Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300"

Transkrypt

1 Moduł obsługowy EMS plus O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji.

2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 3 2 Informacje o produkcie Opis produktu Rodzaje regulacji Możliwości zastosowania w różnych instalacjach ogrzewczych Ważne wskazówki dot. zastosowania Deklaracja zgodności Zakres dostawy Dane techniczne Charakterystyka czujnika temperatury Dodatkowy osprzęt Zakres obowiązywania dokumentacji technicznej Utylizacja Instalacja Sposoby instalacji Miejsce instalacji modułu obsługowego Instalacja w pomieszczeniu wiodącym Podłączenie elektryczne Założenie lub zdjęcie modułu obsługowego Instalacja na urządzeniu grzewczym Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej Ważne ustawienia dotyczące systemu przygotowania c.w.u Ważne ustawienia dotyczące instalacji solarnej Ważne ustawienia dotyczące systemu hybrydowego Przeprowadzanie testów działania Sprawdzenie wartości monitorowanych Odbiór instalacji Wyłączenie instalacji z ruchu/wyłączanie Menu serwisowe Ustawienia ogrzewania Menu "Dane instalacji" Menu "Dane kotła" Menu "Obieg grzewczy " Menu "Suszenie jastrychu" Ustawienia dla c.w.u Ustawienia dla instalacji solarnej Ustawienia systemów hybrydowych Menu diagnostyczne Menu "Testy działania" Menu "Wartości monitorowane" Menu "Wskazania usterek" Menu "Informacje systemowe" Menu konserwacja Menu "Reset" Menu "Kalibracja" Usuwanie usterek Podstawy obsługi Przegląd elementów obsługi Przegląd symboli na wyświetlaczu Obsługa menu serwisowego Przegląd menu serwisowego Uruchomienie Zestawienie czynności związanych z uruchomieniem Ogólne uruchomienie modułu obsługowego Uruchomienie instalacji przy użyciu asystenta konfiguracji Pozostałe ustawienia podczas uruchomienia Lista kontrolna: dostosowanie ustawień do wymagań klienta Ważne ustawienia dotyczące ogrzewania Ochrona środowiska/utylizacja Protokół uruchomienia Indeks Logamatic RC (2013/06)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie: WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych. OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim. OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu. Ważne informacje Inne symbole Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem ostrzegawczym. Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia zagrożenia. Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok. Symbol Znaczenie Czynność Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu Pozycja/wpis na liście Pozycja/wpis na liście (2. poziom) Tab Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza instrukcja montażu adresowana jest do monterów instalacji wodnych oraz urządzeń grzewczych i elektrotechnicznych. Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcje montażu (urządzeń grzewczych, modułów itp.). Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi. Przestrzegać odpowiednich przepisów oraz zasad i wytycznych stanowionych na szczeblu krajowym i regionalnym. Wykonane prace należy udokumentować. Użycie zgodne z przeznaczeniem Produkt przeznaczony jest wyłącznie do regulacji instalacji ogrzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych. Jakiekolwiek inne użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstałe w wyniku takiego stosowania są wyłączone z odpowiedzialności producenta. Montaż, uruchomienie i konserwacja Montaż, uruchomienie i konserwację może wykonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Nie montować produktu w pomieszczeniach wilgotnych. Montować tylko oryginalne części zamienne. Prace przy instalacji elektrycznej Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej należy: Odłączyć napięcie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Potwierdzić, że instalacja jest odłączona od napięcia. W żadnym wypadku nie podłączać produktu do napięcia sieciowego. Stosować się również do schematów połączeń elektrycznych innych części instalacji. Odbiór przez użytkownika W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi informacji na temat obsługi i warunków eksploatacji instalacji ogrzewczej. Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając w szczególności znaczenie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania przeglądów i konserwacji celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska. Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji do przechowywania. Logamatic RC (2013/06) 3

4 2 Informacje o produkcie Uszkodzenia wskutek działania mrozu Jeżeli instalacja nie pracuje, istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia: Przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony przed zamarzaniem. Instalację należy zawsze pozostawiać włączoną z uwagi na dodatkowe funkcje, np. przygotowanie c.w.u. lub zabezpieczenie przed blokadą. Niezwłocznie usuwać usterki. 2 Informacje o produkcie 2.1 Opis produktu Moduł obsługowy RC300 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej wyposażonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania. Moduł obsługowy posiada programy czasowe: Ogrzewanie: dla każdego obiegu grzewczego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień C.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. i jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień. Moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień. Możliwości instalacji: Na urządzeniu grzewczym ze złączem magistrali EMS lub EMS plus (System Zarządzania Energią) Na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS lub EMS plus. Po 1 ½ godzinie pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin. Jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane. Zakres funkcji i tym samym także struktura menu modułu obsługowego zależne są od budowy instalacji. W niniejszej instrukcji opisany jest maksymalny zakres funkcji. W stosownych miejscach zwraca się uwagę na tę zależność. Zakresy ustawień i ustawienia podstawowe mogą różnić się od podanych w niniejszej instrukcji Rodzaje regulacji Istnieją urządzenia grzewcze ze zintegrowanym układem regulacji wg temperatury zewnętrznej. W tego typu urządzeniach grzewczych należy zdezaktywować regulację wg temperatury zewnętrznej. Dostępne są następujące główne tryby regulacji: Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania lub mocy cieplnej urządzenia grzewczego w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym. Regulacja wg temperatury zewnętrznej: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym. Regulacja stała: automatyczna regulacja temperatury zasilania do ogrzewania basenu lub instalacji wentylacyjnej ze stałą temperaturą. Ten tryb regulacji nie jest zależny od temperatury w pomieszczeniu ani temperatury zewnętrznej. Zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące trybów regulacji ( Rodzaje regulacji, str. 31) Możliwości zastosowania w różnych instalacjach ogrzewczych W jednym systemie magistrali BUS kalkulacja obiegu grzewczego może być dokonywana tylko przez jedno z podłączonych do niej urządzeń. Z tego względu w jednej instalacji ogrzewczej można zainstalować tylko jeden moduł. Służy on jako regulator w: instalacjach z jednym obiegiem grzewczym, np. w domu jednorodzinnym instalacjach z dwoma obiegami grzewczymi lub ich większą liczbą, np.: ogrzewanie podłogowe na jednym piętrze, kaloryfery na innym piętrze mieszkanie połączone z warsztatem ( rys. 1, [1]) instalacjach z kilkoma obiegami grzewczymi z modułami zdalnego sterowania, np.: dom z oddzielnym mieszkaniem, z modułem RC300 w charakterze regulatora i modułem RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania (instalacja 4 Logamatic RC (2013/06)

5 Informacje o produkcie 2 modułu RC300 w pomieszczeniu wiodącym domu, a modułu RC200 w pomieszczeniu wiodącym oddzielnego mieszkania, rys. 1, [2]) dom z kilkoma mieszkaniami (RC300 w charakterze regulatora, a RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania, instalacja RC300 na urządzeniu grzewczym). 1 2 RC200 HK 1 HK 2 RC300 RC300 HK 1 HK 1 HK o Rys. 1 Przykłady instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym lub z dwoma obiegami grzewczymi [1] RC300 w charakterze regulatora dla kilku (tutaj dwóch) obiegów grzewczych (HK 1 i HK 2). [2] RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania dla drugiego obiegu grzewczego (HK 2) i RC300 w charakterze regulatora dla pierwszego obiegu grzewczego (HK 1). 2.2 Ważne wskazówki dot. zastosowania OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia! Jeśli temperatura ciepłej wody zostanie ustawiona powyżej 60 C lub włączono dezynfekcję termiczną, należy zainstalować mieszacz. W ramach systemu magistrali BUS można używać tylko produktów Buderus. Pomieszczenie z instalacją musi być dostosowane do stopnia ochrony IP Deklaracja zgodności Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność potwierdzono oznakowaniem CE. Deklarację zgodności produktu można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać we właściwym oddziale firmy Buderus. WSKAZÓWKA: Uszkodzenia podłogi! Używać ogrzewania podłogowego tylko z dodatkowym termostatem temperatury maksymalnej. Moduł obsługowy można podłączyć wyłącznie do urządzenia grzewczego ze złączem magistrali EMS lub EMS plus (System Zarządzania Energią). Moduł obsługowy nie służy do połączenia z urządzeniami grzewczymi z serii produktów GB112, GB132, GB135, GB142 GB152. Logamatic RC (2013/06) 5

6 2 Informacje o produkcie 2.4 Zakres dostawy B U S ii O Rys. 2 Zakres dostawy [1] Uchwyt do instalacji na ścianie [2] Moduł obsługowy [3] Materiały instalacyjne [4] Dokumentacja techniczna 2.5 Dane techniczne auto menu man info fav o Rys. 3 Wymiary w mm 6 Logamatic RC (2013/06)

7 Informacje o produkcie 2 Zakres dostawy rozdział 2.4, str. 6 Wymiary mm ( rys. 3) Napięcie znamionowe V DC Prąd znamionowy (bez 9 ma oświetlenia) Złącze magistrali BUS EMS plus Zakres regulacji 5 C C Dop. temperatura otoczenia 0 C C Klasa ochrony III Stopień ochrony przy instalacji na ścianie przy instalacji na urządzeniu grzewczym Tab. 2 Dane techniczne IP20 IPX2D 2.6 Charakterystyka czujnika temperatury Podczas pomiaru czujników temperatury należy uwzględnić następujące wymogi: Przed pomiarem wyłączyć instalację z prądu. Rezystancję należy mierzyć na końcach kabli. Wartości rezystancji tworzą wartości średnie i są obarczone tolerancjami. C C C C Tab. 3 Wartości rezystancji czujnika temperatury zewnętrznej C C C C Tab. 4 Wartości rezystancji czujników temperatury zasilania i ciepłej wody 2.7 Dodatkowy osprzęt Z katalogu można pobrać dokładne informacje dotyczące odpowiedniego osprzętu dodatkowego. Moduły funkcyjne i moduły obsługowe systemu regulacyjnego EMS plus: moduł obsługowy RC100 jako zwykły moduł zdalnego sterowania moduł obsługowy RC200 jako komfortowy moduł zdalnego sterowania MM100: moduł dla obiegów grzewczych ze zmieszaniem, obiegów ładowania zasobnika i stałych obiegów grzewczych MS100: moduł dla solarnego przygotowania c.w.u. MS200: moduł dla rozszerzonych instalacji solarnych (tylko montaż naścienny). Moduły funkcyjne systemu regulacyjnego EMS: np. ASM10, DM10 i EM10. Nie jest możliwe połączenie z następującymi produktami systemu regulacyjnego EMS: MM10, WM10, SM10, MCM10 RC20, RC20 RF, RC25, RC35. Zastosowanie niniejszej instrukcji do modułów zdatnych dla EMS plus Ta instrukcja obejmuje również współpracę modułu obsługowego z modułem sterowania obiegu grzewczego MM100 (osprzęt dodatkowy). Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w inne moduły (np. moduł solarny MS100, osprzęt dodatkowy), w niektórych menu można wprowadzić dodatkowe ustawienia. Są one opisane w dokumentacji technicznej tych modułów. Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury zewnętrznej do regulacji wg temperatury zewnętrznej nie znajduje się w zakresie dostawy. Czujnik temperatury zewnętrznej dostępny jest jako osprzęt dodatkowy. 2.8 Zakres obowiązywania dokumentacji technicznej Wskutek używania niniejszego modułu obsługowego mogą wystąpić odchylenia od dokumentacji technicznej urządzenia grzewczego. Jeśli opis różni się, w zakres dostawy wchodzi specjalna wkładka. We wkładce ujęto odbiegające dane. Wszelkie inne dane w dokumentacji technicznej urządzeń grzewczych, sterowników bazowych (np. RC35) lub systemu magistrali EMS są również obowiązujące dla niniejszego modułu obsługowego, jeśli nie zostały ujęte w uzupełnieniu jako odbiegające. 2.9 Utylizacja Opakowanie zutylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W przypadku wymiany podzespołu lub części: stary podzespół lub starą część poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Logamatic RC (2013/06) 7

8 3 Instalacja 3 Instalacja Szczegółowy schemat instalacji do montażu podzespołów i części hydraulicznych oraz przynależnych elementów sterujących znajduje się w materiałach projektowych lub dokumentacji projektowej instalacji. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! Jeśli temperatura ciepłej wody zostanie ustawiona powyżej 60 C lub włączono dezynfekcję termiczną, należy zainstalować mieszacz. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed instalacją produktu: urządzenie grzewcze i wszystkie inne urządzenia magistrali odłączyć od napięcia sieciowego (wszystkie fazy). Moduł obsługowy musi być zainstalowany na ścianie wewnętrznej. Jeżeli dla wszystkich obiegów grzewczych stosowane są moduły zdalnego sterowania, moduł obsługowy można zainstalować na urządzeniu grzewczym. W przypadku zaworów ręcznych z nastawą wstępną w pomieszczeniu wiodącym: Moc grzejników ustawić możliwie jak najniższą. Dzięki temu pomieszczenie wiodące nagrzewa się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. W przypadku zaworów termostatycznych w pomieszczeniu wiodącym: Całkowicie otworzyć zawory termostatyczne i przez złącze gwintowane po stronie powrotu ustawić możliwie najniższą moc grzejników. Dzięki temu pomieszczenie wiodące nagrzewa się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. Jeżeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia wiodącego, zaleca się regulację tylko wg temperatury zewnętrznej. 3.1 Sposoby instalacji Właściwy sposób instalacji modułu obsługowego zależny jest od zastosowania modułu oraz budowy instalacji ogrzewczej ( rozdział 2, str. 4). 3.2 Miejsce instalacji modułu obsługowego Jeżeli aktywny jest tryb regulacji wg temperatury zewnętrznej (bez uwzględnienia temperatury w pomieszczeniu), w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu i łatwej obsługi zalecamy instalację modułu obsługowego w pomieszczeniu mieszkalnym. Alternatywnie w tym trybie regulacji możliwa jest również instalacja modułu obsługowego na urządzeniu grzewczym. Pomieszczenie wiodące to pomieszczenie w mieszkaniu, w którym zainstalowano moduł obsługowy (w charakterze regulatora). Jeśli regulacja wg temperatury pomieszczenia jest włączona, temperatura w tym pomieszczeniu służy jako wielkość sterująca całej instalacji. Jeśli jest włączona regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu, temperatura w pomieszczeniu służy jako dodatkowa wielkość sterująca. W przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia i regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu jakość pracy sterownika zależy od miejsca instalacji. Miejsce instalacji (= pomieszczenie wiodące) musi być odpowiednie do regulacji instalacji ogrzewczej ( rys. 4, str. 9). 8 Logamatic RC (2013/06)

9 Instalacja O Rys. 4 Miejsce instalacji w pomieszczeniu wiodącym Logamatic RC (2013/06) 9

10 3 Instalacja 3.3 Instalacja w pomieszczeniu wiodącym Powierzchnia instalacyjna na ścianie musi być równa. W przypadku instalacji na puszce podtynkowej: Wypełnić puszkę podtynkową materiałem izolacyjnym, aby zapobiec pogorszeniu pomiaru temperatury w pomieszczeniu przez przewiew. Zainstalować uchwyt na ścianie ( rys. 5). 3.4 Podłączenie elektryczne Moduł obsługowy jest zasilany elektrycznie przez przewód magistrali BUS. Biegunowość żył jest dowolna. Jeżeli maksymalna długość całkowita połączeń magistrali BUS pomiędzy wszystkimi urządzeniami magistrali zostanie przekroczona lub system magistrali BUS posiada strukturę pierścieniową, uruchomienie instalacji nie jest możliwe. 6 mm 6 mm 3,5 mm Maksymalna długość całkowita połączeń magistrali BUS: 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm m przy przekroju przewodu 1,50 mm 2. Jeśli zainstalowano kilka urządzeń na magistrali, pomiędzy poszczególnymi urządzeniami na magistrali zachować minimalny odstęp wynoszący 100 mm. Jeśli zainstalowano kilka urządzeń na magistrali, podłączyć je opcjonalnie szeregowo lub gwiaździście. Aby uniknąć zakłóceń indukcyjnych: wszystkie kable niskonapięciowe kłaść z dala od kabli doprowadzających napięcie sieciowe (minimalna odległość 100 mm). W przypadku zewnętrznych zakłóceń indukcyjnych (np. z instalacji fotowoltaicznych) użyć kabla ekranowanego (np. LiYCY) i z jednej strony uziemić ekran. Ekran podłączyć do uziemienia budynku, np. wolnego zacisku przewodu ochronnego lub rur wodnych, a nie do zacisku przyłączeniowego dla przewodu ochronnego w module. Utworzyć połączenie magistrali z urządzeniem grzewczym. RC 300 BUS BUS 1) 3,5 mm O Rys. 5 BUS Instalacja cokołu Przyłącze magistrali BUS O Rys. 6 Podłączenie modułu obsługowego do urządzenia grzewczego 1) W UBA3.x, UBA4.x, BC10, BC20, BC25, MC10, MC40 i MC100 znajduje się oznakowanie końcówek instalacji elektrycznej EMS 10 Logamatic RC (2013/06)

11 Instalacja 3 Czujnik temperatury zewnętrznej (osprzęt dodatkowy) podłącza się do urządzenia grzewczego. Przy wykonywaniu podłączenia elektrycznego przestrzegać instrukcji dot. urządzenia grzewczego. Do przedłużania przewodów czujnikowych należy używać przewodów o następujących przekrojach: Do 20 m przy przekroju przewodu 0,75 mm 2 do 1,50 mm 2 20 m do 100 m przy przekroju przewodu 1,50 mm 2. Zdjęcie modułu obsługowego Wcisnąć przycisk na dole uchwytu. Pociągnąć moduł obsługowy do przodu. Zdjąć moduł obsługowy ku górze Założenie lub zdjęcie modułu obsługowego Założenie modułu obsługowego Założyć moduł obsługowy u góry. Zatrzasnąć moduł obsługowy na dole O fav Rys. 8 Zdjęcie modułu obsługowego Rys. 7 Założenie modułu obsługowego O 3.6 Instalacja na urządzeniu grzewczym Jeżeli urządzenie grzewcze wyposażone jest w System Zarządzania Energią EMS lub EMS plus, moduł obsługowy można zainstalować bezpośrednio na urządzeniu grzewczym. W instalacjach z jednym obiegiem grzewczym takie rozwiązanie jest zasadne tylko w przypadku regulacji wyłącznie wg temperatury zewnętrznej. W przypadku regulacji wg temperatury w pomieszczeniu lub regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu niezbędny jest jeden moduł zdalnego sterowania dla każdego obiegu grzewczego w danym pomieszczeniu wiodącym. Przed instalacją modułu obsługowego: Zapoznać się z instrukcją montażu urządzenia grzewczego. Logamatic RC (2013/06) 11

12 3 Instalacja 3.7 Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej Jeżeli moduł obsługowy używany jest w charakterze regulatora prowadzonego wg temperatury zewnętrznej, niezbędny jest czujnik temperatury zewnętrznej. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru temperatury zewnętrznej: Przy wyborze miejsca instalacji czujnika temperatury zewnętrznej uwzględnić punkty przedstawione na rys. 9. W NW SW N S NE SE E 1/2H(min 2m) 1/2 Y H Y H 1/2 H (min 2m) O Rys. 9 Miejsce instalacji czujnika temperatury zewnętrznej (w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu lub bez) 12 Logamatic RC (2013/06)

13 Podstawy obsługi 4 4 Podstawy obsługi 4.1 Przegląd elementów obsługi auto man fav menu info O Rys. 10 Elementy obsługi [1] Przycisk fav (funkcje ulubione) [2] Przycisk man (tryb pracy ręcznej) [3] Przycisk auto (tryb automatyczny) [4] Przycisk menu (wywołanie menu) [5] Przycisk info (menu informacyjne i pomoc) [6] Przycisk "Powrót" [7] Pokrętło nastawcze Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, naciśnięcie elementu obsługowego powoduje wykonanie danej operacji i włączenie podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła nastawczego po raz pierwszy powoduje jedynie włączenie oświetlenia. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden element obsługowy, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie. rys. 10, str. 13 Poz. Element Nazwa Objaśnienie 1 Przycisk fav Nacisnąć, aby wywołać funkcje ulubione dla obiegu grzewczego 1. fav Przytrzymać wciśnięty, aby dostosować menu ulubionych do indywidualnych potrzeb ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). 2 Przycisk Nacisnąć, aby włączyć tryb ręczny dla długotrwałej wartości zadanej temperatury man man pomieszczenia. Przytrzymać wciśnięty, aby aktywować pole do wprowadzania czasu trwania trybu ręcznego (maksymalnie 48 godzin od aktualnego czasu zegarowego). 3 Przycisk Nacisnąć, aby włączyć automatyczny tryb pracy z programem czasowym. auto auto 4 Przycisk menu menu Nacisnąć, aby otworzyć menu główne. Nacisnąć i przytrzymać, aby otworzyć menu serwisowe. Tab. 5 Elementy obsługi Logamatic RC (2013/06) 13

14 4 Podstawy obsługi rys. 10, str. 13 Poz. Element Nazwa Objaśnienie 5 Przycisk info info Tab. 5 6 Przycisk "Powrót" 7 Pokrętło nastawcze Elementy obsługi 4.2 Przegląd symboli na wyświetlaczu Gdy otwarte jest menu: Nacisnąć, aby wywołać dodatkowe informacje na temat aktualnie wybranej pozycji. Gdy aktywny jest ekran standardowy: Nacisnąć, aby otworzyć menu informacyjne. Nacisnąć, aby przejść do nadrzędnego poziomu menu lub porzucić zmienioną wartość. Gdy wyświetlany jest komunikat o koniecznym serwisie lub usterce: Nacisnąć, aby przejść z ekranu standardowego do wskazania usterek i odwrotnie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść z menu do ekranu standardowego. Przekręcić, żeby zmienić wartość nastawy (np. temperaturę) lub wybrać menu bądź punkty menu. Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone: Nacisnąć, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. Gdy podświetlenie wyświetlacza jest włączone: Nacisnąć, aby otworzyć menu lub punkt menu, potwierdzić ustawioną wartość (np. temperatury) lub komunikat bądź zamknąć okienko pop-up. Gdy aktywny jest ekran standardowy: Nacisnąć, aby w ekranie standardowym aktywować pole wprowadzania danych służące do wyboru obiegu grzewczego (tylko w instalacjach posiadających co najmniej dwa obiegi grzewcze), instrukcja obsługi modułu obsługowego O Rys. 11 Przykład ekranu standardowego w przypadku instalacji z kilkoma obiegami grzewczymi 14 Logamatic RC (2013/06)

15 Podstawy obsługi 4 rys. 11, str. 14 Poz. Symbol Nazwa Objaśnienie 1 Wskazanie wartości Wskazanie aktualnej temperatury: Temperatura w pomieszczeniu w przypadku instalacji na ścianie Temperatura urządzenia grzewczego w przypadku instalacji na urządzeniu grzewczym. 2 Wiersz informacji Wskazanie godziny, dnia tygodnia i daty. 3 Dodatkowe wskazanie temperatury 4 Informacje tekstowe Wskazanie temperatury zewnętrznej (można zmienić na wskazanie temperatury kolektora słonecznego lub systemu przygotowania c.w.u., więcej informacji instrukcja obsługi modułu obsługowego). Na przykład nazwa aktualnie wyświetlanej temperatury ( rys. 11, [1]); dla temperatury w pomieszczeniu nazwa nie jest wyświetlana. Gdy występuje usterka, aż do momentu jej usunięcia wyświetlana jest w tym miejscu informacja. 5 Symbol informacyjny Pompa solarna pracuje. Blokada przycisków jest aktywna (przytrzymać wciśnięte przycisk "auto" i pokrętło nastawcze, aby włączyć lub wyłączyć blokadę przycisków). 6 Program czasowy Graficzna prezentacja aktywnego programu czasowego dla wyświetlanego obiegu grzewczego. Paski oznaczają przedziały czasowe, w których aktywny jest dany 12 tryb pracy. Paski na górze odnoszą się do trybu grzania, paski na dole natomiast do trybu obniżenia. 7 Wskaźnik czasu Wskaźnik czasu wskazuje w programie czasowym aktualny czas w 15- minutowych odstępach (= podział skali czasu). 8 auto Tryb pracy Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie automatycznym (ogrzewanie zgodnie z programem czasowym). Tab. 6 OG2auto Lato (wył.) Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Jeżeli na ekranie standardowym naciśnięty zostanie przycisk "man", przycisk "auto" lub zmieniona zostanie temperatura zadana w pomieszczeniu, to operacje te będą miały wpływ tylko na wskazywany obieg grzewczy. We wskazywanym obiegu grzewczym w trybie automatycznym aktywny jest tryb grzania. We wskazywanym obiegu grzewczym w trybie automatycznym aktywny jest tryb obniżenia. Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie letnim (ogrzewanie wyłączone, przygotowanie c.w.u. aktywne) OG2 Lato (wył.) Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie letnim (ogrzewanie wyłączone, przygotowanie c.w.u. aktywne). Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Symbole używane na ekranie standardowym Logamatic RC (2013/06) 15

16 4 Podstawy obsługi rys. 11, str. 14 Poz. Symbol Nazwa Objaśnienie Tab. 6 ręczny OG2ręczny Urlop do OG2Urlop do Symbole używane na ekranie standardowym Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie ręcznym. Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie ręcznym. Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Jeżeli na ekranie standardowym naciśnięty zostanie przycisk "man", przycisk "auto" lub zmieniona zostanie temperatura zadana w pomieszczeniu, to operacje te będą miały wpływ tylko na wskazywany obieg grzewczy. W instalacji z jednym obiegiem grzewczym aktywny jest program urlopowy ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Dla wskazywanego obiegu grzewczego i ew. także dla systemów przygotowania c.w.u. aktywny jest program urlopowy ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. 4.3 Obsługa menu serwisowego Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, naciśnięcie elementu obsługowego powoduje wykonanie danej operacji i włączenie podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła nastawczego po raz pierwszy powoduje jedynie włączenie oświetlenia. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden element obsługowy, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie. Otwieranie i zamykanie menu serwisowego Otwieranie menu serwisowego menu Przytrzymać wciśnięty przycisk "menu", aż wyświetlone zostanie menu serwisowe. Zamykanie menu serwisowego Jeżeli nie jest otwarte żadne podmenu, nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do ekranu standardowego. -lub- Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk "Powrót", aby przejść do ekranu standardowego. Nawigacja w menu Zmiana wartości nastaw Aby zaznaczyć menu lub punkt menu, obracać pokrętło nastawcze. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Wyświetlone zostanie dane menu lub dany punkt menu. Aby przejść do nadrzędnego poziomu menu, nacisnąć przycisk "Powrót". Wybór Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Suwak Obracać pokrętło nastawcze, aby ustawić wartość pomiędzy minimum a maksimum. 16 Logamatic RC (2013/06)

17 Podstawy obsługi 4 & Wybór za pomocą suwaka (suwak wyświetlany na ekranie) Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć pokrętło nastawcze. Aktywne są pole wprowadzania danych i suwak. Obracać pokrętło nastawcze, aby ustawić wartość pomiędzy minimum a maksimum. Wybór wielokrotny Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Nacisnąć pokrętło nastawcze, aby wybrać daną pozycję. Aby anulować wybór, ponownie nacisnąć pokrętło nastawcze. Powtarzać powyższe operacje do momentu, aż wybrane zostaną żądane pozycje. Program czasowy Aby zaznaczyć czas przełączenia lub przynależny tryb pracy, obracać pokrętło nastawcze. Aby aktywować pole do wprowadzania czasu przełączenia lub trybu pracy, nacisnąć pokrętło nastawcze. Aby zmienić wartość nastawy, nacisnąć pokrętło nastawcze. Zatwierdzanie lub porzucanie zmian Zatwierdzanie zmian & Aby aktywować zaznaczoną pozycję lub zatwierdzić zmianę, nacisnąć pokrętło nastawcze. Obrócić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć Dalej lub nacisnąć pokrętło nastawcze. Na wyświetlaczu pojawi się nadrzędny poziom menu. Moduł obsługowy pracuje ze zmienionym ustawieniem. Porzucanie zmian Aby porzucić zmiany, nacisnąć przycisk "Powrót". Logamatic RC (2013/06) 17

18 4 Podstawy obsługi 4.4 Przegląd menu serwisowego Menu Przeznaczenie menu Strona Uruchomienie Uruchomić asystenta konfiguracji i sprawdzić, ew. dostosować 19 najważniejsze ustawienia dotyczące konfiguracji instalacji. Ustawienia ogrzewania 1) Dane instalacji Ustawienia dotyczące całej instalacji, np. minimalna temperatura zewnętrzna i rodzaj budynku. W tym menu znajdują się dodatkowe ustawienia dla obiegu grzewczego 1 i systemu przygotowania c.w.u. I (o ile podłączone są bezpośrednio do urządzenia grzewczego). Dane kotła Specyficzne ustawienia dotyczące zainstalowanego urządzenia grzewczego, np. rodzaj pompy lub czas wybiegu pompy. Obieg grzewczy Specyficzne ustawienia dotyczące zainstalowanych obiegów grzewczych 1 do 4, np. ochrona przed zamarzaniem i krzywa grzewcza. Suszenie jastrychu Konfigurowalny program do suszenia nowej posadzki jastrychowej w przypadku ogrzewania podłogowego. Ustawienia System c.w.u. I lub II Możliwości osobnych ustawień dla dwóch systemów przygotowania c.w.u. 1) c.w.u., np. maksymalna temperatura c.w.u., czas dezynfekcji termicznej i konfiguracja pompy cyrkulacyjnej. Ustawienia solarne Jeżeli zainstalowana jest instalacja solarna: zob. dokumentację techniczną modułów solarnych. Ustawienia hybrydowe Jeżeli zainstalowany jest system hybrydowy: zob. dokumentację techniczną systemu hybrydowego. Diagnoza 1) Diagnostyka instalacji: Test działania poszczególnych urządzeń wykonawczych (np. pomp). Porównanie wartości zadanych z rzeczywistymi. Sprawdzenie aktualnych wskazań usterek i historii usterek. Sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń podłączonych do magistrali. Pozostałe funkcje: Definiowanie częstotliwości konserwacji. Wprowadzanie adresu kontaktowego. Kasowanie różnych ustawień. Kalibracja czujnika pokojowego i zegara. Tab. 7 Przegląd menu serwisowego 1) W zależności od zastosowanego urządzenia grzewczego możliwe jedynie w ograniczonym zakresie Logamatic RC (2013/06)

19 Uruchomienie 5 5 Uruchomienie Przykładowe instalacje można znaleźć w instrukcjach montażu i konserwacji do modułów MM100 i MS100/MS200. Schematy innych możliwych instalacji przedstawione są w dokumentacji projektowej. 5.1 Zestawienie czynności związanych z uruchomieniem 1. Wykonanie instalacji (przestrzegać instrukcji do wszystkich podzespołów i części) 2. Pierwsze napełnienie płynami i kontrola szczelności 3. Okablowanie elektryczne 4. Zakodowanie modułów (przestrzegać instrukcji do modułów) 5. Włączenie instalacji 6. Odpowietrzenie instalacji 7. Ustawienie na urządzeniu grzewczym maksymalnej temperatury zasilania i temperatury c.w.u. (przestrzegać instrukcji do urządzenia grzewczego) 8. Uruchomienie modułów zdalnego sterowania (przestrzegać instrukcji do tych modułów) 9. Uruchomienie modułu obsługowego RC300 ( rozdział 5.2, str. 19) 10. Uruchomienie instalacji z modułem obsługowym ( rozdział 5.3, str. 19) 11. Sprawdzenie i ew. dostosowanie ustawień w menu serwisowym modułu obsługowego RC300 oraz przeprowadzenie konfiguracji (np. instalacji solarnej) ( rozdział 5.4, str. 21) 12. Ew. skasowanie wskazań ostrzegawczych i wskazań usterek i zresetowanie historii usterek 13. Oznaczenie obiegów grzewczych ( instrukcja obsługi) 14. Wypełnienie protokołów uruchomienia ( rozdział 10 od str. 52 i instrukcja obsługi) 15. Odbiór instalacji ( rozdział 5.7, str. 21). 5.2 Ogólne uruchomienie modułu obsługowego Tab. 8 & Ustawienie języka Obracać pokrętło nastawcze, aby wybrać język, i nacisnąć pokrętło. Ustawienie daty Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień, miesiąc i rok. Oznaczenie znajduje się na Dalej. Gdy data zostanie prawidłowo ustawiona, nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienia. Ustawienie godziny Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby ustawić godzinę i minuty. Oznaczenie znajduje się na Dalej. Gdy godzina zostanie prawidłowo ustawiona, nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja systemu Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby uruchomić (Tak) lub pominąć (Nie) asystenta konfiguracji. Gdy asystent konfiguracji zostanie uruchomiony, moduł obsługowy automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia magistrali (analiza systemu) i dostosowuje menu i ustawienia wstępne do instalacji. Przeprowadzić uruchomienie instalacji ( rozdział 5.3). Ustawienia ogólne podczas uruchomienia 5.3 Uruchomienie instalacji przy użyciu asystenta konfiguracji Asystent konfiguracji automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia magistrali. Asystent konfiguracji odpowiednio dostosowuje menu i ustawienia wstępne. Analiza systemu trwa maksymalnie jedną minutę. Po zakończeniu analizy systemu przez asystenta konfiguracji wyświetlane jest menu Uruchomienie. W tym menu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia, po czym zatwierdzić je. Jeżeli analiza systemu została pominięta, wyświetlane jest menu Uruchomienie. Wyświetlane w tym menu ustawienia należy dokładnie dostosować do istniejącej instalacji. Na zakończenie należy zatwierdzić ustawienia. Dalsze informacje na temat ustawień: rozdział 7 od str. 22. Logamatic RC (2013/06) 19

20 5 Uruchomienie Punkt menu Pytanie Odpowiedź/ustawienie Uruchomić asystenta konfigur.? Obieg grzewczy 1 zainstal. Sposób regul. obiegu grz. 1 Przed uruchomieniem asystenta konfiguracji należy sprawdzić: Czy moduły są zainstalowane i zaadresowane? Czy moduł zdalnego sterowania jest zainstalowany i ustawiony? Czy czujniki temperatury są zainstalowane? Czy uruchomić asystenta konfiguracji? Czy obieg grzewczy 1 jest zainstalowany? Gdzie jest podłączony elektrycznie obieg grzewczy 1? W jaki sposób ma być regulowana temperatura zapewniana przez obieg grzewczy 1? Tak Nie Nie Na kotle Na module Prowadzenie wg temp. zewn. Temp. zewn. z pkt początk. Prowadzenie wg temp. pom. Temp. pomieszczenia moc Stały Zawór miesz. obieg grz.1 Czy obieg grzewczy 1 jest obiegiem ze zmieszaniem? Tak Nie Czas przest. z. miesz. OG1 Jak długo trwa obrót zaworu mieszającego w obiegu s grzewczym 1 od jednej pozycji krańcowej do drugiej? System grzewczy OG 1 Jaki rodzaj ogrzewania obsługuje obieg grzewczy 1? Grzejnik Konwektor Podłoga Stała wart. zadana OG1 Jeżeli obieg grzewczy 1 jest skonfigurowany jako stały obieg C grzewczy: jaka ma być temperatura zadana? Moduł obsługi ob. grz. 1 Jaki moduł obsługowy lub moduł zdalnego sterowania jest RC300 RC200 RC100 zainstalowany dla obiegu grzewczego 1? Obieg grzewczy 2 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... Obieg grzewczy 3 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... Obieg grzewczy 4 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... System c.w.u. I zainstal. Czy zainstalowany jest system przygotowania c.w.u.? Gdzie Nie Na kotle Na module jest podłączony elektrycznie system przygotowania c.w.u. I? Konfig. c.w.u. na kotle W jaki sposób system przygotowania c.w.u. I jest podłączony hydraulicznie? Brak c.w.u. Zawór 3-drogowy Pompa ładująca System c.w.u. II zainstal. Czy zainstalowany jest drugi system przygotowania c.w.u.? Nie Na module System sol. zainstalow. Czy zainstalowana jest instalacja solarna? Nie Tak Zatwierdź konfigurację Czy wszystkie ustawienia są zgodne z zamontowaną instalacją? Tab. 9 Uruchomienie przy użyciu asystenta konfiguracji Zatwierdź Wstecz 20 Logamatic RC (2013/06)

21 Uruchomienie Pozostałe ustawienia podczas uruchomienia Jeżeli określone funkcje nie są aktywne, a moduły, podzespoły czy części nie są zainstalowane, niepotrzebne punkty menu zostaną ukryte przy wprowadzaniu pozostałych ustawień Lista kontrolna: dostosowanie ustawień do wymagań klienta Uruchomienie należy zawsze przeprowadzać w taki sposób, aby klient był usatysfakcjonowany, a instalacja pracowała stosownie do potrzeb i nie było podstaw do reklamacji. Z naszego doświadczenia wynika, że dla zadowolenia użytkownika bardzo istotne są następujące ustawienia: W chwili dostawy modułu obsługowego system przygotowania c.w.u. I jest aktywowany. Jeżeli system przygotowania c.w.u. I nie jest zainstalowany, ale jest aktywowany, na module obsługowym wyświetlane jest wskazanie usterki. Jeśli w instalacji nie jest zamontowany żaden system przygotowania c.w.u., należy zdezaktywować system przygotowania c.w.u. I w menu uruchomienia lub c.w.u. Punkt menu Wymagania klienta/ustawienia Sposób regulacji Według temperatury zewnętrznej, według temperatury w pomieszczeniu, stała ( str. 31) Ustaw krzywą grzewczą Dostosować krzywą grzewczą ( str. 31). Prezentowana krzywa grzewcza odnosi się do temperatury w pomieszczeniu wynoszącej 21 C. Typ budynku (tłumienie Lekki, Średni, Ciężki ( str. 27) i szybkie nagrzewanie) Częstotl. włącz. pompy Stale, 1 x 3... ( str.) cyrk (pompa cyrkulacyjna) Priorytet c.w.u. Tak Nie ( str. 30) Program czasowy (godziny) Tab. 10 Dostosować ustawienia podstawowe/własny program czasowy do wymagań klienta ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Lista kontrolna: ważne ustawienia; określenie wymagań klienta Dostosować pozostałe ustawienia w menu głównym do wymagań klienta ( instrukcja obsługi) Ważne ustawienia dotyczące ogrzewania Przy uruchomieniu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia w menu "Ogrzewanie". Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie instalacji ogrzewczej. Zasadne jest sprawdzenie wszystkich wyświetlanych ustawień. Sprawdzić ustawienia w menu "Dane instalacji" ( rozdział 7.1.1, str. 25). Sprawdzić ustawienia w menu "Dane kotła" ( rozdział 7.1.2, str. 27). Sprawdzić ustawienia w menu "Obieg grzewczy " ( rozdział 7.1.3, str. 28) Ważne ustawienia dotyczące systemu przygotowania c.w.u. Przy uruchomieniu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia w menu "c.w.u.". Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie systemu przygotowania c.w.u. Sprawdzić ustawienia w menu "System przygotowania c.w.u. I... II" ( rozdział 7.2, str. 39) Ważne ustawienia dotyczące instalacji solarnej Ustawienia te są dostępne tylko wówczas, gdy instalacja solarna jest w odpowiedni sposób zamontowana i skonfigurowana. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej MS100/MS200. Sprawdzić ustawienia w menu instalacji solarnej ( rozdział 7.3, str. 41 i instrukcja montażu MS100 lub MS200) Ważne ustawienia dotyczące systemu hybrydowego Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy uwzględnić wskazówki podane w dokumentacji technicznej systemu hybrydowego (np. Logatherm WPLSH) i rozdziale 7.4, str Przeprowadzanie testów działania Dostęp do testów działania można uzyskać z menu diagnostycznego. Dostępne punkty menu w znacznym stopniu zależne są od wyposażenia instalacji. W menu tym można np. wykonać test: : / ( rozdział, str.). 5.6 Sprawdzenie wartości monitorowanych Dostęp do wartości monitorowanych można uzyskać z menu Diagnoza ( rozdział 7.5.2, str. 42). 5.7 Odbiór instalacji Upewnić się, że na urządzeniu grzewczym nie jest ustawione ograniczenie temperatur ogrzewania i c.w.u. Tylko wówczas możliwa jest regulacja temperatury c.w.u. i temperatury zasilania przez moduł obsługowy. Logamatic RC (2013/06) 21

22 6 Wyłączenie instalacji z ruchu/wyłączanie Wprowadzić w menu Diagnoza > Konserwacja > Adres kontaktowy dane kontaktowe właściwej firmy instalacyjnej, np. nazwę firmy, numer telefonu i adres pocztowy lub ( rozdział 7.5.5, str. 44). Objaśnić klientowi sposób działania i obsługi modułu obsługowego i osprzętu dodatkowego. Poinformować klienta o wybranych ustawieniach. Ustawienia podstawowe przedstawiono wytłuszczonym drukiem w kolumnie ( roz. 7.2 do 7.5). Zalecamy przekazanie klientowi niniejszej instrukcji montażu instalacji ogrzewczej. 6 Wyłączenie instalacji z ruchu/ wyłączanie Moduł obsługowy zasilany jest prądem przez połączenie magistrali BUS i pozostaje cały czas włączony. Instalacja jest wyłączana tylko np. w celu wykonania prac konserwacyjnych. Odłączyć zasilanie całej instalacji i wszystkie urządzenia magistrali. Po dłuższej awarii zasilania lub wyłączeniu należy w razie konieczności znów ustawić godzinę i datę. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane. 7 Menu serwisowe Menu modułu obsługowego zostaje automatycznie dostosowane do instalacji. Niektóre punkty menu są dostępne tylko wówczas, gdy instalacja posiada odpowiednie wyposażenie, a moduł obsługowy jest prawidłowo ustawiony. Punkty te są wyświetlane tylko w przypadku instalacji, w których zamontowane są odpowiednie elementy, np. instalacja solarna lub pompa ciepła. Opis poszczególnych pozycji menu i ustawień znajduje się w przynależnej instrukcji. Jeżeli do określonego obiegu grzewczego przyporządkowany zostanie RC200 jako moduł zdalnego sterowania, to możliwości dokonywania ustawień dla tego obiegu za pomocą modułu RC300 są ograniczone. Niektóre ustawienia, które można zmienić za pomocą modułu RC200, nie są wyświetlane w menu modułu RC300. Szczegółowe informacje o tym, których ustawień to dotyczy, można znaleźć w instrukcjach do modułu RC200. Informacje dotyczące obsługi menu serwisowego znajdują się w rozdziale 4 od str Logamatic RC (2013/06)

23 Menu serwisowe 7 Menu serwis Uruchomienie Uruchomić asystenta konfigur.? Obieg grzewczy Obieg grzewczy zainstal. Sposób regul. obiegu grz Zawór miesz. obieg grz Czas przest. z. miesz. OG System grzewczy OG Stała wart. zadana OG ) Moduł obsługi ob. grz System c.w.u. I zainstal. Konfig. c.w.u. na kotle System c.w.u. II zainstal. System sol. zainstalow. Zatwierdź konfigurację Ustawienia ogrzewania Dane instalacji Zainst. czujnik sprz. hydr. Konfig. c.w.u. na kotle Konfig. ob. grz. 1 na kotle Pompa kotła Min. temp. zewn. Tłumienie Typ budynku Dane kotła Typ pompy Czas wybiegu pompy Temp.algor.ster. pomp Modulacja pompy PM10 Sposób regulacji PM10 PM10 nap. min. objęt. PM10 nap. maks. objęt. Obieg grzewczy zainstal. Sposób regulacji Moduł obsługi Zastosuj wartość min. System grzewczy Stała wartość zadana Maks. temp. zasilania Ustaw krzywą grzewczą Temperatura projektowa Punkt końcowy Punkt początkowy Maks. temp. zasilania Wpływ solarny Wpływ pomieszczenia Korekta temp. pom. Szybkie rozgrzewanie Sposób obniżenia Tryb ograniczony poniżej Grzanie stałe poniżej Ochrona przed zamarz. Temp. gr. ochr.zamarz. Zawór mieszający Czas pracy zaworu miesz. Podn. zaworu miesz. Priorytet c.w.u. Widoczny we wskaz. stand. Wykryw. otwartego okna Charakterystyka PID O Rys. 12 Przegląd menu serwisowego 1/3 1) Dostępne tylko w przypadku stałych obiegów grzewczych. Logamatic RC (2013/06) 23

24 7 Menu serwisowe Suszenie jastrychu Ustawienia c.w.u. Aktywne System c.w.u. I... II Czas oczekiwania na start System c.w.u. I zainstal. (... II...) Czas fazy startowej Konfig. c.w.u. na kotle Temp. fazy startowej Maks. temp. c.w.u. Wielk. kroków fazy nagrz. C.W.U. Różnica temp. fazy nagrz. Redukcja c.w.u. Czas fazy utrzymywania Różnica temp. załączania Temp. fazy utrzymywania Zwiększenie temp. zasil. Wielk. kroków fazy chłodz. Uruch. pompy ład. zasobnik Różn. temp. fazy chłodz. Pompa cyrkulac. zainstal. Czas fazy końcowej Pompa cyrkulacyjna Temp. fazy końcowej Tryb pracy pompy cyrk. Maks. czas przerwy Częstotl. włącz. pompy cyrk Suszenie jastrychu instal. Dezynfekcja termiczna Suszenie jastrychu ob.grz Temp. dezynf. termicznej Utrzymanie Dzień dezynf. termicz. Czas dezynf. termicznej Codzienne nagrzewanie 1) Czas codz. nagrzewania 1) Ustawienia solarne System sol. zainstalow. Zmień konfigurację solarną Aktualna konfiguracja solarna Parametry solarne... Uruchom system solarny Ustawienia hybrydowe O Rys. 13 Przegląd menu serwisowego 2/3 1) Dostępne tylko w przypadku urządzenia grzewczego z EMS plus. 24 Logamatic RC (2013/06)

25 Menu serwisowe 7 Diagnoza Wskazania usterek Test działania Aktualne usterki Aktywuj testy działania Historia usterek Kocioł/palnik Informacje systemowe Obieg grzewczy Konserwacja... Wskazanie konserw. System c.w.u. I... II Data konserwacji... Czas pracy wskaz. kons. Solar Czas pracy kotła... Adres kontaktowy Hybr. Reset... Historia usterek Wartości monitorowane Wskazania konserwacji Kocioł/palnik Godz. pracy/starty palnika... Program czasowy OG Obieg grzewczy Program czasowy c.w.u.... System solarny System c.w.u. I... II Ustawienia podstawowe... Kalibracja Solar Synchr. czuj. temp. pom.... Korekta godziny O Rys. 14 Przegląd menu serwisowego 3/3 7.1 Ustawienia ogrzewania Menu "Dane instalacji" W tym menu można wprowadzić ustawienia dla całej instalacji ogrzewczej. Ustawia się w nim np. wysokość minimalnej temperatury zewnętrznej lub pojemność cieplną ogrzewanego budynku. W tym menu znajdują się dodatkowe ustawienia dla obiegu grzewczego 1 i systemu przygotowania c.w.u. I (o ile podłączone są bezpośrednio do urządzenia grzewczego) O Rys. 15 Menu "Ustawienia ogrzewania" Logamatic RC (2013/06) 25

26 7 Menu serwisowe Punkt menu Zakres ustawień Opis Zainst. czujnik sprz. Nie Brak sprzęgła hydraulicznego hydr. Na kotle Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, czujnik temperatury podłączony do kotła Na module Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, czujnik temperatury podłączony do modułu Sprzęgło bez czujnika Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, brak czujnika temperatury Gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło, pompa c.o. pracuje w trybie ciągłym. Konfig. c.w.u. na Brak c.w.u. Podłączenie hydrauliczne systemu przygotowania c.w.u. I do kotła kotle Zawór 3-drogowy Pompa ładująca Konfig. ob. grz. 1 na kotle (tylko w przypadku urządzeń grzewczych z EMS plus) Brak obiegu grzewczego Brak własnej pompy ob. grz. Własna pompa Hydrauliczne i elektryczne przyłącze obiegu grzewczego 1 do kotła Obieg grzewczy 1 niepodłączony bezpośrednio do kotła Wewnętrzna pompa kotła spełnia również funkcję pompy c.o. w obiegu grzewczym 1 Obieg grzewczy 1 jest zasilany przez własną pompę c.o. (podłączoną do urządzenia grzewczego) Pompa kotła Brak Dostępne tylko wówczas, gdy w instalacji zainstalowane jest sprzęgło Pompa syst. hydrauliczne (pompa c.o. = pompa obiegu kotłowego). Min. temp. zewn C Minimalna temperatura zewnętrzna w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej wpływa na krzywą grzewczą ( Min. temp. zewnętrzna, str. 26 i Menu do ustawienia krzywej grzewczej, str. 31). Tłumienie Tak Ustawiony rodzaj budynku oddziałuje na mierzoną wartość temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna jest obniżona (stłumiona). Nie Zmierzona temperatura zewnętrzna bezpośrednio wpływa na regulację wg temperatury zewnętrznej. Typ budynku Miara pojemności cieplnej ogrzewanego budynku ( Typ budynku, str. 27). Ciężki Duża pojemność cieplna Średni Średnia pojemność cieplna Lekki Mała pojemność cieplna Tab. 11 Ustawienia w menu "Dane instalacji" Min. temp. zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest wartością średnią najniższych temperatur z ostatnich lat i ma wpływ na krzywą grzewczą. Wartość dla regionu można pobrać z koniecznych dla każdego budynku obciążeń grzewczych, z mapy stref klimatycznych lub z tab. 12. Ustawienie minimalnej temperatury zewnętrznej przy konfiguracji ogrzewania. Min. temperatura zewnętrzna w C Ateny 2 Marsylia 6 Berlin 15 Moskwa 30 Bruksela 10 Neapol 2 Budapeszt 12 Nicea 0 Tab. 12 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy Min. temperatura zewnętrzna w C Bukareszt 20 Paryż 10 Hamburg 12 Praga 16 Helsinki 24 Rzym 1 Stambuł 4 Sewastopol 12 Kopenhaga 13 Sztokholm 19 Lizbona 0 Warszawa 20 Londyn 1 Wiedeń 15 Madryt 4 Zurych 16 Tab. 12 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy 26 Logamatic RC (2013/06)

Instrukcja montażu dla instalatora CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PT

Instrukcja montażu dla instalatora CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PT Instrukcja montażu dla instalatora CR 400 CW 400 CW 800 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 812 361-13.2O 6 720 815 798 (2015/06) PT Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa................................3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 6 720 820 459 (2016/09) PL Przed obsługą dokładnie przeczytać. Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 812 360-00.2O 6 720 815 797 (2015/06) PL Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC200

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC200 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 337-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC200 6 720 807 371 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy Moduł obsługowy EMS plus 6 720 808 471-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR 6 720 813 261 (2014/10) pl Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora CS 200. Moduł obsługowy EMS (2015/06)

Instrukcja montażu dla instalatora CS 200. Moduł obsługowy EMS (2015/06) Instrukcja montażu dla instalatora CS 200 Moduł obsługowy EMS 2 0010005426-001 6720830500 (2015/06) Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa................................

Bardziej szczegółowo

Logamatic RC310. EMS plus. Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji.

Logamatic RC310. EMS plus. Instrukcja montażu dla instalatora. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji. Instrukcja montażu dla instalatora Moduł obsługowy Logamatic RC310 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji. EMS plus 0 010 008 086-001 6720871986 (2017/05) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic SC300 6720830532 (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Przedmowa Przedmowa Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja regulatorów Vitotronic

Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowy start Viessmann rewolucjonizuje technikę regulacji, wprowadzając nową generację regulatorów Vitotronic. Obsługiwane intuicyjnie w technice menu, komfortowe regulatory

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + V Fire Therm. J J + V J + V +V D+ D T J Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06)

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06) Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 337-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC200 6 720 807 372 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Logamatic MC110. Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji.

Logamatic MC110. Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji. Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Regulator Logamatic MC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji. 00002670-00 6720865466 (207/04) PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Jednostka obsługowa dla elektrycznych pomp ciepła HPC400 EMS O. do instrukcji montażu dla instalatora (2015/12)PL

Jednostka obsługowa dla elektrycznych pomp ciepła HPC400 EMS O. do instrukcji montażu dla instalatora (2015/12)PL Jednostka obsługowa dla elektrycznych pomp ciepła EMS 2 6 720 810 300-00.2O do instrukcji montażu dla instalatora 6 720 819 199(2015/12)PL 2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy BC30 E. EMS plus (2017/02)

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy BC30 E. EMS plus (2017/02) Instrukcja obsługi Moduł obsługowy BC30 E EMS plus 6720867670 (2017/02) Spis treści Spis treści 1 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa 1 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa................. 2 2 Informacje o produkcie..........................

Bardziej szczegółowo

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY

50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY Instrukcja montażu i konserwacji 50-LITROWY ZASOBNIK BUFOROWY 6720803559-00.1Wo Storacell PSWK 50 6 720 815 036 (2015/02) PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli..............................................

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Logano plus GB Instrukcja obsługi dla użytkownika. Gazowy kocioł kondensacyjny. Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Logano plus GB Instrukcja obsługi dla użytkownika. Gazowy kocioł kondensacyjny. Przed obsługą dokładnie przeczytać. Instrukcja obsługi dla użytkownika Gazowy kocioł kondensacyjny Logano plus GB212-15...50 Przed obsługą dokładnie przeczytać. 6720864564 (2017/05) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji Logalux

Instrukcja montażu i konserwacji Logalux Zbiornik buforowy 6 720 644 801-00.1T 6 720 648 338 (2015/11) PL Instrukcja montażu i konserwacji Logalux PS 200 EW PS 500 EW Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

RS232 Bramka sieciowa

RS232 Bramka sieciowa Instrukcja montażu i obsługi dla instalatora RS232 Bramka sieciowa 6 720 812 532 (2014/06) PL 6 720 812 323-00.1T Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa................................2

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi R-8b

Instrukcja obsługi R-8b Instrukcja obsługi R-8b PL www.techsterowniki.pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 lub 4 z magistralą US lub ze złączem analogowym 1-2-4 6 720 612

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470 Regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo