LIST INTENCYJNY. zawarty w dniu. pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIST INTENCYJNY. zawarty w dniu. pomiędzy"

Transkrypt

1 LIST INTENCYJNY zawarty w dniu pomiędzy Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny 1, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk a Samorządem Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk oraz Wojewodą Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk Gminą Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, Gdynia Gminą Miasta Rumi, ul. Jana III Sobieskiego 7, Rumia Gminą Miasta Wejherowo, Plac Wejhera 8, Wejherowo Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk Politechniką Gdańską, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk Uniwersytetem Gdańskim, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, Gdańsk Portem Morskim w Gdyni SA, ul. Rotterdamska 9, Gdynia Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku SA, ul. Zamknięta 18, Gdańsk Allcon Investment Sp z o.o., ul. Łużycka 6, Gdynia BioBaltica Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk DCT SA, ul. Kontenerowa 7, Gdańsk Fido Intelligence Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Flextronics Sp. z o.o., ul. Malinowska 28, Tczew Gdańskim Klubem Biznesu, ul. Uphagena 23, Gdańsk Energa SA, al. Grunwaldzka 472, Gdańsk Grupą Lotos SA, ul. Elbląska 135, Gdańsk Olivia Business Center, ul. Polanki 136, Gdańsk Organizacją Pracodawcy Pomorza, Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk Pomorskim Klastrem ICT, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk Stocznią Gdynia SA, ul. Czechosłowacka 3, Gdynia Stocznią REMONTOWA SA, ul. Na Ostrowiu 1, Gdańsk Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, Gdańsk Gdańską Organizacją Turystyczną, Długi Targ 28/29, Gdańsk Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, ul. Wały Jagiellońskie 2a, Gdańsk Stowarzyszeniem Dobra Edukacja, ul. Łacińska 2 lok. 21, Warszawa Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, ul. Św. Ducha 48, Gdańsk 1 Którego członkami są miasta: Gdańsk, Kartuzy, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Sopot, Tczew, Żukowo, Powiat gdański, powiaty: kartuski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, tczewski, wejherowski oraz gminy: Cedry Wielkie, Chmielno, Gniewino, Kolbudy, Lichnowy, Linia, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Sierakowice, Somonino, Stegna, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie i Wejherowo.

2 PREAMBUŁA Dostrzegając korzyści płynące z integracji środowisk samorządowych, biznesowych, naukowych i pozarządowych na rzecz harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju naszej metropolii, dążąc do jak najlepszego wykorzystania wspólnego potencjału, sygnatariusze niniejszego Listu oświadczają, że podejmują się współpracy na rzecz stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Metropolii Gdańskiej. Artykuł 1 Strony oświadczają, iż nawiązują współpracę poprzez zawiązanie partnerstwa, w celu wypracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Metropolii Gdańskiej, w ramach projektu, który złożony zostanie w odpowiedzi na konkurs programu regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w przypadku otrzymania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG. Artykuł 2 Projekt zakłada opracowanie kompleksowej diagnozy społeczno gospodarczej metropolii gdańskiej, przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, a następnie opracowanie strategicznego dokumentu rozwoju, który poddany zostanie pod konsultacje przez grupy robocze ekspertów, konsultacje otwarte, konsultacje w formie innowacyjnej gry strategicznej oraz blog ekspercki. Efektem tych prac będzie przygotowanie koncepcji rozwoju przestrzennego metropolii, określenie polityk sektorowych, wyznaczenie obszarów funkcjonalnych wraz z terenami do rewitalizacji. Artykuł 3 Sygnatariusze niniejszego Listu zawiązują międzysektorowe Partnerstwo z samorządami, przedstawicielami sektora pozarządowego, instytucjami naukowymi oraz sektorem gospodarczym. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Partnerzy będą zaangażowani we wszystkie działania projektowe. Wszyscy partnerzy wytypują swojego przedstawiciela do Komitetu Sterującego, dzięki czemu będą mieli możliwość opiniowania działań, udziału w strategicznych decyzjach dla realizacji projektu, wnioskowania o zmiany w harmonogramie, czy przesuwanie środków pomiędzy działaniami. Będą tym samym na równi współodpowiedzialni za działania i cele projektu. Jednocześnie całość obciążeń finansowych i zobowiązań, w tym pokrycie wkładu własnego zagwarantowane zostanie przez członków zwyczajnych GOM. Artykuł 4 Lider projektu, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny, posiada jako instytucja doświadczenie w realizacji projektów z zakresu podnoszenia jakości usług publicznych oraz rozwoju społecznego na obszarze metropolii, realizowanych w szerokim partnerstwie 42 samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu. Stowarzyszenie posiada stały, doświadczony zespół projektowy, posiada wypracowany mechanizm konsultacji z ekspertami, jest organizacją stabilną, nastawioną na ciągły rozwój. Założeniem partnerstwa jest nawiązanie długoterminowej lub też bezterminowej współpracy we wspólnym wdrażaniu strategii rozwoju metropolii 2030.

3 Artykuł 5 Strony zobowiązują się prowadzić rozmowy w dobrej wierze. Stała wymiana i przepływ informacji nt projektu, oprócz standardowych form, takich jak , telefon, korespondencja pisemna, zapewniona zostanie dzięki nowoczesnym narzędziom, typu newsletter i biuletyn projektowy. Artykuł 6 W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony przedsięwezmą wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim porozumień. Artykuł 7 Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań wobec stron. Artykuł 8 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim. 2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania. Gdańsk, 10 kwietnia 2013 r. Niżej podpisani: W imieniu Lidera Projektu, Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Paweł Adamowicz, prezes Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego W imieniu Partnera Projektu, Samorządu Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego W imieniu Partnera Projektu, Wojewody Pomorskiego Ryszard Stachurski Wojewoda Pomorski W imieniu Partnera Projektu, Gminy Miasta Gdyni Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni

4 W imieniu Partnera Projektu, Gminy Miasta Wejherowa W imieniu Partnera Projektu, Gminy Miasta Redy W imieniu Partnera Projektu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego W imieniu Partnera Projektu, Politechniki Gdańskiej W imieniu Partnera Projektu, Uniwersytetu Gdańskiego W imieniu Partnera Projektu, Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Sp. z o.o. W imieniu Partnera Projektu, Portu Morskiego w Gdyni SA

5 W imieniu Partnera Projektu, Zarządu Portu Morskiego w Gdańsku SA W imieniu Partnera Projektu, Allcon Investment Sp. zo.o. W imieniu Partnera Projektu, BioBaltica Sp. zo.o. W imieniu Partnera Projektu, DCT SA W imieniu Partnera Projektu, Fido Intelligence Sp. zo.o. W imieniu Partnera Projektu, Flextronics Sp. zo.o. W imieniu Partnera Projektu, Gdańskiego Klubu Biznesu

6 W imieniu Partnera Projektu, Energa SA W imieniu Partnera Projektu, Grupy Lotos SA W imieniu Partnera Projektu, Olivia Business Center W imieniu Partnera Projektu, Organizacji Pracodawcy Pomorza W imieniu Partnera Projektu, Pomorskiego Klastra ICT W imieniu Partnera Projektu, Zarządu Stoczni Gdynia SA W imieniu Partnera Projektu, Zarządu Stoczni REMONTOWA SA

7 W imieniu Partnera Projektu, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej W imieniu Partnera Projektu, Gdańskiej Organizacji Turystycznej W imieniu Partnera Projektu, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej W imieniu Partnera Projektu, Stowarzyszenia Dobra Edukacja W imieniu Partnera Projektu, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2013 r. 1 Autorami raportu są mgr Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji

Gdańsk 2013 r. 1 Autorami raportu są mgr Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE W UNII NR 3 (105) MAJ-CZERWIEC 2014. Województwo pomorskie liderem Ponad 131 mln zł na transport Sztuka kompleksowej rewitalizacji

POMORSKIE W UNII NR 3 (105) MAJ-CZERWIEC 2014. Województwo pomorskie liderem Ponad 131 mln zł na transport Sztuka kompleksowej rewitalizacji 2014 ISSN 1640-8268 WYDARZENIA 45 mln zł dla szpitala w Kościerzynie Kajakiem i rowerem przez Pomorze Wzrost liczby pracujących SESJA SEJMIKU Absolutorium dla Zarządu 2015 rok Rokiem Matematyki na Pomorzu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie merytoryczne Kaszubski Instytut Rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi Skład Sylwia Gliniecka Projekt okładki Monika śynda

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Opole, luty 2015 Publikacja powstała w ramach projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania strategii marketingowej dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 20/2014

Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 61-517 Poznań Poznań, 20 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 20/2014 Przedmiot zapytania dotyczy świadczenia usług eksperta ds. efektywności energetycznej - w

Bardziej szczegółowo

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok (tekst ujednolicony zawierający zmiany zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego w dniach: 24 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

Trondheim. Alesund. Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen. Haugesund Stavanger Goeteborg. Arhus Malmo. Copenhagen. Hamburg/Lubeka Bremen.

Trondheim. Alesund. Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen. Haugesund Stavanger Goeteborg. Arhus Malmo. Copenhagen. Hamburg/Lubeka Bremen. Trondheim Alesund Turku Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen Haugesund Stavanger Goeteborg Stockholm Skavsta Glasgow Edinburgh Arhus Malmo Dublin Manchester Leeds Copenhagen Gdynia Cork Liverpool

Bardziej szczegółowo

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje 2 07.09.2011 Smarter Cities Innovation Discovery Workshop Gdańsk 10-11 sierpnia 2011 3 07.09.2011 Agenda Sesja Plenarna Agenda Uczesnicty Integracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT

Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT ..., dnia... r. Deklaracja przystąpienia do Klastra SMART IT Dane podmiotu przystępującego do Klastra SMART IT: Nazwa:... Siedziba:...... NIP:...... KRS/EDG:... Reprezentowana przez:...... zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo