Microsoft Visual C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Visual C++"

Transkrypt

1 Microsoft Visual C++

2 Typy aplikacji okna dialogowe

3 Typy aplikacji Multiple Document

4 Obsługa zdarzeń - komunikaty W celu obsługi zdarzeń pochodzących z wielu źródeł funkcja MainLoop odbiera komunikaty systemowe i wywołuje funkcje napisane przez użytkownika System generuje komunikaty o: zdarzeniach związanych z klawiaturą (wciśnięciu klawisza) zdarzeniach związanych z myszy (ruchu myszki, wciśnięciu/zwolnieniem przycisku zmianą rozmiaru okna przesłonięciem, koniecznością przerysowania Mysz Klawiatura SYSTEM OPERACYJNY komunikat Program Mysz() Klawisz() MainLoop Przerysuj()

5 Komunikacja w Windows komunikaty Komunikaty okna: WM_CREATE, WM_INIT, WM_WM_CLOSE, WM_KILLFOCUS, WM_ACTIVATE, WM_MOVE Komunikaty myszy: WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP, WM_LBUTTONCLIC, WM_MOUSEMOVE, WM_MOUSEWHEEL Komunikaty klawiatury: WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_CHAR

6 Komunikacja w Windows komunikaty cd. Komunikaty przycisku BN_CLICKED, BN_DOUBLECLICKED, BN_SETFOCUS Komunikaty listy: LBN_SELCHANGE, LBN_DBCLICK Komunikaty Timera: WM_TIMER

7 Elementy składowe okna Projekt okna dialogowego (interface u) jest odsprzęgnięty od obiektów i klas aplikacji. Każdy element okna opisywany jest przez szereg cech właściwości: ID -identyfikator komponentu (Etykieta, której przypisana jest liczba) Caption napis widoczny na ekranie (o ile komponent na to pozwala

8 Zmienne skojarzone (member variable) Każda aplikacja ma szereg klas. Część z nich są skojarzone z oknami dialogowymi, dokumentami, widokami i aplikacją. Każde okno dialogowe ma skojarzoną z nim klasę pochodzącą od klasy CDialog Każdy widok dokumentu ma skojarzoną z nim klasę pochodzącą od CView Wewnątrz tych klas mogą znajdować się deklarację atrybutów (zmiennych, które są skojarzone z elementami okna)

9 Zmienne skojarzone cd. Wyróżnia się 2 typy zmiennych skojarzonych z komponentami okna Control pozwalające na sterowanie elementem okna (ukrywanie, zmianę ustawień, oraz dostęp do wartości) Value zmienna przechowująca wartość danego elementu

10 Synchronizacja zmiennych skojarzonych Okno jest w pewien sposób odsprzęgnięte od obsługującej go klasy. Stan zmiennych skojarzonych jest synchronizowany z zawartością okna w metodzie DoDataExchange Metoda ta wywoływana jest pośrednio przez metodę: UpdateData(true);// gdy należy ukatualnić wartości zmiennych na podstawie wartości w oknie dialogowym UpdateData(false); //gdy należy uaktualnić zawartość okna dialogowego na podstawie wartości zmiennych

11 Klasa kontrolująca stan listy Do obsługi listy służy klasa CListBox Obiekt (m_lista) klasy CListBox ma następujące metody: int idx=m_lista.addstring( napis ); //dodaje napis, zwraca pozycję na liście m_lista.deletestring(n); //usuwa napis nr n z listy idx=m_lista.getcursel(); //Zwraca nr aktualnie podswietlonego napisu int MAX=m_lista.Count(); //zwraca ilosc elementow na liscie

12 Inne klasy MFC Klasa do obsługi łańcuchów tekstowych CString napis; napis= tekst ; Klasa punktu CPoint przechowuje pozycję: CPoint a(3,5); //punkt x=3, y=5 a.x=6; //punkt x=6, y=5 Bitampa CBitmap bt; bt.loadbitmap( Nazwa ); bt.loadbitmap(id_zasobow);

13 Rysowanie kontekst okna Kontekst jest obiektem, który umożliwia rysowanie i wyświetlanie w obszarze okna, które zostało z nim skojarzone. Stworzenie kontekstu (wewnątrz klasy pochodzącej od CView lub CDialog: CClientDC kontekst(this); Metody klasy CClientDC: Kontekst.MoveTo(x,y); Kontekst.LineTo(x,y); Kontekst.TextOut(x,y, napis );

14 Konteksty pamięciowe Są wykorzystywane w celu przygotowania rysunku w pamięci, a następnie można go wyświetlić w pewnym oknie w zadanej lokalizacji jeśli zdefiniowane jest pole klasy: CBitmap Buffor; to można wykonać następujące operacje: CClientDC Kontekst(this); //tworzy kontekst okna CDC MemDC; //obiekt kontekstu pamięciowego Buffor.CreateCompatibileBitmap(&Kontekst,szerokosc,wysokosc); //tworzy bitmape o rozdzielczosci i ustawieniach takich jak kontekst okna MemDC.CreateCompatibileDC(&Kontekst); //Tworzy kontekst pamięciowy kompatybilny kontekstem okna MemDC.SelectObject(&Buffor); //powiązanie bufora z kontekstem pamięciowym MemDC.LineTo(10,10); //rysowanie w kontekście pamięciowym; Kontekst.StretchBlt(poz_x,poz_y,szer,wys,&MemDC,poz_x_źr, poz_y_źr,szer_x_źr, szer_y_źr,srccopy); //wyświetla kontekst pamięciowy na ekranie

15 Przerysowywanie okien Każde okno gdy jest ukryte, przysłonięte, lub gdy zmienia się jego rozmiar, wymaga przerysowania. Wszystkie obiekty widoczne w oknie muszą być rysowane w metodzie: OnPaint (gdy okno pochodzi z klasy CDialog) OnDraw (gdy okno pochodzi z klasy CView) Przerysowanie okna może być wymuszone przez wywołanie metody: Invalidate();

16 Komendy (menu, przyciski, skróty) Każda komenda w aplikacji może być wowyłwana z: menu tzw. toolbox u za pomocą skrótu klawiszowego (accelerator) W Visual C z dla każdej komendy tworzy się odpowiedni identyfikator (np. przez dodanie pozycji menu, a następnie ten sam identyfikator przypisuje się ikonce (toolbar) lub klawiszowi skrótu (accelerator) Po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu generowany jest komunikat (message) Obsługa takiego komunikatu może znajdować się w dowolnej klasie aplikacji.

17 Aplikacje wielookienkowe W VC istnieje mozliewość tworzenia aplikacji złozonej z dowolnej liczby róznych okien. Każde okno jest opisane poprzez projekt formularza oraz dedykowaną mu klasę Wyświetlenie okna modalnego polega na zadeklarowaniu obiektu klasy tegoż okna, a następnie na wywołaniu metody DoModal()

18 Aplikacje Wielookienkowe {//... kod metody pewnego okna CMojeOkno okno; //deklaracja nowego okna int res=okno.domodal(); //wyswietlenie okna if(res==idok) { //uzytkownik w wyswietlonym oknie wciasnal OK }

19 Wyświetlanie komunikatów Dla MFC dowyświetlania okien komunikatów o błędach, ostrzeżeń i pytań wykorzystuje się funkcię int wynik=afxmessagebox( komunikat,typ,0); gdzie typ określa typ okna: MB_ABORTRETRYIGNORE MB_OK MB_OKCANCEL MB_RETRYCANCEL MB_YESNO MB_YESNOCANCEL Wynik jest zależny od typu wciśniętego przycisku

20 Praca równoczesna - Timer Inicjacja: SetTimer(nr,T,NULL); //nr numer Timera , T czas w [ms] //Musi być wykonana po stworzeniu okna dialogowego lub widoku (powinna się znajdować bądź w metodzie OnInitialUpdate, lub OnInitDialog) Należy skojarzyć komunikat WM_TIMER z odpowiednią funkcją która będzie wywoływana cyklicznie co T [ms]

21 Praca równoczesna - wątki Watek jest pewną częścią programu, która wykonywana jest równocześnie (współbieżnie) z programem głównym. Funkcja wątku (działa analogicznie jak funkcja main programu głównego ma następującą definicję: UINT FunkcjaWatku(LPVOID dane) { } //kod watku.

22 Wątki cd Gdzie argument dane są typu void*, (dowolny wskaźnik) Kod uaktywniający wątek: CWinThread *watek; watek = AfxBeginThread( FunkcjaWatku, (LPVOID)&dane)); gdzie drugi argument jest w wskaźnikiem do dowolnej zmiennej lub obiektu

23 Metody CWinThread watek->suspendthread(); //zatrzymuje (usypia) wątek; watek->resumethread(); //Aktywuje wątek z uśpienia watek->afxendthread(exitcode); //wymusza zakończenie wątku z kodem (ExitCode)

24 Pożyteczne funkcje Operaceje na plikach: CreateFile //stworzenie otwarcie pliku (również portu RS232) CloseHandle //zamknięcie pliku ReadFile WriteFile

25 Pożyteczne funkcje Konwersja atoi //char[]->int atof //char[]->float itoa //int ->char[] ftoa //float -> char[];

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w Windows

Wprowadzenie do programowania w Windows Wprowadzenie do programowania w Windows Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Od kilku lat dominującym systemem operacyjnym na rynku komputerów osobistych jest Microsoft Windows. Wersje systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego

Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Jerzy Kisielewicz Jakub Gładysz Karol Puchała Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Zajęcia 1-5 Tydzień INEW002L Semestr 2 Kierunek: Informatyka (INF) Teleinformatyka (TIN) Studium

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja: 29-04-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft.

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Autor: Radosław Płoszajczak Spis treści I. Wymagania i utworzenie projektu w Visual Studio 2005...2 II. Absolutne

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Część pierwsza Windows API wprowadzenie Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows

Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows Autorzy: Jacek Matulewski, Maciej Pakulski, Dawid Borycki, Bartosz Bia³y, Piotr Pep³owski, Micha³ Matuszak, Daniel Szlag, Dawid Urbañski ISBN: 978-83-246-1928-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer i Oracle Form Builder

Oracle Designer i Oracle Form Builder Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 15. Część I Delphi 2005 nowoczesne środowisko programistyczne...19

Wstęp... 15. Część I Delphi 2005 nowoczesne środowisko programistyczne...19 Spis treści Wstęp... 15 Część I Delphi 2005 nowoczesne środowisko programistyczne...19 Rozdział 1. Krótki przewodnik po Delphi 2005... 21 Typy projektów oferowane przez Delphi 2005... 22 Projekt 1. VCL

Bardziej szczegółowo

Pliki wchodzące w skład projektu Rozmiar formatki, okna. Wyświetlanie okien komunikatów Rzutowanie Konwersja Tworzenie standardowych przycisków

Pliki wchodzące w skład projektu Rozmiar formatki, okna. Wyświetlanie okien komunikatów Rzutowanie Konwersja Tworzenie standardowych przycisków Pliki wchodzące w skład projektu Rozmiar formatki, okna. Wyświetlanie okien komunikatów Rzutowanie Konwersja Tworzenie standardowych przycisków Pliki wchodzące w skład projektu. Elementy projektu: plik

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo