Sprzęt Aby zaimplementować interfejs USB w urządzeniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzęt Aby zaimplementować interfejs USB w urządzeniu"

Transkrypt

1 USB na poważnie Temat USB był poruszany na łamach EP wielokrotnie. Przeważająca większość projektów opierała się na zastosowaniu któregoś z dostępnych układów mostów UART/USB. Układy te skutecznie oraz w efektowny (i efektywny) sposób pozwalają konstruktorom na wyposażanie swoich urządzeń w interfejs USB. Ale jest też druga strona medalu, którą możemy podzielić na dwie części: po pierwsze koszt urządzenia wzrasta, płytka drukowana musi zmieścić jeszcze jeden układ oraz dokładamy ryzyko potencjalnych problemów z uruchomieniem kolejnego ogniwa w łańcuchu transmisyjnym. Po drugie, pozostaje pewien niedosyt jak to możliwe, że implementacje tak zaawansowanego interfejsu zamknęliśmy w jednej kości? To już koniec? Ale jak to tak naprawdę działa? Niniejszy artykuł ma za zadanie pokazać, jak skonstruować urządzenie z USB w sposób tradycyjny i nie wymagający ogromnej wiedzy na temat samego interfejsu. Sprzęt Aby zaimplementować interfejs USB w urządzeniu będziemy naturalnie potrzebowali mikrokontroler wyposażony w sterownik USB. Zastosujemy układ z rdzeniem ARM7 LPC2148 produkowany przez firmę NXP. Podstawowe jego parametry zebrano w tab. 1, jednak nas najbardziej interesuje fakt, iż jest on wyposażony w kontroler USB zgodny ze specyfikacją 2.0 Full speed. Kontroler posiada 2 kb podręcznej pamięci RAM (przeznaczonej na bufory Endopointów USB) oraz dodatkowo 8 kb RAM-u wykorzystywanego przy pomocy mechanizmu DMA. Kontroler urządzenia USB w LPC2148 posiada pięć wyprowadzeń (rys. 1). D+ oraz D są właściwymi liniami transmisji danych USB. Linia VBUS dostarcza kontrolerowi informacji o obecności napięcia 5 V (po stronie hosta). Linia CON- NECT oraz UP_LED dzielą jedno fizyczne wyprowadzenie. Linia CONNECT jest odpowiedzialna za funkcję miękkiego dołączania urządzenia od komputera nadrzędnego. Aby host rozpoczął proces enumeracji (negocjacji połączenia z urządzeniem) linia danych D+ musi być podciągnięta do napięcia zasilającego urządzenia poprzez rezystor 1,5 kv. Innymi słowy, jeśli rezystor Rys. 1. Wyprowadzenia kontrolera USB w LPC2148 (w nawiasach podano numery wyprowadzeń układu) Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów kontrolera LPC2148 Parametr Opis Rdzeń ARM7TDMI S Pamięć RAM 40 kb (32 kb + 8 kb USB RAM) Pamięć Flash 512 kb ISP In System Programming: Wbudowany bootloader umożliwiający programowanie Pamięci RAM/Flash poprzez układ UART IAP In Application Programming: Mechanizm umożliwiający programowanie wewnętrznej pamięci Flash z poziomu kodu aplikacji USB Kontroler urządzenia USB 2.0. Wyposażony jest w 2 kb RAM dla Endpointów USB. Kontroler posiada również 8 kb RAM dostępnej poprzez DMA Pozostałe interfejsy komunikacyjne UART, I 2 C, SPI ADC Dwa 10 bitowe przetworniki analogowo cyfrowe DAC 10 bitowy przetwornik DAC PWM Sześć kanałów Zegar Max 45 MHz Układ jest zasilany pojedynczym napięciem z zakresu 3...3,6 V. Wyposażony jest Zasilanie w układy zerowania (Power-on Reset) oraz detekcji spadku napięcia (Brown-out Detect). Ponadto kontroler posiada kilka trybów oszczędzania energii podciągający będzie nieobecny, komputer nie zareaguje na fakt włożenia wtyczki do gniazda USB. Rozwiązanie to może być wykorzystane do zasymulowania przez urządzenie wyjęcia i włożenia wtyczki do gniazda hosta (a tym samym wymuszenie procesu enumeracji). Mechanizm ten jest wykorzystywany w przypadku, gdy urządzenie chciałoby zmienić swoją konfigurację USB lub nawet zmienić klasę, jaką eksponuje po podłączeniu do komputera. Jest to powszechnie stosowana praktyka np. w telefonach komórkowych, kiedy to telefon może służyć jako modem (klasa USB Communication Device Class), a po wybraniu odpowiedniej opcji z menu może być widoczny jako urządzenie składujące (Mass Storage). Przełączenie się z jednej klasy do drugiej może w tym przypadku nastąpić bez fizycznego odłączania urządzenia od hosta. Schemat podłączenia linii CONNECT przedstawiono na rys. 2. Jeśli mechanizm miękkiego odłączania nie jest w urządzeniu niezbędny, wówczas możemy użyć funkcji UP_LED końcówki 17. Jest to tzw. USB GoodLink LED. Linia dostarcza informacji o tym, iż proces enumeracji zakończył się powodzeniem (oraz że endpointy transmisji danych zostały uaktywnione). W takim przypadku na linii panuje poziom niski. Gdy kontroler nie został prawidłowo skonfigurowany (wewnętrznie jako blok procesora, bądź podczas procesu enumeracji), wówczas na linii występuje poziom wysoki. Schemat podłączenia kontrolera USB w przypadku wykorzystania linii UP_LED przedstawiono na rys. 3. Należy zwrócić uwagę na to, iż linia D+ kontrolera jest na stałe podciągnięta do zasilania układu, tak więc jedyną metodą na wymuszenie na hoście ponownej enumeracji urządzenia będzie fizyczne odłączenie i ponowne podłączenie wtyczki USB. Wszystkie opisywane przykłady były testowane przy użyciu płyty ewaluacyjnej, ZL9ARM wyposażonej w moduł ZL10ARM_2148. Zestaw ten jest bardzo rozbudowany i nie będziemy wykorzystywać wszystkich jego peryferiów. Najważniejsze dla nas jest to, iż płyta bazowa jest wyposażona w gniazdo USB B (klient). Na płycie nie zastosowano żadnego z opisanych rozwiązań użycia końcówki 17. Linia D+ jest podłączona na stałe do zasilania. Firmware Do wykorzystania zasobów USB mikrokontrolera LPC2148 będziemy potrzebowali stosu USB. Do wyboru są dwie drogi: napisanie stosu samodzielnie, bądź skorzystanie z gotowych darmowych stosów dostępnych w sieci. Przykładem jest tutaj stos lpcusb, (http://wiki.sikken.nl/index.php?title=lpcusb). Stos ten jest 76 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2009

2 USB na poważnie Rys. 2. Sposób użycia funkcji CONNECT końcówki 17 Rys. 3. Sposób użycia funkcji UP_LED końcówki 17 List. 1. Fragment implementacji klasy CDC ACM w stosie lpcusb... // initialise stack USBInit(); // register descriptors USBRegisterDescriptors(abDescriptors); // register class request handler USBRegisterRequestHandler(REQTYPE_TYPE_CLASS, HandleClassRequest, abclassreqdata); // register endpoint handlers USBHwRegisterEPIntHandler(INT_IN_EP, NULL); USBHwRegisterEPIntHandler(BULK_IN_EP, BulkIn); USBHwRegisterEPIntHandler(BULK_OUT_EP, BulkOut); // register frame handler USBHwRegisterFrameHandler(USBFrameHandler); // enable bulk in interrupts on NAKs USBHwNakIntEnable(INACK_BI);... ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2009 napisany w języku C, a do jego kompilacji autor używał kompilatora gcc dostarczonego w pakiecie GNUARM. Na początek pobierzmy źródła stosu lpcusb z W chwili pisania tekstu najnowszą wersją stosu była v Archiwum nosi nazwę target Po rozpakowaniu archiwum możemy skompilować stos poleceniem make (wydanym w folderze głównym). Akcja ta spowoduje również wygenerowanie kodów wynikowych aplikacji przykładowych dostarczonych ze stosem. Skupimy się na dwóch z nich. Pierwszą będzie emulacja portu szeregowego, natomiast druga to implementacja prostego interfejsu komunikacyjnego opartego o endpointy typu Bulk. Wirtualny COM port Czytelnikom EP doskonale znane są układy firmy FTDI. Popularne mosty USB< >RS232 tak naprawdę dostarczają funkcjonalności wirtualnego portu szeregowego. Stos USB tych układów eksponuje urządzenie klasy CDC ACM (Communications Device Class Abstract Control Model) zapewniające emulację portu szeregowego przy komunikacji USB. Obsługa układów sprowadza się do połączenia ich z mikrokontrolerem przy pomocy układu UART. Po stronie komputera PC potrzebujemy jedynie odpowiedniego sterownika wirtualnego portu szeregowego (dostarczanego przez producenta układu). Identyczny efekt możemy uzyskać stosując stos lpcusb. W katalogu /examples znajdziemy przykład implementacji urządzenia CDC ACM. Znajduje się ona w pliku main_serial.c, którego fragment przedstawiono na list. 1. Pierwsza funkcja, która zostaje wywołana to USBInit(). Jej zadaniem jest inicjalizacja stosu, na którą składa się kilka elementów. W pierwszej kolejności funkcja konfiguruje wyprowadzenia P0.23 i P0.31, nadając im odpowiednio funkcje VBUS i CONNECT. Następnie funkcja włącza zasilanie bloku USB mikrokontrolera, po czym odbywa się konfiguracja sygnału zegarowego. Na samym końcu inicjalizowane są przerwania bloku USB. Kolejne czynności związane są już bezpośrednio z samym stosem USB. Funkcja konfiguruje tzw. endpoint zerowy (często nazywany też kontrolnym), którego zadaniem jest obsługa żądań napływających z hosta oraz wysyłanych do hosta. Konfiguracja ta polega na rejestracji odpowiedniej funkcji obsługującej dane żądanie oraz na zarezerwowaniu pamięci na bufory endpointów. Na samym końcu funkcja rejestruje procedurę obsługi samych żądań. Po inicjalizacji następuje wywołanie funkcji USBRegisterDescriptors(). Jak sugeruje nazwa, funkcja rejestruje deskryptory urządzenia oraz konfiguracji przypisując je do odpowiedniej zmiennej. Deskryptory definiują klasę urządzenia oraz kanały komunikacyjne. Do zrealizowania urządzenia klasy CDC-ACM potrzebne będą dwa endpointy typu bulk (po jednym w każdym kierunku transmisji danych) oraz jeden endpoint typu interrupt, niezbędny do sygnalizacji. W praktyce ma on znaczenie tylko przy obsłudze urządzeń modemowych. Dla rejestracji każdego z endpointów zostaje wywołana funkcja USB- HwRegisterEPIntHandler(), która w argumencie przyjmuje typ rejestrowanego endpointu, jak i funkcję wywoływaną, gdy w jego buforze znajdą się dane. Dla endpointu typu interrupt, w omawianej implementacji nie jest wywoływana żadna funkcja. Dwie kolejne linie w omawianym listingu odpowiedzialne są za inicjalizację przerwania w przypadku wystąpienia warunku NAK (Not Acknowledged) podczas transmisji danych. W następnej kolejności następuje konfiguracja modułu VIC odpowiedzialnego za przerwania w systemie oraz zostaje wywołana funkcja USBHwConnect() powodująca podłączenie urządzenia USB do hosta (w sensie dołączenia omawianego wcześniej rezystora 1,5 kv). Od tego momentu wszelkie zdarzenia USB będą obsługiwane w przerwaniach przy użyciu funkcji USBIntHandler(), która z kolei będzie wywoływać wszystkie niezbędne procedury obsługi, właśnie zarejestrowane. Program natomiast przechodzi do pętli głównej. W momencie nadania danych przez hosta (nie żądań konfiguracyjnych, ale wysłania danych) zostanie wywołana zarejestrowana wcze- 77

3 List. 2. Funkcja wywoływana w momencie odebrania danych z hosta /** Local function to handle incoming bulk [in] [in] bepstatus */ static void BulkOut(U8 bep, U8 bepstatus) int i, ilen; if (fifo_free(&rxfifo) < MAX_PACKET_SIZE) // may not fit into fifo // get data from USB into intermediate buffer ilen = USBHwEPRead(bEP, abbulkbuf, sizeof(abbulkbuf)); for (i = 0; i < ilen; i++) // put into FIFO if (!fifo_put(&rxfifo, abbulkbuf[i])) // overflow... :( ASSERT(FALSE); break; Rys. 6. Urządzenia, których opisy znajdują się w przykładowym pliku.inf Rys. 4. Reakcja Windows XP na podłączenie płyty ZL10ARM_2148 z załadowanym przykładem serial.hex śniej funkcja callback (BulkOut()). Jej postać przedstawiono na list. 2. Funkcja, korzystając z utworzonej wcześniej kolejki fifo, odczytuje dane z bufora (USBHwEPRead()) endpointu i dopisuje je na koniec kolejki. Podobnie działa funkcja, która została zarejestrowana do obsługi endpointu typu IN. Funkcja po wystąpieniu warunku NAK sprawdza kolejkę fifo w poszukiwaniu danych do wysłania do hosta, i jeśli dane znajdują się w kolejce, następuje ich przepisanie do bufora endpointu, co spowoduje nadanie ich do hosta. Powróćmy teraz do pętli głównej przykładu. Jest tutaj wywoływana funkcja VCOM_getchar(), która sprawdza kolejkę fifo rx (danych przychodzących z hosta). Jeśli w kolejce znajduje się znak, wówczas zostanie wywołana funkcja VCOM_ putchar(), która spowoduje dopisanie znaku do kolejki fifo tx, a następnie odesłanie znaku do hosta. Innymi słowy, przykład realizuje funkcję ECHO dla wirtualnego portu szeregowego. Przejdźmy do strony PC systemu. Po podłączeniu urządzenia do hosta następuje proces enumeracji, którego jednym z etapów jest wysłanie przez hosta żądania przesłania deskryptorów urządzenia. W jednym z pól deskryptorów znajdują się numery Vendor ID oraz Product ID (VID & PID). Na ich podstawie host identyfikuje i ładuje potrzebny sterownik. W przypadku Windows XP sterownik wirtualnego portu szeregowego dostarczany jest wraz z systemem, jednak nie jest on domyślnie wyodrębniany z archiwów instalacyjnych. Konieczne jest jego ręczne wyodrębnienie poleceniem: C: WINDOWS Driver Cache i386>expand sp2.cab f:usbser.sys Dysponując plikiem sterownika usbser.sys można przystąpić do podłączenia urządzenia do hosta. Akcja ta spowoduje uaktywnienie się managera urządzeń (rys. 4) i prośbę o wskazanie pliku.inf (rys. 5). Plik ten wiąże numery VID i PID urządzenia z właściwym plikiem sterownika. Przykładowy plik.inf znajduje się w katalogu target examples i nosi nazwę usbser.inf. Po wskazaniu tego pliku system wyświetli urządzenia, które zostały w nim opisane (rys. 6) oraz poprosi o podanie lokalizacji pliku sterownika wirtualnego portu szeregowego (rys. 7). Jeśli proces instalacji sterownika przebiegnie poprawnie (rys. 8), wówczas w managerze urządzeń, w sekcji porty COM i LPT pojawi się nowy port COM (rys. 9). W celu szybkiego przetestowania funkcjonalności przykładu z pliku main_serial. c uruchommy HyperTermianal z odpowiednim numerem portu COM (parametry transmisji nie są istotne). Po wysłaniu kilku znaków z klawiatury powinniśmy otrzymać ich echo (rys. 10). Rys. 5. Prośba o wskazanie pliku.inf Rys. 7. Prośba o wskazanie pliku sterownika (usbser.sys) Mając taką wiedzę na temat działania stosu lpcusb, skonstruowanie urządzenia odpowiadającego funkcjonalnie kości FT232B, ale opartego o kontroler LPC2148 nie powinno być problemem. Co więcej, oprócz tej funkcjonalności mamy teraz do dyspozycji 32 bitowy rdzeń oraz wiele nieużytej pamięci programu przeznaczonej dla naszej aplikacji... Custom USB Co jednak, gdy nie chcemy interfejsu USB naszego urządzenia opierać o funkcjonalność wirtualnego portu szeregowego? Po stronie mikrokontrolera nie będzie to duży problem. Jak się zaraz przekonamy, w kolejnym przykładzie projekt własnego interfejsu komunikacyjnego (w sensie programowym) opartego o USB sprowadzi się tutaj do zmiany kilku linijek kodu. Po stronie PC wyzwanie jest trochę większe, ponieważ musimy stworzyć odpowiedni sterownik. Poniższy przykład pokaże jak poradzić sobie z tym problemem przy pomocy LabVIEW. Zacznijmy jednak od strony mikrokontrolera. Na list. 3 przedstawiono fragment kodu z pliku target/examples/main_cus- 78 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2009

4 USB na poważnie List. 3. Fragment przykładu kodu implementacji urządzenia USB własnej klasy // initialise stack USBInit(); // register device descriptors USBRegisterDescriptors(abDescriptors); // override standard request handler USBRegisterRequestHandler(REQTYPE_TYPE_VENDOR, HandleVendorRequest, abvendorreqdata); Rys. 8. Poprawnie zainstalowany wirtualny port szeregowy // register endpoints USBHwRegisterEPIntHandler(BULK_IN_EP, _HandleBulkIn); USBHwRegisterEPIntHandler(BULK_OUT_EP, _HandleBulkOut); DBG( Starting USB communication n ); // connect to bus USBHwConnect(TRUE); List. 4. Funkcja obsługi danych napływających z hosta static void _HandleBulkOut(U8 bep, U8 bepstatus) U8 bytecount = 0; U8 datarcvd[rcv_buff_size]; U8 nokstr[] = NOK n ; U8 okstr[] = OK n ; // get command bytecount = USBHwEPRead(bEP, datarcvd, RCV_BUFF_SIZE); if (bytecount < MIN_CMD_SIZE) USBHwEPWrite(BULK_IN_EP, nokstr, NOK_LENGTH); Rys. 9. Wirtualny port szeregowy widoczny w managerze urządzeń tom.c. Widzimy, że proces inicjalizacji stosu wygląda podobnie jak w przypadku urządzenia CDC ACM. Pierwszą czynnością jest rejestracja funkcji obsługującej kanał kontrolny USB (endpoint zerowy). Funkcja ta nosi nazwę Handle- VendorRequest() W naszym przykładzie ciało funkcji może pozostać puste. Nie będziemy sterować urządzeniem za pomocą endpointu zerowego. Właściwy interfejs komunikacyjny został ograniczony do dwóch endpointów typu bulk, po jednym dla każdego z kierunków transmisji. Kolejnym uproszczeniem (wprowadzonym przez autora stosu) jest obsługa wszystkich akcji przy pomocy mechanizmu poolingu (a nie jak w poprzednim przykładzie mechanizmu przerwań). Widzimy, że ISR obsługujący stos jest cyklicznie wywoływany w pętli głównej programu. Model komunikacyjny zakłada, iż urządzenie oczekuje Rys. 10. Test funkcjonalności ECHO opisywanego przykładu ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2009 // execute command if(datarcvd[led_index] > 7) USBHwEPWrite(BULK_IN_EP, nokstr, NOK_LENGTH); else // perform LED action if(datarcvd[led_state] == 0) // led off LEDOff(dataRcvd[LED_INDEX]); else // led on LEDOn(dataRcvd[LED_INDEX]); // send ack USBHwEPWrite(BULK_IN_EP, okstr, OK_LENGTH); na komendy od programu sterującego (pracującego na hoście) i po każdej prawidłowej komendzie zwraca odpowiedź w postaci ciągu znaków OK n. Kiedy urządzenie otrzyma niewłaściwą komendę, wówczas zwróci ciąg NOK n. Zmodyfikujmy funkcję obsługującą dane przychodzące (_HandleBulkOut()) od hosta do urządzenia tak, aby wyglądała jak na list. 4. Jej ciało dostosowaliśmy do własnych potrzeb tak, aby sterować ośmioma diodami LED umieszczonymi na płycie ZL9ARM. Będziemy oczekiwać od hosta na ramkę komendy składającą się z dwóch bajtów. Pierwszy bajt to numer diody, na której ma zostać wykonana akcja. Drugi bajt określa czy dioda ma zostać włączona, czy nie. Po odebraniu danych z hosta, stos wywołuje funkcję _HandleBulkOut(). Dla nas jest to sygnał, iż w buforze endpointu znajdują się gotowe do 79

5 Rys. 11. Okno wyboru magistrali Rys. 12. Okno danych VID i PID oraz stringów, które będą widoczne w Managerze urządzeń odczytania dane. Wywołujemy, zatem funkcję USBHwEPRead(), która w argumencie otrzymuje lokalny bufor danych oraz maksymalną liczbę znaków do odczytu. Dysponując tymi danymi możemy przystąpić do analizy kolejnych bajtów ramki i przeprowadzić pożądane akcje. W rezultacie ich wykonania odsyłamy do hosta ciąg znaków potwierdzenia: OK. lub NOK (w przypadku błędnie skonstruowanej komendy). Do nadania danych do hosta używamy funkcji USBHwEPrite(), która zapisze dane do bufora nadawczego endopintu typu bulk in. Przejdźmy do strony hosta. Aby obsłużyć nasze spersonalizowane urządzenie USB będziemy potrzebowali sterownika dla systemu oraz jakiegoś programu sterującego. Skorzystamy przy tym z biblioteki VISA, którą uprzednio należy zainstalować. Najnowszą wersję biblioteki możemy pobrać z serwera National Instruments (ftp://ftp.ni.com, folder /support/visa/drivers/win32/4.3/visa430full. exe). Po instalacji z menu Start w grupie National instruments > VISA będzie widoczny kreator nowego sterownika VISA: VISA Driver Development Wizard. W pierwszej kolejności powinniśmy zobaczyć okno wyboru magistrali komunikacyjnej (rys. 11). Wybieramy oczywiście USB i klikamy przycisk Next. W następnym ekranie (rys. 12) musimy podać zestaw numerów VID i PID identyfikujących nasze urządzenie. W przypadku stosu lpcusb jego autor użył wartości odpowiednio 0xFFFF oraz 0x0004. Na potrzeby eksperymentów wartości te możemy zmieniać dowolnie w kodzie stosu (są one jednymi z pól deskryptorów). Rys. 13. Urządzenie Custom Comm Device gotowe do pracy Rys. 14. Panel czołowy aplikacji Ponadto mamy możliwość wpisania dowolnych nazw w pola Manfacturers Name i Model Name. Ciągi te będą identyfikowały urządzenie w managerze urządzeń. W oknie tym widnieje również opcja dla urządzeń, które eksponują dwa lub więcej interfejsów (compound devices). Pole to pozostawiamy niezaznaczone, jako że nasze urządzenie dysponuje tylko jednym interfejsem. W kolejnym kroku kreator wygeneruje plik.inf dla urządzenia, prosząc o jego nazwę oraz lokalizację. W ostatnim kroku kreator zapyta czy powinien zainstalować plik w systemie. Wybierzmy tę opcję tak, aby po detekcji nowego sprzętu, system Windows mógł samodzielnie odszukać plik.inf oraz powiązany plik sterownika. Otwórzmy teraz okno managera urządzeń i podłączmy nasze urządzenie do komputera (płytę ZL10ARM_2148 z załadowanym kodem). System uruchomi kreatora dodawania nowego sprzętu, w którym wybieramy opcję instalacji automatycznej. W tym momencie możemy obserwować akcje podejmowane przez instalatora w oknie managera urządzeń, aż do sytuacji przedstawionej na (rys. 13), kiedy to sterownik VISA dla naszego urządzenia został poprawnie zainstalowany i urządzenie jest gotowe do pracy. W tym momencie możemy uruchomić LabVIEW i przyjrzeć się aplikacji utworzonej do sterowania urządzeniem. Widok jej panelu czołowego przedstawiono na (rys. 14). Funkcjonalność programu możemy podzielić na trzy części. W pierwszej dokonujemy skanowania magistral komputera w poszukiwaniu urządzeń, dla których zainstalowany został sterownik VISA. Odpowiada za to przycisk Scan, a rezultat jest ładowany do rozwijanej listy Device. Widoczna na rys. 20 nazwa pozwoli nam odnaleźć urządzenie na podstawie numerów VID i PID. Konkretnie, nazwa nadana przez sterownik to: USB0::0xFFFF::0x0004::DEADC0DE::RAW. Po wybraniu właściwego urządzenia możemy przystąpić do próby otwarcia połączenia z jego sterownikiem. Kliknijmy zatem na przycisk Open, który spowoduje wywołanie VI VISA Open dostępnego w palecie Instrument I/O/VISA/VISA Advanced. Od tej chwili możemy nadawać komendy do urządzenia wpisując ich kolejne bajty w kontrolkę Command i klikając na przycisk Write. W indykatorze ACK możemy obserwować odpowiedź urządzenia. Czynność ta wykonywana jest przez kod widoczny na rys. 15. Widzimy tam dwa standardowe VI z palety VISA: Read i Write. VISA Write oprócz referencji do połączenia i ewentualnego błędu wejściowego przyjmuje tylko bufor danych do wysłania. Zaraz po tym następuje wywołanie VI VISA Read, który może odebrać maksymalnie 20 bajtów z urządzenia. Program posiada też funkcjonalność zamykania połączenia przy użyciu komponentu VISA Close. Komunikacja ta wygląda niemal identycznie jak w przypadku obsługi zwykłego portu COM. Ta unifikacja jest możliwa dzięki samej bibliotece VISA. W przykładzie nie był wykorzystany endopoint kontrolny (zerowy) interfejsu USB. Do jego obsługi służą dwa VI umieszczone w palecie VISA USB (Instrument I/O/VISA/VISA Advanced/Interface Specific/VISA USB). Są to VISA USB Control In oraz VISA USB Control Out. Komponenty te dopełniają funkcjonalności związanej z obsługą komunikacji USB w LabVIEW. Marcin Chrusciel, EP Rys. 15. Kod wykonywany w celu wysłania nowej komendy do urządzenia i odbioru odpowiedzi 80 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2009

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S)

ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S) ZL2ARM easyarm zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S) ZL2ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2104/5/6 (rdzeń ARM7TDMI-S) 1 Zestaw ZL2ARM opracowano z myślą

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r.

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r. Sprawozdanie z projektu MARM Część druga Specyfikacja końcowa Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek Autor: Dawid Kołcz Data: 01.02.16r. 1. Temat pracy: Układ diagnozujący układ tworzony jako praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Vinculum scalony host USB

Vinculum scalony host USB Vinculum scalony host USB Układy USB firmy FTDI zdobyły w ciągu ostatnich kilku lat dużą popularność głównie dzięki łatwości ich stosowania i dostępności sterowników. Firma ta może pochwalić się kolejnym

Bardziej szczegółowo

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM

ZL24PRG. Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM ZL24PRG Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM ZL24PRG to interfejs JTAG dla mikrokontrolerów z rdzeniem ARM. Umożliwia programowanie oraz debugowanie popularnych rodzin mikrokontrolerów z rdzeniem ARM

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować w zestawie ZL3ARM.

Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC2100, które można zastosować w zestawie ZL3ARM. ZL3ARM płytka bazowa dla modułu diparm_2106 (ZL4ARM) ZL3ARM Płytka bazowa dla modułu diparm_2106 Płytkę bazową ZL3ARM opracowano z myślą o elektronikach chcących szybko poznać mozliwości mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM Płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x 1 ZL9ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

BF20 JTAG dla ARM ów z interfejsem USB Instrukcja obsługi

BF20 JTAG dla ARM ów z interfejsem USB Instrukcja obsługi BF20 JTAG dla ARM ów z interfejsem USB Instrukcja obsługi Copyright (c) 2007 2008 Boff Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja oprogramowania w Windows...4 3. Instalacja oprogramowania w UBUNTU

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA LABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi

BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi BF30 OCDLINK/USBASP ARM-JTAG/AVR-ISP Programmer-debugger Instrukcja obsługi BoFF 2007 2009 Spis treści 1. Opis urządzenia...3 2. Instalacja oprogramowania w Windows...5 2.1 Instalacja oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ASCOM COLT-2

Laboratorium ASCOM COLT-2 Laboratorium ASCOM COLT-2 Celem laboratorium jest poznanie w praktyce jak wygląda konfiguracja i administracji półką ASCOM COLT-2. Podczas realizacji tego laboratorium student zapozna się z: Wstępną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI.

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Interfejs BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Producent: AC Spółka Akcyjna. 15 182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e mail: autogaz@ac.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

ZL5ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2119/2129 (rdzeń ARM7TMDI-S) Kompatybilność z zestawem MCB2100 firmy Keil

ZL5ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2119/2129 (rdzeń ARM7TMDI-S) Kompatybilność z zestawem MCB2100 firmy Keil ZL5ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2119/2129 (rdzeń ARM7TMDI-S) ZL5ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC2119/2129 (rdzeń ARM7TMDI-S) 1 Zestaw ZL5ARM opracowano z myślą o

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x. Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC213x

ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x. Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC213x ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x (rdzeń ARM7TMDI-S) Kompatybilny z zestawem MCB2130 firmy Keil! Zestaw ZL6ARM opracowano z myślą o elektronikach chcących szybko zaznajomić się

Bardziej szczegółowo

Płytka uruchomieniowa XM64

Płytka uruchomieniowa XM64 2015 Płytka uruchomieniowa XM64 - Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2015-05-12 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest XM64?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 1.3 Schemat połączeń...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center.

Instalacja i uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center. Instalacja i uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center. Instalacja dodatkowego oprogramowania umożliwiającego uruchomienie karty TwinHan w Windows XP Media Center. Do instalacji potrzebne będą:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

PLUTO Sterownik bezpieczeństwa Skrócona Instrukcja obsługi oprogramowania. PlutoProgrammingManualPL_v7A.pdf 1

PLUTO Sterownik bezpieczeństwa Skrócona Instrukcja obsługi oprogramowania. PlutoProgrammingManualPL_v7A.pdf 1 PLUTO Sterownik bezpieczeństwa Skrócona Instrukcja obsługi oprogramowania PlutoProgrammingManualPL_v7A.pdf 1 www.jokabsafety.com Spis treści 1. Instalacja oprogramowania 3 2. Podłączenie do komputera..5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 8 Wykorzystanie modułów FieldPoint w komputerowych systemach pomiarowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10

Instalacja sterowników w systemie operacyjnym WINDOWS 8 ; 8.1 ; 10 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji sterowników do urządzeń CMB-03, COGUSB-03 oraz COGUSB-02 firmy COMMON S.A. w systemie operacyjnym WINDOWS 8/10. Przed przystąpieniem do instalacji należy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A 1. Opis ogólny Przystawka umożliwia zapisywanie danych przesyłanych z urządzenia pomiarowego, np. z wagi, do pamięci typu pendrive (USB). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z konfliktem driverów RFID czytnika 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e

Rozwiązywanie problemów z konfliktem driverów RFID czytnika 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e Rozwiązywanie problemów z konfliktem driverów RFID czytnika 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e Wstęp Czytniki RFID 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e używają identycznego modułu RFID (Omnikey), który

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie nowego projektu.

1. Tworzenie nowego projektu. Załącznik do Instrukcji 1. Tworzenie nowego projektu. Wybieramy opcję z menu głównego New->QNX C Project. Wprowadzamy nazwę przechodzimy do następnego kroku NEXT. Wybieramy platformę docelową oraz warianty

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

CAN ANALIZATOR- TESTER

CAN ANALIZATOR- TESTER OPIS Tester podłączony za pośrednictwem USB do komputera PC, system operacyjny Windows XP, podczas instalacji sterownika FTDI 232R tworzony jest wirtualny port COM. Uruchamiamy program CAN Tester Podłaczamy

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne AGENDA Programowanie mikrokontrolerów w języku C na przykładzie STM32F103ZE z rdzeniem Cortex-M3 GRYFTEC Embedded Systems ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin info@gryftec.com

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Electronic Infosystems

Electronic Infosystems Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology Electronic Infosystems Microserver TCP/IP with CS8900A Ethernet

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY

ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY ADAPTER USB INTERFEJS SZEREGOWY Instrukcja użytkowania DA-70156 Rev. 5 Instrukcja instalacji w systemie Windows 7/8/8.1 Krok 1: Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM. Podłącz urządzenie do wolnego

Bardziej szczegółowo

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm

ZL11ARM. Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm ZL11ARM Uniwersalna płytka bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL27ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL27ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę zaawansowanych układów

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4 2012 Programator AVR USBasp Instrukcja obsługi 2012-02-11 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBasp?... 3 1.2 Parametry techniczne... 3 1.3 Obsługiwane procesory... 3 1.4 Zawartość zestawu... 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium

Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG. Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Katedra Inżynierii Systemów Sterowania WEiA PG Przemysłowe Sieci Informatyczne Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia: Sieć Profibus DP (Decentralized Perhipals) Opracowali: Dr inż. Jarosław Tarnawski Dr

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Xesar. Pierwsze kroki

Xesar. Pierwsze kroki Xesar Pierwsze kroki Wymagania systemowe Xesar Komputer PC; min. 1,2 GHz lub szybszy Minimum 8 GB RAM (dla wersji 64-bit, z czego 4 GB dostępne dla systemu Xesar) 2x interfejs USB 2.0 do połączenia ze

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO

KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO to płytka rozwojowa o funkcjonalności i wymiarach typowych dla Arduino UNO. Dzięki wbudowanemu mikrokontrolerowi ATmega328P i

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikrokontrolery i Mikroprocesory Przetwornik ADC laboratorium: 04 autor: mgr inż. Katarzyna Smelcerz Kraków, 2016

Bardziej szczegółowo

KAmduino UNO. Rev Źródło:

KAmduino UNO. Rev Źródło: KAmduino UNO Rev. 20170811113756 Źródło: http://wiki.kamami.pl/index.php?title=kamduino_uno Spis treści Podstawowe cechy i parametry... 2 Wyposażenie standardowe... 3 Schemat elektryczny... 4 Mikrokontroler

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów 2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo