GISforum 2014 ważna dyskusja o systemach GIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GISforum 2014 ważna dyskusja o systemach GIS"

Transkrypt

1 Marcin Ponikowski fot. Piotr Wyroślak GISforum 2014 ważna dyskusja o systemach GIS Kolejna edycja GISforum potwierdziła, że wydarzenie jest ważną platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu sektorów gospodarki, instytucji i urzędów. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest fi rma SHH. W wydarzeniu wzięło udział wielu reprezentantów różnych obszarów branżowych, m.in. przedstawiciele zarządców infrastruktury transportu, zarówno drogowej, jak i kolejowej. Partnerami wydarzenia były fi rmy: Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh, Intel, Hewlett - Packard, Arrow ECS, Comp, Procesy 5 oraz Open Street Map Polska. Konferencję otworzył Piotr Janas, prezes Zarządu SHH, który podsumował dotychczasowe osiągnięcia inicjatywy GISforum jako platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. W pierwszym panelu prezentacyjnym poruszano tematy: polityki Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki zarządzania danymi oraz możliwości korzystania z dotacji unijnych, wdrażanie e-usług w administracji w świetle nowej perspektywy fi nansowej, zasady funkcjonowania systemu ogólnopolskiej informacji geologicznej i hydrogeologicznej. W drugim panelu technologicznym Albert Godfrind i Hans Viehmann z Oracle oraz Hagen Lotz z Bentley przedstawili zaawansowane technologie Oracle i Bentley z punktu widzenia technicznego i biznesowego, prezentując także ich praktyczne wykorzystanie w projektach infrastrukturalnych. W trzecim panelu prezentowano doświadczenia praktyczne wdrożeń w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów, dolnośląskim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa, a także Urzędzie Miasta Sanok. Konferencja wiodących technologii GIS Firma Intel zaprezentowała najnowsze technologie procesorowe i ich wpływ na rozwój nowoczesnych narzędzi dla biznesu. Przedstawiciele Hewlett-Packard demonstrowali różne rozwiązania sprzętowe wspomagające systemy GIS. Reprezentanci Ricoh Polska omówili systemy wielkoformatowe jako wsparcie dla CAD/GIS. Piotr Janas, prezes Zarządu SHH, otwiera GISforum 2014 Albert Godfrind, Spatial Solutions Architect, Oracle Eksperci z Arrow ECS udowadniali wysoką wydajność w projektach GIS dzięki maszynie Oracle Exadata. Przedstawiciele z fi rmy Siemens omówili optymalizację i zarządzanie infrastrukturą w przemyśle w oparciu o rozwiązania klasy Asset Management. Przedstawiciel Politechniki Warszawskiej wprowadził słuchaczy w zagadnienia modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM). Eksperci z fi rmy SHH zaprezentowali najnowsze rozwiązania GIS dla różnych branż, opierając się głównie na doświadczeniach z realizacji projektów dla wielu przedsiębiorstw i instytucji. Zaprezentowano rozwiązanie do zarządzania dokumentacją techniczną, które integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiorstwa. Omówiono także szeroko praktyczne aspekty wdrożeń Systemu Ewidencji Nieruchomości w projektach związanych z infrastrukturą liniową. Ostatnia prelekcja dotyczyła równie ważnych, a także najbardziej aktualnych technologicznie za- Roman Smółka, kierownik PIG-PIB Hans Viehmann, Product Manager EMEA, Oracle Wojciech Cejrowski wygłasza prelekcję Prawo dżungli kontra sprzęt IT gadnień wykorzystania narzędzi mobilnych w projektach GIS. Forum dostrzegające koszt danych Ważnym elementem konferencji była debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Dane kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne?. Szczegóły przebiegu debaty w podsumowaniu konferencji na stronie pl/gisforum-2014-podsumowanie.dhtml. 69

2 Anna Górska-Zychla fot. A. Górska-Zychla Rekordowe spotkanie w Wiśle października br. w Wiśle odbyła się ósma konferencja zatytułowana Dni Betonu, organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. To największe krajowe wydarzenie w branży materiałów oraz technologii betonowych. Trzy dni konferencji obfi towały w prezentacje, dyskusje oraz warsztaty. Wygłoszono prawie pięćdziesiąt referatów, a podczas sesji posterowej swoje prace przedstawiło blisko czterdziestu autorów. Pierwszego dnia swoje materiały zaprezentowali m.in.: Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik, Andrzej Ajdukiewicz oraz Witold Jankowski. Dzień wykładowy zakończyła dyskusja Beton towarowy a wyrób budowlany, której moderatorem był Zdzisław B. Kohutek. Wzięli w niej udział: Rafał Gajewski (SPBT), Jan Bobrowicz (ITB), Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa (GUNB), Grzegorz Bajorek (CTB) oraz Walenty Twardy (Erbud). Po raz trzeci zorganizowany został konkurs Power Concrete, którego celem jest zaprezentowanie współczesnych możliwości technologicznych betonu. Wieczorem tego samego dnia wyłoniono zwycięzców konkursu pod hasłem Wykonanie betonu cementowego charakteryzującego się maksymalnym stosunkiem wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu do wytrzymałości na ściskanie. Badania (zarówno eliminacje, jak i fi nał) zostały przeprowadzone na tej samej maszynie wytrzymałościowej dostarczonej przez fi rmę Controls. Podczas drugiego i trzeciego dnia konferencji omówiono m.in. takie tematy jak: Zastosowanie technologii betonu lekkiego przy realizacji budowy mostu drogowego w Toruniu, Kompatybilność układu cement domieszka napowietrzająca domieszka upłynnia- jąca w mieszankach na spoiwach cementowych, Cele i rola pielęgnacji i ochrony młodego betonu. Dodatkową atrakcją były towarzyszące Dniom Betonu warsztaty poświęcone nowym Ogólnym Specyfikacjom Technicznym dla betonu. Organizowane po raz kolejny warsztaty odbyły się pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy doborze tematyki szczególną uwagę zwrócono na to, aby związana ona była z praktycznymi aspektami technologii betonu, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, technologicznymi i konstrukcyjnymi. Konsekwentnie starano się stworzyć przyjazne warunki do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym oraz przemysłem. Po zakończeniu wykładów 14 października miała miejsce dyskusja panelowa zatytułowana Nowa perspektywa budżetowa a szanse i zagrożenia dla budownictwa. Prowadzona przez Macieja Głogowskiego z radia TOK FM dyskusja, zgromadziła pełną salę słuchaczy. Swoją opinię na wspomniany temat wygłosili m.in.: Tomasz Rudnicki z GDDKiA, Dariusz 70 Magazyn Autostrady 11-12/2014

3 Blocher z fi rmy Budimex oraz Ryszard Trykosko z PZITB. Tak jak w ubiegłych latach, także i w tym roku wręczone zostały nagrody Dni Betonu, tzw. Betonowe Oskary. Przyznawane są one osobom i instytucjom o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu zarówno w obszarze nauki, jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych. W tym roku nagrodę taką otrzymała m.in. dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W imieniu organizatorów już dziś zapraszamy na kolejną, IX już, edycję konferencji, która odbędzie się w 2016 roku. ZDANIEM UCZESTNIKÓW Wysoki poziom merytoryczny, widoczne zainteresowanie branży, rekordowa liczba uczestników konferencji, jak i słuchaczy na wykładach to właśnie»dni Betonu«. Nie należy też zapominać o dodatkowej wartości, jaką niesie za sobą możliwość odbycia wielu spotkań branżowych oraz integracji środowiska. Aleksander Szyszko Prezes Zarządu spółek Ergon Poland Sp. z o.o. i Faelbud Prefabrykaty Sp. z o.o.»dni Betonu«to już licząca się marka świadczy o tym niezbicie liczba uczestników, którzy wzięli udział w konferencji. Nic dziwnego to unikalna okazja spotkania i wymiany poglądów wielu osób z branży betonu, branż z betonem powiązanych i naukowców. A tematów wspólnych jest naprawdę wiele od historii, poprzez przyszłość i technologię, po logiczne uregulowania prawne. Tylko czasu było trochę za mało. Maciej Marciniak Dyrektor Zarządzający, Górażdże Beton Sp. z o.o. Tegoroczna edycja»dni Betonu«była dla nas wyjątkowym wydarzeniem co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy wspaniałą okazję do przedstawienia nowej marki Master Builders Solutions, którą fi rma dedykuje branży budowlanej. Po drugie, cieszy nas, że program konferencji wzbogacony został o pokazy praktyczne, podczas których nasza fi rma miała okazję zaprezentować licznie zgromadzonym uczestnikom nienormowe metody badawcze betonów specjalnych. Kierunek, który obrali organizatorzy, uzupełniając wykłady o pokazy praktyczne, jak również sesję posterową, jest kierunkiem słusznym i bardzo ciepło przyjętym przez uczestników dlatego też mam nadzieję, że będzie kontynuowany podczas kolejnych edycji. Tomasz Klimala Dyrektor Regionalny/ Marketing Manager, BASF Polska Sp. z o.o. Rafał Iwaniak XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i praktyka września 2014 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i praktyka zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu. Do Katowic przybyli pracownicy naukowych ośrodków badawczych i uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji samorządowych i transportowych oraz praktycy gospodarczy z całej Polski, a także goście z Czech oraz ze Słowacji. Patronat honorowy objęli marszałek województwa śląskiego oraz wojewoda śląski. Duża liczba uczestników (reprezentujących ponad 30 instytucji) może świadczyć o tym, że konferencja stała się platformą do owocnej współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z problematyką transportową pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, zarówno w kraju, jak i za granicą. W czasie obrad poruszano aktualne problemy dotyczące szeroko pojętych systemów transportowych zarówno w aspekcie technologicznym, jak i organizacyjnym. Słuchacze w trakcie prelekcji mogli zapoznać się m.in. z tematami związanymi z systemami GPS/ EGNOS i możliwościami, jakie to rozwiązanie stwarza dla transportu miejskiego, ze zrównoważeniem transportu drogowego budowanego na bazie strategii zrównoważonego rozwoju, a także z wynikami badań ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców miast wraz z omówieniem sposobów wyznaczania tego wskaźnika i podaniem konkretnych przykładów. Ponadto w takcie konferencji zebranym gościom zaprezentowano zagadnienia dotyczące zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych, z jednej strony w kontekście dynamicznego przekazywania informacji dla uczestników ruchu, z drugiej strony natomiast związanej z problematyką ich implementacji na terenach rozległych konurbacji. Systemy ITS uzupełnił referat odnośnie ustalania priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego, znajdujących się w obrębie działania trójmiejskiego systemu ITS TRISTAR. W trakcie konferencji próbowano również odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z aktualnym miejscem i przyszłością polskiego transportu w Unii Europejskiej. 71

4 Anna Górska-Zychla fot. R. Iwaniak Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe 8-10 października br. w Galinach niedaleko Bartoszyc odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Polski Kongres Drogowy. Tym razem uczestnicy mieli okazję podziwiać okolicę północno-wschodniej Polski. Warmińsko-Mazurskie Forum otworzył marszałek województwa Jacek Protas. W imieniu władz regionu przywitał on uczestników i zwrócił uwagę na kilka aspektów historyczno-geografi cznych wspomnianego obszaru. Temat zasad kształtowania sieci drogowej na Warmii i Mazurach, podsumowując 10 lat funkcjonowania programu, poruszył prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM. Program ten przewidywał budowę nowych odcinków dróg i obwodnic miast, poszerzenia dróg, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności oraz wzmocnienie obiektów inżynierskich. Zwrócił on też uwagę, że przy próbach realizacji dalszych zadań nacisk powinno się położyć na poprawę bezpieczeństwa ruchu, rozwój dróg i szlaków rowerowych oraz powszechniejsze ważenie pojazdów w ruchu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O kluczowych inwestycjach zaplanowanych na sieci dróg krajowych poinformował dyrektor oddziału GDDKiA w Olsztynie Mirosław Nicewicz. Swoje referaty przedstawili również: Piotr Szymczyk Technologia MCE na etapie projektowania, Bartosz Wojczakowski Nowe technologie i lepiszcza do budowy nawierzchni ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i parkingów, a także Tomasz Wojsz Integracja danych drogowych dla różnych kategorii dróg warunkiem sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową w województwie. Oba dni wykładowe uwieńczyły zorganizowane przez organizatorów kolacje dla uczestników. Spotkanie było zarówno możliwością uzupełnienia wiedzy na temat problemów i perspektyw regionu, a także okazją do wymiany poglądów świata nauki i biznesu. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Polski Kongres Drogowy. Rafał Iwaniak I Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe października 2014 roku w Toruniu w hotelu Bulwar odbyło się I Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe organizowane przez Polski Kongres Drogowy. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od przywitania gości przez wiceprezesa Zarządu PKD Zbigniewa Tabora oraz marszałka woj. kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Po tych wystąpieniach przyszedł czas na część merytoryczną, podzieloną na kilka sesji tematycznych. Pierwsza z nich była zatytułowana Partnerstwo Publiczno-Prywatne mit czy przyszłość fi nansowania dużych projektów, w trakcie której słuchacze mogli zapoznać się z prelekcjami dotyczącymi utrzymania dróg, które jest głównym wyzwaniem w polityce transportowej krajów Unii Europejskiej, wsparcia projektów hybrydowych w nowej perspektywie fi nansowej przewidzianej na lata , a także z perspektywami rozwoju narzędzi wspierających realizację PPP po stronie publicznej oraz prywatnej. Sesja ta planowo powinna zakończyć się pytaniami do prelegentów, jednak ze względu na tematykę przerodziła się w żywą dyskusję, w której udział brali zarówno przedstawiciele administracji państwowej, jak również sektora prywatnego, którzy wskazywali konkretne problemy do rozwiązania w projektach PPP. Druga sesja tego dnia była zatytułowana Projekty PPP na drogach samorządowych założenia, doświadczenia i wnioski i dotyczyła pilotażowego projektu w woj. kujawsko-pomorskim w zakresie utrzymania dróg, nieudanego projektu wraz z omówieniem przyczyn niepowodzenia w woj. dolnośląskim, a także oczekiwań zarządców dróg odnośnie do projektów PPP. Podobnie jak pierwsza sesja, również ta zakończyła się żywą dyskusją. Ostatnia, trzecia sesja tego dnia dotyczyła przełamywania barier dla rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. Dzień zakończył panel dyskusyjny, w którym udział wzięli zebrani słuchacze. Drugi dzień konferencji był poświęcony nawierzchniom betonowym stosowanym na drogach samorządowych. W pierwszej części dnia omówione zostały zalety tego rozwiązania, praktyczne sposoby realizacji, a także efektywne metody ich utrzymania. W drugiej części natomiast pod dyskusję poddane zostały zagadnienia związane z wyzwaniami, które stoją przed inwestorem w kontekście zastosowania nawierzchni betonowej, a także omówione zostały nowe Ogólne Specyfi kacje Techniczne. 72 Magazyn Autostrady 11-12/2014

5 Beata Bątorek fot. R. Iwaniak Targi Infrastruktura 2014 miejscem branżowej ogólnopolskiej debaty Zakończyły się XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wśród wystawców Targów Infrastruktura znaleźli się m.in.: generalni wykonawcy, inwestorzy zastępczy, dostawcy materiałów, fi rmy geotechniczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się znakowaniem dróg. Ważnym wydarzeniem dla drogowców, które zgromadziło wielu słuchaczy, była dwudniowa konferencja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pt. Czas na zmiany. Jak powiedział Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA, ważne jest, aby kontynuować dialog z branżą. Efektem spotkań ze stronami procesu inwestycyjnego jest wspólne wypracowanie dokumentów, takich jak np. PFU. W czasie konferencji chcieliśmy też pokazać, w jaki sposób działamy i jak z nami najskuteczniej współpracować. Celem naszej pracy jest wspólne osiągnięcie efektu, jakim jest rozwój infrastruktury dodał. Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone ostatniej nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród słuchaczy byli m.in. przedstawiciele wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Marek Tomasik, prezes zarządu Grupy Doradczej KZP prowadzącej seminarium, podsumował, że najwięcej uwagi wymagały zmiany odnoszące się do przesłanek i sposobu wyjaśniania rażąco niskiej ceny, a następnie kwestie związane z nowymi podstawami zatrzymania wadium wykonawcy. Uwagę słuchaczy zwróciły także nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert, zgodnie z którymi co do zasady cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium. Podczas targów dużo miejsca zostało poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W hali wystawienniczej znajdował się symulator dachowania, można było też przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się symulatory jazdy GOS Akademii Bezpiecznej Jazdy. Jak tłumaczył Igor Chichłowski, dyrektor ds. promocji i marektingu, ogromne znaczenie ma edukacja zarówno młodzieży, jak i doświadczonych kierowców. Karolina Widawska fot. A. Górska-Zychla XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska Od 22 do 24 października 2014 r. specjaliści z całego kraju z zakresu geosyntetyków zgromadzili się w hotelu Wilga w Ustroniu. Całe trzy dni wypełnione były wykładami, prezentacjami i dyskusjami dotyczącymi badań, technologii i perspektyw na przyszłość w branży. Konferencja naukowo-techniczna odbyła się tym razem pod hasłem Geosyntetyki w budownictwie i ochronie środowiska. Jej organizatorzy to: Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku- Białej, Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział w Bielsku-Białej oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne. Dodatkowo odbyły się również warsztaty szkoleniowe dotyczące zastosowań geosyntetyków w obiektach inżynierskich. Konferencja skierowana była przede wszystkim do: producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków w budownictwie oraz ochronie środowiska. Tematyka obejmowała zarówno zagadnienia ogólne, jak i budownictwo drogowe, składowiska odpadów, odwodnienia oraz budownictwo hydrotechniczne. W trakcie pierwszej sesji plenarnej przedstawiciele świata nauki i fi rm związanych z branżą poruszyli tematykę wytrzymałości i jej znaczenia na rozciąganie barier izolacyjnych (Jakub Bryk Cetco) oraz zastosowania geosyntetyków w obiektach inżynierskich (Adam Kostyra Inora). Dodatkowo Jacek Kawalec z Politechniki Śląskiej przedstawił aktualny stan prac nad normalizacją w zakresie geosyntetyków. Podczas drugiej sesji plenarnej wygłoszone zostały referaty z zakresu technologii projektowania i budowy nasypów oraz wymiarowania geosyntetycznego zbrojenia nadpalowego. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i Rzeszowskiej, w tym prof. dr hab. inż. Adam Bolt, który jest również członkiem komitetu naukowego konferencji. Popołudniowe wykłady poświęcone były z kolei szczególnie kwestii geosyntetyków przy nawierzchniach asfaltowych. Po panelach nie zabrakło pytań i dyskusji, które tylko potwierdziły, że spotkania w ramach branży geosyntetyków są potrzebne i stale wymagają wymiany doświadczeń. Drugiego dnia konferencji, poza ostatnią sesją plenarną, odbyło się podsumowanie oraz dyskusja, co z kolei wpłynęło na wypracowanie wspólnych wniosków i zdobycie nowych inspiracji. A to oznacza z pewnością kolejne tego typu spotkania w przyszłości i na co wszyscy liczymy dalszy rozwój branży, jak to miało miejsce dotychczas. 73

6 Izabela Rutkowska-Czapla fot. redakcja Popioły z energetyki XXI Międzynarodowa Konferencja Od 22 do 24 października 2014 r. w Zakopanem odbywała się kolejna edycja ważnej branżowej konferencji poświęconej tematyce ubocznych produktów spalania. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska minister Andrzej Jagusiewicz. Uczestnicy konferencji tym razem spotkali się w malowniczym Zakopanem. Po raz kolejny Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zorganizowała spotkanie będące miejscem dyskusji i sformułowań ważnych opinii i wniosków dotyczących zagadnień istotnych dla całej branży UPS. Nie bez znaczenia jest również fakt, że honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął minister Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, co również świadczy o wadze i randze tego spotkania. Pierwsza sesja konferencji poświęcona była zagadnieniom strategicznym i perspektywom dla UPS w Polsce i Europie. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie ubocznych produktów spalania w tworzeniu gospodarki niskoemisyjnej. Zagadnienia formalnoprawne zagospodarowania UPS zdominowały sesję drugą. Prelegenci, wygłaszając referaty, wyjaśniali i instruowali uczestników spotkania, jak najkorzystniej poruszać się w obszarze, często zawiłych i niejasnych, przepisów regulujących ten rodzaj działalności. Podczas sesji trzeciej szczegółowo omówiono transformację zastosowań popiołów fl uidalnych na przestrzeni 20 lat ich wykorzystywania w praktyce gospodarczej. Nie zabrakło również tematyki związanej z wykorzystywaniem popiołów w produkcji cementu i betonu. Gospodarka ograniczająca emisję gazów cieplarnianych jest szansą dla większego wykorzystania i zastosowania UPS. Przestawiono między innymi założenia dla produkcji betonów ekwiwalentnych i wyniki prac zespołów badawczych nad modyfi kacją popiołów do betonu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja o popiołach z biomasy. Punktem wyjścia do rozmów były wyniki badań popiołów REACH. Uczestnicy zastanawiali się nad kierunkami zagospodarowania, które mogą być rozwijane w obecnych warunkach gospodarczo-prawnych. Po raz kolejny podczas Konferencji miała miejsce Gala Feniksów uroczyste wręczenie Polskich Nagród Popiołowych. W uznaniu zasług, szczególnych osiągnięć i sukcesów odniesionych w poszukiwaniu nowych dróg i sposobów zwiększenia gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania oraz zmniejszenia ich środowiskowego oddziaływania, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, uhonorowani zostali: w kategorii fi rma Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w kategorii projekt-technologia prof. Genowefa Zapotoczna-Sytek, w kategorii człowiek Zbigniew Chrzanowski. Przebieg Konferencji wykazał, że dokonuje się dalszy postęp w badaniach naukowych oraz opracowywaniu i we wdrażaniu nowych technik i technologii w obszarze wytwarzania i gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania. Ponadto podczas spotkania przekonywano, że popioły są bardzo cennym materiałem antropogenicznym, który powinien być wykorzystywany w większym stopniu w różnych dziedzinach życia gospodarczego i mieć pierwszeństwo przed surowcami naturalnymi. 74 Magazyn Autostrady 11-12/2014

7 prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB września 2014 roku odbyła się w Krynicy-Zdroju 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a miejscem obrad stał się hotel Krynica. Konferencję patronatem objęli: ówczesna wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju E. Bieńkowska, wicepremier, minister gospodarki J. Piechociński, minister nauki i szkolnictwa wyższego L. Kolarska-Bobińska, główny inspektor nadzoru budowlanego R. Dziwiński, marszałek województwa lubelskiego S. Sosnowski oraz rektor Politechniki Lubelskiej P. Kacejko. W konferencji wzięło udział 397 osób reprezentujących głównie uczelnie techniczne i instytuty badawcze oraz PIIB i izby okręgowe, a także projektanci i przedstawiciele wykonawstwa budowlanego. Część problemowa konferencji zatytułowana była Budownictwo na obszarach zurbanizowanych nauka, praktyka, perspektywy. Wygłoszono 24 referaty w sześciu sesjach problemowych. Referaty zostały przygotowane przez uznanych specjalistów z zakresu urbanistyki, budownictwa kubaturowego, podziemnego, komunikacyjnego, a także inżynierii środowiska. Sesja pierwsza była zatytułowana Charakterystyka współczesnych obszarów zurbanizowanych, druga poświęcona była problemom współczesnych miast, w trzeciej zajęto się budownictwem na obszarach o zabudowie zwartej, w czwartej nowoczesnym kształtowaniem budynków miejskich i ich wnętrz, w piątej omówiono infrastrukturę miast, a w szczególności kształtowania ich układów komunikacyjnych, natomiast ostatnia, szósta sesja dotyczyła budynków wysokich. Referaty wywołały żywą dyskusję. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli fakt zorganizowania konferencji interdyscyplinarnej, w której na wspólny temat wypowiadali się zarówno specjaliści budownictwa, jak i urbaniści i architekci. Podsumowując, można stwierdzić, że niemal tydzień spędzony przez uczestników konferencji w Krynicy był owocny pod względem naukowym. Zaprezentowano wiele osiągnięć naukowych, wymieniono się doświadczeniami. Był to również czas integracji środowiska naukowego oraz integracji tego środowiska ze środowiskiem praktyków. Powyższy tekst jest skrótem relacji przygotowanej przez organizatora. Pełne sprawozdanie z wydarzenia dostępne jest na stronie internetowej w zakładce fotorelacje Krynica Rafał Iwaniak fot. materiały organizatora Forum Acusticum r. na terenie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się jedna z najważniejszych konferencji naukowych poświęconych szeroko rozumianej akustyce VII Forum Acusticum. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Akustyczne i została objęta patronatem European Acoustics Association. Konferencja powstała przy współudziale Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz samej Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Konferencja odbywa się cyklicznie co trzy lata w różnych, ważnych dla świata nauki, placówkach zlokalizowanych na terenie całej Europy. Polsce organizacja tego wydarzenia została przekazana po sześciu latach starań, co dowodzi temu, że interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, jaką jest akustyka, w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. Inicjatorem wydarzenia jest European Acoustics Association, która w chwili obecnej zrzesza ponad 9000 człon ków z 32 krajów Europy. Pierwsza konferencja odbyła się w 1996 roku w Antwerpii. Konferencja została podzielona na ponad 65 regularnych sesji naukowych podzielonych na konkretne bloki tematyczne. W części poświęconej branży drogowej, a konkretnie ekranom akustycznym, słuchacze mogli zapoznać się między z innymi z prelekcjami dotyczącymi badań nad niskimi ekranami (Bart van der Aa, Chalmers University of Technology), zastosowaniem specjalnych nakładek na ekrany akustyczne w celu redukcji hałasu bez podnoszenia wysokości samej bariery (Jørgen Kragh, Danish Road Directorate), a także z prawidłowym doborem długości barier dźwiękowych w celu maksymalizacji ich skuteczności (Ilya Tsukernikov, Head of Laboratory of Research Institute of Building Physics). Poza prelekcjami w trakcie trwania konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w przygotowanych referatach plenarnych, które były prowadzone przez światowej sławy akustyków, w praktycznych warsztatach oraz specjalnych sesjach plakatowych. Dodatkowo na uczestników konferencji czekała wystawa stosowanej technologii i literatury związanej z akustyką. 75

8 Karolina Widawska fot. K. Widawska XXXI Seminarium Techniczne PSWNA października 2014 r. w hotelu BOSS w Miedzeszynie już po raz 31. najbardziej znani przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu technologii asfaltowych spotkali się na Seminarium Technicznym PSWNA. Honorowy Patronat nad Seminarium objęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a jednym z patronów medialnych był oczywiście Magazyn AUTOSTRADY. Seminarium tym razem zorganizowane zostało pod hasłem: Nowa perspektywa unijna dlaczego asfalt?. Spotkanie zgromadziło ponad 180 osób, które reprezentowały aż 77 fi rm i instytucji z branży. Problematyka poruszana podczas konferencji obejmowała trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny, poświęcony doświadczeniom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odnosił się do technologii, które preferowane są przy nawierzchniach na autostradach i drogach krajowych. Prezentacje obejmowały tematykę cichych nawierzchni oraz tych z użyciem asfaltu modyfi kowanego gumą, asfaltem spienionym itp. Przedstawiono również referat odnoszący się do doświadczeń z Francji dotyczących betonu asfaltowego, którego autorem był Jean Paul Michaut z Colas S.A. Kolejny panel tematyczny obejmował zagadnienia związane z dobrymi praktykami w drogownictwie. Przedstawione zostały w nim doświadczenia z autostrady A1. Blok stworzył logiczny ciąg, w którym zaprezentowano zarówno założenia projektowe, budowę oraz utrzymanie odcinka Gdańsk Toruń. W trakcie jednej z prelekcji Agnieszka Kędzierska z fi rmy Lotos Asfalt powiedziała, że ideą przewodnią realizacji było wykonać zadania dobrze już za pierwszym razem, co nie wymaga kontroli wewnętrznej i zwiększa znaczenie autocerty- fi kacji. Myśl ta wydaje się dobrym podsumowaniem i wskazówką do przyszłych realizacji jako przykład dobrych praktyk. Ostatni blok dotyczył tematyki nowych technologii w nawierzchniach asfaltowych. W sesji nie zabrakło gości z zagranicy. Jednym z nich był prof. dr inż. Dieter Grosshans z Instytutu Badawczego Materiałów Budowlanych w Berlinie, który opowiadał o oszczędnych nakładkach asfaltowych na nawierzchniach betonowych. Kolejnym zagranicznym gościem był również Franck Charrier reprezentujący fi rmę CECA Arkema Group. Pozostali prelegenci byli reprezentantami: TPA, Orlen Asfalt, Eurovia Polska, Colas Polska oraz Viakontrol. Omawiane technologie dotyczyły długowiecznych nawierzchni asfaltowych, nawierzchni rozjaśnianych oraz dwuwarstwowego asfaltu porowatego (na Obwodnicy Gdowa DK967), czyli rozwiązań poprawiających jakość, komfort i bezpieczeństwo dróg oraz ich trwałość. Po panelu odbyła się dyskusja, która podsumowała pierwszy dzień Seminarium oraz rozdanie podziękowań dla sponsorów i patronów wydarzenia. W drugim dniu Seminarium kontynuowano blok poświęcony nowym technologiom, ze szczególnym naciskiem na innowacje materiałowe. Podczas sesji zaprezentowane zostały rozwiązania fi rm partnerów Seminarium. W ramach wykładów przedstawiono: technologie zabezpieczenia skropienia międzywarstwowego przed uszkodzeniami (Dominik Malasiewicz, Lhoist Polska), nanotechnologię ZycoTherm (Piotr Heinrich, Zydex Industries), asfalty WMA (Paweł Czajkowski, Lotos Asfalt), asfalty typu perpetual pavement (Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt), ciche nawierzchnie jako metodę redukcji emisji hałasu (Marta Kazynacka, ZDW Kraków). Po wszystkich prezentacjach podsumowano i zamknięto obrady. Kolejne Seminarium zakończyło się sukcesem nie tylko pod względem frekwencji, ale również wniosków merytorycznych. Warto również podkreślić, że spotkania PSWNA dzięki swojej formule pozwalają na efektywne spotkania reprezentantów branży budownictwa drogowego i stwarzają pole do wymiany doświadczeń. Seminarium okazało się także kontynuacją poprzedniego spotkania, podczas którego został poruszony temat dobrych praktyk na podstawie budowy autostrady A4. Organizatorom życzymy powodzenia przy kolejnych edycjach, a Czytelników odsyłamy do lektury następnych wydań Magazynu AUTOSTRADY, w których z pewnością pojawią się aktualne informacje odnośnie do wiosennego Seminarium. 76 Magazyn Autostrady 11-12/2014

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata

Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Nr 12(47)/2011 grudzień 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Na drogach będzie bezpieczniej, jeśli Technolodzy o asfalcie Rekordy świata Rok sukcesów Wszelkiej pomyślności w Nowym, 2012 Roku!

Bardziej szczegółowo

Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010. życie politechniki

Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010. życie politechniki Pismo Politechniki Białostockiej 1/2010 życie politechniki Czasopisma naukowe w PB Politechnika jest w modzie III edycja akcji Dziewczyny na Politechnikę Pierwszy semestr BUD już za nami Wspomnienie o

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (51) Maj/Czerwiec 2011 KONTROWERSYJNA ENERGETYKA ATOMOWA str. 45 WSTĘGĄ SZOS DO ZAROBKÓW str. 150 IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU str. 134 NR

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania W NUMERZE Szanowni Państwo, BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży W biznesie liczy się jakość 4 Optymizm przedsiębiorców nie słabnie 6 Dzień Inżyniera Budownictwa: Co daje paszport energetyczny?

Bardziej szczegółowo

Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie

Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 3/2011 ISSN 1897-1539 Syndykaty Aniołów Biznesu moc inwestycji w grupie Anioł Biznesu z Finlandii Inwestycje w ekologiczne budownictwo Sztuka inwestycja wzbogacająca

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

w SKRÓCIE Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007

w SKRÓCIE Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad Grudzień 2007 M iędzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa NAFTA i GAZ odbyły się w arszawie w dniach 26 i 27 września br. To już 12. edycja imprezy, na której spotykają się firmy z branży naftowej i gazowniczej.

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA

EKspress. do Opola. Z Bełchatowa WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2013 NR 9-10 (38-39) Z Bełchatowa do Opola SPIS TREŚCI Energia z odpadów komunalnych 10 Nowe inwestycje Zmiany

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (60) Listopad/Grudzień 2012 W OBLICZU KRYZYSU str. 40 ZARZĄDZANIE POD ZNAKIEM JAKOŚCI str. 71 PODNOSZENIE WARTOŚCI MARKI

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ listopad 2012 1 2 listopad 2012 Szanowni Państwo ostatnich miesiącach Izba skupiła W się na działaniach o charakterze

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

marzec 2011 Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Gazeta (207) 3 marzec 2011 Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Reforma uczelni i kariery akademickiej przyjęta przez Sejm - s. 3. Pozytywna akredytacja

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Opakowaniowy

Biuletyn Opakowaniowy Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 17 NUMER 5(101) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2012 R. ISSN 1734-4603 Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań za nami

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78 LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI str. 78 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (69) Maj/Czerwiec 2014 ILX-27 ŚMIGŁOWIEC DO ZADAŃ SPECJALNYCH PRZEMYSŁ LOTNICZY TĘTNI ŻYCIEM str. 54 POLSKIE

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM

DOJRZAŁOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ. POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA NA BOOM POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013 str. 77 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (67) Styczeń/Luty 2014 NR INDEKSU 344583 POLSKA WŚRÓD LIDERÓW BADAŃ NAD GRAFENEM str. 47 Z CZYM ZMAGA SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCA str.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo