Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim"

Transkrypt

1 Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z dysleksją rozwojową) 1. Wyniki zdających w województwie 1.1. Wyniki ogólne W tabeli poniŝej przedstawiono wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników egzaminu w województwie pomorskim odpowiednio z zakresu przedmiotów humanistycznych (GH), matematyczno-przyrodniczych (GM) i języków obcych nowoŝytnych (języka angielskiego GA i języka niemieckiego GN). Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim z podziałem na typy zestawów egzaminacyjnych Parametr statystyczny Typy zestawów egzaminacyjnych GH GM GA GN Liczebność Wynik minimalny w pkt Wynik maksymalny w pkt Wynik średni w pkt 23,42 22,90 28,25 25,83 Wynik średni w % 46,8 45,8 56,5 51,7 Modalna w pkt Mediana w pkt Odchylenie standardowe w pkt 8,89 9,38 12,82 8, Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności pogrupowane w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych. WyróŜniono następujące obszary standardów wymagań egzaminacyjnych: I. Czytanie i odbiór tekstów kultury II. Tworzenie własnego tekstu Część matematyczno-przyrodnicza I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności w szczególności przyczynowo- -skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Część z języka obcego nowoŝytnego I. Odbiór tekstu słuchanego II. Odbiór tekstu czytanego III. Reagowanie językowe. 1

2 W tabelach 2. i 3. podano średnie wyniki uzyskane przez zdających w poszczególnych obszarach standardów. W nawiasach podano przedziały punktowe wyników moŝliwych do uzyskania. Tabela 2. Średnie wyniki w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych w województwie pomorskim zestawy GH i GM Część matematyczno-przyrodnicza I (0-25 pkt) II (0-25 pkt) I (0-15 pkt) II (0-12 pkt) III (0-15 pkt) IV (0-8 pkt) pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % 14,61 58,4 8,81 35,2 7,74 51,6 5,97 49,8 6,48 43,2 2,70 33,8 Tabela 3. Średnie wyniki w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych w województwie pomorskim zestawy z języków obcych nowoŝytnych (GA i GN-1-112) Język obcy I (0-10 pkt) II (0-20 pkt) III (0-20 pkt) nowoŝytny pkt % pkt % pkt % Język angielski 5,87 58,7 10,61 53,0 11,77 58,9 Język niemiecki 5,44 54,4 9,70 48,5 10,69 53,5 2. Wyniki egzaminu w powiatach Wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskane przez uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w powiatach województwa pomorskiego zawierają tabele 4-7. W nawiasach podano przedziały punktowe wyników moŝliwych do uzyskania. (W przypadku języków obcych pominięto powiaty i miasta na prawach powiatów, w których do egzaminu przystąpiło mniej niŝ 10 uczniów.) Tabela 4. Średnie wyniki zdających w powiatach województwa pomorskiego zestaw GH /Miasto Obszary standardów wymagań Zestaw zadań zdających I (0-25) II (0-25) (0-50) (N) pkt % pkt % pkt % bytowski ,90 55,6 8,60 34,4 22,50 45,0 chojnicki ,26 57,0 9,16 36,6 23,41 46,8 człuchowski ,64 54,6 7,82 31,3 21,46 42,9 gdański ,11 56,4 8,44 33,8 22,56 45,1 kartuski ,88 55,5 7,98 31,9 21,86 43,7 kościerski ,24 56,9 8,76 35,1 23,00 46,0 kwidzyński ,11 60,4 9,96 39,8 25,07 50,1 lęborski ,19 56,8 8,31 33,2 22,50 45,0 malborski ,75 59,0 8,48 33,9 23,23 46,5 nowodworski ,28 57,1 8,68 34,7 22,96 45,9 pucki ,47 57,9 8,60 34,4 23,07 46,1 słupski ,59 54,4 7,61 30,5 21,21 42,4 starogardzki ,90 55,6 7,83 31,3 21,73 43,5 tczewski ,60 54,4 7,63 30,5 21,22 42,4 wejherowski ,80 59,2 9,03 36,1 23,83 47,7 sztumski ,57 54,3 7,24 29,0 20,81 41,6 Gdańsk ,65 62,6 9,58 38,3 25,23 50,5 Gdynia ,00 64,0 10,59 42,4 26,59 53,2 Słupsk ,73 58,9 8,68 34,7 23,41 46,8 Sopot ,35 61,4 7,98 31,9 23,33 46,7 2

3 Tabela 5. Średnie wyniki zdających w powiatach województwa pomorskiego zestaw GM Część matematyczno-przyrodnicza Obszary standardów wymagań Zestaw zadań /Miasto zdających I (0-15) II (0-12) III (0-15) IV (0-8) (0-50) pkt % pkt % pkt % pkt % pkt % bytowski 976 7,48 49,9 5,85 48,7 6,15 41,0 2,47 30,8 21,94 43,9 chojnicki ,57 50,5 5,96 49,7 6,50 43,3 2,46 30,8 22,49 45,0 człuchowski 747 6,72 44,8 5,33 44,4 6,00 40,0 2,08 26,0 20,13 40,3 gdański ,36 49,1 5,80 48,3 6,31 42,0 2,38 29,7 21,85 43,7 kartuski ,41 49,4 5,61 46,8 6,28 41,8 2,58 32,2 21,88 43,8 kościerski 865 7,72 51,5 6,07 50,6 6,50 43,4 2,54 31,7 22,83 45,7 kwidzyński 949 8,56 57,1 6,55 54,6 6,97 46,4 3,24 40,5 25,32 50,6 lęborski 821 7,02 46,8 5,56 46,3 6,20 41,4 2,38 29,8 21,17 42,3 malborski 773 7,49 49,9 5,98 49,9 6,38 42,5 2,53 31,6 22,38 44,8 nowodworski 413 7,29 48,6 5,76 48,0 6,39 42,6 2,38 29,8 21,83 43,7 pucki 868 7,22 48,1 5,76 48,0 6,28 41,9 2,35 29,4 21,62 43,2 słupski ,00 46,7 5,43 45,3 6,12 40,8 2,15 26,8 20,70 41,4 starogardzki ,34 48,9 5,84 48,7 6,06 40,4 2,45 30,6 21,69 43,4 tczewski ,02 46,8 5,56 46,3 6,16 41,1 2,32 28,9 21,05 42,1 wejherowski ,79 52,0 6,09 50,7 6,40 42,7 2,72 34,0 23,00 46,0 sztumski 437 7,00 46,7 5,68 47,3 6,21 41,4 2,14 26,8 21,02 42,0 Gdańsk ,46 56,4 6,28 52,3 6,83 45,5 3,18 39,8 24,75 49,5 Gdynia ,93 59,5 6,62 55,1 7,16 47,7 3,58 44,8 26,29 52,6 Słupsk 972 7,49 49,9 5,73 47,7 6,48 43,2 2,47 30,8 22,15 44,3 Sopot 261 8,51 56,7 6,52 54,3 6,87 45,8 3,23 40,4 25,12 50,2 Tabela 6. Średnie wyniki zdających w powiatach województwa pomorskiego zestaw standardowy z języka angielskiego (GA-1-112) Język angielski Obszary standardów wymagań Zestaw zadań /Miasto I (0-10) II (0-20) III (0-20) (0-50) zdających pkt % pkt % pkt % pkt % bytowski 207 5,40 54,0 10,34 51,7 11,19 56,0 26,94 53,9 chojnicki 507 5,38 53,8 9,54 47,7 10,72 53,6 25,64 51,3 człuchowski 245 5,67 56,7 9,47 47,3 11,27 56,4 26,40 52,8 gdański 877 5,57 55,7 9,81 49,1 11,15 55,7 26,53 53,1 kartuski ,16 51,6 8,80 44,0 10,12 50,6 24,08 48,2 kościerski 456 5,43 54,3 9,23 46,2 10,43 52,2 25,10 50,2 kwidzyński 900 5,64 56,4 10,14 50,7 11,47 57,3 27,24 54,5 lęborski 473 5,66 56,6 10,04 50,2 11,38 56,9 27,08 54,2 malborski 506 5,84 58,4 10,86 54,3 12,01 60,0 28,71 57,4 nowodworski 413 5,16 51,6 9,25 46,2 10,44 52,2 24,85 49,7 pucki 815 5,29 52,9 9,16 45,8 10,45 52,2 24,90 49,8 słupski 685 5,05 50,5 9,01 45,0 10,07 50,4 24,13 48,3 starogardzki ,25 52,5 9,34 46,7 10,72 53,6 25,30 50,6 tczewski 766 5,33 53,3 9,73 48,7 10,84 54,2 25,90 51,8 wejherowski ,74 57,4 10,31 51,6 11,37 56,8 27,42 54,8 sztumski 380 4,90 49,0 8,63 43,1 10,13 50,7 23,66 47,3 Gdańsk ,56 65,6 12,06 60,3 13,16 65,8 31,79 63,6 Gdynia ,91 69,1 12,94 64,7 13,96 69,8 33,80 67,6 Słupsk 840 6,17 61,8 11,30 56,5 12,28 61,4 29,76 59,5 Sopot 258 6,90 69,0 12,75 63,8 13,68 68,4 33,33 66,7 3

4 Tabela 7. Średnie wyniki zdających w powiatach województwa pomorskiego zestaw standardowy z języka niemieckiego (GN-1-112) Język niemiecki Obszary standardów wymagań Zestaw zadań /Miasto I (0-10) II (0-20) III (0-20) (0-50) zdających pkt % pkt % pkt % pkt % bytowski 769 5,56 55,6 10,10 50,5 11,21 56,0 26,87 53,7 chojnicki 676 5,44 54,4 9,57 47,8 10,45 52,2 25,45 50,9 człuchowski 503 5,30 53,0 9,45 47,2 10,72 53,6 25,46 50,9 gdański 164 5,12 51,2 10,13 50,7 10,80 54,0 26,05 52,1 kartuski 174 5,48 54,8 10,16 50,8 11,16 55,8 26,79 53,6 kościerski 410 5,52 55,2 10,33 51,6 11,02 55,1 26,87 53,7 kwidzyński 47 5,43 54,3 9,68 48,4 9,85 49,3 24,96 49,9 lęborski 348 5,58 55,8 9,67 48,3 10,95 54,8 26,20 52,4 malborski 267 5,07 50,7 8,37 41,8 9,20 46,0 22,64 45,3 pucki 54 5,72 57,2 10,28 51,4 11,20 56,0 27,20 54,4 słupski 368 5,28 52,8 8,56 42,8 9,76 48,8 23,59 47,2 starogardzki 525 5,57 55,7 9,59 48,0 10,63 53,1 25,79 51,6 tczewski 553 5,37 53,7 9,44 47,2 10,42 52,1 25,23 50,5 wejherowski 172 5,32 53,2 9,48 47,4 10,83 54,2 25,63 51,3 sztumski 56 5,55 55,5 10,11 50,5 11,38 56,9 27,04 54,1 Gdańsk 73 6,42 64,2 14,73 73,6 14,51 72,5 35,66 71,3 Słupsk 130 5,45 54,5 10,32 51,6 10,85 54,3 26,62 53,2 3. Wyniki egzaminu w gminach Wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskane przez uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową w gminach i miastach województwa pomorskiego zawierają tabele 8-9. Tabela 8. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w gminach i miastach województwa pomorskiego zestawy GH i GM bytowski chojnicki człuchowski Część matematyczno- -przyrodnicza zdających Wynik średni Wynik średni pkt % pkt % Gmina Borzytuchom 36 23,50 47,0 20,11 40,2 Miasto i Gmina Bytów ,28 46,6 22,55 45,1 Gmina Czarna Dąbrówka 63 20,62 41,2 22,21 44,4 Gmina Kołczygłowy 61 17,16 34,3 20,56 41,1 Gmina Lipnica 70 23,53 47,1 24,49 49,0 Miasto i Gmina Miastko ,27 46,5 20,11 40,2 Gmina Parchowo 42 22,40 44,8 22,10 44,2 Gmina Studzienice 36 24,64 49,3 24,11 48,2 Gmina Trzebielino 54 20,35 40,7 19,39 38,8 Gmina Tuchomie 67 21,87 43,7 24,42 48,8 Miasto Chojnice ,70 47,4 22,90 45,8 Miasto i Gmina Brusy ,93 47,9 22,56 45,1 Gmina Chojnice ,90 47,8 22,34 44,7 Miasto i Gmina Czersk ,81 43,6 21,37 42,7 Gmina Konarzyny 40 24,58 49,2 23,65 47,3 Miasto Człuchów ,38 40,8 18,61 37,2 Miasto i Gmina Czarne ,01 48,0 22,60 45,2 Gmina Człuchów ,62 41,2 20,64 41,3 Miasto i Gmina Debrzno ,44 36,9 16,44 32,9 Gmina Koczała 38 23,05 46,1 23,11 46,2 Gmina Przechlewo 79 25,95 51,9 24,27 48,5 Gmina Rzeczenica 51 22,80 45,6 21,29 42,6 4

