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU... 5 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI... 7 OMÓWIENIE KAMERY... 9 POBRANIE I INSTALACJA APLIKACJI Pobranie aplikacji Konfiguracja aplikacji PODGLĄD NA ŻYWO / MIGAWKA / NAGRYWANIE OGLĄDANIE MIGAWEK ODTWARZANIE WIDEO OMÓWIENIE STRONY GŁÓWNEJ USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Hasło administracyjne Alarm Powiadomienie o zdarzeniu Strefa czasowa Czas letni/zimowy Hasło urządzenia Ustawienia wideo Konfiguracja WiFi Ustawienia czułości Ustawienia Formatowanie karty SD Nadpisywanie karty SD Aktualizacja oprogramowania fabrycznego urządzenia Informacje o urządzeniu SPECYFIKACJE PRODUKTU ZARZĄDZANIE NOŚNIKAMI PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK: ŚWIATOWA STREFA CZASOWA

3 WPROWADZENIE PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Zawsze zachowaj dyskrecję instalując urządzenia monitorujące, szczególnie przestrzegając obowiązujących przepisów. Zapoznaj się z miejscowymi przepisami regulującymi legalną instalację monitoringu/zapisu wideo. Może być wymagane pozwolenie od osób trzecich. ZASIĘG PRACY URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH Upewnij się, że odbiór sygnału przesyłanego z kamer(y) do routera WiFi jest jak najlepszy. Jeśli to konieczne, zmniejsz odległość pomiędzy kamerą (kamerami), a routerem w celu poprawy wydajności całego systemu. Zestaw monitorujący nagrywający z bezprzewodową kamerą kolorową pracuje na bezpiecznej częstotliwości cyfrowej 2,4 GHz, co wielce obniża interferencje spowodowane przez inne urządzenia, takie jak: routery WiFi, telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Szkody spowodowane niestosowaniem się do tej instrukcji obsługi unieważnią gwarancję! Nie poniesiemy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przedmiotom i osobom spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem lub niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa! W takich przypadkach, gwarancja zostanie unieważniona. 1. Nie upuszczaj, przebijaj i nie rozbieraj kamery - unieważni to gwarancję. 2. Unikaj kontaktu z wodą, wycieraj ręce do sucha przed użyciem. 3. Nigdy nie ciągnij za przewody zasilania. Ciągnij za wtyczkę, aby odłączyć urządzenie od zasilania. 4. Nie wystawiaj kamery na działanie wysokich temperatur lub na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to uszkodzić kamerę lub spowodować jej chwilowe wadliwe działanie. 5. Używaj urządzenia ostrożnie. Unikaj silnego nacisku na obudowę kamery. 6. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj korzystania z kamery lub ją całkowicie wyłączaj podczas burzy z piorunami. 7. Odłącz od zasilacza na okres dłuższego nieużytkowania. 8. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów i zasilaczy dostarczonych przez producenta. 9. Zgodnie z zasadami odpowiedzialności rodzicielskiej, trzymaj urządzenie poza zasięgiem niemowląt. 10. Uważaj na kable, nie miażdż ich i nie uszkodź ich ostrymi krawędziami podczas korzystania z urządzenia. 2

4 Oświadczenie zgodności z FCC: Urządzenie to jest zgodne z z rozdziałem 15 przepisów FCC. Działanie zależne jest od dwóch następujących warunków: (1) To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie powszechnie przyjęte zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenia z oznaczeniami CE jest zgodne z dyrektywami wydanymi przez Komisję Europejską: z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/E); z dyrektywą niskonapięciową (73/23/EEC); z dyrektywą R&TTE (1999/5/E); z dyrektywą ROHS (2011/65/EU). Zgodność z powyższymi dyrektywami oznacza stosowanie się do poniższych norm europejskich: EMC: EN LVD: EN Radio: EN OSTRZEŻENIE FCC/CE Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC oraz ETSI(EN) Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w poszczególnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając lub włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do wypróbowania przeprowadzenia korekty zakłóceń na jeden lub kilka z poniższych sposobów: - Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.- Umieścić sprzęt z dala od odbiornika.- Podłączyć sprzęt do wtyczki sieciowej innego obwodu, odmiennego od tego, do którego podłączony jest odbiornik.- Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowotelewizyjnego. - Ostrzega się, że zmiana lub modyfikacja tego urządzenia bez pisemnej zgody instytucji odpowiedzialnej za jego zgodność może unieważnić upoważnienie użytkownika do korzystania z tego urządzenia. USUWANIE Jeśli kamera przestanie działać lub nie może zostać naprawiona, musi być usunięta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów: Zgodnie z prawem, musisz zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. Wyrzucanie baterii/akumulatorów wraz z odpadkami komunalnymi jest zakazane! Baterie/akumulatory zawierają niebezpieczne substancje i są oznaczone odpowiednimi symbolami na bokach. Symbole te oznaczają, że wyrzucanie baterii/akumulatorów wraz z odpadkami komunalnymi jest zakazane. Skróty literowe metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie i akumulatory mogą zostać oddane do wyznaczonych punktów skupu lub sklepów, w których zostały nabyte. Stosowanie się do tych instrukcji pozwoli 3

5 Ci na zastosowanie się do prawnych wymogów i przyczyni się do ochrony środowiska! ELEMENTY W ZESTAWIE A 1 Bezprzewodowa kamera app B 1 Podstawa kamery C 1 Antena kamery D 1 Zasilacz E 1 zestaw wkrętów F 1 płyta CD z oprogramowaniem G 1 skrócona instrukcja obsługi Potrzebne narzędzia: Wiertarka elektryczna Wiertło do betonu 5 mm Wiertło do betonu 15mm Śrubokręt Philips nr 2 4

6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU Nie próbuj otwierać urządzenia z podłączonym zasilaczem, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Instalując kamerę monitorującą, zawsze stosuj się do wskazówek producenta korzystając z narzędzi elektrycznych, drabin, itp. oraz noś na sobie odpowiedni sprzęt ochronny (np.: okulary ochronne) podczas wiercenia otworów. Przed wierceniem otworów w murze, sprawdź, czy przebiegają w tym miejscu ukryte kable elektryczne lub rury z wodą. Zalecane jest skorzystanie z wykrywacza kabli/rur. Zaleca się również unikanie wystawianie kamer na działanie ekstremalnych warunków pogodowych (np.: pod rynnami podatnymi na cieknięcie). Montując kamerę z tego zestawu zaleca się skorzystanie z rurki kablowej, aby chronić kable wideo/zasilania w celu ich ukrycia oraz aby zapobiec/obniżyć ryzyko ich manipulacji. Po wywierceniu otworu przez ścianę zewnętrzną, po przeciągnięciu kabla zabezpiecz go uszczelniaczem, aby uniknąć przeciągów. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem, nie próbuj otwierać obudowy, podczas gdy urządzenie jest wystawione na działanie deszczu lub wody. W urządzeniu nie ma części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi. Unikaj kierowania kamer(y) bezpośrednio pod słońce, w kierunku krzaków, gałęzi drzew i ruszających się przedmiotów, gdyż mogłyby niepotrzebnie aktywować nagrywanie. 5

7 Praca w ciemności Kamera posiada wbudowane diody podczerwieni, pozwalające na 24-godzinne monitorowanie. Diody włączają się automatycznie w nocy, a obraz staje się czarno-biały. Zakres widoczności w ciemności to 5 metrów. Montaż kamery Zamocuj kamerę na stabilnej powierzchni. Poluzuj śrubkę Dopasuj właściwy kąt widzenia, a następnie zabezpiecz śrubą stopową. 6

8 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdział ten pokaże Ci podstawowe kroki, jak szybko zamontować i skonfigurować kamerę. Krok 1. Podłącz kamerę do routera WiFi Podłącz kabel Ethernetu kamery do routera WiFi, z którego korzysta Twoje urządzenie mobilne. Włóż wtyczkę zasilacza do kamery i do gniazdka elektrycznego. Uwaga: Podłączając kamerę WAPP do sieci i uruchamiając ją po raz pierwszy, APP spróbuje uzyskać adres IP od serwera DHCP. Sprawdź, czy Twoja sieć obsługuje protokół DHCP. Przejdź do następnego kroku PO TYM, jak diody zasilania i wskaźnika sygnału zaświecą się. Krok 2. Pobierz aplikację OMGuard z APP Store lub Google Play Uruchom APP, kliknij przycisk, a następnie przycisk WYSZUKAJ. APP automatycznie połączy z DID. Wprowadź domyślne hasło i kliknij ZAPISZ. Możesz również połączyć się z numerem DID manualnie. Uwaga: Później, możesz zmienić hasło domyślne na swoje. Patrz: część HASŁO URZĄDZENIA. Przejdź do następnego kroku PO TYM, jak na głównym ekranie pojawi się status POŁĄCZONY. 7

9 Krok 3. Konfiguracja sieci WiFi Zaawansowane Kliknij przycisk zaawansowane, wprowadź domyślne hasło i przewiń do kolumny ustawienia WiFi. Patrz: rozdział dotyczący konfiguracji sieci bezprzewodowej ustawienia zaawansowane. Po skonfigurowaniu WiFi, kamera po kilku minutach zrestartuje się i ustanowi połączenie. Proszę uruchomić ponownie APP, gdy dioda wskaźnika sygnału zaświeci się. Twoje urządzenie mobilne jest teraz gotowe do odbierania sygnału wideo od bezprzewodowej kamery APP. Możesz odłączyć kabel Ethernetu od kamery i zamontować ją we właściwym miejscu, które chcesz monitorować. Dla największej wydajności systemu: Nazwa APP: OMGuard iphone4 / ipad / ipad2: Nie więcej niż 6 zarejestrowanych urządzeń Nowy ipad / ipad mini: Nie więcej niż 12 zarejestrowanych urządzeń DID: (w załączeniu) Domyślne hasło urządzenia: Domyślne hasło administracyjne:

10 OMÓWIENIE KAMERY Antena Dioda podczerwieni Wskaźnik sygnału Wskaźnik zasilania EDS Złącze RJ45 Podstawa Kabel zasilania/przycisk resetowania Złącze SMA 9

11 POBRANIE I INSTALACJA APLIKACJI Aplikacja OMGuard została stworzona z myślą o monitorowaniu na żywo za pomocą smartfonu lub tableta. Postępuj według poniższych wskazówek, aby pobrać, skonfigurować i korzystać z APP. Pobranie aplikacji 1. Ze swojego smartfona lub tableta połącz się z APP Store/Google Play. 2. Wyszukaj aplikację OMGuard na APP Store lub Google Play 3. Kliknij aplikację, aby ją wybrać, a następnie kliknij pobierz. 4. Naciśnij przycisk Zgadzam się i pobierz, aby pobrać aplikację. 5. Po ukończeniu pobierania, ikonka aplikacji pojawi się na ekranie Twojego smartfona lub tableta. Konfiguracja aplikacji 1. Sprawdź, czy kamera jest właściwie połączona z siecią (patrz: skrócona instrukcja obsługi). 2. Odnajdź ikonkę OMGuard w swoich aplikacjach i kliknij na nią, aby uruchomić aplikację. Pojawi się ekran uruchamiania. 3. Stuknij ikonkę, aby dodać nową kamerę. Następnie, kliknij przycisk WYSZUKIWANIA w celu szybkiej konfiguracji. Aplikacja automatycznie wyszuka kamerę/kamery w sieci lokalnej (LAN) i wpisze numer DID w kolumnie DID. Wprowadź domyślne hasło

12 (ios) (Android) Uwaga: Po wpisaniu domyślnego hasła, system poprosi o jego zmianę. Postępuj według wskazówek w części hasło urządzenia, aby zmienić hasło domyślne na swoje własne. 4. Kliknij ZAPISZ, aby zakończyć konfigurację kamery. 5. Informacje o tym, jak dodać nowe kamery znajdziesz w części DODWAWANIE KAMERY. W większości przypadków można pomyślnie dodać kamerę postępując według powyższych wskazówek. Niemniej jednak, urządzenia wyposażone w WiFi, tak jak kamera WAPP, może nie odnaleźć sieci, jeśli router WiFi wyłączy funkcję SSID. Włącz SSID, aby dokończyć konfigurację. Z powodów bezpieczeństwa sugeruje się korzystanie z protokołu WPA/WPA2/WPA2-PSK. Uwaga: Większość routerów WiFi nadaje SSID domyślnie. Jest to nazwa Twojej sieci bezprzewodowej i dzięki nadawaniu SSID urządzenia WiFi są w stanie odnajdywać sieci. 11

13 PODGLĄD NA ŻYWO / MIGAWKA / NAGRYWANIE Po uruchomieniu aplikacji na smartfonie lub tablecie, obraz wyświetlany na ekranie jest ostatnim nagranym przez kamerę podczas poprzedniej sesji. Stuknij panel kamery, aby wejść w tryb podglądu na żywo. Korzystając z ikonek poniżej możesz zrobić migawkę lub nagrać klip wideo. Możesz obrócić urządzenie na bok, aby móc oglądać obraz w pozycji horyzontalnej. (ios) Stuknij ekran, aby zapisać obraz. Migawka zostanie zapisana w katalogu camera roll Twojego urządzenia mobilnego. Stuknij, aby włączyć/wyłączyć dźwięk w trybie podglądu na żywo. Stuknij, aby nagrywać, stuknij ponownie, aby przerwać nagrywanie. Gdy system rozpocznie nagrywanie, klipy wideo zostaną zapisane na karcie pamięci. Upewnij się, że karta pamięci została prawidłowo włożona. Stuknij, aby powrócić do strony głównej. (Android) Uwaga: Gdy nagranie zostanie rozpoczęte czujnikiem ruchu lub manualnie, aplikacja będzie kontynuować nagrywanie przez co najmniej 2 minuty. W tym czasie nie można przerwać nagrywania. 12

14 OGLĄDANIE MIGAWEK Dla ios Twoje migawki zostaną nazwane sygnaturą czasową i zapisane w katalogu Camera Roll > snapshot na Twoim urządzeniu mobilnym. Dla Androida Twoje migawki zostaną nazwane sygnaturą czasową i zapisane w katalogu Photo Gallery > snapshot na Twoim urządzeniu mobilnym. ODTWARZANIE WIDEO Gdy kamera rozpocznie nagrywanie, klipy wideo zostaną automatycznie zapisane na karcie pamięci kamery. Nagrania mogą zostać odtworzone zdalnie na urządzeniu mobilnym. Stuknij ikonkę USTAWIEŃ KAMERY na stronie głównej. (ios) (Android) 13

15 Stuknij ikonkę LISTY ZDARZEŃ. Ekran EVENT LIST pokazuje listę klipów wideo nagranych w przeciągu godziny. Stuknij plik, który chcesz odtworzyć. (ios) (Android) Jeśli chcesz przeszukać historię wideo stuknij ikonkę SEARCH i wybierz pozycję z listy. (ios) (Android) 14

16 Aplikacja rozpocznie odtwarzanie wideo. Stuknij ikonkę pauzowania, aby wstrzymać odtwarzanie. Stuknij ponownie, aby wznowić: (ios) (Android) Nagrania mogą zostać odtworzone na komputerze. Proszę skorzystać z odtwarzaczy QuickTime, VLC lub FFDshow dla jak najlepszej wydajności. Aby odtworzyć nagrania za pomocą Windows Media Player sugerujemy pobranie kodeka FFmpeg ze strony Z powodu nieprzewidywalności prędkości sieci i wahań prędkości wysyłania/pobierania, możesz zobaczyć pusty ekran, gdy spróbujesz odtworzyć klip wideo. Jeśli tak się stanie, wyjdź z trybu odtwarzania i powtórz kroki począwszy od listy zdarzeń za minutę. Wygląd aplikacje może się różnić w zależności od rozmiaru ekranu Twojego urządzenia mobilnego. Proszę zapoznać się z informacjami o wersji aplikacji w APP Store/Google Play. 15

17 OMÓWIENIE STRONY GŁÓWNEJ GŁÓWNA STRONA wyświetla pionowo wszystkie połączenia kamery. Przewiń w dół listę migawek, aby wybrać kamerę lub stuknij panel kamery, aby włączyć wideo, które chcesz obejrzeć. Możesz również dodać więcej kamer, skonfigurować ustawienia zaawansowane, zaktualizować stan połączeń kamer i sprawdzić wersję aplikacji przy pomocy poniższych ikonek. (ios) (Android) Ikonka DODAJ KAMERĘ pozwala na dodanie więcej kamer. System obsługuje do 4 równoległych połączeń. 1. Podłącz kamerę do routera WiFi kablem Ethernetu na panelu tylnym. 2. Stuknij ikonkę DODAJ KAMERĘ. Pojawi się panel z informacjami systemowymi. Określ nazwę lub użyj domyślnej nazwy kamery w polu NAZWY KAMERY. 3. Wprowadź kod DID dostarczony wraz z kamerą w kolumnie DID. 4. W kolumnie kodu bezpieczeństwa wprowadź domyślne hasło

18 Zaznacz opcję Enable Alert, aby otrzymywać powiadomienia na określony adres za każdym razem, gdy nagrywanie zostanie aktywowane czujnikiem ruchu. Ustawienie alarmów może również zostać skonfigurowane w ustawieniach zaawansowanych. 5. Kliknij SAVE, aby zakończyć konfigurację kamery. Aplikacja spróbuje połączyć się z kamerą. Po ustanowieniu pomyślnego połączenia, status Connected pojawi się w górnym lewym rogu. 6. Powtórz kroki 2-5, by podłączyć więcej kamer. 17

19 Ikonka USTAWIEŃ KAMERY pozwala na konfigurację ustawień zaawansowanych, odłączyć kamerę i odtworzyć nagrania. Stuknij ikonkę USTAWIEŃ KAMERY. Na panelu pojawi się następujące ikonki: (ios) (Android) Stuknij ikonkę USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH, aby skonfigurować kamerę. Stuknij ikonkę USUŃ, aby odłączyć kamerę. Stuknij ikonkę LISTY ZDARZEŃ, aby sprawdzić lub odtworzyć nagrania. 18

20 Ikonka INFORMACJI pozwala na włączenie blokady PIN, powiadomień PUSH i sprawdzić informacje o aplikacji. SETUP PIN LOCK (ios) (Android) Jeśli włączysz blokadę PIN, użytkownik będzie proszony o wpisaniu numeru PIN uruchamiając aplikację. 1. Włącz funkcję Enable lock when starting. Następnie, wprowadź swój numer PIN. 2. Potwierdź kod PIN. Uwaga: Jeśli zapomnisz kod PIN, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie na urządzeniu mobilnym. POWIADOM (POWIADOMIENIA PUSH) Kamera WAPP obsługuje wykrywanie ruchu. Po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery otrzymasz powiadomienie PUSH przesłane na urządzenie mobilne. Dla ios Jeśli chcesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, postępuj według wskazówek na swoim urządzeniu mobilnym z ios: 1. Uruchom Ustawienia z ekranu głównego. 2. Stuknij Powiadomienia. 3. Przewiń w dół, odnajdź aplikację OMGuard i stuknij w nią. 4. Wyłącz powiadomienia. Uwaga: Aby zmiany w systemie ios zaczęły działać, należy poczekać zwykle około 2 godzin. Dla Androida Jeśli chcesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, postępuj według następujących wskazówek: 19

21 Uwaga: Interferencje związane z połączeniem z Internetem i z siecią WiFi mogą mieć wpływ na pracę powiadomień PUSH. O APLIKACJI/Informacje o wersji API (ios) (Android) Stuknij ikonkę ABOUT, aby sprawdzić informacje o wersji aplikacji i jądra API. 20

22 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Aplikacja OMGuard oferuje zaawansowane funkcje kamery w celu zoptymalizowania jej pracy. Możesz użyć USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH, aby zmienić domyślne ustawienia kamery zgodnie z własnymi upodobaniami. Rozdział ten pokaże Ci jak dostosować ustawienia kamery. Hasło administracyjne Hasło, aby zaktualizować ustawienia zaawansowane Alarm Powiadomienie Strefa czasowa Czas letni/zimowy Kod bezpieczeństwa Ustawienia wideo Wysyła za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch Otrzymywanie powiadomień PUSH na urządzenie mobilne Konfiguracja strefy czasowej systemu Stosuje zasady czasu letniego/zimowego w ustawieniach godziny Hasło wymagane, aby uzyskać dostęp do kamery Konfiguracja jakości wideo i miejscowej częstotliwości napięcia Konfiguracja WiFi Zarządzanie siecią WiFi Ustawienia czułości Konfiguracja czułości kamery w wykrywaniu ruchu Ustawienia Konfiguracja konta dla otrzymywania powiadomień Formatowanie karty SD Formatowanie karty SD Automatyczne nadpisywanie istniejących danych na karcie pamięci Nadpisywanie karty SD w przypadku braku wolnego miejsca Aktualizacja Aktualizacja oprogramowania fabrycznego kamery oprogramowania Informacje o urządzeniu Sprawdzanie wersji aplikacji i jądra API Uwaga: Aktualizacja zarejestrowanych urządzeń może zabrać niektórym routerom ponad jedną minutę. Po zakończeniu konfiguracji ustawień zaawansowanych i powrocie do listy urządzeń, proszę poczekać chwilę, aby pozwolić routerowi na ukończenie rejestracji kamery. 21

23 Hasło administracyjne Hasło administracyjne to kod potrzebny do aktualizacji ustawień zaawansowanych. Hasło domyślne to Proszę skorzystać z tej funkcji, aby zmienić hasło domyślne na swoje własne. Dla ochrony konfiguracji systemu, za każdym razem, gdy będziesz chcieć zmienić ustawienia zaawansowane, konieczne będzie wpisanie hasła administracyjnego. Uwaga: Jeśli zapomnisz hasło administracyjne, naciśnij przycisk resetu na kamerze, aby przywrócić hasło domyślne (patrz: część dotycząca omówienia kamery). Alarm Kamera WAPP jest w stanie wysyłać wiadomości , aby powiadomić Cię o wykryciu ruchu w swoim polu widzenia. Włącz funkcję alarmu , aby otrzymywać wiadomości na adres podany w części konfiguracja . Powiadomienie o zdarzeniu Kamera WAPP jest w stanie wysyłać powiadomienia na smartfon dzięki funkcji powiadomień PUSH za każdym razem, gdy dokonuje nagrania. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia PUSH: 1. Włącz funkcję powiadomień w aplikacji OMGuard. 2. Sprawdź, czy funkcja powiadomień PUSH na Twoim urządzeniu mobilnym jest włączona. Strefa czasowa Rozwijana lista pokazuje strefy czasowe. Wybierz żądaną strefę czasową. Jak ustawić, patrz: ZAŁĄCZNIK: ŚWIATOWE STREFY CZASOWE. Uwaga: Podczas zmiany czasu zimowego na letni i odwrotnie, zmień godzinę systemu manualnie. 22

24 Czas letni/zimowy Zasady zmian czasu zimowego na letni i odwrotnie są połączone z informacjami o strefach czasowych. Włącz tę funkcję, aby system wskazywał właściwy czas po zmianie czasu. Hasło urządzenia Hasło urządzenia to kod potrzebny do uzyskania dostępu do urządzenia. Domyślne hasło kamery to Proszę skorzystać z tej funkcji, aby zmienić hasło domyślne na swoje własne. 1. Wpisz stare hasło. 2. Wpisz nowe hasło i potwierdź je, wpisując je ponownie. 3. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia. Uwaga: Odpowiednio, zmień hasło na stronie informacyjnej systemu. Ustawienia wideo Część ta pozwala na konfigurację jakości obrazu i trybu otoczenia. Jakość obrazu Ustaw jakość wideo na lepszy obraz lub lepsze strumieniowanie. Tryb otoczenia Wybierz właściwą opcję zgodnie z miejscową częstotliwością napięcia. Konfiguracja WiFi Ustawienia WiFi pozwalają na wybranie połączenia WiFi i ustawienie środowiska WiFi. Po stuknięciu w przycisk Manage Wi-Fi network, system automatycznie wykryje pobliskie routery WiFi i pokaże je na 23

25 rozwijanej liście. Wybierz odpowiedni router WiFi i wprowadź hasło routera, jeśli to konieczne. Z powodów bezpieczeństwa sugeruje się korzystanie z protokołu WPA/WPA2/WPA2-PSK. Uwaga: 1. Po połączeniu z siecią WiFI, odłącz kabel Ethernetu, kamera zrestartuje się i po kilku minutach ustanowi połączenie. Proszę ponownie uruchomić aplikację, gdy zaświeci się zielona dioda. 2. Kamera WAPP została zaprojektowana tak, aby współpracować z legalnymi kanałami WiFi w Twoim regionie. Sprawdź w instrukcji obsługi routera WiFi, jak wybrać właściwy kanał dla kamery WAPP. Ustawienia czułości Ustaw czułość czujnika ruchu na WYŁĄCZONY, NISKA lub WYSOKA. Jeśli ustawisz czułość na NISKĄ lub WYSOKĄ, system rozpocznie nagrywanie za każdym razem, gdy wykryje ruch w polu widzenia kamery. Zmień ustawienia, aby uzyskać spodziewane rezultaty wykrywania ruchu. Jeśli WYŁĄCZYSZ ustawienie czułości, system wyłączy funkcję wykrywania ruchu. Ustawienia Ustawienia pozwala na skonfigurowanie środowiska , konta i hasła. Sugerujemy konto Gmail. Odhaczenie Użyj SSL spowoduje szyfrowanie przesyłanych danych. Korzystaj tylko z SMTP obsługujących SSL. Uwaga: Sugerujemy następującą konfigurację: Serwer SMTP: smtp.gmail.com Port SMTP: 465 Sugerujemy SSL. 24

26 Formatowanie karty SD Sformatowanie karty pamięci USUNIE wszystkie dane z karty i ich odzyskanie będzie niemożliwe. Proszę zrobić kopie zapasowe nagrań PRZED sformatowaniem karty pamięci. Nadpisywanie karty SD Funkcja spowoduje nadpisywanie najstarszych plików, gdy na karcie zabraknie wolnego miejsca. Włączenie tej funkcji pozwoli systemowi na rozpoczęcie nadpisywania starych plików, gdy na karcie zabraknie wolnego miejsca. Umożliwi to zachowanie najnowszych nagrań tak, aby nie utracono ważnych informacji. Aktualizacja oprogramowania fabrycznego urządzenia Zaktualizuj oprogramowanie fabryczne kamery, aby poprawić jej wydajność i niezawodność. Proszę najpierw pobrać oprogramowanie fabryczne na kartę pamięci. Następnie, włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci kamery WAPP i skorzystaj z tej opcji,aby zaktualizować oprogramowanie fabryczne urządzenia. Zalecamy usilnie podłączenie kabla Ethernetu podczas aktualizacji oprogramowania fabrycznego urządzenia. Po pomyślnej aktualizacji kamera zrestartuje się. Informacje o urządzeniu Ustęp ten zawiera wersję urządzenia, pojemność całkowitą i pojemność dostępną karty pamięci. 25

27 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JEŚLI... Aplikacja nie może odnaleźć kamery Router WiFi nie jest widoczny na rozwijanej liście. ROZWIĄZANIE Sprawdź, czy Twoja sieć obsługuje protokół DHCP. Sprawdź, czy kamera i Twoje urządzenie mobilne są podłączone do tego samego routera WiFi. Sprawdź, czy router WiFi jest włączony. Upewnij się, że kamera jest włączona. Użyj funkcji DODAJ KAMERĘ, aby dodać kamerę manualnie. Sprawdź, czy funkcja nadawania SSID na routerze WiFi jest włączona. Jeśli to konieczne, skonsultuj się z producentem routera WiFi. Zmień protokół bezpieczeństwa routera WiFi na WPA/WPA2/WPA2-PSK. Z powodów bezpieczeństwa, protokół WEP nie jest zalecany dla pewnych routerów WiFi. Uwaga: Protokoły szyfrowania WPA/WPA2/WPA2-PSK są standardami nowszymi i efektywniejszymi dla sieci WiFi, niż starszy i mniej bezpieczny protokół WEP. Nie ma obrazu Sprawdź, czy zasilacz nie został uszkodzony i czy jest włączony do prądu. Przenieś kamerę w miejsce, gdzie odbiór sygnału bezprzewodowego będzie najlepszy. Upewnij się, że kamera jest poprawnie skonfigurowana w aplikacji. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest właściwie podłączone do 3G/4G/Wi-Fi. 26

28 Słaby sygnał WiFi Słaba jakość obrazu Czujnik ruchu nie działa lub jest nadwrażliwy Urządzenia bezprzewodowe, takie jak domowy system audio mogą zmniejszyć siłę sygnału. Pozostaw jak najwięcej miejsca pomiędzy kamerą/urządzeniem mobilnym, a tymi urządzeniami bezprzewodowymi. Przeczyść obiektyw kamery ściereczką do czyszczenia. Plamy i kurz mogą powodować problemy z jakością obrazu. Sprawdź, czy ustawienie czułości jest WŁĄCZONE (patrz: Ustawienia czułości). Dopasuj stawienie czułości (patrz: Ustawienia czułości). W trybie wykrywania ruchu, nagrywanie rozpocznie się w przypadku wykrycia ruchu przez kamerę w polu jej widzenia. Sprawdź, czy data i godzina systemu są właściwie ustawione. Aplikacja nie może nagrywać żadnych klipów wideo Upewnij się, że karta SD została prawidłowo włożona. Sprawdź, czy wykrywanie ruchu zostało włączone. (patrz: Ustawienia czułości). Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę SD (patrz: Formatowanie karty SD). Alarm nie działa Sprawdź, czy funkcja alarmu jest włączona (patrz: Alarm ). Dla funkcji alarmu sugerujemy konto Gmail. Sprawdź, czy system został skonfigurowany tak, jak to zasugerowano walarmie . Upewnij się, że wprowadzono poprawny adres . 27

29 W nocy pojawiają się jasne, białe plamki. Dioda podczerwieni kamery świeci niewidzialnym dla oka światłem, które odbija się od takich powierzchni, jak na przykład szkło. Zainstaluj kamerę po drugiej stronie szyby lub umieść obiektyw płasko na szybie, aby poprawić obraz nocny. Sugeruje się zainstalowanie kamery w miejscach dobrze oświetlonych. Uwaga: Sprawdź stopień ochronny (Ingress) kamery przed jej instalacją na zewnątrz. Błąd karty pamięci Sprawdź, czy karta pamięci jest właściwie włożona i sformatowana. Używaj wyłącznie karty dołączonej do zestawu, aby zapewnić właściwe działanie. Uwaga: Przed formatowaniem, proszę zrobić kopię zapasową danych. Formatowanie usunie wszystkie dane z karty pamięci. Wyświetlana niewłaściwa i godzina. jest data Niewłaściwa data i/lub godzina spowodują nieoczekiwane zaprogramowane nagrania. Sprawdź, czy wybrano właściwą strefę czasową (patrz: Strefa czasowa). Potwierdź datę i godzinę systemu urządzenia mobilnego w celu poprawnego działania. 28

30 SPECYFIKACJE PRODUKTU Parametry sieci Technologia bezprzewodowa IEEE b/g Połączenie sieciowe Ethernet (10/100 Base-T/Base -TX); Wi-Fi Protokoły sieciowe TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP Jednoczesne wyświetlanie 4 jednoczesne sesje Bezpieczeństwo Sugerowane WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES) Parametry kamery Przetwornik obrazu 1/4" CMOS Antena 3dBi Dipole Stopień ochronny (Ingress) IP66 Środowisko źródła światła Wewnątrz pomieszczeń (50Hz); wewnątrz pomieszczeń (60Hz); Pamięć Karta pamięci T Flash (nie dołączona do zestawu) Kąt widzenia W poziomie: 60 W pionie: 43 Min. oświetlenie 1~8 lux Rozdzielczość przy niskim 10 diod podczerwieni z włącznikiem podczerwieni Widoczność przy niskim 5 metrów Parametry audio i wideo Kompresja obrazu H.264 Rozdzielczość obrazu VGA 640x480 / QVGA 320x240 Ilość klatek na sekundę nagrań maks. 30 FPS Obsługiwane urządzenia mobilne Wymagany system operacyjny Android 2.3X lub nowszy Wymagania sprzętowe Cortex A6 800MHz lub szybszy; 1GB pamięci wewnętrznej lub więcej Parametry ogólne Zasilanie Zużycie mocy Wymiary kamery Waga (część główna) Temperatura pracy 100~240V; DC 5V 1A 650mA maks. 42*42*92mm 210 g -10 ~+50 C 29

31 ZARZĄDZANIE NOŚNIKAMI PAMIĘCI Karta Micro SD 1G 2G 8G 16G 32G 640 x 480 (VGA) 60 Minut 110 Minut 400 Minut 950 Minut 1880 Minut ZAŁĄCZNIK: ŚWIATOWA STREFA CZASOWA GMT Strefa Cywilne strefy czasowe Miasta standardowych stref czasowych GMT Z Na wschód od Greenwich GMT: Greenwich Mean UT: Uniwersalny UTC: Universal Co-ordinated WET: Czas zachodnioeuropejski Londyn, Anglia/ Dublin, Irlandia/ Edynburg, Szkocja/ Lizbona, Portugalia/ Reykjavik, Islandia/ Casablanca, Maroko GMT GMT+1 Strefa Cywilne strefy czasowe A CET: Czas środkowoeuropejski Miasta standardowych stref czasowych Paryż, Francja/ Berlin, Niemcy/ Amsterdam, Holandia/ Bruksela, Belgia/ Wiedeń, Austria/ Madryt, Hiszpania/ Rzym, Włochy/ Berno, Szwajcaria/ Sztokholm, Szwecja/ Oslo, Norwegia GMT+2 B EET: Czas wschodnioeuropejski Ateny, Grecja/ Helsinki, Finlandia/ Istambuł, Turcja/ Jerozolima, Izrael/ Harare, Zimbabwe GMT+3 C BT: Bagdad Kuwejt/ Nairobi, Kenia/ Rijad, Arabia Saudyjska GMT+3:30 C* Teheran, Iran GMT+4 D Moskwa, Rosja/ Abu Dabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie/ Muskat/ Tbilisi/ Wołgograd GMT+4:30 D* Kabul, Afganistan GMT+5 E GMT+5:30 E* Indie 30

32 GMT+6 F GMT+6:30 F* Wyspy Kokosowe GMT+7 G GMT+8 H CCT: Wybrzeże chińskie GMT+9 I JST: Czas japoński GMT+9:30 I* Standardowy czas australijski centralny GMT+10 K GST: Guam standardowy Darwin, Australia/ Adelaide, Australia GMT+10:30 K* Wyspa Lord Howe GMT+11 L GMT+11:30 L* Wyspa Norfolk GMT+12 M IDLE: Linia zmiany daty wschód Wellington, Nowa Zelandia/ Fidżi/ Wyspy NZST Standardowy czas Nowej Marshalla Zelandii GMT+13:00 M* Wyspy Rawaki: Enderbury Kiribati GMT+14:00 M± Wyspy Line: Kiritibati Na zachód od Greenwich GMT Strefa Cywilne strefy czasowe Miasta standardowych stref czasowych GMT-1 N WAT: Czas zachodnioafrykański Azory, Wyspy Cape Verde GMT-2 O AT: Azory GMT-3 P Brazylia, Brazylia/ Buenos Aires, Argentyna/ Georgetown, Gujana GMT-3:30 P* Nowa Fundlandia GMT-4 Q AST: Czas atlantycki Caracas/ La Paz GMT-5 R EST: Standardowy czas wschodni Bogota/ Lima, Peru/ Nowy Jork, NY, USA GMT-6 S Mexico City, Meksyk/ Saskatchewan, CST: Standardowy czas centralny Kanada GMT-7 T MST: Czas górski GMT-8 U PST: Czas pacyficzny Los Angeles, CA, USA GMT-8:30 U* GMT-9 V YST: Yukon Standard GMT-9:30 V* GMT-10 W AHST: Czas alaskański: Central Alaska HST: Standardowy Hawajski 31

33 GMT-11 X NT: Nome. GMT-12 Y IDLW: Linia zmiany daty zachód Uwaga: Tylko jako odnośnik, międzynarodowy czas GMT może się zmienić. 32

Bezprzewodowa kamera APP

Bezprzewodowa kamera APP Bezprzewodowa kamera APP Instalacja oraz instrukcje obsługi C935IP Wersja 1.0 PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI PRZED UŻYCIEM PRODUKTU I ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone CUBE PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone CUBE PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 2014 myphone. All rights reserved. myphone CUBE PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR]

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR] [QR/ VGA/ Wireless/ IR] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery IP służącej do przesyłania obrazów wysokiej jakości i dźwięku lokalnie poprzez łącze internetowe. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H440n MFL68908001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego)

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, H.264. Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, H.264 Modeles: DMR-5008/500 (8-kanałowego) DMR-5016/500 (16- kanałowego) Nagrywarka cyfrowa OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE:

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

2013 myphone. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI

2013 myphone. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo