ASPEKTY DRGAJĄCEJ EKONOMII. ETDZ SHANGHAJU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASPEKTY DRGAJĄCEJ EKONOMII. ETDZ SHANGHAJU."

Transkrypt

1 Kazimierz W. KRUPA ASPEKTY DRGAJĄCEJ EKONOMII ETDZ SHANGHAJU ISBN LUBLIN

2 WSTĘP Współczesne realia drgającej ekonomii globalnego świata wymuszają zmianę determinantów suspensywnego rozwoju w kierunku zwiększenia odporności struktury ześrodkowanej przestrzeni kreatywnego rozwoju. Skutecznym indykatorem takiego rozwiązania są tworzone od pewnego juŝ czasu w Chinach specjalne strefy ekonomiczne i technologiczne. Ich relatywnie nowa formuła działania w stosunku do rozwiązań juŝ stosowanych na świecie jest interesującym trigerem benchmarkingu, bowiem zapewnia realną dyfuzję innowacyjną. 1. Szanghaj oraz ekonomiczne i technologiczne strefy rozwoju Szanghaj, połoŝony we wschodnich Chinach, na południowym brzegu delty rzeki Jangcy (Yangtze), jest jedną z największych metropolii tego kraju, bardzo waŝnym centrum przemysłowym, handlowym oraz finansowym. Miasto ma powierzchnię około 6.3 km kwadratowego, mieszkańców około 14 mln. Aktualna produkcja (GDP) przekracza 1. 2 tryliona RMB Renminb - yuán. Szacuje się obecnie, Ŝe jego przemysł i budownictwo generują około 46 %, usługi 52,6 % GDP miasta. Roczne obroty handlowe to około 105 bilionów yuán, bezrobocie 4.3%. Obrót zagraniczny to ponad 521 bilionów USD. Współczesnych Shanghai posiada bardzo rozwiniętą infrastrukturę transportową (naziemną, podziemną, wodną i powietrzną). Ta kreatywna metropolia i aglomeracja jest juŝ aktualnie wiodącym ośrodkiem biznesowym oraz finansowym całej Azji, co potwierdza przyznanie jej organizacji w 2010 roku Światowej Wystawy EXPO (fot. 1, 2, 3). Szczególnie innowacyjne są w Szanghaju wybrane strefy ekonomiczne. Ekonomiczne i technologiczne strefy rozwoju (Economic and Technological Development Zones ETDZ) w Chinach to rezultat polityki otwarcia czternastu miast portowych. Jej rezultatem było powołanie w latach dwunastu ETDZ tów. Pierwsze z nich powstały w: Dalian, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Minhang (Shanghai), Hongqiao (Shanghai), Caohejing (Shanghai), Ningbo, Fuzhou, Guangzhou i Zhanjiang. Były one odmienne od dotychczas tworzonych w Chinach specjalnych stref ekonomicznych (Special Economic Zone - SEZ 1 ), które zazwyczaj funkcjonowały poza obszarami 1 Kategorie 'SEZ' obejmują szeroki zakres specyficznych typów stref. Zazwyczaj zawierają: Strefy wolnego handlu (Free Trade Zones - FTZ), Strefy eksportowe (Export 2

3 nadmorskimi, głównie w subregionach lądowych i ich strategicznych miastach. W obrębie obecnie silnie preferowanych i intensywnie rozwijających się ETDZ tach jest realizowana specjalna innowacyjna strategia integracyjnej polityki partycypacyjnej. Administracyjne komitety klasycznie wybierane z lokalnych władz nadzorują ekonomiczne i socjalne zarządzanie w tych strefach wspólnie z lokalną administracją. Dotychczasowe operacyjne sukcesy tak realizowanej (zgodnie z wymogami drgającej ekonomii globalnego świata) polityki gospodarczej zaowocowały drugą falą ekspansji ETDZ ów, która jest nierozłącznie związana z powołaniem w 1990 roku Shanghaj Pudong New District. 2. Innowacyjność Shanghaj Pudong New District Nowa polityka Chin w zakresie ETDZ ów w Szanghaju operacyjnie wyraziła się rozpoczęciem realizacji strategicznego planu rozwoju rdzenia tego miasta (Pudongu). Pomógł w tym realnie głównie specjalny (elevating) status tej kosmopolitycznej metropolii. Pudong to jego nowoczesna część i specjalna strefa rozwoju ekonomicznego oraz technologicznego. Obecnie Pudong pełni równieŝ rolę "Dragon Head" w regionie całej delty rzeki Yangtze, obejmując kreatywnym oddziaływaniem pozostałe części Szanghaju oraz duŝy fragment obszarów w obrębie Jiangsu i Zhejiang. W miejsce specjalnego statusu obszaru w którym dotychczas realizowano lewarowy rozwój ekonomiczny powołano nowy dystrykt o nazwie Pearl River Delta Region. Obejmuje on dziewięć miast w regionie Guangdong i jest początkiem nowej odpowiadającej na wyzwania globalnego świata polityki otwartych drzwi Chin. Współcześnie innowacyjność tego obszaru, który znajduje się w południowo-wschodnich Chinach jest powszechnie doceniana, jednocześnie przyjmuje się, Ŝe szybki ekonomiczny rozwój Szanghaju, szczególnie Pudongu, będzie w przyszłości stargetowy dla całych Chin i oczekuje się, Ŝe da kolejny ogromny impuls innowacyjnego rozwoju całemu krajowi. SłuŜyć temu mają parki przemysłowe powołane w Szanghaju, których obecnie jest juŝ 40 (tab. 1). Processing Zones - EPZ), Strefy wolne (Free Zones - FZ), Obszary przemysłowe (Industrial Estates - IE), Wolne porty (Free Ports), Strefy przedsiębiorczości budowlanej (Urban Enterprise Zones). 3

4 Kazimierz W. KRUPA Fot. 1. Reklama Shanghai EXPO 2010 na terenie wieŝy telewizyjnej Źródło: zdjęcie własne autora Fot. 2. Multiprezentacja Shanghai EXPO 2010 Źródło: zdjęcie własne autora 4

5 Fot. 3. Oficjalne logo Shanghai EXPO 2010 Źródło: zdjęcie własne autora Tab. 1. Parki przemysłowe Szanghaju LP Nazwa parku przemysłowego 1. Shanghai Baoshan Industrial Zone 2. Shanghai Caohejing Export Processing Zone 3. Shanghai Caohejing High-tech Park 4. Shanghai Chemical Industrial Park 5. Shanghai Chongming Industrial Zone 6. Shanghai Fengcheng Industrial Park 7. Shanghai Fengjing Industrial Park 8. Shanghai Fengxian Economic Development Zone 9. Shanghai Fusheng Industrial Zone 10. Shanghai Futurity Island High-tech Industrial Park 11. Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone 12. Shanghai Jiading Automobile Industrial Zone 13. Shanghai Jiading Export Processing Zone 14. Shanghai Jiading Industrial Zone 15. Shanghai Jinqiao Export Processing Zone 5

6 16. Shanghai Jinshan Industrial Park 17. Shanghai Lujiazui Finance and Trade Development Zone 18. Shanghai Minhang Export Processing Zone 19. Shanghai Minhang Economic and Technological Development Zone 20. Shanghai Nanhui Industrial Park 21. Shanghai Pudong Airport Industrial Zone 22. Shanghai Pudong Heqing Industrial Park 23. Shanghai Pudong Kangqiao Industrial Park 24. Shanghai Qingpu Export Processing Zone 25. Shanghai Qingpu Industrial Zone 26. Shanghai Sheshan National Holiday Resort 27. Shanghai Shibei Industrial Park 28. Shanghai Songjiang Economic Development Zone 29. Shanghai Songjiang Export Processing Zone 30. Shanghai Songjiang Industrial Zone 31. Shanghai Spark Industrial Park 32. Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone 33. Shanghai Xijiao Industrial Zone 34. Shanghai Xinyang Industrial Zone 35. Shanghai Xinzhuang Industrial Zone 36. Shanghai Yangshan Free Trade Port Area 37. Shanghai Yueyang Industrial Zone 38. Shanghai Zhangjiang High-tech Park 39. Shanghai Zhujing Industrial Park 40. Shanghai Zizhu High-tech Industrial Park Source: Ministry of Commerce of P.R. China Wiele z nich zajmuje czołowe miejsce na liście CK Rating. Na najwyŝej notowanej w Rating China Industrial Parks grupie AAA, która zawiera jedynie 12 ETDZ ów, znajdują się dwie specjalne strefy zlokalizowane w Szanghaju. Ich nazwy: 1. Shanghai Zhangjiang High-tech Park. 2. Shanghai Jinqiao Export Processing Zone. Na liście China Knowledge Rating klasy drugiej o symbolu AA jest pięć ETDZ ów z Szanghaju. Ich nazwy: 1. Shanghai Jinqiao Export Processing Zone. 2. Shanghai Lujiazui Finance and Trade Development Zone. 3. Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. 6

7 Zone. 4. Shanghai Caohejing Export Processing Zone. 5. Shanghai Minhang Economic and Technological Development Tab. 2. Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone Rok powstania 1986 Obszar km 2 Lokalizacja Shanghai Pudong RMB 9.9 billion (US$132 million), GDP 32.99% up Wykorzystanie bezpośrednich inwestycji US$ 71.7 million zagranicznych (FDI- Foreign direct investment) Chrysler, 3M, Nokia, Ericsson, LG, Główni inwestorzy Sheraton, Marriot Główne preferowane Konsulting, biznes, wystawy, handel dziedziny aktywności zagraniczny biznesowej Source: Ministry of Commerce of P.R. China Tab. 3. Shanghai Minhang Economic and Technological Development Zone Rating AA Rok powstania 1983 Obszar 6.52 km 2 Lokalizacja Minhang District, Shanghai GDP RMB 14.8 billion (US$2 bilion)(16% up) Wykorzystanie bezpośrednich inwestycji US$42 million zagranicznych Huntsman, GE, ABB, Michelin, Siemens, Fuji Xerox, Yili, Pepsi, Coca Cola, Główni inwestorzy Johnson & Johnson, Sino-American Shanghai Squibb Pharmaceuticals Ltd., Hitachi, Mitsubishi, Unilever, YKK, 7

8 Braun, Alstom, Michelin, KSB, Schneider, Sulzer, Alcoa, St Gobain Główne preferowane Przemysł mechaniczny, elektroniczny, dziedziny aktywności farmaceutyczny, produkcji Ŝywności i biznesowej napojów Source: Ministry of Commerce of P.R. China Większość ekonomicznych i technologicznych strefy rozwoju Szanghaju realizuje projekty w głównych rdzeniowych aktywnościach opartych na dyfuzjach innowacyjnych i nisko emisyjnej produkcji. Wybrane z nich koncentrują się podobnie jak całe Indie (dziś głównie w regionie Jajpuru i w Bangalore) na współczesnych usługach. Preferowany jest szczególnie konsulting, kreatywny biznes, wystawy, handel zagraniczny i współpraca z wiodącymi globalnymi korporacjami (Chrysler, 3M, Nokia, Ericsson, LG, Sheraton, Marriot), co szczególnie widoczne jest w Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone (tab. 2). Shanghai Minhang Economic and Technological Development Zone zlokalizowany w Minhang District posiada inwestycje: Huntsman, GE, ABB, Michelin, Siemens, Fuji Xerox, Yili, Pepsi, Coca Cola, Johnson & Johnson, Sino-American Shanghai Squibb Pharmaceuticals Ltd., Hitachi, Mitsubishi, Unilever, YKK, Braun, Alstom, Michelin, KSB, Schneider, Sulzer, Alcoa, St Gobain i preferuje przemysł mechaniczny, elektroniczny, farmaceutyczny, produkcję Ŝywności i napojów (tab. 3). Zakończenie Dyfuzja innowacyjna rdzeniowych przemysłów w łańcuchu podaŝowym o zasięgu globalnym współczesnych Chin skutecznie generowana jest w ETDZ tach. Ich liderem od kilku lat jest dystrykt o nazwie Pearl River Delta Region. Szczególną rolę w nim odgrywa Szanghaj. Jego bardzo silna presja innowacyjności i intensywny rozwój rozpoczęły się w roku 1990, kiedy wcielony został w Ŝycie plan rewitalizacji Pudongu na wschodnim brzegu rzeki Huangpu. W tej dzielnicy w kilkudziesięciu Specjalnych Strefach Ekonomicznych i Technologicznych zdecydowano się w gruncie rzeczy na nowoczesną green rewitalizację aktywności biznesowej zgodnie z kanonami drgającej ekonomii i sprzyjającej kreatywnej dyfuzji innowacyjności o zasięgu globalnym. Współczesna kwantyfikacja efektów wskazuje na pełny 8

9 sukces tak zdefiniowanej i intensywnie realizowanej strategii. Jej realnym i materialnym obrazem są równieŝ: powstające w nowym Szanghaju inteligentne wielopiętrowe multi funkcjonalne biurowce i jedne z najwyŝszych na świecie drapacze chmur, poszerzane i rozbudowywane ulice, a w wielu miejscach, gdzie nie ma wolnej przestrzeni na sieć komunikacyjną budowane wielopoziomowe skrzyŝowania 2. SUMMARY Pudong New Area was born with the development and opening up of Pudong. Situated at the coast of East China Sea and along the bank of the Huangpu River, as a "Treasure Land" with exceptional advantages and attractive Oriental favorite land. Pudong New Area is situated at the middle position of China's coastal areas opening to the outside world and at the estuary where the Yangtze River empties itself into the sea. Adjacent to Shanghai's urban districts with a solid and strong foundation, backed up by the Yangtze River Delta with rich resources and talents and facing the Pacific and East Asian Region, it covers an area of square kilometers with a population of 2.8 million, it has a pleasant climate all year round with an average annual temperature of 16.2 degrees centigrade, an average annual rainfall of 1,183.1 millimeters, an average annual 122 rainy days and an average annual sunshine of hours. Pudong New Area is increasingly displaying its fascinating charm and attraction. Pudong New Area has four state-level development zones of Lujiazui Financial and Trade Zone, Jinqiao Export Processing Zone, Zhangjiang Hi-Tech Park and Waigaoqiao Free Trade Zone and one citylevel development zone of Sunqiao Modern Agriculture Development Zone. Literatura 1. Babiak M., 2009, Aspekty filozoficzne przy nakreślaniu strategii współpracy transgranicznej. PSW Jasło 2. Bałtowski M., śminda S., 2005, Sektor nowych prywatnych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - jego geneza i struktura. Ann. UMCS, Sect. H. Vol. 39 s Bałtowski M., 2004, Instytucjonalne i prawne problemy nadzoru właścicielskiego państwa - rys historyczny i kierunki zmian. W: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej / pod red. 2 W konsekwencji samochody jeŝdŝą w niewielkiej odległości od okien np. trzeciego pietra, co jest realną ceną całego procesu szybkiego rozwoju miasta. 9

10 nauk. Adama Nogi. Warszawa : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. (Kluczowe Problemy Gospodarki). S Bihari Kriszna Shrestha, 2008, Micro-finance Summit. A Fad or Something Serious?. The Himalayan Times, vol VII, no Bojar E. (red.), 2007, Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 6. Bobk B., 2007, Проблеми Економічної Kибepнeтики. Lviv University, Ser. Econ, vol Bryant Ch., 2008, Builders and Banks in the Winner s Circle. Financial Times, february 3 8. Chaudhury G., 2008, Indian, EU, Whittle Green Channel. Hindustan Times, New Delhi, february 4 9. Evans P., Lowell Turner, Daniel B. Cornfield, 2007, Labor in the New Urban Battlegrounds: Local Solidarity in a Global Economy (Frank W. Pierce Memorial Lectureship and Conference Series), ILR Press 10. Gary J., Miller G.J., 2006, Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy (Political Economy of Institutions and Decisions). Cambridge University Press 11. Herrera Y. M., 2007, Imagined Economies (Cambridge Studies in Comparative Politics). Cambridge University Press 12. Hučka M., Zdeněk M., Ludvík L., 2009, VLIV INVESTIC A TRANSFORMACE REGIONU NAUNIVERZITY. In: PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM Bratislava 13. Janik W., 2008, THE ROLE OF SMALL ENTERPRISES IN POLAND S ECONOMIC DEVELOPMENT. Romanian Journal of Regional Science, The Journal of the Romanian Regional Science Association, vol. 2, no Kislingerová E., 2009, AKTUÁLNÍ SITUACE V PODNIKOVÉ SFÉŘE. In: PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM Bratislava 15. Kozłowski S. G., 2004, Systemy ekonomiczne. Lublin : Wydaw. UMCS, 234 s. 10

11 16. Krupa K. W., 2009, Ekonomiczne narzędzia gospodarki opartej na technologii cyfrowej. UR Rzeszów, I tom 322 s, II tom 432 s. ISBN Krupa W. K., 2009, TBE SM nowej ekonomii 3. BUI MIKRO-SERVE. WARSZAWA. ISBN , 200 s. 18. Krupa W. K., 2008, Aspekty nowej ekonomii społeczeństwa globalnego (koncepcje, systemy, metody). CEZHRANIČNÝ VÝSKUMNÝ ÚSTAV. ECONÓMICKÁ FAKULTA. ŽILINA, Słowacja, ISBN , tom I i II, 467 i 475 s 19. Krupa W. K., 2007, Dilemmas New Economy. Methodology, Methods, Tools, Case. TIB, EKONÓMICKA FAKULTA, Koŝice, ISBN , 529 s 20. Kuusela M., 2008, Islamin opettaja, Aamulehti, Viikko 5, no 33, B19, Helsinki 21. Mankani D., 2007, Technopreneurship: The Successful Entrepreneur in the New Economy. Pearson Education Asia 22. Mačerinskien I., Šúbertová E. 2008, Present Role of Development Co-operative Society in Lithuania and in the Slovak Republic. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava 23. Majtán Š., 2008, Manažérske rozhodovanie v outsourcingovom vzťahu. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava 24. Panchyshyn S. M., 2005, Makroekonomika, Kijów 25. Skrzypek E., 2001, Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem. Lublin : Wydaw. UMCS. 26. Sitko-Lutek A., 2004, Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedŝerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, IX 2004 r.).t. 2 / pod red. Adama Stabryły. Kraków : Wydaw. AE, s Sitko-Lutek A., 2002, Charakterystyka podejścia do doskonalenia menedŝerów w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W: Future 2000 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29.XI-1.XII 2002 / pod red. ElŜbiety Skrzypek. T. 2. Lublin : Wydaw. UMCS, s E PAPER - 11

12 28. Sitko-Lutek A., 2001, Rola kadry kierowniczej w procesie kształtowania kultury uczących się organizacji. W: Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. ElŜbiety Skrzypek. Lublin : Wydaw. UMCS, s Sojka L. 2007, Kvalita Pracovn ho Života a Súvisiace Konštrukty. Prešov 30. Soni V., 2008, An ode to Energy and Youth, Hindustan Times, New Delhi, february Šúbertová E., 2008, Malé a stredné podniky a integrácia cooperatives Europe. Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava 32. Tej J., 2007, Správa a manažment. Prešov 33. Tsai K., Saadia Pekkanen, 2006, Japan and China in the World Economy (Politics in Asia Series) Routledge 34. Wich U., 2006, Spójność terytorialna w polskim układzie regionalnym. Ann. UMCS, Sect. H. Vol. 40 s Wich U., 2002, Weak regions and the prospect of a United Europe - the case of Lublin voivodship. W: Cities and regions in an enlarging European Union / ed. Ryszard Domański. Warszawa : Polish Academy of Sciences Committee for Space Economy and Regional Planning, s śukowski M., 2004, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na moŝliwości zmiany miejsca w handlu zagranicznym Rosji. W: Stosunki gospodarcze Polska - Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa / pod. red. Pawła BoŜyka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s prof. PL dr hab. inŝ. Kazimierz W. KRUPA 12

Kazimierz W. KRUPA TBE. nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa

Kazimierz W. KRUPA TBE. nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa Kazimierz W. KRUPA TBE nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa 1. Innowacje finansowe, węzły gordyjskie i dylematy rachunkowości Analizując globalny kryzys finansowy Mariko Oi i R. Petru zadają pytanie,

Bardziej szczegółowo

REGIONALIZM, WĘZŁY GORDYJSKIE, MODELE

REGIONALIZM, WĘZŁY GORDYJSKIE, MODELE REGIONALIZM, WĘZŁY GORDYJSKIE, MODELE Węzły gordyjskie XXI wieku (wybrane poglądy) Mariko Oi zwraca uwagę, Ŝe aktualne analityczne dokumenty przygotowywane przez INTERNATIONAL MONETARY FOUND ostrzegają

Bardziej szczegółowo

ANALIZY I OPRACOWANIA

ANALIZY I OPRACOWANIA Uniwersytet Gdański ANALIZY I OPRACOWANIA ANALIZY I OPRACOWANIA REGIONALNE PRZEWAGI SKONSTRUOWANE RELACJE BIZNES ISTYTUCJE BADAWCZO-ROZOWOJOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Joanna Kuczewska Analizy i Opracowania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej 1 Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Białek Podsumowanie Już od 20 lat Europa Środkowa i Wschodnia przyciąga sobą inwestorów. Od czasów postkomunistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT studia sukcesu wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu

RAPORT studia sukcesu wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu Projekt pn. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. w sieci europejskich metropolii

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. w sieci europejskich metropolii Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w sieci europejskich metropolii Autorzy raportu: Rafał Gajewski Karol Ważny Damian Zelewski Członkowie zespołu badawczego: Agata Broniewska Rafał Gajewski Maja

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (67) 2014 Anna SACIO-SZYMAŃSKA 1 DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE Streszczenie W artykule dokonano analizy niektórych

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

BRICS JAKO KREATOR BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM ROLA FEDERACJI ROSYJSKIEJ W ŚWIETLE KRYZYSU KRYMSKIEGO

BRICS JAKO KREATOR BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM ROLA FEDERACJI ROSYJSKIEJ W ŚWIETLE KRYZYSU KRYMSKIEGO Zeszyty Naukowe AON nr 4(93) 2(59) 2005 2013 ISSN 2299-6753 0867 2245 JERZY TOMASZ LIMANOWSKI Zeszyty Naukowe AON nr 4(93) 2013 ISSN 0867 2245 dr inż. Jerzy Tomasz LIMANOWSKI Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA

STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Spis treści Wprowadzenie (Piotr Zmyślony)... 3 ARTYKUŁY Piotr Zmyślony Turystyka w procesie internacjonalizacji miast... 7 Bartłomiej Walas Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Biurowce w Krakowie Office buildings in Krakow

Biurowce w Krakowie Office buildings in Krakow Biurowce w Krakowie Office buildings in Krakow Kraków, 2012 Zespół Staff e-biurowce.pl Koordynator Projektu Project Manager Dominika Gdyczyńska tel. +48 12 622 71 27, 605 877 490 dominika.gdyczynska@krnmedia.pl

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE Ewa Romanowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest analiza polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI K W A R T A L N I K SZCZECIN 2014 ROCZNIK XXIX (LVIII) ZESZYT 3 VOL. 2 Komitet Redakcyjny Radosław Gaziński (redaktor naczelny), Eryk Krasucki (zastępca

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 4(9) październik 2011, Rok wyd. III

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 4(9) październik 2011, Rok wyd. III Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 4(9) październik 2011, Rok wyd. III ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk Zastępca redaktor naczelnej: Wiesław M.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych

Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY

Bardziej szczegółowo