Możliwości inwestycyjne Małopolski 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości inwestycyjne Małopolski 2011/2012"

Transkrypt

1 Możliwości inwestycyjne Małopolski 2011/2012 Spotkanie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 25 kwietnia 2012 roku ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks (12) Sytuacja gospodarcza w województwie małopolskim w 2011 roku Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie a - w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób Dane za 2010r

2 Sytuacja gospodarcza w województwie małopolskim w 2011 roku Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Legenda: a w sektorze przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób b w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób Sytuacja gospodarcza w województwie małopolskim w 2011 roku Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (stan w dniu 31 XII) 331,6 tys. o 0,1 % w tym osoby fizyczne 250,9 tys. o 0,9 % Produkcja budowlano-montażowa (ceny bieżące) 9 222,8 mln zł o 30,8 % Mieszkania oddane do użytkowania 12,8 tys. o 4,6 % Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie Legenda: wzrost/ spadek dane za 2010r.

3 Sytuacja gospodarcza w województwie małopolskim na koniec I kwartału 2012 roku wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku o 2% przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw a 440,8 tys. osób przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw a 3253,82 zł bezrobotni zarejestrowani 159,3 tys. osób stopa bezrobocia rejestrowanego 11,4 %, co daje Małopolsce 4 miejsce w kraju na tle Polski (13,5%) Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie a - w przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących, dane na luty 2012 roku Stopa bezrobocia według województw

4 Rynek pracy i zasoby ludzkie Wysokiej jakości, zróżnicowany rynek pracy (zasoby ludzkie) 21% mieszkańców Krakowa posiada wykształcenie wyższe w Małopolsce w roku akademickim 2010/2011 studiowało 211 tysięcy studentów w 33 wyższych uczelniach. Każdego roku absolwentami zostaje 50 tysięcy osób, z czego ponad 7 tysięcy to absolwenci z tytułem inżyniera Skala wzrostu bezrobocia w 2011 roku była czterokrotnie niższa niż w roku 2009, czyli w okresie spowolnienia gospodarczego W 2035 roku Małopolska będzie trzecim z najmłodszych regionów w Polsce po województwach pomorskim i wielkopolskim Aktualna sytuacja na rynku pracy Małopolski (stan na koniec marca 2012 r.) Marzec był pierwszym miesiącem od połowy 2011r kiedy bezrobocie zaczęło spadać W porównaniu miesięcznym spadek wyniósł 1%, w odniesieniu jednak do analogicznego okresu roku minionego bezrobocie było wyższe o 2%. Tendencja wzrostowa liczby ofert pracy w dyspozycji urzędów pracy (o 39% więcej niż w lutym 2012r) W marcu odnotowano spadek napływu absolwentów do urzędów pracy (o 6% mniej w porównaniu do lutego br i o aż 24% mniej niż rok wcześniej) W ogóle rejestrujących się absolwentów 33% stanowili absolwenci szkół wyższych, przy czym w porównaniu do roku ubiegłego w marcu br było ich również o 33% mniej. W marcu pracę podjęło o 13% więcej absolwentów niż w lutym br (w porównaniu rocznym niższa o 1/3) Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

5 Aktualna sytuacja na rynku pracy Małopolski (stan na koniec marca 2012 r.) Wzrost liczby zapowiadanych zwolnień grupowych, ale w porównaniu do marca ubiegłego roku zapowiedzi zwolnień było o 19% mniej W marcu plany zwolnień zgłosiło 12 pracodawców i dotyczyły 461 osób W porównaniu do lutego br liczba zapowiedzi zwolnień wzrosła o 413 osób Sygnalizowane zwolnienia grupowe w: PKS S.A. Nowy Sącz 161 osób ASTER Sp. z o.o. 85 osób Polskie Radio S.A. 41 osób Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. 40 osób W marcu br odnotowano wzrost ilości rejestrujących się bezrobotnych po powrocie z zagranicy w porównaniu miesięcznym wzrost wyniósł 7%, a rocznym 12%. Atuty województwa stabilność, przewidywalność, jakość Europa Środkowo Wschodnia jako najatrakcyjniejszy region na lokalizacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ciągu 3 kolejnych lat, w rankingu tuż za Chinami Polska zajęła 6. miejsce w rankingu bezpiecznych inwestycji zagranicznych Małopolska zajęła 1. miejsce w rankingu europejskich miast i regionów przyszłości 2012/2013, najlepsza strategia przyciągania BIZ w regionie Europy Środkowej Kraków jest na 2. miejscu jako ośrodek lokalizacji inwestycji sektorów BPO, SSC i B&R Kraków 1. miejsce wśród,,lokalizacji wschodzących dla inwestycji sektora BPO/SSC/IT (Global Services, 2010)

6 korzystna struktura demograficzna: młode społeczeństwo (większa niż w kraju liczba osób w wieku przedprodukcyjnym) dodatni przyrost naturalny 1,4 / 1000 mieszkańców (przy ujemnym przyroście naturalnym w kraju), 2 miejsce w Polsce pod względem dodatniego salda migracji (współczynnik 0,8) lider w produkcji oprogramowania, kabli światłowodowych i telekomunikacyjnych, usług internetowych duże nakłady na badania i rozwój w branży wysokich technologii: dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa - 799,8 mln zł rocznie wysoki poziom rozwoju gospodarczego: 5 miejsce w Polsce ze względu na wielkość PKB Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Główne branże: Przemysł 51% Usługi 17,3% Handel 9% Hotele 2% Budownictwo 1,3% Pochodzenie kapitału: Kraje Unii Europejskie 68% Niemcy 21,2% Wielka Brytania 17,7% Francja 8,9% USA 25,3% Kraje azjatyckie 4,2% Nowi inwestorzy: BPO/ IT Przemysł motoryzacyjny Przemysł metalurgiczny Budownictwo Energetyka Przemysłchemiczny 2011 (zwiększone zatrudnienie) IBM State Street Motorola corp. Philip Morris International Coca Cola ent. Google CH2M HILL International Paper RR Donnelly ACS Xerox Źródło:

7 Branża BPO/SSC/IT Źródło: Raport ABSL Sektor nowoczesnych usług biznesowych 2011 Sektor usług wspólnych w Małopolsce Wartość inwestycji centrów usług wspólnych dla lokalnej gospodarki na koniec 2011 roku: 4,27 miliarda PLN 164,000 PLN na osobę, która jest zatrudniona w tym sektorze Przychody z tytułu podatków: PIT 697,6 milionów PLN CIT 213,5 milionów PLN Podatek od nieruchomości 4,6 milionów PLN Tworzenie miejsc pracy: 25% roczne tempo wzrostu 26 tysięcy pracowników (ponad 70 tysięcy w 300 centrach w kraju) * Dane dostarczone przez ASPIRE/MARR/Najemcy KBP

8 Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) Krakowski Park Technologiczny zarządza krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną (1997 rok powstania) powierzchnia SSE 558,71 ha (rozszerzenie strefy o 35 h nastąpiło w 2011r) w ramach KPT działa między innymi Inkubator Technologiczny - głównymi celami jego działalności jest wspieranie innowacyjnych firm będących w początkowej fazie swojego rozwoju oraz promocja przedsiębiorczości akademickiej; w ramach działania inkubatora powstało 13 przedsiębiorstw, z czego 12 z powodzeniem funkcjonuje na rynku największy jak dotąd sukces odniosła firma Mijuma, która pozyskała inwestora kapitałowego i utworzyła spółkę Mijusic Sp. z o.o. (pakiety do nauki kształcenia słuchu) Główni inwestorzy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny Inwestor Kraj pochodzenia Sektor ComArch S.A. Polska IT RR Donnelley sp. z.o.o. USA poligrafia Motorola Polska Electronics Sp. z o.o. USA elektronika MAN Trucks Sp. z o.o. Niemcy motoryzacja Shell Polska Sp. z o.o. Wielka Brytania/Holandia BPO Grupa Onet.pl Polska/Holandia IT Ericpol Sp. z o.o. Polska IT Meiller Polska Sp. z o.o. Niemcy motoryzacja HCL Poland Sp. z o.o. Indie/USA IT Nidec Motors and Actuators (Poland) Sp. z o.o. Japonia motoryzacja UBS Service Centre (Poland) Szwajcaria bankowość Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

9 Specjalna strefa ekonomiczna w 2011 roku 12 zezwoleń przyznanych w 2011 roku na działalność w strefie. Najwięcej nowych miejsc zostało utworzone przez sektor outsourcingu. Pozostałe wiodące branże to sektor spożywczy, produkcja i usługi dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, produkcja systemów hydraulicznych, wysokiej klasy uszczelnień, produkcja półproduktów dla przemysłu obuwniczego, izolacji cieplnych. kilkanaście projektów służących pozyskaniu inwestorów z branży BPO/ SSC siedem z nich zakończyło się sukcesem. Między innymi: Capita, Amer Sports, Heineken czy Cisco. Do końca 2011 roku na obszarze strefy zarządzanej przez KPT zainwestowało 100 przedsiębiorstw. W okresie funkcjonowania Strefy utworzono miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,7 mld Specjalna strefa ekonomiczna w 2012 roku - prognoza Planowane jest wydanie 12 zezwoleń na działalność w sse w 2012r. W pierwszym kwartale 2012 roku zostały wydane zezwolenia dla: Cell Fast sp. z o.o. Protech sp. z o.o. Woodward Poland sp. z o.o. Liczba zaplanowanych nowych miejsc pracy w I kwartale 2012r. 40 Wartość zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych w I kwartale br - 51 mln. Złotych W chwili obecnej trwają prace nad wydaniem 2 kolejnych zezwoleń, wg. listów intencyjnych planowane nakłady inwestycyjne mogą wynieść 54 mln złotych, firmy planują utworzyć 85 miejsc pracy Dodatkowo rozpoczął się proces rozszerzania granic sse na gruntach prywatnych dla 7 firm, które planują inwestycje na poziomie 262 mln złotych oraz utworzenie ok. 720 nowych miejsc pracy.

10 Rozszerzenie granic sse na gruntach prywatnych 2012 rok Park Lifescience Kraków prowadzony przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. obszar działania: wynajem specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej finansowanie i rozwój projektów naukowych realizacja usług kontraktowych w oparciu o posiadany sprzęt oraz aparaturę profesjonalne wsparcie merytoryczne w procesach transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych kompleks 3 połączonych budynków o łącznej powierzchni 20 tys. m² powierzchnia dla dużych i średnich przedsiębiorstw podzielona modułowo oraz gotowa do dowolnej adaptacji pomieszczenia laboratoryjne dla małych firm i projektów naukowych dostępnych w ramach bioinkubatora, zaadaptowanych i wyposażonych Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

11 Park Technologiczny MMC Brainville w Nowym Sączu centrum rozwoju biznesu w Nowym Sączu, wsparcie rozwoju firm, których działalność oparta jest na nowych technologiach etap wstępnego rozwoju nie posiada statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej sektor ICT (m.in. technologie mobilne, internet i nowe media, technologie gier animacja i grafika 3D, aplikacje i oprogramowanie, telekomunikacja, e-learning) na m 2 nowoczesnej infrastruktury parku znajduje się: powierzchnia biurowa dla firm infrastruktura IT, w tym laboratoria (dźwiękowe, motion capture) i dwie serwerownie profesjonalne zaplecze konferencyjne (multimedialna sala konferencyjna, pokoje do spotkań biznesowych o wysokim standardzie) Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. część klastra objęta specjalną strefą ekonomiczną (podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie) w skład Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A. wchodzą: Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy Park Przemysłowy Czysta I i Czysta II Park Przemysłowy Mechaniczne Zielony Park Przemysłowy Kryształowy Tarnowski Regionalny Park Przemysłowy branże: przemysł chemiczny, przemysł maszyn i urządzeń do produkcji (obrabiarki i narzędzia wykorzystywane m.in. w obróbce tworzyw sztucznych) dogodna lokalizacja, nowoczesna infrastruktura, niskie koszty korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalne usługi pomocnicze konsolidację administracji wszystkich rozproszonych terenów inwestycyjnych w mieście w ramach jednego projektu.

12 Park Przemysłowy Czysta I i Czysta II branże: drukarska i budowlana produkcja - farb i lakierów przemysłowych, elementów do moskitier ramkowych, elementów z tworzyw sztucznych, wyrobów styropianowych, kształtek wieńcowych, zaworów do aerozolów, elementów mechaniki precyzyjnej, części lotniczych, karniszy i części dekoracji okien, konstrukcji stalowych serwis odzieży roboczych, centrum przeładunkowo-magazynowe dla obsługi kołowego transportu towarowego Park Przemysłowy Mechaniczne branże: drukarska produkcja: elementów ze stali, mebli, paneli fotowoltaicznych, systemów rynnowych oraz akcesoriów blacharskich, altanek ogrodowych usługi remontowe, logistyka, odzysk odpadów fotochemicznych, krawiectwo plac manewrowy Zielony Park Przemysłowy "Kryształowy" w Tarnowie powierzchnia: 350 ha liczba funkcjonujących podmiotów: 40 produkcja: spożywcza, elementów budowlanych, elementów ze stali, szkła, elektromechanika, logistyka, działalność magazynowo - składowa Zalety Parku Przemysłowego "Kryształowy" zwolnienia podatkowe - od nieruchomości; mogą ubiegać się firmy dokonujące nowych inwestycji oraz tworzące nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami; maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku średnich przedsiębiorstw 60%, a w przypadku mikro przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw 70% Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

13 teren dostępny komunikacyjnie - komunikacja kolejowa i drogowa lokalizacja - północna część Tarnowa - bardzo dobre połączenia komunikacyjne z innymi rejonami miasta; w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73 na Warszawę; przez teren Parku przebiegają również czynne tory kolejowe, wykorzystywane przez działające na jego terenie przedsiębiorstwa, posiadające własne bocznice uprzemysłowienie terenu - teren Parku jest zagospodarowany w 35%, dominuje działalność produkcyjna; funkcjonuje ok. 40 przedsiębiorstw największe: Fabryka Silników Elektrycznych TAMEL S.A., Profitech Sp. z o.o., Domex Sp. Jawna, Fritar S.A., Unopol Sp. Jawna, Cegbud Cegielnia Krzyż, MS Sp. z o.o., FH Kwant, Bruk-Bet, Huta Szkła Ewa, Stalprodukt, Huetter oraz ELTAR ukształtowanie i uzbrojenie terenu - teren płaski; podstawowe media jak: woda, energia elektryczna, gaz i ciepło; działają min. stacja transformatorowa 110/15kV oraz ciepłownia MPEC cena gruntu zł/m 2 Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. lokalizacja węzła autostrady - w przyszłości w pobliżu zlokalizowany będzie zjazd z autostrady A4 - węzeł Krzyż położenie specjalnej strefy ekonomicznej w pobliżu w odległości zaledwie jednego kilometra na południe od Parku, zlokalizowane są tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie - Podstrefa w Tarnowie Chrzanowsko-Trzebiński Park Przemysłowy tereny parku przemysłowego znajdują się na obszarze gminy Trzebinia i obejmują 6,7377 ha. Spółka Restrukturyzacji Kopalń udostępniła tereny w obrębie Myślachowic, o łącznej powierzchni 24,0739 ha będące własnością Skarbu Państwa a znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

14 Autostrada A4 w województwie małopolskim Dziękuję za uwagę ul. Basztowa 22, Kraków tel , faks

» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego

» Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego » Po sukces idź do Krakowskiego Parku Technologicznego zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT kompleksowa obsługa inwestorów tereny pod inwestycje powierzchnie biurowe do wynajęcia szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom

PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU. Ostrołęka. Mazowsze. Płock. Warszawa Siedlce. Radom PRZEWODNIK INWESTORA PO MAZOWSZU Ostrołęka Płock Mazowsze Warszawa Siedlce Radom 3 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) jest spółką Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7 Wskazanie kluczowych branż z punktu widzenia przyciągania inwestorów oraz działalności eksportowej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego 7.1 Wskazanie kluczowych branż mających największe szanse

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk.

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk >> tel.: 58 32 33 256 >> faks: 58 30 11 341 >> Marcin Piątkowski >> Kierownik >> tel: 58

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Odległości do wybranych miast Polski. Odległości do wybranych miast Europy

Odległości do wybranych miast Polski. Odległości do wybranych miast Europy LUBLIN NA MAPIE Lublin to największe miasto Polski Wschodniej, stolica województwa lubelskiego. Jego położenie w bliskim sąsiedztwie granicy Unii Europejskiej ma strategiczne znaczenie zarówno dla mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku Raport przygotował zespół i współpracownicy Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Krzysztof Gwosdz (koordynator badania),

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Tarnów 2008 2 WSTĘP... 5 1. DEMOGRAFIA... 6 1.1. Liczba ludności... 6 1.2. Gęstość zaludnienia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Rzeszów, październik 2006 Spis treści WSTĘP...5 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA...7 1. MIEJSCE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Opole Inwestuj bez granic. www.opole.pl

Opole Inwestuj bez granic. www.opole.pl Opole Inwestuj bez granic www.opole.pl Opole 2 Opole jest miastem wojewódzkim położonym na południu Polski w pobliżu Republiki Czeskiej (Trzebinia-Bartulovice 54 km) i Niemiec (Olszyna 240 km). Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

Biurowce w Krakowie Office buildings in Krakow

Biurowce w Krakowie Office buildings in Krakow Biurowce w Krakowie Office buildings in Krakow Kraków, 2012 Zespół Staff e-biurowce.pl Koordynator Projektu Project Manager Dominika Gdyczyńska tel. +48 12 622 71 27, 605 877 490 dominika.gdyczynska@krnmedia.pl

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw WYCIĄG Z DOKUMENTU Sierpień 2013 Wprowadzenie Program wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie w branży produkcji artykułów spożywczych

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie w branży produkcji artykułów spożywczych Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie w branży produkcji artykułów spożywczych Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. kwietnia 2013 r. Materiał roboczy Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw DIAGNOZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TORUNIU Dokument zawiera wyniki badań wtórnych, wyniki

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1

Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 dr Anna Kaczmarek Stargard Szczeciński inkubatorem przedsiębiorczości 1 W nowoczesnych gospodarkach na styku narodowego i regionalnych systemów innowacji powstaje funkcjonalny System Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE

1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE 1. PODSTAWOWE DANE O SZCZECINIE Szczecin jest stolicą województwa zachodniopomorskiego, zlokalizowaną w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Stanowi wschodnią

Bardziej szczegółowo

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE MEMORANDUM FINANSOWE MIASTA SZCZECINA Szczecin 2014 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O MIEŚCIE... 3 1. Podstawowe dane o Szczecinie... 5 2. Infrastruktura... 6 2.1. Transport i komunikacja...

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK. Dołącz do najlepszych

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK. Dołącz do najlepszych WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK Dołącz do najlepszych Spis treści ITT Wstęp Zasięg Dlaczego warto zainwestować w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi podatkowe Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo