INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDYNKU DEMO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDYNKU DEMO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDYNKU DEMO 1. Wstęp. Witamy serdecznie! Chcielibyśmy przybliży ć Państwu i pokaza ć chociażby namiastk ę funkcjonalnoś ci, jakie oferuje system HOMS umożliwiający sterowanie, kontrolowanie i zarzą dzanie domem przez Internet. Stąd pomys ł na stworzenie pomieszczenia DEMO i udostę pnienie go szerokiemu gronu odbiorców. Ten niewielki obiekt pokazowy wykonany w skali 1:50 pozwala przybliży ć ideę inteligentnego domu, który wci ąż jeszcze często kojarzy si ę z kosztownymi inwestycjami, niezrozumia łą budow ą i konfiguracj ą. Zapraszamy do zapoznania si ę z niniejsz ą instrukcj ą korzystania z funkcji budynku DEMO. 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi. Komputer lub inne urządzenie podłączone do Internetu, Przeglądarka internetowa: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Profil na portalu lub dostęp przez Panel Klienta KORBANK S.A.

2 3. Uruchamianie usługi. Logowanie Wpisz w wyszukiwarce adres lub wejd ź na zakładkęo Panelu Klienta KORBANK S.A. Rejestracja (tylko w przypadku nowych klientów) W przypadku gdy nie posiadasz aktywnego konta, wymagana jest rejestracja nowego użytkownika. Kliknij Zarejestruj si ę w prawym górnym rogu strony. Zostaniesz poproszony o utworzenie nowego konta. Prosz ę wypełni ć pola Login i Hasł o do konta jak równie ż pole zawierające zwrotny adres e-mali, na który otrzymasz potwierdzenie z linkiem aktywacyjnym. Adres ten służy równie ż do przesył ana informacji w przypadku zagubienia hasła do konta. Po wypeł nieniu pól kliknij Utwórz konto i sprawd ź czy na podanej skrzynce pojawiła si ę informacja z linkiem do aktywacji konta. Jeśli tak, kliknij na załączony link, a Twoje konto zostanie aktywowane. Teraz moż esz si ę zalogowa ć. Regulamin Pierwsza wizyta na stronie zalogowanego uż ytkownika wymaga potwierdzenia regulaminu przed przystąpieniem do jakichkolwiek działa ń. 4. DEMO Po zalogowaniu i zaakceptowaniu regulaminu możesz przej ść na zakładk ę DEMO lub kliknąć przycisk.

3 Oto widok przykładowego panelu użytkownika systemu HOMS: Na ekranie wyświetli si ę komunikat z prośb ą o zezwolenie na uruchomienie dodatku obsługującego podgląd na żywo z kamery. Prosz ę klikn ąć przycisk Run. Przedstawiony obraz najlepiej prezentuje si ę w rozdzielczoś ci ekranu 1920x1080 punktów. W przypadku ekranów o niższej rozdzielczości zostanie automatycznie przeskalowany. Jeś li z jakich ś przyczyn nie dojdzie do automatycznego przeskalowania obrazu, należy użyć kombinacji klawiszy CTRL-, CTRL+ w celu oddalenia bąd ź przybliżenia widoku. Teraz możemy rozpocz ąć zabaw ę naszym domem demonstracyjnym. W kolejnych punktach instrukcji pokrótce przybliżymy, w jaki sposób porusza ć si ę po panelu DEMO i co oznaczaj ą poszczególne jego sekcje.

4 Ekran główny Zawiera zdję cie, rysunek, graficzne przedstawienie pomieszczenia z naniesionymi symbolami urządze ń, którymi możemy sterowa ć. Na zdjęciu kolorem czerwonym wyszczególnione został y aktywne elementy systemu. Do dyspozycji mamy różnego rodzaju obwody oś wietleniowe, telewizor, akwarium, kominek, kuchenk ę, grzejnik, okna. Po jednokrotnym kliknięciu na ikonę danego urządzenia, zmieni ono swój stan na przeciwny, a w oknie podglą du z kamery zobaczysz rzeczywiste działanie, czyli zapalenie bąd ź zgaszenie si ę światła, włą czenie grzejnika czy kominka. Dokładnie tego typu i wiele więcej funkcjonalności dostępnych jest podczas zarzą dzania prawdziwym budynkiem, domem czy biurem przez system HOMS. UWAGA! Wielokrotne klikanie w ikon ę z du żą częstotliwości ą nie przyniesie zamierzonego efektu, np. gaszenia i zapalania światła. Stan urządzenia odświeża si ę z częstotliwości ą co 1 sekund ę więc zalecane jest odczekanie ok. 2 sekund pomiędzy kolejnymi kliknię ciami.

5 Menu Pilot Umiejscowione jest w lewym górnym rogu ekranu, ukazuje listę dostępnych urządze ń w wybranym pomieszczeniu. Zakładka SCENY zawiera list ę scenariuszy realizowanych przez logik ę systemu niedostę pna w wersji DEMO. Odpowiednio zakł adka POKÓJ prezentuje list ę urządze ń aktywnego pomieszczenia, a WSZYSTKO list ę wszystkich urządze ń z podziałem na kondygnacje i pomieszczenia. Dla wersji DEMO zostało przygotowane jedno pomieszczenie. Tryb edycji Zakł adki rozmieszczone w dwóch miejscach ekranu zmieniaj ą wyglą d panelu wprowadzają c go w tryb edycji. Moż liwe jest dodawanie nowych kondygnacji i pomieszcze ń, nanoszenie, przesuwanie ikon na planie i konfigurowanie ich w zależności od akcji jakie maj ą wykonywa ć. Każda ikona posiada menu ustawie ń gdzie definiujesz jej stan i przyporządkowujesz do konkretnego obwodu automatyki domowej. UWAGA! Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach obiektu DEMO nie maj ą wpł ywu na jego funkcjonowanie i zostan ą przywrócone po odświeżeniu okna przeglądarki.

6 Menu kondygnacje Umożliwia zmian ę aktualnie wyś wietlanej kondygnacji i przeglądanie widoków dostę pnych na niej pomieszcze ń. W wersji DEMO dostę pne jest jedno pomieszczenie i jedna kondygnacja. Podgląd z kamery Podglą d z kamery zamontowanej nad makiet ą pozwala obserwować faktyczny stan sterowanych urządze ń. Idealne rozwią zanie do zastosowania w monitoringu pomieszcze ń i na zewną trz budynku. 5. Podsumowanie. W telegraficznym skrócie przedstawiliśmy funkcjonalno ść systemu HOMS na przykł adzie budynku DEMO. Wraz z instalacj ą kolejnych elementów sterujących makiet ą, pojawi ą si ę nowe ikony, sceny i programowalna logika. Budynek DEMO dostępny jest wszystkim uż ytkownikom jednocześnie, stąd mog ą wystąpi ć drobne niedogodności w jego sterowaniu. ZAPRASZMY DO ODWIEDZIN!!!

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

INSTRUKCJA DLA PACJENTA INSTRUKCJA DLA PACJENTA Jak założyć konto?... 3 Jak się zalogować?... 5 Jak wyszukać specjalistę?... 6 Przypadek 1: Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na psycheon.pl... 6 Przypadek 2: Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu e-bok

Instrukcja użytkownika systemu e-bok Instrukcja użytkownika systemu e-bok Międzyrzecz, luty 2015 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Kto może korzystać z e-bok a?... 3 2. Funkcje systemu e-bok... 3 3. Wymagania techniczne sprzętu komputerowego...

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicralite

Instrukcja obsługi edicralite Instrukcja obsługi edicralite Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Informacje o systemie edicra lite... 4 3. Logowanie 5 4. Tryb edycji 7 5. Okno edycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych Dokumentacja Użytkownika aplikacji Edytor treści edukacyjnych aktualna na dzień 19.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 29 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika wersja 1.9 z dnia 15.04.2009 1 Spis treści Rejestracja...4 Logowanie...8 Przypomnienie hasła...9 Zgłoszenie do aukcji...10 Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi...11 Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia...12

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Acronis Internet Security Suite 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Szkoły podstawowe. Przewodnik dla opiekunów Nabór Szkoły podstawowe Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2015 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe.

Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja konfiguracji rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe. Instrukcja dotyczy rejestratorów z serii BCS LE LN LB GBE HBE. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup

Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup Instrukcja obsługi aplikacji Opero Backup OPERO Sp. z o.o. Herberta 3 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 5993066603 Telefon: +48 61 622 26 78 Fax: +48 95 72 77 012 Email: biuro@opero.pl Spis treści 1Wstęp...4 1.1Manual...4

Bardziej szczegółowo