uchwala się, co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "uchwala się, co następuje:"

Transkrypt

1 Uchwała Nr X/131/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; zm. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm.. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; zm.. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; zm. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 50a. ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, zm. z 2005 r., Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 90, poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz.1494, Nr 180, poz ; zm. z 2001 r. Nr 129, poz ; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz.708, Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz.1410, Nr 235, poz.1701.; zm. z 2007 r. Nr 52, poz.343, Nr 57, poz. 381, Nr 99 poz. 661, Nr 123, poz.845, Nr 176, poz.1238.; zm. z 2008 r. Nr 37, poz.214, Nr 100, poz. 649, Nr 163 poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 220, poz.1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 223, poz. 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 234 poz ; zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 663 Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 97, poz. 803 Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz ; zm. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 264, Nr 122, poz.827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 182, poz ; zm. z 2011 r. Nr 30, poz.151) oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz.136, Nr 192 poz. 1381,; zm. z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505,; zm. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101 Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,; zm. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466,; zm. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 191 poz.1377, zm. z 2008 r. Nr 100, poz. 649). uchwala się, co następuje: Przejmuje się na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdy usunięte: 1) z dróg publicznych wydzielonych pasów terenów składających się z jezdni, pobocza, chodnika, przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów; 2) stref zamieszkania, stref ruchu, które pozostawione zostały bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazywał na to, Ŝe nie były uŝywane. 2. Wykaz pojazdów przejętych na własność gminy określa załącznik nr 1 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Bogdan Oleszek

2 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr X/131/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku Wykaz pojazdów przeznaczonych do przejęcia na własność Gminy usuniętych przez StraŜ Miejską i Policję z terenów miasta Gdańska W okresie od r. do r. (pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, Ŝe nie były one uŝywane). 1. FIAT 125p - brak tablic rejestracyjnych, nieustalony właściciel pojazdu. Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Dobrej 5 w Gdańsku dyspozycja nr 12/SM/2008. Pojazd zdewastowany, porzucony. Właściciel niepowiadomiony o wszczętej procedurze, pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany, aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. (toczące się w sprawie postępowanie wyjaśniające zakończono w kwietniu 2011 r.). 2. FIAT CINQUECENTO nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu*. - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku dyspozycja nr 70/SM/2008. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, złoŝył oświadczenie o rezygnacji z odbioru pojazdu, który do dnia dzisiejszego znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. (toczące się w sprawie 3. FIAT 126p nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Św. Ducha 106/107 w Gdańsku dyspozycja nr 161/SM/2008. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, złoŝył oświadczenie o rezygnacji z odbioru pojazdu, który do dnia dzisiejszego znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. (toczące się w sprawie 4. SKODA FAVORIT nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Biskupiej w Gdańsku dyspozycja nr 270/SM/2008. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, złoŝył oświadczenie o rezygnacji z odbioru pojazdu, który do dnia dzisiejszego znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. (toczące się w sprawie 5. CITROEN nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Hucisko w Gdańsku dyspozycja nr 354/SM/2008. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, złoŝył oświadczenie o rezygnacji z odbioru pojazdu, który do dnia dzisiejszego znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. (toczące się w sprawie

3 6. FORD GRANADA - brak tablic rejestracyjnych, nieustalony właściciel pojazdu. Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Paderewskiego 6 w Gdańsku dyspozycja nr 355/SM/2008. Pojazd zdewastowany, porzucony. Właściciel niepowiadomiony o wszczętej procedurze, pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany, aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. (toczące się w sprawie postępowanie wyjaśniające zakończono w kwietniu 2011 r.). 7. POLONEZ nr rej.* - brak tablic rejestracyjnych, ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Szarej 23 w Gdańsku dyspozycja nr 63/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany, aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 8. HONDA CIVIC nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Więckowskiego 5 w Gdańsku dyspozycja nr 64/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, do dnia dzisiejszego nie odebrał pojazdu, który aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 9. RENAULT 18 nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku dyspozycja nr 65/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany, aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 10. FIAT CINQUECENTO nr rej.* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca postojowego przy ul. Partyzantów 101 w Gdańsku dyspozycja nr 66/SM/2010. Właściciel nie odebrał powiadomienia o wszczętej procedurze, (dwukrotnie awizowano) do dnia dzisiejszego nie odebrał pojazdu, który aktualnie znajduje się na parkingu PANTA w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej BMW nr rej.* ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Biegańskiego 29 w Gdańsku dyspozycja nr 73/SM/2010. Właściciel niepowiadomiony o wszczętej procedurze (brak adresu zamieszkania), pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany. Aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 12. CITROEN AX (bez tablic rejestracyjnych) widoczny nr rej. na naklejce* - ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Pólnicy 15 w Gdańsku dyspozycja nr 74/SM/2010. Właściciel pojazdu powiadomiony o wszczętej procedurze, pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany, aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 13. FIAT SEICENTO (bez tablic rejestracyjnych) nieustalony właściciel pojazdu. Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Dywizji Wołyńskiej w Gdańsku dyspozycja nr 75/SM/2010. Właściciel niepowiadomiony o wszczętej procedurze (brak moŝliwości ustalenia właściciela), pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany. Aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego.

4 14. AUDI 80 nr rej.* ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Dywizji Wołyńskiej 10 w Gdańsku dyspozycja nr 76/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany. Aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 15. POLONEZ (bez tablic rejestracyjnych) nieustalony właściciel pojazdu. Samochód zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Brzegi 19 w Gdańsku dyspozycja nr 77/SM/2010. Właściciel niepowiadomiony o wszczętej procedurze (właściciel nie został ustalony), pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany. Aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. 16. MAZDA (bez tablic rejestracyjnych) właściciel pojazdu nie został ustalony. Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Burzyńskiego 12 w Gdańsku dyspozycja nr 91/SM/2010. Właściciel niepowiadomiony o wszczętej procedurze, do dnia dzisiejszego nie odebrał pojazdu, który aktualnie znajduje się na parkingu PANTA w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej RENAULT nr rej.* ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Jagiellońskiej 10L w Gdańsku dyspozycja nr 98/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, do dnia dzisiejszego nie odebrał pojazdu, który aktualnie znajduje się na parkingu PANTA w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej TRABANT nr rej.* ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Kossaka 2 w Gdańsku dyspozycja nr 106/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze, do dnia dzisiejszego nie odebrał pojazdu, który aktualnie znajduje się na parkingu PANTA w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej SKODA FELICIA nr rej.* ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy ul. Leśny Stok 4 w Gdańsku dyspozycja nr 116/SM/2010. Właściciel nie odebrał powiadomienia o wszczętej procedurze,(dwukrotnie awizowano) do dnia dzisiejszego nie odebrał pojazdu, który aktualnie znajduje się na parkingu PANTA w Gdańsku przy ul. Uczniowskiej FIAT CINQUECENTO nr rej.* ustalony właściciel pojazdu* - Pojazd zabezpieczony w dniu r. przez StraŜ Miejską z miejsca pozostawienia przy skrzyŝowaniu ul. Jasna/Wesoła w Gdańsku dyspozycja nr 118/SM/2010. Właściciel powiadomiony o wszczętej procedurze powiadomienie odebrał dorosły członek rodziny (właściciel przebywa w Zakładzie Karnym), pojazd do dnia dzisiejszego nie został odebrany. Aktualnie znajduje się na parkingu POD ESTAKADĄ w Gdańsku przy ul. Rakoczego. * - ochrona danych osobowych

5 Uzasadnienie Zgodnie z treścią art. 50a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, Ŝe nie jest on uŝywany, moŝe zostać usunięty z drogi przez StraŜ Miejską lub Policję. Pojazd taki nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6-ciu miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność gminy z mocy Ustawy. Przepis ten stosuje się równieŝ do pojazdów, co, do których nie ustalono w terminie 6-ciu miesięcy osoby uprawnionej do jego odbioru. Zgodnie z 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. nr 191 poz.1377), o przejęciu pojazdu na własność gminy orzeka Rada Gminy. Wszystkie pojazdy usunięte w trybie art. 50a Prawa o ruchu drogowym są wrakami, nie nadają się do dalszej eksploatacji, a po ich przejęciu na własność gminy podlegać będą złomowaniu. Wnioskodawca: Opinia Radcy Prawnego:

do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 740 S)

do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 740 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 740 S) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 167

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 167 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 167 UCHWAŁA Nr XLIX/431/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/357/2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Druk nr 740 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o projekcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Poz. 1137 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. UCHWAŁA NR XXV/124/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 09 września 2008 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Targowiska Gminnego przy ul. Al. Jana Pawła II 70 oraz Giełdy Rolnej przy ul. Ks. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 16 grudnia 2013 r. z ochroną środowiska i gospodarką wodną, UCHWAŁA NR XLVII/1051/13 RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2012 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XLVII/902/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku Projekt Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r.

Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. Uchwała Nr XXII / 346 / 2008 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 5208

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 5208 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 5208 UCHWAŁA Nr XXVII/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo