Kamera bezprzewodowa APP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera bezprzewodowa APP"

Transkrypt

1 Kamera bezprzewodowa APP Instrukcja montażu i działania Model: C905IP Wersja 2.6 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM PRODUKTU I PROSZĘ ZACHOWAĆ TĘ INSTUKCJĘ, BY MÓC Z NIEJ SKORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 ZASIĘG PRACY URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH... 2 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 2 ELEMENTY W ZESTAWIE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU... 5 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI... 7 OMÓWIENIE KAMERY... 9 POBRANIE I INSTALACJA APLIKACJI Pobranie aplikacji Konfiguracja aplikacji PODGLĄD NA ŻYWO / MIGAWKA / NAGRYWANIE OGLĄDANIE MIGAWEK ODTWARZANIE WIDEO OMÓWIENIE STRONY GŁÓWNEJ USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Hasło administracyjne Alarm Powiadomienie o zdarzeniu Strefa czasowa Czas letni/zimowy Hasło urządzenia Ustawienia wideo Konfiguracja WiFi Ustawienia czułości Ustawienia Formatowanie karty SD Nadpisywanie karty SD Aktualizacja oprogramowania fabrycznego urządzenia Informacje o urządzeniu SPECYFIKACJE PRODUKTU ZARZĄDZANIE NOŚNIKAMI PAMIĘCI ZAŁĄCZNIK: ŚWIATOWA STREFA CZASOWA

3 WPROWADZENIE PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Zawsze zachowaj dyskrecję instalując urządzenia monitorujące, szczególnie przestrzegając obowiązujących przepisów. Zapoznaj się z miejscowymi przepisami regulującymi legalną instalację monitoringu/zapisu wideo. Może być wymagane pozwolenie od osób trzecich. ZASIĘG PRACY URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH Upewnij się, że odbiór sygnału przesyłanego z kamer(y) do routera WiFi jest jak najlepszy. Jeśli to konieczne, zmniejsz odległość pomiędzy kamerą (kamerami), a routerem w celu poprawy wydajności całego systemu. Zestaw monitorujący nagrywający z bezprzewodową kamerą kolorową pracuje na bezpiecznej częstotliwości cyfrowej 2,4 GHz, co wielce obniża interferencje spowodowane przez inne urządzenia, takie jak: routery WiFi, telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Szkody spowodowane niestosowaniem się do tej instrukcji obsługi unieważnią gwarancję! Nie poniesiemy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przedmiotom i osobom spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem lub niestosowaniem się do zaleceń bezpieczeństwa! W takich przypadkach, gwarancja zostanie unieważniona. 1. Nie upuszczaj, przebijaj i nie rozbieraj kamery - unieważni to gwarancję. 2. Unikaj kontaktu z wodą, wycieraj ręce do sucha przed użyciem. 3. Nigdy nie ciągnij za przewody zasilania. Ciągnij za wtyczkę, aby odłączyć urządzenie od zasilania. 4. Nie wystawiaj kamery na działanie wysokich temperatur lub na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to uszkodzić kamerę lub spowodować jej chwilowe wadliwe działanie. 5. Używaj urządzenia ostrożnie. Unikaj silnego nacisku na obudowę kamery. 6. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj korzystania z kamery lub ją całkowicie wyłączaj podczas burzy z piorunami. 7. Odłącz od zasilacza na okres dłuższego nieużytkowania. 8. Korzystaj wyłącznie z akcesoriów i zasilaczy dostarczonych przez producenta. 9. Zgodnie z zasadami odpowiedzialności rodzicielskiej, trzymaj urządzenie poza zasięgiem niemowląt. 10. Uważaj na kable, nie miażdż ich i nie uszkodź ich ostrymi krawędziami podczas korzystania z urządzenia. 2

4 Oświadczenie zgodności z FCC: Urządzenie to jest zgodne z z rozdziałem 15 przepisów FCC. Działanie zależne jest od dwóch następujących warunków: (1) To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie powszechnie przyjęte zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenia z oznaczeniami CE jest zgodne z dyrektywami wydanymi przez Komisję Europejską: z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/E); z dyrektywą niskonapięciową (73/23/EEC); z dyrektywą R&TTE (1999/5/E); z dyrektywą ROHS (2011/65/EU). Zgodność z powyższymi dyrektywami oznacza stosowanie się do poniższych norm europejskich: EMC: EN LVD: EN Radio: EN OSTRZEŻENIE FCC/CE Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z rozdziałem 15 przepisów FCC oraz ETSI(EN) Te limity mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami występującymi w instalacji mieszkaniowej. Ten sprzęt może wypromieniowywać energię częstotliwości radiowych i, jeśli nie jest instalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w poszczególnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje zakłócenia w odbieraniu sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić wyłączając lub włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do wypróbowania przeprowadzenia korekty zakłóceń na jeden lub kilka z poniższych sposobów: - Przestawić lub zmienić położenie anteny odbiorczej.- Umieścić sprzęt z dala od odbiornika.- Podłączyć sprzęt do wtyczki sieciowej innego obwodu, odmiennego od tego, do którego podłączony jest odbiornik.- Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowotelewizyjnego. - Ostrzega się, że zmiana lub modyfikacja tego urządzenia bez pisemnej zgody instytucji odpowiedzialnej za jego zgodność może unieważnić upoważnienie użytkownika do korzystania z tego urządzenia. USUWANIE Jeśli kamera przestanie działać lub nie może zostać naprawiona, musi być usunięta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów: Zgodnie z prawem, musisz zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. Wyrzucanie baterii/akumulatorów wraz z odpadkami komunalnymi jest zakazane! Baterie/akumulatory zawierają niebezpieczne substancje i są oznaczone odpowiednimi symbolami na bokach. Symbole te oznaczają, że wyrzucanie baterii/akumulatorów wraz z odpadkami komunalnymi jest zakazane. Skróty literowe metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie i akumulatory mogą zostać oddane do wyznaczonych punktów skupu lub sklepów, w których zostały nabyte. Stosowanie się do tych instrukcji pozwoli 3

5 Ci na zastosowanie się do prawnych wymogów i przyczyni się do ochrony środowiska! ELEMENTY W ZESTAWIE A 1 Bezprzewodowa kamera app B 1 Podstawa kamery C 1 Antena kamery D 1 Zasilacz E 1 zestaw wkrętów F 1 płyta CD z oprogramowaniem G 1 skrócona instrukcja obsługi Potrzebne narzędzia: Wiertarka elektryczna Wiertło do betonu 5 mm Wiertło do betonu 15mm Śrubokręt Philips nr 2 4

6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU Nie próbuj otwierać urządzenia z podłączonym zasilaczem, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Instalując kamerę monitorującą, zawsze stosuj się do wskazówek producenta korzystając z narzędzi elektrycznych, drabin, itp. oraz noś na sobie odpowiedni sprzęt ochronny (np.: okulary ochronne) podczas wiercenia otworów. Przed wierceniem otworów w murze, sprawdź, czy przebiegają w tym miejscu ukryte kable elektryczne lub rury z wodą. Zalecane jest skorzystanie z wykrywacza kabli/rur. Zaleca się również unikanie wystawianie kamer na działanie ekstremalnych warunków pogodowych (np.: pod rynnami podatnymi na cieknięcie). Montując kamerę z tego zestawu zaleca się skorzystanie z rurki kablowej, aby chronić kable wideo/zasilania w celu ich ukrycia oraz aby zapobiec/obniżyć ryzyko ich manipulacji. Po wywierceniu otworu przez ścianę zewnętrzną, po przeciągnięciu kabla zabezpiecz go uszczelniaczem, aby uniknąć przeciągów. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem, nie próbuj otwierać obudowy, podczas gdy urządzenie jest wystawione na działanie deszczu lub wody. W urządzeniu nie ma części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Powierzaj naprawę wykwalifikowanemu personelowi. Unikaj kierowania kamer(y) bezpośrednio pod słońce, w kierunku krzaków, gałęzi drzew i ruszających się przedmiotów, gdyż mogłyby niepotrzebnie aktywować nagrywanie. 5

7 Praca w ciemności Kamera posiada wbudowane diody podczerwieni, pozwalające na 24-godzinne monitorowanie. Diody włączają się automatycznie w nocy, a obraz staje się czarno-biały. Zakres widoczności w ciemności to 5 metrów. Montaż kamery Zamocuj kamerę na stabilnej powierzchni. Poluzuj śrubkę Dopasuj właściwy kąt widzenia, a następnie zabezpiecz śrubą stopową. 6

8 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Rozdział ten pokaże Ci podstawowe kroki, jak szybko zamontować i skonfigurować kamerę. Krok 1. Podłącz kamerę do routera WiFi Podłącz kabel Ethernetu kamery do routera WiFi, z którego korzysta Twoje urządzenie mobilne. Włóż wtyczkę zasilacza do kamery i do gniazdka elektrycznego. Uwaga: Podłączając kamerę WAPP do sieci i uruchamiając ją po raz pierwszy, APP spróbuje uzyskać adres IP od serwera DHCP. Sprawdź, czy Twoja sieć obsługuje protokół DHCP. Przejdź do następnego kroku PO TYM, jak diody zasilania i wskaźnika sygnału zaświecą się. Krok 2. Pobierz aplikację OMGuard z APP Store lub Google Play Uruchom APP, kliknij przycisk, a następnie przycisk WYSZUKAJ. APP automatycznie połączy z DID. Wprowadź domyślne hasło i kliknij ZAPISZ. Możesz również połączyć się z numerem DID manualnie. Uwaga: Później, możesz zmienić hasło domyślne na swoje. Patrz: część HASŁO URZĄDZENIA. Przejdź do następnego kroku PO TYM, jak na głównym ekranie pojawi się status POŁĄCZONY. 7

9 Krok 3. Konfiguracja sieci WiFi Zaawansowane Kliknij przycisk zaawansowane, wprowadź domyślne hasło i przewiń do kolumny ustawienia WiFi. Patrz: rozdział dotyczący konfiguracji sieci bezprzewodowej ustawienia zaawansowane. Po skonfigurowaniu WiFi, kamera po kilku minutach zrestartuje się i ustanowi połączenie. Proszę uruchomić ponownie APP, gdy dioda wskaźnika sygnału zaświeci się. Twoje urządzenie mobilne jest teraz gotowe do odbierania sygnału wideo od bezprzewodowej kamery APP. Możesz odłączyć kabel Ethernetu od kamery i zamontować ją we właściwym miejscu, które chcesz monitorować. Dla największej wydajności systemu: Nazwa APP: OMGuard iphone4 / ipad / ipad2: Nie więcej niż 6 zarejestrowanych urządzeń Nowy ipad / ipad mini: Nie więcej niż 12 zarejestrowanych urządzeń DID: (w załączeniu) Domyślne hasło urządzenia: Domyślne hasło administracyjne:

10 OMÓWIENIE KAMERY Antena Dioda podczerwieni Wskaźnik sygnału Wskaźnik zasilania EDS Złącze RJ45 Podstawa Kabel zasilania/przycisk resetowania Złącze SMA 9

11 POBRANIE I INSTALACJA APLIKACJI Aplikacja OMGuard została stworzona z myślą o monitorowaniu na żywo za pomocą smartfonu lub tableta. Postępuj według poniższych wskazówek, aby pobrać, skonfigurować i korzystać z APP. Pobranie aplikacji 1. Ze swojego smartfona lub tableta połącz się z APP Store/Google Play. 2. Wyszukaj aplikację OMGuard na APP Store lub Google Play 3. Kliknij aplikację, aby ją wybrać, a następnie kliknij pobierz. 4. Naciśnij przycisk Zgadzam się i pobierz, aby pobrać aplikację. 5. Po ukończeniu pobierania, ikonka aplikacji pojawi się na ekranie Twojego smartfona lub tableta. Konfiguracja aplikacji 1. Sprawdź, czy kamera jest właściwie połączona z siecią (patrz: skrócona instrukcja obsługi). 2. Odnajdź ikonkę OMGuard w swoich aplikacjach i kliknij na nią, aby uruchomić aplikację. Pojawi się ekran uruchamiania. 3. Stuknij ikonkę, aby dodać nową kamerę. Następnie, kliknij przycisk WYSZUKIWANIA w celu szybkiej konfiguracji. Aplikacja automatycznie wyszuka kamerę/kamery w sieci lokalnej (LAN) i wpisze numer DID w kolumnie DID. Wprowadź domyślne hasło

12 (ios) (Android) Uwaga: Po wpisaniu domyślnego hasła, system poprosi o jego zmianę. Postępuj według wskazówek w części hasło urządzenia, aby zmienić hasło domyślne na swoje własne. 4. Kliknij ZAPISZ, aby zakończyć konfigurację kamery. 5. Informacje o tym, jak dodać nowe kamery znajdziesz w części DODWAWANIE KAMERY. W większości przypadków można pomyślnie dodać kamerę postępując według powyższych wskazówek. Niemniej jednak, urządzenia wyposażone w WiFi, tak jak kamera WAPP, może nie odnaleźć sieci, jeśli router WiFi wyłączy funkcję SSID. Włącz SSID, aby dokończyć konfigurację. Z powodów bezpieczeństwa sugeruje się korzystanie z protokołu WPA/WPA2/WPA2-PSK. Uwaga: Większość routerów WiFi nadaje SSID domyślnie. Jest to nazwa Twojej sieci bezprzewodowej i dzięki nadawaniu SSID urządzenia WiFi są w stanie odnajdywać sieci. 11

13 PODGLĄD NA ŻYWO / MIGAWKA / NAGRYWANIE Po uruchomieniu aplikacji na smartfonie lub tablecie, obraz wyświetlany na ekranie jest ostatnim nagranym przez kamerę podczas poprzedniej sesji. Stuknij panel kamery, aby wejść w tryb podglądu na żywo. Korzystając z ikonek poniżej możesz zrobić migawkę lub nagrać klip wideo. Możesz obrócić urządzenie na bok, aby móc oglądać obraz w pozycji horyzontalnej. (ios) Stuknij ekran, aby zapisać obraz. Migawka zostanie zapisana w katalogu camera roll Twojego urządzenia mobilnego. Stuknij, aby włączyć/wyłączyć dźwięk w trybie podglądu na żywo. Stuknij, aby nagrywać, stuknij ponownie, aby przerwać nagrywanie. Gdy system rozpocznie nagrywanie, klipy wideo zostaną zapisane na karcie pamięci. Upewnij się, że karta pamięci została prawidłowo włożona. Stuknij, aby powrócić do strony głównej. (Android) Uwaga: Gdy nagranie zostanie rozpoczęte czujnikiem ruchu lub manualnie, aplikacja będzie kontynuować nagrywanie przez co najmniej 2 minuty. W tym czasie nie można przerwać nagrywania. 12

14 OGLĄDANIE MIGAWEK Dla ios Twoje migawki zostaną nazwane sygnaturą czasową i zapisane w katalogu Camera Roll > snapshot na Twoim urządzeniu mobilnym. Dla Androida Twoje migawki zostaną nazwane sygnaturą czasową i zapisane w katalogu Photo Gallery > snapshot na Twoim urządzeniu mobilnym. ODTWARZANIE WIDEO Gdy kamera rozpocznie nagrywanie, klipy wideo zostaną automatycznie zapisane na karcie pamięci kamery. Nagrania mogą zostać odtworzone zdalnie na urządzeniu mobilnym. Stuknij ikonkę USTAWIEŃ KAMERY na stronie głównej. (ios) (Android) 13

15 Stuknij ikonkę LISTY ZDARZEŃ. Ekran EVENT LIST pokazuje listę klipów wideo nagranych w przeciągu godziny. Stuknij plik, który chcesz odtworzyć. (ios) (Android) Jeśli chcesz przeszukać historię wideo stuknij ikonkę SEARCH i wybierz pozycję z listy. (ios) (Android) 14

16 Aplikacja rozpocznie odtwarzanie wideo. Stuknij ikonkę pauzowania, aby wstrzymać odtwarzanie. Stuknij ponownie, aby wznowić: (ios) (Android) Nagrania mogą zostać odtworzone na komputerze. Proszę skorzystać z odtwarzaczy QuickTime, VLC lub FFDshow dla jak najlepszej wydajności. Aby odtworzyć nagrania za pomocą Windows Media Player sugerujemy pobranie kodeka FFmpeg ze strony Z powodu nieprzewidywalności prędkości sieci i wahań prędkości wysyłania/pobierania, możesz zobaczyć pusty ekran, gdy spróbujesz odtworzyć klip wideo. Jeśli tak się stanie, wyjdź z trybu odtwarzania i powtórz kroki począwszy od listy zdarzeń za minutę. Wygląd aplikacje może się różnić w zależności od rozmiaru ekranu Twojego urządzenia mobilnego. Proszę zapoznać się z informacjami o wersji aplikacji w APP Store/Google Play. 15

17 OMÓWIENIE STRONY GŁÓWNEJ GŁÓWNA STRONA wyświetla pionowo wszystkie połączenia kamery. Przewiń w dół listę migawek, aby wybrać kamerę lub stuknij panel kamery, aby włączyć wideo, które chcesz obejrzeć. Możesz również dodać więcej kamer, skonfigurować ustawienia zaawansowane, zaktualizować stan połączeń kamer i sprawdzić wersję aplikacji przy pomocy poniższych ikonek. (ios) (Android) Ikonka DODAJ KAMERĘ pozwala na dodanie więcej kamer. System obsługuje do 4 równoległych połączeń. 1. Podłącz kamerę do routera WiFi kablem Ethernetu na panelu tylnym. 2. Stuknij ikonkę DODAJ KAMERĘ. Pojawi się panel z informacjami systemowymi. Określ nazwę lub użyj domyślnej nazwy kamery w polu NAZWY KAMERY. 3. Wprowadź kod DID dostarczony wraz z kamerą w kolumnie DID. 4. W kolumnie kodu bezpieczeństwa wprowadź domyślne hasło

18 Zaznacz opcję Enable Alert, aby otrzymywać powiadomienia na określony adres za każdym razem, gdy nagrywanie zostanie aktywowane czujnikiem ruchu. Ustawienie alarmów może również zostać skonfigurowane w ustawieniach zaawansowanych. 5. Kliknij SAVE, aby zakończyć konfigurację kamery. Aplikacja spróbuje połączyć się z kamerą. Po ustanowieniu pomyślnego połączenia, status Connected pojawi się w górnym lewym rogu. 6. Powtórz kroki 2-5, by podłączyć więcej kamer. 17

19 Ikonka USTAWIEŃ KAMERY pozwala na konfigurację ustawień zaawansowanych, odłączyć kamerę i odtworzyć nagrania. Stuknij ikonkę USTAWIEŃ KAMERY. Na panelu pojawi się następujące ikonki: (ios) (Android) Stuknij ikonkę USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH, aby skonfigurować kamerę. Stuknij ikonkę USUŃ, aby odłączyć kamerę. Stuknij ikonkę LISTY ZDARZEŃ, aby sprawdzić lub odtworzyć nagrania. 18

20 Ikonka INFORMACJI pozwala na włączenie blokady PIN, powiadomień PUSH i sprawdzić informacje o aplikacji. SETUP PIN LOCK (ios) (Android) Jeśli włączysz blokadę PIN, użytkownik będzie proszony o wpisaniu numeru PIN uruchamiając aplikację. 1. Włącz funkcję Enable lock when starting. Następnie, wprowadź swój numer PIN. 2. Potwierdź kod PIN. Uwaga: Jeśli zapomnisz kod PIN, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie na urządzeniu mobilnym. POWIADOM (POWIADOMIENIA PUSH) Kamera WAPP obsługuje wykrywanie ruchu. Po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery otrzymasz powiadomienie PUSH przesłane na urządzenie mobilne. Dla ios Jeśli chcesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, postępuj według wskazówek na swoim urządzeniu mobilnym z ios: 1. Uruchom Ustawienia z ekranu głównego. 2. Stuknij Powiadomienia. 3. Przewiń w dół, odnajdź aplikację OMGuard i stuknij w nią. 4. Wyłącz powiadomienia. Uwaga: Aby zmiany w systemie ios zaczęły działać, należy poczekać zwykle około 2 godzin. Dla Androida Jeśli chcesz włączyć/wyłączyć tę funkcję, postępuj według następujących wskazówek: 19

21 Uwaga: Interferencje związane z połączeniem z Internetem i z siecią WiFi mogą mieć wpływ na pracę powiadomień PUSH. O APLIKACJI/Informacje o wersji API (ios) (Android) Stuknij ikonkę ABOUT, aby sprawdzić informacje o wersji aplikacji i jądra API. 20

22 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Aplikacja OMGuard oferuje zaawansowane funkcje kamery w celu zoptymalizowania jej pracy. Możesz użyć USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH, aby zmienić domyślne ustawienia kamery zgodnie z własnymi upodobaniami. Rozdział ten pokaże Ci jak dostosować ustawienia kamery. Hasło administracyjne Hasło, aby zaktualizować ustawienia zaawansowane Alarm Powiadomienie Strefa czasowa Czas letni/zimowy Kod bezpieczeństwa Ustawienia wideo Wysyła za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch Otrzymywanie powiadomień PUSH na urządzenie mobilne Konfiguracja strefy czasowej systemu Stosuje zasady czasu letniego/zimowego w ustawieniach godziny Hasło wymagane, aby uzyskać dostęp do kamery Konfiguracja jakości wideo i miejscowej częstotliwości napięcia Konfiguracja WiFi Zarządzanie siecią WiFi Ustawienia czułości Konfiguracja czułości kamery w wykrywaniu ruchu Ustawienia Konfiguracja konta dla otrzymywania powiadomień Formatowanie karty SD Formatowanie karty SD Automatyczne nadpisywanie istniejących danych na karcie pamięci Nadpisywanie karty SD w przypadku braku wolnego miejsca Aktualizacja Aktualizacja oprogramowania fabrycznego kamery oprogramowania Informacje o urządzeniu Sprawdzanie wersji aplikacji i jądra API Uwaga: Aktualizacja zarejestrowanych urządzeń może zabrać niektórym routerom ponad jedną minutę. Po zakończeniu konfiguracji ustawień zaawansowanych i powrocie do listy urządzeń, proszę poczekać chwilę, aby pozwolić routerowi na ukończenie rejestracji kamery. 21

23 Hasło administracyjne Hasło administracyjne to kod potrzebny do aktualizacji ustawień zaawansowanych. Hasło domyślne to Proszę skorzystać z tej funkcji, aby zmienić hasło domyślne na swoje własne. Dla ochrony konfiguracji systemu, za każdym razem, gdy będziesz chcieć zmienić ustawienia zaawansowane, konieczne będzie wpisanie hasła administracyjnego. Uwaga: Jeśli zapomnisz hasło administracyjne, naciśnij przycisk resetu na kamerze, aby przywrócić hasło domyślne (patrz: część dotycząca omówienia kamery). Alarm Kamera WAPP jest w stanie wysyłać wiadomości , aby powiadomić Cię o wykryciu ruchu w swoim polu widzenia. Włącz funkcję alarmu , aby otrzymywać wiadomości na adres podany w części konfiguracja . Powiadomienie o zdarzeniu Kamera WAPP jest w stanie wysyłać powiadomienia na smartfon dzięki funkcji powiadomień PUSH za każdym razem, gdy dokonuje nagrania. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia PUSH: 1. Włącz funkcję powiadomień w aplikacji OMGuard. 2. Sprawdź, czy funkcja powiadomień PUSH na Twoim urządzeniu mobilnym jest włączona. Strefa czasowa Rozwijana lista pokazuje strefy czasowe. Wybierz żądaną strefę czasową. Jak ustawić, patrz: ZAŁĄCZNIK: ŚWIATOWE STREFY CZASOWE. Uwaga: Podczas zmiany czasu zimowego na letni i odwrotnie, zmień godzinę systemu manualnie. 22

24 Czas letni/zimowy Zasady zmian czasu zimowego na letni i odwrotnie są połączone z informacjami o strefach czasowych. Włącz tę funkcję, aby system wskazywał właściwy czas po zmianie czasu. Hasło urządzenia Hasło urządzenia to kod potrzebny do uzyskania dostępu do urządzenia. Domyślne hasło kamery to Proszę skorzystać z tej funkcji, aby zmienić hasło domyślne na swoje własne. 1. Wpisz stare hasło. 2. Wpisz nowe hasło i potwierdź je, wpisując je ponownie. 3. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia. Uwaga: Odpowiednio, zmień hasło na stronie informacyjnej systemu. Ustawienia wideo Część ta pozwala na konfigurację jakości obrazu i trybu otoczenia. Jakość obrazu Ustaw jakość wideo na lepszy obraz lub lepsze strumieniowanie. Tryb otoczenia Wybierz właściwą opcję zgodnie z miejscową częstotliwością napięcia. Konfiguracja WiFi Ustawienia WiFi pozwalają na wybranie połączenia WiFi i ustawienie środowiska WiFi. Po stuknięciu w przycisk Manage Wi-Fi network, system automatycznie wykryje pobliskie routery WiFi i pokaże je na 23

25 rozwijanej liście. Wybierz odpowiedni router WiFi i wprowadź hasło routera, jeśli to konieczne. Z powodów bezpieczeństwa sugeruje się korzystanie z protokołu WPA/WPA2/WPA2-PSK. Uwaga: 1. Po połączeniu z siecią WiFI, odłącz kabel Ethernetu, kamera zrestartuje się i po kilku minutach ustanowi połączenie. Proszę ponownie uruchomić aplikację, gdy zaświeci się zielona dioda. 2. Kamera WAPP została zaprojektowana tak, aby współpracować z legalnymi kanałami WiFi w Twoim regionie. Sprawdź w instrukcji obsługi routera WiFi, jak wybrać właściwy kanał dla kamery WAPP. Ustawienia czułości Ustaw czułość czujnika ruchu na WYŁĄCZONY, NISKA lub WYSOKA. Jeśli ustawisz czułość na NISKĄ lub WYSOKĄ, system rozpocznie nagrywanie za każdym razem, gdy wykryje ruch w polu widzenia kamery. Zmień ustawienia, aby uzyskać spodziewane rezultaty wykrywania ruchu. Jeśli WYŁĄCZYSZ ustawienie czułości, system wyłączy funkcję wykrywania ruchu. Ustawienia Ustawienia pozwala na skonfigurowanie środowiska , konta i hasła. Sugerujemy konto Gmail. Odhaczenie Użyj SSL spowoduje szyfrowanie przesyłanych danych. Korzystaj tylko z SMTP obsługujących SSL. Uwaga: Sugerujemy następującą konfigurację: Serwer SMTP: smtp.gmail.com Port SMTP: 465 Sugerujemy SSL. 24

26 Formatowanie karty SD Sformatowanie karty pamięci USUNIE wszystkie dane z karty i ich odzyskanie będzie niemożliwe. Proszę zrobić kopie zapasowe nagrań PRZED sformatowaniem karty pamięci. Nadpisywanie karty SD Funkcja spowoduje nadpisywanie najstarszych plików, gdy na karcie zabraknie wolnego miejsca. Włączenie tej funkcji pozwoli systemowi na rozpoczęcie nadpisywania starych plików, gdy na karcie zabraknie wolnego miejsca. Umożliwi to zachowanie najnowszych nagrań tak, aby nie utracono ważnych informacji. Aktualizacja oprogramowania fabrycznego urządzenia Zaktualizuj oprogramowanie fabryczne kamery, aby poprawić jej wydajność i niezawodność. Proszę najpierw pobrać oprogramowanie fabryczne na kartę pamięci. Następnie, włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci kamery WAPP i skorzystaj z tej opcji,aby zaktualizować oprogramowanie fabryczne urządzenia. Zalecamy usilnie podłączenie kabla Ethernetu podczas aktualizacji oprogramowania fabrycznego urządzenia. Po pomyślnej aktualizacji kamera zrestartuje się. Informacje o urządzeniu Ustęp ten zawiera wersję urządzenia, pojemność całkowitą i pojemność dostępną karty pamięci. 25

27 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JEŚLI... Aplikacja nie może odnaleźć kamery Router WiFi nie jest widoczny na rozwijanej liście. ROZWIĄZANIE Sprawdź, czy Twoja sieć obsługuje protokół DHCP. Sprawdź, czy kamera i Twoje urządzenie mobilne są podłączone do tego samego routera WiFi. Sprawdź, czy router WiFi jest włączony. Upewnij się, że kamera jest włączona. Użyj funkcji DODAJ KAMERĘ, aby dodać kamerę manualnie. Sprawdź, czy funkcja nadawania SSID na routerze WiFi jest włączona. Jeśli to konieczne, skonsultuj się z producentem routera WiFi. Zmień protokół bezpieczeństwa routera WiFi na WPA/WPA2/WPA2-PSK. Z powodów bezpieczeństwa, protokół WEP nie jest zalecany dla pewnych routerów WiFi. Uwaga: Protokoły szyfrowania WPA/WPA2/WPA2-PSK są standardami nowszymi i efektywniejszymi dla sieci WiFi, niż starszy i mniej bezpieczny protokół WEP. Nie ma obrazu Sprawdź, czy zasilacz nie został uszkodzony i czy jest włączony do prądu. Przenieś kamerę w miejsce, gdzie odbiór sygnału bezprzewodowego będzie najlepszy. Upewnij się, że kamera jest poprawnie skonfigurowana w aplikacji. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest właściwie podłączone do 3G/4G/Wi-Fi. 26

28 Słaby sygnał WiFi Słaba jakość obrazu Czujnik ruchu nie działa lub jest nadwrażliwy Urządzenia bezprzewodowe, takie jak domowy system audio mogą zmniejszyć siłę sygnału. Pozostaw jak najwięcej miejsca pomiędzy kamerą/urządzeniem mobilnym, a tymi urządzeniami bezprzewodowymi. Przeczyść obiektyw kamery ściereczką do czyszczenia. Plamy i kurz mogą powodować problemy z jakością obrazu. Sprawdź, czy ustawienie czułości jest WŁĄCZONE (patrz: Ustawienia czułości). Dopasuj stawienie czułości (patrz: Ustawienia czułości). W trybie wykrywania ruchu, nagrywanie rozpocznie się w przypadku wykrycia ruchu przez kamerę w polu jej widzenia. Sprawdź, czy data i godzina systemu są właściwie ustawione. Aplikacja nie może nagrywać żadnych klipów wideo Upewnij się, że karta SD została prawidłowo włożona. Sprawdź, czy wykrywanie ruchu zostało włączone. (patrz: Ustawienia czułości). Przed pierwszym użyciem sformatuj kartę SD (patrz: Formatowanie karty SD). Alarm nie działa Sprawdź, czy funkcja alarmu jest włączona (patrz: Alarm ). Dla funkcji alarmu sugerujemy konto Gmail. Sprawdź, czy system został skonfigurowany tak, jak to zasugerowano walarmie . Upewnij się, że wprowadzono poprawny adres . 27

29 W nocy pojawiają się jasne, białe plamki. Dioda podczerwieni kamery świeci niewidzialnym dla oka światłem, które odbija się od takich powierzchni, jak na przykład szkło. Zainstaluj kamerę po drugiej stronie szyby lub umieść obiektyw płasko na szybie, aby poprawić obraz nocny. Sugeruje się zainstalowanie kamery w miejscach dobrze oświetlonych. Uwaga: Sprawdź stopień ochronny (Ingress) kamery przed jej instalacją na zewnątrz. Błąd karty pamięci Sprawdź, czy karta pamięci jest właściwie włożona i sformatowana. Używaj wyłącznie karty dołączonej do zestawu, aby zapewnić właściwe działanie. Uwaga: Przed formatowaniem, proszę zrobić kopię zapasową danych. Formatowanie usunie wszystkie dane z karty pamięci. Wyświetlana niewłaściwa i godzina. jest data Niewłaściwa data i/lub godzina spowodują nieoczekiwane zaprogramowane nagrania. Sprawdź, czy wybrano właściwą strefę czasową (patrz: Strefa czasowa). Potwierdź datę i godzinę systemu urządzenia mobilnego w celu poprawnego działania. 28

30 SPECYFIKACJE PRODUKTU Parametry sieci Technologia bezprzewodowa IEEE b/g Połączenie sieciowe Ethernet (10/100 Base-T/Base -TX); Wi-Fi Protokoły sieciowe TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP Jednoczesne wyświetlanie 4 jednoczesne sesje Bezpieczeństwo Sugerowane WPA /WPA2/WPA2-PSK (TKIP, 128 bit AES) Parametry kamery Przetwornik obrazu 1/4" CMOS Antena 3dBi Dipole Stopień ochronny (Ingress) IP66 Środowisko źródła światła Wewnątrz pomieszczeń (50Hz); wewnątrz pomieszczeń (60Hz); Pamięć Karta pamięci T Flash (nie dołączona do zestawu) Kąt widzenia W poziomie: 60 W pionie: 43 Min. oświetlenie 1~8 lux Rozdzielczość przy niskim 10 diod podczerwieni z włącznikiem podczerwieni Widoczność przy niskim 5 metrów Parametry audio i wideo Kompresja obrazu H.264 Rozdzielczość obrazu VGA 640x480 / QVGA 320x240 Ilość klatek na sekundę nagrań maks. 30 FPS Obsługiwane urządzenia mobilne Wymagany system operacyjny Android 2.3X lub nowszy Wymagania sprzętowe Cortex A6 800MHz lub szybszy; 1GB pamięci wewnętrznej lub więcej Parametry ogólne Zasilanie Zużycie mocy Wymiary kamery Waga (część główna) Temperatura pracy 100~240V; DC 5V 1A 650mA maks. 42*42*92mm 210 g -10 ~+50 C 29

31 ZARZĄDZANIE NOŚNIKAMI PAMIĘCI Karta Micro SD 1G 2G 8G 16G 32G 640 x 480 (VGA) 60 Minut 110 Minut 400 Minut 950 Minut 1880 Minut ZAŁĄCZNIK: ŚWIATOWA STREFA CZASOWA GMT Strefa Cywilne strefy czasowe Miasta standardowych stref czasowych GMT Z Na wschód od Greenwich GMT: Greenwich Mean UT: Uniwersalny UTC: Universal Co-ordinated WET: Czas zachodnioeuropejski Londyn, Anglia/ Dublin, Irlandia/ Edynburg, Szkocja/ Lizbona, Portugalia/ Reykjavik, Islandia/ Casablanca, Maroko GMT GMT+1 Strefa Cywilne strefy czasowe A CET: Czas środkowoeuropejski Miasta standardowych stref czasowych Paryż, Francja/ Berlin, Niemcy/ Amsterdam, Holandia/ Bruksela, Belgia/ Wiedeń, Austria/ Madryt, Hiszpania/ Rzym, Włochy/ Berno, Szwajcaria/ Sztokholm, Szwecja/ Oslo, Norwegia GMT+2 B EET: Czas wschodnioeuropejski Ateny, Grecja/ Helsinki, Finlandia/ Istambuł, Turcja/ Jerozolima, Izrael/ Harare, Zimbabwe GMT+3 C BT: Bagdad Kuwejt/ Nairobi, Kenia/ Rijad, Arabia Saudyjska GMT+3:30 C* Teheran, Iran GMT+4 D Moskwa, Rosja/ Abu Dabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie/ Muskat/ Tbilisi/ Wołgograd GMT+4:30 D* Kabul, Afganistan GMT+5 E GMT+5:30 E* Indie 30

32 GMT+6 F GMT+6:30 F* Wyspy Kokosowe GMT+7 G GMT+8 H CCT: Wybrzeże chińskie GMT+9 I JST: Czas japoński GMT+9:30 I* Standardowy czas australijski centralny GMT+10 K GST: Guam standardowy Darwin, Australia/ Adelaide, Australia GMT+10:30 K* Wyspa Lord Howe GMT+11 L GMT+11:30 L* Wyspa Norfolk GMT+12 M IDLE: Linia zmiany daty wschód Wellington, Nowa Zelandia/ Fidżi/ Wyspy NZST Standardowy czas Nowej Marshalla Zelandii GMT+13:00 M* Wyspy Rawaki: Enderbury Kiribati GMT+14:00 M± Wyspy Line: Kiritibati Na zachód od Greenwich GMT Strefa Cywilne strefy czasowe Miasta standardowych stref czasowych GMT-1 N WAT: Czas zachodnioafrykański Azory, Wyspy Cape Verde GMT-2 O AT: Azory GMT-3 P Brazylia, Brazylia/ Buenos Aires, Argentyna/ Georgetown, Gujana GMT-3:30 P* Nowa Fundlandia GMT-4 Q AST: Czas atlantycki Caracas/ La Paz GMT-5 R EST: Standardowy czas wschodni Bogota/ Lima, Peru/ Nowy Jork, NY, USA GMT-6 S Mexico City, Meksyk/ Saskatchewan, CST: Standardowy czas centralny Kanada GMT-7 T MST: Czas górski GMT-8 U PST: Czas pacyficzny Los Angeles, CA, USA GMT-8:30 U* GMT-9 V YST: Yukon Standard GMT-9:30 V* GMT-10 W AHST: Czas alaskański: Central Alaska HST: Standardowy Hawajski 31

33 GMT-11 X NT: Nome. GMT-12 Y IDLW: Linia zmiany daty zachód Uwaga: Tylko jako odnośnik, międzynarodowy czas GMT może się zmienić. 32

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania Często zadawane pytania Przegląd często zadawanych pytań Przegląd często zadawanych pytań... 2 1 PYTANIA DOTYCZĄCE KAMERY I SPRZĘTU... 4 1.1 Jakie sieci Wi-Fi obsługuje kamera... 4 1.2 Jakie rodzaje szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowa kamery. 1. Podłącz kamerę kablem ethernet (dołączony do kamery) do modemu kablowego,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB Skrócona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: w niektórych modelach nie ma oddzielnej anteny.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Zawartość zestawu Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB (różne

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. Zalogować kamerę IP w sieci LAN DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: Niektóre modele nie posiadają zewnętrznej anteny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi VigorAP 710 802.11n Access Point Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L001B170A01EU 0 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

Kamera IP WiFi Sricam

Kamera IP WiFi Sricam Kamera IP WiFi Sricam http://www.ozikam.pl str. 1 Instrukcja do kamery Sricam IP WiFi z czytnikiem kart do 128GB 1. Aplikacje niezbędne do obsługi kamery.str 3 2. Instalacja karty Micro SD HC do 128Gb.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna: User manual Polski Proxi EU Plug to wtyczka sterowana zdalnie za pomocą BLE Bluetooth. Proxi EU Plug to przełącznik. Przełącznik: Po połączeniu z innym urządzeniem BLE, może być zdalnie włączany i wyłączany.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna: User manual Polski PL Proxi Shade jest modułem roletowym w obudowie dopuszkowej. Pozwala na sterowanie pozycją rolety, markizy itp. za pomocą aplikacji mobilnej Proxi jak i ręcznie przy użyciu klasycznych

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Box Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi VigorAP 810 802.11n Access Point Skrócona instrukcja obsługi Gwarancja Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR I- Informacje podstawowe Produkt to wysokiej jakości kamera z modułem Wi-fi zintegrowana i ukryta w obudowie zegara. Umożliwia zapis video oraz zdjęć bezpośrednio na karcie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę 1. Aplikacje niezbędne do obsługi kamery.str 2 Pierwsze uruchomienie kamery..str 3 a)rejestracja konta w aplikacji yoosee Str 4 b)połączenie kamery z

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1 Witamy Dziękujemy za wybranie Arlo. Rozpoczęcie pracy jest łatwe. 2 Zawartość zestawu Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel Ethernet Magnetyczne mocowania naścienne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z kamery sieciowej, natychmiast odłącz zasilanie. Chroń kamerę sieciową przed kontaktem

Bardziej szczegółowo