5 cd. tabeli 8. Część matematyczno- -przyrodnicza zdających Wynik średni Wynik średni pkt % pkt % Miasto Pruszcz Gdański ,00 50,0 25,24 50,5 Gmina Cedry Wielkie 78 22,42 44,8 18,71 37,4 Gmina Kolbudy ,41 46,8 22,27 44,5 gdański Gmina Pruszcz Gdański ,87 41,7 21,13 42,3 Gmina Przywidz 71 22,13 44,3 18,65 37,3 Gmina Pszczółki 86 22,00 44,0 21,15 42,3 Gmina Suchy Dąb 56 17,43 34,9 18,52 37,0 Gmina Trąbki Wielkie ,64 43,3 20,63 41,3 Gmina Chmielno 83 24,40 48,8 22,05 44,1 Miasto i Gmina Kartuzy ,49 45,0 22,39 44,8 Gmina Przodkowo 93 21,18 42,4 22,59 45,2 kartuski Gmina Sierakowice ,32 46,6 23,58 47,2 Gmina Somonino ,63 39,3 19,82 39,6 Gmina StęŜyca ,40 44,8 21,64 43,3 Gmina Sulęczyno 64 23,33 46,7 25,31 50,6 Miasto i Gmina śukowo ,79 39,6 19,90 39,8 Miasto Kościerzyna ,15 48,3 24,77 49,5 Gmina Dziemiany 50 24,42 48,8 22,40 44,8 Gmina Karsin 97 22,53 45,1 21,37 42,7 kościerski Gmina Kościerzyna ,58 41,2 21,11 42,2 Gmina Liniewo 51 26,37 52,7 24,27 48,5 Gmina Lipusz 43 24,58 49,2 22,26 44,5 Gmina Nowa Karczma ,12 44,2 21,46 42,9 Gmina Stara Kiszewa 84 21,71 43,4 22,74 45,5 Miasto Kwidzyn ,91 51,8 27,64 55,3 Gmina Gardeja 97 24,32 48,6 23,13 46,3 kwidzyński Gmina Kwidzyn ,53 47,1 21,88 43,8 Miasto i Gmina Prabuty ,19 50,4 24,77 49,5 Gmina Ryjewo 69 24,01 48,0 21,46 42,9 Gmina Sadlinki 65 23,54 47,1 23,15 46,3 Miasto Lębork ,65 45,3 21,39 42,8 Miasto Łeba 51 22,14 44,3 22,18 44,4 lęborski Gmina Cewice 89 22,84 45,7 20,65 41,3 Gmina Nowa Wieś Lęborska ,29 42,6 20,26 40,5 Gmina Wicko 58 23,64 47,3 21,16 42,3 Miasto Malbork ,28 48,6 23,87 47,7 Gmina Lichnowy 66 19,83 39,7 18,58 37,2 malborski Gmina Malbork 36 22,19 44,4 18,50 37,0 Gmina Miłoradz 41 22,83 45,7 21,56 43,1 Miasto i Gmina Nowy Staw ,34 44,7 20,33 40,7 Gmina Stare Pole 50 21,02 42,0 21,26 42,5 Miasto Krynica Morska 15 25,60 51,2 21,87 43,7 Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański ,07 44,1 20,33 40,7 nowodworski Gmina Ostaszewo 39 22,21 44,4 20,90 41,8 Gmina Stegna ,83 47,7 23,84 47,7 Gmina Sztutowo 38 25,11 50,2 25,37 50,7 Miasto Hel 43 25,65 51,3 21,79 43,6 Miasto Jastarnia 48 25,29 50,6 26,15 52,3 Miasto Puck ,51 47,0 22,64 45,3 pucki Miasto Władysławowo ,20 46,4 20,86 41,7 Gmina Kosakowo 45 21,56 43,1 20,44 40,9 Gmina Krokowa ,38 46,8 21,72 43,4 Gmina Puck ,26 44,5 21,12 42,2 5

6 cd. tabeli 8. Część matematyczno- -przyrodnicza zdających Wynik średni Wynik średni pkt % pkt % Miasto Ustka ,74 43,5 22,87 45,7 Gmina Damnica 83 21,46 42,9 20,81 41,6 Gmina Dębnica Kaszubska ,87 41,7 19,12 38,2 Gmina Główczyce ,51 39,0 18,39 36,8 słupski Miasto i Gmina Kępice ,84 45,7 20,76 41,5 Gmina Kobylnica 91 20,55 41,1 20,33 40,7 Gmina Potęgowo 79 20,63 41,3 20,09 40,2 Gmina Słupsk ,62 45,2 22,79 45,6 Gmina Smołdzino 31 19,06 38,1 18,77 37,5 Gmina Ustka 37 18,27 36,5 17,41 34,8 Miasto Czarna Woda 42 17,26 34,5 20,60 41,2 Miasto Skórcz 49 23,41 46,8 22,90 45,8 Miasto Starogard Gdański ,12 44,2 22,63 45,3 Gmina Bobowo 41 22,29 44,6 22,37 44,7 Gmina Kaliska 60 24,98 50,0 25,03 50,1 Gmina Lubichowo 69 22,97 45,9 21,64 43,3 starogardzki Gmina Osieczna 51 21,75 43,5 23,86 47,7 Gmina Osiek 32 25,09 50,2 24,06 48,1 Miasto i Gmina Skarszewy ,44 44,9 19,93 39,9 Gmina Skórcz 44 23,34 46,7 21,78 43,6 Gmina Smętowo Graniczne 71 21,79 43,6 21,04 42,1 Gmina Starogard Gdański ,99 36,0 19,06 38,1 Gmina Zblewo ,31 42,6 20,66 41,3 Miasto Tczew ,68 41,4 21,44 42,9 Miasto i Gmina Gniew ,09 44,2 21,38 42,8 tczewski Gmina Morzeszczyn 49 22,96 45,9 21,49 43,0 Miasto i Gmina Pelplin ,86 43,7 20,39 40,8 Gmina Subkowy 83 23,14 46,3 21,10 42,2 Gmina Tczew ,13 40,3 19,04 38,1 Miasto Reda ,00 48,0 23,65 47,3 Miasto Rumia ,19 52,4 25,64 51,3 Miasto Wejherowo ,50 49,0 23,73 47,5 Gmina Choczewo 75 23,49 47,0 19,99 40,0 Gmina Gniewino ,69 47,4 21,64 43,3 wejherowski Gmina Linia 80 22,00 44,0 21,01 42,0 Gmina Luzino ,82 43,6 21,12 42,2 Gmina Łęczyce ,35 42,7 20,41 40,8 Gmina Szemud ,88 43,8 22,92 45,8 Gmina Wejherowo ,38 46,8 21,46 42,9 Miasto i Gmina Dzierzgoń ,31 44,6 22,12 44,2 Gmina Mikołajki Pomorskie 38 19,16 38,3 18,45 36,9 sztumski Gmina Stary Dzierzgoń 38 22,71 45,4 19,50 39,0 Gmina Stary Targ 54 14,46 28,9 17,20 34,4 Miasto i Gmina Sztum ,67 43,3 22,25 44,5 Miasto Gdańsk ,23 50,5 24,75 49,5 Miasta Miasto Gdynia ,59 53,2 26,29 52,6 na prawach powiatu Miasto Słupsk ,41 46,8 22,15 44,3 Miasto Sopot ,33 46,7 25,12 50,2 6

7 Tabela 9. Średnie wyniki 1 egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku z zakresu języka obcego nowoŝytnego w gminach i miastach województwa pomorskiego zestawy GA i GN Język angielski Język niemiecki N pkt % N pkt % Gmina Borzytuchom ,58 47,2 Miasto i Gmina Bytów ,52 61, ,74 47,5 Gmina Czarna Dąbrówka 18 20,61 41, ,73 49,5 Gmina Kołczygłowy 47 18,53 37, ,64 47,3 bytowski Gmina Lipnica ,00 64,0 Miasto i Gmina Miastko ,92 53,8 Gmina Parchowo ,14 52,3 Gmina Studzienice ,11 62,2 Gmina Trzebielino ,31 52,6 Gmina Tuchomie ,42 66,8 Miasto Chojnice ,43 54, ,80 51,6 Miasto i Gmina Brusy 35 23,69 47, ,28 48,6 chojnicki Gmina Chojnice 19 20,00 40, ,85 53,7 Miasto i Gmina Czersk 94 20,70 41, ,76 51,5 Gmina Konarzyny ,20 44,4 Miasto Człuchów 85 29,89 59, ,91 45,8 Miasto i Gmina Czarne 40 34,08 68, ,55 47,1 Gmina Człuchów 38 20,37 40, ,65 49,3 człuchowski Miasto i Gmina Debrzno 30 17,33 34, ,40 48,8 Gmina Koczała ,32 60,6 Gmina Przechlewo ,09 62,2 Gmina Rzeczenica 51 24,61 49,2 0 Miasto Pruszcz Gdański ,91 63,8 0 Gmina Cedry Wielkie 78 20,08 40,2 0 Gmina Kolbudy ,86 51,7 0 gdański Gmina Pruszcz Gdański ,06 52,1 3 32,00 64,0 Gmina Przywidz 69 20,65 41,3 2 36,00 72,0 Gmina Pszczółki 86 24,93 49,9 0 Gmina Suchy Dąb 56 20,36 40,7 0 Gmina Trąbki Wielkie 2 22,50 45, ,81 51,6 Gmina Chmielno 83 25,30 50,6 0 Miasto i Gmina Kartuzy ,46 52, ,90 57,8 Gmina Przodkowo 93 22,81 45,6 0 kartuski Gmina Sierakowice ,75 47, ,68 53,4 Gmina Somonino ,32 40,6 0 Gmina StęŜyca ,37 44, ,46 50,9 Gmina Sulęczyno 64 26,42 52,8 0 Miasto i Gmina śukowo ,20 46,4 0 Miasto Kościerzyna ,82 59, ,60 51,2 Gmina Dziemiany ,67 65,3 Gmina Karsin 59 23,07 46, ,54 51,1 kościerski Gmina Kościerzyna 76 20,88 41, ,43 50,9 Gmina Liniewo 26 23,54 47, ,44 54,9 Gmina Lipusz 43 20,70 41,4 0 Gmina Nowa Karczma 77 23,25 46, ,63 49,3 Gmina Stara Kiszewa ,63 55,3 Miasto Kwidzyn ,22 58,4 3 37,33 74,7 Gmina Gardeja 76 28,63 57, ,19 48,4 kwidzyński Gmina Kwidzyn ,18 48,4 0 Miasto i Gmina Prabuty ,95 51,9 0 Gmina Ryjewo 46 21,76 43, ,04 48,1 Gmina Sadlinki 65 23,62 47,2 0 1 N liczba uczniów (brak wartości dla N = 1) 7

8 cd. tabeli 9. Język angielski Język niemiecki N pkt % N pkt % Miasto Lębork ,65 55, ,20 52,4 Miasto Łeba 51 24,96 49,9 0 lęborski Gmina Cewice ,97 53,9 Gmina Nowa Wieś Lęborska 47 24,85 49, ,75 51,5 Gmina Wicko ,66 51,3 Miasto Malbork ,92 59, ,99 50,0 Gmina Lichnowy ,29 44,6 malborski Gmina Malbork 13 25,62 51, ,43 38,9 Gmina Miłoradz 41 21,27 42,5 0 Miasto i Gmina Nowy Staw ,97 43,9 Gmina Stare Pole 49 25,80 51,6 1 Miasto Krynica Morska 15 24,47 48,9 0 Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański ,75 49,5 0 nowodworski Gmina Ostaszewo 39 23,90 47,8 0 Gmina Stegna ,97 49,9 0 Gmina Sztutowo 38 26,18 52,4 0 Miasto Hel 42 25,45 50,9 1 Miasto Jastarnia 48 30,33 60,7 0 Miasto Puck ,82 53,6 0 pucki Miasto Władysławowo ,14 54, ,79 57,6 Gmina Kosakowo 45 22,87 45,7 0 Gmina Krokowa ,02 48,0 0 Gmina Puck ,99 46, ,14 44,3 Miasto Ustka ,68 53,4 1 Gmina Damnica 53 24,98 50, ,00 36,0 Gmina Dębnica Kaszubska 57 26,23 52, ,19 42,4 Gmina Główczyce ,36 36, ,59 45,2 słupski Miasto i Gmina Kępice ,72 51,4 Gmina Kobylnica 37 22,95 45, ,93 49,9 Gmina Potęgowo 79 22,84 45,7 0 Gmina Słupsk ,39 52, ,45 46,9 Gmina Smołdzino ,35 46,7 Gmina Ustka 37 20,92 41,8 0 Miasto Czarna Woda 42 21,64 43,3 0 Miasto Skórcz 30 25,50 51, ,47 56,9 Miasto Starogard Gdański ,66 53, ,49 53,0 Gmina Bobowo 21 22,05 44, ,00 52,0 Gmina Kaliska 32 27,84 55, ,46 60,9 Gmina Lubichowo 10 34,70 69, ,56 53,1 starogardzki Gmina Osieczna 34 27,56 55, ,71 53,4 Gmina Osiek 32 28,97 57,9 0 Miasto i Gmina Skarszewy 71 27,03 54, ,58 45,2 Gmina Skórcz 45 21,27 42,5 0 Gmina Smętowo Graniczne 71 28,34 56,7 0 Gmina Starogard Gdański ,92 41, ,31 50,6 Gmina Zblewo 79 22,67 45, ,26 52,5 Miasto Tczew ,73 61, ,42 48,8 Miasto i Gmina Gniew 2 23,50 47, ,94 53,9 tczewski Gmina Morzeszczyn 49 20,51 41,0 0 Miasto i Gmina Pelplin ,92 43, ,20 50,4 Gmina Subkowy 83 23,48 47,0 0 Gmina Tczew ,96 43,9 0 8

9 cd. tabeli 9. Język angielski Język niemiecki N pkt % N pkt % Miasto Reda ,49 59,0 0 Miasto Rumia ,15 62,3 0 Miasto Wejherowo ,68 57,4 3 16,67 33,3 Gmina Choczewo ,73 53,5 Gmina Gniewino ,56 47,1 0 wejherowski Gmina Linia 80 22,08 44,2 0 Gmina Luzino ,33 48,7 0 Gmina Łęczyce 91 23,98 48, ,33 50,7 Gmina Szemud ,23 50, ,60 45,2 Gmina Wejherowo ,88 49,8 0 Miasto i Gmina Dzierzgoń ,83 51,7 0 Gmina Mikołajki Pomorskie 38 21,37 42,7 0 sztumski Gmina Stary Dzierzgoń 38 21,61 43,2 0 Gmina Stary Targ 40 22,03 44, ,50 41,0 Miasto i Gmina Sztum ,64 47, ,21 58,4 Miasto Gdańsk ,79 63, ,66 71,3 Miasta Miasto Gdynia ,80 67,6 0 na prawach powiatu Miasto Słupsk ,76 59, ,62 53,2 Miasto Sopot ,33 66,7 3 35,00 70,0 9

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa pomorskiego (zestaw standardowy) Powiat kościerski kartuski gdański człuchowski chojnicki bytowski Liczba zdających Jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Wynik średni w %

Część humanistyczna. Wynik średni w % Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Gmina/Miasto Typ gminy Język

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w %

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w % bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy ) Część humanistyczna Język polski Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa pomorskiego (zestaw standardowy) Powiat kościerski kartuski gdański człuchowski chojnicki bytowski

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Nazwa stanina. bardzo

Stanin Przedział punktowy Nazwa stanina. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2005 r. w gminach w skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Powiat gdański człuchowski chojnicki bytowski Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Powiat gdański człuchowski chojnicki bytowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 Lp. GMINA j.polski gmina hist +WOS gmina 1 Krynica Morska 78,27 Krynica Morska 65,91 Sopot 2 Sopot 70,80 Sopot 63,38 Parchowo 3 Gdynia 70,25 Gdynia 62,01 Kwidzyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podziału środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR / /18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWAŁA NR / /18 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/297/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 2018 roku w sprawie określenia ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w %

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w % bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy ) Część humanistyczna Język polski Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży ,36 zł ,33 zł 3.

W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży ,36 zł ,33 zł 3. Województwo: pomorskie data: 06.06.2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem W tym minimum 1/3 na publikacje dla dzieci i młodzieży 1 2 3 4 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Uprzejmie informuję, że podobnie, jak w latach ubiegłych, tak i w roku szkolnym 2011/2012 organizowane są eliminacje niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta. Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU GOPS. Gniewino. Pomocy. Ośrodek Osiedle 40- Lecia PRL 35.

Urząd Miasta. Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU GOPS. Gniewino. Pomocy. Ośrodek Osiedle 40- Lecia PRL 35. ZESPOŁY RNE GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO -ADRESY 2015 Nazwa Województwo Powiat Gmina Siedziba* w Helu Dane teleadresowe miejscowoś ulica kod telefon fax e-mail www ć Urząd Miasta pomorskie Powiat pucki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Gdańska 12 1. GOPS Bobowo (59) 821 13 17 (59) 821 13 17

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Gdańska 12 1. GOPS Bobowo (59) 821 13 17 (59) 821 13 17 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZENEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www ul. Gdańska 12 1. GOPS Bobowo 83-212 Bobowo (58) 562 17 66 (58) 562 17 66 ug.bobowo@wp.pl www.gopsbobowo.pl

Bardziej szczegółowo

ulica Urząd Miasta Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY Dzierzgoń W STARYM DZIERZGONIU 10-LUTEGO 29 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWIC ACH

ulica Urząd Miasta Helu GMINNY OŚRODEK POMOCY Dzierzgoń W STARYM DZIERZGONIU 10-LUTEGO 29 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERAKOWIC ACH ZESPOŁY RNE GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO -ADRESY 2015 Nazwa Województwo Gmina Siedziba* w Helu GMINNY ZESPÓŁ RNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANI A PRZEMOCY W RODZINIE GMINNY ZESPÓŁ RNY W PUCKU GMINNY ZESPÓŁ RNY

Bardziej szczegółowo

RADY SENIORÓW organizacja i źródła finansowania. Barbara Bałka Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

RADY SENIORÓW organizacja i źródła finansowania. Barbara Bałka Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego RADY SENIORÓW organizacja i źródła finansowania Barbara Bałka Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk, 22 II 2017 Pomorskie Rady Seniorów 42 % 6 %

Bardziej szczegółowo

Województwo pomorskie. Strona 1

Województwo pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo podlaskie gminy miejskie 1 Chojnice-miasto Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzad@miastochojnice.pl 52 397 18 00 wew. 18 2 Człuchów-miasto

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

lp rejon szkoła miejscowość 1 GDAŃSK Gimnazjum nr 26 Gdańsk 2 GDAŃSK Szkoły im. Św. Jana de La Salle Gdańsk 3 GDAŃSK ZKPiG Nr 21 Gdańsk 4 GDAŃSK

lp rejon szkoła miejscowość 1 GDAŃSK Gimnazjum nr 26 Gdańsk 2 GDAŃSK Szkoły im. Św. Jana de La Salle Gdańsk 3 GDAŃSK ZKPiG Nr 21 Gdańsk 4 GDAŃSK lp rejon szkoła miejscowość 1 GDAŃSK Gimnazjum nr 26 Gdańsk 2 GDAŃSK Szkoły im. Św. Jana de La Salle Gdańsk 3 GDAŃSK ZKPiG Nr 21 Gdańsk 4 GDAŃSK Gimnazjum 16 ZKPiG nr 12 Gdańsk 5 GDAŃSK Gdańskie Autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku województwo pomorskie Części humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie pomorskim i

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Gmina Borzytuchom ul. Zwycięstwa Borzytuchom. Gmina Zblewo ul. Główna Zblewo

Gmina Borzytuchom ul. Zwycięstwa Borzytuchom. Gmina Zblewo ul. Główna Zblewo Załącznik do Uchwały Nr 923/169/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 roku LISTA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE W RAMACH KONKURSU NUMER RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Piłka ręczna dziewcząt. Piłka ręczna chłopców Siatkówka dziewcząt. Siatkówka chłopców. Unihokej chłopców

Piłka ręczna dziewcząt. Piłka ręczna chłopców Siatkówka dziewcząt. Siatkówka chłopców. Unihokej chłopców Drużynowe biegi przeł. dz Biegi sztafetowe dz. Pływanie drużynowe dz Unihokej dziewcząt Unihokej chłopców Piłka ręczna dziewcząt Piłka ręczna chłopców Siatkówka dziewcząt Siatkówka chłopców Koszykówka

Bardziej szczegółowo

Dzień Powiat Gmina Miejscowość tygodnia. Data postoju

Dzień Powiat Gmina Miejscowość tygodnia. Data postoju Powiat Bytowski 2016-04-20 śr. BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00 17:00 STRAŻ POŻARNA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2 2016-04-25 pon. BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 NA PLACU KARD.S.WYSZYŃSKIEGO NA PLACU KARD.S.WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Top-down czy bottom up?

Top-down czy bottom up? Magdalena Szmytkowska Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Top-down czy bottom up? Dylematy kreowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta Polityka miejska

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w województwie pomorskim

Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w województwie pomorskim Ocena realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) Konferencja Rozkopane, zbudowane, zasypane priorytety środowiskowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2002

Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2002 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2002 województwo pomorskie Przegląd zawiera: - informacje oraz dane statystyczne o stanie bezrobocia w województwie pomorskim w marcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 380/XIX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 28 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 380/XIX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 28 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1994 UCHWAŁA NR 380/XIX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie podziału województwa pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dzień Powiat Gmina Miejscowość tygodnia. Data postoju

Dzień Powiat Gmina Miejscowość tygodnia. Data postoju Data postoju Dzień Godzina Godzina Powiat Gmina Miejscowość tygodnia postoju - od postoju - do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Powiat Bytowski 2016-04-20 śr. BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00

Bardziej szczegółowo

Liczba czytelników (aktywnych) Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni , ,48

Liczba czytelników (aktywnych) Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni , ,48 Czytelnicy - 2015 Wojewódzka i Miejska Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 118 196 25,61 118 196 551 25,61 Miejska Publiczna w Gdyni 45804 18,48 45804 731 18,48 Miejska Publiczna w

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ,27-16,90

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ,27-16,90 KSIĘGOZBIÓR KSIĘGOZBIÓR + ZBIORY SPECJALNE Biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Liczba wypożyczeń w wol. Liczba udostępnień na miejscu w wol.

Bardziej szczegółowo

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA data nazwa adres POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA 2016-01-22 BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00 17:00 NA PLACU REKREACYJNYM "KACZY DOŁEK"

Bardziej szczegółowo

Wielkość obsługiwanej populacji (stan na 31 grudnia 2014r.) wgr gw gw mg 1 3

Wielkość obsługiwanej populacji (stan na 31 grudnia 2014r.) wgr gw gw mg 1 3 LICZBA BIBLIOTEK I FILII BIBLIOTECZNYCH - 2015 r. Wyszczególnienie (z uwzględnieniem nazw bibliotek) Wielkość obsługiwanej populacji (stan na 31 grudnia 2014r.) Typ biblioteki wg statutu Liczba placówek

Bardziej szczegółowo

Czytelnicy aktywni (czyli wypożyczyli przynajmniej 1 publikację)

Czytelnicy aktywni (czyli wypożyczyli przynajmniej 1 publikację) Czytelnicy aktywni (czyli wypożyczyli przynajmniej 1 publikację) Biblioteka Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 116 877 118 196-1 319 25,24 25,61-0,37

Bardziej szczegółowo

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI data nazwa adres 2015-10-09 BYTOWSKI LIPNICA LIPNICA 09:00 17:00 PARKIN PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOLNA 4 2015-10-12 BYTOWSKI STUDZIENICE STUDZIENICE 09:00 17:00 URZĄD GMINY KASZUBSKA 9 2015-10-23 BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Lp. Przedmiot zamówienia (podać kod CPV) Rodzaj zamówienia (roboty

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk Lipce Tel. /0-58/ 309-49-11 do 13 fax 309-46-34 e-mail: gdansk@pios.gov.pl Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2005 Gdańsk 2006 Strona

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Warszawa, 21 lipca 2009 Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie ul. Dworcowa 2 83-400 Kościerzyna Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji dla Zwierząt ARGOS zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Rozmiar rzeczowy. Nazwa zadania.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Rozmiar rzeczowy. Nazwa zadania. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 L.p. 1 Nazwa zadania Struga Gęś kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku

Bardziej szczegółowo

Cp.2380.1 53/2015 UID: 1063139, 1063675, 1065911 ... ... wg rozdzielnika... ...

Cp.2380.1 53/2015 UID: 1063139, 1063675, 1065911 ... ... wg rozdzielnika... ... Nr sprawy - 53/2015 Cp.2380.1 53/2015 UID: 1063139, 1063675, 1065911 Gdańsk, 30 kwietnia 2015 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Zakład Opieki Zdrowotnej Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Brusy chojnicki Leśno 001716 Brusy chojnicki Brusy-Wybudowanie 001716 Chmielno kartuski Miechucino 000195 Chmielno kartuski Chmielno 000195 Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA"

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW KWP W GDAŃSKU

SPIS TELEFONÓW KWP W GDAŃSKU Do użytku zewnętrznego SPIS TELEFONÓW KWP W GDAŃSKU oraz jednostek policji woj. pomorskiego Wydział Łączności i Informatyki w Gdańsku GDAŃSK 2009 Opracowała: Danuta Resmer Wydz.Łączności i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk m. Gdańsk Gdańsk 000005 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Aleja Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk

Gdańsk m. Gdańsk Gdańsk 000005 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Aleja Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk Gdańsk m. Gdańsk Gdańsk 000005 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Aleja Zwycięstwa 30, 80-219 Gdańsk Człuchów człuchowski Człuchów 000012 Chojnice chojnicki Chojnice 000018 Opieki Zdrowotnej Szpital

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina

L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina L.p. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina 1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Bobowo Bobowo 2 Zespół Szkół w Borzytuchomiu Borzytuchom Borztuchom 3 Gimnazjum w Brusach Brusy Brusy 4 Gimnazjum w Lubni Lubnia

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) powiatowe Razem

Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł) powiatowe Razem WSTĘPNA/OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 206-209 Dofinansowanie na rok 207 Województwo Pomorskie Osoba

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROPOZYCJI I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I REGIONALNYM

PREZENTACJA PROPOZYCJI I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I REGIONALNYM PREZENTACJA PROPOZYCJI I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM I REGIONALNYM Gdańsk, 8 stycznia 2015 r. Jakub Pietruszewski, Anna Łoziak Pomorskie Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Czas na wsparcie biznesu!

Czas na wsparcie biznesu! Czas na wsparcie biznesu! POŁĄCZYLIŚMY SIŁY DLA ROZWOJU MIKRO I MAŁEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI Inicjatywa JEREMIE szansą rozwoju obszarów słabych strukturalnie w województwie pomorskim Inicjatywa JEREMIE dla

Bardziej szczegółowo

Tuchomie Tuchomie, ul. ks. Jana Hinza 1. Tuchomie Tuchomie, ul. ks. Jana Hinza 1. Tuchomie Tuchomie, ul. ks. Jana Hinza 1

Tuchomie Tuchomie, ul. ks. Jana Hinza 1. Tuchomie Tuchomie, ul. ks. Jana Hinza 1. Tuchomie Tuchomie, ul. ks. Jana Hinza 1 Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017 XVIII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bytowski Tuchomie 2017-10-24 09:00 Rafał Wróblewski 600471153 bytowski Tuchomie 2017-10-16 09:00 Rafał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr 586/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr 586/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku 1. Somonino 2. Skórcz ZS w Pączewie 3. Lista podstawowa Somonino TUS 08-09 986,90 31.05.2010r. SP w Wierzchowie Dworcu 4. Rumia SP nr 10 w Rumi 18x29,98m hala sportowa 38,4x24m 20,75x32,14m 09-11 4 054,00

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Szkoła - Wariant I wnioskowane kwoty wsparcia finansowego (zestawienie wszystkich wniosków spełniających wymogi formalne)

Cyfrowa Szkoła - Wariant I wnioskowane kwoty wsparcia finansowego (zestawienie wszystkich wniosków spełniających wymogi formalne) Cyfrowa Szkoła - Wariant I wnioskowane kwoty wsparcia finansowego (zestawienie wszystkich wniosków spełniających wymogi formalne) Lp. Nazwa organu prowadzącego Szkoła (nazwa, adres) Wiekość szkoły PołoŜenie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Żukowo kartuski Banino 000040 Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Damnica słupski BOBROWNIKI 000384 Szemud wejherowski Bojano 000632 Brusy chojnicki Brusy-Wybudowanie 001716 Chojnice chojnicki Charzykowy

Bardziej szczegółowo

Turniej Tuska Orliki

Turniej Tuska Orliki 1. Bożepole Wielkie, ul. Szkolna 1 84-214 Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce, woj. Pomorskie Animator - Teresa Nowocień, Telefon: 793-751-123 Kategoria 12-13 lat dziewczęta: 11-09-2014 Kategoria 12-13 lat

Bardziej szczegółowo

Miejscowość realziacji świadczeń Żukowo kartuski Banino

Miejscowość realziacji świadczeń Żukowo kartuski Banino Żukowo kartuski Banino 000040 Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Damnica słupski BOBROWNIKI 000384 Szemud wejherowski Bojano 000632 Wejherowo wejherowski Bolszewo 000594 Lipnica bytowski Borowy Młyn 001841

Bardziej szczegółowo

Projekt listy operacji. Całkowit y koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifiko walne operacji (w zł) Tytuł operacji

Projekt listy operacji. Całkowit y koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifiko walne operacji (w zł) Tytuł operacji Załącznik do pisma P-6/001 Projekt listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania II egzamin gimnazjalny WOJEWODZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOSC LICZBA SZKÓŁ Kujawsko Pomorskie aleksandrowski

Załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania II egzamin gimnazjalny WOJEWODZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOSC LICZBA SZKÓŁ Kujawsko Pomorskie aleksandrowski Załącznik nr 2 do SIWZ dla zadania II egzamin gimnazjalny WOJEWODZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOSC LICZBA SZKÓŁ Kujawsko Pomorskie aleksandrowski Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski 3 Kujawsko Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Żukowo kartuski Banino 000040 Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Damnica słupski BOBROWNIKI 000384 Szemud wejherowski Bojano 000632 Brusy chojnicki Brusy-Wybudowanie 001716 Bytów bytowski BYTÓW 000270 Chojnice

Bardziej szczegółowo

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Żukowo kartuski Banino 000040 Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Damnica słupski BOBROWNIKI 000384 Szemud wejherowski Bojano 000632 Brusy chojnicki Brusy-Wybudowanie 001716 Bytów bytowski BYTÓW 000270 Chojnice

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki. Damnica słupski BOBROWNIKI Miejscowość realziacji świadczeń

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki. Damnica słupski BOBROWNIKI Miejscowość realziacji świadczeń Żukowo kartuski Banino 000040 Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Damnica słupski BOBROWNIKI 000384 Szemud wejherowski Bojano 000632 Brusy chojnicki Brusy-Wybudowanie 001716 Chojnice chojnicki Charzykowy

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROK 2008 (numery 1-180*)

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROK 2008 (numery 1-180*) DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SKOROWIDZ ALFABETYCZNY DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROK 2008 (numery 1-180*) Spis treści: Administracja i zadania publiczne...2 Administracja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent (Lider) Handel Pomorza Sp. z o.o. Tytuł projektu Wykształcony handlowiec

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Nazwa produktu Powiat Miejscowość Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon do rejestracji

Lp. Nazwa świadczeniodawcy Nazwa produktu Powiat Miejscowość Adres miejsca realizacji świadczeń Telefon do rejestracji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. "KOLMED" Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Joanna Weinberger Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "ART DENTICA" PROGRAM ORTODONTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

INFORMATOR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017 INFORMATOR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017 KIEROWCO PAMIĘTAJ! Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie. ŻYCZYMY

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 743/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

LISTA OPERACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 743/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. LISTA OPERACJI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 743/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno -ściekowa"w

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego rok 2011 (numery 1-178) absolutoria A Rada Gminy Starogard Gdański uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pomorskie WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH Program SKS. Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość Szkoła

Pomorskie WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH Program SKS. Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Pomorskie WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH Program SKS Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba uczestników Liczba Chłopcy Dziewczęta Ogółem grup n-li 1 Pomorskie Bytowski Borzytuchom Borzytuchom Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową.

sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową. Załącznik do uchwały numer 1422/96/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011 roku INDYKATYWNY HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW NA ROK 2011 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PODR/DOŚ/6/X/2017

Znak sprawy: PODR/DOŚ/6/X/2017 Znak sprawy: PODR/DOŚ/6/X/2017 Umowa- projekt zawarta w dniu. roku w Lubaniu pomiędzy: Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, NIP

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 Osoba upoważniona do zatwierdzenia listy Wojewoda Pomorski /-/

Bardziej szczegółowo

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejscowość realziacji świadczeń. Kod św-cy Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realiz. świadczeń Zakład Opieki Zdrowotnej Bobowo starogardzki Bobowo 000146 Brusy chojnicki Leśno 001716 Brusy chojnicki Brusy-Wybudowanie 001716 Chmielno kartuski Miechucino 000195 Chmielno kartuski Chmielno 000195 Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDPHARMA"

Bardziej szczegółowo

Zaszeregowanie drużyn

Zaszeregowanie drużyn Zaszeregowanie drużyn IV liga, Klasy Okręgowe, Klasy A, Wojewódzkie Ligi Juniorów sezon 2017/2018 IV liga 1. Anioły Garczegorze 2. Arka II Gdynia SSA 3. Cartusia Kartuzy 4. Centrum Pelplin 5. Gedania Gdańsk

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU: GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM. [Wpisz tekst] Gdańsk 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU: GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM. [Wpisz tekst] Gdańsk 2013 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU: GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM [Wpisz tekst] Gdańsk 2013 Organizator Partner Patron Honorowy Sponsorzy 2 Inicjator projektu: Michał Górski Zespół Organizacyjny: Michał

Bardziej szczegółowo

Pomorskie WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH Program SKS. Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość Szkoła

Pomorskie WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH Program SKS. Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Pomorskie WYKAZ GRUP ĆWICZEBNYCH Program SKS Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość Szkoła Liczba uczestników Liczba Chłopcy Dziewczęta Ogółem grup n-li 1 Pomorskie Bytowski Borzytuchom Borzytuchom Szkoła

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYTOWSKI POWIAT CHOJNICKI POWIAT GDAŃSKI POWIAT KARTUSKI POWIAT KWIDZYŃSKI

POWIAT BYTOWSKI POWIAT CHOJNICKI POWIAT GDAŃSKI POWIAT KARTUSKI POWIAT KWIDZYŃSKI nazwa nazwa adres 2015-06-24 BYTOWSKI CZARNA DĄBRÓWKA CZARNA DĄBRÓWKA POWIAT BYTOWSKI 09:00 17:00 PRZY OŚRODKU ZDROWIA, UL. LĘBORSKA 9 2015-04-13 BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00 17:00 NA PLACU REKREACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr wniosku KO/ /2015 Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do otrzymania wspracia finansowego w 2015 r. w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń" L.p. Organ prowadzący (nazwa) Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018

INFORMATOR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 INFORMATOR ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 KIEROWCO PAMIĘTAJ! Akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie. ŻYCZYMY

Bardziej szczegółowo

Bytów bytowski Bytów 001531 Praktyka Lekarza Rodzinnego Trawicka Barbara ul. KS. DR B. SYCHTY 3, 77-100 BYTÓW. Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bytów bytowski Bytów 001531 Praktyka Lekarza Rodzinnego Trawicka Barbara ul. KS. DR B. SYCHTY 3, 77-100 BYTÓW. Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej Borzytuchom bytowski BORZYTUCHOM 001373 Bytów bytowski Bytów 000262 Bytów bytowski Bytów 000265 Bytów bytowski BYTÓW 000265 Bytów bytowski Bytów 000268 Bytów bytowski BYTÓW 000270 HT NOWICCY "ZDROWIE"

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 Gdańsk 2008

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 Gdańsk 2008 Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 Gdańsk 2008 Strona - 1 - Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2007 Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wejherowo ul. Gdańska 47 (58)

Wejherowo ul. Gdańska 47 (58) Lista placówek realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które po 1 stycznia 2015 roku przyjmować będą pacjentów w dni powszednie równieŝ w godzinach od 8 do 18, źródło: http://www.nfz-gdansk.pl/

Bardziej szczegółowo

W 2000 roku, w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku powstało opracowanie pt. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa

W 2000 roku, w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku powstało opracowanie pt. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa W 2000 roku, w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku powstało opracowanie pt. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Było ono elementem rozpoznania przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szerokopasmowe Pomorskie. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Szerokopasmowe Pomorskie Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Projekt Szerokopasmowe Pomorskie obejmuje zasięgiem działania całe województwo pomorskie. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej finansowana z budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

XV TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU"

XV TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU XV TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" województwo pomorskie, Maciej Tomaszewski 507 335 195, Karol Wasielewski 510 145 952, mail: maciekchylonia@gmail.com kategoria miejsce koordynator mejl

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2002

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2002 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk Lipce Tel. /58/ 309-49-11 do 13, faks /58/ 309-46-34, e-mail: gdansk@pios.gov.pl Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 25 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 168 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Miejscowość Powiat. 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni Kasztelańska 3 83-210 Bytonia starogardzki Zblewo 18 Błotnik 2014.04.

Kod pocztowy. Miejscowość Powiat. 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni Kasztelańska 3 83-210 Bytonia starogardzki Zblewo 18 Błotnik 2014.04. L.p. szkoła zgłoszona do projektu Ulica Kod pocztowy Miejscowość Powiat Gmina liczba uczniów zgłoszonych do projektu Miejsce 100000000Data zajęć Godzina odjazdu 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników

Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz OKE w Gdańsku Analiza efektywności kształcenia ogólnego w kontekście wyników egzaminów w zewnętrznych I Forum Pomorskiej Edukacji Gdańsk, 14 listopad 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna. w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ekonomia społeczna. w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym Ekonomia społeczna w aspekcie tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym Starogard Gdański 28 maja 2015 System wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Edukacja w powiecie bytowskim Wstęp do diagnozy. Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Edukacja w powiecie bytowskim Wstęp do diagnozy. Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Edukacja w powiecie bytowskim Wstęp do diagnozy Piotr Zbieranek Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową I. Edukacja w percepcji mieszkańców powiatu bytowskiego Edukacja jako wartość Wolność / swoboda Silny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe. Zespół Szkół Gimnazjum w Rytlu

Gimnazjum Sportowe. Zespół Szkół Gimnazjum w Rytlu Gimnazjum Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II Gimnazjum im. Adama Loreta w Zespole Szkół w Łęczycach gimnazjum nr 2 im.j.korczaka Gimnazjum Publiczne w Liniewie Publiczne Gimnazjum im. Alfonsa Zabłońskiego

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA 2015 ROK

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA 2015 ROK ZATWIERDZAM POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 290/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. WOJEWODA POMORSKI... P L

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA GMIN UWAGA: NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ!!! Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi?

PRZEWODNIK DLA GMIN UWAGA: NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ!!! Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? PRZEWODNIK DLA GMIN Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŚWIADCZENIODAWCY. Indywidualna Praktyka Lekarska Teresa Maria Piątek. Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Jachym-Mikutowicz

POWIAT ŚWIADCZENIODAWCY. Indywidualna Praktyka Lekarska Teresa Maria Piątek. Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Jachym-Mikutowicz Gabinet Dentystyczny Gabinet Stomatologiczny Amelia Urban Zdrowotnej Ht Nowiccy "Zdrowie" Gabinet Dentystyczny "Centrum Uśmiechu" Elżbieta Mikulska-Nawrocka Mirosław Józef Maszluch Praktyka Lekarska Anna

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24-05- 2011 r. ... wg rozdzielnika... ...

Gdańsk, dnia 24-05- 2011 r. ... wg rozdzielnika... ... Gdańsk, dnia 24-05- 2011 r. znak sprawy 71/2011 Cp. 2380.1-73/2011...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych POTS i

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie

Województwo Pomorskie Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Województwo Pomorskie OCENA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ 2012 rok. GDAŃSK, LISTOPAD 2013 r. OCENA STANU I SKUTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2009 rok

Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2009 rok Zatwierdzam: Wojewoda Pomorski.../... Roman Zaborowski Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na 2009 rok Gdańsk, dnia 7 lipca 2009 r. Lp. Temat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram spotkań informacyjnych

Harmonogram spotkań informacyjnych Jednostki Samorządu Terytorialnego Terminy spotkań Samorządy Miejsce spotkań Osoby odpowiedzialne 18.03.2009r. sala nr 39 23.03.2009r. sala nr 11 20.03.2009r. Gdynia, Gdańsk, Sopot, powiat nowodworski

Bardziej szczegółowo