GISforum 2014 ważna dyskusja o systemach GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GISforum 2014 ważna dyskusja o systemach GIS"

Transkrypt

1 Marcin Ponikowski fot. Piotr Wyroślak GISforum 2014 ważna dyskusja o systemach GIS Kolejna edycja GISforum potwierdziła, że wydarzenie jest ważną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów gospodarki, instytucji i urzędów. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest fi rma SHH. W wydarzeniu wzięło udział wielu reprezentantów różnych obszarów branżowych, m.in. przedstawiciele zarządców infrastruktury transportu, zarówno drogowej, jak i kolejowej. Partnerami wydarzenia były fi rmy: Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh, Intel, Hewlett - Packard, Arrow ECS, Comp, Procesy 5 oraz Open Street Map Polska. Konferencję otworzył Piotr Janas, prezes Zarządu SHH, który podsumował dotychczasowe osiągnięcia inicjatywy GISforum jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. W pierwszym panelu prezentacyjnym poruszano tematy: polityki Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki zarządzania danymi oraz możliwości korzystania z dotacji unijnych, wdrażanie e-usług w administracji w świetle nowej perspektywy fi nansowej, zasady funkcjonowania systemu ogólnopolskiej informacji geologicznej i hydrogeologicznej. W drugim panelu technologicznym Albert Godfrind i Hans Viehmann z Oracle oraz Hagen Lotz z Bentley przedstawili zaawansowane technologie Oracle i Bentley z punktu widzenia technicznego i biznesowego, prezentując także ich praktyczne wykorzystanie w projektach infrastrukturalnych. W trzecim panelu prezentowano doświadczenia praktyczne wdrożeń w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów, dolnośląskim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa, a także Urzędzie Miasta Sanok. Konferencja wiodących technologii GIS Firma Intel zaprezentowała najnowsze technologie procesorowe i ich wpływ na rozwój nowoczesnych narzędzi dla biznesu. Przedstawiciele Hewlett-Packard demonstrowali różne rozwiązania sprzętowe wspomagające systemy GIS. Reprezentanci Ricoh Polska omówili systemy wielkoformatowe jako wsparcie dla CAD/GIS. Piotr Janas, prezes Zarządu SHH, otwiera GISforum 2014 Albert Godfrind, Spatial Solutions Architect, Oracle Eksperci z Arrow ECS udowadniali wysoką wydajność w projektach GIS dzięki maszynie Oracle Exadata. Przedstawiciele z fi rmy Siemens omówili optymalizację i zarządzanie infrastrukturą w przemyśle w oparciu o rozwiązania klasy Asset Management. Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej wprowadził słuchaczy w zagadnienia modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM). Eksperci z fi rmy SHH zaprezentowali najnowsze rozwiązania GIS dla różnych branż, opierając się głównie na doświadczeniach z realizacji projektów dla wielu przedsiębiorstw i instytucji. Zaprezentowano rozwiązanie do zarządzania dokumentacją techniczną, które integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiorstwa. Omówiono także szeroko praktyczne aspekty wdrożeń Systemu Ewidencji Nieruchomości w projektach związanych z infrastrukturą liniową. Ostatnia prelekcja dotyczyła równie ważnych, a także najbardziej aktualnych technologicznie za- Roman Smółka, kierownik PIG-PIB Hans Viehmann, Product Manager EMEA, Oracle Wojciech Cejrowski wygłasza prelekcję Prawo dżungli kontra sprzęt IT gadnień wykorzystania narzędzi mobilnych w projektach GIS. Forum dostrzegające koszt danych Ważnym elementem konferencji była debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Dane kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne?. Szczegóły przebiegu debaty w podsumowaniu konferencji na stronie pl/gisforum-2014-podsumowanie.dhtml. 69

2 Anna Górska-Zychla fot. A. Górska-Zychla Rekordowe spotkanie w Wiśle października br. w Wiśle odbyła się ósma konferencja zatytułowana Dni Betonu, organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. To największe krajowe wydarzenie w branży materiałów oraz technologii betonowych. Trzy dni konferencji obfi towały w prezentacje, dyskusje oraz warsztaty. Wygłoszono prawie pięćdziesiąt referatów, a podczas sesji posterowej swoje prace przedstawiło blisko czterdziestu autorów. Pierwszego dnia swoje materiały zaprezentowali m.in.: Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik, Andrzej Ajdukiewicz oraz Witold Jankowski. Dzień wykładowy zakończyła dyskusja Beton towarowy a wyrób budowlany, której moderatorem był Zdzisław B. Kohutek. Wzięli w niej udział: Rafał Gajewski (SPBT), Jan Bobrowicz (ITB), Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa (GUNB), Grzegorz Bajorek (CTB) oraz Walenty Twardy (Erbud). Po raz trzeci zorganizowany został konkurs Power Concrete, którego celem jest zaprezentowanie współczesnych możliwości technologicznych betonu. Wieczorem tego samego dnia wyłoniono zwycięzców konkursu pod hasłem Wykonanie betonu cementowego charakteryzującego się maksymalnym stosunkiem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu do wytrzymałości na ściskanie. Badania (zarówno eliminacje, jak i fi nał) zostały przeprowadzone na tej samej maszynie wytrzymałościowej dostarczonej przez fi rmę Controls. Podczas drugiego i trzeciego dnia konferencji omówiono m.in. takie tematy jak: Zastosowanie technologii betonu lekkiego przy realizacji budowy mostu drogowego w Toruniu, Kompatybilność układu cement domieszka napowietrzająca domieszka upłynnia- jąca w mieszankach na spoiwach cementowych, Cele i rola pielęgnacji i ochrony młodego betonu. Dodatkową atrakcją były towarzyszące Dniom Betonu warsztaty poświęcone nowym Ogólnym Specyfikacjom Technicznym dla betonu. Organizowane po raz kolejny warsztaty odbyły się pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy doborze tematyki szczególną uwagę zwrócono na to, aby związana ona była z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi. Konsekwentnie starano się stworzyć przyjazne warunki do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym oraz przemysłem. Po zakończeniu wykładów 14 października miała miejsce dyskusja panelowa zatytułowana Nowa perspektywa budżetowa a szanse i zagrożenia dla budownictwa. Prowadzona przez Macieja Głogowskiego z radia TOK FM dyskusja, zgromadziła pełną salę słuchaczy. Swoją opinię na wspomniany temat wygłosili m.in.: Tomasz Rudnicki z GDDKiA, Dariusz 70 Magazyn Autostrady 11-12/2014

3 Blocher z fi rmy Budimex oraz Ryszard Trykosko z PZITB. Tak jak w ubiegłych latach, także i w tym roku wręczone zostały nagrody Dni Betonu, tzw. Betonowe Oskary. Przyznawane są one osobom i instytucjom o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu zarówno w obszarze nauki, jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych. W tym roku nagrodę taką otrzymała m.in. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na kolejną, IX już, edycję konferencji, która odbędzie się w 2016 roku. ZDANIEM UCZESTNIKÓW Wysoki poziom merytoryczny, widoczne zainteresowanie branży, rekordowa liczba uczestników konferencji, jak i słuchaczy na wykładach to właśnie»dni Betonu«. Nie należy też zapominać o dodatkowej wartości, jaką niesie za sobą możliwość odbycia wielu spotkań branżowych oraz integracji środowiska. Aleksander Szyszko Prezes Zarządu spółek Ergon Poland Sp. z o.o. i Faelbud Prefabrykaty Sp. z o.o.»dni Betonu«to już licząca się marka świadczy o tym niezbicie liczba uczestników, którzy wzięli udział w konferencji. Nic dziwnego to unikalna okazja spotkania i wymiany poglądów wielu osób z branży betonu, branż z betonem powiązanych i naukowców. A tematów wspólnych jest naprawdę wiele od historii, poprzez przyszłość i technologię, po logiczne uregulowania prawne. Tylko czasu było trochę za mało. Maciej Marciniak Dyrektor Zarządzający, Górażdże Beton Sp. z o.o. Tegoroczna edycja»dni Betonu«była dla nas wyjątkowym wydarzeniem co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy wspaniałą okazję do przedstawienia nowej marki Master Builders Solutions, którą fi rma dedykuje branży budowlanej. Po drugie, cieszy nas, że program konferencji wzbogacony został o pokazy praktyczne, podczas których nasza fi rma miała okazję zaprezentować licznie zgromadzonym uczestnikom nienormowe metody badawcze betonów specjalnych. Kierunek, który obrali organizatorzy, uzupełniając wykłady o pokazy praktyczne, jak również sesję posterową, jest kierunkiem słusznym i bardzo ciepło przyjętym przez uczestników dlatego też mam nadzieję, że będzie kontynuowany podczas kolejnych edycji. Tomasz Klimala Dyrektor Regionalny/ Marketing Manager, BASF Polska Sp. z o.o. Rafał Iwaniak XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i praktyka września 2014 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i praktyka zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu. Do Katowic przybyli pracownicy naukowych ośrodków badawczych i uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji samorządowych i transportowych oraz praktycy gospodarczy z całej Polski, a także goście z Czech oraz ze Słowacji. Patronat honorowy objęli marszałek województwa śląskiego oraz wojewoda śląski. Duża liczba uczestników (reprezentujących ponad 30 instytucji) może świadczyć o tym, że konferencja stała się platformą do owocnej współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z problematyką transportową pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą. W czasie obrad poruszano aktualne problemy dotyczące szeroko pojętych systemów transportowych zarówno w aspekcie technologicznym, jak i organizacyjnym. Słuchacze w trakcie prelekcji mogli zapoznać się m.in. z tematami związanymi z systemami GPS/ EGNOS i możliwościami, jakie to rozwiązanie stwarza dla transportu miejskiego, ze zrównoważeniem transportu drogowego budowanego na bazie strategii zrównoważonego rozwoju, a także z wynikami badań ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców miast wraz z omówieniem sposobów wyznaczania tego wskaźnika i podaniem konkretnych przykładów. Ponadto w takcie konferencji zebranym gościom zaprezentowano zagadnienia dotyczące zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych, z jednej strony w kontekście dynamicznego przekazywania informacji dla uczestników ruchu, z drugiej strony natomiast związanej z problematyką ich implementacji na terenach rozległych konurbacji. Systemy ITS uzupełnił referat odnośnie ustalania priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego, znajdujących się w obrębie działania trójmiejskiego systemu ITS TRISTAR. W trakcie konferencji próbowano również odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym miejscem i przyszłością polskiego transportu w Unii Europejskiej. 71

4 Anna Górska-Zychla fot. R. Iwaniak Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe 8-10 października br. w Galinach niedaleko Bartoszyc odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Polski Kongres Drogowy. Tym razem uczestnicy mieli okazję podziwiać okolicę północno-wschodniej Polski. Warmińsko-Mazurskie Forum otworzył marszałek województwa Jacek Protas. W imieniu władz regionu przywitał on uczestników i zwrócił uwagę na kilka aspektów historyczno-geografi cznych wspomnianego obszaru. Temat zasad kształtowania sieci drogowej na Warmii i Mazurach, podsumowując 10 lat funkcjonowania programu, poruszył prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM. Program ten przewidywał budowę nowych odcinków dróg i obwodnic miast, poszerzenia dróg, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności oraz wzmocnienie obiektów inżynierskich. Zwrócił on też uwagę, że przy próbach realizacji dalszych zadań nacisk powinno się położyć na poprawę bezpieczeństwa ruchu, rozwój dróg i szlaków rowerowych oraz powszechniejsze ważenie pojazdów w ruchu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O kluczowych inwestycjach zaplanowanych na sieci dróg krajowych poinformował dyrektor oddziału GDDKiA w Olsztynie Mirosław Nicewicz. Swoje referaty przedstawili również: Piotr Szymczyk Technologia MCE na etapie projektowania, Bartosz Wojczakowski Nowe technologie i lepiszcza do budowy nawierzchni ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i parkingów, a także Tomasz Wojsz Integracja danych drogowych dla różnych kategorii dróg warunkiem sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową w województwie. Oba dni wykładowe uwieńczyły zorganizowane przez organizatorów kolacje dla uczestników. Spotkanie było zarówno możliwością uzupełnienia wiedzy na temat problemów i perspektyw regionu, a także okazją do wymiany poglądów świata nauki i biznesu. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Polski Kongres Drogowy. Rafał Iwaniak I Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe października 2014 roku w Toruniu w hotelu Bulwar odbyło się I Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe organizowane przez Polski Kongres Drogowy. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od przywitania gości przez wiceprezesa Zarządu PKD Zbigniewa Tabora oraz marszałka woj. kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Po tych wystąpieniach przyszedł czas na część merytoryczną, podzieloną na kilka sesji tematycznych. Pierwsza z nich była zatytułowana Partnerstwo Publiczno-Prywatne mit czy przyszłość fi nansowania dużych projektów, w trakcie której słuchacze mogli zapoznać się z prelekcjami dotyczącymi utrzymania dróg, które jest głównym wyzwaniem w polityce transportowej krajów Unii Europejskiej, wsparcia projektów hybrydowych w nowej perspektywie fi nansowej przewidzianej na lata , a także z perspektywami rozwoju narzędzi wspierających realizację PPP po stronie publicznej oraz prywatnej. Sesja ta planowo powinna zakończyć się pytaniami do prelegentów, jednak ze względu na tematykę przerodziła się w żywą dyskusję, w której udział brali zarówno przedstawiciele administracji państwowej, jak również sektora prywatnego, którzy wskazywali konkretne problemy do rozwiązania w projektach PPP. Druga sesja tego dnia była zatytułowana Projekty PPP na drogach samorządowych założenia, doświadczenia i wnioski i dotyczyła pilotażowego projektu w woj. kujawsko-pomorskim w zakresie utrzymania dróg, nieudanego projektu wraz z omówieniem przyczyn niepowodzenia w woj. dolnośląskim, a także oczekiwań zarządców dróg odnośnie do projektów PPP. Podobnie jak pierwsza sesja, również ta zakończyła się żywą dyskusją. Ostatnia, trzecia sesja tego dnia dotyczyła przełamywania barier dla rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. Dzień zakończył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli zebrani słuchacze. Drugi dzień konferencji był poświęcony nawierzchniom betonowym stosowanym na drogach samorządowych. W pierwszej części dnia omówione zostały zalety tego rozwiązania, praktyczne sposoby realizacji, a także efektywne metody ich utrzymania. W drugiej części natomiast pod dyskusję poddane zostały zagadnienia związane z wyzwaniami, które stoją przed inwestorem w kontekście zastosowania nawierzchni betonowej, a także omówione zostały nowe Ogólne Specyfi kacje Techniczne. 72 Magazyn Autostrady 11-12/2014

5 Beata Bątorek fot. R. Iwaniak Targi Infrastruktura 2014 miejscem branżowej ogólnopolskiej debaty Zakończyły się XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wśród wystawców Targów Infrastruktura znaleźli się m.in.: generalni wykonawcy, inwestorzy zastępczy, dostawcy materiałów, fi rmy geotechniczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się znakowaniem dróg. Ważnym wydarzeniem dla drogowców, które zgromadziło wielu słuchaczy, była dwudniowa konferencja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt. Czas na zmiany. Jak powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, ważne jest, aby kontynuować dialog z branżą. Efektem spotkań ze stronami procesu inwestycyjnego jest wspólne wypracowanie dokumentów, takich jak np. PFU. W czasie konferencji chcieliśmy też pokazać, w jaki sposób działamy i jak z nami najskuteczniej współpracować. Celem naszej pracy jest wspólne osiągnięcie efektu, jakim jest rozwój infrastruktury dodał. Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone ostatniej nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród słuchaczy byli m.in. przedstawiciele wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Marek Tomasik, prezes zarządu Grupy Doradczej KZP prowadzącej seminarium, podsumował, że najwięcej uwagi wymagały zmiany odnoszące się do przesłanek i sposobu wyjaśniania rażąco niskiej ceny, a następnie kwestie związane z nowymi podstawami zatrzymania wadium wykonawcy. Uwagę słuchaczy zwróciły także nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert, zgodnie z którymi co do zasady cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium. Podczas targów dużo miejsca zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W hali wystawienniczej znajdował się symulator dachowania, można było też przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się symulatory jazdy GOS Akademii Bezpiecznej Jazdy. Jak tłumaczył Igor Chichłowski, dyrektor ds. promocji i marektingu, ogromne znaczenie ma edukacja zarówno młodzieży, jak i doświadczonych kierowców. Karolina Widawska fot. A. Górska-Zychla XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska Od 22 do 24 października 2014 r. specjaliści z całego kraju z zakresu geosyntetyków zgromadzili się w hotelu Wilga w Ustroniu. Całe trzy dni wypełnione były wykładami, prezentacjami i dyskusjami dotyczącymi badań, technologii i perspektyw na przyszłość w branży. Konferencja naukowo-techniczna odbyła się tym razem pod hasłem Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska. Jej organizatorzy to: Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej, Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział w Bielsku-Białej oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne. Dodatkowo odbyły się również warsztaty szkoleniowe dotyczące zastosowań geosyntetyków w obiektach inżynierskich. Konferencja skierowana była przede wszystkim do: producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków w budownictwie oraz ochronie środowiska. Tematyka obejmowała zarówno zagadnienia ogólne, jak i budownictwo drogowe, składowiska odpadów, odwodnienia oraz budownictwo hydrotechniczne. W trakcie pierwszej sesji plenarnej przedstawiciele świata nauki i fi rm związanych z branżą poruszyli tematykę wytrzymałości i jej znaczenia na rozciąganie barier izolacyjnych (Jakub Bryk Cetco) oraz zastosowania geosyntetyków w obiektach inżynierskich (Adam Kostyra Inora). Dodatkowo Jacek Kawalec z Politechniki Śląskiej przedstawił aktualny stan prac nad normalizacją w zakresie geosyntetyków. Podczas drugiej sesji plenarnej wygłoszone zostały referaty z zakresu technologii projektowania i budowy nasypów oraz wymiarowania geosyntetycznego zbrojenia nadpalowego. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i Rzeszowskiej, w tym prof. dr hab. inż. Adam Bolt, który jest również członkiem komitetu naukowego konferencji. Popołudniowe wykłady poświęcone były z kolei szczególnie kwestii geosyntetyków przy nawierzchniach asfaltowych. Po panelach nie zabrakło pytań i dyskusji, które tylko potwierdziły, że spotkania w ramach branży geosyntetyków są potrzebne i stale wymagają wymiany doświadczeń. Drugiego dnia konferencji, poza ostatnią sesją plenarną, odbyło się podsumowanie oraz dyskusja, co z kolei wpłynęło na wypracowanie wspólnych wniosków i zdobycie nowych inspiracji. A to oznacza z pewnością kolejne tego typu spotkania w przyszłości i na co wszyscy liczymy dalszy rozwój branży, jak to miało miejsce dotychczas. 73

6 Izabela Rutkowska-Czapla fot. redakcja Popioły z energetyki XXI Międzynarodowa Konferencja Od 22 do 24 października 2014 r. w Zakopanem odbywała się kolejna edycja ważnej branżowej konferencji poświęconej tematyce ubocznych produktów spalania. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska minister Andrzej Jagusiewicz. Uczestnicy konferencji tym razem spotkali się w malowniczym Zakopanem. Po raz kolejny Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zorganizowała spotkanie będące miejscem dyskusji i sformułowań ważnych opinii i wniosków dotyczących zagadnień istotnych dla całej branży UPS. Nie bez znaczenia jest również fakt, że honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął minister Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, co również świadczy o wadze i randze tego spotkania. Pierwsza sesja konferencji poświęcona była zagadnieniom strategicznym i perspektywom dla UPS w Polsce i Europie. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie ubocznych produktów spalania w tworzeniu gospodarki niskoemisyjnej. Zagadnienia formalnoprawne zagospodarowania UPS zdominowały sesję drugą. Prelegenci, wygłaszając referaty, wyjaśniali i instruowali uczestników spotkania, jak najkorzystniej poruszać się w obszarze, często zawiłych i niejasnych, przepisów regulujących ten rodzaj działalności. Podczas sesji trzeciej szczegółowo omówiono transformację zastosowań popiołów fl uidalnych na przestrzeni 20 lat ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej. Nie zabrakło również tematyki związanej z wykorzystywaniem popiołów w produkcji cementu i betonu. Gospodarka ograniczająca emisję gazów cieplarnianych jest szansą dla większego wykorzystania i zastosowania UPS. Przestawiono między innymi założenia dla produkcji betonów ekwiwalentnych i wyniki prac zespołów badawczych nad modyfi kacją popiołów do betonu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja o popiołach z biomasy. Punktem wyjścia do rozmów były wyniki badań popiołów REACH. Uczestnicy zastanawiali się nad kierunkami zagospodarowania, które mogą być rozwijane w obecnych warunkach gospodarczo-prawnych. Po raz kolejny podczas Konferencji miała miejsce Gala Feniksów uroczyste wręczenie Polskich Nagród Popiołowych. W uznaniu zasług, szczególnych osiągnięć i sukcesów odniesionych w poszukiwaniu nowych dróg i sposobów zwiększenia gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania oraz zmniejszenia ich środowiskowego oddziaływania, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, uhonorowani zostali: w kategorii fi rma Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w kategorii projekt-technologia prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek, w kategorii człowiek Zbigniew Chrzanowski. Przebieg Konferencji wykazał, że dokonuje się dalszy postęp w badaniach naukowych oraz opracowywaniu i we wdrażaniu nowych technik i technologii w obszarze wytwarzania i gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania. Ponadto podczas spotkania przekonywano, że popioły są bardzo cennym materiałem antropogenicznym, który powinien być wykorzystywany w większym stopniu w różnych dziedzinach życia gospodarczego i mieć pierwszeństwo przed surowcami naturalnymi. 74 Magazyn Autostrady 11-12/2014

7 prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB września 2014 roku odbyła się w Krynicy-Zdroju 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a miejscem obrad stał się hotel Krynica. Konferencję patronatem objęli: ówczesna wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju E. Bieńkowska, wicepremier, minister gospodarki J. Piechociński, minister nauki i szkolnictwa wyższego L. Kolarska-Bobińska, główny inspektor nadzoru budowlanego R. Dziwiński, marszałek województwa lubelskiego S. Sosnowski oraz rektor Politechniki Lubelskiej P. Kacejko. W konferencji wzięło udział 397 osób reprezentujących głównie uczelnie techniczne i instytuty badawcze oraz PIIB i izby okręgowe, a także projektanci i przedstawiciele wykonawstwa budowlanego. Część problemowa konferencji zatytułowana była Budownictwo na obszarach zurbanizowanych nauka, praktyka, perspektywy. Wygłoszono 24 referaty w sześciu sesjach problemowych. Referaty zostały przygotowane przez uznanych specjalistów z zakresu urbanistyki, budownictwa kubaturowego, podziemnego, komunikacyjnego, a także inżynierii środowiska. Sesja pierwsza była zatytułowana Charakterystyka współczesnych obszarów zurbanizowanych, druga poświęcona była problemom współczesnych miast, w trzeciej zajęto się budownictwem na obszarach o zabudowie zwartej, w czwartej nowoczesnym kształtowaniem budynków miejskich i ich wnętrz, w piątej omówiono infrastrukturę miast, a w szczególności kształtowania ich układów komunikacyjnych, natomiast ostatnia, szósta sesja dotyczyła budynków wysokich. Referaty wywołały żywą dyskusję. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli fakt zorganizowania konferencji interdyscyplinarnej, w której na wspólny temat wypowiadali się zarówno specjaliści budownictwa, jak i urbaniści i architekci. Podsumowując, można stwierdzić, że niemal tydzień spędzony przez uczestników konferencji w Krynicy był owocny pod względem naukowym. Zaprezentowano wiele osiągnięć naukowych, wymieniono się doświadczeniami. Był to również czas integracji środowiska naukowego oraz integracji tego środowiska ze środowiskiem praktyków. Powyższy tekst jest skrótem relacji przygotowanej przez organizatora. Pełne sprawozdanie z wydarzenia dostępne jest na stronie internetowej w zakładce fotorelacje Krynica Rafał Iwaniak fot. materiały organizatora Forum Acusticum r. na terenie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się jedna z najważniejszych konferencji naukowych poświęconych szeroko rozumianej akustyce VII Forum Acusticum. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Akustyczne i została objęta patronatem European Acoustics Association. Konferencja powstała przy współudziale Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz samej Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Konferencja odbywa się cyklicznie co trzy lata w różnych, ważnych dla świata nauki, placówkach zlokalizowanych na terenie całej Europy. Polsce organizacja tego wydarzenia została przekazana po sześciu latach starań, co dowodzi temu, że interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, jaką jest akustyka, w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. Inicjatorem wydarzenia jest European Acoustics Association, która w chwili obecnej zrzesza ponad 9000 człon ków z 32 krajów Europy. Pierwsza konferencja odbyła się w 1996 roku w Antwerpii. Konferencja została podzielona na ponad 65 regularnych sesji naukowych podzielonych na konkretne bloki tematyczne. W części poświęconej branży drogowej, a konkretnie ekranom akustycznym, słuchacze mogli zapoznać się między z innymi z prelekcjami dotyczącymi badań nad niskimi ekranami (Bart van der Aa, Chalmers University of Technology), zastosowaniem specjalnych nakładek na ekrany akustyczne w celu redukcji hałasu bez podnoszenia wysokości samej bariery (Jørgen Kragh, Danish Road Directorate), a także z prawidłowym doborem długości barier dźwiękowych w celu maksymalizacji ich skuteczności (Ilya Tsukernikov, Head of Laboratory of Research Institute of Building Physics). Poza prelekcjami w trakcie trwania konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w przygotowanych referatach plenarnych, które były prowadzone przez światowej sławy akustyków, w praktycznych warsztatach oraz specjalnych sesjach plakatowych. Dodatkowo na uczestników konferencji czekała wystawa stosowanej technologii i literatury związanej z akustyką. 75

8 Karolina Widawska fot. K. Widawska XXXI Seminarium Techniczne PSWNA października 2014 r. w hotelu BOSS w Miedzeszynie już po raz 31. najbardziej znani przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu technologii asfaltowych spotkali się na Seminarium Technicznym PSWNA. Honorowy Patronat nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a jednym z patronów medialnych był oczywiście Magazyn AUTOSTRADY. Seminarium tym razem zorganizowane zostało pod hasłem: Nowa perspektywa unijna dlaczego asfalt?. Spotkanie zgromadziło ponad 180 osób, które reprezentowały aż 77 fi rm i instytucji z branży. Problematyka poruszana podczas konferencji obejmowała trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny, poświęcony doświadczeniom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odnosił się do technologii, które preferowane są przy nawierzchniach na autostradach i drogach krajowych. Prezentacje obejmowały tematykę cichych nawierzchni oraz tych z użyciem asfaltu modyfi kowanego gumą, asfaltem spienionym itp. Przedstawiono również referat odnoszący się do doświadczeń z Francji dotyczących betonu asfaltowego, którego autorem był Jean Paul Michaut z Colas S.A. Kolejny panel tematyczny obejmował zagadnienia związane z dobrymi praktykami w drogownictwie. Przedstawione zostały w nim doświadczenia z autostrady A1. Blok stworzył logiczny ciąg, w którym zaprezentowano zarówno założenia projektowe, budowę oraz utrzymanie odcinka Gdańsk Toruń. W trakcie jednej z prelekcji Agnieszka Kędzierska z fi rmy Lotos Asfalt powiedziała, że ideą przewodnią realizacji było wykonać zadania dobrze już za pierwszym razem, co nie wymaga kontroli wewnętrznej i zwiększa znaczenie autocerty- fi kacji. Myśl ta wydaje się dobrym podsumowaniem i wskazówką do przyszłych realizacji jako przykład dobrych praktyk. Ostatni blok dotyczył tematyki nowych technologii w nawierzchniach asfaltowych. W sesji nie zabrakło gości z zagranicy. Jednym z nich był prof. dr inż. Dieter Grosshans z Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych w Berlinie, który opowiadał o oszczędnych nakładkach asfaltowych na nawierzchniach betonowych. Kolejnym zagranicznym gościem był również Franck Charrier reprezentujący fi rmę CECA Arkema Group. Pozostali prelegenci byli reprezentantami: TPA, Orlen Asfalt, Eurovia Polska, Colas Polska oraz Viakontrol. Omawiane technologie dotyczyły długowiecznych nawierzchni asfaltowych, nawierzchni rozjaśnianych oraz dwuwarstwowego asfaltu porowatego (na Obwodnicy Gdowa DK967), czyli rozwiązań poprawiających jakość, komfort i bezpieczeństwo dróg oraz ich trwałość. Po panelu odbyła się dyskusja, która podsumowała pierwszy dzień Seminarium oraz rozdanie podziękowań dla sponsorów i patronów wydarzenia. W drugim dniu Seminarium kontynuowano blok poświęcony nowym technologiom, ze szczególnym naciskiem na innowacje materiałowe. Podczas sesji zaprezentowane zostały rozwiązania fi rm partnerów Seminarium. W ramach wykładów przedstawiono: technologie zabezpieczenia skropienia międzywarstwowego przed uszkodzeniami (Dominik Malasiewicz, Lhoist Polska), nanotechnologię ZycoTherm (Piotr Heinrich, Zydex Industries), asfalty WMA (Paweł Czajkowski, Lotos Asfalt), asfalty typu perpetual pavement (Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt), ciche nawierzchnie jako metodę redukcji emisji hałasu (Marta Kazynacka, ZDW Kraków). Po wszystkich prezentacjach podsumowano i zamknięto obrady. Kolejne Seminarium zakończyło się sukcesem nie tylko pod względem frekwencji, ale również wniosków merytorycznych. Warto również podkreślić, że spotkania PSWNA dzięki swojej formule pozwalają na efektywne spotkania reprezentantów branży budownictwa drogowego i stwarzają pole do wymiany doświadczeń. Seminarium okazało się także kontynuacją poprzedniego spotkania, podczas którego został poruszony temat dobrych praktyk na podstawie budowy autostrady A4. Organizatorom życzymy powodzenia przy kolejnych edycjach, a Czytelników odsyłamy do lektury następnych wydań Magazynu AUTOSTRADY, w których z pewnością pojawią się aktualne informacje odnośnie do wiosennego Seminarium. 76 Magazyn Autostrady 11-12/2014

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa,

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa, ARCHBUD 2008 W dniach 3-5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się pierwsza krajowa konferencja naukowo techniczna z cyklu ARCHBUD pt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Głównym organizatorem

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków

Zaproszenie. Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski. 25 kwietnia 2017 Kraków Zaproszenie Konferencja Partnerstwo publiczno-prywatne Przyszłość Małopolski 25 kwietnia 2017 Kraków Organizator Inicjatywa Obywatelska Akademia Nowoczesności Instytut Monteskiusza Inicjatywa Obywatelska

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l

Akademia OFFSHORE. Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW. Akademia OFFSHORE 28.11.2013, Gdańsk. w w w. p t m e w. p l Mariusz Witoński Prezes Zarządu PTMEW 28.11.2013, Gdańsk 1 HISTORIA I PROFIL ORGANIZACJI - utworzone w 1997 roku w celu promocji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - od 2008 roku prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO. Uniwersytet Gdański, 24 kwietnia 2015 roku

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO. Uniwersytet Gdański, 24 kwietnia 2015 roku IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA SPORTOWEGO PRAWO SPORTOWE W EUROPIE I NA ŚWIECIE. W POSZUKIWANIU NAJLEPSZYCH WZORCÓW Uniwersytet Gdański, 24 kwietnia 2015 roku Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWA 2016

KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWA 2016 KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWA 2016 24-25 października 2016 PARTNERZY: Organizatorzy Partnerzy: Partner Strategiczny: Partnerzy Srebrni: Partnerzy Brązowi: Partner Forum Rower w Mieście: Partner

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych

RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych i rynkowych wiedza i doświadczenie VII KONFERENCJA SZKOLENIOWA ZAKŁADU TECHNIKI CIEPLNEJ RYNEK (BEZ) MOCY Praktyczne aspekty technicznego i organizacyjnego dostosowania jednostek wytwórczych do nowych wymagań środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 6 7 kwietnia 2017 KOMUNIKAT 1 W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła Naukowego Geografów Sekcja Gospodarki Przestrzennej serdecznie zapraszamy na ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

bioeconomy week Łódź, września 2013 r.

bioeconomy week Łódź, września 2013 r. bioeconomy week Łódź, 16-20 września 2013 r. www.bioekonomia.lodzkie.pl bioeconomy workshops 19 września 2013 r. W dniu 1 9 wr ześn ia br. planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych, które

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI w urbanistyce i planowaniu przestrzennym

DOBRE PRAKTYKI w urbanistyce i planowaniu przestrzennym KONFERENCJA NAUKOWA w INSTYTUCIE GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU DOBRE PRAKTYKI w urbanistyce i planowaniu przestrzennym PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym. 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków. Patronat Honorowy Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym Patronat Honorowy 17-18 kwietnia 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków www.dga.pl/konferencja Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA)

PROGRAM SMART METROPOLIA LISTOPADA (ŚRODA) PROGRAM SMART METROPOLIA 2016 23 LISTOPADA (ŚRODA) 9:30 9:45 Uroczyste otwarcie Smart Metropolia 2016 9:45 10:15 10:15 11:00 11:00 11:45 Wykład wprowadzający do sesji plenarnej: Dlaczego metropolie? Silne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI. Organizatorzy:

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI. Organizatorzy: AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI Organizatorzy: Patronat: Partnerzy: AKADEMIA IAKS Polski Komitet Olimpijski (PKOl) ogólnopolskie Stowarzyszenie związków, organizacji sportowych

Bardziej szczegółowo

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.)

XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016. (24-26 lutego 2016 r.) XVI i XVII wydarzenia z cyklu III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM dr Marta Sidorkiewicz prof. dr hab. Aleksander Panasiuk SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W dniu 16 listopada 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Relacja z Forum Termomodernizacja 2011.

Relacja z Forum Termomodernizacja 2011. Relacja z Forum Termomodernizacja 2011. 15 marca 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się kolejna, 11 już edycja Forum Termomodernizacja. Jak co roku, organizatorem spotkania było Zrzeszenie Audytorów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFERENCJI SIWE

SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFERENCJI SIWE Chcielibyśmy przedstawić Państwu różne możliwości sponsoringu i reklamy możliwe podczas XIII Konferencji Systemy informatyczne w energetyce SIwE 14. Sponsoring konferencji to doskonała okazja do zareklamowania

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Oddział w Białymstoku PROGRAM 2015 VII Seminarium techniczne 2015 2015 2015 2015 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Oddział w Białymstoku PROGRAM Patronat honorowy: Prezes SITK RP prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW

W GRUPIE SIŁA STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW W GRUPIE SIŁA Jednoczenie się przedsiębiorców w organizacjach branżowych niesie za sobą wiele pozytywów. Wzrost konkurencyjności wobec podmiotów zagranicznych, silna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

INDYWIDUALNE KONSULTACJE ZAPROSZENIE Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbh (LMBV), Niemcy Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Gmina Kleszczów Gmina Kleczew PGE GiEK S.A. Oddział KWB

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 12. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE 26-29.09.2017 GDAŃSK PATRONAT HONOROWY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA WWW.TRAKOTARGI.PL WSZYSTKIE TORY PROWADZĄ NA MIĘDZYNARODOWE 12.TARGI KOLEJOWE TRAKO 26-29.09.2017

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO VIA CARPATIA:

DLACZEGO VIA CARPATIA: WSCHODNIE FORUM DROGOWE, 23 25 WRZEŚNIA 2015 R. DLACZEGO VIA CARPATIA: WPŁYW INWESTYCJI DROGOWYCH NA ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Podsumowanie i wnioski Dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB Zakład

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/3453,sympozjum-naukowe-optymalizacja-procesow-zarzadzani a-kryzysowego-czesc-iii.html

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE BRANŻOWE MÓWIĄ SILNIEJSZYM GŁOSEM

ORGANIZACJE BRANŻOWE MÓWIĄ SILNIEJSZYM GŁOSEM STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ ORGANIZACJE BRANŻOWE MÓWIĄ SILNIEJSZYM GŁOSEM Zrzeszanie się przedsiębiorców nie jest nową formą dbania o wspólne interesy. Stowarzyszenia i izby zawiązywane

Bardziej szczegółowo

12 MARCA 2014 HOTEL SOFITEL VICTORIA W WARSZAWIE

12 MARCA 2014 HOTEL SOFITEL VICTORIA W WARSZAWIE RAPORT FOTOGRAFICZNY Z KONFERENCJI II EDYCJA FORUM TECHNOLOGICZNE: POCZTA XXI WIEKU CYFRYZACJA MOBILNOŚĆ AUTOMATYZACJA SAMOOBSŁUGOWOŚĆ E-COMMERCE 12 MARCA 2014 HOTEL SOFITEL VICTORIA W WARSZAWIE 2014,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU

OFERTA WSPÓŁPRACY. Konferencji E-ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E-USŁUGI DLA BIZNESU OFERTA WSPÓŁPRACY PARTNER, SPONSOR, WYSTAWCA E-USŁUGI DLA BIZNESU 14 i 15 kwietnia 2015 w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji e-administracja dla Biznesu 2015 stanowiącej platformę wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja Kariera" w Małopolsce

Twoja Kariera w Małopolsce Twoja Kariera" w Małopolsce Za nami krakowska konferencja, która odbyła się 11 marca br. w hotelu Qubus, inaugurując ogólnopolski cykl otwartych konferencji biznesowych. h K bnferencja Twoja Kariera" zostazaplanowana

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Kongres innowacji. Pojazdy elektryczne kierunki rozwoju, techniczne i technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców.

Kongres innowacji. Pojazdy elektryczne kierunki rozwoju, techniczne i technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców. Kongres innowacji Pojazdy elektryczne kierunki rozwoju, techniczne i technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współtworzenia - w roli

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

kraków PODSUMOWANIE dobraenergia.edu.pl 7 czerwca Konferencja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

kraków PODSUMOWANIE dobraenergia.edu.pl 7 czerwca Konferencja Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Konferencja kraków 7 czerwca 2017 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Poznań, 22 marca 2017 Kraków, 7 czerwca Łódź, 13 września 2017 Gdańsk, 11 października 2017 Katowice, 8 listopada 2017 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie

Dalsze informacje na temat konferencji na stronie Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katedra Nauk o Rodzinie Zaprasza na konferencję EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA Katowice, 1 grudnia 2016 Aula Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Relacja z II Konferencji Naukowej (27/11/2015) Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów uczelni wyższych?

Relacja z II Konferencji Naukowej (27/11/2015) Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów uczelni wyższych? Relacja z II Konferencji Naukowej (27/11/2015) Praca w branży TSL. Jakich umiejętności wymagają pracodawcy od absolwentów uczelni wyższych? W dniu 27.11.2015r. odbyła się II Konferencja Naukowa pt. Praca

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM. Kazimierz Dolny, kwietnia 2014 r.

Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM. Kazimierz Dolny, kwietnia 2014 r. Oferta partnerska VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM Kazimierz Dolny, 23-25 kwietnia 2014 r. Politechnika Lubelska oraz, zapraszają do współpracy

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

ak ajczt. Ra M PZITB Koło nr

ak ajczt. Ra M PZITB Koło nr Stary Dom Zdrojowy Jan Kiepura Nikifor KRYNICA KALENDARZ WYDARZEŃ sierpień/wrzesień: Festiwal im. Jana Kiepury (od 1967 r.) wrzesień: Forum Ekonomiczne (od 1992 r.) wrzesień: Konferencja Naukowa Komitetu

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Szkolenia Zajęcia edukacyjne dla uczestników XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej W dniach 23 i 25 lutego br., w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

Geneza i główne założenia projektu. Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Geneza i główne założenia projektu Anna Piaskowska Koordynator Projektu Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Krótko o projekcie Projekt realizowany jest przez Instytut Studiów Energetycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

INNOwacyjne finansowanie

INNOwacyjne finansowanie Gdańsk, 13 grudnia 2011 r. INNOwacyjne finansowanie Sukces konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - dyskusja, wnioski i plany na przyszłość. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31

Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 Konkurs Laur Innowacyjności 2015 2015-04-22 14:42:31 2 Przedstawiamy Państwu informacje nt. konkursu "Laur Innowacyjności 2015". LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015 V edycja ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Retail Congress zarządzanie siecią handlową w czasach gwałtownego rozwoju technologii

Retail Congress zarządzanie siecią handlową w czasach gwałtownego rozwoju technologii Retail Congress 2016 - zarządzanie siecią handlową w czasach gwałtownego rozwoju technologii retailcongress2016_logo.jpg [1] Fot. Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 5 października 2016 VII edycja konferencji Retail

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Polska

Infrastruktura Polska 2017 Infrastruktura Polska VIII EDYCJA 8 lutego 2017 Hotel Westin, Warszawa organizator partner merytoryczny patron konkursu PROGRAM 9:30-10:00 Rejestracja 10:00-10:15 Przywitanie Gości i otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Ergonomia Narzędziem Innowacji

Ergonomia Narzędziem Innowacji Instytut Wzornictwa Przemysłowego V Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna Ergonomia Narzędziem Innowacji 8 grudnia 2009 r., Warszawa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Organizatorzy: Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków

Bezpieczeństwo. w sektorze. paliwowo-energetycznym kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków Bezpieczeństwo w sektorze paliwowo-energetycznym 17-18 kwietania 2008r. Crown Piast Hotel & Park, Kraków Główne tematy konferencji Jeśli potrzebujesz wsparcia w nieustannej walce o bezpieczeństwo informacji,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo