Lakierowanie w systemie Audatex Informacje techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lakierowanie w systemie Audatex Informacje techniczne"

Transkrypt

1 Lakierowanie w systemie Audatex Informacje techniczne Audatex Polska sp. z o.o. ul. Marcelińska, Poznań tel faks

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE:... 4 PRZEDMOWA:... 5 I. BUDOWA I PODZIAŁ KOSZTÓW LAKIEROWANIA W SYSTEMIE AUDATEX... 6 A. Rodzaje napraw lakierniczych w systemie AUDATEX... 6 B. Automatyka naliczania kosztów procesów lakierniczych w systemie Audatex tzw. automatyka lakiernicza (z wyjątkiem motocykli)... 6 C. Warianty do indywidualnego określania (mutacje)... 8 D. Przytłumienie lakierowania...10 E. Materiał lakierniczy F. Stawka za rbg lakierniczą G. Rutyna lakiernicza w przypadku optymalizacji H. Potrącenia / amortyzacje (nowe za stare NZS) w lakierowaniu I. Ogólne zasady do zastosowania podczas pracy w systemie Audatex II. BUDOWA I PODZIAŁY PRAC LAKIERNICZYCH WG PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW POJAZDÓW ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN DAIHATSU FIAT FORD HONDA ISUZU LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SUBARU SUZUKI TALBOT TOYOTA TRABANT VOLVO VW/AUDI WARTBURG III. MOTOCYKLE Stan na: 09/93 2

3 BMW- MOTOCYKLE HERCULES - MOTOCYKLE HONDA- MOTOCYKLE KAWASAKI - MOTOCYKLE SUZUKI - MOTOCYKLE YAMAHA - MOTOCYKLE ZÜNDAPP - MOTOCYKLE IV. BUDOWA I PODZIAŁY DANYCH LAKIEROWANIA SYSTEMU EUROTAX AZT 112 V. "WSZYSTKO NA JEDNEJ STRONIE" VI. WSKAZÓWKI DO ROZLICZANIA NAPRAW LAKIERAMI UNI I Z EFEKTEM. 123 Stan na: 09/93 3

4 Wprowadzenie: Udostępniana użytkownikom systemu Audatex instrukcja informacje techniczne dotyczące lakierowania powstała na podstawie tekstu G. Muellera z września 1993 roku. Ze zrozumiałych względów nie mogła być ona wiernym tłumaczeniem niemieckojęzycznej wersji, lecz została w miarę możliwości opracowujących dostosowana do warunków rynku polskiego oraz uzupełniona o niektóre informacje, które od 1993 roku uległy zmianie. Większość danych liczbowych, współczynniki przeliczeniowe, podane numery katalogowe operacji i czasochłonności operacji, podane zostały w niniejszej instrukcji przykładowo, jako wielkości stale zmieniające się, mają charakter informacyjny i mogą w zależności od wielu czynników ulegać niewielkim zmianom. Dlatego niniejsza instrukcja nie może stanowić źródła weryfikacji danych liczbowych zawartych w kalkulacjach. Tekst instrukcji nie jest również jej wersją ostateczną. W przypadku udostępnienia przez producentów, importerów pojazdów, producentów, importerów lakierów lub użytkowników systemu nowych, wiarygodnych danych, planujemy uaktualnianie zawartych w instrukcji informacji. Mamy również nadzieję, że udostępnienie instrukcji doprowadzi do usprawnienia rozliczania szkód komunikacyjnych w naszym kraju. Tłumaczenie i opracowanie: mgr inż. Marcin Nowak Opracowanie: inż. Andrzej Sadowski Stan na: 09/93 4

5 Przedmowa: System kalkulacyjny AUDATEX umożliwia nie tylko obliczenia lakierowania wg norm producenta importera, czy danych Eurotax/ AZT, lecz także uwzględnienie ryczałtowe kosztów lakierowania. Pod pojęciem lakierowania poszczególnych elementów lub partii pojazdu w systemie AUDATEX jest rozumiane automatyczne wywołanie przeprowadzenia obliczeń, na podstawie norm czasowych producentów lub importerów pojazdów lub też na podstawie unormowań określonych przez organizację Eurotax/AZT. Objaśnienia do tzw. lakierowania ryczałtowego są zbyteczne. Wszystkie dane dotyczą tylko bezpośrednich prac lakierniczych. Ze względu jednak na dostęp do poszczególnych elementów i konieczność demontażu do lakierowania użytkownik systemu Audatex powinien w razie konieczności uwzględnić wszystkie prace dodatkowe. Dla lepszego zrozumienia tekstu i jego przystępności został on skonstruowany w następujący sposób: najpierw omówiono podziały i zasady budowy obliczania kosztów lakierowania w systemie Audatex, następnie omówiono podziały i zasady budowy obliczania kosztów lakierowania wg poszczególnych producentów i importerów pojazdów i motocykli z uwzględnieniem uwag i wskazówek systemu Audatex, w dalszej części omówiono podziały i zasady budowy obliczania kosztów lakierowania w systemie Eurotax AZT, z uwzględnieniem uwag i wskazówek systemu Audatex, w końcowej części w sposób przejrzysty podsumowano zawarte w instrukcji informacje poprzez jej skróconą wersję z uzupełnieniem o wskazówki i informacje techniczne do zastosowania przy rozliczaniu napraw lakierniczych. Stan na: 09/93 5

6 I. Budowa i podział kosztów lakierowania w systemie Audatex A. Rodzaje napraw lakierniczych w systemie AUDATEX LE = od słów Lackierung Erneuern kompletne lakierowanie (wszystkimi warstwami), inaczej: lakierowanie części nowej LI = od słów Lackierung Instandsetzen lakierowanie naprawcze z naniesieniem szpachlówki na powierzchni mniejszej niż 20/50% (w zależności od producenta) w stosunku do powierzchni elementu, względnie niekompletne lakierowanie tzn. inaczej: lakierowanie naprawianej części karoserii odnowa lakieru LI1 = od słów Lackierung Instandsetzen lakierowanie naprawcze z naniesieniem szpachlówki na powierzchni większej niż 20/50% (w zależności od producenta) w stosunku do powierzchni elementu, względnie kompletne lakierowanie tzn. lakierowanie naprawianej części karoserii na całej powierzchni (patrz załącznik A str. 2). Do zastosowania, gdy na całej powierzchni elementu należy w celu wykonania naprawy usunąć wszystkie warstwy a następnie nałożyć kompletną powłokę lakierniczą L = od słów Oberflächen Lackierung lakierowanie naprawcze - tylko warstwy wierzchniej - dekoracyjnej, (lakierowanie poprawkowe lub dekoracyjne) z uwzględnieniem usuwania rys i niewielkimi polepszeniami powierzchni. LV = od słów Lackierung Verwenbar (powłoka nieuszkodzona podczas naprawy) Na wydruku kosztorysu w celach dokumentacyjnych; tłumi automatykę lakierniczą. LEO, LIO, LO - pozycje z kodami O są aktywne po przeprowadzeniu optymalizacji B. Automatyka naliczania kosztów procesów lakierniczych w systemie Audatex tzw. automatyka lakiernicza (z wyjątkiem motocykli) wprowadzony wywołuje rodzaj naprawy rodzaj operacji lakierniczej E automatycznie LE ET automatycznie LE (w niektórych przypadkach częściowo) Stan na: 09/93 6

7 I automatycznie LI (z wyjątkiem części wewnętrznych) IT automatycznie LI (w niektórych przypadkach częściowo z wyjątkiem części wewnętrznych) L/LI1 nie podlega automatyce i wymaga ręcznego wprowadzenia Należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie: E oraz L ET oraz L I oraz L IT oraz L przytłumia przedstawioną powyżej automatykę naliczania kosztów procesów lakierniczych w systemie Audatex i prowadzi tylko do naprawy poprzez lakierowanie dekoracyjne. E oraz L 1) ET oraz L 1) I oraz L 1) IT oraz L 1) elementy nie podlegają automatyce wywoływania naliczania kosztów procesów lakierniczych - wymagane jest ręczne zadanie pozycji. E oraz L 2) ET oraz L 2) I oraz L 2) IT oraz L 2) dla elementów wewnętrznych operacje I oraz IT nie podlegają automatyce naliczania kosztów procesów lakierniczych - wymagane jest ręczne zadanie pozycji. Naprawiane części wewnętrzne. Automatyka lakiernicza nie może być wywoływana tylko na podstawie danych producenta lub importera. Powinna ona również uwzględniać zauważone podczas badania pojazdu ułatwienia i ewentualnie praktykę warsztatu. 1) L na polu zacieniowanym na szaro 2) L na polu połowicznie zacieniowanym na szaro Stan na: 09/93 7

8 W ten sposób części wewnętrzne (słupki drzwiowe, nadkola, blachy podwozia, ściana grodziowa itp.), które po naprawie lub prostowaniu często pozostają bez uszkodzeń powłoki lakierniczej choć mogłyby podlegać opisanej wyżej automatyce naliczania kosztów lakierowania, ze względu iż nie posiadają istotnej zewnętrznej powłoki lakierniczej mają L na wpółzacieniowanym szarym polu które nie uwzględnia automatyki wywoływania naliczania procesów lakierniczych. W przypadkach konieczności uwzględnienia lakierowania naprawianych części wewnętrznych do systemu wprowadza się L (tzn. L z odpowiednim nr kodowym). C. Warianty do indywidualnego określania (mutacje) Po pierwsze: Z wyjątkiem niektórych pozycji lakierowania partiami i opisanych w pkcie B części wewnętrznych przewidziane przez producenta do lakierowania elementy na formularzu typu opisywane są literą L. Z logiki działania systemu wynika, że w zależności od operacji naprawczej odpowiada ona, bądź konieczne będzie ręczne wprowadzenie odpowiedniego stopnia lakierowania tj. LE, LI i L wzgl. LI1. Lakierowania opisanych w punkcie B części wewnętrznych jest podzielone na dwie grupy LE i L. Przy niedozwolonym podaniu stopnia LI automatycznie przez system dokonywana jest korekta na stopień lakierowania L. Pozycje lakierowania partiami mogą (w zależności od producenta lub importera) być podzielone na jeden, dwa lub trzy stopnie. Nie są one automatycznie wywoływane lecz wymagają ręcznego wprowadzenia przez użytkownika. Opisana struktura danych lakierowania umożliwia wywołanie każdego stopnia lakierowania osobno lub w dowolnej kombinacji z rodzajami napraw E/ET/I/IT i w ten sposób przytłumienie opisanej w punkcie 2 automatyki lakierowania w następujący sposób: Stan na: 09/93 8

9 Wprowadzenie rodzaju wywołuje rodzaj naprawy lakierniczej naprawy I oraz LI1 kompletne odtworzenie powłok lakierniczych z udziałem szpachlowania > 20/50% wzgl. lakierowanie naprawcze części przy np. bardzo dużej powierzchni naprawianej elementu, gdy wartości podane w stopniu LI opracowujący kosztorys uznaje za zbyt niskie I z L Tylko lakierowanie wierzchniej warstwy dekoracyjnej - do zastosowania np. dla naprawianej w niewielkim zakresie części, gdy wartości podane w stopniu LI opracowujący kosztorys uznaje za zbyt wysokie. E z L 1 Lakierowanie nowej części tylko lakierem dekoracyjnym z zewnątrz lakierowanie wierzchnie LE Kompletne naniesienie powłok lakierniczych - inaczej lakierowanie elementu nowego LI wprowadzone jako Lakierowanie naprawcze z udziałem samodzielna szpachlowania <20/50% pozycja (tylko uszkodzenia powłok lakierniczych) LI1 wprowadzone jako samodzielna pozycja (tylko uszkodzenia powłok lakierniczych) L (tylko uszkodzenia powłok lakierniczych) LE LI LI1 L oraz indywidualne podanie nakładów czasowych także w powiązaniu z rodzajami operacji E/ET oraz I/IT LE LI LI1 L oraz indywidualne podanie nakładów w PLN także w powiązaniu z rodzajami operacji E/ET oraz I/IT Lakierowanie naprawcze z udziałem szpachlowania >20/50% Lakierowanie naprawcze tylko dekoracyjna warstwa wierzchnia Przytłumienie zadanymi wartościami danych systemowych czasów lakierowania i naliczania materiału lakierniczego. Przytłumienie zadanymi wartościami danych systemowych czasów lakierowania i naliczania materiału lakierniczego. Uwagi: Fakt, że system AUDATEX uwzględnia cztery stopnie lakierowania (LE LI LI1 oraz L) nie oznacza, że u wszystkich producentów lub importerów trzy lub czterostopniowy podział nakładów czasowych dla prac lakierniczych jest dostępny. 1 kombinacja teoretyczna tu uzupełniająco w celu pokazania pełnych możliwości systemu Stan na: 09/93 9

10 D. Przytłumienie lakierowania Zamiana osobnego naliczenia lakierowania poszczególnych elementów na naliczenie kosztów lakierowania ryczałtem. Lakierowanie systemowe poszczególnych elementów zostanie przytłumione, gdy na formularzu typu zostaną zaznaczone, a następnie wprowadzone do systemu kody warunkowe: 52 lub 54 lub też 55 jeśli chodzi o lakierowanie części zamiennych, bądź kod warunkowy 53, jeśli chodzi o lakierowanie kompletnego nadwozia. I odwrotnie jeżeli nie zostały zaznaczone, a następnie wprowadzone w/w kody warunkowe automatycznie stosowane jest lakierowanie systemowe poszczególnych elementów. Pojedyncze przytłumienie operacji lakierowania Gdy w ramach wykonywanej kalkulacji nie powinny być brane pod uwagę koszty lakierowania wymienianej lub naprawianej części, odnośnie której zaznaczono rodzaj operacji E/ET lub I/IT należy w systemie Audatex dodatkowo zadać L xxx (tzn. L z odpowiednim nr kodowym) a następnie w miejscu wpisywania jednostek czasowych wpisać 0 (zero). Całkowite przytłumienie naliczania kosztów operacji lakierniczych. Jeżeli dla danej kalkulacji zachodzi potrzeba całkowitego pominięcia kosztów lakierowania koszty lakierownaia nie mają być uwzględniane, należy w odpowiedniej pozycji warianty wydruku/kalkulacji zaznaczyć, a następnie w odpowiednie miejsce w komputerze wpisać kod 1. Na starych typach formularzy, które nie posiadają kodów warunkowych należy zaznaczyć pomiędzy stawkami za rbg pozycję L. E. Materiał lakierniczy Koszty materiału lakierniczego mogą w systemie Audatex być naliczane wieloma metodami, tj: mogą być uwzględnione w przyjętej wartości stawki za roboczogodzinę lakierniczą, mogą być naliczane osobno, gdy odpowiadający im udział procentowy (z podstawowej robocizny lakierniczej) zostanie wprowadzony za pomocą kodu warunkowego 40, lub mogą być zadane ryczałtowo, gdy odpowiadająca im wartość w PLN (rzeczywistego koszt zużycia materiału lakierniczego) jest wprowadzona przy wykorzystaniu kodu warunkowego 42 lub 43, Stan na: 09/93 10

11 lub też mogą być zadane i wyznaczane osobno, poprzez określone przez producentów / importerów powierzchnie, wzgl. jednostki czasowe, jednostki materiałowe itp. naliczenia dokonuje się z wykorzystaniem kodu warunkowego 45 lub 81 Jeden z kodów warunkowych: 40/%, 42/PLN, 45/index, 81/JM,AW,powierzchnia należy zaznaczyć ręcznie w prawej części drugiej strony formularza typu. Wskazówka kody warunkowe 40 lub 42 eliminują sposoby naliczania materiału lakierniczego wg danych producenta / importera. F. Stawka za rbg lakierniczą Dla wykonania kalkulacji kosztów lakierowania należy podać stawkę za rbg lakierniczą. Gdy stawka za rbg lakierniczą nie zostanie podana, to w systemie dla lakierowania automatycznie zostaje uwzględniona najwyższa z trzech przyjętych w kalkulacji naprawy stawek za rbg mechaniczno-blacharskie (np. VW) lub też jedyna z zadanych stawek za robociznę balcharsko-mechaniczną, gdy nie przeprowadzono podziału na klasy trudności prac. G. Rutyna lakiernicza w przypadku optymalizacji W przypadku, gdy w kodach warunkowych 52, 54, 55 i lub 53 zostały podane wartości ryczałtowe to po przeprowadzeniu optymalizacji kod warunkowy 53 (dot. lakierowania nadwozia) przyjmie postać ryczałtową. W momencie, gdy dochodzi do nieprzewidzianej optymalizacji, a niestety wcześniej zadano 52, 54 lub 55 z odpowiednią wartością ryczałtu / jednostek czasowych itp. to dla optymalizowanego podzespołu "karoseria w stanie surowym" będą wstawione dane z dostępnych zapamiętanych w systemie nakładów lakierowania wg producenta lub importera i dotyczące całego nadwozia i policzone w kalkulacji pod pozycją "suma końcowa lakierowanie. H. Potrącenia / amortyzacje (nowe za stare NZS) w lakierowaniu % potrącenie dotyczące poszczególnych części może być dokonywane poprzez wpisanie na formularzu typu w okręgu wartości potrącenia amortyzacyjnego, a następnie wprowadzenie w odpowiednie pole w programie komputerowym zapisanej na formularzu typu wartości w powiązaniu z rodzajem operacji lakierowania i numerem kodowym części. Stan na: 09/93 11

12 Potrącenie nie jest dokonywane z czasu dodatkowego, bądź czasu przygotowania, potrącenie może być wprowadzone poprzez kod warunkowy 56 nastąpi potrącenie od całości kosztów lakierowania zgodne z zadaną ryczałtowo kwotą, potrącenie może być także wprowadzone poprzez kod warunkowy 58 nastąpi potrącenie od całości kosztów lakierowania zgodne z zadaną wielkością w %. I. Ogólne zasady do zastosowania podczas pracy w systemie Audatex W przypadku stosowania LI/LI1 należy zwrócić uwagę na zalecenia i objaśnienia poszczególnych producentów i importerów szczegółowo opisane w załączniku II Normy czasowe LE i LI jako wynik wprowadzonych ET i IT obejmują dla poszczególnych elementów nadwozia, o ile nie zostały określone przez producenta lub importera specjalne nakłady czasowe, każdorazowo koszt lakierowania całkowitej powierzchni części np.: ET 1/3 tylnego boku lewego prowadzi w ramach automatyki lakierniczej do LE - bok lewy kpl. Wyjątek: Zaznaczone symbolem tzw. lakierowanie strefowe - dane dobierane są z pozycji IT Uwagi końcowe: O ile automatyka naliczania kosztów procesów lakierniczych poprawnie funkcjonuje dla dużej liczby przypadków; należy wziąć pod uwagę pewne szczególności oraz indywidualizm poszczególnych rozliczeń. W tym celu została stworzona niniejsza instrukcja. Dla szybkiej orientacji użytkownika w rozdziale V zrobiono specjalne zestawienie tzw.: 'wszystko na jednej stronie'. W załączniku 3, z kolei, dodatkowo opisane są istotne punkty opracowane na podstawie wyciągów istotnych punktów formularza typu. Stan na: 09/93 12

13 II. Budowa i podziały prac lakierniczych wg producentów i importerów pojazdów ALFA ROMEO 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych). 1.1 Stopnie lakierowania W celu wyznaczenia nakładów czasowych ustalone zostały cztery różne stopnie, dla wykonania różnych rodzajów powłok lakierniczych lub różnych przebiegów procesów lakierniczych. Lakierowanie A = lakierowanie nowej części przykręcanej /LE/ Lakierowanie B = lakierowanie nowej części wspawywanej /LE/ Lakierowanie C = lakierowanie naprawcze z naniesieniem szpachlówki od 10 do 40 % w stosunku do lakierowanej powierzchni /LI/ Lakierowanie D = lakierowanie naprawcze warstwy wierzchniej (dekoracyjnej) /L/ Dla części wspawywanych uwzględniono prace szpachlowania i nanoszenia wymaganych warstw lakierniczych dla obszaru spawania na częściach sąsiadujących z uwzględnieniem cieniowania lakierem dekoracyjnym mniej więcj na szerokość dłoni. Środki ostrożności Nie są wymagane jeśli temperatura suszenia nie przekracza 60 C 1.2 W normie czasowej uwzględniono następujące wielkości: Czynności przygotowawcze - narzędzia: podpory i podkładki przygotować / odnieść, maszyny do szlifowania i materiał przynieść / odnieść, papier ścierny i tarcze szlifierskie wymiana, czyszczenie narzędzi lakierniczych, przygotowanie kabiny lakierniczej, dostarczenie materiału, ubranie ochronne ubranie / rozebranie. Stan na: 09/93 13

14 Przemieszczenia obiektów samochód względnie części z miejsca przygotowywania do lakierowania i / lub piec do suszenia do kabiny lakierniczej dostarczyć / odprowadzić. Przygotowanie próbki lakieru przygotowanie powierzchni wzorcowej, przygotowanie urządzeń do natryskiwania, dobranie barwy i odcienia lakieru, natryskiwanie próbki lakieru. Uwzględniono, czy lakierowanie przeprowadzane jest lakierem uniwersalnym lub 1 czy też 2 warstwowym lakierem metalizowanym. Prace końcowe Wykonywane są, gdy lakierowanie odbywa się na pojeździe. Obejmują one: oczyszczenie resztek kleju po oklejaniu i mgły lakierniczej, oczyszczenie miejsc łączeń. Prace osłaniania Uwzględniane są w przypadku, gdy lakierowanie odbywa się na pojeździe. przyniesienie papieru do osłaniania i taśmy klejącej osłanianie i oklejenie zdjęcie osłony i jej odniesienie Ogólnie Czas lakierowania powiększa się o tzw. prace uzupełniające. Zsumowanie czasu lakierowania z czasem dla prac uzupełniających daje tzw. czas podstawowy. Do czasu podstawowego dodaje się stałą wartość 10 % jako tzw. czas rozdzielający. Tak wyznaczony czas po przeliczeniu na centyminuty i zaokrąglony wyznacza całkowity czas lakierowania. Dodatkowo należy uwzględnić, że lakierowanie przykręcanych części nadwozia (drzwi, pokrywa komory silnika, pokrywa bagażnika) w kalkulacji naprawy jako pojedynczej części nowej (lakierowanie stopień A) wyznaczone jest, jak dla lakierowania w stanie wybudowanym. W ten sposób nie są brane pod uwagę czasy na osłanianie i oklejanie. Czas lakierowania w stopniu C lub D wyznaczony jest natomiast jak dla lakierowania w stanie wbudowanym. Stan na: 09/93 14

15 Przy kombinacji większej ilości lakierowanych części uwzględnionio sposób postępowania taki, że każdorazowo jako pozycja główna dobierana jest część największą tzn. zawierająca każdorazowo prace uzupełniające. 2 Uwagi Audatex 2.1 Zróżnicowane nakłady czasowe Nakłady czasowe danych AUDATEX obejmują całościowe czasy lakierowania tzn. zawierają wszystkie czasy prac: lakierniczych, uzupełniających i rozdzielających. Przy lakierowaniu większej ilości pojedynczych części uwzględniono: kombinowany czas pracy (elementy odgraniczone / nieodgraniczone) i czas przygotowawczy, potrącenia z tytułu powiązania prac. Dodatek do lakierowania metalizowanego /należy uwzględnić w wariantach wyposażenia/ Stan na: 09/93 15

16 AUDI 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych) patrz Volkswagen Stan na: 09/93 16

17 BMW 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych) 1.1 Samochody osobowe I - wszystkie modele oprócz E23 od roku produkcji 09/82, E24 od roku produkcji 05/82, E28, E30, E32, E34, E36. Zgodnie z danymi producenta określono stopnie lakierowania /LE,LI,L/ W nakładach jednostek czasowych /JC/ dla napraw lakierniczych są uwzględnione wszystkie czynności, które gwarantują fachowe wykonanie prac lakierniczych. Zakres prac obejmuje następujące czynności: kompletne lakierowanie powierzchni zewnętrznych (z wszystkimi pracami dodatkowymi), lakierowanie powierzchni wewnętrznych, prace usuwania mgły lakierniczej, cieniowanie z polerowaniem, oczyszczanie samochodu z mgły lakierniczej, pyłu pochodzącego ze szlifowania, resztek kleju itp., w takim stopniu jak oczyszczanie jest powiązane z lakierowaniem naprawczym, natryskiwanie warstwy przeciw uderzeniom kamieni, Prace główne Prace główne są to kompletne prace lakiernicze dla danej części karoserii / odcinka nadwozia i mogą być tylko raz ujęte w ramach kalkulacji. W miarę możliwości jako praca główna w kalkulacji powinna być dobierana część o największej powierzchni. Prace powiązane W przypadku, gdy jest lakierowana większa ilość części nadwozia jednego pojazdu należy jedną z nich zakwalifikować jako pracę główną. Każda następna lakierowana część nadwozia traktowana jest jako praca powiązana (odgraniczona lub nieodgraniczona) Prace kombinowane Nakłady JC dla prac kombinowanych (obejmujących większą liczbę części nadwozia/ odcinków nadwozia) obejmują obszary prac głównych i powiązanych. 1.2 Samochody osobowe II - modele E23 od roku produkcji 09/82, E 24 od roku produkcji 05/82, E28, E30, E32, E34, E 36 Stan na: 09/93 17

18 Stopnie lakierowania: I = bez kompletnej powłoki lakierniczej, lakierowanie warstwy wierzchniej dekoracyjnej /L/ II = kompletna powłoka lakiernicza; nowa część przykręcana /LE - części przykręcane/ III = kompletna powłoka lakiernicza; części prostowane i nowe części wspawywane /LI - części przykręcane, LI, LE - części wspawywane/ Metody nanoszenia powłok lakierniczych. kompletna powłoka lakiernicza naniesienie naprawczej powłoki lakierniczej od szlifowania elementu nadwozia do nanoszenia lakieru dekoracyjnego wzgl. bazowego i bezbarwnego - klarlak niekompletna powłoka lakiernicza lakierowanie warstwy dekoracyjnej - stara warstwa wierzchnia oszlifowana, nanoszenie lakieru dekoracyjnego wzgl. bazowego i bezbarwnego - klarlak Zakres prac: W nakładach jednostek czasowych JC napraw lakierniczych są uwzględnione wszystkie czynności, które gwarantują fachowe wykonanie wszystkich prac lakierniczych. Uwzględniono na przykład: nanoszenie powłoki lakierniczej powierzchni zewnętrznych (z wszystkimi pracami dodatkowymi oraz z uwzględnieniem poziomu lakierowania), lakierowanie powierzchni wewnętrznych, wszystkie prace przygotowawcze, które umożliwiają fachowe lakierowanie naprawcze (jak np.: przyniesienie i przygotowanie urządzeń do szlifowania lub natryskiwania wzgl. ich oczyszczenie i posprzątanie), prace usuwania mgły lakierniczej, cieniowanie z polerowaniem, natryskiwanie warstwy przeciw uderzeniom kamieni(z zewnątrz), oszlifowanie i polerowanie pyłków kurzu, oczyszczanie samochodu z mgły lakierniczej, pyłu pochodzącego ze szlifowania, resztek kleju itp., w takim stopniu jak oczyszczanie jest powiązane z lakierowaniem naprawczym. Prace główne: Stan na: 09/93 18

19 Prace główne są to całościowe prace lakiernicze dla danej części nadwozia / odcinka nadwozia i mogą być tylko raz ujęte w kalkulacji. Poza pracami nakładania powłoki lakierniczej częścią prac głównych są prace przygotowawcze względnie prace rozcieńczania. Prace powiązane: W przypadku, gdy jest lakierowana większa ilość części nadwozia jednego pojazdu należy jedną część nadwozia zakwalifikować jako pracę główną. Każda następna lakierowana część traktowana jest jako praca powiązana. Natryskiwanie blachy wzorcowej: Nakłady czasowe na natryskiwanie blachy wzorcowej nie są zawarte w nakładach JC, Konieczne przygotowanie wzorca musi uwzględniać rzeczywisty czas pracy. Czas ten może także zawierać dobranie odcienia lakieru. Części wyposażenia karoserii: Prace demontażu i montażu elementów wyposażenia karoserii nie są wliczone w zakres prac lakierowania naprawczego. Koszt materiału lakierniczego: Koszt materiału lakierniczego wyznaczany jest poprzez przemnożenie ilości dm 2 lakierowanej powierzchni przez wyznaczoną cenę materiału lakierniczego na dm 2 Dodatkowo jednorazowo do lakierowania doliczana jest tzw. stała materiałowa. Naliczanie materiału lakierniczego powyższą metodą uwzględnia: zależne od powierzchni: papier ścierny, papier do szlifowania maszynowego, lakierpodkładowy, szpachlówkę, wypełniacz, lakier dekoracyjny UNI wzgl. metallic, lakier bezbarwny, rozcieńczalnik, utwardzacz, materiały do osłaniania, stałe (jednorazowo na zlecenie): rozcieńczalnik do mycia, środek do usuwania silikonu, maskę ochronną. Środki ostrożności Nie są wymagane o ile nie przekraczany jest czas suszenia 30 min w temp. 60 C zalecany przez BMW AG. 2 Uwagi Audatex 2.1 Samochody osobowe I - wszystkie modele oprócz E23 od roku produkcji 09/82, E24 od roku produkcji 05/82, E28, E30, E32, E34, E36 Stan na: 09/93 19

20 Dla poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych istnieje w chwili obecnej jednostopniowy system norm nakładów czasowych. /LE/LI i L/ 2.2 samochody osobowe II - modele E23 od roku produkcji 09/82, E24 od roku produkcji 05/82, E28, E30, E32, E34, E 36 Zróżnicowane nakłady czasowe Natryskiwanie blachy wzorcowej wzgl. dobranie odcienia lakieru: 3 AW Dodatek dla lakieru metalizowanego 2-warstwowego (odpowiednie nakłady czasowe) /należy uwzględnić w wariantach wyposażenia pojazdu/ uwaga - wskazówka: wg zaleceń BMW zapamiętane normy czasowe cieniowania i polerowania dotyczą tylko jednego elementu wzgl. jednej części nadwozia. Jeśli w wyniku naprawy przez wspawywania nastąpi uszkodzenie powłoki lakierniczej sąsiedniego elementu należy uwzględnić jego lakierowanie wzgl. cieniowanie w stopniu lakierowania III /tj. LI/ Stan na: 09/93 20

21 CITROEN 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych) 1.1 Prace lakiernicze Prace przygotowawcze, przygotowanie lakieru, oczyszczanie pistoletów natryskowych i zbiorników farby nie zostało zawarte w czasach lakierowania. Do kalkulacji należy dodać: Wskazówka (a) - dla lakierów nitrocelulozowych - żywicznych i syntetycznych 70 CAW - kod (CAW - jednostka nakładu czasowego Citroen) 1 Wskazówka (b) - dla lakierów akrylowych, metalizowanych i bezbarwnych - klarlak 100 CAW - kod Wskazówka (c) - dla lakierów akrylowych dodatek 15 %, ponieważ wymagane jest polerowanie 3 Wskazówka (d) - dla lakierów dwuwarstwowych z pokryciem lakierem bezbarwnym - klarlak dodatek 20 % czasu /w systemie Audatex: dane dotyczące a i b są wliaczne automatycznie, c i d uwzględnione zostaje przez zadanie odpowiednich wariantów wyposażenia/ Środki ostrożności Nie są wymagane o ile temperatura suszenia nie przekracza 60 C 2 Uwagi Audatex Wg danych producenta normy czasowe dla stopni lakierowania /LE,LI,L/ Dodatek 15 % dla lakierów akrylowych /należy uwzględnić w wariantach wyposażenia/ lakiery akrylowe są oznaczone i uaktywniane w systemie poprzez zadanie kodu lakieru opisanego 2-K-Acryl 1 dla nowych samochodów kod operacji dotyczy również lakierów akrylowych i 1-warstwowych metallic 2 dla nowych samochodów kod operacji CAW 3 dla nowych samochodów brak wyszczególniania na wydruku dodatek wliczony w czas lakierowania Stan na: 09/93 21

22 Dodatek 20 % dla dwuwarstwowych lakierów metalizowanych /należy uwzględnić w wariantach wyposażenia/ Stan na: 09/93 22

23 DAIHATSU 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych) 1.1 Pominięto 2 Uwagi Audatex 2.1 Dla Daihatsu nie opublikowano do chwili obecnej żadnych norm nakładów czasowych lakierowania Zapamiętane w danych AUDATEX nakłady czasowe /dla LE, LI, LI1, L/ są oparte na normach wg Eurotax AZT Dodatek dla dwuwarstwowego lakieru metalizowanego /należy uwzględnić w wariantach wyposażenia/ Miejsca łączeń wspawywanych części nowych (do 10 cm) uwzględniono w zapamiętanych nakładach czasowych. W przypadku konieczności lakierowania większych powierzchni części sąsiadujących należy dla nich zadać rodzaj lakierowania L lub LI Środki ostrożności Nie są wymagane o ile temperatura suszenia nie przekracza 60 C Stan na: 09/93 23

24 FIAT 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych) 1.1 Samochody osobowe I: 500 F, 70 S 850 N/Spezial, 850 Coupe/Sport Coupe, 133, 127 do Mod. 77, 128 do Mod. 76, 128 od Mod. 77, 128 Coupe, Berlinetta, X 1/97, Ritmo do Mod. 83, 124, 124 Kombi, 125, 131 Mirafiori do Mod. 78, 132 do Mod. 77, 132 od Mod. 78. Stopnie lakierowania: Stopień lakierowania I = szlifowanie i lakierowanie warstwy wierzchniej; Ten stopień stosowany jest np. przy przebarwieniach i wyblaknięciach. lakieru /L/ Stopień lakierowania II = lakierowanie naprawcze; Ten stopień jest wybierany kiedy powłoka lakiernicza musi zostać odnowiona do 20 %, np. małe uszkodzenia lakieru, rdza na kantach itp. /nie zapamiętane/ Stopień lakierowania III = lakierowania naprawcze; Ten stopień jest wybierany, gdy powłoka lakiernicza musi być odnowiona do 40%, /LI części wspawywane/ jak również dla lakierowania nowych, odkręcanych części. /LI,LE części przykręcane/ Stopień lakierowania IV = lakierowanie nowych, wspawanych części. W odpowiednich nakładach czasowych są zawarte wszystkie czynności konieczne dla fachowego wykonania prac. /LE części wspawywane/ Prace przygotowawcze do lakierowania Stan na: 09/93 24

25 Prace przygotowawcze lakierowania zawierają następujące czynności: przemieszczanie pojazdu i części, przygotowanie narzędzi, ich oczyszczanie i rozbieranie (rozbrojenie), mieszanie farby, natryskiwanie wzorca lakieru, usuwanie mgły lakierniczej. 1.2 Samochody osobowe II 127 od Mod. 78, 131 Mirafiori od Mod. 78, Argenta, Ducato. Lakierowanie w pełnym cyklu: (A) /LE,LI/ - dotyczy wymienianych oryginalnych metalowych części zamiennych bez podkładu kataforezowego lub naprawianych elementów, odnośnie których powstały uszkodzenia do gołej powierzchni. Poprawa powłoki lakierniczej: (B) /L/ - dotyczy metalowych elementów, które są zarysowane, wyblakłe, lub mają plamy na powłoce lakierniczej, a usuwanie ich nie wymaga w procesie naprawczym polepszania powłoki kataforezy lub warstw podkładu. Przygotowanie do lakierowania Dla prac lakierniczych jednorazowo dla zlecenia przysługuje pozycja: przygotowanie W przygotowaniu zawarte są następujące prace: A B - przygotowanie produktów do procesu x fosforatyzacji - przygotowanie lakierów podkładowych x - przygotowanie lakierów wierzchnich x x dekoracyjnych - oczyszczanie pistoletów natryskowych x x - przemieszczanie elementów metalowych lub x x pojazdu - kontrola ewentualnie korekta odcienia lakieru x x - przygotowanie i posprzątanie miejsca pracy i kabiny x x Polerowanie Prace polerowanie obejmują także usuwanie niewielkich ognisk korozji np. na kantach elementów oraz niewielkie poprawki przy wykorzystaniu pędzla. 1.3 Samochody osobowe III: 126, Panda, Uno, Stan na: 09/93 25

26 Ritmo od Mod. 83, Regata, Croma, Tipo, Tempra, Cinquecento. Lakierowanie części nowych. /LE/ Lakierowanie elementu nowego zakłada wykorzystanie w procesie naprawczym nowych części zamiennych z powłoką kataforezy. Lakierowanie naprawcze. Lakierowanie naprawcze dzieli się na trzy stopnie, które odpowiadają stanom faktycznym pojazdu Stopień I = lakierowanie naprawcze /nie zapamiętane/ Ten stopień jest wykorzystywany, gdy powłoki lakiernicze muszą zostać odnowione na powierzchni do ok. 20% - np. uszkodzenia lakieru, korozja na kantach elementów itp. Stopień II = lakierowanie naprawcze /LI/ Ten stopień jest wykorzystywany, gdy powłoki lakiernicze muszą zostać odnowione na powierzchni do ok. 40% - np. po pracach prostowania elementu. Stopień III = lakierowanie naprawcze /LI1/ Ten stopień jest wykorzystywany, gdy powłoki lakiernicze muszą zostać odnowione na powierzchni do ok. 60% - np. po znacznych pracach prostowania elementów. Lakierowanie wierzchnie dekoracyjne /L/ Oczyszczenie lakieru wierzchniego i jego oszlifowanie oraz natryskiwanie nowej warstwy wierzchniej dekoracyjnej. Do zastosowania przy przebarwieniach oraz wyblaknięciach. Czas przygotowawczy Stosowany jednorazowo do zlecenia lakierniczego, także wówczas, gdy większa liczba elementów o tym samym rodzaju prac lakierniczych jest uwzględniana w kalkulacji. Stan na: 09/93 26

27 Zakres czynności wchodzących w czasy przygotowawcze dla: prace przygotowawcze do procesu fosforatyzacji i szpachlowania Lakierowanie elementu nowego Lakier UNI Lakier metallic x x Lakierowanie wierzchnie Lakier UNI Lakier Metallic przygotowanie podkładu x x przygotowanie lakieru x x x x wierzchniego dekoracyjnego przygotowanie lakieru x x bezbarwnego czyszczenie narzędzi i x x x x przyrządów przemieszczanie obiektów x x x x dobór odcienia lakieru x x x x natrysk próbny x x x x przygotowanie i posprzątanie miejsca pracy oraz kabiny lakierniczej x x x x Polerowanie Prace polerowania obejmują także usuwanie niewielkich ognisk korozji np. na kantach elementów oraz niewielkie poprawki przy wykorzystaniu pędzla. Środki ostrożności: Podczas procesu suszenia w temperaturze przekraczającej 50 o C zachodzi konieczność W/Z baku paliwa 2 Uwagi Audatex: 2.1 Zróżnicowane dane czasowe Dodatek dla 2 warstwowego lakieru metalizowanego (wywołanie odpowiednich danych czasowych) /należy uwzględnić w wariantach wyposażenia pojazdu/. Stan na: 09/93 27

28 FORD 1 Dane producenta (wyciąg z objaśnieniami do poszczególnych rodzajów napraw lakierniczych) 1.1 Do modeli 1975 Pozycje prac lakierniczych zawierają następujące pozycje: szlifowanie, szpachlowanie części, nanoszenie podkładu, natryskiwanie wypełniacza i natryskiwanie lakieru, osłonięcie papierem szyb, listw itp. w takim stopniu jak jest wymagane technologią naprawy, usuwanie papieru, taśm samoprzylepnych oraz przygotowanie samochodu do odbioru. Stopnie lakierowania Stopień I: Prace szpachlowania od 0 do 40 % lakierowanej powierzchni oraz części nowe od wewnątrz i od zewnątrz /LE,LI/ Stopień II: Prace szpachlowania powyżej 40 % zapamiętane/ /nie Prace z tytułu gwarancji wykonuje się tylko w stopniu I. Wymienione w spisie prace kombinowane należy stosować wówczas, gdy lakierowane są nieuszkodzone części pojazdu w celu ujednolicenia odcienia lakieru; wyjść należy z uszkodzonej części. (wstawienie sześciocyfrowej pozycji) /L/ Okólnik nr 31 (U 22) z dnia Fabryki Ford SA: "...że wedle naszych doświadczeń przy lakierowaniu naprawczym 1 warstwowym lakierem metalizowanym powinna być stosowana metoda jak dla lakieru 2 warstwowego. Do tego konieczny jest większy nakład pracy, który dotyczy jest dla 2 warstwowego lakierowania metalizowanego..." W poszczególnych pozycjach nie ujęto: mycia samochodu, polerowania graniczących części, wymontowania i zamontowania elementów składowych lakierowanej części. Stan na: 09/93 28

29 1.2 Od modeli 1976 Rodzaje lakierowania Nakład czasowy naprawy lakierniczej różni się dla lakierów z żywic syntetycznych Kunstharz-Uni, 2-K-Akrylowych, i 1 warstwowych metalizowanych tylko nieistotnie. Z tego powodu te rodzaje lakierowania ujęte są w jednej grupie system lakierowania jednowarstwowego. Druga grupa zawiera lakierowanie 2 warstwowe zarówno UNI jak i metalizowane bądź też z tzw. efektem mineralnym. Nakład czasu pracy jest tu zwiększony, gdyż dodatkowo nanoszony jest lakier bezbarwny klarlak jet to system lakierowania dwuwarstwowego. Oceniając zastaną względnie dostarczoną powierzchnię do lakierowania rozróżnia się 4 różne stopnie lakierowania (I, II, III, IV) wyznaczone na podstawie doświadczeń praktycznych. Poziom II - lakierowanie warstwy wierzchniej - dekoracyjnej /L/ Przez lakierowanie wierzchniej warstwy dekoracyjnej mogą być usuwane niewielkie uszkodzenia lakieru jak np. pojedyncze odpryski, różnice odcienia koloru, utrata połysku i rysy. Ten stopień dotyczy również lakierowania widocznych i niewidocznych powierzchni wewnętrznych (z wyjątkiem części nowych) jak np. wewnętrzna część maski silnika i bagażnika, wewnętrzne powierzchnie drzwi itp. Przy nadprogramowych pracach usuwania rdzy w szczególnych przypadkach należy podać dane stopnia III. Następnie dodawane są kombinowane czasy prac tego stopnia dla prac natryskiwania lakieru celem ujednolicenia koloru nieuszkodzonych części sąsiadujących. Stopień obejmuje: oszlifowanie warstwy wierzchniej oraz w razie konieczności także zeszlifowanie uszkodzeń warstwy lakieru dekoracyjnego, prace osłaniania (nie dotyczy lakierowania części wybudowanych), lakierowanie wierzchnie - dekoracyjne, suszenie, prace dodatkowe. Stopień III - lakierowanie naprawcze /LI/ Stan na: 09/93 29

30 Lakierowanie naprawcze z nanoszeniem szpachlówki na powierzchni poniżej 50 % w stosunku do powierzchni lakierowania. Ten stopień ma zastosowanie wówczas, gdy uszkodzenia części naprawianej muszą być usuwane poprzez zastosowane szpachlowania obejmującego mniej niż 50 % powierzchni elementu. Przykładami mogą być: prostowane elementy metalowe, wżery korozyjne, wżłobienia blach, rowki lub głębokie rysy. Uwaga: Prostowane elementy metalowe przed pracami lakierniczymi powinny być przez warsztat blacharski tak przygotowane, że maksymalnie 3 przejścia szpachlowania wystarczają do uzyskania powierzchni gotowej do lakierowania. Stopień obejmuje: szlifowanie dokładne pokrytych przez blacharza szpachlówką poliestrową lub poprzez cynowanie części prostowanych wzgl. istniejących uszkodzeń, prace osłaniania (nie dotyczy lakierowania części wybudowanych), gruntowanie miejsc naprawianych, szpachlowanie (2 maksymalnie 3 przejścia), uzupełnianie podkładu lakierem przeciwko uderzeniom kamieni (w przypadku, gdy naprawa dotyczy miejsca fabrycznie w ten sposób zabezpieczanego; np. dolna część wzmocnienia wzgl. pasa przedniego, progi itp.), nanoszenie wypełniacza na miejsca naprawiane, lakierowania całej części lakierem dekoracyjnym, suszenie, prace wykończeniowe. Stopień IV lakierowanie naprawcze /LI1 /LE - wymiana częściowa/ a) kompletne usunięcie powłoki lakierniczej i nałożenie nowej, b) lakierowanie naprawcze z gdy powierzchnia nałożonej szpachlówki wynosi powyżej 40% w stosunku do całej lakierowanej powierzchni Ad a): Typowe błędy lakiernicze, które wymagają usunięcia kompletnej powłoki lakierniczej np. duże zmiany korozyjne. łuszczenie się powłok lakierniczych od podłoża, chemiczne uszkodzenie lakieru lub znaczne porowatości względnie spękanie powłoki lakierniczej. Ad b): Np. duże odpryski pochodzące od kamieni, uszkodzenia spowodowane burzą lub gradobiciem, znaczne prostowania części karoserii i wymiany częściowe elementów. Stan na: 09/93 30

31 Stopień obejmuje: usunięcie powłoki lakierniczej za pomocą środka chemicznego lub dla mniejszych powierzchni za pomocą odpowiedniej maszyny szlifującej (np. szlifierki kątowej), lub szlifowanie dokładne pokrytych przez blacharza szpachlówką poliestrową lub cynowaniem powierzchni zewnętrznych, prace osłaniania (nie dotyczy lakierowania części wybudowanych), nanoszenie podkładu, szpachlowanie (2 maksymalnie 3 przejścia), uzupełnianie podkładu lakierem przeciwko uderzeniom kamieni (w przypadku, gdy naprawa dotyczy miejsca fabrycznie w ten sposób zabezpieczanego; np. dolna część wzmocnienia wzgl. pasa przedniego, progi itp.), nanoszenie wypełniacza na miejsca naprawiane, lakierowania całej części lakierem dekoracyjnym, suszenie, prace wykończeniowe. Stopień I - lakierowanie części nowej części/ /LE całkowicie nowe Ten stopień ma zastosowanie tylko dla kompletnie nowych części, których nie dotyczy stopień IV LE dla wymiany częściowej. Dane tego stopnia obejmują również lakierowanie widocznych i niewidocznych powierzchni wewnętrznych elementu. Stopień obejmuje: dla elementów wspawywanych: szpachlowanie i odnowienie kpl. powłoki lakierniczej elementu sąsiadującego oraz lakierowanie tego elementu lakierem dekoracyjnym mniej więcej na szerokość dłoni. W przypadku konieczności uwzględnienia ujednolicenia odcienia lakieru elementu sąsiadującego, możliwe jest zadanie dla niego lakierowania w stopniu II (lakierowanie wierzchnie dekoracyjne), zeszlifowanie, gruntowanie i lakierowanie wstępne powierzchni wewnętrznych, zagięć i kantów, które po zabudowaniu części nie są dostępne (lub niewystarczająco dostępne), zeszlifowanie podkładu fabrycznego, wzgl. miejscowych uszkodzeń powstałych w wyniku transportu lub składowania (rysy, obtarcia, zagięcia na kantach), Uwaga: zalecane jest wykorzystanie szlifierki oscylacyjnej, prace osłaniania (nie dotyczy lakierowania części (wybudowanych), nanoszenie podkładu, uzupełnianie podkładu lakierem przeciwko uderzeniom kamieni (w przypadku, gdy naprawa dotyczy miejsca fabrycznie w ten sposób Stan na: 09/93 31

32 zabezpieczanego; np. dolna część wzmocnienia wzgl. pasa przedniego, progi itp.), nanoszenie wypełniacza na miejsca naprawiane, lakierowania całej części lakierem dekoracyjnym, suszenie, prace wykończeniowe, Pozycja główna i praca kombinowana Pozycja główna to pozycja, która obejmuje wszystkie potrzebne do fachowego wykonania czynności prace. Zawiera ona wszystkie konieczne do zrealizowania naprawy lakierniczej kroki postępowania i może być tylko raz uwzględniona w kalkulacji. Praca kombinowana natomiast może być użyta tylko w kombinacji z pozycją główną ponieważ nie zawiera ona wszystkich kroków postępowania (np. przemieszczania obiektu, mieszania farby, prac oczyszczania). W przypadku, gdy lakierowana jest większa liczba części jednego pojazdu należy jedną część zakwalifikować jako pozycję główną, a każdą następną część do lakierowania uwzględnia się jako pracę kombinowaną. Wyjątki dotyczą tylko polerowania oraz prac naklejania pasków ozdobnych oraz napisów ze względu na inny rodzaj przygotowania niż do prac lakierniczych. Należy wprowadzić pierwszą polerowaną część lub pierwszy naklejany pasek/napis jako pozycję głóną niezależnie od faktu pokrywania się z pozycją główną w pracach lakierniczych. Jeśli w pracochłonności pojawia się lakierowanie elementów metalowych i z tworzyw sztucznych pomiędzy dodatkami musi pojawić się dodatek do kombinowanego czasu pracy elementów z tworzyw sztucznych. O ile lakierowana jest większa liczba elementów z tworzyw sztucznych jeden element zaliczany jest jako praca główna, a każdy następny jako praca kombinowana. Dodatkowo pozycja główna, musi spełniać warunek, że jest to część nadwozia, której stopień lakierowania najczęściej występuje w opisie szkody. W zasadzie obowiązuje następująca zasada: Jako pozycja główna po pierwsze powinien być wybrany stopień IV. Jeżeli stopień IV nie jest zawarty w ramach naprawy, to należy następnie jako pracę główną zakwalifikować pozycję ze stopnia III. W przypadku gdy stopień III nie jest ujęty w ramach naprawy to zaleca się poziom I a w końcu II. W przypadku, gdy wszystkie części są kwalifikowane w jednym stopniu, to jako pozycję główną zaleca się dobranie części o największej powierzchni. Stan na: 09/93 32

33 Uwaga: Podane w danych czasy prac kombinowanych dotyczą elementów bezpośrednio ze sobą graniczących. Dla nie graniczących powierzchni należy czasy prac kombinowanych podwyższyć o 0.2 godz. Pozycje powiązane. Pozycje powiązane to prace dotyczące większej ilości elementów nadwozia np. część przednia, część tylna, bok samochodu. Pozycje powiązane powinny jednakże być zadawane tylko wówczas gdy wszystkie elementy znajdujące się w obszarze naprawy posiadają jednakowy rodzaj uszkodzeń, a co za tym idzie zastosowany ma być jednakowy stopień lakierowania. Dodatki W zależności od wariantu wyposażenia, modelu, instrukcji warsztatu i zakresu uszkodzeń może istnieć konieczność uwzględnienia różnych pozycji szczególnych i dodatkowych. O ile dodatki te nie są zawarte w danych dotyczących poszczególnych stopni lakierowania, mogą być dodatkowo kwalifikowane z uwzględnieniem poniższych zasad: Czasy prac kombinowanych niegraniczących części: Podane w danych czasowych dane dotyczą części graniczących ze sobą. Dla każdej nie graniczącej części należy podwyższyć odpowiednio kombinowany czas pracy o 0.2 godz. (poz. cennika ) 1 Lakierowanie części lakierem czarnym matowym 2 Dla dodatkowego lakierowania ram szyb, progów, dolnych elementów wzmocnień bądź pasów przednich i tylnych, kantów błotników itp. lakierem czarnym matowym można stosować: dla części pojedynczej poz. cennika nr godz. 3 dla każdej następnej części poz. cennika nr godz. 1 w aktualnych danych brak wyszczególniania 2 opcja Y5 3 w systemie Audatex wywoływane automatycznie i rozdzielone na pozycje: czas dodatkowy 0.2 godz czas lakierowania 0.2 godz. Stan na: 09/93 33

34 a także dodatkowo przynależny materiał: 3 JM na element (tylko lakier UNI) 1 Lakierowanie części wewnętrznych Lakierowanie wewnętrznych powierzchni naprawianych, prostowanych lub odnowionych części (np. ściana grodziowa, podłużnice, belka poprzeczna, podłoga bagażnika itp.) można stosować dodatki: za element poz. cennika nr godz. 2 Wskazówka: Wspornik reflektora, przedłużenie podłogi bagażnika, dolne części pasów przedniego lub tylnego nie zaliczane są do elementów wewnętrznych, jeśli stykają się z innym lakierowanym elementem lub lakierowaną powierzchnią wewnętrzną. W ten sposób podłużnica i ściana grodziowa czy też podłużnica i podłoga bagażnika zaliczane są jako jeden element posiadający powierzchnię wewnętrzną. dobór odcienia / natrysk próbny Ewentualne różnice pomiędzy lakierem naprawczym a lakierem oryginalnym powinny być zauważone jeszcze przed naniesieniem lakieru i zminimalizowane przez zastosowanie odpowiedniej korekty odcienia lub wybranie odpowiedniej techniki natryskiwania (metalik). W tym celu powinien być wykonany natrysk próbny. Poz. cennika nr godz. (lakiery Uni i metalik) /Audatex dodatkowe zastosowanie rodzaju operacji L z kodem 9959/ W przypadku, gdy dla fachowego wykonania naprawy lakierniczej jest konieczne lakierowanie części sąsiadujących, z reguły podaje się czasy prac kombinowanych stopnia lakierowania II. Mieszalnik do lakierów Znacząca liczba lakierni wyposażona jest dziś w mieszalniki, by wykorzystać pewne plusy składowania lakierów naprawczych. Wymieszanie lakieru naprawczego wg podanej instrukcji mieszania: 1 w aktualnych danych brak wyszczególnienia automatycznie wywoływanych nakładów 2 w systemie Audatex naliczane automatycznie Stan na: 09/93 34

35 Poz.cennika nr godz. /Audatex dodatkowe zastosowanie rodzaju operacji L z kodem 9960/ Lakierowanie wielobarwne Jeżeli odnowiony lub naprawiany element jest lakierowany wielobarwnie (np. Granada SAPHIR - dolna połowa do kantów wytłoczeń srebrna metalizowana, górna połowa niebieski o nazwie środek nocy ) należy wybrać dla głównego koloru (tu srebrny metalizowany) czas pozycji głównej dla całego elementu. Dla drugiego koloru dobiera się czas pracy kombinowanej w stopniu II (lakierowanie wierzchnie). Przykład: Wymiana błotnika Ford Granada Saphir 1 Poz. cennika nr lakierowanie całego błotnika stopień I, 2 warstwowy metallic - 2,8 rbg / 15 JM dodatkowo: Poz. cennika nr lakierowanie błotnika ponad górnym kantem stopień II, lakier UNI - 0,5 rbg / 5 JM Lakierowanie tworzyw sztucznych. W celu lakierowania tworzyw sztucznych do materiałów lakierniczych stosowane są specjalne środki w celu uzyskania lepszej przyczepności powłoki oraz dodatki uplastyczniające. Jeśli na jednym pojeździe lakierowane są elementy metalowe oraz z tworzyw sztucznych do czasów lakierowania doliczany jest dodatek na dodanie w/w materiałów stosowany do kombinowanych czasów lakierowania tworzyw sztucznych : Poz. cennika nr ,4 rbg /pozycja uwzględniona w zapamiętanych danych Audatex/ 1 w aktualnych danych brak możliwości zadania przykładowego modelu Przykład Escort 2 barwne lakierowanie (wywoływane automatycznie po zadaniu odpowiedniej wersji wyposażenia pojazdu): Błotnik przedni lewy ST I 1,3 rbg 9 JM Przygotowanie do lakierowania 1,1 rbg Dodatek lakierownie 2 kolorami 0,1 rbg 4 JM Stan na: 09/93 35

36 Pozycja główna dla lakierowania tworzyw sztucznych ma zastosowanie wówczas, gdy lakierowane są tylko elementy z tworzyw sztucznych. Lakier ochronny zabezpieczenie przeciw uderzeniom kamieni Dla dodatkowego lakierowania elementów nadwozia 2-składnikowym lakierem zabezpieczającym przed uderzeniami kamieni (np. Fiesta Ghia, Sierra is) mają zastosowanie następujące dodatki: dla jednego elementu poz. cennika nr ,7 rbg 1 każdy następny element poz. cennika nr ,3 rbg 2 do w/w dodatków przysuguje materiał: 3 JM na element 3 /w/w pozycje są zapamiętane w danych Audatex/ Dodatki przysługują jednakże tylko wtedy, jeśli obszar naprawy dotyczy elementów, na które fabrycznie nanoszony jest środek zabezpieczający przed uderzeniami kamieni. O ile np. obszar naprawy dotyczy tylko i wyłącznie np. części drzwi pokrytej środkiem zabezpieczającym można zrezygnować z nakładania lakieru wierzchniego. Zaliczane powinny być wówczas dane jak dla 1 warstwowej metody lakierowania w wymaganym stopniu dla danej powierzchni. Uwaga: dla Scorpio Ghia dla 2 warstwowego lakierowania stosuje się następującą regułę: Dla lakierowania aż do nakładania wierzchniej warstwy dekoracyjnej stosuje się fabryczne czasy i dane JM. Dla dodatkowego nanoszenia warstwy ochronnej mogą być następnie zastosowane następujące dodatki: dla pierwszego elementu (pozycja główna): podany czas i JM stopnia II 1 warstwowej metody lakierowania dla odpowiedniej powierzchni elementu 1 w niektórych modelach 0,8 rbg, dla innych rozdzielone na dwie pozycje ,4 rbg i ,3 rbg 2 pozycja wywoływana automatycznie 3 w aktualnych danych brak wyszczególniania automatycznie doliczanych wartości Stan na: 09/93 36

Naliczanie kosztów lakierowania w systemie Audatex

Naliczanie kosztów lakierowania w systemie Audatex Naliczanie kosztów lakierowania w systemie Zakres i metody zastosowania systemów rozliczania kosztów lakierowania Streszczenie Zalecenie stosowania Polska sp. z o.o. ul. Marcelińska, 60-324 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja powłoki lakierowej. 1.1. Ustalenie ilości warstw. 1.2. Identyfikacja kodu koloru

1. Identyfikacja powłoki lakierowej. 1.1. Ustalenie ilości warstw. 1.2. Identyfikacja kodu koloru Rozliczenie kosztów lakierowania podstawowe dane dla kwalifikujących uszkodzenia i rozliczających naprawy powypadkowe rzeczoznawców i likwidatorów szkód komunikacyjnych 1. Identyfikacja powłoki lakierowej

Bardziej szczegółowo

Naprawa punktowa i lakierowanie częściowe samochodów przy szkodach parkingowych - metoda SPOT. Według danych Eurotax Zastosowanie sytemu CarWert

Naprawa punktowa i lakierowanie częściowe samochodów przy szkodach parkingowych - metoda SPOT. Według danych Eurotax Zastosowanie sytemu CarWert Naprawa punktowa i lakierowanie częściowe samochodów przy szkodach parkingowych - metoda SPOT Według danych Eurotax Zastosowanie sytemu CarWert Problem wyboru technologii naprawy przy tak zwanej szkodzie

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PFO/0407/07779/09/03/26 Nr zlecenia/szkody: 00/0785/04 Data zlecenia: 26-03-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

AluWood. Instrukcja naprawy. 1. Instrukcja naprawy AluWood. 3. Możliwe uszkodzenia. 2. Budowa panela AluWood

AluWood. Instrukcja naprawy. 1. Instrukcja naprawy AluWood. 3. Możliwe uszkodzenia. 2. Budowa panela AluWood Instrukcja naprawy AluWood Przed przystąpieniem do prac prosimy dokładnie przeczytać instrukcję. 1. Instrukcja naprawy AluWood Instrukcja ta przedstawia zalecany sposób naprawy uszkodzonych paneli AluWood.

Bardziej szczegółowo

Błędy lakiernicze właściwa ocena i usuwanie.

Błędy lakiernicze właściwa ocena i usuwanie. THK_Paint Defects_PL.qxd 28.01.2003 10:10 Uhr Seite 1 Błędy lakiernicze właściwa ocena i usuwanie. Sztuka lakierowania. THK_Paint Defects_PL.qxd 28.01.2003 15:53 Uhr Seite 2 Spis treści Chmurki Igiełkowanie

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL(CFM)/WAR/097/6/0/4 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 4-0-06 DEKRA Polska - Centrala 0-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 8 tel. () 577 36, faks () 577 36 36 Zleceniodawca: Tomasz Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie

Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie Zwrot auta po kontrakcie Pojazdy Masterlease zwracane na koniec kontraktów poddawane są oględzinom i ocenom technicznym mającym na celu określenie ich stopnia zużycia.

Bardziej szczegółowo

tel. (+48) 589 95 21 www.libertydirect.pl Szanowni Państwo,

tel. (+48) 589 95 21 www.libertydirect.pl Szanowni Państwo, 1 Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy przykładowe wyliczenie szkody całkowitej wraz z objaśnieniami. Mamy nadzieję, że pomoże ona Państwu odnaleźć najważniejsze informacje zawarte w wycenie. 2 3

Bardziej szczegółowo

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL FORMULARZ CENOWY (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Część A. Podstawowe usługi serwisowe SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL Lp. Opis usługi

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL/DEK/VBL/04185/15/01/27 Nr zlecenia/szkody: 1012 Data zlecenia: 27-01-2015 DEKRA Polska - Centrala 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PLO/07/365/09/04/30 Nr zlecenia/szkody: WI7906C(00/2524/05)PLIF Data zlecenia: 30-04-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres: ul. Akademicka 1 22-400 Zamość Zlec. pismo, znak: G-IV-250-5/12 z dnia: 2012/03/15

Adres: ul. Akademicka 1 22-400 Zamość Zlec. pismo, znak: G-IV-250-5/12 z dnia: 2012/03/15 Opinia numer: 10/2012 Zlec. pismo, znak: G-IV-250-5/12 2012/03/15 Nr INFO-EKSPERT 059-00027 Nr identyfikacyjny (VIN) KLAJF696EWK233994 Data pierwszej rejestracji 1998/12/08 Data ważności badania technicznego

Bardziej szczegółowo

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF SZKOLENIA DLA LAKIERNIKÓW POZIOM I Czas szkolenia: 3 dni 8:30-13:00 CZ Âå TEORETYCZNA Proces przygotowania pod o a stalowego, aluminium, powierzchni ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

CENNIK Promocyjny AUDATEX

CENNIK Promocyjny AUDATEX CENNIK Promocyjny AUDATEX Poznań 16 września 2014r Cennik ważny do odwołania AudaNET 100 AudaNET Standard Pakiety kalkulacji - 2 sprawy zawierające po jednej kalkulacji oraz jednej identyfikacji AudaVIN

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWA KALKULACJA

PRZYKŁADOWA KALKULACJA Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros SA, Oddział w Polsce Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie KRS 0000711, NIP 70006600, REGON 57150 ul. Chocimska 17,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/06/2/03/22 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 22-03-202 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-46 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 8, 0-697 Warszawa tel. () 577 36 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/39404/14/07/11 Nr zlecenia/szkody: WU94995(37/0285/14)7/03859/14 Data zlecenia: 11-07-2014 Zleceniodawca: Katarzyna Rowicka Pekao Leasing Sp. z o.o. ul. Puławska 182,

Bardziej szczegółowo

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław. tel. 502-518-779 szymanskimaciej@interia.pl http://www.ral-wroclaw.pl

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E 51-416 Wrocław. tel. 502-518-779 szymanskimaciej@interia.pl http://www.ral-wroclaw.pl Szanowni Państwo, lakiernia proszkowa składa Państwu ofertę w zakresie profesjonalnej usługi malowania proszkowego elementów stalowych, aluminiowych, ze stali ocynkowanej i nierdzewnej (chromoniklu). O

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

Prace malarskie na zewnątrz. 3 przykłady zastosowania elektronarzędzi.

Prace malarskie na zewnątrz. 3 przykłady zastosowania elektronarzędzi. Prace malarskie na zewnątrz. 3 przykłady zastosowania elektronarzędzi. 2 1 Okna drewniane Metalowe balustrady 12 Prace na zewnątrz Wprowadzenie 3 Okiennice www.festool.com 13 1 Renowacja okien drewnianych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-346/2015_CT56259

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-346/2015_CT56259 EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-346/2015_CT56259 Numer szkody / sprawy S-346/2015_CT56259 Nr kalkulacji 1685 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego D O B R A P R A K T Y K A Przegląd produktów Elring-Service Bezpieczeństwo w każdym calu: czy to uszczelki podgłowicowe

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości pojazdu nr 39/2015

Szacowanie wartości pojazdu nr 39/2015 Szacowanie wartości pojazdu nr 39/2015 Rzeczoznawca: Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku Podstawa wykonania opinii: Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku z dn. 23.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów:

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej polegającej na wykonaniu fotografii następujących elementów/części pojazdu i dokumentów: Fragment instrukcji zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych Pakiet W drodze I. Inspekcja pojazdu (oględziny pojazdu) przed zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco i umowy ubezpieczenia szyb Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aplikacji AudaMobile. Instrukcja dla użytkownika AudaMobile

Instrukcja obsługi. aplikacji AudaMobile. Instrukcja dla użytkownika AudaMobile Instrukcja obsługi 2014 aplikacji AudaMobile Instrukcja dla użytkownika AudaMobile SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...2 Instalacja....3 Logowanie..4 Założenie sprawy..6 Opis szkody...7 Identyfikacja pojazdu....8

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI NA NAPRAWĘ LAKIERNICZĄ

WARUNKI GWARANCJI NA NAPRAWĘ LAKIERNICZĄ dla warsztatu lakierniczego i blacharsko - lakierniczego WARUNKI GWARANCJI NA NAPRAWĘ LAKIERNICZĄ 1. Przygotowanie personelu warsztatu. a. Wszyscy pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy naprawie pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund

Wstrząsać przez Nanosić 5-10min 15-30min/20 C P360-500 P800-1000 oczyszczać zawór 2 min. 2-3 warstwy 15 min/60 C przez 5 sekund ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

Ekspert radzi - Tomasz Kazakidis Systemy do lakierowania pojazdów użytkowych

Ekspert radzi - Tomasz Kazakidis Systemy do lakierowania pojazdów użytkowych Ekspert radzi - Tomasz Kazakidis Systemy do lakierowania pojazdów użytkowych Tematu lakierowania pojazdów użytkowych nie da się omówić w kilku słowach ze względu na szeroką gamę pojazdów oraz systemów

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/00767/3/0/07 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 07-0-203 DEKRA Polska - Centrala 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (022) 577 36 0, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: FORD Model pojazdu: FT 330 V185 2.0 TDCi Kat. 3.3t

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443. Marka: FORD Model pojazdu: FT 330 V185 2.0 TDCi Kat. 3.3t WYCENA Nr: 29/12/2014/IL z dnia: 2014/12/07 Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. ŁĄKOWA 29 90-554 ŁÓDŹ Zadanie: Wycena wartości

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 OPINIA Nr: z dnia: 02.12.2015 Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 Zleceniodawca: Kredyt Inkaso S.A. Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

ABARTH ACURA ACURA SIP22 HON49, HON37, HON38 HON66

ABARTH ACURA ACURA SIP22 HON49, HON37, HON38 HON66 ABARTH ACURA ACURA 2 HON49,, HON38 HON66 1 2 1 ST A-19-103 A-19-108 2 2 2 ST P-19-111 P-19-160 3 2 3 ST P-19-112 1 POŁÓWKA P-19-161 4 2 4 ST P-19-113 2 POŁÓWKA P-19-162 A 2 A ST B 2 B ST C 2 C ST D 2 D

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Data wykonania : 30 październik 2015 godz. 11:53. Numer rejestracyjny : EW35058 (numery duńskie) Podstawowe dane o samochodzie :

Data wykonania : 30 październik 2015 godz. 11:53. Numer rejestracyjny : EW35058 (numery duńskie) Podstawowe dane o samochodzie : Raport wykonania oględzin samochodu Ford S-Max Data wykonania : 30 październik 2015 godz. 11:53 Miejsce wykonania : Alwernia, Auto Komis Agat Numer nadwozia : WF0SXXGBWSBE05150 Numer rejestracyjny : EW35058

Bardziej szczegółowo

Najwyższej jakości sprzęt i akcesoria oraz wykwalifikowani pracownicy sprawią, że Twoje auto odzyska swój blask.

Najwyższej jakości sprzęt i akcesoria oraz wykwalifikowani pracownicy sprawią, że Twoje auto odzyska swój blask. Myjemy pełną parą! Auto Detailingu O firmie Firma ECO Detailing jest jedną z nielicznych firm świadczącą usługi profesjonalnego Auto Detailingu. Nasza firma powstała z myślą o praktycznych i nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-46 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 8, 0-697 Warszawa tel. () 577 36 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Blokady rozrządu / ALFA ROMEO (7) B505000 - blokady rozrządu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel 785,53 zł 966,20 zł B504700 - blokady

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PAO/007/06308/09/03/3 Nr zlecenia/szkody: 50/0439/06/03 Data zlecenia: 3-03-009 DEKRA Polska - Centrala 0-84 Warszawa, al. Krakowska A tel. (0) 577 36 3, faks (0) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/17816/12/05/10 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 10-05-2012 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 OPINIA Nr: z dnia: 2015-07-08 Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 Zleceniodawca: Kredyt Inkaso S.A. Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia: 2015-09-23 Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia: 2015-09-23 Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: 2420/FIAT,D,/PO318WL Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email 2015-09-23 Zadanie: Określenie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Ekspertyza DEKRA nr 36175/8/12-10501 Nr zlecenia DEKRA: 10501/19653/12/05/23 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 23-05-2012 z dnia 15-08-2012 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel.

Bardziej szczegółowo

Fiat Alfa Romeo Lancia

Fiat Alfa Romeo Lancia 10000 10027 10041 10050 10052 10053 10054 10060 10067 10069 10070 10073 10074 10078 10079 10093 owi OEM 10000 25 różne modele boczki i poszycia tapicerskie, spinka ø 7,8 014591487 10027 25 Fiat Panda 91-03,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-415/2015_POS3CF5

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-415/2015_POS3CF5 EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-415/2015_POS3CF5 Numer szkody / sprawy S-415/2015_POS3CF5 Nr kalkulacji 1544 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZASADY BUDOWY POWŁOK MALARSKICH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Powłokę malarską stanowi stosunkowo cienka warstwa stwardniałego materiału malarskiego, odpowiednio związanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 OPINIA Nr: z dnia: 2015/11/16 Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 Zleceniodawca: Kredyt Inkaso S.A. Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Lakierowanie. parkietu i schodów

Lakierowanie. parkietu i schodów Lakierowanie parkietu i schodów Charakterystyka lakierów A Lakier wodny Gotowy do użycia Krótki czas schnięcia umo- Bezzapachowy żliwia nakładanie kilku warstw w ciągu jednego dnia B Lakier poliuretanowy

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości pojazdu nr 46/2015

Szacowanie wartości pojazdu nr 46/2015 Szacowanie wartości pojazdu nr 46/2015 Rzeczoznawca: Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku Podstawa wykonania opinii: Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku nr EA/511-1780/15/16

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: ALP/WAW/07926/2/0/0 Nr zlecenia/szkody: WI49754 Data zlecenia: 0-0-202 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 6, faks (022) 577 6 6 Zleceniodawca: Rafał

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE.

W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE. W tym poradniku dowiesz się jak krok po kroku, zmienić wygląd swojego samochodu i akcesoriów samochodowych z wykorzystaniem PLASTICARE. Plasticare jest substancją wykorzystywaną do kół i karoserii samochodu,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość na bazie wodnej... Mipa system wodorozcieńczalny WBC SUCCESSFUL CAR REFINISHING

Przyszłość na bazie wodnej... Mipa system wodorozcieńczalny WBC SUCCESSFUL CAR REFINISHING Przyszłość na bazie wodnej... Mipa system wodorozcieńczalny WBC SUCCESSFUL CAR REFINISHING Czas nigdy nie stoi w miejscu System mieszania wodorozcieńczalnych lakierów nawierzchniowych tworzy od czasu wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

11200 PLN w tym VAT (23,0%) 2094,31 PLN. Wykonawca opinii : Józef Orłowski, Maciej Sporysz

11200 PLN w tym VAT (23,0%) 2094,31 PLN. Wykonawca opinii : Józef Orłowski, Maciej Sporysz Opinia numer: Wykonawca opinii : Józef Orłowski, Maciej Sporysz Właściciel: Adres: Zadanie: 605511W z dnia: 2011/02/08 BANK BPH S.A. al. POKOJU 1 31-548 KRAKÓW Określenie wartości rynkowej pojazdu DANE

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: BPH/2008/03424/09/02/10 Nr zlecenia/szkody: 00/08874/05 Data zlecenia: 10-02-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

COATINGS. Akcenty dotyczące powierzchni. Lakiery do szkła nowe możliwości dekoracji. www.hesse-lignal.de

COATINGS. Akcenty dotyczące powierzchni. Lakiery do szkła nowe możliwości dekoracji. www.hesse-lignal.de COATINGS Akcenty dotyczące powierzchni nowe możliwości dekoracji www.hesse-lignal.de WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE Szkło nowe możliwości dekoracji Ten nowy trend dotyczy wszystkich pomieszczeń mieszkalnych: sypialni,

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL(A)/WAR/669/5/03/30 Nr zlecenia/szkody: 564 Data zlecenia: 30-03-05 DEKRA Polska - Centrala 0-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 8 tel. () 577 36, faks () 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-6 Roboty malarskie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2.3 ZAKŁADU PRZERÓBKI MRECHANICZNEJ WĘGLA W SPÓŁCE LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S. A. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych

Tabela Zaleceń Motul 2008. Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Tabela Zaleceń Motul 2008 Oleje do samochodów osobowych i dostawczych Spis treści Samochody osobowe Pojazdy użytkowe Alfa Romeo 6 Maserati 51 Citroen 100 Objaśnienia Aston Martin 8 Audi 8 Mazda 51 Mercedes

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

WADY POWŁOK LAKIEROWYCH. 1. Wady technologiczne 2. Wady eksploatacyjne

WADY POWŁOK LAKIEROWYCH. 1. Wady technologiczne 2. Wady eksploatacyjne WADY POWŁOK LAKIEROWYCH 1. Wady technologiczne 2. Wady eksploatacyjne PRZYCZYNY POWSTAWANIA WAD TECHNOLOGICZNYCH 1. Nieprzestrzeganie reżimu technologicznego. 2. Niewłaściwa higiena pracy w lakierni. 3.

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela Podłoża drewniane maluje się przede wszystkim w celach ochronnych. Drewno jako materiał budowlany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA REMONTÓW I BADANIA NIENISZCZĄCE 2. Kod przedmiotu: Uj 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH.

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. TEMA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem

Bardziej szczegółowo

Błędy lakiernicze właściwa ocena i usuwanie.

Błędy lakiernicze właściwa ocena i usuwanie. Błędy lakiernicze właściwa ocena i usuwanie. Wstęp Błędy popełnia się zawsze Uszkodzenia w lakierze mogą mieć wiele przyczyn. Na przykład klient miał wypadek lub środowisko pozostawiło na lakierze swoje

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J)

Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J) Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J) KONTROLA WIZUALNA SAMOCHODÓW Oględziny auta wykonać zgodnie z załącznikiem 1: check lista

Bardziej szczegółowo

Celux UN WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Celux UN WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 CELUX UN jest poliuretanową gruntoemalią, opartą o kombinację żywicy poliestrowej i utwardzacza izocyjanianu alifatycznego. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające

Bardziej szczegółowo