Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe"

Transkrypt

1 Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe Marek Jabłoński Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa Warszawa, 22 listopada 2012 r. 1

2 Plan prezentacji: - Raportowanie do procesu Lasy Europy (Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie) - Wyniki raportowania w zakresie wskaźników ilościowych 2

3 Proces raportowania Raport Stan lasów Europy 2011 obejmuje 46 krajów-sygnatariuszy procesu Lasy Europy Jednym z podstawowych procesu jest przełożenie ogólnych postulatów dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju leśnictwa na wskaźniki stanu lasów i zalecenia odnośnie prowadzenia gospodarki leśnej. Obecny zestaw wskaźników został zatwierdzony na 4. konferencji ministrów w Wiedniu, w 2003 roku. Reporting process 3

4 Proces raportowania 6 Kryteriów - sformułowanych jako cele polityki leśnej: 1. zasoby leśne i ich wkład w globalny cykl węgla; 2. zdrowotność i żywotność ekosystemów leśnych; 3. produkcyjne funkcje lasów; 4. różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych; 5. funkcje ochronne gospodarki leśnej; 6. funkcje i uwarunkowania społeczno-gospodarcze. 35 wskaźników ilościowych 17 wskaźników jakościowych Reporting process 4

5 Proces raportowania Opiera się na: Raportach krajowych przygotowanych przez zespoły ekspertów narodowych, Danych FAO, Danych innych organizacji (Eurostat, ICP) Dane reprezentują lata: 1990, 2000, 2005, 2010 Organizacja i nadzór: Zespół Specjalistów EKG/FAO ds. Monitoringu Grupa Doradcza EKG/FAO/Lasy Europy Reporting process 5

6 Proces raportowania 400 krajowych ekspertów 60 autorów i recenzentów 7 konferencji roboczych Przegląd danych krajowych Około 50 tys. danych źródłowych Reporting process 6

7 Kryterium 1. Utrzymanie i odpowiednie wzmacnianie zasobów leśnych i ich udziału w globalnym obiegu węgla Criterion 1. Maintenance and Appropriate Enhancement of Forest Resources and their Contribution to Global Carbon Cycles 7

8 C1. Powierzchnia lasów ha (25% lasów świata) C1. Forest area 8

9 C1. Powierzchnia lasów UE C1. Forest area 9

10 C1. Powierzchnia lasów Greece Bulgaria Romania Belarus Italy Poland Ukraine Norway Germany Turkey France Spain Finland Sweden Russian Federation Def.: Land spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10 percent, or trees able to reach these thresholds in situ. C1. Forest area 10

11 C1. Definicja lasów Forest area (excluding OWL) Crown Minimum Minimum height Country cover (%) area (ha) width (m) in situ (m) Estimation method Austria Field plots Czech Republic Map Estonia Field plots Finland Field plots France Photo interpretation Germany Field plots Great Britain Map Hungary Photo interpretation Ireland Photo interpretation Italy Photo interpretation Latvia Photo interpretation Lithuania Field plots Norway 10 5 Field plots Romania Photo dot grid Slovak Republic Field plots Spain 20 5 Map Sweden Field plots Switzerland Field points Source: National Forest Inventories, Pathways for Common Reporting, 2010, COST E43 C1. Forest definition 11

12 C1. Obszary nieleśne w Polsce w Polsce raportowaniu podlegają tylko obszary wpisane do ewidencji gruntów i budynków jako las grunt nieleśny wg ewidencji wg danych szacunkowych powierzchnia lasów poza ewidencją może wynosić do 300 tys. ha C1. Non-forest areas in Poland 12

13 C1. Lesistość, w % pow. lądowej 32,2% - Europa bez Rosji 30,4% - Polska C1. Percentage of land area 13

14 C1. Zmiana powierzchni lasów Lata : tys. ha na rok Polska: 21,9 tys. ha / rok tempo przyrostu - 0,25% C1. Change of forest area 14

15 C1. Zmiana powierzchni lasów prywatnych w latach wg województw tys. ha zmiana powierzchni zalesienia 85 tys. ha - zalesienia, tys. ha, m.in.: porządkowanie stanu ewidencyjnego 5 0 C1. Change of area of private forest 15 Opolskie Śląskie Lubuskie Małopolskie Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Wielkopolskie Pomorskie Zachodniopomorskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Mazowieckie

16 France Sweden Germany Russian Federation C1. Zasoby drzewne C1. Growing stock 16 Poland Finland Ukraine [mld m 3 ] 82 Czech Republic Spain Norway Austria Italy Romania Turkey Belarus

17 C1. Zmiany wielkości zasobów zapas na pniu [mln m3] volume of growing stock FRA SoEF 2011 aktulizacja stanu lasów PGLLP + szacunki eksperckie data from forests management plans + expert's estimations WISL NFI data rok C1. Changes of growing stock 17

18 Germany Slovenia Switzerland C1. Zasobność C1. Mean volume of growing stock 18 Luxembourg Austria średnia dla Europy 105 m 3 /ha bez Rosji 155 m 3 /ha [m 3 /ha] Romania Croatia Ukraine Lithuania Malta Poland Belgium Liechtenstein Slovakia Czech Republic

19 Kryterium 2. Utrzymanie zdrowotności i witalności ekosystemów leśnych Criterion 2. Maintenance of Forest Ecosystem Health and Vitality Fot.: Damian Korzybski 19

20 C2. Warunki glebowe, stosunek C/N C2. Soil condition, C/N ratio 20

21 C2. Defoliacja Dane ICP Forest, 2009 r. 20,2% drzew w Europie uszkodzonych (defoliacja >25%) w Polsce 17,7% C2. Defoliation 21

22 C2. Zmiany defoliacji drzew w 2007 r. zmieniono w Polsce lokalizację powierzchni Monitoringu Lasu - zintegrowano je z Inwentaryzacją Wielkoobszarową C2. Change in defoliation 22

23 C2. Powierzchnia uszkodzona przez huragany, śnieg itp. 1,4 [tys. ha] 1, ,8 0, ,4 0, Czech Republic Germany Finland France Italy Lithuania Norway Poland Romania Sweden C2. Area damaged by storm, wind, snow, etc.

24 C2. Powierzchnia pożarów C2. Area affected by fire 24

25 Kryterium 3. Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów (użytków drzewnych i niedrzewnych Criterion 3. Maintenance and Encouragement of Productive Functions of Forests (Wood and Non-Wood) 25

26 Sweden Russian Federation Turkey Poland Finland Germany France Austria C3. Pozyskanie [mln m 3 ] United Kingdom Slovakia Portugal Latvia Romania Spain Ukraine Czech Republic C3. Removals Średnia z lat

27 C3. Wartość drewna użytkowego C3. Value of marketed roundwood 27

28 C3. Intensywność pozyskania z lasów dostępnych do użytkowania [m 3 /ha] Greece MK Spain Montenegro Belarus Bulgaria Estonia Finland Croatia Romania Ukraine Slovenia Turkey Lithuania Bosnia and Herzegovina United Kingdom Latvia Sweden Hungary Netherlands France Luxembourg Poland Germany Switzerland Slovakia Belgium Austria Portugal Liechtenstein Czech Republic Wstępne dane 2. cyklu WISL: intensywność użytkowania w lasach prywatnych zamiast 0,7 m 3 /ha (dane oficjalne) wynosi ~2,3 m 3 /ha. C3. Removals per ha from forest available for wood supply 28

29 C3. Wartość produktów niedrzewnych C3. Value of non-wood goods 29

30 Kryterium 4. Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzmacnianie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych Criterion 4. Maintenance, Conservation and Appropriate Enhancement of Biological Diversity in Forest Ecosystems 30

31 Slovakia 100% 80% 60% 40% 20% 0% 31 Czech Republic Belarus Spain Switzerland C4. Skład gatunkowy > species Portugal United Kingdom Austria Poland Finland Norway Italy Lithuania France Sweden C4. Tree species composition

32 C4. Odnowienia 2005 r. Slovenia Switzerland Estonia Russian Federation Norway France Latvia Croatia Lithuania Germany Belgium Slovakia Sweden Finland Czech Republic Hungary Poland United Kingdom Naturalne Sztuczne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% C4. Regeneration 32

33 C4. Martwe drewno wg typów lasów C4. Deadwood by forest types 33

34 C4. Zasoby martwego drewna w Polsce NFI , 3 m 3 /ha 20 m 3 /ha C4. Deadwood 34

35 C4. Martwe drewno C4. Deadwood 35

36 Kryterium 5. Utrzymanie i odpowiednie wzmocnienie funkcji ochronnych lasów (szczególnie w stosunku do gleb i wód), Criterion 5. Maintenance and Appropriate Enhancement of Protective Functions in Forest Management (notably Soil and Water) 36

37 C5. Lasy glebo- i wodochronne 19,2% - Europa bez Rosji, 20,9% - Polska C5. Protective forests - soil and water 37

38 Kryterium 6. Utrzymanie innych funkcji społeczno-ekonomicznych lasu Criterion 6. Maintenance of Other Socio-Economic Functions and Conditions 38

39 C6. Udział lasów prywatnych ~ 18% w Polsce C6. Share of private forests 39

40 C6. Zatrudnienie w leśnictwie C6. Employment in forestry 40

41 C6. Sektor leśny w PKB C6. Contribution of forest sector to GDP 41

42 Więcej informacji na:

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 142 Jerzy Kopiński STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Jerzy Kopiński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe?

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe? Przegląd Przyrodniczy XXIII, 3 (2012): 11-29 Paweł Pawlaczyk WŁAŚCIWY STAN OCHRONY CEL, CZY IDÉE FIXE? Favourable Conservation Status an objective or an idée fixe? ABSTRAKT: Właściwy stan ochrony siedliska

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO

STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO STAN OCHRONY I MONITORING LEŚNEGO SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO Spawozdanie końcowe z tematu zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - nr BLP 341 Sękocin Stary 2009 INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba Barzdajn W. & Kuczkowski K. 2010: Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Opera Corcontica 47/2010

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego*

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* sylwan 157 (8): 607 617, 2013 Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* Determination of stand density using data from airborne laser scanning ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo